DICTUM

Sprichwort, adage, proverb, saw, saying, byword, proverbe, proverbio, refrán, frase proverbial, ditado, provérbio, przysłowie, Redensart, colloqualism, idiom, expression, phrase, tournure, poncif, dicton, expresión, frase hecha, locución, frase fatta, modo di dire, expressão idiomática, powiedzenie, powiedzonko, Zitat, quotation, citation, excerpt, quote, cita, citazione, detto, sentenza, passo, citação, Sentenz, sententia, proverbium, adagio, adagium, locutio, dictum, Spruch, carmen, elogium, pronuntatio, Redensart, phrase, collocation, locution

 • At one sitting.
 • At one time or another.
 • At one time.
 • At one's beck and call.
  Phrase
 • At one's command.
 • At one's convenience.
 • At one's disposal.
 • At one's elbow.
 • At one's last gasp.
 • At one's leisure.
 • At one's own risk.
 • At one's own sweet will.
 • At one's peril.
 • At one's wit's end.
 • At open doors dogs come in.
 • At par.
 • At peace.
 • At present.
 • At pulchrum est digito monstrari et dicier: Hic est!
 • At raadslaage med for mange giver ingen nytte.
 • At random.
 • At regne vor frues frender op med hinanden.
 • At risk.
 • At Rome do as Rome does.
 • At roses af onde er at lastes af gode.
 • At roses af onde, er saa meget som at roses for en ond gjerning.
 • At saette bröd i en kold oon.
 • At saette nøglen i døren? Kaste nøglen paa graven.
 • At salte kjödet naar det begynder at surne, og flyth traeer naar de visne.
 • At Schmêr wal boaven drîw, al as't uk man fân an ualen Hüünj.
  Amrum
  i] Das Schmer will oben sein, ist es auch von einem alten Hunde.
 • At sea about something.
 • At sea/all at sea/totally at sea.
 • At second hand.
 • At selge björnen för man faaer ceyet ham.
 • At selge dat som man kjøber det.
 • At short notice.
 • At shrove-tide every one has need of his frying-pan.
 • At sige daaren raad, det er som at slaae vand paa en gaas.
 • At sine honore manet patria sub sede propheta.
 • At sixes and sevens.
  Phrase
 • At Skan bat ham.
  Amrum
 • At skyde og intet naae, elske og intet faae, er fort redeligt.
 • At skære i fremmed øre er ikke anderledes end i filtehat.
 • At slaae biørnen med riis.
 • At slaae gekken løs iblant, en klogskab.
 • At sluge böger i sig og ey tygge, dem er usundt, og giör ufordögelighed i hiernen.
 • At smørge eens haand med en tør sild.
 • At some time or other.
 • At someone's beck and call.
 • At someone's earliest convenience.
 • At someone's heels.
 • At someone's service.
 • At spes non fracta.
  de] Aber die Hoffnung ist nicht gebrochen.
  fr] Mais tout espoir n'est pas perdu.
 • At spinde med sølv-teenen.
 • At spørge og lære setter mangen i ære.
 • At staa ud til Beens, som en mager so ö frost.
 • At stake.
 • At stampe mod brodden, feyle mod strømmen, gabe mod ouns-munden.
 • At stride med guldene vaaben.
 • At strække feirene videre end reden er.
 • At stænge hønse-huuset naar reven har ædt hønsene.
 • At suave est ex magno tollere acervo.
 • At synge to viiser for den døve.
 • At søge efter asne, og finde et kongerige.
 • At søge Moses grav.
 • At tabe smagen som de gamle stegere.
 • At table bashfulness is out of place.
 • At tage sin bood som man sik sin bam, men der bliver en nar af paa det sidste.
 • At tale og gjøre ilde, er tidt tilsammen.
 • At tale og skrive vel findes sielden sammen.
 • At tale og tie i tide, er stor klogskab.
 • At tale vel, og leve vel hør en viis til.
 • At that/this rate.
 • At the appointed hour.
 • At the appointed time.
 • At the back of one's mind.
 • At the back/root of.
 • At the best of times.
 • At the bottom of one's heart.
 • At the bottom of the hour.
 • At the bottom of the ladder.
 • At the bottom of the totem pole.
 • At the center of climb is 'I'.
 • At the center of our agency is our freedom to form a healthy attitude toward whatever circumstances we are placed in!
  Neal A. Maxwell
 • At the coalface.
 • At the crack of dawn.
 • At the crossroads.
 • At the drop of a hat.
 • At the eleventh hour.
 • At the end of one's rope.
 • At the end of one's tether.
  de] Am Ende seiner Kraft.
 • At the end of the day.
