Genesis 47

 • hb בראשית 47-1
  וַיָּבֹ֣א יֹוסֵף֮ וַיַּגֵּ֣ד לְפַרְעֹה֒ וַיֹּ֗אמֶר אָבִ֨י וְאַחַ֜י וְצֹאנָ֤ם וּבְקָרָם֙ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר לָהֶ֔ם בָּ֖אוּ מֵאֶ֣רֶץכְּנָ֑עַן וְהִנָּ֖ם בְּאֶ֥רֶץ גֹּֽשֶׁן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-1
  ᾿Ελθὼν δὲ Ιωσηφ ἀπήγγειλεν τῷ Φαραω λέγων ῾Ο πατήρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες αὐτῶν καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ἦλθον ἐκ γῆς Χανααν καὶ ἰδού εἰσιν ἐν γῇ Γεσεμ.
 • la genesis 47-1
  ingressus ergo Ioseph nuntiavit Pharaoni dicens pater meus et fratres oves eorum et armenta et cuncta quae possident venerunt de terra Chanaan et ecce consistunt in terra Gessen
 • it Genesi 47-1
  Giuseppe and ad informare il faraone dicendogli: Mio padre e i miei fratelli con i loro greggi e armenti e con tutti i loro averi sono venuti dal paese di Canaan; eccoli nel paese di Gosen.
 • fr Gense 47-1
  Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit: Mes frres et mon pre sont arrivs du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs boeufs, et tout ce qui leur appartient; et les voici dans le pays de Gosen.
 • es genesis 47-1
  Y JOS vino, hizo saber Faran, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canan, y he aqu, estn en la tierra de Gosn.
 • en (DARBY) Genesis 47-1
  And Joseph came and told Pharaoh and said, My father and my brethren, and their sheep and their cattle, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and behold, they are in the land of Goshen.
 • en (DRA) Genesis 47-1
  Then Joseph went in and told Pharao, saying: My father and brethren, their sheep and their herds, and all that they possess, are come out of the land of Chanaan: and behold they stay in the land of Gessen.
 • en (KJV) Genesis 47-1
  Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.
 • en (WEB) Genesis 47-1
  Then Joseph went in and told Pharaoh, and said, “My father and my brothers, with their flocks, their herds, and all that they own, have come out of the land of Canaan; and behold, they are in the land of Goshen.”
 • en (YLT) Genesis 47-1
  And Joseph cometh, and declareth to Pharaoh, and saith, ‘My father, and my brethren, and their flock, and their herd, and all they have, have come from the land of Canaan, and lo, they [are] in the land of Goshen.'
 • en (ASV) Genesis 47-1
  Then Joseph went in and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.
 • de 1 Mose 47-1
  Da kam Joseph und sagte es Pharao an und sprach: Mein Vater und meine Brder, ihr kleines und groes Vieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Lande Kanaan; und siehe sie sind im Lande Gosen.
 • dk 1 Mosebog 47-1
  S drog Josef hen og meldte det til Farao og sagde: "Min Fader og mine Brdre er kommet fra Kana'ans Land med deres Smkvg og Hornkvg og alt, hvad de ejer, og befinder sig i Gosen."
 • se 1 Mosebok 47-1
  Och Josef kom och berttade fr Farao och sade: Min fader och mina brder hava kommit frn Kanaans land med sina fr och fkreatur och allt vad de ga; och de ro nu i landet Gosen.
 • no 1 Mosebok 47-1
  S kom Josef og meldte dette til Farao og sa: Min far og mine brdre er kommet hit fra Kana'ans land med sitt smfe og storfe og alt det de har; og nu er de i Gosen.
 • fi 1 Mooseksen 47-1
  Ja Joosef meni ja ilmoitti faraolle, sanoen: "Minun isni ja veljeni ovat pikkukarjoineen ja raavaskarjoineen, kaikkine omaisuuksineen, tulleet Kanaanin maasta, ja katso, he ovat Goosenin maakunnassa".
 • hu 1 Mzes 47-1
  Elmne azrt Jzsef s tudtra ad a Faranak, s monda: Az n atym s atymfiai, juhaikkal, barmaikkal s mindenkkel valamijk volt, ide jttek Kanan fldrl; s most Gsen fldn vannak.
 • al Zanafilla 47-1
  Jozefi shkoi, pra, t njoftoj Faraonin dhe i tha: "Ati im dhe vllezrit e mi, me gjith kopet e tyre, t bagtive t imta dhe t trasha dhe me gjithka kan, kan ardhur nga vendi i Kanaanit; dhe ja, tani ndodhen n vendin e Goshenit".
 • bg Битие 47-1
  И тъй, Иосиф влезе при Фараона и му извести, казвайки: Баща ми и братята ми, стадата им и добитъкът им, и всичко що имат дойдоха от Ханаанската земя, и сега са в Гесенската земя.
 • ua Буття 47-1
  І прийшов Йосип, і розповів фараонові та й сказав: Мій батько, і брати мої, і їхні отари, і худоба їх, і все їхнє прибули з ханаанського Краю. І ось вони в країні Ґошен.
 • ru Бытие 47-1
  И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: отец мой и братья мои, с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской; и вот, они в земле Гесем.
 • cn 47-1
  约 瑟 进 去 告 诉 法 老 说 : 我 的 父 亲 和 我 的 弟 兄 带 着 羊 群 牛 群 , 并 一 切 所 有 的 , 从 迦 南 地 来 了 , 如 今 在 歌 珊 地 。
 • hb בראשית 47-2
  וּמִקְצֵ֣ה אֶחָ֔יו לָקַ֖ח חֲמִשָּׁ֣ה אֲנָשִׁ֑ים וַיַּצִּגֵ֖ם לִפְנֵ֥י פַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-2
  ἀπὸ δὲ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ παρέλαβεν πέντε ἄνδρας καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἐναντίον Φαραω.
 • la genesis 47-2
  extremos quoque fratrum suorum quinque viros statuit coram rege
 • it Genesi 47-2
  Intanto prese cinque uomini dal gruppo dei suoi fratelli e li present al faraone.
 • fr Gense 47-2
  Il prit cinq de ses frres, et les prsenta Pharaon.
 • es genesis 47-2
  Y de los postreros de sus hermanos tom cinco varones, y presentlos delante de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-2
  And he took from the whole number of his brethren, five men, and set them before Pharaoh.
 • en (DRA) Genesis 47-2
  Five men also the last of his brethren, he presented before the king:
 • en (KJV) Genesis 47-2
  And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh.
 • en (WEB) Genesis 47-2
  From among his brothers he took five men, and presented them to Pharaoh.
 • en (YLT) Genesis 47-2
  And out of his brethren he hath taken five men, and setteth them before Pharaoh;
 • en (ASV) Genesis 47-2
  And from among his brethren he took five men, and presented them unto Pharaoh.
 • de 1 Mose 47-2
  Und er nahm aus allen seinen Brdern fnf und stellte sie vor Pharao.
 • dk 1 Mosebog 47-2
  Og han tog fem af sine Brdre med sig og forestillede dem for Farao.
 • se 1 Mosebok 47-2
  Och han hade bland sina brder tagit ut fem mn; dem stllde han fram infr Farao.
 • no 1 Mosebok 47-2
  Og av alle sine brdre tok han ut fem og fremstilte dem for Farao.
 • fi 1 Mooseksen 47-2
  Ja hn oli ottanut mukaansa veljiens joukosta viisi miest; ne hn toi faraon eteen.
 • hu 1 Mzes 47-2
  s vn tt az testvrei kzl, s llt ket a Fara el.
 • al Zanafilla 47-2
  Pastaj mori pes nga vllezrit e tij dhe ia paraqiti Faraonit.
 • bg Битие 47-2
  И взе петима от братята си та ги представи на Фараона.
 • ua Буття 47-2
  І взяв він із своїх братів п'ятеро чоловіка, та й поставив їх перед лицем фараоновим.
 • ru Бытие 47-2
  И из братьев своих он взял пять человек и представил их фараону.
 • cn 47-2
  约 瑟 从 他 弟 兄 中 挑 出 五 个 人 来 , 引 他 们 去 见 法 老 。
 • hb בראשית 47-3
  וַיֹּ֧אמֶר פַּרְעֹ֛ה אֶל־אֶחָ֖יו מַה־מַּעֲשֵׂיכֶ֑ם וַיֹּאמְר֣וּ אֶל־פַּרְעֹ֗ה רֹעֵ֥ה צֹאן֙ עֲבָדֶ֔יךָ גַּם־אֲנַ֖חְנוּגַּם־אֲבֹותֵֽינוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-3
  καὶ εἶπεν Φαραω τοῖς ἀδελφοῖς Ιωσηφ Τί τὸ ἔργον ὑμῶν; οἱ δὲ εἶπαν τῷ Φαραω Ποιμένες προβάτων οἱ παῖδές σου, καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν.
 • la genesis 47-3
  quos ille interrogavit quid habetis operis responderunt pastores ovium sumus servi tui et nos et patres nostri
 • it Genesi 47-3
  Il faraone disse ai suoi fratelli: Qual il vostro mestiere?. Essi risposero al faraone: Pastori di greggi sono i tuoi servi, noi e i nostri padri.
 • fr Gense 47-3
  Pharaon leur dit: Quelle est votre occupation? Ils rpondirent Pharaon: Tes serviteurs sont bergers, comme l'taient nos pres.
 • es genesis 47-3
  Y Faran dijo sus hermanos: Cul es vuestro oficio? Y ellos respondieron Faran: Pastores de ovejas son tus siervos, as nosotros como nuestros padres.
 • en (DARBY) Genesis 47-3
  And Pharaoh said to his brethren, What is your occupation? And they said to Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we and our fathers.
 • en (DRA) Genesis 47-3
  And he asked them: What is your occupation? They answered: We thy servants are shepherds, both we, and our fathers.
 • en (KJV) Genesis 47-3
  And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? And they said unto Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we, and also our fathers.
 • en (WEB) Genesis 47-3
  Pharaoh said to his brothers, “What is your occupation?” They said to Pharaoh, “Your servants are shepherds, both we, and our fathers.”
 • en (YLT) Genesis 47-3
  and Pharaoh saith unto his brethren, ‘What [are] your works?' and they say unto Pharaoh, ‘Thy servants [are] feeders of a flock, both we and our fathers;'
 • en (ASV) Genesis 47-3
  And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? And they said unto Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we, and our fathers.
 • de 1 Mose 47-3
  Da sprach Pharao zu seinen Brdern: Was ist eure Nahrung? Sie antworteten: Deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Vter;
 • dk 1 Mosebog 47-3
  Da nu Farao spurgte dem, hvad de var, svarede de: "Dine Trlle er Hyrder ligesom vore Fdre!"
 • se 1 Mosebok 47-3
  D frgade Farao hans brder: Vad r edert yrke? De svarade Farao: Dina tjnare ro frherdar, ssom ock vra fder hava varit.
 • no 1 Mosebok 47-3
  Da sa Farao til hans brdre: Hvad er eders levevei? De svarte Farao: Dine tjenere er fehyrder, vi som vre fedre.
 • fi 1 Mooseksen 47-3
  Niin farao kysyi hnen veljiltns: "Mik on teidn ammattinne?" He vastasivat faraolle: "Me, sinun palvelijasi, olemme paimenia, me niinkuin ismmekin".
 • hu 1 Mzes 47-3
  s monda a Fara a [Jzsef] testvreinek: Mi a ti letmdotok? s mondnak a Faranak: Juhpsztorok a te szolgid, mi is, mint a mi atyink.
 • al Zanafilla 47-3
  Ather Faraoni u tha vllezrve t Jozefit: "Me ?pun merreni?". Ata iu prgjigjn Faraonit: "Shrbtort e tu jan barinj, si ne ashtu dhe etrit tan".
