שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

34

heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה פְּסָל־לְךָ֛ שְׁנֵֽי־לֻחֹ֥ת אֲבָנִ֖ים כָּרִאשֹׁנִ֑ים וְכָתַבְתִּי֙ עַל־הַלֻּחֹ֔ת אֶת־הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הָי֛וּ עַל־הַלֻּחֹ֥ת הָרִאשֹׁנִ֖ים אֲשֶׁ֥ר שִׁבַּֽרְתָּ׃
grΚαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας καθὼς καὶ αἱ πρῶται καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος, καὶ γράψω ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, αἷς συνέτριψας.
laac deinceps praecide ait tibi duas tabulas lapideas instar priorum et scribam super eas verba quae habuerunt tabulae quas fregisti
itPoi il Signore disse a Mosč: Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverň su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzate.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Taille deux tables de pierre comme les premičres, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premičres tables que tu as brisées.
esY JEHOVA dijo á Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
gbYahweh said to Moses, Chisel two stone tablets like the first: and I will write on the tablets the words that were on the first tablets, which you broke.
deUnd der HERR sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln, wie die ersten waren, daß ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, welche du zerbrochen hast.
dkDerpĺ sagde Herren til Moses: Tilhug dig to Stentavler ligesom de forrige, sĺ vil jeg pĺ Tavlerne skrive de samme Ord, som stod pĺ de forrige Tavler, du slog i Stykker.
seOch HERREN sade till Mose: Hugg ut ĺt dig tvĺ stentavlor, likadana som de förra voro, sĺ vill jag skriva pĺ tavlorna samma ord som stodo pĺ de förra tavlorna, vilka du slog sönder.
noOg Herren sa til Moses: Hugg dig ut to stentavler likesom de fřrste! Sĺ vil jeg skrive pĺ tavlene de ord som stod pĺ de fřrste tavler, de som du slo i stykker.
fiJa Herra sanoi Moosekselle: Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.
huÉs monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél.
2
heוֶהְיֵ֥ה נָכ֖וֹן לַבֹּ֑קֶר וְעָלִ֤יתָ בַבֹּ֙קֶר֙ אֶל־הַ֣ר סִינַ֔י וְנִצַּבְתָּ֥ לִ֛י שָׁ֖ם עַל־רֹ֥אשׁ הָהָֽר׃
grκαὶ γίνου ἕτοιμος εἰς τὸ πρωὶ καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα καὶ στήσῃ μοι ἐκεῖ ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ ὄρους.
laesto paratus mane ut ascendas statim in montem Sinai stabisque mecum super verticem montis
itTieniti pronto per domani mattina: domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassů per me in cima al monte.
frSois pręt de bonne heure, et tu monteras dčs le matin sur la montagne de Sinaď; tu te tiendras lŕ devant moi, sur le sommet de la montagne.
esApercíbete, pues, para mańana, y sube por la mańana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte.
gbBe ready by the morning, and come up in the morning to Mount Sinai, and present yourself there to me on the top of the mountain.
deUnd sei morgen bereit, daß du früh auf den Berg Sinai steigest und daselbst zu mir tretest auf des Berges Spitze.
dkGřr dig sĺ rede til i Morgen, stig om Morgenen op pĺ Sinaj Bjerg og stil dig hen og vent pĺ mig der pĺ Bjergets Top.
seOch var redo till i morgon, du skall dĺ pĺ morgonen stiga upp pĺ Sinai berg och ställa dig pĺ toppen av berget, mig till mötes,
noHold dig sĺ rede til imorgen tidlig! Da skal du stige op pĺ Sinai berg og vente pĺ mig der pĺ toppen av fjellet.
fiOle siis huomenaamuksi valmis; ja nouse huomenaamuna Siinain vuorelle ja seiso siellä minua vastassa vuoren huipulla.
huÉs légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai hegyre, és állj ott előmbe a hegy tetején.
3
heוְאִישׁ֙ לֹֽא־יַעֲלֶ֣ה עִמָּ֔ךְ וְגַם־אִ֥ישׁ אַל־יֵרָ֖א בְּכָל־הָהָ֑ר גַּם־הַצֹּ֤אן וְהַבָּקָר֙ אַל־יִרְע֔וּ אֶל־מ֖וּל הָהָ֥ר הַהֽוּא׃
grκαὶ μηδεὶς ἀναβήτω μετὰ σοῦ μηδὲ ὀφθήτω ἐν παντὶ τῷ ὄρει· καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες μὴ νεμέσθωσαν πλησίον τοῦ ὄρους ἐκείνου.
lanullus ascendat tecum nec videatur quispiam per totum montem boves quoque et oves non pascantur e contra
itNessuno salga con te, nessuno si trovi sulla cima del monte e lungo tutto il monte; neppure armenti o greggi vengano a pascolare davanti a questo monte.
frQue personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne; et męme que ni brebis ni boeufs ne paissent prčs de cette montagne.
esY no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte; ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte.
gbNo one shall come up with you or be seen anywhere on the mountain. Do not let the flocks or herds graze in front of that mountain.?
deUnd laß niemand mit dir hinaufsteigen, daß niemand gesehen werde um den ganzen Berg her; auch kein Schaf noch Rind laß weiden gegen diesen Berg hin.
dkIngen mĺ fřlge med dig derop, og ingen mĺ vise sig noget Sted pĺ Bjerget, end ikke Smĺkvćg eller Hornkvćg mĺ grćsse i Nćrheden af dette Bjerg.
semen ingen mĺ stiga upp med dig, och pĺ hela berget för ingen annan visa sig; ej heller mĺ fĺr och fäkreatur gĺ i bet framemot detta berg.
noIngen mĺ gĺ med dig op, og ingen mĺ vise sig pĺ hele fjellet, heller ikke mĺ fĺr eller okser beite under dette fjell.
fiMutta älköön kukaan nousko sinne sinun kanssasi, älköönkä ketään näkykö koko vuorella; lampaitakaan ja karjaa älköön käykö laitumella vuoren vaiheilla.
huDe senki veled fel ne jöjjön, és senki ne mutatkozzék az egész hegyen; juhok és barmok se legeljenek a hegy környékén.
4
heוַיִּפְסֹ֡ל שְׁנֵֽי־לֻחֹ֨ת אֲבָנִ֜ים כָּרִאשֹׁנִ֗ים וַיַּשְׁכֵּ֨ם מֹשֶׁ֤ה בַבֹּ֙קֶר֙ וַיַּ֙עַל֙ אֶל־הַ֣ר סִינַ֔י כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֹת֑וֹ וַיִּקַּ֣ח בְּיָד֔וֹ שְׁנֵ֖י לֻחֹ֥ת אֲבָנִֽים׃
grκαὶ ἐλάξευσεν δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ καὶ αἱ πρῶται· καὶ ὀρθρίσας Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινα, καθότι συνέταξεν αὐτῷ κύριος· καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας.
laexcidit ergo duas tabulas lapideas quales ante fuerant et de nocte consurgens ascendit in montem Sinai sicut ei praeceperat Dominus portans secum tabulas
itMosč tagliň due tavole di pietra come le prime; si alzň di buon mattino e salě sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
frMoďse tailla deux tables de pierre comme les premičres; il se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaď, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre.
esY Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras; y levantóse por la mańana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra.
gbHe chiseled two tablets of stone like the first; and Moses rose up early in the morning, and went up to Mount Sinai, as Yahweh had commanded him, and took in his hand two stone tablets.
deUnd Mose hieb zwei steinerne Tafeln, wie die ersten waren, und stand des Morgens früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der HERR geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand.
dkDa tilhuggede han to Stentavler ligesom de forrige, og tidligt nćste Morgen steg Moses op pĺ Sinaj Bjerg, som Gud havde pĺlagt ham, og tog de to Stentavler med sig.
seOch han högg ut tvĺ stentavlor likadana som de förra voro. Och bittida följande morgon begav sig Mose upp pĺ Sinai berg, sĺsom HERREN hade bjudit honom, och tog de tvĺ stentavlorna med sig.
noSĺ hugg Moses ut to stentavler likesom de fřrste, og han stod tidlig op om morgenen og steg op pĺ Sinai berg, som Herren hadde befalt ham, og hadde de to stentavler i sin hĺnd.
fiJa Mooses veisti kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Ja varhain seuraavana aamuna Mooses nousi Siinain vuorelle, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti ne kaksi kivitaulua käteensä.
huVágott azért két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és felkelvén reggel, felméne Mózes a Sinai hegyre, a mint az Úr parancsolta néki, és kezébe vevé a két kőtáblát.
