• DICTUM
  ax

 • Axa foi ao banho, teve que contar ano.
 • Axa n„o tem que comer, convida hůspedes.
 • Axe.
  de] Gitarre.
 • Axis in medietate signi.
 • Axis si non ungitur, iter tardius conficitur (o. procedit).
 • Axungia tanto utilior, quanto vetustior.
 • <<< list home >>>