THE HOLY BIBLE - ABC FINNISH
1 >>>

TuomarienRaamattu 1933/38finnish
530'Varmaankin he ovat saaneet saalista ja jakavat sitä: tytön, kaksikin mieheen, kirjavaa kangasta saaliiksi Siiseralle, kirjavaa kangasta, kirjaeltua vaatetta saaliiksi, kaksi kirjaeltua, kirjavaa huivia saatujen saalisten kaulaan'.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1726Aabraham ja hänen poikansa Ismael ympärileikattiin sinä samana päivänä;
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1717Aabraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään: Voiko satavuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen vuoden vanha, vielä synnyttää?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1927Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2125Aabraham nuhteli kuitenkin Abimelekia vesikaivon tähden, jonka Abimelekin palvelijat olivat vallanneet.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2105Aabraham oli sadan vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1724Aabraham oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, kun hänen esinahkansa liha ympärileikattiin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2111Aabraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa tähden.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1830Aabraham sanoi: Älköön Herrani vihastuko, että vielä puhun. Entä jos siellä on kolmekymmentä? Hän vastasi: En tee sitä, jos löydän sieltä kolmekymmentä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2124Aabraham sanoi: Minä vannon.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2406Aabraham vastasi hänelle: Varo, ettet vie poikaani takaisin sinne.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1827Aabraham vastasi ja sanoi: Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2208Aabraham vastasi: Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2011Aabraham vastasi: Minä ajattelin näin: 'Tällä paikkakunnalla ei varmaankaan peljätä Jumalaa; he surmaavat minut vaimoni tähden'.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3153Aabrahamin Jumala ja Naahorin Jumala, heidän isiensä Jumala, olkoon tuomarina meidän välillämme. Ja Jaakob vannoi valansa Jumalan kautta, jota hänen isänsä Iisak pelkäsi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3604Aada synnytti Eesaulle Elifaan, ja Baasemat synnytti Reguelin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2925Aamulla hän näki, että se oli Leea. Ja hän sanoi Laabanille: Mitä oletkaan minulle tehnyt? Olenhan palvellut sinua saadakseni Raakelin! Miksi petit minut?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4403Aamulla päivän valjetessa miehet saivat aaseinensa lähteä matkalle.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2867Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta!' ja illalla sanot: 'Jospa olisi aamu!' - sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1915Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2024Aaron otetaan nyt pois heimonsa tykö, sillä hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te niskoittelitte minun käskyäni vastaan Meriban veden luona.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3222Aaron vastasi: Älköön herrani viha syttykö; sinä tiedät itse, että tämä kansa on paha.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
427Aaronin ja hänen poikiensa käskyn mukaisesti tapahtukoon kaikki geersonilaisten palvelus, mitä hyvänsä he kantavat ja toimittavatkin, ja antakaa heidän hoitoonsa kaikki heidän kannettavansa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2119Aaronin jälkeläisten, pappien, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2929Aaronin pyhät vaatteet tulkoot hänen pojillensa hänen jälkeensä, että heidät niissä voideltaisiin ja vihittäisiin virkaansa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
944Abimelek ja ne joukot, jotka olivat hänen kanssaan, karkasivat näet esiin ja asettuivat kaupungin portin ovelle, samalla kuin muut kaksi joukkoa karkasivat kaikkien niiden kimppuun, jotka olivat kedolla, ja surmasivat heidät.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2610Abimelek sanoi: Mitä oletkaan meille tehnyt! Kuinka helposti olisikaan voinut tapahtua, että joku kansasta olisi maannut sinun vaimosi kanssa, ja niin sinä olisit saattanut meidät syyhyn!
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1001Abimelekin jälkeen nousi Israelia vapauttamaan isaskarilainen Toola, Doodon pojan Puuan poika, joka asui Saamirissa, Efraimin vuoristossa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1312Abram asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1302Abram oli hyvin rikas: hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1606Abram sanoi Saaraille: Katso, orjattaresi on sinun vallassasi, tee hänelle, mitä tahdot. Niin Saarai kuritti häntä, ja hän pakeni hänen luotaan.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1936Adama, Raama, Haasor,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1218Afekin kuningas yksi, Lassaronin kuningas yksi,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2517Ahdistakaa midianilaisia ja tuhotkaa heidät.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2124Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen - neljä kaupunkia,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2116Ain laidunmaineen, Jutta laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen - yhdeksän kaupunkia näistä kahdesta sukukunnasta;
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1907Ain, Rimmon, Eeter ja Aasan - neljä kaupunkia kylineen;
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
237Ainoastaan ammonilaisten maahan sinä et astunut, et mihinkään, mikä on Jabbok-joen varrella, et vuoriston kaupunkeihin etkä mihinkään muuhun, josta Herra, meidän Jumalamme, oli niin määrännyt.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
926Ainoastaan Goosenin maata, jossa israelilaiset olivat, ei raesade kohdannut.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
235Ainoastaan karjan me ryöstimme itsellemme ynnä saaliin valloittamistamme kaupungeista.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
827Ainoastaan karjan, ja mitä kaupungista oli saatavana saalista, Israel ryösti itselleen sen määräyksen mukaan, jonka Herra oli Joosualle antanut.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1823Ainoastaan leeviläiset toimittakoot palvelusta ilmestysmajassa ja kantakoot tehdyt rikkomukset; se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Mutta heillä älköön olko perintöosaa israelilaisten keskellä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1314Ainoastaan Leevin sukukunnalle hän ei antanut perintöosaa. Herran, Israelin Jumalan, uhrit ovat sen perintöosa, niinkuin hän on sille puhunut.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
149Ainoastaan Leevin sukukunnasta älä pidä katselmusta äläkä laske heidän väkilukuansa yhdessä muiden israelilaisten kanssa,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2020Ainoastaan ne puut, joista tiedät, että niissä ei ole mitään syötävää, saat hävittää ja hakata maahan, rakentaaksesi niistä varustuksia sinun kanssasi sotivaa kaupunkia vastaan, kunnes se kukistuu.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4722Ainoastaan pappien peltoja hän ei ostanut; sillä papeilla oli määrätyt tulot faraolta ja he elivät niistä määrätyistä tuloistaan, jotka he faraolta saivat. Sentähden heidän ei tarvinnut myydä peltojansa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
319Ainoastaan vaimonne, lapsenne ja karjanne - sillä minä tiedän teillä olevan paljon karjaa - jääkööt kaupunkeihinne, jotka minä olen teille antanut,
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2404Aitokultaisen seitsenhaaraisen lampun lamppuja hän hoitakoon niin, että ne aina palavat Herran edessä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3937aitokultaisen seitsenhaaraisen lampun riviin pantavine lamppuineen ja kaikkine kaluineen sekä öljyä seitsenhaaraista lamppua varten,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3942Aivan niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut, niin olivat israelilaiset tehneet kaiken sen työn.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
817Älä ajattele sydämessäsi: 'Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden',
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2537Älä anna hänelle rahaasi korolle äläkä ota elintarpeista voittoa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1212Älä anna hänen jäädä kuolleen sikiön kaltaiseksi, jonka ruumis on puoleksi mädännyt, kun se äitinsä kohdusta tulee.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1821Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2543Älä hallitse heitä kovuudella, vaan pelkää Jumalaasi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1929Älä häpäise tytärtäsi antamalla hänen tulla portoksi, ettei maa harjoittaisi haureutta ja tulisi täyteen iljettävyyttä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
721Älä heitä säikähdy, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, suuri ja peljättävä Jumala.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2017Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
521Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoansa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartansa, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.'