 • bg Битие 47-3
  И Фараон рече на братята му: Що е занятието ви? А те казаха на Фараона: Ние, слугите ти, и бащите ни, сме овчари.
 • ua Буття 47-3
  І сказав фараон до братів його: Яке ваше зайняття? А вони відказали фараонові: Пастухи отари раби твої, і ми, і наші батьки.
 • ru Бытие 47-3
  И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи овец рабы твои, и мы и отцы наши.
 • cn 47-3
  法 老 问 约 瑟 的 弟 兄 说 : 你 们 以 可 事 为 业 ? 他 们 对 法 老 说 : 你 仆 人 是 牧 羊 的 , 连 我 们 的 祖 宗 也 是 牧 羊 的 。
 • hb בראשית 47-4
  וַיֹּאמְר֣וּ אֶל־פַּרְעֹ֗ה לָג֣וּר בָּאָרֶץ֮ בָּאנוּ֒ כִּי־אֵ֣ין מִרְעֶ֗ה לַצֹּאן֙ אֲשֶׁ֣ר לַעֲבָדֶ֔יךָ כִּֽי־כָבֵ֥ד הָרָעָ֖בבְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וְעַתָּ֛ה יֵֽשְׁבוּ־נָ֥א עֲבָדֶ֖יךָ בְּאֶ֥רֶץ גֹּֽשֶׁן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-4
  εἶπαν δὲ τῷ Φαραω Παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν· οὐ γάρ ἐστιν νομὴ τοῖς κτήνεσιν τῶν παίδων σου, ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν· νῦν οὖν κατοικήσομεν οἱ παῖδές σου ἐν γῇ Γεσεμ.
 • la genesis 47-4
  ad peregrinandum in terra tua venimus quoniam non est herba gregibus servorum tuorum ingravescente fame in regione Chanaan petimusque ut esse nos iubeas servos tuos in terra Gessen
 • it Genesi 47-4
  Poi dissero al faraone: Siamo venuti per soggiornare come forestieri nel paese perch non c' pi pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti grave la carestia nel paese di Canaan. E ora lascia che i tuoi servi risiedano nel paese di Gosen!.
 • fr Gense 47-4
  Ils dirent encore Pharaon: Nous sommes venus pour sjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan; permets donc tes serviteurs d'habiter au pays de Gosen.
 • es genesis 47-4
  Dijeron adems Faran: Por morar en esta tierra hemos venido; porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canan: por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosn.
 • en (DARBY) Genesis 47-4
  And they said to Pharaoh, To sojourn in the land are we come; for there is no pasture for the sheep that thy servants have, for the famine is grievous in the land of Canaan; and now, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.
 • en (DRA) Genesis 47-4
  We are come to sojourn in thy land, because there is no grass for the flocks of thy servants, the famine being very grievous in the land of Chanaan: and we pray thee to give orders that we thy servants may be in the land of Gessen.
 • en (KJV) Genesis 47-4
  They said morever unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.
 • en (WEB) Genesis 47-4
  They said to Pharaoh, “We have come to live as foreigners in the land, for there is no pasture for your servants’ flocks. For the famine is severe in the land of Canaan. Now therefore, please let your servants dwell in the land of Goshen.”
 • en (YLT) Genesis 47-4
  and they say unto Pharaoh, ‘To sojourn in the land we have come, for there is no pasture for the flock which thy servants have, for grievous [is] the famine in the land of Canaan; and now, let thy servants, we pray thee, dwell in the land of Goshen.'
 • en (ASV) Genesis 47-4
  And they said unto Pharaoh, To sojourn in the land are we come; for there is no pasture for thy servants? flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.
 • de 1 Mose 47-4
  und sagten weiter zu Pharao: Wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande; denn deine Knechte haben nicht Weide fr ihr Vieh, so hart drckt die Teuerung das Land Kanaan; so la doch nun deine Knechte im Lande Gosen wohnen.
 • dk 1 Mosebog 47-4
  Og de sagde til Farao: "Vi er kommet for at bo som Gster i Landet, thi der er ingen Grsning for dine Trlles Smkvg, da Hungersnden er trykkende i Kana'an, og nu vilde dine Trlle gerne bostte sig i Gosen."
 • se 1 Mosebok 47-4
  Och de sade ytterligare till Farao: Vi hava kommit fr att bo ngon tid hr i landet; ty dina tjnare hade intet bete fr sina fr, eftersom hungersnden r s svr i Kanaans land. S lt nu dina tjnare bo i landet Gosen.
 • no 1 Mosebok 47-4
  S sa de til Farao: Vi er kommet for bo en tid her i landet; for dine tjenere hadde ikke beite for sin buskap, fordi det er en hrd hungersnd i Kana'ans land; la derfor dine tjenere f bo i landet Gosen!
 • fi 1 Mooseksen 47-4
  Ja he sanoivat viel faraolle: "Me olemme tulleet asuaksemme jonkun aikaa tss maassa; sill palvelijoillasi ei ollut laidunta karjalleen, koska kova nlnht on Kanaanin maassa. Suo siis palvelijaisi asettua Goosenin maakuntaan."
 • hu 1 Mzes 47-4
  s mondnak a Faranak: Azrt jttnk, hogy e fldn tartzkodjunk, mert a te szolgid barmainak nincs legelje, mivelhogy elhatalmazott az hsg Kanan fldn: hadd lakjanak azrt most a te szolgid Gsen fldn.
 • al Zanafilla 47-4
  Pastaj i than Faraonit: "Kemi ardhur pr t banuar n kt vend, sepse nuk kishte m kullota pr kopet e shrbtorve t tu, sepse ka zi t madhe n vendin e Kanaanit. Lejona tani q shrbtort e tu t banojn n vendin e Goshenit".
 • bg Битие 47-4
  Рекоха още на Фараона: Дойдохме да поживеем в тая земя, защото няма пасище за стадата на слугите ти, понеже гладът се засили в Ханаанската земя; затова, молим ти се нека живеят слугите ти в Гесенската земя.
 • ua Буття 47-4
  І сказали вони фараонові: Ми прибули, щоб мешкати в краї цім, нема бо паші для отари, що є в рабів твоїх, бо в ханаанському Краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країні Ґошен.
 • ru Бытие 47-4
  И сказали они фараону: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод; итак позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем.
 • cn 47-4
  他 们 又 对 法 老 说 : 迦 南 地 的 饥 荒 甚 大 , 仆 人 的 羊 群 没 有 草 吃 , 所 以 我 们 来 到 这 地 寄 居 。 现 在 求 你 容 仆 人 住 在 歌 珊 地 。
 • hb בראשית 47-5
  וַיֹּ֣אמֶר פַּרְעֹ֔ה אֶל־יֹוסֵ֖ף לֵאמֹ֑ר אָבִ֥יךָ וְאַחֶ֖יךָ בָּ֥אוּ אֵלֶֽיךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-5
  εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσφη Κατοικείτωσαν ἐν γῇ Γεσεμ· εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄνδρες δυνατοί, κατάστησον αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν. ῏Ηλθον δὲ εἰς Αἴγυπτον πρὸς Ιωσηφ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἤκουσεν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου. καὶ εἶπεν Φαραω πρὸς Ιωσηφ λέγων ῾Ο πατήρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἥκασι πρὸς σέ·
 • la genesis 47-5
  dixit itaque rex ad Ioseph pater tuus et fratres tui venerunt ad te
 • it Genesi 47-5
  Allora il faraone disse a Giuseppe: Tuo padre e i tuoi fratelli sono dunque venuti da te.
 • fr Gense 47-5
  Pharaon dit Joseph: Ton pre et tes frres sont venus auprs de toi.
 • es genesis 47-5
  Entonces Faran habl Jos, diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido ti;
 • en (DARBY) Genesis 47-5
  And Pharaoh spoke to Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come to thee.
 • en (DRA) Genesis 47-5
  The king therefore said to Joseph: Thy father and thy brethren are come to thee.
 • en (KJV) Genesis 47-5
  And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee:
 • en (WEB) Genesis 47-5
  Pharaoh spoke to Joseph, saying, “Your father and your brothers have come to you.
 • en (YLT) Genesis 47-5
  And Pharaoh speaketh unto Joseph, saying, ‘Thy father and thy brethren have come unto thee:
 • en (ASV) Genesis 47-5
  And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee:
 • de 1 Mose 47-5
  Pharao sprach zu Joseph: Es ist dein Vater und sind deine Brder, die sind zu dir gekommen;
 • dk 1 Mosebog 47-5
  Da sagde Farao til Josef: "Din Fader og dine Brdre er kommet til dig;
 • se 1 Mosebok 47-5
  D sade Farao till Josef: Din fader och dina brder hava allts nu kommit till dig.
 • no 1 Mosebok 47-5
  Da sa Farao til Josef: Din far og dine brdre er kommet til dig.
 • fi 1 Mooseksen 47-5
  Niin farao sanoi Joosefille: "Issi ja veljesi ovat tulleet sinun luoksesi.
 • hu 1 Mzes 47-5
  s szla a Fara Jzsefnek, mondvn: A te atyd s a te atydfiai jttek te hozzd.
 • al Zanafilla 47-5
  Ather Faraoni ia drejtoi fjaln Jozefit, duke i thn: "Ati yt dhe vllezrit e tu erdhn te ti;
 • bg Битие 47-5
  И Фараон говори на Иосифа, казвайки: Баща ти и братята ти дойдоха при тебе;
 • ua Буття 47-5
  І промовив фараон до Йосипа, говорячи: Батько твій та брати твої прибули до тебе.
 • ru Бытие 47-5
  И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе;
 • cn 47-5
  法 老 对 约 瑟 说 : 你 父 亲 和 你 弟 兄 到 你 这 里 来 了 ,
 • hb בראשית 47-6
  אֶ֤רֶץ מִצְרַ֨יִם֙ לְפָנֶ֣יךָ הִ֔וא בְּמֵיטַ֣ב הָאָ֔רֶץ הֹושֵׁ֥ב אֶת־אָבִ֖יךָ וְאֶת־אַחֶ֑יךָ יֵשְׁבוּ֙ בְּאֶ֣רֶץ גֹּ֔שֶׁןוְאִם־יָדַ֗עְתָּ וְיֶשׁ־בָּם֙ אַנְשֵׁי־חַ֔יִל וְשַׂמְתָּ֛ם שָׂרֵ֥י מִקְנֶ֖ה עַל־אֲשֶׁר־לִֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-6
  ἰδοὺ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐναντίον σού ἐστιν· ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ κατοίκισον τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἀδελφούς σου.
 • la genesis 47-6
  terra Aegypti in conspectu tuo est in optimo loco fac habitare eos et trade eis terram Gessen quod si nosti esse in eis viros industrios constitue illos magistros pecorum meorum
 • it Genesi 47-6
  Ebbene, il paese d'Egitto a tua disposizione: f risiedere tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nel paese di Gosen. Se tu sai che vi sono tra di loro uomini capaci, costituiscili sopra i miei averi in qualit di sovrintendenti al bestiame.
 • fr Gense 47-6
  Le pays d'gypte est devant toi; tablis ton pre et tes frres dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gosen; et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les la tte de mes troupeaux.
 • es genesis 47-6
  La tierra de Egipto delante de ti est; en lo mejor de la tierra haz habitar tu padre y tus hermanos; habiten en la tierra de Gosn; y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mo.
 • en (DARBY) Genesis 47-6
  The land of Egypt is before thee; in the best of the land settle thy father and thy brethren: let them dwell in the land of Goshen. And if thou knowest men of activity among them, then set them as overseers of cattle over what I have.
 • en (DRA) Genesis 47-6
  The land of Egypt is before thee: make them dwell in the best place, and give them the land of Gessen. And if thou knowest that there are industrious men among them, make them rulers over my cattle.
 • en (KJV) Genesis 47-6
  The land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any men of activity among them, then make them rulers over my cattle.
