fr - The Holy Bible

 • fra Arod Aroditernes Slægt og fra Ar'eli Ar'eliternes Slægt.
  dk 4Mosebog 2617
 • fra Arod arodittenes ætt, fra Areli arelittenes ætt.
  no 4Mosebok 2617
 • Fra Aser kommer fedmen, hans mat, og lekre retter som for konger har han å gi.
  no 1Mosebok 4920
 • Fra Asmon skal grensen svinge bort til Egyptens bekk og så gå ut i havet.
  no 4Mosebok 3405
 • fra Asriel Asrieliternes Slægt, fra Sjekem Sjekemiternes Slægt,
  dk 4Mosebog 2631
 • fra Azmon skal Grænsen dreje hen til Ægyptens Bæk og ende ved Havet.
  dk 4Mosebog 3405
 • fra Bamot til halen på Moabs Højslette, til Pisgas Top, som rager op over Ørkenen.
  dk 4Mosebog 2120
 • fra Beri'as Sønner: Fra Heber stammer Hebriternes Slægt og fra Malkiel Malkieliternes Slægt.
  dk 4Mosebog 2645
 • fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat, så at Grænsen ender ved Zedad;
  dk 4Mosebog 3408
 • Fra dagen efter sabbaten, fra den dag I bærer frem svinge-kornbåndet, skal I telle fulle syv uker;
  no 3Mosebok 2315
 • fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.
  dk 1Mosebog 105
 • Fra den første Måned til det femte År skal Vurderingssummen for et Drengebarn være fem Sekel Sølv, for et Pigebarn tre.
  dk 3Mosebog 276
 • Fra det femte til det tyvende År skal Vurderingssummen for Mandspersoner være tyve Sekel, for Kvinder ti.
  dk 3Mosebog 275
 • Fra det tresindstyvende År og opefter skal Vurderingssummen være femten Sekel, hvis det er en Mand, men ti, hvis det er en Kvinde.
  dk 3Mosebog 277
 • fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot- Ir, Kela
  dk 1Mosebog 1011
 • Fra dette land drog han ut til Assur og bygget Ninive og Rehobot-Ir og Kalah
  no 1Mosebok 1011
 • fra din Faders Gud han hjælpe dig!Og Gud den Almægtige, han velsigne dig med Himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!
  dk 1Mosebog 4925
 • fra din fars Gud, og han hjelpe dig, fra den Allmektige, og han velsigne dig med velsignelser fra himmelen der oppe, med velsignelser fra dypet der nede, med brysters og morslivs velsignelser!
  no 1Mosebok 4925
 • Fra disse bredte de som bor på hedningenes kyster, sig ut i sine land, med sine forskjellige tungemål, efter sine ætter, i sine folkeslag.
  no 1Mosebok 105
 • Fra eders Boliger skal I bringe Svingningsbrød, to Brød, som skal laves af to Tiendedele Efa fint Hvedemel og bages syrede, en Førstegrødegave til Herren.
  dk 3Mosebog 2317
 • Fra eders hjemsteder skal I komme med to svingebrød, som er laget av to tiendedeler av en efa fint mel og bakt med surdeig; de er en førstegrøde for Herren.
  no 3Mosebok 2317
 • Fra fjellet Hor skal I avmerke grensen dit hvor veien går til Hamat, og grensen skal gå ut ved Sedad.
  no 4Mosebok 3408
 • Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear;
  dk 1Mosebog 1010
 • Fra Gerson nedstammede Libniternes og Sjimiternes Slægter; det var Gersoniternes Slægter.
  dk 4Mosebog 0321
 • Fra gli animali che strisciano per terra riterrete immondi: la talpa, il topo e ogni specie di sauri,
  it Levitico 1129
 • fra Hesron hesronittenes ætt, fra Karmi karmittenes ætt.
  no 4Mosebok 2606
 • fra Hezron Hezroniternes Slægt og fra Karmi Karmiternes Slægt.
