THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
<<< 13 >>>

3MosebogDette er Biblen på danskdanish
244på Guldlysestagen skal han holde Lamperne i Orden for Herrens Åsyn, så de kan brænde bestandig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
918På Herrens Bud brød Israeliterne op, og på Herrens Bud gik de i Lejr, og så længe Skyen hvilede over Boligen, blev de liggende i Lejr;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
923På Herrens Bud gik de i Lejr, og på Herrens Bud brød de op; de rettede sig efter, hvad Herren havde foreskrevet dem, efter Herrens Bud ved Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2533På hver af Armene, der udgår fra Lysestagen, skal der være tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3719På hver af Armene, der udgik fra Lysestagen, var der tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
247på hver Række skal du lægge ren Røgelse, og den skal være Brødenes Offerdel, et Ildoffer for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2617På hvert Bræt skal der være to indbyrdes forbundne Tapper; således skal du indrette det ved alle Boligens Brædder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
353På Sabbatsdagen må I ikke gøre Ild i nogen af eders Boliger.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
289På Sabbatsdagen skal det være to årgamle, lydefri Lam og som Afgrødeoffer to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, med tilhørende Drikoffer,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
223På samme Måde skal du forholde dig med hans Æsel, med hans Klæder og med alt, hvad der bliver borte for din Broder, når du finder det. Du må ikke undlade at tage dig af det.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
410på samme Måde som det udtages af Takofferoksen. Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Brændofferalteret.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2811På sin Vandring kom han til det hellige Sted og overnattede der, da Solen var gået ned; og han tog en af Stenene på Stedet og brugte den som Hovedgærde og lagde sig til, Hvile der.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
176På to eller tre Vidners Udsagn skal Dødsdommen udføres; den må ikke udføres på et enkelt Vidnes Udsagn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4010på Vinstokken var der tre Ranker, og næppe havde den sat Skud. før Blomsterne sprang ud, og Klaserne bar modne Druer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
268Pallus Søn var Eliab;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1014Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1417Pelikanen, Ådselgribben, Fiskepelikanen,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2621Perezs Sønner: Fra Hezron stammer Heztoniternes Slægt og fra Hamul Hamuliternes Slægt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2226Pigen derimod skal du ikke gøre noget; hun har ikke begået nogen Synd, som fortjener Døden; thi dermed er det, som når en overfalder sin Næste og slår ham ihjel;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2428Pigen løb imidlertid hjem og fortalte alt dette i sin Moders Hus.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
432Pillerne til Forgården, som er rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb, alle tilhørende Redskaber og alt, hvad der hører til Arbejdet derved; Stykke for Stykke skal I anvise dem alle de Ting, det påhviler dem at bære.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
337Pillerne til Forgården, som var rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, har vendt min Vrede fra Israeliterne, idet han var nidkær iblandt dem med min Nidkærhed, så at jeg ikke tilintetgjorde Israeliterne i min Nidkærhed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3519Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klæder til Brug ved Præstetjenesten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3941Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klæder til Præstetjenesten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110Pragtklæderne, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klædet til Brug ved Præstetjenesten,
DommerDette er Biblen på danskdanish
44Profetinden Debora, Lappidots Hustru, var på den Tid Dommer i Israel;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2113Præsten Arons Sønner gav man Hebron, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Libna med omliggende Græsmarker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
521Præsten besværger nu kvinden med Forbandelsens Ed og siger til hende så gøre Herren dig til en Forbandelse og Besværgelse i dit Folk, idet han lader din Lænd visne og din Bug svulme op;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
216Præsten i Midjan havde syv Døtre; de kom nu hen og øste Vand og fyldte Trugene for at vande deres Faders Småkvæg.
DommerDette er Biblen på danskdanish
186Præsten sagde da til dem: Far med Fred, Herren våger over eders Færd!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
176Præsten skal da sprænge Blodet på Herrens Alter ved Indgangen til Åbenbaringsteltet og bringe Fedtet som Røgoffer, en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1355Præsten skal da syne den angrebne Ting, efter at den er tvættet, og viser det sig da, at Skaden ikke har skiftet Udseende, så er den uren, selv om Skaden ikke har bredt sig; du skal opbrænde den; det er ædende Udslæt på Retten eller Vrangen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
133Præsten skal da syne det syge Sted på Huden, og når Hårene på det syge Sted er blevet hvide og Stedet ser ud til at ligge dybere end Huden udenom, så er det Spedalskhed, og så skal Præsten efter at have synet ham erklære ham for uren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
115Præsten skal frembære den til Alteret og knække Halsen på den og bringe Hovedet som Røgoffer på Alteret, og dens Blod skal udpresses mod Alterets Side.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
430Præsten skal tage noget af Gedens Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og Resten af Blodet skal han udgyde ved Alterets Fod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
425Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og Resten af Blodet skal han udgyde ved Brændofferalterets Fod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1632Præsten, som salves og indsættes til at gøre Præstetjeneste i. Stedet for sin Fader, skal skaffe Soning, han skal iføre sig Linnedklæderne, de hellige Klæder,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2215Præsterne må ikke vanhellige de Helliggaver, Israeliterne yder Herren,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2119Præsternes, Arons Sønners, Byer udgjorde i alt tretten Byer med omliggende Græsmarker.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1920Rabbit, Kisjjon, Ebez,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3524Rakels Sønner: Josef og Benjamin;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3525Rakels Trælkvinde Bilhas Sønner: Dan og Naftali;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4619Rakels, Jakobs Hustrus, Sønner Josef og Benjamin;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2824Regnen over dit Land skal Herren forvandle til Sand og Støv, som falder ned over dig fra Himmelen, indtil du er ødelagt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2118rejs dig, hjælp Drengen op og tag ham ved Hånden, thi jeg vil gøre ham til et stort Folk!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
408Rejs Forgården rundt om og hæng Forhænget op foran Forgårdens Indgang.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1827Rekem, Jirpe'el, Tar'ala,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1921Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1620Ret, kun Ret skal du stræbe efter, for at du kan leve og beholde det Land, som Herren din Gud vil give dig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2135Rimmona med omliggende Græsmarker og Nahalal med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
210Ruben skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Syd, Hærafdeling for Hærafdeling, med Elizur, Sjedeurs Søn, som Øverste over Rubeniterne;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
493Ruben, du er min førstefødte, min Styrke og min Mandskrafts første, ypperst i Højhed, ypperst i Kraft!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
265Ruben, Israels førstefødte; Rubens Sønner: Fra Hanok stammer Hanokiternes Slægt, fra Pallu Palluiternes Slægt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
12Ruben, Simeon, Levi og Juda,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Rubeniterne og Gaditerne havde meget Kvæg i store mængder. Da de nu så Jazers Land og Gileads Land, fandt de, at Stedet egnede sig til Kvægavl.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1323Rubeniternes Grænse blev Jordan; den var Grænseskel. Det var Rubeniternes Arvelod efter deres Slægter, de nævnte Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
469Rubens Sønner Hanok, Pallu. Hezron og Karmi;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
120Rubens, Israels førstefødtes, Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene Hoved for Hoved, alle af Mandkøn fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2818Rubin, Safir og Jaspis i den anden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3911Rubin, Safir og Jaspis i den anden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
255rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
357rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3515Røgelsealteret med dets Bærestænger, Salveolien og Røgelsen. Forhænget til Boligens Indgang,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3424Så adlød de Hamor og hans Søn Sikem, så mange som færdedes i hans Bys Port, og alle af Mandkøn, alle, som færdedes i hans Bys Port, lod sig omskære.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
88så anbragte han Brystskjoldet på ham, lagde Urim og Tummim i Brystskjoldet,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3926så at Bjælder og Granatæbler skiftede hele Vejen rundt langs Kåbens nederste Kant, til at bære ved Tjenesten, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2834så at Guldbjælder og Granatæbler skifter hele Vejen rundt langs Kåbens nederste Kant.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3922så at han gav ham Opsyn over alle Fangerne i Fængselet, og han sørgede for alt, hvad der skulde gøres der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1133så at han tilføjede dem et stort Nederlag fra Aroer til Egnen ved Minnit, tyve Byer, og til Abel Keramim. Således bukkede Ammoniterne under for Israelitterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2919så at han, når han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte lover sig selv alt godt og tænker: Det skal nok gå mig vel, selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte! Thi så vil han ødelægge både frodigt og tørt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1019så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1429så at Leviten, der jo ikke har Arvelod og Del som du, og den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte kan komme og spise sig mæt deraf; det skal du gøre, for at Herren din Gud må velsigne dig i al den Gerning, du tager dig for.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1322Så begav de sig op i Sydlandet og kom til Hebron; der boede Ahiman, Sjesjaj og Talmaj, Anaks Efterkommere. Men Hebron var grundlagt syv År før Zoan i Ægypten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
189Så begav Mændene sig på Vej og drog igennem Landet og affattede en Beskrivelse derover, By for By, i syv Dele; og derpå kom de tilbage til Josua i Lejren ved Silo.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Så bestemte Moses sig til at tage Ophold hos Manden, og han gav Moses sin Datter Zippora til Ægte,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
811så bestænkede han Alteret syv Gange dermed og salvede Alteret og alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke for at hellige dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
305Så blev Bilha frugtsommelig og fødte Jakob en Søn,
DommerDette er Biblen på danskdanish
219Så blev Folket mønstret, og se, der var ingen af Indbyggerne fra Jabesj i Gilead.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
146Så blev I hele den lange Tid i Kadesj.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
266Så blev Isak boende i Gerar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2932Så blev Lea frugtsommelig og fødte en Søn, som hun gav Navnet Ruben; thi hun sagde: Herren har set til min Ulykke; nu vil min Mand elske mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4331Så blev Maden sat frem særskilt for ham og for dem og for de Ægyptere, der spiste hos ham; thi Ægypterne kan ikke spise sammen med Hebræere, det er dem en Vederstyggelighed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
329Så blev vi i Dalen lige over for Bet Peor.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4431så bliver det hans Død, når han ser, at Drengen ikke er med. og dine Trælle vil bringe din Træl vor Faders grå Hår i Dødsriget med Sorg.
