שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

16

heוַיִּסְעוּ֙ מֵֽאֵילִ֔ם וַיָּבֹ֜אוּ כָּל־עֲדַ֤ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ אֶל־מִדְבַּר־סִ֔ין אֲשֶׁ֥ר בֵּין־אֵילִ֖ם וּבֵ֣ין סִינָ֑י בַּחֲמִשָּׁ֨ה עָשָׂ֥ר יוֹם֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשֵּׁנִ֔י לְצֵאתָ֖ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
gr᾿Απῆραν δὲ ἐξ Αιλιμ καὶ ἤλθοσαν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Σιν, ὅ ἐστιν ἀνὰ μέσον Αιλιμ καὶ ἀνὰ μέσον Σινα. τῇ δὲ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐξεληλυθότων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
laprofectique sunt de Helim et venit omnis multitudo filiorum Israhel in desertum Sin quod est inter Helim et Sinai quintodecimo die mensis secundi postquam egressi sunt de terra Aegypti
itLevarono l'accampamento da Elim e tutta la comunitŕ degli Israeliti arrivň al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto.
frToute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivčrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaď, le quinzičme jour du second mois aprčs leur sortie du pays d'Égypte.
esY PARTIENDO de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, á los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto.
gbThey took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after their departing out of the land of Egypt.
deVon Elim zogen sie aus; und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die da liegt zwischen Elim und Sinai, am fünfzehnten Tage des zweiten Monats, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren.
dkSĺ brřd de op fra Elim, og hele Israeliternes Menighed kom til Sins Řrken, der ligger mellem Elim og Sinaj, pĺ den femtende Dag i den anden Mĺned efter deres Udvandring af Ćgypten.
seDärefter bröt Israels barns hela menighet upp frĺn Elim och kom till öknen Sin, mellan Elim och Sinai, pĺ femtonde dagen i andra mĺnaden efter sitt uttĺg ur Egyptens land.
noSĺ brřt de op fra Elim, og den femtende dag i den annen mĺned efterat de hadde draget ut av Egyptens land, kom hele Israels barns menighet til řrkenen Sin, som ligger mellem Elim og Sinai.
fiSitten he lähtivät, koko Israelin kansa, liikkeelle Eelimistä ja tulivat Siinin erämaahan, joka on Eelimin ja Siinain välillä, toisen kuun viidentenätoista päivänä siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta.
huÉs elindulának Élimből és érkezék Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájába, mely Élim között és Sinai között van, a második hónapnak tizenötödik napján, Égyiptom földéről való kijövetelök után.
2
he׳וַיַּלִּינוּ׳ ״וַיִּלּ֜וֹנוּ״ כָּל־עֲדַ֧ת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֛ל עַל־מֹשֶׁ֥ה וְעַֽל־אַהֲרֹ֖ן בַּמִּדְבָּֽר׃
grδιεγόγγυζεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων,
laet murmuravit omnis congregatio filiorum Israhel contra Mosen et contra Aaron in solitudine
itNel deserto tutta la comunitŕ degli Israeliti mormorň contro Mosč e contro Aronne.
frEt toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moďse et Aaron.
esY toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto;
gbThe whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron in the wilderness;
deUnd es murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wider Mose und Aaron in der Wüste
dkMen hele Israeliternes Menighed knurrede mod Moses og Aron i Řrkenen,
seOch Israels barns hela menighet knorrade emot Mose och Aron i öknen;
noOg hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aron i řrkenen.
fiJa koko Israelin kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa;
huÉs zúgolódék Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában.
3
heוַיֹּאמְר֨וּ אֲלֵהֶ֜ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל מִֽי־יִתֵּ֨ן מוּתֵ֤נוּ בְיַד־יְהוָה֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּשִׁבְתֵּ֙נוּ֙ עַל־סִ֣יר הַבָּשָׂ֔ר בְּאָכְלֵ֥נוּ לֶ֖חֶם לָשֹׂ֑בַע כִּֽי־הוֹצֵאתֶ֤ם אֹתָ֙נוּ֙ אֶל־הַמִּדְבָּ֣ר הַזֶּ֔ה לְהָמִ֛ית אֶת־כָּל־הַקָּהָ֥ל הַזֶּ֖ה בָּרָעָֽב׃ ס
grκαὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς οἱ υἱοὶ Ισραηλ ῎Οφελον ἀπεθάνομεν πληγέντες ὑπὸ κυρίου ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐπὶ τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν καὶ ἠσθίομεν ἄρτους εἰς πλησμονήν· ὅτι ἐξηγάγετε ἡμᾶς εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐν λιμῷ.
ladixeruntque ad eos filii Israhel utinam mortui essemus per manum Domini in terra Aegypti quando sedebamus super ollas carnium et comedebamus panes in saturitate cur eduxistis nos in desertum istud ut occideretis omnem multitudinem fame
itGli Israeliti dissero loro: Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietŕ! Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine.
frLes enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis prčs des pots de viande, quand nous mangions du pain ŕ satiété? car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude.
esY decíanles los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos á las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura; pues nos habéis sacado á este desierto, para matar de hambre á toda esta multitud.
gband the children of Israel said to them, 'We wish that we had died by Yahweh's hand in the land of Egypt, when we sat by the meat pots, when we ate our fill of bread, for you have brought us out into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger.'
deund sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des HERRN Hand, da wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten die Fülle Brot zu essen; denn ihr habt uns ausgeführt in diese Wüste, daß ihr diese ganze Gemeinde Hungers sterben lasset.
dkog Israeliterne sagde til dem: Var vi dog blot dřde for Herrens Hĺnd i Ćgypten, hvor vi sad ved Křdgryderne og kunde spise os mćtte i Brřd! Thi I har fřrt os ud i denne Řrken for at lade hele denne Forsamling dř af Sult.
seIsraels barn sade till dem: Ack att vi hade fĺtt dö för HERRENS hand i Egyptens land, där vi sutto vid köttgrytorna och hade mat nog att äta! Men I haven fört oss hitut i öknen för att lĺta hela denna hop dö av hunger.
noOg Israels barn sa til dem: Ĺ, om vi var dřd for Herrens hĺnd i Egyptens land da vi satt ved kjřttgrytene, og da vi ĺt brřd til vi blev mette! For I har fřrt oss hit ut i řrkenen for ĺ la hele denne store folkeskare dř av hunger.
fija israelilaiset sanoivat heille: Jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, jossa istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme! Mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkään.
huS mondának nékik Izráel fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze által Égyiptom földén, a mikor a húsos fazék mellett ülünk vala, a mikor jól lakhatunk vala kenyérrel; mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek meg.
4
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה הִנְנִ֨י מַמְטִ֥יר לָכֶ֛ם לֶ֖חֶם מִן־הַשָּׁמָ֑יִם וְיָצָ֨א הָעָ֤ם וְלָֽקְטוּ֙ דְּבַר־י֣וֹם בְּיוֹמ֔וֹ לְמַ֧עַן אֲנַסֶּ֛נּוּ הֲיֵלֵ֥ךְ בְּתוֹרָתִ֖י אִם־לֹֽא׃
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ὁ λαὸς καὶ συλλέξουσιν τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ὅπως πειράσω αὐτοὺς εἰ πορεύσονται τῷ νόμῳ μου ἢ οὔ·
ladixit autem Dominus ad Mosen ecce ego pluam vobis panes de caelo egrediatur populus et colligat quae sufficiunt per singulos dies ut temptem eum utrum ambulet in lege mea an non
itAllora il Signore disse a Mosč: Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirŕ a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette ŕ l'épreuve, et que je voie s'il marchera, ou non, selon ma loi.
esY Jehová dijo á Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley, ó no.
gbThen Yahweh said to Moses, 'Behold, I will rain bread from the sky for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them, whether they will walk in my law, or not.
deDa sprach der HERR zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und sammeln täglich, was es des Tages bedarf, daß ich's versuche, ob's in meinen Gesetzen wandle oder nicht.
dkDa sagde Herren til Moses: Se, jeg vil lade Brřd regne ned fra Himmelen til eder, og Folket skal gĺ ud og hver Dag samle sĺ meget, som de daglig behřver, for at jeg kan prřve dem, om de vil fřlge min Lov eller ej.
seDĺ sade HERREN till Mose: Se, jag vill lĺta bröd frĺn himmelen regna ĺt eder. Och folket skall gĺ ut och samla för var dag sĺ mycket som behöves. Sĺ skall jag sätta dem pĺ prov, för att se om de vilja vandra efter min lag eller icke.
noDa sa Herren til Moses: Se, jeg vil la regne ned brřd fra himmelen til eder, og folket skal gĺ ut og sanke for hver dag det de trenger; sĺledes vil jeg prřve dem, om de vil fřlge min lov eller ikke.
fiNiin Herra sanoi Moosekselle: Katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta. Ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät.
huÉs monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?
