THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
<<< >>>

3MosebogDette er Biblen på danskdanish
244på Guldlysestagen skal han holde Lamperne i Orden for Herrens Åsyn, så de kan brænde bestandig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
918På Herrens Bud brød Israeliterne op, og på Herrens Bud gik de i Lejr, og så længe Skyen hvilede over Boligen, blev de liggende i Lejr;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
923På Herrens Bud gik de i Lejr, og på Herrens Bud brød de op; de rettede sig efter, hvad Herren havde foreskrevet dem, efter Herrens Bud ved Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2533På hver af Armene, der udgår fra Lysestagen, skal der være tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3719På hver af Armene, der udgik fra Lysestagen, var der tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
247på hver Række skal du lægge ren Røgelse, og den skal være Brødenes Offerdel, et Ildoffer for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2617På hvert Bræt skal der være to indbyrdes forbundne Tapper; således skal du indrette det ved alle Boligens Brædder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
353På Sabbatsdagen må I ikke gøre Ild i nogen af eders Boliger.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
289På Sabbatsdagen skal det være to årgamle, lydefri Lam og som Afgrødeoffer to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, med tilhørende Drikoffer,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
223På samme Måde skal du forholde dig med hans Æsel, med hans Klæder og med alt, hvad der bliver borte for din Broder, når du finder det. Du må ikke undlade at tage dig af det.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
410på samme Måde som det udtages af Takofferoksen. Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Brændofferalteret.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2811På sin Vandring kom han til det hellige Sted og overnattede der, da Solen var gået ned; og han tog en af Stenene på Stedet og brugte den som Hovedgærde og lagde sig til, Hvile der.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
176På to eller tre Vidners Udsagn skal Dødsdommen udføres; den må ikke udføres på et enkelt Vidnes Udsagn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4010på Vinstokken var der tre Ranker, og næppe havde den sat Skud. før Blomsterne sprang ud, og Klaserne bar modne Druer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
268Pallus Søn var Eliab;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1014Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1417Pelikanen, Ådselgribben, Fiskepelikanen,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2621Perezs Sønner: Fra Hezron stammer Heztoniternes Slægt og fra Hamul Hamuliternes Slægt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2226Pigen derimod skal du ikke gøre noget; hun har ikke begået nogen Synd, som fortjener Døden; thi dermed er det, som når en overfalder sin Næste og slår ham ihjel;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2428Pigen løb imidlertid hjem og fortalte alt dette i sin Moders Hus.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
432Pillerne til Forgården, som er rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb, alle tilhørende Redskaber og alt, hvad der hører til Arbejdet derved; Stykke for Stykke skal I anvise dem alle de Ting, det påhviler dem at bære.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
337Pillerne til Forgården, som var rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, har vendt min Vrede fra Israeliterne, idet han var nidkær iblandt dem med min Nidkærhed, så at jeg ikke tilintetgjorde Israeliterne i min Nidkærhed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3519Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klæder til Brug ved Præstetjenesten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3941Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klæder til Præstetjenesten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110Pragtklæderne, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klædet til Brug ved Præstetjenesten,
DommerDette er Biblen på danskdanish
44Profetinden Debora, Lappidots Hustru, var på den Tid Dommer i Israel;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2113Præsten Arons Sønner gav man Hebron, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Libna med omliggende Græsmarker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
521Præsten besværger nu kvinden med Forbandelsens Ed og siger til hende så gøre Herren dig til en Forbandelse og Besværgelse i dit Folk, idet han lader din Lænd visne og din Bug svulme op;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
216Præsten i Midjan havde syv Døtre; de kom nu hen og øste Vand og fyldte Trugene for at vande deres Faders Småkvæg.
DommerDette er Biblen på danskdanish
186Præsten sagde da til dem: Far med Fred, Herren våger over eders Færd!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
176Præsten skal da sprænge Blodet på Herrens Alter ved Indgangen til Åbenbaringsteltet og bringe Fedtet som Røgoffer, en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1355Præsten skal da syne den angrebne Ting, efter at den er tvættet, og viser det sig da, at Skaden ikke har skiftet Udseende, så er den uren, selv om Skaden ikke har bredt sig; du skal opbrænde den; det er ædende Udslæt på Retten eller Vrangen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
133Præsten skal da syne det syge Sted på Huden, og når Hårene på det syge Sted er blevet hvide og Stedet ser ud til at ligge dybere end Huden udenom, så er det Spedalskhed, og så skal Præsten efter at have synet ham erklære ham for uren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
115Præsten skal frembære den til Alteret og knække Halsen på den og bringe Hovedet som Røgoffer på Alteret, og dens Blod skal udpresses mod Alterets Side.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
430Præsten skal tage noget af Gedens Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og Resten af Blodet skal han udgyde ved Alterets Fod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
425Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og Resten af Blodet skal han udgyde ved Brændofferalterets Fod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1632Præsten, som salves og indsættes til at gøre Præstetjeneste i. Stedet for sin Fader, skal skaffe Soning, han skal iføre sig Linnedklæderne, de hellige Klæder,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2215Præsterne må ikke vanhellige de Helliggaver, Israeliterne yder Herren,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2119Præsternes, Arons Sønners, Byer udgjorde i alt tretten Byer med omliggende Græsmarker.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1920Rabbit, Kisjjon, Ebez,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3524Rakels Sønner: Josef og Benjamin;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3525Rakels Trælkvinde Bilhas Sønner: Dan og Naftali;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4619Rakels, Jakobs Hustrus, Sønner Josef og Benjamin;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2824Regnen over dit Land skal Herren forvandle til Sand og Støv, som falder ned over dig fra Himmelen, indtil du er ødelagt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2118rejs dig, hjælp Drengen op og tag ham ved Hånden, thi jeg vil gøre ham til et stort Folk!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
408Rejs Forgården rundt om og hæng Forhænget op foran Forgårdens Indgang.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1827Rekem, Jirpe'el, Tar'ala,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1921Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1620Ret, kun Ret skal du stræbe efter, for at du kan leve og beholde det Land, som Herren din Gud vil give dig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2135Rimmona med omliggende Græsmarker og Nahalal med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
210Ruben skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Syd, Hærafdeling for Hærafdeling, med Elizur, Sjedeurs Søn, som Øverste over Rubeniterne;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
493Ruben, du er min førstefødte, min Styrke og min Mandskrafts første, ypperst i Højhed, ypperst i Kraft!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
265Ruben, Israels førstefødte; Rubens Sønner: Fra Hanok stammer Hanokiternes Slægt, fra Pallu Palluiternes Slægt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
12Ruben, Simeon, Levi og Juda,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Rubeniterne og Gaditerne havde meget Kvæg i store mængder. Da de nu så Jazers Land og Gileads Land, fandt de, at Stedet egnede sig til Kvægavl.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1323Rubeniternes Grænse blev Jordan; den var Grænseskel. Det var Rubeniternes Arvelod efter deres Slægter, de nævnte Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
469Rubens Sønner Hanok, Pallu. Hezron og Karmi;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
120Rubens, Israels førstefødtes, Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene Hoved for Hoved, alle af Mandkøn fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2818Rubin, Safir og Jaspis i den anden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3911Rubin, Safir og Jaspis i den anden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
255rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
357rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3515Røgelsealteret med dets Bærestænger, Salveolien og Røgelsen. Forhænget til Boligens Indgang,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3424Så adlød de Hamor og hans Søn Sikem, så mange som færdedes i hans Bys Port, og alle af Mandkøn, alle, som færdedes i hans Bys Port, lod sig omskære.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
88så anbragte han Brystskjoldet på ham, lagde Urim og Tummim i Brystskjoldet,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3926så at Bjælder og Granatæbler skiftede hele Vejen rundt langs Kåbens nederste Kant, til at bære ved Tjenesten, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2834så at Guldbjælder og Granatæbler skifter hele Vejen rundt langs Kåbens nederste Kant.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3922så at han gav ham Opsyn over alle Fangerne i Fængselet, og han sørgede for alt, hvad der skulde gøres der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1133så at han tilføjede dem et stort Nederlag fra Aroer til Egnen ved Minnit, tyve Byer, og til Abel Keramim. Således bukkede Ammoniterne under for Israelitterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2919så at han, når han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte lover sig selv alt godt og tænker: Det skal nok gå mig vel, selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte! Thi så vil han ødelægge både frodigt og tørt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1019så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1429så at Leviten, der jo ikke har Arvelod og Del som du, og den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte kan komme og spise sig mæt deraf; det skal du gøre, for at Herren din Gud må velsigne dig i al den Gerning, du tager dig for.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1322Så begav de sig op i Sydlandet og kom til Hebron; der boede Ahiman, Sjesjaj og Talmaj, Anaks Efterkommere. Men Hebron var grundlagt syv År før Zoan i Ægypten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
189Så begav Mændene sig på Vej og drog igennem Landet og affattede en Beskrivelse derover, By for By, i syv Dele; og derpå kom de tilbage til Josua i Lejren ved Silo.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Så bestemte Moses sig til at tage Ophold hos Manden, og han gav Moses sin Datter Zippora til Ægte,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
811så bestænkede han Alteret syv Gange dermed og salvede Alteret og alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke for at hellige dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
305Så blev Bilha frugtsommelig og fødte Jakob en Søn,
DommerDette er Biblen på danskdanish
219Så blev Folket mønstret, og se, der var ingen af Indbyggerne fra Jabesj i Gilead.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
146Så blev I hele den lange Tid i Kadesj.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
266Så blev Isak boende i Gerar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2932Så blev Lea frugtsommelig og fødte en Søn, som hun gav Navnet Ruben; thi hun sagde: Herren har set til min Ulykke; nu vil min Mand elske mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4331Så blev Maden sat frem særskilt for ham og for dem og for de Ægyptere, der spiste hos ham; thi Ægypterne kan ikke spise sammen med Hebræere, det er dem en Vederstyggelighed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
329Så blev vi i Dalen lige over for Bet Peor.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4431så bliver det hans Død, når han ser, at Drengen ikke er med. og dine Trælle vil bringe din Træl vor Faders grå Hår i Dødsriget med Sorg.
DommerDette er Biblen på danskdanish
720Så blæste de tre Afdelinger i Hornene og slog Krukkerne itu; men de holdt Faklerne i deres venstre Hånd og i deres højre Hånd Hornene for at blæse i dem, og de råbte: Herrens Sværd og Gideons!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2131Så bosatte Israel sig i Amoriternes Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4021så bragte han Arken ind i Boligen og hængte det indre Forhæng op og tilhyllede således Vidnesbyrdets Ark, som Herren havde pålagt Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2718Så bragte han det ind til sin Fader og sagde: Fader! Han svarede: Ja! Hvem er du, min Søn?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
452Så brast han i lydelig Gråd, så Ægypterne hørte det, og det spurgtes i Faraos Hus;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1811Så brød 600 væbnede Mænd af Daniternes Slægt op fra Zora og Esjtaol,
DommerDette er Biblen på danskdanish
2033Så brød alle Israels Mænd op fra deres Plads og stillede sig op til Kamp i Ba'al-Tamar, medens Bagholdet brød op fra sin Plads vesten for Geba.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1025Så brød Daniternes Lejr op under sit Felttegn som Bagtrop i hele Lejrtoget, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Ahiezer, Ammisjaddajs Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3348Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3335Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3322Så brød de op fra Aissa og slog Lejr i Kehelata.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3347Så brød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3314Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refdim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3332Så brød de op fra Bene Ja'akan og slog Lejr i Hor Haggidgad.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
214Så brød de op fra Bjerget Hor i Retning af det røde Hav for at komme uden om Edoms Land. Undervejs blev Folket utålmodigt
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3341Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3346Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon Diblatajim.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3311Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3313Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3310Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
161Så brød de op fra Elim, og hele Israeliternes Menighed kom til Sins Ørken, der ligger mellem Elim og Sinaj, på den femtende Dag i den anden Måned efter deres Udvandring af Ægypten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
337Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi Hakirot over for Ba'al Zefon og slog Lejr over for Migdol.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3336Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3325Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3330Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3318Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3317Så brød de op fra Hibrot Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3333Så brød de op fra Hor Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3345Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3334Så brød de op fra Jofbata og slog Lejr i Abrona.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3337Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3323Så brød de op fra Kebelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3321Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Aissa.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3326Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
339Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3329Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3331Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene Ja'akan.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3344Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Så brød de op fra Pi Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3343Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3315Så brød de op fra Refdim og slog Lejr i Sinaj Ørken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320Så brød de op fra Rimmon Perez og slog Lejr i Libna.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3319Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon Perez.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3316Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3312Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3324Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
336Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3327Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3328Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3342Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1022Så brød Efraimiternes Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elisjema, Ammihuds Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1217Så brød Folket op fra Hazerot og slog Lejr i Parans Ørken.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
171Så brød hele Israels Menighed op fra Sins Ørken og drog fra Lejrplads til Lejrplads efter Herrens Bud. Men da de lejrede sig i Refidim, havde Folket intet Vand at drikke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1237Så brød Israeliterne op fra Rameses til Sukkot, henved 600.000 Mand til Fods foruden Kvinder og Børn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2110Så brød Israelitterne op og slog Lejr i Obot;
DommerDette er Biblen på danskdanish
2019Så brød Israelitterne op om Morgenen og slog Lejr uden for Gibea.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1021Så brød Kehatiterne, der bar de hellige Ting, op; og før deres Komme havde man rejst Boligen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1816Så brød Mændene op derfra hen ad Sodoma til, og Abraham gik med for at følge dem på Vej.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2461Så brød Rebekka og hendes Piger op, og de satte sig på Kamelerne og fulgte med Manden; og Trællen tog Rebekka og drog bort.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1018Så brød Rubens Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elizur, Sjedeurs Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3234Så byggede Gaditerne Dibon, Atarot, Aroer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611Så bød Abimelek alt Folket: Hver den, der rører denne Mand eller hans Hustru, skal lide Døden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1915Så bøjede de af i den Retning for at nå til Gibea og overnatte der. Da han var kommet derind, Blev han på Byens Torv; men der var ingen, som bød dem ind i sit Hus for Natten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3017Så bønhørte Gud Lea, og hun blev frugtsommelig og fødte Jakob en femte Søn;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1817så drejer den nordpå og fortsætter til Sjemesjkilden og videre til Gelilot lige over for Adummimpasset, derpå ned til Rubens Søn Bohans Sten
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1929så drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpå drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1934så drejer Grænsen vestpå til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1318Så drog Abram fra Sted til Sted med sine Telte og kom til Mamres Lund i Hebron, hvor han slog sig ned og byggede Herren et Alter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2026Så drog alle Israelitterne, hele Folket, op til Betel; og de græd og sad der for Herrens Åsyn og fastede den Dag lige til Aften, og de ofrede Brændofre og Takofre for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2425Så drog Bileam tilbage til sin Hjemstavn; og Balak gik også bort.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1321Så drog de af Sted og undersøgte Landet lige fra Zins Ørken til Rehob, Egnen hen imod Hamat.
DommerDette er Biblen på danskdanish
187Så drog de fem Mænd videre og kom til Lajisj; og de så, at Byen levede trygt på Zidoniernes Vis, at Folket der levede sorgløst og trygt og ikke manglede nogen Verdens Ting, men var rigt, og at de boede langt fra Zidonierne og intet havde med Aramæerne at gøre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
423Så drog de ti af Josefs Brødre ned for at købe Korn i Ægypten;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3316Så drog Esau samme Dag tilbage til Seir.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3221Så drog Gaven i Forvejen, medens han selv blev i Lejren om Natten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2623Så drog han derfra til Be'ersjeba.
DommerDette er Biblen på danskdanish
88Så drog han derfra til Penuel og sagde det samme til dem; og da Folkene i Penuel gav ham samme Svar som Folkene i Sukkot,
DommerDette er Biblen på danskdanish
815Så drog han til Folkene i Sukkot og sagde: Se, her er Zeba og Zalmunna, som I hånede mig med, da I sagde: Har du allerede fået fat i Zeba og Zalmunna, siden vi skal give dine udmattede Mænd Brød?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
74Så drog henved 00 Mand af Folket derop; men de blev slået på Flugt af Ajjiterne,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2617Så drog Isak bort og slog Lejr i Gerars Dal og bosatte sig der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2810Så drog Jakob bort fra Be'ersjeba og vandrede ad Karan til.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1132Så drog Jefta i Kamp mod Ammoniterne, og Herren gav dem i hans Hånd,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
471Så drog Josef hen og meldte det til Farao og sagde: Min Fader og mine Brødre er kommet fra Kana'ans Land med deres Småkvæg og Hornkvæg og alt, hvad de ejer, og befinder sig i Gosen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
507Så drog Josef op for at jorde sin Fader, og med ham drog alle Faraos Tjenere, de ypperste i hans Hus og de ypperste i Ægypten,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1034Så drog Josua med hele Israel fra Lakisj til Eglon, og de slog Lejr udenfor og angreb Byen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
416Så drog Kain bort fra Herrens Åsyn og slog sig ned i Landet Nod østen for Eden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1410Så drog Samson ned til Kvinden; og de holdt Gilde, som de unge havde for Skik.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1013så du holder Herrens Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig, for at det må gå dig vel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1619Så dyssede hun ham i Søvn imellem sine Knæ og kaldte på en Mand, som ragede hans syv Hovedlokker af. Da blev han svagere og svagere, og Kræfterne veg fra ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1614Så dyssede hun ham i Søvn og vævede hans syv Hovedlokker ind i Rendegarnet og slog dem fast med Slagelen. Og hun sagde til ham: Filisterne er over dig, Samson! Så vågnede han og rykkede Væven op sammen med Rendegarnet.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1215Så døde Abdon, Hillels Søn, fra Piraton og blev jordet i Piraton i Efraims Land på Amalekiterbjerget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3519Så døde Rakel og blev jordet på Vejen til Efrat, det er Betlehem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
358Så døde Rebekkas Amme Debora, og hun blev jordet neden for Betel under Egen; derfor kaldte han den Grædeegen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1212Så døde Zebuloniten Elon og blev jordet i Ajjalon i Zebulons Land.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Så elsk da Herren din Gud og hold hans Forskrifter, hans Anordninger, Lovbud og Bud alle Dage:
DommerDette er Biblen på danskdanish
322så endog Grebet gik i med Klingen; og Fedtet sluttede om Klingen, thi han drog ikke Sværdet ud af Livet på ham; og Skarnet gik fra ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311så er det gammel Spedalskhed på hans Hud, og da skal Præsten erklære ham for uren; han behøver ikke at lukke ham inde, thi han er uren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1344så er han spedalsk; han er uren, og Præsten skal erklære ham for uren; på sit Hoved er han angrebet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4514Så faldt han grædende sin Broder Benjamin om Halsen, og Benjamin græd i hans Arme.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
925Så faldt jeg ned for Herrens Åsyn i de fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, fordi Herren havde sagt, at han vilde tilintetgøre eder,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2622Så flyttede han derfra og lod grave en ny Brønd; og da de ikke yppede Kiv om den, kaldte han den Rehobot, idet han sagde: Nu har Herren skaffet os Plads, så vi kan blive talrige i Landet
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2621Så flyttede han derfra og lod grave en ny Brønd; og da de også yppede Kiv om den, kaldte han den Sitna.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
229Så forlod Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Israeliterne i Silo i Kana'ans Land og vendte tilbage til Gilead, det Land, de havde fået i Eje, hvor de havde nedsat sig i Følge HERRENs Bud ved Moses;'
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4527Så fortalte de ham alt, hvad Josef havde sagt til dem; og da han så Vognene, som Josef havde sendt for at hente ham, oplivedes deres Fader Jakobs Ånd atter;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
409Så fortalte Overmundskænken Josef sin Drøm og sagde: Jeg så i Drømme en Vinstok for mig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Så forviste Gud Herren ham fra Edens Have, for at han skulde dyrke Jorden, som han var taget af;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
916så frembar han Brændofferet og ofrede det på den foreskrevne Måde;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
718så frygt ikke for dem, men kom i Hu, hvad Herren din Gud gjorde ved Farao og hele Ægypten,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2414Så frygt nu HERREN og tjen ham i Oprigtighed og Trofasthed, skaf de Guder bort, som eders Forfædre dyrkede hinsides Floden og i Ægypten, og tjen HERREN!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1921Så førte han ham ind i sit Hus og sørgede for Foder til Æslerne; og da de havde tvættet deres Fødder, spiste de og drak.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
814Så førte han Syndoffertyren frem, og Aron og hans Sønner lagde deres Hænder lå Syndoffertyrens Hoved.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4323Så førte Manden dem ind i Josefs Hus og gav dem Vand til at tvætte deres Fødder og Foder til Æslerne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1917Så førte Moses Folket fra Lejren hen for Gud, og de stillede sig neden for Bjerget.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1819så går den videre til Bjergryggen norden for Bet-Hogla og ender norden for Salthavets Bugt ved Jordans Udløb; det er Sydgrænsen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1935Så gav de atter den Nat deres Fader Vin at drikke, og den yngste lagde sig hos ham, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1132Så gav Folket sig hele den Dag, hele Natten og hele den næste Dag til at samle Vagtlerne op; det mindste, nogen samlede, var ti Homer. Og de bredte dem ud til Tørring rundt om Lejren.
