Genesis 49

 • hb בראשית 49-1
  וַיִּקְרָ֥א יַעֲקֹ֖ב אֶל־בָּנָ֑יו וַיֹּ֗אמֶר הֵאָֽסְפוּ֙ וְאַגִּ֣ידָה לָכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִקְרָ֥א אֶתְכֶ֖ם בְּאַחֲרִ֥יתהַיָּמִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-1
  ᾿Εκάλεσεν δὲ Ιακωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Συνάχθητε, ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν, τί ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν·
 • la genesis 49-1
  vocavit autem Iacob filios suos et ait eis congregamini ut adnuntiem quae ventura sunt vobis diebus novissimis
 • it Genesi 49-1
  Quindi Giacobbe chiam i figli e disse: Radunatevi, perch io vi annunzi quello che vi accadr nei tempi futuri.
 • fr Gense 49-1
  Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps.
 • es genesis 49-1
  Y LLAMO Jacob sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declarar lo que os ha de acontecer en los postreros das.
 • en (DARBY) Genesis 49-1
  And Jacob called his sons, and said, Gather yourselves together, and I will tell you what will befall you at the end of days.
 • en (DRA) Genesis 49-1
  And Jacob called his sons, and said to them: Gather yourselves together that I may tell you the things that shall befall you in the last days.
 • en (KJV) Genesis 49-1
  And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days.
 • en (WEB) Genesis 49-1
  Jacob called to his sons, and said: “Gather yourselves together, that I may tell you that which will happen to you in the days to come.
 • en (YLT) Genesis 49-1
  And Jacob calleth unto his sons and saith, ‘Be gathered together, and I declare to you that which doth happen with you in the latter end of the days.
 • en (ASV) Genesis 49-1
  And Jacob called unto his sons, and said: Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the latter days.
 • de 1 Mose 49-1
  Und Jakob berief seine Shne und sprach: Versammelt euch, da ich euch verkndige, was euch begegnen wird in knftigen Zeiten.
 • dk 1 Mosebog 49-1
  Derp kaldte Jakob sine Snner til sig og sagde: "Saml eder, s vil jeg forkynde eder, hvad der skal hndes eder i de sidste Dage:
 • se 1 Mosebok 49-1
  Och Jakob kallade sina sner till sig och sade: Frsamlen eder, p det att jag m frkunna eder vad som skall hnda eder i kommande dagar:
 • no 1 Mosebok 49-1
  Og Jakob kalte sine snner til sig og sa: samle eder, s vil jeg forkynne eder hvad som skal hende eder i de siste dager.
 • fi 1 Mooseksen 49-1
  Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi: "Kokoontukaa, niin min ilmoitan teille, mit teille pivien lopulla tapahtuu.
 • hu 1 Mzes 49-1
  s szlt Jkb az fiait, s monda: Gyljetek egybe, hadd jelentsem meg nktek, a mi rtok kvetkezik a messze jvben.
 • al Zanafilla 49-1
  Pastaj Jakobi thirri bijt e tij dhe tha: "Mblidhuni q un t?ju njoftoj far do t?ju ndodh n ditt e ardhshme.
 • bg Битие 49-1
  Тогава Яков повика синовете си и рече: Съберете се, за да ви известя какво ще ви се случи в следващите дни: -
 • ua Буття 49-1
  І покликав Яків усіх синів своїх та й промовив: Зберіться, а я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів.
 • ru Бытие 49-1
  И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни;
 • cn 49-1
  雅 各 叫 了 他 的 儿 子 们 来 , 说 : 你 们 都 来 聚 集 , 我 好 把 你 们 日 後 必 遇 的 事 告 诉 你 们 。
 • hb בראשית 49-2
  הִקָּבְצ֥וּ וְשִׁמְע֖וּ בְּנֵ֣י יַעֲקֹ֑ב וְשִׁמְע֖וּ אֶל־יִשְׂרָאֵ֥ל אֲבִיכֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-2
  ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατε, υἱοὶ Ιακωβ, ἀκούσατε Ισραηλ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
 • la genesis 49-2
  congregamini et audite filii Iacob audite Israhel patrem vestrum
 • it Genesi 49-2
  Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre!
 • fr Gense 49-2
  Rassemblez-vous, et coutez, fils de Jacob! coutez Isral, votre pre!
 • es genesis 49-2
  Juntaos y oid, hijos de Jacob; Y escuchad vuestro padre Israel.
 • en (DARBY) Genesis 49-2
  Assemble yourselves, and hear, ye sons of Jacob, And listen to Israel your father.
 • en (DRA) Genesis 49-2
  Gather yourselves together, and hear, O ye sons of Jacob, hearken to Israel your father:
 • en (KJV) Genesis 49-2
  Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.
 • en (WEB) Genesis 49-2
  Assemble yourselves, and hear, you sons of Jacob. Listen to Israel, your father.
 • en (YLT) Genesis 49-2
  ‘Be assembled, and hear, sons of Jacob, And hearken unto Israel your father.
 • en (ASV) Genesis 49-2
  Assemble yourselves, and hear, ye sons of Jacob; And hearken unto Israel your father.
 • de 1 Mose 49-2
  Kommt zuhauf und hret zu, ihr Kinder Jakobs, und hret euren Vater Israel.
 • dk 1 Mosebog 49-2
  Kom hid og hr, Jakobs Snner, lyt til eders Fader Israel!
 • se 1 Mosebok 49-2
  Kommen tillhopa och hren, I Jakobs sner; hren p eder fader Israel.
 • no 1 Mosebok 49-2
  Kom sammen og hr, I Jakobs snner, hr p Israel, eders far!
 • fi 1 Mooseksen 49-2
  Tulkaa kokoon ja kuulkaa, Jaakobin pojat, kuulkaa isnne Israelia.
 • hu 1 Mzes 49-2
  Gyljetek ssze s hallgassatok Jkbnak fiai! hallgassatok Izrelre, a ti atytokra.
 • al Zanafilla 49-2
  Mblidhuni dhe dgjoni, o bijt e Jakobit! Dgjoni Izraelin, atin tuaj!
 • bg Битие 49-2
  Съберете се и слушайте, синове Яковови, И послушайте Израиля, баща си.
 • ua Буття 49-2
  Зійдіться та слухайте ви, сини Якова, і прислухайтеся до Ізраїля, вашого батька!
 • ru Бытие 49-2
  сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего.
 • cn 49-2
  雅 各 的 儿 子 们 , 你 们 要 聚 集 而 听 , 要 听 你 们 父 亲 以 色 列 的 话 。
 • hb בראשית 49-3
  רְאוּבֵן֙ בְּכֹ֣רִי אַ֔תָּה כֹּחִ֖י וְרֵאשִׁ֣ית אֹונִ֑י יֶ֥תֶר שְׂאֵ֖ת וְיֶ֥תֶר עָֽז׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-3
  Ρουβην, πρωτότοκός μου σύ, ἰσχύς μου καὶ ἀρχὴ τέκνων μου, σκληρὸς φέρεσθαι καὶ σκληρὸς αὐθάδης.
 • la genesis 49-3
  Ruben primogenitus meus tu fortitudo mea et principium doloris mei prior in donis maior imperio
 • it Genesi 49-3
  Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilit, esuberante in fierezza ed esuberante in forza!
 • fr Gense 49-3
  Ruben, toi, mon premier-n, Ma force et les prmices de ma vigueur, Suprieur en dignit et suprieur en puissance,
 • es genesis 49-3
  Rubn, t eres mi primognito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; Principal en dignidad, principal en poder.
 • en (DARBY) Genesis 49-3
  Reuben, thou art my firstborn, My might, and the firstfruits of my vigour: Excellency of dignity, and excellency of strength.
 • en (DRA) Genesis 49-3
  Ruben, my firstborn, thou art my strength, and the beginning of my sorrow: excelling in gifts, greater in command.
 • en (KJV) Genesis 49-3
  Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power:
 • en (WEB) Genesis 49-3
  “Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength; excelling in dignity, and excelling in power.
 • en (YLT) Genesis 49-3
  Reuben! my first-born thou, My power, and beginning of my strength, The abundance of exaltation, And the abundance of strength;
 • en (ASV) Genesis 49-3
  Reuben, thou art my first-born, my might, and the beginning of my strength; The pre-eminence of dignity, and the pre-eminence of power.
 • de 1 Mose 49-3
  Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft, und der Erstling meiner Strke, der Oberste in der Wrde und der Oberste in der Macht.
 • dk 1 Mosebog 49-3
  Ruben, du er min frstefdte, min Styrke og min Mandskrafts frste, ypperst i Hjhed, ypperst i Kraft!
 • se 1 Mosebok 49-3
  Ruben, min frstfdde r du, min kraft och min styrkas frstling, frmst i myndighet och frmst i makt.
 • no 1 Mosebok 49-3
  Ruben, min frstefdte er du, min kraft og min styrkes frste frukt, hiest i re og strst i makt.
 • fi 1 Mooseksen 49-3
  Ruuben, sin olet minun esikoiseni, minun voimani ja minun miehuuteni ensimminen, ensi sijalla arvossa, ensi sijalla vallassa.
 • hu 1 Mzes 49-3
  Rben, te elsszlttem, erm, tehetsgem zsengje, els a mltsgban, els a hatalomban.
 • al Zanafilla 49-3
  Ruben, ti je i parlinduri im, forca ime, filli i fuqis sime, i dalluar pr dinjitet dhe pr forc.
 • bg Битие 49-3
  Рувиме, ти си първородният мой, мощта моя, и първият плод на силата ми, Превъзходен по достойнство, и превъзходен по сила.
 • ua Буття 49-3
  Рувиме, ти мій перворідний, моя міць і початок ти сили моєї, верх величности й верх ти могутности!
 • ru Бытие 49-3
  Рувим, первенец мой! ты--крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества;
 • cn 49-3
  流 便 哪 , 你 是 我 的 长 子 , 是 我 力 量 强 壮 的 时 候 生 的 , 本 当 大 有 尊 荣 , 权 力 超 众 。
 • hb בראשית 49-4
  פַּ֤חַז כַּמַּ֨יִם֙ אַל־תֹּותַ֔ר כִּ֥י עָלִ֖יתָ מִשְׁכְּבֵ֣י אָבִ֑יךָ אָ֥ז חִלַּ֖לְתָּ יְצוּעִ֥י עָלָֽה׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-4
  ἐξύβρισας ὡς ὕδωρ, μὴ ἐκζέσῃς· ἀνέβης γὰρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρός σου· τότε ἐμίανας τὴν στρωμνήν, οὗ ἀνέβης.
 • la genesis 49-4
  effusus es sicut aqua non crescas quia ascendisti cubile patris tui et maculasti stratum eius
 • it Genesi 49-4
  Bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza, perch hai invaso il talamo di tuo padre e hai violato il mio giaciglio su cui eri salito.
 • fr Gense 49-4
  Imptueux comme les eaux, tu n'auras pas la prminence! Car tu es mont sur la couche de ton pre, Tu as souill ma couche en y montant.
 • es genesis 49-4
  Corriente como las aguas, no seas el principal; Por cuanto subiste al lecho de tu padre: Entonces te envileciste, subiendo mi estrado.
 • en (DARBY) Genesis 49-4
  Impetuous as the waters, thou shalt have no pre-eminence; Because thou wentest up to thy father's couch: Then defiledst thou [it]: he went up to my bed.
 • en (DRA) Genesis 49-4
  Thou art poured out as water, grow thou not: because thou wentest up to thy father's bed, and didst defile his couch.
 • en (KJV) Genesis 49-4
  Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it: he went up to my couch.
 • en (WEB) Genesis 49-4
  Boiling over like water, you shall not excel; because you went up to your father’s bed, then defiled it. He went up to my couch.
 • en (YLT) Genesis 49-4
  Unstable as water, thou art not abundant; For thou hast gone up thy father's bed; Then thou hast polluted: My couch he went up!
 • en (ASV) Genesis 49-4
  Boiling over as water, thou shalt not have the pre-eminence; Because thou wentest up to thy father?s bed; Then defiledst thou it: he went up to my couch.
 • de 1 Mose 49-4
  Er fuhr leichtfertig dahin wie Wasser. Du sollst nicht der Oberste sein; denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett entweiht mit dem Aufsteigen.
 • dk 1 Mosebog 49-4
  Du skummer over som Vandet, men du mister din Forret; thi du besteg din Faders Leje.Skndigt handled du da han besteg mit Leje!
 • se 1 Mosebok 49-4
  Du sjuder ver ssom vatten, du skall icke bliva den frmste, ty du besteg din faders lger; d gjorde du vad skndligt var. Ja, min bdd besteg han!
 • no 1 Mosebok 49-4
  Du bruser over som vannet, du skal intet fortrin ha; for du steg op p din fars leie; da vanhelliget du det - i min seng steg han op!
 • fi 1 Mooseksen 49-4
  Mutta sin kuohahdat kuin vesi, et pysy ensi sijalla, sill sin nousit issi leposijalle; silloin sin sen saastutit. Niin, hn nousi vuoteeseeni.
 • hu 1 Mzes 49-4
  llhatatlan, mint a vz, nem leszesz els, mivel atyd gyba lptl fel: akkor megfertztetted! Nyoszolymba lpett .
 • al Zanafilla 49-4
  I rrmbyer si uji, ti nuk do t kesh eprsin, sepse hipe mbi shtratin e atit tnd dhe e prdhose. Ai hipi mbi shtratin tim.
 • bg Битие 49-4
  Изврял си като вода; не ще имаш превъзходството, Защото си се качил на леглото на баща си, И тогава си го осквернил. На леглото ми се е качил!
 • ua Буття 49-4
  Ти пінився був, як вода, та не втримаєшся, бо ти увійшов був на ложе свойого отця, і збезчестив його, на постелю мою ти піднявся!
 • ru Бытие 49-4
  но ты бушевал, как вода, --не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел.
 • cn 49-4
  但 你 放 纵 情 欲 , 滚 沸 如 水 , 必 不 得 居 首 位 ; 因 为 你 上 了 你 父 亲 的 床 , 污 秽 了 我 的 榻 。
 • hb בראשית 49-5
  שִׁמְעֹ֥ון וְלֵוִ֖י אַחִ֑ים כְּלֵ֥י חָמָ֖ס מְכֵרֹתֵיהֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-5
  Συμεων καὶ Λευι ἀδελφοί· συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν.
