na - The Holy Bible

 • Nach der Menge der Jahre sollst du den Kauf steigern, und nach der wenigen der Jahre sollst du den Kauf verringern; denn er soll dir's, nach dem es tragen mag, verkaufen.
  de 3Mose 2516
 • Nach diesen Geschichten begab sich's, daß Abraham angesagt ward: Siehe, Milka hat auch Kinder geboren deinem Bruder Nahor,
  de 1Mose 2220
 • Nach diesen Geschichten begab sich's, daß zu Abram geschah das Wort des HERRN im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.
  de 1Mose 151
 • Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich.
  de 1Mose 221
 • Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen; die waren häßlich und mager und traten neben die Kühe an das Ufer am Wasser.
  de 1Mose 413
 • Nach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte,
  de 1Mose 86
 • Nachor vécut, après la naissance de Térach, cent dix-neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
  fr Genèse 1125
 • Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Térach.
  fr Genèse 1124
 • Nacor aveva ventinove anni quando generò Terach;
  it Genesi 1124
 • Nacor, dopo aver generato Terach, visse centodiciannove anni e generò figli e figlie.
  it Genesi 1125
 • Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer, and put fire in it, and laid incense on it, and offered strange fire before Yahweh, which he had not commanded them.
  gb Leviticus 101
 • Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az õ temjénezõjöket, és tõnek azokba szenet és rakának arra füstölõ szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt vala nékik.
  hu 3Mózes 101
 • Naftali är en snabb hind; han har sköna ord att giva.
  se 1Mosebok 4921
 • Naftali er en lekende hind; liflig er ordet han taler.
  no 1Mosebok 4921
 • Naftali er en løssluppen Hind, han fremfører yndig Tale.
  dk 1Mosebog 4921
 • Naftali on nopea peura; hän antaa kauniita sanoja.
  fi 1Mooseksen 4921
 • Naftalin pojat olivat Jahseel, Guuni, Jeeser ja Sillem.
  fi 1Mooseksen 4624
 • Naftalis söner voro Jaseel, Guni, Jeser och Sillem.
  se 1Mosebok 4624
 • Nafthali fiai pedig: Jakhczeél, Gúni, Jéczer és Sillém.
  hu 1Mózes 4624
 • Nafthali, gyorslábú szarvas, az õ beszéde kedves.
  hu 1Mózes 4921
 • nahm er Zippora, Mose's Weib, die er hatte zurückgesandt,
  de 2Mose 182
 • nahm sie und führte sie über das Wasser, daß hinüberkam, was er hatte,
  de 1Mose 3223
 • Nahor lived one hundred nineteen years after he became the father of Terah, and became the father of more sons and daughters.
  gb Genesis 1125
 • Nahor lived twenty-nine years, and became the father of Terah.
  gb Genesis 1124
 • Nahor war neunundzwanzig Jahre alt und zeugte Tharah
  de 1Mose 1124
 • Näiden lihaa älkää syökö ja näiden raatoihin älkää koskeko, ne olkoot teille saastaiset.
  fi 3Mooseksen 118
 • Näiden tapausten jälkeen ilmoitettiin Aabrahamille: Katso, myöskin Milka on synnyttänyt poikia sinun veljellesi Naahorille.
  fi 1Mooseksen 2220
 • Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: Aabraham! Hän vastasi: Tässä olen.
  fi 1Mooseksen 221
 • Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri.
  fi 1Mooseksen 151
 • Näillä miehillä on rauha mielessä meitä kohtaan; antakaamme heidän siis asettua tähän maahan ja kierrellä siinä, onhan maa tilava heillekin joka suuntaan. Ottakaamme me heidän tyttäriänsä vaimoiksemme, ja antakaamme me tyttäriämme heille.
  fi 1Mooseksen 3421
 • Näin hän puhdistakoon talon linnun verellä ja raikkaalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, isoppikorrella ja helakanpunaisella langalla.
  fi 3Mooseksen 1452
 • Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun; ja kauris päästettäköön erämaahan.
  fi 3Mooseksen 1622
 • Näin minä panen pelastuksen erottamaan oman kansani sinun kansastasi. Huomenna on tämä ihme tapahtuva.'
  fi 2Mooseksen 823
 • Näin paljon lasketaan menneen asumuksen, lain asumuksen, kustannuksiin, joka lasku tehtiin Mooseksen käskyn mukaan leeviläisten toimesta, Iitamarin, pappi Aaronin pojan, johdolla.
  fi 2Mooseksen 3821
 • Näin sinun on pyhitettävä heilutettu rintaliha ja anniksi annettu reisi, se, mitä on heilutettu ja anniksi annettu Aaronin ja hänen poikiensa vihkiäisoinaasta.
  fi 2Mooseksen 2927
 • Näin te tulette koeteltaviksi: niin totta kuin farao elää, te ette pääse täältä lähtemään, ellei nuorin veljenne tule tänne.
  fi 1Mooseksen 4215
 • Näin tehköön farao: asettakoon päällysmiehiä maahan ja ottakoon viidennen osan Egyptin maan sadosta seitsemänä viljavuotena.
  fi 1Mooseksen 4134
 • Näin teidän on varoitettava israelilaisia saastaisuudesta, etteivät he saastaisuudessansa kuolisi, jos saastuttavat minun asumukseni, joka on heidän keskellänsä.
  fi 3Mooseksen 1531
 • Näin tulee olemaan yhteensä kahdeksan lautaa ja niihin kuusitoista hopeajalustaa, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alla.
  fi 2Mooseksen 2625
 • Näin tuli olemaan yhteensä kahdeksan lautaa ja niihin kuusitoista hopeajalustaa, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alla.
  fi 2Mooseksen 3630
 • Näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru.
  fi 1Mooseksen 2635
 • Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on sorkat: kamelia, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: se olkoon teille saastainen;
  fi 3Mooseksen 114
 • Näitä te saatte syödä kaikista vesieläimistä: kaikkia, joilla on evät ja suomukset ja jotka elävät vedessä, niin hyvin merissä kuin joissa, te saatte syödä.
  fi 3Mooseksen 119
 • Nákhor pedig huszonkilencz esztendõs vala, és nemzé Thárét.
  hu 1Mózes 1124
 • nam cum induratus esset Pharao et nollet nos dimittere occidit Dominus omne primogenitum in terra Aegypti a primogenito hominis usque ad primogenitum iumentorum idcirco immolo Domino omne quod aperit vulvam masculini sexus et omnia primogenita filiorum meorum redimo
  la Exodus 1315
 • nam profecti de Raphidim et pervenientes usque in desertum Sinai castrametati sunt in eodem loco ibique Israhel fixit tentoria e regione montis
  la Exodus 192
 • Nämä hän on täyttänyt taidollisuudella tekemään kaikkinaisia töitä, jommoisia tekevät seppä, kuvakudosten tekijä, kirjokankaiden kutoja, joka valmistaa punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia kankaita ja valkoisia pellavakankaita, sekä muu kankuri, ne, jotka valmistavat kaikkinaisia töitä ja sommittelevat taidokkaita teoksia.
  fi 2Mooseksen 3535
 • Nämä kaikki liittoutuivat kokoontuen Siddimin laaksoon, jossa Suolameri nyt on.
  fi 1Mooseksen 143
 • Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat.
  fi 1Mooseksen 919
 • Nämä olivat Aaron ja Mooses, joille Herra sanoi: Viekää israelilaiset joukkoinensa pois Egyptin maasta.
  fi 2Mooseksen 626
 • Nämä olivat Bilhan pojat, hänen, jonka Laaban antoi tyttärellensä Raakelille, ja hän synnytti ne Jaakobille, kaikkiaan seitsemän henkeä.
  fi 1Mooseksen 4625
 • Nämä olivat Diisanin pojat: Uus ja Aran.
  fi 1Mooseksen 3628
 • Nämä olivat Diisonin pojat: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.