DommerDette er Biblen på danskdanish
173Så gav han sin Moder de 1100 Sekel Sølv tilbage; og Moderen sagde: Disse Penge helliger jeg Herren og giver min Søn, for at han kan lave et udskåret og støbt Billede.
DommerDette er Biblen på danskdanish
174Så gav han sin Moder Pengene tilbage; og Moderen tog 200 Sekel Sølv deraf og gav dem til Guldsmeden, som lavede et udskåret og støbt Billede deraf, og det fik sin Plads i Mikas Hus.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
33Så gav Herren vor Gud også kong Og af Basan og alle hans Krigere i vor Hånd, og vi slog ham, så ikke en eneste undslap.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1613Så gav hun Herren, der havde talet til hende, Navnet: Du er en Gud, som ser; thi hun sagde: Har jeg virkelig her set et Glimt af ham, som ser mig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2534Så gav Jakob Esau Brød og kogte Linser, og da han havde spist og drukket, stod han op og gik sin Vej. Således lod Esau hånt om sin Førstefødselsret.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4225Så gav Josef Befaling til at fylde deres Sække med Korn og lægge Pengene tilbage i hver enkelts Sæk og give dem Rejsekost; og således skete det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3228Så gav Moses Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse Befaling om dem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
96Så gik de til Josua i Lejren ved Gilgal og sagde til ham og Israels Mænd: Vi kommer fra et fjernt Land; slut derfor Pagt med os!
DommerDette er Biblen på danskdanish
323Så gik Ehud bort gennem Søjlegangen, lukkede Døren til Stuen for ham og låsede den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714Så gik han hen og hentede dem og bragte sin Moder dem, og hun tillavede en lækker Ret Mad efter hans Faders Smag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3529så gik Isak bort; han døde og samledes til sin Slægt, gammel og mæt af Dage. Og hans Sønner Esau og Jakob jordede ham,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2930Så gik Jakob også ind til Rakel, og han elskede Rakel højere end Lea. Derpå blev han i Labans Tjeneste syv År til.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1711Så gik Leviten ind på at tage Ophold hos Manden, og den unge Mand var ham som en af hans egne Sønner.
DommerDette er Biblen på danskdanish
154Så gik Samson hen og fangede 300 Ræve; derpå tog han Fakler, bandt Halerne sammen to og to og fastgjorde en Fakkel midt imellem;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1412Så giv mig da dette Bjergland, som HERREN dengang talede om; du hørte det jo selv. Thi der bor Anakiter der, og der er store, befæstede Byer; måske vil HERREN være med mig, så jeg kan drive dem bort, som HERREN har sagt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2630Så gjorde han et Gæstebud for dem, og de spiste og drak.
DommerDette er Biblen på danskdanish
199Så gjorde Manden sig rede til at drage bort med sin Medhustru og sin Tjener. Men hans Svigerfader, den unge Kvindes Fader, sagde til ham: Se, det lider mod Aften, overnat dog her; se, Dagen hælder, bliv dog her i Nat og gør dig til gode, så kan I i Morgen tidlig begive eder på Vej og du drage til dit Hjem!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1629Så greb Samson om de to Midtersøjler, som bar Hallen, og stemmede sig imod den ene med højre og imod den anden med venstre Hånd.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2548så gælder Indløsningsretten for ham efter Salget; en af hans Brødre må indløse ham,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2613så han blev en mægtig Mand og stadig gik frem, indtil han blev såre mægtig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
239så han giver mig sin Klippehule i Makpela ved Udkanten af sin Mark; for fuld Betaling skal han i eders Nærværelse give mig den til Gravsted!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2855så han ikke under en eneste af dem Kødet af sine Børn, som han fortærer, fordi der ikke er levnet ham noget under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig overalt inden dine Porte.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
244så har hendes første Mand, som havde sendt hende bort, ikke Ret til igen at tage hende til Hustru, efter at hun er blevet uren. Thi det er Herren en Vederstyggelighed, og du må ikke bringe Brøde over det Land, Herren din Gud vil give dig i Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
118Så hold da alle de Bud, jeg i Dag pålægger dig, for at I kan vinde Styrke og komme og tage det Land i Besiddelse, som I skal over og tage i Besiddelse,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1830Så hold mine Forskrifter, så I ikke øver nogen af de vederstyggelige Skikke, som øvedes før eders Tid, at I ikke skal gøre eder urene ved dem. Jeg er Herren eders Gud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3023så hun blev frugtsommelig og fødte en Søn; og hun sagde: Gud har borttaget min Skændsel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2857så hun ikke under dem Efterbyrden, der går fra hende, eller de Børn, hun føder; men i Mangel på alt fortærer hun dem selv i Løndom under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig inden dine Porte!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4155Så hungrede hele Ægypten; og Folket råbte til Farao om Brød; men Farao sagde til alle Ægypterne: Gå til Josef og gør, hvad han siger eder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1722Så hørte han op at tale med ham; og Gud steg op fra Abraham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
187Så ilede han ud til Kvæget, tog en fin og lækker Kalv og gav den til Svenden, og han tilberedte den i Hast.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2922Så indbød Laban alle Mændene på Stedet til Gæstebud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
243så jeg kan tage dig i Ed ved Herren, Himmelens og Jordens Gud, at du ikke vil tage min Søn en Hustru af Kana'anæernes Døtre. blandt hvem jeg bor,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
426så kalder jeg i Dag Himmelen og Jorden til Vidne imod eder på, at I hastigt skal blive udryddet af det Land, I skal over Jordan og tage i Besiddelse; I skal ikke få noget langt Liv der, men visselig gå til Grunde;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2633Så kaldte han den Sjib'a; og derfor hedder Byen den Dag i Dag Be'ersjeba.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3427Så kastede Jakobs Sønner sig over de faldne og plyndrede Byen, fordi de havde skændet deres Søster;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1916Så kom der om Aftenen en gammel Mand fra sit Arbejde på Marken, og Manden var fra Efraims Bjerge og boede som fremmed i Gibea, medens Stedets Indbyggere var Benjaminiter;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
217Så kom Folket til Moses og sagde: Vi har syndet ved at tale imod Herren og dig; gå i Forbøn hos Herren, at han tager Slangerne fra os! Og Moses gik i Forbøn for Folket.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3022Så kom Gud Rakel i Hu, og Gud bønhørte hende og åbnede hendes Moderliv,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2317Så kom han hen til ham, og se, han stod ved sit Brændoffer sammen med Moabs Høvdinger; og Balak spurgte ham: Hvad har Herren sagt?
DommerDette er Biblen på danskdanish
146Så kom Herrens Ånd over ham, og han sønderrev den med sine bare Næver, som var det et Gedekid; men sin Fader og Moder fortalte han ikke, hvad han havde gjort.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3328Så kom Israel til at bo i Tryghed, Jakobkilden for sig selv, i et Land med Korn og Most, ja, hvis Himmel drypper med Dug.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2432Så kom Manden hen til Huset og tog Seletøjet af Kamelerne, og Laban bragte Strå og Foder til dem og Vand til Fodtvæt for Manden og hans Ledsagere.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3018så kundgør jeg eder i Dag, at I visselig skal gå til Grunde; I skal ikke komme til at leve længe i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2911Så kyssede han Rakel og brast i Gråd;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2918Så lad der da ikke iblandt eder findes nogen Mand eller Kvinde, Slægt eller Stamme, hvis Hjerte i Dag vender sig bort fra Herren vor Gud, så de går hen og dyrker disse Folks Guder; lad der ikke iblandt eder nådes nogen Rod, hvoraf Gift og Malurt vokser op,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
368Så lavede alle de kunstforstandige Mænd blandt dem, der deltog i Arbejdet, Boligen, ti Tæpper af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn; han lavede dem med Keruber på i Kunstvævning,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
269Så lod Abimelek Isak kalde og sagde: Hun er jo din Hustru; hvor kunde du da sige, at hun er din Søster Isak svarede: Jo, jeg tænkte: Jeg vil ikke udsætte mig for at miste Livet for hendes Skyld.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Så lod Gud Herren Dvale falde over Adam, og da han var sovet ind, tog han et af hans Ribben og lukkede med Kød i dets Sted;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Så lod han ham i Fred. Ved den Lejlighed brugte hun Ordet Blodbrudgom med Hentydning til Omskærelsen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
611Så lod han HERRENs Ark bære rundt om Byen, een Gang rundt, og derpå begav de sig tilbage til Lejren og overnattede der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3916Så lod hun Kappen blive liggende hos sig, indtil hans Herre kom hjem,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
285Så lod Isak Jakob fare, og han drog til Paddan-Aram, til Aramæeren Laban, Betuels Søn, som var Broder til Rebekka, Jakobs og Esaus Moder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
44Så lod Josua de tolv Mænd kalde, som han havde til Rede af Israeliterne, een Mand af hver Stamme;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2710Så lyt da til Herren din Guds Røst og hold hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
637så lægger jeg nu dette Fåreskind på Tærskepladsen, og falder der så Dug alene på Skindet, medens Jorden ellers bliver ved at være tør, da ved jeg, at du vil frelse Israel ved min Hånd, som du har lovet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
15Så længe du lever, skal det ikke være muligt for nogen at holde Stand imod dig; som jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig og ikke forlade dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1346Så længe han er angrebet, skal han være uren; uren er han, for sig selv skal han bo, uden for Lejren skal hans Opholdsted være.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
68Så længe hans Indvielse varer, er han helliget Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
64så længe hans Indvielse varer, må han intet som helst nyde, der kommer af Vinstokken, hverken umodne Druer eller friske Skud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
65Så længe hans Indvielsesløfte gælder, må ingen Ragekniv komme på hans Hoved; indtil Udløbet af den Tid han indvier sig til Herren, skal han være hellig og lade sit Hovedhår vokse frit.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4226Så læssede de deres Korn på Æslerne og drog bort.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
138så må du ikke føje ham eller høre på ham; og du må ikke have Medlidenhed med ham, vise ham Skånsel eller holde Hånd over ham,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
133så må du ikke høre på den Profets Tale eller på den, der har Drømmen; thi Herren eders Gud sætter eder på Prøve for at se, om I elsker Herren eders Gud af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1715så må du kun sætte den Mand til Konge over dig, som Herren din Gud udvælger. Af dine Brødres Midte skal du tage dig en konge. En fremmed, der ikke hører til dine Brødre, må du ikke tage til konge over dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2123så må hans Lig ikke blive hængende Natten over i Træet; men du skal begrave ham samme Dag; thi en hængt er en Guds Forbandelse, og du må ikke gøre dit Land urent, som Herren din Gud vil give dig i Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
242så må hun efter at have forladt hans Hjem gå hen og gifte sig med en anden Mand;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2116så må Manden, når han skifter sin Ejendom mellem Sønnerne, ikke give Yndlingshustruens Søn Førstefødselsretten til Skade for den førstefødte, den tilsidesattes Søn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4131så man intet mærker til Overfloden på Jorden på Grund af den påfølgende Hungersnød; thi den bliver såre hård.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3154Så modtog Moses og Præsten Eleazar Guldet af Tusindførerne og Hundredførerne og bragte det ind i Åbenbaringsteltet, for at det skulde bringe Israelitterne i Minde for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
76Så modtog Moses Vognene og Hornkvæget og gav Leviterne dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
434Så mønstrede Moses og Aron og Menighedens Øverster Kehatiternes Sønner efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1523Så nåede de Mara, men de kunde ikke drikke Vandet for dets bitre Smag, thi det var bittert; derfor kaldte man Stedet Mara.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
336Så nærmede Trælkvinderne sig med deres Børn og kastede sig til Jorden,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1016Så omskær nu eders Hjerters Forhud og gør ikke mer eders Nakker stive!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
834Så oplæste han alle Lovens Ord, Velsignelsen og Forbandelsen, alt som det var skrevet i Lovbogen;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
620Så opløftede Folket Krigsskrig, og de stødte i Hornene og da Folket hørte Hornene, opløftede det et vældigt Krigsskrig; da styrtede Muren sammen, og Folket gik lige ind i Byen; således indtog de Byen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
102så påkom der ham stor Frygt; thi Gibeon var en stor By, som en af Kongsbyerne, større end Aj, og alle Mændene der var tapre Krigere.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
913Så rakte de ham Brændofferet, Stykke for Stykke, tillige med Hovedet, og han bragte det som Røgoffer på Alteret.
DommerDette er Biblen på danskdanish
205Så rejste Gibeas Borgere sig imod mig og omringede mig om Natten i Huset; mig vilde de dræbe, og min Medhustru skændede de, så at hun døde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4033Så rejste han Forgården rundt om Boligen og Alteret og hængte Forhænget op for Forgårdens Indgang. Hermed var Moses færdig med Arbejdet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Så rev hele Folket deres Guldørenringe af og bragte dem til Aron.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
232Så rykkede Sihon med alle sine Krigere ud imod os til Kamp ved Jaza;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
225Så sagde Abraham til sine Drenge: Bliv her med Æselet, medens jeg og Drengen vandrer der. hen for at tilbede; så kommer vi tilbage til eder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2329Så sagde Bileam til Balak: Byg mig syv Altre her og skaf mig syv unge Tyre og syv Vædre herhen!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4310Så sagde deres Fader Israel til dem: Kan det ikke være anderledes, gør da i alt Fald således: Tag noget af det bedste, Landet frembringer, med i eders Sække og bring Manden en Gave, lidt Mastiksbalsam, lidt Honning, Tragakantgummi, Cistusharpiks, Pistacienødder og Mandler;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4427Så sagde din Træl, min Fader. til os: I ved jo, at min Hustru fødte mig to Sønner;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4421Så sagde du til dine Trælle: Bring ham med herned til mig, at jeg kan se ham med egne Øjne!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4423Så sagde du til dine Trælle: Kommer eders yngste Broder ikke med herned, så bliver I ikke mere stedt for mit Åsyn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4115Så sagde Farao til Josef: Jeg har haft en Drøm, som ingen kan tyde; og nu har jeg hørt om dig, at du kun behøver at høre en Drøm, så kan du tyde den.
DommerDette er Biblen på danskdanish
420Så sagde han til hende: Stil dig hen i Teltdøren, og hvis der kommer en og spørger, om der er nogen herinde, så sig nej!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2434Så sagde han: Jeg er Abrahams Træl.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1810Så sagde han: Næste År ved denne Tid kommer jeg til dig igen, og så har din Hustru Sara en Søn! Men Sara lyttede i Teltdøren bag ved dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2732Så sagde hans Fader Isak: Hvem er du? Og han svarede: Jeg er Esau, din førstefødte!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
303Så sagde hun: Der er min Trælkvinde Bilha; gå ind til hende, så hun kan føde på mine Knæ og jeg få Sønner ved hende!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3714Så sagde Israel til ham: Gå hen og se, hvorledes det står til med dine Brødre og Kvæget, og bring mig Bud tilbage! Israel sendte ham så af Sted fra Hebrons Dal, og han kom til Sikem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
435Så sagde Israel: Hvorfor handlede I ilde imod mig og fortalte Manden, at I havde en Broder til?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3029Så sagde Jakob: Du ved jo selv, hvorledes jeg har tjent dig, og hvad din Ejendom er blevet til under mine Hænder;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
454Så sagde Josef til sine Brødre: Kom hen til mig! Og da de kom derhen, sagde Josef: Jeg er eders Broder Josef, som I solgte til Ægypten;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3726Så sagde Juda til sine Brødre: Hvad vinder vi ved at slå vor Broder ihjel og skjule Mordet?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2915Så sagde Laban til Jakob: Skulde du tjene mig for intet fordi du er min Frænde? Sig mig. hvad du vil have i Løn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4233Så sagde Manden, der er Landets Herre: Derpå vil jeg kende, at I er ærlige Folk: Lad en af eder blive hos mig, og tag I andre Korn til at stille Hungeren i eders Huse og drag hjem!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1312Så sagde Manoa: Når nu dit Ord går i Opfyldelse, hvorledes skal vi da forholde os og bære os ad med Drengen?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
97Så sagde Moses til Aron: Træd hen til Alteret og bring dit Syndoffer og dit Brændoffer for at skaffe dig og dit Hus Soning og bring så Folkets Offergave for at skaffe det Soning, således som Herren har påbudt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4237Så sagde Ruben til sin Fader: Du må tage mine to Sønners Liv, hvis jeg ikke bringer ham til dig; betro ham til mig, og jeg skal bringe ham tilbage til dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
910Så sagde Træerne til Figentræet: Kom du og vær vor Konge!