5
heוַיֵּ֤רֶד יְהוָה֙ בֶּֽעָנָ֔ן וַיִּתְיַצֵּ֥ב עִמּ֖וֹ שָׁ֑ם וַיִּקְרָ֥א בְשֵׁ֖ם יְהוָֽה׃
grκαὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ· καὶ ἐκάλεσεν τῷ ὀνόματι κυρίου.
lacumque descendisset Dominus per nubem stetit Moses cum eo invocans nomen Domini
itAllora il Signore scese nella nube, si fermň lŕ presso di lui e proclamň il nome del Signore.
frL'Éternel descendit dans une nuée, se tint lŕ auprčs de lui, et proclama le nom de l'Éternel.
esY Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.
gbYahweh descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed Yahweh's name.
deDa kam der HERR hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm und rief aus des HERRN Namen.
dkDa steg Herren ned i Skyen; og Moses stillede sig hos ham der og pĺkaldte Herrens Navn.
seDĺ steg HERREN ned i molnskyn. Och han ställde sig där nära intill honom och ĺkallade HERRENS namn.
noOg Herren steg ned i skyen og stilte sig der hos ham og ropte ut Herrens navn.
fiNiin Herra astui alas pilvessä, ja Mooses asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä.
huAz Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat:
6
heוַיַּעֲבֹ֨ר יְהוָ֥ה׀ עַל־פָּנָיו֮ וַיִּקְרָא֒ יְהוָ֣ה׀ יְהוָ֔ה אֵ֥ל רַח֖וּם וְחַנּ֑וּן אֶ֥רֶךְ אַפַּ֖יִם וְרַב־חֶ֥סֶד וֶאֱמֶֽת׃
grκαὶ παρῆλθεν κύριος πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν Κύριος ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς
laquo transeunte coram eo ait Dominator Domine Deus misericors et clemens patiens et multae miserationis ac verus
itIl Signore passň davanti a lui proclamando: Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltŕ,
frEt l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent ŕ la colčre, riche en bonté et en fidélité,
esY pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad;
gbYahweh passed by before him, and proclaimed, Yahweh! Yahweh, a merciful and gracious God, slow to anger, and abundant in loving kindness and truth,
deUnd der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: HERR, HERR, GOTT, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue!
dkOg Herren gik forbi ham og rĺbte: Herren, Herren, Gud, som er barmhjertig og nĺdig, langmodig og rig pĺ Miskundhed og Trofasthed,
seOch HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nĺdig, lĺngmodig och stor i mildhet och trofasthet,
noOg Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nĺdig Gud, langmodig og rik pĺ miskunnhet og sannhet;
fiJa Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
huÉs az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
7
heנֹצֵ֥ר חֶ֙סֶד֙ לָאֲלָפִ֔ים נֹשֵׂ֥א עָוֺ֛ן וָפֶ֖שַׁע וְחַטָּאָ֑ה וְנַקֵּה֙ לֹ֣א יְנַקֶּ֔ה פֹּקֵ֣ד׀ עֲוֺ֣ן אָב֗וֹת עַל־בָּנִים֙ וְעַל־בְּנֵ֣י בָנִ֔ים עַל־שִׁלֵּשִׁ֖ים וְעַל־רִבֵּעִֽים׃
grκαὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἐπὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν.
laqui custodis misericordiam in milia qui aufers iniquitatem et scelera atque peccata nullusque apud te per se innocens est qui reddis iniquitatem patrum in filiis ac nepotibus in tertiam et quartam progeniem
itche conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione.
frqui conserve son amour jusqu'ŕ mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pčres sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'ŕ la troisičme et ŕ la quatričme génération!
esQue guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos.
gbkeeping loving kindness for thousands, forgiving iniquity and disobedience and sin; and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the children's children, on the third and on the fourth generation.?
deder da bewahrt Gnade in tausend Glieder und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, und vor welchem niemand unschuldig ist; der die Missetat der Väter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied.
dksom bevarer Miskundhed mod Tusinder, som tilgiver Brřde, Overtrćdelse og Synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer Fćdres Brřde pĺ Břrn og Břrnebřrn, pĺ dem i tredje og fjerde Led!
sesom bevarar nĺd mot tusenden, som förlĺter missgärning och överträdelse och synd, men som ingalunda lĺter nĺgon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning pĺ barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led.
nohan bevarer miskunnhet imot tusen ledd, han forlater misgjerning og overtredelse og synd; men han lar ikke den skyldige ustraffet, han hjemsřker fedres misgjerning pĺ barn og pĺ barnebarn, pĺ dem i tredje og pĺ dem i fjerde ledd.
fijoka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.
huA ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a [bűnöst] büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.
8
heוַיְמַהֵ֖ר מֹשֶׁ֑ה וַיִּקֹּ֥ד אַ֖רְצָה וַיִּשְׁתָּֽחוּ׃
grκαὶ σπεύσας Μωυσῆς κύψας ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν
lafestinusque Moses curvatus est pronus in terram et adorans
itMosč si curvň in fretta fino a terra e si prostrň.
frAussitôt Moďse s'inclina ŕ terre et se prosterna.
esEntonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse;
gbMoses hurried and bowed his head toward the earth, and worshiped.
deUnd Mose neigte sich eilend zu der Erde und betete an
dkDa břjede Moses sig hastelig til Jorden, tilbad
seDĺ böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad
noDa břide Moses sig hastig til jorden og tilbad.
fiNiin Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi:
huÉs Mózes nagy sietséggel földre borula, és lehajtá [fejét.]
9
esY dijo: Si ahora, Seńor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Seńor en medio de nosotros; porque este es pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos.
gbHe said, If now I have found favor in your sight, Lord, please let the Lord go among us; although this is a stiff-necked people; pardon our iniquity and our sin, and take us for your inheritance.?
deund sprach: Habe ich, HERR, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der HERR mit uns; denn es ist ein halstarriges Volk, daß du unsrer Missetat und Sünde gnädig seist und lassest uns dein Erbe sein.
dkog sagde: Har jeg fundet Nĺde for dine Řjne, Herre, sĺ drage min Herre med i vor Midte; thi det er et halsstarrigt Folk. Men tilgiv vor Brřde og vor Synd og lad os vćre din Ejendom!
seoch sade: Om jag har funnit nĺd för dina ögon, Herre, sĺ mĺ Herren gĺ med oss. Ty väl är det ett hĺrdnackat folk, men du vill ju förlĺta oss vĺr missgärning och synd och taga oss till din arvedel.
noOg han sa: Herre, dersom jeg har funnet nĺde for dine řine, sĺ gĺ med oss, Herre! For vel er det et hĺrdnakket folk; men du vil jo forlate oss vĺr misgjerning og vĺr synd og gjřre oss til din eiendom.
fiHerra, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin käyköön Herra meidän keskellämme. Sillä tämä on tosin niskurikansa, mutta anna anteeksi meidän pahat tekomme ja syntimme ja ota meidät perintöosaksesi.
huÉs monda: Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek járjon az Úr velünk; mert keménynyakú nép ez! Kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé.
heוַיֹּ֡אמֶר אִם־נָא֩ מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֙יךָ֙ אֲדֹנָ֔י יֵֽלֶךְ־נָ֥א אֲדֹנָ֖י בְּקִרְבֵּ֑נוּ כִּ֤י עַם־קְשֵׁה־עֹ֙רֶף֙ ה֔וּא וְסָלַחְתָּ֛ לַעֲוֺנֵ֥נוּ וּלְחַטָּאתֵ֖נוּ וּנְחַלְתָּֽנוּ׃
grκαὶ εἶπεν Εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σου, συμπορευθήτω ὁ κύριός μου μεθ᾽ ἡμῶν· ὁ λαὸς γὰρ σκληροτράχηλός ἐστιν, καὶ ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, καὶ ἐσόμεθα σοί.
laait si inveni gratiam in conspectu tuo Domine obsecro ut gradiaris nobiscum populus enim durae cervicis est et auferas iniquitates nostras atque peccata nosque possideas
itDisse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sě, č un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fŕ di noi la tua ereditŕ.
frIl dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce ŕ tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession.
