שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

15

heאָ֣ז יָשִֽׁיר־מֹשֶׁה֩ וּבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַשִּׁירָ֤ה הַזֹּאת֙ לַֽיהוָ֔ה וַיֹּאמְר֖וּ לֵאמֹ֑ר אָשִׁ֤ירָה לַֽיהוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃
grΤότε ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες ῎Αισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
latunc cecinit Moses et filii Israhel carmen hoc Domino et dixerunt cantemus Domino gloriose enim magnificatus est equum et ascensorem deiecit in mare
itAllora Mosč e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Voglio cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
frAlors Moďse et les enfants d'Israël chantčrent ce cantique ŕ l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai ŕ l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
esENTONCES cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico á Jehová, y dijeron: Cantaré yo á Jehová, porque se ha magnificado grandemente, Echando en la mar al caballo y al que en él subía.
gbThen Moses and the children of Israel sang this song to Yahweh, and said, 'I will sing to Yahweh, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea.
deDa sang Mose und die Kinder Israel dies Lied dem HERRN und sprachen: Ich will dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; Roß und Mann hat er ins Meer gestürzt.
dkVed den Lejlighed sang Moses og Israeliterne denne Sang for Herren: Jeg vil synge for Herren, thi han er hřjt ophřjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!
seDĺ sjöngo Mose och Israels barn denna lovsĺng till HERRENS ära; de sade: Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet.
noDa sang Moses og Israels barn denne sang for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er hřit ophřiet; hest og mann styrtet han i havet.
fiSilloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren; he sanoivat näin: Minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea; hevoset ja miehet hän mereen syöksi.
huAkkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
2
heעָזִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָ֔הּ וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽישׁוּעָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְאַנְוֵ֔הוּ אֱלֹהֵ֥י אָבִ֖י וַאֲרֹמְמֶֽנְהוּ׃
grβοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν· οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν.
lafortitudo mea et laus mea Dominus et factus est mihi in salutem iste Deus meus et glorificabo eum Deus patris mei et exaltabo eum
itMia forza e mio canto č il Signore, egli mi ha salvato. E' il mio Dio e lo voglio lodare, č il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!
frL'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu: je le célébrerai; Il est le Dieu de mon pčre: je l'exalterai.
esJehová es mi fortaleza, y mi canción, Y hame sido por salud: Este es mi Dios, y á éste engrandeceré; Dios de mi padre, y á éste ensalzaré.
gbYah is my strength and song. He has become my salvation. This is my God, and I will praise him; my father's God, and I will exalt him.
deDer HERR ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen; er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.
dkHerren er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophřje ham.
seHERREN är min starkhet och min lovsĺng, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.
noHerren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse; han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophřie ham.
fiHerra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä.
huErősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
3
heיְהוָ֖ה אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֑ה יְהוָ֖ה שְׁמֽוֹ׃
grκύριος συντρίβων πολέμους, κύριος ὄνομα αὐτῷ.
laDominus quasi vir pugnator Omnipotens nomen eius
itIl Signore č prode in guerra, si chiama Signore.
frL'Éternel est un vaillant guerrier; L'Éternel est son nom.
esJehová, varón de guerra; Jehová es su nombre.
gbYahweh is a man of war. Yahweh is his name.
deDer HERR ist der rechte Kriegsmann; HERR ist sein Name.
dkHerren er en Krigshelt, Herren er hans Navn!
seHERREN är en stridsman, 'HERREN' är hans namn.
noHerren er en stridsmann, Herren er hans navn.
fiHerra on sotasankari, Herra on hänen nimensä.
huVitéz harczos az Úr; az ő neve Jehova.
4
heמַרְכְּבֹ֥ת פַּרְעֹ֛ה וְחֵיל֖וֹ יָרָ֣ה בַיָּ֑ם וּמִבְחַ֥ר שָֽׁלִשָׁ֖יו טֻבְּע֥וּ בְיַם־סֽוּף׃
grἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν, ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
lacurrus Pharaonis et exercitum eius proiecit in mare electi principes eius submersi sunt in mari Rubro
itI carri del faraone e il suo esercito ha gettato nel mare e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mare Rosso.
frIl a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée; Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge.
esLos carros de Faraón y á su ejército echó en la mar; Y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo.
gbHe has cast Pharaoh's chariots and his army into the sea. His chosen captains are sunk in the Red Sea.
deDie Wagen Pharaos und seine Macht warf er ins Meer; seine auserwählten Hauptleute versanken im Schilfmeer.
dkFaraos Vogne og Krigsmagt styrted han i Havet, hans ypperste Vognkćmpere drukned i det rřde Hav,
seFaraos vagnar och härsmakt kastade han i havet, hans utvalda kämpar dränktes i Röda havet.
noFaraos vogner og hans hćr kastet han i havet, og hans utvalgte vognkjempere druknet i det Rřde Hav.
fiFaraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen, hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat Kaislamereen.
huA Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harczosai belefúltak a veres tengerbe.
