mi - The Holy Bible

 • Mi arco pondré en las nubes, el cual será por seńal de convenio entre mí y la tierra.
  es Génesis 913
 • Mi dissero: Facci un dio, che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosč, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia capitato.
  it Esodo 3223
 • Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk: igaz emberek vagyunk. [Soha] nem voltak kémek a te szolgáid.
  hu 1Mózes 4211
 • Mi padre me conjuró diciendo: He aquí yo muero; en mi sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás; ruego pues que vaya yo ahora, y sepultaré á mi padre, y volveré.
  es Génesis 505
 • Mi rispose: Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderŕ con te il suo angelo e darŕ felice esito al tuo viaggio, cosě che tu possa prendere una moglie per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre.
  it Genesi 2440
 • Mi seńor preguntó á sus siervos, diciendo: żTenéis padre ó hermano?
  es Génesis 4419
 • Mia forza e mio canto č il Signore, egli mi ha salvato. E' il mio Dio e lo voglio lodare, č il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!
  it Esodo 152
 • Mich deuchte, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, und eure Garben umher neigten sich vor meiner Garbe.
  de 1Mose 377
 • Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
  hu 1Mózes 1013
 • Midián papjának pedig hét leánya vala, és oda menének és [vizet] húzának és tele merék a válúkat, hogy megitassák atyjoknak juhait.
  hu 2Mózes 216
 • Midianites who were merchants passed by, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. They brought Joseph into Egypt.
  gb Genesis 3728
 • Midjans Sřnner var Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sřnner.
  dk 1Mosebog 254
 • Midőn elaluszom az én atyáimmal, vígy ki engem Égyiptomból és temess el az ő sírjokba. És monda: Én a te beszéded szerint cselekszem.
  hu 1Mózes 4730
 • Midt pĺ den skal det vćre en ĺpning for hodet, og rundt omkring ĺpningen skal det vćre en vevet bord - likesom ĺpningen pĺ en brynje - forat den ikke skal revne.
  no 2Mosebok 2832
 • Midt pĺ havde Kĺben en Halsĺbning ligesom Halsĺbningen pĺ en Panserskjorte, omgivet af en Linning, for at den ikke skulde rives itu,
  dk 2Mosebog 3923
 • Midt pĺ overkjortelen var det en ĺpning - likesom ĺpningen pĺ en brynje - og rundt omkring ĺpningen var det en bord, forat den ikke skulde revne.
  no 2Mosebok 3923
 • Midt pĺ skal den have en Halsĺbning ligesom Halsĺbningen pĺ en Panserskjorte, omgivet af en Linning i vćvet Arbejde, for at den ikke skal rives itu;
  dk 2Mosebog 2832
 • Midt under hendes hĺrde Fřdselsveer sagde Jordemoderen til hende: Frygt ikke, thi ogsĺ denne Gang fĺr du en Sřn!
  dk 1Mosebog 3517
 • Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.
  fi 1Mooseksen 52
 • Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi. Mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi.
  fi 1Mooseksen 2740
 • Miért futottál el titkon, s loptál meg engem? miért nem jelentetted nékem, hogy elbocsátottalak volna örömmel, énekszóval, dob- és hegedűszóval?
  hu 1Mózes 3127
 • Miért mondanák az égyiptomiak, mondván: Vesztökre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörülje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet.
  hu 2Mózes 3212
 • Miért mondottad: Húgom ő; azért vevém magamnak feleségűl. Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el.
  hu 1Mózes 1219
 • Miért nem ettétek meg a bűnért való áldozatot a szenthelyen? Hiszen igen szentséges az, és néktek adta azt [az] [Úr a] gyülekezet vétkének hordozásáért, hogy engesztelést szerezzetek annak az Úr előtt.
  hu 3Mózes 1017
 • Miért veszszünk el szemed láttára mind magunk, mind földünk? végy meg minket és földünket kenyéren, és mi és a mi földünk szolgái leszünk a Faraónak; csak adj magot, hogy éljünk s ne haljunk meg, és a föld ne pusztuljon el.
  hu 1Mózes 4719
 • Mies vastasi: He lähtivät pois täältä, sillä minä kuulin heidän sanovan: 'Menkäämme Dootaniin'. Niin Joosef meni veljiensä jäljissä ja löysi heidät Dootanista.
