THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
<<< 10 >>>

1MosebogDette er Biblen på danskdanish
76Noa var 600 År gammel, da Vandfloden kom over Jorden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
920Noa var Agerdyrker og den første, der plantede en Vingård.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
918Noas Sønner, der gik ud af Arken, var Sem, Kam og Jafet; Kam var Fader til Kana'an;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4624Noffolis Sønner Jazeel, Guni, Jezer og Sjillem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
43Nogen Tid efter bragte Kain Herren en Offergave af Jordens Frugt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
401Nogen Tid efter hændte det, at Ægypterkongens Mundskænk og Bager forbrød sig mod deres Herre Ægypterkongen,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
151Nogen Tid efter kom HerrenS Ord til Abram i et Syn således: Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive såre stor!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1523noget af alt det, Herren har pålagt eder gennem Moses, fra den Dag Herren udstedte sit Bud og frem i Tiden fra Slægt til Slægt,
DommerDette er Biblen på danskdanish
207Nu er I her, alle Israelitter, sig nu eders Mening og kom med eders Råd!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
23Nu har I længe nok vandret rundt om Bjergene her; vend eder nu mod Nord!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2916Nu havde Laban to Døtre; den ældste hed Lea, den yngste Rakel;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
397Nu hændte det nogen Tid derefter, at hans Herres Hustru kastede sine Øjne på Josef og sagde: Kom og lig hos mig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
926Nu kom Ga'al, Ebeds Søn, med sine Brødre og flyttede ind i Sikem; og Sikems Borgere fattede Tillid til ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2034Nu rykkede 10000 Mand, udvalgte Folk af hele Israel, frem for Gibea, og Kampen blev hård; men de vidste ikke, at Ulykken var ved at ramme dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4512Nu ser I, også min Broder Benjamin, med egne Øjne, at det er mig, der taler til eder;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
485Nu skal dine to Sønner, der er født dig i Ægypten før mit komme til dig her i Ægypten, være mine, Efraim og Manasse skal være mine så godt som Ruben og Simeon;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Nu spurgte han: Hvad vilde du med hele den Lejr, jeg traf på? Han svarede: Finde Nåde for min Herres Øjne!
DommerDette er Biblen på danskdanish
177Nu var der i Betlehem i Juda en ung Mand af Judas Slægt; han var Levit og boede der som fremmed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1811Nu ved jeg, at Herren er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Hånd.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3130Nu vel, så drog du altså bort fordi du længtes så meget efter din Faders Hus men hvorfor stjal du min Gud?
DommerDette er Biblen på danskdanish
133Nu viste Herrens Engel sig for Kvinden og sagde til hende: Se, du er ufrugtbar og har ingen Børn født; men du skal blive frugtsommelig og føde en Søn.
DommerDette er Biblen på danskdanish
942Næste Dag begav Folket sig ud på Marken, og det meldtes Abimelek.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1934Næste Dag sagde den ældste til den yngste: Jeg lå i Går Nat hos min Fader; nu vil vi også give ham Vin at drikke i Nat, og gå du så ind og læg dig hos ham, for at vi kan få Afkom ved vor Fader!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3230Næste Dag sagde Moses til Folket: I har begået en stor Synd ; men nu vil jeg stige op til Herren, måske kan jeg skaffe Soning for eders Synd!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2213Næste Morgen stod Bileam op og sagde til Balaks Høvdinger: Vend tilbage til eders Land, thi Herren vægrer sig ved at give mig Tilladelse til at følge med eder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2631Næste Morgen svor de hinanden Eder, og derefter tog Isak Afsked med dem, og de drog bort i Fred.
DommerDette er Biblen på danskdanish
71Næste Morgen tidlig brød Jerubba'al, det er Gideon, op med alle sine Folk og lejrede sig ved Harodkilden, medens Midjaniternes Lejr var nedenfor på Sletten, norden for Morehøjen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2241Næste Morgen tog Balak Bileam med sig og førte ham op til Bamot Bål, hvorfra han kunde øjne den yderste Del af Folket.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1813Næste Morgen tog Moses Sæde for at holde Ret for Folket, og Folket stod omkring Moses fra Morgen til Aften.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1927Næste Morgen, da Abraham gik hen til det Sted, hvor han havde stået hos Herren,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3942Nøjagtigt som Herren havde pålagt Moses, udførte Israeliterne hele Arbejdet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1028Obal, Abimael, Saba,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1015Offerydelseskøllen og Svingningsbrystet skal man frembære sammen med de til Ildofre bestemte Fedtdele, for at Svingningen kan udføres for Herrens Åsyn, og de skal tilfalde dig og dine Sønner tillige med dig som en evig gyldig Rettighed, således som Herren har påbudt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1029Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner,
DommerDette er Biblen på danskdanish
58Ofre til Gud hørte op, med Bygbrødet fik det en Ende. Så man vel Skjold eller Spyd hos Israels fyrretyve Tusind?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1234Og , Folket tog deres Dejg med sig, før den var syret, og de bar Dejtrugene på Skulderen, indsvøbte i deres Kapper.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3146og 16000 Mennesker
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3140og 16000 Mennesker, hvoraf 32 i Afgift til Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3135og 32008 Mennesker, Kvinder, der ikke havde haft Samleje med Mænd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3024og 500 Sekel Kassia, efter hellig Vægt, og en Hin Olivenolie.
DommerDette er Biblen på danskdanish
944Og Abimelek og den Afdeling, han havde hos sig, brød frem og tog Stilling ved Indgangen til Byen, medens de to andre Afdelinger kastede sig over alle dem, der var ude på Marken; og huggede dem ned;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010Og Abimelek sagde til Abraham: Hvad bragte dig til at handle således?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2015og Abimelek sagde til ham: Se, mit Land ligger åbent for dig; slå dig ned, hvor du lyster!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2616og Abimelek sagde til Isak: Drag bort fra os, thi du er blevet os for stærk!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2134Og Abraham boede en Tid lang; som fremmed i Filisternes Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2316Og Abraham forstod Efron og tilvejede ham den Sum, han havde nævnet i Hetiternes Påhør, 400 Sekel Sølv i gangbar Mønt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2210Og Abraham greb Kniven og rakte Hånden ud for at slagte sin Søn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
214og Abraham omskar sin Søn Isak, da han var otte Dage gammel, således som Gud havde pålagt ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1823Og Abraham trådte nærmere og sagde: Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
131og Abram drog atter med sin Hustru og al sin Ejendom fra Ægypten op til Sydlandet, og Lot drog med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
124Og Abram gik,som Herren sagde til ham, og Lot gik med ham. Abram var fem og halvfjerdsindstyve År, da han drog fra Karan;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
153Og Abram sagde: Du har jo intet Afkom givet mig, og se, min Hustræl kommer til at arve mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
125og Abram tog sin Hustru Saraj og sin Brodersøn Lot og al den Ejendom, de havde samlet sig, og de Folk, de havde vundet sig i Karan, og de gav sig på Vej til Kana'ans Land og nåede derhen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
619og af alle Dyr, af alt Kød skal du bringe et Par af hver Slags ind i Arken for at holde dem i Live hos dig. Han og Hundyr skal det være,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2130og af Asers Stamme Misj'al med omliggende Græsmarker, Abdon med omliggende Græsmarker,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2117og af Benjamins Stamme Gibeon med omliggende Græsmarker, Geba med omliggende Græsmarker,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2123og af Dans Stamme Elteke med omliggende Græsmarker, Gibbeton med omliggende Græsmarker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
358Og af de Byer, I skal give dem af Israelitternes Besiddelser, skal I lade de større Stammer give flere, de mindre færre; hver Stamme skal give Leviterne så mange af sine Byer, som svarer til den Arvelod, der tildeles den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1239Og af den Dejg, de havde bragt med fra Ægypten, bagte de usyret Brød; den var nemlig ikke syret, de var jo drevet ud af Ægypten uden at få Tid til noget; de havde ikke engang tilberedt sig Tæring til Rejsen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3142Og af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israelitter, og som Moses havde taget som deres del fra de Mænd, der havde været i Kamp
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1417Og af den Olie, han har tilbage i sin Hånd, skal Præsten stryge noget på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå oven på Skyldofferets Blod.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3424og af Efraimiternes Stamme een Øverste, Kemuel, Sjiftans Søn,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2138og af Gads Stamme Ramot i Gilead, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Mahanajim med omliggende Græsmarker,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2128og af Issakars Stamme Kisjjon med omliggende Græsmarker, Daberat med omliggende Græsmarker,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
826Og af Kurven med de usyrede Brød, som stod for Herrens Åsyn, tog han en usyret Kage, en Oliebrødkage og et Fladbrød og lagde dem oven på Fedtstykkerne og den højre Kølle,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2125og af Manasses halve Stamme Ta'anak med omliggende Græsmarker og Jibleam med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og af Naftali Ahira, Enans Søn.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2132og af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Hammot-Dor med omliggende Græsmarker og Hartan med omliggende Græsmarker; tilsammen tre Byer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3428og af Naftaliternes Stamme een Øverste, Pedael, Ammibuds Søn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1426Og af Olien skal Præsten hælde noget i sin venstre Hånd,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1428Og af Olien, som er i hans Hånd, skal Præsten stryge noget på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå oven på Skyldofferets Blod.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
