DICTUM

Sprichwort, adage, proverb, saw, saying, byword, proverbe, proverbio, refrn, frase proverbial, ditado, provrbio, przysłowie, Redensart, colloqualism, idiom, expression, phrase, tournure, poncif, dicton, expresin, frase hecha, locucin, frase fatta, modo di dire, expresso idiomtica, powiedzenie, powiedzonko, Zitat, quotation, citation, excerpt, quote, cita, citazione, detto, sentenza, passo, citao, Sentenz, sententia, proverbium, adagio, adagium, locutio, dictum, Spruch, carmen, elogium, pronuntatio, Redensart, phrase, collocation, locution

 • A ch ghjastima o ch timpesta, o idd'h tortu o idd'n h testa.
  var] A ch ghjestema o ch timpesta, o ellu h tortu o ellu n h testa.
 • A ch ghjoca di testa paga di borsa.
 • A ch ghjura h buciardu.
 • A ch gli consentito fare pi di quanto sia lecito, vuole pi di quanto gli si permette!
  Publilio Siro, Sententiae
 • A ch h a saluta h riccu n la s.
 • A ch ha abbastanza, non manca nulla.
 • A ch h avutu u colpu h paura di l'incisa.
 • A ch h bisognu di l'ochji di l'altri per vedeci, h bellu cecu.
 • A ch h camisgia brutta n alzi a coda.
 • A ch ha capo (testa) non manca capello.
 • A ch h capu, ch h pettu, ugnunu u so difettu.
 • A ch ha cervello, non manca cappello.
 • A ch h curaghju n teme a morte.
 • A ch h da navig, guardi u tempu.
  var] A ch h da viaghj, guardi u tempu.
 • A ch h dannu h risa.
 • A ch ha denari nella borsa non manca n spirito n testa.
 • A ch h donna u locu, h vintu u ghjocu.
  var] A ch h donna u locu, h dui parti di u focu.
 • A ch ha fame buon(o) ogni pane.
 • A ch h fiddola guast, i mandi in Marseglia navig.
  var] A ch h figlioli guast, i mandi in Marseglia navig.
 • A ch ha fortuna, il bue gli fa un vitello.
  var] A ch ha fortuna, il bue gli porta un vitello.
 • A ch ha fretta ogni hora gli par mille.
 • A ch h gran' pinseri n dormi a notti.
 • A ch h l'arti, h dighj a parti.
 • A ch h l'astiu si distingue prestu.
 • A ch h mane h pane.
 • A ch h meddu filu, faci meddu tela.
 • A ch h mendi, mai li rendi.
 • A ch h moglia bella canta, ch h pocu soldi conta.
 • A ch ha molto danaro, non manca mai lo spirito.
 • A ch ha pane, non gli manca cane.
 • A ch h pani cultedda, faci a fitta modu soiu.
  var] A ch h pani culteddu faci a fitta com'iddu voli.
 • A ch h pani vinu, p invit u so vicinu.
 • A ch h paura d'esse ghjelosu, sposi una moglia brutta.
 • A ch ha paura non basta l'armatura.
 • A ch h paura stringhji.
 • A ch h pena h cena.
 • A ch h pi ghjudiziu h menu surprese.
 • A ch h pocu carri n la lascia guast.
 • A ch h pocu ghjudiziu pocu ne piglia, corciu u babbu corciu a famiglia.
  var] A ch h pocu ghjudiziu pocu ni pidda curciu u babbu curcia a famidda.
 • A ch h pruvatu credi.
 • A ch h pulgi si gratti.
 • A ch h sissanta carnavali appronti i so stifali.
 • A ch h spinu h vinu.
 • A ch h tempu n aspetta tempu.
 • A ch ha testa, non manca (mai) capello.
 • A chi ha testa, non manca cappello.
 • A ch h timore, n s'esponga.
 • A ch h tussa n vaga ad arubb.
 • A ch h u frusciu n li valenu i tapi di bronzu.
 • A ch h u frusgiulu, n ci voli tappi.
 • A ch h u pi bellu fiore face u pi bellu pane.
 • A ch h un acellu in manu ci n'h centu in a machja.
 • A ch h un ochju solu spessu u tocca.
 • A ch h una faccia campa b, ch n'h duie campa megliu, ch n'h tr campa da r.
 • A ch h una fica in fiuminale, v infic quand'ella si pare.
 • A ch h zitelli, h muvrelli.
 • A ch ha, sar dato.
 • A ch h ben allevatu tratta b cun tutti.
 • A ch h cuntenti u so focu h cuntenti in ugni locu.
 • A ch h dirittu n p duvent oncu.
 • A ch h ghjelosu h mezu curnutu.
 • A ch h goffu (bruttu) di natura n vali lavatura.
 • A ch h in casa quand'ellu piove h bellu mattu s'ellu (si) move.
 • A ch h natu deve more, ch h accumpagnatu deve sparte.
  var] A ch h natu devi mora, ch h accumpagnatu devi sparta.
 • A ch h perseguitatu da a ghjustizia, camina di notte com' i topi.
  var] A ch h perseguitatu da a ghjustizia, camina di notti com' i topi pinnuti.
 • A ch h sfurtunatu, n vale d'arrizzassi bon ora.
 • A ch h struitu trova pane da pertuttu.
 • A ch h tontu di natura n vali struitura.
 • A ch il diavolo vicino, l'inferno non lontano.
 • A ch il Signore non d figlioli, il diavolo d nipoti.
 • A ch impara nut, impara camp, ch impara sal, impara mur.
 • A ch impezza l'annu, finisci l'annu.
 • A ch impezza u pannu, finisci l'annu.
 • A ch impresta, ci resta.
 • A ch inciccia, ch manghja.
 • A ch inc u mai si prova suttu si trova.
 • A ch inganna resta ingannatu.
 • A ch l'attempa a perdi.
  var] A ch l'attempa, la perde.
 • A ch la riesce bene, tenuto per savio.
 • A chi la riesce bene, tenuto sauio.
 • A chi la tocca, san Pietro la benedica.
 • A chi la va destra par savio.
 • A ch lampa i so stracci in piazza, ognunu arricoglia i soi.
  var] A ch lampa i so stracci in piazza, ognunu ricoglie i soi.
 • A ch lascia a strada vechja p a nova, mali si ni trova.
 • A ch lascia i so vicini p un mendu, ni trova un altru ch n'h centu.
 • A ch lavora il tempo passa presto.
 • A ch li mezani impiega ind' l'amore, tostu o tardi p avenne gran dulore.
 • A ch loda a pignula h u pignulaghju.
 • A ch loda voli venda, ch disprezza voli cumpr.
 • A chi magna sempre li puji, je vne voglia de pulenta.
  var] A chi mangia sempre polli, vien voglia di polenta.
 • A ch mal fa, di lui non ti fidar mai.
 • A ch mal fa, mal va.
 • A ch mal fonde, male accima.
 • A ch mali n faci, paura n temi.
 • A ch maltratta i vechji n p and b.
 • A ch manca il cuore, non giova la spada.
 • A ch mancu a s, prestu a dice.
 • A ch manghja i fichi acerbi, n h maturi.
 • A ch manghja l'agliu, li puzza l'ansciu.
 • A ch manghja troppu prestu s'affoca.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • operone