THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
1 >>>

4MosebogDette er Biblen på danskdanish
31041000 Mand af hver af Israels Stammer skal I sende i Kamp!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
78612 Guldkander, fyldte med Røgelse, hver på 10 Sekel efter hellig Vægt, alle Guldkander tilsammen 120 Sekel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3214200 Geder og 20 Bukke, 200 Får og 20 Vædre,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
314530 500 Æsler
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
313930500 Æsler, hvoraf til i Afgift til Herren,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
321534 diegivende Kamelhopper med deres Føl, 40 Køer og 10 Tyre, 20 Aseninder og 10 Æselhingste;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
314436 000 Stykker Hornkvæg,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
313836000 Stykker Hornkvæg, hvoraf 72 i Afgift til Herren,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
313461 000 Æsler
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
313372 000 Stykker Hornkvæg,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1928Abdon, Rebob, Hammon og Kana indtil den store Stad Zidon;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3107Åbenbaringsteltet, Vidnesbyrdets Ark, Sonedækket derpå og alt Teltets Tilbehør,
DommerDette er Biblen på danskdanish
934Abimelek brød da op ved Nattetide med alle sine Folk, og de lagde sig i Baghold imod Sikem i fire Afdelinger.
DommerDette er Biblen på danskdanish
952Abimelek rykkede da frem til Tårnet og angreb det; men da han nærmede sig Tårnets Indgang for at stikke Ild derpå,
DommerDette er Biblen på danskdanish
941Abimelek tog så Ophold i Aruma; og Zebul jog Ga'al og hans Brødre bort fra Sikem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2004Abimelek var imidlertid ikke kommet hende nær; og han sagde: Herre, vil du virkelig.slå retfærdige Folk ihjel?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2505Abraham gav Isak alt, hvad han ejede;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2103Abraham kaldte den Søn, han fik med Sara, Isak;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1718Abraham sagde derfor til Gud: Måtte dog Ismael leve for dit Åsyn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2208Abraham svarede: Gud vil selv udse sig Dyret til Brændofferet, min Søn! Og så gik de to sammen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2011Abraham svarede: Jo, jeg tænkte: Her er sikkert ingen Gudsfrygt på dette Sted, så de vil slå mig ihjel for min Hustrus Skyld.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2406Abraham svarede: Vogt dig vel for at bringe min Søn tilbage dertil!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2206Abraham tog da Brændet til Brændofferet og lagde,det på sin Søn Isak; selv tog han Ilden og Offerkniven, og så gik de to sammen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2501Abraham tog sig en Hustru, som hed Ketura;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2105Abraham var 100 År gammel, da hans Søn Isak fødtes ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2401Abraham var blevet gammel og til Års, og Herren havde velsignet ham i alle Måder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1724Abraham var ni og halvfemsindstyve År, da han blev omskåret på sin Forhud;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3153Abrahams Gud og Nakors Gud, deres Faders Gud, være Dommer imellem os! Så svor Jakob ved sin Fader Isaks Rædsel,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1129Abram og Nakor tog sig Hustruer; Abrams Hustru hed Saraj, Nakors Milka, en Datter af Haran, Milkas og Jiskas Fader.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1308Abram sagde derfor til Lot: Der må ikke være Strid mellem os to eller mellem mine og dine Hyrder, vi er jo Frænder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1606Abram svarede Saraj: Din Trældkvinde er i din Hånd, gør med hende, hvad du finder for godt! Da plagede Saraj hende, så hun flygtede for hende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1302Abram var meget rig på kvæghjorde, Sølv og Guld;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1616Abram var seks og firsindstyve År gammel, da Hagar fødte ham Ismael.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1601Abrams Hustru Saraj fødte ham intet Barn. Men Saraj havde en Ægyptisk Trælkvinde ved Navn Hagar;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3604Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Reuel,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
420Ada fødte Jabal; han blev Stamfader til dem, der bor i Telte og holder Kvæg;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
220Adam gav da alt Kvæget, alle Himmelens Fugle og alle Markens Dyr Navne - men til sig selv fandt Adam ingen Medhjælp, der passede til ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
425Adam kendte på ny sin Hustru, og hun fødte en Søn, som hun gav Navnet Set; thi, sagde hun, Gud har sat mig andet Afkom i Abels Sted, fordi Kain slog ham ihjel!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
401Adam kendte sin Hustru Eva,og hun blev frugtsommelig og fødte Kain; og hun sagde: Jeg har fået en Søn med HerrenS Hjælp!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Adam svarede: Kvinden, som du satte ved min Side, gav mig af Træet, og så spiste jeg.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1936Adama, Rama, Hazor,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2708Adlyd mig nu, min Søn, og gør, hvad jeg pålægger dig:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2743adlyd nu mig min Søn: Flygt til min Broder Laban i Karan
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1228Adlyd omhyggeligt alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel til evig Tid, idet du gør, hvad der er godt og ret i Herren din Guds Øjne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
106Adonibezek flygtede, men de satte efter ham, og da de havde grebet ham, huggede de Tommelfingrene og Tommeltæerne af ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1829Af alle de Gaver, I modtager, skal I yde Herrens Offerydelse, af alt det bedste deraf, som hans Helliggave.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2016af alle disse Krigsfolk var 700 udvalgte Krigere kejthåndede; de kunde alle slynge med Sten, så de ramte på et Hår uden at fejle.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
702Af alle rene Dyr skal du tage syv Par, Han og Hun, og af alle urene Dyr eet Par, Han og Hun,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1121Af alt det vingede Kryb, som går på fire, må I dog spise følgende: Dem, der har Skinneben oven over Fødderne til at hoppe med på Jorden.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1815Af alt Kød, som de bringer til Herren, såvel af Mennesker som af Dyr, skal alt, hvad der åbner Moders Liv, tilfalde dig; dog skal du lade de førstefødte Mennesker udløse, og ligeledes skal du lade de førstefødte urene Dyr udløse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
715af alt Kød, som har Livsånde, gik Par for Par ind i Arken til Noa;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1109Af alt, hvad der lever i Vandet, må I spise følgende: Alt i Vandet, både i Havet og i Floderne, som har Finner og Skæl, må I spise;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1409Af alt, hvad der lever i Vandet, må spise følgende: Alt, hvad der har Finner og Skæl, må I spise.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
113af Aser Pagiel, Okrans Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3427af Aseriternes Stamme een Øverste, Ahihud, Sjelomis Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1313af Asers Stamme Setur, Mikaels Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
111af Benjamin Abidan, Gidonis Søn;
DommerDette er Biblen på danskdanish
2044Af Benjamin faldt 18000 Mand, lutter dygtige Krigere.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3421af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1309af Benjamins Stamme Palti, Rafus Søn,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2618Af Brædderne, som du skal lave til Boligen, skal tyve være til Sydsiden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3623Af Brædderne, som han lavede til Boligen, var tyve til Sydsiden,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
112af Dan Ahiezer, Ammisjaddajs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3422af Daniternes Stamme een Øverste, Bukki, Joglis Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1312af Dans Stamme Ammiel, Gmallis Søn,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1307af de Folkeslags Guder, der bor rundt om eder, være sig nær eller fjernt, fra den ene Ende af Jorden til den anden,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1122Af dem må I spise følgende: De forskellige Arter af Græshopper, Solamgræshopper, Hargolgræshopper og Hagabgræshopper.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3147af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israelitter, udtog Moses et Stykke for hver halvtredsindstyve, både af Mennesker og Kvæg, og gav dem til Leviterne, som tog Vare på, hvad der var at varetage ved Herrens Bolig, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3901Af det violette og røde Purpurgarn og det karmoisinrøde Garn tilvirkede de Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen; og de tilvirkede Arons hellige Klæder, således som Herren havde pålagt Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2740af dit Sværd skal du leve, og din Broder skal du tjene; men når du samler din Kraft, skal du sprænge hans Åg af din Hals!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1308af Efraims Stamme Hosea, Nuns Søn,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
620af Fuglene efter deres Arter, af Kvæget efter dets Arter og af alt Jordens Kryb efter dets Arter; Par for Par skal de gå ind til dig for at holdes i Live.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1521Af Førstegrøden af eders Grovmel skal I give Herren en Offerydelse, Slægt efter Slægt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