5
heתְּהֹמֹ֖ת יְכַסְיֻ֑מוּ יָרְד֥וּ בִמְצוֹלֹ֖ת כְּמוֹ־אָֽבֶן׃
grπόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς, κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος.
laabyssi operuerunt eos descenderunt in profundum quasi lapis
itGli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra.
frLes flots les ont couverts: Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre.
esLos abismos los cubrieron; Como piedra descendieron á los profundos.
gbThe deeps cover them. They went down into the depths like a stone.
deDie Tiefe hat sie bedeckt; sie fielen zu Grund wie die Steine.
dkStrřmmene dćkked dem, de sank som Sten i Dybet.
seDe övertäcktes av vattenmassor, sjönko i djupet sĺsom stenar.
noAvgrunner skjulte dem, de sank som sten i dype vann.
fiSyvyys peitti heidät; he vajosivat pohjaan niinkuin kivi.
huElborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe.
6
heיְמִֽינְךָ֣ יְהוָ֔ה נֶאְדָּרִ֖י בַּכֹּ֑חַ יְמִֽינְךָ֥ יְהוָ֖ה תִּרְעַ֥ץ אוֹיֵֽב׃
grἡ δεξιά σου, κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι· ἡ δεξιά σου χείρ, κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς.
ladextera tua Domine magnifice in fortitudine dextera tua Domine percussit inimicum
itLa tua destra, Signore, terribile per la potenza, la tua destra, Signore, annienta il nemico;
frTa droite, ô Éternel! a signalé sa force; Ta droite, ô Éternel! a écrasé l'ennemi.
esTu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo.
gbYour right hand, Yahweh, is glorious in power. Your right hand, Yahweh, dashes the enemy in pieces.
deHERR, deine rechte Hand tut große Wunder; HERR, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen.
dkDin hřjre, Herre, er herlig i Kraft, din hřjre, Herre, knuser Fjenden.
seDin högra hand, HERRE, du härlige och starke, din högra hand, HERRE, krossar fienden.
noDin hřire hĺnd, Herre, er herliggjort i kraft, din hřire hĺnd, Herre, knuser fiender.
fiSinun oikea kätesi, Herra, sinä voimassa jalo, sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen.
huJobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör.
7
heוּבְרֹ֥ב גְּאוֹנְךָ֖ תַּהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ תְּשַׁלַּח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹאכְלֵ֖מוֹ כַּקַּֽשׁ׃
grκαὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους· ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην.
laet in multitudine gloriae tuae deposuisti adversarios meos misisti iram tuam quae devoravit eos ut stipulam
itcon sublime grandezza abbatti i tuoi avversari, scateni il tuo furore che li divora come paglia.
frPar la grandeur de ta majesté Tu renverses tes adversaires; Tu déchaînes ta colčre: Elle les consume comme du chaume.
esY con la grandeza de tu poder has trastornado á los que se levantaron contra ti: Enviaste tu furor; los tragó como á hojarasca.
gbIn the greatness of your excellency, you overthrow those who rise up against you. You send out your wrath. It consumes them as stubble.
deUnd mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt; denn da du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln.
dkI din Hřjheds Vćlde fćlder du dine Modstandere, du slipper din Harme lřs, den fortćrer dem som Strĺ.
seGenom din stora höghet slĺr du ned dina motstĺndare; du släpper lös din förgrymmelse, den förtär dem sĺsom strĺ.
noOg i din hřihets velde slĺr du dine motstandere ned; du slipper din vrede lřs, den fortćrer dem som strĺ.
fiValtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi. Sinä päästät vihasi valloilleen, ja se kuluttaa heidät niinkuin korret.
huFenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátod haragod s megemészti az őket mint tarlót.
8
heוּבְר֤וּחַ אַפֶּ֙יךָ֙ נֶ֣עֶרְמוּ מַ֔יִם נִצְּב֥וּ כְמוֹ־נֵ֖ד נֹזְלִ֑ים קָֽפְא֥וּ תְהֹמֹ֖ת בְּלֶב־יָֽם׃
grκαὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ· ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
laet in spiritu furoris tui congregatae sunt aquae stetit unda fluens congregatae sunt abyssi in medio mari
itAl soffio della tua ira si accumularono le acque,
frAu souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, Les courants se sont dressés comme une muraille, Les flots se sont durcis au milieu de la mer.
esCon el soplo de tus narices se amontonaron las aguas; Paráronse las corrientes como en un montón; Los abismos se cuajaron en medio de la mar.
gbWith the blast of your nostrils, the waters were piled up. The floods stood upright as a heap. The deeps were congealed in the heart of the sea.
deDurch dein Blasen taten sich die Wasser empor, und die Fluten standen in Haufen; die Tiefe wallte voneinander mitten im Meer.
dkVed din Nćses Pust dyngedes Vandene op, Vandene stod som en Vold, Strřmmene stivnede midt i Havet.
seFör en fnysning av din näsa uppdämdes vattnen, böljorna reste sig och samlades hög, vattenmassorna stelnade i havets djup.
noOg ved ditt ĺndepust hopet vannene sig sammen, břlgene stod som voller, dype vann stivnet i havets hjerte.
fiJa sinun vihasi puhalluksesta kasaantuivat vedet, laineet seisahtuivat roukkioiksi, syvyyden aallot hyytyivät keskelle merta.
huOrrod lehelletétől feltorlódtak a vizek. És a futó habok fal módjára megálltak; a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében.