DommerDette er Biblen på danskdanish
912Så sagde Træerne til Vinstokken: Kom du og vær vor Konge!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3117Så satte Jakob sine Børn og sine Hustruer på Kamelerne
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Så satte man Fogeder over dem til at plage dem med Trællearbejde, og de måtte bygge Forrådsbyer for Farao: Pitom og Ra'amses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Så sendte Jakob Bud og lod Rakel og Lea kalde ud på Marken til sin Hjord;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden, som skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
244så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden, som skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
717Så siger Herren: Deraf skal du kende, at jeg er Herren: Se, jeg slår Vandet i Nilen med Staven, som jeg holder i min Hånd, og det skal forvandles til Blod,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
342så Sikem, en Søn af Egnens Høvding, Hivviten Hamor, hende og greb hende og lå hos hende; og han krænkede hende;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2423Så skaf da de fremmede Guder bort, som I har hos eder, og bøj eders Hjerte til HERREN, Israels Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
166Så skal Aron ofre sin egen Syndoffertyr og skaffe sig og sit Hus Soning.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
57så skal de bekende Synden, de har begået, og Gerningsmanden skal erstatte det, han har forbrudt sig med, efter dets fulde Værdi med Tillæg af en Femtedel og give det til den, han har forbrudt sig imod.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
49Så skal de tage et violet Purpurklæde og dermed tildække Lysestagen, dens Lamper, Sakse, Bakker og alle Oliekrukkerne, de Ting, som bruges ved Betjeningen deraf,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411Så skal den Præst, der foretager Renselsen, stille den, der skal renses, tillige med disse Offergaver frem for Herrens Åsyn ved Åbenbaringsteltets Indgang.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2215så skal den unge Kvindes Forældre bringe Jomfrutegnet hen til Byens Ældste i Byporten;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
154så skal den, der bringer Herren sin Offergave, som Afgrødeoffer bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie
DommerDette er Biblen på danskdanish
1131så skal den, som først kommer mig i Møde fra min Husdør når jeg vender uskadt, tilbage fra Ammoniterne, tilfalde Herren, og jeg vil ofre ham som Brændoffer!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
99Så skal det blive til en Støvsky over hele Ægypten og til Betændelse, der bryder ud i Bylder på Mennesker og Kvæg i hele Ægypten!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610Så skal du fejre Ugefesten for Herren din Gud med så mange frivillige Gaver, du vil give, efter som Herren din Gud velsigner dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1425så skal du gøre det i Penge og pakke Pengene ind og tage dem med og drage til det Sted, Herren din Gud udvælger,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
259Så skal du lade Alarmhornet lyde rundt om på den tiende Dag i den syvende Måned; på Forsoningsdagen skal I lade Hornet lyde rundt om i hele eders Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2513Så skal du lave Bærestænger af Akacietræ og overtrække dem med Guld,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2517Så skal du lave et Sonedække af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2526Så skal du lave fire Guldringe og sætte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
93Så skal du nu vide, at det er Herren din Gud, der går foran dig som en fortærende Ild; han vil ødelægge dem, og han vil underku dem for dig, så du kan drive dem bort og ødelægge dem i Hast, således som Herren har sagt dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1314så skal du omhyggeligt undersøge, efterforske og udgranske Sagen, og hvis det viser sig, at det virkelig forholder sig så, at der er øvet en sådan Vederstyggelighed i din Midte,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
621så skal du svare din Søn således: Vi var engang Faraos Trælle i Ægypten; men Herren førte os ud af Ægypten med stærk Hånd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
289Så skal du tage de to Sjohamsten og gravere Israels Sønners Navne i dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1517så skal du tage en Syl og stikke den igennem hans Øre ind i Døren, og så skal han være din Træl for Livstid. Og på samme Måde skal du bære dig ad med din Trælkvinde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2931Så skal du tage Indsættelsesvæderen og koge dens Kød på et helligt Sted;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
341Så skal du udtage Leviterne til mig Herren i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for alt det førstefødte af Israelitternes Kvæg.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
79så skal du vide, at Herren din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde Slægtled holder fast ved sin Pagt og sin Miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans Bud,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
344så skal eders Grænse dreje sønden om Akrabbimpasset, nå til Zin og ende sønden for Kadesj Barnea; så skal den løbe hen til Hazar Addar øg nå til Azmon;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
343så skal eders Sydside strække sig fra Zins Ørken langs med Edom; eders Sydgrænse skal mod Øst begynde ved Enden af Salthavet;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2119så skal Gerningsmanden være sagesløs, hvis han kan stå op og gå ud støttet til sin Stok; kun skal han godtgøre ham hans Tidsspilde og sørge for hans Helbredelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
33Så skal han af Takofferet som Ildoffer for Herren frembære Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
39Så skal han af Takofferet som Ildoffer for Herren frembære Fedtet, hele Fedthalen, skilt fra Rygraden, Fedtet, som dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1624så skal han bade sit Legeme i Vand på et helligt Sted, iføre sig sine sædvanlige Klæder og gå ud og ofre sit eget Brændoffer og Folkets Brændoffer og således skaffe sig og Folket Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Så skal han deraf frembære som sin Offergave, som et Ildoffer for Herren, Fedtet, det dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
16Så skal han flå Huden af Brændofferdyret og skære det i Stykker,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1618Så skal han gå ud til Alteret, som står for Herrens Åsyn, og skaffe det Soning; han skal tage noget af Tyrens og Bukkens Blod og stryge det rundt om på Alterets Horn,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
14Så skal han lægge sin Hånd på Brændofferdyrets Hoved, for at det kan vinde ham Herrens Velbehag, idet det skaffer ham Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
112Så skal han skære det i Stykker, og Præsten skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
146Så skal han tage den levende Fugl, Cedertræet, det kamoisinrøde Garn og Ysopkvisten og dyppe dem tillige med den levende Fugl i Blodet af den Fugl, der er slagtet over det rindende Vand,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
68Så skal han tage en Håndfuld af Afgrødeofferets Mel og Olie og al Røgelsen, der følger med Afgrødeofferet, det, der skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1614Så skal han tage noget af Tyrens Blod og stænke det med sin Finger fortil på Sonedækket, og foran Sonedækket skal han syv Gange stænke noget af Blodet med sin Finger.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
116Så skal han udtage Kroen med dens Indhold og kaste den på Askedyngen ved Alterets Østside.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
55så skal han, når han bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde, bekende det, han har forsyndet sig med,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
523så skal han, når han har forsyndet sig og føler sig skyldig, tilbagegive det, han har røvet, eller det, han har aftvunget, eller det, som var ham betroet, eller det tabte, som han har fundet,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2119så skal hans Forældre tage ham med Magt og føre ham ud til de Ældste i hans By og til Porten der
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1524så skal hele Menigheden, hvis det sker af Vanvare uden Menighedens Vidende, ofre en ung Tyr som Brændoffer til en liflig duft for Herren med det efter Lovbudene dertil hørende Afgrødeoffer og Drikoffer og desuden en Gedebuk som Syndoffer.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1123så skal Herren drive alle disse Folk bort foran eder, og I skal underlægge eder Folk, der er større og mægtigere end I.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2859så skal Herren sende uhørte Plager over dig og dit Afkom,svare og vedholdende Plager og ondartede, vedholdende Sygdomme,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1435så skal Husets Ejer gå hen og melde det til Præsten og sige: Der har i mit Hus vist sig noget, der ligner Spedalskhed!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2219så skal I bringe dem således, at I kan vinde Guds Velbehag, et lydefrit Handyr af Hornkvæget, Fårene eller Gederne;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
422så skal I fortælle eders Børn det og sige: På tør Bund gik Israel over Jordan derhenne;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2315Så skal I fra Dagen efter Sabbaten, fra den dag I bringer Svingningsneget, tælle syv Uger frem - det skal være hele Uger -
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1919så skal I gøre med ham, som han havde til Hensigt at gøre med sin Broder; du skal udrydde det onde af din Midte.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
47så skal I sige til dem: De betyder, at Jordans Vand standsede foran HERRENs Pagts Ark; da den drog over Jordan, standsede Jordans Vand. Og disse Sten skal være Israeliterne et Mindetegn til evig Tid!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1227så skal I svare: Det er Påskeoffer for Herren, fordi han gik Israeliternes Huse forbi i Ægypten, dengang han slog Ægypterne, men lod vore Huse urørte! Da bøjede Folket sig og tilbad.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2313så skal I vide for vist, at HERREN eders Gud ikke mere vil drive disse Folkeslag bort fra eder, men de skal blive eder en Snare og en Fælde, en Svøbe i eders Sider og Torne i eders Øjne, indtil I selv bliver udryddet fra dette herlige Land, som HERREN eders Gud gav eder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
47så skal jeg drage Jabins Hærfører Sisera med hans Vogne og Hærstyrke hen til dig ved Kisjonbækken og give ham i din Hånd!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
812Så skal Leviterne lægge deres Hænder på Tyrenes Hoved, og derefter skal du ofre den ene som Syndoffer og den anden som Brændoffer til Herren for at skaffe Leviterne Soning.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2925Så skal man svare: Det er, fordi de sveg den Pagt, Herren, deres Fædres Gud, havde sluttet med dem, da han førte dem ud af Ægypten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
515så skal Manden bringe sin Hustru til Præsten og medbringe som Offergave for hende en Tiendedel Efa Bygmel; han må hverken hælde Olie over eller komme Røgelse på, thi det er et Skinsyge Afgrødeoffer, et Minde Afgrødeoffer, der skal minde om Brøde.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3524så skal Menigheden dømme Drabsmanden og Blodhævneren imellem på Grundlag af disse Lovbud;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
618Så skal Nasiræeren ved Indgangen til Åbenbaringsteltet rage sit indviede Hoved og tage sit indviede Hovedhår og kaste det i Ilden under Takofferet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1515Så skal Præsten bringe dem som Offer, den ene som Syndoffer, den anden som Brændoffer, og således skal Præsten skaffe ham Soning for Herrens Åsyn for hans Flåd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
616Så skal Præsten bringe det for Herrens Åsyn og ofre hans Syndoffer og Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
194Så skal Præsten Eleazar tage noget af dens Blod på sin Finger og stænke det syv Gange i Retning af Åbenbaringsteltets Forside.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
516Så skal Præsten føre hende frem og stille hende for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
63Så skal Præsten iføre sig sin Linnedklædning, og Linnedbenklæder skal han iføre sig over sin Blusel, og han skal borttage Asken, som bliver tilbage, når Ilden fortærer Brændofferet på Alteret, og lægge den ved Siden af Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1354så skal Præsten påbyde, at den angrebne Ting skal tvættes, og derpå igen lukke den inde i syv Dage.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
518Så skal Præsten stille Kvinden frem for Herrens Åsyn, løse hendes Hår og lægge Minde Afgrødeofferet i hendes Hænder; det er et Skinsyge Afgrødeoffer; og Præsten skal have den bitre Vandes Forbandelsesvand i Hånden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1325så skal Præsten syne ham, og hvis det da viser sig, at Hårene på Pletten er blevet hvide og den ser ud til at ligge dybere end Huden udenom, så er det Spedalskhed, der er brudt frem i Brandsåret; og da skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1343Så skal Præsten syne ham, og viser det sig da, at Hævelsen på det syge Sted på hans skaldede Isse eller Pande er rødlighvid, af samme Udseende som Spedalskhed på Huden,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
264Så skal Præsten tage Kurven af din Hånd og sætte den hen foran Herren din Guds Alter.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1424Så skal Præsten tage Skyldofferlammet med den Log Olie, som hører dertil, og Præsten skal udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
197Så skal Præsten tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand og derefter vende tilbage til Lejren. Men Præsten skal være uren til Aften.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
215Så skal Præsterne, Levis Sønner, træde til thi dem har Herren din Gud udvalgt til sin Tjeneste og til at velsigne i Herrens Navn, og efter deres Ord skal al Trætte og enhver Sag, der vedrører Legemsskade, afgøres
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
421Så skal Tyren bringes uden for Lejren og brændes på samme Måde som den før nævnte Tyr. Det er Menighedens Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
273så skal Vurderingssummen for Mænd fra det tyvende til det tresindstyvende År være halvtredsindstyve Sekel Sølv efter hellig Vægt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3119Så skriv nu denne Sang op, lær Israelitterne den og læg den i deres Mund, for at denne Sang kan være mit Vidne mod Israelitterne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4411Så skyndte de sig at løfte hver sin Sæk ned på Jorden og åbne den,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2420Så skyndte hun sig hen og tømte Krukken i Truget og løb tilbage til Brønden for at øse, og således øste hun til alle hans Kameler.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
918så slagtede han Oksen og Væderen som Takoffer fra Folket. Og Arons Sønner rakte ham Blodet, og han sprængte det rundt om på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
819Så slagtede Moses den og sprængte Blodet rundt om på Alteret;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
823Så slagtede Moses den, tog noget af dens Blod og strøg det på Arons højre Øreflip og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå.
DommerDette er Biblen på danskdanish
158Så slog han dem sønder og sammen med vældige Slag, og derpå steg han ned i Fjeldkløften ved Etam og tog Ophold der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2035Så slog Herren Benjamin foran Israel, og Israelitterne fældede den Dag 25100 Mand af Benjamin, alle våbenføre Mænd;
DommerDette er Biblen på danskdanish
327Så snart han derpå nåede Efraims Bjerge, lod han støde i Hornet; og Israelitterne fulgte ham ned fra Bjergene, idet han gik i Spidsen for dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2454Så spiste og drak han og hans Ledsagere og overnattede der. Da, de var stået op næste Morgen. sagde han: Lad mig nu fare til. min Herre!
DommerDette er Biblen på danskdanish
218Så spurgte de: Er der måske en af Israels Stammer, der undlod at drage op til Herren i Mizpa? Og se, der var ingen kommet til Lejren, til Forsamlingen, fra Jabesj i Gilead.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3227Så spurgte han: Hvad er dit Navn? Han svarede: Jakob!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
375så stak han Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kunde bæres med dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1511Så steg 3000 Mand fra Juda ned til Fjeldkløften ved Etam og sagde til Samson: Ved du ikke, at Filisterne har Magten over os? Hvad er det dog, du har voldt os?. Han svarede dem: Som de har handlet mod mig, har jeg handlet mod dem!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1125Så steg Herren ned i Skyen og talede til ham; og han tog noget af den Ånd, der var over ham, og lod den komme over de halvfjerdsindstyve Ældste, og da Ånden hvilede over dem, kom de i profetisk Henrykkelse noget, som ikke siden hændtes dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1914Så steg Moses ned fra Bjerget til Folket og lod Folket hellige sig, og de tvættede deres Klæder;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
418Så steg Præsterne, som bar HERRENs Pagts Ark, op fra Jordan, og næppe havde deres Fødder betrådt det tørre Land, før Jordans Vand vendte tilbage til sit Leje og overalt gik over sine Bredder som før.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2221Så stod Bileam op næste Morgen og sadlede sit Æsel og fulgte med Moabs Høvdinger.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3114Så svarede Rakel og Lea ham: Har vi vel mere Lod og Del i vor Faders Hus?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3734Så sønderrev Jakob sine Klæder og bandt Sæk om sine Lænder, og han sørgede over sin Søn i mange Dage.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3323Så tager jeg min Hånd bort, og da kan du se mig bagfra; men mit Åsyn kan ingen skue!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3311Så talede Herren med Moses Ansigt til Ansigt, som når den ene Mand taler med den anden, og derpå vendte Moses tilbage til Lejren; men hans Medhjælper Josua, Nuns Søn, en ung Mand, veg ikke fra Teltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1419Så tilgiv nu dette Folk dets Misgerning efter din store Miskundhed, således som du har tilgivet dette Folk hele Vejen fra Ægypten og hertil!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2920Så tjente Jakob syv År for Rakel; og de syntes ham kun nogle få Dage, fordi han elskede hende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
163Så tog Abrams Hustru Saraj sin Trælkvinde, Ægypterinden Hagar, efter at Abram havde boet ti År i Kana'ans Land, og gav sin Mand Abram hende til Hustru;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3731Så tog de Josefs Kjortel og dyppede den i Blodet af en Gedebuk, som de slagtede;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411Så tog Fjenden alt Godset i Sodoma og Gomorra og alle Levnedsmidlerne og drog bort;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4524Så tog han Afsked med sine Brødre, og da de drog bort, sagde han til dem: Kives ikke på Vejen!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1510Så tog han alle disse Dyr skar dem midt over og lagde Halvdelene over for hinanden; dog skar han ikke Fuglene over.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
247Så tog han Pagtsbogen og læste den op i Folkets Påhør, og de sagde: Vi vil gøre alt, hvad Herren har talet, og lyde ham!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2739Så tog hans Fader Isak til Orde og sagde til ham: Se, fjern fra Jordens Fedme skal din Bolig være og fjern fra Himmelens Væde ovenfra;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3145Så tog Jakob en Sten og rejste den som en Støtte;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
816Så tog Moses alt Fedtet på Indvoldene, Leverlappen og begge Nyrerne med Fedtet på dem og bragte det som Røgoffer på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
829Så tog Moses Brystet og udførte Svingningen dermed for Herrens Åsyn; det tilfaldt Moses som hans Del af Indsættelsesvæderen, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
420Så tog Moses sin Hustru og sin Søn og satte dem på sit Æsel og vendte tilbage til Ægypten; og Moses tog Guds Stav i Hånden.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
914Så tog Mændene af deres Rejsetæring; men HERREN rådspurgte de ikke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4314Så tog Mændene deres Gave og dobbelt så mange Penge med; også Benjamin tog de med, brød op og drog ned til Ægypten, hvor de fremstillede sig for Josef.
DommerDette er Biblen på danskdanish
155så tændte han Faklerne, slap Rævene løs i Filisternes Korn og stak Ild både på Negene og Kornet på Roden, også på Vingårde og Oliventræer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
258så udåndede han. Og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3035Så udskilte han samme Dag de stribede og blakkede Bukke og de spættede og blakkede Geder, alle dem der havde hvide Pletter, og alle de sorte Får og overgav dem til sine Sønner,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
205så vender jeg dog selv mit Åsyn imod den Mand og hans Slægt og udrydder ham og alle dem, der følger i hans Spor og boler med Molok, af deres Folk.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1650Så vendte Aron tilbage til Moses ved Indgangen til Åbenbaringsteltet, efter at Plagen var ophørt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
147så vendte de om og drog til Misjpatkilden, det er Hadesj, og slog Amalekiterne i hele deres Område og ligeså de Amoriter, der boede i Hazazon Tamar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3822Så vendte han tilbage til Juda og sagde: Jeg fandt hende ikke, og Folkene på Stedet siger, at der har ikke været nogen Skøge.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
105Så vendte jeg mig bort og steg ned fra Bjerget og lagde Tavlerne i den Ark, jeg havde lavet, og der blev de liggende, som Herren havde pålagt mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Så vendte vi om og brød op til Ørkenen i Retning af det røde Hav, således som Herren havde pålagt mig, og i lang Tid vandrede vi rundt om Seirs Bjerge.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
85Så vid da og tag dig til Hjerte, at Herren optugter dig, som en Mand optugter sin Søn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
96Så vid da, at det ikke er for din Retfærdigheds Skyld, at Herren din Gud giver dig dette herlige Land i Eje; thi du er et Folk med hårde Halse!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1822så vid: Hvad en Profet taler i Herrens Navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget, Herren ikke har talt. I Formastelighed har Profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
303så vil Herren din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig og samle dig fra alle de Folk, Herren din Gud, spreder dig iblandt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
185Så vil jeg bringe et Stykke Brød, for at I kan styrke eder; siden kan I drage videre - da eders Vej nu engang har ført eder forbi eders Træl! De svarede: Gør, som du siger!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1114så vil jeg give eders Land dets Regn i rette Tid, både Tidligregn og Sildigregn, så du kan høste dit Korn, din Most og din Olie;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
122så vil jeg gøre dig til et stort Folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit Navn stort. og vær en Velsignelse!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2521så vil jeg opbyde min Velsignelse til Bedste for eder i det sjette År, så det bærer Afgrøde for de tre År;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
172så vil jeg oprette min Pagt mellem mig og dig og give dig et overvættes stort Afkom!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
102Så vil jeg på Tavlerne skrive de Ord, der stod på de forrige Tavler, som du knuste, og du skal lægge dem ned i Arken!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1117Så vil jeg stige ned og tale med dig der, og jeg vil tage noget af den Ånd, der er over dig, og lade den komme over dem, for at de kan hjælpe dig med at bære Folkets Byrde, så du ikke ene skal bære den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217så vil jeg velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og Sandet ved Havets Bred; og dit Afkom skal tage sine Fjenders Porte i Besiddelse;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2616så vil også jeg gøre lige for lige imod eder og hjemsøge eder med skrækkelige Ulykker: Svindsot og Feberglød, så Øjnene sløves og Sjælen vansmægter. Til ingen Nytte sår I eders Sæd, thi eders Fjender skal fortære den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2624så vil også jeg handle genstridigt imod eder og slå eder syvfold for eders Synder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2628så vil også jeg i Vrede handle genstridigt mod eder og tugte eder syvfold for eders Synder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1230så vogt dig for at lade dig lokke til at gå i deres Fodspor, efter at de er udryddet foran dig, og for at spørge dig for angående deres Guder, idet du siger: Hvorledes plejede disse Folkeslag at dyrke deres Guder? Således vil også jeg bære mig ad.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
423Så vogt eder for at glemme Herren eders Guds Pagt, som han sluttede med eder, og for at lave eder noget Gudebillede i Skikkelse af noget som helst, Herren din Gud har forbudt dig
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2824Sådanne Ofre skal I bringe hver af de syv Dage som Ildofferspise til en liflig Duft for Herren; de skal ofres med tilhørende Drikoffer foruden det daglige Brændoffer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
521sagde de til dem: Herren se til eder og dømme eder, fordi I har vakt Afsky mod os hos Farao og hans Tjenere og lagt dem et Sværd i Hånden til at dræbe os med!
