DICTUM

Sprichwort, adage, proverb, saw, saying, byword, proverbe, proverbio, refrn, frase proverbial, ditado, provrbio, przysłowie, Redensart, colloqualism, idiom, expression, phrase, tournure, poncif, dicton, expresin, frase hecha, locucin, frase fatta, modo di dire, expresso idiomtica, powiedzenie, powiedzonko, Zitat, quotation, citation, excerpt, quote, cita, citazione, detto, sentenza, passo, citao, Sentenz, sententia, proverbium, adagio, adagium, locutio, dictum, Spruch, carmen, elogium, pronuntatio, Redensart, phrase, collocation, locution

 • A ch pi giura, spessu spergiura.
 • A ch pi grida, a vacca h a soia.
 • A ch pi ne face diventa priore.
 • A ch pi ne s, menu ne spende.
 • A ch pi s menu presume, ch pi presume menu s.
 • A ch pi s pi sghera.
 • A ch pi s, menu prusume, ch pi prusume menu s.
 • A ch pi spende menu spende.
 • A ch pi vole, mal cuntentu vive mal cuntentu more.
 • A chi prende moglie ci voglion due cervelli.
 • A ch prende moglie ci vogliono due cervelli.
 • A ch prende moglie gli ci vogliono due cervelli.
 • A ch prestu pienghje, prestu ride.
 • A ch prima ghjunghji, prima munghji.
 • A ch prusume n h ch fume.
 • A ch resta faci festa.
 • A ch ricusa h degnu, ch accetta resta in pegnu.
 • A ch ride assai h pochi pinseri.
 • A ch ride in venneri, pienghje a dumenica.
 • A ch ride reste risu.
 • A ch rinega a so razza, l'aspetta l'infernu.
 • A ch risic, o perse o guadagn.
 • A ch rumpi paga.
 • A chi s' ama si crede.
 • A ch s'aiuta h galant'omu.
 • A chi s'ama si crede.
 • A ch s'ammoscia in u ghjocu mette a coda in u focu.
 • A ch s'assicur, n persu n guadagn.
 • A ch s'innamora di vechju diventa pi chjucu ch i zitelli.
 • A chi sa intendere, poche parole bastano.
 • A ch s, non manca nulla.
 • A chi salva la pelle, la carne (gli) rimette.
 • A ch sapesse che cosa h da esser caro, basterebbe esser mercante per un anno.
 • A ch sarra u soiu, n face ladru nisunu.
 • A ch scialacqua il quattrino non fidar il fiorino.
 • A ch senza ragione h ghjelusia si p d ch'ellu h toccu di pazzia.
 • A ch serve signori more in stalla.
 • A ch si chjina inc i ziteddi, s'arrizza muccicosu (c a camisgia cacagliulosa).
 • A ch si dimenticheghja (si scorda) i so amici, i tene pocu caru.
 • A ch si face topu, a ghjatta u si magna.
 • A ch si faci agneddu, a vulpi u si manghja.
 • A ch si faci di meli, u si manghjani i muschi.
 • A ch si muta, Diu l'aiuta.
 • A ch si ne spassa ch si ne passa.
 • A ch si scusa senza esse dumandatu da per ellu si rende cundannatu.
 • A ch si stacca di i soi, spessu suspira.
 • A ch si sumiglia si piglia.
 • A ch si svillisce i difficult, nunda di grande puder mai f.
 • A ch si trova pi perfettu di l'altri, si trova spessu ingannatu.
 • A ch sogna lu vestitu, pocu pensa lu maritu.
 • A ch sonnia di ghjornu, ch sonnia di notte.
 • A chi sorte, a chi sporte.
 • A ch spazza u fornu si tene a brusta.
 • A ch spendi pi ch'idd'n guadagna v prestu i forni.
 • A ch sputa in su gli ricade in faccia.
 • A ch st u b deve st ancu u male.
 • A ch sta in alto fa molto pi danno la caduta (la disgrazia).
  Publilio Siro, Sententiae
 • A ch stanta ch scurnochja.
 • A ch stanta ch nun stanta pane biancu manghja; ch nun stanta, pi biancu lu manghja.
 • A ch stanta, ch ruzzica.
 • A chi stima non duole il corpo.
 • A ch studeghja n perdi tempu.
 • A ch sumere crede esse, a u saltu di u fossu si n'avvede.
 • A ch sumina senza suvu, raccoddi senza saccu.
 • A ch svilisce e difficult, nunda di grande puder mai f.
 • A ch t'h culu tira peti.
 • A ch tace accunsente.
 • A ch tace n face pace.
 • A ch tanto e a ch niente.
 • A ch tardi ghjunghji, nulla intigne.
 • A chi te la fa, fagliela.
 • A ch teme di f errore, faccia u scrittu di u duttore.
 • A ch tempu h tempu aspetta, di a ragione si ne face tortu.
 • A ch teni pi ch mamma, t'inganna.
 • A ch ti d un pane, dalline una fetta.
 • A ch ti d un porco, tu gli puoi ben dar una carbonata.
 • A chi ti porge il dito, tu piglia il dito e la mano.
 • A ch ti porge un dito non prendere la mano.
 • A ch ti pu torre ci che (tu) hai, dagli ci che te chiede.
 • A ch timpesta, o ellu h tortu o ellu h testa.
 • A ch tocca a fistuca, mai manduca.
 • A ch tocca a fistuca, mai pi pane nun manduca.
 • A ch tocca, suo danno.
 • A ch tocca, tocca.
 • A ch travaglia n beie, mai techju si vede.
 • A ch travaglia prega.
 • A ch troppo e a ch niente.
 • A ch troppo ride gli duole il cuore.
 • A ch troppo s'acala, o culo se vede.
 • A ch troppu affascia nunda stringhji.
 • A ch troppu parla, pocu h ascultatu.
 • A ch troppu vole nulla h.
 • A ch troppu, ch micca.
 • A ch trova u bagu n lu mastuca trova a Madonna n la saluta.
 • A ch tuttu vole, tuttu ottene.
 • A ch u cerbellu vole perde si mariti in Canale di Verde.
 • A ch n alleva da chjuchi n h da mai.
 • A ch n arubba, o h maestru o h malatu.
 • A ch n face quand'ella capita, face u straziu di a so vita.
 • A ch n faci quand'idd'h capita, faci un straziu di a so vita.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • operone