THE HOLY BIBLE - ABC FINNISH
<<< 3 >>>

1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4517Ja farao sanoi Joosefille: Sano veljillesi: 'Tehkää näin: sälyttäkää kuormat juhtainne selkään ja lähtekää kotiin Kanaanin maahan,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4138Ja farao sanoi palvelijoilleen: Voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niinkuin tässä?
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
55Ja farao sanoi vielä: Katsokaa, liian paljon on muutenkin joutoväkeä maassa, ja te tahdotte saattaa heidät kulkemaan työttöminä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
402Ja farao vihastui näihin kahteen hoviherraansa, ylimmäiseen juomanlaskijaan ja ylimmäiseen leipojaan,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
711Ja faraokin kutsui maansa viisaat ja velhot; ja nämä Egyptin tietäjät tekivät samoin taioillansa:
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
713Ja faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
29Ja faraon tytär sanoi hänelle: Ota tämä lapsi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Ja vaimo otti lapsen ja imetti sen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2615Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Aabrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3234Ja gaadilaiset rakensivat Diibonin, Atarotin, Aroerin,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1020Ja Gaadin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Eljasaf, Deguelin poika.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2138ja Gaadin sukukunnalta tappajan turvakaupungin Raamotin laidunmaineen Gileadista ja Mahanaimin laidunmaineen,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3320Ja Gaadista hän sanoi: Kiitetty olkoon hän, joka on niin laajentanut Gaadin. Niinkuin naarasleijona hän asettuu leposijaansa ja raatelee sekä käsivarren että päälaen.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
928Ja Gaal, Ebedin poika, sanoi: Mikä on Abimelek, ja mikä on Sikem, että me häntä palvelisimme? Eikö hän ole Jerubbaalin poika, eikö Sebul ole hänen käskynhaltijansa? Palvelkaa Hamorin, Sikemin isän, miehiä. Miksi me palvelisimme häntä?
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
935Ja Gaal, Ebedin poika, tuli ulos ja asettui kaupungin portin ovelle; niin Abimelek ja väki, joka oli hänen kanssaan, nousi väijytyspaikasta.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
135ja gebalilaisten maa ja koko Libanon, auringonnousun puolella, Hermonin vuoren juurella olevasta Baal-Gaadista siihen saakka, mistä mennään Hamatiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
324Ja geersonilaisten perhekunta-päämies oli Eljasaf, Laaelin poika.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
438Ja Geersonin jälkeläisiä, joiden katselmus pidettiin suvuittain ja perhekunnittain,
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
811Ja Gideon kulki teltoissa-eläjien tietä Noobahin ja Jogbehan itäpuolitse ja voitti joukon, kun se oli huoletonna leirissään.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
724Ja Gideon oli lähettänyt sanansaattajia koko Efraimin vuoristoon, sanomaan: Tulkaa alas midianilaisia vastaan ja vallatkaa heidän tieltään vedet aina Beet-Baaraan asti sekä Jordan. Niin kaikki Efraimin miehet kutsuttiin koolle, ja he valtasivat vedet aina Beet-Baaraan asti sekä Jordanin.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
824Ja Gideon sanoi heille: Yhtä minä pyydän teiltä: antakoon kukin minulle heiltä saaliiksi saamansa nenärenkaan. Heikäläisillä näet on kultaiset nenärenkaat, koska ovat ismaelilaisia.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
639Ja Gideon sanoi Jumalalle: Älköön vihasi syttykö minua kohtaan, jos minä vielä kerran puhun. Anna minun vielä kerta tehdä koetus villoilla. Anna ainoastaan villojen jäädä kuiviksi ja kastetta tulla kaikkialle muualle maahan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
827Ja Gideon valmisti niistä kasukan, jonka hän sijoitti kaupunkiinsa Ofraan, ja koko Israel kulki haureudessa siellä sen jäljessä. Ja se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
832Ja Gideon, Jooaan poika, kuoli päästyään korkeaan ikään, ja hänet haudattiin isänsä Jooaan hautaan abieserilaisten Ofraan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
813Ja Gideon, Jooaan poika, palasi taistelusta, Hereksen solalta.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
830Ja Gideonilla oli seitsemänkymmentä poikaa, jotka olivat lähteneet hänen kupeistansa; sillä hänellä oli monta vaimoa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
125Ja gileadilaiset valtasivat efraimilaisten tieltä Jordanin kahlauspaikat. Kun sitten Efraimin pakolaiset sanoivat: Antakaa minun mennä yli, kysyivät Gileadin miehet kultakin: Oletko efraimilainen? Jos hän vastasi: En,
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2112Ja Gileadin Jaabeksen asukkaista he löysivät neljäsataa nuorta naista, jotka olivat neitsyitä eivätkä olleet yhtyneet mieheen; ja he veivät nämä leiriin Siiloon, joka on Kanaanin maassa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1311ja Gileadin sekä gesurilaisten ja maakatilaisten alueet ja koko Hermonin vuoren ja koko Baasanin Salkaan saakka,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
103Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1613Ja Haagar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut, nimellä: Sinä olet ilmestyksen Jumala. Sillä hän sanoi: Olenko minä tässä vilaukselta saanut nähdä hänet, joka minut näkee?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1615Ja Haagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojallensa, jonka Haagar oli hänelle synnyttänyt, nimen Ismael.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
922Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
106Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1128Ja Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassansa, Kaldean Uurissa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3528ja hajuaineita ja öljyä seitsenhaaraista lamppua varten sekä voiteluöljyksi ja hyvänhajuiseksi suitsutukseksi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
118ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
125ja hallitsi Hermonin vuorta, Salkaa ja koko Baasania gesurilaisten ja maakatilaisten alueeseen saakka ja toista puolta Gileadia, Hesbonin kuninkaan Siihonin alueeseen saakka.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
346Ja Hamor, Sikemin isä, meni Jaakobin luo puhuttelemaan häntä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
724ja hän antaa heidän kuninkaansa sinun käsiisi, ja sinä hävität heidän nimensä taivaan alta. Ei kukaan kestä sinun edessäsi, vaan sinä tuhoat heidät.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3024Ja hän antoi hänelle nimen Joosef, sanoen: Herra antakoon minulle vielä toisen pojan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
529Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
304Ja hän antoi hänelle orjattarensa Bilhan vaimoksi ja Jaakob yhtyi häneen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4143Ja hän antoi hänen ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja hänen edellään huudettiin: abrek! Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1425Ja hän antoi heidän vaunujensa pyöräin irtautua, niin että heille kävi vaikeaksi päästä eteenpäin. Niin egyptiläiset sanoivat: Paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestansa egyptiläisiä vastaan.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
611Ja hän antoi Herran arkin kulkea yhden kierroksen kaupungin ympäri; sitten he menivät leiriin ja jäivät yöksi leiriin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2411Ja hän antoi kamelien asettua kaupungin ulkopuolelle vesikaivon ääreen lepäämään, illan suussa, jolloin naiset tulivat vettä ammentamaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4334Ja hän antoi kantaa omasta pöydästään ruokia heille, ja Benjaminin annos oli viisi kertaa suurempi kuin kaikkien muiden. Ja he joivat hänen kanssaan ja juopuivat.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
177Ja hän antoi sille paikalle nimen Massa ja Meriba sentähden, että israelilaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa, sanoen: Onko Herra meidän keskellämme vai ei?