9
heאָמַ֥ר אוֹיֵ֛ב אֶרְדֹּ֥ף אַשִּׂ֖יג אֲחַלֵּ֣ק שָׁלָ֑ל תִּמְלָאֵ֣מוֹ נַפְשִׁ֔י אָרִ֣יק חַרְבִּ֔י תּוֹרִישֵׁ֖מוֹ יָדִֽי׃
grεἶπεν ὁ ἐχθρός Διώξας καταλήμψομαι, μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου.
ladixit inimicus persequar et conprehendam dividam spolia implebitur anima mea evaginabo gladium meum interficiet eos manus mea
italzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
frL'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, Je partagerai le butin; Ma vengeance sera assouvie, Je tirerai l'épée, ma main les détruira.
esEl enemigo dijo: Perseguiré, prenderé, repartiré despojos; Mi alma se henchirá de ellos; Sacaré mi espada, destruirlos ha mi mano.
gbThe enemy said, 'I will pursue. I will overtake. I will divide the plunder. My desire shall be satisfied on them. I will draw my sword, my hand shall destroy them.'
deDer Feind gedachte: Ich will nachjagen und erhaschen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen; ich will mein Schwert ausziehen, und meine Hand soll sie verderben.
dkFjenden tćnkte: Jeg sćtter efter dem, indhenter dem, uddeler Bytte, stiller mit Begćr pĺ dem; jeg drager mit Svćrd, min Hĺnd skal udrydde dem.
seFienden sade: 'Jag vill förfölja dem, hinna upp dem, jag vill utskifta byte, släcka min hämnd pĺ dem; jag vill draga ut mitt svärd, min hand skall förgöra dem.'
noFienden sa: Jeg vil forfřlge dem, jeg vil innhente dem, jeg vil dele ut hćrfang, jeg vil mette min sjel med dem; jeg vil dra mitt sverd, min hĺnd skal utrydde dem.
fiVihollinen sanoi: 'Minä ajan takaa, minä saavutan heidät, minä jaan saaliin ja tyydytän heissä kostonhimoni; minä paljastan miekkani, minun käteni hävittää heidät'.
huAz ellenség monda: Űzöm, utólérem őket, zsákmányt osztok, bosszúm töltöm rajtok. Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom.
10
heנָשַׁ֥פְתָּ בְרוּחֲךָ֖ כִּסָּ֣מוֹ יָ֑ם צָֽלֲלוּ֙ כַּֽעוֹפֶ֔רֶת בְּמַ֖יִם אַדִּירִֽים׃
grἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα· ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ.
laflavit spiritus tuus et operuit eos mare submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus
itIl nemico aveva detto: Inseguirň, raggiungerň, spartirň il bottino, se ne sazierŕ la mia brama; sfodererň la spada, li conquisterŕ la mia mano!
frTu as soufflé de ton haleine: La mer les a couverts; Ils se sont enfoncés comme du plomb, Dans la profondeur des eaux.
esSoplaste con tu viento, cubriólos la mar: Hundiéronse como plomo en las impetuosas aguas.
gbYou blew with your wind. The sea covered them. They sank like lead in the mighty waters.
deDa ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie, und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser.
dkDu blćste med din Ĺnde, Havet skjulte dem; de sank som Bly i de vćldige Vande.
seDu andades pĺ dem, dĺ övertäckte dem havet; de sjönko sĺsom bly i de väldiga vattnen.
noDu blĺste med din ĺnde, havet skjulte dem; de sank som bly i de veldige vann.
fiSinun tuulesi puhalsi, ja meri peitti heidät; he upposivat valtavesiin niinkuin lyijy.
huLeheltél lehelleteddel s tenger borítá be őket: elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben.
11
heמִֽי־כָמֹ֤כָה בָּֽאֵלִם֙ יְהוָ֔ה מִ֥י כָּמֹ֖כָה נֶאְדָּ֣ר בַּקֹּ֑דֶשׁ נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא׃
grτίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε; τίς ὅμοιός σοι, δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα;
laquis similis tui in fortibus Domine quis similis tui magnificus in sanctitate terribilis atque laudabilis et faciens mirabilia
itSoffiasti con il tuo alito: il mare li coprě, sprofondarono come piombo in acque profonde.
frQui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges?
esQuién como tú, Jehová, entre los dioses? Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en loores, hacedor de maravillas?
gbWho is like you, Yahweh, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?
deHERR, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig sei?
dkHvo er som du blandt Guder, Herre, hvo er som du, herlig i Hellighed, frygtelig i Stordĺd, underfuld i dine Gerninger!
seVilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?
noHerre, hvem er som du blandt gudene? Hvem er som du herliggjort i hellighet, forferdelig ĺ love, underfull i gjerning?
fiHerra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa! Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo; sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä!
huKicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dícsérendő és csudatévő?