 • la genesis 49-5
  Symeon et Levi fratres vasa iniquitatis bellantia
 • it Genesi 49-5
  Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli.
 • fr Gense 49-5
  Simon et Lvi sont frres; Leurs glaives sont des instruments de violence.
 • es genesis 49-5
  Simen y Lev, hermanos: Armas de iniquidad sus armas.
 • en (DARBY) Genesis 49-5
  Simeon and Levi are brethren: Instruments of violence their swords.
 • en (DRA) Genesis 49-5
  Simeon and Levi brethren: vessels of iniquity, waging war.
 • en (KJV) Genesis 49-5
  Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.
 • en (WEB) Genesis 49-5
  “Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence.
 • en (YLT) Genesis 49-5
  Simeon and Levi [are] brethren! Instruments of violence -- their espousals!
 • en (ASV) Genesis 49-5
  Simeon and Levi are brethren; Weapons of violence are their swords.
 • de 1 Mose 49-5
  Die Brder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mrderische Waffen.
 • dk 1 Mosebog 49-5
  Simeon og Levi, det Broder Par, Voldsredskaber er deres Vben.
 • se 1 Mosebok 49-5
  Simeon och Levi ro brder; deras vapen ro vldets verktyg.
 • no 1 Mosebok 49-5
  Simeon og Levi er brdre, voldsvben er deres sverd.
 • fi 1 Mooseksen 49-5
  Simeon ja Leevi, veljekset, heidn aseensa ovat vkivallan aseet.
 • hu 1 Mzes 49-5
  Simeon s Lvi atyafiak, erszak eszkzei az fegyverk.
 • al Zanafilla 49-5
  Simeoni dhe Levi jan vllezr: shpatat e tyre jan vegla dhune.
 • bg Битие 49-5
  Симеон и Левий са братя; Сечива насилствени са ножовете им.
 • ua Буття 49-5
  Симеон і Левій то брати, їхня зброя знаряддя насильства.
 • ru Бытие 49-5
  Симеон и Левий братья, орудия жестокости мечи их;
 • cn 49-5
  西 缅 和 利 未 是 弟 兄 ; 他 们 的 刀 剑 是 残 忍 的 器 具 。
 • hb בראשית 49-6
  בְּסֹדָם֙ אַל־תָּבֹ֣א נַפְשִׁ֔י בִּקְהָלָ֖ם אַל־תֵּחַ֣ד כְּבֹדִ֑י כִּ֤י בְאַפָּם֙ הָ֣רְגוּ אִ֔ישׁ וּבִרְצֹנָ֖םעִקְּרוּ־שֹֽׁור׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-6
  εἰς βουλὴν αὐτῶν μὴ ἔλθοι ἡ ψυχή μου, καὶ ἐπὶ τῇ συστάσει αὐτῶν μὴ ἐρείσαι τὰ ἥπατά μου, ὅτι ἐν τῷ θυμῷ αὐτῶν ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροκόπησαν ταῦρον.
 • la genesis 49-6
  in consilio eorum ne veniat anima mea et in coetu illorum non sit gloria mea quia in furore suo occiderunt virum et in voluntate sua suffoderunt murum
 • it Genesi 49-6
  Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore. Perch con ira hanno ucciso gli uomini e con passione hanno storpiato i tori.
 • fr Gense 49-6
  Que mon me n'entre point dans leur conciliabule, Que mon esprit ne s'unisse point leur assemble! Car, dans leur colre, ils ont tu des hommes, Et, dans leur mchancet, ils ont coup les jarrets des taureaux.
 • es genesis 49-6
  En su secreto no entre mi alma, Ni mi honra se junte en su compaa; Que en su furor mataron varn, Y en su voluntad arrancaron muro.
 • en (DARBY) Genesis 49-6
  My soul, come not into their council; Mine honour, be not united with their assembly; For in their anger they slew men, And in their wantonness houghed oxen.
 • en (DRA) Genesis 49-6
  Let not my soul go into their counsel, nor my glory be in their assembly: because in their fury they slew a man, and in their selfwill they undermined a wall.
 • en (KJV) Genesis 49-6
  O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall.
 • en (WEB) Genesis 49-6
  My soul, don’t come into their council. My glory, don’t be united to their assembly; for in their anger they killed men. In their self-will they hamstrung cattle.
 • en (YLT) Genesis 49-6
  Into their secret, come not, O my soul! Unto their assembly be not united, O mine honour; For in their anger they slew a man, And in their self-will eradicated a prince.
 • en (ASV) Genesis 49-6
  O my soul, come not thou into their council; Unto their assembly, my glory, be not thou united; For in their anger they slew a man, And in their self-will they hocked an ox.
 • de 1 Mose 49-6
  Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und meine Ehre sei nicht in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erwrgt, und in ihrem Mutwillen haben sie den Ochsen verlhmt.
 • dk 1 Mosebog 49-6
  I deres Rd giver min Sjl ej Mde, i deres Forsamling tager min re ej Del; thi i Vrede drbte de Mnd, egenrdigt lamslog de Okser.
 • se 1 Mosebok 49-6
  Min sjl inlte sig ej i deras rd, min ra tage ingen del i deras samkvm; ty i sin vrede drpte de mn, och i sitt verdd stympade de oxar.
 • no 1 Mosebok 49-6
  Mt ikke i deres hemmelige rd, min sjel, ta ikke del i deres sammenkomster, min re! For i sin vrede slo de menn ihjel, og i sin selvrdighet skamskar de okser.
 • fi 1 Mooseksen 49-6
  Heidn neuvoonsa ei suostu minun sieluni, heidn seuraansa ei yhdy minun sydmeni; sill vihassaan he murhasivat miehi, omavaltaisuudessaan he silpoivat hrki.
 • hu 1 Mzes 49-6
  Tancsukban ne lgyen rszes lelkem, gylskkel ne egyesljn dicssgem, mert haragjokban frfit ltek, s kedvk telve int szegtk az krnek.
 • al Zanafilla 49-6
  Mos hyft shpirti im n mendjen e tyre, lavdia ime mos u bashkoft me kuvendin e tyre! Sepse n mrin e tyre kan vrar njerz, n kryenesin e tyre u kan prer leqet e kmbve demave.
 • bg Битие 49-6
  В съвета им да не участвуваш, душе моя; Към събранието им да се не присъединиш, славо моя*, Защото в гнева си убиха човеци И в упорството си прерязаха жилите на волове.
 • ua Буття 49-6
  Хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя до їх зборів, бо вони в своїм гніві людину забили, а в своїй самоволі вола копит позбавили...
 • ru Бытие 49-6
  в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца;
 • cn 49-6
  我 的 灵 阿 , 不 要 与 他 们 同 谋 ; 我 的 心 哪 , 不 要 与 他 们 联 络 ; 因 为 他 们 趁 怒 杀 害 人 命 , 任 意 砍 断 牛 腿 大 筋 。
 • hb בראשית 49-7
  אָר֤וּר אַפָּם֙ כִּ֣י עָ֔ז וְעֶבְרָתָ֖ם כִּ֣י קָשָׁ֑תָה אֲחַלְּקֵ֣ם בְּיַעֲקֹ֔ב וַאֲפִיצֵ֖ם בְּיִשְׂרָאֵֽל׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-7
  ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν, ὅτι αὐθάδης, καὶ ἡ μῆνις αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη· διαμεριῶ αὐτοὺς ἐν Ιακωβ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν Ισραηλ.
 • la genesis 49-7
  maledictus furor eorum quia pertinax et indignatio illorum quia dura dividam eos in Iacob et dispergam illos in Israhel
 • it Genesi 49-7
  Maledetta la loro ira, perch violenta, e la loro collera, perch crudele! Io li divider in Giacobbe e li disperder in Israele.
 • fr Gense 49-7
  Maudite soit leur colre, car elle est violente, Et leur fureur, car elle est cruelle! Je les sparerai dans Jacob, Et je les disperserai dans Isral.
 • es genesis 49-7
  Maldito su furor, que fu fiero; Y su ira, que fu dura: Yo los apartar en Jacob, Y los esparcir en Israel.
 • en (DARBY) Genesis 49-7
  Cursed be their anger, for it [was] violent; And their rage, for it [was] cruel! I will divide them in Jacob, And scatter them in Israel.
 • en (DRA) Genesis 49-7
  Cursed be their fury, because it was stubborn: and their wrath because it was cruel: I will divide them in Jacob, and will scatter them in Israel.
 • en (KJV) Genesis 49-7
  Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
 • en (WEB) Genesis 49-7
  Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
 • en (YLT) Genesis 49-7
  Cursed [is] their anger, for [it is] fierce, And their wrath, for [it is] sharp; I divide them in Jacob, And I scatter them in Israel.
 • en (ASV) Genesis 49-7
  Cursed be their anger, for it was fierce; And their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, And scatter them in Israel.
 • de 1 Mose 49-7
  Verflucht sei ihr Zorn, da er so heftig ist und ihr Grimm, da er so strrig ist. Ich will sie zerteilen in Jakob und zerstreuen in Israel.
 • dk 1 Mosebog 49-7
  Forbandet vre deres Vrede, s vild den er, deres Hidsighed, s voldsom den er! Jeg spreder dem i Jakob, splitter dem ad i Israel!
 • se 1 Mosebok 49-7
  Frbannad vare deras vrede, som r s vldsam, och deras grymhet, som r s hrd! Jag skall frstr dem i Jakob, jag skall frskingra dem i Israel.
 • no 1 Mosebok 49-7
  Forbannet vre deres vrede, for den var vill, og deres grumhet, for den var hrd! Jeg vil kaste dem omkring i Jakob og sprede dem i Israel.
 • fi 1 Mooseksen 49-7
  Kirottu olkoon heidn vihansa, sill se on raju, heidn kiukkunsa, sill se on julma. Min jakelen heidt Jaakobin sekaan ja hajotan heidt Israelin sekaan.
 • hu 1 Mzes 49-7
  tkozott haragjok, mert erszakos, s dhk, mivel kegyetlen; eloszlatom ket Jkbban, s elszlesztem Izrelben.
 • al Zanafilla 49-7
  Mallkuar qoft mria e tyre, sepse ka qn e egr, dhe trbimi i tyre sepse ka qn mizor! Un do t?i ndaj te Jakobi dhe do t?i shprndaj te Izraeli.
 • bg Битие 49-7
  Проклет гневът им, защото беше свиреп, И яростта им, защото бе жестока! Ще ги разделя в Якова, И ще ги разпръсна в Израиля.
 • ua Буття 49-7
  Проклятий гнів їхній, бо сильний, та їхня лютість, тяжка бо вона! Поділю їх я в Якові, і їх розпорошу в Ізраїлі!
 • ru Бытие 49-7
  проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их в Иакове и рассею их в Израиле.
 • cn 49-7
  他 们 的 怒 气 暴 烈 可 咒 ; 他 们 的 忿 恨 残 忍 可 诅 。 我 要 使 他 们 分 居 在 雅 各 家 里 , 散 住 在 以 色 列 地 中 。
 • hb בראשית 49-8
  יְהוּדָ֗ה אַתָּה֙ יֹוד֣וּךָ אַחֶ֔יךָ יָדְךָ֖ בְּעֹ֣רֶף אֹיְבֶ֑יךָ יִשְׁתַּחֲוּ֥וּ לְךָ֖ בְּנֵ֥י אָבִֽיךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-8
  Ιουδα, σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου· αἱ χεῖρές σου ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου· προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου.
 • la genesis 49-8
  Iuda te laudabunt fratres tui manus tua in cervicibus inimicorum tuorum adorabunt te filii patris tui
 • it Genesi 49-8
  Giuda, te loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sar sulla nuca dei tuoi nemici; davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre.
 • fr Gense 49-8
  Juda, tu recevras les hommages de tes frres; Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton pre se prosterneront devant toi.
 • es genesis 49-8
  Jud, alabarte han tus hermanos: Tu mano en la cerviz de tus enemigos: Los hijos de tu padre se inclinarn ti.
 • en (DARBY) Genesis 49-8
  Judah - [as to] thee, thy brethren will praise thee; Thy hand will be upon the neck of thine enemies; Thy father's children will bow down to thee.
 • en (DRA) Genesis 49-8
  Juda, thee shall thy brethren praise: thy hands shall be on the necks of thy enemies: the sons of thy father shall bow down to thee.
 • en (KJV) Genesis 49-8
  Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.
 • en (WEB) Genesis 49-8
  “Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father’s sons will bow down before you.
 • en (YLT) Genesis 49-8
  Judah! thou -- thy brethren praise thee! Thy hand [is] on the neck of thine enemies, Sons of thy father bow themselves to thee.
 • en (ASV) Genesis 49-8
  Judah, thee shall thy brethren praise: Thy hand shall be on the neck of thine enemies; Thy father?s sons shall bow down before thee.
 • de 1 Mose 49-8
  Juda, du bist's; dich werden deine Brder loben. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Halse sein; vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen.
 • dk 1 Mosebog 49-8
  Juda, dig skal dine Brdre prise, din Hnd skal gribe dine Fjender i Nakken, din Faders Snner skal bje sig for dig.
 • se 1 Mosebok 49-8
  Dig, Juda, dig skola dina brder prisa; din hand skall vara p dina fienders nacke, fr dig skola din faders sner buga sig.
 • no 1 Mosebok 49-8
  Juda - dig skal dine brdre prise, din hnd skal vre p dine fienders nakke, for dig skal din fars snner bie sig.
 • fi 1 Mooseksen 49-8
  Juuda, sinua sinun veljesi ylistvt; sinun ktesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat issi pojat.
 • hu 1 Mzes 49-8
  Jda! tged magasztalnak atydfiai, kezed ellensgeidnek nyakn lesz s meghajolnak eltted atyidnak fiai.
 • al Zanafilla 49-8
  Jud, vllezrit e tu do t t lavdrojn; dora jote do t jet mbi zverkun e armiqve t tu; bijt e atit tnd do t prkulen para teje.
 • bg Битие 49-8
  Юдо, тебе ще похвалят братята ти; Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти; Синовете на баща ти ще ти се кланят.
 • ua Буття 49-8
  О Юдо, похвалять тебе твої браття! Рука твоя на шиї твоїх ворогів, сини батька твого тобі вклоняться.
 • ru Бытие 49-8
  Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего.
