• [danish] 25
  Dette er Biblen på dansk
 • 1Mosebog 2Mosebog 3Mosebog 4Mosebog 5Mosebog Josua Dommer


  4Mosebog

  1Herren talede således til Moses i Sinaj Ørken i Åbenbaringsteltet på den første Dag i den anden Måned af det andet år efter deres Udvandring fra Ægypten:
  1Optag det samlede Tal på hele Israelitternes Menighed efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved at tælle Navnene på alle af Mandkøn, Hoved for Hoved;
  1fra Tyveårsalderen og opefter skal du og Aron mønstre alle våbenføre Mænd i Israel, Hærafdeling for Hærafdeling;
  1en Mand af hver Stamme skal hjælpe eder dermed, Overhovedet for Stammens Fædrenehuse.
  1Navnene på de Mænd, der skal stå eder bi, er følgende: Af Ruben Elizur, Sjedeurs Søn;
  1af Simeon Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn;
  1af Juda Nahasjon, Amminadabs Søn;
  1af Issakar Netanel, Zuars Søn;
  1af Zebulon Eliab, Helons Søn;
  1af Josefs Sønner: Af Efraim Elisjama, Ammihuds Søn, af Manasse Gamliel, Pedazurs Søn;
  1af Benjamin Abidan, Gidonis Søn;
  1af Dan Ahiezer, Ammisjaddajs Søn;
  1af Aser Pagiel, Okrans Søn;
  1af Gad Eljasaf, Deuels Søn,
  1og af Naftali Ahira, Enans Søn.
  1Det var de Mænd, der udtoges af Menigheden, Øversterne for deres Fædrenestammer, Overhovederne for Israels Stammer.
  1Da tog Moses, og Aron disse Mænd, hvis Navne var nævnet,
  1og de kaldte hele Menigheden sammen på den første Dag i den anden Måned. Så lod de sig indføre i Familielisterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, Hoved for Hoved,
  1som Herren havde pålagt Moses. Således mønstrede han dem i Sinaj Ørken.
  1Rubens, Israels førstefødtes, Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene Hoved for Hoved, alle af Mandkøn fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Rubens Stamme, udgjorde 46500.
  1Simeons Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, så mange af dem, som mønstredes ved Optælling af Navnene Hoved for Hoved, alle af Mandkøn, fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Simeons Stamme, udgjorde 59 300.
  1Gads Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Gads Stamme, udgjorde 45650.
  1Judas Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Judas Stamme, udgjorde 74600.
  1Issakars Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Issakars Stamme, udgjorde 54 400.
  1Zebulons Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Zebulons Stamme, udgjorde 57 400.
  1Josefs Sønner: Efraims Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Efraims Stamme, udgjorde 40500;
  1Manasses Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Manasses Stamme, udgjorde 32200.
  1Benjamins Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd.
  1de, som mønstredes at Benjamins Stamme, udgjorde 35400.
  1Dans Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Dans Stamme, udgjorde 62 700.
  1Asers Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Asers Stamme, udgjorde 41 500.
  1Naftalis Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
  1de, som mønstredes af Naftalis Stamme, udgjorde 53 400.
  1Det var dem, som mønstredes, dem, Moses og Aron og Israels tolv Øverster, en for hvert Fædrenehus, mønstrede.
  1Og alle, som mønstredes af Israeliterne efter deres Fædrenehuse fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd i Israel,
  1alle, som mønstredes, udgjorde 603 550.
  1Men Leviterne efter deres Fædrenestamme mønstredes ikke sammen med dem.
  1Herren talede til Moses og sagde:
  1Kun Levis Stamme må du ikke mønstre, og dens samlede Tal må du ikke optage sammen med de andre Israeliters.
  1Du skal overdrage Leviterne Tilsynet med Vidnesbyrdets Bolig, alle dens Redskaber og alt dens Tilbehør; de skal bære Boligen og alle dens Redskaber, de skal betjene den, og rundt om Boligen skal de have deres Lejr.
  1Når Boligen skal bryde op, skal Leviterne tage den ned, og når Boligen skal gå i Lejr, skal Leviterne rejse den. Enhver Lægmand, der kommer den nær, skal lide Døden.
  1Israeliterne skal lejre sig hver i sin Lejrafdeling og under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling,
  1men Leviterne skal lejre sig rundt om Vidnesbyrdets Bolig, for at der ikke skal komme Vrede over Israelitternes Menighed; og Leviterne skal tage Vare på, hvad der er at varetage ved Vidnesbyrdets Bolig.
  1Og Israeliterne gjorde ganske, hvad Herren havde pålagt Moses.
  2Herren talede til Moses og, Aron og sagde:
  2Israeslitene skal lejre sig hver under sit Felttegn, under sit Fædrene hus's Mærke; i en Kreds om Åbenbaringsteltet skal de lejre sig.
  2På Forsiden mod Øst skal Juda lejre sig under sin Lejrs Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling, med Nahasjon, Amminadabs Søn, som Øverste over Judæerne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 74600 Mand.
  2Ved Siden af ham skal Issakars Stamme lejre sig med Netanel, Zuars Søn, som Øverste over Issakariterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 54 40O Mand.
  2Dernæst Zebulons Stamme med Eliab, Helons Søn, som Øverste over Zebuloniterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 57 400 Mand.
  2De mønstrede i Judas Lejr udgør i alt 186 400 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op først.
  2Ruben skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Syd, Hærafdeling for Hærafdeling, med Elizur, Sjedeurs Søn, som Øverste over Rubeniterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 46 500 Mand.
  2Ved Siden af ham skal Simeons Stamme lejre sig med Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn, som Øverste over Simeoniterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 59300 Mand.
  2Dernæst Gads Stamme med Eljasaf, Reuels Søn, som Øverste over Gadiferne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 45 650 Mand.
  2De mønstrede i Rubens Lejr udgør i alt 151 450 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i anden Række.
  2Derpå skal Åbenbaringsteltet, Leviternes Lejr, bryde op midt imellem de andre Lejre; i den Rækkefølge, de lejrer sig, skal de bryde op, hver på sin Plads, Felttegn for Felttegn.
  2Efraim skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Vest med Elisjama, Ammihuds Søn, som Øverste over Efraimiterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 40 500 Mand.
  2Ved Siden af ham skal Manasses Stamme lejre sig med Gamliel, Pedazurs Søn, som Øverste over Manassiterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 32 200 Mand.
  2Dernæst Benjamins Stamme med Abidan, Gidonis Søn, som Øverste over Benjaminiterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 35 400 Mand.
  2De mønstrede i Efraims Lejr udgør i alt 108 100 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i tredje Række.
  2Dan skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Nord, Hærafdeling for Hærafdeling, med Ahiezer, Ammisjaddajs Søn, som Øverste over Daniterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 62 700 Mand.
  2Ved Siden af ham skal Asers Stamme lejre sig med Pagiel, Okrans Søn, som Øverste over Aseriterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 4l 500 Mand.
  2Dernæst Naftalis Stamme med Ahira, Enans Søn, som Øverste over Naftaliterne;
  2de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op fil 53 400 Mand.
  2De mønstrede i Dans Lejr udgør i alt 157600 Mand. De skal bryde op sidst, Felttegn for Felttegn.
  2Det var de mønstrede af Israeliterne efter deres Fædrenehuse, alle de mønstrede i Lejrene, Hærafdeling for Hærafdeling, 603 550 Mand.
  2Men Leviterne mønstredes ikke sammen med de andre Israelitter, således som Herren havde pålagt Moses.
  2Og ganske som Herren havde pålagt Moses, slog Israeliterne Lejr, Felttegn for Felttegn, og i den Rækkefølge brød de op, enhver med sine Slægter, med sit Fædrenehus.
  3Følgende var Arons og Moses's Efterkommere, på den Tid Herren talede på Sinaj Bjerg.
  3Navnene på Arons Sønner var følgende: Nadab, den førstefødte, Abihu, Eleazar og Itamar;
  3det var Navnene på Arons Sønner, de salvede Præster, som indsattes til Præstetjeneste.
  3Men Nadab og Abihu døde for Herrens Åsyn, da de frembar fremmed Ild for Herrens Åsyn i Sinaj Ørken, og de havde ingen Sønner. Således kom Eleazar og Itamar til at gøre Præstetjenest: for deres Fader Arons Åsyn.
  3Herren talede til Moses og sagde:
  3Lad Levis Stamme træde frem og stil dem frem for Præsten Aron, for at de kan gå ham til Hånde.
  3De skal tage Vare på, hvad han og hele Menigheden har at varetage foran Åbenbaringsteltet, og således udføre Arbejdet ved Boligen,
  3og de skal tage Vare på alle Åbenbaringsteltets Redskaber og på, hvad Israeliterne har at varetage, og således udføre Arbejdet ved Boligen.
  3Altså skal du overgive Aron og hans Sønner Leviterne; de er ham overgivet som Gave fra Israeliterne.
  3Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare på deres Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide Døden.
  3Herren talede til Moses og sagde:
  3Se, jeg har selv udtaget Leviterne af Israelitternes Midte i Stedet for alt det førstefødte, der åbner Moders Liv hos Israeliterne, og Leviterne er blevet min Ejendom;
  3thi mig tilhører alt det førstefødte. Dengang jeg dræbte alt det førstefødte i Ægypten, helligede jeg mig alt det førstefødte i Israel, både af Mennesker og Dyr; mig Herren skal de tilhøre.
  3Herren talede til Moses i Sinaj Ørken og sagde:
  3Du skal mønstre Levis Sønner efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter; alle af Mandkøn fra en Måned og opefter skal du mønstre.
  3Da mønstrede Moses dem på Herrens Bud, som der var ham pålagt.
  3Følgende var Levis Sønner efter deres Navne: Gerson, Kehat og Merari.
  3Følgende var Navnene på Gersons Sønner efter deres Slægter: Libni og Sjimi;
  3Hehats Sønner efter deres Slægter var: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel;
  3Meraris Sønner efter deres Slægter var: Mali og Musji. Det var Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.
  3Fra Gerson nedstammede Libniternes og Sjimiternes Slægter; det var Gersoniternes Slægter.
  3De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, de, som mønstredes af dem, udgjorde 7500.
  3Gersoniternes Slægter havde deres Lejrplads bag ved Boligen mod Vest.
  3Øverste for Gersoniternes Fædrenehus var Eljasar, Laels Søn.
  3Gersoniterne havde ved Åbenbaringsteltet at tage Vare på selve Boligen og Teltdækket, dets Dække, Forhænget for Åbenbaringsteltets Indgang,
  3Forgårdens Omhæng, Forhænget for Indgangen til Forgården, der omgav Boligen og Alteret, og dens Teltreb, alt Arbejdet dermed.
  3Fra Kehat nedstammede Amramiternes, Jizhariternes, Hebroniternes og Uzzieliternes Slægter; det var Kehatiternes Slægter.
  3De, der mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, udgjorde 8600, som tog Vare på, hvad der var at varetage ved Helligdommen.
  3Kehatiternes Slægter havde deres Lejrplads ved Boligens Sydside.
  3Øverste for Kehatiternes Slægters Fædrenehus var Elizafan, Uzziels Søn.
  3De havde at tage Vare på Arken, Bordet, Lysestagen, Altrene, Helligdommens Redskaber, som brugtes ved Tjenesten, og Forhænget med dertil hørende Arbejde.
  3Øverste over Leviternes Øverster var Eleazar, Præsten Arons Søn, som havde Tilsyn med dem, der tog Vare på, hvad der var at varetage ved Helligdommen.
  3Fra Merari nedstammede Maliternes og Musjiternes Slægter; det var Meraris Slægter.
  3De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, udgjorde 6200.
  3Øverste for Meraris Slægters Fædrenehus var Zuriel, Abibajils Søn. De havde deres Lejrplads ved Boligens Nordside.
  3Merariterne var sat til at tage Vare på Boligens Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker, alle dens Redskaber og alt det dertil hørende Arbejde,
  3Pillerne til Forgården, som var rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb.
  3Foran Boligen, på Åbenbaringsteltets Forside mod Øst, havde Moses, Aron og hans Sønner deres Lejrpladser, og de tog Vare på alt det, Israeliterne havde at varetage ved Boligen. Enhver Lægmand, der trængte sig ind i det, måtte lide Døden.
  3De mønstrede af Leviterne, de, som Moses og Aron mønstrede på Herrens Bud efter deres Slægter, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter, udgjorde i alt 22 000.
  3Herren sagde til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte af Mandkøn blandt Israeliterne fra en Måned og opefter og optage Tallet på deres Navne.
  3Så skal du udtage Leviterne til mig Herren i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for alt det førstefødte af Israelitternes Kvæg.
  3Og Moses mønstrede, som Herren havde pålagt ham, alle Israelitternes førstefødte;
  3og da Navnene på dem fra en Måned og opefter optaltes, udgjorde de førstefødte af Mandkøn, alle de, som mønstredes i alt 22 273.
  3Derpå talede Herren til Moses og sagde:
  3Tag Leviterne i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for deres Kvæg, så at Leviterne kommer til at tilhøre mig Herren.
  3Men til Udløsning af de 273, hvormed Antallet af Israelitternes førstefødte overstiger Leviternes Antal,
  3skal du tage fem Sekel for hvert Hoved, efter hellig Vægt skal du tage dem, tyve Gera på en Sekel;
  3og Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de overskydende.
  3Da tog Moses Løsepengene af de overskydende, dem, der ikke var udløst ved Leviterne;
  3af Israelitternes førstefødte tog han Pengene, 1365 Sekel efter hellig Vægt.
  3Og Moses gav Aron og hans Sønner Løsepengene efter Herrens Bud, som Herren havde pålagt Moses.
  4Herren talede til Moses og Aron og sagde:
  4Optag blandt Leviterne Tallet på Kehatiterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
  4fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, der skal gøre Tjeneste med' at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
  4Kehatiternes Arbejde ved Åbenbaringsteltet skal være med de højhellige Ting.
  4Når Lejren bryder op, skal Aron og hans Sønner gå ind og tage det indre Forhæng ned og tildække Vidnesbyrdets Ark dermed;
  4ovenover skal de lægge et Dække af Tahasjskind og derover igen brede et ensfarvet violet Purpurklæde; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
  4Og over Skuebrødsbordet skal de brede et violet Purpurklæde og stille Fadene, Kanderne, Skålene og Krukkerne til Drikofferet derpå, og Brødet, som stadig skal ligge fremme, skal ligge derpå;
  4ovenover skal de brede et karmoisinrødt Klæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
  4Så skal de tage et violet Purpurklæde og dermed tildække Lysestagen, dens Lamper, Sakse, Bakker og alle Oliekrukkerne, de Ting, som bruges ved Betjeningen deraf,
  4og de skal lægge den med alt dens Tilbehør i et Dække af Tahasjskind og så lægge det på Bærebøren.
  4Over Guldalteret skal de ligeledes brede et violet Purpurklæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
  4Og de skal tage alle Redskaber, som bruges ved Tjenesten i Helligdommen, og lægge dem i et violet Purpurklæde og dække dem til med et Dække af Tahasjskind og lægge dem på Bærebøren.
  4Fremdeles skal de rense Alteret for Aske og brede et rødt Purpurklæde derover
  4og på det lægge alle Redskaberne, som bruges til Tjenesten derved, Panderne, Gaflerne, Skovlene og Skålene, alle Alterets Redskaber, og derover skal de brede et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
  4Når så ved Lejrens Opbrud Aron og hans Sønner er færdige med at tilhylle de hellige Ting og alle de hellige Redskaber, skal Kehatiterne træde til og bære dem; men de må ikke røre ved de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø. Det er, hvad Kehatiterne skal bære af Åbenbaringsteltet.
  4Med Eleazar, Præsten Arons Søn, påhviler Tilsynet med Olien til Lysestagen, den vellugtende Røgelse, det daglige Afgrødeoffer og Salveolien og desuden Tilsynet med hele Boligen og alt, hvad der er deri af hellige Ting og deres Tilbehør.
  4Herren talede til Moses og Aron og sagde:
  4Sørg for, at Kehatiternes Slægters Stamme ikke udryddes af Leviternes Midte!
  4Således skal I forholde eder med dem, for at de kan blive i Live og undgå Døden, når de nærmer sig de højhellige Ting: Aron og hans Sønner skal træde til og anvise hver enkelt af dem, hvad han skal gøre, og hvad han skal bære,
  4for at de ikke et eneste Øjeblik skal komme til at se de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø.
  4Herren talede til Moses og sagde:
  4Optag også Tallet på Gersoniterne efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter;
  4fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen skal du mønstre dem, alle, der skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet.
  4Dette er Gersoniternes Arbejde, hvad de skal gøre, og hvad de skal bære
  4De skal bære Boligens Tæpper, Åbenbaringsteltet med dets Dække og Dækket af Tahasjskind ovenover, Forhænget til Åbenbaringsteltets Indgang,
  4Forgårdens Omhæng og Forhænget for Indgangen til Forgården, der er rundt om Boligen og Alteret, dens Teltreb og alle Redskaber, som hører til Arbejdet derved; og alt, hvad der skal gøres derved, skal de udføre.
  4Efter Arons og hans Sønners Bud skal Gersoniterne udføre deres Arbejde både med det, de skal bære, og med det, de skal gøre; og I skal anvise dem alt, hvad de skal bære, Stykke for Stykke.
  4Det er det Arbejde, Gersoniternes Sønners Slægter skal have ved Åbenbaringsteltet, og de skal varetage det under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.
  4Merariterne skal du mønstre efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse;
  4fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen skal du mønstre dem, alle, som skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
  4Dette er, hvad der påhviler dem at bære, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Åbenbaringsteltet: Boligens Brædder, dens Tværstænger, Piller og Fodstykker,
  4Pillerne til Forgården, som er rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb, alle tilhørende Redskaber og alt, hvad der hører til Arbejdet derved; Stykke for Stykke skal I anvise dem alle de Ting, det påhviler dem at bære.
  4Det er det Arbejde, der påhviler Merariternes Slægter, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Åbenbaringsteltet, under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.
  4Så mønstrede Moses og Aron og Menighedens Øverster Kehatiternes Sønner efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
  4fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
  4og de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 2750.
  4Det var dem, som mønstredes af Kehatiternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter Herrens Bud ved Moses.
  4De, der mønstredes af Gersoniterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
  4fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
  4de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, udgjorde 2630.
  4Det var dem, som mønstredes af Gersoniternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter Herrens Bud.
  4De, der mønstredes af Merariternes Slægter efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
  4fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
  4de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 3200.
  4Det var dem, som mønstredes af Merariternes Slægter, som Moses og Aron mønstrede efter Herrens Bud ved Moses.
  4Alle, som mønstredes, som Moses og Aron og Israels Øverster mønstrede af Leviterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
  4fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtreds års alderen, alle, som skulde udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet både med hvad der skulde gøres, og hvad der skulde bæres,
  4de, der mønstredes af dem, udgjorde 8580.
  4Efter Herrens Bud ved Moses anviste man hver enkelt af dem, hvad han skulde gøre eller bære; det blev dem anvist, som Herren havde pålagt Moses.
  5Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  5Byd Israeliterne at fjerne alle spedalske fra Lejren, alle, der lider af Flåd, og alle, der er blevet urene ved Lig;
  5både Mænd og Kvinder skal I fjerne og føre uden for Lejren, for at de ikke skal gøre deres Lejr uren, hvor jeg bor midt iblandt dem.
  5Det gjorde Israeliterne så; de førte dem uden for Lejren, således som Herren havde pålagt Moses.