10
heוַיֹּ֗אמֶר הִנֵּ֣ה אָנֹכִי֮ כֹּרֵ֣ת בְּרִית֒ נֶ֤גֶד כָּֽל־עַמְּךָ֙ אֶעֱשֶׂ֣ה נִפְלָאֹ֔ת אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־נִבְרְא֥וּ בְכָל־הָאָ֖רֶץ וּבְכָל־הַגּוֹיִ֑ם וְרָאָ֣ה כָל־הָ֠עָם אֲשֶׁר־אַתָּ֨ה בְקִרְבּ֜וֹ אֶת־מַעֲשֵׂ֤ה יְהוָה֙ כִּֽי־נוֹרָ֣א ה֔וּא אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י עֹשֶׂ֥ה עִמָּֽךְ׃
grκαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ τίθημί σοι διαθήκην· ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ σου ποιήσω ἔνδοξα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, καὶ ὄψεται πᾶς ὁ λαός, ἐν οἷς εἶ σύ, τὰ ἔργα κυρίου ὅτι θαυμαστά ἐστιν ἃ ἐγὼ ποιήσω σοι.
larespondit Dominus ego inibo pactum videntibus cunctis signa faciam quae numquam sunt visa super terram nec in ullis gentibus ut cernat populus in cuius es medio opus Domini terribile quod facturus sum
itIl Signore disse: Ecco io stabilisco un'alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo io farň meraviglie, quali non furono mai compiute in nessun paese e in nessuna nazione: tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrŕ l'opera del Signore, perché terribile č quanto io sto per fare con te.
frL'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation; tout le peuple qui t'environne verra l'oeuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles.
esY él dijo: He aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna; y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo.
gbHe said, Behold, I make a covenant: before all your people I will do marvels, such as have not been worked in all the earth, nor in any nation; and all the people among which you are shall see the work of Yahweh; for it is an awesome thing that I do with you.
deUnd er sprach: Siehe, ich will einen Bund machen vor allem deinem Volk und will Wunder tun, dergleichen nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern, und alles Volk, darunter du bist, soll sehen des HERRN Werk; denn wunderbar soll sein, was ich bei dir tun werde.
dkHan sagde: Se, jeg vil slutte en Pagt; i hele dit Folks Pĺsyn vil jeg gřre Undere, som aldrig fřr er sket nogensteds pĺ Jorden og blandt noget Folkeslag, og hele det Folk, i hvis Midte du lever, skal se Herrens Vćrk; thi det, jeg vil udfřre ved dig, er forfćrdeligt.
seHan svarade: Välan, jag vill sluta ett förbund. Inför hela ditt folk skall jag göra under, sĺdana som icke hava blivit gjorda i nĺgot land eller bland nĺgot folk. Och hela det folk som du tillhör skall se att HERRENS gärningar äro underbara, de som jag skall göra med dig.
noHan svarte: Se, jeg vil gjřre en pakt: For hele ditt folks řine vil jeg gjřre underfulle ting, ting som det ikke har vćrt make til pĺ hele jorden eller hos noget folkeslag; og hele det folk som du lever blandt, skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som jeg vil gjřre for dig.
fiHän vastasi: Katso, minä teen liiton, minä teen kaiken sinun kansasi nähden ihmeellisiä tekoja, joiden kaltaisia ei ole tehty yhdessäkään maassa, ei minkään kansan keskuudessa. Niin koko kansa, jonka keskellä sinä olet, on näkevä Herran teot, sillä peljättävää on se, mitä minä sinulle teen.
huŐ pedig monda: Ímé szövetséget kötök; a te egész néped előtt csudákat teszek, a milyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, a mely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csudálatos az, a mit én cselekszem veled.
11
heשְׁמָ֨ר־לְךָ֔ אֵ֛ת אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י מְצַוְּךָ֣ הַיּ֑וֹם הִנְנִ֧י גֹרֵ֣שׁ מִפָּנֶ֗יךָ אֶת־הָאֱמֹרִי֙ וְהַֽכְּנַעֲנִ֔י וְהַחִתִּי֙ וְהַפְּרִזִּ֔י וְהַחִוִּ֖י וְהַיְבוּסִֽי׃
grπρόσεχε σὺ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι. ἰδοὺ ἐγὼ ἐκβάλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν τὸν Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ιεβουσαῖον·
laobserva cuncta quae hodie mando tibi ego ipse eiciam ante faciem tuam Amorreum et Chananeum et Hettheum Ferezeum quoque et Eveum et Iebuseum
itOsserva dunque ciň che io oggi ti comando. Ecco io scaccerň davanti a te l'Amorreo, il Cananeo, l'Hittita, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo.
frPrends garde ŕ ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
esGuarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu presencia al Amorrheo, y al Cananeo, y al Hetheo, y al Pherezeo, y al Heveo, y al Jebuseo.
gbObserve that which I command you today. Behold, I drive out before you the Amorite, the Canaanite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite.
deHalte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter.
dkHold dig det efterrettelig, som jeg i Dag byder dig! Se, jeg vil drive Amoriterne, Kana'anćerne, Hetiterne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne bort foran dig!
seHĺll de bud som jag i dag giver dig. Se, jag skall förjaga för dig amoréerna, kananéerna, hetiterna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna.
noHold du de bud jeg gir dig idag! Se, jeg vil jage amorittene og kana'anittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for dig.
fiNoudata, mitä minä tänä päivänä käsken sinun noudattaa. Katso, minä karkoitan sinun tieltäsi amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset.
huJegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok néked. Ímé kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust.
12
heהִשָּׁ֣מֶר לְךָ֗ פֶּן־תִּכְרֹ֤ת בְּרִית֙ לְיוֹשֵׁ֣ב הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֖ה בָּ֣א עָלֶ֑יהָ פֶּן־יִהְיֶ֥ה לְמוֹקֵ֖שׁ בְּקִרְבֶּֽךָ׃
grπρόσεχε σεαυτῷ, μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν, μή σοι γένηται πρόσκομμα ἐν ὑμῖν.
lacave ne umquam cum habitatoribus terrae illius iungas amicitias quae tibi sint in ruinam
itGuardati bene dal far alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per entrare, perché ciň non diventi una trappola in mezzo a te.
frGarde-toi de faire alliance avec les habitants du pays oů tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un pičge pour toi.
esGuárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti:
gbBe careful, lest you make a covenant with the inhabitants of the land where you are going, lest it be for a snare in the middle of you:
deHüte dich, daß du nicht einen Bund machest mit den Einwohnern des Landes, da du hineinkommst, daß sie dir nicht ein Fallstrick unter dir werden;
dkVogt dig vel for at slutte nogen Pagt med Indbyggerne i det Land, du kommer til, for at de ikke skal blive en Snare for dig, nĺr de lever i din Midte.
seTag dig till vara för att sluta förbund med inbyggarna i det land dit du kommer, och lĺt dem icke bliva till en snara bland eder.
noTa dig i vare sĺ du ikke gjřr nogen pakt med innbyggerne i det land du kommer til, forat de ikke skal bli til en snare blandt eder.
fiKavahda, ettet tee liittoa sen maan asukasten kanssa, johon tulet, etteivät he tulisi teidän keskuudessanne ansaksi;
huVigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted.
13
heכִּ֤י אֶת־מִזְבְּחֹתָם֙ תִּתֹּצ֔וּן וְאֶת־מַצֵּבֹתָ֖ם תְּשַׁבֵּר֑וּן וְאֶת־אֲשֵׁרָ֖יו תִּכְרֹתֽוּן׃
grτοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε ἐν πυρί.
lased aras eorum destrue confringe statuas lucosque succide
itAnzi distruggerete i loro altari, spezzerete le loro stele e taglierete i loro pali sacri.
frAu contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles.
esMas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques:
gbbut you shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and you shall cut down their Asherah poles;
desondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Götzen zerbrechen und ihre Haine ausrotten;
dkMen I skal nedbryde deres Altre, sřnderslĺ deres Stenstřtter og omhugge deres Asjerastřtter!
seFastmer skolen I bryta ned deras altaren och slĺ sönder deras stoder och hugga ned deras Aseror.
noI skal rive ned deres altere, og I skal slĺ i stykker deres billedstřtter, og I skal hugge ned deres Astarte-billeder.
fivaan kukistakaa heidän alttarinsa ja murskatkaa heidän patsaansa ja hakatkaa maahan heidän asera-karsikkonsa.
huHanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.
