Feld, Jindřich d. J.
* 19. Febr. 1925 in Prag

Bühnenwerk

  • Pošt'ácká pohádka (Das Briefträger-Märchen; Libuše Vokurková-Ambrosová nach Karel Čapek), Kinderoper 2 Akte (1956; 1997 České Budĕjovice)

    Liste home