om - The Holy Bible

 • Om allt varpå hon ligger, så länge hennes flöde varar, skall gälla detsamma som om det varpå hon ligger under sin månadsrening; och allt varpå hon sitter bliver orent, likasom under hennes månadsrening.
  se 3Mosebok 1526
 • Om alltså prästen, när han beser honom, finner att den upphöjda fläcken på det skalliga stället, baktill eller framtill, är rödvit, och att den visar sig lik spetälska på den övriga kroppens hud,
  se 3Mosebok 1343
 • Om ännu många år äro kvar, skall han såsom lösen för sig betala en motsvarande del av det penningbelopp som han köptes för.
  se 3Mosebok 2551
 • Om Balak gav mig sitt hus fullt av sølv og gull, kunde jeg ikke overtrede Herrens ord og gjøre noget efter mitt eget tykke, enten godt eller ondt; jeg kan ikke tale annet enn hvad Herren sier.
  no 4Mosebok 2413
 • Om Balak så giver mig alt det Sølv og Guld, han har i sit Hus, kan jeg ikke være ulydig mod Herren og gøre noget som helst af egen Vilje; hvad Herren siger, vil jeg sige!
  dk 4Mosebog 2413
 • om brunnen som furstar grävde, som folkets ypperste borrade, med spiran, med sina stavar.
  se 4Mosebok 2118
 • Om då det onda utbreder sig på huden, så skall prästen förklara honom oren, ty då är han angripen.
  se 3Mosebok 1322
 • Om då prästen, när han beser det angripna stället på hans kropps hud, finner att håret på det angripna stället har vitnat, och att det angripna stället visar sig djupare än den övriga huden på kroppen, så är han angripen av spetälska; och sedan prästen har besett honom skall han förklara honom oren.
  se 3Mosebok 133
 • Om då prästen, när han beser honom, finner att det angripna stället har blivit vitt, så skall prästen förklara den angripne ren, han är då ren.
  se 3Mosebok 1317
 • Om då prästen, när han beser honom, finner att stället visar sig lägre än den övriga huden, och att håret därpå har vitnat, så skall prästen förklara honom oren; ty då är han angripen av spetälska, som har brutit ut där bulnaden var.
  se 3Mosebok 1320
 • Om då prästen, när han beser honom, finner en vit upphöjning på huden, och ser att håret där har vitnat, och att svallkött bildar sig i upphöjningen,
  se 3Mosebok 1310
 • Om då prästen, när han efter tvagningen beser det angripna stället, finner att det angripna stället icke har förändrat sitt utseende, så är en sådan sak oren, om ock fläcken icke vidare har utbrett sig; du skall bränna upp den i eld; det är en frätfläck, vare sig den sitter på avigsidan eller på rätsidan.
  se 3Mosebok 1355
 • Om då prästen, när han på sjunde dagen beser den skorvsjuke, finner att skorven icke har utbrett sig på huden, och att den icke visar sig djupare än den övriga huden, så skall prästen förklara honom ren, och sedan han har tvått sina kläder, är han ren.
  se 3Mosebok 1334
 • Om då prästen, när han på sjunde dagen beser det angripna stället, finner att skorven icke har utbrett sig, och att där icke finnes något gulaktigt hår, och att skorven icke visar sig djupare än den övriga huden,
  se 3Mosebok 1332
 • Om då prästen, när han på sjunde dagen beser honom för andra gången, finner att det angripna stället har bleknat, och att det onda icke har utbrett sig på huden, så skall prästen förklara honom ren, ty då är det ett vanligt utslag, och sedan han har tvått sina kläder, är han ren.
  se 3Mosebok 136
 • Om då prästen, när han på sjunde dagen beser honom, finner att det angripna stället visar sig oförändrat, och att det onda icke har utbrett sig på huden, så skall prästen för andra gången hålla honom innestängd i sju dagar.
  se 3Mosebok 135
 • Om då prästen, när han på sjunde dagen beser honom, finner att det onda har utbrett sig på huden, så skall prästen förklara honom oren ty då är han angripen av spetälska.
  se 3Mosebok 1327
 • Om då prästen, när han på sjunde dagen kommer igen och beser det, finner att fläcken har utbrett sig på husets vägg,
  se 3Mosebok 1439
 • om Dagen fortærede Heden mig, om Natten Kulden, og mine Øjne kendte ikke til Søvn.
  dk 1Mosebog 3140
 • Om däremot allenast få år återstå till jubelåret, så skall han räkna efter detta, sig till godo, och betala lösen för sig efter antalet av sina år.
  se 3Mosebok 2552
 • Om däremot det slaktoffer som någon vill bära fram år ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, så skall offerdjuret likaledes ätas samma dag det har offrats; dock må det som har blivit över därav ätas den följande dagen.
  se 3Mosebok 716
 • Om de nu ikke tror dig eller akter på det første tegn, så vil de da visst tro på det andre tegn.
  no 2Mosebok 48
 • om dessa dö på samma sätt som andra människor dö, eller drabbas av hemsökelse på samma sätt som andra människor, så har HERREN icke sänt mig;
  se 4Mosebok 1629
 • Om det är den smorde prästen som har syndat och därvid dragit skuld över folket, så skall han för den synd han har begått offra en felfri ungtjur åt HERREN till syndoffer.