14
heכִּ֛י לֹ֥א תִֽשְׁתַּחֲוֶ֖ה לְאֵ֣ל אַחֵ֑ר כִּ֤י יְהוָה֙ קַנָּ֣א שְׁמ֔וֹ אֵ֥ל קַנָּ֖א הֽוּא׃
grοὐ γὰρ μὴ προσκυνήσητε θεῷ ἑτέρῳ· ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ζηλωτὸν ὄνομα, θεὸς ζηλωτής ἐστιν.
lanoli adorare deum alienum Dominus Zelotes nomen eius Deus est aemulator
itTu non devi prostrarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama Geloso: egli č un Dio geloso.
frTu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.
esPorque no te has de inclinar á dios ajeno; que Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.
gbfor you shall worship no other god: for Yahweh, whose name is Jealous, is a jealous God.
dedenn du sollst keinen andern Gott anbeten. Denn der HERR heißt ein Eiferer; ein eifriger Gott ist er.
dkThi du mĺ ikke tilbede nogen anden Gud, thi Nidkćr er Herrens Navn, nidkćr Gud er han.
seJa, du skall icke tillbedja nĺgon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare; en nitälskande Gud är han.
noDu skal ikke tilbede nogen fremmed gud; for Herren heter Nidkjćr, en nidkjćr Gud er han.
fiÄlä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas Jumala.
huMert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.
15
heפֶּן־תִּכְרֹ֥ת בְּרִ֖ית לְיוֹשֵׁ֣ב הָאָ֑רֶץ וְזָנ֣וּ׀ אַחֲרֵ֣י אֱלֹֽהֵיהֶ֗ם וְזָבְחוּ֙ לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם וְקָרָ֣א לְךָ֔ וְאָכַלְתָּ֖ מִזִּבְחֽוֹ׃
grμήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις πρὸς ἀλλοφύλους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκπορνεύσωσιν ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ θύσωσι τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ καλέσωσίν σε καὶ φάγῃς τῶν θυμάτων αὐτῶν,
lane ineas pactum cum hominibus illarum regionum ne cum fornicati fuerint cum diis suis et adoraverint simulacra eorum vocet te quispiam ut comedas de immolatis
itNon fare alleanza con gli abitanti di quel paese, altrimenti, quando si prostituiranno ai loro dei e faranno sacrifici ai loro dei, inviteranno anche te: tu allora mangeresti le loro vittime sacrificali.
frGarde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant ŕ leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes;
esPor tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán á sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios;
gbDon't make a covenant with the inhabitants of the land, lest they play the prostitute after their gods, and sacrifice to their gods, and one call you and you eat of his sacrifice;
deDaß du nicht einen Bund mit des Landes Einwohnern machest, und wenn sie ihren Göttern nachlaufen und opfern ihren Göttern, sie dich nicht laden und du von ihrem Opfer essest,
dkDu mĺ ikke slutte Pagt med Landets Indbyggere, og nĺr de boler med deres Guder og ofrer til dem og man indbyder dig til at vćre med, mĺ du ikke spise af deres Ofre;
seDu mĺ icke sluta nĺgot förbund med landets inbyggare. Ty i trolös avfällighet löpa de efter sina gudar och offra ĺt sina gudar; och när de dĺ inbjuda dig, kommer du att äta av deras offer;
noTa dig i vare sĺ du ikke gjřr nogen pakt med landets innbyggere! For de vil drive avgudsdyrkelse og ofre til sine guder, og nĺr de da innbyr dig, sĺ vil du ete av deres offer.
fiÄlä siis tee liittoa maan asukasten kanssa, ettet, kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalillensa ja kutsuvat sinua, sinä söisi heidän uhristaan,
huHogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból.
16
heוְלָקַחְתָּ֥ מִבְּנֹתָ֖יו לְבָנֶ֑יךָ וְזָנ֣וּ בְנֹתָ֗יו אַחֲרֵי֙ אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ן וְהִזְנוּ֙ אֶת־בָּנֶ֔יךָ אַחֲרֵ֖י אֱלֹהֵיהֶֽן׃
grκαὶ λάβῃς τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς σου καὶ τῶν θυγατέρων σου δῷς τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐκπορνεύσωσιν αἱ θυγατέρες σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ ἐκπορνεύσωσιν τοὺς υἱούς σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν.
lanec uxorem de filiabus eorum accipies filiis tuis ne postquam ipsae fuerint fornicatae fornicari faciant et filios tuos in deos suos
itNon prendere per mogli dei tuoi figli le loro figlie, altrimenti, quando esse si prostituiranno ai loro dei, indurrebbero anche i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei.
frde peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant ŕ leurs dieux, n'entraînent tes fils ŕ se prostituer ŕ leurs dieux.
esO tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar á tus hijos en pos de los dioses de ellas.
gband you take of their daughters to your sons, and their daughters play the prostitute after their gods, and make your sons play the prostitute after their gods.
deund daß du nehmest deinen Söhnen ihre Töchter zu Weibern und dieselben dann ihren Göttern nachlaufen und machen deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen.
dkog du mĺ ikke af deres Dřtre tage Hustruer til dine Sřnner, sĺ deres Dřtre, nĺr de boler med deres Guder, fĺr dine Sřnner til ogsĺ at bole med dem.
sedu tager ock deras döttrar till hustrur ĺt dina söner, och när dĺ deras döttrar i avfällighet löpa efter sina gudar, skola de förleda dina söner till att likaledes löpa efter deras gudar.
noOg du vil ta hustruer blandt deres dřtre til dine sřnner, og deres dřtre vil drive avgudsdyrkelse med sine guder og fĺ dine sřnner til ĺ gjřre det samme.
fija etteivät heidän tyttärensä, kun sinä otat heitä pojillesi vaimoiksi ja kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä, viettelisi sinun poikiasikin haureudessa kulkemaan heidän jumaliensa jäljessä.
huÉs [feleséget] ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén.
17
heאֱלֹהֵ֥י מַסֵּכָ֖ה לֹ֥א תַעֲשֶׂה־לָּֽךְ׃
grκαὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσεις σεαυτῷ.
ladeos conflatiles non facies tibi
itNon ti farai un dio di metallo fuso.
frTu ne te feras point de dieu en fonte.
esNo harás dioses de fundición para ti.
gbYou shall make no cast idols for yourselves.
deDu sollst dir keine gegossenen Götter machen.
dkDu mĺ ikke gřre dig noget střbt Gudebillede.
seGjutna gudar skall du icke göra ĺt dig.
noStřpte gudebilleder skal du ikke gjřre dig.
fiÄlä tee itsellesi valettuja jumalankuvia.
huNe csinálj magadnak öntött isteneket.