 • cn 49-8
  犹 大 阿 , 你 弟 兄 们 必 赞 美 你 ; 你 手 必 掐 住 仇 敌 的 颈 项 ; 你 父 亲 的 儿 子 们 必 向 你 下 拜 。
 • hb בראשית 49-9
  גּ֤וּר אַרְיֵה֙ יְהוּדָ֔ה מִטֶּ֖רֶף בְּנִ֣י עָלִ֑יתָ כָּרַ֨ע רָבַ֧ץ כְּאַרְיֵ֛ה וּכְלָבִ֖יא מִ֥י יְקִימֶֽנּוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-9
  σκύμνος λέοντος Ιουδα· ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης· ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν;
 • la genesis 49-9
  catulus leonis Iuda a praeda fili mi ascendisti requiescens accubuisti ut leo et quasi leaena quis suscitabit eum
 • it Genesi 49-9
  Un giovane leone Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si sdraiato, si accovacciato come un leone e come una leonessa; chi oser farlo alzare?
 • fr Gense 49-9
  Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, Comme une lionne: qui le fera lever?
 • es genesis 49-9
  Cachorro de len Jud: De la presa subiste, hijo mo: Encorvse, echse como len, As como len viejo; quin lo despertar?
 • en (DARBY) Genesis 49-9
  Judah is a young lion; From the prey, my son, thou art gone up. He stoopeth, he layeth himself down as a lion, And as a lioness: who will rouse him up?
 • en (DRA) Genesis 49-9
  Juda is a lion's whelp: to the prey, my son, thou art gone up: resting thou hast couched as a lion, and as a lioness, who shall rouse him?
 • en (KJV) Genesis 49-9
  Judah is a lion's whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
 • en (WEB) Genesis 49-9
  Judah is a lion’s cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down, he crouched as a lion, as a lioness. Who will rouse him up?
 • en (YLT) Genesis 49-9
  A lion's whelp [is] Judah, For prey, my son, thou hast gone up; He hath bent, he hath crouched as a lion, And as a lioness; who causeth him to arise?
 • en (ASV) Genesis 49-9
  Judah is a lion?s whelp; From the prey, my son, thou art gone up: He stooped down, he couched as a lion, And as a lioness; who shall rouse him up?
 • de 1 Mose 49-9
  Juda ist ein junger Lwe. Du bist hoch gekommen, mein Sohn, durch groe Siege. Er ist niedergekniet und hat sich gelagert wie ein Lwe und wie eine Lwin; wer will sich wider ihn auflehnen?
 • dk 1 Mosebog 49-9
  En Lveunge er Juda. Fra Rov stiger du op, min Sn! Han ligger og strkker sig som en Lve, ja, som en Lvinde, hvo tr vkke ham!
 • se 1 Mosebok 49-9
  Ett ungt lejon r Juda; frn rivet byte har du dragit ditupp, min son. Han har lagt sig ned, han vilar ssom ett lejon, ssom en lejoninna -- vem vgar oroa honom?
 • no 1 Mosebok 49-9
  En ung lve er Juda; fra rov er du steget op, min snn! Han legger sig ned, han hviler som en lve, som en lvinne; hvem vger vekke ham?
 • fi 1 Mooseksen 49-9
  Juuda on nuori leijona; saaliilta olet, poikani, noussut. Hn on asettunut makaamaan, hn lep kuin leijona, kuin naarasleijona - kuka uskaltaa hnt hirit?
 • hu 1 Mzes 49-9
  Oroszlnklyk Jda; zskmnyt ejtvn, felmentl, fiam! Lehevert, lenygodott, mint a hm oroszln, s mint nstny oroszln; ki veri t fel?
 • al Zanafilla 49-9
  Juda sht nj luan i ri; ti z fill nga preja, biri im; ai prkulet, struket si nj luan, si nj luanesh; kush guxon ta zgjoj?
 • bg Битие 49-9
  Млад лъв е Юда; От плячка, сине мой, си се въздигнал; Легнал и разпрострял се е като лъв И като лъвица; кой ще го възбуди?
 • ua Буття 49-9
  Юда лев молодий! Ти, мій сину, вертаєшся з здобичі: прихиливсь він, поклався як лев й як левиця, зведе хто його?
 • ru Бытие 49-9
  Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?
 • cn 49-9
  犹 大 是 个 小 狮 子 ; 我 儿 阿 , 你 抓 了 食 便 上 去 。 你 屈 下 身 去 , 卧 如 公 狮 , 蹲 如 母 狮 , 谁 敢 惹 你 ?
 • hb בראשית 49-10
  לֹֽא־יָס֥וּר שֵׁ֨בֶט֙ מִֽיהוּדָ֔ה וּמְחֹקֵ֖ק מִבֵּ֣ין רַגְלָ֑יו עַ֚ד כִּֽי־יָבֹ֣א שִׁילֹה וְלֹ֖ו יִקְּהַ֥ת עַמִּֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-10
  οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ιουδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν.
 • la genesis 49-10
  non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femoribus eius donec veniat qui mittendus est et ipse erit expectatio gentium
 • it Genesi 49-10
  Non sar tolto lo scettro da Giuda n il bastone del comando tra i suoi piedi, finch verra colui al quale esso appartiene e a cui dovuta l'obbedienza dei popoli.
 • fr Gense 49-10
  Le sceptre ne s'loignera point de Juda, Ni le bton souverain d'entre ses pieds, Jusqu' ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obissent.
 • es genesis 49-10
  No ser quitado el cetro de Jud, Y el legislador de entre sus pis, Hasta que venga Shiloh; Y l se congregarn los pueblos.
 • en (DARBY) Genesis 49-10
  The scepter will not depart from Judah, Nor the lawgiver from between his feet, Until Shiloh come, And to him will be the obedience of peoples.
 • en (DRA) Genesis 49-10
  The sceptre shall not be taken away from Juda, nor a ruler from his thigh, till he come that is to be sent, and he shall be the expectation of nations.
 • en (KJV) Genesis 49-10
  The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
 • en (WEB) Genesis 49-10
  The scepter will not depart from Judah, nor the ruler’s staff from between his feet, until he comes to whom it belongs. To him will the obedience of the peoples be.
 • en (YLT) Genesis 49-10
  The sceptre turneth not aside from Judah, And a lawgiver from between his feet, Till his Seed come; And his [is] the obedience of peoples.
 • en (ASV) Genesis 49-10
  The sceptre shall not depart from Judah, Nor the ruler?s staff from between his feet, Until Shiloh come; And unto him shall the obedience of the peoples be.
 • de 1 Mose 49-10
  Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden noch der Stab des Herrschers von seinen Fen, bis da der Held komme; und demselben werden die Vlker anhangen.
 • dk 1 Mosebog 49-10
  Ikke viger Kongespir fra Juda, ej Herskerstav fra hans Fdder, til han, hvem den tilhrer; kommer, ham skal Folkene lyde.
 • se 1 Mosebok 49-10
  Spiran skall icke vika ifrn Juda, icke hrskarstaven ifrn hans ftter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hrsamma.
 • no 1 Mosebok 49-10
  Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans ftter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.
 • fi 1 Mooseksen 49-10
  Ei siirry valtikka pois Juudalta eik hallitsijansauva hnen polviensa vlist, kunnes tulee hn, jonka se on ja jota kansat tottelevat.
 • hu 1 Mzes 49-10
  Nem mlik el Jdtl a fejedelmi bot, sem a vezri plcza trdei kzl; mg elj Sil, s a npek nki engednek.
 • al Zanafilla 49-10
  Skeptri nuk do t?i hiqet Juds, as bastuni i komandimit nga kmbt e tij, deri sa t vij Shilohu; dhe atij do t?i binden popujt.
 • bg Битие 49-10
  Не ще липсва скиптър от Юда, Нито управителев жезъл отсред нозете му, Докле дойде Сило+; И нему ще се покоряват племената.
 • ua Буття 49-10
  Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде Примиритель, що Йому буде послух народів.
 • ru Бытие 49-10
  Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов.
 • cn 49-10
  圭 必 不 离 犹 大 , 杖 必 不 离 他 两 脚 之 间 , 直 等 细 罗 ( 就 是 赐 平 安 者 ) 来 到 , 万 民 都 必 归 顺 。
 • hb בראשית 49-11
  אֹסְרִ֤י לַגֶּ֨פֶן֙ עִירֹה וְלַשֹּׂרֵקָ֖ה בְּנִ֣י אֲתֹנֹ֑ו כִּבֵּ֤ס בַּיַּ֨יִן֙ לְבֻשֹׁ֔ו וּבְדַם־עֲנָבִ֖ים סוּתֹה
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-11
  δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ· πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ·
 • la genesis 49-11
  ligans ad vineam pullum suum et ad vitem o fili mi asinam suam lavabit vino stolam suam et sanguine uvae pallium suum
 • it Genesi 49-11
  Egli lega alla vite il suo asinello e a scelta vite il figlio della sua asina, lava nel vino la veste e nel sangue dell'uva il manto;
 • fr Gense 49-11
  Il attache la vigne son ne, Et au meilleur cep le petit de son nesse; Il lave dans le vin son vtement, Et dans le sang des raisins son manteau.
 • es genesis 49-11
  Atando la vid su pollino, Y la cepa el hijo de su asna, Lav en el vino su vestido, Y en la sangre de uvas su manto:
 • en (DARBY) Genesis 49-11
  He bindeth his foal to the vine, And his ass's colt to the choice vine; He washeth his dress in wine, And his garment in the blood of grapes.
 • en (DRA) Genesis 49-11
  Tying his foal to the vineyard, and his ass, O my son, to the vine. He shall wash his robe in wine, and his garment in the blood of the grape.
 • en (KJV) Genesis 49-11
  Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
 • en (WEB) Genesis 49-11
  Binding his foal to the vine, his donkey’s colt to the choice vine; he has washed his garments in wine, his robes in the blood of grapes.
 • en (YLT) Genesis 49-11
  Binding to the vine his ass, And to the choice vine the colt of his ass, He hath washed in wine his clothing, And in the blood of grapes his covering;
 • en (ASV) Genesis 49-11
  Binding his foal unto the vine, And his ass?s colt unto the choice vine; He hath washed his garments in wine, And his vesture in the blood of grapes:
 • de 1 Mose 49-11
  Er wird sein Fllen an den Weinstock binden und seiner Eselin Sohn an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel im Weinbeerblut.
 • dk 1 Mosebog 49-11
  Han binder sit sel ved Vinstokken, ved Ranken Asenindens Fole, tvtter i Vin sin Kjortel, sin Kappe i Drueblod,
 • se 1 Mosebok 49-11
  Han binder vid vintrdet sin sna, vid dla rankan sin sninnas fle. Han tvr sina klder i vin, sin mantel i druvors blod.
 • no 1 Mosebok 49-11
  Han binder til vintreet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes fole; han tvetter i vin sitt kldebon og i druers blod sin kjortel.
 • fi 1 Mooseksen 49-11
  Hn sitoo aasinsa viinipuuhun, viinikynnkseen aasinsa varsan; hn huuhtoo vaatteensa viiniss; viittansa rypleen veress.
 • hu 1 Mzes 49-11
  Szlthz kti szamart, s nemes venyighez szamara vemht, ruhjt borban mossa, felltjt a szl vrben.
 • al Zanafilla 49-11
  Ai e lidh gomarin e tij t vogl n pjergull dhe krriin e gomarics s tij n pjergulln m t mir; i lan rrobat e tij n ver dhe mantelin e tij n gjakun e rrushit.
 • bg Битие 49-11
  Като връзва за лозата оселчето си И за отборната лоза жребчето на ослицата си, Ще опере с вино дрехата си, И с кръвта на гроздето облеклото си.
 • ua Буття 49-11
  Він прив'язує до винограду свого молодого осла, а до вибраної виноградини сина ослиці своєї. Він одежу свою буде прати в вині, а шату свою в виноградній крові!
 • ru Бытие 49-11
  Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое;
 • cn 49-11
  犹 大 把 小 驴 拴 在 葡 萄 树 上 , 把 驴 驹 拴 在 美 好 的 葡 萄 树 上 。 他 在 葡 萄 酒 中 洗 了 衣 服 , 在 葡 萄 汁 中 洗 了 袍 褂 。
 • hb בראשית 49-12
  חַכְלִילִ֥י עֵינַ֖יִם מִיָּ֑יִן וּלְבֶן־שִׁנַּ֖יִם מֵחָלָֽב׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-12
  χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου, καὶ λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα.
 • la genesis 49-12
  pulchriores oculi eius vino et dentes lacte candidiores
 • it Genesi 49-12
  lucidi ha gli occhi per il vino e bianchi i denti per il latte.
 • fr Gense 49-12
  Il a les yeux rouges de vin, Et les dents blanches de lait.
 • es genesis 49-12
  Sus ojos bermejos del vino, Y los dientes blancos de la leche.
 • en (DARBY) Genesis 49-12
  The eyes are red with wine, And the teeth [are] white with milk.
 • en (DRA) Genesis 49-12
  His eyes are more beautiful than wine, and his teeth whiter than milk.
 • en (KJV) Genesis 49-12
  His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
 • en (WEB) Genesis 49-12
  His eyes will be red with wine, his teeth white with milk.
 • en (YLT) Genesis 49-12
  Red [are] eyes with wine, And white [are] teeth with milk!
 • en (ASV) Genesis 49-12
  His eyes shall be red with wine, And his teeth white with milk.
 • de 1 Mose 49-12
  Seine Augen sind trbe vom Wein und seine Zhne wei von Milch.
 • dk 1 Mosebog 49-12
  med jnene dunkle af Vin og Tnderne hvide af Mlk!
 • se 1 Mosebok 49-12
  Hans gon ro dunkla av vin och hans tnder vita av mjlk.
 • no 1 Mosebok 49-12
  Dunkle er hans ine av vin, og hvite hans tenner av melk.
 • fi 1 Mooseksen 49-12
  Hnen silmns ovat viinist sameat, hnen hampaansa valkeat maidosta.
 • hu 1 Mzes 49-12
  Bortl veresek szemei, tejtl fehrek fogai.
 • al Zanafilla 49-12
  Ai i ka syt t ndritura nga vera dhe dhmbt e bardha nga qumshti.
 • bg Битие 49-12
  Очите му ще червенеят от вино. И зъбите му ще белеят от мляко.
 • ua Буття 49-12
  Від вина він зробивсь мутноокий, а від молока білозубий.
 • ru Бытие 49-12
  блестящи очи [его] от вина, и белы зубы от молока.