  se 3Mosebok 43
 • Om det är ett får som han vill offra, så skall han ställa fram det inför HERRENS ansikte.
  se 3Mosebok 37
 • Om det ätes på tredje dagen, så är det en vederstygglighet; det bliver då icke välbehagligt.
  se 3Mosebok 197
 • Om det stulna djuret, det må vara oxe eller åsna eller får, påträffas levande i hans våld, skall han giva dubbel ersättning.
  se 2Mosebok 224
 • Om din broder råkar i armod hos dig och säljer sig åt dig, skall du icke låta honom göra trälarbete;
  se 3Mosebok 2539
 • Om din broder råkar i armod och kommer på obestånd hos dig, så skall du taga dig an honom; såsom en främling eller en inhysesman skall han få leva hos dig.
  se 3Mosebok 2535
 • Om din broder råkar i armod och säljer något av sin arvsbesittning, så må hans närmaste bördeman komma till honom och återbörda det brodern har sålt.
  se 3Mosebok 2525
 • Om du behandlar mina döttrar illa eller tager andra hustrur jämte mina döttrar, så vet, att om ock ingen människa är tillstädes, så är dock Gud vittne mellan mig och dig.
  se 1Mosebok 3150
 • Om du dog vilde tilgive dem deres Synd! Hvis ikke, så udslet mig af den Bog, du fører!
  dk 2Mosebog 3232
 • Om du följer med oss, skola vi låta också dig få gott av det goda som HERREN gör mot oss.
  se 4Mosebok 1032
 • Om du köper en hebreisk träl, skall han tjäna i sex år, men på det sjunde skall han givas fri, utan lösen.
  se 2Mosebok 212
 • Om du nu dödade detta folk, alla tillsammans, då skulle hedningarna, som finge höra detta berättas om dig, säga så:
  se 4Mosebok 1415
 • Om du nu låter vår broder följa med oss, så skola vi fara ned och köpa säd till föda åt dig.
  se 1Mosebok 434
 • Om du ser din oväns åsna ligga dignad under sin börda, så skall du ingalunda lämna mannen ohulpen, utan hjälpa honom att lösa av bördan.
  se 2Mosebok 235
 • Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, så skall du föra djuret tillbaka till honom.
  se 2Mosebok 234
 • Om du vill så göra och Gud så bjuder dig, skall du kunna hålla ut; och allt folket här skall då kunna gå hem i frid.
  se 2Mosebok 1823
 • Om du ytterligare lägger hinder i vägen för mitt folk och icke släpper dem,
  se 2Mosebok 917
 • Om eld kommer lös och fattar i törnhäckar, och därvid sädesskylar bliva uppbrända eller oskuren säd eller annat på åkern, så skall den som har vållat branden giva full ersättning.
  se 2Mosebok 226
 • Om en främling eller en inhysesman hos dig kommer till välstånd, och en din broder råkar i armod hos honom och säljer sig åt främlingen som bor inhyses hos dig, eller eljest åt någon som tillhör en främlingssläkt,
  se 3Mosebok 2547
 • Om en hövding syndar, i det att han ouppsåtligen bryter mot något HERRENS, sin Guds, bud genom vilket något förbjudes, och han själv märker att han har ådragit sig skuld,
  se 3Mosebok 422
 • Om en Kvinde kommer noget Dyr nær for at have kønslig Omgang med det, da skal du ihjelslå både Kvinden og Dyret; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
  dk 3Mosebog 2016
 • Om en man beblandar sig med något djur, så skall han straffas med döden, och djuret skolen I dräpa.
  se 3Mosebok 2015
 • Om en man har legat hos en kvinna och beblandat sig med henne, och hon är trälinna i en annan mans våld, och hon icke har blivit friköpt eller frigiven, så skola de straffas, men icke dödas, eftersom hon icke var fri.
  se 3Mosebok 1920
 • Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem.
  se 3Mosebok 2013
 • Om en Mand har Samleje med en Kvinde under hendes månedlige Svaghed og blotter hendes Blusel, idet han afdækker hendes Kilde, og hun afdækker sit Blods Kilde, da skal de begge udryddes af deres Folk.
  dk 3Mosebog 2018
 • Om en Mand tager sin Søster, sin Faders eller sin Moders Datter, til Ægte, så han ser hendes Blusel, og hun hans, da er det en skammelig Gerning; de skal udryddes i deres Landsmænds Påsyn; han har blottet sin Søsters Blusel, han skal undgælde for sin Brøde.
  dk 3Mosebog 2017
 • Om en okse stanger mann eller kvinne så de dør, da skal oksen stenes, og dens kjøtt skal ikke etes; men oksens eier skal være fri for straff.
  no 2Mosebok 2128
 • Om en oxe stångar någon till döds, man eller kvinna, så skall oxen stenas, och köttet må icke ätas; men oxens ägare vara fri ifrån straff.
  se 2Mosebok 2128
 • Om en prästs dotter ohelgar sig genom skökolevnad, så ohelgar hon sin fader; hon skall brännas upp i eld.
  se 3Mosebok 219
 • Om en slår nogen ihjel, skal manndraperen efter vidners utsagn lide døden; men ett vidne er ikke nok til at nogen dømmes til døden.