  fi 1Mooseksen 3717
 • Mies vastasi: Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin.
  fi 1Mooseksen 312
 • Mies, joka on sen maan valtiaana, puhutteli meitä ankarasti ja kohteli meitä, niinkuin olisimme olleet maata vakoilemassa.
  fi 1Mooseksen 4230
 • Míg elfordul a te bátyád haragja te rólad, és elfelejtkezik arról a mit rajta elkövettél: akkor elküldök és haza hozatlak téged: miért fosztatnám meg mindkettőtöktől egy napon?
  hu 1Mózes 2745
 • migale et cameleon et stelio ac lacerta et talpa
  la Leviticus 1130
 • mihi enim quando veniebam de Mesopotamiam mortua est Rahel in terra Chanaan in ipso itinere eratque vernum tempus et ingrediebar Ephratam et sepelivi eam iuxta viam Ephratae quae alio nomine appellatur Bethleem
  la Genesis 487
 • mikäli on saanut ne hankituiksi, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi ruokauhrin ohella. Näin pappi toimittakoon puhdistettavalle sovituksen Herran edessä.
  fi 3Mooseksen 1431
 • Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.
  hu 1Mózes 412
 • Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 4032
 • Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában űl vala, és a mint meglátá őket Lót, felkele eléjök, és arczczal a földre borúla.
  hu 1Mózes 191
 • Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd.
  hu 3Mózes 199
 • Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
  hu 1Mózes 171
 • Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
  hu 2Mózes 1223
 • Mikor asszony lesz magfolyóssá [és] véressé lesz az ő magfolyása a testén, hét napig legyen az ő havi bajában, és valaki illeti azt, tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1519
 • Mikor atyjokhoz Réhuelhez menének, monda ez: Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek?
  hu 2Mózes 218
 • Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről.
  hu 1Mózes 717
 • Mikor azért felmenénk a te szolgádhoz, az én atyámhoz és tudtul adjuk vala néki az én uramnak beszédét;
  hu 1Mózes 4424
 • Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig.
  hu 2Mózes 1712
 • Mikor azt mondotta: A pettyegetettek legyenek a te béred, a juhok mind pettyegetetteket ellenek vala. Ha azt mondotta: A csíkos lábúak legyenek a te béred, a juhok mind csíkos lábúakat ellenek vala.
  hu 1Mózes 318
 • Mikor bementek majd a Kanaán földére, a melyet én adok néktek birtokul, és a ti birtokotokban levő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok:
  hu 3Mózes 1434
 • Mikor eléré Lábán Jákóbot, s Jákób a hegyen voná fel sátorát; Lábán is a Gileád hegyén voná fel az ő rokonaival egybe.
  hu 1Mózes 3125
 • Mikor eljutának Atád szérűjéhez, mely a Jordánon túl van, nagy és keserves sírással sírának ott. József pedig hét napig gyászolá az ő atyját.
  hu 1Mózes 5010
 • Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, tíz asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemenczében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégesztek meg.
  hu 3Mózes 2626
 • Mikor ezt hallotta vala Mózes, jónak tetszék ez néki.
  hu 3Mózes 1020
 • Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba.
  hu 2Mózes 212
 • Mikor Izráel fiait fejenként számba veszed, adja meg kiki életének váltságát az Úrnak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtok az ő megszámláltatásuk miatt.
  hu 2Mózes 3012
 • Mikor Jákób este a mezőről jöve, eleibe méne Lea, és monda: Én hozzám jőjj be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért; és nála hála azon éjszaka.
  hu 1Mózes 3016
 • Mikor Jákób fiai megjövének a mezőről és meghallák a [dolgot,] elkeseredének s nagyon megharaguvának azok az emberek, azért hogy ocsmányságot cselekedett Izráelben, Jákób leányával hálván, a minek nem kellett volna történni.
  hu 1Mózes 347
 • Mikor József haza jöve, bevivék néki az ajándékot, mely kezökben vala, a házba, és leborulának előtte a földig.
  hu 1Mózes 4326
 • Mikor kitudódik a bűn, a melyet elkövettek: akkor áldozzék a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora elé.
  hu 3Mózes 414
 • Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, a ki minket Égyiptom földéből kihozott.
  hu 2Mózes 321
 • Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz!