114af Gad Eljasaf, Deuels Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1315af Gads Stamme Geuel, Mtakis Søn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1605Af Israeliternes Menighed skal han tage to Gedebukke til Syndoffer og en Væder til Brændoffer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
350af Israelitternes førstefødte tog han Pengene, 1365 Sekel efter hellig Vægt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3105Af Israels Tusinder udtoges da 1000 af hver Stamme, i alt 12.000 Mand, rustede til Kamp.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
108af Issakar Netanel, Zuars Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3426af Issakariternes Stamme een Øverste, Paltiel, Azzans Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1307af Issakars Stamme Jigal, Josefs Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311af Josefs Slamme, det er Manasses Stamme, Gaddi, Susis Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
110af Josefs Sønner: Af Efraim Elisjama, Ammihuds Søn, af Manasse Gamliel, Pedazurs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3423af Josefs Sønner: af Manassiternes Stamme een Øverste, Hanniel, Efods Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
107af Juda Nahasjon, Amminadabs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1306af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2109Af Judæernes og Simeoniternes Stammer afgav de følgende ved Navn nævnte Byer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1129Af Krybet, der kryber på Jorden, skal følgende være eder urene: Væselen, Musen, de forskellige Arter af Firben,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1314af Naftalis Stamme Nabi, Vofsis Søn,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2121Af Præsten Arons Efterkommere må ingen, som har en Legemsfejl, nærme sig for at frembære Herrens Ildofre; han har en Legemsfejl, han må ikke nærme sig for at frembære sin Guds Spise.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
106af Simeon Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3420af Simeoniternes Stamme Sjemuel, Ammihuds Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1305af Simeons Stamme Sjafat, Horis Søn,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2320Af Udlændinge må du tage Rente, men ikke af din Broder, hvis Herren din Gud skal velsigne dig i alt, hvad du tager dig for i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2706af utilhugne Sten skal du bygge Herren din Guds Alter, og på det skal du ofre Brændofre til Herren din Gud,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
109af Zebulon Eliab, Helons Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3425af Zebuloniternes Stamme een Øverste, Elizafan, Parnaks Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1310af Zebulons Stamme Gaddiel, Sodis Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2026affør så Aron hans Klæder og ifør hans Søn Eleazar dem, thi der skal Aron tages bort og dø!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1225Afhold dig fra at nyde det, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel, idet du gør, had der er ret i Herrens Øjne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3814aflagde hun sine Enkeklæder, hyllede sig i et Slør, så det skjulte hende, og satte sig ved indgangen til Enajim ved Vejen til Timna; thi hun så, at hun ikke blev givet Sjela til Ægte, skønt han nu var voksen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2113aflægge sin Fangedragt og opholde sig en Månedstid i dit Hus og græde over sin Fader og Moder. Så kan du gå ind til hende og ægte hende, så hun bliver din Hustru.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2124Ajjalon med omliggende Græsmarker og Gat-Rimmon med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
708Ak, Herre! Hvad skal jeg sige, nu Israel har måttet tage Flugten for sine Fjender?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
720Akan svarede Josua: Ja, det er mig, som har syndet mod HERREN, Israels Gud. Således gjorde jeg:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1930Akko, Afek, Rebob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3116Al den Rigdom, Gud har taget fra vor Fader, tilhører os og vore Børn gør du kun alt, hvad Gud sagde til dig!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1819Al Offerydelse af Helliggaver, som Israelitterne yder Herren, giver jeg dig tillige med dine Sønner og Døtre som en evig gyldig Rettighed; det skal være en evig gyldig Saltpagt for Herrens Åsyn for dig tillige med dine Efterkommere.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
509Al Offerydelse, alle Helliggaver, som Israeliterne frembærer til Præsten, skal tilfalde ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
216Al Røgelsen og det, som skal ofres af de knuste Aks og Olien, skal Præsten bringe som Røgoffer, et Ildoffer for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2730Al Tiende af Landet, både af Landets Sæd og Træernes Frugt, tilhører Herren, det er helliget Herren.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1926Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpå berører Grænsen Karmel mod Vest og Sjihor-Libnat,
DommerDette er Biblen på danskdanish
302alene for Israelitternes Slægters Skyld, for at øve dem i Krig, alene for deres Skyld, som ikke havde kendt noget til de tidligere Krige:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
611Alle af Mandkøn blandt Arons Sønner må spise det; denne Del af Herrens Ildofre skal være en evig gyldig Rettighed, de har Krav på fra Slægt til Slægt. Enhver, som rører derved, bliver hellig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
622Alle af Mandkøn blandt Præsterne må spise det; det er højhelligt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
706Alle af Mandkøn blandt Præsterne må spise det; på et helligt Sted skal det spises; det er højhelligt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
310alle Byerne på Højsletten, hele Gilead og hele Basan lige til Salka og Edrei, Byer i kong Ogs Rige i Basan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2615Alle de Brønde, hans Faders Trælle havde gravet i hans Fader Abrahams Dage, kastede Filisterne til.og fyldte dem med Jord;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
801Alle de Bud, jeg i Dag pålægger dig, skal I omhyggeligt handle efter, for at I må blive i Live og blive mangfoldige og komme ind og tage det Land i Besiddelse, som Herren tilsvor eders Fædre.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1310alle de Byer, som havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, der herskede i Hesjbon, indtil Ammoniternes Landemærke,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1414alle de forskellige Arter af Ravne,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1115alle de forskellige Arter af Ravne,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
825Alle de, der faldt på den Dag, Mænd og Kvinder, udgjorde 000, alle Indbyggerne i Aj.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2842Alle dine Træer og dit Lands Afgrøde skal Insekterne bemægtige sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4928Alle disse er Israels Stammer, tolv i Tal, og det var, hvad deres Fader talte til dem, og han velsignede dem, hver især af dem gav han sin særlige Velsignelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2845Alle disse Forbandelser skal komme over dig, forfølge dig og nå dig, til du er lagt øde, fordi du ikke adlød Herren din Guds Røst, så du holdt hans Bud og Anordninger, som han pålagde dig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1403Alle disse havde slået sig sammen og var rykket frem til Siddims Dal, det er Salthavet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1105Alle disse Konger slog sig sammen og kom og lejrede sig i Forening ved Meroms Vand for at angribe Israel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1103Alle Dyr, der har Klove, helt spaltede Klove, og tygger Drøv, må I spise.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1126Alle Dyr, der har Klove, men ikke helt spaltede, og som ikke tygger Drøv, skal være urene; enhver, der rører ved dem, bliver uren.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
603Alle eders våbenføre Mænd skal gå rundt om Byen, een Gang rundt; det skal I gøre seks Dage;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1127Alle firføddede Dyr, der går på Poter, skal være eder urene; enhver der rører ved et Ådsel af dem, bliver uren til Aften,
DommerDette er Biblen på danskdanish
949Alle Folkene afhuggede da også hver sit Knippe og fulgte efter Abimelek og lagde det oven på Kælderrummet og stak Ild på Kælderrummet oven over dem. Således omkom også hele Besætningen i Sikems Tårn, henved 1000 Mænd og Kvinder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2002Alle Folkets Støtter, alle Israels Stammer indfandt sig i Guds Folks Forsamling, 400000 Mand Fodfolk, væbnet med Sværd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2717Alle Forgårdens Piller rundt omkring skal have Bånd af Sølv, Knager af Sølv og Fodstykker af Kobber.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1519Alle førstefødte Handyr, der fødes dig mellem dit Hornkvæg og Småkvæg, skal du hellige Herren din Gud; du må hverken bruge det førstefødte af dine Okser til Arbejde eller klippe Ulden af det førstefødte af dine Får.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
510Alle Helliggaver skal tilfalde ham; hvad nogen giver Præsten, skal tilfalde ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1112Alle hine Kongsbyer med deres Konger undertvang Josua, og han huggede dem ned med Sværdet og lagde Band på dem, som HERRENs Tjener Moses havde påbudt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1306Alle Indbyggerne i Bjerglandet fra Libanon til Misrefot Majim, alle Zidonierne, vil jeg drive bort foran Israeliterne. Tildel kun Israel det som Ejendom, således som jeg har pålagt dig.