  no 4Mosebok 3530
 • Om folket i landet lukker øinene til og ikke straffer en sådan mann med døden når han gir sitt barn fra sig til Molok,
  no 3Mosebok 204
 • Om folket i landet ser genom fingrarna med den mannen, när han giver en av sina avkomlingar åt Molok, så att de icke döda honom,
  se 3Mosebok 204
 • Om fråga uppstår angående orättrådigt tillgrepp -- det må gälla oxe eller åsna eller får eller kläder eller något annat som har förlorats -- och någon påstår att en orättrådighet verkligen har ägt rum, så skall båda parternas sak komma inför Gud. Den som Gud dömer skyldig, han skall ersätta den andre dubbelt.
  se 2Mosebok 229
 • Om frågan gäller boskap, av de lag man får bära fram såsom offer åt HERREN, så skall allt sådant, när man har givit det åt HERREN, vara heligt;
  se 3Mosebok 279
 • Om frågan gäller en kvinna, så skall du bestämma värdet till trettio siklar.
  se 3Mosebok 274
 • Om frågan gäller någon som är mellan en månad och fem år gammal, så skall det värde du bestämmer vara för mankön fem siklar silver och för kvinnkön tre siklar silver.
  se 3Mosebok 276
 • Om frågan gäller någon som är mellan fem år och tjugu år gammal, så skall det värde du bestämmer vara för mankön tjugu siklar och för kvinnkön tio siklar.
  se 3Mosebok 275
 • Om frågan gäller någon som är sextio år gammal eller därutöver, så skall det värde du bestämmer vara, om det är en man, femton siklar, men för en kvinna skall det vara tio siklar.
  se 3Mosebok 277
 • Om han då, när han beser det angripna stället, finner att det angripna stället på husets vägg bildar grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar, som visa sig lägre än den övriga väggen,
  se 3Mosebok 1437
 • Om han då, när han på sjunde dagen beser det angripna stället, finner att skadan har utbrett sig på klädnaden, eller på det vävda eller virkade tyget, eller på skinnet, vadhelst det vara må, som är förfärdigat av skinnet, så är stället angripet av elakartad spetälska; sådant är orent.
  se 3Mosebok 1351
 • Om han helgar sin åker ända från jubelåret, så skall det förbliva vid det värde du bestämmer.
  se 3Mosebok 2717
 • Om han icke låter henne njuta sin rätt i dessa tre stycken, så skall hon givas fri, utan lösen och betalning.
  se 2Mosebok 2111
 • Om han icke löser åkern, men säljer den åt någon annan, så får åkern sedan icke lösas,
  se 3Mosebok 2720
 • Om han vill bära fram ett brännoffer av fäkreaturen, så skall han därtill taga ett felfritt djur av hankön och föra det fram till uppenbarelsetältets ingång, för att han må bliva välbehaglig inför HERRENS ansikte.
  se 3Mosebok 13
 • Om HERREN har behag till oss, så skall han föra oss in i det landet och giva det åt oss - ett land som flyter av mjölk och honung.
  se 4Mosebok 1408
 • Om I alltså säljer något åt eder nästa eller köpen något av eder nästa, skolen I icke göra varandra orätt:
  se 3Mosebok 2514
 • om I alltså vänden tillbaka först då landet har blivit HERREN underdånigt, så skolen I vara utan skuld mot HERREN och Israel, och detta land skall då bliva eder besittning inför HERREN.
  se 4Mosebok 3222
 • Om I ändå vandren mig emot och icke viljen höra mig, så skall jag slå eder sjufalt värre, såsom edra synder förtjäna.
  se 3Mosebok 2621
 • om I förkasten mina stadgar, och om edra själar försmå mina rätter, så att I icke gören efter alla mina bud, utan bryten mitt förbund,
  se 3Mosebok 2615
 • Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min;
  se 2Mosebok 195
 • Om I nu tagen också denne ifrån mig och någon olycka händer honom, så skolen I bringa mina grå hår med jämmer ned i dödsriket.'
  se 1Mosebok 4429
 • Om I nu viljen visa min herre kärlek och trofasthet, så sägen mig det; varom icke, så sägen mig ock det, för att jag då må vända mig åt annat håll, till höger eller till vänster.
  se 1Mosebok 2449
 • Om I vandren efter mina stadgar och hållen mina bud och gören efter dem,
  se 3Mosebok 263
 • Om I, detta oaktat, icke hören mig, så skall jag tukta eder sjufalt värre för edra synders skull.
  se 3Mosebok 2618
 • Om I, detta oaktat, icke hören mig, utan vandren mig emot,
  se 3Mosebok 2627
 • Om I, detta oaktat, icke låten varna eder av mig, utan vandren mig emot,
  se 3Mosebok 2623
 • Om icke min faders Gud hade varit med mig, Abrahams Gud, han som ock Isak fruktar, så hade du nu säkert låtit mig fara med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda, och han fällde domen i natt.
  se 1Mosebok 3142
 • Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig se dina vägar och lära känna dig; jag vill ju finna nåd för dina ögon. Och se därtill, att detta folk är ditt folk.