 • cn 49-12
  他 的 眼 睛 必 因 酒 红 润 ; 他 的 牙 齿 必 因 奶 白 亮 。
 • hb בראשית 49-13
  זְבוּלֻ֕ן לְחֹ֥וף יַמִּ֖ים יִשְׁכֹּ֑ן וְהוּא֙ לְחֹ֣וף אֳנִיֹּ֔ות וְיַרְכָתֹ֖ו עַל־צִידֹֽן׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-13
  Ζαβουλων παράλιος κατοικήσει, καὶ αὐτὸς παρ᾽ ὅρμον πλοίων, καὶ παρατενεῖ ἕως Σιδῶνος.
 • la genesis 49-13
  Zabulon in litore maris habitabit et in statione navium pertingens usque ad Sidonem
 • it Genesi 49-13
  Zbulon abiter lungo il lido del mare e sar l'approdo delle navi, con il fianco rivolto a Sidne.
 • fr Gense 49-13
  Zabulon habitera sur la cte des mers, Il sera sur la cte des navires, Et sa limite s'tendra du ct de Sidon.
 • es genesis 49-13
  Zabuln en puertos de mar habitar, Y ser para puerto de navos; Y su trmino hasta Sidn.
 • en (DARBY) Genesis 49-13
  Zebulun will dwell at the shore of the seas; Yea, he will be at the shore of the ships, And his side [toucheth] upon Sidon.
 • en (DRA) Genesis 49-13
  Zabulon shall dwell on the sea shore, and in the road of ships, reaching as far as Sidon.
 • en (KJV) Genesis 49-13
  Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.
 • en (WEB) Genesis 49-13
  “Zebulun will dwell at the haven of the sea. He will be for a haven of ships. His border will be on Sidon.
 • en (YLT) Genesis 49-13
  Zebulun at a haven of the seas doth dwell, And he [is] for a haven of ships; And his side [is] unto Zidon.
 • en (ASV) Genesis 49-13
  Zebulun shall dwell at the haven of the sea; And he shall be for a haven of ships; And his border shall be upon Sidon.
 • de 1 Mose 49-13
  Sebulon wird an der Anfurt des Meeres wohnen und an der Anfurt der Schiffe und reichen an Sidon.
 • dk 1 Mosebog 49-13
  Zebulon har hjemme ved Havets Byst, han bor ved Skibenes Kyst, hans Side er vendt mod Zidon.
 • se 1 Mosebok 49-13
  Sebulon skall bo vid havets strand, vid stranden, dr skeppen ligga; sin sida skall han vnda mot Sidon.
 • no 1 Mosebok 49-13
  Sebulon - ved havets strand skal han bo, ved stranden hvor skibene lander; hans side er vendt mot Sidon.
 • fi 1 Mooseksen 49-13
  Sebulon asuu meren rannalla, laivojen rannikolla, hnen sivunsa on Siidoniin pin.
 • hu 1 Mzes 49-13
  Zebulon a tenger partjig lakozik, azaz a hajk kiktjig s hatrnak szle Czdonig r.
 • al Zanafilla 49-13
  Zabuloni do t banoj n breg t deteve; dhe do t prbj nj vendstrehim pr anijet; kufiri i tij do t zgjatet drejt Sidonit.
 • bg Битие 49-13
  Завулон ще обитава край брега на езерото*, И ще бъде пристанище на кораби; И ще граничи със Сидон.
 • ua Буття 49-13
  Завулон буде мешкать над берегом морським, над берегом тим, де стають кораблі, а границя його до Сидону.
 • ru Бытие 49-13
  Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона.
 • cn 49-13
  西 布 伦 必 住 在 海 口 , 必 成 为 停 船 的 海 口 ; 他 的 境 界 必 延 到 西 顿 。
 • hb בראשית 49-14
  יִשָּׂשכָ֖ר חֲמֹ֣ר גָּ֑רֶם רֹבֵ֖ץ בֵּ֥ין הַֽמִּשְׁפְּתָֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-14
  Ισσαχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων·
 • la genesis 49-14
  Isachar asinus fortis accubans inter terminos
 • it Genesi 49-14
  Issacar un asino robusto, accovacciato tra un doppio recinto.
 • fr Gense 49-14
  Issacar est un ne robuste, Qui se couche dans les tables.
 • es genesis 49-14
  Issachr, asno huesudo Echado entre dos tercios:
 • en (DARBY) Genesis 49-14
  Issachar is a bony ass, Crouching down between two hurdles.
 • en (DRA) Genesis 49-14
  Issachar shall be a strong ass lying down between the borders.
 • en (KJV) Genesis 49-14
  Issachar is a strong ass couching down between two burdens:
 • en (WEB) Genesis 49-14
  “Issachar is a strong donkey, lying down between the saddlebags.
 • en (YLT) Genesis 49-14
  Issacher [is] a strong ass, Crouching between the two folds;
 • en (ASV) Genesis 49-14
  Issachar is a strong ass, Couching down between the sheepfolds:
 • de 1 Mose 49-14
  Isaschar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Hrden.
 • dk 1 Mosebog 49-14
  Issakar, det knoglede sel, der strkker sig mellem Foldene,
 • se 1 Mosebok 49-14
  Isaskar r en stark sna, som ligger i ro i sin inhgnad.
 • no 1 Mosebok 49-14
  Issakar er et sterktbygget asen, som hviler mellem sine hegn.
 • fi 1 Mooseksen 49-14
  Isaskar on luiseva aasi, joka loikoilee karjatarhojen vliss.
 • hu 1 Mzes 49-14
  Izsakhr ers csont szamr, a karmok kzt heversz.
 • al Zanafilla 49-14
  Isakari sht nj gomar i fuqishm, i shtrir npr vath.
 • bg Битие 49-14
  Исахар е як осел, Който се е проснал между кошарите;
 • ua Буття 49-14
  Іссахар то костистий осел, що лежить між кошарами.
 • ru Бытие 49-14
  Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод;
 • cn 49-14
  以 萨 迦 是 个 强 壮 的 驴 , 卧 在 羊 圈 之 中 。
 • hb בראשית 49-15
  וַיַּ֤רְא מְנֻחָה֙ כִּ֣י טֹ֔וב וְאֶת־הָאָ֖רֶץ כִּ֣י נָעֵ֑מָה וַיֵּ֤ט שִׁכְמֹו֙ לִסְבֹּ֔ל וַיְהִ֖י לְמַס־עֹבֵֽד׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-15
  καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλή, καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων, ὑπέθηκεν τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός.
 • la genesis 49-15
  vidit requiem quod esset bona et terram quod optima et subposuit umerum suum ad portandum factusque est tributis serviens
 • it Genesi 49-15
  Ha visto che il luogo di riposo era bello, che il paese era ameno; ha piegato il dorso a portar la soma ed stato ridotto ai lavori forzati.
 • fr Gense 49-15
  Il voit que le lieu o il repose est agrable, Et que la contre est magnifique; Et il courbe son paule sous le fardeau, Il s'assujettit un tribut.
 • es genesis 49-15
  Y vi que el descanso era bueno, Y que la tierra era deleitosa; Y baj su hombro para llevar, Y sirvi en tributo.
 • en (DARBY) Genesis 49-15
  And he saw the rest that it was good, And the land that it was pleasant; And he bowed his shoulder to bear, And was a tributary servant.
 • en (DRA) Genesis 49-15
  He saw rest that it was good: and the land that it was excellent: and he bowed his shoulder to carry, and became a servant under tribute.
 • en (KJV) Genesis 49-15
  And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute.
 • en (WEB) Genesis 49-15
  He saw a resting place, that it was good, the land, that it was pleasant. He bows his shoulder to the burden, and becomes a servant doing forced labor.
 • en (YLT) Genesis 49-15
  And he seeth rest that [it is] good, And the land that [it is] pleasant, And he inclineth his shoulder to bear, And is to tribute a servant.
 • en (ASV) Genesis 49-15
  And he saw a resting-place that it was good, And the land that it was pleasant; And he bowed his shoulder to bear, And became a servant under taskwork.
 • de 1 Mose 49-15
  Und er sah die Ruhe, da sie gut ist, und das Land, da es lustig ist; da hat er seine Schultern geneigt, zu tragen, und ist ein zinsbarer Knecht geworden.
 • dk 1 Mosebog 49-15
  fandt Hvilen sd og Landet lifligt; derfor bjed han Ryg under Byrden og blev en ufri Trl.
 • se 1 Mosebok 49-15
  Och han sg att viloplatsen var god, och att landet var ljuvligt; d bjde han sin rygg under brdor och blev en arbetspliktig tjnare.
 • no 1 Mosebok 49-15
  Og han s at hvilen var god, og at landet var fagert; da bide han sin rygg under byrden og blev en ufri trl.
 • fi 1 Mooseksen 49-15
  Hn huomasi lepopaikkansa suloiseksi ja maan ihanaksi; niin hn taivutti olkansa taakan alle ja joutui tyveroa tekemn.
 • hu 1 Mzes 49-15
  S ltja, hogy j a nyugalom s hogy a fld mily kies: teher al hajtja htt, s robotol szolgv lesz.
 • al Zanafilla 49-15
  Ai e pa q lodhja sht e mir dhe q vendi sht i kndshm; ai prkuli kurrizin pr t mbajtur peshn dhe u b nj shrbtor i puns s detyruar.
 • bg Битие 49-15
  И като видя, че мястото беше добро за почивка, И че страната беше приятна, Подложи плещите си за товар, И стана слуга подчинен.
 • ua Буття 49-15
  І побачив він спокій, що добрий, та землю, що стала приємна, і він нахилив свої плечі, щоб нести, і став працювать на податок.
 • ru Бытие 49-15
  и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна: и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани.
 • cn 49-15
  他 以 安 静 为 佳 , 以 肥 地 为 美 , 便 低 肩 背 重 , 成 为 服 苦 的 仆 人 。
 • hb בראשית 49-16
  דָּ֖ן יָדִ֣ין עַמֹּ֑ו כְּאַחַ֖ד שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-16
  Δαν κρινεῖ τὸν ἑαυτοῦ λαὸν ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν Ισραηλ.
 • la genesis 49-16
  Dan iudicabit populum suum sicut et alia tribus Israhel
 • it Genesi 49-16
  Dan giudicher il suo popolo come ogni altra trib d'Israele.
 • fr Gense 49-16
  Dan jugera son peuple, Comme l'une des tribus d'Isral.
 • es genesis 49-16
  Dan juzgar su pueblo, Como una de las tribus de Israel.
 • en (DARBY) Genesis 49-16
  Dan will judge his people, As another of the tribes of Israel.
 • en (DRA) Genesis 49-16
  Dan shall judge his people like another tribe in Israel.
 • en (KJV) Genesis 49-16
  Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
 • en (WEB) Genesis 49-16
  “Dan will judge his people, as one of the tribes of Israel.
 • en (YLT) Genesis 49-16
  Dan doth judge his people, As one of the tribes of Israel;
 • en (ASV) Genesis 49-16
  Dan shall judge his people, As one of the tribes of Israel.
 • de 1 Mose 49-16
  Dan wird Richter sein in seinem Volk wie ein ander Geschlecht in Israel.
 • dk 1 Mosebog 49-16
  Dan dmmer sit Folk s godt som nogen Israels Stamme.
 • se 1 Mosebok 49-16
  Dan skall skaffa rtt t sitt folk, han svl som ngon av Israels stammar.
 • no 1 Mosebok 49-16
  Dan skal dmme sitt folk, han som de andre Israels stammer.
 • fi 1 Mooseksen 49-16
  Daan hankkii oikeutta kansalleen, hnkin yhten Israelin sukukunnista.
 • hu 1 Mzes 49-16
  Dn tli az npt, mint Izrel akrmelyik nemzetsge.
 • al Zanafilla 49-16
  Dani do ta gjykoj popullin e tij, si nj nga fiset e Izraelit.
 • bg Битие 49-16
  Дан ще съди людете си, Като едно от Израилевите племена.
 • ua Буття 49-16
  Дан буде судить свій народ, як один із Ізраїльських родів.
 • ru Бытие 49-16
  Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля;
 • cn 49-16
  但 必 判 断 他 的 民 , 作 以 色 列 支 派 之 一 。
 • hb בראשית 49-17
  יְהִי־דָן֙ נָחָ֣שׁ עֲלֵי־דֶ֔רֶךְ שְׁפִיפֹ֖ן עֲלֵי־אֹ֑רַח הַנֹּשֵׁךְ֙ עִקְּבֵי־ס֔וּס וַיִּפֹּ֥ל רֹכְבֹ֖ו אָחֹֽור׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-17
  καὶ γενηθήτω Δαν ὄφις ἐφ᾽ ὁδοῦ ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω.
 • la genesis 49-17
  fiat Dan coluber in via cerastes in semita mordens ungulas equi ut cadat ascensor eius retro
 • it Genesi 49-17
  Sia Dan un serpente sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero, che morde i garretti del cavallo e il cavaliere cade all'indietro.
 • fr Gense 49-17
  Dan sera un serpent sur le chemin, Une vipre sur le sentier, Mordant les talons du cheval, Pour que le cavalier tombe la renverse.
 • es genesis 49-17
  Ser Dan serpiente junto al camino, Cerasta junto la senda, Que muerde los talones de los caballos, Y hace caer por detrs al cabalgador de ellos.
 • en (DARBY) Genesis 49-17
  Dan will be a serpent on the way, A horned snake on the path, Which biteth the horse's heels, So that the rider falleth backwards.
 • en (DRA) Genesis 49-17
  Let Dan be a snake in the way, a serpent in the path, that biteth the horse's heels that his rider may fall backward.
 • en (KJV) Genesis 49-17
  Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward.
 • en (WEB) Genesis 49-17
  Dan will be a serpent on the trail, an adder in the path, That bites the horse’s heels, so that his rider falls backward.
 • en (YLT) Genesis 49-17
  Dan is a serpent by the way, An adder by the path, Which is biting the horse's heels, And its rider falleth backward.
 • en (ASV) Genesis 49-17
  Dan shall be a serpent in the way, An adder in the path, That biteth the horse?s heels, So that his rider falleth backward.
 • de 1 Mose 49-17
  Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Ferse beien, da sein Reiter zurckfalle.
 • dk 1 Mosebog 49-17
  Dan blive en Slange ved Vejen, en Giftsnog ved Stien, som bider Hesten i Hlen,s Rytteren styrter bagover!