DommerDette er Biblen på danskdanish
720Så blæste de tre Afdelinger i Hornene og slog Krukkerne itu; men de holdt Faklerne i deres venstre Hånd og i deres højre Hånd Hornene for at blæse i dem, og de råbte: Herrens Sværd og Gideons!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2131Så bosatte Israel sig i Amoriternes Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4021så bragte han Arken ind i Boligen og hængte det indre Forhæng op og tilhyllede således Vidnesbyrdets Ark, som Herren havde pålagt Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2718Så bragte han det ind til sin Fader og sagde: Fader! Han svarede: Ja! Hvem er du, min Søn?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
452Så brast han i lydelig Gråd, så Ægypterne hørte det, og det spurgtes i Faraos Hus;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1811Så brød 600 væbnede Mænd af Daniternes Slægt op fra Zora og Esjtaol,
DommerDette er Biblen på danskdanish
2033Så brød alle Israels Mænd op fra deres Plads og stillede sig op til Kamp i Ba'al-Tamar, medens Bagholdet brød op fra sin Plads vesten for Geba.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1025Så brød Daniternes Lejr op under sit Felttegn som Bagtrop i hele Lejrtoget, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Ahiezer, Ammisjaddajs Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3348Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3335Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3322Så brød de op fra Aissa og slog Lejr i Kehelata.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3347Så brød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3314Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refdim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3332Så brød de op fra Bene Ja'akan og slog Lejr i Hor Haggidgad.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
214Så brød de op fra Bjerget Hor i Retning af det røde Hav for at komme uden om Edoms Land. Undervejs blev Folket utålmodigt
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3341Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3346Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon Diblatajim.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3311Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3313Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3310Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
161Så brød de op fra Elim, og hele Israeliternes Menighed kom til Sins Ørken, der ligger mellem Elim og Sinaj, på den femtende Dag i den anden Måned efter deres Udvandring af Ægypten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
337Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi Hakirot over for Ba'al Zefon og slog Lejr over for Migdol.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3336Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3325Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3330Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3318Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3317Så brød de op fra Hibrot Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3333Så brød de op fra Hor Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3345Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3334Så brød de op fra Jofbata og slog Lejr i Abrona.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3337Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3323Så brød de op fra Kebelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3321Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Aissa.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3326Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
339Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3329Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3331Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene Ja'akan.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3344Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Så brød de op fra Pi Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3343Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3315Så brød de op fra Refdim og slog Lejr i Sinaj Ørken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320Så brød de op fra Rimmon Perez og slog Lejr i Libna.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3319Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon Perez.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3316Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3312Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3324Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
336Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3327Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3328Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3342Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1022Så brød Efraimiternes Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elisjema, Ammihuds Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1217Så brød Folket op fra Hazerot og slog Lejr i Parans Ørken.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
171Så brød hele Israels Menighed op fra Sins Ørken og drog fra Lejrplads til Lejrplads efter Herrens Bud. Men da de lejrede sig i Refidim, havde Folket intet Vand at drikke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1237Så brød Israeliterne op fra Rameses til Sukkot, henved 600.000 Mand til Fods foruden Kvinder og Børn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2110Så brød Israelitterne op og slog Lejr i Obot;
DommerDette er Biblen på danskdanish
2019Så brød Israelitterne op om Morgenen og slog Lejr uden for Gibea.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1021Så brød Kehatiterne, der bar de hellige Ting, op; og før deres Komme havde man rejst Boligen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1816Så brød Mændene op derfra hen ad Sodoma til, og Abraham gik med for at følge dem på Vej.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2461Så brød Rebekka og hendes Piger op, og de satte sig på Kamelerne og fulgte med Manden; og Trællen tog Rebekka og drog bort.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1018Så brød Rubens Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elizur, Sjedeurs Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3234Så byggede Gaditerne Dibon, Atarot, Aroer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611Så bød Abimelek alt Folket: Hver den, der rører denne Mand eller hans Hustru, skal lide Døden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1915Så bøjede de af i den Retning for at nå til Gibea og overnatte der. Da han var kommet derind, Blev han på Byens Torv; men der var ingen, som bød dem ind i sit Hus for Natten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3017Så bønhørte Gud Lea, og hun blev frugtsommelig og fødte Jakob en femte Søn;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1817så drejer den nordpå og fortsætter til Sjemesjkilden og videre til Gelilot lige over for Adummimpasset, derpå ned til Rubens Søn Bohans Sten
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1929så drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpå drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1934så drejer Grænsen vestpå til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1318Så drog Abram fra Sted til Sted med sine Telte og kom til Mamres Lund i Hebron, hvor han slog sig ned og byggede Herren et Alter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2026Så drog alle Israelitterne, hele Folket, op til Betel; og de græd og sad der for Herrens Åsyn og fastede den Dag lige til Aften, og de ofrede Brændofre og Takofre for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2425Så drog Bileam tilbage til sin Hjemstavn; og Balak gik også bort.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1321Så drog de af Sted og undersøgte Landet lige fra Zins Ørken til Rehob, Egnen hen imod Hamat.
DommerDette er Biblen på danskdanish
187Så drog de fem Mænd videre og kom til Lajisj; og de så, at Byen levede trygt på Zidoniernes Vis, at Folket der levede sorgløst og trygt og ikke manglede nogen Verdens Ting, men var rigt, og at de boede langt fra Zidonierne og intet havde med Aramæerne at gøre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
423Så drog de ti af Josefs Brødre ned for at købe Korn i Ægypten;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3316Så drog Esau samme Dag tilbage til Seir.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3221Så drog Gaven i Forvejen, medens han selv blev i Lejren om Natten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2623Så drog han derfra til Be'ersjeba.