  5Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  5Sig til Israeliterne: Når en Mand eller Kvinde begår nogen af alle de Synder, som Mennesker begår, således at han gør sig skyldig i Svig mod Herren, og det Menneske derved pådrager sig Skyld,
  5så skal de bekende Synden, de har begået, og Gerningsmanden skal erstatte det, han har forbrudt sig med, efter dets fulde Værdi med Tillæg af en Femtedel og give det til den, han har forbrudt sig imod.
  5Og hvis denne ikke har efterladt sig nogen Løser, hvem han kan yde Erstatningen, så skal Erstatningen, som ydes, tilfalde Herren, det vil sige Præsten, foruden den Soningsvæder, ved hvilken der skaffes ham Soning.
  5Al Offerydelse, alle Helliggaver, som Israeliterne frembærer til Præsten, skal tilfalde ham.
  5Alle Helliggaver skal tilfalde ham; hvad nogen giver Præsten, skal tilfalde ham.
  5Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  5Tal til Israeliterne og sig til dem: Når en Hustru forser sig imod sin Mand og er ham utro,
  5idet en anden Mand har Samleje med hende, uden at det er kommet til hendes Mands Kundskab, og uden at det er blevet opdaget, skønt hun har besmittet sig, og uden at der er noget Vidne imod hende, da hun ikke er grebet på fersk Gerning,
  5og han gribes af Skinsygens Ånd, så han bliver skinsyg på sin Hustru, som også i Virkeligheden har besmittet sig, eller han gribes af Skinsygens Ånd, så han bliver skinsyg på sin Hustru, skønt hun ikke har besmittet sig,
  5så skal Manden bringe sin Hustru til Præsten og medbringe som Offergave for hende en Tiendedel Efa Bygmel; han må hverken hælde Olie over eller komme Røgelse på, thi det er et Skinsyge Afgrødeoffer, et Minde Afgrødeoffer, der skal minde om Brøde.
  5Så skal Præsten føre hende frem og stille hende for Herrens Åsyn.
  5Og Præsten skal tage helligt Vand i et Lerkar, og af Støvet på Boligens Gulv skal Præsten tage noget og komme i Vandet.
  5Så skal Præsten stille Kvinden frem for Herrens Åsyn, løse hendes Hår og lægge Minde Afgrødeofferet i hendes Hænder; det er et Skinsyge Afgrødeoffer; og Præsten skal have den bitre Vandes Forbandelsesvand i Hånden.
  5Derpå skal Præsten besværge Kvinden og sige til hende: Hvis ingen har haft Samleje med dig, hvis du ikke har forset dig imod din Mand og besmittet dig, så skal dette den bitre Vandes Forbandelsesvand ikke skade dig.
  5Men har du forset dig imod din Mand og besmittet dig, og har en anden end din Mand haft Samleje med dig
  5Præsten besværger nu kvinden med Forbandelsens Ed og siger til hende så gøre Herren dig til en Forbandelse og Besværgelse i dit Folk, idet han lader din Lænd visne og din Bug svulme op;
  5Forbandelsesvandet her komme ind i dine Indvolde, så din Bug svulmer op og din Lænd visner! Og kvinden skal sige: Amen, Amen!
  5Derpå skal Præsten skrive disse Forbandelser op på et Blad og vaske dem ud i den bitre Vandes Vand
  5og give Kvinden den bitre Vandes Forbandelsesvand at drikke, for at Forbandelsesvandet kan komme ind i hende til bitter Vånde.
  5Derefter skal Præsten tage Skinsyge Afgrødeofferet af Kvindens Hånd, udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn og bære det hen til Alteret.
  5Og Præsten skal tage en Håndfuld af Afgrødeofferet, det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret og derpå give Kvinden Vandet at drikke.
  5Når han har givet hende Vandet at drikke, vil Forbandelsesvandet, dersom hun har besmittet sig og været sin Mand utro, blive til bitter Vånde, når det kommer ind i hende, hendes Bug vil svulme op og hendes Lænd visne, og Kvinden bliver en Forbandelse i sit Folk.
  5Men dersom Kvinden ikke har besmittet sig, dersom hun er ren, bliver hun uskadt og kan få Børn.
  5Det er Loven om Skinsyge; når en Hustru forser sig imod sin Mand og besmittes,
  5eller når en Mand gribes af Skinsygens Ånd og bliver skinsyg på sin Hustru, så skal han fremstille Hustruen for Herrens Åsyn, og Præsten skal handle med hende efter alt i denne Lov;
  5Manden skal være sagesløs, men sådan en Hustru skal undgælde for sin Brøde.
  6Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  6Tal til Israeliterne og sig til dem: Når en Mand eller Kvinde vil aflægge et Nasiræerløfte for således at indvie sig til Herren,
  6skal han afholde sig fra Vin og stærk Drik; Vineddike og stærk Drik må han ikke drikke, ej heller nogen som helst drik af Druer; han må hverken spise friske eller tørrede Druer;
  6så længe hans Indvielse varer, må han intet som helst nyde, der kommer af Vinstokken, hverken umodne Druer eller friske Skud.
  6Så længe hans Indvielsesløfte gælder, må ingen Ragekniv komme på hans Hoved; indtil Udløbet af den Tid han indvier sig til Herren, skal han være hellig og lade sit Hovedhår vokse frit.
  6Hele den Tid han har indviet sig til Herren, må han ikke komme Lig nær;
  6selv når hans Fader eller Moder, hans Broder eller Søster dør, må han ikke pådrage sig Urenhed ved dem, thi han bærer sin Guds indvielse på sit Hoved.
  6Så længe hans Indvielse varer, er han helliget Herren.
  6Men når nogen uventet og pludselig dør i hans Nærhed, og han således bringer Urenhed over sit indviede Hoved, skal han rage sit Hoved, den Dag han atter bliver ren; den syvende Dag skal han rage det;
  6og den ottende Dag skal han bringe to Turtelduer eller Dueunger til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang.
  6Og Præsten skal ofre den ene som Syndoffer og den anden som Brændoffer og skaffe ham Soning, fordi han har syndet ved at røre ved Lig. Derpå skal han samme Dag atter hellige sit Hoved
  6og atter indvie sig til Herren for lige så lang Tid, som han før havde indviet sig, og bringe et årgammelt Lam som Skyldoffer; den forløbne Tid regnes ikke med, da han har bragt Urenhed over sit indviede Hoved.
  6Dette er Loven om Nasiræeren: Når hans indvielsestid er til Ende, skal han begive sig til Åbenbaringsteltets Indgang
  6og som Offergave bringe Herren et årgammelt, lydefrit Væderlam til Brændoffer, et årgammelt, lydefrit Hunlam til Syndoffer og en lydefri Væder til Takoffer,
  6en Kurv med usyret Bagværk, Kager af fint Hvedemel, rørte i Olie, og usyrede Fladbrød, smurte med Olie, desuden det tilhørende Afgrødeoffer og de tilhørende Drikofre.
  6Så skal Præsten bringe det for Herrens Åsyn og ofre hans Syndoffer og Brændoffer,
  6og Væderen skal han ofre som Takoffer til Herren tillige med de usyrede Brød i Kurven; derpå skal Præsten ofre hans Afgrødeoffer og Drikofer.
  6Så skal Nasiræeren ved Indgangen til Åbenbaringsteltet rage sit indviede Hoved og tage sit indviede Hovedhår og kaste det i Ilden under Takofferet.
  6Og Præsten skal tage den kogte Bov af Væderen og een usyret Kage og eet usyret Fladbrød af Kurven og lægge dem på Nasiræerens Hænder, efter at han har afraget sit indviede Hovedhår.
  6Og Præsten skal udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn; det tilfalder Præsten som Helliggave foruden Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen. Derefter må Nasiræeren atter drikke Vin.
  6Det er Loven om Nasiræeren, der aflægger Løfte, om hans Offergave til Herren i Anledning af Indvielsen, foruden hvad han ellers evner at give; overensstemmende med Løftet, han aflægger, skal han forholde sig efter den for hans Indvielse gældende Lov.
  6Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  6Tal til Aron og hans Sønner og sig: Når I velsigner Israeliterne, skal I sige til dem:
  6Herren velsigne dig og bevare dig,
  6Herren lade sit Ansigt lyse over dig og være dig nådig,
  6Herren løfte sit Åsyn på dig og give dig Fred!
  6Således skal de lægge mit Navn på Israeliterne, og jeg vil velsigne dem.
  7Da Moses var færdig med at rejese Boligen og havde salvet og helliget den med alt dens Tilbehør og ligeledes salvet og helliget Alteret med alt dets Tilbehør,
  7trådte Israels Øverster, Overhovederne for deres Fædrenehuse, Stammernes Øverster, der havde forestået Mønstringen, frem
  7og førte deres Offergave frem for Herrens Åsyn, seks lukkede Vogne og tolv Stykker Hornkvæg, en Vogn for hver to Øverster og et Stykke Hornkvæg for hver een, og de bragte dem hen foran Boligen.
  7Da sagde Herren til Moses:
  7Modtag dette af dem, for at det kan bruges til Arbejdet ved Åbenbaringsteltet, og giv Leviterne det med Henblik på hver enkeltes særlige Arbejde!
  7Så modtog Moses Vognene og Hornkvæget og gav Leviterne dem.
  7To Vogne og fire Stykker Hornkvæg gav han Gersoniterne med Henblik på deres særlige Arbejde,
  7og fire Vogne og otte Stykker Hornkvæg gav han Merariterne med Henblik på deres særlige Arbejde under Itamars, Præsten Arons Søns, Ledelse.
  7Derimod gav han ikke Kebatiterne noget, thi dem var Arbejdet med de hellige Ting overdraget, og de skulde bære dem på Skuldrene.
  7Fremdeles bragte Øversterne Offergaver til Alterets indvielse, dengang det blev salvet, og Øversterne bragte deres Offergaver hen foran Alteret.
  7Da sagde Herren til Moses: Lad hver af Øversterne få sin Dag til at bringe sin Offergave til Alterets Indvielse.
  7Den, som første Dag bragte sin Offergave, var Nahasjon, Amminadabs Søn af Judas Stamme.
  7Og hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Nahasjons, Amminadabs Søns, Offergave.
  7Anden Dag bragte Netanel, Zuars Søn, Issakars Øverste, sin Offergave;
  7han bragte som Offergave et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Neanels, Zuars Søns, Offergave.
  7Tredje Dag kom Zebuloniternes Øverste, Eliab, Helons Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eliabs, Helons Søns, Offergave.
  7Fjerde Dag kom Rubeniternes Øverste, Elizur, Sjedeurs Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder,
  7et årgammelt Lam til Brændoffer, en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elizurs, Sjødeurs Søns, Offergave.
  7Femte Dag kom Simenoiternes Øverste, Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke. og fem årgamle Lam. Det var Sjelumiels, Zurisjaddajs Søns,Offergave.
  7Sjette Dag kom Gaditernes Øverste, Eljasaf, Deuels Søn;
  7hans Offergaver et Sølvfad, der vejede l3O Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eljasafs, Deuels Søns, Offergave.
  7Syvende Dag kom Efraimiternes Øverste, Elisjama, Ammihuds Søn:
  7hans offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elisjamas, Ammihuds Søns, Offergave.
  7Ottende Dag kom Mannassiternes Øverste, Gamliel, Pedazurs Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 7O Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Gamliels, Pedazurs Søns, Offergave.
  7Niende dag kom Benjaminiternes Øverste, Abidan, Gidonis Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på IO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem, Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Abidans, Gidonis Søns, Offergave.
  7Tiende Dag kom Daniternes Øverste, Ahiezer, Ammisjaddajs Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiezers, Ammisjaddajs Søns, Offergave.
  7Elevte Dag kom Aseriternes Øverste, Pagiel, Okrans Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Pagiels, Okrans Søns, Offergave.
  7Tolvte Dag kom Naftaliternes Øverste, Ahira, Enans Søn;
  7hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
  7en kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
  7en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
  7en Gedebuk til Syndoffer
  7og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiras, Enans Søns, Offergave.
  7Det var Gaverne fra Israelitternes Øverster til Alterets Indvielse, dengang det blev salvet: 12 Sølvfade, 12 Sølvskåle, 12 Guldkander,
  7hvert Sølvfad på 130 Sekel og hver Sølvskål på 70 Sekel, alle Sølvkar tilsammen 2400 Sekel efter hellig Vægt;
  712 Guldkander, fyldte med Røgelse, hver på 10 Sekel efter hellig Vægt, alle Guldkander tilsammen 120 Sekel.
  7Kvæget til Brændofferet var i alt 12 unge Tyre, 12 Vædre, 12 årgamle Lam med tilhørende Afgrødeofre, 12 Gedebukke til Syndoffer;
  7Kvæget til Takofferet var i alt 24 unge Tyre, 60 Vædre, 60 Bukke og 60 årgamle lam. Det var Gaverne til Alterets indvielse, efter at det var salvet.
  7Da Moses gik ind i Åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han Røsten tale til sig fra Sonedækket oven over Vidnesbyrdets Ark, fra Pladsen mellem de to Keruber. Og han talede til ham.
  8Og Herren talede til Moses og sagde:
  8Tal til Aron og sig til ham: Når du sætter Lamperne på, skal du sætte dem således, at de syv Lamper kaster Lyset ud over Pladsen foran Lysestagen!
  8Det gjorde Aron så; han satte Lamperne på således, at de vendte ud mod Pladsen foran Lysestagen, som Herren havde pålagt Moses.
  8Men Lysestagen var lavet af Guld i drevet Arbejde, fra Foden til Kronerne var den drevet Arbejde; efter det Forbillede, Herren havde vist ham, havde Moses lavet Lysestagen.
  8Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  8Udtag Leviterne af Israelitternes Midte og rens dem!
  8Således skal du gå frem, når du renser dem: Stænk Renselsesvand på dem og lad dem gå hele deres Legeme over med Ragekniv, tvætte deres klæder og rense sig.
  8Derpå skal de tage en ung Tyr til Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer af fint Hvedemel, rørt i Olie, og du skal tage en anden ung Tyr til Syndoffer.
  8Lad så Leviterne træde hen foran Åbenbaringsteltet og kald hele Israelitternes Menighed sammen.
  8Når du så har ladet Leviterne træde frem for Herrens Åsyn, skal Israeliterne lægge deres Hænder på Leviterne.
  8Derpå skal Aron udføre Svingningen med Leviterne for Herrens Åsyn som et Offer fra Israeliterne, for at de kan udføre Herrens Arbejde.
  8Så skal Leviterne lægge deres Hænder på Tyrenes Hoved, og derefter skal du ofre den ene som Syndoffer og den anden som Brændoffer til Herren for at skaffe Leviterne Soning.
  8Derpå skal du stille Leviterne frem for Aron og hans Sønner og udføre Svingningen med dem for Herren.
  8Således skal du udskille Leviterne fra Israeliterne, så at Leviterne kommer til at tilhøre mig.
  8Derefter skal Leviterne komme og gøre Arbejde ved Åbenbaringsteltet; du skal foretage Renselsen og udføre Svingningen med dem,
  8thi de er skænket mig som Gave af Israelitternes Midte; i Stedet for alt hvad der åbner Moders Liv, alle førstefødte hos Israeliterne, har jeg taget mig dem til Ejendom.
  8Thi mig tilhører alt det førstefødte hos Israeliterne, både af Mennesker og Kvæg. Dengang jeg slog alle de førstefødte i Ægypten, helligede jeg dem til at være min Ejendom.
  8Jeg tog Leviterne i Stedet for alt det førstefødte hos Israeliterne
  8og skænkede Leviterne som Gave til Aron og hans Sønner af Israelitternes Midte til at udføre Israelitternes Arbejde ved Åbenbaringsteltet og skaffe Israeliterne Soning, for at ingen Plage skal ramme Israeliterne, om de selv nærmer sig Helligdommen.
  8Og Moses, Aron og hele Israelitternes Menighed gjorde således med Leviterne; ganske som Herren havde pålagt Moses med Hensyn til Leviterne, gjorde Israeliterne med dem.
  8Leviterne lod sig rense for Synd og tvættede deres Klæder, og Aron udførte Svingningen med dem for Herrens Åsyn, og Aron skaffede dem Soning, så de blev rene.
  8Derpå kom Leviterne for at udføre deres Arbejde ved Åbenbaringsteltet under Arons og hans Sønners Tilsyn; som Herren havde pålagt Moses med Hensyn til Leviterne, således gjorde de med dem.
  8Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  8Dette er, hvad der gælder Leviterne: Fra Femogtyveårsalderen og opefter skal de komme og gøre Tjeneste med Arbejdet ved Åbenbaringsteltet.
  8Men fra Halvtredsårsalderen skal de holde op med at gøre Tjeneste og ikke arbejde mere;
  8de kan gå deres Brødre til Hånde i Åbenbaringsteltet med at tage Vare på, hvad der skal varetages; men Arbejde skal de ikke mere gøre. Således skal du gøre med Leviterne i alt, hvad de har at varetage.
  9Herren talede således til Moses i Sinaj Ørken i den første Måned af det andet År efter deres Udvandring fra Ægypten:
  9Israeliterne skal fejre Påsken til den fastsatte Tid,
  9på den fjortende Dag i denne Måned ved Aftenstid skal I fejre den til den fastsatte Tid; overensstemmende med alle Anordningerne og Lovbudene om den skal I fejre den!
  9Da sagde Moses til Israeliterne, at de skulde fejre Påsken;
  9og de fejrede Påsken i Sinaj Ørken den fjortende Dag i den første Måned ved Aftenstid; nøjagtigt som Herren havde pålagt Moses, således gjorde Israeliterne.
  9Men der var nogle Mænd, som var blevet urene ved et Lig og derfor ikke kunde fejre Påske den Dag. Disse Mænd trådte nu den Dag frem for Moses og Aron
  9og sagde til ham: Vi er blevet urene ved et Lig; hvorfor skal det da være os forment at frembære Herrens Offergave til den fastsatte Tid sammen med de andre Israelitter?
  9Moses svarede dem: Vent, til jeg får at høre, hvad Herren påbyder angående eder!
  9Da talede Herren til Moses og sagde:
  9Tal til Israeliterne og sig: Når nogen af eder eller eders Efterkommere er blevet uren ved et Lig eller er ude på en lang Rejse, skal han alligevel holde Påske for Herren;
  9den fjortende Dag i den anden Måned ved Aftenstid skal de holde den; med usyret Brød og bitre Urter skal de spise Påskelammet.
  9De må intet levne deraf til næste Morgen, og de må ikke sønderbryde noget af dets Ben. De skal fejre Påsken i Overensstemmelse med alle de Anordninger, som gælder for den.
  9Men den, som undlader at fejre Påsken, skønt han er ren og ikke på Rejse, det Menneske skal udryddes af sin Slægt, fordi han ikke har frembåret Herrens Offergave til den fastsatte Tid. Den Mand skal undgælde for sin Synd.
  9Og når en fremmed, der bor hos eder, vil bolde Påske for Herren, skal han holde den efter de Anordninger og Lovbud, som gælder for Påsken. En og samme Lov skal gælde for eder, for den fremmede og for den indfødte.
  9Den Dag Boligen blev rejst, dækkede Skyen Boligen, Vidnesbyrdets Telt; men om Aftenen var der som et Ildskær over Boligen, og det holdt sig til om Morgenen.
  9Således var det til Stadighed: Om dagen dækkede Skyen den, om Natten Ildskæret.