 • se 1 Mosebok 49-17
  Dan skall vara en orm p vgen, en huggorm p stigen, en som biter hsten i foten, s att ryttaren faller baklnges av.
 • no 1 Mosebok 49-17
  Dan skal vre en slange p veien, en huggorm p stien, som biter hesten i hlene, s rytteren faller bakover.
 • fi 1 Mooseksen 49-17
  Daan on krmeen tiell, on polulla kyyn, joka puree hevosta vuohiseen, niin ett ratsastaja syksyy selin maahan.
 • hu 1 Mzes 49-17
  Dn kgy lesz az ton, szarvaskgy az svnyen, mely a l krmbe harap, hogy lovagja hanyatt esik.
 • al Zanafilla 49-17
  Dani do t jet nj gjarpr n rrug, nj neprk npr shteg, q kafshon thembrat e kalit, kshtu q kalorsi rrzohet s prapthi.
 • bg Битие 49-17
  Дан ще бъде змия на пътя, Ехидна на пътеката, Която хапе петите на коня, Тъй че ездачът му пада назад.
 • ua Буття 49-17
  Дан буде вужем при дорозі, змією отруйливою при шляху, що п'яти коневі кусає, і його верхівець позад себе впаде.
 • ru Бытие 49-17
  Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.
 • cn 49-17
  但 必 作 道 上 的 蛇 , 路 中 的 虺 , 咬 伤 马 蹄 , 使 骑 马 的 坠 落 於 後 。
 • hb בראשית 49-18
  לִֽישׁוּעָתְךָ֖ קִוִּ֥יתִי יְהוָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-18
  τὴν σωτηρίαν περιμένω κυρίου.
 • la genesis 49-18
  salutare tuum expectabo Domine
 • it Genesi 49-18
  Io spero nella tua salvezza, Signore!
 • fr Gense 49-18
  J'espre en ton secours, ternel!
 • es genesis 49-18
  Tu salud esper, oh Jehov.
 • en (DARBY) Genesis 49-18
  I wait for thy salvation, O Jehovah.
 • en (DRA) Genesis 49-18
  I will look for thy salvation, O Lord.
 • en (KJV) Genesis 49-18
  I have waited for thy salvation, O Lord.
 • en (WEB) Genesis 49-18
  I have waited for your salvation, Yahweh.
 • en (YLT) Genesis 49-18
  For Thy salvation I have waited, Jehovah!
 • en (ASV) Genesis 49-18
  I have waited for thy salvation, O Jehovah.
 • de 1 Mose 49-18
  HERR, ich warte auf dein Heil!
 • dk 1 Mosebog 49-18
  P din Frelse bier jeg, Herre!
 • se 1 Mosebok 49-18
  HERRE, jag bidar efter din frlsning!
 • no 1 Mosebok 49-18
  Efter din frelse bier jeg, Herre!
 • fi 1 Mooseksen 49-18
  Sinulta min odotan pelastusta, Herra.
 • hu 1 Mzes 49-18
  Szabadtsodra vrok Uram!
 • al Zanafilla 49-18
  Un pres shptimin tnd, o Zot!
 • bg Битие 49-18
  Твоето спасение чаках, Господи.
 • ua Буття 49-18
  Спасіння від Тебе чекаю, о Господи!
 • ru Бытие 49-18
  На помощь твою надеюсь, Господи!
 • cn 49-18
  耶 和 华 阿 , 我 向 来 等 候 你 的 救 恩 。
 • hb בראשית 49-19
  גָּ֖ד גְּד֣וּד יְגוּדֶ֑נּוּ וְה֖וּא יָגֻ֥ד עָקֵֽב׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-19
  Γαδ, πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν, αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας.
 • la genesis 49-19
  Gad accinctus proeliabitur ante eum et ipse accingetur retrorsum
 • it Genesi 49-19
  Gad, assalito da un'orda, ne attacca la retroguardia.
 • fr Gense 49-19
  Gad sera assailli par des bandes armes, Mais il les assaillira et les poursuivra.
 • es genesis 49-19
  Gad, ejrcito lo acometer; Mas l acometer al fin.
 • en (DARBY) Genesis 49-19
  Gad - troops will rush upon him; But he will rush upon the heel.
 • en (DRA) Genesis 49-19
  Gad, being girded, shall fight before him: and he himself shall be girded backward.
 • en (KJV) Genesis 49-19
  Gad, a troop shall overcome him: but he shall overcome at the last.
 • en (WEB) Genesis 49-19
  “A troop will press on Gad, but he will press on their heel.
 • en (YLT) Genesis 49-19
  Gad! a troop assaulteth him, But he assaulteth last.
 • en (ASV) Genesis 49-19
  Gad, a troop shall press upon him; But he shall press upon their heel.
 • de 1 Mose 49-19
  Gad wird gedrngt werden von Kriegshaufen, er aber drngt sie auf der Ferse.
 • dk 1 Mosebog 49-19
  Gad, p ham gr Krigerskarer Indhug, men han gr Indhug i Hlene p dem.
 • se 1 Mosebok 49-19
  Gad skall trngas av skaror, men sjlv skall han trnga dem p hlarna.
 • no 1 Mosebok 49-19
  Gad - en fiendeflokk hugger inn p ham, men han hugger dem i hlene.
 • fi 1 Mooseksen 49-19
  Gaadia ahdistavat rosvojoukot, mutta hn itse ahdistaa heit heidn kintereilln.
 • hu 1 Mzes 49-19
  Gd! had hborgatja; majd hg annak sarkba.
 • al Zanafilla 49-19
  Nj band grabitsish do t sulmoj Gadin, por edhe ai do t?i sulmoj kmba kmbs.
 • bg Битие 49-19
  Гада ще разбият разбойници; Но и той ще разбие петите им.
 • ua Буття 49-19
  Ґад на нього юрба нападатиме, та він нападе на їх п'яти.
 • ru Бытие 49-19
  Гад, --толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам.
 • cn 49-19
  迦 得 必 被 敌 军 追 逼 , 他 却 要 追 逼 他 们 的 脚 跟 。
 • hb בראשית 49-20
  מֵאָשֵׁ֖ר שְׁמֵנָ֣ה לַחְמֹ֑ו וְה֥וּא יִתֵּ֖ן מַֽעֲדַנֵּי־מֶֽלֶךְ׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-20
  Ασηρ, πίων αὐτοῦ ὁ ἄρτος, καὶ αὐτὸς δώσει τρυφὴν ἄρχουσιν.
 • la genesis 49-20
  Aser pinguis panis eius et praebebit delicias regibus
 • it Genesi 49-20
  Aser, il suo pane pingue: egli fornisce delizie da re.
 • fr Gense 49-20
  Aser produit une nourriture excellente; Il fournira les mets dlicats des rois.
 • es genesis 49-20
  El pan de Aser ser grueso, Y l dar deleites al rey.
 • en (DARBY) Genesis 49-20
  Out of Asher, his bread shall be fat, And he will give royal dainties.
 • en (DRA) Genesis 49-20
  Aser, his bread shall be fat, and he shall yield dainties to kings.
 • en (KJV) Genesis 49-20
  Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.
 • en (WEB) Genesis 49-20
  “Asher’s food will be rich. He will produce royal dainties.
 • en (YLT) Genesis 49-20
  Out of Asher his bread [is] fat; And he giveth dainties of a king.
 • en (ASV) Genesis 49-20
  Out of Asher his bread shall be fat, And he shall yield royal dainties.
 • de 1 Mose 49-20
  Von Asser kommt sein fettes Brot, und er wird den Knigen leckere Speise geben.
 • dk 1 Mosebog 49-20
  Aser, hans Fde er fed, Lkkerier for Konger har han at give.
 • se 1 Mosebok 49-20
  Frn Aser kommer fetma, honom till mat; konungsliga lckerheter har han att giva.
 • no 1 Mosebok 49-20
  Fra Aser kommer fedmen, hans mat, og lekre retter som for konger har han gi.
 • fi 1 Mooseksen 49-20
  Asserista tulee lihavuus, hnen leipns, hn tarjoaa kuninkaan herkkuja.
 • hu 1 Mzes 49-20
  sernek kenyere kvr, kirlyi csemegt szolgltat.
 • al Zanafilla 49-20
  Nga Asheri do t vij buka e shijshme dhe ai do t jap knaqsira reale.
 • bg Битие 49-20
  Хлябът от Асира ще бъде изряден; И той ще доставя царски сладкиши.
 • ua Буття 49-20
  Асир його хліб буде ситий, і він буде давати присмаки царські.
 • ru Бытие 49-20
  Для Асира--слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства.
 • cn 49-20
  亚 设 之 地 必 出 肥 美 的 粮 食 , 且 出 君 王 的 美 味 。
 • hb בראשית 49-21
  נַפְתָּלִ֖י אַיָּלָ֣ה שְׁלֻחָ֑ה הַנֹּתֵ֖ן אִמְרֵי־שָֽׁפֶר׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-21
  Νεφθαλι στέλεχος ἀνειμένον, ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι κάλλος.
 • la genesis 49-21
  Nepthalim cervus emissus et dans eloquia pulchritudinis
 • it Genesi 49-21
  Nftali una cerva slanciata che d bei cerbiatti.
 • fr Gense 49-21
  Nephthali est une biche en libert; Il profre de belles paroles.
 • es genesis 49-21
  Nephtal, sierva dejada, Que dar dichos hermosos.
 • en (DARBY) Genesis 49-21
  Naphtali is a hind let loose; He giveth goodly words.
 • en (DRA) Genesis 49-21
  Nephtali, a hart let loose, and giving words of beauty.
 • en (KJV) Genesis 49-21
  Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words.
 • en (WEB) Genesis 49-21
  “Naphtali is a doe set free, who bears beautiful fawns.
 • en (YLT) Genesis 49-21
  Naphtali [is] a hind sent away, Who is giving beauteous young ones.
 • en (ASV) Genesis 49-21
  Naphtali is a hind let loose: He giveth goodly words.
 • de 1 Mose 49-21
  Naphthali ist ein schneller Hirsch und gibt schne Rede.
 • dk 1 Mosebog 49-21
  Naftali er en lssluppen Hind, han fremfrer yndig Tale.
 • se 1 Mosebok 49-21
  Naftali r en snabb hind; han har skna ord att giva.
 • no 1 Mosebok 49-21
  Naftali er en lekende hind; liflig er ordet han taler.
 • fi 1 Mooseksen 49-21
  Naftali on nopea peura; hn antaa kauniita sanoja.
 • hu 1 Mzes 49-21
  Nafthali, gyorslb szarvas, az beszde kedves.
 • al Zanafilla 49-21
  Neftali sht nj drenushe e ln e lir, ai thot fjal t bukura.
 • bg Битие 49-21
  Нефталим е елен пуснат, Който говори угодни думи.
 • ua Буття 49-21
  Нефталим вільна ланя, він прекрасні слова видає.
 • ru Бытие 49-21
  Неффалим--теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви.
 • cn 49-21
  拿 弗 他 利 是 被 释 放 的 母 鹿 ; 他 出 嘉 美 的 言 语 。
 • hb בראשית 49-22
  בֵּ֤ן פֹּרָת֙ יֹוסֵ֔ף בֵּ֥ן פֹּרָ֖ת עֲלֵי־עָ֑יִן בָּנֹ֕ות צָעֲדָ֖ה עֲלֵי־שֽׁוּר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-22
  Υἱὸς ηὐξημένος Ιωσηφ, υἱὸς ηὐξημένος ζηλωτός, υἱός μου νεώτατος· πρός με ἀνάστρεψον.
 • la genesis 49-22
  filius adcrescens Ioseph filius adcrescens et decorus aspectu filiae discurrerunt super murum
 • it Genesi 49-22
  Germoglio di ceppo fecondo Giuseppe; germoglio di ceppo fecondo presso una fonte, i cui rami si stendono sul muro.
 • fr Gense 49-22
  Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, Le rejeton d'un arbre fertile prs d'une source; Les branches s'lvent au-dessus de la muraille.
 • es genesis 49-22
  Ramo fructfero Jos, Ramo fructfero junto fuente, Cuyos vstagos se extienden sobre el muro.
 • en (DARBY) Genesis 49-22
  Joseph is a fruitful bough; A fruitful bough by a well; [His] branches shoot over the wall.
 • en (DRA) Genesis 49-22
  Joseph is a growing son, a growing son and comely to behold; the daughters run to and fro upon the wall.
 • en (KJV) Genesis 49-22
  Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well; whose branches run over the wall:
 • en (WEB) Genesis 49-22
  “Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine by a spring. His branches run over the wall.
 • en (YLT) Genesis 49-22
  Joseph [is] a fruitful son; A fruitful son by a fountain, Daughters step over the wall;
 • en (ASV) Genesis 49-22
  Joseph is a fruitful bough, A fruitful bough by a fountain; His branches run over the wall.
 • de 1 Mose 49-22
  Joseph wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, da die Zweige emporsteigen ber die Mauer.
 • dk 1 Mosebog 49-22
  Et yppigt Vintr er Josef, et yppigt Vintr ved Kilden, Ranker slynger sig over Muren.
 • se 1 Mosebok 49-22
  Ett ungt frukttrd r Josef, ett ungt frukttrd vid kllan; dess grenar n upp ver muren.
 • no 1 Mosebok 49-22
  Et ungt frukttre er Josef, et ungt frukttre ved kilden; grenene skyter ut over muren.
 • fi 1 Mooseksen 49-22
  Joosef on nuori hedelmpuu, nuori hedelmpuu lhteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.
 • hu 1 Mzes 49-22
  Termkeny fa Jzsef, term g a forrs mellett, gazata meghaladja a kfalat.
 • al Zanafilla 49-22
  Jozefi sht nj deg e nj druri frytdhns; nj deg e nj druri frytdhns q ndodhet pran nj burimi; degt e tij shtrihen mbi murin.
 • bg Битие 49-22
  Иосиф е плодоносна вейка, Плодоносна вейка край извор; Клончетата й се простират по стената.
 • ua Буття 49-22
  Йосип вітка родюча, вітка родючая над джерелом, її віття по муру спинається.
