Genesis 50

 • hb בראשית 50-1
  וַיִּפֹּ֥ל יֹוסֵ֖ף עַל־פְּנֵ֣י אָבִ֑יו וַיֵּ֥בְךְּ עָלָ֖יו וַיִּשַּׁק־לֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-1
  Καὶ ἐπιπεσὼν Ιωσηφ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ ἐφίλησεν αὐτόν.
 • la genesis 50-1
  quod cernens Ioseph ruit super faciem patris flens et deosculans eum
 • it Genesi 50-1
  Allora Giuseppe si gett sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baci.
 • fr Gense 50-1
  Joseph se jeta sur le visage de son pre, pleura sur lui, et le baisa.
 • es genesis 50-1
  ENTONCES se ech Jos sobre el rostro de su padre, y llor sobre l, y beslo.
 • en (DARBY) Genesis 50-1
  And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him.
 • en (DRA) Genesis 50-1
  And when Joseph saw this, he fell upon his father's face weeping and kissing him.
 • en (KJV) Genesis 50-1
  And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him.
 • en (WEB) Genesis 50-1
  Joseph fell on his father’s face, wept on him, and kissed him.
 • en (YLT) Genesis 50-1
  And Joseph falleth on his father's face, and weepeth over him, and kisseth him;
 • en (ASV) Genesis 50-1
  And Joseph fell upon his father?s face, and wept upon him, and kissed him.
 • de 1 Mose 50-1
  Da fiel Joseph auf seines Vaters Angesicht und weinte ber ihn und kte ihn.
 • dk 1 Mosebog 50-1
  Da kastede Josef sig over sin Faders Ansigt, grd og kyssede ham;
 • se 1 Mosebok 50-1
  D fll Josef ned ver sin faders ansikte och grt ver honom och kysste honom.
 • no 1 Mosebok 50-1
  Og Josef bide sig ned over sin fars ansikt og grt over ham og kysset ham.
 • fi 1 Mooseksen 50-1
  Ja Joosef vaipui isns kasvoja vasten, itki siin kumartuneena hnen ylitsens ja suuteli hnt.
 • hu 1 Mzes 50-1
  Jzsef pedig az atyja orczjra borla s sirnkozk felette s cskolgat t.
 • al Zanafilla 50-1
  Ather Jozefi u hodh mbi fytyrn e t atit, qau mbi t dhe e puthi.
 • bg Битие 50-1
  Тогава Иосиф падна на лицето на баща си, плака върху него и го целува.
 • ua Буття 50-1
  50 І впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над ним, і цілував його.
 • ru Бытие 50-1
  Иосиф пал на лице отца своего, и плакал над ним, и целовал его.
 • cn 50-1
  约 瑟 伏 在 他 父 亲 的 面 上 哀 哭 , 与 他 亲 嘴 。
 • hb בראשית 50-2
  וַיְצַ֨ו יֹוסֵ֤ף אֶת־עֲבָדָיו֙ אֶת־הָרֹ֣פְאִ֔ים לַחֲנֹ֖ט אֶת־אָבִ֑יו וַיַּחַנְט֥וּ הָרֹפְאִ֖ים אֶת־יִשְׂרָאֵֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-2
  καὶ προσέταξεν Ιωσηφ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς ἐνταφιασταῖς ἐνταφιάσαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐνεταφίασαν οἱ ἐνταφιασταὶ τὸν Ισραηλ.
 • la genesis 50-2
  praecepitque servis suis medicis ut aromatibus condirent patrem
 • it Genesi 50-2
  Poi Giuseppe ordin ai suoi medici di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele
 • fr Gense 50-2
  Il ordonna aux mdecins son service d'embaumer son pre, et les mdecins embaumrent Isral.
 • es genesis 50-2
  Y mand Jos sus mdicos familiares que embalsamasen su padre: y los mdicos embalsamaron Israel.
 • en (DARBY) Genesis 50-2
  And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father. And the physicians embalmed Israel.
 • en (DRA) Genesis 50-2
  And he commanded his servants the physicians to embalm his father.
 • en (KJV) Genesis 50-2
  And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father: and the physicians embalmed Israel.
 • en (WEB) Genesis 50-2
  Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father; and the physicians embalmed Israel.
 • en (YLT) Genesis 50-2
  and Joseph commandeth his servants, the physicians, to embalm his father, and the physicians embalm Israel;
 • en (ASV) Genesis 50-2
  And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father: and the physicians embalmed Israel.
 • de 1 Mose 50-2
  Und Joseph befahl seinen Knechten, den rzten, das sie seinen Vater salbten. Und die rzte salbten Israel,
 • dk 1 Mosebog 50-2
  og Josef befalede de lgekyndige blandt sine Tjenere at balsamere hans Fader, og Lgerne balsamerede Israel.
 • se 1 Mosebok 50-2
  Och Josef bjd lkarna som han hade i sin tjnst att de skulle balsamera hans fader; och lkarna balsamerade Israel.
 • no 1 Mosebok 50-2
  Og Josef bd lgene som han hadde i sin tjeneste, balsamere hans far; og lgene balsamerte Israel.
 • fi 1 Mooseksen 50-2
  Sitten Joosef kski lkreit, jotka olivat hnen palveluksessaan, balsamoimaan hnen isns, ja lkrit balsamoivat Israelin.
 • hu 1 Mzes 50-2
  s megparancsol Jzsef az szolginak, az orvosoknak, hogy balzsamozzk be az atyjt; s bebalzsamozk az orvosok Izrelt.
 • al Zanafilla 50-2
  Pastaj Jozefi urdhroi mjekt q ishin n shrbim t tij t balsamosnin t atin; dhe mjekt e balsamosn Izraelin.
 • bg Битие 50-2
  И Иосиф заповяда на служащите нему лекари да балсамират баща му; и лекарите балсамираха Израиля,
 • ua Буття 50-2
  2 І звелів Йосип рабам своїм лікарям забальзамувати батька його. І забальзамували ці лікарі Ізраїля.
 • ru Бытие 50-2
  И повелел Иосиф слугам своим--врачам, бальзамировать отца его; и врачи набальзамировали Израиля.
 • cn 50-2
  约 瑟 吩 咐 伺 候 他 的 医 生 用 香 料 薰 他 父 亲 , 医 生 就 用 香 料 薰 了 以 色 列 。
 • hb בראשית 50-3
  וַיִּמְלְאוּ־לֹו֙ אַרְבָּעִ֣ים יֹ֔ום כִּ֛י כֵּ֥ן יִמְלְא֖וּ יְמֵ֣י הַחֲנֻטִ֑ים וַיִּבְכּ֥וּ אֹתֹ֛ו מִצְרַ֖יִם שִׁבְעִ֥ים יֹֽום׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-3
  καὶ ἐπλήρωσαν αὐτοῦ τεσσαράκοντα ἡμέρας· οὕτως γὰρ καταριθμοῦνται αἱ ἡμέραι τῆς ταφῆς. καὶ ἐπένθησεν αὐτὸν Αἴγυπτος ἑβδομήκοντα ἡμέρας.
 • la genesis 50-3
  quibus iussa explentibus transierunt quadraginta dies iste quippe mos erat cadaverum conditorum flevitque eum Aegyptus septuaginta diebus
 • it Genesi 50-3
  e vi impiegarono quaranta giorni, perch tanti ne occorrono per l'imbalsamazione. Gli Egiziani lo piansero settanta giorni.
 • fr Gense 50-3
  Quarante jours s'coulrent ainsi, et furent employs l'embaumer. Et les gyptiens le pleurrent soixante-dix jours.
 • es genesis 50-3
  Y cumplironle cuarenta das, porque as cumplan los das de los embalsamados, y llorronlo los Egipcios setenta das.
 • en (DARBY) Genesis 50-3
  And forty days were fulfilled for him; for so are fulfilled the days of those who are embalmed. And the Egyptians mourned for him seventy days.
 • en (DRA) Genesis 50-3
  And while they were fulfilling his commands, there passed forty days: for this was the manner with bodies that were embalmed, and Egypt mourned for him seventy days.
 • en (KJV) Genesis 50-3
  And forty days were fulfilled for him; for so are fulfilled the days of those which are embalmed: and the Egyptians mourned for him threescore and ten days.
 • en (WEB) Genesis 50-3
  Forty days were fulfilled for him, for that is how many the days it takes to embalm. The Egyptians wept for him for seventy days.
 • en (YLT) Genesis 50-3
  and they fulfil for him forty days, for so they fulfil the days of the embalmed, and the Egyptians weep for him seventy days.
 • en (ASV) Genesis 50-3
  And forty days were fulfilled for him; for so are fulfilled the days of embalming: and the Egyptians wept for him three-score and ten days.
 • de 1 Mose 50-3
  bis da vierzig Tage um waren; denn so lange whren die Salbetage. Und die gypter beweinten ihn siebzig Tage.
 • dk 1 Mosebog 50-3
  Dermed gik fyrretyve Dage, thi s lang Tid tager Balsameringen: og gypterne begrd ham i halvfjerdsindstyve Dage.
 • se 1 Mosebok 50-3
  Drtill tgingo fyrtio dagar; s mnga dagar tg nmligen fr balsamering. Och egyptierna begrto honom i sjuttio dagar.
 • no 1 Mosebok 50-3
  Firti dager gikk med hertil, for s mange dager gr med til balsameringen; og egypterne grt over ham i sytti dager.
 • fi 1 Mooseksen 50-3
  Siihen kului neljkymment piv, sill niin pitk aika kuluu balsamoimiseen. Ja egyptiliset itkivt hnt seitsemnkymment piv.
 • hu 1 Mzes 50-3
  Mikor negyven nap eltelk, mert akkorra telnek be a bebalzsamozs napjai, siratk t az gyiptombeliek hetven napig.
 • al Zanafilla 50-3
  U deshn dyzet dit, sepse e till ishte koha e nevojshme pr balsamimin; dhe Egjiptasit e qan shtatdhjet dit.
 • bg Битие 50-3
  като работиха над него напълно четиридесет дена; защото толкова е пълното време за балсамиране; и египтяните го оплакваха седемдесет дена.
 • ua Буття 50-3
  3 І сповнилося йому сорок день, бо так сповняються дні бальзамування. І оплакував його Єгипет сімдесят день.
 • ru Бытие 50-3
  И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его Египтяне семьдесят дней.
 • cn 50-3
  薰 尸 的 常 例 是 四 十 天 ; 那 四 十 天 满 了 , 埃 及 人 为 他 哀 哭 了 七 十 天 。
 • hb בראשית 50-4
  וַיַּֽעַבְרוּ֙ יְמֵ֣י בְכִיתֹ֔ו וַיְדַבֵּ֣ר יֹוסֵ֔ף אֶל־בֵּ֥ית פַּרְעֹ֖ה לֵאמֹ֑ר אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔םדַּבְּרוּ־נָ֕א בְּאָזְנֵ֥י פַרְעֹ֖ה לֵאמֹֽר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-4
  ᾿Επειδὴ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους, ἐλάλησεν Ιωσηφ πρὸς τοὺς δυνάστας Φαραω λέγων Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον ὑμῶν, λαλήσατε περὶ ἐμοῦ εἰς τὰ ὦτα Φαραω λέγοντες
 • la genesis 50-4
  et expleto planctus tempore locutus est Ioseph ad familiam Pharaonis si inveni gratiam in conspectu vestro loquimini in auribus Pharaonis
 • it Genesi 50-4
  Passati i giorni del lutto, Giuseppe parl alla casa del faraone: Se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del faraone queste parole:
 • fr Gense 50-4
  Quand les jours du deuil furent passs, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon, et leur dit: Si j'ai trouv grce vos yeux, rapportez, je vous prie, Pharaon ce que je vous dis.
