encyclopaedia

Abscheeren

Abscheeren , S. Abscheren.

[Adelung 1793]

list operone