  fi 1Mooseksen 3626
 • Nämä olivat Eesaun poikien sukuruhtinaat: Elifaan, Eesaun esikoisen, pojat olivat ruhtinas Teeman, ruhtinas Oomar, ruhtinas Sefo, ruhtinas Kenas,
  fi 1Mooseksen 3615
 • Nämä olivat Eesaun, se on Edomin, pojat, ja nämä heidän sukuruhtinaansa.
  fi 1Mooseksen 3619
 • Nämä olivat Eeserin pojat: Bilhan, Saavan ja Akan.
  fi 1Mooseksen 3627
 • Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
  fi 1Mooseksen 1020
 • Nämä olivat hoorilaisten sukuruhtinaat: ruhtinas Lootan, ruhtinas Soobal, ruhtinas Sibon, ruhtinas Ana,
  fi 1Mooseksen 3629
 • Nämä olivat Leean pojat; ne hän synnytti Jaakobille Mesopotamiassa sekä tyttären Diinan. Näitä Jaakobin poikia ja tyttäriä oli kaikkiaan kolmekymmentä kolme henkeä.
  fi 1Mooseksen 4615
 • Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.
  fi 1Mooseksen 1032
 • Nämä olivat Raakelin pojat, jotka syntyivät Jaakobille, kaikkiaan neljätoista henkeä.
  fi 1Mooseksen 4622
 • Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
  fi 1Mooseksen 1031
 • Nämä olivat Sibonin pojat: Aija ja Ana. Tämä oli se Ana, joka löysi ne lämpimät lähteet erämaassa, paimentaessaan isänsä Sibonin aaseja.
  fi 1Mooseksen 3624
 • Nämä olivat Silpan lapset, hänen, jonka Laaban antoi tyttärellensä Leealle, ja hän synnytti ne Jaakobille, kuusitoista henkeä.
  fi 1Mooseksen 4618
 • Nämä olivat Uus, hänen esikoisensa, tämän veli Buus, Kemuel, Aramin isä,
  fi 1Mooseksen 2221
 • Nämä ovat Eesaun poikien nimet: Elifas, Eesaun vaimon Aadan poika; Reguel, Eesaun vaimon Baasematin poika.
  fi 1Mooseksen 3610
 • Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelin poikien nimet; Jaakobin kanssa he olivat itsekukin perheineen tulleet sinne:
  fi 2Mooseksen 11
 • Nämä ovat heidän perhekuntainsa päämiehet: Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Hanok ja Pallu, Hesron ja Karmi. Nämä ovat Ruubenin sukukunnat.
  fi 2Mooseksen 614
 • Nämä ovat Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne Herralle uhreja: polttouhreja ja ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, kunakin päivänä sen päivän uhrit;
  fi 3Mooseksen 2337
 • Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa:
  fi 3Mooseksen 234
 • Nämä ovat Ismaelin poikien nimet heidän nimiensä ja polveutumisensa mukaan: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam,
  fi 1Mooseksen 2513
 • Nämä ovat Ismaelin pojat ja nämä heidän nimensä heidän kyliensä ja leiripaikkojensa mukaan, kaksitoista ruhtinasta heimokuntineen.
  fi 1Mooseksen 2516
 • Nämä ovat Israelin lasten nimet, niiden, jotka tulivat Egyptiin: Jaakob ja hänen poikansa. Jaakobin esikoinen oli Ruuben.
  fi 1Mooseksen 468
 • Nämä ovat kaikki Israelin sukukunnat, luvultaan kaksitoista, ja tämän puhui heille heidän isänsä siunatessaan heidät; hän siunasi jokaisen erikseen erityisellä siunauksella.
  fi 1Mooseksen 4928
 • Nämä ovat ne käskyt, jotka Herra Siinain vuorella antoi Moosekselle israelilaisia varten.
  fi 3Mooseksen 2734
 • Nämä ovat ne käskyt, säädökset ja lait, jotka Herra asetti itsensä ja israelilaisten välille Siinain vuorella, Mooseksen kautta.
  fi 3Mooseksen 2646
 • Nämä ovat ne oikeudet, jotka sinun tulee asettaa heidän eteensä:
  fi 2Mooseksen 211
 • Nämä puhuivat faraolle, Egyptin kuninkaalle, että he aikoivat viedä israelilaiset pois Egyptistä, nimittäin Mooses ja Aaron.
  fi 2Mooseksen 627
 • nämä rasvat he panivat rintalihojen päälle, ja hän poltti rasvat alttarilla.
  fi 3Mooseksen 920
 • Nämä tuomitkoot kansaa joka aika. Kaikki suuret asiat he saattakoot sinun tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat ratkaiskoot itse. Huojenna näin jotakin itseltäsi, ja kantakoot he kuormaa sinun kanssasi.
  fi 2Mooseksen 1822
 • Nämä tuomitsivat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, mutta vähäiset asiat he ratkaisivat itse.
  fi 2Mooseksen 1826
 • nämlich die Wohnung mit ihrer Hütte und Decke, Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen;
  de 2Mose 3511
 • nämlich so der Priester, der gesalbt ist, sündigen würde, daß er eine Schuld auf das Volk brächte, der soll für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Farren bringen, der ohne Fehl sei, dem HERRN zum Sündopfer.
  de 3Mose 43
 • nämlich Uz, den Erstgeborenen, und Buz, seinen Bruder, und Kemuel, von dem die Syrer kommen,
  de 1Mose 2221
 • Naphtali is a doe set free, who bears beautiful fawns.
  gb Genesis 4921
 • Naphthali ist ein schneller Hirsch und gibt schöne Rede.
  de 1Mose 4921
 • Napnyugot felõl pedig ötven sing szõnyeg vala. Azoknak tíz oszlopa és tíz talpa; az oszlopok horgai és általkötõi ezüstbõl valának.
  hu 2Mózes 3812
 • När Abrahams tjänare hörde deras ord, föll han ned på jorden och tillbad HERREN.
  se 1Mosebok 2452
 • När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för honom och sade till honom: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig.
  se 1Mosebok 171
 • När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.
  se 1Mosebok 53
 • När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden.
  se 1Mosebok 916
 • Når Aron fører frem sin egen syndoffer-okse og gjør soning for sig og sitt hus, skal han først slakte syndoffer-oksen.
  no 3Mosebok 1611
 • När Aron såg detta, byggde han ett altare åt honom. Och Aron lät utropa och säga: I morgon bliver en HERRENS högtid.
  se 2Mosebok 325
 • När Arpaksad var trettiofem år gammal, födde han Sela.
  se 1Mosebok 1112
 • När Baal-Hanan, Akbors son, dog, blev Hadar konung efter honom; och hans stad hette Pagu, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.
  se 1Mosebok 3639
 • När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom.
  se 1Mosebok 3633
 • Når Buen da står i Skyerne, vil jeg se hen til den og ihukomme den evige Pagt mellem Gud og hvert levende Væsen, det er alt Kød på Jorden.
  dk 1Mosebog 916
 • När då Abraham lyfte upp sina ögon, fick han bakom sig se en vädur, som hade fastnat med sina horn i ett snår; och Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe.
  se 1Mosebok 2213
 • Når da eders Børn spørger eder: Hvad betyder den Skik, I der har?
  dk 2Mosebog 1226
 • När då edra barn fråga eder: 'Vad betyder denna eder gudstjänst?',
  se 2Mosebok 1226
 • Når da Herren fører dig inn i kana'anittenes og hetittenes og amorittenes og hevittenes og jebusittenes land, som han tilsvor dine fedre å gi dig, et land som flyter med melk og honning, da skal du holde denne tjeneste i denne måned.
  no 2Mosebok 135
 • När då HERREN såg att han gick åstad för att se, ropade Gud till honom ur busken och sade: Mose! Mose! Han svarade: Här är jag.