  hu 2Mózes 325
 • Mikor ma a forráshoz érkezém, mondék: Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, vajha szerencséssé tennéd az én útamat, melyen járok:
  hu 1Mózes 2442
 • Mikor meghallá a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borula, és senki nem tevé fel az ékszereit.
  hu 2Mózes 334
 • Mikor megláták őt a Faraó főemberei, magasztalák a Faraó előtt és elvivék az asszonyt a Faraó udvarába.
  hu 1Mózes 1215
 • Mikor negyven nap eltelék, mert akkorra telnek be a bebalzsamozás napjai, siraták őt az Égyiptombeliek hetven napig.
  hu 1Mózes 503
 • Mikor pedig a harmatszállás megszűnék, ímé a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók mint a dara a földön.
  hu 2Mózes 1614
 • Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?
  hu 2Mózes 1226
 • Mikor pedig az ő bátyjai elmenének Sikhembe, hogy az ő atyjok juhait őrizzék;
  hu 1Mózes 3712
 • Mikor pedig azt mondám az én uramnak: Hátha nem akarna velem az a leányzó eljőni?
  hu 1Mózes 2439
 • Mikor pedig bementek arra a földre, és plántáltok ott mindenféle gyümölcstermő fát, annak gyümölcsét körülmetéletlennek tartsátok, három esztendeig legyen az néktek körülmetéletlen: meg ne egyétek.
  hu 3Mózes 1923
 • Mikor pedig elmúlék az esztendő, menének hozzá a második esztendőben, és mondának néki: Nem titkolhatjuk el uramtól, hogy bizony elfogyott a pénz, és a barom-nyájak mind uramnál vannak, a mint látja az én uram semmi sem maradt, csak testünk és földünk.
  hu 1Mózes 4718
 • Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.
  hu 1Mózes 22
 • Mikor pedig elvégezte Mózes velök a beszédet, leplet tőn orczájára.
  hu 2Mózes 3433
 • Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.
  hu 2Mózes 3118
 • Mikor pedig földetek termését learatjátok: ne arasd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd; a szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  hu 3Mózes 2322
 • Mikor pedig hírűl vivék Rebekának, az ő nagyobbik fiának Ézsaúnak beszédit, elkülde és magához hívatá az ő kisebbik fiát Jákóbot, és monda néki: Ímé Ézsaú a te bátyád azzal fenyeget, hogy megöl téged.
  hu 1Mózes 2742
 • Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.
  hu 1Mózes 1916
 • Mikor pedig kivitetnék, elkülde az ő ipához, mondván: Attól a férfiútól vagyok terhes, a kiéi ezek. És mondá: Ismerd meg, kérlek, kié e gyűrű, e zsinór, és e pálcza.
  hu 1Mózes 3825
 • Mikor pedig láták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölik vala, és jó szót sem bírnak vala hozzá szólani.
  hu 1Mózes 374
 • Mikor pedig letelnek az ő tisztulásának napjai, fiú miatt vagy leány miatt, hozzon egészen égőáldozatul esztendős bárányt, galambfiat vagy gerliczét bűnért való áldozatul, a gyülekezet sátorának nyílása elé a paphoz.
  hu 3Mózes 126
 • Mikor pedig megtisztul a magfolyós az ő folyásából, akkor számláljon hét napot az ő tisztulására, és mossa meg ruháit, és a testét is mossa le forrásvízben, és tiszta lesz.
  hu 3Mózes 1513
 • Mikor pedig ott valamennyi nyáj összeverődik, elgördítik a követ a kút szájáról és megitatják a juhokat s ismét helyére teszik a követ, a kút szájára.
  hu 1Mózes 293
 • Mikor pedig Sára nevetgélni látá az Égyiptombéli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szűlt vala,
  hu 1Mózes 219
 • Mikor távolról megláták, minekelőtte közel ért volna hozzájok, összebeszélének, hogy megölik.
  hu 1Mózes 3718
 • Mikor valaki ételáldozatot akar áldozni az Úrnak, lisztlángból áldozzék, és öntsön arra olajat, és temjént is tegyen arra.