  se 2Mosebok 3313
 • Om jag alltså kommer hem till din tjänare, min fader, utan att vi hava med oss ynglingen, som vår faders hjärta är så fäst vid,
  se 1Mosebok 4430
 • Om jag nu säger till en flicka: 'Håll hit din kruka, och låt mig få dricka' och hon då svarar: 'Drick; dina kameler vill jag ock vattna', må hon då vara den som du har utsett åt din tjänare Isak, så skall jag därav veta att du har gjort nåd med min herre.
  se 1Mosebok 2414
 • om Landet, de bor i, er godt eller dårligt, og om Byerne, de bor i, er Teltlejre eller Fæstninger,
  dk 4Mosebog 1319
 • Om likväl en fläck åter kommer fram på huset, sedan man har brutit ut stenarna, och sedan man har skrapat huset, och sedan det har blivit rappat,
  se 3Mosebok 1443
 • Om likväl sedan en fläck åter visar sig på klädnaden, eller på det vävda eller virkade tyget, eller på skinnsaken, vad det vara må, så är det spetälska som har brutit ut; den sak på vilken det angripna stället finnes skall du bränna upp i eld.
  se 3Mosebok 1357
 • Om män träta med varandra, och någon av dem stöter till en havande kvinna, så att hon föder fram sitt foster, men eljest ingen olycka sker, så böte han vad kvinnans man ålägger honom och betale efter skiljedomares prövning.
  se 2Mosebok 2122
 • Om män tvista med varandra, och den ene slår den andre med en sten eller med knuten hand, så att denne väl icke dör, men bliver sängliggande,
  se 2Mosebok 2118
 • Om morgenen stod Bileam op og salte sin aseninne og drog med Moabs høvdinger.
  no 4Mosebok 2221
 • Om morgenen, da Bileam var stått op, sa han til Balaks høvdinger: Dra hjem til eders land! For Herren vil ikke gi mig lov til å følge med eder.
  no 4Mosebok 2213
 • Om morgenen, da det blev lyst, lot de mennene med sine asener fare.
  no 1Mosebok 443
 • Om morgonen fick Jakob se att det var Lea. Då sade han till Laban: Vad har du gjort mot mig? Var det icke för Rakel jag tjänade hos dig? Varför har du så bedragit mig?
  se 1Mosebok 2925
 • Om morgonen, då det blev dager, fingo männen fara med sina åsnor.
  se 1Mosebok 443
 • Om morgonen, när Bileam hade stått upp, sade han alltså till Balaks furstar: Gån hem till edert land, ty HERREN vill icke tillstädja mig att följa med eder.
  se 4Mosebok 2213
 • Om morgonen, när Bileam hade stått upp, sadlade han alltså sin åsninna och följde med Moabs furstar.
  se 4Mosebok 2221
 • Om någon av Arons avkomlingar är spetälsk eller har flytning, skall han icke äta av de heliga gåvorna, förrän han har blivit ren; ej heller den som kommer vid någon som har blivit oren genom en död, eller den som har haft sädesutgjutning;
  se 3Mosebok 224
 • Om någon av Israels hus, i lägret eller utanför lägret, slaktar ett fäkreatur eller ett lamm eller en get,
  se 3Mosebok 173
 • Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, om han begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru, så skola de straffas med döden, både mannen och kvinnan som hava begått äktenskapsbrottet.
  se 3Mosebok 2010
 • Om någon begår en orättrådighet, i det att han ouppsåtligen försyndar sig genom att undanhålla något som är helgat åt Herren, så skall han såsom bot föra fram åt HERREN till skuldoffer av småboskapen en felfri vädur, efter det värde du bestämmer i silver, till ett visst belopp siklar efter helgedomssikelns vikt.
  se 3Mosebok 515
 • Om någon får flytning ur sitt kött, så är sådan flytning oren. Och angående hans orenhet, medan flytningen varar, gäller följande: Evad hans kött avsöndrar flytningen, eller det tillsluter sig för flytningen, så är han oren.
  se 3Mosebok 153
 • Om någon förför en jungfru som icke är trolovad och lägrar henne, så skall han giva brudgåva för henne och taga henne till hustru.
  se 2Mosebok 2216
 • Om någon giver åt en annan i förvar en åsna eller en oxe eller ett får, eller vilket annat husdjur det vara må, och detta dör eller bliver skadat eller bortrövat, utan att någon ser det,
  se 2Mosebok 2210
 • Om någon giver åt en annan penningar eller gods att förvara, och detta bliver stulet ur hans hus, så skall tjuven, om han ertappas, giva dubbel ersättning.
  se 2Mosebok 227
 • om någon gör ett löfte åt HERREN, eller svär en ed genom vilken han förbinder sig till återhållsamhet i något stycke, så skall han icke sedan bryta sitt ord; han skall i alla stycken göra vad hans mun har talat.
  se 4Mosebok 3003
 • Om någon helgar åt HERREN en åker som han har köpt, en som icke hör till hans arvsbesittning,
  se 3Mosebok 2722
 • Om någon helgar åt HERREN ett stycke åker av sin arvsbesittning så skall du bestämma dess värde efter utsädet därpå: mot var homer utsädeskorn skola svara femtio siklar silver.