  se 2Mosebok 34
 • När då Josef fick se sina bröder, kände han igen dem; men han ställde sig främmande mot dem och tilltalade dem hårt och frågade dem: Varifrån kommen I? De svarade: Från Kanaans land, för att köpa säd till föda åt oss.
  se 1Mosebok 427
 • Når da min Herlighed drager forbi, vil jeg lade dig stå i Klippehulen, og jeg vil dække dig 1ned min Hånd, indtil jeg er kommet forbi.
  dk 2Mosebog 3322
 • När de gå in i uppenbarelsetältet, skola de två sig med vatten, på del att de icke må dö; så ock när de träda fram till altaret för att göra tjänst genom att antända eldsoffer åt HERREN.
  se 2Mosebok 3020
 • Når de går ind i Åbenbaringsteltet, skal de tvætte sig med Vand for ikke at dø; ligeledes når de træder hen til Alteret for at gøre Tjeneste og brænde Ildofre for Herren.
  dk 2Mosebog 3020
 • Når de går inn i sammenkomstens telt, skal de tvette sig med vann forat de ikke skal dø; likeså når de treder frem til alteret for å gjøre tjeneste og brenne ildoffer for Herren.
  no 2Mosebok 3020
 • når de gik ind i Åbenbaringsteltet og trådte hen til Alteret. tvættede de sig, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 4032
 • Når de gikk inn i sammenkomstens telt, og når de trådte nær til alteret, tvettet de sig, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 2Mosebok 4032
 • når de har en Retssag, kommer de til mig, og jeg dømmer Parterne imellem og kundgør dem Guds Anordninger og Love.
  dk 2Mosebog 1816
 • når de har en sak, da kommer de til mig, og jeg skifter rett mellem dem og lærer dem Guds bud og lover.
  no 2Mosebok 1816
 • När de kommo hem till sin fader Jakob i Kanaans land, berättade de för honom allt vad som hade hänt dem och sade:
  se 1Mosebok 4229
 • När de nu hade kommit till den plats som Gud hade sagt Abraham, byggde han där ett altare och lade veden därpå, sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden.
  se 1Mosebok 229
 • När de nu kommo till Goren-Haatad, på andra sidan Jordan, höllo de där en mycket stor och högtidlig dödsklagan, och han anställde en sorgefest efter sin fader i sju dagar.
  se 1Mosebok 5010
 • När de nu på avstånd fingo se honom, innan han ännu hade hunnit fram till dem, lade de råd om att döda honom.
  se 1Mosebok 3718
 • När de så hade slutit förbund vid Beer-Seba, stodo Abimelek och hans härhövitsman Pikol upp och vände tillbaka till filistéernas land.
  se 1Mosebok 2132
 • När de sedan kommo hem till sin fader Reguel, sade han: Varför kommen I så snart hem i dag?
  se 2Mosebok 218
 • När de sedan tömde sina säckar, fann var och en sin penningpung i sin säck. Och då de och deras fader fingo se penningpungarna, blevo de förskräckta.
  se 1Mosebok 4235
 • När den första månaden ingår, skall du på första dagen i månaden uppsätta uppenbarelsetältets tabernakel.
  se 2Mosebok 402
 • Når den som har flod, blir ren for sitt flod, da skal han telle syv dager frem fra den dag han blev ren, og så tvette sine klær og bade sitt legeme i rinnende vann, så er han ren.
  no 3Mosebok 1513
 • När den som har flytning bliver ren från sin flytning, skall han, för att förklaras ren, räkna sju dagar och därefter två sina kläder, och sedan skall han bada sin kropp i rinnande vatten, så bliver han ren.
  se 3Mosebok 1513
 • Når der fødes et Stykke Hornkvæg, et Får eller en Ged, skal de blive syv Dage hos Moderen; men fra den ottende Dag er de skikkede til at vinde Herrens Velbehag som Ildoffergave til Herren.
  dk 3Mosebog 2227
 • Når der går Sæd fra en Mand, skal han bade hele sit Legeme i Vand og være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 1516
 • Når der i en Mand eller Kvinde er en Genfærdsånd eller en Sandsigerånd, skal de lide Døden; de skal stenes, der hviler Blodskyld på dem.
  dk 3Mosebog 2027
 • Når der kommer Spedalskhed på en Klædning enten af Uld eller Lærred
  dk 3Mosebog 1347
 • Når der opstår Strid mellem Mænd, og den ene slår den anden med en Sten eller med Næven, så at han vel ikke dør deraf, men dog må holde Sengen,
  dk 2Mosebog 2118
 • Når der på et Menneskes Hud viser sig en Hævelse eller Udslæt eller en lys Plet, som kan blive til Spedalskhed på hans Hud, skal han føres hen til Præsten Aron eller en af hans Sønner, Præsterne.
  dk 3Mosebog 132
 • Når derimod en handler med Overlæg, så han med List slår sin Næste ihjel, da skal du rive ham bort fra mit Alter, for at han kan lide Døden.
  dk 2Mosebog 2114
 • Når det går sæd fra en mann, da skal han bade hele sitt legeme i vann og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 1516
 • Når det i en mann eller kvinne er en dødningemaner-ånd eller en sannsiger-ånd, da skal de late livet; de skal stenes, deres blod være over dem!
  no 3Mosebok 2027
 • Når det kommer spedalskhet på et klæsplagg av ull eller av lin,
  no 3Mosebok 1347
 • Når det på et menneskes hud viser sig en knute eller et utslett eller en lys flekk, så det på hans hud er noget som ser ut til å bli spedalskhet, da skal han føres til Aron, presten, eller til en av hans sønner, prestene.
  no 3Mosebok 132
 • Når din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og han må sælge sig selv til dig, må du ikke lade ham arbejde som Træl,
  dk 3Mosebog 2539
 • Når din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og ikke kan bjærge Livet, skal du holde ham oppe; som fremmed og indvandret skal han leve hos dig.
  dk 3Mosebog 2535
 • Når din Broder kommer i Trang, så han må sælge noget af sin Ejendom, skal hans nærmeste Slægtning melde sig som Løser for ham og indløse, hvad hans Broder har solgt.
  dk 3Mosebog 2525
 • Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde sig oppe, da skal du støtte ham; som en fremmed og en innerst skal han leve hos dig.
  no 3Mosebok 2535
 • Når din bror blir fattig og må selge noget av sin jordeiendom, da skal hans løser, hans nærmeste frende, komme og innløse det som hans bror har solgt.
  no 3Mosebok 2525
 • Når din bror blir fattig og selger sig til dig, da skal du ikke la ham tjene hos dig som en træl tjener.
  no 3Mosebok 2539
 • Når du adlyder ham og gør alt, hvad jeg siger, vil jeg være dine Fjenders Fjende og dine Modstanderes Modstander,
  dk 2Mosebog 2322
 • När du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden.
  se 1Mosebok 412
 • Når du dyrker Agerjorden, skal den ikke mere skænke dig sin Kraft du skal flakke hjemløs om på Jorden!
  dk 1Mosebog 412
 • Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi dig sin grøde; omflakkende og hjemløs skal du være på jorden.
  no 1Mosebok 412
 • Når du holder Mandtal over Israeliterne, skal enhver, som mønstres, ved Mønstringen give Herren Sonepenge for sit Liv, at ingen Ulykke skal ramme dem i Anledning af Mønstringen.
  dk 2Mosebog 3012
 • Når du holder manntall over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet, gi Herren løsepenger for sitt liv når de telles, så det ikke skal komme nogen ulykke over dem fordi de telles.
  no 2Mosebok 3012
 • Når du kjøper en hebraisk træl, skal han tjene i seks år; men i det syvende skal han gis fri uten vederlag.
  no 2Mosebok 212
 • Når du køber dig en hebræisk Træl, skal han trælle i seks År, men i det syvende skal han frigives uden Vederlag.
  dk 2Mosebog 212
 • Når du køber noget af din Næste, skal der regnes med Årene siden sidste Jubelår; når han sælger dig noget, skal der regnes med Afgrøderne indtil næste Jubelår.
