up - The Holy Bible

  • Upp, låt oss dräpa honom och kasta honom i en brunn; sedan kunna vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så få vi se huru det går med hans drömmar.
    se 1Mosebok 3720
  • uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, nådastolen därpå, alla uppenbarelsetältets tillbehör,
    se 2Mosebok 317
  • <<< operone list >>>