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4026Ja hän asetti kultaisen alttarin ilmestysmajaan esiripun eteen
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3036Ja hän asetti niin, että oli kolmen päivän välimatka hänen ja Jaakobin välillä; ja Jaakob paimensi Laabanin muuta karjaa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
332Ja hän asetti orjattaret lapsineen ensimmäisiksi, niiden jälkeen Leean lapsineen ja Raakelin Joosefin kanssa viimeiseksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4022Ja hän asetti pöydän ilmestysmajaan, asumuksen pohjoissivulle, esiripun ulkopuolelle
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4024Ja hän asetti seitsenhaaraisen lampun ilmestysmajaan, vastapäätä pöytää, asumuksen eteläsivulle,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3123Ja hän asetti virkaan Joosuan, Nuunin pojan, ja sanoi: Ole luja ja rohkea, sillä sinä viet israelilaiset siihen maahan, jonka minä valalla vannoen olen heille luvannut, ja minä olen sinun kanssasi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2721Ja hän astukoon pappi Eleasarin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan uurimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskystänsä he lähtekööt ja hänen käskystänsä he tulkoot, hän ja kaikki israelilaiset hänen kanssansa, koko seurakunta.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2121Ja hän asui Paaranin erämaassa; ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
419Ja hän erottakoon siitä pois kaiken rasvan ja polttakoon sen alttarilla
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4412Ja hän etsi, alkaen vanhimmasta ja lopettaen nuorimpaan, ja malja löytyi Benjaminin säkistä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
346Ja hän hautasi hänet laaksoon Mooabin maahan, vastapäätä Beet-Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1515Ja hän huomasi tuoreen aasinleukaluun, ojensi kätensä, otti sen ja löi sillä kuoliaaksi tuhat miestä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
413Ja hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin ne kymmenen käskysanaa; ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
431Ja hän irroittakoon kaiken sen rasvan, niinkuin rasva irroitetaan yhteysuhrista, ja pappi polttakoon sen alttarilla suloisena tuoksuna Herralle. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen, annetaan hänelle anteeksi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3213Ja hän jäi siihen siksi yöksi. Sitten hän erotti omaisuudestaan lahjaksi veljelleen Eesaulle
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
716Ja hän jakoi ne kolmesataa miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1415Ja hän jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun ja voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hoobaan saakka, joka on Damaskosta pohjoiseen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3216Ja hän jätti ne palvelijainsa haltuun, kunkin lauman erikseen, ja sanoi palvelijoilleen: Menkää minun edelläni ja jättäkää välimatka kunkin lauman välille.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4224Ja hän kääntyi pois heistä ja itki. Sitten hän kääntyi taas heihin päin ja puhui heidän kanssaan. Ja hän otti heidän joukostaan Simeonin ja vangitutti hänet heidän nähtensä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
149Ja hän kaapi hunajan kouriinsa ja kulki edelleen ja söi sitä. Niin hän tuli isänsä ja äitinsä luo ja antoi heille, ja he söivät. Mutta hän ei sanonut heille, että oli kaapinut hunajan leijonan ruumiista.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
324Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3217Ja hän käski ensimmäistä sanoen: Kun veljeni Eesau kohtaa sinut ja kysyy: 'Kenen sinä olet, ja mihin menet, ja kenen ovat nuo elukat tuolla edelläsi?'
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4929Ja hän käski heitä ja sanoi heille: Minut otetaan pois heimoni tykö; haudatkaa minut isieni viereen, siihen luolaan, joka on heettiläisen Efronin vainiolla,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
84Ja hän käski heitä sanoen: Asettukaa väijyksiin kaupungin taa, ei aivan kauas kaupungista; ja olkaa kaikki valmiina.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
324Ja hän käski heitä sanoen: Sanokaa herralleni Eesaulle näin: 'Sinun palvelijasi Jaakob sanoo: Minä olen oleskellut Laabanin luona ja viipynyt siellä tähän saakka;
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
186Ja hän käski sanoa Moosekselle: Minä, Jetro, sinun appesi, ynnä vaimosi kahden poikansa kanssa olemme tulleet luoksesi.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
832Ja hän kirjoitti siellä kiviin jäljennöksen Mooseksen laista, jonka tämä oli kirjoittanut israelilaisille.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
104Ja hän kirjoitti tauluihin saman, minkä edellisellä kerralla, ne kymmenen sanaa, jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, seurakunnan kokouspäivänä. Ja Herra antoi ne minulle.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
817Ja hän kukisti Penuelin tornin ja surmasi kaupungin miehet.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2819Ja hän kutsui paikan Beeteliksi; mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1231Ja hän kutsutti yöllä Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: Nouskaa ja menkää pois minun kansani joukosta, sekä te että israelilaiset; menkää ja palvelkaa Herraa, niinkuin olette puhuneet.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3821Ja hän kyseli sen paikkakunnan miehiltä ja sanoi: Missä on se pyhäkköportto, joka istui Eenaimissa tien varressa? He vastasivat: Ei täällä ole ollut mitään pyhäkköporttoa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
296Ja hän kysyi heiltä: Voiko hän hyvin? He vastasivat: Hyvin hän voi; ja katso, Raakel, hänen tyttärensä, tulee tuolla lammasten kanssa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2423Ja hän kysyi: Kenenkä tytär olet? Sano minulle. Onko isäsi talossa tilaa yötä ollaksemme?
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
245Ja hän lähetti israelilaisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan härkiä yhteysuhriksi Herralle.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4628Ja hän lähetti Juudan edellänsä Joosefin luo ilmoittamaan hänelle tulostaan Gooseniin. Niin he tulivat Goosenin maakuntaan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
931Ja hän lähetti salaa sanansaattajia Abimelekin luo sanomaan: Katso, Gaal, Ebedin poika, ja hänen veljensä ovat tulleet Sikemiin, ja nyt he yllyttävät kaupunkia sinua vastaan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
635Ja hän lähetti sanansaattajia koko Manasseen, niin että heidätkin kutsuttiin koolle seuraamaan häntä; samoin hän lähetti sanansaattajat Asseriin, Sebuloniin ja Naftaliin, ja nämä lähtivät vihollisia vastaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4514Ja hän lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja itki, ja myöskin Benjamin itki hänen kaulassaan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
14Ja hän laskekoon kätensä polttouhriteuraan pään päälle; niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
32Ja hän laskekoon kätensä uhriteuraansa pään päälle ja teurastakoon sen ilmestysmajan ovella; ja papit, Aaronin pojat, vihmokoot veren alttarille ympärinsä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
215Ja hän laski heidät köydellä alas ikkunasta, sillä hänen talonsa oli kiinni kaupungin muurissa, niin että hän asui muurissa kiinni.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
112Ja hän leikelköön sen määräkappaleiksi, ja pappi asettakoon ne ynnä pään ja rasvan halkojen päälle, jotka ovat tulessa alttarilla.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4019Ja hän levitti asumuksen ylle teltan ja asetti ylimmäksi sen päälle telttapeitteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1614Ja hän löi ne lujaan iskulastalla. Sitten hän sanoi hänelle: Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson! Kun hän heräsi unestansa, repäisi hän irti iskulastan ja loimet.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
213Ja hän meni toisena päivänä ulos ja näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään; ja hän sanoi syylliselle: Miksi lyöt toveriasi?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
379Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi: Minä näin vielä unen: katso, aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
335Ja hän nosti silmänsä ja näki vaimot ja lapset ja kysyi: Keitä ovat nämä, jotka ovat sinun seurassasi? Hän vastasi: Ne ovat minun lapseni, jotka Jumala on palvelijallesi lahjoittanut.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4329Ja hän nosti silmänsä ja näki veljensä Benjaminin, äitinsä pojan, ja kysyi: Onko tämä teidän nuorin veljenne, josta puhuitte? Sitten hän sanoi: Jumala olkoon sinulle, poikani, armollinen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3819Ja hän nousi ja meni sieltä ja pani pois huntunsa ja pukeutui leskenvaatteisiinsa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
88Ja hän nousi sieltä Penueliin ja puhui heille samalla tavalla. Ja Penuelin miehet vastasivat hänelle samoin, kuin Sukkotin miehet olivat vastanneet.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1619Ja hän nukutti hänet polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen päänsä seitsemän palmikkoa. Niin hän alkoi saada hänet masennetuksi, ja hänen voimansa poistui hänestä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
16Ja hän nylkeköön polttouhriteuraan ja leikelköön sen määräkappaleiksi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
810Ja hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen arkista.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1520Ja hän oli filistealaisten aikana tuomarina Israelissa kaksikymmentä vuotta.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
472Ja hän oli ottanut mukaansa veljiensä joukosta viisi miestä; ne hän toi faraon eteen.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3428Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2219Ja hän olkoon hänen vaimonsa; hän älköön hyljätkö häntä koko elinaikanansa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
416Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä jumalana.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2012Ja hän onkin todella minun sisareni, isäni tytär, vaikkei olekaan äitini tytär; ja niin hänestä tuli minun vaimoni.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3319Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2811Ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut; ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1612Ja hän ottakoon hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta, joka on Herran edessä, ja kahmalonsa täyteen survottua hyvänhajuista suitsuketta ja vieköön ne esiripun sisäpuolelle.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