5
heוְהָיָה֙ בַּיּ֣וֹם הַשִּׁשִּׁ֔י וְהֵכִ֖ינוּ אֵ֣ת אֲשֶׁר־יָבִ֑יאוּ וְהָיָ֣ה מִשְׁנֶ֔ה עַ֥ל אֲשֶֽׁר־יִלְקְט֖וּ י֥וֹם׀ יֽוֹם׃ ס
grκαὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἑτοιμάσουσιν ὃ ἐὰν εἰσενέγκωσιν, καὶ ἔσται διπλοῦν ὃ ἐὰν συναγάγωσιν τὸ καθ᾽ ἡμέραν εἰς ἡμέραν.
ladie autem sexta parent quod inferant et sit duplum quam colligere solebant per singulos dies
itMa il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarŕ il doppio di ciň che raccoglieranno ogni altro giorno.
frLe sixičme jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour.
esMas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día.
gbIt shall come to pass on the sixth day, that they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily.'
deDes sechsten Tages aber sollen sie zurichten, was sie einbringen, und es wird zwiefältig soviel sein, als sie sonst täglich sammeln.
dkOg nĺr de pĺ den sjette Ugedag tilbereder, hvad de har bragt hjem, sĺ skal det vćre dobbelt sĺ meget, som de samler de andre Dage.
seOch när de pĺ den sjätte dagen tillreda vad de hava fört hem, skall det vara dubbelt mot vad de eljest för var dag samla in.
noOg pĺ den sjette dag skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal vćre dobbelt sĺ meget som det de ellers sanker for hver dag.
fiJa kun he kuudentena päivänä valmistavat sen, mitä ovat tuoneet kotiin, niin sitä on oleva kaksi kertaa niin paljon, kuin mitä he muutoin joka päivä kokoavat.
huA hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik a mit bevisznek, az kétannyi lesz, mint a mennyit naponként szedegettek.
6
heוַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ וְאַהֲרֹ֔ן אֶֽל־כָּל־בְּנֵ֖י יִשְׂרָאֵ֑ל עֶ֕רֶב וִֽידַעְתֶּ֕ם כִּ֧י יְהוָ֛ה הוֹצִ֥יא אֶתְכֶ֖ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς καὶ Ααρων πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ ῾Εσπέρας γνώσεσθε ὅτι κύριος ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου,
ladixeruntque Moses et Aaron ad omnes filios Israhel vespere scietis quod Dominus eduxerit vos de terra Aegypti
itMosč e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: Questa sera saprete che il Signore vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto;
frMoďse et Aaron dirent ŕ tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte.
esEntonces dijo Moisés y Aarón á todos los hijos de Israel: A la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto:
gbMoses and Aaron said to all the children of Israel, 'At evening, then you shall know that Yahweh has brought you out from the land of Egypt;
deMose und Aaron sprachen zu allen Kindern Israel: Am Abend sollt ihr innewerden, daß euch der HERR aus Ägyptenland geführt hat,
dkOg Moses og Aron sagde til alle Israeliterne: I Aften skal I kende, at det er Herren, som har fřrt eder ud af Ćgypten,
seOch Mose och Aron sade till alla Israels barn: I afton skolen I förnimma att det är HERREN som har fört eder ut ur Egyptens land,
noOg Moses og Aron sa til alle Israels barn: Iaften skal I kjenne at det er Herren som har fřrt eder ut av Egyptens land,
fiJa Mooses ja Aaron sanoivat kaikille israelilaisille: Tänä iltana te tulette tietämään, että Herra on vienyt teidät pois Egyptin maasta,
huÉs monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak: Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Égyiptom földéről;
7
heוּבֹ֗קֶר וּרְאִיתֶם֙ אֶת־כְּב֣וֹד יְהוָ֔ה בְּשָׁמְע֥וֹ אֶת־תְּלֻנֹּתֵיכֶ֖ם עַל־יְהוָ֑ה וְנַ֣חְנוּ מָ֔ה כִּ֥י ׳תַלּוֹנוּ׳ ״תַלִּ֖ינוּ״ עָלֵֽינוּ׃
grκαὶ πρωὶ ὄψεσθε τὴν δόξαν κυρίου ἐν τῷ εἰσακοῦσαι τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν ἐπὶ τῷ θεῷ· ἡμεῖς δὲ τί ἐσμεν ὅτι διαγογγύζετε καθ᾽ ἡμῶν;
laet mane videbitis gloriam Domini audivit enim murmur vestrum contra Dominum nos vero quid sumus quia mussitatis contra nos
itdomani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro di noi?.
frEt, au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel; car que sommes-nous, pour que vous murmuriez contre nous?
esY á la mańana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; que nosotros, qué somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros?
gband in the morning, then you shall see Yahweh's glory; because he hears your murmurings against Yahweh. Who are we, that you murmur against us?'
deund des Morgens werdet ihr des HERRN Herrlichkeit sehen; denn er hat euer Murren wider den HERRN gehört. Was sind wir, daß ihr wider uns murrt?
dkog i Morgen skal I skue Herrens Herlighed, thi han har hřrt eders Knurren mod Herren; thi hvad er vel vi, at I knurrer mod os!
seoch i morgon skolen I se HERRENS härlighet, HERREN har nämligen hört huru I knorren mot honom. Ty vad äro vi, att I knorren mot oss?
noog imorgen skal I fĺ se Herrens herlighet, fordi han har hřrt hvorledes I knurrer mot ham; for hvad er vi, at I knurrer mot oss?
fija huomenaamuna te tulette näkemään Herran kunnian, koska Herra on kuullut teidän napinanne häntä vastaan. Sillä mitä olemme me, että te meitä vastaan napisette?
huReggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét; mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok?
8
deWeiter sprach Mose: Der HERR wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brots die Fülle, darum daß der HERR euer Murren gehört hat, daß ihr wider ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider den HERRN.
dkOg Moses tilfřjede: Det skal ske, nĺr Herren i Aften giver eder Křd at spise og i Morgen Brřd at mćtte eder med; thi Herren har hřrt, hvorledes I knurrer mod ham; thi hvad er vi? Thi det er ikke os, I knurrer imod, men Herren.
seOch Mose sade ytterligare: Detta skall ske därigenom att HERREN i afton giver eder kött att äta, och i morgon bröd att mätta eder med dĺ nu HERREN har hört huru I knorren mot honom. Ty vad äro vi? Det är icke mot oss I knorren, utan mot HERREN.
noSĺ sa Moses: I skal fĺ se det nĺr Herren iaften gir eder kjřtt ĺ ete og imorgen brřd, sĺ I blir mette; for Herren har hřrt hvorledes I knurrer og murrer mot ham; for hvad er vel vi? Det er ikke mot oss I knurrer, men mot Herren.
fiJa Mooses sanoi vielä: Herra antaa teille tänä iltana lihaa syödäksenne ja huomenna leipää yltäkyllin ravinnoksenne, koska Herra on kuullut teidän napinanne, kun olette napisseet häntä vastaan. Sillä mitä olemme me? Ette ole napisseet meitä vastaan, vaan Herraa vastaan.
huÉs monda Mózes: Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, melylyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.
heוַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֗ה בְּתֵ֣ת יְהוָה֩ לָכֶ֨ם בָּעֶ֜רֶב בָּשָׂ֣ר לֶאֱכֹ֗ל וְלֶ֤חֶם בַּבֹּ֙קֶר֙ לִשְׂבֹּ֔עַ בִּשְׁמֹ֤עַ יְהוָה֙ אֶת־תְּלֻנֹּ֣תֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם מַלִּינִ֖ם עָלָ֑יו וְנַ֣חְנוּ מָ֔ה לֹא־עָלֵ֥ינוּ תְלֻנֹּתֵיכֶ֖ם כִּ֥י עַל־יְהוָֽה׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς ᾿Εν τῷ διδόναι κύριον ὑμῖν ἑσπέρας κρέα φαγεῖν καὶ ἄρτους τὸ πρωὶ εἰς πλησμονὴν διὰ τὸ εἰσακοῦσαι κύριον τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς διαγογγύζετε καθ᾽ ἡμῶν· ἡμεῖς δὲ τί ἐσμεν; οὐ γὰρ καθ᾽ ἡμῶν ὁ γογγυσμὸς ὑμῶν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἢ κατὰ τοῦ θεοῦ.
laet ait Moses dabit Dominus vobis vespere carnes edere et mane panes in saturitate eo quod audierit murmurationes vestras quibus murmurati estis contra eum nos enim quid sumus nec contra nos est murmur vestrum sed contra Dominum
itMosč disse: Quando il Signore vi darŕ alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietŕ, sarŕ perché il Signore ha inteso le mormorazioni, con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore.
frMoďse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande ŕ manger, et au matin du pain ŕ satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui; car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel.
esY dijo Moisés: Jehová os dará á la tarde carne para comer, y á la mańana pan en hartura; por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él: que nosotros, qué somos? vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
gbMoses said, 'Now Yahweh shall give you meat to eat in the evening, and in the morning bread to satisfy you; because Yahweh hears your murmurings which you murmur against him. And who are we? Your murmurings are not against us, but against Yahweh.'