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1914Älä kiroa kuuroa äläkä pane kompastusta sokean eteen, vaan pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2306Älä koskaan, älä koko elinaikanasi, harrasta heidän menestystään ja onneaan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1918Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2324Älä kumarra heidän jumaliansa, älä palvele niitä äläkä tee, niinkuin he tekevät, vaan kukista ne maahan ja murskaa niiden patsaat.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3414Älä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas Jumala.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
509Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2005Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2209Älä kylvä viinitarhaasi kahdenlaista siementä, muutoin kaikki, mitä siinä on, sekä siemen, jonka kylvit, että viinitarhan sato, on oleva pyhäkölle pyhitetty.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2210Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
703Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2301Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi todistajaksi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1916Älä liiku panettelijana kansasi keskellä äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä olen Herra.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2315Älä luovuta orjaa, joka on paennut isäntänsä luota sinun luoksesi, hänen isännällensä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1820Älä makaa lähimmäisesi vaimon kanssa, ettet siten itseäsi saastuttaisi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1822Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1910Älä myöskään korjaa tyhjäksi viinitarhaasi äläkä poimi varisseita marjoja, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1622älä myöskään pystytä itsellesi patsasta, sillä niitä Herra, sinun Jumalasi, vihaa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2302Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean vääräksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2303Älä ole puolueellinen alhaisen hyväksi hänen asiassansa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2536Älä ota korkoa tai voittoa häneltä, vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1818Älä ota vaimosi eläessä hänen sisartansa vaimoksesi ja paljasta hänen häpyänsä, sillä se tuo riidan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1808Älä paljasta äitipuolesi häpyä, se on sinun isäsi häpy.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1811Älä paljasta äitipuolesi tyttären häpyä, tyttären, joka on sinun isällesi syntynyt; hän on sinun sisaresi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1813Älä paljasta äitisi sisaren häpyä, sillä hän on sinun äitisi veriheimolainen.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2019Älä paljasta äitisi sisaren tai isäsi sisaren häpyä; sillä se, joka niin tekee, on paljastanut veriheimolaisensa; he joutuvat syynalaisiksi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1812Älä paljasta isäsi sisaren häpyä; hän on sinun isäsi veriheimolainen.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1815Älä paljasta miniäsi häpyä; hän on sinun poikasi vaimo, älä paljasta hänen häpyänsä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1810Älä paljasta poikasi tyttären tai tyttäresi tyttären häpyä, sillä se on sinun oma häpysi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1814Älä paljasta setäsi häpyä, älä ryhdy hänen vaimoonsa; hän on sinun tätisi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1809Älä paljasta sisaresi häpyä, olipa hän isäsi tytär tai äitisi tytär, kotona tai ulkona syntynyt; älä paljasta heidän häpyänsä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1817Älä paljasta vaimon ja hänen tyttärensä häpyä, äläkä ota vaimoksi hänen poikansa tytärtä tai tyttärensä tytärtä paljastaaksesi hänen häpyänsä, sillä he ovat veriheimolaisia; se on sukurutsausta.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1816Älä paljasta veljesi vaimon häpyä; se on sinun veljesi häpy.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2319Älä pane veljeäsi maksamaan korkoa rahasta tai elintarpeista tai muusta, mitä korkoa vastaan lainataan.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2513Älä pidä kukkarossasi kahdenlaisia punnuksia, suurempia ja pienempiä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
507Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2003Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2514Älä pidä talossasi kahdenlaista eefa-mittaa, suurempaa ja pienempää.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
618Älä poistu täältä, ennenkuin minä tulen takaisin sinun luoksesi ja tuon uhrilahjani ja panen sen eteesi. Hän sanoi: Minä jään, kunnes sinä tulet takaisin.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2211Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1621Älä pystytä itsellesi asera-karsikoita, älä mitään puuta, Herran, sinun Jumalasi, alttarin viereen, jonka itsellesi teet;
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1819Älä ryhdy vaimoon paljastaaksesi hänen häpyänsä, kun hän on saastainen kuukautisaikanansa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1913Älä sääli häntä, vaan poista viattoman veren velka Israelista, että menestyisit.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1921Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2016Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
520Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1823Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2504Älä sido puivan härän suuta.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1914Älä siirrä lähimmäisesi rajaa, jonka entiset polvet ovat määränneet sinun perintöosallesi siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3415Älä siis tee liittoa maan asukasten kanssa, ettet, kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalillensa ja kutsuvat sinua, sinä söisi heidän uhristaan,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2221Älä sorra äläkä ahdista muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptin maassa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1403Älä syö mitään, mikä on kauhistus.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1603Älä syö sen ohella hapanta. Syö seitsemänä päivänä sen ohella happamatonta leipää, kurjuuden leipää - sillä kiiruusti sinä lähdit pois Egyptin maasta - että alati muistaisit sitä päivää, jona lähdit Egyptin maasta.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1225Älä syö sitä, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, kun teet, mikä oikeata on Herran silmissä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1224Älä syö sitä; vuodata se maahan niinkuin vesi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
517Älä tapa.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2013Älä tapa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
518Älä tee huorin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2014Älä tee huorin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2004Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
508Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3417Älä tee itsellesi valettuja jumalankuvia.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1913Älä tee lähimmäisellesi vääryyttä äläkä ota mitään väkisin. Päivämiehesi palkka älköön olko sinun takanasi huomiseen asti.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2332Älä tee liittoa heidän äläkä heidän jumaliensa kanssa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1231Älä tee niin Herraa, sinun Jumalaasi, kohtaan, sillä kaikkea, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa, he ovat tehneet palvellessaan jumaliansa: omia poikiansakin ja tyttäriänsä he ovat jumalillensa polttaneet.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2414Älä tee vääryyttä kurjalle ja köyhälle palkkalaiselle, olipa hän veljiäsi tai muukalaisia, joita asuu maassasi, sinun porttiesi sisäpuolella.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2318Älä tuo portonpalkkaa äläkä koiranpalkkaa Herran, sinun Jumalasi, huoneeseen lupauksen suoritukseksi, sillä molemmat ovat kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2007Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
511Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1701Älä uhraa Herralle, sinun Jumalallesi, raavasta tai lammasta, jossa on joku vamma, mikä paha vika tahansa, sillä se on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2318Älä uhraa minun teurasuhrini verta happamen leivän ohella. Ja minun juhlauhrini rasvaa älköön jääkö yön yli seuraavaan aamuun.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3425Älä uhraa minun teurasuhrini verta happamen leivän ohella. Ja pääsiäisjuhlan uhrista älköön mitään jääkö yli yön seuraavaan aamuun.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2306Älä väännä vääräksi keskuudessanne asuvan köyhän oikeutta hänen riita-asiassansa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2417Älä vääristä muukalaisen äläkä orvon oikeutta, äläkä ota lesken vaatteita pantiksi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1619Älä vääristä oikeutta, älä katso henkilöön äläkä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee viisaiden silmät ja vääristää syyttömien asiat.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
519Älä varasta.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2015Älä varasta.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1917Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2229Älä viivyttele antamasta antia vilja- ja mehusatosi runsaudesta. Esikoinen pojistasi anna minulle.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1427Äläkä jätä osattomaksi leeviläistä, joka asuu sinun porttiesi sisäpuolella, sillä hänellä ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2026Äläkä nouse portaita myöten minun alttarilleni, ettei häpysi sen päällä paljastuisi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2308Äläkä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee näkevät ja vääristää syyttömien asiat.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
726Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi. Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1926Alammelek, Amad ja Misal; ja lännessä raja koskettaa Karmelia ja Siihor-Libnatia,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1533Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
507Älkää enää antako kansalle olkia tiilien tekemistä varten niinkuin ennen; he menkööt itse ja kootkoot itselleen oljet.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2232Älkää häväiskö minun pyhää nimeäni: minä tahdon olla pyhä israelilaisten keskellä. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1904Älkää kääntykö epäjumalien puoleen älkääkä tehkö itsellenne valettuja jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1931Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
117Älkää katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan. Mutta asia, joka on teistä liian vaikea, lykätkää minulle, kuullakseni sen.'