 • ru Бытие 49-22
  Иосиф--отрасль плодоносного [дерева], отрасль плодоносного [дерева] над источником; ветви его простираются над стеною;
 • cn 49-22
  约 瑟 是 多 结 果 子 的 树 枝 , 是 泉 旁 多 结 果 的 枝 子 ; 他 的 枝 条 探 出 墙 外 。
 • hb בראשית 49-23
  וַֽיְמָרֲרֻ֖הוּ וָרֹ֑בּוּ וַֽיִּשְׂטְמֻ֖הוּ בַּעֲלֵ֥י חִצִּֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-23
  εἰς ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν, καὶ ἐνεῖχον αὐτῷ κύριοι τοξευμάτων·
 • la genesis 49-23
  sed exasperaverunt eum et iurgati sunt invideruntque illi habentes iacula
 • it Genesi 49-23
  Lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce.
 • fr Gense 49-23
  Ils l'ont provoqu, ils ont lanc des traits; Les archers l'ont poursuivi de leur haine.
 • es genesis 49-23
  Y causronle amargura, Y asaeteronle, Y aborrecironle los archeros:
 • en (DARBY) Genesis 49-23
  The archers have provoked him, And shot at, and hated him;
 • en (DRA) Genesis 49-23
  But they that held darts provoked him, and quarrelled with him, and envied him.
 • en (KJV) Genesis 49-23
  The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him:
 • en (WEB) Genesis 49-23
  The archers have severely grieved him, shot at him, and persecute him:
 • en (YLT) Genesis 49-23
  And embitter him -- yea, they have striven, Yea, hate him do archers;
 • en (ASV) Genesis 49-23
  The archers have sorely grieved him, And shot at him, and persecuted him:
 • de 1 Mose 49-23
  Und wiewohl ihn die Schtzen erzrnen und wider ihn kriegen und ihn verfolgen,
 • dk 1 Mosebog 49-23
  Bueskytter fejder imod ham, strides med ham, gr Angreb p ham,
 • se 1 Mosebok 49-23
  Bgskyttar oroa honom, de skjuta p honom och anstta honom;
 • no 1 Mosebok 49-23
  Og de egger ham og skyter p ham, de forflger ham - de pileskyttere.
 • fi 1 Mooseksen 49-23
  Jousimiehet htyyttvt hnt, ampuvat ja ahdistavat hnt.
 • hu 1 Mzes 49-23
  Kesertik, lvldzik s ldzik a nyilazk:
 • al Zanafilla 49-23
  Harktart e kan provokuar, i kan hedhur shigjeta, e kan ndjekur;
 • bg Битие 49-23
  Стрелците го огорчиха, И стреляха по него, и преследваха го;
 • ua Буття 49-23
  І огірчили його та з луку стріляли, і зненавиділи були стрільці його.
 • ru Бытие 49-23
  огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы,
 • cn 49-23
  弓 箭 手 将 他 苦 害 , 向 他 射 箭 , 逼 迫 他 。
 • hb בראשית 49-24
  וַתֵּ֤שֶׁב בְּאֵיתָן֙ קַשְׁתֹּ֔ו וַיָּפֹ֖זּוּ זְרֹעֵ֣י יָדָ֑יו מִידֵי֙ אֲבִ֣יר יַעֲקֹ֔ב מִשָּׁ֥ם רֹעֶ֖ה אֶ֥בֶן יִשְׂרָאֵֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-24
  καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν, καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου Ιακωβ, ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσας Ισραηλ·
 • la genesis 49-24
  sedit in forti arcus eius et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manus potentis Iacob inde pastor egressus est lapis Israhel
 • it Genesi 49-24
  Ma rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovon veloci per le mani del Potente di Giacobbe, per il nome del Pastore, Pietra d'Israele.
 • fr Gense 49-24
  Mais son arc est demeur ferme, Et ses mains ont t fortifies Par les mains du Puissant de Jacob: Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Isral.
 • es genesis 49-24
  Mas su arco qued en fortaleza, Y los brazos de sus manos se corroboraron Por las manos del Fuerte de Jacob, (De all el pastor, y la piedra de Israel,)
 • en (DARBY) Genesis 49-24
  But his bow abideth firm, And the arms of his hands are supple By the hands of the Mighty One of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel:
 • en (DRA) Genesis 49-24
  His bow rested upon the strong, and the bands of his arms and his hands were loosed, by the hands of the mighty one of Jacob: thence he came forth a pastor, the stone of Israel.
 • en (KJV) Genesis 49-24
  But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)
 • en (WEB) Genesis 49-24
  But his bow remained strong. The arms of his hands were made strong, by the hands of the Mighty One of Jacob, (from there is the shepherd, the stone of Israel),
 • en (YLT) Genesis 49-24
  And his bow abideth in strength, And strengthened are the arms of his hands By the hands of the Mighty One of Jacob, Whence is a shepherd, a son of Israel.
 • en (ASV) Genesis 49-24
  But his bow abode in strength, And the arms of his hands were made strong, By the hands of the Mighty One of Jacob (From thence is the shepherd, the stone of Israel),
 • de 1 Mose 49-24
  so bleibt doch sein Bogen fest und die Arme seiner Hnde stark durch die Hnde des Mchtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Stein Israels.
 • dk 1 Mosebog 49-24
  men hans Bue er strk, hans Hnders Arme rappe; det kommer fra Jakobs Vldige, fra Hyrden, Israels Klippe,
 • se 1 Mosebok 49-24
  dock frbliver hans bge fast, och hans hnder och armar spnstiga, genom dens hnder, som r den Starke i Jakob, genom honom som r herden, Israels klippa,
 • no 1 Mosebok 49-24
  Men fast str han der med sin bue, og hans hender og armer er raske - ved Jakobs Veldiges hender, fra ham, fra hyrden, Israels klippe,
 • fi 1 Mooseksen 49-24
  Mutta hnen jousensa pysyy lujana, ja hnen ksivartensa ovat notkeat Jaakobin Vkevn avulla, kaitsijan, Israelin kallion,
 • hu 1 Mzes 49-24
  De mereven marad kzve, feszlten keze karjai, Jkb Hatalmasnak keztl, onnan, Izrel psztortl, kszikljtl.
 • al Zanafilla 49-24
  por harku i tij ka mbetur i fort; kraht e tij jan prforcuar nga duart e t Fuqishmit t Jakobit (e atij q sht bariu dhe shkmbi i Izraelit),
 • bg Битие 49-24
  Но лъкът му запази якостта си. И мишците на ръцете му се укрепиха, Чрез ръцете на Силния Яковов, - Отгдето е пастирът, Израилевият камък, -
 • ua Буття 49-24
  Та зостався міцним його лук, і стали пружні рамена його рук, від рук Сильного Якового, звідти Пастир, Твердиня синів Ізраїлевих.
 • ru Бытие 49-24
  но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня Израилева,
 • cn 49-24
  但 他 的 弓 仍 旧 坚 硬 ; 他 的 手 健 壮 敏 捷 。 这 是 因 以 色 列 的 牧 者 , 以 色 列 的 磐 石 ─ 就 是 雅 各 的 大 能 者 。
 • hb בראשית 49-25
  מֵאֵ֨ל אָבִ֜יךָ וְיַעְזְרֶ֗ךָּ וְאֵ֤ת שַׁדַּי֙ וִיבָ֣רְכֶ֔ךָּ בִּרְכֹ֤ת שָׁמַ֨יִם֙ מֵעָ֔ל בִּרְכֹ֥ת תְּהֹ֖ום רֹבֶ֣צֶת תָּ֑חַתבִּרְכֹ֥ת שָׁדַ֖יִם וָרָֽחַם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-25
  παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου, καὶ ἐβοήθησέν σοι ὁ θεὸς ὁ ἐμὸς καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα· ἕνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας,
 • la genesis 49-25
  Deus patris tui erit adiutor tuus et Omnipotens benedicet tibi benedictionibus caeli desuper benedictionibus abyssi iacentis deorsum benedictionibus uberum et vulvae
 • it Genesi 49-25
  Per il Dio di tuo padre - egli ti aiuti! e per il Dio onnipotente - egli ti benedica! Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo, benedizioni delle mammelle e del grembo.
 • fr Gense 49-25
  C'est l'oeuvre du Dieu de ton pre, qui t'aidera; C'est l'oeuvre du Tout puissant, qui te bnira Des bndictions des cieux en haut, Des bndictions des eaux en bas, Des bndictions des mamelles et du sein maternel.
 • es genesis 49-25
  Del Dios de tu padre, el cual te ayudar, Y del Omnipotente, el cual te bendecir Con bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo que est abajo, Con bendiciones del seno y de la matriz.
 • en (DARBY) Genesis 49-25
  From the God of thy father, and he will help thee; And from the Almighty, and he will bless thee - With blessings of heaven from above, With blessings of the deep that lieth under, With blessings of the breast and of the womb.
 • en (DRA) Genesis 49-25
  The God of thy father shall be thy helper, and the Almighty shall bless thee with the blessings of heaven above, with the blessings of the deep that lieth beneath, with the blessings of the breasts and of the womb.
 • en (KJV) Genesis 49-25
  Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:
 • en (WEB) Genesis 49-25
  even by the God of your father, who will help you; by the Almighty, who will bless you, with blessings of heaven above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breasts, and of the womb.
 • en (YLT) Genesis 49-25
  By the God of thy father who helpeth thee, And the Mighty One who blesseth thee, Blessings of the heavens from above, Blessings of the deep lying under, Blessings of breasts and womb; --
 • en (ASV) Genesis 49-25
  Even by the God of thy father, who shall help thee, And by the Almighty, who shall bless thee, With blessings of heaven above, Blessings of the deep that coucheth beneath, Blessings of the breasts, and of the womb.
 • de 1 Mose 49-25
  Von deines Vaters Gott ist dir geholfen, und von dem Allmchtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten liegt, mit Segen der Brste und des Mutterleibes.
 • dk 1 Mosebog 49-25
  fra din Faders Gud han hjlpe dig!Og Gud den Almgtige, han velsigne dig med Himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!
 • se 1 Mosebok 49-25
  genom din faders Gud -- han skall hjlpa dig. genom den Allsmktige -- han skall vlsigna dig med vlsignelser frn himmelen drovan, vlsignelser frn djupet som utbreder sig drnere, vlsignelser frn brst och skte.
 • no 1 Mosebok 49-25
  fra din fars Gud, og han hjelpe dig, fra den Allmektige, og han velsigne dig med velsignelser fra himmelen der oppe, med velsignelser fra dypet der nede, med brysters og morslivs velsignelser!
 • fi 1 Mooseksen 49-25
  issi Jumalan, avulla, joka sinua auttakoon, Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon, antakoon siunauksia taivaasta ylhlt, siunauksia syvyydest alhaalta, siunauksia nisist ja kohdusta.
 • hu 1 Mzes 49-25
  Atyd Istentl, a ki segljen; a mindenhattl, a ki megldjon, az g ldsaival, onnan fellrl, a mlysg ldsaival, mely alant terl, az emlk s anyamh ldsaival.
 • al Zanafilla 49-25
  nga Perndia e atit tnd q do t t ndihmoj dhe nga Shum i Larti q do t t bekoj me bekimet e qiellit nga lart, me bekimet e humners q ndodhet posht, me bekimet e sisve dhe gjirit t nns.
 • bg Битие 49-25
  Чрез Бога на отца ти, Който ще ти помага. И чрез Всесилния, Който ще те благославя. С небесни благословения от горе, С благословения на бездната, която лежи отдолу С благословения на съсците и на утробата.
 • ua Буття 49-25
  Проси ти від Бога, свойого Отця, і Він допоможе тобі, і проси Всемогутнього і Він благословить тебе благословенням небес, що на висоті, благословенням безодні, що долі лежить, благословеннями перс та утроби.
 • ru Бытие 49-25
  от Бога отца твоего, [Который] и да поможет тебе, и от Всемогущего, Который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы,
 • cn 49-25
  你 父 亲 的 神 必 帮 助 你 ; 那 全 能 者 必 将 天 上 所 有 的 福 , 地 里 所 藏 的 福 , 以 及 生 产 乳 养 的 福 , 都 赐 给 你 。
 • hb בראשית 49-26
  בִּרְכֹ֣ת אָבִ֗יךָ גָּֽבְרוּ֙ עַל־בִּרְכֹ֣ת הֹורַ֔י עַֽד־תַּאֲוַ֖ת גִּבְעֹ֣ת עֹולָ֑ם תִּֽהְיֶ֨ין֙ לְרֹ֣אשׁ יֹוסֵ֔ףוּלְקָדְקֹ֖ד נְזִ֥יר אֶחָֽיו׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-26
  εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου· ὑπερίσχυσεν ἐπ᾽ εὐλογίαις ὀρέων μονίμων καὶ ἐπ᾽ εὐλογίαις θινῶν ἀενάων· ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς ὧν ἡγήσατο ἀδελφῶν.
 • la genesis 49-26
  benedictiones patris tui confortatae sunt benedictionibus patrum eius donec veniret desiderium collium aeternorum fiant in capite Ioseph et in vertice nazarei inter fratres suos
 • it Genesi 49-26
  Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle attrattive dei colli eterni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe tra i suoi fratelli!
 • fr Gense 49-26
  Les bndictions de ton pre s'lvent Au-dessus des bndictions de mes pres Jusqu' la cime des collines ternelles: Qu'elles soient sur la tte de Joseph, Sur le sommet de la tte du prince de ses frres!
 • es genesis 49-26
  Las bendiciones de tu padre Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores: Hasta el trmino de los collados eternos Sern sobre la cabeza de Jos, Y sobre la mollera del Nazareo de sus hermanos.
 • en (DARBY) Genesis 49-26
  The blessings of thy father surpass the blessings of my ancestors, Unto the bounds of the everlasting hills: They shall be on the head of Joseph, And on the crown of the head of him that was separated from his brethren.
 • en (DRA) Genesis 49-26
  The blessings of thy father are strengthened with the blessings of his fathers: until the desire of the everlasting hills should come; may they be upon the head of Joseph, and upon the crown of the Nazarite among his brethren.
 • en (KJV) Genesis 49-26
  The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills: they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren.
 • en (WEB) Genesis 49-26
  The blessings of your father have prevailed above the blessings of your ancestors, above the boundaries of the ancient hills. They will be on the head of Joseph, on the crown of the head of him who is separated from his brothers.
 • en (YLT) Genesis 49-26
  Thy father's blessings have been mighty Above the blessings of my progenitors, Unto the limit of the heights age-during They are for the head of Joseph, And for the crown of the one Separate [from] his brethren.
 • en (ASV) Genesis 49-26
  The blessings of thy father Have prevailed above the blessings of my progenitors Unto the utmost bound of the everlasting hills: They shall be on the head of Joseph, And on the crown of the head of him that was separate from his brethren.