  9Hver Gang Skyen løftede sig fra Teltet, brød Israeliterne op, og der, hvor Skyen stod stille, slog Israeliterne Lejr.
  9På Herrens Bud brød Israeliterne op, og på Herrens Bud gik de i Lejr, og så længe Skyen hvilede over Boligen, blev de liggende i Lejr;
  9når Skyen blev over Boligen i længere Tid, rettede Israeliterne sig efter, hvad Herren havde foreskrevet dem, og brød ikke op.
  9Det hændte, at Skyen kun blev nogle få Dage over Boligen; da gik de i Lejr på Herrens Bud og brød op på Herrens Bud.
  9Og det hændte, at Skyen kun blev der fra Aften til Morgen; når Skyen da løftede sig om Morgenen, brød de op. Eller den blev der en Dag og en Nat; når Skyen da løftede sig, brød de op.
  9Eller den blev der et Par Dage eller en Måned eller længere endnu, idet Skyen i længere Tid hvilede over Boligen; så blev Israeliterne liggende i Lejr og brød ikke op, men når den løftede sig, brød de op.
  9På Herrens Bud gik de i Lejr, og på Herrens Bud brød de op; de rettede sig efter, hvad Herren havde foreskrevet dem, efter Herrens Bud ved Moses.
  10Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  10Du skal lave dig to Sølvtrompeter; i drevet Arbejde skal du lave dem. Dem skal du bruge, når Menigheden skal kaldes sammen, og når Lejrene skal bryde op.
  10Når der blæses i dem begge to, skal hele Menigheden samle sig hos dig ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
  10Blæses der kun i den ene, skal Øversterne, Overhovederne for Israels Stammer, samle sig hos dig.
  10Når I blæser Alarm med dem, skal Lejrene på Østsiden bryde op;
  10blæser Alarm anden Gang, skal Lejrene på Sydsiden bryde op: tredje Gang skal Lejrene mod Vest bryde op, fjerde Gang Lejrene mod Nord; der skal blæses Alarm, når de skal bryde op.
  10Men når Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse på almindelig Vis, ikke Alarm.
  10Arons Sønner, Præsterne, skal blæse i Trompeterne; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt.
  10Når I drager i Krig i eders Land mod en Fjende, der angriber eder, og blæser Alarm med Trompeterne, skal I ihukommes for Herren eders Guds Åsyn og frelses fra eders Fjender.
  10Og på eders Glædesdage, eders Højtider og Nymånedage, skal I blæse i Trompeterne ved eders Brændofre og Takofre; så skal de tjene eder til Ihukommelse for eders Guds Åsyn. Jeg er Herren eders Gud!
  10Den tyvende Dag i den anden Måned af det andet År løftede Skyen sig fra Vidnesbyrdets Bolig.
  10Da brød Israeliterne op fra Sinaj Ørken, i den Orden de skulde bryde op i, og Skyen stod stille i Parans Ørken.
  10Da de nu første Gang brød op efter Guds Bud ved Moses,
  10var Judæernes Lejr den første, der brød op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Nahasjon, Amminadabs Søn.
  10Issakariternes Stammes Hær førtes af Netanel, Zuars Søn,
  10og Zebuloniternes Stammes Hær af Eliab, Helons Søn.
  10Da derpå Boligen var taget ned, brød Gersoniterne og Merariterne op og bar Boligen.
  10Så brød Rubens Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elizur, Sjedeurs Søn.
  10Simeoniternes Stammes Hær førtes af Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn,
  10og Gaditernes Stammes Hær af Eljasaf, Deuels Søn.
  10Så brød Kehatiterne, der bar de hellige Ting, op; og før deres Komme havde man rejst Boligen.
  10Så brød Efraimiternes Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elisjema, Ammihuds Søn.
  10Manassiternes Stammes Hær førtes af Gamliel, Pedazurs Søn,
  10og Benjaminiternes Stammes Hær af Abidan, Gidonis Søn.
  10Så brød Daniternes Lejr op under sit Felttegn som Bagtrop i hele Lejrtoget, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Ahiezer, Ammisjaddajs Søn.
  10Aseriternes Stammes Hær førtes af Pagiel, Okrans Søn,
  10og Naftalitemes Stammes Hær af Ahira, Enans Søn.
  10Således foregik Israelitternes Opbrud, Hærafdeling for Hærafdeling. Så brød de da op.
  10Men Moses sagde til Midjaniten Hobab, Reuels Søn, Moses's Svigerfader: Vi bryder nu op for at drage til det Sted, Herren har lovet at give os; drag med os! Vi skal lønne dig godt, thi Herren har stillet Israel gode Ting i Udsigt.
  10Men han svarede ham: Jeg vil ikke drage med; nej, jeg drager til mit Land og min Slægt.
  10Da sagde han: Forlad os ikke! Du kender jo de Steder, hvor vi kan slå Lejr i Ørkenen; vær Øje for os!
  10Drager du med os, skal vi give dig Del i alt det gode, Herren vil give os.
  10Derpå brød de op fra Herrens Bjerg og vandrede tre Dagsrejser frem, idet Herrens Pagts Ark drog i Forvejen for at søge dem et Sted, hvor de kunde holde Hvil.
  10Og Herrens Sky svævede over dem om Dagen, når de brød op fra Lejren.
  10Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: Stå op, Herre, at dine Fjender må splittes og dine Avindsmænd fly for dit Åsyn!
  10Og hver Gang den standsede, sagde han: Vend tilbage, Herre, til Israels Stammers Titusinder!
  11Men Folket knurrede højlydt for Herren over deres usle Kår; og da Herren hørte det, blussede hans Vrede op, og Herrens Ild brød løs iblandt dem og åd om sig i den yderste Del af Lejren.
  11Da råbte Folket til Moses, og Moses gik i Forbøn hos Herren. Så dæmpedes Ilden.
  11Derfor kaldte man dette Sted Tabera, fordi Herrens Ild brød løs iblandt dem.
  11Men den sammenløbne Hob, som fandtes iblandt dem, blev lysten. Så tog også Israeliterne til at græde igen, og de sagde: Kunde vi dog få Kød at spise!
  11Vi mindes Fiskene, vi fik at spise for intet i Ægypten, og Agurkerne, Vandmelonerne, Porrerne, Hvidløgene og Skalotterne,
  11og nu vansmægter vi; her er hverken det ene eller det andet, vi ser aldrig andet end Manna.
  11Mannaen lignede Horianderfrø og så ud som Bellium.
  11Folket gik rundt og sankede den op; derpå malede de den i Håndkværne eller stødte den i Mortere; så kogte de den i Gryder og lavede Kager deraf; den smagte da som Bagværk tillavet i Olie.
  11Når Duggen om Natten faldt over Lejren, faldt også Mannaen ned over den.
  11Og Moses hørte, hvorledes alle Folkets Slægter græd, enhver ved Indgangen til sit Telt; da blussede Herrens Vrede voldsomt op, og det vakte også Moses's Mishag.
  11Da sagde Moses til Herren: Hvorfor har du handlet så ilde med din Tjener, og hvorfor har jeg ikke fundet Nåde for dine Øjne, siden du har lagt hele dette Folk som en Byrde på mig?
  11Mon det er mig, der har undfanget hele dette Folk, mon det er mig, der har født det, siden du forlanger, at jeg i min Favn skal bære det hen til det Land, du tilsvor dets Fædre, som en Fosterfader bærer det diende Barn?
  11Hvor skal jeg gå hen og skaffe hele dette Folk Kød? Thi de græder rundt om mig og siger: Skaf os Kød at spise?
  11Jeg kan ikke ene bære hele dette Folk, det er mig for tungt.
  11Hvis du vil handle således med mig, så dræb mig hellere, om jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så at jeg ikke skal være nødt til at opleve sådan Elendighed!
  11Herren svarede Moses: Kald mig halvfjerdsindstyve af Israels Ældste sammen, Mænd, som du ved hører til Folkets Ældste og Tilsynsmænd, før dem hen til Åbenbaringsteltet og lad dem stille sig op hos dig der.
  11Så vil jeg stige ned og tale med dig der, og jeg vil tage noget af den Ånd, der er over dig, og lade den komme over dem, for at de kan hjælpe dig med at bære Folkets Byrde, så du ikke ene skal bære den.
  11Men til Folket skal du sige: Helliger eder til i Morgen, så skal I få Kød at spise! I har jo grædt højlydt for Herren og sagt: Kunde vi dog få Kød at spise! Vi havde det jo bedre i Ægypten! Derfor vil Herren give eder kød at spise;
  11og ikke blot een eller to eller fem eller ti eller tyve Dage skal I spise det,
  11men en hel Måned igennem, indtil det står eder ud af Næsen, og I væmmes derved, fordi I har ringeagtet Herren, der er i eders Midte, og grædt for hans Åsyn og sagt: Hvorfor drog vi dog ud af Ægypten!
  11Moses svarede: 600000 Fodfolk tæller det Folk, jeg bar om mig, og du siger: Jeg vil skaffe dem Kød, så de har nok at spise en hel Måned!
  11Kan der slagtes så meget Småkvæg og Hornkvæg til dem, at det kan slå til, eller kan alle Fisk i Havet samles sammen til dem, så det kan slå til?
  11Herren svarede Moses: Er Herrens Arm for kort? Nu skal du få at se, om mit Ord går i Opfyldelse for dig eller ej.
  11Da gik Moses ud og kundgjorde Folket Herrens Ord. Og han samlede halvfjerdsindstyve af Folkets Ældste og lod dem stille sig rundt om Teltet.
  11Så steg Herren ned i Skyen og talede til ham; og han tog noget af den Ånd, der var over ham, og lod den komme over de halvfjerdsindstyve Ældste, og da Ånden hvilede over dem, kom de i profetisk Henrykkelse noget, som ikke siden hændtes dem.
  11Imidlertid var to Mænd blevet tilbage i Lejren, den ene hed Eldad, den anden Medad. Også over dem kom Ånden, thi de hørte til dem, der var optegnede, men de var ikke gået ud til Teltet, og nu kom de i profetisk Henrykkelse inde i Lejren.
  11Da løb en ung Mand ud og fortalte Moses det og sagde: Eldad og Medad er kommet i profetisk Henrykkelse inde i Lejren.
  11Josua, Nuns Søn, der fra sin Ungdom af havde gået Moses til Hånde, sagde da: Min Herre Moses, stands dem i det!
  11Men Moses sagde til ham: Er du skinsyg på mine Vegne? Gid alt Herrens Folk var Profeter, gid Herren vilde lade sin Ånd komme over dem!
  11Derpå trak Moses sig tilbage til Lejren med Israels Ældste.
  11Da rejste der sig på Herrens Bud en Vind, som førte Vagtler med sig fra Havet og drev dem hen over Lejren så langt som en Dagsrejse på begge Sider af Lejren i en Højde af et Par Alen over Jorden.
  11Så gav Folket sig hele den Dag, hele Natten og hele den næste Dag til at samle Vagtlerne op; det mindste, nogen samlede, var ti Homer. Og de bredte dem ud til Tørring rundt om Lejren.
  11Medens Kødet endnu var imellem Tænderne på dem, før det endnu var spist, blussede Herrens Vrede op imod Folket, og Herren lod en meget hård Straf ramme Folket.
  11Og man kaldte Stedet Kibrot Hattåva, thi der blev de lystne Folk jordet.
  12Fra Kibrot-Hattåva drog Folket til Hazerot, og de gjorde Holdt i Hazerot.
  12Mirjam og Aron tog til Orde mod Moses i Anledning af den kusjitiske Kvinde, han havde ægtet - han havde nemlig ægtet en kusjitisk Kvinde -
  12og sagde: Har Herren kun talet til Moses? Mon han ikke også har talet til os? Og Herren hørte det.
  12Men den Mand Moses var såre sagtmodig, sagtmodigere end noget andet Menneske på Jorden.
  12Da sagde Herren i det samme til Moses, Aron og Mirjam: Gå alle tre ud til Åbenbaringsteltet! Og de gik alle tre derud.
  12Men Herren steg ned i Skystøtten og stillede sig ved Indgangen til Teltet og kaldte på Aron og Mirjam, og de gik begge derud.
  12Da sagde han: Hør, hvad jeg siger: Når der ellers er en Profet iblandt eder, giver jeg mig til Kende for ham i Syner eller taler med ham i Drømme.
  12Anderledes er det med min Tjener Moses: han er tro i hele mit Hus;
  12med ham taler jeg Ansigt til Ansigt, ikke i Syner eller Gåder, han skuer Herrens Skikkelse; hvor tør I da tage til Orde mod min Tjener Moses?
  12Og Herrens Vrede blussede op imod dem, og han gik bort.
  12Da så Skyen trak sig bort fra Teltet, se, da var Mirjam hvid som Sne af Spedalskhed, og da Aron vendte sig mod Mirjam, se, da var hun spedalsk.
  12Da sagde Aron til Moses: Ak, Herre, lad os dog ikke undgælde for den Synd, vi i Dårskab begik!
  12Lad hende dog ikke blive som et dødfødt Barn, hvis Kød er halvt fortæret, når det kommer ud af Moders Liv!
  12Moses råbte da til Herren og sagde: Ak, gør hende dog rask igen!
  12Og Herren svarede Moses: Hvis hendes Fader havde spyttet hende i Ansigtet, måtte hun da ikke have båret sin Skam i syv Dage? Derfor skal hun i syv Dage være udelukket fra Lejren; så kan hun atter optages.
  12Da blev Mirjam udelukket fra Lejren i syv Dage, og Folket brød ikke op, før Mirjam atter var optaget.
  12Så brød Folket op fra Hazerot og slog Lejr i Parans Ørken.
  13Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  13Send nogle Mænd af Sted for at undersøge Kana'ans Land, som jeg vil give Israeliterne; een Mand af hver Fædrenestamme skal I sende, og kun Mænd, der er Øverster iblandt dem!
  13Da udsendte Moses dem fra Parans Ørken på Herrens Bud, Mænd, der allevar Overhovederfor Israeliterne.
  13Deres Navne var følgende: Af Rubens Stamme Sjammua, Zakkurs Søn,
  13af Simeons Stamme Sjafat, Horis Søn,
  13af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn,
  13af Issakars Stamme Jigal, Josefs Søn,
  13af Efraims Stamme Hosea, Nuns Søn,
  13af Benjamins Stamme Palti, Rafus Søn,
  13af Zebulons Stamme Gaddiel, Sodis Søn,
  13af Josefs Slamme, det er Manasses Stamme, Gaddi, Susis Søn,
  13af Dans Stamme Ammiel, Gmallis Søn,
  13af Asers Stamme Setur, Mikaels Søn,
  13af Naftalis Stamme Nabi, Vofsis Søn,
  13af Gads Stamme Geuel, Mtakis Søn.
  13Det var Navnene på de Mænd, Moses udsendte for at undersøge Landet. Men Moses gav Hosea, Nuns Søn, Navnet Josua.
  13Og Moses sendte dem af Sted for at undersøge Kana'ans Land. Og han sagde til dem: Drag herfra op i Sydlandet og drag op i Bjergene
  13og se, hvordan Landet er, og om Folket, som bor der, er stærkt eller svagt, fåtalligt eller talrigt,
  13om Landet, de bor i, er godt eller dårligt, og om Byerne, de bor i, er Teltlejre eller Fæstninger,
  13og om Landet er fedt eller magert, om der findes Træer deri eller ej. Vær ved godt Mod og tag noget af Landets Frugt med tilbage! Det var netop ved den Tid, de første Druer var modne.
  13Så drog de af Sted og undersøgte Landet lige fra Zins Ørken til Rehob, Egnen hen imod Hamat.
  13Så begav de sig op i Sydlandet og kom til Hebron; der boede Ahiman, Sjesjaj og Talmaj, Anaks Efterkommere. Men Hebron var grundlagt syv År før Zoan i Ægypten.
  13Da de nåede Esjkoldalen, afskar de en Ranke med en Drueklase, som der måtte to Mand til at bære på en Bærestang, og plukkede nogle Granatæbler og Figener.
  13Man kaldte dette Sted Esjkoldalen med Hentydning til den Drueklase, Israeliterne der skar af.
  13Efter fyrretyve Dages Forløb vendte de tilbage efter at have undersøgt Landet;
  13og de kom til Moses og Aron og hele Israeliternes Menighed i Parans Ørken i Kadesj og aflagde Beretning for dem og hele Menigheden og viste dem Landets Frugt.
  13De fortalte ham: Vi kom til landet, du sendte os til; det er virkelig et Land, der flyder med Mælk og Honning, og her er Flugt derfra;
  13men stærkt er Folket, som bor i Landet, og Byerne er befæstede og meget store; ja, vi så også Efterkommere af Anak der.
  13Amalek bor i Sydlandet, Hetiterte, Jebusiteme og Amoriterne i Bjerglandet og Kana'anæerne ved Havet og langs Jordan.
  13Da søgte Kaleb at bringe Folket til Tavshed over for Moses og sagde: Lad os kun drage op og underlægge os det, thi vi kan sikkert tage det!
  13Men de Mænd, der havde været med ham deroppe, sagde: Vi kan ikke drage op imod dette Folk, thi det er stærkere end vi!
  13Og de talte nedsættende til Israeliterne om Landet, som de havde undersøgt, og sagde: Landet, som vi har rejst igennem og undersøgt, er et Land, der fortærer sine Indbyggere, og alle de Folk, vi så der, var kæmpestore.
  13Vi så der Kæmperne Anaks Sønner, der er af Kæmpeslægten og vi forekom både os selv og dem som Græshopper!
  14Da opløftede hele Menigheden sin Røst og brød ud i Klageråb, og Folket græd Natten igennem.
  14Og alle Israelitterne knurrede imod Moses og Aron, og hele Menigheden sagde til dem: Gid vi var døde i Ægypten eller her i Ørkenen!
  14Hvorfor fører Herren os til dette Land, når vi skal falde for Sværdet og vore Kvinder og Børn blive til Bytte? Var det dog ikke bedre for os at vende tilbage til Ægypten?
  14Og de sagde til hverandre: Lad os vælge os en Fører og vende tilbage til Ægypten!
  14Da faldt Moses og Aron på deres Ansigt foran hele den israelitiske Menigheds Forsamling.
  14Men Josua, Nuns Søn, og Kaleb, Jefunnes Søn, der havde været med til at undersøge Landet, sønderrev deres Klæder
  14og sagde til hele Israelitternes Menighed: Landet, vi har rejst igennem og undersøgt, er et såre, såre godt Land.
  14Hvis Herren har Behag i os, vil han føre os til det Land og give os det, et Land, der flyder med Mælk og Honning.
  14Gør kun ikke Oprør imod Herren og frygt ikke for Landets Befolkning, thi dem tager vi som en Bid Brød; deres Skygge er veget fra dem, men med os er Herren; frygt ikke for dem!
  14Hele Menigheden tænkte allerede på at stene dem; men da kom Herrens Herlighed til Syne for alle Israelitterne ved Åbenbaringsteltet.
  14Og Herren sagde til Moses: Hvor længe skal dette Folk håne mig, og hvor længe vil det vægre sig ved at tro på mig, til Trods for alle de Tegn jeg har gjort i det?
  14Jeg vil slå det med Pest og udrydde det, men dig vil jeg gøre til et Folk, større og stærkere end det!
  14Men Moses sagde til Herren: Ægypterne har hørt, at du i din Vælde har ført dette Folk bort fra dem;
  14og ligeledes har alle dette Lands Indbyggere hørt, at du, Herre, er midt iblandt dette Folk, thi du, Herre, åbenbarer dig synligt, idet din Sky står over dem, og du vandrer foran dem om Dagen i en Skystøtte og om Natten i en Ildstøtte.