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1927Älkää keritkö tukkaanne päälaen ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
616Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niinkuin kiusasitte häntä Massassa,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
614Älkää kulkeko muiden jumalien perässä, niiden kansain jumalien, jotka asuvat teidän ympärillänne -
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1442Älkää lähtekö sinne, sillä Herra ei ole teidän keskellänne; älkää lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
402Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2225Älkää myöskään muukalaiselta ostako mitään sellaisia eläimiä tuodaksenne niitä Jumalanne ruuaksi, sillä ne ovat turmeltuja, niissä on vamma; niistä ei tule teidän osaksenne mielisuosio.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
726Älkää myöskään, missä asuttekin, syökö mitään verta, ei lintujen eikä karjaeläinten.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
322Älkää niitä peljätkö, sillä Herra, teidän Jumalanne, sotii itse teidän puolestanne.'
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3531Älkää ottako lunastusmaksua sellaisen tappajan hengestä, joka on tehnyt hengenrikoksen, vaan rangaistakoon hänet kuolemalla.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
418Älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leeviläisten joukosta.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2228Älkää raavaseläintä tai lammasta ja sen sikiötä teurastako samana päivänä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
205älkää ryhtykö taisteluun heidän kanssansa, sillä minä en anna teille jalanleveyttäkään heidän maastansa, koska minä olen antanut Seirin vuoriston Eesaun omaksi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1824Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1143Älkää saattako itseänne inhottaviksi koskemalla matelevaan pikkueläimeen, mihin tahansa, älkääkä saastuttako itseänne niillä, niin että tulette niistä saastaisiksi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
5021Älkää siis peljätkö; minä elätän teidät ja teidän vaimonne ja lapsenne. Ja hän lohdutti ja rauhoitti heitä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3534Älkää siis saastuttako sitä maata, jossa te asutte ja jossa minäkin asun teidän keskellänne, sillä minä, Herra, asun israelilaisten keskellä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2325Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2331Älkää silloin yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2222Älkää sortako leskeä tai orpoa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4520Älkää surko taloustavaroitanne, sillä mitä parasta on koko Egyptin maassa, se on oleva teidän omanne.'
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1220Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1421Älkää syökö mitään itsestään kuollutta. Muukalaiselle, joka sinun porteissasi on, sinä saat antaa sitä syötäväksi, tahi myy se vieraalle; sillä sinä olet Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa. Älä keitä vohlaa emänsä maidossa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1926Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1209Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3503Älkää sytyttäkö tulta sapatin päivänä, missä asuttekin.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2601Älkää tehkö itsellenne epäjumalia älkääkä pystyttäkö itsellenne jumalankuvia tai patsaita, älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2023Älkää tehkö jumalia minun rinnalleni; hopeaisia tai kultaisia jumalia älkää tehkö itsellenne.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1935Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne älkääkä käyttäessänne pituus-, paino- tai astiamittaa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1915Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne; älä ole puolueellinen köyhän hyväksi äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1208Älkää tehkö, niinkuin me tässä tänä päivänä teemme, jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein,
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1803Älkää tehkö, niinkuin tehdään Egyptin maassa, jossa te asuitte, älkääkä tehkö, niinkuin tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien; älkää vaeltako heidän tapojensa mukaan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2328Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2224Älkää uhratko Herralle eläintä, joka on kuohittu puristamalla tai musertamalla tai repimällä tai leikkaamalla; älkää tehkö maassanne sellaista.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3009Älkää uhratko sen päällä vierasta suitsutusta älkääkä polttouhria tai ruokauhria; älkää myöskään vuodattako juomauhria sen päällä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1409Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
904Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3037Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1912Älkää vannoko väärin minun nimeeni, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1911Älkää varastako, älkää valhetelko älkääkä lähimmäistänne pettäkö.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1928Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla. Minä olen Herra.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1210Älkääkä jättäkö siitä mitään huomenaamuksi; mutta jos jotakin siitä jäisi huomenaamuksi, niin polttakaa se tulessa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3532Älkääkä ottako lunastusmaksua siltä, joka on paennut turvakaupunkiin, ettei hän ennen papin kuolemaa saisi palata asumaan omalle maallensa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1007Älkääkä poistuko ilmestysmajan ovelta, ettette kuolisi, sillä Herran voiteluöljy on teissä. Ja he tekivät, niinkuin Mooses oli sanonut.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3533Älkääkä saastuttako sitä maata, jossa te olette, sillä veri saastuttaa maan. Ja maalle ei voi toimittaa sovitusta verestä, joka siihen on vuodatettu, muulla kuin sen verellä, joka sen on vuodattanut.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2314Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
448alkaen Aroerista, joka on Arnonjoen rannalla, aina Sirjonin vuoreen, se on Hermoniin, saakka,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2303Älköön ammonilainen ja mooabilainen pääskö Herran seurakuntaan; älkööt heidän jälkeläisensä edes kymmenennessä polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaan,
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2112Älköön hän lähtekö pyhäköstä, ettei hän häpäisisi Jumalansa pyhäkköä, sillä hänessä on hänen Jumalansa voiteluöljyn vihkimys. Minä olen Herra.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2111Älköön hän myöskään menkö minkään kuolleen luo; isästänsäkään tai äidistänsä hän älköön saattako itseänsä saastaiseksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
607Älköön hän saastuko edes isästänsä tai äidistänsä, veljestänsä tai sisarestansa heidän kuoltuaan, sillä hänen päässään on Jumalalle-vihkiytymisen merkki.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2116älköön hän, kun jakaa pojilleen omaisuutensa perinnöksi, antako esikoisoikeutta rakastetun pojalle syrjäyttämällä hyljityn vaimon pojan, joka on esikoinen;