18
heאֶת־חַ֣ג הַמַּצּוֹת֮ תִּשְׁמֹר֒ שִׁבְעַ֨ת יָמִ֜ים תֹּאכַ֤ל מַצּוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר צִוִּיתִ֔ךָ לְמוֹעֵ֖ד חֹ֣דֶשׁ הָאָבִ֑יב כִּ֚י בְּחֹ֣דֶשׁ הָֽאָבִ֔יב יָצָ֖אתָ מִמִּצְרָֽיִם׃
grκαὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξῃ· ἑπτὰ ἡμέρας φάγῃ ἄζυμα, καθάπερ ἐντέταλμαί σοι, εἰς τὸν καιρὸν ἐν μηνὶ τῶν νέων· ἐν γὰρ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου.
lasollemnitatem azymorum custodies septem diebus vesceris azymis sicut praecepi tibi in tempore mensis novorum mense enim verni temporis egressus es de Aegypto
itOsserverai la festa degli azzimi. Per sette giorni mangerai pane azzimo, come ti ho comandato, nel tempo stabilito del mese di Abib; perché nel mese di Abib sei uscito dall'Egitto.
frTu observeras la fęte des pains sans levain; pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte.
esLa fiesta de los ázimos guardarás: siete días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste de Egipto.
gbYou shall keep the feast of unleavened bread. Seven days you shall eat unleavened bread, as I commanded you, at the time appointed in the month Abib; for in the month Abib you came out of Egypt.
deDas Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, um die Zeit des Monats Abib; denn im Monat Abib bist du aus Ägypten gezogen.
dkDu skal lejre de usyrede Brřds Hřjtid; i syv Dage skal du spise usyret Brřd, som jeg har pĺlagt dig, lĺ den fastsatte Tid i Abib Mĺned, thi i Abib Mĺned drog du ud af Ćgypten.
seDet osyrade brödets högtid skall, du hĺlla: i sju dagar skall du äta osyrat bröd, sĺsom jag har bjudit dig, pĺ den bestämda tiden i mĺnaden Abib; ty i mĺnaden Abib drog du ut ur Egypten.
noDe usyrede brřds hřitid skal du holde; i syv dager skal du ete usyret brřd, som jeg har befalt dig, pĺ den fastsatte tid i mĺneden abib; for i mĺneden abib drog du ut av Egypten.
fiVietä happamattoman leivän juhlaa: seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana, aabib-kuussa, sillä aabib-kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä.
huA kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból.
19
heכָּל־פֶּ֥טֶר רֶ֖חֶם לִ֑י וְכָֽל־מִקְנְךָ֙ תִּזָּכָ֔ר פֶּ֖טֶר שׁ֥וֹר וָשֶֽׂה׃
grπᾶν διανοῖγον μήτραν ἐμοί, τὰ ἀρσενικά, πρωτότοκον μόσχου καὶ πρωτότοκον προβάτου.
laomne quod aperit vulvam generis masculini meum erit de cunctis animantibus tam de bubus quam de ovibus meum erit
itOgni essere che nasce per primo dal seno materno č mio: ogni tuo capo di bestiame maschio, primogenito del bestiame grosso e minuto.
frTout premier-né m'appartient, męme tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail.
esTodo lo que abre matriz, mío es; y de tu ganado todo primerizo de vaca ó de oveja que fuere macho.
gbAll that opens the womb is mine; and all your livestock that is male, the firstborn of cow and sheep.
deAlles, was die Mutter bricht, ist mein; was männlich sein wird in deinem Vieh, das seine Mutter bricht, es sei Ochse oder Schaf.
dkAlt fřrstefřdt tilhřrer mig; af dine Hjorde skal du ofre mig det fřrstefřdte af Handyrene, bĺde af Okset og smĺt Kvćg;
seAllt det som öppnar moderlivet skall höra mig till, ocksĺ allt hankön bland din boskap, som öppnar moderlivet, sĺväl av fäkreaturen som av smĺboskapen.
noAlt det som ĺpner morsliv, hřrer mig til, alt ditt fe av hankjřnn som ĺpner morsliv, enten det er storfe eller smĺfe.
fiKaikki, mikä avaa äidinkohdun, on minun; samoin myös kaikki sinun karjasi urospuolet, raavaittesi ja lampaittesi ensiksisynnyttämät.
huMindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása.
20
heוּפֶ֤טֶר חֲמוֹר֙ תִּפְדֶּ֣ה בְשֶׂ֔ה וְאִם־לֹ֥א תִפְדֶּ֖ה וַעֲרַפְתּ֑וֹ כֹּ֣ל בְּכ֤וֹר בָּנֶ֙יךָ֙ תִּפְדֶּ֔ה וְלֹֽא־יֵרָא֥וּ פָנַ֖י רֵיקָֽם׃
grκαὶ πρωτότοκον ὑποζυγίου λυτρώσῃ προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ λυτρώσῃ αὐτό, τιμὴν δώσεις. πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός.
laprimogenitum asini redimes ove sin autem nec pretium pro eo dederis occidetur primogenitum filiorum tuorum redimes nec apparebis in conspectu meo vacuus
itIl primogenito dell'asino riscatterai con un altro capo di bestiame e, se non lo vorrai riscattare, gli spaccherai la nuca. Ogni primogenito dei tuoi figli lo dovrai riscattare. Nessuno venga davanti a me a mani vuote.
frTu rachčteras avec un agneau le premier-né de l'âne; et si tu ne le rachčtes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachčteras tout premier-né de tes fils; et l'on ne se présentera point ŕ vide devant ma face.
esEmpero redimirás con cordero el primerizo del asno; y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí.
gbYou shall redeem the firstborn of a donkey with a lamb. If you will not redeem it, then you shall break its neck. You shall redeem all the firstborn of your sons. No one shall appear before me empty.
deAber den Erstling des Esels sollst du mit einem Schaf lösen. Wo du es aber nicht lösest, so brich ihm das Genick. Alle Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du lösen. Und daß niemand vor mir leer erscheine!
dkmen de fřrstefřdte Ćsler skal du udlřse med et Stykke smĺt Kvćg, og hvis du ikke udlřser det, skal du sřnderbryde Halsen derpĺ; alle dine fřrstefřdte Sřnner skal du udlřse. Du mĺ ikke stedes for mit Ĺsyn med tomme Hćnder
seMen vad som bland ĺsnor öppnar moderlivet skall du lösa med ett fĺr, och om du icke vill lösa det, skall du krossa nacken pĺ det. Var förstfödd bland dina söner skall du läsa. Och ingen skall med tomma händer träda fram inför mitt ansikte.
noOg det som ĺpner morsliv av asener, skal du lřse med et stykke smĺfe, men dersom du ikke lřser det, da skal du bryte nakken pĺ det. Hver fřrstefřdt blandt dine sřnner skal du lřse, og ingen skal vise sig tomhendt for mitt ĺsyn.
fiMutta aasin ensiksisynnyttämä lunasta lampaalla, mutta jos et sitä lunasta, niin taita siltä niska. Jokainen esikoinen pojistasi lunasta. Ja tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen.
huDe a szamárnak első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen előmbe senki.
21
heשֵׁ֤שֶׁת יָמִים֙ תַּעֲבֹ֔ד וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י תִּשְׁבֹּ֑ת בֶּחָרִ֥ישׁ וּבַקָּצִ֖יר תִּשְׁבֹּֽת׃
grἓξ ἡμέρας ἐργᾷ, τῇ δὲ ἑβδόμῃ καταπαύσεις· τῷ σπόρῳ καὶ τῷ ἀμήτῳ καταπαύσεις.
lasex diebus operaberis die septimo cessabis arare et metere
itPer sei giorni lavorerai, ma nel settimo riposerai; dovrai riposare anche nel tempo dell'aratura e della mietitura.
frTu travailleras six jours, et tu te reposeras le septičme jour; tu te reposeras, męme au temps du labourage et de la moisson.
esSeis días trabajarás, mas en el séptimo día cesarás: cesarás aun en la arada y en la siega.
gbSix days you shall work, but on the seventh day you shall rest: in plowing time and in harvest you shall rest.
deSechs Tage sollst du arbeiten; am siebenten Tage sollst du feiern, mit Pflügen und mit Ernten.
dkI seks Dage mĺ du arbejde, men pĺ den syvende skal du hvile; i Plřje og Hřsttiden skal du holde Hviledag.
seSex dagar skall du arbeta, men pĺ sjunde dagen skall du hĺlla vilodag; bĺde under plöjningstiden och under skördetiden skall du hĺlla vilodag.
noSeks dager skal du arbeide, og pĺ den syvende dag skal du hvile; om det sĺ er i vĺronnen eller hřstonnen, sĺ skal du holde hviledagen.
fiKuusi päivää tee työtä, mutta lepää seitsemäs päivä; kyntö- ja elonleikkuuaikanakin sinun on levättävä.
huHat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj.
