yt - The Holy Bible

 • Ytterligare sade Farao till Josef: Jag sätter dig nu över hela Egyptens land.
  se 1Mosebok 4141
 • Ytterligare sade Farao: Folket är ju redan alltför talrikt i landet, och likväl viljen I skaffa dem frihet ifrån deras dagsverken!
  se 2Mosebok 55
 • Ytterligare sade Gud till Noa och till hans söner med honom:
  se 1Mosebok 98
 • Ytterligare sade han: Mitt ansikte kan du dock icke få se, ty ingen människa kan se mig och leva.
  se 2Mosebok 3320
 • Ytterligare sade han: Välsignad vare HERREN, Sems Gud, och Kanaan vare deras träl!
  se 1Mosebok 926
 • Ytterligare sade HERREN till Mose: Tag dig välluktande kryddor, stakte och sjönagel och galban, och jämte dessa vällukter rent rökelseharts, lika mycket av vart slag,
  se 2Mosebok 3034
 • Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande.
  se 1Mosebok 1611
 • Ytterligare sade Mose till Kora: Hören nu, I Levi söner.
  se 4Mosebok 1608
 • Ytterligare sade Ruben till dem: Utgjuten icke blod; kasten honom i brunnen här i öknen, men bären icke hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan deras händer och föra honom tillbaka till hans fader.
  se 1Mosebok 3722
 • <<< operone list >>>