DICTUM

Sprichwort, adage, proverb, saw, saying, byword, proverbe, proverbio, refrán, frase proverbial, ditado, provérbio, przysłowie, Redensart, colloqualism, idiom, expression, phrase, tournure, poncif, dicton, expresión, frase hecha, locución, frase fatta, modo di dire, expressão idiomática, powiedzenie, powiedzonko, Zitat, quotation, citation, excerpt, quote, cita, citazione, detto, sentenza, passo, citação, Sentenz, sententia, proverbium, adagio, adagium, locutio, dictum, Spruch, carmen, elogium, pronuntatio, Redensart, phrase, collocation, locution

 • A hot en Leib wie ane Pauke.
 • A hot en recht hinders Licht geführt.
 • A hot fürwahr die Schnuppe nich.
  la] A te sudor abest, saliva mucusque.
 • A hot gewiss Beschursch gemacht.
 • A hot gor anne dinschâlige Nase.
 • A hot gude Zeit bei da Leuta.
  Schlesien
 • A hot hieren die Mücken niesen.
 • A hot immer sei Maul vurnefîr.
  Schlesien
 • A hot immer viel Mauls, und wann's zum Treffen kimmt, so sitzta, als wär'n ins Maul gethoan.
 • A hot käne rächte Schnaide.
  Österreich-Schlesien
  i] Er will sich der Sache nicht unterziehen.
 • A hot Loise (Läuse), dass krübelt.
 • A hot Loise su gruss wie a Wirtel.
 • A hot Loise, dass starrt.
 • A hot May
  Makes a fat church hay.
 • A hôt merr duch nuch woas ausgelukt (erlauert), dâr Giftmoan.
 • A hot nich mê enn Rôk und enn Gôt.
  Schlesien
 • A hot og immer was zu broten (braten).
 • A hot potato.
 • A hot Protzen wie a Bâr.
  zit] Ihr wisst, Bâlzer hot Protzen, wie a Bâr, und iss a rechter ganzer Karle.
 • A hot rod.
 • A hot se finger(oder kribel-)dicke hinger a Ohren sitzen.
 • A hot sei Maul en allem Dreck.
 • A hot seine Schöffe schun ieß troige brucht.
  zit] Ich muss bei zeiten nur die Schaff ins Trockne bringen.
 • A hot sich a Ârsch orntlich b'rêmt.
 • A hôt sich ai a Boart g'schnîta.
 • A hot sich aus Mutterleibe herausgelogen.
 • A hot temper leaps over a cold decree.
 • A hot viel Zeit und Weile.
  Schlesien
 • A hôt's Abc om Puck'l ûfgeschmîrt.
 • A hot's am Lebe (Leibe), a kons gân.
 • A hot's of d'r Schippe.
  i] Es geht zu Ende mit ihm oder seinem Geschäft.
 • A hot-tempered person colloqial,.
 • A hots zu dem Og mit halben Uhren gehört.
 • A hott a dicksta Dreck an a Bênen.
 • A hott d' Kûe (Kühe) oach nôch baim Schwanze.
 • A hotte bem Blutte nischte zu tun do.
 • A hound's food is in its legs.
 • A houndless man comes to the best hunting.
 • A house built by a man's father, and a vineyard planted by his grandfather.
 • A house built by the wayside is either too high or too low.
 • A house can be decorated, but a daughter cannot be dressed up.
 • A house divided against itself cannot stand.
  New Testament, Mark 3:25
 • A house filled with guests is eaten up and ill spoken of.
 • A house full of daughters is a cellar full of sour beer.
 • A house is not a home.
 • A house of cards.
 • A house ready built and a vineyard ready planted.
 • A house ready made and a wife to make.
 • A house ready made, but a wife to make.
 • A house well furnished makes a good housewife.
 • A house with children is like a marketplace, and a house without children is like a graveyard.
 • A hoy, lo veo, en mañana, poco creo.
 • A huckster who cannot pass off mouseturd for pepper, has not learned his trade.
 • A hue and cry.
 • A Huete, míralo y vete.
 • A huevo.
 • A huge loss.
 • A Huhn, wus kräht; a Goj (Nichtjude) wus jüdisch redt; a Jüden (Jüdin), wus lernt Thojre (Bibel studiert), is nit kein güte Sechojre (Ware).
  Jüdisch-deutsch
 • A huis clos.
 • A humble-bee (or beetle) in dung thinks himself a king.
 • A humildade é fundamento da verdade.
 • A Hund schickt a Hund; a Ruw (Rabbiner) schickt a Ruw.
  Jüdisch-deutsch
 • A Hund, das ne bellt, on a alt Weib, wos ne schempft, die senn olle bede nisch netze (nütze).
 • A hundred bakers, a hundred millers, and a hundred tailors (o. weavers) are three hundred thieves.
 • A hundred bakers, a hundred millers, and a hundred tailors are three hundred thieves.
 • A hundred pounds of sorrow pays not one ounce of debt.
 • A hundred tailors, a hundred millers, and a hundred weavers, are three hundred thieves.
 • A hundred tailors, a hundred weavers, and a hundred millers, make three hundred thieves.
 • A hundred times nothing killed the donkey.
 • A hundred waggonsful of sorrow will not pay a handful of debt.
 • A hundred years a banner, a hundred years a barrow.
 • A hundred years cannot repair a moment's loss of honour.
 • A hundred years hence we shall all be bald.
 • A hundred years is not much, but never is a long while.
 • A hundred years of fretting will not pay a halfpenny of debt.
 • A hundred years of regret pay not a farthing of debt.
 • A hundred years of wrong do not make an hour of right.
 • A hundred/million/thousand and one.
 • A hungry ass eats any straw.
 • A hungry belly has no ears.
  var] A hungry belly hates a sermon.
  var] A hungry belly hears nobody.
  var] A hungry belly listens to no one.
 • A hungry belly hears nobody.
 • A hungry belly listens to no one.
 • A hungry clown is half mad.
 • A hungry dog and a thirsty horse take no heed of blows.
 • A hungry dog does not fear the stick.
 • A hungry dog is not afraid of a cudgelling.
 • A hungry dog will not cry, if you beat him with a bone.
 • A hungry horse maketh a clean manger.
 • A hungry kite sees a dead horse afar off.
 • A hungry man discovers more than a hundred lawyers.
 • A hungry man is an angry man.
  fr] L'homme affamé n'est pas un homme libre.
 • A hungry man knows no mercy nor a child time.
 • A hungry man smells meat afar off.
 • A hungry man, an angry man.
 • A hungry stomach (o. belly) has no ears.
 • A hungry stomach makes a short prayer.
 • A hungry wolf is not at rest.
 • A Huntingdon sturgeon (a donkey).
 • A hurón cansado, madriguera nueva.
 • A husband with one eye rather than with a (o. one) son.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • operone