22
heוְחַ֤ג שָׁבֻעֹת֙ תַּעֲשֶׂ֣ה לְךָ֔ בִּכּוּרֵ֖י קְצִ֣יר חִטִּ֑ים וְחַג֙ הָֽאָסִ֔יף תְּקוּפַ֖ת הַשָּׁנָֽה׃
grκαὶ ἑορτὴν ἑβδομάδων ποιήσεις μοι ἀρχὴν θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἑορτὴν συναγωγῆς μεσοῦντος τοῦ ἐνιαυτοῦ.
lasollemnitatem ebdomadarum facies tibi in primitiis frugum messis tuae triticeae et sollemnitatem quando redeunte anni tempore cuncta conduntur
itCelebrerai anche la festa della settimana, la festa cioč delle primizie della mietitura del frumento e la festa del raccolto al volgere dell'anno.
frTu célébreras la fęte des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fęte de la récolte, ŕ la fin de l'année.
esY te harás la fiesta de las semanas á los principios de la siega del trigo: y la fiesta de la cosecha á la vuelta del ańo.
gbYou shall observe the feast of weeks with the first fruits of wheat harvest, and the feast of harvest at the year's end.
deDas Fest der Wochen sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte, und das Fest der Einsammlung, wenn das Jahr um ist.
dkDu skal fejre Ugehřjtid med Fřrstegrřden af Hvedehřsten og Frugthřsthřjtid ved Jćvndřgnstide.
seOch veckohögtiden skall du hĺlla, för förstlingen av veteskörden, sĺ ock bärgningshögtiden, när ĺret har gĺtt till ända.
noUkenes hřitid skal du holde nĺr du fĺr fřrstegrřden av hvetehřsten, og innsamlingens hřitid nĺr ĺret er omme.
fiJa vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen, ja korjuujuhla vuoden vaihteessa.
huA hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén.
23
heשָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה יֵרָאֶה֙ כָּל־זְכ֣וּרְךָ֔ אֶת־פְּנֵ֛י הָֽאָדֹ֥ן׀ יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
grτρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ Ισραηλ·
latribus temporibus anni apparebit omne masculinum tuum in conspectu omnipotentis Domini Dei Israhel
itTre volte all'anno ogni tuo maschio compaia alla presenza del Signore Dio, Dio d'Israele.
frTrois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël.
esTres veces en el ańo será visto todo varón tuyo delante del Seńoreador Jehová, Dios de Israel.
gbThree times in the year all your males shall appear before the Lord Yahweh, the God of Israel.
deDreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, erscheinen vor dem Herrscher, dem HERRN und Gott Israels.
dkTre Gange om Ĺret skal alle at Mandkřn hos dig stedes for den Herre Herren Israels Guds Ĺsyn.
seTre gĺnger om ĺret skall allt ditt mankön träda fram inför HERRENS, din herres, Israels Guds, ansikte.
noTre ganger om ĺret skal alle menn blandt eder vise sig for Herrens, Israels Guds ĺsyn.
fiKolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran, sinun Herrasi, Israelin Jumalan, kasvojen eteen.
huHáromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt.
24
heכִּֽי־אוֹרִ֤ישׁ גּוֹיִם֙ מִפָּנֶ֔יךָ וְהִרְחַבְתִּ֖י אֶת־גְּבוּלֶ֑ךָ וְלֹא־יַחְמֹ֥ד אִישׁ֙ אֶֽת־אַרְצְךָ֔ בַּעֲלֹֽתְךָ֗ לֵרָאוֹת֙ אֶת־פְּנֵי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָֽה׃
grὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη πρὸ προσώπου σου καὶ πλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐκ ἐπιθυμήσει οὐδεὶς τῆς γῆς σου, ἡνίκα ἂν ἀναβαίνῃς ὀφθῆναι ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ.
lacum enim tulero gentes a facie tua et dilatavero terminos tuos nullus insidiabitur terrae tuae ascendente te et apparente in conspectu Domini Dei tui ter in anno
itPerché io scaccerň le nazioni davanti a te e allargherň i tuoi confini; cosě quando tu, tre volte all'anno, salirai per comparire alla presenza del Signore tuo Dio, nessuno potrŕ desiderare di invadere il tuo paese.
frCar je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontičres; et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois par an.
esPorque yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término: y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios tres veces en el ańo.
gbFor I will drive out nations before you and enlarge your borders; neither shall any man desire your land when you go up to appear before Yahweh, your God, three times in the year.
deWenn ich die Heiden vor dir ausstoßen und deine Grenze erweitern werde, soll niemand deines Landes begehren, die weil du hinaufgehst dreimal im Jahr, zu erscheinen vor dem HERRN, deinem Gott.
dkThi jeg vil drive Folkeslag bort foran dig og gřre dine Landemćrker vide, og ingen skal attrĺ dit Land, medens du drager hen for at stedes for Herren din Guds Ĺsyn tre Gange 01n Ĺret.
seTy jag skall fördriva folk för dig och utvidga ditt omrĺde; och ingen skall stĺ efter ditt land, när du drager upp, tre gĺnger om ĺret, för att träda fram inför HERRENS, din Guds, ansikte.
noFor jeg vil jage hedningene bort for dig og utvide ditt land, og ingen skal attrĺ ditt land mens du gĺr op for ĺ vise dig for Herren din Guds ĺsyn tre ganger om ĺret.
fiSillä minä karkoitan kansat sinun tieltäsi ja laajennan sinun alueesi; eikä kukaan ole himoitseva sinun maatasi, kun sinä kolme kertaa vuodessa vaellat tullaksesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen.
huMert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor.
25
heלֹֽא־תִשְׁחַ֥ט עַל־חָמֵ֖ץ דַּם־זִבְחִ֑י וְלֹא־יָלִ֣ין לַבֹּ֔קֶר זֶ֖בַח חַ֥ג הַפָּֽסַח׃
grοὐ σφάξεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυμιαμάτων μου. καὶ οὐ κοιμηθήσεται εἰς τὸ πρωὶ θύματα τῆς ἑορτῆς τοῦ πασχα.
lanon immolabis super fermento sanguinem hostiae meae neque residebit mane de victima sollemnitatis phase
itNon sacrificherai con pane lievitato il sangue della mia vittima sacrificale; la vittima sacrificale della festa di pasqua non dovrŕ rimanere fino alla mattina.
frTu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur; et le sacrifice de la fęte de Pâque ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin.
esNo ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio; ni quedará de la noche para la mańana el sacrificio de la fiesta de la pascua.
gbYou shall not offer the blood of my sacrifice with leavened bread. The sacrifice of the feast of the Passover shall not be left to the morning.
deDu sollst das Blut meines Opfers nicht opfern neben gesäuertem Brot, und das Opfer des Osterfestes soll nicht über Nacht bleiben bis an den Morgen.
dkDu mĺ ikke ofre Blodet af mit offer sammen med syret Brřd. Pĺskehřjtidens Offer mĺ ikke gemmes til nćste Morgen.
seDu skall icke offra blodet av mitt slaktoffer jämte nĺgot som är syrat. Och pĺskhögtidens slaktoffer skall icke lämnas kvar över natten till morgonen.
noDu skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer, sĺ lenge det er syret brřd hos dig, og pĺskehřitidens slaktoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen.
fiÄlä uhraa minun teurasuhrini verta happamen leivän ohella. Ja pääsiäisjuhlan uhrista älköön mitään jääkö yli yön seuraavaan aamuun.
huÁldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig.
26
heרֵאשִׁ֗ית בִּכּוּרֵי֙ אַדְמָ֣תְךָ֔ תָּבִ֕יא בֵּ֖ית יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ֥ב אִמּֽוֹ׃ פ
grτὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς σου θήσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου. οὐ προσοίσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.
laprimitias frugum terrae tuae offeres in domum Domini Dei tui non coques hedum in lacte matris suae
itPorterai alla casa del Signore, tuo Dio, la primizia dei primi prodotti della tua terra. Non cuocerai un capretto nel latte di sua madre.
frTu apporteras ŕ la maison de L'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mčre.
esLa primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
gbYou shall bring the first of the first fruits of your ground to the house of Yahweh your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk.?
deDie Erstlinge von den Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des HERRN, deines Gottes, bringen. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch.
dkDet bedste af din Jords Fřrstegrřde skal du bringe til Herren din Guds Hus. Du mĺ ikke koge et Hid i dets Moders Mćlk!
seDet första av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.
noDet fřrste av din jords fřrstegrřde skal du bćre til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk.
fiParhaat maasi uutisesta tuo Herran, sinun Jumalasi, huoneeseen. Älä keitä vohlaa emänsä maidossa.
huFölded zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába. Ne főzz gödölyét az anyja tejében.