12
heנָטִ֙יתָ֙ יְמִ֣ינְךָ֔ תִּבְלָעֵ֖מוֹ אָֽרֶץ׃
grἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου, κατέπιεν αὐτοὺς γῆ.
laextendisti manum tuam et devoravit eos terra
itChi č come te fra gli dei, Signore? Chi č come te, maestoso in santitŕ, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
frTu as étendu ta droite: La terre les a engloutis.
esExtendiste tu diestra; La tierra los tragó.
gbYou stretched out your right hand. The earth swallowed them.
deDa du deine rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde.
dkDu udrakte din hřjre, og Jorden slugte dem.
seDu räckte ut din högra hand, dĺ uppslukades de av jorden.
noDu rakte ut din hřire hĺnd, jorden slukte dem.
fiSinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät.
huKinyújtottad jobbkezedet, és elnyelé őket a föld.
13
heנָחִ֥יתָ בְחַסְדְּךָ֖ עַם־ז֣וּ גָּאָ֑לְתָּ נֵהַ֥לְתָּ בְעָזְּךָ֖ אֶל־נְוֵ֥ה קָדְשֶֽׁךָ׃
grὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν ἐλυτρώσω, παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου.
ladux fuisti in misericordia tua populo quem redemisti et portasti eum in fortitudine tua ad habitaculum sanctum tuum
itStendesti la destra: la terra li inghiottě.
frPar ta miséricorde tu as conduit, Tu as délivré ce peuple; Par ta puissance tu le diriges Vers la demeure de ta sainteté.
esCondujiste en tu misericordia á este pueblo, al cual salvaste; Llevástelo con tu fortaleza á la habitación de tu santuario.
gbYou, in your loving kindness, have led the people that you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation.
deDu hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und du hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung.
dkDu leded i din Miskundhed det Folk, du genlřste, du fřrte det i din Vćlde til din hellige Bolig.
seMen du ledde med din nĺd det folk du hade förlossat, du förde dem med din makt till din heliga boning.
noDu fřrer ved din miskunnhet det folk som du forlřste; du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.
fiMutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi.
huKegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre.
14
heשָֽׁמְע֥וּ עַמִּ֖ים יִרְגָּז֑וּן חִ֣יל אָחַ֔ז יֹשְׁבֵ֖י פְּלָֽשֶׁת׃
grἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν· ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιιμ.
laadtenderunt populi et irati sunt dolores obtinuerunt habitatores Philisthim
itGuidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
frLes peuples l'apprennent, et ils tremblent: La terreur s'empare des Philistins;
esOiránlo los pueblos, y temblarán; Apoderarse ha dolor de los moradores de Palestina.
gbThe peoples have heard. They tremble. Pangs have taken hold on the inhabitants of Philistia.
deDa das die Völker hörten, erbebten sie; Angst kam die Philister an;
dkFolkene hřrte det og bćved, Skćlven greb Filisterlandets Folk.
seFolken hörde det och mĺste dĺ darra, av ĺngest grepos Filisteens inbyggare.
noFolkene hřrer det, de skjelver; angst griper dem som bor i Filisterland.
fiKansat kuulivat sen ja vapisivat, tuska valtasi Filistean asukkaat.
huMeghallják ezt a népek és megrendülnek; Filisztea lakóit reszketés fogja el.
15
heאָ֤ז נִבְהֲלוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אֵילֵ֣י מוֹאָ֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מוֹ רָ֑עַד נָמֹ֕גוּ כֹּ֖ל יֹשְׁבֵ֥י כְנָֽעַן׃
grτότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ, καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν.
latunc conturbati sunt principes Edom robustos Moab obtinuit tremor obriguerunt omnes habitatores Chanaan
itHanno udito i popoli e tremano; dolore incolse gli abitanti della Filistea.
frLes chefs d'Édom s'épouvantent; Un tremblement saisit les guerriers de Moab; Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance.
esEntonces los príncipes de Edom se turbarán; A los robustos de Moab los ocupará temblor; Abatirse han todos los moradores de Canaán.
gbThen the chiefs of Edom were dismayed. Trembling takes hold of the mighty men of Moab. All the inhabitants of Canaan have melted away.
deda erschraken die Fürsten Edoms; Zittern kam die Gewaltigen Moabs an; alle Einwohner Kanaans wurden feig.
dkDa forfćrdedes Edoms Hřvdinger, Moabs Fyrster grebes af Rćdsel, Kana'ans Beboere tabte alle Modet.
seDĺ förskräcktes Edoms furstar, Moabs hövdingar grepos av bävan, alla Kanaans inbyggare försmälte av ĺngest.
noDa forferdes Edoms stammefyrster, redsel griper Moabs hřvdinger, alle Kana'ans innbyggere forgĺr av angst.
fiSilloin peljästyivät Edomin ruhtinaat, Mooabin sankarit valtasi vavistus, kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon.
huAkkor megháborodának Edom fejedelmei, Moáb hatalmasait rettegés szállja meg, elcsügged a Kanaán egész lakossága.