 • es genesis 50-4
  Y pasados los das de su luto, habl Jos los de la casa de Faran, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que hablis en odos de Faran, diciendo:
 • en (DARBY) Genesis 50-4
  And when the days of his mourning were past, Joseph spoke to the house of Pharaoh, saying, If now I have found favour in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,
 • en (DRA) Genesis 50-4
  And the time of the mourning being expired, Joseph spoke to the family of Pharao: If I have found favour in your sight, speak in the ears of Pharao:
 • en (KJV) Genesis 50-4
  And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,
 • en (WEB) Genesis 50-4
  When the days of weeping for him were past, Joseph spoke to the house of Pharaoh, saying, “If now I have found favor in your eyes, please speak in the ears of Pharaoh, saying,
 • en (YLT) Genesis 50-4
  And the days of his weeping pass away, and Joseph speaketh unto the house of Pharaoh, saying, ‘If, I pray you, I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,
 • en (ASV) Genesis 50-4
  And when the days of weeping for him were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found favor in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,
 • de 1 Mose 50-4
  Da nun die Leidtage aus waren, redete Joseph mit Pharaos Gesinde und sprach: Habe ich Gnade vor euch gefunden, so redet mit Pharao und sprecht:
 • dk 1 Mosebog 50-4
  Da Grdetiden var omme, sagde Josef til Faraos Husfolk: "Hvis I har Godhed for mig, s sig p mine Vegne til Farao:
 • se 1 Mosebok 50-4
  Men nr grtodagarna efter honom voro frbi, talade Josef till Faraos husfolk och sade: Om jag har funnit nd fr edra gon, s framfren till Farao dessa mina ord:
 • no 1 Mosebok 50-4
  Da srgedagene over ham var til ende, talte Josef til Faraos husfolk og sa: Dersom jeg har funnet nde for eders ine, s tal for mig til Farao og si:
 • fi 1 Mooseksen 50-4
  Sittenkuin hnen muistoksensa vietetty suruaika oli pttynyt, puhui Joosef faraon hovivelle: "Jos olen saanut armon teidn silmienne edess, niin puhukaa minun puolestani faraolle nin:
 • hu 1 Mzes 50-4
  s elmlnak az siratsnak napjai, s szla Jzsef a Fara hzanphez, mondvn: Ha kedves vagyok elttetek, szljatok krlek a Faranak, mondvn:
 • al Zanafilla 50-4
  Kur kaluan ditt e zis t mbajtura pr t, Jozefi foli n shtpin e Faraonit duke thn: "N qoft se kam gjetur hirin tuaj, i thoni Faraonit kto fjal:
 • bg Битие 50-4
  И като преминаха дните на жалейката за него, Иосиф говори на Фараоновия дом, казвайки: Ако съм придобил вашето благоволение, говорете, моля ви се, в ушите на Фараона и речете:
 • ua Буття 50-4
  4 А як минули дні оплакування його, то сказав Йосип до дому фараонового, говорячи: Коли знайшов я ласку в очах ваших, то говоріть до ушей фараонових так:
 • ru Бытие 50-4
  Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так:
 • cn 50-4
  为 他 哀 哭 的 日 子 过 了 , 约 瑟 对 法 老 家 中 的 人 说 : 我 若 在 你 们 眼 前 蒙 恩 , 请 你 们 报 告 法 老 说 :
 • hb בראשית 50-5
  אָבִ֞י הִשְׁבִּיעַ֣נִי לֵאמֹ֗ר הִנֵּ֣ה אָנֹכִי֮ מֵת֒ בְּקִבְרִ֗י אֲשֶׁ֨ר כָּרִ֤יתִי לִי֙ בְּאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן שָׁ֖מָּהתִּקְבְּרֵ֑נִי וְעַתָּ֗ה אֶֽעֱלֶה־נָּ֛א וְאֶקְבְּרָ֥ה אֶת־אָבִ֖י וְאָשֽׁוּבָה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-5
  ῾Ο πατήρ μου ὥρκισέν με λέγων ᾿Εν τῷ μνημείῳ, ᾧ ὤρυξα ἐμαυτῷ ἐν γῇ Χανααν, ἐκεῖ με θάψεις· νῦν οὖν ἀναβὰς θάψω τὸν πατέρα μου καὶ ἐπανελεύσομαι.
 • la genesis 50-5
  eo quod pater meus adiuraverit me dicens en morior in sepulchro meo quod fodi mihi in terra Chanaan sepelies me ascendam igitur et sepeliam patrem meum ac revertar
 • it Genesi 50-5
  Mio padre mi ha fatto giurare: Ecco, io sto per morire: tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora, possa io andare a seppellire mio padre e tornare.
 • fr Gense 50-5
  Mon pre m'a fait jurer, en disant: Voici, je vais mourir! Tu m'enterreras dans le spulcre que je me suis achet au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter, pour enterrer mon pre; et je reviendrai.
 • es genesis 50-5
  Mi padre me conjur diciendo: He aqu yo muero; en mi sepulcro que yo cav para m en la tierra de Canan, all me sepultars; ruego pues que vaya yo ahora, y sepultar mi padre, y volver.
 • en (DARBY) Genesis 50-5
  My father made me swear, saying, Behold, I die; in my grave which I have dug myself in the land of Canaan, there shalt thou bury me. And now, let me go up, I pray thee, that I may bury my father; and I will come again.
 • en (DRA) Genesis 50-5
  For my father made me swear to him, saying: Behold I die: thou shalt bury me in my sepulchre which I have digged for myself in the land of Chanaan. So I will go up and bury my father, and return.
 • en (KJV) Genesis 50-5
  My father made me swear, saying, Lo, I die: in my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again.
 • en (WEB) Genesis 50-5
  ‘My father made me swear, saying, “Behold, I am dying. Bury me in my grave which I have dug for myself in the land of Canaan.” Now therefore, please let me go up and bury my father, and I will come again.’”
 • en (YLT) Genesis 50-5
  My father caused me to swear, saying, Lo, I am dying; in my burying-place which I have prepared for myself in the land of Canaan, there dost thou bury me; and now, let me go up, I pray thee, and bury my father, and return;'
 • en (ASV) Genesis 50-5
  My father made me swear, saying, Lo, I die: in my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again.
 • de 1 Mose 50-5
  Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Siehe, ich sterbe; begrabe mich in meinem Grabe, das ich mir im Lande Kanaan gegraben habe. So will ich nun hinaufziehen und meinen Vater begraben und wiederkommen.
 • dk 1 Mosebog 50-5
  Min Fader tog mig i Ed, idet han sagde: Nr jeg er dd, s jord mig i den Grav, jeg lod mig grave i Kana'ans Land! Lad mig derfor drage op og jorde min Fader og s vende tilbage hertil!"
 • se 1 Mosebok 50-5
  Min fader har tagit en ed av mig och sagt: 'Nr jag r dd, begrav mig d i den grav som jag har ltit grva t mig i Kanaans land.' S lt mig nu fara ditupp och begrava min fader; sedan skall jag komma tillbaka igen.
 • no 1 Mosebok 50-5
  Min far tok en ed av mig og sa: Jeg dr; i min grav som jeg lot grave for mig i Kana'ans land, der skal du begrave mig. La mig derfor f dra op og begrave min far og s vende tilbake!
 • fi 1 Mooseksen 50-5
  Isni vannotti minua sanoen: 'Katso, min kuolen, hautaa minut omaan hautaani, jonka olen kaivanut itselleni Kanaanin maassa'. Anna minun siis nyt menn hautaamaan isni; sitten palaan takaisin."
 • hu 1 Mzes 50-5
  Az n atym engem megesketett, mondvn: m n meghalok; az n sromba, melyet Kanan fldn stam magamnak, oda temess el engem. Most ht krlek, hadd menjek el, s temessem el az n atymat, azutn visszatrek.
 • al Zanafilla 50-5
  Ati im m ka vn t betohem dhe m ka thn: "Ja, un jam duke vdekur; m varros n varrin q kam grmuar n vendin e Kanaanit". Tani, pra, m lejo t ngjitem pr t varrosur atin tim, pastaj do t kthehem".
 • bg Битие 50-5
  Баща ми ме закле, като каза: Виж, аз умирам; в гроба, който се приготвих в Ханаанската земя, там да ме погребеш. Сега, прочее нека отида, моля, да погреба баща; си и ще се върна.
 • ua Буття 50-5
  5 Батько мій заприсяг був мене, говорячи: Ось я вмираю. У гробі моїм, що я собі викопав у Країні ханаанській, там поховаєш мене. А тепер нехай я піду, і поховаю батька свого, та й вернуся.
 • ru Бытие 50-5
  отец мой заклял меня, сказав: вот, я умираю; во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться.
 • cn 50-5
  我 父 亲 要 死 的 时 候 叫 我 起 誓 说 : 你 要 将 我 葬 在 迦 南 地 , 在 我 为 自 己 所 掘 的 坟 墓 里 。 现 在 求 你 让 我 上 去 葬 我 父 亲 , 以 後 我 必 回 来 。
 • hb בראשית 50-6
  וַיֹּ֖אמֶר פַּרְעֹ֑ה עֲלֵ֛ה וּקְבֹ֥ר אֶת־אָבִ֖יךָ כַּאֲשֶׁ֥ר הִשְׁבִּיעֶֽךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-6
  καὶ εἶπεν Φαραω ᾿Ανάβηθι, θάψον τὸν πατέρα σου, καθάπερ ὥρκισέν σε.
 • la genesis 50-6
  dixitque ei Pharao ascende et sepeli patrem tuum sicut adiuratus es
 • it Genesi 50-6
  Il faraone rispose: V e seppellisci tuo padre com'egli ti ha fatto giurare.
 • fr Gense 50-6
  Pharaon rpondit: Monte, et enterre ton pre, comme il te l'a fait jurer.
 • es genesis 50-6
  Y Faran dijo: Ve, y sepulta tu padre, como l te conjur.
 • en (DARBY) Genesis 50-6
  And Pharaoh said, Go up and bury thy father, according as he made thee swear.
 • en (DRA) Genesis 50-6
  And Pharao said to him: Go up and bury thy father according as he made thee swear.
 • en (KJV) Genesis 50-6
  And Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
 • en (WEB) Genesis 50-6
  Pharaoh said, “Go up, and bury your father, just like he made you swear.”
 • en (YLT) Genesis 50-6
  and Pharaoh saith, ‘Go up and bury thy father, as he caused thee to swear.'
 • en (ASV) Genesis 50-6
  And Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
 • de 1 Mose 50-6
  Pharao sprach: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast.
 • dk 1 Mosebog 50-6
  Da sagde Farao: "Drag kun op og jord din Fader, som han har ladet dig svrge."
 • se 1 Mosebok 50-6
  Farao svarade: Far ditupp och begrav din fader, efter den ed som han har tagit av dig.
 • no 1 Mosebok 50-6
  Og Farao sa: Dra op og begrav din far, sledes som du tilsvor ham.
 • fi 1 Mooseksen 50-6
  Farao vastasi: "Mene hautaamaan issi sen valan mukaan, jonka olet hnelle vannonut".
 • hu 1 Mzes 50-6
  s monda a Fara: Eredj el s temesd el a te atydat, a mint megesketett tged.
 • al Zanafilla 50-6
  Faraoni u prgjegj: "Ngjitu dhe varrose atin tnd ashtu si t ka vn t betohesh".
 • bg Битие 50-6
  А рече Фараон: Иди, погреби баща си, според както те е заклел.
 • ua Буття 50-6
  6 І сказав фараон: Піди, і поховай свого батька, як заприсяг він тебе.
 • ru Бытие 50-6
  И сказал фараон: пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя.
 • cn 50-6
  法 老 说 : 你 可 以 上 去 , 照 着 你 父 亲 叫 你 起 的 誓 , 将 他 葬 埋 。
 • hb בראשית 50-7
  וַיַּ֥עַל יֹוסֵ֖ף לִקְבֹּ֣ר אֶת־אָבִ֑יו וַיַּֽעֲל֨וּ אִתֹּ֜ו כָּל־עַבְדֵ֤י פַרְעֹה֙ זִקְנֵ֣י בֵיתֹ֔ו וְכֹ֖ל זִקְנֵ֥יאֶֽרֶץ־מִצְרָֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-7
  καὶ ἀνέβη Ιωσηφ θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ συνανέβησαν μετ᾽ αὐτοῦ πάντες οἱ παῖδες Φαραω καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι τῆς γῆς Αἰγύπτου
 • la genesis 50-7
  quo ascendente ierunt cum eo omnes senes domus Pharaonis cunctique maiores natu terrae Aegypti
 • it Genesi 50-7
  Allora Giuseppe and a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani del paese d'Egitto,
 • fr Gense 50-7
  Joseph monta, pour enterrer son pre. Avec lui montrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'gypte,
 • es genesis 50-7
  Entonces Jos subi sepultar su padre; y subieron con l todos los siervos de Faran, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto.
 • en (DARBY) Genesis 50-7
  And Joseph went up to bury his father; and with him went up all the bondmen of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,
 • en (DRA) Genesis 50-7
  So he went up, and there went with him all the ancients of Pharao's house, and all the elders of the land of Egypt,
 • en (KJV) Genesis 50-7
  And Joseph went up to bury his father: and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,
 • en (WEB) Genesis 50-7
  Joseph went up to bury his father; and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, all the elders of the land of Egypt,
 • en (YLT) Genesis 50-7
  And Joseph goeth up to bury his father, and go up with him do all the servants of Pharaoh, elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,
 • en (ASV) Genesis 50-7
  And Joseph went up to bury his father; and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,
 • de 1 Mose 50-7
  Also zog Joseph hinauf, seinen Vater zu begraben. Und es zogen mit ihm alle Knechte Pharaos, die ltesten seines Hauses und alle ltesten des Landes gypten,
 • dk 1 Mosebog 50-7
  S drog Josef op for at jorde sin Fader, og med ham drog alle Faraos Tjenere, de ypperste i hans Hus og de ypperste i gypten,
 • se 1 Mosebok 50-7
  D for Josef upp fr att begrava sin fader, och med honom foro alla Faraos tjnare, de ldste i hans hus och alla de ldste i Egyptens land,
 • no 1 Mosebok 50-7
  S drog Josef op for begrave sin far; og alle Faraos tjenere, de eldste i hans hus, og alle de eldste i Egyptens land drog op med ham,
 • fi 1 Mooseksen 50-7
  Niin Joosef meni hautaamaan isns, ja hnen kanssaan menivt kaikki faraon palvelijat, hnen hovinsa vanhimmat ja kaikki Egyptin maan vanhimmat
 • hu 1 Mzes 50-7
  Elmne azrt Jzsef, hogy az atyjt eltemesse, s vele egytt felmennek mind a Fara szolgi, az hznak vnei s gyiptom fldnek minden vnei.