222og af Ribbenet, som Gud Herren havde taget af Adam, byggede han en Kvinde og førte hende hen til Adam.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
75og Ajjiterne dræbte seks og tredive Mand eller så af dem; de forfulgte dem uden for Porten indtil Stenbruddene og huggede dem ned på Skråningen. Da sank Folkets Mod og blev til Vand.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3429og al deres Ejendom og alle deres Børn og Kvinder førte de bort som Bytte, og de udplyndrede Byen for alt, hvad der var der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
957og al Sikemiternes Ondskab lod Gud komme over deres egne Hoveder. På den Måde kom Jotams, Jerubba'als Søns, Forbandelse over dem.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1321og alle de andre Byer på Højsletten og hele det Rige, der havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, som herskede i Hesjbon, hvem Moses havde overvundet tillige med Midjans Fyrster Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, der var Sihons Lydkonger og boede i Landet;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
716Og alle de Folk, som Herren din Gud giver dig, skal du fortære uden Skånsel; du må ikke dyrke deres Guder, thi det vilde blive en Snare for dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
819og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvæget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber på Jorden, efter deres Slægter, gik ud af Arken.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
216og alle de Ældste i den By, der ligger nærmest ved den dræbte, skal tvætte deres hænder over Kvien, hvis Nakke blev sønderbrudt i Dalen,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
282og alle disse Velsignelser vil komme over dig og nå dig, dersom du adlyder Herren din Guds Røst:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2924og alle Folkeslag skal spørge: Hvorfor har Herren handlet således med dette Land? Hvorledes hænger det sammen med denne vældige Vredesglød?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1042Og alle hine Konger og deres Lande undertvang Josua med et Slag; thi HERREN, Israels Gud, kæmpede for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
142Og alle Israelitterne knurrede imod Moses og Aron, og hele Menigheden sagde til dem: Gid vi var døde i Ægypten eller her i Ørkenen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2810Og alle Jordens Folk skal se, at Herrens Navn er nævnet over dig, og frygte dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3525Og alle kunstforstandige Kvinder spandt med egne Hænder og kom med deres Spind, violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3510Og alle kunstforstandige Mænd iblandt eder skal komme og lave alt, hvad Herren har påbudt:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3526Og alle Kvinder, som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i deres Hjerte, spandt Gedehårene.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1727og alle Mænd i hans Hus, både de hjemmefødte og de, der var købt, de fremmede, blev omskåret tillige med ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
145Og alle, som mønstredes af Israeliterne efter deres Fædrenehuse fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd i Israel,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1316Og alt Byttet, der er taget der, skal du samle sammen midt på Torvet, og så skal du opbrænde Byen og Byttet, der er taget der, som et Heloffer til Herren din Gud; derefter skal den for evigt ligge i Ruiner og aldrig mer bygges op.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
146Og alt det Kvæg, som har spaltede Klove, begge Klove helt spaltede, og tygger Drøv, det Kvæg må I spise.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3111Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
73og alt dets Fedt skal frembæres. Fedthalen, Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Og alt dets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret ligesom Fedtet fra Takofferet. Da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd, så han finder Tilgivelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
431Og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Fedtet tages ud af Takofferet, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret til en liflig Duft for Herren. Da skal Præsten skaffe ham Soning, så han finder Tilgivelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
435og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Takofferlammets Fedt tages ud, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Herrens Ildofre. Da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3152og alt Offerydelsesguldet, som de ydede Herren, udgjorde 16750 Sekel, hvilket Tusindførerne og Hundredførerne bragte som Gave.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
910og alt, hvad han gjorde mod de to Amoriterkonger hinsides Jordan, Kong Sihon af Hesjbon og Kong Og af Basan, som boede i Asjtarot.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4157og Alverden kom til Ægypten for at købe Korn hos Josef; thi Hungersnøden tog til over hele Jorden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
109Og Ammoniterne satte over Jordan for også at angribe Juda, Benjamin og Efraims Slægt, så at Israelitterne kom i stor Nød.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
317og Arabalavningen med Jordan som Grænse fra Kinneret til Arabaeller Salthavet ved Foden af Pisgas Skrænter mod Øst.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
430og Aron fortalte alt, hvad Herren havde sagt til Moses, og denne gjorde Tegnene i Folkets Påsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1634Og Aron gjorde, som Herren havde pålagt Moses, og han stillede den foran Vidnesbyrdet for at gemmes.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
836Og Aron og hans Sønner gjorde alt, hvad Herren havde påbudt ved Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2932og Aron og hans Sønner skal spise Væderens Kød og Brødet i Kurven ved Indgangen til Åbenbaringsteltet;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
86Og Aron rakte sin Hånd ud over Ægyptens Vande. Da kravlede Frøerne op og fyldte Ægypten.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
168Og Aron skal kaste Lod om de to Bukke, et Lod for Herren og et for Azazel;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3339og Aron var l23 År gammel, da han døde på Bjerget Hor.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
99og Arons Sønner bragte ham Blodet, og han dyppede sin Finger i Blodet og strøg det på Alterets Horn; men Resten af Blodet hældte han ud ved Alterets Fod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
35Og Arons Sønner skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet på Brændet, der ligger på Ilden, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
17og Arons Sønner, Præsterne, skal gøre Ild på Alteret og lægge Brænde på Ilden;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
18og Arons Sønner, Præsterne, skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2619og at du vil gå på hans Veje og holde hans Anordninger, Bud og Lovbud og høre hans Røst, og at du vil være Herren din Gud et helligt Folk, som han har sagt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
287og at Jakob havde adlydt sin Fader og Moder og var draget til Paddan-Aram.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
612og atter indvie sig til Herren for lige så lang Tid, som han før havde indviet sig, og bringe et årgammelt Lam som Skyldoffer; den forløbne Tid regnes ikke med, da han har bragt Urenhed over sit indviede Hoved.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
819Og Bagholdet brød hurtigt op fra sin Plads og løb hen til Byen, da han rakte Hånden ud, indtog den og skyndte sig at stikke den i Brand.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2037og Bagholdet kastede sig i en Fart over Gibea og drog frem og huggede hele Byens Befolkning ned med Sværdet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2328Og Balak førte Bileam op på Toppen af Peor, der rager op over Ørkenen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2237Og Balak sagde til Bileam: Sendte jeg dig ikke Bud og bad dig komme? Hvorfor kom du da ikke til mig? Skulde jeg virkelig være ude af Stand til at lønne dig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4721og Befolkningen gjorde han til hans Trælle i hele Ægypten fra Ende til anden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
217og bekende: Vore Hænder har ikke udgydt dette Blod, og vore Øjne har ikke set det!
DommerDette er Biblen på danskdanish
2014Og Benjaminiterne stævnede sammen fra deres Byer til Gibea for at drage i Kamp mod Israelitterne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2032og Benjaminiterne tænkte nu: Vi har slået dem ligesom før! Men Israelitterne sagde: Lad os flygte og således afskære dem fra Byen og lokke dem ud på Vejene!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1821Og Benjaminiternes Stammes Byer efter deres Slægter er følgende: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Keziz,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1024og Benjaminiternes Stammes Hær af Abidan, Gidonis Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
242og Bileam så op og fik Øje på Israel; som lå lejret Stamme for Stamme. Da kom Guds Ånd over ham,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
231Og Bileam sagde til Balak: Byg mig syv Altre her og skaf mig syv unge Tyre og syv Vædre herhen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2865og blandt disse Folk skal du ikke få Ro eller finde Hvile for din Fod; thi der skal Herren give dig et skælvende Hjerte, udtærede Øjne og en vansdsmægtende Sjæl.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2111og blandt Fangerne får Øje på en Kvinde, som ser godt ud, og får Kærlighed til hende og ønsker at tage hende til Ægte,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2744og bliv så hos ham en Tid, til din Broders Harme lægger sig,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3527og Blodhævneren træffer ham uden for hans Tilflugtsbys Område, så kan Blodhævneren dræbe Manddraberen uden at pådrage sig Blodskyld;
DommerDette er Biblen på danskdanish
817og Borgen i Penuel brød han ned og dræbte Folkene i Byen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4220og bring så eders yngste Broder til mig, så skal eders Ord stå til Troende, og I skal slippe for at dø! Og således gjorde de.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2918og bring så hele Væderen som Røgoffer på Alteret. Det er et Brændoffer for Herren; en liflig Duft, et Ildoffer for Herren er det.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
43og byd dem: Tag eder tolv Sten her, midt i Jordan, hvor Præsterne stod stille, bring dem med over og stil dem på den Plads, hvor I holder Rast i Nat!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
617Og Byen skal lyses i Band for HERREN med alt, hvad der er i den; kun Skøgen Rahab skal blive i Live tillige med alle dem, som er i hendes Hus, fordi hun skjulte Sendebudene, som vi udsendte.