165Ja hän ottakoon israelilaisten seurakunnalta kaksi kaurista syntiuhriksi ja yhden oinaan polttouhriksi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1614Ja hän ottakoon mullikan verta ja pirskoittakoon sitä sormellansa armoistuimen etupuolelle; ja armoistuimen eteen hän pirskoittakoon sormellansa verta seitsemän kertaa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
116Ja hän ottakoon sen kuvun rapoineen pois ja heittäköön sen alttarin viereen itäpuolelle, tuhkaläjälle.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1449Ja hän ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3223Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
814Ja hän otti kiinni erään nuorukaisen, joka oli Sukkotin miehiä, ja kyseli häneltä, ja tämä kirjoitti hänelle Sukkotin päämiehet ja vanhimmat, seitsemänkymmentä seitsemän miestä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
816Ja hän otti kiinni kaupungin vanhimmat; ja hän otti erämaan orjantappuroita ja orjanruoskia ja antoi Sukkotin miesten maistaa niitä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
147ja hän otti kuudetsadat valitut sotavaunut sekä kaikki muut Egyptin sotavaunut ynnä vaunusoturit niihin kaikkiin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
247Ja hän otti liitonkirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
825Ja hän otti rasvan ja rasvahännän ja kaiken sisälmysten päällä olevan rasvan ja maksanlisäkkeen ja molemmat munuaiset rasvoineen ja oikean reiden.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
324ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
188Ja hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka hän oli valmistuttanut, ja pani ne heidän eteensä; itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kuin he söivät.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3711Ja hän päällysti sen puhtaalla kullalla ja teki siihen kultareunuksen yltympäri.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
372Ja hän päällysti sen puhtaalla kullalla sisältä ja ulkoa ja teki siihen kultareunuksen yltympäri.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3726Ja hän päällysti sen puhtaalla kullalla, sekä sen levyn että sivut ympärinsä ja sen sarvet; ja hän teki kultareunuksen sen ympäri.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3822Ja hän palasi Juudan luo ja sanoi: En löytänyt häntä; ja myös sen paikkakunnan miehet sanoivat, ettei siellä ole ollutkaan mitään pyhäkköporttoa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4217Ja hän panetti heidät vankeuteen kolmeksi päiväksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2723Ja hän pani kätensä hänen päällensä ja asetti hänet virkaan, niinkuin Herra oli puhunut Mooseksen kautta.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3916Ja hän pani vaipan viereensä siksi, kunnes Joosefin isäntä tuli kotiin.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1613Ja hän pankoon suitsukkeen tulen päälle Herran eteen, niin että suitsutus pilvenä peittää lain arkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
914Ja hän pesi sisälmykset ja jalat ja poltti ne polttouhrin päällä alttarilla.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1624Ja hän pesköön pyhässä paikassa ruumiinsa vedessä ja pukekoon ylleen omat vaatteensa; sitten hän lähteköön sieltä ja uhratkoon sekä oman polttouhrinsa että kansan polttouhrin ja toimittakoon niin sekä itsellensä että kansalle sovituksen.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
158Ja hän pieksi heitä pahasti kupeisiin jos kinttuihinkin. Sitten hän meni ja asettui asumaan Eetamin kallioluolaan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1619Ja hän pirskoittakoon sormellansa sen päälle verta seitsemän kertaa ja puhdistakoon ja pyhittäköön sen israelilaisten saastaisuudesta.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
811ja hän pirskoitti sitä seitsemän kertaa alttarille ja voiteli alttarin kaikkine kaluineen ynnä altaan jalustoineen pyhittääkseen ne.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
387Ja hän pisti alttarin sivuilla oleviin renkaisiin korennot, joilla se oli kannettava. Ja hän teki sen laudoista, ontoksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
375Ja hän pisti arkin sivuilla oleviin renkaisiin korennot, joilla arkki oli kannettava.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1719Ja hän pitäköön sen luonaan ja lukekoon sitä, niin kauan kuin elää, oppiaksensa pelkäämään Herraa, Jumalaansa, ja noudattamaan tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja näitä käskyjä,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3816Ja hän poikkesi hänen luokseen tiepuoleen ja sanoi: Anna minun yhtyä sinuun. Hän näet ei tiennyt, että nainen oli hänen miniänsä. Tämä vastasi: Mitä annat minulle saadaksesi yhtyä minuun?
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1352Ja hän polttakoon vaatekappaleen tai kudotun tai solmustetun kankaan, olipa se villainen tai pellavainen, tai nahasta tehdyn esineen, olipa se mikä tahansa, jossa tarttuma on, sillä se on pahanlaatuista pitalia; kaikki sellainen poltettakoon tulessa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2415Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: Näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
243Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: Näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2423Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: Voi! Kuka jää enää elämään, kun Jumala tämän tekee!
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3917Ja hän puhui hänelle samalla tavalla, sanoen: Tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkanaan;
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1626Ja hän puhui seurakunnalle sanoen: Siirtykää pois näiden jumalattomien miesten majoilta älkääkä koskeko mihinkään, mikä on heidän, ettette tuhoutuisi kaikkien heidän syntiensä tähden.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1829Ja hän puhui vielä hänelle sanoen: Entä jos siellä on neljäkymmentä? Hän vastasi: Niiden neljänkymmenen tähden jätän sen tekemättä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
164ja hän pukekoon pyhän pellava-ihokkaan yllensä, peittäköön häpynsä pellavakaatioilla, vyöttäköön itsensä pellavavyöllä ja pankoon pellavaisen käärelakin päähänsä. Nämä ovat pyhät vaatteet; ja hän pesköön ruumiinsa vedessä ja pukekoon ne yllensä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
452Ja hän purskahti ääneensä itkemään, niin että egyptiläiset ja faraon hoviväki sen kuulivat.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3320Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen Eel, Israelin Jumala.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
713Ja hän rakastaa sinua, siunaa sinua ja antaa sinun lisääntyä; hän siunaa sinun kohtusi hedelmän ja maasi hedelmän, siunaa sinun viljasi, viinisi ja öljysi, sinun raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat siinä maassa, jonka hän isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
357Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, silloin kun hän pakeni veljeään.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2113Ja hän riisukoon vaatteensa, joissa hänet vangittiin, ja asukoon sinun kodissasi ja saakoon itkeä kuukauden päivät isäänsä ja äitiänsä; sitten saat yhtyä häneen ja naida hänet, niin että hän tulee vaimoksesi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2613Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4028Ja hän ripusti uutimen asumuksen oveen.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1039Ja hän sai valtaansa sen ja sen kuninkaan ja kaikki sen alaiset kaupungit, ja he surmasivat miekan terällä niiden asukkaat ja vihkivät tuhon omaksi jokaisen, joka siellä oli, päästämättä pakoon ainoatakaan. Hän teki Debirille ja sen kuninkaalle saman, minkä oli tehnyt Hebronille ja minkä oli tehnyt Libnalle ja sen kuninkaalle.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2425Ja hän sanoi hänelle vielä: Meillä on runsaasti olkia ja rehua; myöskin yösijaa on meillä antaa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
419Ja hän sanoi hänelle: Anna minulle vähän vettä juodakseni, sillä minun on jano. Niin hän avasi maitoleilin ja antoi hänen juoda ja peitti hänet.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
420Ja hän sanoi hänelle: Asetu teltan ovelle; ja jos joku tulee ja kysyy sinulta ja sanoo: 'Onko täällä ketään?' niin vastaa: 'Ei ole'.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1921Ja hän sanoi hänelle: Katso, minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden; en hävitä kaupunkia, josta puhut.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3714Ja hän sanoi hänelle: Mene katsomaan, kuinka veljesi ja karja voivat, ja kerro sitten minulle. Niin hän lähetti hänet matkalle Hebronin laaksosta, ja hän tuli Sikemiin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3227Ja hän sanoi hänelle: Mikä sinun nimesi on? Hän vastasi: Jaakob.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
157Ja hän sanoi hänelle: Minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2431Ja hän sanoi hänelle: Tule sisään, sinä Herran siunattu. Minkätähden seisot ulkona? Minä olen valmistanut tilaa talossa ja sijaa kameleille.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
159Ja hän sanoi hänelle: Tuo minulle kolmivuotias hieho, kolmivuotias vuohi ja kolmivuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
216Ja hän sanoi heille: Menkää vuoristoon, etteivät takaa-ajajat kohtaisi teitä, ja olkaa siellä piilossa kolme päivää, kunnes takaa-ajajat ovat palanneet; sitten voitte lähteä matkaanne.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
315ja hän sanoi heille: Minä huomaan isänne kasvoista, ettei hän ole minua kohtaan niinkuin ennen, vaikka isäni Jumala on ollut minun kanssani.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3227Ja hän sanoi heille: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
328Ja hän sanoi heille: Seuratkaa minua, sillä Herra antaa teidän vihollisenne, mooabilaiset, teidän käsiinne. Silloin he laskeutuivat hänen jäljessään alas, valtasivat mooabilaisten tieltä Jordanin kahlauspaikat eivätkä päästäneet ketään yli.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
717Ja hän sanoi heille: Tarkatkaa minua ja tehkää niinkuin minä; kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää, niinkuin minä teen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3135Ja hän sanoi isällensä: Älä vihastu, herrani, siitä etten voi nousta sinun edessäsi, sillä minun on, niinkuin naisten tavallisesti on. Ja Laaban etsi, mutta ei löytänyt kotijumalia.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
421Ja hän sanoi israelilaisille näin: Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät isiltään ja sanovat: 'Mitä nämä kivet merkitsevät?'