DommerDette er Biblen på danskdanish
126sagde de til ham: Sig Sjibbolet! Og når han da sagde Sibbolet, fordi han ikke kunde udtale Ordet rigtigt, greb de ham og huggede ham ned ved Jordans Vadesteder. Ved den Lejlighed faldt 42000 Efraimiter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
629sagde de til hverandre: Hvem mon der har gjort det? Og da de spurgte sig for og foretog en Undersøgelse, blev der sagt, at det var Gideon, Joasjs Søn.
DommerDette er Biblen på danskdanish
620sagde Guds Engel til ham: Tag Kødet og det usyrede Brød. Læg det på Klippen der og hæld Suppen ud derover! Og han gjorde det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
312sagde han til dem: Jeg er nu 12O År gammel og kan ikke mere færdes som før; og Herren har sagt til mig: Du skal ikke komme over Jordan der!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3246sagde han til dem: Læg eder alle de Ord på Sinde, som jeg i Dag har vidnet imod eder, for at du kan pålægge dine Sønner dem, at de omhyggeligt må handle efter alle denne Lovs Bud;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
318sagde han, at de spættede Dyr skulde være min Løn, så fødte hele Hjorden spættet Afkom, og sagde han, at de stribede skulde være min Løn, så fødte hele Hjorden stribet Afkom.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
925sagde han: Forbandet være Kana'an, Trælles Træl blive han for sine Brødre!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2110sagde hun til Abraham: Jag den Trælkvinde og hendes Søn bort, thi ikke skal denne Trælkvindes Søn arve sammen med min Søn, med Isak!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3135sagde hun til sin Fader: Min Herre tage mig ikke ilde op, at jeg ikke kan rejse mig for dig, da det går mig på Kvinders Vis! Således ledte han efter Husguden uden at finde den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
276sagde hun til sin yngste Søn Jakob; Se, jeg hørte din Fader sige til din Broder Esau:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3713sagde Israel til Josef: Dine Brødre vogter jo Kvæg ved Sikem; kom, jeg vil sende dig til dem! Han svarede: Her er jeg!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3126sagde Laban til Jakob: Hvad har du gjort! Mig har du narret, og mine Døtre har du ført bort. som var de Krigsfanger!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3011sagde Lea: Hvilken Lykke! Derfor gav hun ham Navnet Gad.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1936Således blev begge Lots Døtre frugtsommelige ved deres Fader;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
523således blev Enoks fulde Levetid 365 År;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
511således blev Enosjs fulde Levetid 905 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
55således blev hans fulde Levetid 930 År, og derpå døde han.
DommerDette er Biblen på danskdanish
66Således blev Israel rent forarmet ved Midjaniternes indfald, og Israelitterne råbte til Herren.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
520således blev Jereds fulde Levetid 962 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
514således blev Kenans fulde Levetid 910 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
531således blev Lemeks fulde Levetid 777 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
517således blev Mahalal'els fulde Levetid 895 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
527således blev Metusalems fulde Levetid 969 År, og derpå døde han.
DommerDette er Biblen på danskdanish
330Således blev Moab den Gang underkuet af Israel; og Landet havde Ro i firsindstyve År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
929således blev Noas fulde Levetid 950 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
58således blev Sets fulde Levetid 912 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
467således bragte han sine Sønner og Sønnesønner, sine Døtre og Sønnedøtre og alt sit Afkom med sig til Ægypten.
DommerDette er Biblen på danskdanish
828Således bukkede Midjaniterne under for Israelitterne, og de rejste sig ikke mere; og Landet havde Ro i fyrretyve År, så længe Gideon levede.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1123Således drev Herren, Israels Gud, Amoriterne bort foran sit Folk Israel; og nu vil du underlægge dig deres Land!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4525Således drog de hjem fra Ægypten og kom til deres Fader Jakob i Kana'ans Land;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
366Således er Herrens Bud angående Zelofhads Døtre: De må indgå Ægteskab med hvem de ønsker, men det må kun være Mænd af deres Faders Stammes Slægt, de indgår Ægteskab med.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1914Således er Loven: Når et Menneske dør i et Telt,, bliver enhver, der træder ind i Teltet, og enhver, der er i Teltet, uren i syv Dage;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
38Således erobrede vi dengang Landet fra de to Amoriterkonger hinsides Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget
JosuaDette er Biblen på danskdanish
175Således faldt ti Parter på Manasse foruden Landet Gilead og Basan hinsides Jordan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
394Således fandt Josef Nåde for hans Øjne og kom til at gå ham til Hånde; og han satte ham over sit Hus og gav alt, hvad han ejede, i hans Hånd;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1526Således får både hele Israelitternes Menighed og den fremmede, der bor hos dem, Tilgivelse; thi alt Folket har Del i den Synd, der bliver begået af Vanvare.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1028Således foregik Israelitternes Opbrud, Hærafdeling for Hærafdeling. Så brød de da op.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Således fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3932Således fuldførtes alt Arbejdet ved Åbenbaringsteltets Bolig; og Israeliterne gjorde ganske som Herren havde pålagt Moses; således gjorde de.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2143Således gav HERREN Israel hele det Land, han havde tilsvoret deres Fædre at ville give dem, og de tog det i Besiddelse og bosatte sig der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
956Således gengældte Gud det onde, Abimelek havde øvet mod sin Fader ved at dræbe sine halvfjerdsindstyve Brødre;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
223Således gik der lang Tid hen, og imidlertid døde Ægypterkongen. Men Israeliterne stønnede og klagede under deres Trældom, og deres Skrig over Trældommen nåede op til Gud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2317Således gik Efrons Mark i Makpela over for Mamre i hele sin Udstrækning tillige med Klippehulen og alle Træerne på Marken
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4726Således gjorde Josef det til en Vedtægt, der endnu den Dag i Dag gælder i Ægypten, at afgive en Femtedel til Farao; kun Præsternes Jord kom ikke i Faraos Besiddelse.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1116Således indtog Josua hele dette Land, Bjerglandet, hele Sydlandet, hele Landskabet Gosjen, Lavlandet, Arabalavningen, Israels Bjergland og Lavland,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1123Således indtog Josua hele Landet, ganske som HERREN havde sagt til Moses, og Josua gav Israel det i Eje efter deres Afdelinger, Stamme for Stamme. Og Landet fik Ro efter Krigen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
423Således lod Gud på den Dag Kana'anæerkongen Jabin bukke under for Israelitterne;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1231Således må du ikke bære dig ad over for Herren din Gud; thi alt, hvad der er Herren en Vederstyggelighed, alt, hvad han hader, har de gjort over for deres Guder; ja, de brændte endog deres Sønner og Døtre til Ære for deres Guder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4149Således ophobede Josef Korn i vældig Mængde, som Havets Sand, indtil man opgav at måle det, da det ikke var til at måle.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1621Således samlede de nu hver Morgen, enhver så meget som han havde behov. Men når Solen begyndte at brænde, smeltede det.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2216Således siger hele HERRENs Menighed: Hvad er det for en Troløshed, I har begået mod Israels Gud, at I i Dag har vendt eder fra HERREN ved at bygge eder et Alter og vise Genstridighed mod HERREN?
DommerDette er Biblen på danskdanish
531Således skal alle dine Fjender forgå, Herre, men de, der elsker dig, skal være, som når Sol går op i sin Vælde! Derpå havde Landet Ro i fyrretyve År.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
627Således skal de lægge mit Navn på Israeliterne, og jeg vil velsigne dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1919Således skal den rene bestænke den urene på den tredje og syvende Dag og borttage hans Synd på den syvende Dag. Derefter skal han tvætte sine Klæder og bade sig i Vand, så er han ren, når det bliver aften.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1511Således skal der gøres for hver enkelt Tyr, hver enkelt Væder eller hvert Lam eller Ged;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2015Således skal du bære dig ad med alle de Byer, som ligger langt fra dig og ikke hører til disse Folkeslags Byer her;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
291Således skal du bære dig ad med dem, når du helliger dem til at gøre Præstetjeneste for mig: Tag en ung Tyr, to lydefri Vædre,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2935Således skal du forholde dig over for Aron og hans Sønner, ganske som jeg har pålagt dig. Syv Dage skal du foretage Indsættelsen;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
87Således skal du gå frem, når du renser dem: Stænk Renselsesvand på dem og lad dem gå hele deres Legeme over med Ragekniv, tvætte deres klæder og rense sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3029Således skal du hellige dem, så de bliver højhellige. Enhver, der kommer i Berøring med dem, bliver hellig .
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2927Således skal du hellige Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen. det, hvormed Svingningen udføres. og det, som ydes af Arons og hans Sønners Indsættelsesvæder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
814Således skal du udskille Leviterne fra Israeliterne, så at Leviterne kommer til at tilhøre mig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1616Således skal han skaffe Helligdommen Soning for Israeliternes Urenhed og deres Overtrædelser, alle deres Synder, og på samme Måde skal han gøre med Åbenbaringsteltet, der har sin Plads hos dem midt i deres,Urenhed.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2111Således skal I bære eder ad: Alle af Mandkøn og alle Kvinder, der har haft Omgang med Mænd, skal I lægge Band på!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
419Således skal I forholde eder med dem, for at de kan blive i Live og undgå Døden, når de nærmer sig de højhellige Ting: Aron og hans Sønner skal træde til og anvise hver enkelt af dem, hvad han skal gøre, og hvad han skal bære,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1512således skal I gøre for hvert enkelt Dyr, så mange I nu ofrer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
166Således skal I gøre: Skaf eder Pander, du Kora og alle dine Tilhængere,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1828Således skal også I yde Herren en Offerydelse af al den Tiende, I modtager af Israelitterne, og denne Herrens Offerydelse skal I give Præsten Aron.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1040Således slog Josua hele Landet, Bjerglandet, Sydlandet, Lavlandet og Bjergskråningerne og alle Kongerne der uden at lade nogen undkomme, og på hver levende Sjæl lagde han Band, således som HERREN, Israels Gud, havde påbudt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
229således som Esaus Sønner, der bor i Se'ir, og Moabiterne, der bor i Ar, tillod mig, indtil jeg kommer over Jordan ind i det Land, Herren vor Gud vil give os!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4223Således talte de. Men de vidste ikke, at Josef forstod det, thi han forhandlede med dem ved Tolk;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
319Således tog Gud Hjordene fra eders Fader og gav mig dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Således tog vi dengang dette Land i Besiddelse. Landet fra Aroer, der ligger ved Arnonfloden, og Halvdelen af Gileads Bjerge med Byerne der gav jeg Rubeniterne og Gaditerne;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1816Således udbad du dig det jo af Herren din Gud ved Horeb, den Dag I var forsamlede, da du sagde: Lad mig ikke mere høre Herren min Guds Røst og se denne vældige Ild, at jeg ikke skal dø!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
723Således udslettedes alle Væsener, der var på Jordens Flade, Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle; de udslettedes af Jorden, og tilbage blev kun Noa og de, der var hos ham i Arken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
916Således var det til Stadighed: Om dagen dækkede Skyen den, om Natten Ildskæret.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
627Således var HERREN med Josua, og hans Ry udbredte sig over hele Landet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4820Således velsignede han dem på den Dag og sagde: Med eder skal Israel velsigne og sige: Gud gøre dig som Efraim og Manasse! Og han stillede Efraim foran Manasse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3111Salveolien og den vellugtende Røgelse til Helligdommen. Ganske som jeg har pålagt dig, skal de udføre det.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
92samlede de sig for i Fællesskab at kæmpe mod Josua og Israel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2632Samme Dag kom Isaks Trælle og bragte ham Melding om den Brønd, de havde gravet, og sagde: Vi har fundet Vand!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
56Samme Dag udstedte Farao følgende Befaling til Fogederne over Folket og dets Opsynsmænd:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1516samme Lov og Ret gælder for eder og den fremmede, der bor hos eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2624Samme Nat åbenbarede Herren sig for ham og sagde: Jeg er din Fader Abrahams Gud; frygt ikke, thi jeg er med dig, og jeg vil velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt for min Tjener Abrahams, Skyld!
DommerDette er Biblen på danskdanish
79Samme Nat sagde Herren til ham: Stå op og drag ned imod Lejren, thi jeg har givet den i din Hånd!
DommerDette er Biblen på danskdanish
625Samme Nat sagde Herren til ham: Tag ti af dine Trælle og en syvårs Tyr; nedbryd din Faders Ba'alsalter og hug Asjerastøtten om, som står derved;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3222Samme Nat tog han sine to Hustruer, sine to Trælkvinder og sine elleve Børn og gik over Jakobs Vadested;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2940Sammen med det første Lam skal du bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Oliven, og et Drikoffer af en Fjerdedel Hin Vin.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3823sammen med Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme, som udførte Udskæringsarbejdet, Kunstvævningen og den brogede Vævning af violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4112Sammen med os var der en Hebraisk Yngling, som var Træl hos Livvagtens Øverste, og da vi fortalte ham vore Drømme, tydede han dem for os, hver på sin Måde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3126Sammen med Præsten Eleazar og Overhovederne for Menighedens Fædrenehuse skal du opgøre det samlede Bytte, der er taget, både Mennesker og Dyr.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
713sammen med syrede Brødkager skal han frembære sin Offergave som sit Lovprisningstakoffer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
163Samson blev liggende den halve Nat, men ved Midnatstide stod han op, greb fat i Byportens to Fløje og begge Portstolper, rykkede dem op tillige med Portslåen, tog dem på Skuldrene og bar dem op på Toppen af Bjerget over for Hebron.
DommerDette er Biblen på danskdanish
161Samson drog så til Gaza. Der så han en Skøge og gik ind til hende.
DommerDette er Biblen på danskdanish
167Samson svarede hende: Hvis man binder mig med syv friske Strenge, som ikke er blevet tørre, bliver jeg svag som ethvert andet Menneske.
DommerDette er Biblen på danskdanish
145Samson tog nu med sin Fader og Moder ned til Timna. Da de nåede Vingårdene uden for Timna, se, da kom en ung Løve brølende imod ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
169samtidig havde hun Folk liggende på Lur i Kammeret. Da sagde hun til ham: Filisterne er over dig, Samson! Men han rev Strengene over, og de brast som Blårgarn, der kommer Ild for nær; og hvorledes det hang sammen med hans Kræfter, kom ikke for Dagen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1430Sandelig, ingen af eder skal komme til det Land, jeg med løftet Hånd svor at ville giver eder at bo i, med Undtagelse af Kaleb, Jefunnes Søn, og Josua, Nuns Søn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
232Sara døde i Kirjat Arba, det er Hebron, i Kana'ans Land. Så gik Abraham hen og holdt Klage over Sara og begræd hende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
231Sara levede l27 År, så mange var Saras Leveår.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
138såvel som Rubeniterne og Gaditerne havde nemlig fået deres Arvelod, som Moses gav dem hinsides Jordan, på Østsiden, således som HERRENs Tjener Moses gav dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2615Se derfor ned fra din hellige Bolig, fra Himmelen, og velsign dit Folk Israel og den Jord, du gav os, som du tilsvor vore Fædre, et Land, der flyder med Mælk og Honning!
DommerDette er Biblen på danskdanish
2121Se så nøje til, og når de unge Kvinder fra Silo kommer ud for at opføre deres Danse, skal I komme frem af Vingårdene og røve hver sin Hustru af de unge Kvinder fra Silo og så drage hjem til Benjamins Land!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2540Se til, at du udfører det efter det Forbillede, som vises dig på Bjerget.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2320Se, at velsigne er mig givet, så velsigner jeg og tager intet tilbage!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1018Se, Blodet deraf er ikke blevet bragt ind i Helligdommens Indre, derfor havde det været eders Pligt at spise det på det hellige Sted, således som jeg har påbudt!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
93se, da skal Herrens Hånd komme over dit Kvæg på Marken, over Hestene, Æslerne og Kamelerne, Hornkvæget og Småkvæget med en såre forfærdelig Pest.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
448Se, de Penge, vi fandt oven i vore Sække, bragte vi tilbage til dig fra Kana'ans Land - hvorfor skulde vi da stjæle Guld eller Sølv fra din Herres Hus!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1920Se, den By der er nær nok til at jeg kan flygte derhen; den betyder jo ikke stort, lad mig redde mig derhen, den betyder jo ikke stort, og mit Liv er frelst!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4129Se, der kommer syv År med stor Overflod i hele Ægypten;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2211Se, et Folk er udvandret fra Ægypten og har oversvømmet Landet! Kom nu og forband mig det, måske jeg da kan overvinde det og jage det bort!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2324Se, et Folk, der står op som en Løvinde, rejser sig som en Løve! Det lægger sig først, når det har ædt Rov og drukket de dræbtes Blod.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1924Se, her er min Datter, som er Jomfru; hende fører jeg herud, så kan I skænde hende og handle med hende, som I finder for godt! Men mod denne Mand må I ikke øve sådan en Skændselsdåd!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
121Se, Herren din Gud har givet Landet i din Magt, drag derfor op og tag det i Besiddelse, således som Herren, dine Fædres Gud, har sagt til dig. Frygt ikke, men vær uforsagt!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
311Se, HERRENs, al Jordens Herres, Ark skal gå foran eder gennem Jordan.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1014Se, Himmelen og Himlenes Himle og Jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
617Se, jeg bringer nu Vandfloden over Jorden for at udrydde alt Kød under Himmelen, som har Livsånde; alt, hvad der er på Jorden, skal forgå.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3015Se, jeg forelægger dig i Dag Livet og Lykken, Døden og Ulykken!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1126Se, jeg forelægger eder i Dag Velsignelse og Forbandelse,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2314Se, jeg går nu al Støvets Gang; så betænk da med hele eders Hjerte og hele eders Sjæl, at ikke eet af alle de gode Ord, HERREN eders Gud talede til eder, faldt til Jorden; alle sammen er de gået i Opfyldelse for eder; ikke eet Ord deraf faldt til Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
18Se, jeg giver Landet i eders Magt; drag derind og tag det Land i Besiddelse, som jeg tilsvor eders Fædre, Abraham, Isak og Jakob, at ville give dem og deres Afkom efter dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Se, jeg har kaldet Bezalel, en Søn af Hurs Søn Uri, af Judas Stamme
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
45Se, jeg har lært eder Anordninger og Lovbud, således som Herren min Gud har pålagt mig, for at I skal handle derefter i det Land, I skal ind og tage i Besiddelse;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
186Se, jeg har selv udtaget eders Brødre Leviterne af Israelitternes Midte som en Gave til eder, de er givet Herren til at udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Se, jeg har selv udtaget Leviterne af Israelitternes Midte i Stedet for alt det førstefødte, der åbner Moders Liv hos Israeliterne, og Leviterne er blevet min Ejendom;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
234Se, jeg har tildelt eders Stammer som Arvelod disse Folk, som er tilbage af alle de Folkeslag, jeg udryddede fra Jordan til det store Hav vestpå;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
198Se, jeg har to Døtre, der ikke har kendt Mand; dem vil jeg bringe ud til eder, og med dem kan I gøre, hvad I lyster; men disse Mænd må I ikke gøre noget, siden de nu engang er kommet ind under mit Tags Skygge!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
918Se, jeg lader i Morgen ved denne Tid et frygteligt Haglvejr bryde løs, hvis Lige ikke har været i Ægypten, fra den Dag det blev til og indtil nu.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
99Se, jeg opretter min Pagt med eder og eders Efterkommere efter eder
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2320Se, jeg sender en Engel foran dig for at vogte dig undervejs og føre dig til det Sted, jeg har beredt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2443Se, jeg stiller mig her ved Kilden, og siger jeg nu til den Pige, der kommer for at øse Vand: Giv mig lidt Vand at drikke af din Krukke!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2413Se, jeg stiller mig her ved Vandkilden, nu Bymændenes Døtre går ud for at hente Vand;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1417Se, jeg vil forhærde Ægypternes Hjerte, så de følger efter dem, og jeg vil forherlige mig på Farao og hele hans Krigsmagt, på hans Vogne og Ryttere,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
176Se, jeg vil stå foran dig der på Klippen ved Horeb, og når du slår på Klippen, skal der strømme Vand ud af den, så Folket kan få noget at drikke. Det gjorde Moses så i Påsyn af Israels Ældste.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2815se, jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen du end går og føre dig tilbage til dette Land; thi jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad jeg har lovet dig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
39Se, nu er Israeliternes Klageskrig nået til mig, og jeg har også set den Trængsel, Ægypterne har bragt over dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
377Se, vi bandt Neg ude på Marken, og se, mit Neg rejste sig op og blev stående, medens eders Neg stod rundt omkring og bøjede sig for det!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2810seks af Navnene på den ene Sten og de andre seks på den anden efter Aldersfølge;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2310Seks År igennem skal du tilså dit Land og indsamle dets Afgrøde;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
253Seks År skal du beså din Mark, og seks År skal du beskære din Vingård og indsamle Landets Afgrøde;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2532Seks Arme skal udgå fra Lysestagens Side, tre fra den ene og tre fra den anden Side.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3718seks Arme udgik fra Lysestagens Sider, tre fra den ene og tre fra den anden Side.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2854selv den mest forvænte og blødagtige af dine Mænd skal se skævt til sin Broder, til sin Hustru, der hviler i hans Favn, og til de sidste Sønner, han har tilbage,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
333selv gik han frem foran dem og kastede sig syv Gange til Jorden, før han nærmede sig sin Broder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
67selv når hans Fader eller Moder, hans Broder eller Søster dør, må han ikke pådrage sig Urenhed ved dem, thi han bærer sin Guds indvielse på sit Hoved.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1922Selv Præsterne, som ellers træder frem for Herren, skal hellige sig, for at ikke Herren skal tynde ud i deres Rækker.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
512selv samme Dag hørte Mannaen op, da de nu spiste af Landets Afgrøde; Israeliterne fik ikke Manna mer, men spiste det År af Høsten i Kana'ans Land.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3248Selv samme Dag talede Herren til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
228Selvdøde og sønderrevne Dyr må han ikke spise for ikke at gøre sig uren derved. Jeg er Herren!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1726Selvsamme Dag blev Abraham og hans Søn Ismael omskåret;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
713Selvsamme Dag gik Noa ind i Arken og med ham hans Sønner Sem, Kam og Jafet, hans Hustru og hans tre Sønnekoner
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1022Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
132Send nogle Mænd af Sted for at undersøge Kana'ans Land, som jeg vil give Israeliterne; een Mand af hver Fædrenestamme skal I sende, og kun Mænd, der er Øverster iblandt dem!