  se 3Mosebok 2716
 • Om någon helgar sitt hus, för att det skall vara helgat åt HERREN, så skall prästen bestämma dess värde, alltefter som det är bättre eller sämre. Såsom prästen bestämmer dess värde, så skall det förbliva.
  se 3Mosebok 2714
 • Om någon lånar ett djur av en annan, och detta bliver skadat eller dör, och dess ägare därvid icke är tillstädes, så skall han giva full ersättning.
  se 2Mosebok 2214
 • Om någon låter avbeta en åker eller vingård, eller släpper sin boskap lös, så att denna betar på en annans åker, då skall han ersätta skadan med det bästa från sin åker och med det bästa från sin vingård.
  se 2Mosebok 225
 • Om någon ligger hos en kvinna som är hans faders hustru, så blottar han sin faders blygd; de skola båda straffas med döden, blodskuld låder vid dem.
  se 3Mosebok 2011
 • Om någon ligger hos en kvinna som har sin månadsrening och blottar hennes blygd, i det att han avtäcker hennes brunn och hon blottar sitt blods brunn, så skola de båda utrotas ur sitt folk.
  se 3Mosebok 2018
 • Om någon ligger hos sin farbroders hustru, så blottar han sin farbroders blygd; de komma att bära på synd, barnlösa skola de dö.
  se 3Mosebok 2020
 • Om någon ligger hos sin svärdotter, så skola de båda straffas med döden; de hava bedrivit en vederstygglighet, blodskuld låder vid dem.
  se 3Mosebok 2012
 • Om någon öppnar en brunn, eller om någon gräver en ny brunn och icke täcker över den, och sedan en oxe eller en åsna faller däri,
  se 2Mosebok 2133
 • Om någon på tredje dagen äter av tackoffersköttet, så bliver offret icke välbehagligt; honom som har burit fram det skall det då icke räknas till godo, det skall anses såsom en vederstygglighet. Den som äter därav kommer att bära på missgärning.
  se 3Mosebok 718
 • Om någon säljer ett boningshus i en stad som är omgiven med murar, så skall han hava rätt att återbörda det innan ett år har förflutit, sedan han sålde det; hans rätt att återbörda det är då inskränkt till viss tid.
  se 3Mosebok 2529
 • Om någon säljer sin dotter till trälinna, så skall hon icke givas fri såsom trälarna givas fria.
  se 2Mosebok 217
 • Om någon slår ihjäl en annan, skall man, efter vittnens utsago, dräpa dråparen; men en enda persons vittnesmål är icke nog för att man skall kunna döma någon till döden.
  se 4Mosebok 3530
 • Om någon slår ihjäl någon människa, skall han straffas med döden;
  se 3Mosebok 2417
 • Om någon slår sin träl eller sin trälinna i ögat och fördärvar det, så släppe han den skadade fri, till ersättning för ögat.
  se 2Mosebok 2126
 • Om någon slår sin träl eller sin trälinna med en käpp, så att den slagne dör under hans hand, så skall han straffas därför.
  se 2Mosebok 2120
 • Om någon stjäl en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret, så skall han giva fem oxar i ersättning för oxen, och fyra får för fåret.
  se 2Mosebok 221
 • Om någon syndar och begår en orättrådighet mot HERREN, i det att han inför sin nästa nekar angående något som denne har ombetrott honom eller överlämnat i hans hand, eller angående något som han med våld har tagit; eller i det att han med orätt avhänder sin nästa något;
  se 3Mosebok 62
 • Om någon tager sin broders hustru, så är det en oren gärning; han blottar då sin broders blygd, barnlösa skola de bliva.
  se 3Mosebok 2021
 • Om någon tager till hustru sin syster, sin faders dotter eller sin moders dotter, och ser hennes blygd och hon ser hans blygd, så är det en skamlig gärning, och de skola utrotas inför sitt folks ögon; han har blottat sin systers blygd, han bär på missgärning.
  se 3Mosebok 2017
 • Om någon till hustru tager en kvinna och tillika hennes moder, så är det en skändlighet; man skall bränna upp både honom och dem i eld, för att icke någon skändlighet må finnas bland eder.
  se 3Mosebok 2014
 • Om någon uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, skall han straffas med döden; över sin fader och sin moder har han uttalat förbannelser, blodskuld låder vid honom.
  se 3Mosebok 209
 • Om någon vill bära fram ett sådant till lovoffer, så skall han, förutom det till lovoffret hörande slaktdjuret, bära fram osyrade kakor, begjutna med olja, och osyrade tunnkakor, smorda med olja, och fint mjöl, hopknådat, i form av kakor, begjutna med olja.
  se 3Mosebok 712
 • Om någon vill lösa något av sin tionde, så skall han lägga femtedelen av värdet därtill.
  se 3Mosebok 2731
 • Om någons oxe stångar en annans oxe, så att denne dör, så skola de sälja den levande oxen och dela betalningen för honom och därjämte dela den döda kroppen.
  se 2Mosebok 2135
 • Om nogen af Israeliterne eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nedlægger et Stykke Vildt eller en Fugl af den Slags, der må spises, da skal han lade Blodet løbe ud og dække det med Jord.
  dk 3Mosebog 1713
 • Om nogen af Israels Hus eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nyder noget Blod, så vender jeg mit Åsyn mod den, der nyder Blodet, og udrydde1 ham af hans Folk.