16
heתִּפֹּ֨ל עֲלֵיהֶ֤ם אֵימָ֙תָה֙ וָפַ֔חַד בִּגְדֹ֥ל זְרוֹעֲךָ֖ יִדְּמ֣וּ כָּאָ֑בֶן עַד־יַעֲבֹ֤ר עַמְּךָ֙ יְהוָ֔ה עַֽד־יַעֲבֹ֖ר עַם־ז֥וּ קָנִֽיתָ׃
grἐπιπέσοι ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου, κύριε, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος, ὃν ἐκτήσω.
lainruat super eos formido et pavor in magnitudine brachii tui fiant inmobiles quasi lapis donec pertranseat populus tuus Domine donec pertranseat populus tuus iste quem possedisti
itGia si spaventano i capi di Edom i potenti di Moab li prende il timore; tremano tutti gli abitanti di Canaan.
frLa crainte et la frayeur les surprendront; Par la grandeur de ton bras Ils deviendront muets comme une pierre, Jusqu'ŕ ce que ton peuple soit passé, ô Éternel! Jusqu'ŕ ce qu'il soit passé, Le peuple que tu as acquis.
esCaiga sobre ellos temblor y espanto; A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra; Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste.
gbTerror and dread falls on them. By the greatness of your arm they are as still as a stone - until your people pass over, Yahweh, until the people pass over who you have purchased.
deEs fällt auf sie Erschrecken und Furcht durch deinen großen Arm, daß sie erstarren wie die Steine, bis dein Volk, HERR, hindurchkomme, das du erworben hast.
dkSkrćk og Angst faldt over dem, ved din Arms Vćlde blev de mĺllřse som Sten, til dit Folk var nĺet frem, o Herre, til Folket, du vandt dig, var nĺet frem.
seJa, över dem faller förskräckelse och fruktan; för din arms väldighet stĺ de sĺsom förstenade, medan ditt folk tĺgar fram, o HERRE medan det tĺgar fram, det folk du har förvärvat.
noForferdelse og redsel faller over dem, ved din arms velde blir de mĺllřse som sten, mens ditt folk drar frem, Herre, mens det folk drar frem som du har vunnet dig.
fiKauhu ja väristys valtasi heidät; sinun käsivartesi väkevyyden tähden he kävivät mykiksi niinkuin kivi. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut.
huFélelem és aggodalom lepi meg őket; karod hatalmától elnémulnak mint a kő, míg átvonul néped, Uram! Míg átvonul a nép, a te szerzeményed.
17
itPiombano sopra di loro la paura e il terrore; per la potenza del tuo braccio restano immobili come pietra, finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia passato questo tuo popolo che ti sei acquistato.
frTu les amčneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel! Au sanctuaire, Seigneur! que tes mains ont fondé.
esTú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, En el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Jehová; En el santuario del Seńor, que han afirmado tus manos.
gbYou shall bring them in, and plant them in the mountain of your inheritance, the place, Yahweh, which you have made for yourself to dwell in; the sanctuary, Lord, which your hands have established.
deDu bringst sie hinein und pflanzest sie auf dem Berge deines Erbteils, den du, HERR, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, HERR, das deine Hand bereitet hat.
dkfřrte dem frem og planted dem i din Arvelods Bjerge, pĺ det Sted du beredte dig til Bolig, Herre, i den Helligdom, Herre, som dine Hćnder grundfćsted.
seDu för dem in och planterar dem pĺ din arvedels berg, pĺ den plats, o HERRE, som du har gjort till din boning, i den helgedom, Herre, som dina händer hava berett.
noDu fřrer dem inn og planter dem pĺ din arvs berg, det sted du har skapt dig til bolig, Herre, den helligdom, Herre, som dine hender har grunnlagt.
fiSinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet.
huBeviszed s megtelepíted őket örökséged hegyén, melyet Uram, lakhelyűl magadnak készítél, szentségedbe Uram, melyet kezed építe.
heתְּבִאֵ֗מוֹ וְתִטָּעֵ֙מוֹ֙ בְּהַ֣ר נַחֲלָֽתְךָ֔ מָכ֧וֹן לְשִׁבְתְּךָ֛ פָּעַ֖לְתָּ יְהוָ֑ה מִקְּדָ֕שׁ אֲדֹנָ֖י כּוֹנְנ֥וּ יָדֶֽיךָ׃
grεἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, ὃ κατειργάσω, κύριε, ἁγίασμα, κύριε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου.
laintroduces eos et plantabis in monte hereditatis tuae firmissimo habitaculo tuo quod operatus es Domine sanctuarium Domine quod firmaverunt manus tuae
18
heיְהוָ֥ה׀ יִמְלֹ֖ךְ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד׃
grκύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾽ αἰῶνα καὶ ἔτι.
laDominus regnabit in aeternum et ultra
itLo fai entrare e lo pianti sul monte della tua ereditŕ, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
frL'Éternel régnera éternellement et ŕ toujours.
esJehová reinará por los siglos de los siglos.
gbYahweh shall reign forever and ever.'
deDer HERR wird König sein immer und ewig.
dkHerren er Konge i al Evighed!
seHERREN är konung alltid och evinnerligen!
noHerren skal vćre konge i all evighet.
fiHerra on kuningas aina ja iankaikkisesti.
huAz Úr uralkodik mind örökkön örökké.
