ga - The Holy Bible

 • Gå bort til hjorden og hent mig derfra to gode kje, så skal jeg lage en velsmakende rett av dem for din far, slik som han liker det.
  no 1Mosebok 279
 • Gå bort till hjorden och hämta mig därifrån två goda killingar, så vill jag av dem tillreda en smaklig rätt åt din fader, en sådan som han tycker om.
  se 1Mosebok 279
 • Gå derfor i Morgen tidlig til Farao, når han begiver sig ned til Vandet, og træd frem for ham ved Nilens Bred og tag Staven, der forvandledes til en Slange, i Hånden
  dk 2Mosebog 715
 • Gå derfor kun, jeg vil være med din Mund og lære dig, hvad du skal sige!
  dk 2Mosebog 412
 • Gå hen og sig til Farao, Ægyptens Konge, at han skal lade Israeliterne drage ud af, sit Land!
  dk 2Mosebog 611
 • gå i Forbøn hos Herren, at det nu må være nok med Guds Torden og Haglvejret, så vil jeg lade eder rejse, og I skal ikke blive længer!
  dk 2Mosebog 928
 • Gå inn og si til Farao, kongen i Egypten, at han skal la Israels barn fare ut av sitt land.
  no 2Mosebok 611
 • Gå nu åstad och församla de äldste i Israel, och säg till dem: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig, och han har sagt: 'Jag har sett till eder och har sett det som vederfares eder Egypten;
  se 2Mosebok 316
 • Gå nu du, og jeg vil være med din munn og lære dig hvad du skal tale.
  no 2Mosebok 412
 • Gå nu hen og kald Israels Ældste sammen og sig til dem: Herren, eders Fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har åbenbaret sig for mig og sagt: Jeg har givet Agt på eder og på, hvad man har gjort imod eder i Ægypten,
  dk 2Mosebog 316
 • Gå nu hen og tag fat på eders Arbejde; I får ingen Halm, men I skal levere det samme Antal Teglsten!
  dk 2Mosebog 518
 • Gå nu och för folket dit jag har sagt dig; se, min ängel skall gå framför dig. Men när min hemsökelses dag kommer, skall jag på dem hemsöka deras synd.
  se 2Mosebok 3234
 • Gå nu og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren, eders fedres Gud, har åpenbaret sig for mig, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og sagt: Jeg har sett til eder og vet hvorledes de farer frem mot eder i Egypten.
  no 2Mosebok 316
 • Gå och lyft upp gossen, och tag honom vid handen; jag skall göra honom till ett stort folk.
  se 1Mosebok 2118
 • Gå och tala med Farao, konungen i Egypten, att han släpper Israels barn ut ur sitt land.
  se 2Mosebok 611
 • Gå selv og finn eder halm, hvor I kan; Men i eders arbeid skal det ikke avkortes noget.
  no 2Mosebok 511
 • gå selv ud og sank eder Halm, hvor I kan finde det, men i eders Arbejde bliver der intet eftergivet!
  dk 2Mosebog 511
 • Gå til Farao imorgen tidlig når han går ned til elven, og still dig i hans vei på elvebredden, og staven som blev skapt om til en slange, skal du ta i hånden.
  no 2Mosebok 715
 • Gå till Farao i morgon bittida -- han går nämligen då ut till vattnet -- och ställ dig i hans väg, på stranden av Nilfloden. Och tag i din hand staven som förvandlades till en orm.
  se 2Mosebok 715
 • Gå ud af Arken med din Hustru, dine Sønner og dine Sønnekoner
  dk 1Mosebog 816
 • Gå ud til Hjorden og hent mig to gode Gedekid; så laver jeg af dem en lækker Ret Mad til din Fader efter hans Smag;
  dk 1Mosebog 279
 • Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustruer med dig.
  no 1Mosebok 816
 • Gå ut ur arken med din hustru och dina söner och dina söners hustrur.
  se 1Mosebok 816
 • Gaadia ahdistavat rosvojoukot, mutta hän itse ahdistaa heitä heidän kintereillään.
  fi 1Mooseksen 4919
 • Gaadin pojat olivat Sifjon ja Haggi, Suuni ja Esbon, Eeri ja Arodi ja Areli.
  fi 1Mooseksen 4616
 • Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; fiaid elsõszülöttét nékem add.
  hu 2Mķzes 2229
 • Gad - en fiendeflokk hugger inn på ham, men han hugger dem i hælene.
  no 1Mosebok 4919
 • Gad accinctus proeliabitur ante eum et ipse accingetur retrorsum
  la Genesis 4919
 • Gád fiai pedig: Czifjon, Khaggi, Súni, Eczbķn, Héri, Arķdi és Areéli.
  hu 1Mķzes 4616
 • Gad sera assailli par des bandes armées, Mais il les assaillira et les poursuivra.
  fr Genčse 4919
 • Gad skall trängas av skaror, men själv skall han tränga dem på hälarna.
  se 1Mosebok 4919
 • Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt sie auf der Ferse.
  de 1Mose 4919
 • Gád! had háborgatja; majd õ hág annak sarkába.
  hu 1Mķzes 4919
 • Gad, assalito da un'orda, ne attacca la retroguardia.
  it Genesi 4919
 • Gad, ejército lo acometerá; Mas él acometerá al fin.
  es Génesis 4919
 • Gad, på ham gør Krigerskarer Indhug, men han gør Indhug i Hælene på dem.
  dk 1Mosebog 4919
 • Gads söner voro Sifjon och Haggi, Suni och Esbon, Eri och Arodi och Areli.
  se 1Mosebok 4616
 • Gån själva och skaffen eder halm, var I kunnen finna sådan; men i edert arbete skall intet avdrag göras.
  se 2Mosebok 511
 • Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays oų tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un pičge pour toi.
  fr Exode 3412
 • Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant ā leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes;
  fr Exode 3415
 • <<< operone list >>>