 • al Zanafilla 50-7
  Ather Jozefi u ngjit pr t varrosur t atin; dhe me t u ngjitn tr shrbtort e Faraonit, t moshuarit e shtpis s tij dhe tr t moshuarit e vendit t Egjiptit,
 • bg Битие 50-7
  И така, Иосиф отиде да погребе баща си; и с него отидоха всичките служители на Фараона, старейшините на дома му, и всичките старейшини на Египетската земя,
 • ua Буття 50-7
  7 І пішов Йосип поховати батька свого, а з ним пішли всі раби фараонові, старші дому його, і всі старші єгипетського краю,
 • ru Бытие 50-7
  И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли Египетской,
 • cn 50-7
  於 是 约 瑟 上 去 葬 他 父 亲 。 与 他 一 同 上 去 的 , 有 法 老 的 臣 仆 和 法 老 家 中 的 长 老 , 并 埃 及 国 的 长 老 ,
 • hb בראשית 50-8
  וְכֹל֙ בֵּ֣ית יֹוסֵ֔ף וְאֶחָ֖יו וּבֵ֣ית אָבִ֑יו רַ֗ק טַפָּם֙ וְצֹאנָ֣ם וּבְקָרָ֔ם עָזְב֖וּ בְּאֶ֥רֶץ גֹּֽשֶׁן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-8
  καὶ πᾶσα ἡ πανοικία Ιωσηφ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ οἰκία ἡ πατρικὴ αὐτοῦ, καὶ τὴν συγγένειαν καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑπελίποντο ἐν γῇ Γεσεμ.
 • la genesis 50-8
  domus Ioseph cum fratribus suis absque parvulis et gregibus atque armentis quae dereliquerant in terra Gessen
 • it Genesi 50-8
  tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Soltanto i loro bambini e i loro greggi e i loro armenti essi lasciarono nel paese di Gosen.
 • fr Gense 50-8
  toute la maison de Joseph, ses frres, et la maison de son pre: on ne laissa dans le pays de Gosen que les enfants, les brebis et les boeufs.
 • es genesis 50-8
  Y toda la casa de Jos, y sus hermanos, y la casa de su padre: solamente dejaron en la tierra de Gosn sus nios, y sus ovejas y sus vacas.
 • en (DARBY) Genesis 50-8
  and all the house of Joseph, and his brethren, and his father's house; only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
 • en (DRA) Genesis 50-8
  And the house of Joseph with his brethren, except their children, and their flocks and herds, which they left in the land of Gessen.
 • en (KJV) Genesis 50-8
  And all the house of Joseph, and his brethren, and his father's house: only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
 • en (WEB) Genesis 50-8
  All the house of Joseph, his brothers, and his father’s house. Only their little ones, their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
 • en (YLT) Genesis 50-8
  and all the house of Joseph, and his brethren, and the house of his father; only their infants, and their flock, and their herd, have they left in the land of Goshen;
 • en (ASV) Genesis 50-8
  and all the house of Joseph, and his brethren, and his father?s house: only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
 • de 1 Mose 50-8
  dazu das ganze Gesinde Josephs und seine Brder und das Gesinde seines Vaters. Allein ihre Kinder, Schafe und Ochsen lieen sie im Lande Gosen.
 • dk 1 Mosebog 50-8
  hele Josefs Hus og hans Brdre og hans Faders Hus, kun deres Kvinder og Brn, Smkvg og Hornkvg lod de blive tilbage i Gosen;
 • se 1 Mosebok 50-8
  drtill allt Josefs husfolk och hans brder och hans faders husfolk; allenast sina kvinnor och barn, och sina fr och fkreatur lmnade de kvar i landet Gosen.
 • no 1 Mosebok 50-8
  og hele Josefs hus og hans brdre og hans fars hus; bare sine sm barn og sitt smfe og storfe lot de bli tilbake i landet Gosen.
 • fi 1 Mooseksen 50-8
  sek koko Joosefin perhe, hnen veljens ja hnen isns perhe; ainoastaan vaimonsa, lapsensa, pikkukarjansa ja raavaskarjansa he jttivt Goosenin maakuntaan;
 • hu 1 Mzes 50-8
  Jzsefnek is egsz hznpe; s az btyjai, s az atyjnak hznpe; csak gyermekeiket, juhaikat s barmaikat hagytk a Gsen fldn.
 • al Zanafilla 50-8
  dhe tr shtpia e Jozefit, vllezrit e tij dhe shtpia e t atit. N vendin e Goshenit lan vetm fmijt e tyre t vegjl, kopet me bagtin e imt dhe me bagtin e trash.
 • bg Битие 50-8
  също и целият дом на Иосифа, братята му, и бащиният му дом; само челядите си, стадата си и добитъка си оставиха в Гесенската земя.
 • ua Буття 50-8
  8 і ввесь дім Йосипів, і браття його, і дім батька його. Тільки дітей своїх та дрібну й велику худобу свою вони позоставили в країні Ґошен.
 • ru Бытие 50-8
  и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем.
 • cn 50-8
  还 有 约 瑟 的 全 家 和 他 的 弟 兄 们 , 并 他 父 亲 的 眷 属 ; 只 有 他 们 的 妇 人 孩 子 , 和 羊 群 牛 群 , 都 留 在 歌 珊 地 。
 • hb בראשית 50-9
  וַיַּ֣עַל עִמֹּ֔ו גַּם־רֶ֖כֶב גַּם־פָּרָשִׁ֑ים וַיְהִ֥י הַֽמַּחֲנֶ֖ה כָּבֵ֥ד מְאֹֽד׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-9
  καὶ συνανέβησαν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐγένετο ἡ παρεμβολὴ μεγάλη σφόδρα.
 • la genesis 50-9
  habuit quoque in comitatu currus et equites et facta est turba non modica
 • it Genesi 50-9
  Andarono con lui anche i carri da guerra e la cavalleria, cos da formare una carovana imponente.
 • fr Gense 50-9
  Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortge tait trs nombreux.
 • es genesis 50-9
  Y subieron tambin con l carros y gente de caballo, hzose un escuadrn muy grande.
 • en (DARBY) Genesis 50-9
  And there went up with him both chariots and horsemen; and the camp was very great.
 • en (DRA) Genesis 50-9
  He had also in his train chariots and horsemen: and it was a great company.
 • en (KJV) Genesis 50-9
  And there went up with him both chariots and horsemen: and it was a very great company.
 • en (WEB) Genesis 50-9
  There went up with him both chariots and horsemen. It was a very great company.
 • en (YLT) Genesis 50-9
  and there go up with him both chariot and horsemen, and the camp is very great.
 • en (ASV) Genesis 50-9
  And there went up with him both chariots and horsemen: and it was a very great company.
 • de 1 Mose 50-9
  Und es zogen mit ihm hinauf Wagen und Reisige, und war ein sehr groes Heer.
 • dk 1 Mosebog 50-9
  og med ham fulgte bde Stridsvogne og Ryttere, s det blev en overmde stor Karavane.
 • se 1 Mosebok 50-9
  Och med honom foro ditupp bde vagnar och ryttare; och det var en mycket stor skara.
 • no 1 Mosebok 50-9
  Og bde vogner og hestfolk drog op med ham, s det blev et meget stort tog.
 • fi 1 Mooseksen 50-9
  hnen mukanaan meni mys sek vaunuja ett ratsumiehi. Ja niin heit oli sangen suuri joukko.
 • hu 1 Mzes 50-9
  Felmennek annakfelette vele szekerek is s lovagok, gy hogy igen nagy sereg vala.
 • al Zanafilla 50-9
  Me t u ngjitn lart gjithashtu qerre dhe kalors, aq sa u formua nj vargan i madh njerzish.
 • bg Битие 50-9
  Отидоха с него и колесници и конници, тъй че стана много голямо шествие.
 • ua Буття 50-9
  9 І вирушили з ним також колесниці та комонники. І був табір їх дуже великий.
 • ru Бытие 50-9
  С ним отправились также колесницы и всадники, так что сонм был весьма велик.
 • cn 50-9
  又 有 车 辆 马 兵 , 和 他 一 同 上 去 ; 那 一 帮 人 甚 多 。
 • hb בראשית 50-10
  וַיָּבֹ֜אוּ עַד־גֹּ֣רֶן הָאָטָ֗ד אֲשֶׁר֙ בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֔ן וַיִּ֨סְפְּדוּ־שָׁ֔ם מִסְפֵּ֛ד גָּדֹ֥ול וְכָבֵ֖ד מְאֹ֑ד וַיַּ֧עַשׂלְאָבִ֛יו אֵ֖בֶל שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-10
  καὶ παρεγένοντο ἐφ᾽ ἅλωνα Αταδ, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν κοπετὸν μέγαν καὶ ἰσχυρὸν σφόδρα· καὶ ἐποίησεν τὸ πένθος τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρας.
 • la genesis 50-10
  veneruntque ad aream Atad quae sita est trans Iordanem ubi celebrantes exequias planctu magno atque vehementi impleverunt septem dies
 • it Genesi 50-10
  Quando arrivarono all'Aia di Atad, che al di l del Giordano, fecero un lamento molto grande e solenne ed egli celebr per suo padre un lutto di sette giorni.
 • fr Gense 50-10
  Arrivs l'aire d'Athad, qui est au del du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations; et Joseph fit en l'honneur de son pre un deuil de sept jours.
 • es genesis 50-10
  Y llegaron hasta la era de Atad, que est la otra parte del Jordn, y endecharon all con grande y muy grave lamentacin: y Jos hizo su padre duelo por siete das.
 • en (DARBY) Genesis 50-10
  And they came to the threshing-floor of Atad, which is beyond the Jordan; and there they lamented with a great and very grievous lamentation; and he made a mourning for his father of seven days.
 • en (DRA) Genesis 50-10
  And they came to the threshingfloor of Atad, which is situated beyond the Jordan: where celebrating the exequies with a great and vehement lamentation, they spent full seven days.
 • en (KJV) Genesis 50-10
  And they came to the threshingfloor of Atad, which is beyond Jordan, and there they mourned with a great and very sore lamentation: and he made a mourning for his father seven days.
 • en (WEB) Genesis 50-10
  They came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, and there they lamented with a very great and severe lamentation. He mourned for his father seven days.
 • en (YLT) Genesis 50-10
  And they come unto the threshing-floor of Atad, which [is] beyond the Jordan, and they lament there, a lamentation great and very grievous; and he maketh for his father a mourning seven days,
 • en (ASV) Genesis 50-10
  And they came to the threshing-floor of Atad, which is beyond the Jordan, and there they lamented with a very great and sore lamentation: and he made a mourning for his father seven days.
 • de 1 Mose 50-10
  Da sie nun an die Tenne Atad kamen, die jenseit des Jordans liegt, da hielten sie eine gar groe und bittere Klage; und er trug ber seinen Vater Leid sieben Tage.
 • dk 1 Mosebog 50-10
  Da de kom til Gorenhtad hinsides Jordan, holdt de der en overmde stor og hjtidelig Ddeklage, og han fejrede Srgefest for sin Fader i syv Dage.
 • se 1 Mosebok 50-10
  Nr de nu kommo till Goren-Haatad, p andra sidan Jordan, hllo de dr en mycket stor och hgtidlig ddsklagan, och han anstllde en sorgefest efter sin fader i sju dagar.
 • no 1 Mosebok 50-10
  Da de kom til Goren-Ha'atad p hin side Jordan, holdt de der en stor og hitidelig srgefest, og han gjorde likferd efter sin far i syv dager.
 • fi 1 Mooseksen 50-10
  Kun he saapuivat Gooren-Aatadiin, joka on Jordanin tuolla puolella, panivat he siell toimeen ylen suuret ja juhlalliset valittajaiset, ja hn vietti isns surujuhlaa seitsemn piv.
 • hu 1 Mzes 50-10
  Mikor eljutnak Atd szrjhez, mely a Jordnon tl van, nagy s keserves srssal srnak ott. Jzsef pedig ht napig gyszol az atyjt.