DommerDette er Biblen på danskdanish
923sendte Gud en ond Ånd mellem Abimelek og Sikems Borgere. og Sikems Borgere faldt fra Abimelek,
DommerDette er Biblen på danskdanish
68sendte han en Profet til dem, og denne sagde til dem: Så siger Herren, Israels Gud: Jeg førte eder op fra Ægypten, jeg førte eder ud af Trællehuset,
DommerDette er Biblen på danskdanish
19Senere drog Judæerne ned til Kamp mod Kana'anæerne i Bjergene, i Sydlandet og i Lavlandet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
138ser, at Udslættet har bredt sig på Huden, så skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Set fik også en Søn, som han kaldte Enosj; på den Tid begyndte man at påkalde Herrens Navn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
181Siden åbenbarede Herren sig for ham ved Mamres Lund, engang han sad i Teltdøren på den hedeste Tid af Dagen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
384siden blev hun frugtsommelig igen og fødte en Søn, som hun gav Navnet Onan;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2934Siden blev hun frugtsommelig igen og fødte en Søn; og hun sagde: Nu må da endelig min Mand bolde sig til mig, da jeg har født ham tre Sønner. Derfor gav hun ham Navnet Levi.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2935Siden blev hun frugtsommelig igen og fødte en Søn; og hun sagde:Nu vil jeg prise Herren! Derfor gav hun ham Navnet Juda. Så fik hun ikke flere Børn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2933Siden blev hun frugtsommelig igen og fødte en Søn;og hun sagde: Herren hørte, at jeg var tilsidesat, så gav han mig også ham! Derfor gav hun ham Navnet Simeon.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3019Siden blev Lea frugtsommelig igen og fødte Jakob en sjette Søn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
307Siden blev Rakels Trælkvinde Bilha frugtsommelig igen og fødte Jakob en anden Søn;
DommerDette er Biblen på danskdanish
164Siden fik han Kærlighed til en Kvinde ved Navn Dalila i Sorekdalen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3021Siden fødte hun en Datter, som hun gav Navnet Dina.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3012Siden fødte Leas Trælkvinde Zilpa Jakob en anden Søn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
523Siden jeg har været hos Farao og talt i dit Navn, har han handlet ilde med dette Folk, og frelst dit Folk har du ikke!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5018Siden kom hans Brødre selv og faldt ham til Fode og sagde: Se, vi vil være dine Trælle!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4234Siden skal I bringe eders yngste Broder til mig, for at jeg kan kende, at I ikke er Spejdere, men ærlige Folk; så vil jeg udlevere eders Broder til eder, og I kan frit rejse i Landet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1213sig derfor, at du er min Søster, for at det må gå mig godt, og jeg ikke skal miste Livet for din Skyld!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
112Sig nu til Folket, at hver Mand skal bede sin Nabo, og hver Kvinde sin Naboerske om Sølv og Guld smykker!
DommerDette er Biblen på danskdanish
92Sig til alle Sikems Borgere: Hvad båder eder vel bedst, at halvfjerdsindstyve Mænd, alle Jerubba'als Sønner, eller at en enkelt Mand hersker over eder? Kom i Hu, at jeg er eders Bød og Blod!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
222Sig til Aron og hans Sønner, at de skal behandle Israeliternes Helliggaver, som de helliger mig, med Erefrygt, for at de ikke skal vanhellige mit hellige Navn. Jeg er Herren!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
223Sig til dem: Enhver af alle eders Efterkommere, som i de kommende Slægter i uren Tilstand kommer de Helliggaver nær, Israeliterne helliger Herren, det Menneske skal udryddes fra mit Åsyn. Jeg er Herren!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1428Sig til dem: Så sandt jeg lever lyder det fra Herren, som I har råbt mig i Øret, således vil jeg handle med eder!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1637Sig til Eleazar, Præsten Arons Søn, at han skal tage Panderne ud af Branden og strø Gløderne ud noget derfra; thi hellige
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
252Sig til Israeliterne, at de skal bringe mig en Offerydelse; af enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal I tage min Offerydelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
142Sig til Israeliterne, at de skal vende om og lejre sig ved Pi Hakirot mellem Migdol og Havet; lige over for Bål Zefon skal I lejre eder ved Havet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
56Sig til Israeliterne: Når en Mand eller Kvinde begår nogen af alle de Synder, som Mennesker begår, således at han gør sig skyldig i Svig mod Herren, og det Menneske derved pådrager sig Skyld,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
202Sig til Israeliterne: Om nogen af Israeliterne eller de fremmede, der bor hos Israel, giver sit Afkom hen til Molok, da skal han lide Døden; Landets Indbyggere skal stene ham,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
172Sig til Israelitterne, at Øversterne for Fædrenehusene skal give dig en Stav for hvert Fædrenehus, tolv Stave i alt, og skriv så hver enkelts Navn på hans Stav
DommerDette er Biblen på danskdanish
925Sikems Borgere lagde da Baghold på Bjergtoppene, og de udplyndrede alle vejfarende, der kom forbi dem. Dette meldtes Abimelek.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
346Sikems Fader Hamor gik nu til Jakob for at tale med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
495Simeon og Levi, det Broder Par, Voldsredskaber er deres Våben.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1019Simeoniternes Stammes Hær førtes af Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4610Simeons Sønner Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Kana'anæerkvindens Søn Sjaul;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
122Simeons Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, så mange af dem, som mønstredes ved Optælling af Navnene Hoved for Hoved, alle af Mandkøn, fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2612Simeons Sønners Slægter var følgende: Fra Nemuel stammer Nemueliternes Slægt, fra Jamin Jaminiternes Slægt, fra Jakin Jakiniternes Slægt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
615Simeons. Sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Kana'anæerkvindens Søn Sjaul; det er Simeons Slægter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
417Sisera var imidlertid flygtet til Fods til Keniten Hebers Hustru Jaels Telt, thi der var Fred imellem Kong Jabin af Hazor og Keniten Hebers Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1942Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1536Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
742Sjette Dag kom Gaditernes Øverste, Eljasaf, Deuels Søn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
257Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning på Efoden og Brystskjoldet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
359Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning på Efoden og Brystskjoldet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2636Sjultelas Sønner var følgende: Fra Eran stammer Eraniternes Slægt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Skaf Israelitterne Hævn over Midjaniterne; så skal du samles til din Slægt!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1917skal begge de stridende fremstille sig for Herrens Åsyn, for de Præster og Dommere, der er til den Tid,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2229skal den Mand, der havde Samleje med hende, give Pigens Fader halvtredsindstyve Sekel Sølv og tage hende til Ægte, fordi han krænkede hende; og han har ikke Ret til at skille sig fra hende, så længe han lever.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
159skal du foruden Tyren frembære som Afgrødeoffer tre Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i en halv Hin Olie;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2848skal du komme til at tjene dine Fjender, som Herren vil sende imod dig, under Hunger og Tørst, Nøgenhed og Mangel på alt; han skal lægge Jernåg på din Nakke, indtil de har lagt dig øde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3218skal du svare: Den tilhører din Træl Jakob; det er en Gave. han sender min Herre Esau; selv kommer han bagefter!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
262skal du tage en Del af Førstegrøden af alle de Jordens Frugter, som du høster af det Land, Herren din Gud giver dig, og lægge dem i en Kurv og begive dig til det Sted, Herren din Gud udvælger til Bolig for sit Navn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
347skal du tage fem Sekel for hvert Hoved, efter hellig Vægt skal du tage dem, tyve Gera på en Sekel;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
63skal han afholde sig fra Vin og stærk Drik; Vineddike og stærk Drik må han ikke drikke, ej heller nogen som helst drik af Druer; han må hverken spise friske eller tørrede Druer;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2527skal han udregne, hvor mange År der er gået siden Salget, og kun tilbagebetale Manden der købte det, for den Tid, der er tilbage, og derpå igen overtage sin Ejendom.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1912skal hans Bys Ældste sende Bud og lade ham hente hjem derfra og overgive ham i Blodhævnerens Hånd, og han skal lade sit Liv.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
13Skal hans Offergave af Hornkvæget være et Brændoffer, så skal det være et lydefrit Handyr, han bringer; til Åbenbaringsteltets Indgang skal han bringe det for at vinde Herrens Velbehag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
259skal hans Svigerinde i de Ældstes Påsyn gå hen til ham, drage hans Sko af hans Fod og spytte ham i Ansigtet og tage til Orde og sige: Således gør man ved den Mand, som ikke vil opbygge sin Broders Slægt!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
87skal I bryde frem fra Bagholdet og tage Byen, thi HERREN eders Gud vil give den i eders Hånd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3352skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2224skal I føre dem begge ud til Byens Port og stene dem til Døde, Pigen fordi hun ikke skreg om Hjælp i Byen, og Manden, fordi han krænkede sin Næstes Brud. Således skal du udrydde det onde af din Midte.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1132skal I omhyggeligt handle efter alle de Anordninger og Lovbud, jeg i Dag forelægger eder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4634skal I sige: Dine Trælle har drevet Kvægavl fra Barnsben af ligesom vore Fædre! for at I kan komme til at bo i Gosens Land. Thi enhver Hyrde er Ægypterne en Vederstyggelighed.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3511skal I udse eder nogle Byer, I kan have som Tilflugtsbyer, så at en Manddraber, der begår et Drab af Vanvare, kan ty derhen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2221skal man føre hende hen foran hendes Faders Husdør, og Mændene i hendes By skal stene hende til Døde, fordi hun har begået en Udåd i Israel ved at bedrive Hor i sin Faders Hus. Således skal du udrydde det onde af din Midte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1438skal Præsten gå ud af Huset til Husets Dør og holde Huset lukket i syv Dage.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
144skal Præsten give Ordre til at tage to levende, rene Fugle, Cedertræ, karmoisinrødt Garn og en Ysopkvist til den, der skal renses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1440skal Præsten give Ordre til at udtage de angrebne Sten og kaste dem hen på et urent Sted uden for Byen
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1444skal Præsten komme og syne Huset, og viser det sig da, at Pletten har bredt sig på Huset, så er det ondartet Spedalskhed, der er på Huset; det er urent.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1339skal Præsten syne dem; og hvis der da på deres Hud viser sig hvide Pletter, det er ved at svinde, er det Blegner, der er brudt ud på Huden; han er ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1330skal Præsten syne det syge Sted, og hvis det da ser ud til at ligge dybere end Huden udenom og der er guldgule, tynde Hår derpå, så skal Præsten erklære ham for uren; det er Skurv, Spedalskhed i Hoved eller Skæg.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2723skal Præsten udregne ham Vurderingssummen til næste Jubelår, og han skal da straks erlægge Vurderingssummen som Helliggave til Herren;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1913Skån ham ikke, men rens Israel for den uskyldiges Blod, at det må gå dig vel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1621Skil eder ud fra denne Menighed, så vil jeg i et Nu tilintetgøre den!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2716Skindene af Gedekiddene lagde hun om hans Hænder og om det glatte på hans Hals,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1516Skræk og Angst faldt over dem, ved din Arms Vælde blev de målløse som Sten, til dit Folk var nået frem, o Herre, til Folket, du vandt dig, var nået frem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1814Skulde noget være umuligt for Herren? Næste År ved denne Tid kommer jeg til dig igen, og så har Sara en Søn!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2411Skynd dig derhen, hvor du kom fra! Jeg lovede dig rigelig Løn, men mon har Herren unddraget dig den!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
459Skynd jer nu hjem til min Fader og sig til ham: Din Søn Josef lader sige: Gud har sat mig til Hersker over hele Ægypten; kom uden Tøven ned til mig
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
325Skændselsmennesker sveg ham, en forvent og vanartet Slægt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2917Skær så Væderen i Stykker, tvæt dens Indvolde og Skinneben, læg dem på Stykkerne og Hovedet
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
133skønt han vandrede foran eder på Vejen for at udsøge Lejrpladser til eder, om Natten i Ilden, for at I kunde se, hvor I skulde gå, og om dagen i Skyen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1919skønt jeg har både Strå og Foder til vore Æsler og Brød og Vin til mig selv, din Trælkvinde og din Træls Tjener; vi mangler intet!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2911Slagt så Tyren for Herrens Åsyn ved Indgangen til Åbenbaringsteltet
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2916Slagt så Væderen, tag dens Blod og spræng det rundt om på Alteret.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2920Slagt så Væderen, tag noget af dens Blod og stryg det på Arons og hans Sønners højre Øreflip og på deres højre Tommelfinger og højre Tommeltå og spræng Resten af Blodet rundt om på Alteret.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3918Snorenes anden Ende anbragte de i de to Fletværker og fæstede dem på Forsiden af Efodens Skulderstykker.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2825Snorenes anden Ende skal du anbringe i det Fletværker og fæste dem på Forsiden af Efodens Skulderstykke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1421Sodomas Konge sagde derpå til Abram: Giv mig Menneskene og behold selv Godset!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3238som åd deres, Slagtofres Fedme og drak deres Drikofres Vin? Lad dem rejse sig og hjælpe eder, lad dem være eder et Skjul!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
293som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for Tyren, to Tiendedele for Væderen
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
347som bevarer Miskundhed mod Tusinder, som tilgiver Brøde, Overtrædelse og Synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer Fædres Brøde på Børn og Børnebørn, på dem i tredje og fjerde Led!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
246Som Dale, der strækker sig vidt, som Haver langs med en Flod, som Aloetræer, Herren har plantet, som Cedre ved Vandets Bred.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
820Som de Folk, Herren lader gå til Grunde for eder, skal I gå til Grunde, til Straf for at I ikke vilde adlyde Herren eders Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
183Som de handler i Ægypten, hvor I opholdt eder, må I ikke handle, og som de handler i Kana'ans Land, hvor jeg fører eder hen, må I ikke handle; I må ikke vandre efter deres Anordninger.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3317Som den unge Okses er hans Højhed, som Vildoksens er hans Horn; med dem nedstøder han Folkene, så vidt som Jorden strækker sig. Sådan er Efraims Titusinder, sådan er Manasses Tusinder!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3233som Dragegift er deres Vin, som Øglers gruelige Edder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1934som en af eders egne skal I regne den fremmede, der bor hos eder, og du1 skal elske ham som dig selv, thi I var selv fremmede i Ægypten. Jeg et Herren eders Guld!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2553Som en År for År lejet Daglejer skal han være hos ham; du må ikke roligt se på, at Køberen bruger sin Magt over ham med Hårdhed.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1640som et Mindetegn for Israelitterne om, at ingen Lægmand, ingen, som ikke hører til Arons Efterkommere, må træde frem for at ofre Røgelse for Herrens Åsyn, for at det ikke skal gå ham som Kora og hans Tilhængere, således som Herren havde sagt ham ved Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1520Som Førstegrøde af eders Grovmel skal I yde en Kage som Offerydelse; på samme Måde som Offerydelsen af Tærskepladsen skal I yde den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2233som førte eder ud af Ægypten for at være eders Gud. Jeg er Herren!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
529som han gav Navnet Noa, idet, han sagde: Han skal skaffe os. Trøst i vort møjefulde Arbejde med Jorden, som Herren har forbandet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3715Som han nu flakkede om på Marken, var der en Mand, som traf ham og spurgte: Hvad søger du efter?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
119som Herren havde pålagt Moses. Således mønstrede han dem i Sinaj Ørken.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
738som Herren pålagde Moses på Sinaj Bjerg, den Dag han bød Israeliterne at bringe Herren deres Offergaver i Sinaj Ørken.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
831som HERRENs Tjener Moses havde pålagt Israeliterne, i Overensstemmelse med, hvad der står skrevet i Moses's Lovbog, et Alter af utilhugne Sten, hvorover der ikke var svunget Jern; og de bragte HERREN Brændofre og ofrede Takofre der.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1434Som I brugte fyrretyve Dage til at undersøge Landet, således skal I undgælde for eders Misgerninger i fyrretyve År, eet År for hver Dag, og således få mit Mishag at føle.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2717som kan drage ud og hjem i Spidsen for dem og føre dem ud og hjem, for at ikke Herrens Menighed skal blive som en Hjord uden Hyrde!