 • At the end of the game we see who wins.
 • At the end of the game, the king and the pawn go into the same bag.
 • At the end of the pecking order.
 • At the end of your rope.
 • At the end of your tether.
 • At the end the Gloria is chanted.
 • At the ends of the earth.
 • At the expense of a person.
 • At the expense of someone or something.
 • At the face.
  de] Vor Ort.
 • At the first go/stroke.
 • At the first opportunity.
  de] Bei erster Gelegenheit.
 • At the fore.
 • At the game's end we shall see who gains.
 • At the gates of death.
 • At the helm/tiller.
 • At the king's court every one for himself.
 • At the last minute.
 • At the last.
 • At the latest.
 • At the mercy of.
 • At the moment.
 • At the narrow passage there is no brother and no friend.
 • At the outset of something.
 • At the outset.
  de] Von vornherein.
 • At the outside/very outside.
 • At the point of death.
 • At the present time.
 • At the psychological moment.
 • At the ready.
 • At the roadside.
  de] Am Straßenrand.
 • At the root/back of.
 • At the same time.
 • At the slightest provocation.
  de] Beim geringsten Anlass.
 • At the tiller/helm.
 • At the time.
 • At the tip of my tongue.
 • At the tip of one's tongue.
 • At the top of my/your/one's lungs
 • At the top of the hour.
 • At the top of the ladder.
 • At the top of the list.
 • At the top of your/one's voice.
 • At the wars as they do at the wars.
 • At the wedding-feast the least eater is the bride.
 • At the worst.
  de] Schlimmstenfalls.
 • At this juncture.
 • At this point in time.
 • At this stage of the game.
 • At this stage.
 • At this time of day.
 • At this/that juncture.
 • At this/that point.
 • At tie er og kunst.
 • At tie sandhed er at begrave gued.
 • At tie Sandhed, er at begrave Guld.
 • At tie undertiden er tegn til viisdom, altid til daarskab.
 • At times one remains faithful to a cause only because its opponents do not cease to be insipid.
  Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
 • At times.
 • At times/from rime to time.
 • At tinge nøie og betale vel.
 • At turpe lucrum adducit infortunium.
 • At tvinge sin lyst er dydens prøve.
 • At twenty years of age the will reigns; at thirty the wit; at forty the judgement.
  Benjamin Franklin
 • At Ugh wal sin uk ha.
  Nordfriesland
  i] Das Auge will sein auch (o. auch etwas) haben.
 • Ät un drink, as wenn't dien Eegen is, secht de Pommer.
 • At vaage med maanen og sove med solen, giør hverken ære eller gavn.
 • At variance with.
 • At vende det graa ud.
 • At veniam ignorantia iure meretur,
  forte sit et nobis haec excusatio certa.
 • At vide Lov og giöre Ret er tvende haande.
 • At vide, kunne og ville, gjør en god mester.
 • At ville have en skilling af hans pung, tager en tand af hans mund.
 • At vinde og tabe er kiøbmanas-brug.
 • At vindicta bonum vita iucundius ipsa.
  de] Aber Rache (ist) ein Gut, angenehmer als das Leben selbst.
  it] Ma la vendetta è un bene più dolce della vita stessa.
 • At være betrood er til bedre end rede penge.
 • At være glad i sin bestilling er en Guds gave.
 • At whiles.
 • At will.
  de] Nach Belieben.
 • At wits' end.
 • At your beck and call.
 • At your fingertips.
 • At your leisure.
  de] Wenn es Ihnen gerade passt.
 • At your wits' end.
 • At æde tit vel, giør at man snart æder ilde.
 • Ät't un drinkt un schont de Bodder.
  i] Aufforderung zum Essen
 • Ät, wat du machst, un lied, wat dornå kümmt.
  i] Aufforderung zum Essen
 • Ät, wat du machst, un nimm, wat du kriegen kannst.
  i] Aufforderung zum Essen
 • At.
  Redewendung
 • At/behind the wheel.
 • At/in a low ebb.
 • At/in a/one stroke.
 • At/in one fell swoop.
 • At/in one go.
 • At/on sight.
 • At/on the double.
 • At/on the Greek calends.
 • At/on the stroke.
 • At/on/upon a person's heels.
 • At/to a snail' pace.
 • At/to the top of one's bent.
 • At/with full sail.
 • Ata bien y siega bajo, aunque te cueste trabajo.
 • Ata la burra donde el amo mande, aunque se la lleve el diantre.
 • Ata la burra donde quiera el amo.
 • Ata la jaca a la reja.
 • Ata o burro onde te manda o dono.
 • Atabalhoadamente.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • operone