DommerDette er Biblen på danskdanish
88Så drog han derfra til Penuel og sagde det samme til dem; og da Folkene i Penuel gav ham samme Svar som Folkene i Sukkot,
DommerDette er Biblen på danskdanish
815Så drog han til Folkene i Sukkot og sagde: Se, her er Zeba og Zalmunna, som I hånede mig med, da I sagde: Har du allerede fået fat i Zeba og Zalmunna, siden vi skal give dine udmattede Mænd Brød?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
74Så drog henved 00 Mand af Folket derop; men de blev slået på Flugt af Ajjiterne,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2617Så drog Isak bort og slog Lejr i Gerars Dal og bosatte sig der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2810Så drog Jakob bort fra Be'ersjeba og vandrede ad Karan til.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1132Så drog Jefta i Kamp mod Ammoniterne, og Herren gav dem i hans Hånd,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
471Så drog Josef hen og meldte det til Farao og sagde: Min Fader og mine Brødre er kommet fra Kana'ans Land med deres Småkvæg og Hornkvæg og alt, hvad de ejer, og befinder sig i Gosen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
507Så drog Josef op for at jorde sin Fader, og med ham drog alle Faraos Tjenere, de ypperste i hans Hus og de ypperste i Ægypten,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1034Så drog Josua med hele Israel fra Lakisj til Eglon, og de slog Lejr udenfor og angreb Byen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
416Så drog Kain bort fra Herrens Åsyn og slog sig ned i Landet Nod østen for Eden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1410Så drog Samson ned til Kvinden; og de holdt Gilde, som de unge havde for Skik.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1013så du holder Herrens Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig, for at det må gå dig vel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1619Så dyssede hun ham i Søvn imellem sine Knæ og kaldte på en Mand, som ragede hans syv Hovedlokker af. Da blev han svagere og svagere, og Kræfterne veg fra ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1614Så dyssede hun ham i Søvn og vævede hans syv Hovedlokker ind i Rendegarnet og slog dem fast med Slagelen. Og hun sagde til ham: Filisterne er over dig, Samson! Så vågnede han og rykkede Væven op sammen med Rendegarnet.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1215Så døde Abdon, Hillels Søn, fra Piraton og blev jordet i Piraton i Efraims Land på Amalekiterbjerget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3519Så døde Rakel og blev jordet på Vejen til Efrat, det er Betlehem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
358Så døde Rebekkas Amme Debora, og hun blev jordet neden for Betel under Egen; derfor kaldte han den Grædeegen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1212Så døde Zebuloniten Elon og blev jordet i Ajjalon i Zebulons Land.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Så elsk da Herren din Gud og hold hans Forskrifter, hans Anordninger, Lovbud og Bud alle Dage:
DommerDette er Biblen på danskdanish
322så endog Grebet gik i med Klingen; og Fedtet sluttede om Klingen, thi han drog ikke Sværdet ud af Livet på ham; og Skarnet gik fra ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311så er det gammel Spedalskhed på hans Hud, og da skal Præsten erklære ham for uren; han behøver ikke at lukke ham inde, thi han er uren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1344så er han spedalsk; han er uren, og Præsten skal erklære ham for uren; på sit Hoved er han angrebet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4514Så faldt han grædende sin Broder Benjamin om Halsen, og Benjamin græd i hans Arme.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
925Så faldt jeg ned for Herrens Åsyn i de fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, fordi Herren havde sagt, at han vilde tilintetgøre eder,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2622Så flyttede han derfra og lod grave en ny Brønd; og da de ikke yppede Kiv om den, kaldte han den Rehobot, idet han sagde: Nu har Herren skaffet os Plads, så vi kan blive talrige i Landet
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2621Så flyttede han derfra og lod grave en ny Brønd; og da de også yppede Kiv om den, kaldte han den Sitna.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
229Så forlod Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Israeliterne i Silo i Kana'ans Land og vendte tilbage til Gilead, det Land, de havde fået i Eje, hvor de havde nedsat sig i Følge HERRENs Bud ved Moses;'
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4527Så fortalte de ham alt, hvad Josef havde sagt til dem; og da han så Vognene, som Josef havde sendt for at hente ham, oplivedes deres Fader Jakobs Ånd atter;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
409Så fortalte Overmundskænken Josef sin Drøm og sagde: Jeg så i Drømme en Vinstok for mig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Så forviste Gud Herren ham fra Edens Have, for at han skulde dyrke Jorden, som han var taget af;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
916så frembar han Brændofferet og ofrede det på den foreskrevne Måde;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
718så frygt ikke for dem, men kom i Hu, hvad Herren din Gud gjorde ved Farao og hele Ægypten,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2414Så frygt nu HERREN og tjen ham i Oprigtighed og Trofasthed, skaf de Guder bort, som eders Forfædre dyrkede hinsides Floden og i Ægypten, og tjen HERREN!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1921Så førte han ham ind i sit Hus og sørgede for Foder til Æslerne; og da de havde tvættet deres Fødder, spiste de og drak.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
814Så førte han Syndoffertyren frem, og Aron og hans Sønner lagde deres Hænder lå Syndoffertyrens Hoved.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4323Så førte Manden dem ind i Josefs Hus og gav dem Vand til at tvætte deres Fødder og Foder til Æslerne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1917Så førte Moses Folket fra Lejren hen for Gud, og de stillede sig neden for Bjerget.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1819så går den videre til Bjergryggen norden for Bet-Hogla og ender norden for Salthavets Bugt ved Jordans Udløb; det er Sydgrænsen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1935Så gav de atter den Nat deres Fader Vin at drikke, og den yngste lagde sig hos ham, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1132Så gav Folket sig hele den Dag, hele Natten og hele den næste Dag til at samle Vagtlerne op; det mindste, nogen samlede, var ti Homer. Og de bredte dem ud til Tørring rundt om Lejren.
DommerDette er Biblen på danskdanish
173Så gav han sin Moder de 1100 Sekel Sølv tilbage; og Moderen sagde: Disse Penge helliger jeg Herren og giver min Søn, for at han kan lave et udskåret og støbt Billede.
DommerDette er Biblen på danskdanish
174Så gav han sin Moder Pengene tilbage; og Moderen tog 200 Sekel Sølv deraf og gav dem til Guldsmeden, som lavede et udskåret og støbt Billede deraf, og det fik sin Plads i Mikas Hus.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
33Så gav Herren vor Gud også kong Og af Basan og alle hans Krigere i vor Hånd, og vi slog ham, så ikke en eneste undslap.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1613Så gav hun Herren, der havde talet til hende, Navnet: Du er en Gud, som ser; thi hun sagde: Har jeg virkelig her set et Glimt af ham, som ser mig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2534Så gav Jakob Esau Brød og kogte Linser, og da han havde spist og drukket, stod han op og gik sin Vej. Således lod Esau hånt om sin Førstefødselsret.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4225Så gav Josef Befaling til at fylde deres Sække med Korn og lægge Pengene tilbage i hver enkelts Sæk og give dem Rejsekost; og således skete det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3228Så gav Moses Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse Befaling om dem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
96Så gik de til Josua i Lejren ved Gilgal og sagde til ham og Israels Mænd: Vi kommer fra et fjernt Land; slut derfor Pagt med os!
DommerDette er Biblen på danskdanish
323Så gik Ehud bort gennem Søjlegangen, lukkede Døren til Stuen for ham og låsede den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714Så gik han hen og hentede dem og bragte sin Moder dem, og hun tillavede en lækker Ret Mad efter hans Faders Smag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3529så gik Isak bort; han døde og samledes til sin Slægt, gammel og mæt af Dage. Og hans Sønner Esau og Jakob jordede ham,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2930Så gik Jakob også ind til Rakel, og han elskede Rakel højere end Lea. Derpå blev han i Labans Tjeneste syv År til.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1711Så gik Leviten ind på at tage Ophold hos Manden, og den unge Mand var ham som en af hans egne Sønner.
DommerDette er Biblen på danskdanish
154Så gik Samson hen og fangede 300 Ræve; derpå tog han Fakler, bandt Halerne sammen to og to og fastgjorde en Fakkel midt imellem;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1412Så giv mig da dette Bjergland, som HERREN dengang talede om; du hørte det jo selv. Thi der bor Anakiter der, og der er store, befæstede Byer; måske vil HERREN være med mig, så jeg kan drive dem bort, som HERREN har sagt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2630Så gjorde han et Gæstebud for dem, og de spiste og drak.