 • al Zanafilla 50-10
  Me t arritur n lmin e Atadit, q sht prtej Jordanit, u dgjuan vajtime t mdha dhe solemne; dhe Jozefi mbajti shtat dit zi pr t atin.
 • bg Битие 50-10
  И когато пристигнаха до Атадовото гумно, което е оттатък* Иордан, там ридаха твърде много и силно; и Иосиф направи за баща си седемдневна жалейка.
 • ua Буття 50-10
  10 І прийшли вони до Ґорен-Атаду, що по другім боці Йордану, і плакали там великим та дуже ревним плачем... І він учинив батькові своєму семиденну жалобу.
 • ru Бытие 50-10
  И дошли они до Горен-гаатада при Иордане и плакали там плачем великим и весьма сильным; и сделал [Иосиф] плач по отце своем семь дней.
 • cn 50-10
  他 们 到 了 约 但 河 外 、 亚 达 的 禾 场 , 就 在 那 里 大 大 地 号 啕 痛 哭 。 约 瑟 为 他 父 亲 哀 哭 了 七 天 。
 • hb בראשית 50-11
  וַיַּ֡רְא יֹושֵׁב֩ הָאָ֨רֶץ הַֽכְּנַעֲנִ֜י אֶת־הָאֵ֗בֶל בְּגֹ֨רֶן֙ הָֽאָטָ֔ד וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֵֽבֶל־כָּבֵ֥ד זֶ֖ה לְמִצְרָ֑יִםעַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ אָבֵ֣ל מִצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֥בֶר הַיַּרְדֵּֽן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-11
  καὶ εἶδον οἱ κάτοικοι τῆς γῆς Χανααν τὸ πένθος ἐν ἅλωνι Αταδ καὶ εἶπαν Πένθος μέγα τοῦτό ἐστιν τοῖς Αἰγυπτίοις· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Πένθος Αἰγύπτου, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου.
 • la genesis 50-11
  quod cum vidissent habitatores terrae Chanaan dixerunt planctus magnus est iste Aegyptiis et idcirco appellaverunt nomen loci illius Planctus Aegypti
 • it Genesi 50-11
  I Cananei che abitavano il paese videro il lutto alla Aia di Atad e dissero: E' un lutto grave questo per gli Egiziani. Per questo la si chiam Abel-Mizraim, che si trova al di l del Giordano.
 • fr Gense 50-11
  Les habitants du pays, les Cananens, furent tmoins de ce deuil dans l'aire d'Athad, et ils dirent: Voil un grand deuil parmi les gyptiens! C'est pourquoi l'on a donn le nom d'Abel Mitsram cette aire qui est au del du Jourdain.
 • es genesis 50-11
  Y viendo los moradores de la tierra, los Cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los Egipcios: por eso fu llamado su nombre Abelmizraim, que est la otra parte del Jordn.
 • en (DARBY) Genesis 50-11
  And the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning at the threshing-floor of Atad, and they said, This is a grievous mourning of the Egyptians. Therefore the name of it was called Abel-Mizraim, which is beyond the Jordan.
 • en (DRA) Genesis 50-11
  And when the inhabitants of Chanaan saw this, they said: This is a great mourning to the Egyptians. And therefore the name of that place was called, The mourning of Egypt.
 • en (KJV) Genesis 50-11
  And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptians: wherefore the name of it was called Abelmizraim, which is beyond Jordan.
 • en (WEB) Genesis 50-11
  When the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, “This is a grievous mourning by the Egyptians.” Therefore its name was called Abel Mizraim, which is beyond the Jordan.
 • en (YLT) Genesis 50-11
  and the inhabitant of the land, the Canaanite, see the mourning in the threshing-floor of Atad, and say, ‘A grievous mourning [is] this to the Egyptians;' therefore hath [one] called its name ‘The mourning of the Egyptians,' which [is] beyond the Jordan.
 • en (ASV) Genesis 50-11
  And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptians: wherefore the name of it was called Abel-mizraim, which is beyond the Jordan.
 • de 1 Mose 50-11
  Und da die Leute im Lande, die Kanaaniter, die Klage bei der Tenne Atad sahen, sprachen sie: Die gypter halten da groe Klage. Daher heit man den Ort: Der gypter Klage, welcher liegt jenseit des Jordans.
 • dk 1 Mosebog 50-11
  Men da Landets Indbyggere, Kana'anerne, s denne Srgefest i Gorenhtad, sagde de: "gypterne holder en hjtidelig Srgefest." Derfor gav man det Navnet Abel Mizrajim; det ligger hinsides Jordan.
 • se 1 Mosebok 50-11
  Och nr landets inbyggare, kananerna, sgo sorgefesten i Goren-Haatad, sade de: Det r en hgtidlig sorgefest som egyptierna hr hlla. Drav fick stllet namnet Abel-Misraim; det ligger p andra sidan Jordan.
 • no 1 Mosebok 50-11
  Og da landets innbyggere, kana'anittene, s likferden i Goren-Ha'atad, sa de: Det er en prektig likferd egypterne holder der. Derfor kalte de stedet Abel Misra'im; det ligger p hin side Jordan.
 • fi 1 Mooseksen 50-11
  Ja kun maan asukkaat, kanaanilaiset, nkivt surujuhlan Gooren-Aatadissa, sanoivat he: "Siell on egyptilisill suuri surujuhla". Siit sai paikka nimekseen Aabel-Misraim; se on Jordanin tuolla puolella.
 • hu 1 Mzes 50-11
  s ltk az orszg lakosai, a Kanan npe azt a gyszt Atd szrjnl, s mondnak: Keserves gysza ez az gyiptombelieknek. Azrt nevezk azt a helyet bel Miczrajimnak, mely a Jordnon tl van.
 • al Zanafilla 50-11
  Kur banort e vendit, Kananejt, pan zin n lmin e Atadit, than: Kjo sht nj zi e madhe pr Egjiptasit!!". Prandaj ai vend u quajt Abel-Mitsraim dhe ndodhet prtej Jordanit.
 • bg Битие 50-11
  А ханаанците, тамошните жители, като видяха жалейката при Атадовото гумно, рекоха: египтяните имат голяма жалейка; затова мястото , което е оттатък* Иордан, се наименува Авел-мисраим+.
 • ua Буття 50-11
  11 І побачили мешканці того Краю, ханаанеяни, жалобу в Ґорен-Атаді, та й сказали:
 • ru Бытие 50-11
  И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-гаатаде, и сказали: велик плач этот у Египтян! Посему наречено имя [месту] тому: плач Египтян, что при Иордане.
 • cn 50-11
  迦 南 的 居 民 见 亚 达 禾 场 上 的 哀 哭 , 就 说 : 这 是 埃 及 人 一 场 大 的 哀 哭 。 因 此 那 地 方 名 叫 亚 伯 麦 西 , 是 在 约 但 河 东 。
 • hb בראשית 50-12
  וַיַּעֲשׂ֥וּ בָנָ֖יו לֹ֑ו כֵּ֖ן כַּאֲשֶׁ֥ר צִוָּֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-12
  καὶ ἐποίησαν αὐτῷ οὕτως οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ.
 • la genesis 50-12
  fecerunt ergo filii Iacob sicut praeceperat eis
 • it Genesi 50-12
  Poi i suoi figli fecero per lui cos come aveva loro comandato.
 • fr Gense 50-12
  C'est ainsi que les fils de Jacob excutrent les ordres de leur pre.
 • es genesis 50-12
  Hicieron, pues, sus hijos con l, segn les haba mandado:
 • en (DARBY) Genesis 50-12
  And his sons did to him according as he had commanded them;
 • en (DRA) Genesis 50-12
  So the sons of Jacob did as he had commanded them.
 • en (KJV) Genesis 50-12
  And his sons did unto him according as he commanded them:
 • en (WEB) Genesis 50-12
  His sons did to him just as he commanded them,
 • en (YLT) Genesis 50-12
  And his sons do to him so as he commanded them,
 • en (ASV) Genesis 50-12
  And his sons did unto him according as he commanded them:
 • de 1 Mose 50-12
  Und seine Kinder taten, wie er ihnen befohlen hatte,
 • dk 1 Mosebog 50-12
  Og hans Snner gjorde, som han havde plagt dem;
 • se 1 Mosebok 50-12
  Och hans sner gjorde med honom ssom han hade bjudit dem:
 • no 1 Mosebok 50-12
  Og hans snner gjorde med ham sledes som han hadde plagt dem;
 • fi 1 Mooseksen 50-12
  Ja hnen poikansa tekivt hnelle, niinkuin hn oli mrnnyt heille:
 • hu 1 Mzes 50-12
  Akpen cselekednek azrt [Jkbbal] az fiai, a mikpen megparancsolta vala nkik.
 • al Zanafilla 50-12
  Bijt e tij bn pr t at q ai i kishte urdhruar.
 • bg Битие 50-12
  Тогава синовете на Израиля му сториха, според както им беше заповядал;
 • ua Буття 50-12
  12 І вчинили йому сини його так, як він їм заповів був.
 • ru Бытие 50-12
  И сделали сыновья [Иакова] с ним, как он заповедал им;
 • cn 50-12
  雅 各 的 儿 子 们 就 遵 着 他 父 亲 所 吩 咐 的 办 了 ,
 • hb בראשית 50-13
  וַיִּשְׂא֨וּ אֹתֹ֤ו בָנָיו֙ אַ֣רְצָה כְּנַ֔עַן וַיִּקְבְּר֣וּ אֹתֹ֔ו בִּמְעָרַ֖ת שְׂדֵ֣ה הַמַּכְפֵּלָ֑ה אֲשֶׁ֣ר קָנָה֩אַבְרָהָ֨ם אֶת־הַשָּׂדֶ֜ה לַאֲחֻזַּת־קֶ֗בֶר מֵאֵ֛ת עֶפְרֹ֥ן הַחִתִּ֖י עַל־פְּנֵ֥י מַמְרֵֽא׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-13
  καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον ἐν κτήσει μνημείου παρὰ Εφρων τοῦ Χετταίου κατέναντι Μαμβρη.
 • la genesis 50-13
  et portantes eum in terram Chanaan sepelierunt in spelunca duplici quam emerat Abraham cum agro in possessionem sepulchri ab Ephron Hettheo contra faciem Mambre
 • it Genesi 50-13
  I suoi figli lo portarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato, come propriet sepolcrale, da Efron l'Hittita, e che si trova di fronte a Mamre.
 • fr Gense 50-13
  Ils le transportrent au pays de Canaan, et l'enterrrent dans la caverne du champ de Macpla, qu'Abraham avait achete d'phron, le Hthien, comme proprit spulcrale, et qui est vis--vis de Mamr.
 • es genesis 50-13
  Pues llevronlo sus hijos la tierra de Canan, y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que haba comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Ephrn el Hetheo, delante de Mamre.
 • en (DARBY) Genesis 50-13
  and his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah which Abraham had bought along with the field, for a possession of a sepulchre, of Ephron the Hittite, opposite to Mamre.
 • en (DRA) Genesis 50-13
  And carrying him into the land of Chanaan, they buried him in the double cave which Abraham had bought together with the field for a possession of a buryingplace, of Ephron the Hethite over against Mambre.
 • en (KJV) Genesis 50-13
  For his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a buryingplace of Ephron the Hittite, before Mamre.
 • en (WEB) Genesis 50-13
  for his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field, for a possession of a burial site, from Ephron the Hittite, before Mamre.
 • en (YLT) Genesis 50-13
  and his sons bear him away to the land of Canaan, and bury him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a burying-place, from Ephron the Hittite, on the front of Mamre.
 • en (ASV) Genesis 50-13
  for his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field, for a possession of a burying-place, of Ephron the Hittite, before Mamre.
 • de 1 Mose 50-13
  und fhrten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der zwiefachen Hhle des Ackers, die Abraham erkauft hatte mit dem Acker zum Erbbegrbnis von Ephron, dem Hethiter, gegenber Mamre.
 • dk 1 Mosebog 50-13
  hans Snner frte ham til Kana'ans Land og jordede ham i Hulen p Makpelas Mark, den Mark, som Abraham havde kbt til Gravsted af Hetiten Efron over for Mamre.
 • se 1 Mosebok 50-13
  hans sner frde honom till Kanaans land och begrovo honom i grottan p kern i Makpela, den ker som Abraham hade kpt till egen grav av hetiten Efron, gent emot Mamre.
 • no 1 Mosebok 50-13
  hans snner frte ham til Kana'ans land og begravde ham i hulen p Makpela-marken, den mark som Abraham hadde kjpt av hetitten Efron til eiendoms-gravsted, stenfor Mamre.
