du - The Holy Bible

 • Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand aus über das Meer und teile es voneinander, daß die Kinder Israel hineingehen, mitten hindurch auf dem Trockenen.
  de 2Mose 1416
 • Du andades på dem, då övertäckte dem havet; de sjönko såsom bly i de väldiga vattnen.
  se 2Mosebok 1510
 • Du blåste med din ånde, havet skjulte dem; de sank som bly i de veldige vann.
  no 2Mosebok 1510
 • Du blæste med din Ånde, Havet skjulte dem; de sank som Bly i de vældige Vande.
  dk 2Mosebog 1510
 • Du bringst sie hinein und pflanzest sie auf dem Berge deines Erbteils, den du, HERR, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, HERR, das deine Hand bereitet hat.
  de 2Mose 1517
 • Du bruser over som vannet, du skal intet fortrin ha; for du steg op på din fars leie; da vanhelliget du det - i min seng steg han op!
  no 1Mosebok 494
 • Du côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis cinquante coudées de toiles, avec dix colonnes et leurs dix bases.
  fr Exode 2712
 • Du côté de l'occident, il y avait cinquante coudées de toiles, avec dix colonnes et leurs dix bases; les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent.
  fr Exode 3812
 • Du côté de l'orient, sur les cinquante coudées de largeur du parvis,
  fr Exode 2713
 • Du côté de l'orient, sur les cinquante coudées de largeur,
  fr Exode 3813
 • Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de cent coudées, avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain; les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent.
  fr Exode 2711
 • Du côté du nord, il y avait cent coudées de toiles, avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain; les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent.
  fr Exode 3811
 • Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg, på den plats, o HERRE, som du har gjort till din boning, i den helgedom, Herre, som dina händer hava berett.
  se 2Mosebok 1517
 • Du förunnade mig icke ens att kyssa mina barnbarn och mina döttrar. Du har handlat dåraktigt.
  se 1Mosebok 3128
 • Du fører dem inn og planter dem på din arvs berg, det sted du har skapt dig til bolig, Herre, den helligdom, Herre, som dine hender har grunnlagt.
  no 2Mosebok 1517
 • Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste; du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.
  no 2Mosebok 1513
 • Du har jo nu gennemsøgt alle mine Ting! Hvad har du fundet af alle dine Sager? Læg det frem for mine Frænder og dine Frænder, at de kan dømme os to imellem!
  dk 1Mosebog 3137
 • Du har jo selv sagt, at du vil gøre vel imod mig og gøre mit Afkom som Havets Sand, der ikke kan tælles for Mængde!
  dk 1Mosebog 3212
 • Du har jo selv sagt: Jeg vil alltid gjøre vel mot dig og la din ætt bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde.
  no 1Mosebok 3212
 • Du har nu gjennemsøkt alt det jeg har; hvad fant du da som hører ditt hus til? Legg det frem her for mine og dine frender, så de kan dømme mellem oss to!
  no 1Mosebok 3137
 • Du har själv sagt: 'Jag skall göra dig mycket gott och låta din säd bliva såsom havets sand, som man icke kan räkna för dess myckenhets skull.'
  se 1Mosebok 3212
 • Du hast allen meinen Hausrat betastet. Was hast du von meinem Hausrat gefunden? Lege das dar vor meinen und deinen Brüdern, daß sie zwischen uns beiden richten.
  de 1Mose 3137
 • Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und du hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung.
  de 2Mose 1513
 • Du hast gesagt ich will dir wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann vor der Menge.
  de 1Mose 3212
 • Du hattest wenig, ehe ich her kam, nun aber ist's ausgebreitet in die Menge, und der HERR hat dich gesegnet durch meinen Fuß. Und nun, wann soll ich auch mein Haus versorgen?
  de 1Mose 3030
 • Du leded i din Miskundhed det Folk, du genløste, du førte det i din Vælde til din hellige Bolig.
  dk 2Mosebog 1513
 • Du lod mig ikke kysse mine Sønner og Døtre - sandelig, det var dårligt gjort af dig!
  dk 1Mosebog 3128
 • Du lot mig ikke engang få kysse mine sønner og døtre; det var uforstandig gjort av dig.
  no 1Mosebok 3128
 • Du må icke sluta förbund med dem eller deras gudar.
  se 2Mosebok 2332
 • Du må icke sluta något förbund med landets inbyggare. Ty i trolös avfällighet löpa de efter sina gudar och offra åt sina gudar; och när de då inbjuda dig, kommer du att äta av deras offer;
  se 2Mosebok 3415
 • Du må icke tillbedja deras gudar eller tjäna dem eller göra såsom man där gör, utan du skall slå dem ned i grund och bryta sönder deras stoder.
  se 2Mosebok 2324
 • Du må ikke bedrive Hor!
  dk 2Mosebog 2014
 • Du må ikke begære din Næstes Hus! Du må ikke begære din Næstes Hustru, hans Træl eller Trælkvinde, hans Okse eller Æsel eller noget, der hører din Næste til!
  dk 2Mosebog 2017
 • Du må ikke blotte din Mosters og din Fasters Blusel, thi den, der gør det, afdækker sin kødelige Slægtnings Blusel; de skal undgælde for deres Brøde.
  dk 3Mosebog 2019
 • Du må ikke bruge din Magt over ham med Hårdhed; du skal flygte din Gud.
  dk 3Mosebog 2543
 • Du må ikke bære Nag til din Broder i dit Hjerte, men du skal tale din Næste til Rette, at du ikke skal pådrage dig Synd for hans Skyld.
  dk 3Mosebog 1917
 • Du må ikke bøje din fattige Landsmands Ret i hans Retssag.
