Thesaurus
Svenska 1917
001 >>>

'åt
'bevisa
'därav
'de
'den
'det
'detta
'drag
'drick
'du
'edra
'faren
'för
'fören
'försynden
'gör
'gud
'håll
'han
'här
'härav
'haven
'herren
'herren'
'hon
'i
'jag
'jakob'
'låt
'låten
'lever
'lyft
'med
'men
'mina
'när
'också
'om
'på
'så
'sådant
'se
'skaffen
'skulle
'släpp
'tag
'tagen
'till
'vad
'vänd
'varför
'vem
'vems
'vi
'ynglingen
å
abel
abel-misraim
abiasaf
abib
abida
abihu
abimael
abimelek
abimeleks
abraham
abrahams
abram
abram'
abrams
abrek
ack
ackad
ada
adam
adams
adas
adbeel
aderton
ädla
adma
ådraga
ådragen
ådrager
ådragit
adullam
adullamiten
afton
aftonen
aftontiden
äga
ägare
ägaren
agat
ägde
äger
agg
ägo
ägodelar
ägt
ahisamaks
ahussat
ai
aja
åka
akacieträ
åkalla
åkallade
akan
akbors
åker
åkerjord
åkerjorden
åkerman
åkermark
åkern
åkerns
akta
äkta
aktade
äktenskapsbrott
äktenskapsbrottet
äktenskapsrätt
ålagd
ålägga
ålägger
ålägges
ålder
ålderdom
äldre
aldrig
åldrig
äldste
all
alla
allahanda
allasammans
alldeles
allena
allenast
allestädes
allraheligaste
alls
allsmäktige
allsmäktige'
allt
alltefter
alltför
alltid
alltigenom
alltmer
alltså
alltsammans
alltsedan
almodad
aln
alnar
älska
älskar
altare
altaren
altaret
altarets
altaroffret
alva
alvan
amalek
amalekiternas
ämbete
ämbetslott
ametist
åminnelse
åminnelsedag
amma
ammade
amminadabs
ammons
ämnade
ämnar
amoréen
amoréer
amoréerna
amoréernas
amrafel
amram
an
än
ana
anakan
anaméerna
anas
ända
ändå
andades
andan
ändan
andar
ändar
ändarna
ande
ände
andebesvärjelse
andra
andraga
andras
andre
andres
aner
aners
anförtro
angående
angår
ängel
ångest
änglar
änglarna
ångra
ångrade
ångrar
angripen
angripet
angripna
angripne
änka
änkekläder
änkor
anletes
anmäla
annan
annans
annars
annat
ännu
ansätta
anse
anseende
anses
ansikte
ansikte'
ansikten
ansiktes
ansiktet
anskaffa
anställde
ansvara
antaga
antal
antalet
antända
antände
antingen
äntligen
använda
användas
använde
använder
användes
använts
anvisa
ånyo
är
år
är'
ära
aram
aram-naharaim
araméen
arameiska
arams
aran
ararats
arbe
arbeta
arbetar
arbetarna
arbete
arbeten
arbetet
arbetets
arbetsfogdar
arbetspliktig
arbetssyssla
arbetstid
ard
areli
ären
åren
ärende
ärenden
årens
året
årets
arjok
ark
arkéerna
arken
arm
arma
armar
armband
armbanden
armen
armod
armparet
arms
äro
arodi
aron
arons
arpaksad
ärrbildningen
årsgamla
årsgammalt
årsgrödor
årsveckor
årsveckorna
arter
arv
ärva
arvadéerna
arvedel
arvedel'
arvedels
arvejord
arvinge
arvsbesittning
asasel
asbel
asenat
aser
aseror
asers
asgamen
aska
askan
askenas
askhögen
askkärlen
åsna
åsnan
åsninnas
åsninnor
åsnor
assir
assur
assuréerna
assyrien
åstad
asterot-karnaim
åsyftade
åsyn
ät
åt
äta
ätas
ätbar
åte
äten
äter
åter
återbörda
återbördas
återbördat
återfå
återgå
återstå
återstående
återställa
återstoden
återvägen
återvända
ätes
åtgå
åtgått
åtgingo
ätit
åtminstone
åto
åtrå
åtskillnad
att
åtta
ättföljd
åttio
åttiosex
åttiosju
åttiotre
åttiotvå
åttonde
av
aväta
avbärga
avbeta
avbild
avdöma
avdrag
ävensom
avfällighet
avfallit
avfallna
avföda
avgår
avgudar
avgudars
avhända
avhänder
avhänt
avhölls
avigsidan
avit
avkastning
avkastningen
avkomlingar
avkomma
avkomman
avraka
avsats
avsatsen
avsedd
avsides
avsked
avskild
avskilde
avskilja
avskilt
avskrapade
avslitning
avsöndrar
avstånd
avstympa
avtäcker
avtaga
avtog
avtvå
avundades
avundas
avvända
avvänder
avvandes
avvant
ax
axeln
axelstycken
axen
axlar
axplockning
baal-hanan
baal-sefon
babel
bäcken
bäckenet
bad
bada
båda
badar
bådas
badat
bädd
både
bagare
bägare
bagaren
bägaren
bagarens
bägarna
båge
bågen
bågskotts
bågskytt
bågskyttar
baka
bakade
bakar
bakas
bakat
baken
baklänges
bakom
baksida
baksidan
bakskallighet
baktill
baktråg
bakugnar
bakverk
balsam
balsamera
balsamerade
balsamering
bälte
bälten
bältet
band
baner
bannade
bar
bär
bära
bäras
bären

Thesaurus
Svenska 1917
001 >>>