DommerDette er Biblen på danskdanish
633Alle Midjaniterne, Amalekiterne og Østens Stammer sluttede sig sammen, satte over Jordan og slog Lejr på Jizre'elsletten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3816Alle Omhæng rundt om Forgården var af tvundet Byssus,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3820Alle Pælene til Boligen og Forgården rundt om var af Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2719Alle Redskaber, der bruges ved Arbejdet på Boligen, alle dens Pæle og alle Forgårdens Pæle skal være af Kobber.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411Alle rene Fugle må I spise.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2643Alle Sjuhamiternes Slægter, de af dem, som mønstredes, udgjorde 64 400.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
446Alle, som mønstredes, som Moses og Aron og Israels Øverster mønstrede af Leviterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
146alle, som mønstredes, udgjorde 603 550.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1444Alligevel formastede de sig til at drage op mod det øverste af Bjerglandet; men Herrens Pagts Ark og Moses forlod ikke Lejren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1627Alligevel var der nogle blandt Folket, der gik ud på den syvende Dag for at samle; men de fandt intet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1812Alt det bedste af Olien, Mosten og Kornet, Førstegrøden deraf, som de giver Herren, giver jeg dig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2906alt foruden Nymånebrændofferet med tilhørende Afgrødeoffer og det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre efter de derom gældende forskrifter, til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3419Alt førstefødt tilhører mig; af dine Hjorde skal du ofre mig det førstefødte af Handyrene, både af Okset og småt Kvæg;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1112Alt i Vandet, som ikke har Finner eller Skæl, skal være eder en Vederstyggelighed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1141Alt Kryb, der kryber på Jorden, er en Vederstyggelighed, det må ikke spises;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1134alt spiseligt, som man kommer Vand på, og alt flydende, der tjener til Drikke, bliver urent i et sådant Kar.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1120Alt vinget Kryb der går på fire, skal være eder en Vederstyggelighed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1419Alt vinget Kryb skal være eder urent og må ikke spises.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1922Alt, hvad den urene rører ved skal være urent, og enhver, der rører ved ham, skal være uren til Aften.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3123alt, hvad der kan tåle Ild, skal I lade gå gennem Ild, så bliver det rent; dog må det renses med Renselsesvand. Men alt, hvad der ikke kan tåle Ild, skal I lade gå gennem Vand.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1814Alt, hvad der lægges Band på i Israel, skal tilfalde dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
903Alt, hvad der rører sig og lever, skal tjene eder til Føde; ligesom de grønne Urter giver jeg eder det alt sammen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1132alt, hvad et dødt Dyr af den Slags falder ned på, bliver urent, alle Træting, Klæder, Skind, Sække, overhovedet alt, hvad der bruges ved et eller andet Arbejde; det skal lægges i Vand og være urent til Aften; derpå skal det være rent.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1135Alt, hvad et dødt Dyr af den Slags falder ned på, bliver urent; Ovne og Ildsteder skal nedbrydes, de er urene, og urene skal de være eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1520Alt, hvad hun ligger på under sin månedlige Urenhed, skal være urent, og alt, hvad hun sidder på, skal være urent.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1232Alt, hvad jeg pålægger eder, skal I omhyggeligt udføre. Du må hverken lægge noget til eller trække noget fra.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
722alt, i hvis Næse det var Livets Ånde, alt, hvad der var på det faste Land, døde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3630Altså blev der til Bagsiden otte Brædder med tilhørende seksten Fodstykker af Sølv, to til hvert Bræt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2625Altså bliver der til Bagsiden otte Brædder med tilhørende seksten Fodstykker af Sølv, to til hvert Bræt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
309Altså skal du overgive Aron og hans Sønner Leviterne; de er ham overgivet som Gave fra Israeliterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1329Amalek bor i Sydlandet, Hetiterte, Jebusiteme og Amoriterne i Bjerglandet og Kana'anæerne ved Havet og langs Jordan.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1526Amam, Sjema, Molada,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1017Ammoniterne stævnedes sammen, og de slog Lejr i Gilead; også Israelitterne samlede sig, og de slog Lejr i Mizpa.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1113Ammoniternes Konge svarede Jeftas Sendebud: Jo, Israel tog mit Land, da de drog op fra Ægypten, lige fra Arnon til Jabbok og Jordan; giv det derfor tilbage med det gode!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1202Amoriterkongen Sihon, som boede i Hesjbon og herskede fra Aroer ved Arnonflodens Bred og fra Midten af Floddalen over Halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er Ammoniternes Grænse,
DommerDette er Biblen på danskdanish
134Amoriterne trængte Daniterne op i Bjergene og lod dem ikke komme ned i Lavlandet;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1521Amoriterne, Kana'anæerne, Girgasjiterne, Hivviterne og Jebusiterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
620Amram tog sin Faster Jokebed til Ægte; og hun fødte ham Aron og Moses. Amrams Levetid var 137 År.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2659Amrams Hustru hed Jokebed, Levis Datter, som fødtes Levi i Ægypten; hun fødte for Amram Aron, Moses og deres Søster Mirjam.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1550Anab, Esjtemo, Anim,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1130Anakaen, Koadyret, Letåen, Homedyret og Tinsjemetdyret.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2118Anatot med omliggende Græsmarker og Alemet med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
718Anden Dag bragte Netanel, Zuars Søn, Issakars Øverste, sin Offergave;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
614Anden Dag gik de een Gang rundt om Byen, hvorefter de vendte tilbage til Lejren; således gjorde de seks Dage.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1208Anderledes er det med min Tjener Moses: han er tro i hele mit Hus;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3625Andre tyve Brædder lavede han til Boligens anden Side, som vendte mod Nord,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2620Andre tyve Brædder skal laves til Boligens anden Side, som vender mod Nord,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
504Ansigt til Ansigt talede Herren med eder på Bjerget ud fra Ilden.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1552Arab, Duma, Esjan,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1023Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3512Arken med Bærestængerne, Sonedækket og det indre Forhæng,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2838Aron skal bære den på sin Pande, for at han kan tage de Synder på sig, som klæder ved de hellige Gaver, Israeliterne frembærer, ved alle de hellige Gaver, de bringer; og Aron skal stedse have den på sin Pande for at vinde dem Herrens Velbehag.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2835Aron skal bære den, når han gør Tjeneste, så at det kan høres, når han går ind i Helligdommen for Herrens Åsyn, og når han går ud derfra, at han ikke skal dø,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1611Aron skal da føre sin egen Syndoffertyr frem og skaffe sig og sit Hus Soning og slagte sin egen Syndoffertyr.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1621Aron skal lægge begge sine Hænder på Hovedet af den levende Buk og over den bekende alle Israeliternes Misgerninger og alle deres Overtrædelser, alle deres Synder, og lægge dem på Bukkens Hoved og så sende den ud i Ørkenen ved en Mand, der holdes rede dertil.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2024Aron skal nu samles til sin Slægt, thi han skal ikke komme ind i det Land, jeg vil give Israelitterne, fordi I var genstridige mod mit Bud ved Meribas Vand.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2829Aron skal således stedse bære Israels Sønners Navne på Retskendelsens Brystskjold på sit Hjerte, når han går ind i Helligdommen, for at bringe dem i Minde for Herrens Åsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3222Aron svarede: Vredes ikke, Herre! Du ved selv, at Folket ligger i det onde,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
623Aron tog Amminadabs Datter, Nahasjons Søster Elisjeba til Ægte; og hun fødte ham Nadab, Abibu, Eleazar og Itamar.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2929Arons hellige Klæder skal tilfalde hans Sønner efter ham, for at de kan salves og indsættes i dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
625Arons Søn Eleazar tog en at Putiels Døtre til Ægte; og hun fødte ham Pinehas. Det er Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse efter deres Slægter.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2110Arons Sønner, der hørte til Kehatiternes Slægter blandt Levis Sønner - thi for dem faldt Loddet først - fik følgende:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1008Arons Sønner, Præsterne, skal blæse i Trompeterne; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1024Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1018Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1547Asdod med Småbyer og Landsbyer; Gaza med Småbyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.