 • en (WEB) Genesis 47-6
  The land of Egypt is before you. Make your father and your brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. If you know any able men among them, then put them in charge of my livestock.”
 • en (YLT) Genesis 47-6
  the land of Egypt is before thee; in the best of the land cause thy father and thy brethren to dwell -- they dwell in the land of Goshen, and if thou hast known, and there are among them men of ability, then thou hast set them heads over the cattle I have.'
 • en (ASV) Genesis 47-6
  the land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and thy brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any able men among them, then make them rulers over my cattle.
 • de 1 Mose 47-6
  das Land gypten steht dir offen, la sie am besten Ort des Landes wohnen, la sie im Lande Gosen wohnen; und so du weit, da Leute unter ihnen sind, die tchtig sind, so setze sie ber mein Vieh.
 • dk 1 Mosebog 47-6
  gypten str til din Rdighed, lad din Fader og dine Brdre bostte sig i den bedste Del af Landet; de kan tage Ophold i Gosens Land; og hvis du ved, at der er dygtige Folk iblandt dem, kan du stte dem til Opsynsmnd over mine Hjorde!"
 • se 1 Mosebok 47-6
  Egyptens land ligger ppet fr dig; i den bsta delen av landet m du lta din fader och dina brder bo. M de bo i landet Gosen, och ifall du vet om ngra bland dem att de ro dugande mn, s stt dessa till uppsyningsmn ver min boskap.
 • no 1 Mosebok 47-6
  Egyptens land ligger pent for dig; la din far og dine brdre bo i den beste del av landet, la dem bo i Gosen! Og dersom du vet at det er dyktige menn iblandt dem, da sett dem til opsynsmenn over min buskap!
 • fi 1 Mooseksen 47-6
  Egyptin maa on avoinna sinun edesssi; sijoita issi ja veljesi maan parhaaseen osaan. Asukoot Goosenin maakunnassa; ja jos tiedt heidn joukossaan olevan kelvollisia miehi, niin aseta heidt minun karjani pllysmiehiksi."
 • hu 1 Mzes 47-6
  gyiptom flde m eltted van; e fld legjobb rszben teleptsd le a te atydat s atydfiait, lakozzanak a Gsen fldn: ha pedig tudod, hogy vannak kzttk arra termett emberek, tedd azokat az n barmaim gondviseliv.
 • al Zanafilla 47-6
  vendi i Egjiptit sht n dispozicionin tnd; bj q ati yt dhe vllezrit e tu t banojn n pjesn m t mir t vendit; le t banojn edhe n vendin e Goshenit. Dhe n qoft se ti di q midis tyre ka njerz t zot, caktoji kryeintendent t bagtis sime".
 • bg Битие 47-6
  Египетската земя е пред тебе; настани баща си и братята си в най-добрата местност от земята; нека живеят в Гесенската земя. И ако знаеш, че някои от тях са способни мъже, постави ги надзиратели над моя добитък.
 • ua Буття 47-6
  Єгипетьський край він перед лицем твоїм. У найліпшім місці цього краю осади батька свого та братів своїх, нехай осядуть у країні Ґошен. А коли знаєш, і між ними є здатні люди, то зроби їх зверхниками моєї череди.
 • ru Бытие 47-6
  земля Египетская пред тобою; на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих; пусть живут они в земле Гесем; и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом.
 • cn 47-6
  埃 及 地 都 在 你 面 前 , 只 管 叫 你 父 亲 和 你 弟 兄 住 在 国 中 最 好 的 地 ; 他 们 可 以 住 在 歌 珊 地 。 你 若 知 道 他 们 中 间 有 甚 麽 能 人 , 就 派 他 们 看 管 我 的 牲 畜 。
 • hb בראשית 47-7
  וַיָּבֵ֤א יֹוסֵף֙ אֶת־יַֽעֲקֹ֣ב אָבִ֔יו וַיַּֽעֲמִדֵ֖הוּ לִפְנֵ֣י פַרְעֹ֑ה וַיְבָ֥רֶךְ יַעֲקֹ֖ב אֶת־פַּרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-7
  εἰσήγαγεν δὲ Ιωσηφ Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Φαραω, καὶ εὐλόγησεν Ιακωβ τὸν Φαραω.
 • la genesis 47-7
  post haec introduxit Ioseph patrem suum ad regem et statuit eum coram eo qui benedicens illi
 • it Genesi 47-7
  Poi Giuseppe introdusse Giacobbe, suo padre, e lo present al faraone e Giacobbe benedisse il faraone.
 • fr Gense 47-7
  Joseph fit venir Jacob, son pre, et le prsenta Pharaon. Et Jacob bnit Pharaon.
 • es genesis 47-7
  Y Jos introdujo su padre, y presentlo delante de Faran; y Jacob bendijo Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-7
  And Joseph brought Jacob his father, and set him before Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh.
 • en (DRA) Genesis 47-7
  After this Joseph brought in his father to the king, and presented him before him: and he blessed him.
 • en (KJV) Genesis 47-7
  And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh: and Jacob blessed Pharaoh.
 • en (WEB) Genesis 47-7
  Joseph brought in Jacob, his father, and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh.
 • en (YLT) Genesis 47-7
  And Joseph bringeth in Jacob his father, and causeth him to stand before Pharaoh; and Jacob blesseth Pharaoh.
 • en (ASV) Genesis 47-7
  And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh: and Jacob blessed Pharaoh.
 • de 1 Mose 47-7
  Joseph brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor Pharao. Und Jakob segnete den Pharao.
 • dk 1 Mosebog 47-7
  Da hentede Josef sin Fader Jakob og forestillede ham for Farao, og Jakob velsignede Farao.
 • se 1 Mosebok 47-7
  Sedan hmtade Josef sin fader Jakob och frde honom fram infr Farao, och Jakob hlsade Farao.
 • no 1 Mosebok 47-7
  Og Josef frte Jakob, sin far, inn og fremstilte ham for Farao; og Jakob velsignet Farao.
 • fi 1 Mooseksen 47-7
  Senjlkeen Joosef toi isns Jaakobin sisn ja esitti hnet faraolle. Ja Jaakob toivotti faraolle siunausta.
 • hu 1 Mzes 47-7
  Beviv Jzsef Jkbot is az atyjt, s llt t a Fara el. s ksznt Jkb a Farat.
 • al Zanafilla 47-7
  Pastaj Jozefi e oi Jakobin, atin e tij, te Faraoni dhe ia paraqiti. Dhe Jakobi bekoi Faraonin.
 • bg Битие 47-7
  След това Иосиф въведе баща си Якова и го представи на Фараона; и Яков благослови Фараона.
 • ua Буття 47-7
  І привів Йосип батька свого Якова, та й поставив його перед лицем фараоновим. І Яків поблагословив фараона.
 • ru Бытие 47-7
  И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону; и благословил Иаков фараона.
 • cn 47-7
  约 瑟 领 他 父 亲 雅 各 进 到 法 老 面 前 , 雅 各 就 给 法 老 祝 福 。
 • hb בראשית 47-8
  וַיֹּ֥אמֶר פַּרְעֹ֖ה אֶֽל־יַעֲקֹ֑ב כַּמָּ֕ה יְמֵ֖י שְׁנֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-8
  εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιακωβ Πόσα ἔτη ἡμερῶν τῆς ζωῆς σου;
 • la genesis 47-8
  et interrogatus ab eo quot sunt dies annorum vitae tuae
 • it Genesi 47-8
  Il faraone domand a Giacobbe: Quanti anni hai?.
 • fr Gense 47-8
  Pharaon dit Jacob: Quel est le nombre de jours des annes de ta vie?
 • es genesis 47-8
  Y dijo Faran Jacob: Cuntos son los das de los aos de tu vida?
 • en (DARBY) Genesis 47-8
  And Pharaoh said to Jacob, How many are the days of the years of thy life?
 • en (DRA) Genesis 47-8
  And being asked by him: How many are the days of the years of thy life?
 • en (KJV) Genesis 47-8
  And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
 • en (WEB) Genesis 47-8
  Pharaoh said to Jacob, “How many are the days of the years of your life?”
 • en (YLT) Genesis 47-8
  And Pharaoh saith unto Jacob, ‘How many [are] the days of the years of thy life?'
 • en (ASV) Genesis 47-8
  And Pharaoh said unto Jacob, How many are the days of the years of thy life?
 • de 1 Mose 47-8
  Pharao aber fragte Jakob: Wie alt bist du?
 • dk 1 Mosebog 47-8
  Farao spurgte Jakob: "Hvor mange er dine Lever?"
 • se 1 Mosebok 47-8
  Men Farao frgade Jakob: Huru hg r din lder?
 • no 1 Mosebok 47-8
  Og Farao spurte Jakob: Hvor mange er dine lever?
 • fi 1 Mooseksen 47-8
  Niin farao kysyi Jaakobilta: "Kuinka monta ikvuotta sinulla on?"
 • hu 1 Mzes 47-8
  s monda a Fara Jkbnak: Hny esztends vagy?
 • al Zanafilla 47-8
  Ather Faraoni i tha Jakobit: "Sa vjet ke q jeton?".
 • bg Битие 47-8
  И Фараон рече на Якова: Колко е числото* на годините на живота ти?
 • ua Буття 47-8
  І промовив фараон до Якова: Скільки днів часу життя твого?
 • ru Бытие 47-8
  Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей?
 • cn 47-8
  法 老 问 雅 各 说 : 你 平 生 的 年 日 是 多 少 呢 ?
 • hb בראשית 47-9
  וַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י מְגוּרַ֔י שְׁלֹשִׁ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָ֑ה מְעַ֣ט וְרָעִ֗ים הָיוּ֙ יְמֵי֙ שְׁנֵ֣יחַיַּ֔י וְלֹ֣א הִשִּׂ֗יגוּ אֶת־יְמֵי֙ שְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י אֲבֹתַ֔י בִּימֵ֖י מְגוּרֵיהֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-9
  καὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ Φαραω Αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, ἃς παροικῶ, ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη· μικραὶ καὶ πονηραὶ γεγόνασιν αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, οὐκ ἀφίκοντο εἰς τὰς ἡμέρας τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς τῶν πατέρων μου, ἃς ἡμέρας παρῴκησαν.
 • la genesis 47-9
  respondit dies peregrinationis vitae meae centum triginta annorum sunt parvi et mali et non pervenerunt usque ad dies patrum meorum quibus peregrinati sunt
 • it Genesi 47-9
  Giacobbe rispose al faraone: Centotrenta di vita errabonda, pochi e tristi sono stati gli anni della mia vita e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri, al tempo della loro vita nomade.
 • fr Gense 47-9
  Jacob rpondit Pharaon: Les jours des annes de mon plerinage sont de cent trente ans. Les jours des annes de ma vie ont t peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des annes de la vie de mes pres durant leur plerinage.
 • es genesis 47-9
  Y Jacob respondi Faran: Los das de los aos de mi peregrinacin son ciento treinta aos; pocos y malos han sido los das de los aos de mi vida, y no han llegado los das de los aos de la vida de mis padres en los das de su peregrinacin.
 • en (DARBY) Genesis 47-9
  And Jacob said to Pharaoh, The days of the years of my sojourning are a hundred and thirty years. Few and evil have been the days of the years of my life, and they do not attain to the days of the years of the life of my fathers, in the days of their sojourning.
 • en (DRA) Genesis 47-9
  He answered: The days of my pilgrimage are a hundred and thirty years, few, and evil, and they are not come up to the days of the pilgrimage of my fathers.
 • en (KJV) Genesis 47-9
  And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are an hundred and thirty years: few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.
 • en (WEB) Genesis 47-9
  Jacob said to Pharaoh, “The days of the years of my pilgrimage are one hundred thirty years. Few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.”