  dk 4Mosebog 2606
 • Fra i volatili terrete in abominio questi, che non dovrete mangiare, perché ripugnanti: l'aquila, l'ossìfraga e l'aquila di mare,
  it Levitico 1113
 • fra Jasjub Jasjubiternes Slægt og fra Sjimron Sjimroniternes Slægt.
  dk 4Mosebog 2624
 • fra Jasub jasubittenes ætt, fra Simron simronittenes ætt.
  no 4Mosebok 2624
 • fra Jeser jisrittenes ætt, fra Sillem sillemittenes ætt.
  no 4Mosebok 2649
 • fra Jezer Jezeriternes Slægt og fra Sjillem Sjillemiternes Slægt,
  dk 4Mosebog 2649
 • Fra Kades sendte Moses bud til Edoms konge og lot si: Så sier din bror Israel: Du vet hvor meget ondt vi har lidt.
  no 4Mosebok 2014
 • Fra Kadesj sendte Moses Sendebud til kongen af Edom med det Bud: Din Broder Israel lader sige: Du kender jo alle de Besværligheder, som er vederfaret os,
  dk 4Mosebog 2014
 • Fra Kehat nedstammede Amramiternes, Jizhariternes, Hebroniternes og Uzzieliternes Slægter; det var Kehatiternes Slægter.
  dk 4Mosebog 0327
 • Fra Kibrot-Hatta'ava brøt folket op til Haserot, og de blev i Haserot.
  no 4Mosebok 1135
 • Fra Kibrot-Hattåva drog Folket til Hazerot, og de gjorde Holdt i Hazerot.
  dk 4Mosebog 1135
 • Fra le città che darete ai leviti, sei saranno città di asilo, che voi designerete perché vi si rifugi l'omicida: a queste aggiungerete altre quarantadue città.
  it Numeri 3506
 • fra Mattana til Nahaliel; fra Nahaliel til Bamot;
  dk 4Mosebog 2119
 • Fra Merari nedstammede Maliternes og Musjiternes Slægter; det var Meraris Slægter.
  dk 4Mosebog 0333
 • Fra min Side er min Pagt med dig, at du skal blive Fader til en Mængde Folk;
  dk 1Mosebog 174
 • fra Osni osnittenes ætt, fra Eri erittenes ætt,
  no 4Mosebok 2616
 • fra Ozni Ozniternes Slægt, fra Eti Eriternes Slægt,
  dk 4Mosebog 2616
 • Fra questi non vi era alcuno di quegli Israeliti dei quali Mosè e il sacerdote Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai,
  it Numeri 2664
 • Fra Sefam skal grensen gå ned til Ribla østenfor Ajin og derfra gå videre ned til den når fjellskråningen østenfor Kinnerets sjø.
  no 4Mosebok 3411
 • fra Sefufam sufamittenes ætt, fra Hufam hufamittenes ætt.
  no 4Mosebok 2639
 • fra Serah serahittenes ætt, fra Sa'ul sa'ulittenes ætt.
  no 4Mosebok 2613
 • fra Sjemida Sjemidaiternes Slægt og fra Hefer Heferiternes Slægt;
  dk 4Mosebog 2632
 • fra Sjufam Sjufamiternes Slægt og fra Hufam Hufamiternes Slægt.
  dk 4Mosebog 2639
 • Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti impiccherà ad un palo e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso.
  it Genesi 4019
 • Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti restituirà nella tua carica e tu porgerai il calice al faraone, secondo la consuetudine di prima, quando eri suo coppiere.
  it Genesi 4013
 • fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtreds års alderen, alle, som skulde udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet både med hvad der skulde gøres, og hvad der skulde bæres,
  dk 4Mosebog 0447
 • fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen skal du mønstre dem, alle, der skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet.
  dk 4Mosebog 0423
 • fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen skal du mønstre dem, alle, som skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
  dk 4Mosebog 0430
 • fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, der skal gøre Tjeneste med' at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
  dk 4Mosebog 0403
 • fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
  dk 4Mosebog 0435
 • fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
  dk 4Mosebog 0439
 • fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
  dk 4Mosebog 0443
 • Fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen skal du mønstre dem, alle som skal trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt.