  dk 3Mosebog 2515
 • Når du låner Penge til en fattig Mand af mit Folk i dit Nabolag, må du ikke optræde som en Ågerkarl over for ham. I må ikke tage Renter af ham.
  dk 2Mosebog 2225
 • når du nu jager mig bort fra Agerjorden, og jeg må skjule mig for dit Åsyn og flakke hjemløs om på Jorden, så kan jo enhver, der møder mig, slå mig ihjel!
  dk 1Mosebog 414
 • När du räknar antalet av Israels barn, nämligen av dem som inmönstras, skall vid mönstringen var och en giva åt HERREN en försoningsgåva för sig, på det att ingen hemsökelse må drabba dem vid mönstringen.
  se 2Mosebok 3012
 • Når du selger noget til din næste, eller du kjøper noget av din næste, da skal I ikke gjøre hverandre urett.
  no 3Mosebok 2514
 • Når du ser din fiendes asen ligge under sin byrde, da vokt dig for å gå fra ham; du skal hjelpe ham med å løse byrden av.
  no 2Mosebok 235
 • Når du ser din Uvens Æsel segne under sin Byrde, må du ikke lade ham i Stikken, men du skal hjælpe ham med at læsse Byrden af.
  dk 2Mosebog 235
 • Når du sælger din Næste noget eller køber noget af ham, må I ikke forurette hinanden.
  dk 3Mosebog 2514
 • Når du treffer din fiendes okse eller hans asen som har gått sig vill, da skal du føre dem tilbake til ham.
  no 2Mosebok 234
 • Når du træffer din Fjendes Okse eller Æsel løbende løse, skal du bringe dem tilbage til ham.
  dk 2Mosebog 234
 • När Eber var trettiofyra år gammal, födde han Peleg.
  se 1Mosebok 1116
 • När en främling bor hos eder i edert land, skolen I icke förtrycka honom.
  se 3Mosebok 1933
 • Når en fremmed bor hos dig i eders Land, må I ikke lade ham lide Overlast;
  dk 3Mosebog 1933
 • Når en fremmed bor hos eder i eders land, da skal I ikke undertrykke ham.
  no 3Mosebok 1933
 • Når en fremmed eller en indvandret hos dig kommer til Velstand, og en af dine Brødre i hans Nabolag kommer i Trang, og han må sælge sig til den fremmede eller den indvandrede hos dig eller til en Efterkommer af en fremmeds Slægt,
  dk 3Mosebog 2547
 • Når en fremmed eller innerst hos dig kommer til velstand, og en av dine brødre som bor nær ham, blir fattig og må selge sig til den fremmede som har tilhold hos dig, eller til en som stammer fra en fremmed manns slekt,
  no 3Mosebok 2547
 • Når en kalv eller et lam eller et kje fødes, da skal de bli Syv dager hos moren; men fra den åttende dag av er de velbehagelige for Herren som ildoffer for ham.
  no 3Mosebok 2227
 • När en kalv eller ett får eller en get har blivit född, skall djuret dia sin moder i sju dagar. Men allt ifrån den åttonde dagen är det välbehagligt såsom eldsoffersgåva åt HERREN.
  se 3Mosebok 2227
 • Når en kjøper noget av en levitt, så skal et hus som er solgt, såfremt det ligger i hans egen by, gis fritt i jubelåret; for husene i levittenes byer er deres eiendom blandt Israels barn.
  no 3Mosebok 2533
 • När en klädnad bliver angripen av spetälska, vare sig klädnaden är av ylle eller av linne,
  se 3Mosebok 1347
 • Når en Kvinde har Flåd, idet der flyder Blod fra hendes Blusel, da skal hendes Urenhed vare syv Dage. Enhver, der rører ved hende, skal være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 1519
 • Når en kvinne har blodflod i mange dager, uten at det er hennes månedlige urenhets tid, eller hun har flod lenger enn sedvanlig i sin månedlige urenhets tid, da skal hun være uren alle de dager hennes urenhets flod varer, likesom i sin månedlige urenhets dager.
  no 3Mosebok 1525
 • Når en kvinne har flod, idet det flyter blod fra hennes legeme, da skal hun være uren i syv dager, og enhver som rører ved henne, skal være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 1519
 • Når en kvinne kommer nær noget dyr og har omgang med det, da skal du slå ihjel både kvinnen og dyret; de skal late livet, deres blod være over dem!
  no 3Mosebok 2016
 • Når en låner et Dyr af en anden, og det kommer til Skade eller dør, uden at Ejeren er til Stede, skal han give Erstatning;
  dk 2Mosebog 2214
 • Når en Mand afsvider en Mark eller en Vingård og lader Ilden brede sig, så den antænder en andens Mark, da skal han give det bedste af sin Mark eller Vingård i Erstatning;
  dk 2Mosebog 225
 • Når en Mand eller Kvinde angribes i Hoved eller Skæg,
  dk 3Mosebog 1329
 • Når en Mand eller Kvinde får lyse Pletter, hvide Pletter på Huden,
  dk 3Mosebog 1338
 • Når en Mand forfører en Jomfru, der ikke er trolovet, og ligger hos hende, skal han udrede Brudekøbesummen for hende og tage hende til Hustru;
  dk 2Mosebog 2216
 • Når en Mand giver en anden et Æsel, en Okse, et Får eller et andet Stykke Kvæg i Varetægt, og Dyret dør, kommer til Skade eller røves, uden at nogen ser det,
  dk 2Mosebog 2210
 • Når en Mand giver en anden Penge eller Sager i Varetægt, og de stjæles fra hans Hus, da skal Tyven, hvis han findes, give dobbelt Erstatning;
  dk 2Mosebog 227
 • Når en Mand har Samleje med en Kvinde, og det er en Trælkvinde, en anden Mands Medhustru, som ikke er løskøbt eller frigivet, så skal Afstraffelse finde Sted; dog skal de ikke lide Døden, thi hun var ikke frigivet.
  dk 3Mosebog 1920
 • Når en Mand slår sin Træl eller sin Trælkvinde i Øjet og ødelægger det, skal han give dem fri til Erstatning for Øjet;
  dk 2Mosebog 2126
 • Når en Mand slår sin Træl eller Trælkvinde med sin Stok, så de dør på Stedet, skal han straffes derfor;
  dk 2Mosebog 2120
 • Når en Mand stjæler en Okse eller et Får og slagter eller sælger dem, skal han give fem Okser i Erstatning for Oksen og fire Får for Fåret.
  dk 2Mosebog 221
 • Når en Mand sælger et Beboelseshus i en By med Mure om, gælder hans Indløsningsret kun et fuldt År efter Salget; hans Indløsningsret gælder et År.
  dk 3Mosebog 2529
 • Når en Mand sælger sin Datter som Trælkvinde, skal hun ikke frigives som Trællene.
  dk 2Mosebog 217
 • Når en Mand tager Dækket af en Cisterne eller graver en Cisterne uden at dække den til, og en Okse eller et Æsel så falder deri,
  dk 2Mosebog 2133
 • Når en Mands Okse stanger en andens Okse ihjel, skal de sælge den levende Okse og dele Pengene, og ligeledes skal de dele det døde dyr.
  dk 2Mosebog 2135
 • Når en mann driver hor med en annen manns hustru - med sin næstes hustru, da skal de begge late livet, både mannen og kvinnen som har drevet hor.
  no 3Mosebok 2010
 • Når en mann eller kvinne får lyse flekker, hvite, lyse flekker, på huden,
  no 3Mosebok 1338
 • Når en mann eller kvinne har et sykt sted på hodet eller i skjegget,
  no 3Mosebok 1329
 • Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!
  no 3Mosebok 2013
 • Når en mann ligger hos en kvinne og har omgang med henne, og hun er trælkvinne og festet til en annen mann, men ikke løskjøpt eller frigitt, da skal de straffes, men de skal ikke bøte med livet, fordi hun ikke var frigitt.
