da_k - The Holy Bible

 • Da kaldte Gud Herren på Adam og råbte: Hvor er du?
  dk 1Mosebog 39
 • Da kaldte Isak Jakob til sig og velsignede ham, idet han bød ham: Du må ikke tage dig en Hustru blandt Kana'ans Døtre.
  dk 1Mosebog 281
 • Da kaldte Moses alle Israels Ældste sammen og sagde til dem: Gå ud og hent eder Småkvæg til eders Familier og slagt Påskeofferet;
  dk 2Mosebog 1221
 • Da kaldte Moses Misjael og Elzafan, Arons Farbroder, Uzziels Sønner, til sig og sagde til dem: Kom og bær eders Frænder bort fra Helligdommen uden for Lejren!
  dk 3Mosebog 104
 • Då kallade Abimelek Isak till sig och sade: Hon är ju din hustru; huru har du då kunnat säga: 'Hon är min syster'? Isak svarade honom: Jag fruktade att jag annars skulle bliva dödad för hennes skull.
  se 1Mosebok 269
 • Då kallade Farao Abram till sig och sade: Vad har du gjort mot mig! Varför lät du mig icke veta att hon var din hustru?
  se 1Mosebok 1218
 • Då kallade Farao med hast Mose och Aron till sig och sade: Jag har syndat mot HERREN, eder Gud, och mot eder.
  se 2Mosebok 1016
 • Då kallade Farao Mose och Aron till sig och sade: Bedjen till HERREN, att han tager bort paddorna från mig och mitt folk, så skall jag släppa folket, så att de kunna offra åt HERREN.
  se 2Mosebok 88
 • Då kallade Farao Mose och Aron till sig och sade: Gån åstad och offren åt eder Gud här i landet.
  se 2Mosebok 825
 • Då kallade Farao Mose till sig och sade: Gån åstad och hållen gudstjänst åt HERREN; låten allenast edra får och fäkreatur bliva kvar. Också edra kvinnor och barn må gå med eder.
  se 2Mosebok 1024
 • Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom; och han bjöd honom och sade till honom: Tag dig icke till hustru någon av Kanaans döttrar,
  se 1Mosebok 281
 • Då kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sade till dem: Varför gören I så och låten barnen leva?
  se 2Mosebok 118
 • Då kallade också Farao till sig sina vise och trollkarlar; och dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde ock detsamma genom sina hemliga konster:
  se 2Mosebok 711
 • Da kalte Abimelek Isak til sig og sa: Hun er jo din hustru, hvor kunde du da si: Hun er min søster? Isak svarte: Jeg tenkte jeg kunde komme til å miste livet for hennes skyld.
  no 1Mosebok 269
 • Da kalte Farao Abram til sig og sa: Hvad er det du har gjort imot mig? Hvorfor lot du mig ikke vite at hun er din hustru?
  no 1Mosebok 1218
 • Da kalte Farao Moses og Aron til sig og sa: Bed til Herren at han vil ta froskene bort fra mig og mitt folk! Da til jeg la folket fare, sa de kan ofre til Herren.
  no 2Mosebok 88
 • Da kalte Farao Moses og Aron til sig og sa: Gå og ofre til eders Gud her i landet!
  no 2Mosebok 825
 • Da kalte Farao Moses til sig og sa: Gå avsted, tjen Herren! Bare eders småfe og eders storfe skal bli tilbake; også eders små barn kan få dra med eder.
  no 2Mosebok 1024
 • Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?
  no 1Mosebok 39
 • Da kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham og bød ham og sa til ham: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru.
  no 1Mosebok 281
 • Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til sig og sa til dem: Hvorfor gjør I dette og lar guttebarna leve?
  no 2Mosebok 118
 • Da kalte Moses alle Israels eldste til sig og sa til dem: Gå og hent småfe for eders familier og slakt påskelammet!
  no 2Mosebok 1221
 • Da kalte Moses på dem, og Aron og alle menighetens høvdinger vendte tilbake til ham, og Moses talte til dem.
  no 2Mosebok 3431
 • Da kam Amalek und stritt wider Israel in Raphidim.
  de 2Mose 178
 • Da kam der HERR hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm und rief aus des HERRN Namen.
  de 2Mose 345
 • Da kam die Sintflut vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben den Kasten auf und trugen ihn empor über die Erde.
  de 1Mose 717
 • Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wußte nichts von Joseph
  de 2Mose 18
 • Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Ausländer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, welcher ein Bruder war Eskols und Aners. Diese waren mit Abram im Bunde.
  de 1Mose 1413
 • Da kam Joseph und sagte es Pharao an und sprach: Mein Vater und meine Brüder, ihr kleines und großes Vieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Lande Kanaan; und siehe sie sind im Lande Gosen.
  de 1Mose 471
 • Da kamen alle Weisen, die am Werk des Heiligtums arbeiteten, ein jeglicher von seinem Werk, das sie machten,
  de 2Mose 364
 • Da kamen die Hirten und stießen sie davon. Aber Mose machte sich auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe.
  de 2Mose 217
 • Da kamen die Söhne Jakobs über die erschlagenen und plünderten die Stadt, darum daß sie hatten ihre Schwester geschändet.
  de 1Mose 3427
 • Da kamen sie gen Mara; aber sie konnten das Wasser nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher hieß man den Ort Mara.