  no 4Mosebok 0423
 • Fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen skal du mønstre dem, alle som skal trede inn i tjenesten og utføre arbeidet ved sammenkomstens telt.
  no 4Mosebok 0430
 • fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt -
  no 4Mosebok 0439
 • fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt -
  no 4Mosebok 0443
 • fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt.
  no 4Mosebok 0435
 • fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde utføre arbeid ved sammenkomstens telt med å tjene og med å bære -
  no 4Mosebok 0447
 • fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, over alle som skal trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt!
  no 4Mosebok 0403
 • fra Tyveårsalderen og opefter skal du og Aron mønstre alle våbenføre Mænd i Israel, Hærafdeling for Hærafdeling;
  dk 4Mosebog 0103
 • fra Tyveårsalderen og opefter, som Herren havde pålagt Moses. Og Israeliterne, som var udvandret fra Ægypten, var følgende:
  dk 4Mosebog 2604
 • Fra tyveårsalderen og opover skal de mønstres - således som Herren hadde befalt Moses og Israels barn, dem som hadde draget ut av Egyptens land.
  no 4Mosebok 2604
 • fra tyveårsalderen og opover; alle dem i Israel som kan dra ut i krig, skal I mønstre, hær efter hær, du og Aron.
  no 4Mosebok 0103
 • fra Zera Zeraiternes Slægt og fra Sjaul Sjauliternes Slægt.
  dk 4Mosebog 2613
 • fracturam pro fractura oculum pro oculo dentem pro dente restituet qualem inflixerit maculam talem sustinere cogetur
  la Leviticus 2420
 • fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth; as he has injured someone, so shall it be done to him.
  gb Leviticus 2420
 • fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent; il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain.
  fr Lévitique 2420
 • fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig?
  de 1Mose 407
 • framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för de inmönstrade.
  se 4Mosebok 0702
 • Främlingen som bor hos eder skall räknas såsom en inföding bland eder, du skall älska honom såsom dig själv; I haven ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är HERREN, eder Gud.
  se 3Mosebok 1934
 • Från Aser kommer fetma, honom till mat; konungsliga läckerheter har han att giva.
  se 1Mosebok 4920
 • från Bamot till den dal som ligger: på Moabs mark uppe på Pisga, där man kan se ut över ödemarken.
  se 4Mosebok 2120
 • Från berget Hor skolen I draga eder gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad.
  se 4Mosebok 3408
 • Från de orter där I bon skolen I bära fram viftoffersbröd, två kakor av två tiondedels efa fint mjöl, bakade med surdeg: en förstlingsgåva åt HERREN.
  se 3Mosebok 2317
 • Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.
  se 1Mosebok 105
 • Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela,
  se 1Mosebok 1011
 • Från Gerson härstammade libniternas släkt och simeiternas släkt; dessa voro gersoniternas släkter.
  se 4Mosebok 0321
 • Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt hebroniternas släkt och ussieliternas släkt; dessa voro kehatiternas släkter.
  se 4Mosebok 0327
 • Från Kibrot-Hattaava bröt folket upp och tågade till Haserot; och i Haserot stannade de.
  se 4Mosebok 1136
 • Från klippornas topp ser jag ju honom, och från höjderna skådar jag honom: se, det är ett folk som bor för sig självt och icke anser sig likt andra folkslag.
  se 4Mosebok 2309
 • Från Merari härstammade maheliternas släkt och musiternas släkt; dessa voro merariternas släkter.
  se 4Mosebok 0333
 • Från öknen drogo de till Mattana, från Mattana till Nahaliel, från: Nahaliel till Bamot,
  se 4Mosebok 2119
 • fratremque vestrum minimum adducite ad me ut sciam quod non sitis exploratores et istum qui tenetur in vinculis recipere possitis ac deinceps emendi quae vultis habeatis licentiam
  la Genesis 4234
 • frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all'altro.
  it Levitico 2420
 • frels mig fra min Broder Esaus Hånd, thi jeg frygter for, at han skal komme og slå mig, både Moder og Børn!