  no 3Mosebok 1920
 • Når en mann ligger hos en kvinne som har sin månedlige urenhet, og har omgang med henne, da har han avdekket hennes kilde, og hun har avdekket sitt blods kilde; de skal begge utryddes av sitt folk.
  no 3Mosebok 2018
 • Når en mann ligger hos sin farbrors hustru, har han vanæret sin farbror; de skal lide for sin synd, de skal dø barnløse.
  no 3Mosebok 2020
 • Når en mann ligger hos sin fars hustru, har han vanæret sin fars leie; de skal begge late livet, deres blod være over dem!
  no 3Mosebok 2011
 • Når en mann ligger hos sin sønnekone, skal de begge late livet; de har gjort en vederstyggelig gjerning, deres blod være over dem!
  no 3Mosebok 2012
 • Når en mann mister håret på hodet, så han blir skallet, da er han ren;
  no 3Mosebok 1340
 • Når en mann tar både mor og datter til ekte, da er det skammelig ferd; både han og kvinnene skal brennes med ild; slik skam skal ikke finnes blandt eder.
  no 3Mosebok 2014
 • Når en mann tar sin brors hustru, da er det skamløs ferd; han har vanæret sin bror, de skal være barnløse.
  no 3Mosebok 2021
 • Når en mann tar sin søster, sin fars eller sin mors datter, til ekte og har omgang med henne, og hun med ham, da er det skammelig ferd, og de skal utryddes for sitt folks øine; han har hatt omgang med sin søster, han skal lide for sin misgjerning.
  no 3Mosebok 2017
 • Når en manns okse stanger en annen manns okse ihjel, da skal de selge den levende okse og dele pengene for den, og det døde dyr skal de også dele.
  no 2Mosebok 2135
 • Når en Okse stanger en Mand eller Kvinde ihjel, skal Oksen stenes, og dens Kød må ikke spises, men Ejeren er sagesløs;
  dk 2Mosebog 2128
 • När en prästs dotter har blivit en främmande mans hustru, skall hon icke äta av det heliga som gives till offergärd.
  se 3Mosebok 2212
 • Når en prest ofrer brennoffer for nogen, så skal huden av det brennoffer han har ofret, tilhøre den samme prest.
  no 3Mosebok 78
 • Når en prests datter blir en fremmed manns hustru, skal hun ikke ete av de hellige offergaver;
  no 3Mosebok 2212
 • Når en Præstedatter vanhelliger sig ved at bedrive Hor, da vanhelliger hun sin Fader; hun skal brændes på Bål,
  dk 3Mosebog 219
 • Når en Præstedatter ægter en Lægmand, må hun ikke spise af de ydede Helliggaver;
  dk 3Mosebog 2212
 • Når en slår et menneske ihjel, skal han late livet.
  no 3Mosebok 2417
 • När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan.
  se 1Mosebok 59
 • När Esau hörde sin faders ord, brast han ut i högljudd och bitter klagan och sade till sin fader: Välsigna också mig, min fader.
  se 1Mosebok 2734
 • När Esau var fyrtio år gammal, tog han till hustrur Judit, dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten Elon.
  se 1Mosebok 2634
 • Når et Menneske angribes af Spedalskhed, skal han føres hen til Præsten,
  dk 3Mosebog 139
 • Når et menneske er blitt syk av spedalskhet, skal han føres til presten.
  no 3Mosebok 139
 • När Farao en gång var förtörnad på sina tjänare, satte han mig jämte överste bagaren i fängelse i drabanthövitsmannens hus.
  se 1Mosebok 4110
 • Når Farao kræver et Under af eder, sig så til Aron: Tag din Stav og kast den ned foran Farao, så skal den blive til en Slange!
  dk 2Mosebog 79
 • När Farao nu hade släppt folket, förde Gud dem icke på den väg som gick igenom filistéernas land, fastän denna var den genaste; ty Gud tänkte att folket, när det fick se krig hota, kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten;
  se 2Mosebok 1317
 • när Farao sände och hörde efter, se, då hade icke så mycket som ett enda djur av Israels boskap dött. Men Faraos hjärta var tillslutet, och han släppte icke folket
  se 2Mosebok 97
 • När Farao talar till eder och säger: 'Låten oss se något under', då skall du säga till Aron: 'Tag din stav och kasta den inför Farao', så skall den bliva en stor orm.
  se 2Mosebok 79
 • Når Farao taler til eder og sier: La mig få se et under av eder, da skal du si til Aron: Ta din stav og kast den ned foran Farao! Og den skal bli til en slange.
  no 2Mosebok 79
 • När folket hörde detta stränga tal, blevo de sorgsna, och ingen tog sina smycken på sig.
  se 2Mosebok 334
 • När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.
  se 1Mosebok 3636
 • När han då gick fram och kysste honom, kände han lukten av hans kläder och välsignade honom; han sade: Se, av min son utgår doft, lik doften av en mark, som HERREN har välsignat.
  se 1Mosebok 2727
 • Når han da gjør op med den som har kjøpt ham, skal de regne ut tiden fra det år han solgte sig til ham, og til jubelåret, og pengene som han solgte sig for, skal deles med årenes tall; den tid han har vært hos ham, skal regnes som om han hadde vært dagarbeider.
  no 3Mosebok 2550
 • När han förtäljde detta för sin fader och sina bröder, bannade hans fader honom och sade till honom: Vad är detta för en dröm som du har haft? Skulle då jag och din moder och dina bröder komma och buga oss ned till jorden för dig?
  se 1Mosebok 3710
 • När han lyfte upp sina ögon, fick han se tre män stå framför sig. Och då han såg dem, skyndade han emot dem från tältets ingång och bugade sig ned till jorden
  se 1Mosebok 182
 • När han nämligen såg näsringen och armbanden som hans syster bar, och när han hörde huru hans syster Rebecka berättade: 'Så och så talade mannen till mig', då begav han sig ut till mannen, där denne stod hos kamelerna vid källan.
  se 1Mosebok 2430
 • När han nu hade talat ut med; Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger.
  se 2Mosebok 3118
 • När han nu hann upp dem, sade han detta till dem.
  se 1Mosebok 446
 • Når han så er færdig med at skaffe Helligdommen, Åbenbaringsteltet og Alteret Soning, skal han føre den levende Buk frem.
  dk 3Mosebog 1620
 • När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken.
  se 3Mosebok 1620
 • Når han så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre frem den levende bukk.
  no 3Mosebok 1620
 • Når han sa: Det flekkete skal være din lønn, da fikk alt småfeet flekkete unger, og når han sa: Det stripete skal være din lønn, da fikk alt småfeet stripete unger.
  no 1Mosebok 318
 • När han sade: 'De spräckliga skola vara din lön', då fick hela hjorden spräcklig avföda; och när han sade: 'De strimmiga skola vara din lön', då fick hela jorden strimmig avföda.
  se 1Mosebok 318
 • När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela.
  se 1Mosebok 521
 • Når hendes Renselsestid er omme, skal hun, både efter et Drengebarn og et Pigebarn, bringe et årgammelt Lam som Brændoffer og en Dueunge eller Turteldue som Syndoffer til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang;
  dk 3Mosebog 126
 • Når hennes renselses-dager er til ende, enten det er en sønn eller en datter hun har født, skal hun komme med et årsgammelt lam til brennoffer og en dueunge eller en turteldue til syndoffer og bære det frem til inngangen til sammenkomstens telt, til presten.
  no 3Mosebok 126
 • När HERREN kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Och jag skall härefter icke mer dräpa allt levande, såsom jag nu har gjort.
  se 1Mosebok 821
 • När hon nu skulle föda, se, då funnos tvillingar i hennes liv.
  se 1Mosebok 3827
 • När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.
