Nishimura, Akira
* 8. Sept. 1953 in Osaka
Komponist

Bühnenwerk

  • Eshi (Der Maler; Akira Nishimura nach Ryunosuke Akutagawa), Kammeroper für Sopran, 4 Tänzer, Flöte, Klarinette, Klavier, Schlagzeug, Violine, Viola und Violoncello (1999; 1999 Hannover)
  • A B C D E F G H
    I J K L M N O P
    Q R S T U V W Z

    operone