  dk 2Mosebog 236
 • Du må ikke forbande den døve eller lægge Stød for den blindes Fod, du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1914
 • Du må ikke følge Mængden i, hvad der er ondt, eller i dit Vidnesbyrd for Retten tage Hensyn til Mængden, så du bøjer Retten.
  dk 2Mosebog 232
 • Du må ikke gå rundt og bagvaske din Landsmand eller stå din Næste efter Livet. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1916
 • Du må ikke gøre dig noget støbt Gudebillede.
  dk 2Mosebog 3417
 • Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen eller nede på Jorden eller i Vandet under Jorden;
  dk 2Mosebog 204
 • Du må ikke have andre Guder end mig.
  dk 2Mosebog 203
 • Du må ikke hævne dig eller gemme på Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1918
 • Du må ikke komme en Kvinde nær under hendes månedlige Urenhed, så du blotter hendes Blusel.
  dk 3Mosebog 1819
 • du må ikke låne ham Penge mod Renter eller give ham af din Føde mod Opgæld.
  dk 3Mosebog 2537
 • Du må ikke misbruge Herren din Guds Navn, thi Herren lader ikke den ustraffet, der misbruger hans Navn!
  dk 2Mosebog 207
 • Du må ikke ofre Blodet af mit offer sammen med syret Brød. Påskehøjtidens Offer må ikke gemmes til næste Morgen.
  dk 2Mosebog 3425
 • Du må ikke ofre Blodet af mit Slagtoffer sammen med syret Brød. Fedtet fra min Højtid må ikke gemmes til næste Morgen.
  dk 2Mosebog 2318
 • Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste!
  dk 2Mosebog 2016
 • Du må ikke slå ihjel!
  dk 2Mosebog 2013
 • Du må ikke slutte Pagt med dem eller deres Guder.
  dk 2Mosebog 2332
 • Du må ikke slutte Pagt med Landets Indbyggere, og når de boler med deres Guder og ofrer til dem og man indbyder dig til at være med, må du ikke spise af deres Ofre;
  dk 2Mosebog 3415
 • Du må ikke stige op til mit, Alter ad Trin, for at ikke din Blusel skal blottes over det.
  dk 2Mosebog 2026
 • Du må ikke stjæle!
  dk 2Mosebog 2015
 • Du må ikke ta rente eller overmål av ham, men du skal frykte din Gud, så din bror kan leve med dig.
  no 3Mosebok 2536
 • Du må ikke tage Parti for den ringe i hans Retssag.
  dk 2Mosebog 233
 • Du må ikke tage Rente eller Opgæld af ham, men du skal frygte din Gud og lade din Broder leve hos dig;
  dk 3Mosebog 2536
 • Du må ikke tilbede eller dyrke deres Guder eller følge deres Skikke; men du skal nedbryde dem og sønderslå deres Stenstøtter.
  dk 2Mosebog 2324
 • du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg Herren din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde på Børn af dem, som hader mig,
  dk 2Mosebog 205
 • Du må ikke udsprede falske Rygter. Gør ikke fælles Sag med den, der har Uret, ved at optræde som uretfærdigt Vidne.
  dk 2Mosebog 231
 • Du må ikke vanhellige din Datter ved at lade hende bedrive Hor, for at ikke Landet skal forfalde til Horeri og fyldes med Utugt.
  dk 3Mosebog 1929
 • Du må intet aftvinge din Næste, du må intet røve; Daglejerens Løn må ikke blive hos dig Natten over.
  dk 3Mosebog 1913
 • Du må jo bli altfor trett, både du og dette folk som er med dig; for dette arbeid er for svært for dig, du makter ikke å gjøre det alene.
  no 2Mosebok 1818
 • Du machst dich zu müde, dazu das Volk auch, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer; du kannst's allein nicht ausrichten.
  de 2Mose 1818
 • Du räckte ut din högra hand, då uppslukades de av jorden.
  se 2Mosebok 1512
 • Du rakte ut din høire hånd, jorden slukte dem.
  no 2Mosebok 1512
 • Du sjuder över såsom vatten, du skall icke bliva den främste, ty du besteg din faders läger; då gjorde du vad skändligt var. Ja, min bädd besteg han!
  se 1Mosebok 494
 • du skal anbringe Taget på Arken, og det skal ikke rage længer ud end een Alen fra oven; på Arkens Side skal du sætte Døren, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste Stokværk.
  dk 1Mosebog 616
 • Du skal bringe det første, Førstegrøden af din Jord, til Herren din Guds Hus. Du må ikke koge et Kid i dets Moders Mælk.
  dk 2Mosebog 2319
 • du skal bryde det i Stykker og hælde Olie derover. Det er et Afgrødeoffer.
  dk 3Mosebog 26
 • Du skal bryte det i stykker og helle olje på det; det er et matoffer.
  no 3Mosebok 26
 • Du skal bygge mig et Alter af Jord, og på det skal du ofre dine Brændofre og Takofre, dit Småkvæg og dit Hornkvæg; på ethvert Sted, hvor jeg lader mit Navn ihukomme, vil jeg komme til dig og velsigne dig.
  dk 2Mosebog 2024
 • Du skal få bo i landet Gosen og være mig nær, både du og dine barn og dine barnebarn med ditt småfe og storfe og alt det du har.
  no 1Mosebok 4510
 • Du skal fejre de usyrede Brøds Højtid; i syv Dage skal du spise usyret Brød, som jeg har pålagt dig, på den fastsatte Tid i Abib Måned, thi i den Måned vandrede du ud af Ægypten, Man må ikke stedes for mit Åsyn med tomme Hænder.
  dk 2Mosebog 2315
 • Du skal fejre Ugehøjtid med Førstegrøden af Hvedehøsten og Frugthøsthøjtid ved Jævndøgnstide.