  14Hvis du nu dræber dette Folk alle som een, vil de Folk, der har hørt dit Ry, sige:
  14Fordi Herren ikke evnede at føre dette Folk til det Land, han havde tilsvoret dem, lod han dem omkomme i Ørkenen.
  14Derfor, Herre, lad din Vælde nu vise sig i sin Storhed, således som du forjættede, da du sagde:
  14Herren er langmodig og rig på Miskundhed, han forlader Misgerning og Overtrædelse, men han lader ingen ustraffet, og han hjemsøger Fædrenes Brøde på Børnene i tredje og fjerde Led.
  14Så tilgiv nu dette Folk dets Misgerning efter din store Miskundhed, således som du har tilgivet dette Folk hele Vejen fra Ægypten og hertil!
  14Da sagde Herren: Jeg tilgiver dem på din Bøn.
  14Men så sandt jeg lever så sandt hele Jorden skal opfyldes af Herrens Herlighed:
  14Ingen af de Mænd, der har set min Herlighed og de Tegn, jeg har gjort i Ægypten og i Ørkenen, og dog nu for tiende Gang har fristet mig og ikke villet lyde min Røst,
  14ingen af dem skal se det Land, jeg tilsvor deres Fædre! Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se;
  14kun min Tjener Kaleb lader jeg komme til det Land, han har været i, og hans Efterkommere skal få det i Eje, fordi han havde en anden Ånd og viste mig fuld Lydighed.
  14Men Amalekiterne og Kana'anæerne bor i Lavlandet. Vend derfor om i Morgen, bryd op og drag ud i Ørkenen ad det røde Hav til!
  14Fremdeles talede Herren til Moses og Aron og sagde:
  14Hvor længe skal jeg tåle denne onde Menighed, dem, som bestandig knurrer imod mig? Jeg har hørt Israelitternes Knurren, hørt, hvorledes de knurrer imod mig.
  14Sig til dem: Så sandt jeg lever lyder det fra Herren, som I har råbt mig i Øret, således vil jeg handle med eder!
  14I Ørkenen her skal eders Kroppe falde, alle I, der blev mønstret, så mange I er fra Tyveårsalderen og opefter, I, som har knurret imod mig.
  14Sandelig, ingen af eder skal komme til det Land, jeg med løftet Hånd svor at ville giver eder at bo i, med Undtagelse af Kaleb, Jefunnes Søn, og Josua, Nuns Søn.
  14Eders små Børn, som I sagde vilde blive til Bytte, dem vil jeg lade komme derhen, og de skal tage det Land i Besiddelse, som I har vraget,
  14men eders egne Kroppe skal falde i Ørkenen her,
  14og eders Sønner skal flakke om i Ørkenen i fyrretyve År og undgælde for eders Bolen, indtil eders Kroppe er gået til Grunde i Ørkenen.
  14Som I brugte fyrretyve Dage til at undersøge Landet, således skal I undgælde for eders Misgerninger i fyrretyve År, eet År for hver Dag, og således få mit Mishag at føle.
  14Jeg Herren har sagt det: Sandelig, således vil jeg handle med hele denne onde Menighed, der har rottet sig sammen imod mig; i Ørkenen her skal de gå til Grunde, i den skal de dø!
  14Og de Mænd, Moses havde udsendt for at undersøge Landet, og som efter deres Tilbagekomst havde fået hele Menigheden til at knurre imod ham ved at tale nedsættende om Landet,
  14de Mænd, der havde talt nedsættende om Landet, fik en brat Død for Herrens Åsyn:
  14kun Josua, Nuns Søn, og Kaleb, Jefunnes Søn, blev i Live af de Mænd, der var draget hen for at undersøge Landet.
  14Men da Moses forebragte alle Israelitterne disse Ord, grebes Folket af stor Sorg;
  14og tidligt næste Morgen drog de op mod det øverste af Bjerglandet og sagde: Se, vi er rede til at drage op til det Sted, Herren har talet om, thi vi, har syndet.
  14Da sagde Moses: Hvorfor vil I overtræde Herrens Bud? Det vil ikke gå godt!
  14Drag ikke derop, thi Herren er ikke iblandt eder; gør I det, bliver I slået af eders Fjender!
  14Thi Amalekiterne og Kana'anæerne vil møde eder der, og I skal falde for Sværdet; I har jo vendt eder fra Herren, og Herren er ikke med eder!
  14Alligevel formastede de sig til at drage op mod det øverste af Bjerglandet; men Herrens Pagts Ark og Moses forlod ikke Lejren.
  14Da steg Amalekiterne og Kana'anæerne, der boede der i Bjerglandet, ned og slog dem og adsplittede dem lige til Horma.
  15Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  15Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg vil give eder at bo i,
  15og I vil ofre Herren et Ildoffer, Brændoffer eller Slagtoffer, af Hornkvæg eller Småkvæg for at indfri et Løfte eller af fri Drift eller i Anledning af eders Højtider for at berede Herren en liflig Duft,
  15så skal den, der bringer Herren sin Offergave, som Afgrødeoffer bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie
  15desuden skal du som Drikoffer til hvert Lam ofre en Fjerdedel Hin Vin, hvad enten det er Brændoffer eller Slagtoffer.
  15Men til en Væder skal du som Afgrødeoffer ofre to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i en Tredjedel Hin Olie;
  15desuden skal du som Drikoffer frembære en Tredjedel Hin Vin til en liflig Duft for Herren.
  15Og når du ofrer en ung Tyr som Brændoffer eller Slagtoffer for at indfri et Løfte eller som Takoffer til Herren,
  15skal du foruden Tyren frembære som Afgrødeoffer tre Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i en halv Hin Olie;
  15desuden skal du som Drikoffer frembære en halv Hin Vin, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  15Således skal der gøres for hver enkelt Tyr, hver enkelt Væder eller hvert Lam eller Ged;
  15således skal I gøre for hvert enkelt Dyr, så mange I nu ofrer.
  15Enhver indfødt skal gøre disse Ting på denne Måde, når han vil bringe et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  15Og når en fremmed bor hos eder, eller nogen i de kommende Tider bor iblandt eder, og han vil bringe et Ildoffer til en liflig Duft for Herren, skal han gøre på samme Måde som I selv.
  15Inden for Forsamlingen skal en og samme Anordning gælde for eder og den fremmede, der bor hos eder; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt: hvad der gælder for eder, skal også gælde for den fremmede for Herrens Åsyn;
  15samme Lov og Ret gælder for eder og den fremmede, der bor hos eder.
  15Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  15Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg fører eder til,
  15og spiser af Landets Brød, skal I yde Herren en Offerydelse.
  15Som Førstegrøde af eders Grovmel skal I yde en Kage som Offerydelse; på samme Måde som Offerydelsen af Tærskepladsen skal I yde den.
  15Af Førstegrøden af eders Grovmel skal I give Herren en Offerydelse, Slægt efter Slægt.
  15Dersom I synder af Vanvare og undlader at udføre noget af alle de Bud, Herren har kundgjort Moses,
  15noget af alt det, Herren har pålagt eder gennem Moses, fra den Dag Herren udstedte sit Bud og frem i Tiden fra Slægt til Slægt,
  15så skal hele Menigheden, hvis det sker af Vanvare uden Menighedens Vidende, ofre en ung Tyr som Brændoffer til en liflig duft for Herren med det efter Lovbudene dertil hørende Afgrødeoffer og Drikoffer og desuden en Gedebuk som Syndoffer.
  15Og Præsten skal skaffe hele Israelitternes Menighed Soning, og dermed opnår de Tilgivelse; thi det skete af Vanvare, og de bar bragt deres Offergave som et Ildoffer til Herren og desuden deres Syndoffer for Herrens Åsyn, for hvad de gjorde af Vanvare.
  15Således får både hele Israelitternes Menighed og den fremmede, der bor hos dem, Tilgivelse; thi alt Folket har Del i den Synd, der bliver begået af Vanvare.
  15Men hvis et enkelt Menneske synder af Vanvare, skal han bringe en årgammel Ged som Syndoffer.
  15Og Præsten skal skaffe den, der synder af Vanvare, Soning for Herrens Åsyn ved at udføre Soningen for ham, og således opnår han Tilgivelse.
  15For den indfødte hos Israelitterne og den fremmede, der bor iblandt dem, for eder alle gælder en og samme Lov; når nogen synder af Vanvare.
  15Men den, der handler med Forsæt, hvad enten han er indfødt eller fremmed, han håner Gud, og det Menneske skal udryddes af sit Folk.
  15Thi han har ringeagtet Herrens Ord og brudt hans Bud; det Menneske skal udryddes, hans Misgerning kommer over ham.
  15Medens Israelitterne opholdt sig i Ørkenen, traf de en Mand, som sankede Brænde på en Sabbat.
  15De, der traf ham i Færd med at sanke Brænde, bragte ham til Moses, Aron og hele Menigheden,
  15og de satte ham i Varetægt, da der ikke forelå nogen bestemt Kendelse for, hvad der skulde gøres ved ham.
  15Da sagde Herren til Moses: Den Mand skal lide Døden; hele Menigheden skal stene ham uden for Lejren!
  15Hele Menigheden førte ham da uden for Lejren og stenede ham til Døde, som Herren havde pålagt Moses.
  15Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  15Tal til Israelitterne og sig til dem, at de Slægt efter Slægt skal sætte Kvaster på Fligene af deres Klæder, og at de på hver enkelt Kvast skal sætte en violet Purpursnor.
  15Det skal tjene eder til Tegn, så at I, hver Gang I ser dem, skal komme alle Herrens Bud i Hu og handle efter dem og ikke lade eder vildlede af eders Hjerter eller Øjne, af hvilke I lader eder forlede til Bolen
  15for at I kan komme alle mine Bud i Hu og handle efter dem og blive hellige for eders Gud.
  15Jeg er Herren eders Gud, som førte eder ud af Ægypten for at være eders Gud. Jeg er Herren eders Gud!
  16Men Kora, en Søn af Jizhar, en Søn af Levis Søn Kehat, og Datan og Abiram, Sønner af Ejiab, en Søn af Rubens Søn Pallu, gjorde Oprør.
  16De gjorde Oprør mod Moses sammen med 250 israelitiske Mænd, Øverster for Menigheden, udvalgte i Folkeforsamlingen, ansete Mænd.
  16Og de samlede sig og trådte op imod Moses og Aron og sagde til dem: Lad det nu være nok, thi hele Menigheden er hellig, hver og en, og Herren er i dens Midte; hvorfor vil I da ophøje eder over Herrens Forsamling?
  16Da Moses hørte det, faldt han på sit Ansigt.
  16Derpå talte han til Kora og alle hans Tilhængere og sagde: Vent til i Morgen, så vil Herren give til kende, hvem der tilhører ham, og hvem der er hellig, så at han vil give ham Adgang til sig; den, han udvælger, vil han give Adgang til sig.
  16Således skal I gøre: Skaf eder Pander, du Kora og alle dine Tilhængere,
  16og læg så i Morgen Gløder på og kom Røgelse på for Herrens Åsyn, så skal den, Herren udvælger, være den, som er hellig; lad det nu være nok, I Levisønner!
  16Fremdeles sagde Moses til Kora: Hør nu, I Levisønner!
  16Er det eder ikke nok, at Israels Gud har udskilt eder af Israels Menighed og givet eder Adgang til sig for at udføre Arbejdet ved Herrens Bolig og stå til Tjeneste for Menigheden?
  16Han har givet dig og med dig alle dine Brødre, Levis Sønner, Adgang til sig og nu attrår I også Præsteværdigheden!
  16Derfor, du og alle dine Tilhængere, som har rottet eder sammen mod Herren, hvad er Aron, at I vil knurre mod ham!
  16Da sendte Moses Bud efter Datan og Abiram, Eliabs Sønner, men de sagde: Vi kommer ikke!
  16Er det ikke nok, at du har ført os bort fra et Land, der flyder med Mælk og Honning, for at lade os dø i Ørkenen, siden du oven i Købet vil opkaste dig til Herre over os!
  16Du har sandelig ikke ført os til et Land, der flyder med Mælk og Honning, eller givet os Marker og Vinbjerge! Tror du, du kan stikke disse Mænd Blår i Øjnene? Vi kommer ikke!
  16Da harmedes Moses højlig og sagde til Herren: Vend dig ikke til deres Offergave! Ikke så meget som et Æsel har jeg frataget dem, ej heller har jeg gjort en eneste af dem noget ondt!
  16Og Moses sagde til Kora: I Morgen skal du og alle dine Tilhængere komme frem for Herrens Åsyn sammen med Aron;
  16og enhver af eder skal tage sin Pande, lægge Gløder på og komme Røgelse på og frembære sin Pande for Herrens Åsyn, 250 Pander, du selv og Aron skal også tage hver sin Pande!
  16Da tog hver sin Pande, lagde Gløder på og kom Røgelse på, og så stillede de sig ved indgangen til Åbenbaringsteltet sammen med Moses og Aron;
  16og Kora kaldte hele Menigheden sammen imod dem ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. Da kom Herrens Herlighed til Syne for hele Menigheden,
  16og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
  16Skil eder ud fra denne Menighed, så vil jeg i et Nu tilintetgøre den!
  16Men de faldt på deres Ansigt og sagde: O Gud, du Gud over alt Køds Ånder, vil du vredes på hele Menigheden, fordi en enkelt Mand synder?
  16Da talede Herren til Moses og sagde:
  16Tal til Menigheden og sig: Fjern eder fra Pladsen omkring Koras, Datans og Abirams Bolig!
  16Moses gik nu hen til Datan og Abiram, fulgt af Israels Ældste,
  16og han talte til Menigheden og sagde: Træk eder tilbage fra disse ugudelige Mænds Telte og rør ikke ved noget af, hvad der tilhører dem, for at I ikke skal rives bort for alle deres Synders Skyld!
  16Da fjernede de sig fra Pladsen om Koras, Datans og Abirams Bolig, og Datan og Abiram kom ud og stillede sig ved indgangen til deres Telte med deres Hustruer og Børn, store og små.
  16Og Moses sagde: Derpå skal I kende, at Herren har sendt mig for at gøre alle disse Gerninger, og at jeg ikke handler i Egenrådighed:
  16Dersom disse dør på vanlig menneskelig Vis, og der ikke rammer dem andet, end hvad der rammer alle andre, så har Herren ikke sendt mig;
  16men hvis Herren lader noget uhørt ske, så Jorden spiler sit Gab op og sluger dem med alt, hvad der tilhører dem, så de farer levende ned i Dødsriget, da skal I derpå kende, at disse Mænd har hånet Herren!
  16Og straks, da han havde talt alle disse Ord, åbnede Jorden sig under dem,
  16og Jorden lukkede sit Gab op og slugte dem og deres Boliger og alle Mennesker, der tilhørte Kora, og alt, hvad de ejede;
  16og de for levende ned i Dødsriget med alt, hvad der tilhørte dem, og Jorden lukkede sig over dem, og de blev udryddet af Forsamlingen.
  16Men hele Israel, der stod omkring dem, flygtede ved deres Skrig, thi de sagde: Blot ikke Jorden skal opsluge os!
  16Og Ild for ud fra Herren og fortærede de 250 Mænd, der frembar Røgelse.
  16Da talede Herren til Moses og sagde:
  16Sig til Eleazar, Præsten Arons Søn, at han skal tage Panderne ud af Branden og strø Gløderne ud noget derfra; thi hellige
  16er de Pander, der tilhørte disse Mænd, som begik en Synd, der kostede dem Livet. De skal udhamre dem til Plader til Overtræk på Alteret, thi de frembar dem for Herrens Åsyn, og derfor er de hellige; de skal nu tjene Israelitterne til Tegn.
  16Da tog Præsten Eleazar Kobberpaladerne, som de opbrændte Mænd havde frembåret, og hamrede dem ud til. Overtræk på Alteret
  16som et Mindetegn for Israelitterne om, at ingen Lægmand, ingen, som ikke hører til Arons Efterkommere, må træde frem for at ofre Røgelse for Herrens Åsyn, for at det ikke skal gå ham som Kora og hans Tilhængere, således som Herren havde sagt ham ved Moses.
  16Men Dagen efter knurrede hele Israels Menighed mod Moses og Aron og sagde: Det er eder, der har, dræbt Herrens Folk!
  16Men da Menigheden samlede sig mod Moses og Aron, vendte de sig mod Åbenbaringsteltet, og se, Skyen dækkede det, og Herrens Herlighed kom til Syne.
  16Da trådte Moses og Aron hen foran Åbenbaringsteltet,
  16og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
  16Fjern eder fra denne Menighed, så vil jeg i et Nu tilintetgøre dem! Da faldt de på deres Ansigt,
  16og Moses sagde til Aron: Tag din Pande, læg Gløder fra Alteret på og kom Røgelse på og skynd dig så hen til Menigheden og skaf den Soning, thi Vreden er brudt frem fra Herren, Plagen har allerede taget fat!
  16Da tog Aron det, således som Moses havde sagt, og løb midt ind i Forsamlingen. Og se, Plagen havde allerede taget fat blandt Folket, men han kom Røgelsen på og skaffede Folket Soning.
  16Og som han stod der midt imellem døde og levende, hørte Plagen op.
  16Men de, der omkom ved Plagen, udgjorde 14700 Mennesker foruden dem, der omkom for Koras Skyld.
  16Så vendte Aron tilbage til Moses ved Indgangen til Åbenbaringsteltet, efter at Plagen var ophørt.
  17Og Herren talede til Moses og sagde:
  17Sig til Israelitterne, at Øversterne for Fædrenehusene skal give dig en Stav for hvert Fædrenehus, tolv Stave i alt, og skriv så hver enkelts Navn på hans Stav
  17og skriv Arons Navn på Levis Stav, thi hvert Overhoved for Fædrenehusene skal have een Stav.
  17Læg dem så ind i Åbenbariogsteltet foran Vidnesbyrdet, der, hvor jeg åbenbarer mig for dig.
  17Den Mand, jeg udvælger, hans Stav skal da grønnes; således vil jeg bringe Israelitternes Knurren imod eder til Tavshed, så jeg kan blive fri for den.
  17Moses sagde nu dette til Israelitterne, og alle deres Øverster gav ham en Stav, så der blev en Stav for hver Øverste efter deres Fædrenehuse, tolv Stave i alt, og Arons Stav var imellem Stavene.
  17Derpå lagde Moses Stavene hen foran Herrens Åsyn i Vidnesbyrdets Telt.
  17Da Moses næste Dag kom ind i Vidnesbyrdets Telt, se, da var Arons Stav, Staven for Levis Hus, grønnedes; den havde sat Skud, var kommet i Blomst og bar modne Mandler.
  17Da tog Moses Stavene bort fra Herrens Åsyn og bar dem ud til Israelitterne, og de så på dem og tog hver sin Stav.
  17Men Herren sagde til Moses: Læg Arons Stav tilbage foran Vidnesbyrdet, for at den kan opbevares til Tegn for de genstridige, og gør Ende på deres Knurren, så jeg kan blive fri for den, at de ikke skal dø!
  17Og Moses gjorde som Herren havde pålagt ham; således gjorde han.
  17Men Israelitterne sagde til Moses: Se, vi omkommer, det er ude med os, det er ude med os alle sammen!
  17Enhver, der kommer Herrens Bolig nær, dør. Skal vi da virkelig omkomme alle sammen?