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
820Ja hän sanoi Jeterille, esikoiselleen: Nouse ja surmaa heidät. Mutta nuorukainen ei paljastanut miekkaansa, sillä hän pelkäsi, koska oli vielä nuori.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1915Ja hän sanoi kansalle: Olkaa kolmanneksi päiväksi valmiit; älköön kukaan ryhtykö naiseen.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
137Ja hän sanoi minulle: 'Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan; älä siis juo viiniä ja väkijuomaa äläkä syö mitään saastaista, sillä poika on oleva Jumalan nasiiri äitinsä kohdusta aina kuolinpäiväänsä asti'.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
241Ja hän sanoi Moosekselle: Nouse Herran tykö, sinä ja Aaron, Naadab ja Abihu ynnä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta; ja kumartukaa ja rukoilkaa taampana.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1913Ja hän sanoi palvelijallensa: Tule, pyrkikäämme toiseen paikkaan, yöpykäämme Gibeaan tai Raamaan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
85Ja hän sanoi Sukkotin miehille: Antakaa joitakin leipäkakkuja väelle, joka seuraa minua, sillä he ovat uuvuksissa; minä olen ajamassa takaa midianilaisten kuninkaita Sebahia ja Salmunnaa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
220Ja hän sanoi tyttärillensä: Missä hän on? Miksi te niin jätitte miehen? Kutsukaa hänet aterioimaan meidän kanssamme.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
217Ja hän sanoi vielä: Kuka olisi tiennyt sanoa Aabrahamille: Saara on imettävä lapsia? Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3028Ja hän sanoi vielä: Määrää palkka, joka minun on sinulle maksettava, niin minä sen annan.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
36Ja hän sanoi vielä: Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3320Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1832Ja hän sanoi: Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on kymmenen? Hän vastasi: Niiden kymmenen tähden jätän hävittämättä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
168Ja hän sanoi: Haagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Hän vastasi: Olen paossa emäntääni Saaraita.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2412Ja hän sanoi: Herra, minun herrani Aabrahamin Jumala, suo minulle tänään menestystä ja tee laupeus herralleni Aabrahamille.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
422Ja hän sanoi: Katso, minä olen kuullut, että Egyptissä on viljaa. Menkää sinne ja ostakaa meille sieltä viljaa, että pysyisimme hengissä emmekä kuolisi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
311Ja hän sanoi: Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
116ja hän sanoi: Kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1716Ja hän sanoi: Minä nostan käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1810Ja hän sanoi: Minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan, ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika. Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
410Ja hän sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
192Ja hän sanoi: Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne. He sanoivat: Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
221Ja hän sanoi: Olkoon, niinkuin sanotte, ja päästi heidät menemään, ja he lähtivät. Ja hän sitoi sen punaisen nauhan ikkunaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
222Ja hän sanoi: Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
47Ja hän sanoi: Pistä kätesi takaisin poveesi. Ja hän pisti kätensä takaisin poveensa. Ja kun hän veti sen ulos povestansa, niin katso, se oli taas niinkuin hänen muukin ihonsa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4721Ja hän siirsi kansan kaupunkeihin, Egyptin toisesta äärestä toiseen saakka.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
428ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt, uhrilahjanaan vuohen, virheettömän naaraspuolen,
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
423ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon uhrilahjanaan kauriin, virheettömän urospuolen,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1419Ja hän siunasi hänet sanoen: Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4815Ja hän siunasi Joosefin sanoen: Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Aabraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on minua kainnut syntymästäni hamaan tähän päivään asti,
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
418Ja hän sivelköön sitä verta alttarin sarviin, joka on Herran edessä ilmestysmajassa; kaiken muun veren hän vuodattakoon ilmestysmajan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
284Ja hän suokoon sinulle Aabrahamin siunauksen, sinulle ynnä sinun jälkeläisillesi, että saisit omaksesi maan, jossa sinä muukalaisena asut ja jonka Jumala on antanut Aabrahamille.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4515Ja hän suuteli kaikkia veljiään ja itki heidän rinnoillaan. Senjälkeen hänen veljensä puhelivat hänen kanssaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
252Ja hän synnytti hänelle Simranin ja Joksanin, Medanin ja Midianin, Jisbakin ja Suuahin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
385Ja hän synnytti vieläkin pojan ja antoi hänelle nimen Seela; ja synnyttäessään hänet hän oli Kesibissä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
384Ja hän teki alttariin verkonkaltaisen ristikkokehyksen vaskesta, alttarin välireunuksen alle, maahan kiinni, niin että se ulottui puolitiehen alttaria.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
376Ja hän teki armoistuimen puhtaasta kullasta, puoltakolmatta kyynärää pitkän ja puoltatoista kyynärää leveän.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
383Ja hän teki kaikki alttarin kalut: kattilat, lapiot, maljat, haarukat ja hiilipannut. Kaikki sen kalut hän teki vaskesta.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
377Ja hän teki kaksi kultakerubia, kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
374Ja hän teki korennot akasiapuusta ja päällysti ne kullalla.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3715Ja hän teki korennot akasiapuusta ja päällysti ne kullalla; ja niillä oli pöytä kannettava.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
381Ja hän teki polttouhrialttarin akasiapuusta, neliskulmaisen, viittä kyynärää pitkän, viittä kyynärää leveän ja kolmea kyynärää korkean.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3729Ja hän teki pyhän voiteluöljyn ja puhtaan, hyvänhajuisen suitsukkeen, jollaista voiteensekoittaja valmistaa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3712Ja hän teki sen ympäri kämmenen korkuisen listan, ja listan ympäri kultareunuksen.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3727Ja hän teki siihen kaksi kultarengasta reunuksen alle molemmin puolin, molempiin sivuihin, niiden korentojen pitimiksi, joilla alttari oli kannettava.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
382Ja hän teki siihen sarvet, sen neljään kulmaan, niin että sarvet olivat samaa kappaletta kuin se. Ja hän päällysti sen vaskella.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3723Ja hän teki siihen seitsemän lamppua ja siihen kuuluvat lamppusakset ja karstakupit puhtaasta kullasta.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
388Ja hän teki vaskialtaan vaskijalustoineen niiden naisten kuvastimista, jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
15Ja hän teurastakoon mullikan Herran kasvojen edessä, ja papit, Aaronin pojat, tuokoot veren ja vihmokoot veren ympärinsä alttarille, joka on ilmestysmajan ovella.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4021Ja hän toi arkin asumukseen ja sijoitti paikoilleen sitä verhoavan esiripun, ripustaen sen lain arkin eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
818Ja hän toi esille polttouhrioinaan, ja Aaron ja hänen poikansa laskivat kätensä oinaan pään päälle.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
814Ja hän toi esille syntiuhrimullikan, ja Aaron ja hänen poikansa laskivat kätensä syntiuhrimullikan pään päälle.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
822Ja hän toi esille toisen oinaan, vihkiäisoinaan, ja Aaron ja hänen poikansa laskivat kätensä oinaan pään päälle.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
269Ja hän toi meidät tähän paikkaan ja antoi meille tämän maan, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
916Ja hän toi myös polttouhrin ja uhrasi sen säädetyllä tavalla.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1510Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain; lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
917Ja hän toi ruokauhrin ja otti siitä kouransa täyden ja poltti sen alttarilla aamu-polttouhrin lisäksi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1416Ja hän toi takaisin kaiken tavaran; myöskin sukulaisensa Lootin ja hänen tavaransa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
317Ja hän toi veron Eglonille, Mooabin kuninkaalle. Mutta Eglon oli hyvin lihava mies.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2311Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2933Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: Herra on kuullut, että minua hyljitään, ja on antanut minulle myös tämän. Niin hän antoi hänelle nimen Simeon.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2934Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: Nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan synnyttänyt hänelle kolme poikaa. Sentähden hän antoi hänelle nimen Leevi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
383Ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan; ja hän antoi hänelle nimen Eer.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2935Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: Nyt minä kiitän Herraa. Sentähden hän antoi hänelle nimen Juuda. Sitten hän lakkasi synnyttämästä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
314Ja hän tuokoon siitä uhrilahjanaan Herralle uhriksi sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
714Ja hän tuokoon siitä yhden kutakin uhrilahja-lajia anniksi Herralle; se olkoon sen papin oma, joka vihmoo yhteysuhrin veren.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
614ja hän tuokoon uhrilahjanansa Herralle vuoden vanhan virheettömän karitsan polttouhriksi ja vuoden vanhan virheettömän uuhikaritsan syntiuhriksi sekä virheettömän oinaan yhteysuhriksi
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
39Ja hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahännän, joka on irroitettava häntänikamista, sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
33Ja hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1133Ja hän tuotti heille hyvin suuren tappion, valloittaen maan Aroerista Minnitiin ja Aabel-Keramimiin asti, kaksikymmentä kaupunkia. Niin täytyi ammonilaisten nöyrtyä israelilaisten edessä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1430Ja hän uhratkoon toisen niistä metsäkyyhkysistä tai kyyhkysenpojista, jotka hän on hankkinut,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