  dk 2Mosebog 3422
 • Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på huen; på fremsiden av huen skal den sitte.
  no 2Mosebok 2837
 • du skal forestå mit Hus, og efter dit Ord skal alt mit Folk rette sig; kun Tronen vil jeg have forud for dig.
  dk 1Mosebog 4140
 • Du skal forestå mitt hus, og hele mitt folk skal rette sig efter ditt ord; bare tronen vil jeg ha fremfor dig.
  no 1Mosebok 4140
 • Du skal gjøre et alter av akasietre, fem alen langt og fem alen bredt; firkantet skal alteret være og tre alen høit.
  no 2Mosebok 271
 • Du skal gjøre et kar av kobber med fotstykke av kobber til å tvette sig i; og du skal sette det mellem sammenkomstens telt og alteret og ha vann i det.
  no 2Mosebok 3018
 • Du skal gjøre femti hemper i kanten på det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skal være, og likeså femti hemper i kanten på det andre teppe, der hvor sammenfestingen skal være.
  no 2Mosebok 2610
 • Du skal ha olje på det og legge virak ved; det er et matoffer.
  no 3Mosebok 215
 • Du skal hellige mig alt det førstefødte, alt, hvad der åbner Moders Liv hos Israeliterne både af Mennesker og Kvæg; det skal tilhøre mig!
  dk 2Mosebog 132
 • Du skal hellige mig alt førstefødt, alt det som åpner morsliv blandt Israels barn, enten det er folk eller fe! Mig hører det til.
  no 2Mosebok 132
 • Du skal holde dig langt borte fra en falsk sak og ikke hjelpe til at den uskyldige og rettferdige mister livet; for jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig.
  no 2Mosebok 237
 • Du skal hver dag ofre en okse som syndoffer til soning, og du skal rense alteret fra synd idet du gjør soning for det, og du skal salve det for å hellige det.
  no 2Mosebok 2936
 • Du skal hænge det på fire Piller af Akacietræ, overtrukne med Guld og med Knager af Guld, på fire Fodstykker af Sølv;
  dk 2Mosebog 2632
 • Du skal ikke banne en døv og ikke legge støt for en blind, men du skal frykte din Gud; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1914
 • Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til.
  no 2Mosebok 2017
 • Du skal ikke drive hor.
  no 2Mosebok 2014
 • Du skal ikke frata din næste noget med urett og ikke rane noget fra ham; du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos dig til om morgenen.
  no 3Mosebok 1913
 • du skal ikke følge mengden i det som ondt er, og du skal ikke vidne således i en rettssak at du bøier dig efter mengden og forvender retten;
  no 2Mosebok 232
 • Du skal ikke gå omkring og baktale folk, du skal ikke stå din næste efter livet; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1916
 • Du skal ikke gi noget av dine barn fra dig til ildoffer for Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1821
 • Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
  no 2Mosebok 204
 • Du skal ikke gjøre nogen pakt med dem eller med deres guder.
  no 2Mosebok 2332
 • Du skal ikke ha andre guder foruten mig.
  no 2Mosebok 203
 • Du skal ikke ha omgang med en kvinne og tillike med hennes datter; hennes sønnedatter eller hennes datterdatter skal du heller ikke ta og ha omgang med; de er hennes nære slekt, det er skammelig ferd.
  no 3Mosebok 1817
 • Du skal ikke ha omgang med noget dyr, for da blir du uren; heller ikke skal en kvinne la noget dyr ha omgang med sig; det er skamløs ferd.
  no 3Mosebok 1823
 • Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din næste, forat du ikke skal få synd på dig for hans skyld.
  no 3Mosebok 1917
 • Du skal ikke herske over ham med hårdhet, men du skal frykte din Gud.
  no 3Mosebok 2543
 • Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1918
 • Du skal ikke i nogen sak bøie retten for den fattige som bor hos dig.
  no 2Mosebok 236
 • Du skal ikke låne ham penger mot rente og ikke kreve noget i tillegg for den mat du låner ham.
  no 3Mosebok 2537
 • Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.
  no 2Mosebok 207
 • Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med syret brød, og det fete av mitt høitidsoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen.
  no 2Mosebok 2318
 • Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer, så lenge det er syret brød hos dig, og påskehøitidens slaktoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen.
  no 2Mosebok 3425
 • Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.
  no 2Mosebok 2016
 • Du skal ikke slå ihjel.
  no 2Mosebok 2013
 • Du skal ikke stjele.
  no 2Mosebok 2015
 • Du skal ikke ta din hustrus søster til ekte mens din hustru lever, så du vekker fiendskap mellem dem ved å ha omgang med dem begge.
  no 3Mosebok 1818
 • Du skal ikke ta imot gave; for gaven gjør seende blinde og forvender de rettferdiges sak.
  no 2Mosebok 238
 • Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig,
  no 2Mosebok 205
 • Du skal ikke tilbede deres guder eller tjene dem; du skal ikke gjøre som de gjør; men du skal rive deres avgudsbilleder ned og slå deres stenstøtter i stykker.
  no 2Mosebok 2324
 • Du skal ikke tilbede nogen fremmed gud; for Herren heter Nidkjær, en nidkjær Gud er han.
  no 2Mosebok 3414
 • Du skal ikke utbrede falskt rykte; du skal ikke gjøre felles sak med en ugudelig, så du blir et urettferdig vidne;
  no 2Mosebok 231
 • Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne drive hor, forat ikke landet skal drive hor og bli fullt av skjensel.
  no 3Mosebok 1929
 • Du skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør nøje efter det Forbillede, jeg vil vise dig.
  dk 2Mosebog 259
 • Du skal klæ det med rent gull både ovenpå og på sidene rundt omkring og på hornene; og du skal gjøre en gullkrans på det rundt omkring.