 • fi 1 Mooseksen 50-13
  hnen poikansa veivt hnet Kanaanin maahan ja hautasivat hnet Makpelan vainiolla olevaan luolaan, jonka vainion Aabraham oli ostanut perinthaudaksi heettiliselt Efronilta ja joka oli itn pin Mamresta.
 • hu 1 Mzes 50-13
  Elvivk ugyanis t az fiai Kanan fldre s eltemetk t a Makpelah meznek barlangjba, melyet vett vala brahm a mezvel egytt temetsre val rksgnek a Khitteus Efrontl Mamrnak tellenben.
 • al Zanafilla 50-13
  Bijt e tij e bartn n vendin e Kanaanit dhe e varrosn n shpelln e fushs s Malkpelahut, prball Mamres, q Abrahami e kishte bler bashk me arn nga Efron Hiteu, si vendvarrim, pron e tij.
 • bg Битие 50-13
  защото синовете му го пренесоха в Ханаанската земя и го погребаха в пещерата на нивата Махпелах, срещу Мамврий, която пещера Авраам купи заедно с нивата за собствено гробище от хетееца Ефрон.
 • ua Буття 50-13
  13 І понесли його сини його до ханаанського Краю, та й поховали його в печері поля Махпели, яке поле купив був Авраам на володіння для гробу від хіттеянина Ефрона, навпроти Мамре.
 • ru Бытие 50-13
  и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хеттеянина, пред Мамре.
 • cn 50-13
  把 他 搬 到 迦 南 地 , 葬 在 幔 利 前 、 麦 比 拉 田 间 的 洞 里 ; 那 洞 和 田 是 亚 伯 拉 罕 向 赫 人 以 弗 仑 买 来 为 业 , 作 坟 地 的 。
 • hb בראשית 50-14
  וַיָּ֨שָׁב יֹוסֵ֤ף מִצְרַ֨יְמָה֙ ה֣וּא וְאֶחָ֔יו וְכָל־הָעֹלִ֥ים אִתֹּ֖ו לִקְבֹּ֣ר אֶת־אָבִ֑יו אַחֲרֵ֖י קָבְרֹ֥ואֶת־אָבִֽיו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-14
  καὶ ἀπέστρεψεν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ συναναβάντες θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ.
 • la genesis 50-14
  reversusque est Ioseph in Aegyptum cum fratribus suis et omni comitatu sepulto patre
 • it Genesi 50-14
  Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe torn in Egitto insieme con i suoi fratelli e con quanti erano andati con lui a seppellire suo padre.
 • fr Gense 50-14
  Joseph, aprs avoir enterr son pre, retourna en gypte, avec ses frres et tous ceux qui taient monts avec lui pour enterrer son pre.
 • es genesis 50-14
  Y tornse Jos Egipto, l y sus hermanos, y todos los que subieron con l sepultar su padre, despus que le hubo sepultado.
 • en (DARBY) Genesis 50-14
  And, after he had buried his father, Joseph returned to Egypt, he and his brethren, and all that had gone up with him to bury his father.
 • en (DRA) Genesis 50-14
  And Joseph returned into Egypt with his brethren, and all that were in his company, after he had buried his father.
 • en (KJV) Genesis 50-14
  And Joseph returned into Egypt, he, and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
 • en (WEB) Genesis 50-14
  Joseph returned into Egypt - he, and his brothers, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
 • en (YLT) Genesis 50-14
  And Joseph turneth back to Egypt, he and his brethren, and all who are going up with him to bury his father, after his burying his father.
 • en (ASV) Genesis 50-14
  And Joseph returned into Egypt, he, and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
 • de 1 Mose 50-14
  Als sie ihn nun begraben hatten, zog Joseph wieder nach gypten mit seinen Brdern und mit allen, die mit ihm hinaufgezogen waren, seinen Vater zu begraben.
 • dk 1 Mosebog 50-14
  Efter at have jordet sin Fader vendte Josef tilbage til gypten med sine Brdre og alle dem, der var draget op med ham til hans Faders Jordefrd.
 • se 1 Mosebok 50-14
  Och sedan Josef hade begravit sin fader, vnde han tillbaka till Egypten med sina brder och alla dem som hade farit upp med honom fr att begrava hans fader.
 • no 1 Mosebok 50-14
  Og da Josef hadde begravet sin far, vendte han tilbake til Egypten, bde han og hans brdre og alle de som hadde draget op med ham for begrave hans far.
 • fi 1 Mooseksen 50-14
  Senjlkeen kuin Joosef oli haudannut isns, palasi hn Egyptiin, hn ja hnen veljens sek kaikki, jotka hnen kanssaan olivat menneet hautaamaan hnen isns.
 • hu 1 Mzes 50-14
  s visszatre Jzsef gyiptomba, , s az atyjafiai, s mind azok, kik vele flmentek vala az atyjnak temetsre, minekutna eltemette az atyjt.
 • al Zanafilla 50-14
  Mbasi varrosi t atin, Jozefi u kthye n Egjipt bashk me vllezrit e tij dhe me t gjith ata q ishin ngjitur deri atje pr t varrosur atin e tij.
 • bg Битие 50-14
  И Иосиф, като погреба баща си, върна се в Египет, той и братята му и всички, които бяха отишли с него да погребат баща му.
 • ua Буття 50-14
  14 А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його, та всі, хто ходив з ним ховати батька його.
 • ru Бытие 50-14
  И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего.
 • cn 50-14
  约 瑟 葬 了 他 父 亲 以 後 , 就 和 众 弟 兄 , 并 一 切 同 他 上 去 葬 他 父 亲 的 人 , 都 回 埃 及 去 了 。
 • hb בראשית 50-15
  וַיִּרְא֤וּ אֲחֵֽי־יֹוסֵף֙ כִּי־מֵ֣ת אֲבִיהֶ֔ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ ל֥וּ יִשְׂטְמֵ֖נוּ יֹוסֵ֑ף וְהָשֵׁ֤ב יָשִׁיב֙ לָ֔נוּ אֵ֚תכָּל־הָ֣רָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר גָּמַ֖לְנוּ אֹתֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-15
  ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ ὅτι τέθνηκεν ὁ πατὴρ αὐτῶν, εἶπαν Μήποτε μνησικακήσῃ ἡμῖν Ιωσηφ καὶ ἀνταπόδομα ἀνταποδῷ ἡμῖν πάντα τὰ κακά, ἃ ἐνεδειξάμεθα αὐτῷ.
 • la genesis 50-15
  quo mortuo timentes fratres eius et mutuo conloquentes ne forte memor sit iniuriae quam passus est et reddat nobis malum omne quod fecimus
 • it Genesi 50-15
  Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: Chiss se Giuseppe non ci tratter da nemici e non ci render tutto il male che noi gli abbiamo fatto?.
 • fr Gense 50-15
  Quand les frres de Joseph virent que leur pre tait mort, ils dirent: Si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait!
 • es genesis 50-15
  Y viendo los hermanos de Jos que su padre era muerto, dijeron: Quiz nos aborrecer Jos, y nos dar el pago de todo el mal que le hicimos.
 • en (DARBY) Genesis 50-15
  And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, If now Joseph should be hostile to us, and should indeed requite us all the evil that we did to him!
 • en (DRA) Genesis 50-15
  Now he being dead, his brethren were afraid, and talked one with another: Lest perhaps he should remember the wrong he suffered, and requite us all the evil that we did to him.
 • en (KJV) Genesis 50-15
  And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him.
 • en (WEB) Genesis 50-15
  When Joseph’s brothers saw that their father was dead, they said, “It may be that Joseph will hate us, and will fully pay us back for all the evil which we did to him.”
 • en (YLT) Genesis 50-15
  And the brethren of Joseph see that their father is dead, and say, ‘Peradventure Joseph doth hate us, and doth certainly return to us all the evil which we did with him.'
 • en (ASV) Genesis 50-15
  And when Joseph?s brethren saw that their father was dead, they said, It may be that Joseph will hate us, and will fully requite us all the evil which we did unto him.
 • de 1 Mose 50-15
  Die Brder aber Josephs frchteten sich, da ihr Vater gestorben war, und sprachen: Joseph mchte uns Gram sein und vergelten alle Bosheit, die wir an ihm getan haben.
 • dk 1 Mosebog 50-15
  Da Josefs Brdre s, at deres Fader var dd, sagde de: "Blot nu ikke Josef vil vise sig fjendsk mod os og genglde os alt det onde, vi har gjort ham!"
 • se 1 Mosebok 50-15
  Men nr Josefs brder sgo att deras fader var dd, tnkte de: Kanhnda skall Josef nu bliva htsk mot oss och vederglla oss allt det onda som vi hava gjort mot honom.
 • no 1 Mosebok 50-15
  Da Josefs brdre s at deres far var dd, sa de: Bare nu ikke Josef vil hate oss og gjengjelde oss alt det onde vi gjorde mot ham!
 • fi 1 Mooseksen 50-15
  Mutta kun Joosefin veljet nkivt, ett heidn isns oli kuollut, ajattelivat he: "Ehk Joosef nyt alkaa vainota meit ja kostaa meille kaiken sen pahan, mit me olemme hnelle tehneet".
 • hu 1 Mzes 50-15
  A mint ltk Jzsef btyjai, hogy az atyjok meghalt, ezt mondjk vala: Htha gyllni fog minket Jzsef, s visszaadja nknk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkvettnk.
 • al Zanafilla 50-15
  Vllezrit e Jozefit kur pan se ati i tyre vdiq, than: "Mos vall Jozefi na mban inat dhe merr hak pr tr t keqen q i kemi br?".
 • bg Битие 50-15
  А като видяха Иосифовите братя, че умря баща им, думаха си: Може Иосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко всичкото зло, що сме му сторили.
 • ua Буття 50-15
  15 І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали: А що як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли?
 • ru Бытие 50-15
  И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за всё зло, которое мы ему сделали?
 • cn 50-15
  约 瑟 的 哥 哥 们 见 父 亲 死 了 , 就 说 : 或 者 约 瑟 怀 恨 我 们 , 照 着 我 们 从 前 待 他 一 切 的 恶 足 足 的 报 复 我 们 。
 • hb בראשית 50-16
  וַיְצַוּ֕וּ אֶל־יֹוסֵ֖ף לֵאמֹ֑ר אָבִ֣יךָ צִוָּ֔ה לִפְנֵ֥י מֹותֹ֖ו לֵאמֹֽר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-16
  καὶ παρεγένοντο πρὸς Ιωσηφ λέγοντες ῾Ο πατήρ σου ὥρκισεν πρὸ τοῦ τελευτῆσαι αὐτὸν λέγων
 • la genesis 50-16
  mandaverunt ei pater tuus praecepit nobis antequam moreretur
 • it Genesi 50-16
  Allora mandarono a dire a Giuseppe: Tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine:
 • fr Gense 50-16
  Et ils firent dire Joseph: Ton pre a donn cet ordre avant de mourir:
 • es genesis 50-16
  Y enviaron decir Jos: Tu padre mand antes de su muerte, diciendo:
 • en (DARBY) Genesis 50-16
  And they sent a messenger to Joseph, saying, Thy father commanded before he died, saying,
 • en (DRA) Genesis 50-16
  And they sent a message to him, saying: Thy father commanded us before he died,
 • en (KJV) Genesis 50-16
  And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying,
 • en (WEB) Genesis 50-16
  They sent a message to Joseph, saying, “Your father commanded before he died, saying,
 • en (YLT) Genesis 50-16
  And they give a charge for Joseph, saying, ‘Thy father commanded before his death, saying,
 • en (ASV) Genesis 50-16
  And they sent a message unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying,
 • de 1 Mose 50-16
  Darum lieen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach:
 • dk 1 Mosebog 50-16
  Derfor sendte de Bud til Josef og sagde: "Din Fader plagde os fr sin Dd
 • se 1 Mosebok 50-16
  Drfr snde de bud till Josef och lto sga: Din fader bjd oss s fre sin dd:
 • no 1 Mosebok 50-16
  S sendte de bud til Josef og lot si: Din far gav oss fr sin dd dette plegg:
 • fi 1 Mooseksen 50-16
  Niin he lhettivt Joosefille tmn sanan: "Issi kski ennen kuolemaansa ja sanoi:
 • hu 1 Mzes 50-16
  Izenetet kldnek azrt Jzsefhez, mondvn: A te atyd megparancsolta nknk az holta eltt, mondvn:
 • al Zanafilla 50-16
  Ather i uan fjal Jozefit: "Ati yt para se t vdiste dha kt porosi duke thn:
 • bg Битие 50-16
  Затова пратиха на Иосифа да му кажат: Преди да умре баща ти ни заповяда с думите:
 • ua Буття 50-16
  16 І переказали вони Йосипові, говорячи: Батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи:
 • ru Бытие 50-16
  И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря:
 • cn 50-16
  他 们 就 打 发 人 去 见 约 瑟 , 说 : 你 父 亲 未 死 以 先 吩 咐 说 :
 • hb בראשית 50-17
  כֹּֽה־תֹאמְר֣וּ לְיֹוסֵ֗ף אָ֣נָּ֡א שָׂ֣א נָ֠א פֶּ֣שַׁע אַחֶ֤יךָ וְחַטָּאתָם֙ כִּי־רָעָ֣ה גְמָל֔וּךָ וְעַתָּה֙ שָׂ֣א נָ֔אלְפֶ֥שַׁע עַבְדֵ֖י אֱלֹהֵ֣י אָבִ֑יךָ וַיֵּ֥בְךְּ יֹוסֵ֖ף בְּדַבְּרָ֥ם אֵלָֽיו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-17
  Οὕτως εἴπατε Ιωσηφ ῎Αφες αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ὅτι πονηρά σοι ἐνεδείξαντο· καὶ νῦν δέξαι τὴν ἀδικίαν τῶν θεραπόντων τοῦ θεοῦ τοῦ πατρός σου. καὶ ἔκλαυσεν Ιωσηφ λαλούντων αὐτῶν πρὸς αὐτόν.