  18Herren sagde til Aron: Du tillige med dine Sønner og dit Fædrenehus skal have Ansvaret for Helligdommen, og du tillige med dine Sønner skal have Ansvaret for eders Præstetjeneste.
  18Men også dine Brødre, Levis Stamme, din Fædrenestamme, skal du lade træde frem sammen med dig, og de skal holde sig til dig og gå dig til Hånde, når du tillige med dine Sønner gør Tjeneste foran Vidnesbyrdets Telt;
  18og de skal tage Vare på, hvad du har at varetage, og på alt, hvad der er at varetage ved Teltet, men de må ikke komme de hellige Ting eller Alteret nær, at ikke både de og I skal dø..
  18De skal holde sig til dig og tage Vare på, hvad der er at varetage ved Åbenbaringsteltet, alt Arbejdet derved, men ingen Lægmand må der komme eder nær.
  18Men I skal tage Vare på, hvad der er at varetage ved Helligdommen og Alteret, for at der ikke atter skal komme Vrede over Israelitterne.
  18Se, jeg har selv udtaget eders Brødre Leviterne af Israelitternes Midte som en Gave til eder, de er givet Herren til at udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet.
  18Men du tillige med dine Sønner skal tage Vare på eders Præstegerning i alt, hvad der angår Alteret og det, der er inden for Forhænget, og udføre Arbejdet derved. Som en Gave skænker jeg eder Præstedømmet; men enhver Lægmand, der trænger sig ind deri, skal lide Døden.
  18Herren talede fremdeles til Aron: Se, jeg giver dig, hvad der skal lægges til Side af mine Offerydelser; alle Israelitternes Helliggaver giver jeg dig og dine Sønner som eders Del, en evig gyldig Rettighed.
  18Følgende skal tilfalde dig af det højhellige, fraregnet hvad der opbrændes: Alle deres Offergaver, der falder ind under Afgrødeofre, Syndofre og Skyldofre, som de bringer mig til Erstatning; som højhelligt skal dette tilfalde dig og dine Sønner.
  18På et højhelligt Sted skal du spise det, og alle af Mandkøn må spise deraf; det skal være dig helligt.
  18Fremdeles skal følgende tilfalde dig som Offerydelse af deres Gaver: Alle Gaver fra Israelitterne, hvormed der udføres Svingning, giver jeg dig tillige med dine Sønner og Døtre som en evig gyldig Rettighed; enhver, som er ren i dit Hus, må spise deraf.
  18Alt det bedste af Olien, Mosten og Kornet, Førstegrøden deraf, som de giver Herren, giver jeg dig.
  18De første Frugter af alt, hvad der gror i deres Land, som de bringer Herren, skal tilfalde dig; enhver, som er ren i dit Hus, må spise deraf.
  18Alt, hvad der lægges Band på i Israel, skal tilfalde dig.
  18Af alt Kød, som de bringer til Herren, såvel af Mennesker som af Dyr, skal alt, hvad der åbner Moders Liv, tilfalde dig; dog skal du lade de førstefødte Mennesker udløse, og ligeledes skal du lade de førstefødte urene Dyr udløse.
  18Hine skal du lade udløse, når de er en Måned gamle eller derover, med en Vurderingssum af fem Sekel efter hellig Vægt, tyve Gera på en Sekel.
  18Men de førstefødte Stykker Hornkvæg, Lam eller Geder må du ikke lade udløse; de er hellige, deres Blod skal du sprænge på Alteret, og Fedtet skal du bringe som Røgoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren;
  18men Kødet tilfalder dig; ligesom Svingningsbrystet og højre Kølle tilfalder det dig.
  18Al Offerydelse af Helliggaver, som Israelitterne yder Herren, giver jeg dig tillige med dine Sønner og Døtre som en evig gyldig Rettighed; det skal være en evig gyldig Saltpagt for Herrens Åsyn for dig tillige med dine Efterkommere.
  18Herren sagde fremdeles til Aron: Du skal ingen Arvelod have i deres Land, og der skal ikke tilfalde dig nogen Lod iblandt dem; jeg selv er din Arvelod og Del blandt Israelitterne.
  18Men se, Levisønnerne giver jeg al Tiende i Israel som Arvelod til Løn for det Arbejde, de udfører ved Åbenbaringsteltet.
  18Israelitterne må herefter ikke komme Åbenbaringsteltet nær, for at de ikke skal pådrage sig Synd og dø;
  18kun Leviterne må udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet, og de skal have Ansvaret derfor. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt. Men nogen Arvelod skal de ikke have blandt Israelitterne;
  18thi Tienden, Israelitterne yder Herren som Offerydelse, giver jeg Leviterne til Arvelod. Derfor sagde jeg dem, at de ikke skal have nogen Arvelod blandt Israelitterne.
  18Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  18Tal til Leviterne og sig til dem: Når I af Israelitterne modtager Tienden, som jeg har givet eder som den Arvelod, I skal have af dem, så skal I yde Herren en Offerydelse deraf, Tiende af Tienden;
  18og denne eders Offerydelse skal ligestilles med Offerydelsen af Kornet fra Tærskepladsen og Overfloden fra Vinpersen.
  18Således skal også I yde Herren en Offerydelse af al den Tiende, I modtager af Israelitterne, og denne Herrens Offerydelse skal I give Præsten Aron.
  18Af alle de Gaver, I modtager, skal I yde Herrens Offerydelse, af alt det bedste deraf, som hans Helliggave.
  18Og sig til dem: Når I yder det bedste deraf, skal det ligestilles med Offerydelsen af, hvad der kommer fra Tærskepladsen og Vinpersen.
  18I må spise det hvor som helst sammen med eders Familie, thi det er eders Løn for eders Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
  18Når I blot yder det bedste deraf, skal I ikke for den Sags Skyld pådrage eder Synd og ikke vanhellige Israelitternes Helliggaver og udsætte eder for at dø.
  19Herren talede fremdeles til Moses og Aron og sagde:
  19Dette er det Lovbud, Herren har kundgjort: Sig til Israelitterne, at de skal skaffe dig en rød, lydefri Kvie, der er uden Fejl og ikke har båret Åg.
  19Den skal I overgive til Præsten Eleazar, og man skal føre den uden for Lejren og slagte den for hans Åsyn.
  19Så skal Præsten Eleazar tage noget af dens Blod på sin Finger og stænke det syv Gange i Retning af Åbenbaringsteltets Forside.
  19Derpå skal Kvien brændes i hans Påsyn; dens Hud, Kød og Blod tillige med Skarnet skal opbrændes.
  19Derefter skal Præsten tage Cedertræ, Ysop og karmoisinrødt Uld og kaste det på Bålet, hvor Kvien brænder.
  19Så skal Præsten tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand og derefter vende tilbage til Lejren. Men Præsten skal være uren til Aften.
  19Ligeledes skal den Mand, der brænder Kvien, tvætte sine Klæder med Vand og bade sit Legeme i Vand og være uren til Aften.
  19Og en Mand, der er ren, skal opsamle Kviens Aske og lægge den hen på et rent Sted uden for Lejren, hvor den skal opbevares for Israelitternes Menighed for at bruges til Renselsesvand. Det er et Syndoffer.
  19Og den, der opsamler Kviens Aske, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften. For Israelitterne og den fremmede, der bor iblandt dem, skal dette være en evig gyldig Anordning:
  19Den, der rører ved en død, ved noget som helst Lig, skal være uren i syv Dage.
  19Han skal lade sig rense for Synd med Asken på den tredje og syvende Dag, så bliver han ren; men renser han sig ikke på den tredje og syvende Dag, bliver han ikke ren.
  19Enhver, der rører ved en død, et Lig, og ikke lader sig rense for Synd, besmitter Herrens Bolig, og det Menneske skal udryddes af Israel, fordi der ikke er stænket Renselsesvand på ham; han er uren, hans Urenhed klæber endnu ved ham.
  19Således er Loven: Når et Menneske dør i et Telt,, bliver enhver, der træder ind i Teltet, og enhver, der er i Teltet, uren i syv Dage;
  19og ethvert åbent Kar, et, der ikke er bundet noget over, bliver urent.
  19Ligeledes bliver enhver, der på åben Mark rører ved en, der er dræbt med Sværd, eller ved en, der er død, eller ved Menneskeknogler eller en Grav, uren i syv Dage.
  19For sådanne urene skal man da tage noget af Asken af det brændte Syndoffer og hælde rindende Vand derover i en Skål.
  19Derpå skal en Mand, der er ren, tage en Ysopstængel, dyppe den i Vandet og stænke det på Teltet og på alle de Ting og Mennesker, der har været deri, og på den, der har rørt ved Menneskeknoglerne, den ihjelslagne, den døde eller Graven.
  19Således skal den rene bestænke den urene på den tredje og syvende Dag og borttage hans Synd på den syvende Dag. Derefter skal han tvætte sine Klæder og bade sig i Vand, så er han ren, når det bliver aften.
  19Men den, som bliver uren og ikke lader sig rense for Synd, han skal udryddes af Forsamlingen; thi han har besmittet Herrens Helligdom, der er ikke stænket Renselsesvand på ham, han er uren.
  19Det skal være eder en evig gyldig Anordning. Den, der stænker Renselsesvandet, skal tvætte sine Klæder, og den, der rører ved Renselsesvandet, skal være uren til Aften.
  19Alt, hvad den urene rører ved skal være urent, og enhver, der rører ved ham, skal være uren til Aften.
  20Derpå nåede Israelitterne, hele Menigheden, til Zins Ørken i den første Måned, og Folket slog sig ned i Kadesj. Der døde Mirjam, og der blev hun jordet.
  20Men der var ikke Vand til Menigheden; derfor samlede de sig mod Moses og Aron,
  20og Folket kivedes med Moses og sagde: Gid vi var omkommet, dengang vore Brødre omkom for Herrens Åsyn!
  20Hvorfor førte I Herrens Forsamling ind i denne Ørken, når vi skal dø her, både vi og vort Kvæg?
  20Og hvorfor førte I os ud af Ægypten, når I vilde have os hen til dette skrækkelige Sted, hvor der hverken er Korn eller Figener, Vintræer eller Granatæbler, ej heller Vand at drikke?
  20Men Moses og Aron begav sig fra Forsamlingen hen til Åbenbaringsteltets indgang og faldt på deres Ansigt. Da viste Herrens Herlighed sig for dem,
  20og Herren talede til Moses og sagde:
  20Tag Staven og kald så tillige med din Broder Aron Menigheden sammen og tal til Klippen i deres Påsyn, så giver den Vand; lad Vand strømme frem af Klippen til dem og skaf Menigheden og dens Kvæg noget at drikke!
  20Da tog Moses Staven fra dens Plads foran Herrens Åsyn, som han havde pålagt ham;
  20og Moses og Aron kaldte Forsamlingen sammen foran Klippen, og han sagde til dem: Hør nu, I genstridige! Mon vi formår at få Vand til at strømme frem til eder af denne Klippe?
  20Og Moses løftede sin Hånd og slog to Gange på Klippen med sin Stav, og der strømmede Vand frem i Mængde, så at Menigheden og dens Kvæg kunde drikke.
  20Men Herren sagde til Moses og Aron: Fordi I ikke troede på mig og helligede mig for Israelitternes Øjne, skal I ikke komme til at føre denne Forsamling ind i det Land, jeg vil give dem!
  20Dette er Meribas Vand, hvor Israelitterne kivedes med Herren, og hvor han åbenbarede sin Hellighed på dem.
  20Fra Kadesj sendte Moses Sendebud til kongen af Edom med det Bud: Din Broder Israel lader sige: Du kender jo alle de Besværligheder, som er vederfaret os,
  20hvorledes vore Fædre drog ned til Ægypten, hvorledes vi boede der i lange Tider, og hvorledes Ægypterne mishandlede os og vore Fædre;
  20da råbte vi til Herren, og han hørte vor Røst og sendte en Engel og førte os ud af Ægypten. Se, nu er vi i Byen Kadesj ved Grænsen af dine Landemærker.
  20Lad os få Lov at vandre igennem dit Land. Vi vil hverken drage hen over Marker eller Vinhaver eller drikke Vandet i Brøndene; vi vil gå ad Kongevejen, vi vil hverken bøje af til højre eller venstre, før vi er nået igennem dit Land!
  20Men Edom svarede ham: Du må ikke vandre igennem mit Land, ellers drager jeg imod dig med Sværd i Hånd!
  20Da sagde Israelitterne til ham: Vi vil følge den slagne Landevej, og der som jeg eller mit Kvæg drikker af dine Vandingssteder, vil jeg betale derfor det er da ikke noget at være bange for, jeg vil kun vandre derigennem til Fods!
  20Men han svarede: Du må ikke drage her igennem! Og Edom rykkede imod ham med mange Krigere og stærkt rustet.
  20Da Edom således formente Israel at drage igennem sine Landemærker, bøjede Israel af og drog udenom.
  20Derpå brød Israelitterne, hele Menigheden, op fra Kadesj og kom til Bjerget Hor.
  20Og Herren talede til Moses og Aron ved Bjerget Hor ved Grænsen til Edoms Land og sagde:
  20Aron skal nu samles til sin Slægt, thi han skal ikke komme ind i det Land, jeg vil give Israelitterne, fordi I var genstridige mod mit Bud ved Meribas Vand.
  20Tag Aron og hans Søn Eleazar og før dem op på Bjerget Hor;
  20affør så Aron hans Klæder og ifør hans Søn Eleazar dem, thi der skal Aron tages bort og dø!
  20Da gjorde Moses som Herren bød, og de gik op på Bjerget Hor i hele Menighedens Påsyn;
  20og efter at Moses havde afført Aron hans Klæder og iført hans Søn Eleazar dem, døde Aron deroppe på Bjergets Top. Men Moses og Eleazar steg ned fra Bjerget,
  20og da hele Menigheden skønnede, at Aron var død, græd de over Aron i tredive Dage, hele Israels Hus.
  21Men da Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede i Sydlandet, hørte, at Israel rykkede frem ad Atarimvejen, angreb han Israel og tog nogle af dem til Fange.
  21Da aflagde Israel et Løfte til Herren og sagde: Hvis du giver dette Folk i min Hånd, vil jeg lægge Band på deres Byer!
  21Og Herren hørte Israels Røst og gav Kana'anæerne i deres Hånd, hvorefter de lagde Band på dem og deres Byer. Derfor gav man Stedet Navnet Horma.
  21Så brød de op fra Bjerget Hor i Retning af det røde Hav for at komme uden om Edoms Land. Undervejs blev Folket utålmodigt
  21og talte mod Gud og Moses og sagde: Hvorfor førte I os ud af Ægypten, når vi skal dø i Ørkenen? Her er jo hverken Brød eller Vand, og vi er lede ved denne usle Føde.
  21Da sendte Herren Giftslanger blandt Folket, og de bed Folket så en Mængde af Israel døde.
  21Så kom Folket til Moses og sagde: Vi har syndet ved at tale imod Herren og dig; gå i Forbøn hos Herren, at han tager Slangerne fra os! Og Moses gik i Forbøn for Folket.
  21Da sagde Herren til Moses: Lav dig en Slange og sæt den på en Stang, så skal enhver slangebidt, der ser hen på den, leve!
  21Da lavede Moses en Kobberslange og satte den på en Stang; og enhver, der så hen på Kobberslangen, når en Slange havde bidt ham, beholdt Livet.
  21Så brød Israelitterne op og slog Lejr i Obot;
  21og de brød op fra Obot og slog Lejr i tjje Håbarim i Ørkenen østen for Moab.
  21Derfra brød de op og slog Lejr i Zereddalen.
  21Derfra brød de op og slog Lejr i Ørkenen hinsides Arnon, som udspringer på Amoriternes Område, thi Arnon var Moabs Grænse mod Amoriterne.
  21Derfor hedder det i Bogen om Herrens Krige: Vaheb i Sufa og Dalene, Arnon og Dalenes Skrænt,
  21som strækker sig til Ars Sæde og læner sig til Moabs Grænse.
  21Derfra brød de op til Beer; det er det Be'er, Herren havde for Øje, da han sagde til Moses: Kald Folket sammen, så vil jeg give dem Vand!
  21Da sang Israelitterne denne Sang: Brønd, væld frem! Syng til dens Pris!
  21Brønd, som Høvdinger grov, som Folkets ædle bored med Herskerspir og Stave! Fra Ørkenen brød de op til Mattana;
  21fra Mattana til Nahaliel; fra Nahaliel til Bamot;
  21fra Bamot til halen på Moabs Højslette, til Pisgas Top, som rager op over Ørkenen.
  21Israel sendte nu Sendebud til Amoriterkongen Sihon og lod sige:
  21Lad mig få Lov at drage igennem dit Land! Vi vil ikke dreje ind på Marker eller i Vinhaver, vi vil ikke drikke Vand af Brøndene, vi vil følge Kongevejen, indtil vi er nået igennem dit Land!
  21Men Sihon tillod ikke Israel at drage igennem sit Land; derimod samlede han alt sit krigsfolk og rykkede ud i Ørkenen imod Israel, og da han nåede Jaza, angreb han Israel.
  21Men Israel slog ham med Sværdet og underlagde sig hans Land fra Arnon til Jabbok, til Ammoniternes Land; thi Jazer ligger ved Ammoniternes Grænse;
  21og Israel indtog alle disse Byer, og Israel bosatte sig i alle Amoriternes Byer, i Hesjbon og alle tilhørende Småbyer.
  21Thi Hesjbon var Amoriterkongen Sihons By; han havde angrebet Moabs forrige konge og frataget ham hele hans Land indtil Arnon.
  21Derfor synger Skjaldene: Kom hid til Hesjbon, lad den blive bygget og grundfæstet, Sihons By!
  21Thi Ild for ud fra Hesjbon, Ildslue fra Sihons Stad, den fortærede Moabs Byer, opåd Arnons Højder.
  21Ve dig, Moab! Det er ude med dig, Kemosjs Folk! Han gjorde sine Sønner til Flygtninge og sine Døtre til Krigsfanger for Sihon, Amoriternes Konge.
  21Og vi skød dem ned, Hesjbon er tabt indtil Dibon; vi lagde dem øde til Nofa, som ligger ved Medeba.
  21Så bosatte Israel sig i Amoriternes Land.
  21Derpå sendte Moses Spejdere til Jazer; og de erobrede det tillige med tilhørende Småbyer, og han drev de der boende Amoriter bort.
  21Derpå vendte de om og drog ad Basan til. Da rykkede Og, Kongen af Basan, ud imod dem med alle sine Krigere og angreb dem ved Edrei.
  21Men Herren sagde til Moses: Frygt ikke for ham! Thi jeg giver ham og alle hans krigere og hans Land i din Hånd, så at du kan handle med ham, som du handlede med Amoriterkongen Sihon, der boede i Hesjbon.
  21Da slog de ham og hans Sønner og alle hans Krigere, så at ikke en eneste af dem undslap, og derpå underlagde de sig hans Land.
  22Derefter brød Israelitterne op derfra og slog Lejer på Moabs Sletter hinsides Jordan over for Jeriko.
  22Da Balak, Zippors Søn, så alt, hvad Israel havde gjort ved Amoriterne,
  22grebes Moab af Rædsel for Folket, fordi det var så talrigt, og Moab gruede for Israelitterne.
  22Da sagde Moab til Midjaniternes Ældste: Nu vil denne Menneskemasse opæde alt, hvad der er rundt omkring os, som Okserne opæder Græsset på Marken! På den Tid var Balak, Zippors Søn, Konge over Moab.