  se 1Mosebok 3635
 • Når I forløser Hebræerkvinderne, skal I se godt efter ved Fødselen, og er det et Drengebarn, tag så Livet af det, men er det et Pigebarn, lad det så leve!
  dk 2Mosebog 116
 • Når I hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal I se efter i jordmorstolen; er det da en sønn, sa drep ham, men er det en datter, da kan hun leve.
  no 2Mosebok 116
 • Når I holder Rettergang, må I ikke øve Uret ved Længdemål, Vægt eller Rummål;
  dk 3Mosebog 1935
 • Når I høster eders Lands Høst, må du ikke høste helt hen til Kanten af din Mark, ej heller må du sanke Efterslætten efter din Høst.
  dk 3Mosebog 199
 • Når I høster eders Lands Høst, må du ikke høste helt hen til Kanten af din Mark, ej heller må du sanke Efterslætten efter din Høst; til den fattige og den fremmede skal du lade det blive tilbage. Jeg er Herren eders Gud!
  dk 3Mosebog 2322
 • Når I høster grøden i eders land, så skal du ikke skjære kornet helt ut til den ytterste kant av din aker, og de aks som blir liggende efter innhøstingen, skal du ikke sanke op,
  no 3Mosebok 199
 • När I inbärgen skörden av edert land, skall du icke skörda intill yttersta kanten av din åker, icke heller skall du göra någon axplockning efter din skörd.
  se 3Mosebok 199
 • När I kommen in i Kanaans land, som jag vill giva eder till besittning, och jag låter något hus i det land I fån till besittning bliva angripet av spetälska,
  se 3Mosebok 1434
 • När I kommen in i landet och planteren träd av olika slag med ätbar frukt, skolen I anse deras frukt såsom deras förhud. I tre år skolen I hålla dem för oomskurna och icke äta av dem;
  se 3Mosebok 1923
 • Når I kommer ind i Landet og planter alskens Frugttræer, skal I lade deres Forhud, den første Frugt, urørt; i tre År skal de være eder uomskårne og må ikke spises;
  dk 3Mosebog 1923
 • Når I kommer inn i Kana'ans land, som jeg gir eder til eiendom, og jeg lar spedalskhet komme på noget hus i det land I får i eie,
  no 3Mosebok 1434
 • Når I kommer inn i landet og planter alle slags frukttrær, da skal I holde deres første frukt for uren; i tre år skal de være urene for eder, og I skal ikke ete av dem.
  no 3Mosebok 1923
 • Når I kommer til Kanåns Land, som jeg vil give eder i Eje, og jeg lader Spedalskhed komme frem på et Hus i eders Ejendomsland,
  dk 3Mosebog 1434
 • Når I ofrer et Lovprisningsoffer til Herren, skal I ofre det således, at det kan vinde eder Guds Velbehag.
  dk 3Mosebog 2229
 • Når I ofrer Herren et lovprisnings-offer, skal I gjøre det således at Herren kan ha velbehag i eder.
  no 3Mosebok 2229
 • Når I ofrer Takoffer til Herren, skal I ofre det således, at I kan vinde Guds Velbehag.
  dk 3Mosebog 195
 • När I säljen jord, skolen I icke sälja den för evärdlig tid, ty landet är mitt; I ären ju främlingar och gäster hos mig.
  se 3Mosebok 2523
 • Når I vil ofre takkoffer til Herren, da skal I ofre det således at han kan ha velbehag i eder.
  no 3Mosebok 195
 • När I viljen offra ett lovoffer åt HERREN, skolen I offra det på sådant sätt att I bliven välbehagliga.
  se 3Mosebok 2229
 • När I viljen offra tackoffer åt HERREN, skolen I offra det på sådant sätt att I bliven välbehagliga.
  se 3Mosebok 195
 • Når ild bryter løs og fatter i tornehekker, og kornbånd eller det stående korn eller hele akeren brenner op, da skal den som voldte branden, gi fullt vederlag.
  no 2Mosebok 226
 • När Isak hade blivit gammal och hans ögon voro skumma, så att han icke kunde se, kallade han till sig Esau, sin äldste son, och sade till honom: Min son! Han svarade honom: Vad vill du?
  se 1Mosebok 271
 • När Israels barn sågo detta, frågade de varandra: Vad är det? Ty de visste icke vad det var. Men Mose sade till dem: Detta är brödet som HERREN har givit eder till föda.
  se 2Mosebok 1615
 • När Jakob fick se sin morbroder Labans dotter Rakel komma med Labans, hans morbroders, får, gick han fram och vältrade stenen från brunnens öppning och vattnade sin morbroder Labans får.
  se 1Mosebok 2910
 • När Jakob hade givit sina söner denna befallning, drog han sina fötter upp i sängen; och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder.
  se 1Mosebok 4933
 • När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: HERREN är sannerligen på denna plats, och jag visste det icke!
  se 1Mosebok 2816
 • Når jeg bryder Brødets Støttestav for eder, skal ti Kvinder bage eders Brød i een Bagerovn og give eder Brødet tilbage efter Vægt, så I ikke han spise eder mætte.
  dk 3Mosebog 2626
 • Når jeg bryter sønder brødets stav for eder, da skal ti kvinner bake eders brød i én ovn og gi eder brødet igjen efter vekt, og I skal ete og ikke bli mette.
  no 3Mosebok 2626
 • Når jeg har lagt mig til Hvile hos mine Fædre, skal du føre mig fra Ægypten og jorde mig i deres Grav! Han svarede: Jeg skal gøre, som du siger.
  dk 1Mosebog 4730
 • Når jeg trækker Skyer sammen over Jorden, og Buen da viser sig i Skyerne,
  dk 1Mosebog 914
 • När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok.
  se 1Mosebok 518
 • När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom.
  se 1Mosebok 3634
 • När Josua nu hörde huru folket skriade, sade han till Mose: Krigsrop höres i lägret.
  se 2Mosebok 3217
 • När Kenan var sjuttio år gammal, födde han Mahalalel.
  se 1Mosebok 512
 • När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son.
  se 1Mosebok 528
 • När Mahalalel var sextiofem år gammal, födde han Jered.
  se 1Mosebok 515
 • När man nu berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, sände hon och lät kalla till sig sin yngre son Jakob och sade till honom: Se, din broder Esau vill hämnas på dig och dräpa dig.
  se 1Mosebok 2742
 • När man nu berättade för Tamar att hennes svärfader gick upp till Timna för att klippa sina får,
  se 1Mosebok 3813
 • Når menn kommer i slagsmål med hverandre og støter til en fruktsommelig kvinne, så hun føder i utide, men ellers ingen ulykke skjer, så skal den som gjorde det, gi den bot som kvinnens mann pålegger ham; han skal gi efter dommeres skjønn.
  no 2Mosebok 2122
 • Når menn kommer i trette, og den ene slår den andre med en sten eller med neven, og han ikke dør, men blir sengeliggende -
  no 2Mosebok 2118
 • När Metusela var ett hundra åttiosju år gammal, födde han Lemek.
  se 1Mosebok 525
 • När Mose hörde detta, var han till freds.
  se 3Mosebok 1020
 • När Mose kom tillbaka, sammankallade han de äldste i folket och förelade dem allt detta som HERREN hade bjudit honom.
  se 2Mosebok 197
 • Når Mænd kommer i Slagsmål og støder til en frugtsommelig Kvinde, så hun nedkommer i Utide, men der ellers ingen Ulykke sker, da skal han bøde, hvad Kvindens Mand pålægger ham, og give Erstatning for det dødfødte Barn.
  dk 2Mosebog 2122
 • När någon bliver angripen av spetälska, skall han föras till prästen.
  se 3Mosebok 139
 • När någon på sin kropps hud får en upphöjning eller ett utslag eller en ljus fläck, och därav uppstår ett spetälskeartat ont på hans kropps hud, så skall han föras till prästen Aron eller till en av hans söner, prästerna.