DommerDette er Biblen på danskdanish
199Så gjorde Manden sig rede til at drage bort med sin Medhustru og sin Tjener. Men hans Svigerfader, den unge Kvindes Fader, sagde til ham: Se, det lider mod Aften, overnat dog her; se, Dagen hælder, bliv dog her i Nat og gør dig til gode, så kan I i Morgen tidlig begive eder på Vej og du drage til dit Hjem!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1629Så greb Samson om de to Midtersøjler, som bar Hallen, og stemmede sig imod den ene med højre og imod den anden med venstre Hånd.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2548så gælder Indløsningsretten for ham efter Salget; en af hans Brødre må indløse ham,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2613så han blev en mægtig Mand og stadig gik frem, indtil han blev såre mægtig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
239så han giver mig sin Klippehule i Makpela ved Udkanten af sin Mark; for fuld Betaling skal han i eders Nærværelse give mig den til Gravsted!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2855så han ikke under en eneste af dem Kødet af sine Børn, som han fortærer, fordi der ikke er levnet ham noget under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig overalt inden dine Porte.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
244så har hendes første Mand, som havde sendt hende bort, ikke Ret til igen at tage hende til Hustru, efter at hun er blevet uren. Thi det er Herren en Vederstyggelighed, og du må ikke bringe Brøde over det Land, Herren din Gud vil give dig i Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
118Så hold da alle de Bud, jeg i Dag pålægger dig, for at I kan vinde Styrke og komme og tage det Land i Besiddelse, som I skal over og tage i Besiddelse,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1830Så hold mine Forskrifter, så I ikke øver nogen af de vederstyggelige Skikke, som øvedes før eders Tid, at I ikke skal gøre eder urene ved dem. Jeg er Herren eders Gud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3023så hun blev frugtsommelig og fødte en Søn; og hun sagde: Gud har borttaget min Skændsel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2857så hun ikke under dem Efterbyrden, der går fra hende, eller de Børn, hun føder; men i Mangel på alt fortærer hun dem selv i Løndom under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig inden dine Porte!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4155Så hungrede hele Ægypten; og Folket råbte til Farao om Brød; men Farao sagde til alle Ægypterne: Gå til Josef og gør, hvad han siger eder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1722Så hørte han op at tale med ham; og Gud steg op fra Abraham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
187Så ilede han ud til Kvæget, tog en fin og lækker Kalv og gav den til Svenden, og han tilberedte den i Hast.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2922Så indbød Laban alle Mændene på Stedet til Gæstebud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
243så jeg kan tage dig i Ed ved Herren, Himmelens og Jordens Gud, at du ikke vil tage min Søn en Hustru af Kana'anæernes Døtre. blandt hvem jeg bor,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
426så kalder jeg i Dag Himmelen og Jorden til Vidne imod eder på, at I hastigt skal blive udryddet af det Land, I skal over Jordan og tage i Besiddelse; I skal ikke få noget langt Liv der, men visselig gå til Grunde;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2633Så kaldte han den Sjib'a; og derfor hedder Byen den Dag i Dag Be'ersjeba.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3427Så kastede Jakobs Sønner sig over de faldne og plyndrede Byen, fordi de havde skændet deres Søster;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1916Så kom der om Aftenen en gammel Mand fra sit Arbejde på Marken, og Manden var fra Efraims Bjerge og boede som fremmed i Gibea, medens Stedets Indbyggere var Benjaminiter;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
217Så kom Folket til Moses og sagde: Vi har syndet ved at tale imod Herren og dig; gå i Forbøn hos Herren, at han tager Slangerne fra os! Og Moses gik i Forbøn for Folket.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3022Så kom Gud Rakel i Hu, og Gud bønhørte hende og åbnede hendes Moderliv,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2317Så kom han hen til ham, og se, han stod ved sit Brændoffer sammen med Moabs Høvdinger; og Balak spurgte ham: Hvad har Herren sagt?
DommerDette er Biblen på danskdanish
146Så kom Herrens Ånd over ham, og han sønderrev den med sine bare Næver, som var det et Gedekid; men sin Fader og Moder fortalte han ikke, hvad han havde gjort.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3328Så kom Israel til at bo i Tryghed, Jakobkilden for sig selv, i et Land med Korn og Most, ja, hvis Himmel drypper med Dug.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2432Så kom Manden hen til Huset og tog Seletøjet af Kamelerne, og Laban bragte Strå og Foder til dem og Vand til Fodtvæt for Manden og hans Ledsagere.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3018så kundgør jeg eder i Dag, at I visselig skal gå til Grunde; I skal ikke komme til at leve længe i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2911Så kyssede han Rakel og brast i Gråd;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2918Så lad der da ikke iblandt eder findes nogen Mand eller Kvinde, Slægt eller Stamme, hvis Hjerte i Dag vender sig bort fra Herren vor Gud, så de går hen og dyrker disse Folks Guder; lad der ikke iblandt eder nådes nogen Rod, hvoraf Gift og Malurt vokser op,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
368Så lavede alle de kunstforstandige Mænd blandt dem, der deltog i Arbejdet, Boligen, ti Tæpper af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn; han lavede dem med Keruber på i Kunstvævning,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
269Så lod Abimelek Isak kalde og sagde: Hun er jo din Hustru; hvor kunde du da sige, at hun er din Søster Isak svarede: Jo, jeg tænkte: Jeg vil ikke udsætte mig for at miste Livet for hendes Skyld.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Så lod Gud Herren Dvale falde over Adam, og da han var sovet ind, tog han et af hans Ribben og lukkede med Kød i dets Sted;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Så lod han ham i Fred. Ved den Lejlighed brugte hun Ordet Blodbrudgom med Hentydning til Omskærelsen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
611Så lod han HERRENs Ark bære rundt om Byen, een Gang rundt, og derpå begav de sig tilbage til Lejren og overnattede der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3916Så lod hun Kappen blive liggende hos sig, indtil hans Herre kom hjem,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
285Så lod Isak Jakob fare, og han drog til Paddan-Aram, til Aramæeren Laban, Betuels Søn, som var Broder til Rebekka, Jakobs og Esaus Moder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
44Så lod Josua de tolv Mænd kalde, som han havde til Rede af Israeliterne, een Mand af hver Stamme;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2710Så lyt da til Herren din Guds Røst og hold hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
637så lægger jeg nu dette Fåreskind på Tærskepladsen, og falder der så Dug alene på Skindet, medens Jorden ellers bliver ved at være tør, da ved jeg, at du vil frelse Israel ved min Hånd, som du har lovet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
15Så længe du lever, skal det ikke være muligt for nogen at holde Stand imod dig; som jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig og ikke forlade dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1346Så længe han er angrebet, skal han være uren; uren er han, for sig selv skal han bo, uden for Lejren skal hans Opholdsted være.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
68Så længe hans Indvielse varer, er han helliget Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
64så længe hans Indvielse varer, må han intet som helst nyde, der kommer af Vinstokken, hverken umodne Druer eller friske Skud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
65Så længe hans Indvielsesløfte gælder, må ingen Ragekniv komme på hans Hoved; indtil Udløbet af den Tid han indvier sig til Herren, skal han være hellig og lade sit Hovedhår vokse frit.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4226Så læssede de deres Korn på Æslerne og drog bort.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
138så må du ikke føje ham eller høre på ham; og du må ikke have Medlidenhed med ham, vise ham Skånsel eller holde Hånd over ham,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
133så må du ikke høre på den Profets Tale eller på den, der har Drømmen; thi Herren eders Gud sætter eder på Prøve for at se, om I elsker Herren eders Gud af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1715så må du kun sætte den Mand til Konge over dig, som Herren din Gud udvælger. Af dine Brødres Midte skal du tage dig en konge. En fremmed, der ikke hører til dine Brødre, må du ikke tage til konge over dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2123så må hans Lig ikke blive hængende Natten over i Træet; men du skal begrave ham samme Dag; thi en hængt er en Guds Forbandelse, og du må ikke gøre dit Land urent, som Herren din Gud vil give dig i Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
242så må hun efter at have forladt hans Hjem gå hen og gifte sig med en anden Mand;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2116så må Manden, når han skifter sin Ejendom mellem Sønnerne, ikke give Yndlingshustruens Søn Førstefødselsretten til Skade for den førstefødte, den tilsidesattes Søn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4131så man intet mærker til Overfloden på Jorden på Grund af den påfølgende Hungersnød; thi den bliver såre hård.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3154Så modtog Moses og Præsten Eleazar Guldet af Tusindførerne og Hundredførerne og bragte det ind i Åbenbaringsteltet, for at det skulde bringe Israelitterne i Minde for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
76Så modtog Moses Vognene og Hornkvæget og gav Leviterne dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
434Så mønstrede Moses og Aron og Menighedens Øverster Kehatiternes Sønner efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1523Så nåede de Mara, men de kunde ikke drikke Vandet for dets bitre Smag, thi det var bittert; derfor kaldte man Stedet Mara.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
336Så nærmede Trælkvinderne sig med deres Børn og kastede sig til Jorden,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1016Så omskær nu eders Hjerters Forhud og gør ikke mer eders Nakker stive!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
834Så oplæste han alle Lovens Ord, Velsignelsen og Forbandelsen, alt som det var skrevet i Lovbogen;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
620Så opløftede Folket Krigsskrig, og de stødte i Hornene og da Folket hørte Hornene, opløftede det et vældigt Krigsskrig; da styrtede Muren sammen, og Folket gik lige ind i Byen; således indtog de Byen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
102så påkom der ham stor Frygt; thi Gibeon var en stor By, som en af Kongsbyerne, større end Aj, og alle Mændene der var tapre Krigere.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
913Så rakte de ham Brændofferet, Stykke for Stykke, tillige med Hovedet, og han bragte det som Røgoffer på Alteret.
