ti - The Holy Bible

 • Ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga una assemblea di popoli.
  it Genesi 283
 • Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, [de] Isten azt jóra gondolta [fordítani], hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa.
  hu 1Mózes 5020
 • Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
  hu 2Mózes 194
 • Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok azon.
  hu 1Mózes 97
 • Ti pedig tudjátok, hogy teljes erõm szerint szolgáltam atyátokat.
  hu 1Mózes 316
 • Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto!.
  it Genesi 2729
 • Ti terrai lontano da parola menzognera. Non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolvo il colpevole.
  it Esodo 237
 • Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn.
  no 1Mosebok 1927
 • Tidligt næste Morgen kyssede Laban sine Sønner og Døtre, velsignede dem og drog bort; og Laban vendte tilbage til sin Hjemstavn,
  dk 1Mosebog 3155
 • Tidligt næste Morgen lod Abimelek alle sine Tjenere kalde og fortalte dem det hele, og Mændene blev såre forfærdede.
  dk 1Mosebog 208
 • Tidligt næste Morgen ofrede de så Brændofre og bragte Takofre og Folket satte sig til at spise og drikke, og derpå stod de op for at lege.
  dk 2Mosebog 326
 • Tidligt næste Morgen tog da Abraham Brød og en Sæk Vand og gav Hagar det, og Drengen satte han på hendes Skulder, hvorpå han sendte hende bort. Som hun nu vandrede af Sted, for hun vild i Be'ersjebas Ørken,
  dk 1Mosebog 2114
 • Tidligt næste Morgen tog Jakob den Sten, han havde brugt som Hovedgærde rejste den som en Stenstøtte og gød Olie over den.
  dk 1Mosebog 2818
 • Tieniti pronto per domani mattina: domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte.
  it Esodo 342
 • Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix; ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.
  fr Exode 2321
 • til å uttenke kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber
  no 2Mosebok 314
 • Til alteret gjorde han et gitter, et nettverk av kobber, og han satte det under dets avsats nedentil, så det rakk til midt på alteret.
  no 2Mosebok 384
 • Til alteret skal du gjøre et gitter, et nettverk av kobber, og på nettet skal du gjøre fire kobberringer, én på hvert hjørne.
  no 2Mosebok 274
 • til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld, Sølv og Kobber
  dk 2Mosebog 3532
 • til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld, Sølv og Kobber
  dk 2Mosebog 314
 • Til baksiden av tabernaklet, mot vest, gjorde de seks planker.
  no 2Mosebok 3627
 • Til baksiden av tabernaklet, mot vest, skal du gjøre seks planker.
  no 2Mosebok 2622
 • til Belæring om, når noget er urent, og når det er rent. Det er Loven om Spedalskhed.
  dk 3Mosebog 1457
 • Til Boligens Baghjørner lavede han to Brædder,
  dk 2Mosebog 3628
 • Til Boligens Baghjørner skal du lave to Brædder,
  dk 2Mosebog 2623
 • Til brystduken gjorde de også kjeder av rent gull, slynget som snorer.
  no 2Mosebok 3915
 • Til brystduken skal du også gjøre kjeder av rent gull, slynget som snorer.
  no 2Mosebok 2822
 • Til Brystskjoldet lavede de snoede Kæder af purt Guld, snoet Arbejde, som når man snor Reb.
  dk 2Mosebog 3915
 • Til Brystskjoldet skal du lave snoede Kæder af purt Guld, snoet Arbejde, som når man snor Reb.
  dk 2Mosebog 2822
 • Til Brystskjoldet skal du lave to Guldringe og sætte disse to Ringe på Brystskjoldets øverste Hjørner,
  dk 2Mosebog 2823
 • til Dagen efter den syvende Sabbat, I skal tælle halvtredsinds tyve bage frem; da skal I frembære et nyt Afgrødeoffer for Herren.
  dk 3Mosebog 2316
 • til det Sted, hvor han forrige Gang havde rejst et Alter; og Abram påkaldte der Herrens Navn.
  dk 1Mosebog 134
 • til din Broders Vrede vender sig fra dig, og han glemmer, hvad du har gjort ham; så skal jeg sende Bud og hente dig hjem. Hvorfor skal jeg miste eder begge på een Dag!
  dk 1Mosebog 2745
 • til din brors vrede har vendt sig fra dig, og han har glemt det du har gjort mot ham! Da skal jeg sende bud og hente dig derfra. Hvorfor skulde jeg miste eder begge på én dag!
  no 1Mosebok 2745
 • til et Land, der flyder med Mælk og Honning. Men selv vil jeg ikke drage med i din Midte, thi du er et halsstarrigt Folk; drog jeg med, kunde jeg tilintetgøre dig undervejs!
  dk 2Mosebog 333
 • Til hustru skal han ta en ren jomfru;
  no 3Mosebok 2113
 • Til ingen nytte skal I fortære eders kraft, og eders land skal ikke gi sin grøde, og trærne i landet skal ikke gi sin frukt.
