Chushingura (Shimada Masahiko nach dem kabuki-Epos aus 'Forty-seven Ronin/Chushingura'), Oper (1997 Tokio, Nationaltheater)
Musik von Shigeaki Saegusa

1997 Naoto Otomo; Tokyo Opera Singers, The Tokyo Symphony Orchestra
Ayaginu: Shinobu Sato
Hashimoto Heizaemon: Kazuo Kobayashi
Hokan (Jester): Chusei Saito
Oishi Chikara: Akemi Sakamoto
Oishi Kuranosuke (Ikeda Kyuemon): Tasuku Naono
Okano Kinémon (Kujuro): Ken Nishikiori
Otsuya: Yuko Kamahora
Yugiri: Kyoko Akiba
SONY S3K 60233 (3 CD) (live, Uraufführung)

Schreibe einen Kommentar