encyclopaedia

ablepsia

ablepsia, ae, f. (ἀβλεψία), die Verblendung, Serv. Verg. Aen. 7, 647.

[Georges 1913]

† ablepsĭa, ae, f., = ἀβλεψία, blindness, Serv. ad Verg. A. 7, 647 (in Suet. Claud. 39 written as Greek).

[LewisShort]

list operone