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2104Älköön hän, sukunsa päämies, saattako itseänsä saastaiseksi, ettei hän itseänsä häpäisisi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2404älköön hänen ensimmäinen miehensä, joka lähetti hänet pois, ottako häntä uudestaan vaimokseen, sittenkuin tämä on tullut saastutetuksi, sillä se olisi kauhistus Herran edessä. Älä saata syynalaiseksi maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2416Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1913Älköön kenenkään käsi häneen koskeko, vaan hänet kivitettäköön tahi ammuttakoon kuoliaaksi. Olipa eläin tai ihminen, ei se saa jäädä eloon.' Vasta kun pitkä torven puhallus kuuluu, he nouskoot vuorelle.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1810Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2230Älköön kukaan ottako vaimoksi äitipuoltaan älköönkä nostako isänsä peitettä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2302Älköön kukaan sekasikiö pääskö Herran seurakuntaan; älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1806Älköön kukaan teistä ryhtykö veriheimolaiseensa paljastaakseen hänen häpyänsä. Minä olen Herra.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2301Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2733Älköön kysyttäkö, onko se hyvä vai huono, älköönkä sitä vaihdettako. Jos joku kuitenkin vaihtaa sen, niin olkoon sekä se että siihen vaihdettu pyhä; älköön niitä lunastettako.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2118Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tahi jäseniltään muodoton,
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2523Älköön maata ainaiseksi myytäkö, sillä maa on minun ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2406Älköön pantiksi otettako käsikiviä, ei päällimmäistäkään kiveä, sillä se olisi hengen ottamista pantiksi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2317Älköön pyhäkköporttoa olko Israelin tyttärien joukossa älköönkä haureellista pyhäkköpoikaa Israelin poikien joukossa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2918Älköön siis teidän joukossanne olko ainoatakaan miestä tai naista, sukua tai sukukuntaa, jonka sydän tänä päivänä kääntyisi pois Herrasta, meidän Jumalastamme, mennäkseen palvelemaan noiden kansojen jumalia; älköön teidän keskuudessanne olko juurta, josta kasvaa koiruohoa ja marunaa,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1317Älköön siitä tuhon omaksi vihitystä mitään tarttuko sinun käsiisi, että Herra kääntyisi pois vihansa hehkusta, antaisi sinulle armon ja armahtaisi sinua ja sallisi sinun lisääntyä, niinkuin hän on vannonut sinun isillesi,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1518Älköön sinusta olko vaikeata päästää häntä luotasi vapaaksi: onhan hänestä kuutena vuotena ollut sinulle kahta vertaa suurempi hyöty kuin palkkalaisesta. Ja Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua kaikessa, mitä teet.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
617Älköön sitä leivottako hapatettuna. Heidän osakseen minä olen sen uhreistani antanut; se on korkeasti-pyhää niinkuin syntiuhri ja vikauhrikin.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1314älköön syökö mitään, mikä viiniköynnöksestä tulee, viiniä ja väkijuomaa hän älköön juoko älköönkä syökö mitään saastaista. Noudattakoon hän kaikkea, mitä minä olen käskenyt hänen noudattaa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
108Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2517Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellensä, vaan pelkää Jumalaasi; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1617Älköön yhtään ihmistä olko ilmestysmajassa, kun hän tulee toimittamaan sovitusta pyhimmässä, siihen saakka kunnes hän sieltä lähtee ja on toimittanut itsellensä ja perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle sovituksen.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1717Älköönkä hän ottako itsellensä monta vaimoa, ettei hänen sydämensä luopuisi pois; älköönkä hän kootko itsellensä ylen paljon hopeata ja kultaa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2105Älkööt he ajako paljaaksi päälakeansa älköötkä leikatko partansa reunaa älköötkä koristelko itseänsä ihopiirroksilla.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2333Älkööt he jääkö asumaan sinun maahasi, etteivät saattaisi sinua tekemään syntiä minua vastaan; sillä jos sinä palvelet heidän jumaliansa, on se sinulle paulaksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
912Älkööt he jättäkö siitä mitään seuraavaan aamuun älköötkä siitä luuta rikkoko. Kaikkien pääsiäistä koskevien käskyjen mukaan he viettäkööt sitä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2107Älkööt he ottako vaimoksi porttoa tai häväistyä naista älköötkä ottako miehensä hylkäämää vaimoa, sillä pappi on pyhä Jumalallensa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2215Älkööt papit häväiskö israelilaisten pyhiä lahjoja, joita nämä antavat Herralle,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1822Älköötkä muut israelilaiset enää lähestykö ilmestysmajaa, että he eivät joutuisi syynalaisiksi ja kuolisi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2216älköötkä saattako heitä syynalaisiksi ja vikapäiksi sallimalla heidän syödä pyhiä lahjojansa; sillä minä olen Herra, joka pyhitän heidät.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
101Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1330Amalekilaiset asuvat Etelämaassa ja heettiläiset, jebusilaiset ja amorilaiset asuvat vuoristossa, ja kanaanilaiset asuvat meren rannalla ja Jordanin varsilla.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1526Amam, Sema, Moolada,
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
134Amorilaiset tunkivat daanilaiset vuoristoon, sillä he eivät sallineet heidän laskeutua tasangolle.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1521amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1550Anab, Estemo, Aanim;
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1130anaka-eläin, kooah-eläin, letaa-eläin, hoomet-eläin ja kameleontti.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
902anakilaisten suuren ja kookkaan kansan, jonka sinä tunnet ja josta olet kuullut sanottavan: 'Kuka kestää anakilaisten edessä?'
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2118Anatot laidunmaineen ja Almon laidunmaineen - neljä kaupunkia.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2108Anna anteeksi, Herra, kansallesi Israelille, jonka vapahdit, äläkä lue viatonta verta kansallesi Israelille.' Ja niin se verivelka annetaan heille anteeksi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1510Anna mielelläsi hänelle, älköönkä sydämesi olko vastahakoinen antaessasi, sillä lahjasi tähden on Herra, sinun Jumalasi, siunaava sinua kaikissa töissäsi, kaikessa, mihin ryhdyt.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1412Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia ja että siellä on suuria, varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani, niin että minä saan heidät karkoitetuksi, niinkuin Herra on puhunut.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3026Anna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvellut, mennäkseni pois; sillä tiedäthän itse, kuinka olen sinua palvellut.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3210Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät; mutta sinusta minä teen suuren kansan.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
914Anna minun olla, minä tuhoan heidät ja pyyhin pois heidän nimensä taivaan alta. Mutta sinusta minä teen väkevämmän ja lukuisamman kansan, kuin se on.'