133Ja hän vaelsi, kulkien levähdyspaikasta toiseen, Etelämaasta Beeteliin asti, aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerralla ollut, Beetelin ja Ain välillä,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
146Ja hän valjastutti hevoset sotavaunujensa eteen ja otti väkensä mukaansa;
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
385Ja hän valoi neljä rengasta vaskiristikon neljään kulmaan, korentojen pitimiksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3713Ja hän valoi siihen neljä kultarengasta ja kiinnitti renkaat neljään kulmaan, sen neljän jalan kohdalle.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
373Ja hän valoi siihen neljä kultarengasta, sen neljään kulmaan, niin että kaksi rengasta tuli sen toiselle puolelle ja kaksi rengasta sen toiselle puolelle.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1921Ja hän vei hänet taloonsa ja teki aaseille appeen. Ja he pesivät jalkansa ja söivät ja joivat.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
155Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle: Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2314Ja hän vei hänet Vartijakedolle Pisga-vuoren huipulle ja rakensi siihen seitsemän alttaria ja uhrasi härän ja oinaan kullakin alttarilla.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4324Ja hän vei miehet Joosefin taloon ja antoi heille vettä jalkain pesemiseksi ja heidän aaseilleen rehua.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1423Ja hän vieköön ne papille puhdistustaan varten kahdeksantena päivänä, ilmestysmajan ovelle Herran eteen.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
612Ja hän vihkiytyköön uudelleen Herralle nasiirilupauksensa ajaksi ja tuokoon vuoden vanhan karitsan vikauhriksi. Mutta kulunut aika jääköön lukuunottamatta, koska hän saastutti vihkimyksensä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
812Ja hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli hänet pyhittääkseen hänet.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
164Ja hän yhtyi Haagariin, ja Haagar tuli raskaaksi. Kun hän huomasi olevansa raskaana, tuli hänen emäntänsä halvaksi hänen silmissään.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2930Ja hän yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Leea; ja hän palveli Laabanin luona vielä toiset seitsemän vuotta.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3823ja hänellä oli apulaisena Oholiab, Ahisamakin poika, Daanin sukukunnasta, seppä ja kuvakudosten tekijä; tämä valmisti kirjokankaita punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja valkoisista pellavalangoista.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
104Ja hänellä oli kolmekymmentä poikaa, jotka ratsastivat kolmellakymmenellä aasilla; ja heillä oli kolmekymmentä kaupunkia, joita vielä tänäkin päivänä kutsutaan Jaairin leirikyliksi ja jotka ovat Gileadin maassa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2614Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita, niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
194Ja hänen appensa, naisen isä, pidätteli häntä, niin että hän viipyi hänen luonaan kolme päivää; he söivät ja joivat ja olivat siellä yötä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
305ja hänen isänsä kuulee hänen lupauksensa tai sitoumuksensa eikä hänen isänsä hänelle siitä mitään puhu, niin kaikki hänen lupauksensa ja kaikki hänen sitoumuksensa, joilla hän kieltäytyy jostakin, olkoot pätevät.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
393Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
183ja hänen kaksi poikaansa; näistä oli toisen nimi Geersom, koska Mooses oli sanonut: Minä olen muukalainen vieraalla maalla,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2214ja hänen kanssaan kymmenen ruhtinasta, yhden ruhtinaan kustakin perhekunnasta, kaikista Israelin sukukunnista; kukin heistä oli perhekunta-päämies Israelin heimojen joukossa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3012ja hänen miehensä saa sen kuulla, mutta ei puhu hänelle siitä mitään eikä kiellä häntä, niin kaikki hänen lupauksensa ja kaikki sitoumukset, joilla hän on kieltäytynyt jostakin, olkoot pätevät.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
308ja hänen miehensä saa sen kuulla, mutta ei puhu hänelle siitä mitään sinä päivänä, jona hän sen kuulee, niin hänen lupauksensa ja hänen sitoumuksensa, joilla hän on kieltäytynyt jostakin, olkoot pätevät.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2550Ja hänen on laskettava yhdessä ostajansa kanssa, kuinka pitkä aika on riemuvuoteen siitä vuodesta, jolloin hän myi itsensä hänelle; ja hänen myyntihintansa jaettakoon vuosien luvulla; hänen palvelusaikansa laskettakoon saman arvoiseksi kuin päiväpalkkalaisen.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2510Ja hänen perhettänsä nimitettäköön sitten Israelissa 'paljasjalan perheeksi'.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
259Ja hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, heettiläisen Efronin, Sooharin pojan, vainiolle, joka on itään päin Mamresta,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1725Ja hänen poikansa Ismael oli kolmentoista vuoden vanha, kun hänen esinahkansa liha ympärileikattiin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
5012Ja hänen poikansa tekivät hänelle, niinkuin hän oli määrännyt heille:
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
826Ja hänen pyytämänsä kultaiset nenärenkaat painoivat tuhat seitsemänsataa kultasekeliä, lukuunottamatta niitä puolikuukoruja, korvarenkaita ja purppuravaatteita, joita midianilaisten kuninkaat olivat kantaneet, ja heidän kameliensa kaulavitjoja.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1648Ja hänen siinä seisoessaan kuolleitten ja elävien vaiheella vitsaus taukosi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2224Ja hänen sivuvaimonsa, nimeltä Reuma, synnytti myös lapsia: Tebahin, Gahamin, Tahaan ja Maakan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
343Ja hänen sydämensä kiintyi Diinaan, Jaakobin tyttäreen, ja hän rakasti tyttöä ja viihdytteli häntä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3828Ja hänen synnyttäessään pisti toinen kätensä ulos; kätilövaimo otti punaista lankaa ja sitoi sen hänen käteensä ja sanoi: Tämä tuli ensiksi ulos.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
713Ja hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, ja hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1010Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3711Ja hänen veljensä kadehtivat häntä; mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
421Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
621Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2731Ja hänkin laittoi herkkuruuan, vei sen isälleen ja sanoi isälleen: Nouse, isäni, ja syö poikasi riistaa, siunataksesi minut.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
522Ja Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
418Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
292ja happamatonta leipää ja öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia; leivo ne lestyistä nisujauhoista.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
94ja härkä ja oinas yhteysuhriksi, uhrattaviksi Herran edessä, ynnä ruokauhri, johon on öljyä sekoitettu, sillä tänä päivänä ilmestyy teille Herra'.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1925ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3428Ja he anastivat heidän pikkukarjansa ja raavaskarjansa ja aasinsa ja kaikki, mitä oli sekä kaupungissa että kedolla.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
94Ja he antoivat hänelle seitsemänkymmentä hopeasekeliä Baal-Beritin temppelistä. Niillä Abimelek palkkasi tyhjäntoimittajia ja huikentelijoita, ja ne seurasivat häntä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
120Ja he antoivat Kaalebille Hebronin, niinkuin Mooses oli puhunut; ja hän karkoitti sieltä ne kolme anakilaista.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1829Ja he antoivat kaupungille nimen Daan, isänsä Daanin nimen mukaan, hänen, joka oli Israelille syntynyt; mutta ennen oli kaupungin nimi ollut Lais.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
25Ja he antoivat sille paikalle nimen Bookim; ja he uhrasivat siinä Herralle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
272ja he asettuivat Mooseksen ja pappi Eleasarin ja päämiesten ja kaiken kansan eteen ilmestysmajan ovelle ja sanoivat:
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
105Ja he astuivat esiin ja kantoivat heidät ihokkaineen leirin ulkopuolelle, niinkuin Mooses oli sanonut.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2518Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itään päin Assyriaan mentäessä. Hän kävi kaikkien veljiensä kimppuun.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
29Ja he hautasivat hänet hänen perintöosansa alueelle Timnat-Herekseen, Efraimin vuoristoon, pohjoispuolelle Gaas-vuorta.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2430Ja he hautasivat hänet hänen perintöosansa alueelle, Timnat-Serahiin, joka on Efraimin vuoristossa, pohjoispuolelle Gaas-vuorta.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
38Ja he hoitakoot kaikkea ilmestysmajan kalustoa ja israelilaisten tehtäviä, toimittakoot palvelusta asumuksessa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
37Ja he hoitakoot sekä hänen että koko kansan tehtäviä ilmestysmajan edustalla, toimittakoot palvelusta asumuksessa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
183Ja he hoitakoot sekä sinun tehtäviäsi että kaikkia majan tehtäviä, mutta älkööt lähestykö pyhiä esineitä tai alttaria, etteivät kuolisi, niin he kuin tekin.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1823Ja he huusivat daanilaisille; nämä kääntyivät ja kysyivät Miikalta: Mikä sinun on, kun väkesi on noin kutsuttu koolle?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
195Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2042Ja he kääntyivät pakoon Israelin miesten edestä erämaan tielle, mutta sota seurasi heitä kintereillä; ja sikäläisten kaupunkien asukkaat kaatoivat heitä heidän keskeltänsä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
410Ja he käärikööt sen ja kaiken sen kaluston sireeninnahkapeitteeseen ja pankoot kantopaareille.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
726Ja he kasasivat hänen päällensä suuren kiviroukkion, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa; ja niin Herra lauhtui vihansa hehkusta. Sentähden kutsutaan sitä paikkaa vielä tänäkin päivänä Aakorin laaksoksi.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2120Ja he käskivät benjaminilaisia sanoen: Menkää ja asettukaa väijyksiin viinitarhoihin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4526Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat: Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1328Ja he kertoivat hänelle sanoen: Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
15Ja he kohtasivat Adoni-Besekin Besekissä ja taistelivat häntä vastaan ja voittivat kanaanilaiset ja perissiläiset.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
163Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: Jo riittää! Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli?