DommerDette er Biblen på danskdanish
131Aser fik ikke Indbyggerne i Akko drevet bort, ej heller Indbyggerne i Zidon, Mahalab, Akzib, Afik og Rehob.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4920Aser, hans Føde er fed, Lækkerier for Konger har han at give.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1026Aseriternes Stammes Hær førtes af Pagiel, Okrans Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2646Asers Datter hed Sera.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4617Asers Sønner Jimna, Jisjva. Jisjvi og Beria, og deres Søster Sera; og Berias Sønner Heber og Mallkiel;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
140Asers Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2644Asers Sønners Slægter var følgende: Fra Jimna stammer Jimniternes Slægt, fra Jisjvi Jisjviternes Slægt og fra Beri'a Beri'aiternes Slægt;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2116Asjan med omliggende Græsmarker, Jutta med omliggende Græsmarker og Bet-Sjemesj med omliggende Græsmarker; tilsammen ni Byer af de to Stammer;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2629at du ikke vil gøre os noget ondt, ligesom vi ikke har voldet dig Men, men kun handlet vel imod dig og ladet dig fare i Fred; du er og bliver jo Herrens velsignede!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
416at handle så ryggesløst, at I laver eder et Gudebillede, en Stenstøtte i en eller anden Skikkelse, enten det nu er et Afbillede af en Mand eller en Kvinde
JosuaDette er Biblen på danskdanish
213at I vil lade min Fader og Moder, mine Brødre og Søstre og alt, hvad deres er, blive i Live og redde os fra Døden!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1140at Israels Døtre hvert År går hen for at klage over Gileaditen Jeftas Datter fire Dage om Året.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1423at jeg ikke vil tage så meget som en Tråd eller en Sandalrem eller overhovedet noget som helst af din Ejendom; du skal ikke sige, at du har gjort Abram rig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5017at sige til Josef: Tilgiv dog dine Brødres Brøde og Synd, thi de har gjort ondt imod dig! Så tilgiv nu din Faders Guds Tjenere deres Brøde! Da græd Josef over deres Ord til ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2223at vi har bygget os et Alter, gid han så må unddrage os sin Hjælp i Dag! Hvis det er for at bringe Brændofre og Afgrødeofre derpå eller for at bringe Takofre derpå, så straffe HERREN det!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3235Atarot Sjofan, Ja'zer, Jogbeba,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3203Atarot, Dibon, Ja'zer, Nimra, Hesjbon, Elale, Sebam, Nebo og Beon,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1823Avvim, Para, Ofra,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1529Ba'ala, Ijjim, Ezem,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4137Både Farao og alle hans Tjenere syntes godt om den Tale,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
503både Mænd og Kvinder skal I fjerne og føre uden for Lejren, for at de ikke skal gøre deres Lejr uren, hvor jeg bor midt iblandt dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2302Balak gjorde, som Bileam sagde, og Balak og Bileam ofrede en Tyr og en Væder på hvert Alter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2330Balak gjorde, som Bileam sagde, og ofrede en Tyr og en Væder på hvert Alter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2240Balak ofrede her Hornkvæg og Småkvæg og sendte noget til Bileam og Høvdingerne, der var hos ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
410Barak stævnede nu Zebulon og Naftali sammen i Kedesj, og 10000 Mand fulgte med ham derop; også Debora gik med.
DommerDette er Biblen på danskdanish
408Barak svarede hende: Hvis du vil gå med, vil jeg gå; men hvis du ikke går med, går jeg ikke!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1935Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
409begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
315begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
310begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
704begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som skal skilles fra ved Nyrerne.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
304begge Nyrerne med det Fedt. som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4154begyndte Hungersnødens syv År, som Josef havde sagt; og der opstod Hungersnød i alle Lande, men i hele Ægypten var der Brød.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3632Bela, Beors Søn, herskede i Edom; hans By hed Dinbaba.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2640Belas Sønner: Ard og Na'aman; fra Ard stammer Arditernes Slægt, fra Na'aman Na'amiteroes Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4927Benjamin, den rovlystne Ulv, om Morgenen æder han Rov, om Aftenen deler han Bytte!
DommerDette er Biblen på danskdanish
2003Benjaminiterne hørte, at Israelitterne var draget op til Mizpa. Og Israelitterne sagde: Fortæl dog, hvorledes denne Misgerning gik for sig!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
136Benjamins Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2638Benjamins Sønners Slægtervar følgende: Fra Bela stammer Belaiternes Slægt, fra Asjbel Asjbeliternes Slægt, fra Ahiram Ahiramiternes Slægt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4621Benjomins Sønner Bela, Beker, Asjbel, Gera, Nåman, Ebi, Rosj, Muppim, Huppim og Ard;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4008Besvarede: Vi har haft en Drøm, og her er ingen, som kan tyde den. Da sagde Josef til dem: Er det ikke Guds Sag at tyde Drømme? Fortæl mig det da!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3236Bet Nimra, Bet Haran, befæstede Byer, og Kvægfolde;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1320Bet Peor ved Pisgas Skrænter. Bet Jesjimot
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1822Bet-Araba, Zemarajim, Betel,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1906Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2223Betuel avlede Rebekka; disse otte har Milka født Abrahams Broder Nakor,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1629Betænk dog, at Herren har givet eder Sabbaten! Derfor giver han eder på den sjette Dag Brød til to Dage. Enhver af eder skal blive, hvor han er, og ingen må forlade sin Bolig på den syvende Dag!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3822Bezal'el, en Søn af Hurs Søn Uri, af Judas Stamme havde udført alt, hvad Herren havde pålagt Moses,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2238Bileam sagde til Balak: Se, nu er jeg kommet til dig; men mon det står i min Magt at sige noget? Det Ord, Gud lægger mig i Munden, må jeg tale!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2229Bileam svarede Æselet: Du har drillet mig; havde jeg haft et Sværd i Hånden, havde jeg slået dig ihjel!
DommerDette er Biblen på danskdanish
505Bjergene bæved for Herrens Åsyn, for Herren Israels Guds Åsyn!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2664Blandt dem var der ingen, som var mønstret af Moses og Præsten Aron, da de mønstrede Israeliterne i Sinaj Ørken;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4205Blandt dem, der kom for at købe Korn, var også Israels Sønner; thi der var Hungersnød i Kana'ans Land.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2127Blandt Leviternes Slægter fik fremdeles Gersoniterne af Manasses halve Stamme Golan i Basan, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker og Asjtarot med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
816blev alt Folket i Byen stævnet sammen til at forfølge dem, og de forfulgte Josua og lod sig lokke bort fra Byen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
424Blev Kain hævnet syvfold, så hævnes Lemek syv og halvfjerdsindstyve Gange!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2219bliv derfor også I her Natten over, for at jeg kan få at vide, hvad Herren yderligere vil tale til mig!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3519Blodhævneren skal dræbe Manddraberen; når han træffer ham, skal han dræbe ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1006blæser Alarm anden Gang, skal Lejrene på Sydsiden bryde op: tredje Gang skal Lejrene mod Vest bryde op, fjerde Gang Lejrene mod Nord; der skal blæses Alarm, når de skal bryde op.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1004Blæses der kun i den ene, skal Øversterne, Overhovederne for Israels Stammer, samle sig hos dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2603bo som fremmed i det Land, så vil jeg være med dig og velsigne dig; thi dig og dit Afkom vil jeg give alle disse Lande og stadfæste den Ed, jeg tilsvor din Fader Abraham;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3511Boligen med dens Teltdække og Dække, dens Kroge, Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2601Boligen skal du lave af ti Tæpper af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn med Keruber på i Kunstvævning.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2709Boligens Forgård skal du indrette således: På Sydsiden skal der være et Forgårdsomhæng af tvundet Byssus, hundrede Alen langt på denne ene Side,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3518Boligens og Forgårdens Pæle med Reb,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3027Bordet med alt dets Tilbehør, Lysestagen med dens Tilbehør, Røgelsealteret,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3936Bordet med alt dets Tilbehør, Skuebrødene,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3513Bordet med dets Bærestænger og alt dets Tilbehør og Skuebrødene,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3108Bordet med dets Tilbehør, Lysestagen af purt Guld med alt dens Tilbehør, Røgelsealteret,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2125Brandsår for Brandsår, Sår for Sår, Skramme for Skramme.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2710bring så den ind til din Fader, at han kan spise, for at han kan velsigne dig før sin Død!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2420Brud for Brud, Øje for Øje, Tand for Tand; samme Skade, han tilføjer en anden, skal tilføjes ham selv.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