  22Han sendte nu Sendebud til Bileam, Beors Søn, i Petor, der ligger ved Floden, til Ammoniternes Land, og bad ham komme til sig, idet han lod sige: Se, et Folk er udvandret fra Ægypten; se, det har oversvømmet Landet og slået sig ned lige over for mig.
  22Kom nu og forband mig det Folk, thi det er mig for mægtigt: måske jeg da kan slå det og jage det ud af Landet. Thi jeg ved, at den, du velsigner, er velsignet, og den, du forbander, forbandet!
  22Da gav Moabs og Midjans Ældste sig på Vej, forsynede med Spåmandsløn, og da de kom til Bileam, overbragte de ham Balaks Ord.
  22Han sagde til dem: Bliv her Natten over, så skal jeg give eder Svar, efter som Herren vil tale til mig! Moabs Høvdinger blev da hos Bileam.
  22Men Gud kom til Bileam og spurgte: Hvem er de Mænd, som er hos dig?
  22Men Bileam svarede Gud: Zippors Søn, Kong Balak af Moab, har sendt mig det Bud:
  22Se, et Folk er udvandret fra Ægypten og har oversvømmet Landet! Kom nu og forband mig det, måske jeg da kan overvinde det og jage det bort!
  22Men Gud sagde til Bileam: Du må ikke gå med dem, du må ikke forbande det Folk, thi det er velsignet!
  22Næste Morgen stod Bileam op og sagde til Balaks Høvdinger: Vend tilbage til eders Land, thi Herren vægrer sig ved at give mig Tilladelse til at følge med eder!
  22Da brød Moabs Høvdinger op, og de kom til Balak og meldte: Bileam vægrede sig ved at følge med os!
  22Men Balak sendte på ny Høvdinger af Sted, flere og mere ansete end de forrige;
  22og de kom til Bileam og sagde til ham: Således siger Balak, Zippors Søn: Undslå dig ikke for at komme til mig!
  22Jeg vil lønne dig rigeligt og gøre alt, hvad du kræver af mig. Kom nu og forband mig det Folk!
  22Men Bileam svarede Balaks Folk: Om Balak så giver mig alt det Sølv og Guld, han har i sit Hus, formår jeg dog hverken at gøre lidt eller meget imod Herren min Guds Befaling;
  22bliv derfor også I her Natten over, for at jeg kan få at vide, hvad Herren yderligere vil tale til mig!
  22Da kom Gud om Natten til Bileam og sagde til ham: Er disse Mænd kommet til dig for at hente dig, så følg med dem; men du må ikke gøre andet, end hvad jeg siger dig!
  22Så stod Bileam op næste Morgen og sadlede sit Æsel og fulgte med Moabs Høvdinger.
  22Men Guds Vrede blussede op, fordi han fulgte med, og Herrens Engel stillede sig på Vejen for at stå ham imod, da han kom ridende på sit Æsel fulgt af sine to Tjenere.
  22Da nu Æselet så Herrens Engel stå på Vejen med draget Sværd i Hånden, veg det ud fra Vejen og gik ind på Marken; men Bileam slog Æselet for at tvinge det tilbage på Vejen.
  22Da stillede Herrens Engel sig i Hulvejen mellem Vingårdene, hvor der var Mure på begge Sider;
  22og da Æselet så Herrens Engel, trykkede det sig op til Muren, så det trykkede Bileams Fod op mod Muren, og han gav sig atter til at slå det.
  22Herrens Engel gik nu længere frem og stillede sig i en Snævring, hvor det ikke var muligt at komme til Siden, hverken til højre eller venstre.
  22Da Æselet så Herrens Engel, lagde det sig ned med Bileam. Da blussede Bileams Vrede op, og han gav sig til at slå Æselet med Stokken.
  22Men Herren åbnede Æselets Mund, og det sagde til Bileam: Hvad har jeg gjort dig, siden du nu har slået mig tre Gange?
  22Bileam svarede Æselet: Du har drillet mig; havde jeg haft et Sværd i Hånden, havde jeg slået dig ihjel!
  22Men Æselet sagde til Bileam: Er jeg ikke dit eget Æsel, som du har redet al din Tid indtil i Dag? Har jeg ellers haft for Vane at bære mig således ad over for dig? Han svarede: Nej!
  22Da åbnede Herren Bileams Øjne, og han så Herrens Engel stå på Vejen med draget Sværd i Hånden; og han bøjede sig og kastede sig ned på sit Ansigt.
  22Men Herrens Engel sagde til ham: Hvorfor slog du dit Æsel de tre Gange? Se, jeg er gået ud for at stå dig imod, thi du handlede overilet ved at rejse imod min Vilje.
  22Æselet så mig og veg tre Gange til Side for mig; og var det ikke veget til Side for mig, havde jeg slået dig ihjel, men skånet dets Liv!
  22Da sagde Bileam til Herrens Engel: Jeg har syndet, jeg vidste jo ikke, at det var dig, der trådte i Vejen for mig. Men hvis det er dig imod, vil jeg atter vende tilbage.
  22Herrens Engel sagde til Bileam: Følg blot med disse Mænd, men du må kun sige de Ord, jeg siger dig! Så fulgte Bileam med Balaks Høvdinger.
  22Da Balak nu hørte, at Bileam var undervejs, gik han ham i Møde til Ar Moab ved den Grænse, Arnon danner, den yderste Grænse.
  22Og Balak sagde til Bileam: Sendte jeg dig ikke Bud og bad dig komme? Hvorfor kom du da ikke til mig? Skulde jeg virkelig være ude af Stand til at lønne dig?
  22Bileam sagde til Balak: Se, nu er jeg kommet til dig; men mon det står i min Magt at sige noget? Det Ord, Gud lægger mig i Munden, må jeg tale!
  22Da fulgte Bileam med Balak, og de kom til Hirjat Huzot.
  22Balak ofrede her Hornkvæg og Småkvæg og sendte noget til Bileam og Høvdingerne, der var hos ham.
  22Næste Morgen tog Balak Bileam med sig og førte ham op til Bamot Bål, hvorfra han kunde øjne den yderste Del af Folket.
  23Og Bileam sagde til Balak: Byg mig syv Altre her og skaf mig syv unge Tyre og syv Vædre herhen!
  23Balak gjorde, som Bileam sagde, og Balak og Bileam ofrede en Tyr og en Væder på hvert Alter.
  23Derpå sagde Bileam til Balak: Bliv stående her ved dit Brændoffer, så vil jeg gå hen og se, om Herren mulig kommer mig i Møde. Hvad han da lader mig skue, skal jeg lade dig vide. Så gik han op på en nøgen Klippetop.
  23Da kom Gud Bileam i Møde. Og han sagde til ham: Jeg har gjort de syv Altre i Stand og ofret en Tyr og en Væder på hvert.
  23Og Gud lagde Bileam Ord i Munden og sagde: Vend tilbage til Balak og tal således til ham!
  23Da vendte han tilbage til ham, og se, han stod ved sit Brændoffer sammen med alle Moabs Høvdinger.
  23Og han fremsatte sit Sprog: Fra Aram lod Balak mig hente, Moabs Konge fra Østens Bjerge: Kom og forband mig Jakob, kom og kald Vrede ned over Isrrael!
  23Hvor kan jeg forbande, når Gud ej forbander, nedkalde Vrede, når Herren ej vreds!
  23Jeg ser det fra Klippernes Top, fra Højderne skuer jeg det, et Folk, der bor for sig selv og ikke regner sig til Hedningefolkene.
  23Hvem kan måle Jakobs Sandskorn, hvem kan tælle Israels Støvgran? Min Sjæl dø de oprigtiges Død, og mit Endeligt vorde som deres!
  23Da sagde Balak til Bileam: Hvad har du gjort imod mig! Jeg lod dig hente, for at du skulde forbande mine Fjender, og se, du har velsignet dem!
  23Men han svarede: Skal jeg ikke omhyggeligt sige, hvad Herren Iægger mig i Munden?
  23Da sagde Balak til ham: Følg med mig til et andet Sted, hvorfra du kan se Folket, dog kun den yderste Del deraf og ikke det hele, og forband mig det så fra det Sted!
  23Og han tog ham med til Udkigsmarken på Toppen af Pisga og rejste der syv Altre og ofrede en Tyr og en Væder på hvert.
  23Derpå sagde Bileam til Balak: Bliv stående her ved dit Brændoffer, medens jeg ser efter, om der møder mig noget!
  23Da kom Gud Bileam i Møde og lagde ham Ord i Munden og sagde: Vend tilbage til Balak og tal således!
  23Så kom han hen til ham, og se, han stod ved sit Brændoffer sammen med Moabs Høvdinger; og Balak spurgte ham: Hvad har Herren sagt?
  23Da fremsatte han sit Sprog: Rejs dig, Balak, og hør, lyt til mig, Zippors Søn!
  23Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?
  23Se, at velsigne er mig givet, så velsigner jeg og tager intet tilbage!
  23Man skuer ej Nød i Jakob, ser ej Trængsel i Israel; Herren dets Gud er med det, og Kongejubel lyder hos det.
  23Gud førte det ud af Ægypten, det har en Vildokses Horn.
  23Thi mod Jakob hjælper ej Galder, Trolddom ikke mod Israel. Nu siger man om Jakob og om Israel: Hvad har Gud gjort?
  23Se, et Folk, der står op som en Løvinde, rejser sig som en Løve! Det lægger sig først, når det har ædt Rov og drukket de dræbtes Blod.
  23Da sagde Balak til Bileam: Vil du ikke forbande det, så velsign det i alt Fald ikke!
  23Men Bileam svarede og sagde til Balak: Har jeg ikke sagt dig, at alt, hvad Herren siger, det gør jeg!
  23Da sagde Balak til Bileam: Kom, jeg vil tage dig med til et andet Sted, måske det vil behage Gud, at du forbander mig det fra det Sted.
  23Og Balak førte Bileam op på Toppen af Peor, der rager op over Ørkenen.
  23Så sagde Bileam til Balak: Byg mig syv Altre her og skaf mig syv unge Tyre og syv Vædre herhen!
  23Balak gjorde, som Bileam sagde, og ofrede en Tyr og en Væder på hvert Alter.
  24Men da Bileam så, at HerrenS Hu stod til at velsigne Israel, gik han ikke som de forrige Gange hen for at søge Varsler, men vendte sig mod Ørkenen
  24og Bileam så op og fik Øje på Israel; som lå lejret Stamme for Stamme. Da kom Guds Ånd over ham,
  24og han fremsatte sit Sprog: Så siger Bileam, Beors Søn, så siger Manden, hvis Øje er lukket,
  24så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden, som skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
  24Hvor herlige er dine Telte, JIakob, og dine Boliger, Israel!
  24Som Dale, der strækker sig vidt, som Haver langs med en Flod, som Aloetræer, Herren har plantet, som Cedre ved Vandets Bred.
  24Dets Spande flyder over med Vand, dets Korn fåt rigelig Væde. Mægtigere end Agagerdets Konge, og ophøjet er dets kongedømme.
  24Gud førte det ud af Ægypten, det har en Vildokses Horn; det opæder de Folkeslag der står det imod, søndrer deres Ben og knuser deres Lænder
  24Det lægger sig, hviler som en Løve, ja, som en Løvinde, hvo tør vække det! Velsignet, hvo dig velsigner, forbandet, hvo dig forbander!
  24Da blussede Balaks Vrede op mod Bileam, og han slog Hænderne sammen; og Balak sagde til Bileam: For at forbande mine Fjender bad jeg dig komme, og se, nu har du velsignet dem tre Gange!
  24Skynd dig derhen, hvor du kom fra! Jeg lovede dig rigelig Løn, men mon har Herren unddraget dig den!
  24Men Bileam sagde til Balak: Sagde jeg ikke allerede til Sendebudene, du sendte mig:
  24Om Balak så giver mig alt det Sølv og Guld, han har i sit Hus, kan jeg ikke være ulydig mod Herren og gøre noget som helst af egen Vilje; hvad Herren siger, vil jeg sige!
  24Vel, jeg drager til mit Folk, men kom, jeg vil lade dig vide, hvad dette Folk skal gøre ved dit Folk i de sidste Dage.
  24Derpå fremsatte han sit Sprog: Så siger Bileam, Beors Søn, så siger Manden, hvis Øje er lukket,
  24så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden, som skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
  24Jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, dog ikke nær! En Sterne opgår af Jakob, et Herskerspir løfter sig fra Israel! Han knuser Moabs Tindinger og alle Setsønnernes Isse.
  24Edom bliver et Lydland, og Seirs undslupne går til Grunde, Israel udfolder sin Magt,
  24og Jakob kuer sine Fjender.
  24Men da han så Amalekiterne, fremsatte han sit Sprog: Det første af Folkene er Amalek, men til sidst vies det til Undergang!
  24Og da han så Keniterne, fremsatte han sit Sprog: Urokkelig er din Bolig, din Rede bygget på Klippen.
  24Kain er dog hjemfalden til Undergang! Hvor længe? Assur skal føre dig bort!
  24Derpå fremsatte han sit Sprog: Ve! Hvo bliver i Live, når Gud lader det ske!
  24Der kommer Skibe fra Kittæernes Kyst; de kuer Assur, de kuer Eber men også han er viet til Undergang!
  24Så drog Bileam tilbage til sin Hjemstavn; og Balak gik også bort.
  25Israeliterne slog sig derpå ned i Sjitim. Men Folket begyndte at bedrive Hor med de moabitiske Kvinder;
  25og da de indbød Folket til deres Guders Slagtofre, spiste Folket deraf og tilbad deres Guder.
  25Og Israel holdt til med Bål Peor; derover blussede Herrens Vrede op mod Israel,
  25og Herren sagde til Moses: Kald alle Folkets Overhoveder sammen og hæng dem op for Herren under åben Himmel, for at Herrens Vrede må vige fra Israel!
  25Og Moses sagde til Israeliternes Dommere: Enhver af eder skal slå dem af sine Mænd ihjel, der har holdt til med Ba'al Peor!
  25Og se, en af Israeliterne kom og førte en midjanitisk Kvinde hen til sine Landsmænd lige for Øjnene af Moses og hele Israeliternes Menighed, medens de stod og græd ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
  25Da nu Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, så det, trådte han frem af Menighedens Midte, greb et Spyd,
  25fulgte den israelitiske Mand ind i Sengekammeret og gennemborede dem begge, både den israelitiske Mand og Kvinden, hende gennem Underlivet. Da standsede Plagen blandt Israeliterne.
  25Men Tallet på dem, Plagen havde kostet Livet, løb op til 24000.
  25Da talede Herren således til Moses:
  25Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, har vendt min Vrede fra Israeliterne, idet han var nidkær iblandt dem med min Nidkærhed, så at jeg ikke tilintetgjorde Israeliterne i min Nidkærhed.
  25Derfor skal du sige: Se, jeg giver ham min Fredspagt!
  25Et evigt Præstedømmes Pagt skal blive hans og efter ham hans Efterkommeres Lod, til Løn for at han var nidkær for sin Gud og skaffede Israeliterne Soning.
  25Den dræbte Israelit, han, der dræbtes sammenmed den midjanitiske kvinde, hed Zimri, Salus Søn, og var Øverste for et Fædrenehus blandt Simeoniterne;
  25og den dræbte midjanitiske Kvinde hed Hozbi og var en Datter af Zur, der var Stammehøvding for et Fædrenehus blandt Midjaniterne,
  25Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  25Fald over Midjaniterne og slå dem;
  25thi de faldt over eder med de Rænker, de spandt imod eder i den Sag med Peor og med Hozbi, den midjanitiske Høvdings Datter, deres Landsmandinde, der dræbtes, den Dag Plagen brød løs for Peors Skyld.
  26Efter denne Plage talede Herren til Moses og Eleazar, Præsten Arons Søn, og sagde:
  26Hold Mandtal over hele Israeliternes Menighed fra Tyveårsalderen og opefter, Fædrenehus for Fædrenehus, alle våbenføre Mænd i Israel!
  26Da mønstrede Moses og Præsten Eleazar dem på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko
  26fra Tyveårsalderen og opefter, som Herren havde pålagt Moses. Og Israeliterne, som var udvandret fra Ægypten, var følgende:
  26Ruben, Israels førstefødte; Rubens Sønner: Fra Hanok stammer Hanokiternes Slægt, fra Pallu Palluiternes Slægt,
  26fra Hezron Hezroniternes Slægt og fra Karmi Karmiternes Slægt.
  26Det var Rubeniternes Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 43730.
  26Pallus Søn var Eliab;
  26Eliabs Sønner: Nemuel, Datan og Abiram; det var den Datan og den Abiram, Menighedens udvalgte, som satte sig op imod Moses og Aron sammen med Koras Tilhængere, da de satte sig op imod Herren;
  26og Jorden åbnede sit Gab og slugte dem sammen med Kora, da hans Tilhængere omkom, idet Ilden fortærede de 250 Mænd, og de blev et Tegn til Advarsel.
  26Men Koras Sønner omkom ikke.
  26Simeons Sønners Slægter var følgende: Fra Nemuel stammer Nemueliternes Slægt, fra Jamin Jaminiternes Slægt, fra Jakin Jakiniternes Slægt,
  26fra Zera Zeraiternes Slægt og fra Sjaul Sjauliternes Slægt.
  26Det var Simeoniternes Slægter, 22200.
  26Gads Sønners Slægter var følgende: Fra Zefon stammer Zefoniternes Slægt, fra Haggi Haggiternes Slægt, fra Sjuni Sjuniternes Slægt,
  26fra Ozni Ozniternes Slægt, fra Eti Eriternes Slægt,
  26fra Arod Aroditernes Slægt og fra Ar'eli Ar'eliternes Slægt.
  26Det var Gads Sønners Slægter, de af dem, som mønstredes, 40500.
  26Judas Sønner var Er og Onan. men Er og Onan døde i Kana'ans Land.
  26Judas Sønners Slægter var følgende: Fra Sjela sammer Sjelaniternes Slægt, fra Perez Pereziternes Slægt og fra Zera Zeraiternes Slægt;
  26Perezs Sønner: Fra Hezron stammer Heztoniternes Slægt og fra Hamul Hamuliternes Slægt.
  26Det var Judas Slægter, de af dem, som mønstredes, 76500.
  26Issakars Sønners Slægter var følgende: Fra Tola stammer Tolaiternes Slægt, fra Pua Puniternes Slægt;
  26fra Jasjub Jasjubiternes Slægt og fra Sjimron Sjimroniternes Slægt.
  26Det var Issakars Slægter, de af dem, som mønstredes, 64 300.
  26Zebulons Sønners Slægter var følgende: Fra Sered stammer Serediternes Slægt, fra Elon Eloniternes Slægt og fra Jale'el Jale'eliternes Slægt.
  26Det var Zebuloniternes Slægter, de af dem, som mønstredes, 60 508
  26Josefs Sønners Slægter var følgende: Manasse og Efraim;
  26Manasses Sønner: Fra Makir stammer Makiriternes Slægt; Makir avlede Gilead, fra Gilead stammer Gijeaditernes Slægt;
  26Gileads Sønner var følgende: Fra Abiezer stammer Abiezriternes Slægt, fra Helek Helekiternes Slægt,
  26fra Asriel Asrieliternes Slægt, fra Sjekem Sjekemiternes Slægt,
  26fra Sjemida Sjemidaiternes Slægt og fra Hefer Heferiternes Slægt;
  26men Zelofhad, Hefers Søn, havde ingen Sønner, kun Døtre; Zelofhads Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza.
  26Det var Manasses Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 52700.