9
heוַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֶֽל־אַהֲרֹ֔ן אֱמֹ֗ר אֶֽל־כָּל־עֲדַת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל קִרְב֖וּ לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה כִּ֣י שָׁמַ֔ע אֵ֖ת תְּלֻנֹּתֵיכֶֽם׃
grεἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Ααρων Εἰπὸν πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ Προσέλθατε ἐναντίον τοῦ θεοῦ· εἰσακήκοεν γὰρ ὑμῶν τὸν γογγυσμόν.
ladixitque Moses ad Aaron dic universae congregationi filiorum Israhel accedite coram Domino audivit enim murmur vestrum
itMosč disse ad Aronne: Dŕ questo comando a tutta la comunitŕ degli Israeliti: Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni!.
frMoďse dit ŕ Aaron: Dis ŕ toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures.
esY dijo Moisés á Aarón: Di á toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos á la presencia de Jehová; que él ha oído vuestras murmuraciones.
gbMoses said to Aaron, 'Tell all the congregation of the children of Israel, 'Come near before Yahweh, for he has heard your murmurings.''
deUnd Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israel: Kommt herbei vor den HERRN, denn er hat euer Murren gehört.
dkDerpĺ sagde Moses til Aron: Sig til hele Israeliternes Menighed: Trćd frem for Herrens Ĺsyn, thi han har hřrt eders Knurren!
seOch Mose sade till Aron: Säg till Israels barns hela menighet Träden fram inför HERREN, ty han har hört huru I knorren.
noOg Moses sa til Aron: Si til hele Israels barns menighet: Kom frem for Herrens ĺsyn; for han har hřrt hvorledes I knurrer.
fiJa Mooses sanoi Aaronille: Sano koko Israelin kansalle: Astukaa Herran eteen, sillä hän on kuullut teidän napinanne.
huÁronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat.
10
heוַיְהִ֗י כְּדַבֵּ֤ר אַהֲרֹן֙ אֶל־כָּל־עֲדַ֣ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּפְנ֖וּ אֶל־הַמִּדְבָּ֑ר וְהִנֵּה֙ כְּב֣וֹד יְהוָ֔ה נִרְאָ֖ה בֶּעָנָֽן׃ פ
grἡνίκα δὲ ἐλάλει Ααρων πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἐπεστράφησαν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ ἡ δόξα κυρίου ὤφθη ἐν νεφέλῃ.
lacumque loqueretur Aaron ad omnem coetum filiorum Israhel respexerunt ad solitudinem et ecce gloria Domini apparuit in nube
itOra mentre Aronne parlava a tutta la comunitŕ degli Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco la Gloria del Signore apparve nella nube.
frEt tandis qu'Aaron parlait ŕ toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournčrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée.
esY hablando Aarón á toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová, que apareció en la nube.
gbAs Aaron spoke to the whole congregation of the children of Israel, they looked toward the wilderness, and behold, Yahweh's glory appeared in the cloud.
deUnd da Aaron also redete zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, wandten sie sich gegen die Wüste; und siehe, die Herrlichkeit des HERRN erschien in einer Wolke.
dkOg da Aron sagde det til hele Israeliternes Menighed, vendte de sig mod Řrkenen, og se, Herrens Herlighed viste sig i Skyen.
seNär sedan Aron talade till Israels barns hela menighet, vände de sig mot öknen, och se, dĺ visade sig HERRENS härlighet i molnskyn.
noDa sĺ Aron talte til hele Israels barns menighet, vendte de sig mot řrkenen, og se, Herrens herlighet ĺpenbarte sig i skyen.
fiJa kun Aaron oli puhunut tämän koko Israelin seurakunnalle, kääntyivät he erämaahan päin, ja katso, Herran kunnia näkyi pilvessä.
huÉs lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.
11
heוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
grκαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
lalocutus est autem Dominus ad Mosen dicens
itIl Signore disse a Mosč:
frL'Éternel, s'adressant ŕ Moďse, dit:
esY Jehová habló á Moisés, diciendo:
gbYahweh spoke to Moses, saying,
deUnd der HERR sprach zu Mose:
dkDa talede Herren til Moses og sagde:
seOch HERREN talade till Mose och sade:
noOg Herren talte til Moses og sa:
fiJa Herra puhui Moosekselle sanoen:
huÉs szóla az Úr Mózesnek, mondván:
12
heשָׁמַ֗עְתִּי אֶת־תְּלוּנֹּת֮ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ דַּבֵּ֨ר אֲלֵהֶ֜ם לֵאמֹ֗ר בֵּ֤ין הָֽעַרְבַּ֙יִם֙ תֹּאכְל֣וּ בָשָׂ֔ר וּבַבֹּ֖קֶר תִּשְׂבְּעוּ־לָ֑חֶם וִֽידַעְתֶּ֕ם כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃
grΕἰσακήκοα τὸν γογγυσμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ· λάλησον πρὸς αὐτοὺς λέγων Τὸ πρὸς ἑσπέραν ἔδεσθε κρέα καὶ τὸ πρωὶ πλησθήσεσθε ἄρτων· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
laaudivi murmurationes filiorum Israhel loquere ad eos vespere comedetis carnes et mane saturabimini panibus scietisque quod sim Dominus Deus vester
itHo inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro cosě: Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore vostro Dio.
frJ'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: Entre les deux soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain; et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu.
esYo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: Entre las dos tardes comeréis carne, y por la mańana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
gbI have heard the murmurings of the children of Israel. Speak to them, saying, 'At evening you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread: and you shall know that I am ahweh your God.''
deIch habe der Kinder Israel Murren gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden, und innewerden, daß ich der HERR, euer Gott, bin.
dkJeg har hřrt Israeliternes Knurren; sig til dem: Ved Aftenstid skal I fĺ Křd at spise, og i Morgen tidlig skal I fĺ Brřd at mćtte eder med, og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud.
seJag har hört huru Israels barn knorra. Tala till dem och säg: Vid aftontiden skolen I fĺ kött att äta och i morgon skolen I fĺ bröd att mätta eder med; sĺ skolen I förnimma att jag är HERREN, eder Gud.
noJeg har hřrt hvorledes Israels barn knurrer; tal til dem og si: Imellem de to aftenstunder skal I fĺ kjřtt ĺ ete, og imorgen skal I mettes med brřd, og I skal kjenne at jeg er Herren eders Gud.
fiMinä olen kuullut israelilaisten napinan. Puhu heille ja sano: Iltahämärässä teillä on oleva lihaa syödäksenne, ja huomenna on teillä leipää yltäkyllin; niin te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.
huHallottam az Izráel fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván: Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istentek.
13
heוַיְהִ֣י בָעֶ֔רֶב וַתַּ֣עַל הַשְּׂלָ֔ו וַתְּכַ֖ס אֶת־הַֽמַּחֲנֶ֑ה וּבַבֹּ֗קֶר הָֽיְתָה֙ שִׁכְבַ֣ת הַטַּ֔ל סָבִ֖יב לַֽמַּחֲנֶֽה׃
grἐγένετο δὲ ἑσπέρα, καὶ ἀνέβη ὀρτυγομήτρα καὶ ἐκάλυψεν τὴν παρεμβολήν· τὸ πρωὶ ἐγένετο καταπαυομένης τῆς δρόσου κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς
lafactum est ergo vespere et ascendens coturnix operuit castra mane quoque ros iacuit per circuitum castrorum
itOra alla sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al mattino vi era uno strato di rugiada intorno all'accampamento.
frLe soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp; et, au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp.
esY venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real; y á la mańana descendió rocío en derredor del real.
gbIn the evening, quail came up and covered the camp; and in the morning the dew lay around the camp.
deUnd am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Heer. Und am Morgen lag der Tau um das Heer her.
dkDa det nu blev Aften, kom en Svćrm Vagtler flyvende og faldt i et tykt Lag over Lejren; og nćste Morgen lĺ Duggen tćt rundt om Lejren,
seOch om aftonen kommo vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon lĺg dagg fallen runt omkring lägret.
noDa det nu blev aften, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren.
fiJa illalla tuli viiriäisiä, ja ne peittivät leirin, ja aamulla laskeutui kastesumu leirin ympärille.
huÉs lőn, hogy estve fürjek jövének fel és ellepék a tábort, reggel pedig harmatszállás lőn a tábor körűl.