DommerDette er Biblen på danskdanish
205Så rejste Gibeas Borgere sig imod mig og omringede mig om Natten i Huset; mig vilde de dræbe, og min Medhustru skændede de, så at hun døde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4033Så rejste han Forgården rundt om Boligen og Alteret og hængte Forhænget op for Forgårdens Indgang. Hermed var Moses færdig med Arbejdet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Så rev hele Folket deres Guldørenringe af og bragte dem til Aron.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
232Så rykkede Sihon med alle sine Krigere ud imod os til Kamp ved Jaza;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
225Så sagde Abraham til sine Drenge: Bliv her med Æselet, medens jeg og Drengen vandrer der. hen for at tilbede; så kommer vi tilbage til eder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2329Så sagde Bileam til Balak: Byg mig syv Altre her og skaf mig syv unge Tyre og syv Vædre herhen!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4310Så sagde deres Fader Israel til dem: Kan det ikke være anderledes, gør da i alt Fald således: Tag noget af det bedste, Landet frembringer, med i eders Sække og bring Manden en Gave, lidt Mastiksbalsam, lidt Honning, Tragakantgummi, Cistusharpiks, Pistacienødder og Mandler;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4427Så sagde din Træl, min Fader. til os: I ved jo, at min Hustru fødte mig to Sønner;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4421Så sagde du til dine Trælle: Bring ham med herned til mig, at jeg kan se ham med egne Øjne!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4423Så sagde du til dine Trælle: Kommer eders yngste Broder ikke med herned, så bliver I ikke mere stedt for mit Åsyn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4115Så sagde Farao til Josef: Jeg har haft en Drøm, som ingen kan tyde; og nu har jeg hørt om dig, at du kun behøver at høre en Drøm, så kan du tyde den.
DommerDette er Biblen på danskdanish
420Så sagde han til hende: Stil dig hen i Teltdøren, og hvis der kommer en og spørger, om der er nogen herinde, så sig nej!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2434Så sagde han: Jeg er Abrahams Træl.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1810Så sagde han: Næste År ved denne Tid kommer jeg til dig igen, og så har din Hustru Sara en Søn! Men Sara lyttede i Teltdøren bag ved dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2732Så sagde hans Fader Isak: Hvem er du? Og han svarede: Jeg er Esau, din førstefødte!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
303Så sagde hun: Der er min Trælkvinde Bilha; gå ind til hende, så hun kan føde på mine Knæ og jeg få Sønner ved hende!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3714Så sagde Israel til ham: Gå hen og se, hvorledes det står til med dine Brødre og Kvæget, og bring mig Bud tilbage! Israel sendte ham så af Sted fra Hebrons Dal, og han kom til Sikem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
435Så sagde Israel: Hvorfor handlede I ilde imod mig og fortalte Manden, at I havde en Broder til?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3029Så sagde Jakob: Du ved jo selv, hvorledes jeg har tjent dig, og hvad din Ejendom er blevet til under mine Hænder;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
454Så sagde Josef til sine Brødre: Kom hen til mig! Og da de kom derhen, sagde Josef: Jeg er eders Broder Josef, som I solgte til Ægypten;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3726Så sagde Juda til sine Brødre: Hvad vinder vi ved at slå vor Broder ihjel og skjule Mordet?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2915Så sagde Laban til Jakob: Skulde du tjene mig for intet fordi du er min Frænde? Sig mig. hvad du vil have i Løn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4233Så sagde Manden, der er Landets Herre: Derpå vil jeg kende, at I er ærlige Folk: Lad en af eder blive hos mig, og tag I andre Korn til at stille Hungeren i eders Huse og drag hjem!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1312Så sagde Manoa: Når nu dit Ord går i Opfyldelse, hvorledes skal vi da forholde os og bære os ad med Drengen?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
97Så sagde Moses til Aron: Træd hen til Alteret og bring dit Syndoffer og dit Brændoffer for at skaffe dig og dit Hus Soning og bring så Folkets Offergave for at skaffe det Soning, således som Herren har påbudt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4237Så sagde Ruben til sin Fader: Du må tage mine to Sønners Liv, hvis jeg ikke bringer ham til dig; betro ham til mig, og jeg skal bringe ham tilbage til dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
910Så sagde Træerne til Figentræet: Kom du og vær vor Konge!
DommerDette er Biblen på danskdanish
912Så sagde Træerne til Vinstokken: Kom du og vær vor Konge!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3117Så satte Jakob sine Børn og sine Hustruer på Kamelerne
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Så satte man Fogeder over dem til at plage dem med Trællearbejde, og de måtte bygge Forrådsbyer for Farao: Pitom og Ra'amses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Så sendte Jakob Bud og lod Rakel og Lea kalde ud på Marken til sin Hjord;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden, som skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
244så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden, som skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
717Så siger Herren: Deraf skal du kende, at jeg er Herren: Se, jeg slår Vandet i Nilen med Staven, som jeg holder i min Hånd, og det skal forvandles til Blod,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
342så Sikem, en Søn af Egnens Høvding, Hivviten Hamor, hende og greb hende og lå hos hende; og han krænkede hende;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2423Så skaf da de fremmede Guder bort, som I har hos eder, og bøj eders Hjerte til HERREN, Israels Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
166Så skal Aron ofre sin egen Syndoffertyr og skaffe sig og sit Hus Soning.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
57så skal de bekende Synden, de har begået, og Gerningsmanden skal erstatte det, han har forbrudt sig med, efter dets fulde Værdi med Tillæg af en Femtedel og give det til den, han har forbrudt sig imod.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
49Så skal de tage et violet Purpurklæde og dermed tildække Lysestagen, dens Lamper, Sakse, Bakker og alle Oliekrukkerne, de Ting, som bruges ved Betjeningen deraf,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411Så skal den Præst, der foretager Renselsen, stille den, der skal renses, tillige med disse Offergaver frem for Herrens Åsyn ved Åbenbaringsteltets Indgang.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2215så skal den unge Kvindes Forældre bringe Jomfrutegnet hen til Byens Ældste i Byporten;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
154så skal den, der bringer Herren sin Offergave, som Afgrødeoffer bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie
DommerDette er Biblen på danskdanish
1131så skal den, som først kommer mig i Møde fra min Husdør når jeg vender uskadt, tilbage fra Ammoniterne, tilfalde Herren, og jeg vil ofre ham som Brændoffer!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
99Så skal det blive til en Støvsky over hele Ægypten og til Betændelse, der bryder ud i Bylder på Mennesker og Kvæg i hele Ægypten!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610Så skal du fejre Ugefesten for Herren din Gud med så mange frivillige Gaver, du vil give, efter som Herren din Gud velsigner dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1425så skal du gøre det i Penge og pakke Pengene ind og tage dem med og drage til det Sted, Herren din Gud udvælger,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
259Så skal du lade Alarmhornet lyde rundt om på den tiende Dag i den syvende Måned; på Forsoningsdagen skal I lade Hornet lyde rundt om i hele eders Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2513Så skal du lave Bærestænger af Akacietræ og overtrække dem med Guld,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2517Så skal du lave et Sonedække af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2526Så skal du lave fire Guldringe og sætte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
93Så skal du nu vide, at det er Herren din Gud, der går foran dig som en fortærende Ild; han vil ødelægge dem, og han vil underku dem for dig, så du kan drive dem bort og ødelægge dem i Hast, således som Herren har sagt dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1314så skal du omhyggeligt undersøge, efterforske og udgranske Sagen, og hvis det viser sig, at det virkelig forholder sig så, at der er øvet en sådan Vederstyggelighed i din Midte,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
621så skal du svare din Søn således: Vi var engang Faraos Trælle i Ægypten; men Herren førte os ud af Ægypten med stærk Hånd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
289Så skal du tage de to Sjohamsten og gravere Israels Sønners Navne i dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1517så skal du tage en Syl og stikke den igennem hans Øre ind i Døren, og så skal han være din Træl for Livstid. Og på samme Måde skal du bære dig ad med din Trælkvinde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2931Så skal du tage Indsættelsesvæderen og koge dens Kød på et helligt Sted;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
341Så skal du udtage Leviterne til mig Herren i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for alt det førstefødte af Israelitternes Kvæg.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
79så skal du vide, at Herren din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde Slægtled holder fast ved sin Pagt og sin Miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans Bud,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
344så skal eders Grænse dreje sønden om Akrabbimpasset, nå til Zin og ende sønden for Kadesj Barnea; så skal den løbe hen til Hazar Addar øg nå til Azmon;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