  no 2Mosebok 303
 • Du skal klæ det med rent gull og gjøre en gullkrans på det rundt omkring.
  no 2Mosebok 2524
 • Du skal lade din Broder Aron og hans Sønner tillige med ham træde frem af Israeliternes Midte og komme hen til dig, for at de kan gøre Præstetjeneste for mig, Aron og Arons Sønner, Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
  dk 2Mosebog 281
 • Du skal lave det hult af Brædder; som det vises dig på Bjerget, skal du lave det.
  dk 2Mosebog 278
 • Du skal lave en Ark af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj,
  dk 2Mosebog 2510
 • Du skal lave en Vandkumme med Fodstykke af Kobber til at tvætte sig i op opstille den mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hælde Vand i den,
  dk 2Mosebog 3018
 • Du skal lave Horn til dets fire Hjørner, således at de er i eet dermed, overtrække det med Kobber
  dk 2Mosebog 272
 • Du skal lede oksen frem foran sammenkomstens telt, og Aron og hans sønner skal legge sine hender på oksens hode.
  no 2Mosebok 2910
 • Du skal lejre de usyrede Brøds Højtid; i syv Dage skal du spise usyret Brød, som jeg har pålagt dig, lå den fastsatte Tid i Abib Måned, thi i Abib Måned drog du ud af Ægypten.
  dk 2Mosebog 3418
 • Du skal omgive det med et flettet Kobbergitter, og du skal sætte fire Kobberringe på Fletværket. på dets fire Hjørner.
  dk 2Mosebog 274
 • Du skal overtrække Brædderne med Guld, og deres Ringe, som Tværstængerne skal stikkes i, skal du lave af Guld, og Tværstængerne skal du overtrække med Guld.
  dk 2Mosebog 2629
 • Du skal overtrække det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og sætte en Guldkrans rundt om;
  dk 2Mosebog 303
 • Du skal regne ham for hellig, thi han frembærer din Guds Spise; han skal være dig hellig, thi hellig er jeg Herren, som helliger dem.
  dk 3Mosebog 218
 • Du skal reise tabernaklet på den rette måte, således som det blev vist dig på fjellet.
  no 2Mosebok 2630
 • Du skal rejse dig for de grå Hår og ære Oldingen, og du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1932
 • Du skal salve Brændofferalteret og alt dets Tilbehør og hellige Alteret, så det bliver højhelligt.
  dk 2Mosebog 4010
 • Du skal sette bordet utenfor forhenget, og lysestaken midt imot bordet ved den søndre side av tabernaklet; bordet skal du sette ved den nordre side.
  no 2Mosebok 2635
 • Du skal si til Israels barn: Om nogen av Israels barn eller av de fremmede som bor i Israel, gir noget av sine barn fra sig til Molok, skal han late livet; folket i landet skal stene ham.
  no 3Mosebok 202
 • Du skal sige til ham alt, hvad jeg pålægger dig, men din Broder Aron skal sige det til Farao, for at han skal lade Israeliterne rejse ud af sit Land.
  dk 2Mosebog 72
 • Du skal støpe fire gullringer og feste dem i de fire føtter på arken, to ringer på den ene side og to på den andre.
  no 2Mosebok 2512
 • du skal sætte halvtredsindstyve Løkker på det ene Tæppe og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke, Løkke lige over for Løkke.
  dk 2Mosebog 265
 • Du skal ta fint mel og bake tolv kaker av det; hver kake skal være to tiendedeler av en efa.
  no 3Mosebok 245
 • Du skal tage dig vellugtende Stoffer af den bedste Slags, 500 Sekel ædel Myrra, halvt så meget. 25O Sekel, vellugtende Kanelbark, 25O Sekel vellugtende Kalmus
  dk 2Mosebog 3023
 • Du skal tage fint Hvedemel og bage tolv Kager, to Tiendedele Efa til hver Kage,
  dk 3Mosebog 245
 • Du skal tale alt det jeg byder dig; men Aron, din bror, skal tale til Farao, og han skal la Israels barn fare ut av sitt land.
  no 2Mosebok 72
 • du skal tale til ham og lægge ham Ordene i Munden, så vil jeg være med din og hans Mund og lære eder, hvad I skal gøre.
  dk 2Mosebog 415
 • Du skal tale til Israeliterne og sige: Fremfor alt skal I holde mine Sabbater, thi Sabbaten er et Tegn mellem mig og eder fra Slægt til Slægt, for at I skal kende, at jeg Herren er den, der helliger eder.
  dk 2Mosebog 3113
 • Du skall bryta sönder det i stycken och gjuta olja därpå. Det är ett spisoffer.
  se 3Mosebok 26
 • Du skall få bo i landet Gosen och vara mig nära, du med dina barn och barnbarn, dina får och fäkreatur och allt vad som tillhör dig.
  se 1Mosebok 4510
 • Du skall förestå mitt hus, och efter dina befallningar skall allt mitt folk rätta sig; allenast däri att tronen förbliver min vill jag vara förmer än du.
  se 1Mosebok 4140
 • Du skall göra en kerub till att sätta vid ena ändan, och en kerub till att sätta vid andra ändan. I ett stycke med nådastolen skolen I göra keruberna vid dess båda ändar.
  se 2Mosebok 2519
 • Du skall hålla dig fjärran ifrån orätt sak; du skall icke dräpa den som är oskyldig och har rätt, ty jag skall icke giva rätt åt någon som är skyldig.
  se 2Mosebok 237
 • Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
  se 2Mosebok 2016
 • Du skall icke beblanda där med något djur, så att du genom detta bliver oren. Och ingen kvinna skall hava att skaffa med något djur, så att hon beblandar sig därmed; det är en vederstygglighet.