  de 2Mose 1523
 • Da kamen sie nun, Hemor und sein Sohn Sichem, unter der Stadt Tor und redeten mit den Bürgern der Stadt und sprachen:
  de 1Mose 3420
 • Da kastede Josef sig over sin Faders Ansigt, græd og kyssede ham;
  dk 1Mosebog 501
 • Da Kenan havde levet 70 År, avlede han Mahalal'el;
  dk 1Mosebog 512
 • Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel.
  no 1Mosebok 512
 • Da kivedes folket med Moses og sa: Gi oss vann, så vi får drikke! Moses svarte dem: Hvorfor kives I med mig? Hvorfor frister I Herren?
  no 2Mosebok 172
 • Da kivedes Folket med Moses og sagde: Skaf os Vand at drikke! Men Moses svarede dem: Hvorfor kives I med mig, hvorfor frister I Herren?
  dk 2Mosebog 172
 • Då knorrade folket emot Mose och sade: Vad skola vi dricka?
  se 2Mosebok 1524
 • Da knurrede Folket mod Moses og sagde: Hvad skal vi drikke?
  dk 2Mosebog 1524
 • Da knurret folket mot Moses og sa: Hvad skal vi drikke?
  no 2Mosebok 1524
 • Da kom alle de kunstforstandige menn som utførte alt arbeidet ved helligdommen, enhver fra det arbeid han var i ferd med,
  no 2Mosebok 364
 • Da kom alle de kunstforstandige Mænd, der udførte alt Arbejdet ved Helligdommen, hver fra den Del af Arbejdet, han var beskæftiget med,
  dk 2Mosebog 364
 • Da kom der en ny Konge over Ægypten, som ikke vidste noget om Josef;
  dk 2Mosebog 18
 • Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noget om Josef.
  no 2Mosebok 18
 • Da kom det nogen som var undsloppet, og fortalte det til hebreeren Abram; han bodde ved den terebinte-lund som tilhørte amoritten Mamre - Mamre var bror til Eskol og Aner, og de hadde alle gjort en pakt med Abram.
  no 1Mosebok 1413
 • Da kom Faraos datter ned til elven for å bade sig, mens hennes jomfruer gikk frem og tilbake på elvebredden; hun fikk se kisten midt i sivet og sendte sin pike avsted og lot den hente.
  no 2Mosebok 25
 • Da kom Faraos Datter ned til Nilen for at bade, og imedens gik hendes Jomfruer ved Flodens Bred. Så fik hun Øje på Kisten mellem Sivene og sendte sin Pige hen for at hente den.
  dk 2Mosebog 25
 • Da kom Græshopperne over hele Ægypten, og de slog sig ned i hele Ægyptens Område i uhyre Mængder; aldrig før havde der været så mange Græshopper, og ingen Sinde mere skal der komme så mange.
  dk 2Mosebog 1014
 • Da kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.
  no 1Mosebok 81
 • Da kom Gud Rakel i hu, og Gud hørte henne og åpnet hennes morsliv.
  no 1Mosebok 3022
 • Da kom Hyrderne og vilde jage dem bort, men Moses stod op og hjalp dem og vandede deres Småkvæg.
  dk 2Mosebog 217
 • Da kom Josef de Drømme i Hu. han havde drømt om dem; og han sagde til dem; I er Spejdere, I kommer for at se, hvor Landet er åbent!
  dk 1Mosebog 429
 • Da kom Vandfloden over Jorden i fyrretyve Dage, og Vandet steg og løftede Arken, så den hævedes over Jorden.
  dk 1Mosebog 717
 • Da kom vannflommen strømmende over jorden i firti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den blev hevet over jorden.
  no 1Mosebok 717
 • Då kommo alla de konstförfarna män som utförde allt arbetet till helgedomen, var och en från det arbete som han utförde,
  se 2Mosebok 364
 • Då kommo herdarna och ville driva bort dem; men Mose stod upp och hjälpte dem och vattnade deras får.
  se 2Mosebok 217
 • Då kommo Israels barns tillsyningsmän och ropade till Farao och sade: Varför gör du så mot dina tjänare?
  se 2Mosebok 515
 • Da konnte sich Joseph nicht länger enthalten vor allen, die um ihn her standen, und er rief: Laßt jedermann von mir hinausgehen! Und kein Mensch stand bei ihm, da sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen gab.
  de 1Mose 451
 • Då köpte Josef all jord i Egypten åt Farao; ty egyptierna sålde var och en sin åker, eftersom hungersnöden så svårt tryckte dem. Så blev jorden Faraos egendom.
  se 1Mosebok 4720
 • Da kunde ikke Josef lenger legge bånd på sig for alle dem som stod hos ham; han ropte: La hver mann gå ut fra mig! Og det var ingen tilstede da Josef gav sig til kjenne for sine brødre.
  no 1Mosebok 451
 • Då kunde Josef icke längre betvinga sig inför alla dem som stodo omkring honom. Han ropade: Må alla gå ut härifrån. Och ingen fick stanna inne hos Josef, när han gav sig till känna för sina bröder.
  se 1Mosebok 451
 • Da kunde Josef ikke længer beherske sig over for alle dem der stod hos ham, og han råbte Lad alle gå ud! Således var der ingen til Stede, da Josef gav sig til Kende for sine Brødre.
  dk 1Mosebog 451
 • Da købte Josef al Jord i Ægypten til Farao, idet enhver Ægypter solgte sin Mark, fordi Hungersnøden tvang dem, og således kom Landet i Faraos Besiddelse;
  dk 1Mosebog 4720
 • <<< operone list >>>