  dk 3Mosebog 1710
 • Om nogen af Israels Hus slagter et Stykke Hornkvæg, et Får eller en Ged i Lejren, eller han slagter dem uden for Lejren,
  dk 3Mosebog 173
 • Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen såvel som Horkvinden.
  dk 3Mosebog 2010
 • Om nogen har Omgang med et Dyr, skal han lide Døden, og Dyret skal I slå ihjel.
  dk 3Mosebog 2015
 • Om nogen har Samleje med sin Faders Hustru, har han blottet sin Faders Blusel; de skal begge lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
  dk 3Mosebog 2011
 • Om nogen har Samleje med sin Farbroders Hustru, da har han blottet sin Farbroders Blusel, de skal undgælde for deres Synd og dø barnløse.
  dk 3Mosebog 2020
 • Om nogen har Samleje med sin Sønnekone, skal de begge lide Døden; de har øvet Skændselsdåd, der hviler Blodskyld på dem.
  dk 3Mosebog 2012
 • Om nogen ligger hos en Mand, på samme Måde som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
  dk 3Mosebog 2013
 • Om nogen på den tredje dag eter av takkofferets kjøtt, da har Herren ikke velbehag i offeret; det skal ikke regnes den som ofret det, til gode, det skal være en vederstyggelighet, og den som eter av det, gjør en misgjerning som han kommer til å bøte for.
  no 3Mosebok 718
 • Om nogen tager sin Broders Hustru til Ægte, da er det en uren Gerning; han har blottet sin Broders Blusel; de skal blive barnløse.
  dk 3Mosebog 2021
 • Om nogen udøser Menneskers Blod, ved Mennesker skal hans Blod udøses, thi i sit Billede gjorde Gud Menneskene.
  dk 1Mosebog 96
 • Om nogen ægter en Kvinde og hendes Moder, er det grov Utugt: man skal brænde både ham og begge Kvinderne; der må ikke findes grov Utugt iblandt eder.
  dk 3Mosebog 2014
 • Om nu egyptierna tänka, när de få se dig: 'Hon är hans hustru', så skola de dräpa mig, under det att de låta dig leva.
  se 1Mosebok 1212
 • om Spedalskhed på Klæder og Huse
  dk 3Mosebog 1455
 • om spetälska på kläder och på hus,
  se 3Mosebok 1455
 • om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så att du får giva Farao bägaren i handen likasom förut, då du var hans munskänk.
  se 1Mosebok 4013
 • om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och taga det av dig; han skall upphänga dig på trä, och fåglarna skola äta ditt kött.
  se 1Mosebok 4019
 • om tre Dage skal Farao løfte dit Hoved og genindsætte dig i dit Embede, så du atter rækker Farao Bægeret som før, da du var hans Mundskænk.
  dk 1Mosebog 4013
 • om tre Dage skal Farao løfte dit Hoved og hænge dig op på en Pæl, og Fuglene skal æde Kødet af din Krop!
  dk 1Mosebog 4019
 • Om tre dager skal Farao ophøie dig og sette dig i ditt embede igjen, og du skal rekke Farao begeret, som du gjorde før, da du var hans munnskjenk.
  no 1Mosebok 4013
 • Om tre dager skal Farao ophøie dig, hugge hodet av dig og henge dig på et tre, og fuglene skal ete kjøttet av dig.
  no 1Mosebok 4019
 • om upphöjningar på huden, utslag och ljusa fläckar,
  se 3Mosebok 1456
 • Om värdet skall bestämmas för en man som är mellan tjugu och sextio år gammal, så skall du bestämma detta till femtio siklar silver, efter helgedomssikelns vikt.
  se 3Mosebok 273
 • omgjord dem med Bælter og bind Huerne på dem. Og Præsteværdigheden skal tilhøre dem med evig Ret. Så skal du indsætte Aron og hans Sønner.
  dk 2Mosebog 299
 • Omhängena gjordes femton alnar långa på ena sidan därav, med tre stolpar på tre fotstycken; likaledes gjordes omhängena på andra sidan femton alnar långa -- alltså lika på båda sidor om porten till förgården -- med tre stolpar på tre fotstycken.
  se 2Mosebok 3814
 • omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, förhänget för porten till förgården,
  se 2Mosebok 3517
 • omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, förhänget för porten till förgården, dess streck och pluggar, alla redskap till arbetet vid uppenbarelsetältets tabernakel
  se 2Mosebok 3940
 • omhengene til forgården med stolpene og fotstykkene og teppet til forgårdens port, snorene og pluggene og alle de ting som skulde brukes til tjenesten i tabernaklet, sammenkomstens telt,
  no 2Mosebok 3940
 • omhengene til forgården med stolpene og fotstykkene, og forhenget til forgårdens port,
  no 2Mosebok 3517
 • Omhængene til Forgården, Pillerne og Fodstykkerne, Forhænget til Forgårdens Indgang, Rebene og Teltpælene, alt Tilbehør til Tjenesten i Åbenbaringsteltets Bolig,
  dk 2Mosebog 3940
 • Omhænget om Forgården skal være hundrede Alen på hver Langside, halvtredsindstyve Alen på hver Bredside og fem Alen højt; det skal være af tvundet Byssus, og Fodstykkerne skal være af Kobber.