  hu 3Mózes 21
 • Mikor vétkezik valaki, és hűtlenséget követ el az Úr ellen, [tudniillik] eltagadja felebarátjának reábízott vagy kezébe adott holmiját, vagy megrabolja vagy zsarolja felebarátját;
  hu 3Mózes 62
 • Miksi egyptiläiset saisivat sanoa: 'Heidän onnettomuudekseen hän vei heidät pois, tappaaksensa heidät vuorilla ja hävittääksensä heidät maan päältä'? Käänny vihasi hehkusta ja kadu sitä turmiota, jonka aioit tuottaa kansallesi.
  fi 2Mooseksen 3212
 • Miksi ette ole syöneet syntiuhria pyhässä paikassa? Sehän on korkeasti-pyhä, ja hän on antanut sen teille, että poistaisitte kansan syntivelan ja toimittaisitte heille sovituksen Herran edessä.
  fi 3Mooseksen 1017
 • Miksi me menehtyisimme sinun silmiesi edessä, sekä me itse että meidän peltomme? Osta meidät ja peltomme leivällä, niin me tulemme peltoinemme faraon orjiksi. Anna meille siementä, että eläisimme emmekä kuolisi eivätkä peltomme joutuisi autioiksi.
  fi 1Mooseksen 4719
 • Miksi sanoit: 'Hän on minun sisareni', niin että minä otin hänet vaimokseni? Katso, tässä on vaimosi, ota hänet ja mene.
  fi 1Mooseksen 1219
 • milvum ac vulturem iuxta genus suum
  la Leviticus 1114
 • min bĺge sätter jag i skyn; den skall vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden.
  se 1Mosebok 913
 • Min bue setter jeg i skyen, og den skal vćre et tegn pĺ pakten mellem mig og jorden.
  no 1Mosebok 913
 • Min Bue sćtter jeg i Skyen, og den skal vćre Pagtstegn mellem mig og Jorden!
  dk 1Mosebog 913
 • Min fader har tagit en ed av mig och sagt: 'När jag är död, begrav mig dĺ i den grav som jag har lĺtit gräva ĺt mig i Kanaans land.' Sĺ lĺt mig nu fara ditupp och begrava min fader; sedan skall jag komma tillbaka igen.
  se 1Mosebok 505
 • Min Fader tog mig i Ed, idet han sagde: Nĺr jeg er dřd, sĺ jord mig i den Grav, jeg lod mig grave i Kana'ans Land! Lad mig derfor drage op og jorde min Fader og sĺ vende tilbage hertil!
  dk 1Mosebog 505
 • Min far tok en ed av mig og sa: Jeg dřr; i min grav som jeg lot grave for mig i Kana'ans land, der skal du begrave mig. La mig derfor fĺ dra op og begrave min far og sĺ vende tilbake!
  no 1Mosebok 505
 • Min herre frĺgade sina tjänare och sade: 'Haven I eder fader eller nĺgon broder ännu därhemma?'
  se 1Mosebok 4419
 • Min Herre spurgte sine Trćlle Har I Fader eller Broder?
  dk 1Mosebog 4419
 • Min herre spurte sine tjenere: Har I far eller bror?
  no 1Mosebok 4419
 • Min herre, hör mig. Ett jordstycke till ett värde av fyra hundra siklar silver, vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din döda.
  se 1Mosebok 2316
 • Min själ inlĺte sig ej i deras rĺd, min ära tage ingen del i deras samkväm; ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdĺd stympade de oxar.
  se 1Mosebok 496
 • Minä elätän sinua siellä - vielä on näet viisi nälkävuotta - niin ettet sinä eikä sinun perheesi eikä kukaan omaisistasi ole sortuva puutteeseen.'
  fi 1Mooseksen 4511
 • Minä lähetän kauhuni sinun edelläsi ja saatan hämminkiin kaikki kansat, joiden luo sinä tulet, ja ajan kaikki vihollisesi pakoon sinun edestäsi.
  fi 2Mooseksen 2327
 • Minä lähetän teidän sekaanne metsän pedot riistämään teiltä lapsenne, raatelemaan karjaanne ja vähentämään teidän lukuanne, niin että teidän tienne tulevat autioiksi.
  fi 3Mooseksen 2622
 • Minä menen sinun kanssasi Egyptiin, ja minä myös johdatan sinut sieltä takaisin. Ja Joosefin käsi on sulkeva sinun silmäsi.