 • en (YLT) Genesis 47-9
  And Jacob saith unto Pharaoh, ‘The days of the years of my sojournings [are] an hundred and thirty years; few and evil have been the days of the years of my life, and they have not reached the days of the years of the life of my fathers, in the days of their sojournings.'
 • en (ASV) Genesis 47-9
  And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are a hundred and thirty years: few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.
 • de 1 Mose 47-9
  Jakob sprach: Die Zeit meiner Wallfahrt ist hundertdreiig Jahre; wenig und bse ist die Zeit meines Lebens und langt nicht an die Zeit meiner Vter in ihrer Wallfahrt.
 • dk 1 Mosebog 47-9
  Jakob svarede ham: "Min Udlndigheds r er 130 r; f og onde var mine Lever, og ikke nr de op til mine Fdres r i deres Udlndigheds Tid."
 • se 1 Mosebok 47-9
  Jakob svarade Farao: Min vandringstid har varat ett hundra trettio r. F och onda hava mina levnadsr varit, de n icke upp till antalet av mina fders levnadsr under deras vandringstid.
 • no 1 Mosebok 47-9
  Jakob svarte Farao: Min utlendighets r er hundre og tretti r; f og onde har mine lever vrt, og de har ikke ndd mine fedres lever i deres utlendighets tid.
 • fi 1 Mooseksen 47-9
  Jaakob vastasi faraolle: "Minun vaellusaikani on kestnyt sata kolmekymment vuotta. Vht ja pahat ovat olleet minun elinvuosieni pivt eivtk ole saavuttaneet sit elinvuosien mr, mik isillni oli vaelluksensa aikana."
 • hu 1 Mzes 47-9
  Monda pedig Jkb a Faranak: Az n bujdossom esztendeinek napjai szz harmincz esztend; kevesek s nyomorsgosak voltak az n letem esztendeinek napjai, s nem rtk el az n atyim lete esztendeinek napjait, a meddig k bujdostak.
 • al Zanafilla 47-9
  Jakobi iu prgjegj Faraonit: "Vitet e shtegtimit tim jan njqind e tridhjet; vitet e jets sime kan qen t pakta dhe t kqija, dhe nuk e kan arritur numrin e viteve t jets s etrve t mi, n ditt e shtegtimit t tyre".
 • bg Битие 47-9
  И Яков каза на Фараона: Числото на годините на пришелствуването ми е сто и тридесет години; малко и зло е било числото на годините на живота ми, и не достигна до числото на годините на живота на бащите ми, във времето на тяхното пришелствуване.
 • ua Буття 47-9
  А Яків сказав до фараона: Днів часу мандрівки моєї сто й тридцять літ. Короткі та лихі були дні часу життя мого, і не досягли вони днів часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхньої.
 • ru Бытие 47-9
  Иаков сказал фараону: дней странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их.
 • cn 47-9
  雅 各 对 法 老 说 : 我 寄 居 在 世 的 年 日 是 一 百 三 十 岁 , 我 平 生 的 年 日 又 少 又 苦 , 不 及 我 列 祖 早 在 世 寄 居 的 年 日 。
 • hb בראשית 47-10
  וַיְבָ֥רֶךְ יַעֲקֹ֖ב אֶת־פַּרְעֹ֑ה וַיֵּצֵ֖א מִלִּפְנֵ֥י פַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-10
  καὶ εὐλογήσας Ιακωβ τὸν Φαραω ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ.
 • la genesis 47-10
  et benedicto rege egressus est foras
 • it Genesi 47-10
  Poi Giacobbe benedisse il faraone e si allontan dal faraone.
 • fr Gense 47-10
  Jacob bnit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon.
 • es genesis 47-10
  Y Jacob bendijo Faran, y salise de delante de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-10
  And Jacob blessed Pharaoh, and went out from Pharaoh.
 • en (DRA) Genesis 47-10
  And blessing the king, he went out.
 • en (KJV) Genesis 47-10
  And Jacob blessed Pharaoh, and went out from before Pharaoh.
 • en (WEB) Genesis 47-10
  Jacob blessed Pharaoh, and went out from the presence of Pharaoh.
 • en (YLT) Genesis 47-10
  And Jacob blesseth Pharaoh, and goeth out from before Pharaoh.
 • en (ASV) Genesis 47-10
  And Jacob blessed Pharaoh, and went out from the presence of Pharaoh.
 • de 1 Mose 47-10
  Und Jakob segnete den Pharao und ging heraus von ihm.
 • dk 1 Mosebog 47-10
  Derp velsignede Jakob Farao og gik bort fra ham.
 • se 1 Mosebok 47-10
  Och Jakob tog avsked av Farao och gick ut ifrn honom.
 • no 1 Mosebok 47-10
  Og Jakob velsignet Farao, og s gikk han ut fra Farao.
 • fi 1 Mooseksen 47-10
  Ja Jaakob toivotti faraolle siunausta ja lhti hnen luotaan.
 • hu 1 Mzes 47-10
  s megld Jkb a Farat, s kimne a Fara ell.
 • al Zanafilla 47-10
  Jakobi e bekoi prsri Faraonin dhe u largua nga prania e Faraonit.
 • bg Битие 47-10
  И като благослови Фараона, Яков излезе от Фараоновото присъствие.
 • ua Буття 47-10
  І Яків поблагословив фараона, та й вийшов від обличчя фараонового.
 • ru Бытие 47-10
  И благословил фараона Иаков и вышел от фараона.
 • cn 47-10
  雅 各 又 给 法 老 祝 福 , 就 从 法 老 面 前 出 去 了 。
 • hb בראשית 47-11
  וַיֹּושֵׁ֣ב יֹוסֵף֮ אֶת־אָבִ֣יו וְאֶת־אֶחָיו֒ וַיִּתֵּ֨ן לָהֶ֤ם אֲחֻזָּה֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּמֵיטַ֥ב הָאָ֖רֶץבְּאֶ֣רֶץ רַעְמְסֵ֑ס כַּאֲשֶׁ֖ר צִוָּ֥ה פַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-11
  καὶ κατῴκισεν Ιωσηφ τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς κατάσχεσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ ἐν γῇ Ραμεσση, καθὰ προσέταξεν Φαραω.
 • la genesis 47-11
  Ioseph vero patri et fratribus suis dedit possessionem in Aegypto in optimo loco terrae solo Ramesses ut praeceperat Pharao
 • it Genesi 47-11
  Giuseppe fece risiedere suo padre e i suoi fratelli e diede loro una propriet nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come aveva comandato il faraone.
 • fr Gense 47-11
  Joseph tablit son pre et ses frres, et leur donna une proprit dans le pays d'gypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contre de Ramss, comme Pharaon l'avait ordonn.
 • es genesis 47-11
  As Jos hizo habitar su padre y sus hermanos, y diles posesin en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses como mand Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-11
  And Joseph settled his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
 • en (DRA) Genesis 47-11
  But Joseph gave a possession to his father and his brethren in Egypt, in the best place of the land, in Ramesses, as Pharao had commanded.
 • en (KJV) Genesis 47-11
  And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
 • en (WEB) Genesis 47-11
  Joseph placed his father and his brothers, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
 • en (YLT) Genesis 47-11
  And Joseph settleth his father and his brethren, and giveth to them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh commanded;
 • en (ASV) Genesis 47-11
  And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
 • de 1 Mose 47-11
  Aber Joseph schaffte seinem Vater und seinen Brdern Wohnung und gab ihnen Besitz in gyptenland, am besten Ort des Landes, im Lande Raemses, wie Pharao geboten hatte.
 • dk 1 Mosebog 47-11
  Men Josef lod sin Fader og sine Brdre bostte sig og gav dem Jordegods i gypten, i den bedste Del af Landet, i Landet Rameses, som Farao havde befalet.
 • se 1 Mosebok 47-11
  Men Josef lt sin fader och sina brder bo i Egyptens land och gav dem besittning dr, i den bsta delen av landet, i landet Rameses, ssom Farao hade bjudit.
 • no 1 Mosebok 47-11
  Og Josef lot sin far og sine brdre bosette sig og gav dem eiendom i Egyptens land, i den beste del av landet, i landet Ra'amses, sledes som Farao hadde plagt ham.
 • fi 1 Mooseksen 47-11
  Ja Joosef sijoitti isns ja veljens Egyptin maahan ja antoi heille maaomaisuutta maan parhaasta osasta, Ramseksen maakunnasta, niinkuin farao oli hnen kskenyt tehd.
 • hu 1 Mzes 47-11
  Megtelept teht Jzsef az atyjt s atyjafiait, s ada nkik birtokot gyiptom fldn, annak a fldnek legjobb rszben a Rameszesz fldn; a mint megparancsolta vala a Fara.
 • al Zanafilla 47-11
  Kshtu Jozefi vendosi atin e tij dhe vllezrit e tij dhe u dha atyre nj pron n vendin e Egjiptit, n pjesn m t mir t vendit, n krahinn e Ramsesit, ashtu si kishte urdhruar Faraoni.
 • bg Битие 47-11
  Тогава Иосиф настани баща си и братята си,като им даде имот в Египетската земя, в най-добрата местност от земята в Рамесийската земя, според както заповяда Фараон.
 • ua Буття 47-11
  І осадив Йосип батька свого та братів своїх, і дав їм володіння в єгипетській країні, у найкращім місці цієї землі у країні Рамесес, як наказав був фараон.
 • ru Бытие 47-11
  И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле Египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон.
 • cn 47-11
  约 瑟 遵 着 法 老 的 命 , 把 埃 及 国 最 好 的 地 , 就 是 兰 塞 境 内 的 地 , 给 他 父 亲 和 弟 兄 居 住 , 作 为 产 业 。
 • hb בראשית 47-12
  וַיְכַלְכֵּ֤ל יֹוסֵף֙ אֶת־אָבִ֣יו וְאֶת־אֶחָ֔יו וְאֵ֖ת כָּל־בֵּ֣ית אָבִ֑יו לֶ֖חֶם לְפִ֥י הַטָּֽף׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-12
  καὶ ἐσιτομέτρει Ιωσηφ τῷ πατρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ σῖτον κατὰ σῶμα.
 • la genesis 47-12
  et alebat eos omnemque domum patris sui praebens cibaria singulis
 • it Genesi 47-12
  Giuseppe diede il sostentamento al padre, ai fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, fornendo pane secondo il numero dei bambini.
 • fr Gense 47-12
  Joseph fournit du pain son pre et ses frres, et toute la famille de son pre, selon le nombre des enfants.
 • es genesis 47-12
  Y alimentaba Jos su padre y sus hermanos, y toda la casa de su padre, de pan, hasta la boca del nio.
 • en (DARBY) Genesis 47-12
  And Joseph maintained his father, and his brethren, and all his father's household, with bread, according to the number of the little ones.
 • en (DRA) Genesis 47-12
  And he nourished them, and all his father's house, allowing food to every one.
 • en (KJV) Genesis 47-12
  And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father's household, with bread, according to their families.
 • en (WEB) Genesis 47-12
  Joseph nourished his father, his brothers, and all of his father’s household, with bread, according to their families.
 • en (YLT) Genesis 47-12
  and Joseph nourisheth his father, and his brethren, and all the house of his father [with] bread, according to the mouth of the infants.
 • en (ASV) Genesis 47-12
  And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father?s household, with bread, according to their families.
 • de 1 Mose 47-12
  Und er versorgte seinen Vater und seine Brder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einen jeglichen, nachdem er Kinder hatte.
 • dk 1 Mosebog 47-12
  Og Josef forsrgede sin Fader og sine Brdre og hele sin Faders Hus med Brd efter Brnenes Tal.
 • se 1 Mosebok 47-12
  Och Josef frsrjde sin fader och sina brder och hela sin faders hus, och gav var och en underhll efter antalet av hans barn.
 • no 1 Mosebok 47-12
  Og Josef forsrget sin far og sine brdre og hele sin fars hus med brd efter barnas tall.