  dk 2Mosebog 2718
 • Omin käsin hän tuokoon Herran uhrit; tuokoon rasvan ynnä rintalihan, ja toimitettakoon niiden heilutus Herran edessä.
  fi 3Mooseksen 730
 • omne animal quod habet quidem ungulam sed non dividit eam nec ruminat inmundum erit et quicquid tetigerit illud contaminabitur
  la Leviticus 1126
 • omne animal quod vel contritis vel tunsis vel sectis ablatisque testiculis est non offeretis Domino et in terra vestra hoc omnino ne faciatis
  la Leviticus 2224
 • omne aurum quod expensum est in opere sanctuarii et quod oblatum in donariis viginti novem talentorum fuit et septingentorum triginta siclorum ad mensuram sanctuarii
  la Exodus 3824
 • omne de volucribus quod graditur super quattuor pedes abominabile erit vobis
  la Leviticus 1120
 • omne enim sacrificium sacerdotum igne consumetur nec quisquam comedet ex eo
  la Leviticus 623
 • omne fermentatum non comedetis in cunctis habitaculis vestris edetis azyma
  la Exodus 1220
 • omne opus non facietis in tempore diei huius quia dies propitiationis est ut propitietur vobis Dominus Deus vester
  la Leviticus 2328
 • omne opus servile non facietis in eo et offeretis holocaustum Domino
  la Leviticus 2325
 • omne pondus candelabri cum universis vasis suis habebit talentum auri mundissimi
  la Exodus 2539
 • omne quod aperit vulvam generis masculini meum erit de cunctis animantibus tam de bubus quam de ovibus meum erit
  la Exodus 3419
 • omne quod Domino consecratur sive homo fuerit sive animal sive ager non veniet nec redimi poterit quicquid semel fuerit consecratum sanctum sanctorum erit Domino
  la Leviticus 2728
 • omne quod ex voto reddiderint filii Israhel tuum erit
  la Numeri 1814
 • omne quod habet divisam ungulam et ruminat in pecoribus comedetis
  la Leviticus 113
 • omne quod reptat super terram abominabile erit nec adsumetur in cibum
  la Leviticus 1141
 • omne stratum in quo dormierit et vas in quo sederit pollutum erit
  la Leviticus 1526
 • omne stratum in quo dormierit inmundum erit et ubicumque sederit
  la Leviticus 154
 • omne vas super quo illa sederit quisquis adtigerit lavabit vestimenta sua et lotus aqua pollutus erit usque ad vesperum
  la Leviticus 1523
 • omnem autem auferens adipem sicut auferri solet de victimis pacificorum adolebit super altare in odorem suavitatis Domino rogabitque pro eo et dimittetur ei
  la Leviticus 431
 • omnem medullam olei et vini ac frumenti quicquid offerunt primitiarum Domino tibi dedi
  la Numeri 1812
 • omnem quoque auferens adipem sicut auferri solet adeps arietis qui immolatur pro pacificis et cremabit super altare in incensum Domini rogabitque pro eo et pro peccato eius et dimittetur illi
  la Leviticus 435
 • omnem terram quam conspicis tibi dabo et semini tuo usque in sempiternum
  la Genesis 1315
 • omnemque eius adipem tollet et adolebit super altare
  la Leviticus 419
 • omnes columnae atrii per circuitum vestitae erunt argenti lamminis capitibus argenteis et basibus aeneis
  la Exodus 2717
 • omnes decimae terrae sive de frugibus sive de pomis arborum Domini sunt et illi sanctificantur
  la Leviticus 2730
 • omnes dies separationis suae sanctus erit Domino
  la Numeri 0608
 • omnes enim execrationes istas fecerunt accolae terrae qui fuerunt ante vos et polluerunt eam
  la Leviticus 1827
 • omnes filii unius viri sumus pacifici venimus nec quicquam famuli tui machinantur mali
  la Genesis 4211
 • omnes fuere Suhamitae quorum numerus erat sexaginta quattuor milia quadringentorum
  la Numeri 2643
 • omnes generis masculini ab uno mense et supra octo milia sescenti habebunt excubias sanctuarii
  la Numeri 0328
 • omnes generis masculini ab uno mense et supra sex milia ducenti
  la Numeri 0334
 • omnes hii convenerunt in vallem Silvestrem quae nunc est mare Salis
  la Genesis 143
 • omnes hii in tribubus Israhel duodecim haec locutus est eis pater suus benedixitque singulis benedictionibus propriis
  la Genesis 4928
 • omnes Levitae quos numeraverunt Moses et Aaron iuxta praeceptum Domini per familias suas in genere masculino a mense uno et supra fuerunt viginti duo milia
  la Numeri 0339
 • omnes primitias sanctuarii quas offerunt filii Israhel Domino tibi dedi et filiis ac filiabus tuis iure perpetuo pactum salis est sempiternum coram Domino tibi ac filiis tuis
  la Numeri 1819
 • omnes puteos quos foderant servi patris illius Abraham illo tempore obstruxerunt implentes humo
  la Genesis 2615
 • omnes qui numerati sunt in castris Dan fuerunt centum quinquaginta septem milia sescenti et novissimi proficiscentur
  la Numeri 0231
 • omnes qui numerati sunt in castris Ephraim centum octo milia centum per turmas suas tertii proficiscentur
