encyclopaedia

abnegatio

abnegātio, ōnis, f. (abnego), das Ableugnen, die Verneinung (Ggstz. confessio, assertio), Spät.

[Georges 1913]

abnĕgātĭo, ōnis, f. [abnego], a denying, denial (late Lat.), Arn. 1, p. 18.

[LewisShort]

list operone