107bryd derfor op og drag til Amoriternes Bjerge og til alle deres Naboer i Arabalavningen, på Bjergene, i Lavlandet, i Sydlandet og ved Kysten, til Kana'anæernes Land og Libanon, lige til den store Flod, Eufratfloden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4520bryd eder ikke om eders Ejendele, thi det bedste, der er i hele Ægypten, skal være eders!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
224Bryd nu op og gå over Arnonfloden! Se, jeg har givet Hesjbons Konge, Amoriten Sihon, og hans Land i din Hånd; giv dig kun til at drive ham bort og føre Krig med ham!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
213Bryd nu op og gå over Zeredbækken! Så gik vi over Zeredbækken.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3634Brædderne overtrak han med Guld, og deres Ringe, som Tværstængerne skulde stikkes i, lavede han af Guld, og Tværstængerne overtrak han med Guld.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3109Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3028Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3516Brændofferalteret med Kobbergitteret, Bærestængerne og alt dets Tilbehør, Vandkummen med dens Fodstykke,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4029Brændofferalteret opstillede han foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig og ofrede Brændofferet og Afgrødeofferet derpå, som Herren havde pålagt Moses.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2906Brød fik I ikke at spise, og Vin og stærk Drik fik I ikke at drikke, for at I skulde kende, at jeg er Herren eders Gud.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2314Brød, ristede Aks eller nyhøstet Horn må I ikke spise før denne Dag, før I har frembåret eders Guds Offergave. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt, overalt hvor I bor.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2118Brønd, som Høvdinger grov, som Folkets ædle bored med Herskerspir og Stave! Fra Ørkenen brød de op til Mattana;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4923Bueskytter fejder imod ham, strides med ham, gør Angreb på ham,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1622Bukken skal da bære alle deres Misgerninger til et øde Land, og så skal han slippe Bukken løs i Ørkenen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4519Byd dem at gøre således: Tag eder Vogne i Ægypten til eders Børn og Kvinder, sæt eders Fader op og kom hid;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
502Byd Israeliterne at fjerne alle spedalske fra Lejren, alle, der lider af Flåd, og alle, der er blevet urene ved Lig;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2402Byd Israeliterne at skaffe dig ren Olivenolie af knuste Frugter til Lysestagen, så Lamperne daglig kan sættes på.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2802Byd Israeliterne og sig til dem: I skal omhyggeligt bringe mig mine Oergaver, min Ildofferspise til en liflig Duft, til de fastsatte Tider!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3402Byd Israelitterne og sig til dem: Når i kommer til Kana'ans Land det er det Land, der skal tilfalde eder som Arvelod, Kana'ans Land i hele dets Udstrækning
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3502byd Israelitterne, at de af de Besiddelser, de får i Arv, skal give Leviterne nogle Byer at bo i; I skal også give Leviterne Græsmarker rundt om disse Byer,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
416Byd Præsterne, som bærer Vidnesbyrdets Ark, at stige op fra Jordan!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1521Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabzeel, Eder, Jagur,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2140Byerne, der ved Lodkastningen tilfaldt de øvrige Levitslægter, Merariterne efter deres Slægter, udgjorde i alt tolv.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3224Byg eder Byer til eders Familier og Folde til eders Småkvæg og gør, som I har sagt!
DommerDette er Biblen på danskdanish
626byg så af Stensætningen Herren din Gud et Alter på Toppen af Klippen her og tag Tyren og brænd den som Brændoffer med Træet af den omhuggede Asjerastøtte!
DommerDette er Biblen på danskdanish
530Bytte af spraglede Tøj er til Sisera, et broget Klæde eller to til hans Hals!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2536Bægrene og Armene skal være i eet med den, så at det hele udgør eet drevet Arbejde af purt Guld.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3722Bægrene og Armene var i eet med den, så at det hele udgjorde eet drevet Arbejde af purt Guld.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3728Bærestængerne lavede han af Akacietræ og overtrak dem med Guld.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3806Bærestængerne lavede han at Akacietræ og overtrak dem med Kobber.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3125bød han Leviterne, der bar Herrens Pagts Ark:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3115Da åbenbarede Herren sig i teltet i en Skystøtte, og Skystøtten stillede sig ved Teltets Indgang.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
302Da åbenbarede Herrens Engel sig for ham i en Ildslue, der slog ud af en Tornebusk, og da han så nærmere til, se, da stod Tornebusken i lys Lue, uden at den blev fortæret.
DommerDette er Biblen på danskdanish
922Da Abimelek havde haft Magten over Israel i tre År,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2119Da åbnede Gud hendes Øjne, så hun fik Øje på en Brønd med Vand; og hun gik hen og fyldte Sækken med Vand og gav Drengen at drikke.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1519Da åbnede Gud Lavningen i Lehi, og der vældede Vand frem deraf; og da han havde drukket, fik han sin Livskraft igen. Derfor kaldte man denne Kilde En Hakkore; den findes i Lehi endnu den Dag i Dag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2231Da åbnede Herren Bileams Øjne, og han så Herrens Engel stå på Vejen med draget Sværd i Hånden; og han bøjede sig og kastede sig ned på sit Ansigt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
307Da åbnedes begges Øjne, og de kendte, at de var nøgne. Derfor syede de Figenblade sammen og bandt dem om sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2204Da Abraham den tredje Dag så. op, fi1k han Øje på Stedet langt borte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1818da Abraham dog skal blive til et stort og mægtigt Folk, og alle Jordens Folk skal velsignes i ham?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2452Da Abrahams Træl hørte deres Ord, kastede han sig til Jorden for Herren.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1701Da Abram var ni og halvfemsindstyve År gammel, åbenbarede Herren sig for ham og sagde til ham: Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit Åsyn og vær ustraffelig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
503Da Adam havde levet i I30 År, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2103Da afgav Israeliterne i Følge HERRENs Bud af deres Arvelod følgende Byer med Græsmarker til Leviterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2102Da aflagde Israel et Løfte til Herren og sagde: Hvis du giver dette Folk i min Hånd, vil jeg lægge Band på deres Byer!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3306Da aflagde Israeliterne deres Smykker fra Horebs Bjerg af.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
901Da alle Kongerne på den anden Side af Jordan, i Bjergene og i Lavlandet og langs hele det store Havs Kyst hen imod Libanon, Hetiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne, hørte, hvad der var sket,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3214Da angrede Herren den Ulykke han havde truet med at gøre sit Folk.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
606Da angrede Herren, at han havde gjort Menneskene på Jorden, og det. skar ham i Hjertet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2433Da Arons Søn Eleazar døde jordede de ham i hans Søn Pinehas's By Gibea, som var givet ham i Efraims Bjerge.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1112Da Atpaksjad havde levet 35 År, avlede han Sjela;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1308Da bad Manoa til Herren og sagde: Ak, Herre, lad den Guds Mand, du sendte, atter komme til os for at lære os, hvorledes vi skal bære os ad med den Dreng, der skal fødes!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3639Da Bål Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pau, og hans Hustru hed Mehetabel, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2236Da Balak nu hørte, at Bileam var undervejs, gik han ham i Møde til Ar Moab ved den Grænse, Arnon danner, den yderste Grænse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2202Da Balak, Zippors Søn, så alt, hvad Israel havde gjort ved Amoriterne,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1808Da begav Mændene sig på Vej; og Josua bød de bortdragende affatte en Beskrivelse over Landet, idet han sagde: Drag Landet rundt, affat en Beskrivelse over det og kom så tilbage til mig; så vil jeg kaste Lod for eder her for HERRENs Åsyn i Silo!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3633Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2015Da Benjaminiterne fra Byerne mønstredes den bag, udgjorde de 25000 våbenføre Mænd, foruden dem af Gibeas Indbyggere, der mønstredes, 700 udsøgte Krigere;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
202Da blev der meldt Kongen af Jeriko: Se, der er kommet nogle israelitiske Mænd hertil i Nat for at udspejde Landet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2733Da blev Isak højlig forfærdet og sagde: Men hvem var da han. der bragte mig et Stykke Vildt, som han havde skudt? Og jeg spiste, før du kom, og jeg velsignede ham og nu er og bliver han velsignet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3207Da blev Jakob såre forfærdet, og i sin Angst delte han sine Folk, Småkvæget, Hornkvæget og Kamelerne i to Lejre,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1216Da blev Mirjam udelukket fra Lejren i syv Dage, og Folket brød ikke op, før Mirjam atter var optaget.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1820Da blev Præsten glad, tog Efoden, Husguden og Gudebilledet og sluttede sig til Krigsfolkene.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2410Da blussede Balaks Vrede op mod Bileam, og han slog Hænderne sammen; og Balak sagde til Bileam: For at forbande mine Fjender bad jeg dig komme, og se, nu har du velsignet dem tre Gange!
