DICTUM

Sprichwort, adage, proverb, saw, saying, byword, proverbe, proverbio, refrn, frase proverbial, ditado, provrbio, przysłowie, Redensart, colloqualism, idiom, expression, phrase, tournure, poncif, dicton, expresin, frase hecha, locucin, frase fatta, modo di dire, expresso idiomtica, powiedzenie, powiedzonko, Zitat, quotation, citation, excerpt, quote, cita, citazione, detto, sentenza, passo, citao, Sentenz, sententia, proverbium, adagio, adagium, locutio, dictum, Spruch, carmen, elogium, pronuntatio, Redensart, phrase, collocation, locution

 • A ch Dio vuole aiutare, niente gli pu nuocere.
 • A ch discorsi senti, pi o menu i teni menti.
 • A ch disprezza u priculu, spissu ci ferma.
 • A ch dormi n pidda pesci.
 • A chi duole il dente, se lo cava.
 • A ch duole il dente, se lo cavi.
 • A ch affamato, ogni cibo grato.
 • A ch arrabbiato bisogna togliere le armi, non dargliele.
  Publilio Siro, Sententiae
 • A ch disgraziato, gli tempesta il pan del forno.
 • A chi disgraziato, gli tempesta nel forno.
 • A chi in fallo, l'uno par due.
 • A ch rico di sorriso e cortesia s'apre la porta per ogni via.
 • A ch erba manghja, bestia diventa.
 • A chi fa bottega gli bisogna dar parole ad ognuno.
 • A chi fa casa (o si accasa) la borsa resta rasa.
 • A ch fa i conti avanti l'oste, comien farli due volti.
 • A chi fa il pane e staccia non gli si ruba focaccia.
 • A chi fa male, mai mancano scuse.
 • A ch fa male, mai mancano scuse.
 • A ch face fortuna, ch a manghja.
 • A ch face quantu p sar scusatu.
 • A ch face u male u face s.
 • A ch face, face s, tantu u male ch u b.
 • A ch faci ci ch'iddu p h scusatu.
 • A ch faci da omu, ch faci da Diu.
 • A ch faci di so capu, paga di so schiena.
 • A ch faci di testa, paga di stacca.
 • A ch faci furtuna, ch a manghja.
 • A ch faci veda i so soldi, faci veda u so ghjudiziu.
 • A ch farra inchjoda.
 • A ch fortuna assiste poco senno basta.
 • A ch fortuna tocca, volan salsicce in bocca.
 • A ch fortuna zufola, ha un bel ballare.
 • A ch fugge, ogni cosa d impaccio.
 • A ch fugge, strada larga.
 • A ch fughji u mattu, h vintu a so ghjurnata.
 • A ch fussi induvinu, n saria mischinu.
  var] A ch fussi induvinu, n saristi mischinu.
 • A ch ghjastima o ch timpesta, o idd'h tortu o idd'n h testa.
  var] A ch ghjestema o ch timpesta, o ellu h tortu o ellu n h testa.
 • A ch ghjoca di testa paga di borsa.
 • A ch ghjura h buciardu.
 • A ch gli consentito fare pi di quanto sia lecito, vuole pi di quanto gli si permette!
  Publilio Siro, Sententiae
 • A ch h a saluta h riccu n la s.
 • A ch ha abbastanza, non manca nulla.
 • A ch h avutu u colpu h paura di l'incisa.
 • A ch h bisognu di l'ochji di l'altri per vedeci, h bellu cecu.
 • A ch h camisgia brutta n alzi a coda.
 • A ch ha capo (testa) non manca capello.
 • A ch h capu, ch h pettu, ugnunu u so difettu.
 • A ch ha cervello, non manca cappello.
 • A ch h curaghju n teme a morte.
 • A ch h da navig, guardi u tempu.
  var] A ch h da viaghj, guardi u tempu.
 • A ch h dannu h risa.
 • A ch ha denari nella borsa non manca n spirito n testa.
 • A ch h donna u locu, h vintu u ghjocu.
  var] A ch h donna u locu, h dui parti di u focu.
 • A ch ha fame buon(o) ogni pane.
 • A ch h fiddola guast, i mandi in Marseglia navig.
  var] A ch h figlioli guast, i mandi in Marseglia navig.
 • A ch ha fortuna, il bue gli fa un vitello.
  var] A ch ha fortuna, il bue gli porta un vitello.
 • A ch ha fretta ogni hora gli par mille.
 • A ch h gran' pinseri n dormi a notti.
 • A ch h l'arti, h dighj a parti.
 • A ch h l'astiu si distingue prestu.
 • A ch h mane h pane.
 • A ch h meddu filu, faci meddu tela.
 • A ch h mendi, mai li rendi.
 • A ch h moglia bella canta, ch h pocu soldi conta.
 • A ch ha molto danaro, non manca mai lo spirito.
 • A ch ha pane, non gli manca cane.
 • A ch h pani cultedda, faci a fitta modu soiu.
  var] A ch h pani culteddu faci a fitta com'iddu voli.
 • A ch h pani vinu, p invit u so vicinu.
 • A ch h paura d'esse ghjelosu, sposi una moglia brutta.
 • A ch ha paura non basta l'armatura.
 • A ch h paura stringhji.
 • A ch h pena h cena.
 • A ch h pi ghjudiziu h menu surprese.
 • A ch h pocu carri n la lascia guast.
 • A ch h pocu ghjudiziu pocu ne piglia, corciu u babbu corciu a famiglia.
  var] A ch h pocu ghjudiziu pocu ni pidda curciu u babbu curcia a famidda.
 • A ch h pruvatu credi.
 • A ch h pulgi si gratti.
 • A ch h sissanta carnavali appronti i so stifali.
 • A ch h spinu h vinu.
 • A ch h tempu n aspetta tempu.
 • A ch ha testa, non manca (mai) capello.
 • A chi ha testa, non manca cappello.
 • A ch h timore, n s'esponga.
 • A ch h tussa n vaga ad arubb.
 • A ch h u frusciu n li valenu i tapi di bronzu.
 • A ch h u frusgiulu, n ci voli tappi.
 • A ch h u pi bellu fiore face u pi bellu pane.
 • A ch h un acellu in manu ci n'h centu in a machja.
 • A ch h un ochju solu spessu u tocca.
 • A ch h una faccia campa b, ch n'h duie campa megliu, ch n'h tr campa da r.
 • A ch h una fica in fiuminale, v infic quand'ella si pare.
 • A ch h zitelli, h muvrelli.
 • A ch ha, sar dato.
 • A ch h ben allevatu tratta b cun tutti.
 • A ch h cuntenti u so focu h cuntenti in ugni locu.
 • A ch h dirittu n p duvent oncu.
 • A ch h ghjelosu h mezu curnutu.
 • A ch h goffu (bruttu) di natura n vali lavatura.
 • A ch h in casa quand'ellu piove h bellu mattu s'ellu (si) move.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • operone