14
heוַתַּ֖עַל שִׁכְבַ֣ת הַטָּ֑ל וְהִנֵּ֞ה עַל־פְּנֵ֤י הַמִּדְבָּר֙ דַּ֣ק מְחֻסְפָּ֔ס דַּ֥ק כַּכְּפֹ֖ר עַל־הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ κόριον λευκὸν ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς.
lacumque operuisset superficiem terrae apparuit in solitudine minutum et quasi pilo tunsum in similitudinem pruinae super terram
itPoi lo strato di rugiada svaně ed ecco sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come č la brina sulla terra.
frQuand cette rosée fut dissipée, il y avait ŕ la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre.
esY como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra.
gbWhen the dew that lay had gone, behold, on the surface of the wilderness was a small round thing, small as the frost on the ground.
deUnd als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie der Reif auf dem Lande.
dkog da Duggen svandt, var Řrkenen dćkket med noget fint, skćlagtigt noget, noget fint der lignede Rim pĺ Jorden.
seOch när daggen som hade fallit gick bort, se, dĺ lĺg över öknen pĺ jorden nĺgot fint, sĺsom fjäll, nĺgot fint, likt rimfrost.
noOg da duggen gikk bort, se, da lĺ det utover řrkenen noget fint, kornet, fint som rim pĺ jorden.
fiJa kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla jotakin hienoa, suomujen tapaista, jotakin hienoa niinkuin härmä.
huMikor pedig a harmatszállás megszűnék, ímé a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók mint a dara a földön.
15
heוַיִּרְא֣וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל וַיֹּ֨אמְר֜וּ אִ֤ישׁ אֶל־אָחִיו֙ מָ֣ן ה֔וּא כִּ֛י לֹ֥א יָדְע֖וּ מַה־ה֑וּא וַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֲלֵהֶ֔ם ה֣וּא הַלֶּ֔חֶם אֲשֶׁ֨ר נָתַ֧ן יְהוָ֛ה לָכֶ֖ם לְאָכְלָֽה׃
grἰδόντες δὲ αὐτὸ οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Τί ἐστιν τοῦτο; οὐ γὰρ ᾔδεισαν, τί ἦν. εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Οὗτος ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωκεν κύριος ὑμῖν φαγεῖν·
laquod cum vidissent filii Israhel dixerunt ad invicem man hu quod significat quid est hoc ignorabant enim quid esset quibus ait Moses iste est panis quem dedit Dominus vobis ad vescendum
itGli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: Man hu: che cos'č?, perché non sapevano che cosa fosse. Mosč disse loro: E' il pane che il Signore vi ha dato in cibo.
frLes enfants d'Israël regardčrent et ils se dirent l'un ŕ l'autre: Qu'est-ce que cela? car ils ne savaient pas ce que c'était. Moďse leur dit: C'est le pain que L'Éternel vous donne pour nourriture.
esY viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos á otros: Qué es esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer.
gbWhen the children of Israel saw it, they said to one another, 'What is it?' For they didn't know what it was. Moses said to them, 'It is the bread which Yahweh has given you to eat.'
deUnd da es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander: Man hu? (Das heißt: Was ist das?); denn sie wußten nicht was es war. Mose aber sprach zu ihnen: es ist das Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat.
dkDa Israeliterne sĺ det, spurgte de hverandre: Hvad er det? Thi de vidste ikke, hvad det var; men Moses sagde til dem: Det er det Brřd, Herren har givet eder til Fřde!
seNär Israels barn sĺgo detta, frĺgade de varandra: Vad är det? Ty de visste icke vad det var. Men Mose sade till dem: Detta är brödet som HERREN har givit eder till föda.
noDa Israels barn sĺ det, sa de til hverandre: Hvad er det? for de visste ikke hvad det var. Da sa Moses til dem: Det er det brřd Herren har gitt eder ĺ ete.
fiKun israelilaiset näkivät sen, kyselivät he toisiltansa: Mitä tämä on? Sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Ja Mooses sanoi heille: Tämä on se leipä, jonka Herra on antanut teille syötäväksi.
huA mint megláták az Izráel fiai, mondának egymásnak: Mán ez! mert nem tudják vala mi az. Mózes pedig monda nékik: Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül.
16
heזֶ֤ה הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר צִוָּ֣ה יְהוָ֔ה לִקְט֣וּ מִמֶּ֔נּוּ אִ֖ישׁ לְפִ֣י אָכְל֑וֹ עֹ֣מֶר לַגֻּלְגֹּ֗לֶת מִסְפַּר֙ נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם אִ֛ישׁ לַאֲשֶׁ֥ר בְּאָהֳל֖וֹ תִּקָּֽחוּ׃
grτοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν κύριος Συναγάγετε ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕκαστος εἰς τοὺς καθήκοντας, γομορ κατὰ κεφαλὴν κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν ὑμῶν ἕκαστος σὺν τοῖς συσκηνίοις ὑμῶν συλλέξατε.
lahic est sermo quem praecepit Dominus colligat ex eo unusquisque quantum sufficiat ad vescendum gomor per singula capita iuxta numerum animarum vestrarum quae habitant in tabernaculo sic tolletis
itEcco che cosa comanda il Signore: Raccoglietene quanto ciascuno puň mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda.
frVoici ce que l'Éternel a ordonné: Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un omer par tęte, suivant le nombre de vos personnes; chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente.
esEsto es lo que Jehová ha mandado: Cogereis de él cada uno según pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda.
gbThis is the thing which Yahweh has commanded: 'Gather of it everyone according to his eating; an omer a head, according to the number of your persons, you shall take it, every man for those who are in his tent.'
deDas ist's aber, was der HERR geboten hat: Ein jeglicher sammle, soviel er für sich essen mag, und nehme einen Gomer auf ein jeglich Haupt nach der Zahl der Seelen in seiner Hütte.
dkOg sĺledes har Herren pĺbudt: I skal samle deraf, enhver sĺ meget som han har behov, en Omer for hvert Hoved; I skal tage deraf i Forhold til Antallet af eders Husfolk, enhver skal tage deraf til dem, der er i hans Telt!
seOch sĺ har HERREN bjudit: Samlen därav, var och en sĺ mycket han behöver till mat; en gomer pĺ var person skolen I taga, efter antalet av edert husfolk, var och en ĺt sĺ mĺnga som han har i sitt tält.
noSĺledes har Herren befalt: Sank av det efter som enhver trenger, en omer til manns efter tallet pĺ eders husfolk; enhver skal ta for dem som er i hans telt.
fiJa näin on Herra käskenyt: Kootkaa sitä, jokainen tarpeenne mukaan; ottakaa goomer-mitta mieheen perheenne pääluvun mukaan, kukin niin monelle, kuin kullakin majassansa on.
huAz Úr parancsolata pedig ez: Szedjen abból kiki a mennyit megehetik; fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, a kik az ő sátorában vannak.
17
heוַיַּעֲשׂוּ־כֵ֖ן בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַֽיִּלְקְט֔וּ הַמַּרְבֶּ֖ה וְהַמַּמְעִֽיט׃
grἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ συνέλεξαν, ὁ τὸ πολὺ καὶ ὁ τὸ ἔλαττον.
lafeceruntque ita filii Israhel et collegerunt alius plus alius minus
itCosě fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto chi poco.
frLes Israélites firent ainsi; et ils en ramassčrent les uns en plus, les autres moins.
esY los hijos de Israel lo hicieron así: y recogieron unos más, otros menos:
gbThe children of Israel did so, and gathered some more, some less.
deUnd die Kinder Israel taten also und sammelten, einer viel, der andere wenig.
dkIsraeliterne gjorde nu sĺledes, og de samlede, nogle mere og andre mindre;
seOch Israels barn gjorde sĺ, och den ene samlade mer, den andre mindre.
noOg Israels barn gjorde sĺledes, og de sanket, den ene meget, den andre lite.
fiJa israelilaiset tekivät niin, ja he kokosivat, yksi enemmän, toinen vähemmän.
huÉs aképen cselekedének az Izráel fiai és szedének ki többet, ki kevesebbet.