 • la genesis 50-17
  ut haec tibi verbis illius diceremus obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum et peccati atque malitiae quam exercuerunt in te nos quoque oramus ut servis Dei patris tui dimittas iniquitatem hanc quibus auditis flevit Ioseph
 • it Genesi 50-17
  Direte a Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perch ti hanno fatto del male! Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!. Giuseppe pianse quando gli si parl cos.
 • fr Gense 50-17
  Vous parlerez ainsi Joseph: Oh! pardonne le crime de tes frres et leur pch, car ils t'ont fait du mal! Pardonne maintenant le pch des serviteurs du Dieu de ton pre! Joseph pleura, en entendant ces paroles.
 • es genesis 50-17
  As diris Jos: Rugote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron: por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y Jos llor mientras hablaban.
 • en (DARBY) Genesis 50-17
  Thus shall ye speak to Joseph: Oh forgive, I pray thee, the transgression of thy brethren, and their sin! for they did evil to thee. And now, we pray thee, forgive the transgression of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spoke to him.
 • en (DRA) Genesis 50-17
  That we should say thus much to thee from him: I beseech thee to forget the wickedness of thy brethren, and the sin and malice they practiced against thee: we also pray thee, to forgive the servants of the God of thy father this wickedness. And when Joseph heard this, he wept.
 • en (KJV) Genesis 50-17
  So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin; for they did unto thee evil: and now, we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him.
 • en (WEB) Genesis 50-17
  ‘You shall tell Joseph, “Now please forgive the disobedience of your brothers, and their sin, because they did evil to you.”’ Now, please forgive the disobedience of the servants of the God of your father.” Joseph wept when they spoke to him.
 • en (YLT) Genesis 50-17
  Thus ye do say to Joseph, I pray thee, bear, I pray thee, with the transgression of thy brethren, and their sin, for they have done thee evil; and now, bear, we pray thee, with the transgression of the servants of the God of thy father;' and Joseph weepeth in their speaking unto him.
 • en (ASV) Genesis 50-17
  So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the transgression of thy brethren, and their sin, for that they did unto thee evil. And now, we pray thee, forgive the transgression of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him.
 • de 1 Mose 50-17
  Also sollt ihr Joseph sagen: Vergib doch deinen Brdern die Missetat und ihre Snde, da sie so bel an dir getan haben. So vergib doch nun diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Joseph weinte, da sie solches mit ihm redeten.
 • dk 1 Mosebog 50-17
  at sige til Josef: Tilgiv dog dine Brdres Brde og Synd, thi de har gjort ondt imod dig! S tilgiv nu din Faders Guds Tjenere deres Brde!" Da grd Josef over deres Ord til ham.
 • se 1 Mosebok 50-17
  'S skolen I sga till Josef: Kre, frlt dina brder vad de hava brutit och syndat, i det att de hava handlat s illa mot dig.' Frlt allts nu din faders Guds tjnare vad de hava brutit. Och Josef grt, nr de lto sga detta till honom.
 • no 1 Mosebok 50-17
  S skal I si til Josef: Tilgi, kjre, dine brdres misgjerning og deres synd, at de har gjort ille mot dig! S tilgi nu oss, som ogs tjener din fars Gud, vr misgjerning! Og Josef grt da de talte sledes til ham.
 • fi 1 Mooseksen 50-17
  'Sanokaa Joosefille nin: Oi, anna anteeksi veljiesi rikos ja synti, sill pahasti he ovat menetelleet sinua kohtaan'. Anna siis issi Jumalan palvelijoille anteeksi heidn rikoksensa." Ja Joosef itki kuullessaan nm heidn sanansa.
 • hu 1 Mzes 50-17
  gy szljatok Jzsefhez: Krnk tged, bocssd meg a te atydfiainak vtkt s bnket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azrt bocssd meg azoknak vtkt, a kik a te atyd Istent szolgljk. Jzsef pedig sr vala, mikor ezt mondk nki.
 • al Zanafilla 50-17
  "Kshtu do t?i thoni Jozefit: "Falu vllezrve t tu t keqen q t kan br, mkatin e tyre, sepse t kan br keq". Falu, pra, tani krimin shrbtorve t Perndis t atit tnd". Jozefi qau kur i foln kshtu.
 • bg Битие 50-17
  Така да кажете на Иосифа: Прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им за злото, което ти сториха. И тъй, прости молим ти се, престъплението на слугите на бащиния ти Бог. А Иосиф се разплака, когато му говориха.
 • ua Буття 50-17
  17 Отак скажіть Йосипові: Прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли! А тепер вибач гріх рабам Бога батька твого! І заплакав Йосип, як вони говорили до нього...
 • ru Бытие 50-17
  так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это.
 • cn 50-17
  你 们 要 对 约 瑟 这 样 说 : 从 前 你 哥 哥 们 恶 待 你 , 求 你 饶 恕 他 们 的 过 犯 和 罪 恶 。 如 今 求 你 饶 恕 你 父 亲 神 之 仆 人 的 过 犯 。 他 们 对 约 瑟 说 这 话 , 约 瑟 就 哭 了 。
 • hb בראשית 50-18
  וַיֵּלְכוּ֙ גַּם־אֶחָ֔יו וַֽיִּפְּל֖וּ לְפָנָ֑יו וַיֹּ֣אמְר֔וּ הִנֶּ֥נּֽוּ לְךָ֖ לַעֲבָדִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-18
  καὶ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν εἶπαν Οἵδε ἡμεῖς σοι οἰκέται.
 • la genesis 50-18
  veneruntque ad eum fratres sui et proni in terram dixerunt servi tui sumus
 • it Genesi 50-18
  E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: Eccoci tuoi schiavi!.
 • fr Gense 50-18
  Ses frres vinrent eux-mmes se prosterner devant lui, et ils dirent: Nous sommes tes serviteurs.
 • es genesis 50-18
  Y vinieron tambin sus hermanos, y postrronse delante de l, y dijeron: Henos aqu por tus siervos.
 • en (DARBY) Genesis 50-18
  And his brethren also went and fell down before his face, and said, Behold, we are thy bondmen.
 • en (DRA) Genesis 50-18
  And his brethren came to him: and worshipping prostrate on the ground they said: We are thy servants.
 • en (KJV) Genesis 50-18
  And his brethren also went and fell down before his face; and they said, Behold, we be thy servants.
 • en (WEB) Genesis 50-18
  His brothers also went and fell down before his face; and they said, “Behold, we are your servants.”
 • en (YLT) Genesis 50-18
  And his brethren also go and fall before him, and say, ‘Lo, we [are] to thee for servants.'
 • en (ASV) Genesis 50-18
  And his brethren also went and fell down before his face; and they said, Behold, we are thy servants.
 • de 1 Mose 50-18
  Und seine Brder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte.
 • dk 1 Mosebog 50-18
  Siden kom hans Brdre selv og faldt ham til Fode og sagde: "Se, vi vil vre dine Trlle!"
 • se 1 Mosebok 50-18
  Sedan kommo ock hans brder sjlva och fllo ned fr honom och sade: Se, vi vilja vara tjnare t dig.
 • no 1 Mosebok 50-18
  Siden kom ogs hans brdre selv og falt ned for ham og sa: Se, vi vil vre dine tjenere.
 • fi 1 Mooseksen 50-18
  Sitten tulivat Joosefin veljet itse, lankesivat maahan hnen eteens ja sanoivat: "Katso, me olemme sinun orjiasi!"
 • hu 1 Mzes 50-18
  Jrulnak pedig hozz az testvrei is, s leborlnak eltte s mondnak: m mi a te szolgid [vagyunk].
 • al Zanafilla 50-18
  Pastaj erdhn edhe vllezrit e tij dhe u shtrin para tij, dhe i than: "Ja, ne jemi shrbtort e tu".
 • bg Битие 50-18
  После отидоха и братята му та паднаха пред него и рекоха: Ето, ние сме ти слуги.
 • ua Буття 50-18
  18 І пішли також браття його, і впали перед лицем його, та й сказали: Ось ми тобі за рабів!
 • ru Бытие 50-18
  Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы тебе.
 • cn 50-18
  他 的 哥 哥 们 又 来 俯 伏 在 他 面 前 , 说 : 我 们 是 你 的 仆 人 。
 • hb בראשית 50-19
  וַיֹּ֧אמֶר אֲלֵהֶ֛ם יֹוסֵ֖ף אַל־תִּירָ֑אוּ כִּ֛י הֲתַ֥חַת אֱלֹהִ֖ים אָֽנִי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-19
  καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιωσηφ Μὴ φοβεῖσθε· τοῦ γὰρ θεοῦ εἰμι ἐγώ.
 • la genesis 50-19
  quibus ille respondit nolite timere num Dei possumus rennuere voluntatem
 • it Genesi 50-19
  Ma Giuseppe disse loro: Non temete. Sono io forse al posto di Dio?
 • fr Gense 50-19
  Joseph leur dit: Soyez sans crainte; car suis-je la place de Dieu?
 • es genesis 50-19
  Y respondiles Jos: No temis: estoy yo en lugar de Dios?
 • en (DARBY) Genesis 50-19
  And Joseph said to them, Fear not: am I then in the place of God?
 • en (DRA) Genesis 50-19
  And he answered them: Fear not: can we resist the will of God?
 • en (KJV) Genesis 50-19
  And Joseph said unto them, Fear not: for am I in the place of God?
 • en (WEB) Genesis 50-19
  Joseph said to them, “Don’t be afraid, for am I in the place of God?
 • en (YLT) Genesis 50-19
  And Joseph saith unto them, ‘Fear not, for [am] I in the place of God?
 • en (ASV) Genesis 50-19
  And Joseph said unto them, Fear not: for am I in the place of God?
 • de 1 Mose 50-19
  Joseph sprach zu ihnen: Frchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott.
 • dk 1 Mosebog 50-19
  Da sagde Josef til dem: "Frygt ikke, er jeg vel i Guds Sted?
 • se 1 Mosebok 50-19
  Men Josef sade till dem: Frukten icke. Hllen I d mig fr Gud?
 • no 1 Mosebok 50-19
  Da sa Josef til dem: Vr ikke redde; er vel jeg i Guds sted?
 • fi 1 Mooseksen 50-19
  Mutta Joosef vastasi heille: "lk peljtk, olenko min Jumalan sijassa?
 • hu 1 Mzes 50-19
  Jzsef pedig monda: Ne fljetek: avagy Isten gyannt [vagyok- ]n?
 • al Zanafilla 50-19
  Jozefi u tha atyre: "Mos u trembni, se mos jam un n vend t Perndis?.
 • bg Битие 50-19
  А Иосиф им каза: Не бойте се; нима съм аз вместо Бога?
 • ua Буття 50-19
  19 А Йосип промовив до них: Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога?
 • ru Бытие 50-19
  И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога;
 • cn 50-19
  约 瑟 对 他 们 说 : 不 要 害 怕 , 我 岂 能 代 替 神 呢 ?
 • hb בראשית 50-20
  וְאַתֶּ֕ם חֲשַׁבְתֶּ֥ם עָלַ֖י רָעָ֑ה אֱלֹהִים֙ חֲשָׁבָ֣הּ לְטֹבָ֔ה לְמַ֗עַן עֲשֹׂ֛ה כַּיֹּ֥ום הַזֶּ֖ה לְהַחֲיֹ֥תעַם־רָֽב׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-20
  ὑμεῖς ἐβουλεύσασθε κατ᾽ ἐμοῦ εἰς πονηρά, ὁ δὲ θεὸς ἐβουλεύσατο περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθά, ὅπως ἂν γενηθῇ ὡς σήμερον, ἵνα διατραφῇ λαὸς πολύς.