DommerDette er Biblen på danskdanish
630Og Byens Folk sagde til Joasj: Udlever din Søn, for at han kan lide Døden, thi han har nedbrudt Ba'alsalteret og omhugget Asjerastøtten ved Siden af!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
214og Byens Ældste skal trække Kvien ned i en dal med stedserindende Vand, som ikke dyrkes og besåes, og der i Dalen skal de sønderbryde Nakken på Kvien.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320og byggede der et Alter, som han kaldte: Gud, Israels Gud.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3929og Bæltet af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn i broget Vævning, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
305og Bærestængerne skal du lave af Akacietræ og overtrække med Guld.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
33og bød Folket: Når I ser HERREN eders Guds Pagts Ark og Levitpræsterne komme bærende med den, så skal I bryde op fra eders Plads og følge efter
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3919Og d lavede to andre Guldringe og satte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre Rand, der vendte mod Efoden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
947Og da Abimelek fik Melding om, at hele Besætningen i Sikems Tårn var samlet,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2129og da Abimelek spurgte ham: Hvad betyder de syv Lam, du der har sat til Side?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2213Og da Abraham nu så op, fik han bag ved sig Øje på en Væder, hvis Horn havde viklet sig ind i de tætte Grene; og Abraham gik hen og tog Væderen og ofrede den som Brændoffer i sin Søns Sted.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1811og da Abraham og Sara var gamle og højt oppe i Årene, og det ikke mere gik Sara på Kvinders Vis,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511Og da Abraham var død, velsignede Gud hans Søn Isak. Isak boede ved Be'erlahajro'i.
DommerDette er Biblen på danskdanish
115Og da Ammoniterne angreb Israel, drog Gileads Ældste hen for at hente Jefta hjem fra Landet Tob.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
325Og da Aron så det, byggede han et Alter for den, og Aron lod kundgøre: I Morgen er det Højtid for Herren!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610Og da Aron sagde det til hele Israeliternes Menighed, vendte de sig mod Ørkenen, og se, Herrens Herlighed viste sig i Skyen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1517Og da Benizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.
DommerDette er Biblen på danskdanish
722Og da de blæste i de 300 Horn, satte Herren den enes Sværd mod den andens i hele Lejren, og de flygtede til Bet Sjitta hen imod Zerera, til Bredden ved Abel Mehola over for Tabbat.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1011Og da de flygtede for Israeliterne og netop var på Skråningen ved Bet Horon, lod HERREN store Sten falde ned på dem fra Himmelen helt hen til Azeka, så de døde; og de, som dræbtes af Haglstenene, var flere end dem, Israeliterne dræbte med Sværdet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
431og da de havde fortæret det Korn, de havde hentet i Ægypten, sagde deres Fader til dem: Køb os igen lidt Føde!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
252og da de indbød Folket til deres Guders Slagtofre, spiste Folket deraf og tilbad deres Guder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4229Og da de kom hjem til deres Fader Jakob i Kana'ans Land, fortalte de ham alt, hvad der var hændet dem, og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2215og da de kom til Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme i Gilead, talte de således til dem:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1618og da de målte det med Omeren, havde den, der havde meget, ikke for meget, og den, der havde lidt, ikke for lidt, enhver havde samlet, hvad han behøvede til Føde.
DommerDette er Biblen på danskdanish
15Og da de stødte på Adonibezek i Bezek, angreb de ham og slog Kana'anæerne og Perizziterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
520Og da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron, som stod og ventede på dem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
315og da de, som bar Arken, kom til Jordan, og Præsterne, som bar Arken, rørte ved Vandkanten med deres Fødder - Jordan gik overalt over sine Bredder i hele Høsttiden -
DommerDette er Biblen på danskdanish
1917og da den gamle Mand så op og fik Øje på den vejfarende Mand på Byens Torv, spurgte han: Hvorhen gælder Rejsen, og hvorfra kommer du?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1614og da Duggen svandt, var Ørkenen dækket med noget fint, skælagtigt noget, noget fint der lignede Rim på Jorden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1320Og da Flammen slog op imod Himmelen fra Alteret, steg Herrens Engel op i Alterflammen, medens Manoa og hans Hustru så til; og de faldt til Jorden på deres Ansigt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1625Og da Folket så ham, priste de deres Gud og råbte: Vor Gud gav os i Hænde Samson, vor Fjende, ham, som vort Land monne skænde, på manges Liv gjorde Ende!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1515Og da han fik Øje på en frisk Æselkæbe, rakte han sin Hånd ud, greb den og huggede 1000 Mand ned med den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
446Og da han havde indhentet dem, sagde han det til dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
233Og da han havde rejst sig fra sin døde, talte han således til Hetiterne:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3915og da han hørte, at jeg gav mig til at råbe, lod han sin Kappe blive hos mig og flygtede ud af Huset!
DommerDette er Biblen på danskdanish
142Og da han kom tilbage derfra, fortalte han sin Fader og Moder det og sagde: Jeg har set en Kvinde i Timna, en af Filisternes Døtre; nu må I hjælpe mig at få hende til Hustru!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2421Og da han så Keniterne, fremsatte han sit Sprog: Urokkelig er din Bolig, din Rede bygget på Klippen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2430og da han så Næseringen og Armbåndene på sin Søsters Arme og hørte sin Søster Rebekka fortælle, hvad Manden havde sagt til hende, gik han ud til Manden, som stod med sine Kameler ved Kilden;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
335og da han så op og fik Øje på Kvinderne og Børnene, sagde han: Hvem er det, du har der? Han svarede: Det er de Børn, Gud nådig har givet din Træl.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3225og da han så, at han ikke kunde få Bugt med ham, gav han ham et Slag på Hofteskålen; og Jakobs Hofteskål gik af Led, da han brødes med ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
635Og da han sendte Bud ud i hele Manasse, fylkede de sig også om ham; og han sendte Bud ud i Aser, Zebulon og Naftali, og de drog op før at møde Fjenderne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1916Og da han tøvede, greb Mændene ham,.hans Hustru og hans to Døtre ved Hånden, thi Herren vilde skåne ham, og de førte ham bort og bragte ham i Sikkerhed uden for Byen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
318og da han var færdig dermed, ledsagede han Folkene, der havde båret Skatten, på Vej,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1518Og da han var meget tørstig, råbte han til Herren og sagde: Ved din Tjeners Hånd har du skaffet os denne vældige Sejr, skal jeg da nu dø af Tørst og falde i de uomskårnes Hånd?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2029og da hele Menigheden skønnede, at Aron var død, græd de over Aron i tredive Dage, hele Israels Hus.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1927Og da hendes Herre om Morgenen lukkede Husets Dør op og gjorde sig rede til at drage videre, se, da lå Kvinden, hans Medhustru, ved Indgangen til Huset med Hænderne på Tærskelen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
528Og da Herren hørte, hvorledes I talte til mig, sagde han til mig: Jeg har hørt, hvad dette Folk siger til dig, og alt, hvad de har sagt til dig, er ret;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
821Og da Herren indåndede den liflige Duft, sagde han til sig selv: Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, således som jeg nu har gjort!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
923Og da Herren lod eder rejse fra Kadesj Barnea og bød eder drage op og tage det Land i Besiddelse, som han vilde give eder, trodsede I Herren eders Guds Befaling, og I troede ikke på ham og adlød ham ikke.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
412og da Herren talede til eder ud fra Ilden, hørte I kun Ordene, men nogen Skikkelse så I ikke, kun en Røst fornam I.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1920Og da Herren var steget ned på Sinaj Bjerg, på Toppen af Bjerget, kaldte han Moses op på Toppen af Bjerget, og Moses steg derop.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
822og da hine rykkede ud fra Byen imod dem, kom de midt ind imellem Israeliternes to Afdelinger, som huggede dem ned uden at lade en eneste af dem undkomme eller slippe bort.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
26Og da hun åbnede den, så hun Barnet, og se, det var et Drengebarn, der græd. Da ynkedes hun over det og sagde: Det må være et af Hebræernes Drengebørn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2419og da hun havde slukket hans Tørst, sagde hun: Jeg vil også øse Vand til dine Kameler, til de har slukket deres Tørst.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
23og da hun ikke længer kunde holde ham skjult, tog hun en Kiste af Papyrusrør, tættede den med Jordbeg og Tjære, lagde drengen i den og satte den hen mellem Sivene ved Nilens Bred.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
297Og da I kom til Stedet her, drog Kong Sihon af Hesjbon og Kong Og af Basan ud til Kamp imod os, men vi slog dem
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2212Og da Israeliterne hørte det, samledes hele Israeliternes Menighed i Silo for at drage i Kamp imod dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
322og da Jakob så dem, sagde han: Her er Guds Lejr! derfor kaldte han Stedet Mahanajim.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
246og da jeg førte eders Fædre ud af Ægypten, og I var kommet til Havet, satte Ægypterne efter eders Fædre med Stridsvogne og Ryttere til det røde Hav.