  no 3Mosebok 2620
 • Til ingen Nytte skal I slide eders Kræfter op, thi eders Jord skal ikke give sin Afgrøde, og Landets Træer skal ikke give deres Frugt.
  dk 3Mosebog 2620
 • Til Kvinden sagde han: Jeg vil meget mangfoldiggøre dit Svangerskabs Møje; med Smerte skal du føde Børn; men til din Mand skal din Attrå være, og han skal herske over dig!
  dk 1Mosebog 316
 • Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig.
  no 1Mosebok 316
 • Til mann og kvinne skapte han dem; og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de blev skapt.
  no 1Mosebok 52
 • Til Nordsiden hundrede Alen med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
  dk 2Mosebog 3811
 • til oplysning om når noget er urent, og når det er rent. Dette er loven om spedalskhet.
  no 3Mosebok 1457
 • til Skel mellem det urene og det rene, mellem de Dyr, der må spises, og dem, der ikke må spises.
  dk 3Mosebog 1147
 • Til teltdøren gjorde de et teppe av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn med utsydd arbeid,
  no 2Mosebok 3637
 • Til teltdøren skal du gjøre et teppe av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn med utsydd arbeid.
  no 2Mosebok 2636
 • Til Vestsiden det halvtredsindstyve Alen lange Omhæng med ti Piller og ti Fodstykker og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
  dk 2Mosebog 3812
 • till att smida stenar för infattning: och till att snida i trä, korteligen, till att utföra alla slags konstarbeten.
  se 2Mosebok 3533
 • till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, korteligen, till att utföra alla slags arbeten.
  se 2Mosebok 315
 • till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar,
  se 2Mosebok 314
 • till dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken, av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.
  se 2Mosebok 3810
 • Till den gjorde man axelstycken, som skulle fästas ihop; vid sina båda ändar fästes den ihop.
  se 2Mosebok 394
 • Till hustru skall han taga en kvinna som är jungfru.
  se 3Mosebok 2113
 • Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.
  se 1Mosebok 52
 • till undervisning om när något är orent eller rent. Detta är lagen om spetälska.
  se 3Mosebok 1457
 • tillige med hendes to Sønner. Af dem hed den ene Gersom; thi, havde han sagt, jeg er blevet Gæst i et fremmed Land;
  dk 2Mosebog 183
 • Tillige skal du tilvirke Linnedbenklæder til dem til at skjule deres Blusel, og de skal nå fra Hoften ned på Lårene.
  dk 2Mosebog 2842
 • Tillsammans utgjorde de som hade utgått från Jakobs länd sjuttio personer; men Josef var redan förut i Egypten.
  se 2Mosebok 15
 • tilsværg mig derfor her ved Gud, at du aldrig vil være troløs mod mig eller mine Efterkommere, men at du vil handle lige så venligt mod mig og det Land, du gæster, som jeg har handlet mod dig!
  dk 1Mosebog 2123
 • Timna was concubine to Eliphaz, Esau's son; and she bore to Eliphaz Amalek. These are the sons of Adah, Esau's wife.
  gb Genesis 3612
 • Timna, som var Esaus Søn Elifazs Medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus Hustru Adas Sønner.
  dk 1Mosebog 3612
 • timuerunt autem obsetrices Deum et non fecerunt iuxta praeceptum regis Aegypti sed conservabant mares
  la Exodus 117
 • timuit Iacob valde et perterritus divisit populum qui secum erat greges quoque et oves et boves et camelos in duas turmas
  la Genesis 327
 • tincto digito aspergens septies contra velum
  la Leviticus 417
 • tinguet sacerdos digitum in sanguine hostiae pro peccato tangens cornua altaris holocausti et reliquum fundens ad basim eius
  la Leviticus 425
 • tinguetque digitum dextrum in eo et asperget septies contra Dominum
  la Leviticus 1416
 • tinsemetfågeln, pelikanen,
  se 3Mosebok 1118
 • Tinsjemetfuglen,Pelikanen, Ådselgribben,
  dk 3Mosebog 1118
 • tintinabulum aureum et malum punicum quibus ornatus incedebat pontifex quando ministerio fungebatur sicut praecepit Dominus Mosi
  la Exodus 3924
 • Tio alnar långt och en och en halv aln brett gjordes vart bräde.
  se 2Mosebok 3621
 • Tio alnar långt och en och en halv aln brett skall vart bräde vara.
  se 2Mosebok 2616
 • Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
  hu 2Mózes 2012
 • Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel [ûzetlek] titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.
  hu 3Mózes 2633
 • Tíz sing a deszkának hossza, másfél sing pedig egy deszkának szélessége.
  hu 2Mózes 3620
 • Tizenkét esztendeig szolgálták vala Khédorlaomert, és a tizenharmadik esztendõben ellene támadtak vala.
  hu 1Mózes 144
 • Tizenketten vagyunk atyafiak, a mi atyánknak fiai, egyikünk nincs meg, legkisebbikünk pedig most atyánkkal [van] Kanaán földén.
  hu 1Mózes 4232
 • Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutánna a hegyek elboríttattak vala.
  hu 1Mózes 720
 • <<< operone list >>>