343så skal eders Sydside strække sig fra Zins Ørken langs med Edom; eders Sydgrænse skal mod Øst begynde ved Enden af Salthavet;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2119så skal Gerningsmanden være sagesløs, hvis han kan stå op og gå ud støttet til sin Stok; kun skal han godtgøre ham hans Tidsspilde og sørge for hans Helbredelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
33Så skal han af Takofferet som Ildoffer for Herren frembære Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
39Så skal han af Takofferet som Ildoffer for Herren frembære Fedtet, hele Fedthalen, skilt fra Rygraden, Fedtet, som dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1624så skal han bade sit Legeme i Vand på et helligt Sted, iføre sig sine sædvanlige Klæder og gå ud og ofre sit eget Brændoffer og Folkets Brændoffer og således skaffe sig og Folket Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Så skal han deraf frembære som sin Offergave, som et Ildoffer for Herren, Fedtet, det dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
16Så skal han flå Huden af Brændofferdyret og skære det i Stykker,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1618Så skal han gå ud til Alteret, som står for Herrens Åsyn, og skaffe det Soning; han skal tage noget af Tyrens og Bukkens Blod og stryge det rundt om på Alterets Horn,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
14Så skal han lægge sin Hånd på Brændofferdyrets Hoved, for at det kan vinde ham Herrens Velbehag, idet det skaffer ham Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
112Så skal han skære det i Stykker, og Præsten skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
146Så skal han tage den levende Fugl, Cedertræet, det kamoisinrøde Garn og Ysopkvisten og dyppe dem tillige med den levende Fugl i Blodet af den Fugl, der er slagtet over det rindende Vand,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
68Så skal han tage en Håndfuld af Afgrødeofferets Mel og Olie og al Røgelsen, der følger med Afgrødeofferet, det, der skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1614Så skal han tage noget af Tyrens Blod og stænke det med sin Finger fortil på Sonedækket, og foran Sonedækket skal han syv Gange stænke noget af Blodet med sin Finger.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
116Så skal han udtage Kroen med dens Indhold og kaste den på Askedyngen ved Alterets Østside.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
55så skal han, når han bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde, bekende det, han har forsyndet sig med,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
523så skal han, når han har forsyndet sig og føler sig skyldig, tilbagegive det, han har røvet, eller det, han har aftvunget, eller det, som var ham betroet, eller det tabte, som han har fundet,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2119så skal hans Forældre tage ham med Magt og føre ham ud til de Ældste i hans By og til Porten der
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1524så skal hele Menigheden, hvis det sker af Vanvare uden Menighedens Vidende, ofre en ung Tyr som Brændoffer til en liflig duft for Herren med det efter Lovbudene dertil hørende Afgrødeoffer og Drikoffer og desuden en Gedebuk som Syndoffer.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1123så skal Herren drive alle disse Folk bort foran eder, og I skal underlægge eder Folk, der er større og mægtigere end I.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2859så skal Herren sende uhørte Plager over dig og dit Afkom,svare og vedholdende Plager og ondartede, vedholdende Sygdomme,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1435så skal Husets Ejer gå hen og melde det til Præsten og sige: Der har i mit Hus vist sig noget, der ligner Spedalskhed!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2219så skal I bringe dem således, at I kan vinde Guds Velbehag, et lydefrit Handyr af Hornkvæget, Fårene eller Gederne;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
422så skal I fortælle eders Børn det og sige: På tør Bund gik Israel over Jordan derhenne;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2315Så skal I fra Dagen efter Sabbaten, fra den dag I bringer Svingningsneget, tælle syv Uger frem - det skal være hele Uger -
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1919så skal I gøre med ham, som han havde til Hensigt at gøre med sin Broder; du skal udrydde det onde af din Midte.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
47så skal I sige til dem: De betyder, at Jordans Vand standsede foran HERRENs Pagts Ark; da den drog over Jordan, standsede Jordans Vand. Og disse Sten skal være Israeliterne et Mindetegn til evig Tid!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1227så skal I svare: Det er Påskeoffer for Herren, fordi han gik Israeliternes Huse forbi i Ægypten, dengang han slog Ægypterne, men lod vore Huse urørte! Da bøjede Folket sig og tilbad.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2313så skal I vide for vist, at HERREN eders Gud ikke mere vil drive disse Folkeslag bort fra eder, men de skal blive eder en Snare og en Fælde, en Svøbe i eders Sider og Torne i eders Øjne, indtil I selv bliver udryddet fra dette herlige Land, som HERREN eders Gud gav eder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
47så skal jeg drage Jabins Hærfører Sisera med hans Vogne og Hærstyrke hen til dig ved Kisjonbækken og give ham i din Hånd!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
812Så skal Leviterne lægge deres Hænder på Tyrenes Hoved, og derefter skal du ofre den ene som Syndoffer og den anden som Brændoffer til Herren for at skaffe Leviterne Soning.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2925Så skal man svare: Det er, fordi de sveg den Pagt, Herren, deres Fædres Gud, havde sluttet med dem, da han førte dem ud af Ægypten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
515så skal Manden bringe sin Hustru til Præsten og medbringe som Offergave for hende en Tiendedel Efa Bygmel; han må hverken hælde Olie over eller komme Røgelse på, thi det er et Skinsyge Afgrødeoffer, et Minde Afgrødeoffer, der skal minde om Brøde.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3524så skal Menigheden dømme Drabsmanden og Blodhævneren imellem på Grundlag af disse Lovbud;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
618Så skal Nasiræeren ved Indgangen til Åbenbaringsteltet rage sit indviede Hoved og tage sit indviede Hovedhår og kaste det i Ilden under Takofferet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1515Så skal Præsten bringe dem som Offer, den ene som Syndoffer, den anden som Brændoffer, og således skal Præsten skaffe ham Soning for Herrens Åsyn for hans Flåd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
616Så skal Præsten bringe det for Herrens Åsyn og ofre hans Syndoffer og Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
194Så skal Præsten Eleazar tage noget af dens Blod på sin Finger og stænke det syv Gange i Retning af Åbenbaringsteltets Forside.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
516Så skal Præsten føre hende frem og stille hende for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
63Så skal Præsten iføre sig sin Linnedklædning, og Linnedbenklæder skal han iføre sig over sin Blusel, og han skal borttage Asken, som bliver tilbage, når Ilden fortærer Brændofferet på Alteret, og lægge den ved Siden af Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1354så skal Præsten påbyde, at den angrebne Ting skal tvættes, og derpå igen lukke den inde i syv Dage.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
518Så skal Præsten stille Kvinden frem for Herrens Åsyn, løse hendes Hår og lægge Minde Afgrødeofferet i hendes Hænder; det er et Skinsyge Afgrødeoffer; og Præsten skal have den bitre Vandes Forbandelsesvand i Hånden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1325så skal Præsten syne ham, og hvis det da viser sig, at Hårene på Pletten er blevet hvide og den ser ud til at ligge dybere end Huden udenom, så er det Spedalskhed, der er brudt frem i Brandsåret; og da skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1343Så skal Præsten syne ham, og viser det sig da, at Hævelsen på det syge Sted på hans skaldede Isse eller Pande er rødlighvid, af samme Udseende som Spedalskhed på Huden,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
264Så skal Præsten tage Kurven af din Hånd og sætte den hen foran Herren din Guds Alter.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1424Så skal Præsten tage Skyldofferlammet med den Log Olie, som hører dertil, og Præsten skal udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
197Så skal Præsten tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand og derefter vende tilbage til Lejren. Men Præsten skal være uren til Aften.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
215Så skal Præsterne, Levis Sønner, træde til thi dem har Herren din Gud udvalgt til sin Tjeneste og til at velsigne i Herrens Navn, og efter deres Ord skal al Trætte og enhver Sag, der vedrører Legemsskade, afgøres
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
421Så skal Tyren bringes uden for Lejren og brændes på samme Måde som den før nævnte Tyr. Det er Menighedens Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
273så skal Vurderingssummen for Mænd fra det tyvende til det tresindstyvende År være halvtredsindstyve Sekel Sølv efter hellig Vægt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3119Så skriv nu denne Sang op, lær Israelitterne den og læg den i deres Mund, for at denne Sang kan være mit Vidne mod Israelitterne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4411Så skyndte de sig at løfte hver sin Sæk ned på Jorden og åbne den,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2420Så skyndte hun sig hen og tømte Krukken i Truget og løb tilbage til Brønden for at øse, og således øste hun til alle hans Kameler.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
918så slagtede han Oksen og Væderen som Takoffer fra Folket. Og Arons Sønner rakte ham Blodet, og han sprængte det rundt om på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
819Så slagtede Moses den og sprængte Blodet rundt om på Alteret;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
823Så slagtede Moses den, tog noget af dens Blod og strøg det på Arons højre Øreflip og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå.