DommerDette er Biblen på danskdanish
108som kuede og mishandlede Israelitterne i det År; i atten År kuede de alle Israelitterne hinsides Jordan i Amoritemes Land i Gilead.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
293som man først væltede bort, når alle Hjordene var samlede, for siden, når Dyrene var vandet, at vælte den på Plads igen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
52som Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet Menneske, da de blev skabt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
339som sagde om sin Fader: Jeg så ham aldrig! som ikke brød sig om sine Brødre og ikke kendtes ved sine Sønner, thi de holdt dit Ord og holdt fast ved din Pagt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1018som skaffer den faderløse og Enken Ret og elsker den fremmede og giver ham Brød og klæder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2624som skal bestå af to Stykker forneden og ligeledes af to Stykker foroven, indtil den første Ring; således skal de begge indrettes for at danne de to Hjørner.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2115som strækker sig til Ars Sæde og læner sig til Moabs Grænse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
442som Tilflugtsteder for Manddrabere, der uforsætligt slår et andet Menneske ihjel uden i Forvejen at have båret Nag til ham, for at de kan redde Livet ved at ty til en af disse Byer,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
117som vi har adlydt Moses i alt, vil vi adlyde dig. Måtte kun HERREN din Gud være med dig, som han var med Moses!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3211Som Ørnen, der purrer sin Yngel ud og svæver over sine Unger, løftede han det på sit Vingefang og bar det på sine Vinger.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
197spises det den tredje Dag, er det at regne for råddent Kød og vinder ikke Guds Velbehag;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
407spurgte han dem: Hvorfor ser I så ulykkelige ud i Dag?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4019spændte Teltdækket ud over Boligen og lagde Teltdækkets Dække ovenover, som Herren havde pålagt Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
713Stå derfor op, lad Folket hellige sig og sig: Helliger eder til i Morgen, thi så siger HERREN, Israels Gud: Der er Band i din Midte, Israel; og du kan ikke holde Stand over for dine Fjender, før I skaffer Bandet bort fra eder!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
316standsede Vandet, som kom ovenfra, og stod som en Vold langt borte, oppe ved Byen Adam, som ligger ved Zaretan, medens det Vand, som flød ned mod Araba- eller Salthavet, løb helt bort; således gik Folket over lige over for Jeriko.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3249Stig op på Abarimbjerget der, Nebobjerget i Moabs Land over for Jeriko, og se ud over Kana'ans Land, som jeg vil give Israelitterne i Eje!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
406Stil Brændofferalteret op foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
405Stil Guldalteret til Røgelsen op foran Vidnesbyrdets Ark og hæng Forhænget op foran Boligens Indgang.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3226stillede han sig ved Indgangen til Lejren og sagde: Hvem der er for Herren, han komme hid til mig! Da samlede alle Leviterne sig om ham,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2212Stjæles det derimod fra ham, skal han give Ejeren Erstatning.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1418Storken, de forskellige Arter af Hejrer, Hærfuglen og Flagermusen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1119Storken, de forskellige Arter af Hejrer, Hærfuglen og Flagermusen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
59Strengt Arbejde skal de Mennesker have, for at de kan være optaget deraf og ikke af Løgnetale.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1415Strudsen, Takmasfuglen, Mågen, de forskellige Arter af Høge,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1116Strudsen, Takmasfuglen, Mågen, de forskellige Arter af Høge,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
167strækker sig så fra Janoa ned til Atarot og Na'ara, støder op til Jeriko og ender ved Jordan.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
155Strømmene dækked dem, de sank som Sten i Dybet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2515Stængerne skal blive i Ringene, de må ikke tages ud.
DommerDette er Biblen på danskdanish
413stævnede han alle sine Stridsvogne, 900 jernbeslagne Vogne, og hele sin Krigsstyrke fra Harosjet Haggojim til Kisjonbækken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3522Støder han derimod til ham af Vanvare, ikke i Fjendskab, eller kaster han et Redskab på ham, uden at det er i ond Hensigt,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3214Surmælk fra Køer, Mælk fra Småkvæg, dertil Fedt af Lam og Vædre, af Tyre fra Basan og Bukke og Hvedens Fedme tillige, og Drueblod drak du, Vin.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2440svarede han: Herren, for hvis Åsyn jeg har vandret, vil sende sin Engel med dig og lade din Rejse lykkes, så du kan tage min Søn en Hustru af min Slægt og min Faders Hus;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2130svarede han: Jo, de syv Lam skal du modtage af min Hånd til Vidnesbyrd om, at jeg har gravet denne Brønd.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4426svarede vi: Vi kan ikke rejse derned, hvis ikke vor yngste Broder følger med, thi vi bliver ikke stedt for Mandens Åsyn, medmindre vor yngste Broder er med!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
117Svinet, thi det har vel Klove, helt spaltede Klove, men tygger ikke Drøv; det skal være eder urent.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2923Svovl og Salt, hele Landet afsvedet, så det ikke kan tilsåes og ingen Afgrøde give, og ingen Urter kan gro deri, som dengang Sodoma og Gomorra, Adma og Zebojim blev ødelagt, da Herren lod dem gå under i sin Vrede og Harme, da skal de spørge,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1815Sydgrænsen begynder ved Udkanten af Kirjat-Ba'al, og Grænsen går til Neftoas Vandkilde;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
343Sydlandet og Jordanegnen, Sænkningen ved Jeriko, Palmestaden, lige til Zoar.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1710Sydsiden tilhører Efraim og Nordsiden Manasse. Havet danner Grænse; mod Nord støder de op til Aser, mod Øst til Issakar.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2937Syv dage skal du fuldbyrde Soningen på Alteret og hellige det; således bliver Alteret højhelligt; enhver, der kommer i Berøring med Alteret, bliver hellig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1615Syv Dage skal du holde Højtid for Herren din Gud, på det Sted Herren udvælger, thi Herren din Gud vil velsigne dig i alt, hvad du avler, og alt, hvad du arbejder med; derfor skal du kun være glad.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2336Syv dage skal I bringe Herren Ildofre; og på den ottende Dag skal I holde Højtidsstævne og bringe Herren Ildofre; det er festlig Samling, I må intet Arbejde gøre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
169Syv Uger skal du tælle frem; den Dag du sætter Seglen til Hornet, skal du begynde at tælle.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
748Syvende Dag kom Efraimiternes Øverste, Elisjama, Ammihuds Søn:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712sæt nu, at min Fader føler på mig, så står jeg for ham som en Bedrager og henter mig en Forbandelse og ingen Velsignelse!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
403Sæt så Vidnesbyrdets Ark derind og hæng Forhænget op for Arken.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2841Sønner og Døtre skal du avle, men du skal ikke beholde dem, thi de skal gå i Fangenskab.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Sørg derfor for at finde nogle kloge, forstandige.og erfarne Mænd i hver Stamme, som jeg kan sætte i Spidsen for eder!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
418Sørg for, at Kehatiternes Slægters Stamme ikke udryddes af Leviternes Midte!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1818Søster må du ikke tage til Søsters Medhustru, så længe Søsteren lever, så du blotter både den enes og den andens Blusel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2025Tag Aron og hans Søn Eleazar og før dem op på Bjerget Hor;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
82Tag Aron og hans Sønner sammen med ham, Klæderne, Salveolien, Syndoffertyren, de to Vædre og Kurven med de usyrede Brød
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3126Tag denne Lovbog og læg den ved Siden af Herren eders Guds Pagts Ark, for at den der kan være Vidne imod dig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
273tag derfor dine Jagtredskaber, dit Pilekogger og din Bue og gå ud på Marken og skyd mig et Stykke Vildt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
299Tag derfor Vare på denne Pagts Ord og gør efter dem, for at I kan få Lykke til al eders Gerning.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2926Tag derpå Brystet af Arons Indsættelsesvæder og udfør Svingningen dermed for Herrens Åsyn: det skal være din Del.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2925Tag det så igen fra dem og bring det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet til en liflig Duft for Herrens Åsyn, et Ildoffer er det for Herren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
248Tag dig i Vare med Spedalskhed, så du meget omhyggeligt handler efter alt, hvad Levitpræsterne lærer eder; som jeg har påbudt dem, skal I omhyggeligt handle.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2321Tag dig vel i Vare for ham og adlyd ham; vær ikke genstridig imod ham, thi han skal ikke tilgive eders Overtrædelser, efterdi mit Navn er i ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3311Tag dog den Velsignelse, som er dig bragt, thi Gud har været mig nådig, og jeg har fuldt op! Således nødte han ham, til han tog det.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
238Tag ikke mod Bestikkelse, thi Bestikkelse gør den seende blind og fordrejer Sagen for dem, der har Ret.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
345Tag Leviterne i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for deres Kvæg, så at Leviterne kommer til at tilhøre mig Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
417Tag nu i din Hånd denne Stav, som du skal gøre Tegnene med!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1232Tag også eders Småkvæg og Hornkvæg med, som I har forlangt, og drag bort; og bed også om Velsignelse for mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3410tag Ophold hos os, og Landet skal stå eder åbent; slå eder ned og drag frit omkring og saml eder Ejendom der!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2913Tag så alt Fedtet på Indvoldene, Leverlappen og begge Nyrerne med Fedtet på dem og bring det som Røgoffer på Alteret;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
295Tag så Klæderne og ifør Aron Kjortelen, Efodkåben, Efoden og Brystskjoldet og bind Efoden fast på ham med Bæltet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2921Tag så noget af Blodet på Alteret og af Salveolien og stænk det på Aron og hans Klæder, ligeledes på hans Sønner og deres Klæder. så bliver han hellig, han selv og hans Klæder og ligeledes hans Sønner og deres klæder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
297Tag så Salveolien og udgyd den på hans Hoved og salv ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
409Tag Salveolien og salv Boligen og alle Ting de1i, og du skal hellige den med alt dens Tilbehør, så den bliver hellig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
208Tag Staven og kald så tillige med din Broder Aron Menigheden sammen og tal til Klippen i deres Påsyn, så giver den Vand; lad Vand strømme frem af Klippen til dem og skaf Menigheden og dens Kvæg noget at drikke!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
161Tag Vare på Abib Måned og hold Påske for Herren din Gud; thi i Abib Måned førte Herren din Gud dig ved Nattetide ud af Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
512Tag Vare på Hviledagen, så du holder den hellig, således som Herren din Gud har pålagt dig!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
172Tal til Aron og hans Sønner og alle Israeliterne og sig til dem: Dette har Herren påbudt:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2218Tal til Aron og hans Sønner og alle Israeliterne og sig til dem: Om nogen af Israels Hus eller af de fremmede i Israel bringer sin Offergave, hvad enten det er deres Løfteoffer eller Frivilligoffer, de bringer Herren som Brændoffer,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
618Tal til Aron og hans Sønner og sig: Dette er Loven om Syndofferet. Der, hvor Brændofferet slagtes. skal Syndofferet slagtes for Herrens Åsyn; det er højhelligt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
623Tal til Aron og hans Sønner og sig: Når I velsigner Israeliterne, skal I sige til dem:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
82Tal til Aron og sig til ham: Når du sætter Lamperne på, skal du sætte dem således, at de syv Lamper kaster Lyset ud over Pladsen foran Lysestagen!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2117Tal til Aron og sig: Ingen af dit Afkom i de kommende Slægter, som har en Legemsfejl, må træde frem for at frembære sin Guds Spise,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
192Tal til hele Israeliternes Menighed og sig til dem: I skal være hellige, thi jeg Herren eders Gud er hellig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
123Tal til hele Israels Menighed og sig: På den tiende Dag i denne Måned skal hver Familiefader tage et Lam, et Lam for hver Familie.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
232Tal til Israeliterne og sig til dem: Hvad angår Herrens Festtider, hvilke I skal udråbe som Højtidsstævner, da er mine Festtider følgende:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
182Tal til Israeliterne og sig til dem: Jeg er Herren eders Gud!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
512Tal til Israeliterne og sig til dem: Når en Hustru forser sig imod sin Mand og er ham utro,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
62Tal til Israeliterne og sig til dem: Når en Mand eller Kvinde vil aflægge et Nasiræerløfte for således at indvie sig til Herren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
152Tal til Israeliterne og sig til dem: Når en Mand får Flåd fra sin Blusel, da er dette hans Flåd urent.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2310Tal til Israeliterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg vil give eder, og høster dets Høst, skal I bringe Præsten Førstegrødeneget af eders Høst.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
252Tal til Israeliterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg vil give eder, skal Landet holde Sabbatshvile for. Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
12Tal til Israeliterne og sig til dem: Når nogen af eder vil bringe Herren en Offergave af Kvæget, da skal Offergaven, I vil bringe, tages at Hornkvæget eller Småkvæget.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
272Tal til Israeliterne og sig til dem: Når nogen vil indfri et Løfte til Herren med et Pengebeløb, et Løfte, der gælder Mennesker,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
112Tal til Israeliterne og sig: Af alle Dyr på Jorden må du spise følgende:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
202Tal til Israeliterne og sig: Afgiv de Tilflugtsbyer, jeg talede til eder om ved Moses,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2334Tal til Israeliterne og sig: Den femtende Dag i samme syvende Måned skal Løvhyttefesten fejres, den skal fejres i syv Dage for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2324Tal til Israeliterne og sig: Den første dag i den syvende Måned skal I holde Hviledag med Hornblæsning til Ihukommelse og med Højtidsstævne;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
729Tal til Israeliterne og sig: Den, der bringer Herren sit Takoffer, skal af sit Takoffer frembære for Herren den ham tilkommende Offergave;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
723Tal til Israeliterne og sig: I må ikke spise noget som helst Fedt af Okser, Får eller Geder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
122Tal til Israeliterne og sig: Når en Kvinde bliver frugtsommelig og føder en Dreng, skal hun være uren i syv Dage; ligesom i den Tid hun har sin månedlige Urenhed, skal hun være uren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
910Tal til Israeliterne og sig: Når nogen af eder eller eders Efterkommere er blevet uren ved et Lig eller er ude på en lang Rejse, skal han alligevel holde Påske for Herren;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
42Tal til Israeliterne og sig: Når nogen af Vanvare forsynder sig mod noget af Herrens Forbud og overtræder et af dem, da skal følgende iagttages:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1538Tal til Israelitterne og sig til dem, at de Slægt efter Slægt skal sætte Kvaster på Fligene af deres Klæder, og at de på hver enkelt Kvast skal sætte en violet Purpursnor.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3510Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3351Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1518Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg fører eder til,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
152Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg vil give eder at bo i,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1826Tal til Leviterne og sig til dem: Når I af Israelitterne modtager Tienden, som jeg har givet eder som den Arvelod, I skal have af dem, så skal I yde Herren en Offerydelse deraf, Tiende af Tienden;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1624Tal til Menigheden og sig: Fjern eder fra Pladsen omkring Koras, Datans og Abirams Bolig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
217talede Herren til mig og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
629talede Herren til Moses således: Jeg er Herren! Forkynd Farao, Ægyptens Konge, alt, hvad jeg siger dig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1131Tara tog sin Søn Abram, sin Sønnesøn Lot, Harans Søn, og sin Sønnekone Saraj, hans Søn Abrams Hustru, og førte dem fra Ur Kasdim for at begive sig til Kana'ans Land; men da de kom til Karan, slog de sig ned der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1132Taras Levetid var 205 År; og Tara døde i Karan.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1827thi alle disse Vederstyggeligheder øvede Indbyggerne, som var der før eder, og Landet blev urent
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1443Thi Amalekiterne og Kana'anæerne vil møde eder der, og I skal falde for Sværdet; I har jo vendt eder fra Herren, og Herren er ikke med eder!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3011Thi Budet, som jeg i Dag pålægger dig, er dig ikke ufatteligt og er heller ikke langt borte.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1519Thi da Faraos Heste med hans Vogne og Ryttere drog ud i Havet, lod Herren Havets Vande strømme tilbage over dem, medens Israeliterne gik gennem Havet på tør Bund.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1117thi da vil Herrens Vredeblusse op imod eder, og han vil lukke Himmelen, så der ikke falder Regn, og Jorden ikke giver Grøde, og I skal hurtigt udryddes af det herlige Land, Herren vil give eder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
65thi de drog op med deres Hjorde og Telte og kom talrige som Græshopper, så hverken de selv eller deres Kameler kunde tælles, og de trængte ind i Landet for at hærge det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3228Thi de er et rådvildt Folk, og i dem er der ikke Forstand.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
816thi de er skænket mig som Gave af Israelitternes Midte; i Stedet for alt hvad der åbner Moders Liv, alle førstefødte hos Israeliterne, har jeg taget mig dem til Ejendom.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2518thi de faldt over eder med de Rænker, de spandt imod eder i den Sag med Peor og med Hozbi, den midjanitiske Høvdings Datter, deres Landsmandinde, der dræbtes, den Dag Plagen brød løs for Peors Skyld.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1630Thi den Dag skaffes der eder Soning til eders Renselse; fra alle eders Synder renses I for Herrens Åsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2227thi den er det eneste, han har at dække sig med, det er den, han hyller sit Legeme i; hvad skulde han,ellers ligge med? Og når han råber til mig, vil jeg høre ham, thi jeg er barmhjertig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
914Thi denne Gang vil jeg sende alle mine Plager mod dig selv og mod dine Tjenere og dit Folk, for at du kan kende, at der er ingen som jeg på hele Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3222Thi der flammer en Ild i min Vrede, som brænder til Dødsrigets Dyb; den fortærer Jorden med dens Grøde og antænder Bjergenes Grunde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1511Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig Du skal villigt lukke din Hånd op for din nødlidende og fattige Broder i dit Land.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3231Thi deres Klippe er ikke som vor, det ved vore Fjender bedst selv!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2312Thi dersom I falder fra og slutter eder til Levningerne af disse Folk, som er tilbage iblandt eder, og, besvogrer eder med dem eller, indlader eder i Forbindelse med dem,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2512thi det er et Jubelår, helligt skal det være eder; I skal spise, hvad Marken bærer af sig selv.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3247thi det er ikke tomme Ord uden Betydning for eder, men af dem afhænger eders Liv, og ved at følge det Ord skal I få et langt Liv i det Land, som l skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1110Thi det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, er ikke som Ægypten, hvorfra I drog ud! Når du der havde sået din Sæd, måtte du vande Landet med din Fod, som en Urtehave;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1814Thi disse Folk, som du skal drive bort, hører på dem, der tager Varsler og driver Spådomskunst; men sligt har Herren din Gud ikke tilladt dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
142Thi du er et Folk, der er helliget Herren din Gud, og dig har Herren udvalgt til at være hans Ejendomsfolk blandt alle Folk på Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
76Thi du er et Folk, der er helliget Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt til sit Ejendomsfolk blandt alle Folk på Jorden.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3414Thi du må ikke tilbede nogen anden Gud, thi Nidkær er Herrens Navn, nidkær Gud er han.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
915Thi ellers havde jeg nu udrakt min Hånd for at ramme dig og dit Folk med Pest, så du blev udryddet fra Jordens Overflade;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
431Thi en barmhjertig Gud er Herren din Gud; han slipper dig ikke og lader dig ikke gå til Grunde og glemmer ikke Pagten med dine Fædre, som han tilsvor dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2516Thi en Vederstyggelighed for Herren din Gud er enhver, der øver sligt, enhver, der begår Svig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
129thi endnu er I jo ikke kommet til det Hvilested og den Arvelod, Herren din Gud vil give dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1812thi enhver, der gør sligt, er Herren vederstyggelig, og for disse Vederstyggeligheders Skyld er det, at Herren din Gud driver dem bort foran dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
725Thi enhver, der spiser Fedtet af det Kvæg, hvoraf der bringes Herren Ildofre, den, der spiser noget deraf, skal udryddes af sit Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
209Thi enhver, som forbander sin Fader og sin Moder, skal lide Døden; han har forbandet sin Fader og sin Moder, derfor hviler der Blodskyld på ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2329Thi enhver, som ikke faster på denne Dag, skal udryddes af sin Slægt;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1829Thi enhver, som øver nogen af alle disse Vederstyggeligheder, de, der øver dem, skal udryddes af deres Folk.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3232Thi fra Sodoma stammer deres Vinstok og fra Gomorras Marker; deres Druer er giftige Druer, og beske er deres Klaser;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3030thi før jeg kom, ejede du kun lidet, men nu har du Overflod; Herren har velsignet dig, hvor som helst jeg satte min Fod. Men når kan jeg komme til at gøre noget for mit eget Hus?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
432Thi gransk dog i de henfarne Tider, der gik forud for dig, lige fra den Tid af da Gud skabte Menneskene på Jorden, og fra den ene Ende af Himmelen til den anden, om der er sket noget så stort som dette, eller om dets Lige er hørt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1810Thi Gud bar givet det i eders Hånd et Sted, hvor der ikke er Mangel på nogen Verdens Ting! Når l kommer derhen, kommer I til et Folk, der lever i Tryghed, og det er et vidtstrakt Land!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
185Thi ham har Herren din Gud udvalgt blandt alle dine Stammer, så at han og hans Sønner altid skal gøre Præstetjeneste i Herrens Navn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1531Thi han har ringeagtet Herrens Ord og brudt hans Bud; det Menneske skal udryddes, hans Misgerning kommer over ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3528thi han skal blive i sin Tilflugtsby indtil Ypperstepræstens Død; først efter Ypperstepræstens Død kan Manddraberen vende tilbage til den Jord, han ejer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1315thi hele det Land, du ser, vil jeg give dig og dit Afkom til evig Tid,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3252Thi her ovre fra skal du se ud over Landet, men du skal ikke komme derind, ind i det Land, jeg vil give Israelitterne!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2314Thi Herren din Gud drager med midt i din Lejr for at hjælpe dig og give dine Fjender i din Magt; derfor skal din Lejr være hellig, for at han ikke skal se noget hos dig, der vækker Væmmelse, og vende sig fra dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
424Thi Herren din Gud er en fortærende Ild, en nidkær Gud!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