DommerDette er Biblen på danskdanish
214Da blussede Herrens Vrede op imod Israel, og han gav dem i Røveres Hånd, så de udplyndrede dem. Han gav dem til Pris for de omboende Fjender, så de ikke længer kunde holde Stand mod deres Fjender.
DommerDette er Biblen på danskdanish
308Da blussede Herrens Vrede op imod Israel, og han gav dem til Pris for Kong Kusjan-Risjatajim af Aram Naharajim, og Israelitterne stod under Kusjan Risjatajim i otte År.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
414Da blussede Herrens Vrede op imod Moses, og han sagde: Har du ikke din Broder Aron, Leviten? Han, ved jeg, kan tale for sig. Han er også allerede på Vej for at møde dig, og han vil glæde sig i sit Hjerte, når han ser dig;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1007Da blussede Herrens Vrede op mod Israel, og han gav dem til Pris for Filisterne og Ammoniterne,
DommerDette er Biblen på danskdanish
220Da blussede Herrens Vrede op mod Israel, og han sagde: Efterdi dette Folk har overtrådt min Pagt, som jeg pålagde deres Fædre, og ikke adlydt min Røst,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3136Da blussede Vreden op i Jakob, og han gik i Rette med Laban; og Jakob sagde til Laban: Hvad er min Brøde, og hvad er min Synd, at du satte efter mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4717Da bragte de deres Hjorde til Josef, og han gav dem Brødkorn for Hestene, for deres Hjorde af Småkvæg og Hornkvæg og for Æslerne; og han forsørgede dem i det År med Brødkorn for alle deres Hjorde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4601Da brød Israel op med alt, hvad han havde, og drog til Be'ersjeba, og han slagtede Ofre for sin Fader Isaks Gud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1012Da brød Israeliterne op fra Sinaj Ørken, i den Orden de skulde bryde op i, og Skyen stod stille i Parans Ørken.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4605Da brød Jakob op fra Be'ersjeba; og Israels Sønner satte deres Fader Jakob og deres Børn og Kvinder på de Vogne, Farao havde sendt til at hente ham på.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2214Da brød Moabs Høvdinger op, og de kom til Balak og meldte: Bileam vægrede sig ved at følge med os!
DommerDette er Biblen på danskdanish
628Da Byens Folk næste Morgen tidlig så Ba'alsalteret nedbrudt, Asjerastøtten ved Siden af hugget om og Tyren ofret på det nybyggede Alter,
DommerDette er Biblen på danskdanish
624Da byggede Gideon Herren et Alter der og kaldte det Herren er Fred; det står endnu den Dag i Dag i Abiezriternes Ofra.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2625Da byggede Isak et Alter der og påkaldte Herrens Navn; og der opslog han sit Telt, og hans Trælle gravede der en Brønd.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
830Da byggede Josua HERREN, Israels Gud, et Alter på Ebals Bjerg,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2413Da bød Moses og Josua, hans Medhjælper op, og Moses steg op på Guds Bjerg;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3606Da bød Moses, at følgende Kundgørelse skulde udråbes i Lejren: Hverken Mænd eller Kvinder skal yde mere som Offergave til Helligdommen! Så hørte Folket op med at komme med Gaver.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2312Da bøjede Abraham sig for Folkene der på Stedet
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2426Da bøjede Manden sig og tilbad Herren,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3408Da bøjede Moses sig hastelig til Jorden, tilbad
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
308Da Dagen blev sval, hørte de Gud Herren vandre i Haven, og Adam og hans Hustru skjulte sig for ham inde mellem Havens Træer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
207da dannede Gud Herren Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsånde i hans Næsebor, så at Mennesket blev et levende Væsen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
911Da de fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter var omme, gav Herren mig de to Stentavler, Pagtens Tavler.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1803Da de kom i Nærheden af Mikas Hus og kendte den unge Levits Stemme, tog de derind og spurgte ham: Hvem har ført dig herhen, hvad tager du dig for på dette Sted, og hvorfor er du her?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5010Da de kom til Gorenhåtad hinsides Jordan, holdt de der en overmåde stor og højtidelig Dødeklage, og han fejrede Sørgefest for sin Fader i syv Dage.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1808Da de kom tilbage til deres Brødre i Zora og Esjtaol, spurgte disse dem: Hvad har I at melde?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
703Da de kom tilbage til Josua, sagde de til ham: Lad ikke hele Folket drage derop; lad en to-tre Tusind Mand drage op og indtage Aj; du behøver ikke at umage hele Folket med at drage derop, thi de er få!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2209Da de nåede det Sted, Gud havde sagt ham, byggede Abraham der et Alter og lagde Brændet til Rette; så bandt han sin Søn Isak og lagde ham på Alteret oven på Brændet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1323Da de nåede Esjkoldalen, afskar de en Ranke med en Drueklase, som der måtte to Mand til at bære på en Bærestang, og plukkede nogle Granatæbler og Figener.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1102Da de nu drog østerpå, traf de på en Dal i Sinear, og der slog de sig ned.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1013Da de nu første Gang brød op efter Guds Bud ved Moses,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1024Da de nu havde ført disse fem Konger ud til Josua, kaldte Josua alle Israels Mænd sammen og sagde til Krigsøversterne, som var draget med ham: Kom hid og sæt Foden på disse Kongers Nakke! Og de kom og satte foden på deres Nakke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
218Da de nu kom hjem til deres Fader Reuel, sagde han: Hvorfor kommer I så tidligt hjem i Dag?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4235Da de nu tømte deres Sække, fandt hver sin Pengepose i sin Sæk; og da de og deres Fader så Pengeposerne, blev de forfærdede.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1624Da de nu var kommet i godt Lune, sagde de: Hent Samson, at vi kan more os over ham! De lod da Samson hente fra Fangehuset, og de morede sig over ham. De stillede ham op ved Søjlerne;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1823Da de råbte efter Daniterne, vendte disse sig om og sagde til Mika: Hvad er der i Vejen, siden du har kaldt Folk til Hjælp?
DommerDette er Biblen på danskdanish
1411Da de så ham, udvalgte de tredive Brudesvende til at ledsage ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1139Da de to Måneder var omme, vendte hun tilbage til sin Fader, og han fuldbyrdede det Løfte, han havde aflagt, på hende; og hun havde ikke kendt Mand. Og det blev Skik i Israel,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3209da de var draget op til Esjkoldalen og havde set på Landet, det og de Israelitterne Modet til at drage ind i det Land, Herren havde givet dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1911Da de var i Nærheden af Jebus og Dagen hældede stærkt, sagde Tjeneren til sin Herre: Kom, lad os tage ind her i Jebusiternes By og blive der Natten over!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1822Da de var kommet et Stykke fra Mikas Hus, stævnedes Mændene i de Huse, der lå ved Mikas Hus, sammen, og de indhentede Daniterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3208Da den Højeste gav Folkene Eje, satte Skel mellem Menneskenes Børn, bestemte han Folkenes Grænser efter Tallet på Guds Sønner,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2601Da der opstod Hungersnød i Landet - en anden end den forrige på Abrahams Tid - begav Isak sig til Filisterkongen Abimelek i Gerar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
806Da der var gået fyrretyve Dage: åbnede Noa den Luge, han havde lavet på Arken,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1017Da derpå Boligen var taget ned, brød Gersoniterne og Merariterne op og bar Boligen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1613Da det nu blev Aften, kom en Sværm Vagtler flyvende og faldt i et tykt Lag over Lejren; og næste Morgen lå Duggen tæt rundt om Lejren,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4802Da det nu meldtes Jakob, at hans Søn Josef var kommet, tog Israel sig sammen og satte sig oprejst på Lejet
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1405Da det nu neldtes Ægypterkongen, at Folket var flygtet, skiftede Farao og hans Tjenere Sind over for Folket og sagde: Hvor kunde vi dog slippe Israeliterne af vor Tjeneste!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2925Da det nu om Morgenen viste sig at være Lea, sagde Jakob til Laban: Hvad er det, du har gjort imod mig? Er det ikke for Rakel, jeg,har tjent hos dig? Hvorfor har, du bedraget mig?