19
heכִּ֣י בָא֩ ס֨וּס פַּרְעֹ֜ה בְּרִכְבּ֤וֹ וּבְפָרָשָׁיו֙ בַּיָּ֔ם וַיָּ֧שֶׁב יְהוָ֛ה עֲלֵהֶ֖ם אֶת־מֵ֣י הַיָּ֑ם וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָלְכ֥וּ בַיַּבָּשָׁ֖ה בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם׃ פ
gr῞Οτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
laingressus est enim equus Pharao cum curribus et equitibus eius in mare et reduxit super eos Dominus aquas maris filii autem Israhel ambulaverunt per siccum in medio eius
itIl Signore regna in eterno e per sempre!.
frCar les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer; Mais les enfants d'Israël ont marché ŕ sec au milieu de la mer.
esPorque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de á caballo en la mar, y Jehová volvió á traer las aguas de la mar sobre ellos; mas los hijos de Israel fueron en seco por medio de la mar.
gbFor the horses of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and Yahweh brought back the waters of the sea on them; but the children of Israel walked on dry land in the middle of the sea.
deDenn Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Reitern; und der HERR ließ das Meer wieder über sie fallen. Aber die Kinder Israel gingen trocken mitten durchs Meer.
dkThi da Faraos Heste med hans Vogne og Ryttere drog ud i Havet, lod Herren Havets Vande strřmme tilbage over dem, medens Israeliterne gik gennem Havet pĺ třr Bund.
seTy när Faraos hästar med hans vagnar och ryttare hade kommit ned i havet, lät HERREN havets vatten vända tillbaka och komma över dem, sedan Israels barn pĺ torr mark hade gĺtt mitt igenom havet.
noFor da Faraos hester med hans vogner og menn for ut i havet, da lot Herren havets vann vende tilbake over dem, mens Israels barn gikk pĺ det třrre midt igjennem havet.
fiSillä kun faraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, palautti Herra meren vedet heidän päällensä; mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki.
huMert bémenének a Faraó lovai, szekereivel és lovasaival együtt a tengerbe, és az Úr visszafordítá reájok a tenger vizét; Izráel fiai pedig szárazon jártak a tenger közepén.
20
heוַתִּקַּח֩ מִרְיָ֨ם הַנְּבִיאָ֜ה אֲח֧וֹת אַהֲרֹ֛ן אֶת־הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כָֽל־הַנָּשִׁים֙ אַחֲרֶ֔יהָ בְּתֻפִּ֖ים וּבִמְחֹלֹֽת׃
grΛαβοῦσα δὲ Μαριαμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ Ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν,
lasumpsit ergo Maria prophetis soror Aaron tympanum in manu egressaeque sunt omnes mulieres post eam cum tympanis et choris
itQuando infatti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli Israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare.
frMarie, la prophétesse, soeur d'Aaron, prit ŕ la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent aprčs elle, avec des tambourins et en dansant.
esY María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.
gbMiriam the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand; and all the women went out after her with tambourines and with dances.
deUnd Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm eine Pauke in ihre Hand, und alle Weiber folgten ihr nach hinaus mit Pauken im Reigen.
dkDa greb Profetinden Mirjam, Arons Sřster, Pauken, og alle Kvinderne fulgte hende med Pauker og Danse,
seOch profetissan Mirjam, Arons syster, tog en puka i sin hand, och alla kvinnorna följde efter henne med pukor och dans.
noOg profetinnen Mirjam, Arons sřster, tok en tromme i sin hĺnd, og alle kvinnene gikk efter henne med trommer og dans.
fiJa naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden.
huAkkor Miriám prófétaasszony, Áronnak nénje dobot vőn kezébe, és kimenének utánna mind az asszonyok dobokkal és tánczolva.
21
heוַתַּ֥עַן לָהֶ֖ם מִרְיָ֑ם שִׁ֤ירוּ לַֽיהוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃ ס
grἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριαμ λέγουσα ῎Αισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
laquibus praecinebat dicens cantemus Domino gloriose enim magnificatus est equum et ascensorem eius deiecit in mare
itAllora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano: dietro a lei uscirono le donne con i timpani, formando cori di danze.
frMarie répondait aux enfants d'Israël: Chantez ŕ l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
esY María les respondía: Cantad á Jehová; porque en extremo se ha engrandecido, Echando en la mar al caballo, y al que en él subía.
gbMiriam answered them, 'Sing to Yahweh, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea.'
deUnd Mirjam sang ihnen vor: Laßt uns dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; Roß und Mann hat er ins Meer gestürzt.
dkog Mirjam sang for: Syng for Herren, thi han er hřjt ophřjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!
seOch Mirjam sjöng för dem: Sjungen till HERRENS ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet.
noOg Mirjam sang fore: Lovsyng Herren, for han er hřit ophřiet; hest og mann styrtet han i havet.
fiJa Mirjam viritti heille virren: Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi.
huÉs felele nékik Miriám: Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
22
heוַיַּסַּ֨ע מֹשֶׁ֤ה אֶת־יִשְׂרָאֵל֙ מִיַּם־ס֔וּף וַיֵּצְא֖וּ אֶל־מִדְבַּר־שׁ֑וּר וַיֵּלְכ֧וּ שְׁלֹֽשֶׁת־יָמִ֛ים בַּמִּדְבָּ֖ר וְלֹא־מָ֥צְאוּ מָֽיִם׃
gr᾿Εξῆρεν δὲ Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σουρ· καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν.