 • de 1 Mose 49-26
  Die Segen deines Vaters gehen strker denn die Segen meiner Voreltern, nach Wunsch der Hohen in der Welt, und sollen kommen auf das Haupt Josephs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brdern.
 • dk 1 Mosebog 49-26
  Din Faders Velsignelser overgr de ldgamle Bjerges Velsignelser, de evige Hjes Herlighed. Mtte de komme over Josefs Hoved, over Issen p Fyrsten blandt Brdre!
 • se 1 Mosebok 49-26
  Din faders vlsignelser n hgt, hgre n mina frfders vlsignelser, de n upp till de eviga hjdernas hrlighet. De skola komma ver Josefs huvud, ver dens hjssa, som r en furste bland sina brder.
 • no 1 Mosebok 49-26
  Din fars velsignelser stiger hit op over mine forfedres velsignelser, de nr op til de evige hiders grense; de skal komme over Josefs hode, over hans isse, han som er hvding blandt sine brdre.
 • fi 1 Mooseksen 49-26
  Sinun issi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pn plle, veljiens ruhtinaan plaelle.
 • hu 1 Mzes 49-26
  Atyd ldsai meghaladjk az s hegyek ldsait, az rk halmok kiessgeit. Szlljanak Jzsef fejre, a testvrek kzl kivlasztatottnak koponyjra.
 • al Zanafilla 49-26
  Bekimet e atit tnd ua kalojn bekimeve t t parve t mi, deri n majat e kodrave t prjetshme. Ata do t jen mbi kryet e Jozefit dhe mbi kurorn e atij q u nda nga vllezrit e tij.
 • bg Битие 49-26
  Благословенията на отца ти превишаваха, Благословенията на праотците ми, До високите върхове на вечните планини; Те ще бъдат на Иосифовата глава, И на темето на превъзходния между братята си.
 • ua Буття 49-26
  Благословення батька твого стали сильніші від благословення батьків моїх, аж до пожаданих висот віковічних. Нехай вони будуть на голову Йосипову, на маківку вибраного з-поміж братів своїх!
 • ru Бытие 49-26
  благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных; да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими.
 • cn 49-26
  你 父 亲 所 祝 的 福 , 胜 过 我 祖 先 所 祝 的 福 , 如 永 世 的 山 岭 , 至 极 的 边 界 ; 这 些 福 必 降 在 约 瑟 的 头 上 , 临 到 那 与 弟 兄 迥 别 之 人 的 顶 上 。
 • hb בראשית 49-27
  בִּנְיָמִין֙ זְאֵ֣ב יִטְרָ֔ף בַּבֹּ֖קֶר יֹ֣אכַל עַ֑ד וְלָעֶ֖רֶב יְחַלֵּ֥ק שָׁלָֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-27
  Βενιαμιν λύκος ἅρπαξ· τὸ πρωινὸν ἔδεται ἔτι καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας διαδώσει τροφήν.
 • la genesis 49-27
  Beniamin lupus rapax mane comedet praedam et vespere dividet spolia
 • it Genesi 49-27
  Beniamino un lupo che sbrana: al mattino divora la preda e alla sera spartisce il bottino.
 • fr Gense 49-27
  Benjamin est un loup qui dchire; Le matin, il dvore la proie, Et le soir, il partage le butin.
 • es genesis 49-27
  Benjamn, lobo arrebatador: A la maana comer la presa, Y la tarde repartir los despojos.
 • en (DARBY) Genesis 49-27
  Benjamin - [as] a wolf will he tear to pieces; In the morning he will devour the prey, And in the evening he will divide the booty.
 • en (DRA) Genesis 49-27
  Benjamin a ravenous wolf, in the morning shall eat the prey, and in the evening shall divide the spoil.
 • en (KJV) Genesis 49-27
  Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
 • en (WEB) Genesis 49-27
  “Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he will devour the prey. At evening he will divide the plunder.”
 • en (YLT) Genesis 49-27
  Benjamin! a wolf teareth; In the morning he eateth prey, And at evening he apportioneth spoil.'
 • en (ASV) Genesis 49-27
  Benjamin is a wolf that raveneth: In the morning he shall devour the prey, And at even he shall divide the spoil.
 • de 1 Mose 49-27
  Benjamin ist ein reiender Wolf; des Morgens wird er Raub fressen, und des Abends wird er Beute austeilen.
 • dk 1 Mosebog 49-27
  Benjamin, den rovlystne Ulv, om Morgenen der han Rov, om Aftenen deler han Bytte!"
 • se 1 Mosebok 49-27
  Benjamin r en glupande ulv; om morgonen frtr han rov, och om aftonen utskiftar han byte.
 • no 1 Mosebok 49-27
  Benjamin er en glupende ulv; om morgenen eter han op rov, og om aftenen deler han ut hrfang.
 • fi 1 Mooseksen 49-27
  Benjamin on raatelevainen susi; aamulla hn sy riistaa, ja illalla hn jakaa saalista."
 • hu 1 Mzes 49-27
  Benjmin ragadoz farkas: reggel ragadomnyt eszik, este pedig zskmnyt oszt.
 • al Zanafilla 49-27
  Beniamini sht nj ujk grabitqar; n mngjes ha gjahun dhe n mbrmje ndan pren.
 • bg Битие 49-27
  Вениамин е вълк грабител; Заран ще пояжда лов. А вечер ще дели корист.
 • ua Буття 49-27
  Веніямин хижий вовк: вранці їсть він ловитву, а на вечір розділює здобич.
 • ru Бытие 49-27
  Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу.
 • cn 49-27
  便 雅 悯 是 个 撕 掠 的 狼 , 早 晨 要 吃 他 所 抓 的 , 晚 上 要 分 他 所 夺 的 。
 • hb בראשית 49-28
  כָּל־אֵ֛לֶּה שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֑ר וְ֠זֹאת אֲשֶׁר־דִּבֶּ֨ר לָהֶ֤ם אֲבִיהֶם֙ וַיְבָ֣רֶךְ אֹותָ֔ם אִ֛ישׁאֲשֶׁ֥ר כְּבִרְכָתֹ֖ו בֵּרַ֥ךְ אֹתָֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-28
  Πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα, καὶ ταῦτα ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, ἕκαστον κατὰ τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
 • la genesis 49-28
  omnes hii in tribubus Israhel duodecim haec locutus est eis pater suus benedixitque singulis benedictionibus propriis
 • it Genesi 49-28
  Tutti questi formano le dodici trib d'Israele, questo ci che disse loro il loro padre, quando li ha benedetti; ognuno egli benedisse con una benedizione particolare.
 • fr Gense 49-28
  Ce sont l tous ceux qui forment les douze tribus d'Isral. Et c'est l ce que leur dit leur pre, en les bnissant. Il les bnit, chacun selon sa bndiction.
 • es genesis 49-28
  Todos estos fueron las doce tribus de Israel: y esto fu lo que su padre les dijo, y bendjolos; cada uno por su bendicin los bendijo.
 • en (DARBY) Genesis 49-28
  All these are the twelve tribes of Israel, and this is what their father spoke to them; and he blessed them: every one according to his blessing he blessed them.
 • en (DRA) Genesis 49-28
  All these are the twelve tribes of Israel: these things their father spoke to them, and he blessed every one, with their proper blessings.
 • en (KJV) Genesis 49-28
  All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
 • en (WEB) Genesis 49-28
  All these are the twelve tribes of Israel, and this is what their father spoke to them and blessed them. He blessed everyone according to his blessing.
 • en (YLT) Genesis 49-28
  All these [are] the twelve tribes of Israel, and this [is] that which their father hath spoken unto them, and he blesseth them; each according to his blessing he hath blessed them.
 • en (ASV) Genesis 49-28
  All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
 • de 1 Mose 49-28
  Das sind die zwlf Stmme Israels alle, und das ist's was ihr Vater mit ihnen geredet hat, da er sie segnete, einen jeglichen mit einem besonderen Segen.
 • dk 1 Mosebog 49-28
  Alle disse er Israels Stammer, tolv i Tal, og det var, hvad deres Fader talte til dem, og han velsignede dem, hver isr af dem gav han sin srlige Velsignelse.
 • se 1 Mosebok 49-28
  Alla dessa ro Israels stammar, tolv till antalet, och detta r vad deras fader talade till dem, nr han vlsignade dem; t var och en av dem gav han sin srskilda vlsignelse.
 • no 1 Mosebok 49-28
  Alle disse er Israels stammer, tolv i tallet, og sledes var det deres far talte til dem; han velsignet dem, hver av dem velsignet han med den velsignelse som tilkom ham.
 • fi 1 Mooseksen 49-28
  Nm ovat kaikki Israelin sukukunnat, luvultaan kaksitoista, ja tmn puhui heille heidn isns siunatessaan heidt; hn siunasi jokaisen erikseen erityisell siunauksella.
 • hu 1 Mzes 49-28
  Mind ezek Izrel nemzetsgei, tizenketten, s ez az a mit mondott nkik az atyjok, mikor ket megld; mindeniket tulajdon ldsval ld meg.
 • al Zanafilla 49-28
  Tr kta jan dymbdhjet fiset e Izraelit; dhe pikrisht kt u tha ati i tyre kur i bekoi. I bekoi duke i dhn secilit nj bekim t veant.
 • bg Битие 49-28
  Всички тия са дванадесетте Израилеви племена; и това е, което изговори баща им като ги благослови; всеки благослови според благословението, което му се падаше .
 • ua Буття 49-28
  Оце всі дванадцять племен Ізраїлевих, і те, що говорив їм батько їх. І він поблагословив їх, кожного за благословенням його поблагословив їх.
 • ru Бытие 49-28
  Вот все двенадцать колен Израилевых; и вот что сказал им отец их; и благословил их, и дал им благословение, каждому свое.
 • cn 49-28
  这 一 切 是 以 色 列 的 十 二 支 派 ; 这 也 是 他 们 的 父 亲 对 他 们 所 说 的 话 , 为 他 们 所 祝 的 福 , 都 是 按 着 各 人 的 福 分 为 他 们 祝 福 。
 • hb בראשית 49-29
  וַיְצַ֣ו אֹותָ֗ם וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ אֲנִי֙ נֶאֱסָ֣ף אֶל־עַמִּ֔י קִבְר֥וּ אֹתִ֖י אֶל־אֲבֹתָ֑י אֶל־הַ֨מְּעָרָ֔ה אֲשֶׁ֥רבִּשְׂדֵ֖ה עֶפְרֹ֥ון הַֽחִתִּֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-29
  καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εγὼ προστίθεμαι πρὸς τὸν ἐμὸν λαόν· θάψατέ με μετὰ τῶν πατέρων μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, ὅ ἐστιν ἐν τῷ ἀγρῷ Εφρων τοῦ Χετταίου,
 • la genesis 49-29
  et praecepit eis dicens ego congregor ad populum meum sepelite me cum patribus meis in spelunca duplici quae est in agro Ephron Hetthei
 • it Genesi 49-29
  Poi diede loro quest'ordine: Io sto per essere riunito ai miei antenati: seppellitemi presso i miei padri nella caverna che nel campo di Efron l'Hittita,
 • fr Gense 49-29
  Puis il leur donna cet ordre: Je vais tre recueilli auprs de mon peuple; enterrez-moi avec mes pres, dans la caverne qui est au champ d'phron, le Hthien,
 • es genesis 49-29
  Mandles luego, y djoles: Yo voy ser reunido con mi pueblo: sepultadme con mis padres en la cueva que est en el campo de Ephrn el Hetheo;
 • en (DARBY) Genesis 49-29
  And he charged them, and said to them, I am gathered to my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
 • en (DRA) Genesis 49-29
  And he charged them, saying: I am now going to be gathered to my people: bury me with my fathers in the double cave, which is in the field of Ephron the Hethite,
 • en (KJV) Genesis 49-29
  And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
 • en (WEB) Genesis 49-29
  He instructed them, and said to them, “I am to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
 • en (YLT) Genesis 49-29
  And he commandeth them, and saith unto them, ‘I am being gathered unto my people; bury me by my fathers, at the cave which [is] in the field of Ephron the Hittite;
 • en (ASV) Genesis 49-29
  And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
 • de 1 Mose 49-29
  Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werde versammelt zu meinem Volk; begrabt mich zu meinen Vtern in der Hhle auf dem Acker Ephrons, des Hethiters,
 • dk 1 Mosebog 49-29
  Og han sagde til dem som sin sidste Vilje: "Nu samles jeg til mit Folk; jord mig da hos mine Fdre i Hulen p Hetiten Efrons Mark.
 • se 1 Mosebok 49-29
  Och han bjd dem och sade till dem: Jag skall nu samlas till mitt folk; begraven mig bredvid mina fder, i grottan p hetiten Efrons ker,
 • no 1 Mosebok 49-29
  Og han bd dem og sa til dem: Jeg samles nu til mitt folk; begrav mig hos mine fedre i hulen p hetitten Efrons mark,
 • fi 1 Mooseksen 49-29
  Ja hn kski heit ja sanoi heille: "Minut otetaan pois heimoni tyk; haudatkaa minut isieni viereen, siihen luolaan, joka on heettilisen Efronin vainiolla,
 • hu 1 Mzes 49-29
  s parancsola nkik s monda: n az n npemhez takarttatom, temessetek engem az n atyimhoz, ama barlangba, mely a Khitteus Efron mezejn van.
 • al Zanafilla 49-29
  Pastaj Jakobi i urdhroi duke thn: "Un jam duke u ribashkuar me popullin tim; m varrosni pran etrve t mi n shpelln q ndodhet n arn e Efron Hiteut,
 • bg Битие 49-29
  Още им заръча, като им каза: Аз се прибирам при людете си; погребете ме с бащите ми в пещерата, която е в нивата на хетееца Ефрона.