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
814Ja he kokosivat niitä läjittäin, ja maa rupesi haisemaan.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1621Ja he kokosivat sitä joka aamu sen verran, kuin kukin tarvitsi; mutta kun aurinko alkoi paahtaa, niin se suli.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2637Ja he kompastuvat toinen toiseensa niinkuin miekkaa paeten, vaikka ei kukaan aja heitä takaa; ja te ette voi pitää puolianne vihollisianne vastaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2458Ja he kutsuivat Rebekan ja sanoivat hänelle: Tahdotko lähteä tämän miehen kanssa? Hän vastasi: Tahdon.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
318Ja he kuulevat sinua. Niin mene sitten, sinä ja Israelin vanhimmat, Egyptin kuninkaan tykö, ja sanokaa hänelle: 'Herra, hebrealaisten Jumala, on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme.'
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3424Ja he kuulivat Hamoria ja hänen poikaansa Sikemiä; kaikki, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista; ja niin kaikki miehenpuolet, kaikki, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista, ympärileikkauttivat itsensä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
38Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
189Ja he kysyivät häneltä: Missä vaimosi Saara on? Hän vastasi: Tuolla majassa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
218Ja he kysyivät: Onko Israelin sukukunnissa ainoatakaan, joka ei ole tullut Herran eteen Mispaan? Ja katso, Gileadin Jaabeksesta ei ollut ketään tullut leiriin, seurakuntakokoukseen.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3314Ja he lähtivät Aaluksesta ja leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3348Ja he lähtivät Abarimin vuoristosta ja leiriytyivät Mooabin arolle Jordanin rantaan, Jerikon kohdalle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3335Ja he lähtivät Abronasta ja leiriytyivät Esjon-Geberiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3347Ja he lähtivät Almon-Diblataimista ja leiriytyivät Abarimin vuoristoon vastapäätä Neboa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3332Ja he lähtivät Bene-Jaakanista ja leiriytyivät Hoor-Gidgadiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3346Ja he lähtivät Diibon-Gaadista ja leiriytyivät Almon-Diblataimiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3313Ja he lähtivät Dofkasta ja leiriytyivät Aalukseen.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3310Ja he lähtivät Eelimistä ja leiriytyivät Kaislameren rannalle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
337Ja he lähtivät Eetamista ja kääntyivät takaisin Pii-Hahirotiin päin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät Migdolin kohdalle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3336Ja he lähtivät Esjon-Geberistä ja leiriytyivät Siinin erämaahan, se on Kaadekseen.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1323Ja he lähtivät Etelämaahan ja tulivat Hebroniin, jossa asuivat Ahiman, Seesai ja Talmai, Anakin jälkeläiset. Mutta Hebron oli rakennettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Sooania.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3325Ja he lähtivät Haradasta ja leiriytyivät Makhelotiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3318Ja he lähtivät Haserotista ja leiriytyivät Ritmaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3330Ja he lähtivät Hasmonasta ja leiriytyivät Mooserotiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3333Ja he lähtivät Hoor-Gidgadista ja leiriytyivät Jotbataan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3341Ja he lähtivät Hoorin vuorelta ja leiriytyivät Salmonaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3345Ja he lähtivät Iijimistä ja leiriytyivät Diibon-Gaadiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3334Ja he lähtivät Jotbatasta ja leiriytyivät Abronaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3337Ja he lähtivät Kaadeksesta ja leiriytyivät Hoorin vuoren juurelle, Edomin maan rajalle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3311Ja he lähtivät Kaislameren rannalta ja leiriytyivät Siinin erämaahan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3323Ja he lähtivät Kehelatasta ja leiriytyivät Seferin vuoren juurelle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3317Ja he lähtivät Kibrot-Hattaavasta ja leiriytyivät Haserotiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3321Ja he lähtivät Libnasta ja leiriytyivät Rissaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2022Ja he lähtivät liikkeelle Kaadeksesta. Ja israelilaiset, koko kansa, tulivat Hoorin vuorelle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2110Ja he lähtivät liikkeelle Oobotista ja leiriytyivät Iije-Abarimiin siinä erämaassa, joka on Mooabista itään, auringon nousun puolella.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1320Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
355Ja he lähtivät liikkeelle; ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3326Ja he lähtivät Makhelotista ja leiriytyivät Tahatiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3329Ja he lähtivät Mitkasta ja leiriytyivät Hasmonaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3331Ja he lähtivät Mooserotista ja leiriytyivät Bene-Jaakaniin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3344Ja he lähtivät Oobotista ja leiriytyivät Iije-Abarimiin Mooabin rajalle.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
338Ja he lähtivät Pii-Hahirotista ja kulkivat meren keskitse erämaahan ja vaelsivat kolmen päivän matkan Eetamin erämaassa ja leiriytyivät Maaraan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3343Ja he lähtivät Puunonista ja leiriytyivät Oobotiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3315Ja he lähtivät Refidimistä ja leiriytyivät Siinain erämaahan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3320Ja he lähtivät Rimmon-Pereksestä ja leiriytyivät Libnaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3322Ja he lähtivät Rissasta ja leiriytyivät Kehelataan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3319Ja he lähtivät Ritmasta ja leiriytyivät Rimmon-Perekseen.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3342Ja he lähtivät Salmonasta ja leiriytyivät Puunoniin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3324Ja he lähtivät Seferin vuoren juurelta ja leiriytyivät Haradaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3316Ja he lähtivät Siinain erämaasta ja leiriytyivät Kibrot-Hattaavaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3312Ja he lähtivät Siinin erämaasta ja leiriytyivät Dofkaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3327Ja he lähtivät Tahatista ja leiriytyivät Tarahiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3328Ja he lähtivät Tarahista ja leiriytyivät Mitkaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4411Ja he laskivat nopeasti säkkinsä maahan, ja jokainen avasi säkkinsä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
217ja he lausukoot sanoen: 'Meidän kätemme eivät ole tätä verta vuodattaneet, eivätkä silmämme tapausta nähneet.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1239Ja he leipoivat siitä taikinasta, jonka olivat tuoneet Egyptistä, happamattomia leipiä; sillä se ei ollut hapannut, kun heidät karkoitettiin Egyptistä. He eivät olleet saaneet viipyä, eivätkä he myöskään olleet valmistaneet itsellensä evästä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
927Ja he menivät kedolle ja korjasivat sadon viinitarhoistaan, polkivat rypäleet ja pitivät ilojuhlan; he menivät jumalansa huoneeseen ja söivät ja joivat ja kirosivat Abimelekia.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2410Ja he näkivät Israelin Jumalan; ja hänen jalkainsa alla oli alusta, niinkuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2018Ja he nousivat ja lähtivät Beeteliin ja kysyivät Jumalalta. Israelilaiset sanoivat: Kenen meistä on ensiksi lähdettävä taistelemaan benjaminilaisia vastaan? Herra vastasi: Juuda ensiksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
162ja he nousivat kapinaan Moosesta vastaan, ja heihin yhtyi israelilaisista kaksisataa viisikymmentä miestä, kansan päämiehiä, kansankokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1440Ja he nousivat varhain seuraavana aamuna lähteäkseen ylös vuoristoon ja sanoivat: Katso, tässä me olemme; me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on puhunut, sillä me olemme syntiä tehneet.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
326Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa pitämään.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
913Ja he ojensivat hänelle polttouhrin kappaleittain ynnä pään, ja hän poltti ne alttarilla.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
225Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
412Ja he ottakoot kaiken jumalanpalveluskaluston, jota pyhäkössä käytetään, ja käärikööt sen punasiniseen vaatteeseen ja peittäkööt sen sireeninnahkapeitteellä ja pankoot kantopaareille.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
49Ja he ottakoot punasinisen vaatteen ja peittäkööt seitsenhaaraisen lampun lamppuineen, lamppusaksineen, karstakuppeineen ja kaikkine öljyastioineen, joita sen hoitamisessa käytetään.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
127Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
285Ja he ottakoot tätä varten kultaa sekä punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