  26Efraims Sønners Slægter var følgende: Fra Sjutela stammer Sjutelaiternes Slægt, fra Beker Bekeriternes Slægt og fra Tahan Tahaniternes Slægt;
  26Sjultelas Sønner var følgende: Fra Eran stammer Eraniternes Slægt.
  26Detvar Efraimiternes Slægter, de af dem, som mønstedes, 32500. Det var Josefs Sønners Slægter.
  26Benjamins Sønners Slægtervar følgende: Fra Bela stammer Belaiternes Slægt, fra Asjbel Asjbeliternes Slægt, fra Ahiram Ahiramiternes Slægt,
  26fra Sjufam Sjufamiternes Slægt og fra Hufam Hufamiternes Slægt.
  26Belas Sønner: Ard og Na'aman; fra Ard stammer Arditernes Slægt, fra Na'aman Na'amiteroes Slægt.
  26Det var Benjamins Sønners Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45600.
  26Dans Sønners Slægter var følgende: Fra Sjuham stammer. Sjuhamiternes Slægt. Det var Dans Slægter, Slægt for Slægt.
  26Alle Sjuhamiternes Slægter, de af dem, som mønstredes, udgjorde 64 400.
  26Asers Sønners Slægter var følgende: Fra Jimna stammer Jimniternes Slægt, fra Jisjvi Jisjviternes Slægt og fra Beri'a Beri'aiternes Slægt;
  26fra Beri'as Sønner: Fra Heber stammer Hebriternes Slægt og fra Malkiel Malkieliternes Slægt.
  26Asers Datter hed Sera.
  26Det var Asers Sønners Slægter, og de af dem, som mønsttedes, udgjorde 53400.
  26Naftalis Sønners Slægter var følgende: Fra Jaze'el stammer Jaze'eliternes Slægt, fra Guni Guniternes Slægt,
  26fra Jezer Jezeriternes Slægt og fra Sjillem Sjillemiternes Slægt,
  26Det var Naftalis Slægter, Slægt for Slægt, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45400.
  26Det var dem af Israeliterne, som mønstredes, 601730.
  26Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  26Til dem skal Landet udskiftes til Arv og Eje efter de optalte Navne.
  26En stor Stamme skal du give en stor Arvelod, en lille Stamme en lille; enhver af dem skal der gives en Arvelod efter Tallet på de mønstrede i den.
  26Dog skal Landet udskiftes ved Lodkastning; de skal have deres Arvelodder efter Navnene på deres fædrene Stammer;
  26ved Lodkastning skal enhver Stamme, stor eller lille, have sin Arvelod tildelt.
  26Følgende er de af Leviterne, der mønstredes, Slægt for Slægt: Fra Gerson stammer Gersoniternes Slægt, fra Kehat Kehatiternes Slægt og fra Merari Merariternes Slægt.
  26Følgende er Levis Slægter: Libniternes Slægt, Hebroniternes Slægt, Maliternes Slægt, Musjiternes Slægt og Koraiternes Slægt. Kehat avlede Amram.
  26Amrams Hustru hed Jokebed, Levis Datter, som fødtes Levi i Ægypten; hun fødte for Amram Aron, Moses og deres Søster Mirjam.
  26For Aron fødtes Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
  26Men Nadab og Abihu omkom, da de frembar fremmed Ild for Herrens Åsyn.
  26De af dem, der mønstredes, udgjorde 23000, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter. De mønstredes nemlig ikke sammen med de andre Israeliter, da der ikke var givet dem nogen Arvelod blandt Israeliterne.
  26Det var dem, der mønstredes af Moses og Præsten Eleazar, da disse mønstrede Israeliterne på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
  26Blandt dem var der ingen, som var mønstret af Moses og Præsten Aron, da de mønstrede Israeliterne i Sinaj Ørken;
  26thi Herren havde sagt til dem, at de skulde dø i Ørkenen. Derfor var der ingen tilbage af dem undtagen Kaleb, Jetunnes Søn, og Josua, Nuns Søn.
  27Men Zelofhads Døtre, hvis Fader var en Søn af Hefer, en Søn af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse - de hørte altså til Josefs Søn Manasses Slægter, og deres Navne var Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza - trådte hen
  27og stillede sig frem for Moses, Præsten Eleazar, Øversterne og hele Menigheden ved Indgangen til Åbenbaringsteltet og sagde:
  27Vor Fader døde i Ørkenen han hørte ikke med til Koras Tilhængere, dem, der rottede sig sammen mod Herren, men døde for sin egen Synds Skyld og han havde ingen Sønner.
  27Hvorfor skal nu vor Faders Navn udslettes af hans Slægt, fordi han ingen Søn havde? Giv os Ejendom blandt vor Faders Brødre!
  27Og Moses lagde deres Sag frem for Herrens Åsyn.
  27Da talede Herren således til Moses:
  27Zelofbads Døtre har Ret i, hvad de siger; giv dem Ejendom til Arvelod mellem deres Faders Brødre og lad deres Faders Arvelod tilfalde dem
  27Og til Israeliterne skal du tale og sige således: Når en Mand dør uden at efterlade sig nogen Søn, da skal I lade hans Arvelod gå i Arv til hans Datter;
  27har han heller ingen Datter, skal I give hans Arvelod til hans Brødre;
  27har han heller ingen Brødre, skal I give hans Arvelod til hans Farbrødre;
  27og har hans Fader ingen Brødre, skal I give hans Arvelod til hans nærmeste kødelige Slægtning, som så skal arve den. Det skal være Israeliterne en retsgyldig Anordning, som Herren har pålagt Moses.
  27Og Herren sagde til Moses: Stig op på Åbarimbjerget her og se ud over Landet, som jeg vil give Israeliterne.
  27Og når du har set ud over det, skal også du samles til din Slægt ligesom din Broder Aron;
  27I var jo genstridige mod mit Ord i Zins Ørken, dengang Menigheden yppede Kiv, så at I ikke helligede mig i deres Påsyn ved at skaffe Vand. Det er Meriba Kadesjs Vand i Zins Ørken.
  27Og Moses talte således til Herren:
  27Måtte Herren, Gud over alt Køds Ånder, indsætte en Mand over Menigheden,
  27som kan drage ud og hjem i Spidsen for dem og føre dem ud og hjem, for at ikke Herrens Menighed skal blive som en Hjord uden Hyrde!
  27Da sagde Herren til Moses: Tag Josua, Nuns Søn, en Mand, i hvem der er Ånd, læg din Hånd på ham,
  27fremstil ham for Præsten Eleazar og hele Menigheden og indsæt ham således i deres Påsyn;
  27og overdrag ham noget af din Værdighed, for at hele Israeliternes Menighed kan adlyde ham.
  27Men han skal træde frem for Præsten Eleazar, for at han kan skaffe ham Urims Kendelse for Herrens Åsyn; på hans Bud skal han drage ud, og på hans Bud skal han vende hjem, han og alle Israeliterne, hele Menigheden.
  27Moses gjorde som Herren havde pålagt ham; han tog Josua og fremstillede ham for Præsten Eleazar og hele Menigheden;
  27og han lagde sine Hænder på ham og indsatte ham, således som Herren havde påbudt ved Moses.
  28Og Herren talede til Moses og sagde:
  28Byd Israeliterne og sig til dem: I skal omhyggeligt bringe mig mine Oergaver, min Ildofferspise til en liflig Duft, til de fastsatte Tider!
  28Og sig til dem: Dette er det Ildoffer, I skal bringe Herren: Hver Dag to årgamle, lydefri Lam som dagligt Brændoffer;
  28det ene Lam skal du ofre om Morgenen, det andet ved Aftenstid;
  28og som Afgrødeoffer dertil en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Frugter
  28det er det daglige Brændoffer, som ofredes ved Sinaj Bjerg til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren
  28fremdeles som Drikoffer dertil en Fjerdedel Hin Vin for hvert Lam; i Helligdommen skal derudgydes Drikoffer af stærk Drik for Herren.
  28Det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; med samme Afgrødeoffer og Drikoffer som om Morgenen skal du ofre det, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  28På Sabbatsdagen skal det være to årgamle, lydefri Lam og som Afgrødeoffer to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, med tilhørende Drikoffer,
  28et Sabbatsbrændoffer på hver Sabbat foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Drikofer.
  28På den første Dag i hver Måned skal I som Brændoffer bringe Herren to unge Tyre, en Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr,
  28og som Afgrødeoffer dertil for hver Tyr tre Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, som Afgrødeoffer for hver Væder to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie,
  28og som Afgrødeoffer for hvert Lam en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, et Brændoffer til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren;
  28desuden de tilhørende Drikofre, en halv Hin Vin for hver Tyr, en Tredjedel Hin for hver Væder og en Fjerdedel Hin for hvert Lam. Det er det månedlige Brændoffer for hver af Årets Måneder.
  28Tillige skal der foruden det daglige Brændoffer ofres Herren en Gedebuk som Syndoffer med tilhørende Drikoffer.
  28På den fjortende Dag i den første Måned skal dervære Påske for Herren.
  28Den femtende Dag i den Måned er det Højtid; i syv Dage skal der spises usyrede Brød.
  28På den første Dag skal der være Højtidsstævne, intet som belst Arbejde må I udføre.
  28Da skal I bringe som Ildoffer, som Brændoffer for Herren, to unge Tyre, en Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr skal I tage
  28og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel rørt i Olie; tre Tiendedele Efa skal I ofre for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder
  28og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
  28desuden en Buk som Syndoffer for at skaffe eder Soning.
  28Foruden Morgen brændofferet, det daglige Brændoffer, skal I ofre det.
  28Sådanne Ofre skal I bringe hver af de syv Dage som Ildofferspise til en liflig Duft for Herren; de skal ofres med tilhørende Drikoffer foruden det daglige Brændoffer.
  28På den syvende Dag skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.
  28På Førstegrødens Dag, når I bringer Herren Afgrødeoffer af den ny Afgrøde på eders Ugefest, skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.
  28Da skal I som Brændoffer til en liflig Duft for Herren ofre to unge Tyre, en Væder og syv årgamle Lam
  28og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder
  28og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
  28desuden en Gedebuk for at skaffe eder Soning.
  28Foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer skal I ofre det, lydefri Dyr skal I tage, med tilhørende Drikofre.
  29På den første Dag i den syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, intet som helst Arbejde må I udføre; I skal fejre den som en Hornblæsningsdag.
  29Da skal I som Brændoffer til en liflig Duft for Herren ofre en ung Tyr, en Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr;
  29som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for Tyren, to Tiendedele for Væderen
  29og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer for at skaffe eder Soning;
  29alt foruden Nymånebrændofferet med tilhørende Afgrødeoffer og det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre efter de derom gældende forskrifter, til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren.
  29På den tiende dag i samme syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, I skal faste og må intet som helst Arbejde udføre.
  29Da skal I som Brændoffer til en liflig duft for Herren ofre en ung Tyr, en Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr skal I tage,
  29og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for Tyren, to Tiendedele for Væderen
  29og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden Soningssyndoffe, det og det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre.
  29På den femtende Dag i den syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, I må intet som helst Atbejde udføre, og I skal holde Højtid for Herren i syv Dage.
  29Da skal I som Brændoffer, som Ildoffer til en liflig Duft for Herren ofre tretten unge Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr skal det være,
  29og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for hver af de tretten Tyre, to Tiendedele for hver af de to Vædre
  29og en Tiendedel for hvert af de fjorten Lam;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29På den anden Dag skal I ofre tolv unge Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
  29med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29På den tredje Dag skal I ofre elleve unge Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
  29med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29På den fjerde Dag skal I ofre ti Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
  29med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29På den femte Dag skal I ofre ni Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
  29med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene,Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29På den sjette Dag skal I ofre otte Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
  29med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
  29desuden en Gedebuk til Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29På den syvende dag skal I ofre syv Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
  29med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29På den ottende Dag skal I holde festlig Samling, I må intet som helst Arbejde udføre.
  29Da skal I som Brændoffer, som Ildoffer til en liflig Duft for Herren ofre en Tyr, en Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr,
  29med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyren, Væderen og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
  29desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  29Disse Ofre skal I bringe Herren på eders Højtider, bortset fra eders Løfte og Frivilligofre, hvad enten det nu er Brændofre, Afgrødeofre, Drikofre eller Takofre.
  30Og Moses talte til Israeliterne, ganske som Herren havde pålagt Moses.
  30Moses talte fremdeles til Overhovederne for Israelitternes Stammer og sagde: Dette er, hvad Herren har påbudt:
  30Når en Mand aflægger et Løfte til Herren eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, må han ikke bryde sit Ord, men skal holde hvert Ord, der er udgået af hans Mund.
  30Men når en Kvinde aflægger et Løfte til Herren og forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, medens hun endnu i sine unge År opholder sig i sin Faders Hus.
  30og hendes Fader, når han hører om hendes Løfte og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, ikke siger noget til hende, så skal alle hendes Løfter stå ved Magt, og enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
  30Hvis hendes Fader derimod formener hende det, samme Dag han får det at høre, skal ingen af hendes Løfter eller af de Forpligtelser til Afholdenhed, hun har påtaget sig, stå ved Magt, og Herren skal tilgive hende, fordi hendes Fader har forment hende det.
  30Hvis hun bliver gift medens der påhviler hende Løfter eller en Forpligtelse, hun har påtaget sig ved et uoverlagt Ord,
  30og hendes Mand ikke siger noget til hende, samme Dag han får det at høre, skal hendes Løfter stå ved Magt, og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
  30Hvis hendes Mand derimod formener hende det, samme Dag han får det at høre, gør han dermed det Løfte, der påhviler hende, og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig ved et uoverlagt Ord, ugyldig, og Herren skal tilgive hende.
  30En Enkes og en forstødt Hustrus Løfte, enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, er bindende for hende.
  30Hvis en Kvinde i sin Mands Hus aflægger et Løfte eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning,
  30og hendes Mand, når han får det at høre, ikke siger noget til hende og ikke formener hende det, skal alle hendes Løfter stå ved Magt, og enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
  30Hvis hendes Mand derimod, samme Dag han får det at høre, gør det ugyldigt, så står intet af det, hun har udtalt, ved Magt, hverken hendes Løfter eller den påtagne Forpligtelse til Afholdenhed; hendes Mand har gjort dem ugyldige, og Herren skal tilgive hende.
  30Ethvert Løfte og enhver ved Ed påtagen Forpligtelse til Faste kan hendes Mand stadfæste eller gøre ugyldig.
  30Men hvis hendes Mand tier stille over for hende til næste Dag, stadfæster han alle hendes Løfter og alle de Forpligtelser til Afholdenhed, hun har påtaget sig; han har stadfæstet dem, thi han sagde ikke noget til hende, samme Dag han fik det at høre;
  30og hvis han vil gøre dem ugyldige, en Tid efter at han fik det at høre, skal han undgælde for hendes Brøde.
  30Det er de Anordninger, Herren gav Moses om Forholdet mellem Mand og Hustru og mellem Fader og Datter, medens hun endnu i sine unge År opholder sig i hans Hus.
  31Og Herren talede til Moses og sagde:
  31Skaf Israelitterne Hævn over Midjaniterne; så skal du samles til din Slægt!
  31Da talte Moses til Folket og sagde: Udrust Mænd af eders Midte til Kamp, for at de kan falde over Midjan og fuldbyrde Herrens Hævn på Midjan;
  311000 Mand af hver af Israels Stammer skal I sende i Kamp!
  31Af Israels Tusinder udtoges da 1000 af hver Stamme, i alt 12.000 Mand, rustede til Kamp.
  31Og Moses sendte dem i kamp, 1000 af hver Stamme, og sammen med dem Pinehas, Præsten Eleazars Søn, der medbragte de hellige Redskaber og Alarmtrompeterne.
  31De drog så ud i kamp mod Midjaniterne, som Herren havde pålagt Moses, og dræbte alle af Mandkøn;
  31og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, dræbte de med Sværdet.
  31Og Israelitterne bortførte Midjaniternes kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte;
  31og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.
  31Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig,
  31og de bragte Fangerne, Byttet og det røvede til Moses og Præsten Eleazar og Israelitternes Menighed i Lejren på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
  31Men Moses, Præsten Eleazar og alle Menighedens Øverste gik dem i Møde uden for Lejren,
  31og Moses blev vred på Hærens Førere, Tusindførerne og Hundredførerne, som kom tilbage fra Krigstoget.
  31Og Moses sagde til dem: Har I ladet alle Kvinder i Live?
  31Det var jo dem, der efter Bileams Råd blev Årsag til, at Israelitterne var troløse mod Herren i den Sag med Peor, så at Plagen ramte Herrens Menighed.
  31Dræb derfor alle Drengebørn og alle kvinder, der har kendt Mand og haft Samleje med Mænd;
  31men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde,
  31Men selv skal I lejre eder uden for Lejren i syv Dage, enhver, som har dræbt nogen, og enhver, som har rørt ved en dræbt, og rense eder på den tredje og den syvende Dag, både I selv og eders Krigsfanger.
  31Og enhver Klædning, enhver Læder ting, alt, hvad der er lavet af Gedehår,og alle Træredskaber skal I rense!
  31Og Præsten Eleazar sagde til Krigerne, der havde været med i Kampen: Dette er det Lovbud, Herren har givet Moses:
  31Kun Guld, Sølv, kobber, Jern, Tin og Bly,
  31alt, hvad der kan tåle Ild, skal I lade gå gennem Ild, så bliver det rent; dog må det renses med Renselsesvand. Men alt, hvad der ikke kan tåle Ild, skal I lade gå gennem Vand.
  31Og eders klæder skal I tvætte på den syvende Dag, så bliver I rene og kan gå ind i Lejren.
  31Og Herren talede til Moses og sagde:
  31Sammen med Præsten Eleazar og Overhovederne for Menighedens Fædrenehuse skal du opgøre det samlede Bytte, der er taget, både Mennesker og Dyr.
  31Derefter skal du dele Byttet i to lige store Dele mellem dem, der har taget Del i Krigen og været i Kamp, og hele den øvrige Menighed.
  31Derpå skal du udtage en Afgift til Herren fra krigerne, der har været i Kamp, et Stykke af hver fem Hundrede, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg;
  31det skal du tage af den Halvdel, som tilfalder dem, og give Præsten Eleazar det som Offerydelse til Herren.
  31Men af den Halvdel, der tilfalder de andre Israelitter, skal du tage et Stykke af hver halvtredsindstyve, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg, alt Kvæget, og give det til Leviterne, som tager Vare på, hvad der er at varetage ved Herrens Bolig!
  31Da gjorde Moses og Præsten Eleazar, som Herren havde pålagt Moses.
  31Og det, de havde taget, det tiloversblevne af Byttet, som Krigsfolket havde gjort, udgjorde 675000 Stykker Småkvæg,
  3172 000 Stykker Hornkvæg,
  3161 000 Æsler
  31og 32008 Mennesker, Kvinder, der ikke havde haft Samleje med Mænd.
  31Den Halvdel, der tilfaldt dem, der havde været i Kamp, udgjorde altså et Tal af 337500 Stykker Småkvæg,
  31hvoraf Afgiften til Herren udgjorde 675 Stykker Småkvæg,
  3136000 Stykker Hornkvæg, hvoraf 72 i Afgift til Herren,
  3130500 Æsler, hvoraf til i Afgift til Herren,
  31og 16000 Mennesker, hvoraf 32 i Afgift til Herren.
  31Og Moses overgav Afgiften, Herrens Offerydelse, til Præsten Eleazar, som Herren havde pålagt Moses.