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
228Anna minun rahalla ostaa ruokaa syödäkseni ja anna minulle rahalla vettä juodakseni; salli vain minun jalkaisin kulkea maasi kautta -
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1017Anna nyt anteeksi minun rikkomukseni vielä tämä kerta, ja rukoilkaa Herraa, Jumalaanne, että hän poistaisi minulta ainakin tämän surman.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1419Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niinkuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle, Egyptistä tänne saakka.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2604annan minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2111annettiin Kirjat-Arba, anakilaisten kantaisän Arban kaupunki, se on Hebron, Juudan vuoristosta, ympärillä olevine laidunmaineen.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1015Anniksi annettu reisi ja heilutus-rintaliha tuotakoon uhrirasvojen kanssa ja toimitettakoon niiden heilutus Herran edessä; ne olkoot sinun ja sinun poikiesi ikuinen osuus, niinkuin Herra on käskenyt.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1903Antakaa se pappi Eleasarin haltuun, ja vietäköön se leiristä ulos ja teurastettakoon hänen edessänsä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2309antamaan minulle Makpelan luola, joka on hänen omansa ja on hänen vainionsa perällä. Täydestä hinnasta hän antakoon sen minulle perintöhaudaksi teidän keskuudessanne.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1552Arab, Duuma, Esan,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3512arkin korentoineen, armoistuimen ja sitä verhoavan esiripun,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2617Arodista arodilaisten suku, Arelista arelilaisten suku.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
236Aroerista, joka on Arnon-joen rannalla, ja jokilaaksossa olevasta kaupungista Gileadiin saakka ei ollut ainoatakaan kaupunkia, joka olisi ollut meille liian korkealla; Herra, meidän Jumalamme, antoi kaikki meidän valtaamme.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2104Arpa tuli kehatilaisten suvuille niin, että leeviläisistä pappi Aaronin jälkeläiset saivat arvalla Juudan sukukunnalta, Simeonin sukukunnalta ja Benjaminin sukukunnalta kolmetoista kaupunkia.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1024Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1018arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1402arvalla perintöosiksi sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli yhdeksästä ja puolesta sukukunnasta antanut Mooseksen kautta.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2656Arvan määräyksen mukaan jaettakoon perintöosat suurilukuisten ja vähälukuisten heimojen kesken.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1547Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
813Aseta sitten leeviläiset Aaronin ja hänen poikiensa eteen ja toimita heille heilutus Herran edessä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1618Aseta tuomarit ja päällysmiehet eri sukukuntiasi varten kaikkien niiden kaupunkiesi portteihin, jotka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa; he tuomitkoot kansaa oikein.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2716Asettakoon Herra, Jumala, jonka vallassa on kaiken lihan henki, tämän seurakunnan johtoon miehen,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2631Asrielista asrielilaisten suku, Sekemistä sekemiläisten suku;
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
131Asser ei karkoittanut Akkon asukkaita eikä Siidonin asukkaita eikä myöskään Ahlabin, Aksibin, Helban, Afekin ja Rehobin asukkaita.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3427asserilaisten sukukunnasta päämies Ahihud, Selomin poika,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
140Asserin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2644Asserin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Jimnasta jimnalaisten suku, Jisvistä jisviläisten suku, Beriasta berialaisten suku.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1026Asserin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Pagiel, Okranin poika.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4617Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria; heidän sisarensa oli Serah. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1314Asserin sukukunnasta Setur, Miikaelin poika,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
113Asserista Pagiel, Okranin poika;
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4920Asserista tulee lihavuus, hänen leipänsä, hän tarjoaa kuninkaan herkkuja.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
527Astu siis esiin ja kuule kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sanoo; ja puhu sinä meille kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sinulle puhuu, niin me kuulemme ja teemme.'
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
714Astukaa siis huomenaamuna sukukunnittain esiin, ja se sukukunta, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin suvuittain, ja se suku, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin perhekunnittain, ja se perhekunta, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin mies mieheltä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2615Asumuksen laudat tee akasiapuusta, pystyyn asetettaviksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3620Asumuksen laudat tehtiin akasiapuusta, pystyyn asetettaviksi.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3511asumuksen telttoineen ja peitteineen, hakasineen, lautoineen, poikkitankoineen, pylväineen ja jalustoineen,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3518asumuksen vaarnat ja esipihan vaarnat köysineen,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3203Atarot, Diibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Elale, Sebam, Nebo ja Beon,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3235Atrot-Soofanin, Jaeserin, Jogbehan,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1923Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Sooariin.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3329Autuas olet sinä, Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1823Avvim, Paara, Ofra,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1529Baala, Ijjim, Esem,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1510Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1822Beet-Araba, Semaraim, Beetel,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1906Beet-Lebaot ja Saaruhen - kolmetoista kaupunkia kylineen;
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3236Beet-Nimran ja Beet-Haaranin varustetuiksi kaupungeiksi sekä karjatarhoja.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1320Beet-Peor ja Pisgan rinteet ja Beet-Jesimot;
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1602Beetelistä raja jatkuu Luusiin ja kulkee arkilaisten alueeseen, Atarotiin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3632Bela, Beorin poika, oli kuninkaana Edomissa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4927Benjamin on raatelevainen susi; aamulla hän syö riistaa, ja illalla hän jakaa saalista.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
2123Benjaminilaiset tekivät niin ja ottivat lukumääränsä mukaan itselleen vaimoja karkeloivien joukosta, ryöstäen heidät. Sitten he palasivat perintöosaansa ja rakensivat uudestaan kaupungit ja asettuivat niihin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
136Benjaminin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2638Benjaminin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Belasta belalaisten suku, Asbelista asbelilaisten suku, Ahiramista ahiramilaisten suku,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1024Benjaminin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Abidan, Gideonin poika.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4621Benjaminin pojat olivat Bela, Beker ja Asbel, Geera ja Naaman, Eehi ja Roos, Muppim ja Huppim ja Ard.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3421Benjaminin sukukunnasta Elidad, Kislonin poika;
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1310Benjaminin sukukunnasta Palti, Raafun poika,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
111Benjaminista Abidan, Gideonin poika;
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3312Benjaminista hän sanoi: Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa; Herra suojelee häntä aina ja asuu hänen kukkulainsa välissä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2645Berian jälkeläisiä olivat: Heeberistä heeberiläisten suku, Malkielista malkielilaisten suku.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2229Bileam vastasi aasintammalle: Sinä olet pitänyt minua pilkkanasi. Olisipa minulla miekka kädessäni, niin nyt minä sinut tappaisin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2412Bileam vastasi Baalakille: Enkö minä jo sanonut sinun sanansaattajillesi, jotka lähetit luokseni:
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2210Bileam vastasi Jumalalle: Baalak, Sipporin poika, Mooabin kuningas, on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan:
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3525Bilhan, Raakelin orjattaren, pojat olivat Daan ja Naftali.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4916Daan hankkii oikeutta kansalleen, hänkin yhtenä Israelin sukukunnista.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4917Daan on käärmeenä tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja syöksyy selin maahan.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
104Daan, Naftali, Gaad ja Asser.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3422daanilaisten sukukunnasta päämies Bukki, Joglin poika;
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
138Daanin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
231Daanin leirin katselmuksessa olleita on siis kaikkiaan sata viisikymmentäseitsemän tuhatta kuusisataa miestä. He lähtekööt liikkeelle viimeisenä joukkona, lippukuntinensa.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
225Daanin leirin lippukunta leiriytyköön pohjoiseen päin osastoittain, ja Daanin jälkeläisten päämiehenä olkoon Ahieser, Ammisaddain poika;
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4623Daanin poika oli Husim.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1313Daanin sukukunnasta Ammiel, Gemallin poika,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
112Daanista Ahieser, Ammisaddain poika;
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1549Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir;
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1213Debirin kuningas yksi, Gederin kuningas yksi,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3621Diison, Eeser ja Diisan. Nämä olivat hoorilaisten sukuruhtinaat, Seirin pojat, Edomin maassa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1538Dilan, Mispe, Jokteel,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2135Dimnan laidunmaineen, Nahalalin laidunmaineen - neljä kaupunkia;
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1223Doorin kukkuloilla olevan Doorin kuningas yksi, Gilgalin seudun pakanain kuningas yksi,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1928Ebroniin, Rehobiin, Hammoniin ja Kaanaan, aina suureen Siidoniin saakka.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1511Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1508Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1818Edelleen se kulkee Aromaahan päin olevan kukkulan pohjoispuolitse ja laskeutuu Aromaalle.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1504Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2307Edomilaista älä inhoa, sillä hän on sinun veljesi. Älä inhoa egyptiläistä, sillä sinä olet asunut muukalaisena hänen maassaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1409Eelamin kuningasta Kedorlaomeria, Goojimin kuningasta Tidalia, Sinearin kuningasta Amrafelia ja Ellasarin kuningasta Arjokia vastaan, neljä kuningasta viittä vastaan.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1943Eelon, Timna, Ekron,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
210Eemiläiset asuivat muinoin siellä, suuri, lukuisa ja kookas kansa niinkuin anakilaiset.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3602Eesau otti vaimoikseen Kanaanin tyttäristä Aadan, heettiläisen Eelonin tyttären, ja Oholibaman, joka oli hivviläisen Sibonin pojan Anan tytär,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2738Eesau sanoi isällensä: Tuo yksi ainoa siunausko sinulla vain onkin, isäni? Siunaa myöskin minut, isäni! Ja Eesau korotti äänensä ja itki.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2532Eesau vastasi: Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3315Eesau vastasi: Minä jätän luoksesi osan väestäni. Hän sanoi: Minkätähden niin? Kunhan vain saan armon herrani silmien edessä!