DommerDette er Biblen på danskdanish
1602Da det spurgtes blandt Folkene i Gaza, at Samson var kommet derhen, gik de hen og lagde sig på Lur efter ham ved Byporten; men de holdt sig rolige Natten over, idet de sagde: Vi vil vente, til det bliver lyst; så slår vi ham ihjel!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3401Da Dina, den Datter, Jakob havde med Lea, engang gik ud for at besøge Landets Døtre,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
144Da drog Amoriterne, der bor i Bjergene der, ud imod eder, og de forfulgte eder som Bier og slog eder fra Seir til Horma.
DommerDette er Biblen på danskdanish
513Da drog Israel ned som Helte, som vældige Krigere drog Herrens Folk frem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2022Da drog Israelitterne op til Betel og græd lige til Aften for Herrens Åsyn; og de adspurgte Herren: Skal jeg atter tage Kampen op med min Broder Benjamins Sønner? Og Herren svarede: Drag op imod ham!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1111Da drog Jefta med Gileads Ældste; og Folket gjorde ham til deres Høvding og Fører. Og alle sine Ord udtalte Jefta for Herrens Åsyn i Mizpa.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1007Da drog Josua op fra Gilgal med alle Krigerne, alle de kampdygtige Mænd.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1408Da drog Sodomas, Gomorras, Admas, Zebojims og Belas, det er Zoats, Konger ud og indlod sig i Siddims Dal i Kamp
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2812Da drømte han, og se, på Jorden stod en Stige, hvis Top nåede til Himmelen, og se, Guds Engle steg op og ned ad den;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4111da drømte vi engang samme Nat hver en Drøm med sin særlige Betydning.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4034Da dækkede Skyen Åbenbaringsteltet, og Herrens Herlighed fyldte Boligen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1116Da Eber havde levet 34 År, avlede han Peleg;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2021Da Edom således formente Israel at drage igennem sine Landemærker, bøjede Israel af og drog udenom.
DommerDette er Biblen på danskdanish
320Da Ehud kom ind til ham, sad han i sin svale Stue på Taget, hvor han var alene; og Ehud sagde: Jeg har et Gudsord til dig! Da rejste han sig fra sit Sæde,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
521Da Enok havde levet 65 År, avlede han Metusalem,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
509Da Enosj havde levet 90 År, avlede han Henan;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2734Da Esau hørte sin Faders Ord: udstødte han et højt og hjerteskærende Skrig og sagde: Velsign dog også mig, Fader!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2634Da Esau var fyrretyve År gammel, tog han Judit, en Datter af Hetiten Be'eri, og Basemat, en Datter af Hetiten Elon, til Ægte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1717Da faldt Abraham på sit Ansigt og lo, idet han tænkte: Kan en hundredårig få Børn, og kan Sara med sine halvfemsindstyve År føde en Søn?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1703Da faldt Abram på sit Ansigt, og Gud sagde til ham:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1811Da faldt Loddet for Benjaminiternes Stamme efter deres Slægter; og det Område, der blev deres Lod, kom til at ligge mellem Judas og Josefs Sønner.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1405Da faldt Moses og Aron på deres Ansigt foran hele den israelitiske Menigheds Forsamling.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
215Da Farao fik Nys derom, søgte han at komme Moses til Livs, men Moses flygtede for Farao og tyede til Midjans Land, og der satte han sig ved en Brønd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1317Da Farao lod Folket drage bort, førte Gud dem ikke ad Vejen til Filisterlandet, som havde været den nærmeste, thi Gud sagde: Folket kunde komme til at fortryde det, når de ser, der bliver Krig, og vende tilbage til Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2902Da fik han Øje på en Brønd på Marken og tre Hjorde af Småkvæg, der var lejrede ved den. Ved den Brønd vandede man Hjordene; og over Hullet lå der en stor Sten,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1506Da Filisterne spurgte, hvem der havde gjort det, blev der sagt: Det bar Samson, Timnitens Svigersøn, fordi han tog hans Hustru og gav hende til hans Brudesvend. Da gik Filisterne op og brændte hende og hendes Faders Hus inde.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1627Da fjernede de sig fra Pladsen om Koras, Datans og Abirams Bolig, og Datan og Abiram kom ud og stillede sig ved indgangen til deres Telte med deres Hustruer og Børn, store og små.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3304Da Folket hørte denne onde Tidende, sørgede de, og ingen tog sine Smykker på.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
314Da Folket så brød op fra deres Telte for at gå over Jordan med Præsterne, som bar Arken, i Spidsen,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1002Da for Ild ud fra Herrens Åsyn og fortærede dem, så de døde for Herrens Åsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1515Da forfærdedes Edoms Høvdinger, Moabs Fyrster grebes af Rædsel, Kana'ans Beboere tabte alle Modet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1027Da forhærdede Herren Faraos Hjerte, så han nægtede at lade dem rejse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3520Da forlod hele Israeliternes Menighed Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2318Da fremsatte han sit Sprog: Rejs dig, Balak, og hør, lyt til mig, Zippors Søn!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2239Da fulgte Bileam med Balak, og de kom til Hirjat Huzot.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2467Da førte Isak Rebekka ind i sin Moder Saras Telt og tog hende til Hustru; og han fik hende kær. Således blev Isak trøstet efter sin Moder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2403Da førte jeg eders Stamfader Abraham bort fra Landet hinsides Floden og lod ham vandre omkring i hele Kana'ans Land, gav ham en talrig Æt og skænkede ham Isak.
DommerDette er Biblen på danskdanish
936Da Ga'al fik Øje på Folkene, sagde han til Zebul: Se, der stiger Folk ned fra Bjergtoppene! Men Zebul sagde til ham: Det er Bjergenes.Skygge, du tager for Mænd!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1121Da gav Herren, Israels Gud, Sihon og hele hans Hær i Israels Hånd, så at de slog dem. Og Israel underlagde sig hele det Land, Amoriterne boede i;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3413Da gav Jakobs Sønner Sikem og hans Fader Hamor et listigt Svar, fordi. han havde skændet deres Søster Dina,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2207Da gav Moabs og Midjans Ældste sig på Vej, forsynede med Spåmandsløn, og da de kom til Bileam, overbragte de ham Balaks Ord.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3233Da gav Moses Gaditerne, Rubeniterne og Josefs Søn Manasses halve Stamme Amoriterkongen Sihons Kongerige og kong Og af Basans kongerige, Landet med Byerne og deres Område, Landets Byer rundt om.
DommerDette er Biblen på danskdanish
715Da Gideon hørte Beretningen om Drømmen og dens Tydning, tilbad han og vendte derefter tilbage til Israels Lejr, hvor han sagde: Stå op, thi Herren har givet Midjaniternes Lejr i eders Hånd!
DommerDette er Biblen på danskdanish
804Da Gideon nåede Jordan, gik han og de 300 Mand, der var med ham, over, udmattede og sultne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
813Da Gideon, Joasjs Søn, vendte tilbage fra Kampen, fra Herespasset,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
510Da gik Folkets Fogeder og Opsynsmænd ud og sagde til Folket: Således siger Farao: Jeg vil ikke mere give eder Halm;
DommerDette er Biblen på danskdanish
935Da gik Ga'al, Ebeds Søn, ned og stillede sig op ved Byporten. Og Abimelek og hans Folk rejste sig fra deres Baghold.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1422Da gik Israeliterne midt igennem Havet på tør Bund, medens Vandet stod som en Mur på begge Sider af dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
515Da gik Israeliternes Opsynsmænd hen og råbte til Farao: Hvorfor handler du således med din Fræne?