DommerDette er Biblen på danskdanish
123og da jeg så, at ingen kom mig til Hjælp, vovede jeg Livet og drog mod Ammoniterne, og Herren gav dem i min Hånd. Hvorfor drager I da nu i Kamp imod mig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2439Og da jeg sagde til min Herre: Men hvis nu Pigen ikke vil følge med mig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Og da Josef var Hersker i Landet, og han var den, der solgte Korn til alt Folket i Landet, så kom Josefs Brødre og kastede sig til Jorden for ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
815og da Josua og hele Israel lod sig slå på Flugt af dem og flygtede ad Ørkenen til,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
821Og da Josua og hele Israel så, at Bagholdet havde indtaget Byen, og at Røgen fra Byen steg til Vejrs, vendte de om og slog Mændene fra Aj;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2422og da Kamelernes Tørst var slukket, tog han en gylden Næsering, der vejede en halv Sekel, og to Armbånd, der vejede ti Guldsekel, og satte dem på hendes Arme;
DommerDette er Biblen på danskdanish
113Og da Kenizziten Otniel,Kalebs yngre Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3010og da Leas Trælkvinde Zilpa fødte Jakob en Søn,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3219Og da Moses nærmede sig Lejren og så Tyrekalven og Dansen, blussede hans Vrede op, og han kastede Tavlerne fra sig og sønderslog dem ved Bjergets Fod.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3245Og da Moses var færdig med at fremsige alle disse Ord for hele Israel,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1712Og da Moses's Hænder blev trætte, tog de en Sten og lagde under ham; så satte han sig på den, og Aron og Hur støttede hans Hænder, hver på sin Side; således var hans Hænder stadig løftede til Solen gik ned,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
343og da Navnene på dem fra en Måned og opefter optaltes, udgjorde de førstefødte af Mandkøn, alle de, som mønstredes i alt 22 273.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2013Og da nu Gud lod mig flakke om fjernt fra min Faders Hus, sagde jeg til hende: Den Godhed må du vise mig, at du overalt, hvor vi kommer hen, siger, at jeg er din Broder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
25og da Porten skulde lukkes i Mørkningen, gik Mændene bort. Jeg ved ikke, hvor de gik hen! Sæt hurtigt efter dem, så kan I indhente dem!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2210og da Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme kom til Gelilot ved Jordan i Kana'ans Land, byggede de et Alter der ved Jordan, et stort Alter, der sås viden om.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Og da skal du sige til Farao: Så siger Herren: Israel er min førstefødte Søn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3813Og da Tamar fik at vide, at hendes Svigerfader var på Vej op til Fåreklipningen i Timna,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4320og da vi kom til vort Natteherberge og åbnede vore Sække, se. da lå vore Penge oven i hver enkelts Sæk, vore Penge til sidste Hvid. Men nu har vi bragt dem med tilbage
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2224og da vil min Vrede blusse op, og jeg vil slå eder ihjel med Sværdet, så eders egne Hustruer bliver Enker og eders Børn faderløse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2225og da Æselet så Herrens Engel, trykkede det sig op til Muren, så det trykkede Bileams Fod op mod Muren, og han gav sig atter til at slå det.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2727Og da, han kom hen til ham og kyssede ham, mærkede han Duften af hans Klæder. Så velsignede han ham og sagde: Se, Duften af min Søn er som Duften af en Mark, Herren har velsignet!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
511og Dagen efter Påsken spiste de af Landets Afgrøde, usyrede Brød og ristet Korn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3038og de afskrællede Grene stillede han op i Trugene foran Dyrene, i Vandrenderne, hvor Dyrene kom hen og drak; og de parrede sig, når de kom for at drikke;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3921og de bandt med Ringene Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kom til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke kunde løsne sig fra Efoden, som Herren havde pålagt Moses.
DommerDette er Biblen på danskdanish
721Og de blev stående, hvor de stod, rundt om Lejren, hver på sin Plads. Da vågnede hele Lejren. og de skreg op og flygtede.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3112og de bragte Fangerne, Byttet og det røvede til Moses og Præsten Eleazar og Israelitternes Menighed i Lejren på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2111og de brød op fra Obot og slog Lejr i tjje Håbarim i Ørkenen østen for Moab.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2120Og de bød Benjaminiterne: Gå hen og læg eder på Lur i Vingårdene!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1812og de drog op og slog Lejr i Kirjat Jearim i Juda; derfor kalder man endnu den Dag i Dag dette Sted hans Lejr; det ligger vesten for Kirjat Jearim.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
114og de drog ud med alle deres Hære, Krigsfolk talrige som Sandet ved Havets Bred, og med en stor Mængde Heste og Stridsvogne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
95og de fejrede Påsken i Sinaj Ørken den fjortende Dag i den første Måned ved Aftenstid; nøjagtigt som Herren havde pålagt Moses, således gjorde Israeliterne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1817Og de fem Mænd, der havde været henne at udspejde Landet, gik op og tog det udskårne og støbte Billede, Efoden og Husguden, medens Præsten og de 600 væbnede Mænd stod ved Porten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1316og de fik deres Område fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen midt nede i Dalen, hele Højsletten indtil
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1325og de fik følgende Landområde: Jazer og alle Byerne i Gilead og Halvdelen af Ammoniternes Land indtil Aroer, som ligger østen for Rabba,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1633og de for levende ned i Dødsriget med alt, hvad der tilhørte dem, og Jorden lukkede sig over dem, og de blev udryddet af Forsamlingen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4526og de fortalte ham det og sagde: Josef lever endnu, og han er Hersker over hele Ægypten. Men hans Hjerte blev koldt, thi han troede dem ikke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4324Og de fremtog deres Gave, før Josef kom hjem ved Middagstid, thi de hørte, at de skulde spise der.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
397og de fæstede dem på Efodens Skulderstykker, for at Stenene kunde bringe Israels Børn i Minde, således som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3931Og de fæstede en violet Purpursnor på den til at binde den fast med oven på Hovedklædet, som Herren havde pålagt Moses.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1829og de gav den Navnet Dan efter deres Stamfader Dan, Israels Søn; men før var Byens Navn Lajisj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2042og de gjorde omkring for Israels Mænd og flygtede ad Ørkenen til.Men Kampen fortsattes i Hælene på dem. Og de fra Byerne huggede ned for Fode iblandt dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
817Og de gjorde således; Aron udrakte sin Hånd med Staven og slog Støvet på Jorden dermed. Da kom der Myg over Mennesker og Dyr; alt Støvet på Jorden blev til Myg i hele Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4124og de golde Aks slugte de syv gode Aks. Det fortalte jeg mine Tegnsudlæggere, men ingen kunde forklare mig det.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
417og de golde Aks slugte de syv tykke og fulde Aks. Så vågnede Farao, og se, det var en Drøm.