18
heוַיָּמֹ֣דּוּ בָעֹ֔מֶר וְלֹ֤א הֶעְדִּיף֙ הַמַּרְבֶּ֔ה וְהַמַּמְעִ֖יט לֹ֣א הֶחְסִ֑יר אִ֥ישׁ לְפִֽי־אָכְל֖וֹ לָקָֽטוּ׃
grκαὶ μετρήσαντες τῷ γομορ οὐκ ἐπλεόνασεν ὁ τὸ πολύ, καὶ ὁ τὸ ἔλαττον οὐκ ἠλαττόνησεν· ἕκαστος εἰς τοὺς καθήκοντας παρ᾽ ἑαυτῷ συνέλεξαν.
laet mensi sunt ad mensuram gomor nec qui plus collegerat habuit amplius nec qui minus paraverat repperit minus sed singuli iuxta id quod edere poterant congregarunt
itSi misurň con l'omer: colui che ne aveva preso di piů, non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava: avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne.
frOn mesurait ensuite avec l'omer; celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture.
esY medíanlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco: cada uno recogió conforme á lo que había de comer.
gbWhen they measured it with an omer, he who gathered much had nothing over, and he who gathered little had no lack. They gathered every man according to his eating.
deAber da man's mit dem Gomer maß, fand der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte; sondern ein jeglicher hatte gesammelt, soviel er für sich essen mochte.
dkog da de mĺlte det med Omeren, havde den, der havde meget, ikke for meget, og den, der havde lidt, ikke for lidt, enhver havde samlet, hvad han behřvede til Fřde.
seMen när de mätte upp det med gomer-mĺtt, hade den som hade samlat mycket intet till överlopps, och de som hade samlat litet, honom fattades intet; var och en hade sĺ mycket samlat, som han behövde till mat.
noOg da de mĺlte det med omeren, hadde den som hadde sanket meget, intet tilovers, og den som hadde sanket lite, fattedes intet; enhver hadde sanket efter som han trengte.
fiMutta kun he mittasivat sen goomer-mitalla, niin ei sille jäänyt liikaa, joka oli koonnut enemmän, eikä siltä puuttunut, joka oli koonnut vähemmän; jokainen oli koonnut niin paljon, kuin hän tarvitsi.
huAzután megmérik vala ómerrel, és annak a ki többet szedett, nem vala fölöslege, és annak, a ki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása: kiki annyit szedett, a mennyit megehetik vala.
19
heוַיֹּ֥אמֶר מֹשֶׁ֖ה אֲלֵהֶ֑ם אִ֕ישׁ אַל־יוֹתֵ֥ר מִמֶּ֖נּוּ עַד־בֹּֽקֶר׃
grεἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Μηδεὶς καταλιπέτω ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί.
ladixitque Moses ad eos nullus relinquat ex eo in mane
itPoi Mosč disse loro: Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino.
frMoďse leur dit: Que personne n'en laisse jusqu'au matin.
esY díjoles Moisés: Ninguno deje nada de ello para mańana.
gbMoses said to them, 'Let no one leave of it until the morning.'
deUnd Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas übrig bis morgen.
dkDerpĺ sagde Moses til dem: Ingen mĺ gemme noget deraf til nćste Morgen!
seOch Mose sade till dem: Ingen mĺ behĺlla nĺgot kvar härav till i morgon.
noOg Moses sa til dem: Ingen skal levne noget av det til om morgenen.
fiJa Mooses sanoi heille: Älköön kukaan jättäkö siitä mitään huomiseksi.
huAzt is mondá nékik Mózes: Senki ne hagyjon abból reggelre.
20
heוְלֹא־שָׁמְע֣וּ אֶל־מֹשֶׁ֗ה וַיּוֹתִ֨רוּ אֲנָשִׁ֤ים מִמֶּ֙נּוּ֙ עַד־בֹּ֔קֶר וַיָּ֥רֻם תּוֹלָעִ֖ים וַיִּבְאַ֑שׁ וַיִּקְצֹ֥ף עֲלֵהֶ֖ם מֹשֶֽׁה׃
grκαὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῆ, ἀλλὰ κατέλιπόν τινες ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί· καὶ ἐξέζεσεν σκώληκας καὶ ἐπώζεσεν· καὶ ἐπικράνθη ἐπ᾽ αὐτοῖς Μωυσῆς.
laqui non audierunt eum sed dimiserunt quidam ex eis usque mane et scatere coepit vermibus atque conputruit et iratus est contra eos Moses
itEssi non obbedirono a Mosč e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridě. Mosč si irritň contro di loro.
frIls n'écoutčrent pas Moďse, et il y eut des gens qui en laissčrent jusqu'au matin; mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moďse fut irrité contre ces gens.
esMas ellos no obedecieron á Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y pudrióse; y enojóse contra ellos Moisés.
gbNotwithstanding they didn't listen to Moses, but some of them left of it until the morning, and it bred worms, and became foul: and Moses was angry with them.
deAber sie gehorchten Mose nicht. Und da etliche ließen davon übrig bis morgen; da wuchsen Würmer darin und es ward stinkend. Und Mose ward zornig auf sie.
dkDog adlřd de ikke Moses, og nogle af dem gemte noget deraf til nćste Morgen; men da var det fuldt af Orme og lugtede. Da blev Moses vred pĺ dem.
seMen de lydde icke Mose, utan somliga behöllo nĺgot därav kvar till följande morgon. Dĺ växte maskar däri, och det blev illaluktande. Och Mose blev förtörnad pĺ dem.
noMen de lřd ikke Moses, for nogen levnet noget av det til om morgenen; da vokste det makk i det, og det luktet ille. Og Moses blev vred pĺ dem.
fiMutta he eivät kuulleet Moosesta, vaan muutamat jättivät siitä jotakin huomiseksi. Niin siihen kasvoi matoja, ja se rupesi haisemaan; ja Mooses vihastui heihin.
huDe nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre; és megférgesedék s megbüszhödék. Mózes pedig megharagudék reájok.
21
heוַיִּלְקְט֤וּ אֹתוֹ֙ בַּבֹּ֣קֶר בַּבֹּ֔קֶר אִ֖ישׁ כְּפִ֣י אָכְל֑וֹ וְחַ֥ם הַשֶּׁ֖מֶשׁ וְנָמָֽס׃
grκαὶ συνέλεξαν αὐτὸ πρωὶ πρωί, ἕκαστος τὸ καθῆκον αὐτῷ· ἡνίκα δὲ διεθέρμαινεν ὁ ἥλιος, ἐτήκετο.
lacolligebant autem mane singuli quantum sufficere poterat ad vescendum cumque incaluisset sol liquefiebat
itEssi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva.
frTous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture; et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait.
esY recogíanlo cada mańana, cada uno según lo que había de comer: y luego que el sol calentaba, derretíase.
gbThey gathered it morning by morning, everyone according to his eating. When the sun grew hot, it melted.
deSie sammelten aber alle Morgen, soviel ein jeglicher für sich essen mochte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es.
dkSĺledes samlede de nu hver Morgen, enhver sĺ meget som han havde behov. Men nĺr Solen begyndte at brćnde, smeltede det.
seSĺ samlade de därav var morgon, var och en sĺ mycket han behövde till mat. Men när solhettan kom smälte det bort.
noSiden sanket de det hver morgen efter som enhver trengte; men nĺr solen brente hett, smeltet det.
fiJa he kokosivat sitä joka aamu sen verran, kuin kukin tarvitsi; mutta kun aurinko alkoi paahtaa, niin se suli.
huSzedék pedig azt reggelenként, kiki a mennyit megehetik vala, mert ha a nap felmelegedett, elolvad vala.
22
heוַיְהִ֣י׀ בַּיּ֣וֹם הַשִּׁשִּׁ֗י לָֽקְט֥וּ לֶ֙חֶם֙ מִשְׁנֶ֔ה שְׁנֵ֥י הָעֹ֖מֶר לָאֶחָ֑ד וַיָּבֹ֙אוּ֙ כָּל־נְשִׂיאֵ֣י הָֽעֵדָ֔ה וַיַּגִּ֖ידוּ לְמֹשֶֽׁה׃
grἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ συνέλεξαν τὰ δέοντα διπλᾶ, δύο γομορ τῷ ἑνί· εἰσήλθοσαν δὲ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς καὶ ἀνήγγειλαν Μωυσεῖ.
lain die vero sexta collegerunt cibos duplices id est duo gomor per singulos homines venerunt autem omnes principes multitudinis et narraverunt Mosi
itNel sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora tutti i principi della comunitŕ vennero ad informare Mosč.
frLe sixičme jour, ils ramassčrent une quantité double de nourriture, deux omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter ŕ Moďse.
esEn el sexto día recogieron doblada comida, dos gomeres para cada uno: y todos los príncipes de la congregación vinieron á Moisés, y se lo hicieron saber.
gbOn the sixth day, they gathered twice as much bread, two omers for each one, and all the rulers of the congregation came and told Moses.
deUnd des sechsten Tages sammelten sie des Brots zwiefältig, je zwei Gomer für einen. Und alle Obersten der Gemeinde kamen hinein und verkündigten's Mose.
dkPĺ den sjette Ugedag havde de samlet dobbelt sĺ meget Brřd, to Omer for hver Person. Og alle Menighedens Řverster kom og sagde det til Moses;
sePĺ den sjätte dagen hade de samlat dubbelt sĺ mycket av brödet, tvĺ gomer för var och en. Och menighetens hövdingar kommo alla och omtalade detta för Mose.
noPĺ den sjette dag sanket de dobbelt sĺ meget brřd, to omer for hver; og alle menighetens hřvdinger kom og meldte det til Moses.
fiMutta kuudentena päivänä he kokosivat sitä leipää kaksinkertaisesti, kaksi goomeria kullekin. Ja kaikki kansan päämiehet tulivat ja ilmoittivat sen Moosekselle.
huA hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan és tudtára adták azt Mózesnek.