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
129Efraim ei karkoittanut kanaanilaisia, jotka asuivat Geserissä, ja niin kanaanilaiset jäivät asumaan sen keskeen, Geseriin.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1605Efraimilaisille, heidän suvuilleen, tuli seuraava alue: heidän perintöosansa itäinen raja kulkee Aterot-Addarista yliseen Beet-Hooroniin.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3424efraimilaisten sukukunnasta päämies Kemuel, Siftanin poika;
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
224Efraimin leirin katselmuksessa olleita on siis kaikkiaan satakahdeksan tuhatta ja sata miestä, osastoittain. He lähtekööt liikkeelle kolmantena joukkona.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
218Efraimin leirin lippukunta leiriytyköön länteen päin osastoittain, ja Efraimin jälkeläisten päämiehenä olkoon Elisama, Ammihudin poika;
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1309Efraimin sukukunnasta Hoosea, Nuunin poika,
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1701Efraimin vuoristossa oli mies, nimeltä Miika.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
514Efraimista tulivat ne, jotka olivat juurtuneet Amalekiin, he seurasivat sinun joukkojesi mukana, Benjamin. Maakirista laskeutuivat johtomiehet, Sebulonista ne, jotka kantoivat päällikönsauvaa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2314Efron vastasi Aabrahamille, sanoen hänelle:
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1212Eglonin kuningas yksi, Geserin kuningas yksi,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3304egyptiläisten haudatessa kaikkia esikoisiansa, jotka Herra heidän keskuudestaan oli surmannut, ja Herran antaessa tuomion kohdata heidän jumaliansa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4706Egyptin maa on avoinna sinun edessäsi; sijoita isäsi ja veljesi maan parhaaseen osaan. Asukoot Goosenin maakunnassa; ja jos tiedät heidän joukossaan olevan kelvollisia miehiä, niin aseta heidät minun karjani päällysmiehiksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2321Ei havaita vaivaa Jaakobissa eikä nähdä onnettomuutta Israelissa; Herra, hänen Jumalansa, on hänen kanssansa, riemuhuuto kuninkaalle kaikuu siellä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
707Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2145Ei jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut Israelin heimolle, vaan kaikki toteutui.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2319Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2326Ei keskensynnyttäjää eikä hedelmätöntä ole sinun maassasi oleva. Ja sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3411ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa faraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa;
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3412ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria, peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
105Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua enkä hylkää sinua.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1125Ei kukaan kestä teidän edessänne. Kauhuun ja peljästykseen teidän edessänne on Herra saattava koko sen maan, johon te astutte, niinkuin hän on teille puhunut.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1422ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3326Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan pilvien päällitse.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1023Ei kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään. Mutta kaikilla israelilaisilla oli valoisata asuinpaikoissansa.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
136ei kukaan, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika; hän saa sen nähdä, ja hänelle ja hänen lapsillensa minä annan sen maan, johon hän on astunut, sentähden että hän on uskollisesti seurannut Herraa'.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
835Ei mitään siitä, mitä Mooses oli käskenyt, Joosua jättänyt lukematta kaiken Israelin seurakunnan läsnäollessa, niin myös naisten, lasten ja mukana kulkevien muukalaisten läsnäollessa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
205ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4910Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1423ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2311Ei, herrani, vaan kuule minua. Vainion minä lahjoitan sinulle ja myöskin luolan, joka siinä on, minä lahjoitan sinulle; kansalaisteni nähden minä sen sinulle lahjoitan. Hautaa vainajasi.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
817Eikä Aihin eikä Beeteliin jäänyt ainoatakaan miestä, joka ei lähtenyt Israelin jälkeen, vaan he jättivät kaupungin avoimeksi ja ajoivat takaa Israelia.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4131Eikä enää tiedetä mitään maassa vallinneesta viljavuudesta sitä seuraavan nälänhädän vuoksi, sillä se on oleva ylen kova.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2411Eikä hän kajonnut kädellänsä israelilaisten valittuihin, ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2664Eikä heidän joukossaan ollut ketään siinä israelilaisten katselmuksessa ollutta, jonka Mooses ja pappi Aaron olivat pitäneet Siinain erämaassa.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1321eikä Herran enkeli enää ilmestynyt Maanoahille ja hänen vaimollensa. Nyt Maanoah tiesi hänet Herran enkeliksi.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2723Eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset, niinkuin hänen veljensä Eesaun kädet, ja hän siunasi hänet.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1828Eikä kukaan tullut avuksi, sillä se oli kaukana Siidonista eivätkä he olleet tekemisissä muitten ihmisten kanssa; se oli Beet-Rehobin tasangolla. Daanilaiset rakensivat kaupungin uudestaan ja asettuivat siihen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1306Eikä maa riittänyt heidän asuakseen yhdessä, sillä heillä oli paljon omaisuutta, niin etteivät voineet yhdessä asua.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4035eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3419Eikä nuori mies viivytellyt niin tekemästä, sillä hän oli mieltynyt Jaakobin tyttäreen; ja hän oli suuremmassa arvossa kuin kukaan muu hänen isänsä perheessä.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1014Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli ihmisen ääntä; sillä Herra soti Israelin puolesta.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1119Eikä ollut ainoatakaan kaupunkia, joka olisi tehnyt rauhan Israelin kanssa, paitsi ne hivviläiset, jotka asuivat Gibeonissa; vaan kaikki valloitettiin asevoimalla.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1119Eikä siinä ole teille syömistä ainoastaan päiväksi tai kahdeksi, tai viideksi tai kymmeneksi tai kahdeksikymmeneksi päiväksi,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2857eikä suo heille jälkeläisiä, jotka tulevat hänen kohdustansa, eikä lapsia, joita hän synnyttää, sillä kaiken muun puutteessa syö hän ne salaa itse siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut sinun porteissasi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1704eikä tuo sitä ilmestysmajan ovelle antaaksensa sen uhrilahjana Herralle Herran asumuksen edessä, hänet pidettäköön vereen vikapäänä; hän on vuodattanut verta, ja se mies hävitettäköön kansastansa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1709eikä tuo sitä ilmestysmajan ovelle, Herralle uhrattavaksi, se mies hävitettäköön kansastansa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3923Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2005Eikö hän itse sanonut minulle: 'Hän on minun sisareni'? Ja samoin tämäkin sanoi: 'Hän on minun veljeni'. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3115Eikö hän pitänyt meitä kuin vieraita, koska myi meidät ja söi suuhunsa meistä saamansa hinnan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1613Eikö jo riitä, että olet tuonut meidät tänne maasta, joka vuotaa maitoa ja mettä, hukuttaaksesi meidät erämaahan? Pyritkö vielä meidän valtiaaksemme?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1309Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tahi jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2217Eikö meille jo riitä Peorin vuoksi tehty rikos, josta emme ole päässeet puhdistumaan vielä tänäkään päivänä ja josta rangaistus kohtasi Herran seurakuntaa?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
407Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1124Eikö ole niin: minkä sinun jumalasi Kemos antaa sinun omaksesi, sen sinä otat omaksesi; ja kenen hyvänsä Herra, meidän Jumalamme, karkoittaa meidän tieltämme, sen maan me otamme omaksemme?