DommerDette er Biblen på danskdanish
835Og de handlede ikke vel mod Jerubba'als, Gideons, Hus, trods alt det gode, han havde gjort Israel.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1111og de huggede hver levende Sjæl i den ned med Sværdet og lagde Band på dem, så ikke en levende Sjæl blev tilbage; og Hazor stak han i Brand.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1035og de indtog den samme Dag og slog den ned med Sværdet; og på hver levende Sjæl i den lagde han den Dag Band, ganske som han havde gjort ved Lakisj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
29og de jordede ham på hans Arvelod i Timnat-Heres i Efraims Bjerge norden for Bjerget Ga'asj.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2430Og de jordede ham på hans Arvelod i Timnat-Sera i Efraims Bjerge norden for Bjerget Ga'asj.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
118og de kaldte hele Menigheden sammen på den første Dag i den anden Måned. Så lod de sig indføre i Familielisterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, Hoved for Hoved,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2458Og de kaldte på Rebekka og; spurgte hende: Vil du drage med denne Mand? Hun svarede: Ja. jeg vil!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
105Og de kom og bar dem uden for Lejren i deres Kjortler, som Moses havde sagt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216og de kom til Bileam og sagde til ham: Således siger Balak, Zippors Søn: Undslå dig ikke for at komme til mig!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1326og de kom til Moses og Aron og hele Israeliternes Menighed i Parans Ørken i Kadesj og aflagde Beretning for dem og hele Menigheden og viste dem Landets Frugt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3925og de lavede Bjælder af purt Guld, som de anbragte mellem Granatæblerne langs Kåbens nederste Kant hele Vejen rundt, mellem Granatæblerne,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3920Og de lavede endnu to Guldringe og fæstede dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den var hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
177Og de må ikke mere ofre deres Slagtofre til Bukketroldene, som de boler med. Det skal være en evig gyldig Anordning for dem fra Slægt til Slægt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4120og de magre og usle Køer åd de syv første, fede Køer;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
363Og de modtog af Moses hele den Offerydelse, Israeliterne var kommet med til Arbejdet med Helligdommens Opførelse, for at det kunde blive udført. Men de blev ved at komme med frivillige Gaver til ham, Morgen efter Morgen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1436Og de Mænd, Moses havde udsendt for at undersøge Landet, og som efter deres Tilbagekomst havde fået hele Menigheden til at knurre imod ham ved at tale nedsættende om Landet,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
726Og de opkastede en stor Stendysse over ham, som står der den Dag i Dag. Da lagde HERRENs heftige Vrede sig. Derfor fik Stedet Navnet Akors Dal, som det hedder den Dag i Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
195og de råbte til Lot: Hvor er de Mænd, der kom til dig i Nat Kom herud med dem, for at vi kan stille vor Lyst på dem!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
474Og de sagde til Farao: Vi er kommet for at bo som Gæster i Landet, thi der er ingen Græsning for dine Trælles Småkvæg, da Hungersnøden er trykkende i Kana'an, og nu vilde dine Trælle gerne bosætte sig i Gosen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
144Og de sagde til hverandre: Lad os vælge os en Fører og vende tilbage til Ægypten!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
224Og de sagde til Josua: HERREN har givet hele Landet i vor Magt, og alle Landets Indbyggere er skrækslagne over os!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3223og de sagde til mig: Lav os en Gud, som kan drage foran os, thi vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der førte os ud af Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411og de sagde til Moses: Er det, fordi der ingen Grave var i Ægypten, at du har fået os ud for at dø i Ørkenen? Hvad er det dog, du har gjort os, at du førte os ud af Ægypten?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2019og de sagde til Moses: Tal du med os, så vil vi lytte til; men lad ikke Gud tale med os, at vi ikke skal dø!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
325Og de sagde: Dersom vi har fundet Nåde for dine Øjne, så lad dine Trælle få dette Land i Eje; før os ikke over Jordan!
DommerDette er Biblen på danskdanish
2117Og de sagde: Hvorledes kan der reddes en Rest af Benjamin, så at ikke en Stamme i Israel går til Grunde?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
163Og de samlede sig og trådte op imod Moses og Aron og sagde til dem: Lad det nu være nok, thi hele Menigheden er hellig, hver og en, og Herren er i dens Midte; hvorfor vil I da ophøje eder over Herrens Forsamling?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412Og de satte ham i Varetægt for at få en Kendelse af Herrens Mund.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1534og de satte ham i Varetægt, da der ikke forelå nogen bestemt Kendelse for, hvad der skulde gøres ved ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3732og de sendte Ærmekjortelen hjem til deres Fader med det Bud: Den har vi fundet se efter, om det ikke er din Søns Kjortel!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
106og de skal fylde dine Huse og alle dine Tjeneres og alle Ægypternes Huse således, at hverken dine Fædre eller dine Fædres Fædre nogen Sinde har oplevet Mage dertil, fra den Dag de kom til Verden og indtil denne Dag! Dermed vendte han sig bort og forlod Farao.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2946og de skal kende, at jeg Herren er deres Gud, som førte dem ud af Ægypten for at bo midt iblandt dem, jeg Herren deres Gud!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
410og de skal lægge den med alt dens Tilbehør i et Dække af Tahasjskind og så lægge det på Bærebøren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2219og de skal pålægge ham en Bøde på hundrede Sekel Sølv og give den unge Kvindes Fader dem, fordi han udspredte ondt Rygte om en Jomfru i Israel. Og han skal beholde hende som Hustru og har ikke Lov til at skille sig fra hende, så længe han lever.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4135og de skal samle al Afgrøden fra de gode År, der kommer, og oplagre Høsten som Faraos Eje og bringe Afgrøden under Lås og Lukke i Byerne,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
105og de skal skjule Landets Overflade, så man ikke kan se Jorden, og opæde Resten af det, som er blevet tilovers for eder efter Haglen, og opæde alle eders Træer, som gror på Marken;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
412Og de skal tage alle Redskaber, som bruges ved Tjenesten i Helligdommen, og lægge dem i et violet Purpurklæde og dække dem til med et Dække af Tahasjskind og lægge dem på Bærebøren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
127Og de skal tage noget af Blodet og stryge det på de to Dørstolper og Overliggeren i de Huse, hvor I spiser det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
38og de skal tage Vare på alle Åbenbaringsteltets Redskaber og på, hvad Israeliterne har at varetage, og således udføre Arbejdet ved Boligen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
183og de skal tage Vare på, hvad du har at varetage, og på alt, hvad der er at varetage ved Teltet, men de må ikke komme de hellige Ting eller Alteret nær, at ikke både de og I skal dø..
DommerDette er Biblen på danskdanish
1016Og de skilte sig af med de fremmede Guder og dyrkede Herren; da kunde han ikke længer holde ud at se Israels Nød.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1015Og de skjulte hele Jordens Overflade, så Jorden blev sort af dem, og de opåd alt, hvad der voksede i Landet, og alle Træfrugter, alt, hvad Haglen havde levnet, og der blev intet grønt tilbage på Træerne eller på Markens Urter i hele Ægypten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3349og de slog Lejr ved Jordan fra Bet Jesjjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2132og de sluttede Pagt ved Be'ersjeba. Så brød Abimelek og hans Hærfører Pikol op og vendte tilbage til Filisternes Land.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
99Og de svarede ham: Fra et såre fjernt Land er dine Trælle kommet for HERREN din Guds Navns Skyld; thi vi har hørt hans Ry og alt, hvad han gjorde i Ægypten,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1819Og de svarede ham: Stille, læg Fingeren på Munden og følg med os og bliv vor Fader og Præst! Hvad båder dig vel bedst, at være Præst for een Mands Hus eller for en Stamme og Slægt i Israel?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4127Og de syv magre og usle Køer, der steg op efter dem, betyder syv År, og de syv golde og vindsvedne Aks betyder syv Hungersnødsår.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
613og de syv Præster, som bar de syv Væderhorn foran HERRENs Ark, gik og stødte i Hornene; de, som bar Våben, gik foran dem, og de, som sluttede Toget, fulgte efter HERRENs Ark, medens der blæstes i Hornene.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1332Og de talte nedsættende til Israeliterne om Landet, som de havde undersøgt, og sagde: Landet, som vi har rejst igennem og undersøgt, er et Land, der fortærer sine Indbyggere, og alle de Folk, vi så der, var kæmpestore.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3917og de to Guldsnore knyttede de i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2824og de to Guldsnore skal du knytte i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
466Og de tog deres Kvæg og al deres Ejendom, som de havde erhvervet sig i Kana'ans Land, og drog til Ægypten, Jakob og alt hans Afkom med ham;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
723og de tog det ud af Teltet og bragte det til Josua og alle Israeliterne og lagde det hen foran HERREN.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
125og de tog nogle af Landets Frugter med og bragte dem ned til os, og de meldte os tilbage: Det er et herligt Land, Herren vor Gud vil give os!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
414og de usle og magre Køer åd de syv smukke og fede Køer. Så vågnede Farao.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
225Og de var begge nøgne, både Adam og hans Hustru, men de bluedes ikke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3528og de vellugtende Stoffer og Olien til Lysestagen og til Salveolien og Røgelsen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2460og de velsignede Rebekka og sagde: Måtte du, vor Søster, blive til ti Tusind Tusinder, og måtte dit Afkom indtage dine Fjenders Porte!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
172Og de øvrige Manassiter fik Land efter deres Slægter, Abiezers, Heleks, Asriels, Sjekems, Hefers og Sjemidas Sønner; det er Josef's Søn Manasses mandlige Efterkommere efter deres Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
436og de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 2750.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
69og de, som bar Våben, gik foran Præsterne, som stødte i Hornene, og de, som sluttede Toget, fulgte efter Arken, medens der blæstes i Hornene.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2546og dem må I lade gå i Arv og Eje til eders Børn efter eder; dem må I bruge som Trælle på Livstid; men over Israeliterne, eders Brødre, må du ikke bruge din Magt med Hårdhed, Broder over Broder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4152Og den anden gav han Navnet Efraim, thi han sagde: Gud har givet mig Livsfrugt i min Elendigheds Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