latulit autem Moses Israhel de mari Rubro et egressi sunt in desertum Sur ambulaveruntque tribus diebus per solitudinem et non inveniebant aquam
itMaria fece loro cantare il ritornello: Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato: ha gettato in mare cavallo e cavaliere!.
frMoďse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Schur; et, aprčs trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvčrent point d'eau.
esE hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.
gbMoses led Israel onward from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.
deMose ließ die Kinder Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zur Wüste Sur. Und sie wanderten drei Tage in der Wüste, daß sie kein Wasser fanden.
dkDerpĺ lod Moses Israel bryde op fra det rřde Hav, og de drog ud i Sjurs Řrken, og de vandrede tre Dage i Řrkenen uden at finde Vand.
seDärefter lät Mose israeliterna bryta upp frĺn Röda havet, och de drogo ut i öknen Sur; och tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten.
noSĺ lot Moses Israel bryte op fra det Rřde Hav, og de drog ut i řrkenen Sur; og tre dager drog de frem i řrkenen uten ĺ finne vann.
fiSitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät Suurin erämaahan. Ja he vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä.
huEnnekutánna elindítá Mózes az Izráelt a veres tengertől, és menének Súr puszta felé; három napig menének a pusztában és nem találának vizet.
23
heוַיָּבֹ֣אוּ מָרָ֔תָה וְלֹ֣א יָֽכְל֗וּ לִשְׁתֹּ֥ת מַ֙יִם֙ מִמָּרָ֔ה כִּ֥י מָרִ֖ים הֵ֑ם עַל־כֵּ֥ן קָרָֽא־שְׁמָ֖הּ מָרָֽה׃
grἦλθον δὲ εἰς Μερρα καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρας, πικρὸν γὰρ ἦν· διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πικρία.
laet venerunt in Marath nec poterant bibere aquas de Mara eo quod essent amarae unde et congruum loco nomen inposuit vocans illud Mara id est amaritudinem
itMosč fece levare l'accampamento di Israele dal Mare Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua.
frIls arrivčrent ŕ Mara; mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amčre. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara.
esY llegaron á Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara.
gbWhen they came to Marah, they couldn't drink from the waters of Marah, for they were bitter. Therefore its name was called Marah.
deDa kamen sie gen Mara; aber sie konnten das Wasser nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher hieß man den Ort Mara.
dkSĺ nĺede de Mara, men de kunde ikke drikke Vandet for dets bitre Smag, thi det var bittert; derfor kaldte man Stedet Mara.
seSĺ kommo de till Mara; men de kunde icke dricka vattnet i Mara, ty det var bittert. Därav fick stället namnet Mara.
noSĺ kom de til Mara; men de kunde ikke drikke vannet i Mara fordi det var beskt; derfor blev stedet kalt Mara.
fiSitten he tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli karvasta. Sentähden paikka sai nimen Maara.
huÉs eljutának Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivelhogy keserű vala. Azért is nevezék nevét Márának.
24
heוַיִּלֹּ֧נוּ הָעָ֛ם עַל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹ֖ר מַה־נִּשְׁתֶּֽה׃
grκαὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπὶ Μωυσῆν λέγοντες Τί πιόμεθα;
laet murmuravit populus contra Mosen dicens quid bibemus
itArrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara.
frLe peuple murmura contre Moďse, en disant: Que boirons-nous?
esEntonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: Qué hemos de beber?
gbThe people murmured against Moses, saying, 'What shall we drink?'
deDa murrte das Volk wider Mose und sprach: Was sollen wir trinken?
dkDa knurrede Folket mod Moses og sagde: Hvad skal vi drikke?
seDĺ knorrade folket emot Mose och sade: Vad skola vi dricka?
noDa knurret folket mot Moses og sa: Hvad skal vi drikke?
fiNiin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: Mitä me juomme?
huÉs zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván: Mit igyunk?
25
heוַיִּצְעַ֣ק אֶל־יְהוָ֗ה וַיּוֹרֵ֤הוּ יְהוָה֙ עֵ֔ץ וַיַּשְׁלֵךְ֙ אֶל־הַמַּ֔יִם וַֽיִּמְתְּק֖וּ הַמָּ֑יִם שָׁ֣ם שָׂ֥ם ל֛וֹ חֹ֥ק וּמִשְׁפָּ֖ט וְשָׁ֥ם נִסָּֽהוּ׃
grἐβόησεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον· καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ. ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸν
laat ille clamavit ad Dominum qui ostendit ei lignum quod cum misisset in aquas in dulcedinem versae sunt ibi constituit ei praecepta atque iudicia et ibi temptavit eum
itAllora il popolo mormorň contro Mosč: Che berremo?.
frMoďse cria ŕ l'Éternel; et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut lŕ que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut lŕ qu'il le mit ŕ l'épreuve.