  se 3Mosebok 1823
 • Du skall icke begå äktenskapsbrott.
  se 2Mosebok 2014
 • Du skall icke blotta din broders hustrus blygd, ty det är din broders blygd.
  se 3Mosebok 1816
 • Du skall icke blotta din faders blygd genom att blotta din moders blygd; hon är din moder, du skall icke blotta hennes blygd.
  se 3Mosebok 187
 • Du skall icke blotta din faders broders blygd: vid hans hustru skall du icke komma; hon är din faders syster.
  se 3Mosebok 1814
 • Du skall icke blotta din faders hustrus dotters blygd, ty hon är av din faders släkt, hon är din syster.
  se 3Mosebok 1811
 • Du skall icke blotta din faders systers blygd; hon är din faders nära blodsförvant.
  se 3Mosebok 1812
 • Du skall icke blotta din moders systers blygd, ty hon är din moders nära blodsförvant.
  se 3Mosebok 1813
 • Du skall icke blotta din moders systers eller din faders systers blygd. Ty den så gör avtäcker sin nära blodsförvants blygd; de komma att bära på missgärning.
  se 3Mosebok 2019
 • Du skall icke blotta din sondotters eller din dotterdotters blygd, ty det är din egen blygd.
  se 3Mosebok 1810
 • Du skall icke blotta din svärdotters blygd; hon är din sons hustru, hennes blygd skall du icke blotta.
  se 3Mosebok 1815
 • Du skall icke blotta din systers blygd, evad hon är din faders dotter eller din moders dotter, evad hon är född hemma eller född ute.
  se 3Mosebok 189
 • Du skall icke blotta en kvinnas blygd och tillika hennes dotters; du skall icke heller taga till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta dennas blygd, de äro ju nära blodsförvanter; sådant vore en skändlighet.
  se 3Mosebok 1817
 • Du skall icke blotta någon annan kvinnas blygd, som är din faders hustru, ty det är din faders blygd.
  se 3Mosebok 188
 • Du skall icke dräpa.
  se 2Mosebok 2013
 • Du skall icke följa med hopen i vad ont är, eller vittna så i någon sak, att du böjer dig efter hopen och vränger rätten.
  se 2Mosebok 232
 • Du skall icke gå med förtal bland dina fränder; du skall icke stå efter din nästas blod. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 1916
 • Du skall icke giva någon av dina avkomlingar till offer åt Molok; du skall icke ohelga din Guds namn. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 1821
 • Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.
  se 2Mosebok 204
 • Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 1918
 • Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.
  se 2Mosebok 2017
 • Du skall icke hava hat till din broder i ditt hjärta, men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du icke för hans skull kommer att bära på synd.
  se 3Mosebok 1917
 • Du skall icke i någon sak vränga rätten för den fattige som du har hos dig.
  se 2Mosebok 236
 • Du skall icke komma vid en kvinna och blotta hennes blygd, när hon är oren under sin månadsrening.
  se 3Mosebok 1819
 • Du skall icke lämna honom dina penningar på ocker eller lämna honom av dina livsmedel mot ränta.
  se 3Mosebok 2537
 • Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.
  se 3Mosebok 1822
 • Du skall icke med hårdhet bruka din makt över dem; du skall frukta din Gud.
  se 3Mosebok 2543
 • Du skall icke med orätt avhända din nästa något, eller taga något ifrån honom med våld. Du skall icke förhålla dagakarlen hans lön över natten till morgonen.
  se 3Mosebok 1913
 • Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.
  se 2Mosebok 207
 • Du skall icke ockra på honom eller taga ränta, ty du skall frukta din Gud, och du skall låta din broder leva hos dig.
  se 3Mosebok 2536
 • Du skall icke offra blodet av mitt slaktoffer jämte något som är syrat. Och det feta av mitt högtidsoffer skall icke lämnas kvar över natten till morgonen.
  se 2Mosebok 2318
 • Du skall icke offra blodet av mitt slaktoffer jämte något som är syrat. Och påskhögtidens slaktoffer skall icke lämnas kvar över natten till morgonen.
  se 2Mosebok 3425
 • Du skall icke ohelga din dotter med att låta henne bliva en sköka, på det att icke landet må förfalla i skökoväsende och bliva uppfyllt av skändlighet.
  se 3Mosebok 1929
 • Du skall icke stjäla.
  se 2Mosebok 2015
 • Du skall icke taga mutor, ty mutor förblinda de seende och förvrida de rättfärdigas sak.
  se 2Mosebok 238
 • Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,
  se 2Mosebok 205
 • Du skall icke utsprida falskt rykte; åt den som har en orätt sak skall du icke giva ditt bistånd genom att bliva ett orättfärdigt vittne.
  se 2Mosebok 231
 • Du skall icke uttala förbannelser över en döv, och för en blind skall du icke lägga något varpå han kan falla; du skall frukta din Gud. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 1914
 • Du skall icke vara partisk för den ringe i någon hans sak.
  se 2Mosebok 233
 • Du skall inga andra gudar hava jämte mig.
  se 2Mosebok 203
 • Du skall ock göra därtill fat och skålar, kannor och bägare, med vilka man skall utgjuta drickoffer; av rent guld skall du göra dem.
  se 2Mosebok 2529
 • Du skall ock göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan, söderut, skola omhängen till förgården göras av tvinnat vitt garn, hundra alnar långa -- detta för den ena sidan;
  se 2Mosebok 279
 • Du skall ock göra en förlåt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn; den skall göras i konstvävnad, med keruber på.