 • fi 1 Mooseksen 47-12
  Ja Joosef eltti isns ja veljins ja koko isns perhett antamalla jokaiselle elatusta vaimojen ja lasten luvun mukaan.
 • hu 1 Mzes 47-12
  s elltja vala Jzsef az atyjt s atyjafiait, s az atyjnak egsz hzanpt kenyrrel, gyermekeik szmhoz kpest.
 • al Zanafilla 47-12
  Dhe Jozefi e mbajti me buk t atin, t vllezrit dhe tr familjen e t atit duke i furnizuar sipas numrit t bijve.
 • bg Битие 47-12
  И Иосиф хранеше баща си, братята си и целия си бащин дом с хляб, според големината на челядите им.
 • ua Буття 47-12
  І постачав Йосип хліб для батька свого й братів своїх, та для всього дому свого батька відповідно до числа дітей.
 • ru Бытие 47-12
  И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства.
 • cn 47-12
  约 瑟 用 粮 食 奉 养 他 父 亲 和 他 弟 兄 , 并 他 父 亲 全 家 的 眷 属 , 都 是 照 各 家 的 人 口 奉 养 他 们 。
 • hb בראשית 47-13
  וְלֶ֤חֶם אֵין֙ בְּכָל־הָאָ֔רֶץ כִּֽי־כָבֵ֥ד הָרָעָ֖ב מְאֹ֑ד וַתֵּ֜לַהּ אֶ֤רֶץ מִצְרַ֨יִם֙ וְאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן מִפְּנֵ֖יהָרָעָֽב׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-13
  Σῖτος δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς σφόδρα· ἐξέλιπεν δὲ ἡ γῆ Αἰγύπτου καὶ ἡ γῆ Χανααν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ.
 • la genesis 47-13
  in toto enim orbe panis deerat et oppresserat fames terram maxime Aegypti et Chanaan
 • it Genesi 47-13
  Ora non c'era pane in tutto il paese, perch la carestia era molto grave: il paese d'Egitto e il paese di Canaan languivano per la carestia.
 • fr Gense 47-13
  Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine tait trs grande; le pays d'gypte et le pays de Canaan languissaient, cause de la famine.
 • es genesis 47-13
  Y no haba pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave; por lo que desfalleci de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canan.
 • en (DARBY) Genesis 47-13
  And there was no bread in all the land; for the famine was very grievous; and the land of Egypt and the land of Canaan were exhausted through the famine.
 • en (DRA) Genesis 47-13
  For in the whole world there was want of bread, and a famine had oppressed the land: more especially of Egypt and Chanaan.
 • en (KJV) Genesis 47-13
  And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine.
 • en (WEB) Genesis 47-13
  There was no bread in all the land; for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan fainted by reason of the famine.
 • en (YLT) Genesis 47-13
  And there is no bread in all the land, for the famine [is] very grievous, and the land of Egypt and the land of Canaan are feeble because of the famine;
 • en (ASV) Genesis 47-13
  And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and the land of Canaan fainted by reason of the famine.
 • de 1 Mose 47-13
  Es war aber kein Brot in allen Landen; denn die Teuerung war sehr schwer, da das Land gypten und Kanaan verschmachteten vor der Teuerung.
 • dk 1 Mosebog 47-13
  Der fandtes ikke mere brd Korn i Landet, thi Hungersnden var overvttes stor, og gypten og Kana'an vansmgtede af Sult.
 • se 1 Mosebok 47-13
  Men ingenstdes i landet fanns brd, ty hungersnden var mycket svr, s att Egyptens land och Kanaans land frsmktade av hunger.
 • no 1 Mosebok 47-13
  Og det fantes ikke brd i hele landet; for hungersnden var meget hrd, s Egyptens land og Kana'ans land vansmektet av hunger.
 • fi 1 Mooseksen 47-13
  Mutta ei missn koko maassa ollut leip; sill nlnht oli hyvin kova, niin ett Egyptin maa ja Kanaanin maa olivat nntymss nlkn.
 • hu 1 Mzes 47-13
  s kenyr nem vala az egsz fld kereksgn, mert igen nagy vala az hsg, s elallt vala gyiptom flde, s a Kanan flde az hsg miatt.
 • al Zanafilla 47-13
  Ndrkaq n t gjith vendin nuk kishte buk, sepse zija e buks ishte shum e madhe; vendi i Egjiptit dhe vendi i Kanaanit vuanin nga uria.
 • bg Битие 47-13
  А нямаше хляб по цялата земя, защото гладът дотолкова се засилваше, щото Египетската земя и Ханаанската земя се изнуриха от глада.
 • ua Буття 47-13
  А хліба не було в усім тім краї, бо голод став дуже тяжкий. І виснажився єгипетський край та Край ханаанський через той голод.
 • ru Бытие 47-13
  И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская.
 • cn 47-13
  饥 荒 甚 大 , 全 地 都 绝 了 粮 , 甚 至 埃 及 地 和 迦 南 地 的 人 因 那 饥 荒 的 缘 故 都 饿 昏 了 。
 • hb בראשית 47-14
  וַיְלַקֵּ֣ט יֹוסֵ֗ף אֶת־כָּל־הַכֶּ֨סֶף֙ הַנִּמְצָ֤א בְאֶֽרֶץ־מִצְרַ֨יִם֙ וּבְאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן בַּשֶּׁ֖בֶר אֲשֶׁר־הֵ֣םשֹׁבְרִ֑ים וַיָּבֵ֥א יֹוסֵ֛ף אֶת־הַכֶּ֖סֶף בֵּ֥יתָה פַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-14
  συνήγαγεν δὲ Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐν γῇ Χανααν τοῦ σίτου, οὗ ἠγόραζον καὶ ἐσιτομέτρει αὐτοῖς, καὶ εἰσήνεγκεν Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον εἰς τὸν οἶκον Φαραω.
 • la genesis 47-14
  e quibus omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenti et intulit eam in aerarium regis
 • it Genesi 47-14
  Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan in cambio del grano che essi acquistavano; Giuseppe consegn questo denaro alla casa del faraone.
 • fr Gense 47-14
  Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'gypte et dans le pays de Canaan, contre le bl qu'on achetait; et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon.
 • es genesis 47-14
  Y recogi Jos todo el dinero que se hall en la tierra de Egipto y en la tierra de Canan, por los alimentos que de l compraban; y meti Jos el dinero en casa de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-14
  And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the grain which they bought; and Joseph brought the money into Pharaoh's house.
 • en (DRA) Genesis 47-14
  Out of which he gathered up all the money for the corn which they bought, and brought it into the king's treasure.
 • en (KJV) Genesis 47-14
  And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the corn which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh's house.
 • en (WEB) Genesis 47-14
  Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the grain which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh’s house.
 • en (YLT) Genesis 47-14
  and Joseph gathereth all the silver that is found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the corn that they are buying, and Joseph bringeth the silver into the house of Pharaoh.
 • en (ASV) Genesis 47-14
  And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the grain which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh?s house.
 • de 1 Mose 47-14
  Und Joseph brachte alles Geld zusammen, das in gypten und Kanaan gefunden ward, um das Getreide, das sie kauften; und Joseph tat alles Geld in das Haus Pharaos.
 • dk 1 Mosebog 47-14
  Da lod Josef alle de Penge samle, som var indkommet i gypten og Kana'an for det Korn, der kbtes, og lod dem bringe til Faraos Hus.
 • se 1 Mosebok 47-14
  Och fr den sd som folket kpte samlade Josef till sig alla penningar som funnos i Egyptens land och i Kanaans land; och Josef lt fra penningarna in i Faraos hus.
 • no 1 Mosebok 47-14
  Og Josef samlet alle de penger som fantes i Egyptens land og i Kana'ans land; han fikk dem for det korn de kjpte, og Josef la pengene op i Faraos hus.
 • fi 1 Mooseksen 47-14
  Ja viljalla, jota ostettiin, Joosef kokosi kaiken rahan, mit oli Egyptin maassa ja Kanaanin maassa; ja Joosef vei rahat faraon hoviin.
 • hu 1 Mzes 47-14
  Jzsef pedig mind sszeszed a pnzt, a mi talltatik vala gyiptomnak s Kanannak fldn a gabonrt, a melyet azok vesznek vala; s bviv Jzsef a pnzt a Fara hzba.
 • al Zanafilla 47-14
  Jozefi mblodhi tr parat q gjendeshin n vendin e Egjiptit dhe n vendin e Kanaanit n kmbim t grurit q ata blinin; dhe kto para Jozefi i oi n shtpin e Faraonit.
 • bg Битие 47-14
  И Иосиф прибра всичките пари, които се намираха в Египетската и Ханаанската земя, за житото, което купуваха; и Иосиф донесе парите във Фараоновия дом.
 • ua Буття 47-14
  І зібрав Йосип усе срібло, що знаходилося в єгипетськім краї та в Краї ханаанськім, за поживу, що вони купували. І Йосип вніс те срібло до фараонового дому.
 • ru Бытие 47-14
  Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов.
 • cn 47-14
  约 瑟 收 聚 了 埃 及 地 和 迦 南 地 所 有 的 银 子 , 就 是 众 人 籴 粮 的 银 子 , 约 瑟 就 把 那 银 子 带 到 法 老 的 宫 里 。
 • hb בראשית 47-15
  וַיִּתֹּ֣ם הַכֶּ֗סֶף מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַיִם֮ וּמֵאֶ֣רֶץ כְּנַעַן֒ וַיָּבֹאוּ֩ כָל־מִצְרַ֨יִם אֶל־יֹוסֵ֤ף לֵאמֹר֙ הָֽבָה־לָּ֣נוּלֶ֔חֶם וְלָ֥מָּה נָמ֖וּת נֶגְדֶּ֑ךָ כִּ֥י אָפֵ֖ס כָּֽסֶף׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-15
  καὶ ἐξέλιπεν πᾶν τὸ ἀργύριον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκ γῆς Χανααν. ἦλθον δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς Ιωσηφ λέγοντες Δὸς ἡμῖν ἄρτους, καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκομεν ἐναντίον σου; ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν.
 • la genesis 47-15
  cumque defecisset emptoris pretium venit cuncta Aegyptus ad Ioseph dicens da nobis panes quare morimur coram te deficiente pecunia
 • it Genesi 47-15
  Quando fu esaurito il denaro del paese di Egitto e del paese di Canaan, tutti gli Egiziani vennero da Giuseppe a dire: Dacci il pane! Perch dovremmo morire sotto i tuoi occhi? Infatti non c' pi denaro.
 • fr Gense 47-15
  Quand l'argent du pays d'gypte et du pays de Canaan fut puis, tous les gyptiens vinrent Joseph, en disant: Donne-nous du pain! Pourquoi mourrions-nous en ta prsence? car l'argent manque.
 • es genesis 47-15
  Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canan, vino todo Egipto Jos diciendo: Danos pan: por qu moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero?
 • en (DARBY) Genesis 47-15
  And when money came to an end in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph, saying, Give us bread! for why should we die before thee? for [our] money is all gone.
 • en (DRA) Genesis 47-15
  And when the buyers wanted money, all Egypt came to Joseph, saying: Give us bread: why should we die in thy presence, having now no money.
 • en (KJV) Genesis 47-15
  And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for the money faileth.
 • en (WEB) Genesis 47-15
  When the money was all spent in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph, and said, “Give us bread, for why should we die in your presence? For our money fails.”
 • en (YLT) Genesis 47-15
  And the silver is consumed out of the land of Egypt, and out of the land of Canaan, and all the Egyptians come in unto Joseph, saying, ‘Give to us bread -- why do we die before thee, though the money hath ceased?'
 • en (ASV) Genesis 47-15
  And when the money was all spent in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for our money faileth.
 • de 1 Mose 47-15
  Da nun Geld gebrach im Lande gypten und Kanaan, kamen alle gypter zu Joseph und sprachen: Schaffe uns Brot! Warum lt du uns vor dir sterben, darum da wir ohne Geld sind?