DommerDette er Biblen på danskdanish
418Da gik Jael Sisera i Møde og sagde til ham: Tag dog ind hos mig, Herre, du bar intet at frygte! Han tog da ind i Teltet hos hende, og hun dækkede ham til med et Tæppe.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1914Da gik Lot ud og sagde til sine Svigersønner, der skulde ægte hans Døtre: Stå op, gå bort herfra, thi Herren vil ødelægge Byen! Men hans Svigersønner troede, at han drev Spøg med dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1906Da gik Lot ud til dem i Porten, men Døren lukkede han efter sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1018Da gik Moses bort fra Farao og bad til Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1907Da gik Moses hen og kaldte Folkets Ældste sammen og forelagde dem alle disse Ord, som Herren havde pålagt ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
710Da gik Moses og Aron til Farao og gjorde, som Herren bød; og da Aron kastede sin Stav foran Farao og hans Tjenere, blev den til en Slange.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1003Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: Så siger Herren, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1807Da gik Moses sin Svigerfader i Møde, bøjede sig for ham og kyssede ham; og da de havde hilst på hinanden, gik de ind i Teltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1124Da gik Moses ud og kundgjorde Folket Herrens Ord. Og han samlede halvfjerdsindstyve af Folkets Ældste og lod dem stille sig rundt om Teltet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
818Da gik Noa ud med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner;
DommerDette er Biblen på danskdanish
2115Da gjorde det Folket ondt for Benjamin, fordi Herren havde gjort et Skår i Israels Stammer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
640Da gjorde Gud således om Natten: Skindet alene var ført, men der faldt Dug på Jorden rundt om.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
408Da gjorde Israeliterne, som Josua bød, og tog tolv Sten midt i Jordan, som HERREN havde sagt til Josua, svarende til Tallet på Israeliternes Stammer, og de bragte dem med over til det Sted, hvor de holdt Rast, og stillede dem der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
211Da gjorde Israelitterne, hvad der var ondt i Herrens Øjne, og dyrkede Ba'alerne;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
706Da gjorde Moses og Aron, som Herren pålagde dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3131Da gjorde Moses og Præsten Eleazar, som Herren havde pålagt Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2027Da gjorde Moses som Herren bød, og de gik op på Bjerget Hor i hele Menighedens Påsyn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1809Da glædede Jetro sig over alt det gode, Herren havde gjort mod Israel, idet han havde frelst dem af Ægypternes Hånd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1621Da greb Filisterne ham og stak Øjnene ud på ham; derpå bragte de ham ned til Gaza og lagde ham i Kobberlænker; og han måtte dreje Kværnen i Fangehuset.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
917Da greb jeg de to Tavler og kastede dem ud af mine Hænder og knuste dem for eders Øjne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1520Da greb Profetinden Mirjam, Arons Søster, Pauken, og alle Kvinderne fulgte hende med Pauker og Danse,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
425Da greb Zippora en skarp Sten og afskar sin Søns Forhud og berørte hans Blusel dermed, idet hun sagde: Du er mig en Blodbrudgom!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5004Da Grædetiden var omme, sagde Josef til Faraos Husfolk: Hvis I har Godhed for mig, så sig på mine Vegne til Farao:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1929Da Gud tilintetgjorde Jordanegnens Byer, kom han Abraham i Hu og førte Lot ud af Ødelæggelsen, som han lod komme over de Byer, Lot boede i.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3636Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
213Da han den næste Dag igen gik derud, så han to Hebræere i Slagsmål med hinanden. Da sagde han til ham, der havde Uret: Hvorfor slår du din Landsmand?
DommerDette er Biblen på danskdanish
1408Da han efter nogen Tids Forløb vendte tilbage for at ægte hende, gik han hen for at se til Løvens Ådsel, og se, da var der en Bisværm og Honning i Løvens Krop.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2463Da han engang ved Aftenstid var gået ud på Marken for at bede, så han op og fik Øje på nogle Kameler, der nærmede sig.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1135Da han fik Øje på hende, sønderrev han sine Klæder og råbte: Ak, min Datter, du har bøjet mig dybt, og det er dig, der styrter mig i Ulykke! Thi jeg har åbnet min Mund for Herren og kan ikke tage mit Ord tilbage!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3710Da han fortalte sin Fader og sine Brødre det, skændte hans Fader på ham og sagde: Hvad er det for en Drøm, du der har haft Skal virkelig jeg, din Moder og dine Brødre komme og bøje os til Jorden for dig?
DommerDette er Biblen på danskdanish
705Da han havde ført Folket ned til Vandet, sagde Herren til Gideon: Alle dem, der laber Vandet med Tungen som Hunde, skal du stille for sig; ligeså alle dem, der lægger sig på Knæ for at drikke,!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
921Da han nu drak af Vinen, blev han beruset og blottede sig inde i, sit Telt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1417Da han nu kom tilbage fra Sejren over Kedorlaomer og de Konger, der fulgte ham, gik Sodomas Konge ham i Møde i Sjavedalen, det er Kongedalen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1211Da han nu nærmede sig Ægypten, sagde han til sin Hustru Saraj: Jeg ved jo, at du er en smuk Kvinde;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3118Da han nu var færdig med at tale til Moses på Sinaj Bjerg, overgav han ham Vidnesbyrdets to Tavler, Stentavler, der var beskrevet med Guds Finger.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1214Da han så drog ind i Ægypten, så Ægypterne, at hun var en såre smuk Kvinde;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4328Da han så fik Øje på sin kødelige Broder Benjamin, sagde han: Er det så eders yngste Broder, som I talte til mig om? Og han sagde: Gud være dig nådig, min Søn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1802Da han så op, fik han Øje på tre Mænd, der stod foran ham. Så snart han fik Øje på dem, løb han dem i Møde fra Teltdøren, bøjede sig til Jorden
JosuaDette er Biblen på danskdanish
926Da handlede han således med dem; han friede dem fra Israeliternes Hånd, så de ikke dræbte dem;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1416Da hang Samsons Hustru over ham med Gråd og sagde: Du hader mig jo og elsker mig ikke! Du har givet mine Landsmænd en Gåde at gætte, og mig har du ikke sagt Løsningen! Han svarede hende: Jeg har ikke sagt min Fader eller Moder den, og så skulde jeg sige dig den!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3712Da hans Brødre engang var gået hen for at vogte deres Faders Småkvæg ved Sikem,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3919Da hans Herre hørte sin Hustrus Ord: Således har din Træl behandlet mig! blussede Vreden op i ham;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1615Da harmedes Moses højlig og sagde til Herren: Vend dig ikke til deres Offergave! Ikke så meget som et Æsel har jeg frataget dem, ej heller har jeg gjort en eneste af dem noget ondt!
DommerDette er Biblen på danskdanish
946Da hele Besætningen i Sikems Tårn hørte det, begav de sig ben til Kælderrummet i El Berits Hus.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
411Da hele Folket så havde tilendebragt Overgangen, gik HERRENs Ark og Præsterne over og stillede sig foran Folket.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2007Da helligede de Kedesj i Galilæa i Naftalis Bjerge, Sikem i Efraims Bjerge og Kirjat-Arba, det er Hebron, i Judas Bjerge.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4707Da hentede Josef sin Fader Jakob og forestillede ham for Farao, og Jakob velsignede Farao.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3219Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine Børn
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2931Da Herren så, at Lea blev tilsidesat, åbnede han hendes Moderliv, medens Rakel var ufrugtbar.
DommerDette er Biblen på danskdanish
204Da Herrens Engel talede disse Ord til alle Israelitterne, brast Folket i Gråd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2021Da holdt Folket sig i Frastand medens Moses nærmede sig Mulmet, hvori Gud var.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3913Da hun nu så, at han havde ladet hende beholde Kappen og var flygtet ud af Huset,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1616Da hun således stadig pinte og plagede ham med sine Ord, blev hans Sjæl træt til Døden,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3635Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Kongei hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1630Da hvilede Folket på den syvende Dag.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
224Da hørte Gud deres Jamren, og Gud ihukom sin Pagt med Abraham, Isak og Jakob,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2117Da hørte Gud Drengens Gråd, og Guds Engel råbte til Hagar fra Himmelen og sagde til hende: Hvad fattes dig, Hagar? Frygt ikke, thi Gud har hørt Drengens Røst der, hvor,han ligger;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3217Da hørte Josua Støjen af det larmende Folk, og han sagde til Moses: Der høres Krigslarm i Lejren!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
145Da I så kom tilbage, græd I for Herrens Åsyn; men Herren vilde ikke høre eder og låne eder Øre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
801Da ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvæget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, så at Vandet begyndte at falde;
DommerDette er Biblen på danskdanish
634Da iklædte Herrens Ånd sig Gideon, og han stødte i Hornet; og Abiezriterne fylkede sig om ham.

1 >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399