DommerDette er Biblen på danskdanish
158Så slog han dem sønder og sammen med vældige Slag, og derpå steg han ned i Fjeldkløften ved Etam og tog Ophold der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2035Så slog Herren Benjamin foran Israel, og Israelitterne fældede den Dag 25100 Mand af Benjamin, alle våbenføre Mænd;
DommerDette er Biblen på danskdanish
327Så snart han derpå nåede Efraims Bjerge, lod han støde i Hornet; og Israelitterne fulgte ham ned fra Bjergene, idet han gik i Spidsen for dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2454Så spiste og drak han og hans Ledsagere og overnattede der. Da, de var stået op næste Morgen. sagde han: Lad mig nu fare til. min Herre!
DommerDette er Biblen på danskdanish
218Så spurgte de: Er der måske en af Israels Stammer, der undlod at drage op til Herren i Mizpa? Og se, der var ingen kommet til Lejren, til Forsamlingen, fra Jabesj i Gilead.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3227Så spurgte han: Hvad er dit Navn? Han svarede: Jakob!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
375så stak han Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kunde bæres med dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1511Så steg 3000 Mand fra Juda ned til Fjeldkløften ved Etam og sagde til Samson: Ved du ikke, at Filisterne har Magten over os? Hvad er det dog, du har voldt os?. Han svarede dem: Som de har handlet mod mig, har jeg handlet mod dem!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1125Så steg Herren ned i Skyen og talede til ham; og han tog noget af den Ånd, der var over ham, og lod den komme over de halvfjerdsindstyve Ældste, og da Ånden hvilede over dem, kom de i profetisk Henrykkelse noget, som ikke siden hændtes dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1914Så steg Moses ned fra Bjerget til Folket og lod Folket hellige sig, og de tvættede deres Klæder;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
418Så steg Præsterne, som bar HERRENs Pagts Ark, op fra Jordan, og næppe havde deres Fødder betrådt det tørre Land, før Jordans Vand vendte tilbage til sit Leje og overalt gik over sine Bredder som før.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2221Så stod Bileam op næste Morgen og sadlede sit Æsel og fulgte med Moabs Høvdinger.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3114Så svarede Rakel og Lea ham: Har vi vel mere Lod og Del i vor Faders Hus?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3734Så sønderrev Jakob sine Klæder og bandt Sæk om sine Lænder, og han sørgede over sin Søn i mange Dage.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3323Så tager jeg min Hånd bort, og da kan du se mig bagfra; men mit Åsyn kan ingen skue!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3311Så talede Herren med Moses Ansigt til Ansigt, som når den ene Mand taler med den anden, og derpå vendte Moses tilbage til Lejren; men hans Medhjælper Josua, Nuns Søn, en ung Mand, veg ikke fra Teltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1419Så tilgiv nu dette Folk dets Misgerning efter din store Miskundhed, således som du har tilgivet dette Folk hele Vejen fra Ægypten og hertil!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2920Så tjente Jakob syv År for Rakel; og de syntes ham kun nogle få Dage, fordi han elskede hende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
163Så tog Abrams Hustru Saraj sin Trælkvinde, Ægypterinden Hagar, efter at Abram havde boet ti År i Kana'ans Land, og gav sin Mand Abram hende til Hustru;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3731Så tog de Josefs Kjortel og dyppede den i Blodet af en Gedebuk, som de slagtede;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411Så tog Fjenden alt Godset i Sodoma og Gomorra og alle Levnedsmidlerne og drog bort;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4524Så tog han Afsked med sine Brødre, og da de drog bort, sagde han til dem: Kives ikke på Vejen!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1510Så tog han alle disse Dyr skar dem midt over og lagde Halvdelene over for hinanden; dog skar han ikke Fuglene over.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
247Så tog han Pagtsbogen og læste den op i Folkets Påhør, og de sagde: Vi vil gøre alt, hvad Herren har talet, og lyde ham!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2739Så tog hans Fader Isak til Orde og sagde til ham: Se, fjern fra Jordens Fedme skal din Bolig være og fjern fra Himmelens Væde ovenfra;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3145Så tog Jakob en Sten og rejste den som en Støtte;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
816Så tog Moses alt Fedtet på Indvoldene, Leverlappen og begge Nyrerne med Fedtet på dem og bragte det som Røgoffer på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
829Så tog Moses Brystet og udførte Svingningen dermed for Herrens Åsyn; det tilfaldt Moses som hans Del af Indsættelsesvæderen, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
420Så tog Moses sin Hustru og sin Søn og satte dem på sit Æsel og vendte tilbage til Ægypten; og Moses tog Guds Stav i Hånden.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
914Så tog Mændene af deres Rejsetæring; men HERREN rådspurgte de ikke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4314Så tog Mændene deres Gave og dobbelt så mange Penge med; også Benjamin tog de med, brød op og drog ned til Ægypten, hvor de fremstillede sig for Josef.
DommerDette er Biblen på danskdanish
155så tændte han Faklerne, slap Rævene løs i Filisternes Korn og stak Ild både på Negene og Kornet på Roden, også på Vingårde og Oliventræer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
258så udåndede han. Og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3035Så udskilte han samme Dag de stribede og blakkede Bukke og de spættede og blakkede Geder, alle dem der havde hvide Pletter, og alle de sorte Får og overgav dem til sine Sønner,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
205så vender jeg dog selv mit Åsyn imod den Mand og hans Slægt og udrydder ham og alle dem, der følger i hans Spor og boler med Molok, af deres Folk.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1650Så vendte Aron tilbage til Moses ved Indgangen til Åbenbaringsteltet, efter at Plagen var ophørt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
147så vendte de om og drog til Misjpatkilden, det er Hadesj, og slog Amalekiterne i hele deres Område og ligeså de Amoriter, der boede i Hazazon Tamar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3822Så vendte han tilbage til Juda og sagde: Jeg fandt hende ikke, og Folkene på Stedet siger, at der har ikke været nogen Skøge.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
105Så vendte jeg mig bort og steg ned fra Bjerget og lagde Tavlerne i den Ark, jeg havde lavet, og der blev de liggende, som Herren havde pålagt mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Så vendte vi om og brød op til Ørkenen i Retning af det røde Hav, således som Herren havde pålagt mig, og i lang Tid vandrede vi rundt om Seirs Bjerge.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
85Så vid da og tag dig til Hjerte, at Herren optugter dig, som en Mand optugter sin Søn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
96Så vid da, at det ikke er for din Retfærdigheds Skyld, at Herren din Gud giver dig dette herlige Land i Eje; thi du er et Folk med hårde Halse!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1822så vid: Hvad en Profet taler i Herrens Navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget, Herren ikke har talt. I Formastelighed har Profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
303så vil Herren din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig og samle dig fra alle de Folk, Herren din Gud, spreder dig iblandt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
185Så vil jeg bringe et Stykke Brød, for at I kan styrke eder; siden kan I drage videre - da eders Vej nu engang har ført eder forbi eders Træl! De svarede: Gør, som du siger!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1114så vil jeg give eders Land dets Regn i rette Tid, både Tidligregn og Sildigregn, så du kan høste dit Korn, din Most og din Olie;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
122så vil jeg gøre dig til et stort Folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit Navn stort. og vær en Velsignelse!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2521så vil jeg opbyde min Velsignelse til Bedste for eder i det sjette År, så det bærer Afgrøde for de tre År;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
172så vil jeg oprette min Pagt mellem mig og dig og give dig et overvættes stort Afkom!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
102Så vil jeg på Tavlerne skrive de Ord, der stod på de forrige Tavler, som du knuste, og du skal lægge dem ned i Arken!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1117Så vil jeg stige ned og tale med dig der, og jeg vil tage noget af den Ånd, der er over dig, og lade den komme over dem, for at de kan hjælpe dig med at bære Folkets Byrde, så du ikke ene skal bære den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217så vil jeg velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og Sandet ved Havets Bred; og dit Afkom skal tage sine Fjenders Porte i Besiddelse;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2616så vil også jeg gøre lige for lige imod eder og hjemsøge eder med skrækkelige Ulykker: Svindsot og Feberglød, så Øjnene sløves og Sjælen vansmægter. Til ingen Nytte sår I eders Sæd, thi eders Fjender skal fortære den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2624så vil også jeg handle genstridigt imod eder og slå eder syvfold for eders Synder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2628så vil også jeg i Vrede handle genstridigt mod eder og tugte eder syvfold for eders Synder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1230så vogt dig for at lade dig lokke til at gå i deres Fodspor, efter at de er udryddet foran dig, og for at spørge dig for angående deres Guder, idet du siger: Hvorledes plejede disse Folkeslag at dyrke deres Guder? Således vil også jeg bære mig ad.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
423Så vogt eder for at glemme Herren eders Guds Pagt, som han sluttede med eder, og for at lave eder noget Gudebillede i Skikkelse af noget som helst, Herren din Gud har forbudt dig
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2824Sådanne Ofre skal I bringe hver af de syv Dage som Ildofferspise til en liflig Duft for Herren; de skal ofres med tilhørende Drikoffer foruden det daglige Brændoffer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
521sagde de til dem: Herren se til eder og dømme eder, fordi I har vakt Afsky mod os hos Farao og hans Tjenere og lagt dem et Sværd i Hånden til at dræbe os med!