  dk 1Mosebog 3211
 • Fremdeles bragte Øversterne Offergaver til Alterets indvielse, dengang det blev salvet, og Øversterne bragte deres Offergaver hen foran Alteret.
  dk 4Mosebog 0710
 • Fremdeles fødte hun hans Broder Abel. Abel blev Fårehyrde, Kain Agerdyrker.
  dk 1Mosebog 42
 • Fremdeles lavede han over Teltdækket et Dække af rødfarvede Væderskind og derover endnu et Dække af Tahasjskind.
  dk 2Mosebog 3619
 • Fremdeles lavede han Tæpper af Gedehår til et Teltdække uden om Boligen, og her lavede han elleve Tæpper,
  dk 2Mosebog 3614
 • Fremdeles sagde Gud: Dette er Tegnet på den Pagt, jeg til evige Tider opretter mellem mig og eder og hvert levende Væsen, som er hos eder:
  dk 1Mosebog 912
 • Fremdeles sagde han: Lovet være Herren, Sems Gud, og Kana'an blive hans Træl!
  dk 1Mosebog 926
 • Fremdeles sagde Moses til Kora: Hør nu, I Levisønner!
  dk 4Mosebog 1608
 • Fremdeles skal de rense Alteret for Aske og brede et rødt Purpurklæde derover
  dk 4Mosebog 0413
 • Fremdeles skal du fejre Højtiden for Høsten, Førstegrøden af dit Arbejde, af hvad du sår i din Mark, og Højtiden for Frugthøsten ved Årets Udgang, når du har bjærget Udbyttet af dit Arbejde hjem fra Marken.
  dk 2Mosebog 2316
 • Fremdeles skal du lave Alteret af Akacietræ, fem Alen langt og fem Alen bredt, firkantet skal Alteret være, og tre Alen højt.
  dk 2Mosebog 271
 • Fremdeles skal du lave Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op,
  dk 2Mosebog 2615
 • Fremdeles skal du lave Bærestænger til Alteret, Stænger af Akacietræ, og overtrække dem med Kobber.
  dk 2Mosebog 276
 • Fremdeles skal du lave en Lysestage af purt Guld, i drevet Arbejde skal Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, laves, således af dens Blomster med Bægere og Kroner er i eet med den.
  dk 2Mosebog 2531
 • Fremdeles skal du lave en Pandeplade af purt Guld, og i den skal du gravere, som når man graverer Signeter: Helliget Herren.
  dk 2Mosebog 2836
 • Fremdeles skal du lave et Alter til at brænde Røgelse på: af Akacietræ skal du lave det,
  dk 2Mosebog 301
 • Fremdeles skal du lave et Bord at Alkacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,
  dk 2Mosebog 2523
 • Fremdeles skal du lave et Dække over Teltdækket af rødfarvede Væderskind og derover endnu et Dække af Tahasjskind.
  dk 2Mosebog 2614
 • fremdeles skal du lave et Forhæng af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus; det skal laves i Kunstvævning med Keruber på.
  dk 2Mosebog 2631
 • Fremdeles skal du lave et Forhæng til Teltets indgang af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning;
  dk 2Mosebog 2636
 • Fremdeles skal du lave Tæpper af Gedehår til et Teltdække uden om Boligen, og her skal du lave elleve Tæpper,
  dk 2Mosebog 267
 • Fremdeles skal du pålægge Israeliterne at skaffe dig ren Olivenoli af knuste Frugter til Lysestagen, og der skal stadig sættes Lamper på.
  dk 2Mosebog 2720
 • Fremdeles skal du tilvirke Kåben, som hører til Efoden, helt og holdent af violet Purpur.
  dk 2Mosebog 2831
 • Fremdeles skal du tilvirke Retskendelsens Brystskjold i Kunstvævning på samme Måde som Efoden; af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus skal du lave det;
  dk 2Mosebog 2815
 • Fremdeles skal følgende tilfalde dig som Offerydelse af deres Gaver: Alle Gaver fra Israelitterne, hvormed der udføres Svingning, giver jeg dig tillige med dine Sønner og Døtre som en evig gyldig Rettighed; enhver, som er ren i dit Hus, må spise deraf.