 • la genesis 50-20
  vos cogitastis de me malum et Deus vertit illud in bonum ut exaltaret me sicut inpraesentiarum cernitis et salvos faceret multos populos
 • it Genesi 50-20
  Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso.
 • fr Gense 50-20
  Vous aviez mdit de me faire du mal: Dieu l'a chang en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie un peuple nombreux.
 • es genesis 50-20
  Vosotros pensasteis mal sobre m, mas Dios lo encamin bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo.
 • en (DARBY) Genesis 50-20
  Ye indeed meant evil against me: God meant it for good, in order that he might do as [it is] this day, to save a great people alive.
 • en (DRA) Genesis 50-20
  You thought evil against me: but God turned it into good, that he might exalt me, as at present you see, and might save many people.
 • en (KJV) Genesis 50-20
  But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
 • en (WEB) Genesis 50-20
  As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring to pass, as it is today, to save many people alive.
 • en (YLT) Genesis 50-20
  As for you, ye devised against me evil -- God devised it for good, in order to do as [at] this day, to keep alive a numerous people;
 • en (ASV) Genesis 50-20
  And as for you, ye meant evil against me; but God meant it for good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
 • de 1 Mose 50-20
  Ihr gedachtet's bse mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut zu machen, da er tte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks.
 • dk 1 Mosebog 50-20
  I tnkte ondt mod mig, men Gud tnkte at vende det til det gode for at gre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live;
 • se 1 Mosebok 50-20
  I tnkten ont mot mig, men Gud har tnkt det till godo, fr att lta det ske, som nu har skett, och s behlla mycket folk vid liv.
 • no 1 Mosebok 50-20
  I tenkte ondt mot mig; men Gud tenkte det til det gode for gjre det han nu har gjort, og holde meget folk i live.
 • fi 1 Mooseksen 50-20
  Te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on kntnyt sen hyvksi, ett hn saisi aikaan sen, mik nyt on tapahtunut, ja pitisi hengiss paljon kansaa.
 • hu 1 Mzes 50-20
  Ti gonoszt gondoltatok n ellenem, [de] Isten azt jra gondolta [fordtani], hogy cselekedjk gy a mint ma, hogy sok np lett megtartsa.
 • al Zanafilla 50-20
  Ju keni kurdisur t kqija kundr meje, por Perndia ka dashur q t?i shrbej s mirs, pr t kryer at q po ndodh sot: t mbash gjall nj popull t shumt.
 • bg Битие 50-20
  Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действува така, щото да спаси живото на много люде, както и стана днес.
 • ua Буття 50-20
  20 Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ!
 • ru Бытие 50-20
  вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей;
 • cn 50-20
  从 前 你 们 的 意 思 是 要 害 我 , 但 神 的 意 思 原 是 好 的 , 要 保 全 许 多 人 的 性 命 , 成 就 今 日 的 光 景 。
 • hb בראשית 50-21
  וְעַתָּה֙ אַל־תִּירָ֔אוּ אָנֹכִ֛י אֲכַלְכֵּ֥ל אֶתְכֶ֖ם וְאֶֽת־טַפְּכֶ֑ם וַיְנַחֵ֣ם אֹותָ֔ם וַיְדַבֵּ֖ר עַל־לִבָּֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-21
  καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε· ἐγὼ διαθρέψω ὑμᾶς καὶ τὰς οἰκίας ὑμῶν. καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησεν αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν.
 • la genesis 50-21
  nolite metuere ego pascam vos et parvulos vestros consolatusque est eos et blande ac leniter est locutus
 • it Genesi 50-21
  Dunque non temete, io provveder al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Cos li consol e fece loro coraggio.
 • fr Gense 50-21
  Soyez donc sans crainte; je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, en parlant leur coeur.
 • es genesis 50-21
  Ahora, pues, no tengis miedo; yo os sustentar vosotros y vuestros hijos. As los consol, y les habl al corazn.
 • en (DARBY) Genesis 50-21
  And now, fear not: I will maintain you and your little ones. And he comforted them, and spoke consolingly to them.
 • en (DRA) Genesis 50-21
  Fear not: I will feed you and your children. And he comforted them, and spoke gently and mildly.
 • en (KJV) Genesis 50-21
  Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.
 • en (WEB) Genesis 50-21
  Now therefore don’t be afraid. I will nourish you and your little ones.” He comforted them, and spoke kindly to them.
 • en (YLT) Genesis 50-21
  and now, fear not: I do nourish you and your infants;' and he comforteth them, and speaketh unto their heart.
 • en (ASV) Genesis 50-21
  Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.
 • de 1 Mose 50-21
  So frchtet euch nun nicht; ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er trstete sie und redete freundlich mit ihnen.
 • dk 1 Mosebog 50-21
  frygt ikke, jeg vil srge for eder og eders Kvinder og Brn!" Sledes trstede han dem og satte Mod i dem.
 • se 1 Mosebok 50-21
  Frukten drfr nu icke; jag skall frsrja eder och edra kvinnor och barn. Och han trstade dem och talade vnligt med dem.
 • no 1 Mosebok 50-21
  S vr da ikke redde, jeg vil srge for eder og eders barn. Og han trstet dem og talte vennlig til dem.
 • fi 1 Mooseksen 50-21
  lk siis peljtk; min eltn teidt ja teidn vaimonne ja lapsenne." Ja hn lohdutti ja rauhoitti heit.
 • hu 1 Mzes 50-21
  Most annakokrt ne fljetek: Eltartalak n titeket s a ti gyermekeiteket. s megvgasztal ket s szvkre beszle.
 • al Zanafilla 50-21
  Tani, pra, mos kini frik; un do t siguroj ushqimin pr ju dhe pr bijt tuaj". Kshtu u dha zemr dhe i foli zemrs s tyre me mblsi.
 • bg Битие 50-21
  Прочее, не бойте се; аз ще храня вас и челядите ви. И утеши ги и говори им любезно.
 • ua Буття 50-21
  21 А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших! І він потішав їх, і промовляв до їхнього серця.
 • ru Бытие 50-21
  итак не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их.
 • cn 50-21
  现 在 你 们 不 要 害 怕 , 我 必 养 活 你 们 和 你 们 的 妇 人 孩 子 。 於 是 约 瑟 用 亲 爱 的 话 安 慰 他 们 。
 • hb בראשית 50-22
  וַיֵּ֤שֶׁב יֹוסֵף֙ בְּמִצְרַ֔יִם ה֖וּא וּבֵ֣ית אָבִ֑יו וַיְחִ֣י יֹוסֵ֔ף מֵאָ֥ה וָעֶ֖שֶׂר שָׁנִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-22
  Καὶ κατῴκησεν Ιωσηφ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ πανοικία τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἔζησεν Ιωσηφ ἔτη ἑκατὸν δέκα.
 • la genesis 50-22
  et habitavit in Aegypto cum omni domo patris sui vixitque centum decem annis
 • it Genesi 50-22
  Ora Giuseppe con la famiglia di suo padre abit in Egitto; Giuseppe visse centodieci anni.
 • fr Gense 50-22
  Joseph demeura en gypte, lui et la maison de son pre. Il vcut cent dix ans.
 • es genesis 50-22
  Y estuvo Jos en Egipto, l y la casa de su padre: y vivi Jos ciento diez aos.
 • en (DARBY) Genesis 50-22
  And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house; and Joseph lived a hundred and ten years.
 • en (DRA) Genesis 50-22
  And he dwelt in Egypt with all his father's house: and lived a hundred and ten years. And he saw the children of Ephraim to the third generation. The children also of Machir the son of Manasses were born on Joseph's knees.
 • en (KJV) Genesis 50-22
  And Joseph dwelt in Egypt, he, and his father's house: and Joseph lived an hundred and ten years.
 • en (WEB) Genesis 50-22
  Joseph lived in Egypt, he, and his father’s house. Joseph lived one hundred ten years.
 • en (YLT) Genesis 50-22
  And Joseph dwelleth in Egypt, he and the house of his father, and Joseph liveth a hundred and ten years,
 • en (ASV) Genesis 50-22
  And Joseph dwelt in Egypt, he, and his father?s house: and Joseph lived a hundred and ten years.
 • de 1 Mose 50-22
  Also wohnte Joseph in gypten mit seines Vaters Hause und lebte hundertundzehn Jahre
 • dk 1 Mosebog 50-22
  Josef blev nu i gypten, bde han og hans Faders Hus, og Josef blev 110 r gammel.
 • se 1 Mosebok 50-22
  Och Josef bodde kvar i Egypten med sin faders hus; och Josef blev ett hundra tio r gammal.
 • no 1 Mosebok 50-22
  Josef blev boende i Egypten, bde han og hans fars hus; og Josef blev hundre og ti r gammel.
 • fi 1 Mooseksen 50-22
  Ja Joosef sek hnen isns perhe jivt asumaan Egyptiin. Ja Joosef eli sadan kymmenen vuoden vanhaksi.
 • hu 1 Mzes 50-22
  Jzsef pedig gyiptomban lakozk; mind , mind az atyjnak hzanpe. s le Jzsef szz tz esztendeig.
 • al Zanafilla 50-22
  Kshtu Jozefi banoi n Egjipt, ai dhe shtpia e t atit, dhe jetoi njqind e dhjet vjet.
 • bg Битие 50-22
  Така Иосиф остана да живее в Египет, той и бащиният му дом. И Иосиф живя сто и десет години;
 • ua Буття 50-22
  22 І осівся Йосип в Єгипті, він та дім батька його. І жив Йосип сто і десять літ.
 • ru Бытие 50-22
  И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего сто десять лет.
 • cn 50-22
  约 瑟 和 他 父 亲 的 眷 属 都 住 在 埃 及 。 约 瑟 活 了 一 百 一 十 岁 。
 • hb בראשית 50-23
  וַיַּ֤רְא יֹוסֵף֙ לְאֶפְרַ֔יִם בְּנֵ֖י שִׁלֵּשִׁ֑ים גַּ֗ם בְּנֵ֤י מָכִיר֙ בֶּן־מְנַשֶּׁ֔ה יֻלְּד֖וּ עַל־בִּרְכֵּ֥י יֹוסֵֽף׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-23
  καὶ εἶδεν Ιωσηφ Εφραιμ παιδία ἕως τρίτης γενεᾶς, καὶ υἱοὶ Μαχιρ τοῦ υἱοῦ Μανασση ἐτέχθησαν ἐπὶ μηρῶν Ιωσηφ.
 • la genesis 50-23
  et vidit Ephraim filios usque ad tertiam generationem filii quoque Machir filii Manasse nati sunt in genibus Ioseph
 • it Genesi 50-23
  Cos Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe.
 • fr Gense 50-23
  Joseph vit les fils d'phram jusqu' la troisime gnration; et les fils de Makir, fils de Manass, naquirent sur ses genoux.
 • es genesis 50-23
  Y vi Jos los hijos de Ephraim hasta la tercera generacin: tambin los hijos de Machr, hijo de Manass, fueron criados sobre las rodillas de Jos.
 • en (DARBY) Genesis 50-23
  And Joseph saw Ephraim's children of the third [generation]; the sons also of Machir the son of Manasseh were born on Joseph's knees.
 • en (DRA) Genesis 50-23
  After which he told his brethren: God will visit you after my death, and will make you go up out of this land, to the land which he swore to Abraham, Isaac, and Jacob.
 • en (KJV) Genesis 50-23
  And Joseph saw Ephraim's children of the third generation: the children also of Machir the son of Manasseh were brought up upon Joseph's knees.
 • en (WEB) Genesis 50-23
  Joseph saw Ephraim’s children to the third generation. The children also of Machir, the son of Manasseh, were born on Joseph’s knees.
 • en (YLT) Genesis 50-23
  and Joseph looketh on Ephraim's sons of the third [generation]; sons also of Machir, son of Manasseh, have been born on the knees of Joseph.
 • en (ASV) Genesis 50-23
  And Joseph saw Ephraim?s children of the third generation: the children also of Machir the son of Manasseh were born upon Joseph?s knees.
 • de 1 Mose 50-23
  und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch wurden dem Machir, Manasses Sohn, Kinder geboren auf den Scho Josephs.
 • dk 1 Mosebog 50-23
  Josef s Brn i tredje Led af Efraim; ogs Brn af Manasses Sn Makir fdtes p Josefs Kn.
 • se 1 Mosebok 50-23
  Och Josef fick se Efraims barn till tredje led; ocks av Makir, Manasses son, fddes barn i Josefs skte.
 • no 1 Mosebok 50-23
  Og Josef fikk se Efra'ims barn i tredje ledd; ogs barna til Makir, Manasses snn, blev fdt p Josefs knr.
 • fi 1 Mooseksen 50-23
  Ja Joosef sai nhd Efraimin lapsia kolmanteen polveen; myskin Maakirista, Manassen pojasta, syntyi lapsia Joosefin polville.