 • ua Буття 49-29
  І він наказав їм, і промовив до них: Я прилучаюся до своєї рідні... Поховайте мене при батьках моїх у печері, що на полі Ефрона хіттеянина,
 • ru Бытие 49-29
  И заповедал он им и сказал им: я прилагаюсь к народу моему; похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттеянина,
 • cn 49-29
  他 又 嘱 咐 他 们 说 : 我 将 要 归 到 我 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 里 , 你 们 要 将 我 葬 在 赫 人 以 弗 仑 田 间 的 洞 里 , 与 我 祖 我 父 在 一 处 ,
 • hb בראשית 49-30
  בַּמְּעָרָ֞ה אֲשֶׁ֨ר בִּשְׂדֵ֧ה הַמַּכְפֵּלָ֛ה אֲשֶׁ֥ר עַל־פְּנֵי־מַמְרֵ֖א בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן אֲשֶׁר֩ קָנָ֨ה אַבְרָהָ֜םאֶת־הַשָּׂדֶ֗ה מֵאֵ֛ת עֶפְרֹ֥ן הַחִתִּ֖י לַאֲחֻזַּת־קָֽבֶר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-30
  ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ διπλῷ τῷ ἀπέναντι Μαμβρη ἐν τῇ γῇ Χανααν, ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον παρὰ Εφρων τοῦ Χετταίου ἐν κτήσει μνημείου·
 • la genesis 49-30
  contra Mambre in terra Chanaan quam emit Abraham cum agro ab Ephron Hettheo in possessionem sepulchri
 • it Genesi 49-30
  nella caverna che si trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, quella che Abramo acquist con il campo di Efron l'Hittita come propriet sepolcrale.
 • fr Gense 49-30
  dans la caverne du champ de Macpla, vis--vis de Mamr, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a achet d'phron, le Hthien, comme proprit spulcrale.
 • es genesis 49-30
  En la cueva que est en el campo de Macpela, que est delante de Mamre en la tierra de Canan, la cual compr Abraham con el mismo campo de Ephrn el Hetheo, para heredad de sepultura.
 • en (DARBY) Genesis 49-30
  in the cave that is in the field of Machpelah, which is opposite to Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought of Ephron the Hittite along with the field for a possession of a sepulchre.
 • en (DRA) Genesis 49-30
  Over against Mambre in the land of Chanaan, which Abraham bought together with the field of Ephron the Hethite for a possession to bury in.
 • en (KJV) Genesis 49-30
  In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a buryingplace.
 • en (WEB) Genesis 49-30
  in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite as a burial place.
 • en (YLT) Genesis 49-30
  in the cave which [is] in the field of Machpelah, which [is] on the front of Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite for a possession of a burying-place;
 • en (ASV) Genesis 49-30
  in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite for a possession of a burying-place.
 • de 1 Mose 49-30
  in der zwiefachen Hhle, die gegenber Mamre liegt, im Lande Kanaan, die Abraham kaufte samt dem Acker von Ephron, dem Hethiter, zum Erbbegrbnis.
 • dk 1 Mosebog 49-30
  i Hulen p Makpelas Mark over for Mamre i Kana'ans Land. den Mark, som Abraham kbte af Hetiten Efron til Gravsted,
 • se 1 Mosebok 49-30
  i den grotta som ligger p kern i Makpela, gent emot Mamre, i Kanaans land, den ker som Abraham kpte till egen grav av hetiten Efron,
 • no 1 Mosebok 49-30
  i hulen p Makpela-marken, stenfor Mamre i Kana'ans land, den mark som Abraham kjpte av hetitten Efron til eiendoms-gravsted.
 • fi 1 Mooseksen 49-30
  luolaan, joka on Makpelan vainiolla, itn pin Mamresta Kanaanin maassa, jonka vainion Aabraham osti heettiliselt Efronilta perinthaudakseen.
 • hu 1 Mzes 49-30
  Abba a barlangba, mely Kanan fldn Mamr tellenben Makpelahnak mezejn van, melyet megvett brahm a mezvel egytt a Khitteus Efrontl, temetsre val rksgl.
 • al Zanafilla 49-30
  n shpelln q sht n fushn e Makpelahut prball Mamres, n vendin e Kanaanit, at q Abrahami bleu n arn nga Efron Hiteu, si vendvarrim, pron e tij.
 • bg Битие 49-30
  В пещерата, която е в нивата Махпелах, която е срещу Мамврий в Ханаанската земя, която пещера Авраам купи заедно с нивата от хетееца Ефрона за собствено гробище.
 • ua Буття 49-30
  у тій печері, що на полі Махпели, що навпроти Мамре в ханаанській землі, яке поле купив був Авраам від Ефрона хіттеянина на володіння для гробу.
 • ru Бытие 49-30
  в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для погребения;
 • cn 49-30
  就 是 在 迦 南 地 幔 利 前 、 麦 比 拉 田 间 的 洞 ; 那 洞 和 田 是 亚 伯 拉 罕 向 赫 人 以 弗 仑 买 来 为 业 , 作 坟 地 的 。
 • hb בראשית 49-31
  שָׁ֣מָּה קָֽבְר֞וּ אֶת־אַבְרָהָ֗ם וְאֵת֙ שָׂרָ֣ה אִשְׁתֹּ֔ו שָׁ֚מָּה קָבְר֣וּ אֶת־יִצְחָ֔ק וְאֵ֖ת רִבְקָ֣האִשְׁתֹּ֑ו וְשָׁ֥מָּה קָבַ֖רְתִּי אֶת־לֵאָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-31
  ἐκεῖ ἔθαψαν Αβρααμ καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἐκεῖ ἔθαψαν Ισαακ καὶ Ρεβεκκαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔθαψα Λειαν
 • la genesis 49-31
  ibi sepelierunt eum et Sarram uxorem eius ibi sepultus est Isaac cum Rebecca coniuge ibi et Lia condita iacet
 • it Genesi 49-31
  L seppellirono Abramo e Sara sua moglie, l seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie e l seppellii Lia.
 • fr Gense 49-31
  L on a enterr Abraham et Sara, sa femme; l on a enterr Isaac et Rebecca, sa femme; et l j'ai enterr La.
 • es genesis 49-31
  All sepultaron Abraham y Sara su mujer; all sepultaron Isaac y Rebeca su mujer; all tambin sepult yo Lea.
 • en (DARBY) Genesis 49-31
  There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebecca his wife; and there I buried Leah.
 • en (DRA) Genesis 49-31
  There they buried him, and Sara his wife: there was Isaac buried with Rebecca his wife: there also Lia doth lie buried.
 • en (KJV) Genesis 49-31
  There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.
 • en (WEB) Genesis 49-31
  There they buried Abraham and Sarah, his wife. There they buried Isaac and Rebekah, his wife, and there I buried Leah:
 • en (YLT) Genesis 49-31
  (there they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah);
 • en (ASV) Genesis 49-31
  There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah?
 • de 1 Mose 49-31
  Daselbst haben sie Abraham begraben und Sara, sein Weib. Daselbst haben sie auch Isaak begraben und Rebekka, sein Weib. Daselbst habe ich auch Lea begraben,
 • dk 1 Mosebog 49-31
  hvor de jordede Abraham og hans Hustru Sara, hvor de jordede Isak og hans Hustru Rebekka, og hvor jeg jordede Lea.
 • se 1 Mosebok 49-31
  dr de hava begravit Abraham och hans hustru Sara, dr de ock hava begravit Isak och hans hustru Rebecka, och dr jag sjlv har begravit Lea,
 • no 1 Mosebok 49-31
  Der begravde de Abraham og Sara, hans hustru, der begravde de Isak og Rebekka, hans hustru, og der begravde jeg Lea,
 • fi 1 Mooseksen 49-31
  Siihen on haudattu Aabraham ja hnen vaimonsa Saara, siihen on haudattu Iisak ja hnen vaimonsa Rebekka, ja siihen minkin hautasin Leean,
 • hu 1 Mzes 49-31
  Oda temettk el brahmot s Srt az felesgt; oda temettk Izskot s Rebekt az felesgt; s oda temettem el Let is.
 • al Zanafilla 49-31
  Atje u varrosn Abrahami dhe Sara, gruaja e tij, aty u varrosn Isaku dhe Rebeka, e shoqja, dhe aty un varrosa Lean.
 • bg Битие 49-31
  Там погребаха Авраама и жена му Сара; там погребаха Исаака и жена му Ревека; и там погребах аз Лия.
 • ua Буття 49-31
  Там поховано Авраама й жінку його Сарру, там поховали Ісака та його жінку Ревеку, і там поховав я Лію.
 • ru Бытие 49-31
  там похоронили Авраама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и там похоронил я Лию;
 • cn 49-31
  他 们 在 那 里 葬 了 亚 伯 拉 罕 和 他 妻 撒 拉 , 又 在 那 里 葬 了 以 撒 和 他 的 妻 子 利 百 加 ; 我 也 在 那 里 葬 了 利 亚 。
 • hb בראשית 49-32
  מִקְנֵ֧ה הַשָּׂדֶ֛ה וְהַמְּעָרָ֥ה אֲשֶׁר־בֹּ֖ו מֵאֵ֥ת בְּנֵי־חֵֽת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-32
  ἐν κτήσει τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ ὄντος ἐν αὐτῷ παρὰ τῶν υἱῶν Χετ.
 • it Genesi 49-32
  La propriet del campo e della caverna che si trova in esso proveniva dagli Hittiti.
 • fr Gense 49-32
  Le champ et la caverne qui s'y trouve ont t achets des fils de Heth.
 • es genesis 49-32
  La compra del campo y de la cueva que est en l, fu de los hijos de Heth.
 • en (DARBY) Genesis 49-32
  The purchase of the field, and of the cave that is in it, was from the children of Heth.
 • en (DRA) Genesis 49-32
  And when he had ended the commandments, wherewith he instructed his sons, he drew up his feet upon the bed, and died: and he was gathered to his people.
 • en (KJV) Genesis 49-32
  The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth.
 • en (WEB) Genesis 49-32
  the field and the cave that is therein, which was purchased from the children of Heth.”
 • en (YLT) Genesis 49-32
  the purchase of the field and of the cave which [is] in it, [is] from Sons of Heth.'
 • en (ASV) Genesis 49-32
  the field and the cave that is therein, which was purchased from the children of Heth.
 • de 1 Mose 49-32
  in dem Acker und der Hhle, die von den Kindern Heth gekauft ist.
 • dk 1 Mosebog 49-32
  Marken og Hulen derp blev kbt af Hetiterne."
 • se 1 Mosebok 49-32
  p den kern som jmte grottan dr kptes av Hets barn.
 • no 1 Mosebok 49-32
  p den mark og i den hule der som blev kjpt av Hets barn.
 • fi 1 Mooseksen 49-32
  siihen vainioon, joka luolineen on ostettu heettilisilt."
 • hu 1 Mzes 49-32
  Szerzemny e mez s a barlang, mely abban van, a Khth fiaitl.
 • al Zanafilla 49-32
  Ara dhe shpella q ndodhet aty u blen nga bijt e Hethit".
 • bg Битие 49-32
  Нивата и пещерата, която е в нея, бяха купени от хетейците.
 • ua Буття 49-32
  Поле й печера, що на нім, то добуток від синів Хета.
 • ru Бытие 49-32
  это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хеттеевых.
 • cn 49-32
  那 块 田 和 田 间 的 洞 原 是 向 赫 人 买 的 。
 • hb בראשית 49-33
  וַיְכַ֤ל יַעֲקֹב֙ לְצַוֹּ֣ת אֶת־בָּנָ֔יו וַיֶּאֱסֹ֥ף רַגְלָ֖יו אֶל־הַמִּטָּ֑ה וַיִּגְוַ֖ע וַיֵּאָ֥סֶף אֶל־עַמָּֽיו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 49-33
  καὶ κατέπαυσεν Ιακωβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην ἐξέλιπεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
 • la genesis 49-33
  finitisque mandatis quibus filios instruebat collegit pedes suos super lectulum et obiit adpositusque est ad populum suum
 • it Genesi 49-33
  Quando Giacobbe ebbe finito di dare questo ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto e spir e fu riunito ai suoi antenati.
 • fr Gense 49-33
  Lorsque Jacob eut achev de donner ses ordres ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, et fut recueilli auprs de son peuple.
 • es genesis 49-33
  Y como acab Jacob de dar rdenes sus hijos, encogi sus pies en la cama, y espir: y fu reunido con sus padres.
 • en (DARBY) Genesis 49-33
  And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered his feet into the bed, and expired, and was gathered to his peoples.
 • en (DRA) Genesis 49-33
 • en (KJV) Genesis 49-33
  And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.
 • en (WEB) Genesis 49-33
  When Jacob finished charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the spirit, and was gathered to his people.
 • en (YLT) Genesis 49-33
  And Jacob finisheth commanding his sons, and gathereth up his feet unto the bed, and expireth, and is gathered unto his people.
 • en (ASV) Genesis 49-33
  And when Jacob made an end of charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.
 • de 1 Mose 49-33
  Und da Jakob vollendet hatte die Gebote an seine Kinder, tat er seine Fe zusammen aufs Bett und verschied und ward versammelt zu seinem Volk.
 • dk 1 Mosebog 49-33
  Dermed havde Jakob givet sine Snner sin Vilje til Kende, og han strakte sine Fdder ud p Lejet. udndede og samledes til sin Slgt.
 • se 1 Mosebok 49-33
  Nr Jakob hade givit sina sner denna befallning, drog han sina ftter upp i sngen; och han gav upp andan och blev samlad till sina fder.
 • no 1 Mosebok 49-33
  Da Jakob var ferdig med de plegg han vilde gi sine snner, trakk han fttene op i sengen; og han opgav sin nd og blev samlet til sine fedre.
 • fi 1 Mooseksen 49-33
  Kun Jaakob oli antanut mryksens pojilleen, veti hn jalkansa vuoteeseen ja kuoli ja tuli otetuksi heimonsa tyk.
 • hu 1 Mzes 49-33
  s elvgez Jkb a mit fiainak parancsolt s flszed lbait az gyra, s kimlk s az nphez takarttatk.
 • al Zanafilla 49-33
  Kur Jakobi mbaroi s dhni kto urdhra bijve t tij, mblodhi kmbt n shtrat dhe vdiq; dhe u bashkua me popullin e tij.
 • bg Битие 49-33
  А като свърши Яков поръчките към синовете си, притегли нозете си в леглото и издъхна, и се прибра при людете си.
 • ua Буття 49-33
  І закінчив Яків заповіта синам своїм, і втягнув свої ноги до ліжка, та й спочив. І він прилучився до своєї рідні.
 • ru Бытие 49-33
  И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему.
 • cn 49-33
  雅 各 嘱 咐 众 子 已 毕 , 就 把 脚 收 在 床 上 , 气 绝 而 死 , 归 到 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 里 去 了 。
 • <<< List home >>>