DommerDette er Biblen på danskdanish
126sagde de til ham: Sig Sjibbolet! Og når han da sagde Sibbolet, fordi han ikke kunde udtale Ordet rigtigt, greb de ham og huggede ham ned ved Jordans Vadesteder. Ved den Lejlighed faldt 42000 Efraimiter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
629sagde de til hverandre: Hvem mon der har gjort det? Og da de spurgte sig for og foretog en Undersøgelse, blev der sagt, at det var Gideon, Joasjs Søn.
DommerDette er Biblen på danskdanish
620sagde Guds Engel til ham: Tag Kødet og det usyrede Brød. Læg det på Klippen der og hæld Suppen ud derover! Og han gjorde det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
312sagde han til dem: Jeg er nu 12O År gammel og kan ikke mere færdes som før; og Herren har sagt til mig: Du skal ikke komme over Jordan der!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3246sagde han til dem: Læg eder alle de Ord på Sinde, som jeg i Dag har vidnet imod eder, for at du kan pålægge dine Sønner dem, at de omhyggeligt må handle efter alle denne Lovs Bud;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
318sagde han, at de spættede Dyr skulde være min Løn, så fødte hele Hjorden spættet Afkom, og sagde han, at de stribede skulde være min Løn, så fødte hele Hjorden stribet Afkom.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
925sagde han: Forbandet være Kana'an, Trælles Træl blive han for sine Brødre!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2110sagde hun til Abraham: Jag den Trælkvinde og hendes Søn bort, thi ikke skal denne Trælkvindes Søn arve sammen med min Søn, med Isak!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3135sagde hun til sin Fader: Min Herre tage mig ikke ilde op, at jeg ikke kan rejse mig for dig, da det går mig på Kvinders Vis! Således ledte han efter Husguden uden at finde den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
276sagde hun til sin yngste Søn Jakob; Se, jeg hørte din Fader sige til din Broder Esau:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3713sagde Israel til Josef: Dine Brødre vogter jo Kvæg ved Sikem; kom, jeg vil sende dig til dem! Han svarede: Her er jeg!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3126sagde Laban til Jakob: Hvad har du gjort! Mig har du narret, og mine Døtre har du ført bort. som var de Krigsfanger!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3011sagde Lea: Hvilken Lykke! Derfor gav hun ham Navnet Gad.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1936Således blev begge Lots Døtre frugtsommelige ved deres Fader;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
523således blev Enoks fulde Levetid 365 År;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
511således blev Enosjs fulde Levetid 905 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
55således blev hans fulde Levetid 930 År, og derpå døde han.
DommerDette er Biblen på danskdanish
66Således blev Israel rent forarmet ved Midjaniternes indfald, og Israelitterne råbte til Herren.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
520således blev Jereds fulde Levetid 962 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
514således blev Kenans fulde Levetid 910 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
531således blev Lemeks fulde Levetid 777 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
517således blev Mahalal'els fulde Levetid 895 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
527således blev Metusalems fulde Levetid 969 År, og derpå døde han.
DommerDette er Biblen på danskdanish
330Således blev Moab den Gang underkuet af Israel; og Landet havde Ro i firsindstyve År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
929således blev Noas fulde Levetid 950 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
58således blev Sets fulde Levetid 912 År, og derpå døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
467således bragte han sine Sønner og Sønnesønner, sine Døtre og Sønnedøtre og alt sit Afkom med sig til Ægypten.
DommerDette er Biblen på danskdanish
828Således bukkede Midjaniterne under for Israelitterne, og de rejste sig ikke mere; og Landet havde Ro i fyrretyve År, så længe Gideon levede.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1123Således drev Herren, Israels Gud, Amoriterne bort foran sit Folk Israel; og nu vil du underlægge dig deres Land!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4525Således drog de hjem fra Ægypten og kom til deres Fader Jakob i Kana'ans Land;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
366Således er Herrens Bud angående Zelofhads Døtre: De må indgå Ægteskab med hvem de ønsker, men det må kun være Mænd af deres Faders Stammes Slægt, de indgår Ægteskab med.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1914Således er Loven: Når et Menneske dør i et Telt,, bliver enhver, der træder ind i Teltet, og enhver, der er i Teltet, uren i syv Dage;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
38Således erobrede vi dengang Landet fra de to Amoriterkonger hinsides Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget
JosuaDette er Biblen på danskdanish
175Således faldt ti Parter på Manasse foruden Landet Gilead og Basan hinsides Jordan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
394Således fandt Josef Nåde for hans Øjne og kom til at gå ham til Hånde; og han satte ham over sit Hus og gav alt, hvad han ejede, i hans Hånd;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1526Således får både hele Israelitternes Menighed og den fremmede, der bor hos dem, Tilgivelse; thi alt Folket har Del i den Synd, der bliver begået af Vanvare.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1028Således foregik Israelitternes Opbrud, Hærafdeling for Hærafdeling. Så brød de da op.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Således fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3932Således fuldførtes alt Arbejdet ved Åbenbaringsteltets Bolig; og Israeliterne gjorde ganske som Herren havde pålagt Moses; således gjorde de.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2143Således gav HERREN Israel hele det Land, han havde tilsvoret deres Fædre at ville give dem, og de tog det i Besiddelse og bosatte sig der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
956Således gengældte Gud det onde, Abimelek havde øvet mod sin Fader ved at dræbe sine halvfjerdsindstyve Brødre;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
223Således gik der lang Tid hen, og imidlertid døde Ægypterkongen. Men Israeliterne stønnede og klagede under deres Trældom, og deres Skrig over Trældommen nåede op til Gud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2317Således gik Efrons Mark i Makpela over for Mamre i hele sin Udstrækning tillige med Klippehulen og alle Træerne på Marken
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4726Således gjorde Josef det til en Vedtægt, der endnu den Dag i Dag gælder i Ægypten, at afgive en Femtedel til Farao; kun Præsternes Jord kom ikke i Faraos Besiddelse.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1116Således indtog Josua hele dette Land, Bjerglandet, hele Sydlandet, hele Landskabet Gosjen, Lavlandet, Arabalavningen, Israels Bjergland og Lavland,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1123Således indtog Josua hele Landet, ganske som HERREN havde sagt til Moses, og Josua gav Israel det i Eje efter deres Afdelinger, Stamme for Stamme. Og Landet fik Ro efter Krigen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
423Således lod Gud på den Dag Kana'anæerkongen Jabin bukke under for Israelitterne;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1231Således må du ikke bære dig ad over for Herren din Gud; thi alt, hvad der er Herren en Vederstyggelighed, alt, hvad han hader, har de gjort over for deres Guder; ja, de brændte endog deres Sønner og Døtre til Ære for deres Guder!

<<< 13 >>>