27
seOch HERREN sade till Mose: Teckna upp ĺt dig dessa ord; ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.
noOg Herren sa til Moses: Skriv nu du op disse ord! For efter disse ord har jeg gjort en pakt med dig og med Israel.
fiJa Herra sanoi Moosekselle: Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa.
huÉs monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה כְּתָב־לְךָ֖ אֶת־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֑לֶּה כִּ֞י עַל־פִּ֣י׀ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה כָּרַ֧תִּי אִתְּךָ֛ בְּרִ֖ית וְאֶת־יִשְׂרָאֵֽל׃
grΚαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Γράψον σεαυτῷ τὰ ῥήματα ταῦτα· ἐπὶ γὰρ τῶν λόγων τούτων τέθειμαί σοι διαθήκην καὶ τῷ Ισραηλ.
ladixitque Dominus ad Mosen scribe tibi verba haec quibus et tecum et cum Israhel pepigi foedus
itIl Signore disse a Mosč: Scrivi queste parole, perché sulla base di queste parole io ho stabilito un'alleanza con te e con Israele.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Écris ces paroles; car c'est conformément ŕ ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël.
esY Jehová dijo á Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme á estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel.
gbYahweh said to Moses, Write you these words: for in accordance with these words I have made a covenant with you and with Israel.?
deUnd der HERR sprach zu Mose: Schreib diese Worte: denn nach diesen Worten habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht.
dkOg Herren sagde til Moses: Skriv disse Ord op, thi pĺ Grundlag af disse Ord slutter jeg Pagt med dig og Israel.
28
heוַֽיְהִי־שָׁ֣ם עִם־יְהוָ֗ה אַרְבָּעִ֥ים יוֹם֙ וְאַרְבָּעִ֣ים לַ֔יְלָה לֶ֚חֶם לֹ֣א אָכַ֔ל וּמַ֖יִם לֹ֣א שָׁתָ֑ה וַיִּכְתֹּ֣ב עַל־הַלֻּחֹ֗ת אֵ֚ת דִּבְרֵ֣י הַבְּרִ֔ית עֲשֶׂ֖רֶת הַדְּבָרִֽים׃
grκαὶ ἦν ἐκεῖ Μωυσῆς ἐναντίον κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὖκ ἔφαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν· καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπὶ τῶν πλακῶν τῆς διαθήκης, τοὺς δέκα λόγους.-
lafecit ergo ibi cum Domino quadraginta dies et quadraginta noctes panem non comedit et aquam non bibit et scripsit in tabulis verba foederis decem
itMosč rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti senza mangiar pane e senza bere acqua. Il Signore scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le dieci parole.
frMoďse fut lŕ avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles.
esY él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches: no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras de la alianza, las diez palabras.
gbHe was there with Yahweh forty days and forty nights; he neither ate bread, nor drank water. He wrote on the tablets the words of the covenant, the ten commandments.
deUnd er war allda bei dem HERRN vierzig Tage und vierzig Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die Zehn Worte.
dkOg han blev der hos Herren fyrretyve Dage og fyrretyve Nćtter uden at spise eller drikke; og han skrev Pagtsordene, de ti Ord, pĺ Tavlerne.
seOch han blev kvar där hos HERREN i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan att dricka. Och han skrev pĺ tavlorna förbundets ord, de tio orden.
noOg han var der hos Herren firti dager og firti netter uten ĺ ete brřd og uten ĺ drikke vann; og han skrev pĺ tavlene paktens ord, de ti ord.
fiJa hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
huÉs ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.
29
heוַיְהִ֗י בְּרֶ֤דֶת מֹשֶׁה֙ מֵהַ֣ר סִינַ֔י וּשְׁנֵ֨י לֻחֹ֤ת הָֽעֵדֻת֙ בְּיַד־מֹשֶׁ֔ה בְּרִדְתּ֖וֹ מִן־הָהָ֑ר וּמֹשֶׁ֣ה לֹֽא־יָדַ֗ע כִּ֥י קָרַ֛ן ע֥וֹר פָּנָ֖יו בְּדַבְּר֥וֹ אִתּֽוֹ׃
grὡς δὲ κατέβαινεν Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ τῶν χειρῶν Μωυσῆ· καταβαίνοντος δὲ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὄρους Μωυσῆς οὐκ ᾔδει ὅτι δεδόξασται ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν αὐτῷ.
lacumque descenderet Moses de monte Sinai tenebat duas tabulas testimonii et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis Dei
itQuando Mosč scese dal monte Sinai - le due tavole della Testimonianza si trovavano nelle mani di Mosč mentre egli scendeva dal monte - non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con lui.
frMoďse descendit de la montagne de Sinaď, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel.
esY aconteció, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con El hablado.
gbWhen Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the testimony in Moses' hand, when he came down from the mountain, Moses didn't know that the skin of his face shone by reason of his speaking with him.
deDa nun Mose vom Berge Sinai ging, hatte er die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand und wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte davon, daß er mit ihm geredet hatte.
dkDa Moses steg ned fra Sinaj Bjerg med Vidnesbyrdets to Tavler i Hĺnden, vidste han ikke, at hans Ansigts Hud var kommet til at strĺle, ved at han talede med ham.
seNär sedan Mose steg ned frĺn Sinai berg, och pĺ vägen ned frĺn berget hade vittnesbördets tvĺ tavlor med sig, visste han icke att hans ansiktes hy hade blivit strĺlande därav att han hade talat med honom.
noSĺ gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vidnesbyrdets to tavler i sin hĺnd; men Moses visste ikke at hans ansikts hud skinte fordi han hadde talt med ham.
fiJa kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.
huÉs lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott.
30
heוַיַּ֨רְא אַהֲרֹ֜ן וְכָל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ אֶת־מֹשֶׁ֔ה וְהִנֵּ֥ה קָרַ֖ן ע֣וֹר פָּנָ֑יו וַיִּֽירְא֖וּ מִגֶּ֥שֶׁת אֵלָֽיו׃
grκαὶ εἶδεν Ααρων καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ τὸν Μωυσῆν καὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν ἐγγίσαι αὐτοῦ.
lavidentes autem Aaron et filii Israhel cornutam Mosi faciem timuerunt prope accedere
itMa Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui.
frAaron et tous les enfants d'Israël regardčrent Moďse, et voici la peau de son visage rayonnait; et ils craignaient de s'approcher de lui.
esY miró Aarón y todos los hijos de Israel á Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de llegarse á él.
gbWhen Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone; and they were afraid to come near him.
deUnd da Aaron und alle Kinder Israel sahen, daß die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, zu ihm zu nahen.
dkMen Aron og alle Israeliterne sĺ Moses, og se, hans Ansigts Hud strĺlede, og de turde ikke komme ham nćr.
seOch när Aron och alla Israels barn sĺgo huru Moses ansiktes hy strĺlade, fruktade de för att komma honom nära.
noOg Aron og alle Israels barn sĺ at huden pĺ Moses' ansikt skinte; og de fryktet for ĺ komme nćr til ham.
fiJa kun Aaron ja kaikki israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, pelkäsivät he lähestyä häntä.
huÉs a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.
31
heוַיִּקְרָ֤א אֲלֵהֶם֙ מֹשֶׁ֔ה וַיָּשֻׁ֧בוּ אֵלָ֛יו אַהֲרֹ֥ן וְכָל־הַנְּשִׂאִ֖ים בָּעֵדָ֑ה וַיְדַבֵּ֥ר מֹשֶׁ֖ה אֲלֵהֶֽם׃
grκαὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς Μωυσῆς, καὶ ἐπεστράφησαν πρὸς αὐτὸν Ααρων καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς, καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς.
lavocatique ab eo reversi sunt tam Aaron quam principes synagogae et postquam locutus est
itMosč allora li chiamň e Aronne, con tutti i capi della comunitŕ, andň da lui. Mosč parlň a loro.
frMoďse les appela; Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprčs de lui, et il leur parla.
esY llamólos Moisés; y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron á él, y Moisés les habló.
gbMoses called to them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned to him; and Moses spoke to them.
deDa rief sie Mose; und sie wandten sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde; und er redete mit ihnen.
dkMen Moses kaldte pĺ dem, og da vendte Aron og alle Menighedens Řverster tilbage til ham, og Moses talte til dem.
seMen Mose ropade till dem; dĺ vände Aron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem.
noDa kalte Moses pĺ dem, og Aron og alle menighetens hřvdinger vendte tilbake til ham, og Moses talte til dem.
fiMutta Mooses huusi heitä; niin Aaron ja kaikki kansan päämiehet kääntyivät takaisin hänen luokseen, ja Mooses puhui heille.
huMózes pedig megszólítá őket, és Áron és a gyülekezetnek fejei mind hozzá menének, és szóla velök Mózes.