23
heוַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם ה֚וּא אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֣ר יְהוָ֔ה שַׁבָּת֧וֹן שַׁבַּת־קֹ֛דֶשׁ לַֽיהוָ֖ה מָחָ֑ר אֵ֣ת אֲשֶׁר־תֹּאפ֞וּ אֵפ֗וּ וְאֵ֤ת אֲשֶֽׁר־תְּבַשְּׁלוּ֙ בַּשֵּׁ֔לוּ וְאֵת֙ כָּל־הָ֣עֹדֵ֔ף הַנִּ֧יחוּ לָכֶ֛ם לְמִשְׁמֶ֖רֶת עַד־הַבֹּֽקֶר׃
grεἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Τοῦτο τὸ ῥῆμά ἐστιν, ὃ ἐλάλησεν κύριος· σάββατα ἀνάπαυσις ἁγία τῷ κυρίῳ αὔριον· ὅσα ἐὰν πέσσητε, πέσσετε, καὶ ὅσα ἐὰν ἕψητε, ἕψετε· καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον καταλίπετε αὐτὸ εἰς ἀποθήκην εἰς τὸ πρωί.
laqui ait eis hoc est quod locutus est Dominus requies sabbati sanctificata erit Domino cras quodcumque operandum est facite et quae coquenda sunt coquite quicquid autem reliquum fuerit reponite usque in mane
itE disse loro: E' appunto ciň che ha detto il Signore: Domani č sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciň che avete da cuocere, cuocetelo; ciň che avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina.
frEt Moďse leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré ŕ l'Éternel; faites cuire ce que vous avez ŕ faire cuire, faites bouillir ce que vous avez ŕ faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera.
esY él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mańana es el santo sábado, el reposo de Jehová: lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mańana.
gbHe said to them, 'This is that which Yahweh has spoken, 'Tomorrow is a solemn rest, a holy Sabbath to Yahweh. Bake that which you want to bake, and boil that which you want to boil; and all that remains over lay up for yourselves to be kept until the morning.''
deUnd er sprach zu ihnen: Das ist's, was der HERR gesagt hat: Morgen ist der Sabbat der heiligen Ruhe des HERRN; was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht; was aber übrig ist, das lasset bleiben, daß es behalten werde bis morgen.
dkmen han sagde til dem: Det er netop, som Herren har sagt. I Morgen er det Hviledag, en hellig Sabbat for Herren. Bag, hvad I vil bage, og kog, hvad I vil koge, men lćg det tiloversblevne til Side for at gemme det til i Morgen!
seDĺ sade han till dem: Detta är efter HERRENS ord; i morgon är sabbatsvila, en HERRENS heliga sabbat. Baken nu vad I viljen baka, och koken vad I viljen koka, men allt som är till överlopps skolen I ställa i förvar hos eder till i morgon.
noDa sa han til dem: Det er det Herren har sagt. Imorgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren; bak nu det I vil bake, og kok det I vil koke, men alt det som blir tilovers, skal I legge til side og gjemme til imorgen!
fiNiin hän sanoi heille: Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan; huomenna on levon päivä, Herralle pyhitetty sapatti. Mitä leivotte, se leipokaa, ja mitä keitätte, se keittäkää; mutta kaikki, mitä tähteeksi jää, pankaa talteen huomiseksi.
huŐ pedig monda nékik: Ez az, a mit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; a mit sütni akartok, süssétek meg, és a mit főzni akartok, főzzétek meg; a mi pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.
24
heוַיַּנִּ֤יחוּ אֹתוֹ֙ עַד־הַבֹּ֔קֶר כַּאֲשֶׁ֖ר צִוָּ֣ה מֹשֶׁ֑ה וְלֹ֣א הִבְאִ֔ישׁ וְרִמָּ֖ה לֹא־הָ֥יְתָה בּֽוֹ׃
grκαὶ κατελίποσαν ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί, καθάπερ συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς· καὶ οὐκ ἐπώζεσεν, οὐδὲ σκώληξ ἐγένετο ἐν αὐτῷ.
lafeceruntque ita ut praeceperat Moses et non conputruit neque vermis inventus est in eo
itEssi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosč, e non imputridě, né vi si trovarono vermi.
frIls le laissčrent jusqu'au matin, comme Moďse l'avait ordonné; et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de vers.
esY ellos lo guardaron hasta la mańana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano.
gbThey laid it up until the morning, as Moses asked, and it didn't become foul, and there were no worms in it.
deUnd sie ließen's bleiben bis morgen, wie Mose geboten hatte; da ward's nicht stinkend und war auch kein Wurm darin.
dkDe lagde det da til Side til nćste Dag, som Moses havde befalet, og det kom ikke til at lugte, og der gik ikke Orm deri.
seOch de ställde det i förvar till följande morgon, sĺsom Mose hade bjudit; och nu blev det icke illaluktande, ej heller kom mask däri.
noSĺ lot de det ligge til om morgenen, sĺledes som Moses hadde befalt; og det luktet ikke, heller ikke var det makk i det.
fiJa he panivat sen talteen huomiseksi, niinkuin Mooses oli käskenyt, eikä se ruvennut haisemaan, eikä siihen tullut matoja.
huÉs eltevék azt reggelre, a szerint a mint Mózes parancsolta vala, és nem büszhödék meg s féreg sem vala benne.
25
heוַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אִכְלֻ֣הוּ הַיּ֔וֹם כִּֽי־שַׁבָּ֥ת הַיּ֖וֹם לַיהוָ֑ה הַיּ֕וֹם לֹ֥א תִמְצָאֻ֖הוּ בַּשָּׂדֶֽה׃
grεἶπεν δὲ Μωυσῆς Φάγετε σήμερον· ἔστιν γὰρ σάββατα σήμερον τῷ κυρίῳ· οὐχ εὑρεθήσεται ἐν τῷ πεδίῳ.
ladixitque Moses comedite illud hodie quia sabbatum est Domino non invenietur hodie in agro
itDisse Mosč: Mangiatelo oggi, perché č sabato in onore del Signore: oggi non lo troverete nella campagna.
frMoďse dit: Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat; aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne.
esY dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová: hoy no hallaréis en el campo.
gbMoses said, 'Eat that today, for today is a Sabbath to Yahweh. Today you shall not find it in the field.
deDa sprach Mose: Esset das heute, denn es ist heute der Sabbat des HERRN; ihr werdet's heute nicht finden auf dem Felde.
dkDerpĺ sagde Moses: Det skal I spise i Dag, thi i Dag er det Sabbat for Herren; i Dag finder I intet ude pĺ Marken.
seOch Mose sade: Äten det i dag, ty i dag är HERRENS sabbat; i dag skolen I intet finna pĺ marken.
noDa sa Moses: Et det idag. For idag er det sabbat for Herren; idag finner I ikke noget pĺ marken.
fiJa Mooses sanoi: Syökää se tänä päivänä, sillä tänä päivänä on Herran sapatti; tänään ette löydä kedolta mitään.
huÉs monda Mózes: Ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma nem találjátok azt a mezőn.
26
fiKuutena päivänä on teidän sitä koottava, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti; silloin ei sitä ole.
huHat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.
heשֵׁ֥שֶׁת יָמִ֖ים תִּלְקְטֻ֑הוּ וּבַיּ֧וֹם הַשְּׁבִיעִ֛י שַׁבָּ֖ת לֹ֥א יִֽהְיֶה־בּֽוֹ׃
grἓξ ἡμέρας συλλέξετε· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα, ὅτι οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ.
lasex diebus colligite in die autem septimo sabbatum est Domino idcirco non invenietur
itSei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno č sabato: non ve ne sarŕ.
frPendant six jours vous en ramasserez; mais le septičme jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point.
esEn los seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará.
gbSix days you shall gather it, but on the seventh day is the Sabbath. In it there shall be none.'
deSechs Tage sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein.
dkI seks bage skal I samle det, men pĺ den syvende Dag, pĺ Sabbaten, er der intet at finde.
seI sex dagar skolen I samla därav, men pĺ sjunde dagen är sabbat; dĺ skall intet vara att finna.
noI seks dager skal I sanke det; men pĺ den syvende dag er det sabbat, da skal det ikke vćre ĺ finne.
