encyclopaedia

Abalienatio

Abalienatio s. Alienatio

[Pauly 1893]

abaliēnātio, ōnis, f. (abalieno), die Ent-, Veräußerung (gerichtl. t.t.), Cic. top. 28. Iul. Victor. art. rhet. 3, 3. Gromat. p. 45, 13 u. 76, 5.

[Georges 1913]

* ăbălĭēnātĭo, önis, f. [abalieno], a legal transfer of property by sale or other alienation: abalienatio est ejus rei, quae mancipi est, aut traditio alteri nexu aut in jure cessio, inter quos ea jure civili fieri possunt, Cic. Top. 5 fin.

[LewisShort]

Register

OPERONE