36ja he ottivat heidän tyttäriänsä vaimoikseen ja antoivat omia tyttäriänsä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3111Ja he ottivat kaiken ryöstettävän ja kaiken otettavan, sekä ihmiset että karjan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
466Ja he ottivat karjansa ja tavaransa, jotka he olivat hankkineet Kanaanin maassa, ja tulivat niin Egyptiin, Jaakob ynnä kaikki hänen jälkeläisensä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
363Ja he ottivat Moosekselta kaikki annit, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkössä tehtävien töiden suorittamista varten. Mutta he toivat hänelle vielä joka aamu vapaaehtoisia lahjoja.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
125Ja he ottivat mukaansa maan hedelmiä ja toivat meille ja antoivat meille tietoja ja sanoivat: 'Maa, jonka Herra, meidän Jumalamme, antaa meille, on hyvä'.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
723Ja he ottivat ne teltasta, veivät ne Joosuan ja kaikkien israelilaisten luo ja panivat Herran eteen.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
447Ja he ottivat omakseen hänen maansa ja Oogin, Baasanin kuninkaan, maan, kahden amorilaisten kuninkaan maat, jotka ovat tuolla puolella Jordanin, auringon nousuun päin,
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1122Ja he ottivat omakseen koko amorilaisten alueen Arnonista Jabbokiin asti ja erämaasta Jordaniin saakka.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
124Ja he ottivat omakseen Oogin, Baasanin kuninkaan, alueen, hänen, joka oli viimeisiä refalaisia ja asui Astarotissa ja Edreissä
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
910Ja he ottivat pätsin nokea ja astuivat faraon eteen, ja Mooses viskasi sen taivasta kohti; niin märkäpaiseita tuli ihmisiin ja karjaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1411Ja he ottivat Sodomasta ja Gomorrasta kaiken tavaran ja kaikki ruokavarat ja menivät matkaansa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
725Ja he ottivat vangiksi kaksi midianilaisten ruhtinasta, Oorebin ja Seebin; Oorebin he surmasivat Oorebin kalliolla, ja Seebin he surmasivat Seebin viinikuurnan luona, ja he ajoivat midianilaisia takaa. Mutta Oorebin ja Seebin päät he toivat Gideonille tuolta puolelta Jordanin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1414Ja he ovat puhuneet siitä sen maan asukkaille; hekin siis ovat kuulleet, että sinä, Herra, olet tämän kansan keskellä, sinä Herra, joka olet sille ilmestynyt silmästä silmään, ja että sinun pilvesi pysyy heidän päällänsä ja että sinä kuljet heidän edellänsä pilvenpatsaassa päivin ja tulenpatsaassa öin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
147Ja he palasivat ja tulivat Mispatin lähteelle, se on Kaadekseen, ja valloittivat koko amalekilaisten maan ja voittivat myöskin amorilaiset, jotka asuivat Hasason-Taamarissa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1326Ja he palasivat maata vakoilemasta neljänkymmenen päivän kuluttua.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1534Ja he panivat hänet vankeuteen, koska ei ollut vielä määrätty, mitä hänelle oli tehtävä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2412Ja he panivat hänet vankeuteen, kunnes heille ilmoitettaisiin Herran vastaus.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1624Ja he panivat sen talteen huomiseksi, niinkuin Mooses oli käskenyt, eikä se ruvennut haisemaan, eikä siihen tullut matoja.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1915Ja he poikkesivat Gibeaan yöpyäkseen sinne. Hän tuli sinne ja istuutui kaupungin torille, mutta ei kukaan ottanut heitä yöksi huoneeseen.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1016Ja he poistivat vieraat jumalat keskuudestaan ja palvelivat Herraa. Silloin hän ei enää kärsinyt, että Israelia vaivattiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
413Ja he puhdistakoot tuhasta alttarin sekä levittäkööt sen päälle purppuranpunaisen vaatteen
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
144Ja he puhuivat toinen toiselleen: Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2216Ja he saapuivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle: Näin sanoo Baalak, Sipporin poika: 'Älä kieltäydy tulemasta minun luokseni.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4226Ja he sälyttivät viljansa aasien selkään ja lähtivät sieltä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
185Ja he sanoivat hänelle: Kysy Jumalalta, että saisimme tietää, onnistuuko matka, jolla me olemme.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
116Ja he sanoivat Jeftalle: Tule ja rupea meidän päälliköksemme, sotiaksemme ammonilaisia vastaan.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
224Ja he sanoivat Joosualle: Herra on antanut koko maan meidän käsiimme, ja kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon meidän edessämme.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1411Ja he sanoivat Moosekselle: Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä!
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2019Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
521ja he sanoivat näille: Herra kostakoon teille ja tuomitkoon teidät; sillä te olette saattaneet meidät faraon ja hänen palvelijainsa vihoihin ja antaneet heidän käteensä miekan, meille surmaksi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
113Ja he sanoivat toisillensa: Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
474Ja he sanoivat vielä faraolle: Me olemme tulleet asuaksemme jonkun aikaa tässä maassa; sillä palvelijoillasi ei ollut laidunta karjalleen, koska kova nälänhätä on Kanaanin maassa. Suo siis palvelijaisi asettua Goosenin maakuntaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
325Ja he sanoivat vielä: Jos olemme saaneet armon sinun silmiesi edessä, niin annettakoon tämä maa palvelijoillesi omaksi, äläkä vie meitä Jordanin yli.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
122Ja he sanoivat: Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme? Ja Herra kuuli sen.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2117Ja he sanoivat: Pelastuneiden perintöomaisuus on jäävä Benjaminille, ettei yksikään sukukunta häviäisi Israelista.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
114Ja he sanoivat: Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
721Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
86Ja he seuraavat meitä niin kauas, että eristämme heidät kaupungista, sillä he sanovat: 'He pakenevat meitä niinkuin ensi kerrallakin'. Kun me näin pakenemme heitä,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2460Ja he siunasivat Rebekan ja lausuivat hänelle: Oi sisaremme, tulkoon sinusta tuhat kertaa kymmenentuhatta, ja vallatkoot sinun jälkeläisesi vihamiestensä portit!
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2454Ja he söivät ja joivat, hän ja hänen seuralaisensa, ja olivat siellä yötä. Mutta kun he olivat nousseet seuraavana aamuna, sanoi hän: Päästäkää minut menemään herrani luo.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1911Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1633Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin seurakunnan keskeltä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1111Ja he surmasivat miekan terällä ja vihkivät tuhon omaksi jokaisen, joka siellä oli, niin ettei jäänyt jäljelle ainoatakaan henkeä; ja Haasorin hän poltti tulella.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
128Ja he syökööt lihan samana yönä; tulessa paistettuna, happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he sen syökööt.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1023Ja he tekivät niin ja toivat hänen eteensä ne viisi kuningasta luolasta: Jerusalemin kuninkaan, Hebronin kuninkaan, Jarmutin kuninkaan, Laakiin kuninkaan ja Eglonin kuninkaan.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
817Ja he tekivät niin: Aaron ojensi kätensä ja sauvansa ja löi maan tomua; niin sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa. Kaikki maan tomu muuttui sääskiksi koko Egyptin maassa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4717Ja he toivat Joosefille karjansa, ja Joosef antoi heille leipää hevosista, lampaista, raavaskarjasta ja aaseista. Niin hän sen vuoden elätti heitä leivällä kaiken heidän karjansa hinnasta.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3112Ja he toivat Moosekselle ja pappi Eleasarille sekä Israelin kansalle vangit ja ottamansa ja ryöstämänsä saaliin leiriin Mooabin arolle, joka on Jordanin luona, Jerikon kohdalla.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3933Ja he toivat Mooseksen eteen asumuksen, majan kaikkine kaluineen, hakasineen, lautoineen, poikkitankoineen, pylväineen ja jalustoineen,
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
95Ja he toivat, mitä Mooses oli käskenyt, ilmestysmajan edustalle, ja koko seurakunta astui esiin ja asettui Herran eteen.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2946Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, joka vein heidät pois Egyptin maasta, asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra, heidän Jumalansa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2215Ja he tulivat ruubenilaisten ja gaadilaisten luo ja Manassen sukukunnan toisen puolen luo Gileadin maahan, puhuivat heille ja sanoivat:
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1324Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
188Ja he tulivat veljiensä luo Soraan ja Estaoliin, ja heidän veljensä kysyivät heiltä: Mitä kuuluu?