32
heוְאַחֲרֵי־כֵ֥ן נִגְּשׁ֖וּ כָּל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיְצַוֵּ֕ם אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אִתּ֖וֹ בְּהַ֥ר סִינָֽי׃
grκαὶ μετὰ ταῦτα προσῆλθον πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς πάντα, ὅσα ἐλάλησεν κύριος πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει Σινα.
lavenerunt ad eum etiam omnes filii Israhel quibus praecepit cuncta quae audierat a Domino in monte Sinai
itSi avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro ciň che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai.
frAprčs cela, tous les enfants d'Israël s'approchčrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel, sur la montagne de Sinaď.
esY después se llegaron todos los hijos de Israel, á los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí.
gbAfterward all the children of Israel came near, and he gave them all the commandments that Yahweh had spoken with him on Mount Sinai.
deDarnach nahten alle Kinder Israel zu ihm. Und er gebot ihnen alles, was der HERR mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai.
dkDerpĺ kom alle Israeliterne hen til ham, og han pĺlagde dem alt, hvad Herren havde talet til ham pĺ Sinaj Bjerg.
seDärefter kommo alla Israels barn fram till honom, och han gav dem alla de bud som HERREN hade förkunnat för honom pĺ Sinai berg.
noDerefter gikk alle Israels barn nćr til, og han bar frem til dem alle de bud som Herren hadde gitt ham pĺ Sinai berg.
fiSitten kaikki israelilaiset lähestyivät häntä, ja hän käski heidän noudattaa kaikkea, mitä Herra oli puhunut hänelle Siinain vuorella.
huAzután az Izráel fiai is mind hozzá járulának, és megparancsolá nékik mind azt, a mit az Úr mondott néki a Sinai hegyen.
33
heוַיְכַ֣ל מֹשֶׁ֔ה מִדַּבֵּ֖ר אִתָּ֑ם וַיִּתֵּ֥ן עַל־פָּנָ֖יו מַסְוֶֽה׃
grκαὶ ἐπειδὴ κατέπαυσεν λαλῶν πρὸς αὐτούς, ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμμα.
laimpletisque sermonibus posuit velamen super faciem suam
itQuando Mosč ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso.
frLorsque Moďse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage.
esY cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.
gbWhen Moses was done speaking with them, he put a veil on his face.
deUnd da er solches alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht.
dkMen da Moses var fćrdig med at tale til dem, lagde han et Dćkke over sit Ansigt.
seOch när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han ett täckelse för sitt ansikte.
noOg da Moses holdt op ĺ tale til dem, la han et dekke over sitt ansikt.
fiJa kun Mooses oli lakannut puhumasta heidän kanssaan, pani hän peitteen kasvoillensa.
huMikor pedig elvégezte Mózes velök a beszédet, leplet tőn orczájára.
34
heוּבְבֹ֨א מֹשֶׁ֜ה לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ לְדַבֵּ֣ר אִתּ֔וֹ יָסִ֥יר אֶת־הַמַּסְוֶ֖ה עַד־צֵאת֑וֹ וְיָצָ֗א וְדִבֶּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֵ֖ת אֲשֶׁ֥ר יְצֻוֶּֽה׃
grἡνίκα δ᾽ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς ἔναντι κυρίου λαλεῖν αὐτῷ, περιῃρεῖτο τὸ κάλυμμα ἕως τοῦ ἐκπορεύεσθαι. καὶ ἐξελθὼν ἐλάλει πᾶσιν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος,
laquod ingressus ad Dominum et loquens cum eo auferebat donec exiret et tunc loquebatur ad filios Israhel omnia quae sibi fuerant imperata
itQuando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosč si toglieva il velo, fin quando fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciň che gli era stato ordinato.
frQuand Moďse entrait devant l'Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'ŕ ce qu'il sortît; et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné.
esY cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía; y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado;
gbBut when Moses went in before Yahweh to speak with him, he took the veil off, until he came out; and he came out, and spoke to the children of Israel that which he was commanded.
deUnd wenn er hineinging vor den HERRN, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und redete mit den Kindern Israel, was ihm geboten war,
dkHver Gang han derefter trĺdte frem for Herrens Ĺsyn for at tale med ham, tog han Slřret af, indtil han kom ud igen; og nĺr han kom ud, meddelte han Israeliterne, hvad der var blevet ham pĺbudt.
seMen sĺ ofta Mose skulle träda inför HERRENS ansikte för att tala med honom, lade han av täckelset, till dess han ĺter gick ut. Och sedan han hade kommit ut, förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom bjudet.
noMen nĺr Moses gikk inn for Herrens ĺsyn for ĺ tale med ham, tok han dekket av, til han gikk ut igjen; og nĺr han kom ut, talte han til Israels barn det som var blitt sagt ham.
fiMutta niin usein kuin hän meni Herran eteen puhuttelemaan häntä, poisti hän peitteen, siksi kunnes tuli ulos. Ja tultuaan ulos hän puhui israelilaisille, mitä hänen oli käsketty puhua.
huÉs mikor Mózes az Úr elébe méne, hogy vele szóljon, levevé a leplet, míg kijőne. Kijövén pedig, elmondá az Izráel fiainak, a mi parancsot kapott.
35
heוְרָא֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ אֶת־פְּנֵ֣י מֹשֶׁ֔ה כִּ֣י קָרַ֔ן ע֖וֹר פְּנֵ֣י מֹשֶׁ֑ה וְהֵשִׁ֨יב מֹשֶׁ֤ה אֶת־הַמַּסְוֶה֙ עַל־פָּנָ֔יו עַד־בֹּא֖וֹ לְדַבֵּ֥ר אִתּֽוֹ׃ ס
grκαὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πρόσωπον Μωυσῆ ὅτι δεδόξασται, καὶ περιέθηκεν Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, ἕως ἂν εἰσέλθῃ συλλαλεῖν αὐτῷ.
laqui videbant faciem egredientis Mosi esse cornutam sed operiebat rursus ille faciem suam si quando loquebatur ad eos
itGli Israeliti, guardando in faccia Mosč, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando fosse di nuovo entrato a parlare con lui.
frLes enfants d'Israël regardaient le visage de Moďse, et voyait que la peau de son visage rayonnait; et Moďse remettait le voile sur son visage jusqu'ŕ ce qu'il entrât, pour parler avec l'Éternel.
esY veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés á poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba á hablar con El.
gbThe children of Israel saw Moses' face, that the skin of Moses' face shone: and Moses put the veil on his face again, until he went in to speak with him.
deso sahen dann die Kinder Israel sein Angesicht an, daß die Haut seines Angesichts glänzte; so tat er wieder die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden.
dkDa sĺ Israeliterne, at Moses's Ansigts Hud strĺlede; og Moses lagde da Dćkket over sit Ansigt, indtil han atter gik ind for at tale med ham.
seDĺ sĺgo Israels barn var gĺng huru Moses ansiktes by strĺlade, och Mose hängde dĺ ĺter täckelset över sitt ansikte, till dess han ĺnyo skulle gĺ in för att tala med honom.
noOg Israels barn sĺ at huden pĺ Moses' ansikt skinte; og Moses la atter dekket over sitt ansikt, til han gikk inn igjen for ĺ tale med ham.
fiJa israelilaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän; ja Mooses veti peitteen kasvoillensa, siksi kunnes hän jälleen meni puhuttelemaan häntä.
huÉs az Izráel fiai láták a Mózes orczáját, hogy sugárzik a Mózes orczájának bőre; és Mózes a leplet ismét orczájára borítá, mígnem beméne, hogy Ővele szóljon.

<<< operone list >>>