 • dk 1 Mosebog 47-15
  Men da Pengene slap op i gypten og Kana'an, kom hele gypten til Josef og sagde: "Giv os Brdkorn, at vi ikke skal d for dine jne, thi Pengene er sluppet op!"
 • se 1 Mosebok 47-15
  Men nr penningarna togo slut i Egyptens land och i Kanaans land, kommo alla egyptier till Josef och sade: Giv oss brd; icke vill du vl att vi skola d i din syn? Vi hava ju inga penningar mer.
 • no 1 Mosebok 47-15
  Men da det var forbi med pengene i Egyptens land og i Kana'ans land, da kom alle egypterne til Josef og sa: Gi oss brd! Hvorfor skal vi d for dine ine? Vi har ikke flere penger.
 • fi 1 Mooseksen 47-15
  Kun raha oli loppunut Egyptin maasta ja Kanaanin maasta, tulivat kaikki egyptiliset Joosefin luo, sanoen: "Anna meille leip. Miksi me kuolisimme sinun silmiesi edess? Sill raha on loppunut."
 • hu 1 Mzes 47-15
  mikor elfogyott a pnz gyiptom fldrl is, Kanan fldrl is, egsz gyiptom Jzsefhez mne, mondvn: Adj nknk kenyeret, mirt haljunk meg szemed lttra, azrt hogy nincs pnz?
 • al Zanafilla 47-15
  Por kur n vendin e Egjiptit dhe n vendin e Kanaanit nuk pati m para, tr Egjiptasit erdhn te Jozefi dhe than: "Na jep buk! Pse duhet t vdesim para syve t tu? Sepse parat tona kan mbaruar".
 • bg Битие 47-15
  И като се свършиха всичките пари в Египетската земя и Ханаанската земя, всичките египтяни дойдоха при Иосифа и рекоха: Дай ни хляб; защо да умираме пред тебе, понеже се свършиха парите ни ?
 • ua Буття 47-15
  І вичерпалося срібло в краї єгипетськім та в Краї ханаанськім. І прибув увесь Єгипет до Йосипа, говорячи: Дай же нам хліба! Нащо нам умирати перед тобою, тому що вичерпалося срібло?
 • ru Бытие 47-15
  И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?
 • cn 47-15
  埃 及 地 和 迦 南 地 的 银 子 都 花 尽 了 , 埃 及 众 人 都 来 见 约 瑟 , 说 : 我 们 的 银 子 都 用 尽 了 , 求 你 给 我 们 粮 食 , 我 们 为 甚 麽 死 在 你 面 前 呢 ?
 • hb בראשית 47-16
  וַיֹּ֤אמֶר יֹוסֵף֙ הָב֣וּ מִקְנֵיכֶ֔ם וְאֶתְּנָ֥ה לָכֶ֖ם בְּמִקְנֵיכֶ֑ם אִם־אָפֵ֖ס כָּֽסֶף׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-16
  εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Φέρετε τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ δώσω ὑμῖν ἄρτους ἀντὶ τῶν κτηνῶν ὑμῶν, εἰ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον.
 • la genesis 47-16
  quibus ille respondit adducite pecora vestra et dabo vobis pro eis cibos si pretium non habetis
 • it Genesi 47-16
  Rispose Giuseppe: Cedetemi il vostro bestiame e io vi dar pane in cambio del vostro bestiame, se non c' pi denaro.
 • fr Gense 47-16
  Joseph dit: Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque.
 • es genesis 47-16
  Y Jos dijo: Dad vuestros ganados, y yo os dar por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero.
 • en (DARBY) Genesis 47-16
  And Joseph said, Give your cattle, and I will give you for your cattle, if [your] money be all gone.
 • en (DRA) Genesis 47-16
  And he answered them: Bring me your cattle, and for them I will give you food, if you have no money.
 • en (KJV) Genesis 47-16
  And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail.
 • en (WEB) Genesis 47-16
  Joseph said, “Give me your livestock; and I will give you food for your livestock, if your money is gone.”
 • en (YLT) Genesis 47-16
  and Joseph saith, ‘Give your cattle; and I give to you for your cattle, if the money hath ceased.'
 • en (ASV) Genesis 47-16
  And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail.
 • de 1 Mose 47-16
  Joseph sprach: Schafft euer Vieh her, so will ich euch um das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid.
 • dk 1 Mosebog 47-16
  Josef svarede: "Kom med eders Hjorde, s vil jeg give eder Brdkorn for dem, siden Pengene er sluppet op."
 • se 1 Mosebok 47-16
  Josef svarade: Fren hit eder boskap, s skall jag giva eder brd i utbyte mot eder boskap, om I icke mer haven ngra penningar.
 • no 1 Mosebok 47-16
  Og Josef sa: Kom hit med eders buskap, s vil jeg gi eder brd for eders buskap, dersom I ikke har flere penger.
 • fi 1 Mooseksen 47-16
  Joosef vastasi: "Tuokaa tnne karjanne. Min annan teille leip karjastanne, jos rahanne on loppunut."
 • hu 1 Mzes 47-16
  monda Jzsef: Hozztok ide barmaitokat, s adok nktek a ti barmaitokrt, ha nincs pnz.
 • al Zanafilla 47-16
  Jozefi tha: "Jepni bagtin tuaj; dhe un do t?ju jap buk n kmbim t bagtis suaj, n qoft se i keni mbaruar parat".
 • bg Битие 47-16
  А Иосиф рече: Ако парите ви са се свършили, докарайте добитъка си, и ще ви дам хляб срещу добитъка ви.
 • ua Буття 47-16
  А Йосип сказав: Дайте свою худобу, а я дам вам за худобу вашу, коли вичерпалося срібло.
 • ru Бытие 47-16
  Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас.
 • cn 47-16
  约 瑟 说 : 若 是 银 子 用 尽 了 , 可 以 把 你 们 的 牲 畜 给 我 , 我 就 为 你 们 的 牲 畜 给 你 们 粮 食 。
 • hb בראשית 47-17
  וַיָּבִ֣יאוּ אֶת־מִקְנֵיהֶם֮ אֶל־יֹוסֵף֒ וַיִּתֵּ֣ן לָהֶם֩ יֹוסֵ֨ף לֶ֜חֶם בַּסּוּסִ֗ים וּבְמִקְנֵ֥ה הַצֹּ֛אן וּבְמִקְנֵ֥ההַבָּקָ֖ר וּבַחֲמֹרִ֑ים וַיְנַהֲלֵ֤ם בַּלֶּ֨חֶם֙ בְּכָל־מִקְנֵהֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַהִֽוא׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-17
  ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη πρὸς Ιωσηφ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ιωσηφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.-
 • la genesis 47-17
  quae cum adduxissent dedit eis alimenta pro equis et ovibus et bubus et asinis sustentavitque eos illo anno pro commutatione pecorum
 • it Genesi 47-17
  Allora condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro il pane in cambio dei cavalli e delle pecore, dei buoi e degli asini; cos in quell'anno li nutr di pane in cambio di tutto il loro bestiame.
 • fr Gense 47-17
  Ils amenrent leurs troupeaux Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de boeufs, et contre les nes. Il leur fournit ainsi du pain cette anne-l contre tous leurs troupeaux.
 • es genesis 47-17
  Y ellos trajeron sus ganados Jos; y Jos les di alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos: y sustentlos de pan por todos sus ganados aquel ao.
 • en (DARBY) Genesis 47-17
  And they brought their cattle to Joseph; and Joseph gave them bread for horses, and for flocks of sheep, and for herds of cattle, and for asses; and he fed them with bread for all their cattle that year.
 • en (DRA) Genesis 47-17
  And when they had brought them, he gave them food in exchange for their horses, and sheep, and oxen, and asses and he maintained them that year for the exchange of their cattle.
 • en (KJV) Genesis 47-17
  And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses: and he fed them with bread for all their cattle for that year.
 • en (WEB) Genesis 47-17
  They brought their livestock to Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for the horses, and for the flocks, and for the herds, and for the donkeys: and he fed them with bread in exchange for all their livestock for that year.
 • en (YLT) Genesis 47-17
  And they bring in their cattle unto Joseph, and Joseph giveth to them bread, for the horses, and for the cattle of the flock, and for the cattle of the herd, and for the asses; and he tendeth them with bread, for all their cattle, during that year.
 • en (ASV) Genesis 47-17
  And they brought their cattle unto Joseph; and Joseph gave them bread in exchange for the horses, and for the flocks, and for the herds, and for the asses: and he fed them with bread in exchange for all their cattle for that year.
 • de 1 Mose 47-17
  Da brachten sie Joseph ihr Vieh; und er gab ihnen Brot um ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel. Also ernhrte er sie mit Brot das Jahr um all ihr Vieh.
 • dk 1 Mosebog 47-17
  Da bragte de deres Hjorde til Josef, og han gav dem Brdkorn for Hestene, for deres Hjorde af Smkvg og Hornkvg og for slerne; og han forsrgede dem i det r med Brdkorn for alle deres Hjorde.
 • se 1 Mosebok 47-17
  D frde de sin boskap till Josef, och Josef gav dem brd i utbyte mot deras hstar, fr, fkreatur och snor. S underhll han dem det ret och gav dem brd i utbyte mot all deras boskap.
 • no 1 Mosebok 47-17
  S kom de til Josef med sin buskap, og Josef gav dem brd for hestene og for smfeet og storfeet som de hadde, og for asenene, og han holdt dem med brd det r for hele deres buskap.
 • fi 1 Mooseksen 47-17
  Ja he toivat Joosefille karjansa, ja Joosef antoi heille leip hevosista, lampaista, raavaskarjasta ja aaseista. Niin hn sen vuoden eltti heit leivll kaiken heidn karjansa hinnasta.
 • hu 1 Mzes 47-17
  elvivk barmaikat Jzsefhez, s ada nkik Jzsef kenyeret lovakrt, juhokrt, krkrt s szamarakrt: s eltart ket abban az esztendben kenyrrel az barmaik sszesgrt.
 • al Zanafilla 47-17
  Ather ata i uan Jozefit bagtin e tyre; dhe Jozefi u dha atyre buk n kmbim t kuajve t tyre, t kopeve t tyre me dele, t qeve dhe t gomarve. Kshtu i furnizoi me buk pr at vit n kmbim t gjith bagtis s tyre.
 • bg Битие 47-17
  И тъй, докарваха добитъка си на Иосифа; и Иосиф им даваше хляб срещу конете, стадата, добитъка и ослите им; и така, през оная година той ги прехрани с хляб срещу всичкия им добитък.
 • ua Буття 47-17
  І вони припровадили худобу свою до Йосипа. І дав їм Йосип хліба за коні, і за отари, і за череди худоби, і за осли. І він того року постачав їм хліб за всю їхню худобу.
 • ru Бытие 47-17
  И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их.
 • cn 47-17
  於 是 他 们 把 牲 畜 赶 到 约 瑟 那 里 , 约 瑟 就 拿 粮 食 换 了 他 们 的 牛 、 羊 、 驴 、 马 ; 那 一 年 因 换 他 们 一 切 的 牲 畜 , 就 用 粮 食 养 活 他 们 。
 • hb בראשית 47-18
  וַתִּתֹּם֮ הַשָּׁנָ֣ה הַהִוא֒ וַיָּבֹ֨אוּ אֵלָ֜יו בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית וַיֹּ֤אמְרוּ לֹו֙ לֹֽא־נְכַחֵ֣ד מֵֽאֲדֹנִ֔י כִּ֚יאִם־תַּ֣ם הַכֶּ֔סֶף וּמִקְנֵ֥ה הַבְּהֵמָ֖ה אֶל־אֲדֹנִ֑י לֹ֤א נִשְׁאַר֙ לִפְנֵ֣י אֲדֹנִ֔י בִּלְתִּ֥י אִם־גְּוִיָּתֵ֖נוּוְאַדְמָתֵֽנוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-18
  ἐξῆλθεν δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ καὶ εἶπαν αὐτῷ Μήποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ κτήνη πρὸς σὲ τὸν κύριον, καὶ οὐχ ὑπολείπεται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν.