615thi Herren din Gud er en nidkær Gud i din Midte; ellers vil Herren din Guds Vrede blusse op imod dig, så han udrydder dig af Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
27thi Herren din Gud har velsignet dig i alt, hvad du har taget dig for, han har sørget for dig på din Vandring gennem denne store Ørken; i fyrretyve År har, Herren din Gud nu været med dig, du har ikke manglet noget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
87Thi Herren din Gud vil føre dig ind i et herligt Land, et Land med Vandbække, Kilder og Strømme, der vælder frem på Bjerg og Dal,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
156Thi Herren din Gud vil velsigne dig, som han lovede dig, og du skal låne ud til mange Folk, men selv skal du ikke låne; og du skal få Magt over mange Folk, men de skal ikke få Magt over dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
204Thi Herren eders Gud drager med eder for at stride for eder mod eders Fjender og give eder Sejr.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1017Thi Herren eders Gud er Gudernes Gud og Herrernes Herre, den store, vældige, forfærdelige Gud, som ikke viser Personsanseelse eller lader sig købe,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
423thi HERREN eders Gud lod Jordans Vand tørre bort foran eder, indtil I var kommet over, ligesom HERREN eders Gud gjorde med det røde Hav, som han lod tørre bort foran os, indtil vi var kommet over,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2665thi Herren havde sagt til dem, at de skulde dø i Ørkenen. Derfor var der ingen tilbage af dem undtagen Kaleb, Jetunnes Søn, og Josua, Nuns Søn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1223Thi Herren vil gå omkring og slå Ægypterne, og når han da ser Blodet på Overliggeren og de to Dørstolper, vil han gå Døren forbi og ikke give Ødelæggeren Adgang til eders Huse for at slå eder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1120thi HERREN voldte, at de forhærdede deres Hjerter, så de drog i Kamp mod Israel, for at de skulde lægge Band på dem uden Skånsel og udrydde dem, som HERREN havde pålagt Moses.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Thi Herrens Navn vil jeg forkynde, Ære skal I give vor Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4038Thi Herrens Sky lå over Boligen om Dagen, og om Natten lyste Ild i Skyen for alle Israeliternes Øjne under hhele deres Vandring.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2126Thi Hesjbon var Amoriterkongen Sihons By; han havde angrebet Moabs forrige konge og frataget ham hele hans Land indtil Arnon.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
526Thi hvilken dødelig har nogen Sinde som vi hørt den levende Guds Røst ud fra Ilden og levet?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1122Thi hvis I vogter vel på alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger eder at holde, så I elsker Herren eders Gud og vandrer på alle hans Veje og hænger fast ved ham,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
47Thi hvor er der vel et stort Folk, som har Guder, der kommer til det, således som Herren vor Gud gør det, når vi kalder på ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4434Thi hvorledes skulde jeg kunne drage hjem til min Fader, når jeg ikke har Drengen med? Jeg vil ikke kunne være Vidne til den Ulykke, der rammer min Fader!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
56thi i fyrretyve År havde Israeliterne vandret i Ørkenen, indtil hele Folket, de våbenføre Mænd, som var draget ud af Ægypten, var døde, fordi de ikke havde adlydt HERRENs Røst, hvorfor HERREN havde svoret, at han ikke vilde lade dem se det Land, HERREN havde tilsvoret deres Fædre at ville give os, et Land, der flyder med Mælk og Honning.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2011Thi i seks Dage gjorde Herren Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende Dag hvilede han; derfor har Herren velsignet Hviledagen og helliget den.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1131Thi I står jo nu i Begreb med at overskride Jordan for at gå ind og tage det Land i Besiddelse, som Herren eders Gud vil give eder. Når I da har taget det i Besiddelse og bosat eder der,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2916Thi I ved jo selv, at vi boede i Ægypten, og at vi drog igennem de forskellige Folkeslags Lande,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2128Thi Ild for ud fra Hesjbon, Ildslue fra Sihons Stad, den fortærede Moabs Byer, opåd Arnons Højder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
367Thi ingen Arvelod, der tilhører Israel, må gå over fra en Stamme til en anden, men Israelitterne skal holde fast hver ved sin fædrene Stammes Arvelod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1144thi jeg er Herren eders Gud, og I skal hellige eder og være hellige, thi jeg er hellig. Gør eder ikke urene ved noget som helst Kryb, der rører sig på Jorden;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1145thi jeg er Herren, der førte eder op fra Ægypten for at være eders Gud; I skal være hellige, thi jeg er hellig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4015thi jeg er stjålet fra Hebræernes Land og har heller ikke her gjort noget, de kunde sætte mig i Fængsel for.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
919Thi jeg frygtede for, at Herren skulde tilintetgøre eder i den Vrede og Harme, som opfyldte ham imod eder. Og Herren bønhørte mig også den Gang!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3127thi jeg keder din Genstridighed og Halsstarrighed. Se, endnu i mit levende Live har I været genstridige mod Herren, hvor meget mere da ikke, når jeg er død!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3240Thi jeg løfter min Hånd mod Himlen og siger: Så sandt jeg lever evindelig,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
422thi jeg skal dø i Landet her; jeg skal ikke komme over Jordan, men I skal komme over og tage dette herlige Land i Besiddelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3129Thi jeg ved, at når jeg er død, vil t handle ilde og vige bort fra den Vej, jeg har anvist eder, og Ulykken skal ramme eder i de kommende Tider, fordi l gør, hvad der er ondt i Herrens Øjne, og krænker ham med eders Hænders Gerning.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3424Thi jeg vil drive Folkeslag bort foran dig og gøre dine Landemærker vide, og ingen skal attrå dit Land, medens du drager hen for at stedes for Herren din Guds Åsyn tre Gange 01n Året.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3120Thi jeg vil føre dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre, et Land, der flyder med Mælk og Honning; men når det har spist sig mæt og mæsket sig, vil det vende sig til fremmede Guder og dyrke dem, og det vil ringeagte mig og bryde min Pagt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Thi Kong Og af Basan var den eneste, der endnu var tilbage af Refaiterne; hans Kiste, en Jernkiste, står jo endnu i Rabba i Ammon, ni Alen lang og fire Alen bred efter vanligt Mål.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1711Thi Kødets Sjæl er i Blodet, og jeg har givet eder det til Brug på Alteret til at skaffe eders Sjæle Soning; thi det er Blodet, som skaffer Soning, fordi det er Sjælen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
187Thi Leviterne får ingen Del iblandt eder, da HERRENs Præstedømme er deres Arvelod; og Gad, Ruben og Manasses halve Stamme har på Jordans Østside fået deres Arvelod, som HERRENs Tjener Moses gav dem!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
176Thi Manasses Døtre fik Arvelod blandt hans Sønner. Men Landet Gilead tilfaldt Manasses øvrige Efterkommere.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
117Thi med egne Øjne har I set al den Stordåd, Herren har øvet!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
817Thi mig tilhører alt det førstefødte hos Israeliterne, både af Mennesker og Kvæg. Dengang jeg slog alle de førstefødte i Ægypten, helligede jeg dem til at være min Ejendom.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
313thi mig tilhører alt det førstefødte. Dengang jeg dræbte alt det førstefødte i Ægypten, helligede jeg mig alt det førstefødte i Israel, både af Mennesker og Dyr; mig Herren skal de tilhøre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2555Thi mig tilhører Israeliterne som Trælle; mine Trælle er de, thi jeg førte dem ud af Ægypten. Jeg er Herren eders Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2542thi mine Trælle er de, som jeg førte ud af Ægypten; de må ikke sælges, som man sælger Trælle.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2323Thi mod Jakob hjælper ej Galder, Trolddom ikke mod Israel. Nu siger man om Jakob og om Israel: Hvad har Gud gjort?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
143Thi Moses havde givet de halvtredje Stammer Arvelod hinsides Jordan; men Leviterne gav han ikke Arvelod iblandt dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1714Thi om alt Køds Sjæl gælder det, at dets Blod er dets Sjæl; derfor har jeg sagt til Israeliterne: I må ikke nyde Blodet af noget som helst Kød, thi alt Køds Sjæl er dets Blod; enhver, der nyder det, skal udryddes.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
74Thi om syv Dage vil jeg lade det regne på Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter og udslette alle Væsener, som jeg har gjort, fra Jordens Flade.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3236Thi Ret skaffer Herren sit Folk og forbarmer sig over sine Tjenere, thi han ser, deres kraft er brudt, det er ude med hver og en.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3414Thi Rubeniternes Stamme efter deres Fædrenehuse og Gaditernes Stamme efter deres Fædrenehuse og Manasses halve Stamme har allerede fået deres Arvelod.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
74thi så vil de få din Søn til at falde fra Herren, så han dyrker andre Guder, og Herrens Vrede vil blusse op imod eder, og han vil udrydde dig i Hast.
DommerDette er Biblen på danskdanish
135Thi se, du skal blive frugtsommelig og føde en Søn. Der må ikke komme Ragekniv på hans Hoved, thi Drengen skal være en Guds Nasiræer fra Moders Liv af; og han skal gøre de første Skridt til at frelse Israel af Filisternes Hånd!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
734Thi Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen tager jeg fra Israeliterne af deres Takofre og giver dem til Præsten Aron og hans Sønner, en evig gyldig Rettighed, som de har Krav på hos Israeliterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1824thi Tienden, Israelitterne yder Herren som Offerydelse, giver jeg Leviterne til Arvelod. Derfor sagde jeg dem, at de ikke skal have nogen Arvelod blandt Israelitterne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
210Thi vi har hørt, hvorledes HERREN lod Vandet i det røde Hav tørre bort foran eder, da I drog ud af Ægypten, og hvad I gjorde ved de to Amoriterkonger hinsides Jordan, Sihon og Og, på hvem I lagde Band.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1913thi vi står i Begreb med at ødelægge Stedet her, fordi Skriget over dem er blevet så stort for Herren, at Herren har sendt os for at ødelægge dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3219thi vi vil ikke have Arvelod sammen med dem på den anden Side af Jordan og længere borte, eftersom vi har fået vor Arvelod her på denne Side af Jordan på Østsiden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
214Tidligt næste Morgen byggede Folket et Alter der og ofrede Brændofre og Takofre.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
31Tidligt næste Morgen gjorde Josua sig rede, og hele Israel brød op fra Sjittim sammen med ham og kom til Jordan, og de tilbragte Natten der, før de drog over.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
612Tidligt næste Morgen gjorde Josua sig rede, og Præsterne bar HERRENs Ark,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3155Tidligt næste Morgen kyssede Laban sine Sønner og Døtre, velsignede dem og drog bort; og Laban vendte tilbage til sin Hjemstavn,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
208Tidligt næste Morgen lod Abimelek alle sine Tjenere kalde og fortalte dem det hele, og Mændene blev såre forfærdede.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
716Tidligt næste Morgen lod Josua Israel træde frem Stamme for Stamme, og da blev Judas Stamme ramt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
810Tidligt næste Morgen mønstrede Josua Folket, og sammen med Israels Ældste drog han op til Aj i Spidsen for Folket.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
326Tidligt næste Morgen ofrede de så Brændofre og bragte Takofre og Folket satte sig til at spise og drikke, og derpå stod de op for at lege.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2114Tidligt næste Morgen tog da Abraham Brød og en Sæk Vand og gav Hagar det, og Drengen satte han på hendes Skulder, hvorpå han sendte hende bort. Som hun nu vandrede af Sted, for hun vild i Be'ersjebas Ørken,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2818Tidligt næste Morgen tog Jakob den Sten, han havde brugt som Hovedgærde rejste den som en Stenstøtte og gød Olie over den.
DommerDette er Biblen på danskdanish
198Tidligt om Morgenen den femte Dag vilde han drage bort, men den unge Kvindes Fader sagde til ham: Styrk dig først! De ventede da, til Dagen hældede, og spiste og drak begge to.
DommerDette er Biblen på danskdanish
195Tidligt om Morgenen den fjerde Dag gjorde han sig rede til at drage bort; men den unge Kvindes Fader sagde til sin Svigersøn: Styrk dig først med en Bid Brød, så kan I siden drage bort!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
766Tiende Dag kom Daniternes Øverste, Ahiezer, Ammisjaddajs Søn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3532til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld, Sølv og Kobber
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
314til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld, Sølv og Kobber
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1457til Belæring om, når noget er urent, og når det er rent. Det er Loven om Spedalskhed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3319Til Bjerget stævner de Folkeslag, der ofrer de Retfærds Ofre, thi Havets Overflod dier de og Havsandets skjulteste Skatte!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3628Til Boligens Baghjørner lavede han to Brædder,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2623Til Boligens Baghjørner skal du lave to Brædder,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3915Til Brystskjoldet lavede de snoede Kæder af purt Guld, snoet Arbejde, som når man snor Reb.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2822Til Brystskjoldet skal du lave snoede Kæder af purt Guld, snoet Arbejde, som når man snor Reb.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2823Til Brystskjoldet skal du lave to Guldringe og sætte disse to Ringe på Brystskjoldets øverste Hjørner,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2316til Dagen efter den syvende Sabbat, I skal tælle halvtredsinds tyve bage frem; da skal I frembære et nyt Afgrødeoffer for Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2653Til dem skal Landet udskiftes til Arv og Eje efter de optalte Navne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
192Til deres Arvelod hørte: Be'ers-sjeba, Sjema, Molada,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
134til det Sted, hvor han forrige Gang havde rejst et Alter; og Abram påkaldte der Herrens Navn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2745til din Broders Vrede vender sig fra dig, og han glemmer, hvad du har gjort ham; så skal jeg sende Bud og hente dig hjem. Hvorfor skal jeg miste eder begge på een Dag!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
333til et Land, der flyder med Mælk og Honning. Men selv vil jeg ikke drage med i din Midte, thi du er et halsstarrigt Folk; drog jeg med, kunde jeg tilintetgøre dig undervejs!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3235til Hævnens og Regnskabets Dag, den Stund, deres Fod skal vakle? Thi deres Undergangs Dag stunder til; hvad der venter dem, kommer i Hast.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2620Til ingen Nytte skal I slide eders Kræfter op, thi eders Jord skal ikke give sin Afgrøde, og Landets Træer skal ikke give deres Frugt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
113til Kana'anæerne i Øst og Vest, Amoriterne, Hivviterne, Perizziterne og Jebusiterne i Bjergene og Hetiterne ved Foden af Hermon i Mizpas Land;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Til Kvinden sagde han: Jeg vil meget mangfoldiggøre dit Svangerskabs Møje; med Smerte skal du føde Børn; men til din Mand skal din Attrå være, og han skal herske over dig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3811Til Nordsiden hundrede Alen med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1147til Skel mellem det urene og det rene, mellem de Dyr, der må spises, og dem, der ikke må spises.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3812Til Vestsiden det halvtredsindstyve Alen lange Omhæng med ti Piller og ti Fodstykker og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
218Tilgiv, Herre, dit Folk Israel, som du udløste, og lad ikke dit Folk Israel undgælde for det uskyldige Blod! Så skal der skaffes dem Soning for Blodskylden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
449tillige med hele Arabalavningen hinsides Jordan, på den østre Side, lige til Arabahavet neden for Pisgas Skrænter.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
183tillige med hendes to Sønner. Af dem hed den ene Gersom; thi, havde han sagt, jeg er blevet Gæst i et fremmed Land;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2214tillige med ti Øverster, een Øverste for hver af alle Israels Stammer; hver af dem var Overhoved for sin Stamme iblandt Israels Tusinder;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2815Tillige skal der foruden det daglige Brændoffer ofres Herren en Gedebuk som Syndoffer med tilhørende Drikoffer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2842Tillige skal du tilvirke Linnedbenklæder til dem til at skjule deres Blusel, og de skal nå fra Hoften ned på Lårene.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2123tilsværg mig derfor her ved Gud, at du aldrig vil være troløs mod mig eller mine Efterkommere, men at du vil handle lige så venligt mod mig og det Land, du gæster, som jeg har handlet mod dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
89tiltalte han dem på lignende Måde og sagde: Når jeg kommer uskadt tilbage, vil jeg nedbryde Borgen her!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3612Timna, som var Esaus Søn Elifazs Medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus Hustru Adas Sønner.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1118Tinsjemetfuglen,Pelikanen, Ådselgribben,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
411To År senere hændte det, at Farao havde en drøm. Han drømte, at han stod ved Nilen;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
77To Vogne og fire Stykker Hornkvæg gav han Gersoniterne med Henblik på deres særlige Arbejde,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1814tog de fem Mænd, der havde været henne at udspejde Landet, til Orde og sagde til deres Brødre: Ved I, at der i Husene her findes en Efod, en Husgud og et udskåret og støbt Billede? Så indser I vel, hvad I har at gøre!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3724tog ham og kastede ham i Citernen; men Cisternen var tom, der var intet Vand i den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
182tog Jetro, Moses's Svigerfader, Zippora, Moses's Hustru, som han havde sendt hjem,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
778Tolvte Dag kom Naftaliternes Øverste, Ahira, Enans Søn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
318Torn og Tidsel skal den bære dig, og Markens Urter skal være din Føde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
72trådte Israels Øverster, Overhovederne for deres Fædrenehuse, Stammernes Øverster, der havde forestået Mønstringen, frem
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4020Tre Dage efter, da det var Faraos Fødselsdag, gjorde han et Gæstebud for alle sine Tjenere, og da løftede han Overmundskænkens og Overbagerens, Hoveder iblandt sine Tjenere.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1616Tre Gange om Året skal alle af Mandkøn hos dig stedes for Herren din Guds Åsyn, på det Sted han udvælger,på de usyrede Brøds Fest, Ugefesten og Løvhyttefesten; og man må ikke stedes for Herrens Åsyn med tomme Hænder;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3423Tre Gange om Året skal alle at Mandkøn hos dig stedes for den Herre Herren Israels Guds Åsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2317Tre Gange om Året skal alle dine Mænd stedes for den Herre Herrens Åsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2314Tre Gange om Året skal du holde Højtid for mig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
724Tredje Dag kom Zebuloniternes Øverste, Eliab, Helons Søn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3122Tredjedagen fik Laban Melding om, at Jakob var flygtet;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
527Træd du hen og hør alt, hvad Herren vor Gud siger; siden skal du så sige os alt, hvad Herren vor Gud taler til dig, og vi skal høre det og gøre derefter.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
263Tæpperne skal sys sammen, fem og fem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
265Tærskning skal hos eder vare til Vinhøst, og Vinhøst skal vare til Såtid. I skal spise eder mætte i eders Brød og bo trygt i eders Land.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3225Ude slår Sværdet Børnene ned og inde i Kamrene Rædselen både Yngling og Jomfru, diende Børn og grånende Mænd.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
174uden at bringe dem hen til Åbenbaringsteltets Indgang for at bringe Herren en Offergave foran Herrens Bolig, da skal dette tillegnes den Mand som Blodskyld; han har udgydt Blod, og den Mand skal udryddes af sit Folk.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1828uden at nogen kunde komme den til Hjælp, thi den lå langt fra Zidon, og de havde intet med Aramæerne at gøre. Den ligger i Bet Rehobs Dal. Så byggede de Byen op igen og bosatte sig der;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2814uden at vige til højre eller venstre fra noget af de Bud, jeg i Dag pålægger eder, ved at holde dig til. andre Guder og dyrke dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2411Uden for Byen lod han Kamelerne knæle ved Brønden ved Aftenstid, ved den Tid Kvinderne går ud for at hente Vand;
DommerDette er Biblen på danskdanish
2013Udlever nu Mændene i Gibea, de Niddinger, for at vi kan dræbe dem og skaffe Misgerningen bort fra Israel! Men Benjaminiterne vilde ikke høre deres Brødre Israelitternes Ord.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
153Udlændinge må du kræve; men det, du har til gode hos din Broder, skal du give Afkald på.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
184Udse eder tre Mænd af hver Stamme, som jeg kan udsende; de skal gøre sig rede og drage Landet rundt og affatte en Beskrivelse derover til Brug ved Fastsættelsen af deres Arvelod og så komme tilbage til mig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
137Udskift derfor dette Land som Ejendom til de halvtiende Stammer. Manasses halve Stamme
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2838Udsæd i Mængde skal du bringe ud på Marken, men kun høste lidt, thi Græshopperne skal fortære den;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
86Udtag Leviterne af Israelitternes Midte og rens dem!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1117Uglen, Fiskepelikanen, Hornuglen,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1416Uglen, Hornuglen, Tinsjemetfuglen,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3828Under Fødselen stak der en Hånd frem, og Jordemoderen tog og bandt en rød Snor om den, idet hun sagde: Det var ham, der først kom frem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
239Undertryk ikke den fremmede; I ved jo, hvorledes den fremmede er til Mode, thi I,var selv fremmede i Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
136undtagen Kaleb, Jefunnes Søn; han alene skal få det at se, og ham og hans Børn vil jeg give det Land, han har betrådt, fordi han har vist Herren fuld Lydighed!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
227Ungerne kan du tage, men Moderen skal du lade flyve, for at det må gå dig vel og du må få et langt Liv.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1813Ustraffelig skal du være for Herren din Gud.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
292usyrede Brød, usyrede Kager, rørte i Olie, og usyrede Fladbrød, smurte med Olie; af fint Hvedemel skal du bage dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2326Utidige Fødsler eller Ufrugtbarhed skal ikke forekomme i dit Land, og dine Dages Mål vil jeg gøre fuldt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2221Uz, hans førstefødte, dennes Broder Buz, Kemuel, Arams Fader,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
622Uzziels Sønner var Misjael, Elzafan og Sitri.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2311Våg da for eders Livs Skyld omhyggeligt over, at I elsker HERREN eders Gud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311valgte han sig hele Jordanegnen. Så brød Lot op og drog østerpå, og de skiltes,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
724Vandet steg over Jorden i 150 Dage.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3533Vanhelliger ikke det Land, I er i, thi Blodet vanhelliger Landet, og Landet får kun Soning for det Blod, der er udgydt deri, ved dens Blod, der har udgydt det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3229Var de vise, forstod de det og indså, hvad der venter dem selv!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1412Var det ikke det, vi sagde til dig i Ægypten: Lad os i Fred, og lad os blive ved at trælle for Ægypterne! Thi det er bedre for os at trælle for Ægypterne end at dø i Ørkenen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1014var Judæernes Lejr den første, der brød op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Nahasjon, Amminadabs Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2129Ve dig, Moab! Det er ude med dig, Kemosjs Folk! Han gjorde sine Sønner til Flygtninge og sine Døtre til Krigsfanger for Sihon, Amoriternes Konge.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
811ved Aftenstid kom Duen tilbage til ham, og se, den havde et friskt Olieblad i Næbbet. Da skønnede Noa, at Vandet var svundet bort fra Jorden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
632Ved den Lejlighed fik Gideon Navnet Jerubba'al, idet man sagde: Lad Ba'al stride med ham, siden han har nedbrudt hans Alter!