  se 2Mosebok 2631
 • Du skall ock göra en ljusstake av rent guld. I drivet arbete skall ljusstaken göras, med sin fotställning och sitt mittelrör; kalkarna därpå, kulor och blommor skola vara i ett stycke med den.
  se 2Mosebok 2531
 • Du skall ock göra en plåt av rent guld, och på den skall du rista, såsom man graverar signetringar: Helgad åt HERREN.
  se 2Mosebok 2836
 • Du skall ock göra ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett -- så att altaret bildar en liksidig fyrkant -- och tre alnar högt.
  se 2Mosebok 271
 • Du skall ock göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar, till tvagning, och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och gjuta vatten däri.
  se 2Mosebok 3018
 • Du skall ock göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.
  se 2Mosebok 2523
 • Du skall ock göra tygvåder av gethår till ett täckelse över tabernaklet; elva sådana våder skall du göra.
  se 2Mosebok 267
 • Du skall ock hålla skördehögtiden, när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du har sått på marken. Bärgningshögtiden skall du ock hålla, vid årets utgång, när du inbärgar frukten av ditt arbete från marken.
  se 2Mosebok 2316
 • Du skall ock säga till Israels barn: Om någon av Israels barn, eller av främlingarna som bo i Israel, giver någon av sina avkomlingar åt Molok, så skall han straffas med döden; folket i landet skall stena honom.
  se 3Mosebok 202
 • Du skall ock smörja bäckenet jämte dess fotställning och helga det.
  se 2Mosebok 4011
 • Du skall ock smörja brännoffersaltaret jämte alla dess tillbehör och helga altaret; så bliver altaret högheligt.
  se 2Mosebok 4010
 • Du skall ock väva en rutig livklädnad av vitt garn, och du skall göra en huvudbindel av vitt garn; och ett bälte skall du göra i brokig vävnad.
  se 2Mosebok 2839
 • Du skall tala allt vad jag bjuder dig; sedan skall din broder Aron tala med Farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land.
  se 2Mosebok 72
 • Du skummer over som Vandet, men du mister din Forret; thi du besteg din Faders Leje.Skændigt handled du da han besteg mit Leje!
  dk 1Mosebog 494
 • Du sollst Aaron, deinen Bruder, und seine Söhne zu dir nehmen aus den Kindern Israel, daß er mein Priester sei, nämlich Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleasar und Ithamar.
  de 2Mose 281
 • Du sollst aber nehmen den Widder der Füllung, und sein Fleisch an einem heiligen Ort kochen.
  de 2Mose 2931
 • Du sollst auch aus feinem Golde seine Schüsseln und Löffel machen, seine Kannen und Schalen, darin man das Trankopfer darbringe.
  de 2Mose 2529
 • Du sollst auch bei keinem Tier liegen, daß du mit ihm verunreinigt werdest. Und kein Weib soll mit einem Tier zu schaffen haben; denn es ist ein Greuel.
  de 3Mose 1823
 • Du sollst auch Bretter machen zu der Wohnung von Akazienholz, die stehen sollen.
  de 2Mose 2615
 • Du sollst auch deines Weibes Schwester nicht nehmen neben ihr, ihre Blöße aufzudecken, ihr zuwider, solange sie noch lebt.
  de 3Mose 1818
 • Du sollst auch dem HERRN kein zerstoßenes oder zerriebenes oder zerrissenes oder das ausgeschnitten ist, opfern, und sollt im Lande solches nicht tun.
  de 3Mose 2224
 • Du sollst auch der Wohnung einen Hof machen, einen Umhang von gezwirnter weißer Leinwand, auf einer Seite hundert Ellen lang, gegen Mittag,
  de 2Mose 279
 • Du sollst auch ein ehernes Gitter machen wie ein Netz und vier eherne Ringe an seine vier Enden.
  de 2Mose 274
 • Du sollst auch ein ehernes Handfaß machen mit einem ehernen Fuß, zum Waschen, und sollst es setzen zwischen die Hütte des Stifts und den Altar, und Wasser darein tun,
  de 2Mose 3018
 • Du sollst auch ein Stirnblatt machen von feinem Golde und darauf ausgraben, wie man die Siegel ausgräbt: Heilig dem HERRN.
  de 2Mose 2836
 • Du sollst auch eine Decke aus Ziegenhaar machen zur Hütte über die Wohnung von elf Teppichen.
  de 2Mose 267
 • Du sollst auch einen engen Rock machen von weißer Leinwand und einen Hut von weißer Leinwand machen und einen gestickten Gürtel.
  de 2Mose 2839
 • Du sollst auch einen Gnadenstuhl machen von feinem Golde; dritthalb Ellen soll seine Länge sein und anderthalb Ellen seine Breite.
  de 2Mose 2517
 • Du sollst auch einen Leuchter von feinem, getriebenem Golde machen; daran soll der Schaft mit Röhren, Schalen, Knäufen und Blumen sein.
  de 2Mose 2531
 • Du sollst auch einen Purpurrock unter dem Leibrock machen ganz von blauem Purpur.
  de 2Mose 2831
 • Du sollst auch einen Räuchaltar machen, zu räuchern, von Akazienholz,
  de 2Mose 301
 • Du sollst auch einen Tisch machen von Akazienholz; zwei Ellen soll seine Länge sein und eine Elle sein Breite und anderthalb Ellen seine Höhe.
  de 2Mose 2523
 • Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar steigen, daß nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm.
  de 2Mose 2026
 • Du sollst auch nicht bei deines Nächsten Weibe liegen, dadurch du dich an ihr verunreinigst.
  de 3Mose 1820
 • Du sollst auch nicht eines deiner Kinder dahingeben, daß es dem Moloch verbrannt werde, daß du nicht entheiligst den Namen deines Gottes; denn ich bin der HERR.