  la Numeri 0224
 • omnes qui recensiti sunt de Levitis et quos fecit ad nomen Moses et Aaron et principes Israhel per cognationes et domos patrum suorum
  la Numeri 0446
 • omnes qui recensiti sunt in castris Ruben centum quinquaginta milia et mille quadringenti quinquaginta per turmas suas in secundo loco proficiscentur
  la Numeri 0216
 • omnes quoque primitiae quas offerunt filii Israhel ad sacerdotem pertinent
  la Numeri 0509
 • omnes viri et mulieres mente devota obtulerunt donaria ut fierent opera quae iusserat Dominus per manum Mosi cuncti filii Israhel voluntaria Domino dedicaverunt
  la Exodus 3530
 • omnesque provinciae veniebant in Aegyptum ut emerent escas et malum inopiae temperarent
  la Genesis 4157
 • omni tempore consecrationis suae super mortuum non ingredietur
  la Numeri 0606
 • omni tempore quo leprosus est et inmundus solus habitabit extra castra
  la Leviticus 1346
 • omni tempore separationis suae novacula non transibit super caput eius usque ad conpletum diem quo Domino consecratur sanctus erit crescente caesarie capitis eius
  la Numeri 0605
 • omnia haec inmunda sunt qui tetigerit morticina eorum inmundus erit usque ad vesperum
  la Leviticus 1131
 • omnia quae dixi vobis custodite et per nomen externorum deorum non iurabitis neque audietur ex ore vestro
  la Exodus 2313
 • omnia quae offertis ex decimis et in donaria Domini separatis optima et electa erunt
  la Numeri 1829
 • omnia quae per fraudem voluit obtinere integra et quintam insuper partem domino cui damnum intulerat
  la Leviticus 65
 • omnia quae praecepi tibi facies super Aaron et filiis eius septem diebus consecrabis manus eorum
  la Exodus 2935
 • omnia vasa quibus ministratur in sanctuario involvent hyacinthino pallio et extendent desuper operimentum ianthinarum pellium inducentque vectes
  la Numeri 0412
 • omnis aestimatio siclo sanctuarii ponderabitur siclus viginti obolos habet
  la Leviticus 2725
 • omnis alienigena non comedet de sanctificatis inquilinus sacerdotis et mercennarius non vescentur ex eis
  la Leviticus 2210
 • omnis anima quae adflicta non fuerit die hoc peribit de populis suis
  la Leviticus 2329
 • omnis anima quae ederit sanguinem peribit de populis suis
  la Leviticus 727
 • omnis anima quae fecerit de abominationibus his quippiam peribit de medio populi sui
  la Leviticus 1829
 • omnis autem multitudo videns occubuisse Aaron flevit super eo triginta diebus per cunctas familias suas
  la Numeri 2030
 • omnis autem servus empticius circumcidetur et sic comedet
  la Exodus 1244
 • omnis cibus quem comeditis si fusa fuerit super eum aqua inmundus erit et omne liquens quod bibitur de universo vase inmundum erit
  la Leviticus 1134
 • omnis coetus filiorum Israhel faciet illud
  la Exodus 1247
 • omnis de stirpe eius exercitus pugnatorum quinquaginta septem milia quadringenti
  la Numeri 0208
 • omnis etiam frugum abundantia in singulis urbibus condita est
  la Genesis 4148
 • omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet ut revelet turpitudinem eius ego Dominus
  la Leviticus 186
 • omnis masculus de genere sacerdotali vescetur carnibus eius quia sanctum sanctorum est
  la Leviticus 629
 • omnis masculus de sacerdotali genere in loco sancto vescetur his carnibus quia sanctum sanctorum est
  la Leviticus 76
 • omnis oblatio quae offertur Domino absque fermento fiet nec quicquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domini
  la Leviticus 211
 • omnis quem tetigerit qui talis est non lotis ante manibus lavabit vestimenta sua et lotus aqua inmundus erit usque ad vesperum
  la Leviticus 1511
 • omnis qui habuerit maculam de semine Aaron sacerdotis non accedet offerre hostias Domino nec panes Deo suo
  la Leviticus 2121
 • omnis qui tetigerit eam inmundus erit usque ad vesperum
  la Leviticus 1520
 • omnis qui tetigerit humanae animae morticinum et aspersus hac commixtione non fuerit polluet tabernaculum Domini et peribit ex Israhel quia aqua expiationis non est aspersus inmundus erit et manebit spurcitia eius super eum
  la Numeri 1913
 • omnium decimarum boves et oves et caprae quae sub pastoris virga transeunt quicquid decimum venerit sanctificabitur Domino
  la Leviticus 2732
 • Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt för penningar; och så skall mitt förbund vara på edert kött betygat såsom ett evigt förbund.
  se 1Mosebok 1713
 • Omskjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine penger. Så skal min pakt være på eders kjøtt - en evig pakt.
  no 1Mosebok 1713
 • omskæres skal både dine hjemmefødte og dine købte. Min Pagt på eders Legeme skal være en evig Pagt!
  dk 1Mosebog 1713
 • <<< operone list >>>