  fi 1Mooseksen 464
 • Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
  fi 2Mooseksen 202
 • Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta antaakseni teille Kanaanin maan ja ollakseni teidän Jumalanne.
  fi 3Mooseksen 2538
 • Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta, olemasta heidän orjinansa; ja minä mursin rikki teidän ikeenne puut ja annoin teidän kulkea pää pystyssä.
  fi 3Mooseksen 2613
 • Minä olen Herra. Älköön kukaan Aaronin jälkeläinen, joka on pitalinen tai jolla on vuoto, syökö pyhistä lahjoista, ennenkuin hän on tullut puhtaaksi; ja joka koskee johonkin kuolleesta saastuneeseen tahi jolla on siemenvuoto,
  fi 3Mooseksen 224
 • Minä olen Jumala, joka ilmestyin Beetelissä, jossa sinä voitelit patsaan ja jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lähde tästä maasta ja palaja synnyinmaahasi.'
  fi 1Mooseksen 3113
 • Minä olen kuullut israelilaisten napinan. Puhu heille ja sano: Iltahämärässä teillä on oleva lihaa syödäksenne, ja huomenna on teillä leipää yltäkyllin; niin te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.
  fi 2Mooseksen 1612
 • Minä olen liian halpa kaikkeen siihen armoon ja kaikkeen siihen uskollisuuteen, jota sinä olet palvelijallesi osoittanut; sillä ainoastaan sauva kädessäni minä kuljin tämän Jordanin yli, ja nyt on minulle karttunut kaksi joukkoa.
  fi 1Mooseksen 3210
 • Minä olen muukalainen ja vieras teidän keskuudessanne; antakaa minulle perintöhauta maassanne, haudatakseni ja kätkeäkseni siihen vainajani.
  fi 1Mooseksen 234
 • minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
  fi 1Mooseksen 913
 • minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.
  fi 1Mooseksen 2217
 • Minä saatan teidän kimppuunne miekan, joka kostaa rikotun liiton; ja kun te kokoonnutte kaupunkeihinne, niin minä lähetän teidän sekaanne ruttotaudin, ja teidän on antautuminen vihollisen valtaan.
  fi 3Mooseksen 2625
 • Mina sabbater skolen I hĺlla, och för min helgedom skolen I hava fruktan. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 1930
 • Mina sabbater skolen I hĺlla, och för min helgedom skolen I hava fruktan. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 262
 • Mina stadgar skolen I hĺlla: Du skall icke lĺta tvĺ slags djur av din boskap para sig med varandra; din ĺker skall du icke besĺ med tvĺ slags säd; en klädnad av tvĺ olika slags garn fĺr icke komma pĺ dig.
  se 3Mosebok 1919
 • minä tarkastan tänään kaiken laumasi; erota siitä pois kaikki pilkulliset ja kirjavat lampaat sekä karitsoista kaikki mustat ja vuohista kirjavat ja pilkulliset. Ja minun palkkani on sitten oleva tämä,
  fi 1Mooseksen 3032
 • Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele.
  fi 1Mooseksen 911
 • Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita.
  fi 1Mooseksen 176
 • Minä tuon palasen leipää virkistääksenne itseänne, ennenkuin jatkatte matkaanne, sillä kaiketi sitä varten olette poikenneet palvelijanne luo. He sanoivat: Tee, niinkuin olet puhunut.
  fi 1Mooseksen 185
 • Minä vannotan sinua Herran, taivaan ja maan Jumalan, kautta, ettet ota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun,
  fi 1Mooseksen 243
 • Minä vastaan hänestä; minun kädestäni saat vaatia hänet. Jos en tuo häntä takaisin sinun luoksesi ja aseta häntä eteesi, niin minä olen syyllinen sinun edessäsi kaiken elinaikani.
  fi 1Mooseksen 439
 • Mind az az arany, a mely a munkára, a szenthelynek összes munkáira feldolgoztaték, ez az áldozati arany: huszonkilencz talentom, és hétszáz harmincz siklus vala, a szent siklus szerint.
  hu 2Mózes 3824
 • Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.
  hu 1Mózes 111
 • Mind ezek a Sziddim völgyében egyesűlének; ez a Sóstenger.