27
heוַֽיְהִי֙ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֔י יָצְא֥וּ מִן־הָעָ֖ם לִלְקֹ֑ט וְלֹ֖א מָצָֽאוּ׃ ס
grἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξήλθοσάν τινες ἐκ τοῦ λαοῦ συλλέξαι καὶ οὐχ εὗρον.
lavenit septima dies et egressi de populo ut colligerent non invenerunt
itNel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono.
frLe septičme jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvčrent point.
esY aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día á recoger, y no hallaron.
gbOn the seventh day, some of the people went out to gather, and they found none.
deAber am siebenten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, zu sammeln, und fanden nichts.
dkAlligevel var der nogle blandt Folket, der gik ud pĺ den syvende Dag for at samle; men de fandt intet.
seLikväl gingo nĺgra av folket pĺ den sjunde dagen ut för att samla, men de funno intet.
noAllikevel gikk nogen av folket ut den syvende dag for ĺ sanke; men de fant intet.
fiKuitenkin muutamat kansasta lähtivät seitsemäntenä päivänä kokoamaan sitä, mutta he eivät löytäneet mitään.
huÉs lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának.
28
heוַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֑ה עַד־אָ֙נָה֙ מֵֽאַנְתֶּ֔ם לִשְׁמֹ֥ר מִצְוֺתַ֖י וְתוֹרֹתָֽי׃
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῞Εως τίνος οὐ βούλεσθε εἰσακούειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὸν νόμον μου;
ladixit autem Dominus ad Mosen usquequo non vultis custodire mandata mea et legem meam
itDisse allora il Signore a Mosč: Fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi?
frAlors l'Éternel dit ŕ Moďse: Jusques ŕ quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois?
esY Jehová dijo á Moisés: Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
gbYahweh said to Moses, 'How long do you refuse to keep my commandments and my laws?
deDa sprach der HERR zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, zu halten meine Gebote und Gesetze?
dkDa sagde Herren til Moses: Hvor lćnge vil I vćgre eder ved at holde mine Bud og Love?
seDĺ sade HERREN till Mose: Huru länge viljen I vara motsträviga och icke hĺlla mina bud och lagar?
noDa sa Herren til Moses: Hvor lenge vil I vćre gjenstridige og ikke holde mine bud og mine lover?
fiNiin Herra sanoi Moosekselle: Kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani?
huÉs monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?
29
heרְא֗וּ כִּֽי־יְהוָה֮ נָתַ֣ן לָכֶ֣ם הַשַּׁבָּת֒ עַל־כֵּ֠ן ה֣וּא נֹתֵ֥ן לָכֶ֛ם בַּיּ֥וֹם הַשִּׁשִּׁ֖י לֶ֣חֶם יוֹמָ֑יִם שְׁב֣וּ׀ אִ֣ישׁ תַּחְתָּ֗יו אַל־יֵ֥צֵא אִ֛ישׁ מִמְּקֹמ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִֽי׃
grἴδετε, ὁ γὰρ κύριος ἔδωκεν ὑμῖν τὴν ἡμέραν ταύτην τὰ σάββατα· διὰ τοῦτο αὐτὸς ἔδωκεν ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ ἄρτους δύο ἡμερῶν· καθήσεσθε ἕκαστος εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν, μηδεὶς ἐκπορευέσθω ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.
lavidete quod Dominus dederit vobis sabbatum et propter hoc tribuerit vobis die sexto cibos duplices maneat unusquisque apud semet ipsum nullus egrediatur de loco suo die septimo
itVedete che il Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dŕ al sesto giorno il pane per due giorni. Restate ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si trova.
frConsidérez que l'Éternel vous a donné le sabbat; c'est pourquoi il vous donne au sixičme jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste ŕ sa place, et que personne ne sorte du lieu oů il est au septičme jour.
esMirad que Jehová os dió el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día.
gbBehold, because Yahweh has given you the Sabbath, therefore he gives you on the sixth day the bread of two days. Everyone stay in his place. Let no one go out of his place on the seventh day.'
deSehet, der HERR hat euch den Sabbat gegeben; darum gibt er euch am sechsten Tage zweier Tage Brot. So bleibe nun ein jeglicher in dem Seinen, und niemand gehe heraus von seinem Ort des siebenten Tages.
dkBetćnk dog, at Herren har givet eder Sabbaten! Derfor giver han eder pĺ den sjette Dag Brřd til to Dage. Enhver af eder skal blive, hvor han er, og ingen mĺ forlade sin Bolig pĺ den syvende Dag!
seSe, HERREN har givit eder sabbaten; därför giver han eder pĺ den sjätte dagen bröd för tvĺ dagar. Sĺ stannen dĺ hemma, var och en hos sig; ingen mĺ gĺ hemifrĺn pĺ den sjunde dagen.
noKom i hu at Herren har gitt eder sabbaten; derfor gir han eder pĺ den sjette dag brřd for to dager; bli hjemme enhver hos sig, ingen gĺ hjemmefra pĺ den syvende dag!
fiKatsokaa, Herra on antanut teille sapatin; sentähden hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän leivän. Olkoon jokainen alallaan, älköönkä kukaan lähtekö paikaltansa seitsemäntenä päivänä.
huLássátok meg! az Úr adta néktek a szombatot; azért ád ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, kiki a maga helyén; senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon.
30
heוַיִּשְׁבְּת֥וּ הָעָ֖ם בַּיּ֥וֹם הַשְּׁבִעִֽי׃
grκαὶ ἐσαββάτισεν ὁ λαὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.
laet sabbatizavit populus die septimo
itIl popolo dunque riposň nel settimo giorno.
frEt le peuple se reposa le septičme jour.
esAsí el pueblo reposó el séptimo día.
gbSo the people rested on the seventh day.
deAlso feierte das Volk am siebenten Tage.
dkDa hvilede Folket pĺ den syvende Dag.
seAlltsĺ höll folket sabbat pĺ den sjunde dagen.
noSĺ hvilte folket pĺ den syvende dag.
fiJa kansa lepäsi seitsemäntenä päivänä.
huÉs nyugoszik vala a nép a hetedik napon.
31
heוַיִּקְרְא֧וּ בֵֽית־יִשְׂרָאֵ֛ל אֶת־שְׁמ֖וֹ מָ֑ן וְה֗וּא כְּזֶ֤רַע גַּד֙ לָבָ֔ן וְטַעְמ֖וֹ כְּצַפִּיחִ֥ת בִּדְבָֽשׁ׃
grκαὶ ἐπωνόμασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μαν· ἦν δὲ ὡς σπέρμα κορίου λευκόν, τὸ δὲ γεῦμα αὐτοῦ ὡς ἐγκρὶς ἐν μέλιτι.
laappellavitque domus Israhel nomen eius man quod erat quasi semen coriandri album gustusque eius quasi similae cum melle
itLa casa d'Israele la chiamň manna. Era simile al seme del coriandolo e bianca; aveva il sapore di una focaccia con miele.
frLa maison d'Israël donna ŕ cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait ŕ de la graine de coriandre; elle était blanche, et avait le goűt d'un gâteau au miel.
esY la casa de Israel lo llamó Maná; y era como simiente de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel.
gbThe house of Israel called its name Manna, and it was like coriander seed, white; and its taste was like wafers with honey.
deUnd das Haus Israel hieß es Man. Und es war wie Koriandersamen und weiß und hatte den Geschmack wie Semmel mit Honig.
dkMen Israeliterne kaldte det Manna; det lignede hvide Korianderfrř og smagte som Honningkager.
seOch Israels barn kallade det manna. Och det liknade korianderfrö, det var vitt, och det smakade sĺsom semla med honung.
noOg israelittene kalte det manna; det lignet korianderfrř, det var hvitt, og det smakte som honningkake.
fiJa Israelin heimo antoi sille nimen manna. Ja se oli valkean korianderinsiemenen kaltaista ja maistui hunajakakulta.
huAz Izráel háza pedig Mánnak nevezé azt; olyan vala az mint a kóriándrom magva, fehér; és íze, mint a mézes pogácsáé.