  de 3Mose 1821
 • Du sollst auch solcher keins von eines Fremdlings Hand als Brot eures Gottes opfern; denn es taugt nicht und hat einen Fehl; darum wird's nicht angenehm sein von euch.
  de 3Mose 2225
 • Du sollst das Blut meines Opfers nicht neben dem Sauerteig opfern, und das Fett von meinem Fest soll nicht bleiben bis auf morgen.
  de 2Mose 2318
 • Du sollst das Blut meines Opfers nicht opfern neben gesäuertem Brot, und das Opfer des Osterfestes soll nicht über Nacht bleiben bis an den Morgen.
  de 2Mose 3425
 • Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache.
  de 2Mose 236
 • Du sollst deine Tochter nicht zur Hurerei halten, daß nicht das Land Hurerei treibe und werde voll Lasters.
  de 3Mose 1929
 • Du sollst deinem Nächsten nicht unrecht tun noch ihn berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis an den Morgen.
  de 3Mose 1913
 • Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, auf daß du nicht seineshalben Schuld tragen müssest.
  de 3Mose 1917
 • Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in dem Lande, daß dir der HERR, dein Gott, gibt.
  de 2Mose 2012
 • Du sollst deiner Mutter Schwester Blöße nicht aufdecken; denn es ist deiner Mutter nächste Blutsfreundin.
  de 3Mose 1813
 • Du sollst deiner Schwester Blöße, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, daheim oder draußen geboren, nicht aufdecken.
  de 3Mose 189
 • Du sollst deiner Schwiegertochter Blöße nicht aufdecken; denn es ist deines Sohnes Weib, darum sollst du ihre Blöße nicht aufdecken.
  de 3Mose 1815
 • Du sollst deines Bruders Weibes Blöße nicht aufdecken; denn sie ist deines Bruders Blöße.
  de 3Mose 1816
 • Du sollst deines Vaters Bruders Blöße nicht aufdecken, daß du sein Weib nehmest; denn sie ist deine Base.
  de 3Mose 1814
 • Du sollst deines Vaters und deiner Mutter Blöße nicht aufdecken; es ist deine Mutter, darum sollst du ihre Blöße nicht aufdecken.
  de 3Mose 187
 • Du sollst deines Vaters Weibes Blöße nicht aufdecken; denn sie ist deines Vaters Blöße.
  de 3Mose 188
 • Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst dem Blinden keinen Anstoß setzen; denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn ich bin der HERR.
  de 3Mose 1914
 • Du sollst den Geringen nicht beschönigen in seiner Sache.
  de 2Mose 233
 • Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht.
  de 2Mose 207
 • Du sollst die Blöße der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht aufdecken; denn es ist deine Blöße.
  de 3Mose 1810
 • Du sollst die Blöße der Tochter deines Vaters Weibes, die deinem Vater geboren ist und deine Schwester ist, nicht aufdecken.
  de 3Mose 1811
 • Du sollst die Wohnung der Hütte des Stifts aufrichten am ersten Tage des ersten Monats.
  de 2Mose 402
 • Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist.
  de 2Mose 204
 • Du sollst dir keine gegossenen Götter machen.
  de 2Mose 3417
 • Du sollst einen Altar machen von Akazienholz, fünf Ellen lang und breit, daß er gleich viereckig sei, und drei Ellen hoch.
  de 2Mose 271
 • Du sollst einen Vorhang machen von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand; und sollst Cherubim daran machen von kunstreicher Arbeit.
  de 2Mose 2631
 • Du sollst eines Weibes samt ihrer Tochter Blöße nicht aufdecken noch ihres Sohnes Tochter oder ihrer Tochter Tochter nehmen, ihre Blöße aufzudecken; denn sie sind ihre nächsten Blutsfreundinnen, und es ist ein Frevel.
  de 3Mose 1817
 • Du sollst falscher Anklage nicht glauben, daß du einem Gottlosen Beistand tust und ein falscher Zeuge seist.
  de 2Mose 231
 • du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein kleines und dein großes Vieh und alles, was du hast.
  de 1Mose 4510
 • Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
  de 2Mose 2016
 • Du sollst kein Verleumder sein unter deinem Volk. Du sollst auch nicht stehen wider deines Nächsten Blut; denn ich bin der HERR.
  de 3Mose 1916
 • Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
  de 2Mose 203
 • Du sollst mit ihnen oder mit ihren Göttern keinen Bund machen;
  de 2Mose 2332
 • Du sollst nicht beim Knaben liegen wie beim Weibe; denn es ist ein Greuel.
  de 3Mose 1822
 • Du sollst nicht ehebrechen.
  de 2Mose 2014
 • Du sollst nicht folgen der Menge zum Bösen und nicht also verantworten vor Gericht, daß du der Menge nach vom Rechten weichest.
  de 2Mose 232
 • Du sollst nicht Geschenke nehmen; denn Geschenke machen die Sehenden blind und verkehren die Sachen der Gerechten.
  de 2Mose 238
 • Du sollst nicht rachgierig sein noch Zorn halten gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; denn ich bin der HERR.
  de 3Mose 1918
 • Du sollst nicht stehlen.
  de 2Mose 2015
 • Du sollst nicht töten.
  de 2Mose 2013
 • Du sollst nicht zum Weibe gehen, solange sie ihre Krankheit hat, in ihrer Unreinigkeit ihre Blöße aufzudecken.
  de 3Mose 1819
 • Du sollst reden alles, was ich dir gebieten werde; aber Aaron, dein Bruder, soll's vor Pharao reden, daß er die Kinder Israel aus seinem Lande lasse.
  de 2Mose 72
 • Du sollst sie mit Gold überziehen inwendig und auswendig, und mache einen goldenen Kranz oben umher.