  hu 1Mózes 143
 • Mind ezek Izráel nemzetségei, tizenketten, és ez az a mit mondott nékik az ő atyjok, mikor őket megáldá; mindeniket tulajdon áldásával áldá meg.
  hu 1Mózes 4928
 • Mind szolgád, mind szolgálóleányod, a kik lesznek néked, a körületek lévő népek közül [legyenek:] azokból vásárolj szolgát és szolgálóleányt;
  hu 3Mózes 2544
 • Mindaddig tisztátalan legyen, a míg rajta van a fakadék, tisztátalan az; csak ő maga lakjék, a táboron kivül legyen az ő lakása.
  hu 3Mózes 1346
 • Mindamellett is, hogy eladta magát, megváltható legyen; akárki megválthassa azt az ő atyjafiai közül.
  hu 3Mózes 2548
 • Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása.
  hu 2Mózes 3419
 • Mindaz is, a mi csúszik-mászik a földön, útálatos legyen, meg ne egyétek.
  hu 3Mózes 1141
 • Mindaz is, a min hál az ő havi bajában, tisztátalan legyen és mindaz is, a min ül, tisztátalan legyen.
  hu 3Mózes 1520
 • Mindaz pedig, a ki hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1125
 • Mindaz, a ki átesik a számláláson, húsz esztendőstől fogva felfelé, adja meg az áldozatot az Úrnak.
  hu 2Mózes 3014
 • Mindaz, a ki hasonló füstölőt csinál ehhez, hogy azt illatoztassa, irtassék ki az ő népe közül.
  hu 2Mózes 3038
 • Mindaz, a minek orrában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közűl mind meghala.
  hu 1Mózes 722
 • Mindazáltal a szolgálóleány fiát is néppé teszem, mivelhogy a te magod ő.
  hu 1Mózes 2113
 • Mindazok a lelkek pedig, a kik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.
  hu 2Mózes 15
 • Mindazokból, a melyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg: A minek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg.
  hu 3Mózes 119
 • Mindazt, a mi hason csúszik, és mindazt, a mi négy, sőt mindazt, a mi több lábon jár, a földön csúszó-mászó bármely állatot, meg ne egyétek ezeket, mert útálatosak ezek.
  hu 3Mózes 1142
 • Mindazt, a minek hasadt a körme, és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző a barmok közt, megehetitek.
  hu 3Mózes 113
 • Mindazt, a mit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek; ne hallassék az a te szádból.
  hu 2Mózes 2313
 • Minden ágy, a melyen fekszik a magfolyós, tisztátalan, és minden holmi is, a melyre ráül, tisztátalan lesz.
  hu 3Mózes 154
 • Minden ágy, a melyen fekszik az ő folyásának egész ideje alatt, olyan legyen, mint a havi baja idejében lévő ágya, és minden holmi is, a melyre ráül, tisztátalan legyen, mint az ő havi bajának tisztátalansága alatt.
  hu 3Mózes 1526
 • Minden állat, a mely a négylábúak között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek; mindaz, a ki azoknak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1127
 • Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden a mi mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint.
  hu 1Mózes 819
 • Minden barom, a melynek hasadt a körme, de nincs egészen ketté hasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek; valaki illeti azt, tisztátalan legyen.
  hu 3Mózes 1126
 • Minden becslésed pedig a szent siklus szerint legyen; húsz géra legyen a siklus.
  hu 3Mózes 2725
 • Minden egyéb négylábú szárnyas féreg pedig útálatos legyen néktek.
  hu 3Mózes 1123
 • Minden ételáldozat is, a melyet kemenczében sütnek és minden, a mit rostélyon vagy serpenyőben készítenek, a papé legyen, a ki azt áldozta.
  hu 3Mózes 79
 • Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: [mind] önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.
  hu 2Mózes 3529
 • Minden holló az ő nemével.
  hu 3Mózes 1115
 • Minden kövérjét pedig szedje ki belőle, és füstölögtesse el az oltáron.
  hu 3Mózes 419
 • Minden megehető eledel, a melyhez [az] [ilyen edényből] víz jut, tisztátalan, és minden megiható ital is minden [ilyen] edényben tisztátalan legyen.
  hu 3Mózes 1134
 • Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelűl; a mint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat.
  hu 1Mózes 93
 • Minden szárnyas féreg, a mely négy lábon jár, útálatos néktek.