DommerDette er Biblen på danskdanish
329Ved den Lejlighed nedhuggede de omtrent 10000 Moabiter, lutter stærke og dygtige Mænd, ikke een undslap.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
151Ved den Lejlighed sang Moses og Israeliterne denne Sang for Herren: Jeg vil synge for Herren, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1012Ved den Lejlighed, den Dag HERREN gav Amoriterne i Israeliternes Magt, talte Josua til HERREN og sagde i Israels Nærværelse: Sol, stat stille i Gibeon, og Måne i Ajjalons Dal!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1121Ved den Tid drog Josua hen og udryddede Anakiterne af Bjerglandet, af Hebron, Debir og Anab, og af hele Judas og hele Israels Bjergland; på dem og deres Byer lagde Josua Band.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
381Ved den Tid forlod Juda sine Brødre og sluttede sig til en Mand fra Adullam ved Navn Hira.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2122Ved den Tid sagde Abimelek og hans Hærfører Pikol til Abraham: Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1110Ved den Tid vendte Josua om og indtog Hazor, og Kongen huggede han ned med Sværdet; Hazor var nemlig fordum alle disse Kongerigers Hovedstad;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
101Ved denne Tid sagde Herren til mig: Tilhug dig to Stentavler ligesom de forrige og stig op til mig på Bjerget; lav dig også en Ark af Træ!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
158Ved din Næses Pust dyngedes Vandene op, Vandene stod som en Vold, Strømmene stivnede midt i Havet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1124Ved følgende Dyr bliver I urene, enhver, der rører ved Ådslerne af dem, bliver uren til Aften,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
98Ved Horeb fortørnede I Herren, og Herren blev vred på eder, så han vilde ødelægge eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2829Ved højlys Dag skal du famle dig frem, som den blinde famler sig frem i Mørket; alt, hvad du tager dig for, skal mislykkes for dig, du skal kues og plyndres alle Dage, og ingen skal frelse dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
835Ved Indgangen til Åbenbaringsteltet skal I opholde eder Dag og Nat i syv Dage og holde eder Herrens Forskrift efterrettelig, for at I ikke skal dø; thi således lød hans Bud til mig!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2656ved Lodkastning skal enhver Stamme, stor eller lille, have sin Arvelod tildelt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
142ved Lodkastning som deres Ejendom i Overensstemmelse med det Påbud, HERREN havde givet Moses om de halvtiende Stammer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1926Ved Morgenens Frembrud kom Kvinden og faldt sammen ved Indgangen til den Mands Hus, hvor hendes Herre var, og lå der, til det blev lyst.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
227Ved Siden af ham skal Asers Stamme lejre sig med Pagiel, Okrans Søn, som Øverste over Aseriterne;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
25Ved Siden af ham skal Issakars Stamme lejre sig med Netanel, Zuars Søn, som Øverste over Issakariterne;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
220Ved Siden af ham skal Manasses Stamme lejre sig med Gamliel, Pedazurs Søn, som Øverste over Manassiterne;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
212Ved Siden af ham skal Simeons Stamme lejre sig med Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn, som Øverste over Simeoniterne;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2413ved Solnedgang skal du give ham Pantet tilbage, for at han kan lægge sig til Hvile i sin Kappe. Da velsigner han dig derfor, og du står retfærdiggjort for Herren din Guds Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2414Vel, jeg drager til mit Folk, men kom, jeg vil lade dig vide, hvad dette Folk skal gøre ved dit Folk i de sidste Dage.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
110Velan, lad os gå klogt til Værks imod dem, for at de ikke skal blive for mange; ellers kan det hænde, når vi kommer i Krig, at de går over til vore Modstandere og kæmper mod os og til sidst forlader Landet!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3311Velsign, o Herre, hans Kraft, find Behag i hans Hænders Værk. Knus Lænderne på hans Fjender, på hans Avindsmænd, så de ej rejser sig mer!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1127Velsignelsen, hvis I lyder Herren eders Guds Bud, som jeg i Dag pålægger eder,
DommerDette er Biblen på danskdanish
524Velsignet blandt Kvinder være Jael, Keniten Hebers Hustru, velsignet blandt Kvinder i Telte!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
285Velsignet din kurv og dit Dejtrug!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
284Velsignet dit Livs, din Jords og dit Kvægs Frugt, både Tillægget af dine Okser og dit Småkvægs Yngel!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
714Velsignet skal du være fremfor alle andre Folk; ingen Mand eller Kvinde hos dig skal være ufrugtbar, ej heller noget af dit Kvæg;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
283Velsignet skal du være i Staden, og velsignet skal du være på Marken!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
286Velsignet skal du være, når du går ind, og velsignet skal du være, når du går ud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
194Vend eder ikke til Afguderne og gør eder ikke støbte Gudebilleder! Jeg er Herren eders Gud !
JosuaDette er Biblen på danskdanish
228vendte de tilbage til deres Telte med store Rigdomme, med Kvæg i Mængde, med Sølv og Guld, Kobber og Jern og Klæder i stor Mængde; og det Bytte, de havde taget fra deres Fjender, delte de med deres Brødre.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1021vendte hele Folket uskadt tilbage til Josua i Lejren ved Makkeda, uden at nogen havde vovet så meget som at knurre imod Israeliterne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
82Verdensdybets Kilder og Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1512Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Område efter deres Slægter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4211Vi er alle Sønner af en og samme Mand; vi er ærlige Folk. dine Trælle er ikke Spejdere!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
34Vi indtog dengang alle hans Byer; der var ikke een By, vi ikke fratog dem, i alt tresindstyve Byer, hele Landskabet Argob, Ogs Kongerige i Basan,
DommerDette er Biblen på danskdanish
2118Vi kan jo ikke give dem nogen af vore Døtre til Ægte! Israelitterne havde nemlig svoret og sagt: Forbandet være den, som giver Benjaminiterne en Hustru!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
115Vi mindes Fiskene, vi fik at spise for intet i Ægypten, og Agurkerne, Vandmelonerne, Porrerne, Hvidløgene og Skalotterne,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4424Vi rejste så op til din Træl. min Fader, og fortalte ham, hvad min Herre havde sagt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1333Vi så der Kæmperne Anaks Sønner, der er af Kæmpeslægten og vi forekom både os selv og dem som Græshopper!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4232vi var tolv Brødre, Sønner af en og samme Fader; een er ikke mere, og den yngste er for Tiden hjemme hos vor Fader i Kana'ans Land.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3218Vi vil ikke vende tilbage til vore Huse, før enhver af Israelitterne har fået sin Arvelod;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3232vi vil, rustede til Kamp for Herrens Øjne, drage over til Kana'ans Land, men vor Arvelod på den anden Side af Jordan bliver i vort Eje.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3152Vidne er denne Dysse, og Vidne er denne Støtte på, at jeg ikke i fjendtlig Hensigt vil gå forbi denne Dysse ind til dig, og at du heller ikke vil gå forbi den ind til mig;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
177Vidnernes Hånd skal først løfte sig imod ham for at slå ham ihjel, siden alle de andres Hånd. Således skal du udrydde det onde af din Midte.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3935Vidnesbyrdets Ark med Bærestængerne, Sonedækket,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2719Vil da han, der har helliget Jorden, indløse den, skal han udrede Vurderingssummen med Tillæg af en Femtedel; så går den over i hans Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2012Vil den derimod ikke slutte Fred, men kæmpe med dig, da skal du belejre den,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
264vil jeg give eder den Regn, I behøver, til sin Tid, Landet skal give sin Afgrøde, og Markens Træer skal give deres Frugt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
221vil jeg heller ikke mere bortdrive foran dem et eneste af de Folk, som Josua lod tilbage ved sin Død,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
915vil jeg komme den Pagt i Hu, som består mellem mig og eder og hvert levende Væsen, det er alt Kød, og Vandet skal ikke mere blive til en Vandflod, som ødelægger alt Kød.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3314Vil min Herre drage forud for sin Træl, kommer jeg efter i Ro og Mag, som det passer sig for Kvæget, jeg har med, og for Børnene, til jeg kommer til min Herre i Seir.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4014Vilde du nu blot tænke på mig, når det går dig vel, og vise mig Godhed og omtale mig for Farao og således hjælpe mig ud af dette Hus;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
109Vin og stærk Drik må hverken du eller dine Sønner drikke, når I gået ind i Åbenbaringsteltet, for at I ikke skal dø. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2839Vingårde skal du plante og dyrke, men Vin skal du ikke komme til at drikke eller oplagre, thi Ormene skal opæde Druen;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
254violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
356violet og rødt Purpurgatn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
117vis ingen Personsanseelse for Retten; hør på den ringeste som på den største og frygt ikke for nogen; thi Dommen er Guds! Men Sager, som er eder for vanskelige, skal I forebringe mig, så skal jeg holde Forhør i dem!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1357Viser det sig da igen på Klædningen eller det vævede eller knyttede Stof eller de forskellige Læderling, da er det Spedalskhed, der er ved at bryde ud; du skal opbrænde de angrebne Ting.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1437Viser det sig da, når han syner Pletten, at Pletten på Husets Vægge frembyder grønlige eller rødlige Fordybninger, der ser ud til at ligge dybere end Væggen udenom,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
333Visselig, han elsker sit Folk, alle hans hellige er i hans Hænder; og de sætter sig ved din Fod og tager mod Ord fra dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
612vogt dig da for at glemme Herren, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
811Vogt dig for at glemme Herren din Gud, så du ikke holder hans Bud, Lovbud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1213Vogt dig for at ofre dine Brændofre på et hvilket som helst Sted, dit Øje falder på.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
159Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig: Der er ikke længe til det syvende År, Friåret! så du ser med onde Øjne på din fattige Broder og ikke giver ham noget; thi da vil han råbe til Herren over dig, og du vil pådrage dig Synd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
134Vogt dig vel for at drikke Vin eller stærk Drik og for at spise noget som helst urent!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1219Vogt dig vel for at glemme Leviten, så længe du lever i dit Land!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3412Vogt dig vel for at slutte nogen Pagt med Indbyggerne i det Land, du kommer til, for at de ikke skal blive en Snare for dig, når de lever i din Midte.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
273Vor Fader døde i Ørkenen han hørte ikke med til Koras Tilhængere, dem, der rottede sig sammen mod Herren, men døde for sin egen Synds Skyld og han havde ingen Sønner.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3226vore Børn, Kvinder, Hjorde og alt vort Kvæg skal blive der i Gileads Byer,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
912Vort Brød her var endnu varmt, da vi tog det med hjemmefra, dengang vi begav os af Sted for at drage til eder; men se, nu er det tørt og mullent;
DommerDette er Biblen på danskdanish
826Vægten af Guldringene, som han havde bedt om, udgjorde 1700 Sekel Guld bortset fra Halvmånerne, Ørenringene og Purpurklæderne, som Midjaniterkongerne bar, og Kæderne på Kamelernes Halse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1936Vægtskåle, der vejer rigtigt, Lodder, der holder Vægt, Efa og Hin, der holder Mål, skal I have. Jeg er Herren eders Gud, som førte eder ud af Ægypten!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
312Vælg eder nu tolv Mænd af Israels Stammer, een Mand af hver Stamme.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
42Vælg eder tolv Mænd af Folket, een Mand af hver Stamme,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
16Vær frimodig og stærk, thi du skal skaffe dette Folk det Land i Eje, som jeg tilsvor deres Fædre at ville give dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Vær frimodige og stærke, frygt ikke og forfærdes ikke for dem; thi Herren din Gud vil selv drage med dig; han vil ikke slippe og ikke forlade dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
721Vær ikke bange for dem, thi Herren din Gud er i din Midte, en stor og frygtelig Gud.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
17Vær kun helt frimodig og stærk, så du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses pålagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du må have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
236Vær nu stærke og faste, så I giver Agt på og handler efter alt, hvad der står skrevet i Moses's Lovbog, og ikke viger derfra til højre eller venstre
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1534Zanoa, En Gannim, Tappua, Enam,
DommerDette er Biblen på danskdanish
810Zeba og Zalmunna befandt sig imidlertid med deres Hær i Karkor, henved 15000 Mand; det var alle dem, der var tilbage af Østens Stammers, Hær; de faldne udgjorde 120000 våbenføre Mænd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
812Zeba og Zalmunna flygtede, men han satte efter dem og fangede de to Midjaniterkonger Zeba og Zalmunna og slog hele Hæren med Rædsel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
130Zebulon fik ikke Indbyggerne i Kitron og Nahalol drevet bort; men Kana'anæerne blev boende midt iblandt dem og blev Hoveriarbejdere.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4913Zebulon har hjemme ved Havets Byst, han bor ved Skibenes Kyst, hans Side er vendt mod Zidon.
DommerDette er Biblen på danskdanish
518Zebulon var et Folk, der vovede Livet, Naftali med på Markens Høje.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
130Zebulons Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2626Zebulons Sønners Slægter var følgende: Fra Sered stammer Serediternes Slægt, fra Elon Eloniternes Slægt og fra Jale'el Jale'eliternes Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4614Zedulons Sønner Sered, Eloo og Jalel;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1828Zela, Elef, Jebus, det er Jerusalem, Gibeat og Kirjat-Jearim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer. Det er Benjaminiternes Arvelod efter deres Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
277Zelofbads Døtre har Ret i, hvad de siger; giv dem Ejendom til Arvelod mellem deres Faders Brødre og lad deres Faders Arvelod tilfalde dem
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3610Zelofhads Døtre gjorde da, som Herren pålagde Moses,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1537Zenan, Hadasja, Migdal Gad,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
39Zidonierne kalder Hermon Sirjon, men Amoriterne kalder det Senir
DommerDette er Biblen på danskdanish
1012Zidonierne, Amalekiterne og Midjaniterne mishandlet eder? Og da I råbte til mig, frelste jeg eder af deres Hånd.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1524Zif, Telam, Bealot,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
195Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1531Ziklag, Madmanna, Sansanna,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
476Ægypten står til din Rådighed, lad din Fader og dine Brødre bosætte sig i den bedste Del af Landet; de kan tage Ophold i Gosens Land; og hvis du ved, at der er dygtige Folk iblandt dem, kan du sætte dem til Opsynsmænd over mine Hjorde!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
115Ægypterkongen sagde da til Hebræerkvindernes Jordemødre, af hvilke den ene hed Sjifra, den anden Pua:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2012Ær din Fader og din Moder, for at du kan få et langt Liv i det Land, Herren din Gud vil give dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
516Ær din Fader og din Moder, således som Herren din Gud har pålagt dig, for at du kan få et langt Liv, og det må gå dig vel i det Land, Herren din Gud vil give dig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2233Æselet så mig og veg tre Gange til Side for mig; og var det ikke veget til Side for mig, havde jeg slået dig ihjel, men skånet dets Liv!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2124Øje for Øje, Tand for Tand, Hånd for Hånd, Fod for Fod,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
155Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
324Øverste for Gersoniternes Fædrenehus var Eljasar, Laels Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
330Øverste for Kehatiternes Slægters Fædrenehus var Elizafan, Uzziels Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
335Øverste for Meraris Slægters Fædrenehus var Zuriel, Abibajils Søn. De havde deres Lejrplads ved Boligens Nordside.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
332Øverste over Leviternes Øverster var Eleazar, Præsten Arons Søn, som havde Tilsyn med dem, der tog Vare på, hvad der var at varetage ved Helligdommen.

<<< >>>