esY Moisés clamó á Jehová; y Jehová le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo dentro de las aguas, las aguas se endulzaron. Allí les dió estatutos y ordenanzas, y allí los probó;
gbThen he cried to Yahweh. Yahweh showed him a tree, and he threw it into the waters, and the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them;
deEr schrie zu dem HERRN, und der HERR wies ihm einen Baum; den tat er ins Wasser, da ward es süß. Daselbst stellte er ihnen ein Gesetz und ein Recht und versuchte sie
dkMen han rĺbte til Herren, og da viste Herren ham en bestemt Slags Trć; og da han kastede det i Vandet, blev Vandet drikkeligt. Der gav han dem Bestemmelser om Lov og Ret, og der satte han dem pĺ Prřve.
seMen han ropade till HERREN; och HERREN visade honom ett visst slags trä, som han kastade i vattnet, och sĺ blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det pĺ prov.
noOg han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre; det kastet han i vannet, og vannet blev godt. Der satte han dem lov og rett, og der prřvde han dem;
fiMutta hän huusi Herran puoleen; ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä.
huEz pedig az Úrhoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék. Ott ada néki rendtartást és törvényt és ott megkísérté.
26
heוַיֹּאמֶר֩ אִם־שָׁמ֨וֹעַ תִּשְׁמַ֜ע לְק֣וֹל׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ וְהַיָּשָׁ֤ר בְּעֵינָיו֙ תַּעֲשֶׂ֔ה וְהַֽאֲזַנְתָּ֙ לְמִצְוֺתָ֔יו וְשָׁמַרְתָּ֖ כָּל־חֻקָּ֑יו כָּֽל־הַמַּֽחֲלָ֞ה אֲשֶׁר־שַׂ֤מְתִּי בְמִצְרַ֙יִם֙ לֹא־אָשִׂ֣ים עָלֶ֔יךָ כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה רֹפְאֶֽךָ׃ ס
grκαὶ εἶπεν ᾿Εὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, πᾶσαν νόσον, ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις, οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ· ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἰώμενός σε.
ladicens si audieris vocem Domini Dei tui et quod rectum est coram eo feceris et oboedieris mandatis eius custodierisque omnia praecepta illius cunctum languorem quem posui in Aegypto non inducam super te ego enim Dominus sanator tuus
itEgli invocň il Signore, il quale gli indicň un legno. Lo gettň nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova.
frIl dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit ŕ ses yeux, si tu prętes l'oreille ŕ ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te guérit.
esY dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído á sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié á los Egipcios te enviaré á ti; porque yo soy Jehová tu Sanador.
gband he said, If you will diligently listen to Yahweh your God's voice, and will do that which is right in his eyes, and will pay attention to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians; for I am Yahweh who heals you.'
deund sprach: Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich bin der HERR, dein Arzt.
dkOg han sagde: Hvis du vil hřre pĺ Herren din Guds Rřst og gřre, hvad der er ret i hans Řjne, og lytte til hans Bud og holde dig alle hans Bestemmelser efterrettelig, sĺ vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme over dig, som jeg bragte over Ćgypterne, men jeg Herren er din Lćge!
seHan sade: Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och hĺller alla hans stadgar, sĺ skall jag icke lägga pĺ dig nĺgon av de sjukdomar som jag lade pĺ egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.
noog han sa: Dersom du hřrer pĺ Herren din Guds rřst, og gjřr det som er rett i hans řine, og gir akt pĺ hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge pĺ dig nogen av de sykdommer som jeg la pĺ egypterne; for jeg er Herren, din lćge.
fiHän sanoi: Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi.
huÉs monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
27
heוַיָּבֹ֣אוּ אֵילִ֔מָה וְשָׁ֗ם שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֛ה עֵינֹ֥ת מַ֖יִם וְשִׁבְעִ֣ים תְּמָרִ֑ים וַיַּחֲנוּ־שָׁ֖ם עַל־הַמָּֽיִם׃
grΚαὶ ἤλθοσαν εἰς Αιλιμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων· παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα.
lavenerunt autem in Helim ubi erant duodecim fontes aquarum et septuaginta palmae et castrametati sunt iuxta aquas
itDisse: Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciň che č retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non t'infliggerň nessuna delle infermitŕ che ho inflitte agli Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!.
frIls arrivčrent ŕ Élim, oů il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campčrent lŕ, prčs de l'eau.
esY llegaron á Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmas; y asentaron allí junto á las aguas.
gbThey came to Elim, where there were twelve springs of water, and seventy palm trees: and they encamped there by the waters.
deUnd sie kamen gen Elim, da waren zwölf Wasserbrunnen und siebzig Palmbäume, und sie lagerten sich daselbst ans Wasser.
dkDerpĺ kom de til Elim, hvor der var tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetrćer, og de lejrede sig ved Vandet der.
seSedan kommo de till Elim; där funnos tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Och de lägrade sig där vid vattnet.
noSĺ kom de til Elim; der var tolv vannkilder og sytti palmetrćr; og de slo leir der ved vannet.
fiSitten he tulivat Eelimiin; siellä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta. Ja he leiriytyivät siellä veden ääreen.
huÉs jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és tábort ütének ott a vizek mellett.
itPoi arrivarono a Elim, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta palme. Qui si accamparono presso l'acqua.

<<< operone list >>>