  hu 3Mózes 1120
 • Minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója; minden te áldozatodhoz sót adj.
  hu 3Mózes 213
 • Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét.
  hu 1Mózes 72
 • Minden vadat, mely veled van, minden testből, madarat, barmot, és minden földön csúszó-mászó állatot vígy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön.
  hu 1Mózes 817
 • Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt.
  hu 2Mózes 3524
 • Mindenestől úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.
  hu 2Mózes 259
 • Mindent azért valamije vala József kezére bíza; és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arczú vala.
  hu 1Mózes 396
 • Mine Sabbater skal I bolde, og min Helligdom skal I frygte. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1930
 • Mine sabbater skal I holde og ha ćrefrykt for min helligdom; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1930
 • Mine sabbater skal I holde, og for min helligdom skal I ha ćrefrykt; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 262
 • Mine Sabbater skal I holde, og min Helligdom skal I frygte. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 262
 • Minekutánna pedig visszatért Khédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiméne ő elébe Sodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe.
  hu 1Mózes 1417
 • Minkätähden pakenit salaa, läksit luotani varkain? Et ilmoittanut minulle mitään, ja niin minä en saanut saattaa sinua matkalle iloiten ja laulaen, vaskirummuin ja kantelein,
  fi 1Mooseksen 3127
 • minor quoque peperit filium et vocavit nomen eius Ammon id est filius populi mei ipse est pater Ammanitarum usque hodie
  la Genesis 1938
 • minor sum cunctis miserationibus et veritate quam explesti servo tuo in baculo meo transivi Iordanem istum et nunc cum duabus turmis regredior
  la Genesis 3210
 • Mint béres, mint zsellér legyen nálad; a kürtölésnek esztendejéig szolgáljon nálad.
  hu 3Mózes 2540
 • Mint esztendőről esztendőre fogadott béres legyen nála; ne uralkodjék kegyetlenül rajta te előtted.
  hu 3Mózes 2553
 • Mint fő-ember ne fertőztesse meg magát az ő népe között, hogy szentségtelenné ne legyen.
  hu 3Mózes 214
 • Minulla olisi valta tehdä teille pahaa, mutta teidän isänne Jumala sanoi minulle viime yönä näin: 'Varo, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa'.
  fi 1Mooseksen 3129
 • Mio padre mi ha fatto giurare: Ecco, io sto per morire: tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora, possa io andare a seppellire mio padre e tornare.
  it Genesi 505
 • Mira, yo he llamado por su nombre á Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá;
  es Éxodo 312
 • Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer.
  es Génesis 312
 • Mirad que Jehová os dió el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día.
  es Éxodo 1629
 • Miriam answered them, 'Sing to Yahweh, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea.'
  gb Exodus 1521
 • Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand; and all the women went out after her with tambourines and with dances.
  gb Exodus 1520
 • Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos: Yo Jehová vuestro Dios.
  es Levítico 184
 • Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas; tu haza no sembrarás con mistura de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas.
  es Levítico 1919
 • Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia: Yo Jehová.
  es Levítico 1930
 • Mischma, Duma, Massa,
  fr Genčse 2514
 • mise in testa le schiave con i loro figli, piů indietro Lia con i suoi figli e piů indietro Rachele e Giuseppe.
  it Genesi 332
 • Mise infine la cortina all'ingresso della Dimora.
  it Esodo 4028
 • Misero le due catene d'oro sui due anelli alle due estremitŕ del pettorale.