  dk 4Mosebog 1811
 • fremdeles som Drikoffer dertil en Fjerdedel Hin Vin for hvert Lam; i Helligdommen skal derudgydes Drikoffer af stærk Drik for Herren.
  dk 4Mosebog 2807
 • Fremdeles talede Herren til Moses og Aron og sagde:
  dk 4Mosebog 1426
 • fremstil ham for Præsten Eleazar og hele Menigheden og indsæt ham således i deres Påsyn;
  dk 4Mosebog 2719
 • Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!.
  it Esodo 1425
 • Fri mig ut av Esaus, min brors hånd; for jeg er redd han skal komme og slå ihjel mig og mine, både mor og barn.
  no 1Mosebok 3211
 • Frißt aber der Grind weiter an der Haut, nachdem er rein gesprochen ist,
  de 3Mose 1335
 • Frißt es weiter in der Haut, so soll er unrein urteilen; denn es ist gewiß ein Aussatzmal.
  de 3Mose 1322
 • From among his brothers he took five men, and presented them to Pharaoh.
  gb Genesis 472
 • From Kibroth Hattaavah the people traveled to Hazeroth; and they stayed at Hazeroth.
  gb Numbers 1135
 • From Mount Hor you shall mark out to the entrance of Hamath; and the border shall pass by Zedad.
  gb Numbers 3408
 • From now on, when you till the ground, it won't yield its strength to you. You will be a fugitive and a wanderer in the earth.
  gb Genesis 412
 • from the firstborn of the children of Israel he took the money, one thousand three hundred sixty-five shekels, after the shekel of the sanctuary:
  gb Numbers 0350
 • From the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, Yahweh blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Yahweh's blessing was on all that he had, in the house and in the field.
  gb Genesis 395
 • From there they traveled to Beer; that is the well of which Yahweh said to Moses, Gather the people together, and I will give them water.
  gb Numbers 2116
 • From there they traveled, and encamped in the valley of Zered.
  gb Numbers 2112
 • From there they traveled, and encamped on the other side of the Arnon, which is in the wilderness, that comes out of the border of the Amorites: for the Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites.
  gb Numbers 2113
 • from thirty years old and upward even to fifty years old, everyone who entered in to do the work of service, and the work of bearing burdens in the Tent of Meeting,
  gb Numbers 0447
 • from thirty years old and upward even to fifty years old, everyone who entered into the service, for work in the Tent of Meeting,
  gb Numbers 0439
 • from thirty years old and upward even to fifty years old, everyone who entered into the service, for work in the Tent of Meeting,
  gb Numbers 0443
 • from thirty years old and upward even to fifty years old, everyone who entered into the service, for work in the Tent of Meeting.
  gb Numbers 0435
 • from thirty years old and upward even until fifty years old, all who enter into the service, to do the work in the Tent of Meeting.
  gb Numbers 0403
 • from twenty years old and upward, all who are able to go out to war in Israel. You and Aaron shall number them by their divisions.
  gb Numbers 0103
 • Froskene skal vike fra dig og dine hus og fra dine tjenere og ditt folk; bare i elven skal de bli tilbake.
  no 2Mosebok 811
 • Frukten därför nu icke; jag skall försörja eder och edra kvinnor och barn. Och han tröstade dem och talade vänligt med dem.
  se 1Mosebok 5021
 • Frygt for eder og Rædsel for eder skal være over alle Jordens vildtlevende Dyr og alle Himmelens Fugle og i alt, hvad Jorden vrimler med, og i alle Havets Fisk; i eders Hånd er de givet!
  dk 1Mosebog 92
 • frygt ikke, jeg vil sørge for eder og eders Kvinder og Børn! Således trøstede han dem og satte Mod i dem.
  dk 1Mosebog 5021
 • Frøerne skal vige bort fra dig, dine Huse, dine Tjenere og dit Folk; kun i Nilen skal de blive tilbage.
  dk 2Mosebog 811
 • <<< operone list >>>