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2220Eikö silloin, kun Aakan, Serahin poika, oli ollut uskoton ja anastanut itselleen sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, viha kohdannut koko Israelin seurakuntaa, vaikka hän olikin vain yksi mies? Eikö hänen täytynyt hukkua rikoksensa tähden?
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3234Eikö sitä ole talletettuna minun takanani, sinetillä lukittuna minun aitoissani?
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1609Eikö teille jo riitä se, että Israelin Jumala on erottanut teidät Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä?
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1103eivät hänen tunnustekojaan ja töitään, jotka hän teki Egyptissä faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja koko hänen maalleen,
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
835Eivät he myöskään tehneet Jerubbaalin, Gideonin, perheelle laupeutta kaiken sen hyvän tähden, mitä hän oli tehnyt Israelille.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
834Eivätkä israelilaiset enää muistaneet Herraa, Jumalaansa, joka oli pelastanut heidät kaikkien heidän vihollistensa käsistä, jotka asuivat heidän ympärillään.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
911Eivätkä tietäjätkään voineet pitää puoliaan Moosesta vastaan paiseiden tähden, sillä paiseita oli tietäjissä samoin kuin kaikissa muissakin egyptiläisissä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1106eivätkä, mitä hän teki Daatanille ja Abiramille, Eliabin, Ruubenin pojan, pojille, kun maa avasi kitansa ja koko Israelin keskeltä nielaisi heidät ja heidän perheensä ja majansa ja kaiken, mitä heillä oli mukanansa;
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1104eivätkä, mitä hän teki egyptiläisten sotajoukolle, heidän hevosillensa ja vaunuillensa, joiden päälle hän vyörytti Kaislameren vedet, kun he ajoivat teitä takaa, ja jotka Herra hukutti, niin ettei heitä enää ole,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1105eivätkä, mitä hän teki teille erämaassa, aina siihen saakka, kunnes te tulitte tähän paikkaan,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1545Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät;
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1944Elteke, Gibbeton, Baalat,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1904Eltolad, Betul, Horma,
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1530Eltolad, Kesil, Horma,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3218Emme me palaisi kotiimme, ennenkuin israelilaiset ovat saaneet haltuunsa kukin perintöosansa,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1412Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoimmehan: Anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1114En minä jaksa yksinäni kantaa koko tätä kansaa, sillä se on minulle liian raskas.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1424En tahdo mitään, paitsi mitä palvelijat ovat kuluttaneet ja mikä on niille miehille tuleva, jotka minua seurasivat, Aanerille, Eskolille ja Mamrelle; he saakoot osansa.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1423En totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi: 'Minä olen tehnyt Abramin rikkaaksi'.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2914Enkä minä tee tätä liittoa, tätä valaliittoa, ainoastaan teidän kanssanne,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4816enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia; heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Aabrahamin ja Iisakin nimi, ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1904Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta, talon.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4002Ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä pystytä asumus, ilmestysmaja.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
211Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa;
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2307Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2818Ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2340Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2335Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1216Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pyhä kokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivinä; ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi, ainoastaan se valmistettakoon.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
712Ensimmäisenä päivänä toi uhrilahjansa Nahson, Amminadabin poika, Juudan sukukunnasta.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1218Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, syökää happamatonta leipää, ja niin tehkää aina saman kuun yhdennenkolmatta päivän ehtooseen asti.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2305Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1521Ensimmäisistä jyvärouheistanne antakaa Herralle anti sukupolvesta sukupolveen.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1520Ensimmäisistä jyvärouheistanne antakaa kakku anniksi; antakaa se, niinkuin puimatantereelta annatte annin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2712Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin minä joudun hänen silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1824Entä jos kaupungissa on viisikymmentä vanhurskasta; aiotko hukuttaa heidät etkä säästä paikkaa siellä olevain viidenkymmenen vanhurskaan tähden?
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1828Entä jos viidestäkymmenestä vanhurskaasta puuttuu viisi; hävitätkö viiden tähden koko kaupungin? Hän sanoi: En hävitä, jos löydän sieltä neljäkymmentä viisi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2410Erään israelilaisen vaimon poika, jonka isä oli egyptiläinen mies, oli lähtenyt maasta israelilaisten mukana; ja tämän israelilaisen vaimon poika ja muuan israelilainen mies riitelivät keskenänsä leirissä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3210Erämaasta hän löysi hänet, autiosta, ulvovasta korvesta; hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin silmäteräänsä.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
814Erota leeviläiset israelilaisten keskuudesta, että leeviläiset olisivat minun omani.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2025Erottakaa myös puhtaat eläimet saastaisista ja saastaiset linnut puhtaista, ettette saattaisi itseänne inhottaviksi koskemalla nelijalkaisiin eläimiin, lintuihin tai maan matelijoihin, mihin tahansa, jotka minä olen erottanut, että te pitäisitte ne saastaisina.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1621Erottautukaa te tästä joukosta, niin minä tuokiossa heidät tuhoan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4151Esikoiselle Joosef antoi nimen Manasse, sillä, sanoi hän, Jumala on saattanut minut unhottamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2718Esipihan pituus olkoon sata kyynärää ja leveys viisikymmentä kyynärää; ympärysverho olkoon viittä kyynärää korkea ja kudottu kerratuista valkoisista pellavalangoista, ja jalustat olkoot vaskea.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3517esipihan ympärysverhot pylväineen ja jalustoineen sekä esipihan porttiin uutimen,
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3940esipihan ympärysverhot pylväineen ja jalustoineen, esipihan portin uutimen sekä sen köydet ja vaarnat, ja kaikki kalut, joita tarvitaan asumuksen, ilmestysmajan, tehtävissä,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
905Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maatansa omaksesi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi ja täyttääksensä, mitä Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3403Etelämaan sekä Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin asti.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1710Eteläpuolella oleva maa joutui Efraimille, mutta pohjoispuolella oleva maa joutui Manasselle, ja meri on sen rajana. Ja pohjoisessa sen raja koskettaa Asseria ja idässä Isaskaria.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1304etelässä päin; koko kanaanilaisten maa ja Meara, joka on siidonilaisten, Afekiin saakka, amorilaisten alueeseen saakka;
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2814etkä poikkea oikealle etkä vasemmalle yhdestäkään niistä sanoista, jotka minä tänä päivänä teille annan, et seuraa muita jumalia etkä palvele niitä.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3128etkä suonut minun suudella lasteni lapsia ja tyttäriäni. Tyhmästi sinä olet menetellyt.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2619että hän asettaisi sinut korkeammaksi kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, ja että olisit Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, niinkuin hän on puhunut.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2913että hän tänä päivänä korottaisi sinut kansaksensa ja tulisi sinun Jumalaksesi, niinkuin hän on sinulle puhunut ja niinkuin hän on vannonut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1402että he alottivat sodan Beraa, Sodoman kuningasta, Birsaa, Gomorran kuningasta, Sinabia, Adman kuningasta, Semeberiä, Seboimin kuningasta, ja Belan, se on Sooarin, kuningasta vastaan.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1140että Israelin tyttäret joka vuosi menivät lauluin ylistämään gileadilaisen Jeftan tytärtä - neljän päivän ajaksi joka vuosi.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
213että jätätte eloon minun isäni, äitini, veljeni, sisareni ja kaikki heidän omaisensa ja pelastatte meidät kuolemasta.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
406että ne olisivat merkkinä teidän keskellänne. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät ja sanovat: 'Mitä nämä kivet merkitsevät?'