 • la genesis 47-18
  veneruntque anno secundo et dixerunt ei non celamus dominum nostrum quod deficiente pecunia pecora simul defecerint nec clam te est quod absque corporibus et terra nihil habeamus
 • it Genesi 47-18
  Passato quell'anno, vennero a lui l'anno dopo e gli dissero: Non nascondiamo al mio signore che si esaurito il denaro e anche il possesso del bestiame passato al mio signore, non rimane pi a disposizione del mio signore se non il nostro corpo e il nostro terreno.
 • fr Gense 47-18
  Lorsque cette anne fut coule, ils vinrent Joseph l'anne suivante, et lui dirent: Nous ne cacherons point mon seigneur que l'argent est puis, et que les troupeaux de btail ont t amens mon seigneur; il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres.
 • es genesis 47-18
  Y acabado aquel ao, vinieron l el segundo ao, y le dijeron: No encubriremos nuestro seor que el dinero ciertamente se ha acabado; tambin el ganado es ya de nuestro seor; nada ha quedado delante de nuestro seor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra.
 • en (DARBY) Genesis 47-18
  And that year ended; and they came to him the second year, and said to him, We will not hide [it] from my lord that since [our] money is come to an end, and the herds of cattle are in the possession of my lord, nothing is left before my lord but our bodies and our land.
 • en (DRA) Genesis 47-18
  And they came the second year, and said to him: We will not hide from our lord, how that our money is spent, and our cattle also are gone: neither art thou ignorant that we have nothing now left but our bodies and our lands.
 • en (KJV) Genesis 47-18
  When that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We will not hide it from my lord, how that our money is spent; my lord also hath our herds of cattle; there is not ought left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands:
 • en (WEB) Genesis 47-18
  When that year was ended, they came to him the second year, and said to him, “We will not hide from my lord how our money is all spent, and the herds of livestock are my lord’s. There is nothing left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands.
 • en (YLT) Genesis 47-18
  And that year is finished, and they come in unto him on the second year, and say to him, ‘We do not hide from my lord, that since the money hath been finished, and possession of the cattle [is] unto my lord, there hath not been left before my lord save our bodies, and our ground;
 • en (ASV) Genesis 47-18
  And when that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We will not hide from my lord, how that our money is all spent; and the herds of cattle are my lord?s; there is nought left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands:
 • de 1 Mose 47-18
  Da das Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm: Wir wollen unserm Herrn nicht verbergen, da nicht allein das Geld sondern auch alles Vieh dahin ist zu unserm Herrn; und ist nichts mehr brig vor unserm Herrn denn unsre Leiber und unser Feld.
 • dk 1 Mosebog 47-18
  Men da ret var omme, kom de til ham det flgende r og sagde: "Vi vil ikke dlge det for min Herre; men Pengene er sluppet op, og Kvget har vi bragt til min Herre; nu er der ikke andet tilbage for min Herre end vore Kroppe og vor Jord;
 • se 1 Mosebok 47-18
  S gick detta r till nda. Men det fljande ret kommo de ter till honom och sade till honom: Vi vilja icke dlja det fr min herre: penningarna ro slut, och den boskap vi gde har kommit i min herres go; intet annat finnes nu kvar att giva t min herre n vra kroppar och vr jord.
 • no 1 Mosebok 47-18
  S gikk det r til ende, og ret efter kom de til ham og sa: Vi vil ikke dlge for min herre at det er forbi med pengene, og buskapen som vi eide, har min herre ftt; det er intet tilbake for min herre uten vrt legeme og vr jord.
 • fi 1 Mooseksen 47-18
  Niin kului se vuosi. Seuraavana vuonna he tulivat taas hnen luoksensa ja sanoivat hnelle: "Emme tahdo salata herraltamme, ett raha on lopussa, ja myskin elimemme ovat joutuneet herramme omiksi; meill ei ole muuta jljell annettavana herrallemme kuin ruumiimme ja peltomme.
 • hu 1 Mzes 47-18
  pedig elmlk az esztend, mennek hozz a msodik esztendben, s mondnak nki: Nem titkolhatjuk el uramtl, hogy bizony elfogyott a pnz, s a barom-nyjak mind uramnl vannak, a mint ltja az n uram semmi sem maradt, csak testnk s fldnk.
 • al Zanafilla 47-18
  Mbasi kaloi ai vit, u kthyen tek ai vitin pasues dhe i than: "Nuk mund t?ja fshehim zotris ton q, me qen se parat mbaruan dhe kopet e bagtis son jan br pron e zotris ton, nuk mbetet asgj tjetr q zotria ime mund t na marr ve trupave ton dhe tokave tona.
 • bg Битие 47-18
  И като се измина оная година, дойдоха при него и другата година и му казаха: Няма да скрием от господаря си, че всичките ни пари се свършиха; и добитъкът стана на господаря ни; не остана друго пред господаря ни освен телата ни и земята ни.
 • ua Буття 47-18
  І скінчився той рік, і вони прибули до нього другого року, та й сказали йому: Не скажемо неправди перед паном своїм, що вичерпалося срібло, а череди здобутку в нашого пана. Нічого не зосталося перед нашим паном, хібащо наше тіло та наша земля!
 • ru Бытие 47-18
  И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших;
 • cn 47-18
  那 一 年 过 去 , 第 二 年 他 们 又 来 见 约 瑟 , 说 : 我 们 不 瞒 我 主 , 我 们 的 银 子 都 花 尽 了 , 牲 畜 也 都 归 了 我 主 。 我 们 在 我 主 眼 前 , 除 了 我 们 的 身 体 和 田 地 之 外 , 一 无 所 剩 。
 • hb בראשית 47-19
  לָ֧מָּה נָמ֣וּת לְעֵינֶ֗יךָ גַּם־אֲנַ֨חְנוּ֙ גַּ֣ם אַדְמָתֵ֔נוּ קְנֵֽה־אֹתָ֥נוּ וְאֶת־אַדְמָתֵ֖נוּ בַּלָּ֑חֶם וְנִֽהְיֶ֞האֲנַ֤חְנוּ וְאַדְמָתֵ֨נוּ֙ עֲבָדִ֣ים לְפַרְעֹ֔ה וְתֶן־זֶ֗רַע וְנִֽחְיֶה֙ וְלֹ֣א נָמ֔וּת וְהָאֲדָמָ֖ה לֹ֥א תֵשָֽׁם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-19
  ἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου καὶ ἡ γῆ ἐρημωθῇ, κτῆσαι ἡμᾶς καὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων, καὶ ἐσόμεθα ἡμεῖς καὶ ἡ γῆ ἡμῶν παῖδες Φαραω· δὸς σπέρμα, ἵνα σπείρωμεν καὶ ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡ γῆ οὐκ ἐρημωθήσεται.
 • la genesis 47-19
  cur ergo morimur te vidente et nos et terra nostra tui erimus eme nos in servitutem regiam et praebe semina ne pereunte cultore redigatur terra in solitudinem
 • it Genesi 47-19
  Perch dovremmo perire sotto i tuoi occhi, noi e la nostra terra? Acquista noi e la nostra terra in cambio di pane e diventeremo servi del faraone noi con la nostra terra; ma dacci di che seminare, cos che possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto!.
 • fr Gense 47-19
  Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achte-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dsoles.
 • es genesis 47-19
  Por qu moriremos delante de tus ojos, as nosotros como nuestra tierra? Cmpranos nosotros y nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faran: y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 47-19
  Why should we die before thine eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be bondmen to Pharaoh; and give seed, that we may live, and not die, and that the land be not desolate.
 • en (DRA) Genesis 47-19
  Why therefore shall we die before thy eyes? we will be thine, both we and our lands: buy us to be the king's servants, and give us seed, lest for want of tillers the land be turned into a wilderness.
 • en (KJV) Genesis 47-19
  Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? buy us and our land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh: and give us seed, that we may live, and not die, that the land be not desolate.
 • en (WEB) Genesis 47-19
  Why should we die before your eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be servants to Pharaoh. Give us seed, that we may live, and not die, and that the land won’t be desolate.”
 • en (YLT) Genesis 47-19
  why do we die before thine eyes, both we and our ground? buy us and our ground for bread, and we and our ground are servants to Pharaoh; and give seed, and we live, and die not, and the ground is not desolate.'
 • en (ASV) Genesis 47-19
  wherefore should we die before thine eyes, both we and our land? buy us and our land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh: and give us seed, that we may live, and not die, and that the land be not desolate.
 • de 1 Mose 47-19
  Warum lt du uns vor dir sterben und unser Feld? Kaufe uns und unser Land ums Brot, da wir und unser Land leibeigen seien dem Pharao; gib uns Samen, da wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wst werde.
 • dk 1 Mosebog 47-19
  lad os dog ikke d for dine jne, vi sammen med vor Jord, men kb os og vor Jord for Brdkorn, og lad os med vor Jord blive livegne for Farao, og giv os derfor Ssd, s vi kan blive i Live og slippe for Dden, og vor Jord undg at lgges de!"
 • se 1 Mosebok 47-19
  Icke vill du att vi skola frgs infr dina gon, vi med vr kerjord? Kp oss och vr jord fr brd, s vilja vi med vr jord bliva Faraos trlar; giv oss allenast utsde, fr att vi m leva och icke d, och fr att jorden icke m lggas de.
 • no 1 Mosebok 47-19
  Hvorfor skal vi g til grunne for dine ine, bde vi og vr jord? Kjp oss og vr jord for brd, s skal vi med vr jord vre Faraos trler; og gi oss skorn, s vi kan leve og ikke skal d, og jorden ikke legges de.
 • fi 1 Mooseksen 47-19
  Miksi me menehtyisimme sinun silmiesi edess, sek me itse ett meidn peltomme? Osta meidt ja peltomme leivll, niin me tulemme peltoinemme faraon orjiksi. Anna meille siement, ett elisimme emmek kuolisi eivtk peltomme joutuisi autioiksi."
 • hu 1 Mzes 47-19
  veszsznk el szemed lttra mind magunk, mind fldnk? vgy meg minket s fldnket kenyren, s mi s a mi fldnk szolgi lesznk a Faranak; csak adj magot, hogy ljnk s ne haljunk meg, s a fld ne pusztuljon el.
 • al Zanafilla 47-19
  Pse duhet t mbarojm para syve t tu, ne dhe tokat tona? Blina ne dhe tokat tona n kmbim t buks, dhe ne me tokat tona do t jemi skllevr t Faraonit; na jep t mbjellim q t mund t jetojm dhe jo t vdesim, dhe toka t mos shndrrohet n nj shkrettir".
 • bg Битие 47-19
  Защо да измрем пред очите ти и земята ни да запустее ? Купи нас и земята ни за хляб, и ние ще бъдем слуги на Фараона, и земята ни за него ще ражда . Дай ни и семе, за да останем живи да не умрем, и да не запустее земята.
 • ua Буття 47-19
  Нащо ми маємо вмирати на очах твоїх, і ми, і наша земля? Купи нас та нашу землю за хліб, і будемо ми та наша земля рабами фараонові. А ти дай насіння, і будемо жити, і не помремо, а земля не опустіє...
 • ru Бытие 47-19
  для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля.