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1037Ja he valloittivat sen ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat ja sen kuninkaan, ja samoin kaikki sen alaiset kaupungit ja jokaisen, joka siellä oli, päästämättä pakoon ainoatakaan, samoin kuin hän oli tehnyt Eglonille. Hän vihki tuhon omaksi sen ja jokaisen, joka siellä oli.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1035Ja he valloittivat sen samana päivänä ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat, ja hän vihki sinä päivänä tuhon omaksi jokaisen, joka siellä oli, samoin kuin oli tehnyt Laakiille.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
621Ja he vihkivät miekan terällä tuhon omaksi kaiken, mitä kaupungissa oli, miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, vieläpä härät, lampaat ja aasit.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2134Ja he voittivat hänet ja hänen poikansa ja kaiken hänen väkensä, päästämättä pakoon ainoatakaan. Niin he valloittivat hänen maansa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
329Ja he voittivat silloin Mooabin, lähes kymmenen tuhatta miestä, kaikki voimakkaita ja sotakuntoisia miehiä; eikä ainoakaan päässyt pakoon.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1925Ja heidän alueellaan tuli olemaan Helkat, Hali, Beten ja Aksaf,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1918Ja heidän alueellaan tuli olemaan Jisreel, Kesullot, Suunem,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1030Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4236Ja heidän isänsä Jaakob sanoi heille: Te teette minut lapsettomaksi; Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole, ja Benjamininkin te tahdotte viedä minulta; kaikki tämä kohtaa minua.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2534Ja heidän kaupunkeihinsa kuuluvaa laidunmaata älköön myytäkö, sillä se on heidän ikuista perintöomaisuuttansa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3418Ja heidän puheensa kelpasi Hamorille ja Sikemille, Hamorin pojalle.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1933Ja heidän rajansa tuli kulkemaan Heelefistä, Saanannimin tammesta, Adami-Nekebin ja Jabneelin kautta Lakkumiin asti ja päättyy Jordaniin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3829Ja heilutusuhri-vaskea oli seitsemänkymmentä talenttia, kaksituhatta neljäsataa sekeliä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1014Ja heinäsirkkoja tuli koko Egyptin maahan, ja ne laskeutuivat ylen suurina laumoina koko Egyptin alueelle; niin paljon ei heinäsirkkoja ollut koskaan sitä ennen tullut eikä sen jälkeen tule.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2047Ja heitä kääntyi pakoon erämaahan päin, Rimmonin kalliolle, kuusisataa miestä. Ja he jäivät Rimmonin kalliolle neljäksi kuukaudeksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
436Ja heitä, suvuittain katselmuksessa olleita, oli kaksituhatta seitsemänsataa viisikymmentä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
404Ja henkivartijain päämies antoi heille Joosefin heitä palvelemaan. Niin he olivat jonkun aikaa vankeudessa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2811Ja Herra antaa sinulle ylen runsaasti hyvää, tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
118Ja Herra antoi heidät Israelin käsiin, niin että he voittivat heidät ja ajoivat heitä takaa aina suureen Siidoniin, Misrefot-Majimiin ja itään päin Mispan laaksoon asti; ja he voittivat heidät, päästämättä pakoon ainoatakaan heistä.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2035Ja Herra antoi Israelin voittaa Benjaminin, ja israelilaiset kaatoivat sinä päivänä Benjaminista kaksikymmentäviisi tuhatta ja sata miestä, kaikki miekkamiehiä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
113Ja Herra antoi kansan päästä egyptiläisten suosioon. Myöskin Mooses oli hyvin arvossapidetty mies Egyptin maassa, sekä faraon palvelijain että kansan silmissä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1032Ja Herra antoi Laakiin Israelin käsiin, niin että hän valloitti sen toisena päivänä; ja hän surmasi miekan terällä sen asukkaat, jokaisen, joka siellä oli, samoin kuin oli tehnyt Libnalle.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
910Ja Herra antoi minulle ne kaksi kivitaulua, joihin oli kirjoitettu Jumalan sormella, ja niissä oli kaikki ne sanat, jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, silloin kun seurakunta oli koolla.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1924Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1030Ja Herra antoi senkin ja sen kuninkaan Israelin käsiin. Ja Joosua surmasi miekan terällä sen asukkaat, jokaisen, joka siellä oli, päästämättä sieltä pakoon ainoatakaan; ja hän teki sen kuninkaalle saman, minkä oli tehnyt Jerikon kuninkaalle.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
95Ja Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi: Huomenna on Herra tekevä niin tässä maassa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1920Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2921Ja Herra erottaa hänet kaikista Israelin sukukunnista, tuottaakseen hänelle onnettomuuden, kaikki ne kiroukset, jotka sisältyvät tähän lain kirjaan kirjoitettuun liittoon.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2864Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
427Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
262Ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: Älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
181Ja Herra ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2624Ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi: Minä olen sinun isäsi Aabrahamin Jumala; älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Aabrahamin tähden.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
318Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
28Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
216Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
29Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
215Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
222Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
314Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
218Ja Herra Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
322Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
321Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
219Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1019Ja Herra käänsi tuulen hyvin kovaksi länsituuleksi; se vei heinäsirkat mukanaan ja painoi ne Kaislamereen, niin ettei yhtäkään heinäsirkkaa jäänyt koko Egyptin alueelle.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2418Ja Herra karkoitti meidän tieltämme kaikki ne kansat, myös amorilaiset, jotka asuivat tässä maassa. Sentähden me palvelemme Herraa, sillä hän on meidän Jumalamme.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
624Ja Herra käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa, meidän Jumalaamme, että me aina menestyisimme ja hän pitäisi meitä elossa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
346Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1321Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
11Ja Herra kutsui Mooseksen ja puhui hänelle sisältä ilmestysmajasta sanoen:
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
528Ja Herra kuuli teidän puheenne, kun te puhuitte minulle, ja Herra sanoi minulle: 'Minä olen kuullut, mitä tämä kansa on puhunut sinulle. Kaikki, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
212Ja Herra kuuli, mitä Israel lausui, ja jätti kanaanilaiset hänen käsiinsä. Niin Israel vihki heidät ja heidän kaupunkinsa tuhon omiksi. Ja sen paikan nimeksi pantiin Horma.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1833Ja Herra lähti pois, senjälkeen kuin hän oli lakannut puhumasta Aabrahamin kanssa, ja Aabraham palasi kotiinsa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1236Ja Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä; ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
627Ja Herra oli Joosuan kanssa, ja hänen maineensa levisi kautta maan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
119Ja Herra oli Juudan kanssa, niin että hän sai haltuunsa vuoriston; sillä hän ei kyennyt karkoittamaan niitä, jotka asuivat tasangolla, koska heillä oli raudoitettuja sotavaunuja.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2618Ja Herra on kuullut sinun tänä päivänä julistavan, että sinä tahdot olla hänen omaisuuskansansa, niinkuin hän on sinulle puhunut, ja noudattaa kaikkia hänen käskyjänsä,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
715Ja Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet; ei ainoatakaan Egyptin kovista taudeista, jotka sinä tunnet, hän ole paneva sinun kärsittäväksesi, vaan hän antaa niiden tulla kaikkiin niihin, jotka sinua vihaavat.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
235Ja Herra pani sanat Bileamin suuhun ja sanoi: Palaja Baalakin luo ja puhu hänelle näin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
211Ja Herra piti Saarasta huolen, niinkuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niinkuin oli puhunut.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
108Ja Herra puhui Aaronille sanoen:
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
188Ja Herra puhui Aaronille: Katso, minä annan sinulle sen, mikä saamistani anneista on talteen otettava; kaikista israelilaisten pyhistä lahjoista minä annan sen sinulle osuudeksi ja sinun pojillesi ikuiseksi oikeudeksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1820Ja Herra puhui Aaronille: Sinulla älköön olko perintöosaa heidän maassansa älköönkä osuutta heidän keskellänsä; minä itse olen sinun osuutesi ja perintöosasi israelilaisten keskellä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
415Ja Herra puhui Joosualle sanoen:
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
913Ja Herra puhui minulle sanoen: 'Minä olen nähnyt, että tämä kansa on niskurikansa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
121Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen:
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
78Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja sanoi:
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
111Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen heille:
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1426Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen:

<<< 3 >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399