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
442että niihin voisi paeta tappaja, joka on tappanut toisen tahtomattaan ja häntä ennestään vihaamatta; paetkoon hän johonkin näistä kaupungeista, niin hän saa elää.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2003että niihin voisi paeta tappaja, joka tapaturmaisesti, tahtomattaan, on jonkun surmannut; ja olkoot ne teillä turvapaikkoina verenkostajalta.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
602että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit kauan elää.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1121että te ja teidän lapsenne kauan eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla lupasi antaa heille, niin kauan kuin taivas maan yli kaareutuu.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2343että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1147että tietäisitte erottaa puhtaat saastaisista ja syötävät eläimet niistä eläimistä, joita ei saa syödä.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
3303että tulisit siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sillä minä en itse vaella sinun kanssasi, koska olet niskurikansa, etten minä sinua tiellä hukuttaisi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
417ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa,
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
418ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa;
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4508Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala; hän asetti minut faraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2115ettei hän häpäisisi jälkeläisiään suvussansa; sillä minä olen Herra, joka hänet pyhitän.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1720ettei hänen sydämensä ylpistyisi hänen veljiänsä kohtaan ja ettei hän poikkeaisi käskyistä, ei oikealle eikä vasemmalle - niin että hän ja hänen poikansa kauan hallitsisivat Israelin keskuudessa.
3MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1828ettei maa teitäkin oksentaisi, jos te sen saastutatte, niinkuin se on oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
928ettei sanottaisi siinä maassa, josta sinä veit meidät pois: 'Koska Herra ei kyennyt viemään heitä siihen maahan, jonka hän oli heille luvannut, ja koska hän vihasi heitä, vei hän heidät täältä pois surmatakseen heidät erämaassa'.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1906ettei verenkostaja, sydämensä kiihkossa tappajaa takaa ajaessaan, saavuttaisi häntä, jos tie on pitkä, ja surmaisi häntä, vaikka hän ei ole ansainnut kuolemaa, koska ei ennestään toista vihannut.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1910ettei viatonta verta vuodatettaisi sinun maassasi, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, ja ettet joutuisi verivelan alaiseksi.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2018etteivät he opettaisi teitä tekemään kaikkia niitä kauhistavia tekoja, joita he ovat tehneet palvellessaan jumaliansa, ja ettette te rikkoisi Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2629ettet tee meille mitään pahaa, niinkuin emme mekään ole sinuun koskeneet, vaan olemme tehneet sinulle ainoastaan hyvää ja sallineet sinun lähteä rauhassa'. Sinä olet nyt Herran siunattu.
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
416ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
203Etupuolelle, itään päin, leiriytyköön Juudan leirin lippukunta osastoittain, ja Juudan jälkeläisten päämiehenä olkoon Nahson, Amminadabin poika;
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4110Farao oli vihastunut palvelijoihinsa, ja hän pani minut vankeuteen henkivartijain päämiehen taloon, minut ja ylimmäisen leipojan.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
828Farao sanoi: Minä päästän teidät uhraamaan Herralle, Jumalallenne, erämaassa; älkää vain menkö kovin kauas. Rukoilkaa minun puolestani.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
5006Farao vastasi: Mene hautaamaan isäsi sen valan mukaan, jonka olet hänelle vannonut.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
208Faraon tytär vastasi hänelle: Mene! Niin tyttö meni ja kutsui lapsen äidin.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1504Faraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen, hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat Kaislamereen.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
303filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin.
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4919Gaadia ahdistavat rosvojoukot, mutta hän itse ahdistaa heitä heidän kintereillään.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
124Gaadin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
2615Gaadin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Sefonista sefonilaisten suku, Haggista haggilaisten suku, Suunista suunilaisten suku,
1MooseksenRaamattu 1933/38finnish
4616Gaadin pojat olivat Sifjon ja Haggi, Suuni ja Esbon, Eeri ja Arodi ja Areli.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1316Gaadin sukukunnasta Genuel, Maakin poika.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
114Gaadista Eljasaf, Deguelin poika;
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
937Gaal puhui taas ja sanoi: Katso, väkeä tulee alas Maannavalta; ja toinen joukko tulee Tietäjätammelta päin.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1541Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda - kuusitoista kaupunkia kylineen;
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2106Geersonilaiset saivat arvalla Isaskarin sukukunnan suvuilta, Asserin sukukunnalta ja Naftalin sukukunnalta, sekä toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Baasanista, kolmetoista kaupunkia.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
424Geersonilaissukujen tehtävänä palveltaessa ja kannettaessa olkoon tämä:
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
323Geersonilaisten suvut leiriytyivät asumuksen taakse länteen päin.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
2133Geersonilaisten, heidän sukujensa, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
325Geersonin poikien hoidettavana ilmestysmajassa oli asumus ja teltta, sen peite, ilmestysmajan oven uudin
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
617Geersonin pojat olivat Libni ja Siimei, sukujensa mukaan.
4MooseksenRaamattu 1933/38finnish
321Geersonista polveutuivat libniläisten suku ja siimeiläisten suku. Nämä olivat geersonilaisten suvut.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1825Gibeon, Raama, Beerot,
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
619Gideon meni ja valmisti vohlan, ja eefa-mitan jauhoja happamattomiksi leiviksi, pani lihan koriin ja liemen pataan ja vei ne hänen luoksensa tammen alle ja pani ne tarjolle.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
807Gideon vastasi: Hyvä! Kun Herra antaa Sebahin ja Salmunnan minun käsiini, puin minä teidän lihanne rikki erämaan orjantappuroilla ja orjanruoskilla.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
517Gilead pysyi alallaan tuolla puolella Jordanin, ja Daan - miksi hän viipyi vierailla laivoilla? Asser jäi istumaan meren rannalle ja pysyi alallaan lahtiensa luona.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1101Gileadilainen Jefta oli sotaurho, mutta hän oli porton poika; Jeftan isä oli Gilead.
TuomarienRaamattu 1933/38finnish
1108Gileadin vanhimmat sanoivat Jeftalle: Juuri sentähden olemme nyt tulleet jälleen sinun luoksesi; ja jos sinä tulet meidän kanssamme ja ryhdyt taistelemaan ammonilaisia vastaan, niin sinä olet oleva meidän, kaikkien Gileadin asukasten, päämies.
2MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1636Goomer on kymmenesosa eefaa.
JoosuanRaamattu 1933/38finnish
1551Goosen, Hoolon ja Giilo - yksitoista kaupunkia kylineen;
5MooseksenRaamattu 1933/38finnish
1413haarahaukka ja suohaukkalajit,

1 >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399