  31Og af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israelitter, og som Moses havde taget som deres del fra de Mænd, der havde været i Kamp
  31denne Menighedens Halvdel udgjorde 337 500 Stykker Småkvæg,
  3136 000 Stykker Hornkvæg,
  3130 500 Æsler
  31og 16000 Mennesker
  31af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israelitter, udtog Moses et Stykke for hver halvtredsindstyve, både af Mennesker og Kvæg, og gav dem til Leviterne, som tog Vare på, hvad der var at varetage ved Herrens Bolig, som Herren havde pålagt Moses.
  31Da trådte Førerne for Hærens Afdelinger, Tusindførerne og Hundredførerne, hen til Moses
  31og sagde til ham: Dine Trælle har holdt Mandtal over de krigere, der stod under os; og der manglede ikke en eneste af os;
  31derfor frembærer nu enhver af os som Offergave til Herren, hvad han har taget af Guldsmykker, Armbånd, Spange, Fingerringe, Ørenringe og Halssmykker, for at skaffe os Soning for Herrens Åsyn.
  31Moses og Præsten Eleazar modtog Guldet af dem, alskens med Kunst virkede Smykker;
  31og alt Offerydelsesguldet, som de ydede Herren, udgjorde 16750 Sekel, hvilket Tusindførerne og Hundredførerne bragte som Gave.
  31Krigerne havde taget Bytte hver for sig.
  31Så modtog Moses og Præsten Eleazar Guldet af Tusindførerne og Hundredførerne og bragte det ind i Åbenbaringsteltet, for at det skulde bringe Israelitterne i Minde for Herrens Åsyn.
  32Rubeniterne og Gaditerne havde meget Kvæg i store mængder. Da de nu så Jazers Land og Gileads Land, fandt de, at Stedet egnede sig til Kvægavl.
  32Derfor kom Gaditerne og Rubeniterne og sagde til Moses og Præsten Eleazar og Menighedens Øverste:
  32Atarot, Dibon, Ja'zer, Nimra, Hesjbon, Elale, Sebam, Nebo og Beon,
  32det Land, Herren har erobret for Israels Menighed, er et Land, der egner sig til Kvægavl, og dine Trælle ejer Hjorde.
  32Og de sagde: Dersom vi har fundet Nåde for dine Øjne, så lad dine Trælle få dette Land i Eje; før os ikke over Jordan!
  32Men Moses sagde til Gaditerne og Rubeniterne: Skal eders Brødre drage i Krig, medens I bliver boende her?
  32Og hvorfor vil I betage Israelitterne Modet til at drage over til det Land, Herren har givet dem?
  32Det gjorde eders Fædre, da jeg fra Kadesj Barnea sendte dem hen for at se på Landet;
  32da de var draget op til Esjkoldalen og havde set på Landet, det og de Israelitterne Modet til at drage ind i det Land, Herren havde givet dem.
  32Men Herrens Vrede blussede den Gang op, og han svor:
  32De Mænd, der er draget op fra Ægypten, fra Tyveårsalderen og opefter, skal ikke få det Land at se, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, fordi de ikke viste mig fuld lydighed,
  32med Undtagelse af Kenizziten Kaleb, Jetunnes Søn, og Josua, Nuns Søn, thi de viste Herren fuld Lydighed!
  32Og Herrens Vrede blussede op mod Israel, og han lod dem vanke om i Ørkenen i fyrretyve År, indtil hele den Slægt var gået til Grunde, der gjorde, hvad der var ondt i Herrens Øjne.
  32Og se, I træder nu i eders Fædres Fodspor, en Yngel af Syndere, for yderligere at øge Herrens Vrede mod Israel!
  32Når I viger bort fra ham, vil han lade det blive endnu længer i Ørkenen, og I bringer Fordærvelse over hele dette Folk.
  32Da trådte de frem for ham og sagde: Vi vil kun bygge Kvægfolde til vore Hjorde her og Byer til vore Familier;
  32men selv vil vi ruste os til Kamp og drage i Spidsen for Israelitterne, til vi har bragt dem hen til deres Sted; imens skal vore Familier blive i de befæstede Byer i Ly for Landets indbyggere.
  32Vi vil ikke vende tilbage til vore Huse, før enhver af Israelitterne har fået sin Arvelod;
  32thi vi vil ikke have Arvelod sammen med dem på den anden Side af Jordan og længere borte, eftersom vi har fået vor Arvelod her på denne Side af Jordan på Østsiden.
  32Da sagde Moses til dem: Hvis I gør det, hvis I ruster eder til Kamp for Herrens Åsyn,
  32hvis alle eders kamprustede Mænd overskrider Jordan for Herrens Åsyn og bliver der, indtil han har jaget sine Fjender bort fra sit Åsyn,
  32og hvis I først vender tilbage, når Landet er undertvunget for Herrens Åsyn, skal I være sagesløse over for Herren og Israel, og så skal Landet her blive eders Ejendom for Herrens Åsyn.
  32Men hvis I ikke gør det, se, da synder I mod Herren, og da skal I få eders Synd at mærke, den skal nok finde eder.
  32Byg eder Byer til eders Familier og Folde til eders Småkvæg og gør, som I har sagt!
  32Da sagde Gaditerne og Rubeniterne til Moses: Dine Trælle vil gøre, som min Herre byder;
  32vore Børn, Kvinder, Hjorde og alt vort Kvæg skal blive der i Gileads Byer,
  32men dine Trælle vil drage over og tage Del i Krigen, så mange som er rustet til Kamp for Herrens Åsyn, således som min Herre har sagt.
  32Så gav Moses Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse Befaling om dem,
  32og Moses sagde til dem: Hvis Gaditerne og Rubeniterne, så mange som er rustet til Kamp for Herrens Åsyn, går over Jordan sammen med eder og Landet bliver eder underlagt, skal I give dem Gilead i Eje;
  32men hvis de ikke går over sammen med eder, rustede til Kamp, skal de have Bopæl anvist blandt eder i Kana'ans Land.
  32Da svarede Gaditerne og Rubeniterne: Hvad Herren har talt til dine Trælle, vil vi gøre;
  32vi vil, rustede til Kamp for Herrens Øjne, drage over til Kana'ans Land, men vor Arvelod på den anden Side af Jordan bliver i vort Eje.
  32Da gav Moses Gaditerne, Rubeniterne og Josefs Søn Manasses halve Stamme Amoriterkongen Sihons Kongerige og kong Og af Basans kongerige, Landet med Byerne og deres Område, Landets Byer rundt om.
  32Så byggede Gaditerne Dibon, Atarot, Aroer.
  32Atarot Sjofan, Ja'zer, Jogbeba,
  32Bet Nimra, Bet Haran, befæstede Byer, og Kvægfolde;
  32og Rubeniterne byggede Hesjbon, Elale og Kirjatajim,
  32Nebo og Ba'al Meon, hvis Navne ændredes, og Sibma; og de opkaldte Byerne, som de byggede, efter deres Navne.
  32Og Manasses Søn Makirs Sønner drog til Gilead og erobrede det og drev de der boende Amoriter bort;
  32og Moses overdrog Gilead til Manasses Søn Makir, og han bosatte sig der;
  32men Manasses Søn Jair drog hen og erobrede deres Teltbyer og kaldte dem Jairs Teltbyer.
  32Og Noba drog hen og erobrede Kenat med tilhørende Småbyer og kaldte det Noba efter sit eget Navn.
  33Følgende er de enkelte Strækninger på Israelitternes Vandring, de tilbagelagde på Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron.
  33Moses optegnede på Herrens Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:
  33De brød op fra Rameses på den femtende Dag i den første Måned; Dagen efter Påske drog Israelitterne ud, værnede af en stærk Hånd, for Øjnene af alle Ægypterne,
  33medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som Herren havde slået iblandt dem; thi Herren havde holdt Dom over deres Guder.
  33Israelitterne brød altså op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot.
  33Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.
  33Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi Hakirot over for Ba'al Zefon og slog Lejr over for Migdol.
  33Så brød de op fra Pi Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.
  33Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.
  33Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.
  33Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.
  33Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.
  33Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.
  33Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refdim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.
  33Så brød de op fra Refdim og slog Lejr i Sinaj Ørken.
  33Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava,
  33Så brød de op fra Hibrot Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.
  33Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.
  33Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon Perez.
  33Så brød de op fra Rimmon Perez og slog Lejr i Libna.
  33Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Aissa.
  33Så brød de op fra Aissa og slog Lejr i Kehelata.
  33Så brød de op fra Kebelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.
  33Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.
  33Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.
  33Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.
  33Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.
  33Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.
  33Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.
  33Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.
  33Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene Ja'akan.
  33Så brød de op fra Bene Ja'akan og slog Lejr i Hor Haggidgad.
  33Så brød de op fra Hor Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.
  33Så brød de op fra Jofbata og slog Lejr i Abrona.
  33Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.
  33Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.
  33Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.
  33Og Præsten Aron steg på Herrens Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned;
  33og Aron var l23 År gammel, da han døde på Bjerget Hor.
  33Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israelitterne var under Fremrykning.
  33Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.
  33Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.
  33Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.
  33Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse.
  33Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.
  33Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon Diblatajim.
  33Så brød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.
  33Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;
  33og de slog Lejr ved Jordan fra Bet Jesjjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.
  33Og Herren talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
  33Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,
  33skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;
  33I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje;
  33og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.
  33Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, så skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i,
  33og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder.
  34Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  34Byd Israelitterne og sig til dem: Når i kommer til Kana'ans Land det er det Land, der skal tilfalde eder som Arvelod, Kana'ans Land i hele dets Udstrækning
  34så skal eders Sydside strække sig fra Zins Ørken langs med Edom; eders Sydgrænse skal mod Øst begynde ved Enden af Salthavet;
  34så skal eders Grænse dreje sønden om Akrabbimpasset, nå til Zin og ende sønden for Kadesj Barnea; så skal den løbe hen til Hazar Addar øg nå til Azmon;
  34fra Azmon skal Grænsen dreje hen til Ægyptens Bæk og ende ved Havet.
  34Hvad Vestgrænsen angår, skal det store Hav være eders Grænse; det skal være eders Vestgrænse.
  34Eders Nordgrænse skal være følgende: Fra det store Hav skal I udstikke eder en Linie til Bjerget Hor;
  34fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat, så at Grænsen ender ved Zedad;
  34derpå skal Grænsen gå til Zifron og ende ved Hazar Enan. Det skal være eders Nordgrænse.
  34Men til Østgrænse skal I afmærke eder en Linie fra Hazar Enan til Sjefam;
  34og fra Sjefam skal Grænsen gå ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen;
  34derpå skal Grænsen løbe ned langs Jordan og ende ved Salthavet. Det skal være eders Land i hele dets Udstrækning til alle Sider.
  34Og Moses bød Israelitterne og sagde: Det er det Land, I skal udskifte mellem eder ved Lodkastning, og som efter Herrens Bud skal gives de ni Stammer og den halve Stamme.
  34Thi Rubeniternes Stamme efter deres Fædrenehuse og Gaditernes Stamme efter deres Fædrenehuse og Manasses halve Stamme har allerede fået deres Arvelod.
  34De to Stammer og den halve Stamme har fået deres Arvelod hinsides Jordan over for Jeriko, mod Øst, mod Solens Opgang.
  34Og Herren talede til Moses og sagde:
  34Navnene på de Mænd, der skal udskifte Landet mellem eder, er følgende: Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn;
  34desuden skal I udtage een Øverste af hver Stamme til at udskifte Landet.
  34Navnene på disse Mænd er følgende: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn,
  34af Simeoniternes Stamme Sjemuel, Ammihuds Søn,
  34af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn,
  34af Daniternes Stamme een Øverste, Bukki, Joglis Søn,
  34af Josefs Sønner: af Manassiternes Stamme een Øverste, Hanniel, Efods Søn,
  34og af Efraimiternes Stamme een Øverste, Kemuel, Sjiftans Søn,
  34af Zebuloniternes Stamme een Øverste, Elizafan, Parnaks Søn,
  34af Issakariternes Stamme een Øverste, Paltiel, Azzans Søn,
  34af Aseriternes Stamme een Øverste, Ahihud, Sjelomis Søn,
  34og af Naftaliternes Stamme een Øverste, Pedael, Ammibuds Søn.
  34Det var dem, Herren pålagde at udskifte Kana'ans Land mellem Israelitterne.
  35Herren talede fremdeles til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
  35byd Israelitterne, at de af de Besiddelser, de får i Arv, skal give Leviterne nogle Byer at bo i; I skal også give Leviterne Græsmarker rundt om disse Byer,
  35Disse Byer skal de have at bo i, og deres Græsmarker skal de have til deres Kvæg, deres Hjorde og andre Dyr.
  35Græsmarkerne om Byerne, som I skal give Leviterne, skal strække sig 1000 Alen fra Bymuren ud til alle Sider;
  35og uden for Byen skal I til Østside opmåle 2000 Alen, til Sydside 2000, til Vestside 2000 og til Nordside 2000, med Byen i Midten. Det skal tilfalde dem som Græsgange til Byerne.
  35Hvad de Byer angår, som I skal give Leviterne, så skal I give dem de seks Tilflugtsbyer, som Manddrabere kan ty ind i, og desuden to og fyrretyve Byer.
  35De Byer, I skal give Leviterne, bliver således i alt otte og fyrretyve Byer med tilhørende Græsmarker.
  35Og af de Byer, I skal give dem af Israelitternes Besiddelser, skal I lade de større Stammer give flere, de mindre færre; hver Stamme skal give Leviterne så mange af sine Byer, som svarer til den Arvelod, der tildeles den.
  35Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
  35Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,
  35skal I udse eder nogle Byer, I kan have som Tilflugtsbyer, så at en Manddraber, der begår et Drab af Vanvare, kan ty derhen.
  35I disse Byer skal I have Ret til at søge Tilflugt for Blodhævneren, for at ikke Manddraberen skal dø, før han er blevet stillet for Menighedens Domstol.
  35Det skal være seks Byer, I skal afstå til Tilflugtsbyer;
  35de tre skal I afstå hinsides Jordan og de tre andre i Kana'ans Land; de skal være Tilflugtsbyer.
  35Israelitterne, de fremmede og de indvandrede iblandt dem skal have Ret til at søge Tilflugt i de seks Byer, så at enhver, der begår et Drab af Vanvare, kan ty derhen.
  35Men slår han ham ihjel med et Jernredskab, så er han en Manddraber, og Manddraberen skal lide Døden;
  35og slår han ham ihjel med en Sten, som han har i Hånden, og som kan slå en Mand ihjel, så er han en Manddraber, og Manddraberen skal lide Døden;
  35og slår han ham ihjel med et Træredskab, som han har i Hånden, og som kan slå en Mand ihjel, så er han en Manddraber, og Måddraberen skal lide Døden.
  35Blodhævneren skal dræbe Manddraberen; når han træffer ham, skal han dræbe ham.
  35Og støder han til ham af Had eller kaster noget på ham i ond Hensigt, så han dør deraf,
  35eller slår han ham med Hånden i Fjendskab, så han dør deraf, skal drabsmanden lide Døden, thi han er en Manddraber; Blodhævneren skal dræbe Manddraberen, når han træffer ham.
  35Støder han derimod til ham af Vanvare, ikke i Fjendskab, eller kaster han et Redskab på ham, uden at det er i ond Hensigt,
  35eller rammer han ham uden at se ham med en Sten, som kan slå en Mand ihjel, så han dør deraf, og han ikke er hans Uven eller har pønset på ondt imod ham,
  35så skal Menigheden dømme Drabsmanden og Blodhævneren imellem på Grundlag af disse Lovbud;
  35og Menigheden skal værne Manddraberen mod Blodhævneren, og Menigheden skal føre ham tilbage til hans Tilflugtsby, hvorhen han var tyet, og der skal han blive boende, indtil den med hellig Olie salvede Ypperstepræst dør.
  35Men hvis Manddraberen for lader sin Tilflugtsbys Område, hvorhen han er tyet,
  35og Blodhævneren træffer ham uden for hans Tilflugtsbys Område, så kan Blodhævneren dræbe Manddraberen uden at pådrage sig Blodskyld;
  35thi han skal blive i sin Tilflugtsby indtil Ypperstepræstens Død; først efter Ypperstepræstens Død kan Manddraberen vende tilbage til den Jord, han ejer.
  35Det skal være eder en retsgyldig Anordning fra Slægt til Slægt, hvor I end bor.
  35Når nogen slår et Menneske ihjel, må man kun dræbe Manddraberen efter flere Vidners Udsagn. Et enkelt Vidnes Udsagn er ikke nok til en Dødsdom.
  35I må ikke tage mod Sonebøde for en Manddraber, når han har forbrudt sit Liv; han skal lide Døden,
  35Heller ikke må I tage mod Sonebøde, således at den, der er tyet til sin Tilflugtsby, før Ypperstepræstens Død kan vende tilbage og bosætte sig i Landet.
  35Vanhelliger ikke det Land, I er i, thi Blodet vanhelliger Landet, og Landet får kun Soning for det Blod, der er udgydt deri, ved dens Blod, der har udgydt det.
  35Gør ikke det Land urent, I er bosat i, og i hvis Midte jeg bor; thi jeg Herren bor midt iblandt Israels Børn.
  36Overhovederne for Fædrenehsene i Gileaditernes Slægt Gilead var en Søn af Manasses Søn Makir af Josefs Sønners Slægter trådte frem og talte for Moses og Øversterne, Overhovederne for Israelitternes Fædrenehuse,
  36og sagde: Herren har pålagt min Herre at udskifte Landet mellem Israelitterne ved Lodkastning, og min Herre har i Herrens Navn påbudt at give vor Frænde Zelofhads Arvelod til hans Døtre.
  36Men hvis de nu indgår Ægteskab med Mænd, der hører til en anden af Israels Stammer, så unddrages deres Arvelod jo vore Fædres Arvelod, og således øges den Stammes Arvelod, som de kommer til at tilhøre, medens den Arvelod, der er tilfaldet os ved Lodkastning, formindskes;
  36og når Israelitterne får Jubelår, lægges deres Arvelod til den Stammes Arvelod, som de kommer til at tilhøre, og således unddrages deres Arvelod vor fædrene Stammes Arvelod.
  36Da udstedte Moses efter Herrens Ord følgende Bud til Israelitterne: Josefs Sønners Stamme har talt ret!
  36Således er Herrens Bud angående Zelofhads Døtre: De må indgå Ægteskab med hvem de ønsker, men det må kun være Mænd af deres Faders Stammes Slægt, de indgår Ægteskab med.
  36Thi ingen Arvelod, der tilhører Israel, må gå over fra en Stamme til en anden, men Israelitterne skal holde fast hver ved sin fædrene Stammes Arvelod.
  36Enhver Datter, som får en Arvelod i en af Israelitternes Stammer, skal indgå Ægteskab med en Mand af sin fædrene Stammes Slægt, for at Israelitterne kan beholde hver sine Fædres Arvelod som Ejendom;
  36og ingen Arvelod må gå over fra den ene Stamme til den anden, men Israelitternes Stammer skal holde fast hver ved sin Arvelod!
  36Zelofhads Døtre gjorde da, som Herren pålagde Moses,
  36idet Mala, Tirza, Hogla, Milka og Noa, Zelofhads Døtre, indgik Ægteskab med deres Farbrødres Sønner;
  36de indgik Ægteskab med Mænd, som hørte til Josefs Søn Manasses Sønners Slægter, så at deres Arvelod vedblev at tilhøre deres fædrene Slægts Stamme.
  36Det er de Bud og Lovbud, Herren gav Israelitterne ved Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.