  se 3Mosebok 132
 • När någon på sin kropps hud har haft en bulnad som har blivit läkt,
  se 3Mosebok 1318
 • När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall denne straffas med döden; man skall stena honom, blodskuld låder vid honom.
  se 3Mosebok 2027
 • När någon, man eller kvinna, på sin kropps hud får fläckar, vita fläckar,
  se 3Mosebok 1338
 • När Nahor var tjugunio år gammal, födde han Tera.
  se 1Mosebok 1124
 • När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.
  se 1Mosebok 532
 • Når nogen af Vanvare kommer til at spise af det hellige, skal han erstatte Præsten det hellige med Tillæg af en Femtedel.
  dk 3Mosebog 2214
 • når nogen altså har ført skyld over sig med noget av dette og bekjenner det han har syndet i,
  no 3Mosebok 55
 • Når nogen bliver skaldet på Baghovedet, så er han kun isseskaldet; han er ren.
  dk 3Mosebog 1340
 • Når nogen bringer Herren et Takoffer af Hornkvæget eller Småkvæget enten for at indfri et Løfte eller som Frivilligoffer, da skal det være et lydefrit Dyr, for at det kan vinde Guds Velbehag; det må ingen som helst Legemsfejl have;
  dk 3Mosebog 2221
 • Når nogen eter noget hellig og ikke vet om det, skal han godtgjøre presten det hellige og legge femtedelen til.
  no 3Mosebok 2214
 • Når nogen får et brandsår på huden, og kjøttet som gror i brandsåret, viser sig som en lyserød eller hvit flekk,
  no 3Mosebok 1324
 • Når nogen farer troløst frem og av vanvare forsynder sig mot nogen av Herrens hellige ting, så skal han til bot for sin synd ofre Herren som skyldoffer en vær uten lyte av sitt småfe, en som efter din verdsetning er verd minst to sekler i sølv efter helligdommens sekel.
  no 3Mosebok 515
 • Når nogen forfører en jomfru som ikke er trolovet, og ligger hos henne, da skal han gi festegave for henne og ta henne til hustru.
  no 2Mosebok 2216
 • Når nogen forsynder sig og gør sig skyldig i Svig mod Herren, idet han frakender sin Næste Retten til noget, der var ham betroet, et Håndpant eller noget, han har røvet, eller han aftvinger sin Næste noget,
  dk 3Mosebog 521
 • Når nogen gir sin næste et asen eller en okse eller et får eller i det hele noget husdyr å ta vare på, og det dør eller kommer til skade eller røves uten at nogen ser det,
  no 2Mosebok 2210
 • Når nogen gir sin næste penger eller gods å gjemme, og det blir stjålet bort fra mannens hus, da skal tyven, om han finnes, gi dobbelt igjen.
  no 2Mosebok 227
 • Når nogen gør sig skyldig i Svig og af Vanvare forsynder sig mod Herrens Helliggaver, skal han til Bod derfor som Skyldoffer bringe Herren en lydefri Væder af Småkvæget, der er vurderet til mindst to Sølvsekel efter hellig Vægt;
  dk 3Mosebog 515
 • Når nogen har en byld på sin hud, og den læges,
  no 3Mosebok 1318
 • Når nogen helliger Herren sit Hus som Helliggave, skal Præsten vurdere det, alt efter som det er godt eller dårligt, og det skal da stå til den Værdi, Præsten fastsætter.
  dk 3Mosebog 2714
 • Når nogen helliger sitt hus som gave til Herren, da skal presten verdsette det efter som det er, godt eller dårlig; som presten verdsetter, til hvis arvejord i landet den har således skal det stå ved makt.
  no 3Mosebok 2714
 • Når nogen låner et dyr av sin næste, og det kommer til skade eller dør, og dets eier ikke er til stede, da skal han gi full bot.
  no 2Mosebok 2214
 • Når nogen lar en brønn stå åpen eller graver en brønn og ikke dekker den til, og det faller en okse eller et asen i den,
  no 2Mosebok 2133
 • Når nogen lar sitt fe beite på sin aker eller i sin vingård, og han slipper det løs så det kommer til å beite på en annens aker, da skal han gi i vederlag det beste på sin aker og det beste i sin vingård.
  no 2Mosebok 225
 • Når nogen på sin Hud har haft en Betændelse, som er lægt,
  dk 3Mosebog 1318
 • Når nogen selger et våningshus i en by som er omgitt med murer, da skal hans innløsningsrett vare inntil et helt år er gått efterat han har solgt; et år skal hans innløsningsrett vare.
  no 3Mosebok 2529
 • Når nogen selger sin datter til trælkvinne, da skal hun ikke gis fri som trælene.
  no 2Mosebok 217
 • Når nogen slår et Menneske ihjel, skal han lide Døden.
  dk 3Mosebog 2417
 • Når nogen slår sin træl eller trælkvinne i øiet og forderver det, da skal han gi dem fri til vederlag for øiet.
  no 2Mosebok 2126
 • Når nogen slår sin træl eller trælkvinne med en stokk så de dør under hans hånd, da skal han straffes for det.
  no 2Mosebok 2120
 • Når nogen stjeler en okse eller et får og slakter eller selger dem, så skal han gi fem okser istedenfor oksen og fire får for fåret.
  no 2Mosebok 221
 • Når nogen synder og farer troløst frem mot Herren, idet han for sin næste lyver om noget som er ham betrodd eller nedlagt hos ham, eller om noget han har røvet, eller han med vold har fratatt sin næste noget,
  no 3Mosebok 62
 • Når nogen synder, idet han hører opropet til ed og kunde vidne om noget som han enten har sett eller er blitt vitende om, men allikevel ikke gir oplysning derom, og det således ligger en misgjerning på ham,
  no 3Mosebok 51
 • Når nogen tilføjer sin Næste Legemsskade, skal der handles med ham, som han har handlet,
  dk 3Mosebog 2419
 • Når nogen uten å vite det synder mot noget av Herrens bud og gjør noget han har forbudt å gjøre, og han således har ført skyld over sig, og det ligger misgjerning på ham,
  no 3Mosebok 517
 • Når nogen vender sig til dødningemanere og sannsigere og driver avgudsdyrkelse med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mann og utrydde ham av hans folk.
  no 3Mosebok 206
 • Når nogen vil frembære et Afgrødeoffer som Offergave for Herren, skal hans Offergave bestå af fint Hvedemel, og han skal hælde Olie derover og komme Røgelse derpå.
  dk 3Mosebog 21
 • Når nogen vil ofre et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel; og han skal helle olje på det og legge virak ved.
  no 3Mosebok 21
 • Når nogen volder sin næste mén på hans legeme, skal der gjøres det samme med ham som han selv har gjort:
  no 3Mosebok 2419
 • Når nogen, uden at det er ham vitterligt, synder ved at overtræde et af Herrens Forbud, så han bliver skyldig og pådrager sig Skyld,
  dk 3Mosebog 517
 • Når noget af det Kvæg, der tjener eder til Føde, dør, skal den, der rører ved den døde Krop, være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 1139
 • När nu Abraham på tredje dagen lyfte upp sina ögon och fick se platsen på avstånd,
  se 1Mosebok 224
 • När nu alltså hungersnöd var över hela landet, öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd åt egyptierna. Men hungersnöden blev allt större i Egyptens land;
  se 1Mosebok 4156
 • När nu det ryktet spordes i Faraos hus, att Josefs bröder hade kommit, behagade detta Farao och hans tjänare väl.
  se 1Mosebok 4516
 • Når nu egypterne får se dig, vil de si: Dette er hans hustru, og så slår de mig ihjel og lar dig leve.
  no 1Mosebok 1212
 • När nu Esau såg att Isak hade välsignat Jakob och sänt honom till Paddan-Aram för att därifrån taga sig hustru - ty han hade välsignat honom och bjudit honom och sagt: Du skall icke taga till hustru någon av Kanaans döttrar -
  se 1Mosebok 286
 • När nu hans herre hörde vad hans hustru berättade för honom, nämligen att hans tjänare hade betett sig mot henne på detta sätt, blev hans vrede upptänd.