  it Esodo 3917
 • miseruntque eum in carcerem donec nossent quid iuberet Dominus
  la Leviticus 2412
 • miseruntque in cisternam quae non habebat aquam
  la Genesis 3724
 • Mishma, Dumah, Massa,
  gb Genesis 2514
 • misit autem et nuntios ante se ad Esau fratrem suum in terram Seir regionis Edom
  la Genesis 323
 • misit autem Iudam ante se ad Ioseph ut nuntiaret ei et ille occurreret in Gessen
  la Genesis 4628
 • misit autem Iudas hedum per pastorem suum Odollamitem ut reciperet pignus quod dederat mulieri qui cum non invenisset eam
  la Genesis 3820
 • misit eos in carcerem principis militum in quo erat vinctus et Ioseph
  la Genesis 403
 • misit et vocavit Rahel et Liam in agrum ubi pascebat greges
  la Genesis 314
 • misitque iuvenes de filiis Israhel et obtulerunt holocausta immolaveruntque victimas pacificas Domino vitulos
  la Exodus 245
 • misitque Pharao et vocavit Mosen et Aaron dicens ad eos peccavi etiam nunc Dominus iustus ego et populus meus impii
  la Exodus 927
 • Misjma, Duma, Massa,
  dk 1Mosebog 2514
 • Misma, Duma och Massa,
  se 1Mosebok 2514
 • Misma, Duma, Massa,
  it Genesi 2514
 • Misma, Duma, Massa,
  de 1Mose 2514
 • Misma, Duuma, Massa,
  fi 1Mooseksen 2514
 • Misshagar hon sin herre, sedan denne förut har ingĺtt förbindelse med henne, sĺ lĺte han henne köpas fri. Till främmande folk have han icke makt att sälja henne, när han sĺ har handlat trolöst mot henne.
  se 2Mosebok 218
 • Mit dem andern Lamm gegen Abend sollst du tun wie mit dem Speisopfer und Trankopfer des Morgens, zu süßem Geruch, ein Feuer dem Herrn.
  de 2Mose 2941
 • mit Kedor-Laomor, dem König von Elam, und mit Thideal, dem König der Heiden, und mit Amraphel, dem König von Sinear, und mit Arioch, dem König von Ellasar: vier Könige mit fünfen.
  de 1Mose 149
 • mit seinen zwanzig Säulen und zwanzig Füßen von Erz, aber ihre Haken und Querstäbe von Silber;
  de 2Mose 3810
 • mit vierzig silbernen Füßen, unter jeglichem Brett zwei Füße.
  de 2Mose 3626
 • Mitä on säädetty syntiuhrista, koskee vikauhriakin; laki on sama molemmista. Se olkoon sen papin oma, joka sillä sovituksen toimittaa.
  fi 3Mooseksen 77
 • Mitään ruokauhria, jonka te tuotte Herralle, älköön valmistettako happamesta; älkää polttako uhria Herralle mistään happamesta taikinasta tai hunajasta.
  fi 3Mooseksen 211
 • Mitään vihittyä, mitä hyvänsä, jonka joku on vihkinyt Herralle omaisuudestansa, olipa se ihminen tai eläin tai perintömaa, älköön myytäkö älköönkä lunastettako; sillä kaikki vihitty on korkeasti-pyhää, Herran omaa.
  fi 3Mooseksen 2728
 • Mitsraďm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim,
  fr Genčse 1013
 • mitte ergo iam nunc et congrega iumenta tua et omnia quae habes in agro homines enim et iumenta et universa quae inventa fuerint foris nec congregata de agris cecideritque super ea grando morientur
  la Exodus 919
 • mittens super utrumque sortem unam Domino et alteram capro emissario
  la Leviticus 168
 • mittentes qui ferrent ad patrem et dicerent hanc invenimus vide utrum tunica filii tui sit an non
  la Genesis 3732
 • mittite e vobis unum et adducat eum vos autem eritis in vinculis donec probentur quae dixistis utrum falsa an vera sint alioquin per salutem Pharaonis exploratores estis
  la Genesis 4216
 • Miután pedig elvégezi a szenthelyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést; hozza elő az élő bakot.
  hu 3Mózes 1620
 • Mivel a te szolgád e fiúért az ő atyjánál kezes lett, mondván: Ha vissza nem hozom őt hozzád, mind éltig bűnös legyek az én atyám előtt.
  hu 1Mózes 4432
 • Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgatást, a melylyel nyomorgatják őket az Égyiptombeliek:
  hu 2Mózes 39
 • Mivelhogy azért bűnössé lett és vétkezett, térítse vissza az elrablottat, a mit rabolt, vagy a zsaroltat, a mit zsarolt, vagy a reá bízottat, a mi reá bízatott, vagy az elveszettet, a mit megtalált;
  hu 3Mózes 64
 • Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.
  hu 1Mózes 265
 • Mizraim became the father of Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,
  gb Genesis 1013
 • Mizraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphthuhiter,
  de 1Mose 1013
 • Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
  dk 1Mosebog 1013
 • <<< operone list >>>