Ikebe, Shinichirō
* 15. Sept. 1943 in Mito (Japan)
Komponist

B├╝hnenwerk

  • Shinigami / The Death Goddess (Shohei Imamura), Oper 2 Akte (1971 Tokio; revidiert 1978)
  • Mimi nashi Hōichi / Hōichi the Earless (Seiichi Yashiro nach Yakumo Koizumi, ├ťbersetzung von Teiichi Hirai), Oper (1982 Tokio)
  • Chichibu Banshō / The Vesper Bell of Chichibu (Kenya Oda), Oper 2 Akte (1988 Saitama)
  • Tekagami (Handspiegel, Koichi Hiraishi), Oper 2 Akte (2001 Niigata)

    Liste home