  de 2Mose 2511
 • Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein; allein um den königlichen Stuhl will ich höher sein als du.
  de 1Mose 4140
 • Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt.
  de 2Mose 415
 • Du sollst's aber von untenauf um den Altar machen, daß das Gitter reiche bis mitten an den Altar.
  de 2Mose 275
 • du tager ock deras döttrar till hustrur åt dina söner, och när då deras döttrar i avfällighet löpa efter sina gudar, skola de förleda dina söner till att likaledes löpa efter deras gudar.
  se 2Mosebok 3416
 • Du trittst mein Volk noch unter dich und willst's nicht lassen.
  de 2Mose 917
 • Du udrakte din højre, og Jorden slugte dem.
  dk 2Mosebog 1512
 • Du und deine Söhne mit dir sollt keinen Wein noch starkes Getränk trinken, wenn ihr in die Hütte des Stifts geht, auf daß ihr nicht sterbet. Das sei ein ewiges Recht allen euren Nachkommen,
  de 3Mose 109
 • Du ved, at når du handler vel, kan du løfte Hovedet frit; men handler du ikke vel, så lurer Synden ved Døren; dens Attrå står til dig, men du skal herske over den!
  dk 1Mosebog 47
 • duas oras iunctas habebit in utroque latere summitatum ut in unum redeant
  la Exodus 287
 • duasque oras sibi invicem copulatas in utroque latere summitatum
  la Exodus 394
 • duecento capre e venti capri, duecento pecore e venti montoni,
  it Genesi 3215
 • dum haec mecum tacitus volverem apparuit Rebecca veniens cum hydria quam portabat in scapula descenditque ad fontem et hausit aquam et aio ad eam da mihi paululum bibere
  la Genesis 2445
 • Dunkle er hans øine av vin, og hvite hans tenner av melk.
  no 1Mosebok 4912
 • Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto.
  it Genesi 458
 • Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò e fece loro coraggio.
  it Genesi 5021
 • Dunque se non ti credono e non ascoltano la voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo!
  it Esodo 48
 • duo et duo ingressa sunt ad Noe in arcam masculus et femina sicut praeceperat Deus Noe
  la Genesis 79
 • duo igitur filii tui qui nati sunt tibi in terra Aegypti antequam huc venirem ad te mei erunt Ephraim et Manasses sicut Ruben et Symeon reputabuntur mihi
  la Genesis 485
 • duodecim enim annis servierant Chodorlahomor et tertiodecimo anno recesserunt ab eo
  la Genesis 144
 • duodecim fratres uno patre geniti sumus unus non est super minimus cum patre versatur in terra Chanaan
  la Genesis 4232
 • duos etiam cherubin ex auro ductili quos posuit ex utraque parte propitiatorii
  la Exodus 377
 • duos hircos stare faciet coram Domino in ostio tabernaculi testimonii
  la Leviticus 167
 • duos quoque cherubin aureos et productiles facies ex utraque parte oraculi
  la Exodus 2518
 • duos renes cum adipe quo teguntur ilia et reticulum iecoris cum renunculis
  la Leviticus 34
 • duos renunculos cum reticulo qui est super eos iuxta ilia et arvinam iecoris cum renunculis
  la Leviticus 315
 • duos renunculos et pinguedinem quae iuxta ilia est reticulumque iecoris cum renunculis
  la Leviticus 74
 • duos renunculos et reticulum quod est super eos iuxta ilia et adipem iecoris cum renunculis
  la Leviticus 49
 • duosque turtures sive duos pullos columbae quorum sit unus pro peccato et alter in holocaustum
  la Leviticus 1422
 • Durante i sette anni di abbondanza la terra produsse a profusione.
  it Genesi 4147
 • Durante il parto, uno di essi mise fuori una mano e la levatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano, dicendo: Questi è uscito per primo.
  it Genesi 3828
 • Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici figli e passò il guado dello Iabbok.
  it Genesi 3223
 • Durante sei giorni si attenderà al lavoro; ma il settimo giorno è sabato, giorno di assoluto riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno; è un riposo in onore del Signore in tutti i luoghi dove abiterete.
  it Levitico 233
 • Durante sei giorni si lavori, ma il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque farà un lavoro di sabato sarà messo a morte.
  it Esodo 3115
 • Durch dein Blasen taten sich die Wasser empor, und die Fluten standen in Haufen; die Tiefe wallte voneinander mitten im Meer.
  de 2Mose 158
 • dure accepit hoc Abraham pro filio suo
  la Genesis 2111
 • During mating season, I lifted up my eyes, and saw in a dream, and behold, the male goats which leaped on the flock were streaked, speckled, and grizzled.
  gb Genesis 3110
 • Durmióse de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas llenas y hermosas subían de una sola caña:
  es Génesis 415
 • dux Cenez dux Theman dux Mabsar
  la Genesis 3642
 • dux Core dux Gatham dux Amalech hii filii Eliphaz in terra Edom et hii filii Adae
  la Genesis 3616
 • dux Dison dux Eser dux Disan isti duces Horreorum qui imperaverunt in terra Seir
  la Genesis 3630
 • dux fuisti in misericordia tua populo quem redemisti et portasti eum in fortitudine tua ad habitaculum sanctum tuum
  la Exodus 1513
 • dux Mabdiel dux Iram hii duces Edom habitantes in terra imperii sui ipse est Esau pater Idumeorum
  la Genesis 3643
 • dux Oolibama dux Ela dux Phinon
  la Genesis 3641
 • duxerunt autem Abram et Nahor uxores nomen autem uxoris Abram Sarai et nomen uxoris Nahor Melcha filia Aran patris Melchae et patris Ieschae
  la Genesis 1129
 • <<< operone list >>>