184og den anden hed Eliezer; thi, havde han sagt, min Faders Gud har været min Hjælp og frelst mig fra Faraos Sværd!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713og den anden skal tage Plads på Ebals Bjerg for at forbande, nemlig Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan og Naftali.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
169og den Buk, der ved Loddet tilfalder Herren, skal Aron føre frem og ofre som Syndoffer;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
272Og den Dag I går over Jordan ind i det Land, Herren din Gud vil give dig, skal du oprejse dig nogle store Sten og kalke dem over,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2515og den dræbte midjanitiske Kvinde hed Hozbi og var en Datter af Zur, der var Stammehøvding for et Fædrenehus blandt Midjaniterne,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1415og den fjerde Dag sagde de til Samsons Hustru: Lok din Mand til at sige os Løsningen, ellers brænder vi dig og din Faders Hus inde! Har I budt os herhen for at tage alting fra os?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
256Og den første Søn, hun føder, skal bære den afdøde Broders Navn, for at hans Navn ikke skal udslettes af Israel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2411og den israelitiske Kvindes Søn forbandede Navnet og bespottede det. Da førte man ham til Moses. Hans Moder hed Sjelomit, en Datter af Dibri af Dans Stamme.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1453Og den levende Fugl skal han lade flyve ud af Byen hen over Marken og således skaffe Huset Soning; så er det rent.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1712Og den Mand, der formaster sig til ikke at lyde Præsten, som gør Tjeneste der for Herren din Gud, eller Dommeren, den Mand skal dø, og du skal udrydde det onde af Israel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2856Og den mest forvænte og blødagtige af dine Kvinder, som aldrig har prøvet at træde med sin Fod på jorden for Blødagtighed og Forvænthed, skal se skævt til sin Mand, der hviler i hendes Favn, og til sin Søn og Datter,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1915Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Lands-byer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
610og den ottende Dag skal han bringe to Turtelduer eller Dueunger til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1514Og den ottende dag skal han tage sig to Turtelduer eller Dueunger og komme hen for Herrens Åsyn ved Åbenbaringsteltets indgang og give Præsten dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2613og den overskydende Alen på begge Sider af Telttæppernes Længder skal hænge ned over begge Boligens Sider for at dække den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
45og den salvede Præst skal tage noget af Tyrens Blod og bringe det ind i Åbenbaringsteltet,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
423og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal den Offergave, han bringer, være en lydefri Gedebuk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
428og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal Offergaven, han bringer for den Synd, han har begået, være en lydefri Ged.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1418og den syvende Dag, før han gik ind i Kammeret, sagde Byens Mænd til ham: Hvad er sødere end Honning, og hvad er stærkere end en Løve? Men han svarede dem: Havde I ikke pløjet med min Kalv, havde I ikke gættet min Gåde!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3419og den unge Mand tøvede ikke med at gøre således, thi han var indtaget i Jakobs Datter, og han var den, der havde mest at sige i sin Faders Hus
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1937og den ældste fødte en Søn, som hun kaldte Moab; han er Moabs Stamfader den Dag i Dag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1628Og den, der brænder dem, skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme; derefter må han komme ind i Lejren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416og den, der forbander Herrens Navn, skal lide Døden; hele Menigheden skal stene ham; en fremmed såvel som en indfødt skal lide Døden når han forbander Navnet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1910Og den, der opsamler Kviens Aske, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften. For Israelitterne og den fremmede, der bor iblandt dem, skal dette være en evig gyldig Anordning:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1128og den, som bærer et Ådsel af dem, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften; de skal være eder urene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Og dengang bad jeg således til Herren:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
118Og dengang gav jeg eder så Pålæg om alt, hvad I skulde gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1827og denne eders Offerydelse skal ligestilles med Offerydelsen af Kornet fra Tærskepladsen og Overfloden fra Vinpersen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2822og denne Sten, som jeg har rejst som en Støtte, skal være Guds Hus, og af alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig Tiende!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
395Og dens Bælte, som brugtes, når den skulde tages på, var i eet med den og af samme Arbejde, af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, således som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
288Og dens Bælte, som skal bruges, når den tages på, skal være af samme Arbejde og i eet med den; det skal være af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1017Og der blev bragt Josua den Melding: De fem Konger er fundet skjulte i Hulen ved Makkeda.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
924og der kom et Haglvejr, med Ildsluer flammende mellem Haglen, så voldsomt, at dets Lige aldrig havde været nogetsteds i Ægypten, siden det blev befolket;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1319og der så på det Sted, som var betændt, kommer en hvid Hævelse eller en rødlighvid Plet, skal han lad sig syne af Præsten;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Og der skal du bygge Herren din Gud et Alter, et Alter af Sten, som du ikke har svunget Jern over;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2313og der skal høre to Tiendedele Eta fint Hvedemel, rørt i Olie, dertil som Afgrødeoffer, et Ildoffer for Herren til en liflig Duft, og ligeledes en Fjerdedel Hin Vin som Drikoffer.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1212og der skal I være glade for Herren eders Guds Åsyn sammen med eders Sønner og Døtre, eders Trælle og Trælkvinder og Leviten inden eders Porte; thi han har jo ingen Arvelod og Del som I andre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4156Og der var Hungersnød over hele Jorden. Da åbnede Josef for alle Kornlagrene og solgte Korn til Ægypterne; men Hungersnøden tog til i Ægypten;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1030og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3113og deres Børn,som endnu ikke har lært den at kende, skal høre den og lære at frygte Herren eders Gud, alle de Dage I lever i det Land, som t skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4236Og deres Fader Jakob sagde til dem: I gør mig barnløs; Josef er ikke mere, og Simeon er ikke mere, og nu vil I tage Benjamin; det går alt sammen ud over mig!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1911og deres Grænse strækker sig vestpå op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1918og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1330og deres Landområde strakte sig fra Mahanajim over hele Basan, hele Kong Og af Basans Rige og alle Jairs Teltbyer, som ligger i Basan, tresindstyve Byer,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2928og derfor oprykkede han dem fra deres Land i Vrede og Harme og heftig Forbitrelse og slængte dem ud i et fremmed Land, som det nu er sket.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
918Og derpå faldt jeg ned for Herrens Åsyn fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter ligesom forrige Gang, uden at spise eller drikke, for alle eders Synders Skyld, som I havde begået, idet I gjorde, hvad der var ondt i Herrens Øjne, så I fortørnede ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3154og derpå holdt Jakob Offerslagtning på Bjerget og indbød sine Frænder til Måltid; og de holdt Måltid og blev på Bjerget Natten over.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
252Og dersom den skyldige idømmes Prygl, skal Dommeren lade ham lægge sig på Jorden og i sit Påsyn lade ham få det Antal Slag, der svarer til hans Forseelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2934Og dersom der bliver noget af Indsættelseskødet eller Brødet tilovers til næste Morgen, da skal du opbrænde det tiloversblevne; spises må det ikke, thi det er helligt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
124Og dersom en Familie er for lille til et Lam, skal han sammen med sin nærmeste Nabo tage et Lam, svarende til Personernes Antal; hvor mange der skal være om et Lam, skal I beregne efter. hvad hver enkelt kan spise.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
198Og dersom Herren din Gud udvider dine Landemærker, som han tilsvor dine Fædre, og giver dig hele det Land, han lovede at give dine Fædre,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3638og dertil fem Piller med Knager, hvis Hoveder og Bånd han overtrak med Guld, og fem Fodstykker af Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
285og dertil skal de bruge Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, Karmoisinrødt Garn og Byssus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
714og desuden alle vildtlevende Dyr efter deres Arter, alt Kvæg efter dets Arter, alt Kryb på Jorden efter dets Arter og alle Fugle efter deres Arter, alle Fugle, alt, hvad der har Vinger;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4321og desuden andre Penge for at købe Føde. Vi ved ikke, hvem der har lagt Pengene i vore Sække!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2224og desuden har hans Medhustru Re'uma født Teba, Gaham, Tahasj og Ma'aka.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2941Og det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; sammen med det skal du ofre et Afgrødeoffer og et Drikoffer som om Morgenen til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1349og det angrebne Sted på Klædningen, Læderet, det vævede eller knyttede Stof eller Lædertingene viser sig at være grønligt eller rødligt, så er det Spedalskhed og skal synes af Præsten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
123Og det blev Aften, og det blev Morgen, femte Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
119Og det blev Aften, og det blev Morgen, fjerde Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Og det blev Aften, og det blev Morgen, tredje Dag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
174og det bliver dig meldt, så du får det af høre, da skal du omhyggeligt undersøge Sagen, og hvis det viser sig, at det virkelig forholder sig således, at der er øvet en sådan Vederstyggelighed i Israel,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3815og det femten Alen lange Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker til den anden Side af Indgangen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1831Og det Gudebillede, Mika havde lavet sig, stillede de op hos sig, og det stod der, al den Tid Guds Hus var i Silo.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
921Og det hændte, at Skyen kun blev der fra Aften til Morgen; når Skyen da løftede sig om Morgenen, brød de op. Eller den blev der en Dag og en Nat; når Skyen da løftede sig, brød de op.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
135og det Land, som mod Øst grænser til Libanon fra Ba'al Gad ved Hermonbjergets Fod til Egnen hen imod Hamat.