 • hu 1 Mzes 50-23
  s lt Jzsef Efraimtl harmad zben val fiait. Manasse finak Mkhirnak is szlettek Jzsef trdn gyermekei.
 • al Zanafilla 50-23
  Jozefi pa bijt e Efraimit deri n breznin e tret; edhe bijt e Makirit, bir i Manasit, lindn mbi gjunjt e tij.
 • bg Битие 50-23
  и Иосиф видя Ефремови чада от третия род; също и децата на Манасиевия син Махира се родиха на Иосифовите колене.
 • ua Буття 50-23
  23 І побачив Йосип в Єфрема дітей третього покоління. Також сини Махіра, сина Манасіїного, були народилися на Йосипові коліна.
 • ru Бытие 50-23
  И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колени Иосифа.
 • cn 50-23
  约 瑟 得 见 以 法 莲 第 三 代 的 子 孙 。 玛 拿 西 的 孙 子 、 玛 吉 的 儿 子 也 养 在 约 瑟 的 膝 上 。
 • hb בראשית 50-24
  וַיֹּ֤אמֶר יֹוסֵף֙ אֶל־אֶחָ֔יו אָנֹכִ֖י מֵ֑ת וֵֽאלֹהִ֞ים פָּקֹ֧ד יִפְקֹ֣ד אֶתְכֶ֗ם וְהֶעֱלָ֤ה אֶתְכֶם֙ מִן־הָאָ֣רֶץהַזֹּ֔את אֶל־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֛ע לְאַבְרָהָ֥ם לְיִצְחָ֖ק וּֽלְיַעֲקֹֽב׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-24
  καὶ εἶπεν Ιωσηφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ λέγων ᾿Εγὼ ἀποθνῄσκω· ἐπισκοπῇ δὲ ἐπισκέψεται ὑμᾶς ὁ θεὸς καὶ ἀνάξει ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν ὁ θεὸς τοῖς πατράσιν ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.
 • la genesis 50-24
  quibus transactis locutus est fratribus suis post mortem meam Deus visitabit vos et ascendere faciet de terra ista ad terram quam iuravit Abraham Isaac et Iacob
 • it Genesi 50-24
  Poi Giuseppe disse ai fratelli: Io sto per morire, ma Dio verr certo a visitarvi e vi far uscire da questo paese verso il paese ch'egli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe.
 • fr Gense 50-24
  Joseph dit ses frres: Je vais mourir! Mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a jur de donner Abraham, Isaac et Jacob.
 • es genesis 50-24
  Y Jos dijo sus hermanos: Yo me muero; mas Dios ciertamente os visitar, y os har subir de aquesta tierra la tierra que jur Abraham, Isaac, y Jacob.
 • en (DARBY) Genesis 50-24
  And Joseph said to his brethren, I die; and God will certainly visit you, and bring you up out of this land, into the land that he swore unto Abraham, to Isaac, and to Jacob.
 • en (DRA) Genesis 50-24
  And he made them swear to him, saying: God will visit you, carry my bones with you out of this place:
 • en (KJV) Genesis 50-24
  And Joseph said unto his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
 • en (WEB) Genesis 50-24
  Joseph said to his brothers, “I am dying, but God will surely visit you, and bring you up out of this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob.”
 • en (YLT) Genesis 50-24
  And Joseph saith unto his brethren, ‘I am dying, and God doth certainly inspect you, and hath caused you to go up from this land, unto the land which He hath sworn to Abraham, to Isaac, and to Jacob.'
 • en (ASV) Genesis 50-24
  And Joseph said unto his brethren, I die; but God will surely visit you, and bring you up out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
 • de 1 Mose 50-24
  Und Joseph sprach zu seinen Brdern: Ich sterbe, und Gott wird euch heimsuchen und aus diesem Lande fhren in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat.
 • dk 1 Mosebog 50-24
  Derp sagde Josef til sine Brdre: "Jeg dr snart, men Gud vil se til eder og fre eder fra Landet her til det Land, han tilsvor Abraham, Isak og Jakob."
 • se 1 Mosebok 50-24
  Och Josef sade till sina brder: Jag dr, men Gud skall frvisso se till eder, och fra eder upp frn detta land till det land som han med ed har lovat t Abraham, Isak och Jakob.
 • no 1 Mosebok 50-24
  Og Josef sa til sine brdre: Jeg dr, men Gud skal visselig se til eder og fre eder op fra dette land til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob.
 • fi 1 Mooseksen 50-24
  Niin Joosef sanoi veljilleen: "Min kuolen, mutta Jumala pit huolen teist ja johdattaa teidt tst maasta siihen maahan, jonka hn valalla vannoen on luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille".
 • hu 1 Mzes 50-24
  s monda Jzsef az testvreinek: n meghalok, de Isten bizonnyal megltogat titeket s felvisz titeket e fldrl arra a fldre, melyet eskvel grt meg brahmnak, Izsknak s Jkbnak.
 • al Zanafilla 50-24
  Pastaj Jozefi u tha vllezrve t tij: "Un po vdes; por Perndia do t?ju vizitoj me siguri dhe do t?ju oj me siguri nga ky vend n vendin q i premtoi me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit".
 • bg Битие 50-24
  След това, Иосиф рече на братята си: Аз умирам; а Бог непременно ще ви посети, и ще ви заведе от тая земя в земята, за която се е клел на Авраама, Исака и Якова.
 • ua Буття 50-24
  24 І сказав Йосип до братів своїх: Я вмираю, а Бог конче згадає вас, і виведе вас із цієї землі до Краю, якого присягнув був Авраамові, Ісакові та Якову.
 • ru Бытие 50-24
  И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову.
 • cn 50-24
  约 瑟 对 他 弟 兄 们 说 : 我 要 死 了 , 但 神 必 定 看 顾 你 们 , 领 你 们 从 这 地 上 去 , 到 他 起 誓 所 应 许 给 亚 伯 拉 罕 、 以 撒 、 雅 各 之 地 。
 • hb בראשית 50-25
  וַיַּשְׁבַּ֣ע יֹוסֵ֔ף אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֨ד יִפְקֹ֤ד אֱלֹהִים֙ אֶתְכֶ֔ם וְהַעֲלִתֶ֥ם אֶת־עַצְמֹתַ֖ימִזֶּֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-25
  καὶ ὥρκισεν Ιωσηφ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων ᾿Εν τῇ ἐπισκοπῇ, ᾗ ἐπισκέψεται ὑμᾶς ὁ θεός, καὶ συνανοίσετε τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦθεν μεθ᾽ ὑμῶν.
 • la genesis 50-25
  cumque adiurasset eos atque dixisset Deus visitabit vos asportate vobiscum ossa mea de loco isto
 • it Genesi 50-25
  Giuseppe fece giurare ai figli di Israele cos: Dio verr certo a visitarvi e allora voi porterete via di qui le mie ossa.
 • fr Gense 50-25
  Joseph fit jurer les fils d'Isral, en disant: Dieu vous visitera; et vous ferez remonter mes os loin d'ici.
 • es genesis 50-25
  Y conjur Jos los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitar, y haris llevar de aqu mis huesos.
 • en (DARBY) Genesis 50-25
  And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will certainly visit you; and ye shall carry up my bones hence.
 • en (DRA) Genesis 50-25
  And he died being a hundred and ten years old. And being embalmed he was laid in a coffin in Egypt.
 • en (KJV) Genesis 50-25
  And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence.
 • en (WEB) Genesis 50-25
  Joseph took an oath of the children of Israel, saying, “God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here.”
 • en (YLT) Genesis 50-25
  And Joseph causeth the sons of Israel to swear, saying, ‘God doth certainly inspect you, and ye have brought up my bones from this [place].'
 • en (ASV) Genesis 50-25
  And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence.
 • de 1 Mose 50-25
  Darum nahm er einen Eid von den Kindern Israel und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so fhret meine Gebeine von dannen.
 • dk 1 Mosebog 50-25
  Og Josef tog Israels Snner i Ed og sagde: "Nr Gud ser til eder, skal I fre mine Ben bort herfra!"
 • se 1 Mosebok 50-25
  Och Josef tog en ed av Israels barn och sade: Nr nu Gud ser till eder, fren d mina ben hrifrn.
 • no 1 Mosebok 50-25
  Og Josef tok en ed av Israels snner og sa: Gud skal visselig se til eder, og da skal I fre mine ben op herfra.
 • fi 1 Mooseksen 50-25
  Ja Joosef vannotti Israelin poikia sanoen: "Kun Jumala pit huolen teist, viek silloin minun luuni tlt".
 • hu 1 Mzes 50-25
  s megesket Jzsef Izrel fiait, mondvn: Mikor az Isten titeket bizonnyal megltogat, vigytek fel innen az n tetemeimet magatokkal.
 • al Zanafilla 50-25
  Pastaj Jozefi i vuri t betohen bijt e Izraelit, duke thn: "Perndia me siguri do t?ju vizitoj; ather ju do t?i hiqni kockat e mia q ktej".
 • bg Битие 50-25
  И Иосиф закле потомците на Израиля, като рече: Понеже Бог непременно ще ви посети, то вие да изнесете костите ми от тука.
 • ua Буття 50-25
  25 І Йосип заприсяг Ізраїлевих синів, говорячи: Конче згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої!
 • ru Бытие 50-25
  И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда.
 • cn 50-25
  约 瑟 叫 以 色 列 的 子 孙 起 誓 说 : 神 必 定 看 顾 你 们 ; 你 们 要 把 我 的 骸 骨 从 这 里 搬 上 去 。
 • hb בראשית 50-26
  וַיָּ֣מָת יֹוסֵ֔ף בֶּן־מֵאָ֥ה וָעֶ֖שֶׂר שָׁנִ֑ים וַיַּחַנְט֣וּ אֹתֹ֔ו וַיִּ֥ישֶׂם בָּאָרֹ֖ון בְּמִצְרָֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 50-26
  καὶ ἐτελεύτησεν Ιωσηφ ἐτῶν ἑκατὸν δέκα· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν καὶ ἔθηκαν ἐν τῇ σορῷ ἐν Αἰγύπτῳ.
 • la genesis 50-26
  mortuus est expletis centum decem vitae suae annis et conditus aromatibus repositus est in loculo in Aegypto
 • it Genesi 50-26
  Poi Giuseppe mor all'et di centodieci anni; lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago in Egitto.
 • fr Gense 50-26
  Joseph mourut, g de cent dix ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en gypte.
 • es genesis 50-26
  Y muri Jos de edad de ciento diez aos; y embalsamronlo, y fu puesto en un atad en Egipto.
 • en (DARBY) Genesis 50-26
  And Joseph died, a hundred and ten years old; and they embalmed him; and he was put in a coffin in Egypt.
 • en (KJV) Genesis 50-26
  So Joseph died, being an hundred and ten years old: and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.
 • en (WEB) Genesis 50-26
  So Joseph died, being one hundred ten years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.
 • en (YLT) Genesis 50-26
  And Joseph dieth, a son of an hundred and ten years, and they embalm him, and he is put into a coffin in Egypt.
 • en (ASV) Genesis 50-26
  So Joseph died, being a hundred and ten years old: and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.'
 • de 1 Mose 50-26
  Also starb Joseph, da er war hundertundzehn Jahre alt. Und sie salbten ihn und legten ihn in eine Lade in gypten.
 • dk 1 Mosebog 50-26
  Josef dde 110 r gammel, og man balsamerede ham og lagde ham i Kiste i gypten.
 • se 1 Mosebok 50-26
  Och Josef dog, nr han var ett hundra tio r gammal. Och man balsamerade honom, och han lades i en kista, i Egypten.
 • no 1 Mosebok 50-26
  Og Josef dde, hundre og ti r gammel; og de balsamerte ham og la ham i kiste i Egypten.
 • fi 1 Mooseksen 50-26
  Ja Joosef kuoli sadan kymmenen vuoden vanhana. Ja hnet balsamoitiin ja pantiin arkkuun Egyptiss.
 • hu 1 Mzes 50-26
  s meghala Jzsef szz tz esztends korban, s bebalzsamozk, s koporsba tevk gyiptomban.
 • al Zanafilla 50-26
  Pastaj Jozefi vdiq n moshn njqind e dhjet vje; e balsamosn dhe e futn n nj arkivol n Egjipt.
 • bg Битие 50-26
  И тъй, Иосиф умря, на възраст сто и десет години; и балсамираха го и положиха го в ковчег в Египет.
 • ua Буття 50-26
  26 І впокоївся Йосип у віці ста й десяти літ. І забальзамували його, і він був покладений у труну в Єгипті.
 • ru Бытие 50-26
  И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.

 • cn 50-26
  约 瑟 死 了 , 正 一 百 一 十 岁 。 人 用 香 料 将 他 薰 了 , 把 他 收 殓 在 棺 材 里 , 停 在 埃 及 。
 • <<< List home >>>