32
heוַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֗ה זֶ֤ה הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר צִוָּ֣ה יְהוָ֔ה מְלֹ֤א הָעֹ֙מֶר֙ מִמֶּ֔נּוּ לְמִשְׁמֶ֖רֶת לְדֹרֹתֵיכֶ֑ם לְמַ֣עַן׀ יִרְא֣וּ אֶת־הַלֶּ֗חֶם אֲשֶׁ֨ר הֶאֱכַ֤לְתִּי אֶתְכֶם֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּהוֹצִיאִ֥י אֶתְכֶ֖ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grεἶπεν δὲ Μωυσῆς Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν κύριος Πλήσατε τὸ γομορ τοῦ μαν εἰς ἀποθήκην εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἵνα ἴδωσιν τὸν ἄρτον, ὃν ἐφάγετε ὑμεῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὡς ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
ladixit autem Moses iste est sermo quem praecepit Dominus imple gomor ex eo et custodiatur in futuras retro generationes ut noverint panem quo alui vos in solitudine quando educti estis de terra Aegypti
itMosč disse: Questo ha ordinato il Signore: Riempitene un omer e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto.
frMoďse dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné: Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, aprčs vous avoir fait sortir du pays d'Égypte.
esY dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado: Henchirás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, á fin de que vean el pan que yo os dí á comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto.
gbMoses said, 'This is the thing which Yahweh has commanded, 'Let an omer-full of it be kept throughout your generations, that they may see the bread with which I fed you in the wilderness, when I brought you out of the land of Egypt.''
deUnd Mose sprach: Das ist's, was der HERR geboten hat: Fülle ein Gomer davon, es zu behalten auf eure Nachkommen, auf daß man sehe das Brot, damit ich euch gespeist habe in der Wüste, da ich euch aus Ägyptenland führte.
dkMoses sagde fremdeles: Sĺledes har Herren pĺbudt: En Omer fuld deraf skal gemmes til eders Efterkommere, for at de kan se det Brřd, jeg gav eder at spise i Řrkenen, da jeg fřrte eder ud af Ćgypten!
seOch Mose sade: Sĺ har HERREN bjudit: En gomer härav skall förvaras ĺt edra efterkommande, för att de mĺ se det bröd som jag gav eder att äta i öknen, när jag förde eder ut ur Egyptens land.
noOg Moses sa: Sĺledes har Herren befalt: Fyll en omer av det og gjem det for eders efterkommere, sĺ de kan se det brřd jeg gav eder ĺ ete i řrkenen da jeg fřrte eder ut av Egyptens land.
fiJa Mooses sanoi: Näin on Herra käskenyt: Ota sitä goomerin täysi säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen, että he näkisivät sen leivän, jolla minä olen ravinnut teitä erämaassa, johdattaessani teitä Egyptin maasta.
huÉs monda Mózes: Ezt parancsolja az Úr: Egy teljes ómernyit tartsatok meg abból maradékaitok számára, hogy lássák a kenyeret, a mellyel éltettelek titeket a pusztában, mikor kihoztalak titeket Égyiptom földéről.
33
heוַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן קַ֚ח צִנְצֶ֣נֶת אַחַ֔ת וְתֶן־שָׁ֥מָּה מְלֹֽא־הָעֹ֖מֶר מָ֑ן וְהַנַּ֤ח אֹתוֹ֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה לְמִשְׁמֶ֖רֶת לְדֹרֹתֵיכֶֽם׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Λαβὲ στάμνον χρυσοῦν ἕνα καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν πλῆρες τὸ γομορ τοῦ μαν καὶ ἀποθήσεις αὐτὸ ἐναντίον τοῦ θεοῦ εἰς διατήρησιν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
ladixitque Moses ad Aaron sume vas unum et mitte ibi man quantum potest capere gomor et repone coram Domino ad servandum in generationes vestras
itMosč disse quindi ad Aronne: Prendi un'urna e mettici un omer completo di manna; deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti.
frEt Moďse dit ŕ Aaron: Prends un vase, mets-y de la manne plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants.
esY dijo Moisés á Aarón: Toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes.
gbMoses said to Aaron, 'Take a pot, and put an omer-full of manna in it, and lay it up before Yahweh, to be kept throughout your generations.'
deUnd Mose sprach zu Aaron: Nimm ein Krüglein und tu ein Gomer voll Man darein und laß es vor dem HERRN, daß es behalten werde auf eure Nachkommen.
dkOg Moses sagde til Aron: Tag en Krukke, kom en Omer Manna deri og stil den foran Herrens Ĺsyn for at gemmes til eders Efterkommere!
seOch Mose sade till Aron: Tag ett kärl och lägg däri en gomer manna, och ställ det inför HERREN till att förvaras ĺt edra efterkommande.
noSĺ sa Moses til Aron: Ta en krukke og legg i den en full omer manna, og sett den ned for Herrens ĺsyn til ĺ gjemmes for eders efterkommere!
fiJa Mooses sanoi Aaronille: Ota astia ja pane siihen goomerin täysi mannaa ja aseta se Herran eteen säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen.
huÁronnak pedig monda Mózes: Végy egy edényt és tégy bele egy teljes ómer Mánt és tedd azt az Úr eleibe, hogy megtartassék maradékaitok számára.
34
heכַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֑ה וַיַּנִּיחֵ֧הוּ אַהֲרֹ֛ן לִפְנֵ֥י הָעֵדֻ֖ת לְמִשְׁמָֽרֶת׃
grὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἀπέθετο Ααρων ἐναντίον τοῦ μαρτυρίου εἰς διατήρησιν.
lasicut praecepit Dominus Mosi posuitque illud Aaron in tabernaculo reservandum
itSecondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosč, Aronne la depose per conservarla davanti alla Testimonianza.
frSuivant l'ordre donné par l'Éternel ŕ Moďse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fűt conservé.
esY Aarón lo puso delante del Testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó á Moisés.
gbAs Yahweh commanded Moses, so Aaron laid it up before the Testimony, to be kept.
deWie der HERR dem Mose geboten hatte, also ließ es Aaron daselbst vor dem Zeugnis, daß es behalten werde.
dkOg Aron gjorde, som Herren havde pĺlagt Moses, og han stillede den foran Vidnesbyrdet for at gemmes.
seDĺ gjorde man sĺsom HERREN hade bjudit Mose, och Aron ställde det framför vittnesbördet till att förvaras.
noSom Herren hadde befalt Moses, sĺledes satte Aron den ned foran vidnesbyrdet til ĺ gjemmes.
fiJa Aaron asetti sen talteen lain arkin eteen, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.
huA mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, eltevé azt Áron a bizonyságtétel ládája elé, hogy megtartassék.
35
heוּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל אָֽכְל֤וּ אֶת־הַמָּן֙ אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה עַד־בֹּאָ֖ם אֶל־אֶ֣רֶץ נוֹשָׁ֑בֶת אֶת־הַמָּן֙ אָֽכְל֔וּ עַד־בֹּאָ֕ם אֶל־קְצֵ֖ה אֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃
grοἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἔφαγον τὸ μαν ἔτη τεσσαράκοντα, ἕως ἦλθον εἰς γῆν οἰκουμένην· τὸ μαν ἐφάγοσαν, ἕως παρεγένοντο εἰς μέρος τῆς Φοινίκης.
lafilii autem Israhel comederunt man quadraginta annis donec venirent in terram habitabilem hoc cibo aliti sunt usquequo tangerent fines terrae Chanaan
itGli Israeliti mangiarono la manna per quarant'anni, fino al loro arrivo in una terra abitata, mangiarono cioč la manna finché furono arrivati ai confini del paese di Canaan.
frLes enfants d'Israël mangčrent la manne pendant quarante ans, jusqu'ŕ leur arrivée dans un pays habité; ils mangčrent la manne jusqu'ŕ leur arrivée aux frontičres du pays de Canaan.
esAsí comieron los hijos de Israel maná cuarenta ańos, hasta que entraron en la tierra habitada: maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán.
gbThe children of Israel ate the manna forty years, until they came to an inhabited land. They ate the manna until they came to the borders of the land of Canaan.
deUnd die Kinder Israel aßen Man vierzig Jahre, bis daß sie zu dem Lande kamen, da sie wohnen sollten; bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Man.
dkOg Israeliterne spiste Manna i fyrretyve Ĺr, indtil de kom til beboede Egne; de spiste Manna, indtil de kom til Grćnsen af Kana'ans Land.
seOch Israels barn ĺto manna i fyrtio ĺr, till dess de kommo till bebott land; de ĺto manna, till dess de kommo till gränsen av Kanaans land. --
noOg Israels barn ĺt manna i firti ĺr, inntil de kom til bygget land; de ĺt manna helt til de kom til grensen av Kana'ans land.
fiJa israelilaiset söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, kunnes he tulivat asuttuun maahan; he söivät mannaa siihen asti, kunnes tulivat Kanaanin maan rajalle. -
huAz Izráel fiai pedig negyven esztendőn át evék a Mánt, míg lakó földre jutának; Mánt evének mind addig, míg a Kanaán földének határához jutának.
36
heוְהָעֹ֕מֶר עֲשִׂרִ֥ית הָאֵיפָ֖ה הֽוּא׃ פ
grτὸ δὲ γομορ τὸ δέκατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν.
lagomor autem decima pars est oephi
itL'omer č la decima parte di un efa.
frL'omer est la dixičme partie de l'épha.
esY un gomer es la décima parte del epha.
gbNow an omer is one tenth of an ephah.
deEin Gomer aber ist der zehnte Teil eines Epha.
dkEn Omer er Tiendedelen af en Efa.
seEn gomer är tiondedelen av en efa.
noEn omer er tiendedelen av en efa.
fiGoomer on kymmenesosa eefaa.
huAz ómer pedig az éfának tizedrésze.

<<< operone list >>>