DommerDette er Biblen på danskdanish
135og det lykkedes Amoriterne at blive boende i Har-Heres, Ajjalon og Sja'albim. Men senere, da Josefs Hus fik Overtaget, blev de Hoveriarbejdere.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713Og det skal høres i hele Folket, så de gribes af Frygt og ikke mere handler formasteligt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311Og det skal høres i hele Israel, så de gribes af Frygt og ikke mere øver en sådan Udåd i din Midte!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2928Og det skal tilfalde Aron og hans Sønner som en Rettighed, de har Krav på fra Israeliternes Side til evig Tid; thi det er en Offerydelse, og som Offerydelse skal Israeliterne give det af deres Takofre, som deres Offerydelse til Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1316Og det skal være dig som et Tegn på din Hånd og et Erindringsmærke på din Pande, thi med stærk Hånd førte Herren os ud af Ægypten.
DommerDette er Biblen på danskdanish
638Og det skete således. Da han næste Morgen vred Skindet, pressede han Dug af det, en hel Skålfuld Vand.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
513Og det skete, medens Josua opholdt sig ved Jeriko, at han så op og fik Øje på en Mand, som stod foran ham med draget Sværd i Hånden. Josua gik da hen til ham og sagde: Er du en af vore eller en af vore Fjender?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
132og det Tegn og Under, han talte til dig om, indtræffer, og han samtidig opfordrer eder til at holde eder til andre Guder, som I ikke før kendte til, og dyrke dem,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3132Og det, de havde taget, det tiloversblevne af Byttet, som Krigsfolket havde gjort, udgjorde 675000 Stykker Småkvæg,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
367Og det, der var ydet, var dem nok til at udføre hele Arbejdet, ja mer end nok.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
139Og dets små Børn, som I sagde skulde blive til Bytte, eders Børn, som i Dag ikke kender Forskel på godt og ondt, de skal komme derind, dem vil jeg give det, og de skal tage det i Besiddelse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710og dette er min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt af Mandkøn hos eder skal omskæres.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
183Og dette skal være den Ret, Præsterne har Krav på hos Folket, hos dem, der slagter Ofre, være sig Okser eller Småkvæg: Han skal give Præsten Boven, Kæberne og Kaljunet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
54Og dette var Grunden til, at Josua omskar dem: Alt Mandkøn af Folket, som drog ud af Ægypten, alle våbenføre Mænd, var døde undervejs i Ørkenen, efter at de var draget ud af Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
337Og disse Ord sagde han om Juda: Hør, Herre, Judas Råb og lad ham komme til sit Folk! Strid for ham med dine Hænder, vær ham en Hjælp mod hans Fjender!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
813og dit Hornkvæg og Småkvæg øges, og dit Sølv og Guld øges, og alt, hvad du ejer, øges,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2218Og dog vender I eder i Dag fra HERREN! Når I i Dag er genstridige mod HERREN, vil hans Vrede i Morgen bryde løs over hele Israels Menighed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1918og Dommerne skal undersøge Sagen grundigt, og hvis det viser sig, at Vidnet er et falsk Vidne, der har aflagt falsk Vidnesbyrd mod sin Broder,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3426og dræbte Hamor og hans Søn Sikem med Sværdet, tog Dina ud af Sikems Hus og drog bort.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3416og du må ikke af deres Døtre tage Hustruer til dine Sønner, så deres Døtre, når de boler med deres Guder, får dine Sønner til også at bole med dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
726og du må ikke føre nogen Vederstyggelighed ind i dit Hus, for at du ikke skal hjemfalde til Band ligesom den, nej, du skal nære Afsky og Gru for den, thi den er hjemfaldet til Band!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
404Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne på.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1227og du skal bringe dine Brændofre, både Kødet og Blodet, på Herren din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses på Herren din Guds Alter, men Kødet må du spise.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
283og du skal byde alle kunstforstandige Mænd, hvem jeg har fyldt med Kunstfærdigheds Ånd, at tilvirke Aron Klæder, for at han kan helliges til at gøre Præstetjeneste for mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
65Og du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl og af hele din Styrke.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1426og du skal for Pengene købe alt, hvad dit Hjerte begærer, Hornkvæg og Småkvæg, Vin og stærk Drik og alt, hvad du har Lyst til, og nyde det der for Herren din Guds Åsyn og være glad sammen med din Husstand.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2853Og du skal fortære din Livsfrugt, Kødet af dine Sønner og Døtre, som Herren din Gud giver dig, under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
82Og du skal gøre det samme ved Aj og dets Konge, som du gjorde ved Jeriko og dets Konge; men Godset, I røver der, må I selv beholde som Bytte, ligeledes Kvæget der. Læg Baghold vesten for Byen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
618og du skal gøre, hvad der er ret og godt i Herrens Øjne, for at det må gå dig vel, og du må komme ind og få det herlige Land i Eje. som Herren tilsvor dine Fædre,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2313og du skal have en Pind i dit Bælte, og når du sætter dig derude, skal du med den grave et Hul og bagefter tildække dine Udtømmelser.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1310Og du skal holde dig denne Anordning efterrettelig til den fastsatte Tid, År efter År.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
440Og du skal holde hans Anordninger og Bud, som jeg pålægger dig i Dag, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel, og for at du alle Dage kan leve længe i det Land, Herren din Gud giver dig!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
215og du skal hælde Olie derover og komme Røgelse derpå. Det er et Afgrødeoffer,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2633og du skal hænge Forhænget under Krogene og bringe Vidnesbyrdets Ark ind i Rummet bag ved Forhænget, og Forhænget skal danne eder en Skillevæg mellem det Hellige og det Allerhelligste.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2841Og du skal iføre din Broder Aron og hans Sønner dem, og du skal salve dem, indsætte dem og hellige dem til at gøre Præstetjeneste for mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
67og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
258Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
621Og du skal indsamle et Forråd af alle Slags Levnedsmidler, for at det kan tjene dig og dem til Føde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1820og du skal indskærpe dem Anordningerne og Lovene og lære dem den Vej, de skal vandre, og hvad de har at gøre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
167Og du skal koge det og spise det på det Sted, Herren din Gud udvælger, og næste Morgen skal du vende hjemad og drage til dine Boliger.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1612Og du skal komme i Hu, at du var Træl i Ægypten, og omhyggeligt holde disse Anordninger.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
82Og du skal komme i Hu, hvorledes Herren din Gud i disse fyrretyve År har ført dig i Ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på Prøve og for at se, hvad der boede i dit Hjerte, om du vilde holde hans Bud eller ej.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
213Og du skal komme Salt i enhver Afgrødeoffergave, du frembærer, du må ikke undlade at komme din Guds Pagts Salt i dit Afgrødeoffer, men du skal frembære Salt med enhver af dine Offergaver.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2528Og du skal lave Bærestængerne af Akacietræ og overtrække dem med Guld, og med dem skal Bordet bæres.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2529Og du skal lave de dertil hørende Fade og Kander, Krukker og Skåle til at udgyde Drikoffer med; af purt Guld skal du lave dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2827Og du skal lave endnu to Guldringe og fæste dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den er hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
266Og du skal lave halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tæpperne med hinanden, så at Boligen udgør et Hele.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611Og du skal lave halvtredsindstyve Kobberkroge og stikke dem i Løkkerne og sammenføje Teltdækket, så de udgør et Hele.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2537Og du skal lave syv Lamper til den og sætte disse Lamper på den, for at de kan lyse Pladsen foran op.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2826Og du skal lave to andre Guldringe og sætte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre, mod Efoden vendende Rand.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2518og du skal lave to Keruber af Guld, i drevet Arbejde skal du lave dem, ved begge Ender af Sonedækket.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2626Og du skal lave Tværstænger af Alkacietræ, fem til de Brædder, der danner Boligens ene Side,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
277og du skal ofre Takofre og holde Måltid der og være glad for Herren din Guds Åsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
138Og du skal på den Dag fortælle din Søn, at dette sker i Anledning af, hvad Herren gjorde for dig, da du vandrede ud af Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2630Og du skal rejse Boligen på den Måde, som vises dig på Bjerget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710Og du skal rette dig efter den Afgørelse, de giver dig til kende fra det Sted, Herren udvælger, og omhyggeligt handle efter alt det, som de lærer dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1912Og du skal rundt om spærre af for Folket og sige til dem: Vog eder for at gå op på Bjerget, ja for blot at røre ved Yderkanten deraf; enhver, der rører ved Bjerget, er dødsens!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4011Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