  se 1Mosebok 3919
 • Når nu Herren fører dig til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Hivviternes og Jebusiternes Land, som han tilsvor dine Fædre at ville give dig, et Land, der flyder med Mælk og Honning, så skal du overholde denne Skik i denne Måned.
  dk 2Mosebog 135
 • När nu Jakob om aftonen kom hem från marken, gick Lea honom till mötes och sade: Till mig skall du gå in; ty jag har givit min sons kärleksäpplen såsom lön för dig. Så låg han hos henne den natten.
  se 1Mosebok 3016
 • När nu min härlighet går förbi, skall jag låta dig stå där i en klyfta på berget, och jag skall övertäcka dig med min hand, till dess jag har gått förbi.
  se 2Mosebok 3322
 • När nu morgonrodnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade: Stå upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, på det att du icke må förgås genom stadens missgärning.
  se 1Mosebok 1915
 • Når nu Moses løftede Hænderne i Vejret, fik Israeliterne Overtaget, men når han lod Hænderne synke, fik Amalekiterne Overtaget.
  dk 2Mosebog 1711
 • När nu solen var nära att gå ned och en tung sömn hade fallit på Abram, se, då kom en förskräckelse över honom och ett stort mörker.
  se 1Mosebok 1512
 • når nu Ægypterne ser dig, og de mener, at du er min Hustru, slår de mig ihjel og lader dig leve;
  dk 1Mosebog 1212
 • När på en man eller en kvinna något ställe på huvudet eller på hakan bliver angripet
  se 3Mosebok 1329
 • När på en mans huvud håret utan vidare faller av, är det vanlig bakskallighet; han är ren.
  se 3Mosebok 1340
 • När Peleg var trettio år gammal, födde han Regu.
  se 1Mosebok 1118
 • När prästen ser svallköttet, skall han förklara honom oren; svallköttet är orent, det är spetälska.
  se 3Mosebok 1315
 • Når presten da ser på ham og finner at det er en hvit knute på huden, og at hårene på den er blitt hvite, og at det er tegn til vilt kjøtt i knuten,
  no 3Mosebok 1310
 • Når presten da ser på ham og finner at utslettet har bredt sig videre ut på huden, da skal han si ham uren; det er spedalskhet.
  no 3Mosebok 138
 • När Regu var trettiotvå år gammal, födde han Serug.
  se 1Mosebok 1120
 • Når så Farao lader eder kalde og spørger eder, hvad I er,
  dk 1Mosebog 4633
 • När så Farao var helt nära, lyfte Israels barn upp sina ögon och fingo se att egyptierna kommo tågande efter dem. Då blevo Israels barn mycket förskräckta och ropade till HERREN.
  se 2Mosebok 1410
 • När så prästen bringar försoning för honom inför HERRENS ansikte, då bliver honom förlåtet, vad han än må hava gjort, som har dragit skuld över honom. Tredje Mosebok (Leviticus), 6 Kapitlet Tillägg till lagarna om brännoffer, spisoffer och syndoffer. Invigningsoffret.
  se 3Mosebok 67
 • När så prästen för honom bringar försoning för den synd han har begått i något av dessa stycken, då bliver honom förlåtet. Och det övriga skall tillhöra prästen, likasom vid spisoffret.
  se 3Mosebok 513
 • När så prästen medelst skuldoffersväduren bringar försoning för honom inför HERRENS ansikte för den synd han har begått, då bliver den synd han har begått honom förlåten.
  se 3Mosebok 1922
 • Når så presten den syvende dag ser på ham ennu en gang og finner at det syke sted er bleknet og ikke har bredt sig videre ut på huden, da skal han si ham ren; det er da bare et utslett, og han skal tvette sine klær, så er han ren.
  no 3Mosebok 136
 • När Samla dog, blev Saul från Rehobot vid floden konung efter honom.
  se 1Mosebok 3637
 • När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom.
  se 1Mosebok 3638
 • När sedan Aron talade till Israels barns hela menighet, vände de sig mot öknen, och se, då visade sig HERRENS härlighet i molnskyn.
  se 2Mosebok 1610
 • När sedan budbärarna kommo tillbaka till Jakob, sade de: Vi träffade din broder Esau, som redan drager emot dig med fyra hundra man.
  se 1Mosebok 326
 • När sedan Farao kallar eder till sig och frågar: 'Vad är edert yrke?',
  se 1Mosebok 4633
 • När sedan gossen hade vuxit upp; förde hon honom till Faraos dotter, och denna upptog honom såsom sin son och gav honom namnet Mose, ty, sade hon, ur vattnet har jag dragit upp honom.
  se 2Mosebok 210
 • När sedan Josef hade kommit hem, förde de skänkerna, som de hade med sig, in till honom i huset och föllo ned för honom till jorden.
  se 1Mosebok 4326
 • När sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen, upptändes hans vrede, och han kastade tavlorna ifrån sig och slog sönder dem nedanför berget.
  se 2Mosebok 3219
 • När sedan Mose steg ned från Sinai berg, och på vägen ned från berget hade vittnesbördets två tavlor med sig, visste han icke att hans ansiktes hy hade blivit strålande därav att han hade talat med honom.
  se 2Mosebok 3429
 • När sedan Noa vaknade upp från ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom, sade han:
  se 1Mosebok 924
 • När sedan Ruben kom tillbaka till brunnen, se, då fanns Josef icke i brunnen. Då rev han sönder sina kläder
  se 1Mosebok 3729
 • När sedan tiden var inne att hon skulle föda, se, då funnos tvillingar i hennes liv.
  se 1Mosebok 2524
 • När Sela var trettio år gammal, födde han Eber.
  se 1Mosebok 1114
 • När Serug var trettio år gammal, födde han Nahor.
  se 1Mosebok 1122
 • När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos.
  se 1Mosebok 56
 • Når solen er gått ned, er han ren, og derefter kan han ete av de hellige gaver; for det er hans mat.
  no 3Mosebok 227
 • Når Solen går ned, er han ren, og derefter må han spise af Helliggaverne, thi de er hans Mad.
  dk 3Mosebog 227
 • När Tera var sjuttio år gammal, födde han Abram, Nahor och Haran.
  se 1Mosebok 1126
 • När vi därefter hade kommit hem till din tjänare, min fader, berättade vi för honom vad min herre hade sagt.
  se 1Mosebok 4424
 • narrabisque filio tuo in die illo dicens hoc est quod fecit Dominus mihi quando egressus sum de Aegypto
  la Exodus 138
 • narravit ergo ille quod viderat putabam me stare super ripam fluminis
  la Genesis 4117
 • narravit ergo Moses omnia filiis Israhel qui non adquieverunt ei propter angustiam spiritus et opus durissimum
  la Exodus 69
 • narravit Moses cognato suo cuncta quae fecerat Deus Pharaoni et Aegyptiis propter Israhel universum laborem qui accidisset eis in itinere quo liberarat eos Dominus
  la Exodus 188
 • narravit prior praepositus pincernarum somnium videbam coram me vitem
  la Genesis 409
 • narravitque Moses Aaron omnia verba Domini quibus miserat eum et signa quae mandaverat
  la Exodus 428
 • nati sunt autem Ioseph filii duo antequam veniret fames quos ei peperit Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos
  la Genesis 4150
 • natique sunt Eber filii duo nomen uni Faleg eo quod in diebus eius divisa sit terra et nomen fratris eius Iectan
  la Genesis 1025
 • natique sunt Ioseph filii in terra Aegypti quos genuit ei Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos Manasses et Ephraim
  la Genesis 4620
 • nato autem Ioseph dixit Iacob socero suo dimitte me ut revertar in patriam et ad terram meam
  la Genesis 3025
 • <<< operone list >>>