178Og du skal sige til dem: Om nogen af Israels Hus eller de fremmede, der bor iblandt eder, ofrer et Brændoffer eller Slagtoffer
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1120Og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine Porte,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
69og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine Porte.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2514og du skal stikke Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kan bæres med dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2512og du skal støbe fire Guldringe til den og sætte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side at den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
269Og du skal sy de fem af Tæpperne sammen for sig og de seks for sig; det sjette Tæppe, det, der kommer til at ligge over Teltets Forside, skal du lægge dobbelt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2525Og du skal sætte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Og du skal sætte Gitteret neden under Alterets Liste, således at Fletværket når op til Alterets halve Højde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610Og du skal sætte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
304og du skal sætte to Guldringe under Kransen på begge Sider, på begge Sidestykkerne skal du sætte dem til at stikke Bærestænger i, for at det kan bæres med dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3016Og du skal tage Sonepengene af Israeliterne og bruge dem til Tjenesten ved Åbenbaringsteltet. og de skal tjene til at bringe Israeliterne i Minde for Herrens Åsyn, til Soning for eders Sjæle.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2415Og du skal tale til Israeliterne og sige: Når nogen bespotter sin Gud, skal han undgælde for sin Synd;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
282Og du skal tilvirke din Broder Aron hellige Klæder til Ære og Pryd,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2813Og du skal tilvirke Fletværk af Guld
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
258Og du skal tælle dig syv Årsabbater frem, syv Gange syv År, så de syv Årsabbater udgør et Tidsrum af ni og fyrretyve År.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2817Og du skal udstyre det med en Besætning af Sten, fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1611Og du skal være glad for Herren din Guds Åsyn på det Sted, Herren din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten inden dine Porte, den fremmede, den faderløse og Enken, som bor hos dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1614og du skal være glad på din Højtid sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten, den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2633og eder selv vil jeg sprede blandt Folkeslagene, og jeg vil gå bag efter eder med draget Sværd. Eders Land skal blive en Ørken, og eders Byer skal lægges i Ruiner.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3124Og eders klæder skal I tvætte på den syvende Dag, så bliver I rene og kan gå ind i Lejren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1433og eders Sønner skal flakke om i Ørkenen i fyrretyve År og undgælde for eders Bolen, indtil eders Kroppe er gået til Grunde i Ørkenen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
945og efter at Abimelek hele Dagen igennem havde angrebet Byen, indtog han den, dræbte Folkene deri, nedbrød Byen og strøede Salt på den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
54og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1113og efter at Arpaksjad havde avlet Sjela, levede han 403 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1117og efter at Eber havde avlet Peleg, levede han 430 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
510og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
519og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
513og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
530Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
516og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 År og avlede Sønner. og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
526og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 År og avlede Sønner og Døtre;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2028og efter at Moses havde afført Aron hans Klæder og iført hans Søn Eleazar dem, døde Aron deroppe på Bjergets Top. Men Moses og Eleazar steg ned fra Bjerget,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1125og efter at Nakor havde avlet Tara, levede han 119 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1119og efter at Peleg havde avlet Re'u, levede han 209 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1121og efter at Re'u havde avlet Serug, levede han 207 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1111og efter at Sem havde avlet Arpaksjad, levede han 500 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1123og efter at Serug havde avlet Nakor, levede han 200 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
57og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1115og efter at Sjela havde avlet Eber, levede han 403 År og avlede Sønner og Døtre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Og en Mand af Levis Hus gik hen og tog en Levi Datter til Ægte,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
199Og en Mand, der er ren, skal opsamle Kviens Aske og lægge den hen på et rent Sted uden for Lejren, hvor den skal opbevares for Israelitternes Menighed for at bruges til Renselsesvand. Det er et Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
94og en Okse og en Væder til Takoffer for at ofre dem for Herrens Åsyn og desuden et Afgrødeoffer, rørt i Olie; thi i Dag vil Herren vise sig for eder!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2923og en Skive Brød, en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød, som står for Herrens Åsyn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2915og en Tiendedel for hvert af de fjorten Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
294og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2829og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2821og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2910og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1617og enhver af eder skal tage sin Pande, lægge Gløder på og komme Røgelse på og frembære sin Pande for Herrens Åsyn, 250 Pander, du selv og Aron skal også tage hver sin Pande!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3120Og enhver Klædning, enhver Læder ting, alt, hvad der er lavet af Gedehår,og alle Træredskaber skal I rense!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1125og enhver, der bærer et Ådsel af dem, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2330og enhver, der gør noget som helst Arbejde på denne Dag, det Menneske vil jeg udslette af hans Folk.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1819Og enhver, der ikke vil høre mine Ord, som han taler i mit Navn, ham vil jeg kræve til Regnskab.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1522og enhver, der rører ved et Sæde, hun har siddet på, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3524Og enhver, der vilde give en Offerydelse af Sølv eller Kobber, kom med Herrens Offerydelse. Og enhver, der ejede Akacietræ til alt Byggearbejdet, kom dermed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3523Og enhver, i hvis Eje der fandtes violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår, rødfarvede Væderskind eller Tahasjskind, kom dermed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3521Og enhver, som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, og hvis Ånd tilskyndede ham, kom med Herrens Offerydelse til Opførelsen af Åbenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved og til de hellige Klæder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
524og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
522og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 År og avlede Sønner og Døtre;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2552Og er der kun få År tilbage til Jubelåret, skal han regne dermed og udrede sin Løsesum i Forhold til de År, han har tilbage.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
206Og er der nogen, som har plantet en Vingård og ikke taget den i Brug, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal tage den i Brug, om han falder i Slaget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
207Og er der nogen, som har trolovet sig med en kvinde, men endnu ikke taget hende til Hustru, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal tage hende til Hustru, om han falder i Slaget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
298og erobrede deres Land og gav Rubeniterne og Gaditerne og Manasses halve Stamme det til Arvelod.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
368og Esau bosatte sig i Seirs. Bjerge; Esau, det er Edom.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1915og ethvert åbent Kar, et, der ikke er bundet noget over, bliver urent.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1133Og falder et af den Slags ned i et Lerkar, så bliver alt, hvad der er deri, urent, og ethvert sådant Kar skal I slå i Stykker;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1220Og Farao bød sine Mænd følge ham og hans Hustru og al deres Ejendom på Vej;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1028Og Farao sagde til ham: Gå bort fra mig og vogt dig for at komme mig for Øje mere; thi den Dag du kommer mig for Øje, er du dødsens!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4139Og Farao sagde til Josef: Efter at Gud har åbenbaret dig alt dette. kan ingen måle sig med dig i Indsigt og Kløgt;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4144Og Farao sagde til Josef: Jeg er Farao, men uden dit Minde skal ingen røre Hånd eller Fod nogensteds i Ægypten!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4141Og Farao sagde til Josef: Så sætter jeg dig nu over hele Ægypten!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4517og Farao sagde til Josef: Sig til dine Brødre: Således skal I gøre: Læs eders Dyr og drag til Kana'ans Land,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4138og Farao sagde til sine Tjenere: Hvor finder vi en Mand, i hvem Guds Ånd er som i ham?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
55Og Farao sagde: Folket er så vist dovent nok; og nu vil I have dem fri fra deres Trællearbejde!

<<< 10 >>>