 • cn 47-19
  你 何 忍 见 我 们 人 死 地 荒 呢 ? 求 你 用 粮 食 买 我 们 的 我 们 的 地 , 我 们 和 我 们 的 地 就 要 给 法 老 效 力 。 又 求 你 给 我 们 种 子 , 使 我 们 得 以 存 活 , 不 至 死 亡 , 地 土 也 不 至 荒 凉 。
 • hb בראשית 47-20
  וַיִּ֨קֶן יֹוסֵ֜ף אֶת־כָּל־אַדְמַ֤ת מִצְרַ֨יִם֙ לְפַרְעֹ֔ה כִּֽי־מָכְר֤וּ מִצְרַ֨יִם֙ אִ֣ישׁ שָׂדֵ֔הוּ כִּֽי־חָזַ֥קעֲלֵהֶ֖ם הָרָעָ֑ב וַתְּהִ֥י הָאָ֖רֶץ לְפַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-20
  καὶ ἐκτήσατο Ιωσηφ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραω· ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ Φαραω, ἐπεκράτησεν γὰρ αὐτῶν ὁ λιμός· καὶ ἐγένετο ἡ γῆ Φαραω,
 • la genesis 47-20
  emit igitur Ioseph omnem terram Aegypti vendentibus singulis possessiones suas prae magnitudine famis subiecitque eam Pharaoni
 • it Genesi 47-20
  Allora Giuseppe acquist per il faraone tutto il terreno dell'Egitto, perch gli Egiziani vendettero ciascuno il proprio campo, tanto infieriva su di loro la carestia. Cos la terra divenne propriet del faraone.
 • fr Gense 47-20
  Joseph acheta toutes les terres de l'gypte pour Pharaon; car les gyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la proprit de Pharaon.
 • es genesis 47-20
  Entonces compr Jos toda la tierra de Egipto para Faran; pues los Egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agrav el hambre sobre ellos: y la tierra vino ser de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-20
  And Joseph bought all the soil of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them; and the land became Pharaoh's.
 • en (DRA) Genesis 47-20
  So Joseph bought all the land of Egypt, every man selling his possessions, because of the greatness of the famine. And he brought it into Pharao's hands:
 • en (KJV) Genesis 47-20
  And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them: so the land became Pharaoh's.
 • en (WEB) Genesis 47-20
  So Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh, for every man of the Egyptians sold his field, because the famine was severe on them, and the land became Pharaoh’s.
 • en (YLT) Genesis 47-20
  And Joseph buyeth all the ground of Egypt for Pharaoh, for the Egyptians have sold each his field, for the famine hath been severe upon them, and the land becometh Pharaoh's;
 • en (ASV) Genesis 47-20
  So Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the famine was sore upon them: and the land became Pharaoh?s.
 • de 1 Mose 47-20
  Also kaufte Joseph dem Pharao das ganze gypten. Denn die gypter verkauften ein jeglicher seinen Acker, denn die Teuerung war zu stark ber sie. Und ward also das Land Pharao eigen.
 • dk 1 Mosebog 47-20
  Da kbte Josef al Jord i gypten til Farao, idet enhver gypter solgte sin Mark, fordi Hungersnden tvang dem, og sledes kom Landet i Faraos Besiddelse;
 • se 1 Mosebok 47-20
  D kpte Josef all jord i Egypten t Farao; ty egyptierna slde var och en sin ker, eftersom hungersnden s svrt tryckte dem. S blev jorden Faraos egendom.
 • no 1 Mosebok 47-20
  S kjpte Josef all jorden i Egypten til Farao; for egypterne solgte hver sin jordvei, fordi hungersnden trykket dem hrdt; og landet blev Faraos eiendom.
 • fi 1 Mooseksen 47-20
  Niin Joosef osti faraolle kaikki Egyptin pellot; sill egyptiliset myivt jokainen vainionsa, koska nlk ahdisti heit. Niin joutui maa faraon omaksi.
 • hu 1 Mzes 47-20
  azrt Jzsef egsz gyiptom fldt a Fara rszre, mert az gyiptombeliek mind eladk az fldjket, mivelhogy ert vett vala rajtok az hsg. s a fld a Fara ln.
 • al Zanafilla 47-20
  Kshtu Jozefi bleu pr Faraonin tr tokat e Egjiptit, sepse Egjiptasit shitn secili arn e vet, me q ishin goditur rnd nga zija e buks. Kshtu vndi u b pron e Faraonit.
 • bg Битие 47-20
  И тъй, Иосиф закупи за Фараона цялата Египетска земя, защото египтяните продаваха всеки нивата си, понеже гладът се засилваше над тях; така земята стана Фараонова.
 • ua Буття 47-20
  І Йосип купив усю землю єгипетську для фараона, бо єгиптяни спродували кожен поле своє, посилився бо був голод між ними. І стала земля фараоновою.
 • ru Бытие 47-20
  И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону.
 • cn 47-20
  於 是 , 约 瑟 为 法 老 买 了 埃 及 所 有 的 地 , 埃 及 人 因 被 饥 荒 所 迫 , 各 都 卖 了 自 己 的 田 地 ; 那 地 就 都 归 了 法 老 。
 • hb בראשית 47-21
  וְאֶ֨ת־הָעָ֔ם הֶעֱבִ֥יר אֹתֹ֖ו לֶעָרִ֑ים מִקְצֵ֥ה גְבוּל־מִצְרַ֖יִם וְעַד־קָצֵֽהוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-21
  καὶ τὸν λαὸν κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παῖδας ἀπ᾽ ἄκρων ὁρίων Αἰγύπτου ἕως τῶν ἄκρων,
 • la genesis 47-21
  et cunctos populos eius a novissimis terminis Aegypti usque ad extremos fines eius
 • it Genesi 47-21
  Quanto al popolo, egli lo fece passare nelle citt da un capo all'altro della frontiera egiziana.
 • fr Gense 47-21
  Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout l'autre des frontires de l'gypte.
 • es genesis 47-21
  Y al pueblo hzolo pasar las ciudades desde el un cabo del trmino de Egipto hasta el otro cabo.
 • en (DARBY) Genesis 47-21
  And as for the people, he removed them into the cities, from [one] end of the borders of Egypt even to the [other] end of it.
 • en (DRA) Genesis 47-21
  And all its people from one end of the borders of Egypt, even to the other end thereof,
 • en (KJV) Genesis 47-21
  And as for the people, he removed them to cities from one end of the borders of Egypt even to the other end thereof.
 • en (WEB) Genesis 47-21
  As for the people, he moved them to the cities from one end of the border of Egypt even to the other end of it.
 • en (YLT) Genesis 47-21
  as to the people he hath removed them to cities from the [one] end of the border of Egypt even unto its [other] end.
 • en (ASV) Genesis 47-21
  And as for the people, he removed them to the cities from one end of the border of Egypt even to the other end thereof.
 • de 1 Mose 47-21
  Und er teilte das Volk aus in die Stdte, von einem Ende gyptens bis ans andere.
 • dk 1 Mosebog 47-21
  og Befolkningen gjorde han til hans Trlle i hele gypten fra Ende til anden.
 • se 1 Mosebok 47-21
  Och folket frflyttade han till stderna, frn den ena ndan av Egyptens omrde till den andra.
 • no 1 Mosebok 47-21
  Men folket flyttet han om i byene, fra den ene ende av Egyptens land til den andre.
 • fi 1 Mooseksen 47-21
  Ja hn siirsi kansan kaupunkeihin, Egyptin toisesta rest toiseen saakka.
 • hu 1 Mzes 47-21
  npet pedig egyik vrosbl a msikba telept gyiptom egyik hatrszltl msik szlig.
 • al Zanafilla 47-21
  Sa pr popullin, e zhvendosi npr qytete, n t katr ant e Egjiptit;
 • bg Битие 47-21
  И той пресели населението в градовете от единия край до другия край на Египетските предели.
 • ua Буття 47-21
  А народ він перепроваджував його до міст від кінця границі Єгипту й аж до кінця її.
 • ru Бытие 47-21
  И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого.
 • cn 47-21
  至 於 百 姓 , 约 瑟 叫 他 们 , 从 埃 及 这 边 直 到 埃 及 那 边 , 都 各 归 各 城 。
 • hb בראשית 47-22
  רַ֛ק אַדְמַ֥ת הַכֹּהֲנִ֖ים לֹ֣א קָנָ֑ה כִּי֩ חֹ֨ק לַכֹּהֲנִ֜ים מֵאֵ֣ת פַּרְעֹ֗ה וְאָֽכְל֤וּ אֶת־חֻקָּם֙ אֲשֶׁ֨ר נָתַ֤ןלָהֶם֙ פַּרְעֹ֔ה עַל־כֵּ֕ן לֹ֥א מָכְר֖וּ אֶת־אַדְמָתָֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-22
  χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἐκτήσατο ταύτην Ιωσηφ, ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόμα τοῖς ἱερεῦσιν Φαραω, καὶ ἤσθιον τὴν δόσιν, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Φαραω· διὰ τοῦτο οὐκ ἀπέδοντο τὴν γῆν αὐτῶν.
 • la genesis 47-22
  praeter terram sacerdotum quae a rege tradita fuerat eis quibus et statuta cibaria ex horreis publicis praebebantur et idcirco non sunt conpulsi vendere possessiones suas
 • it Genesi 47-22
  Soltanto il terreno dei sacerdoti egli non acquist, perch i sacerdoti avevano un'assegnazione fissa da parte del faraone e si nutrivano dell'assegnazione che il faraone passava loro; per questo non vendettero il loro terreno.
 • fr Gense 47-22
  Seulement, il n'acheta point les terres des prtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon: c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres.
 • es genesis 47-22
  Solamente la tierra de los sacerdotes no compr, por cuanto los sacerdotes tenan racin de Faran, y ellos coman su racin que Faran les daba: por eso no vendieron su tierra.
 • en (DARBY) Genesis 47-22
  Only the land of the priests he did not buy; for the priests had an assigned portion from Pharaoh, and ate their assigned portion which Pharaoh had given them; so they did not sell their land.
 • en (DRA) Genesis 47-22
  Except the land of the priests, which had been given them by the king: to whom also a certain allowance of food was given out of the public stores, and therefore they were not forced to sell their possessions.
 • en (KJV) Genesis 47-22
  Only the land of the priests bought he not; for the priests had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them: wherefore they sold not their lands.
 • en (WEB) Genesis 47-22
  Only he didn’t buy the land of the priests, for the priests had a portion from Pharaoh, and ate their portion which Pharaoh gave them. That is why they didn’t sell their land.
 • en (YLT) Genesis 47-22
  Only the ground of the priests he hath not bought, for the priests have a portion from Pharaoh, and they have eaten their portion which Pharaoh hath given to them, therefore they have not sold their ground.
 • en (ASV) Genesis 47-22
  Only the land of the priests bought he not: for the priests had a portion from Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them; wherefore they sold not their land.
 • de 1 Mose 47-22
  Ausgenommen der Priester Feld. Das kaufte er nicht; denn es war von Pharao fr die Priester verordnet, da sie sich nhren sollten von dem Verordneten, das er ihnen gegeben hatte; darum brauchten sie ihr Feld nicht zu verkaufen.
 • dk 1 Mosebog 47-22
  Kun Prsternes Jord kbte han ikke, thi de havde faste Indtgter fra Farao, og de levede af de Indtgter, Farao havde sknket dem; derfor behvede de ikke at slge deres Jord.
 • se 1 Mosebok 47-22
  Allenast prsternas jord kpte han icke, ty prsterna hade sitt bestmda underhll av Farao, och de levde av det bestmda underhll som Farao gav dem; drfr behvde de icke slja sin jord.
 • no 1 Mosebok 47-22
  Bare prestenes jord kjpte han ikke; for Farao hadde gitt prestene faste inntekter, og de levde av sine faste inntekter, som Farao hadde gitt dem; derfor solgte de ikke sin jord.
 • fi 1 Mooseksen 47-22
  Ainoastaan pappien peltoja hn ei ostanut; sill papeilla oli mrtyt tulot faraolta ja he elivt niist mrtyist tuloistaan, jotka he faraolta saivat. Senthden heidn ei tarvinnut myyd peltojansa.
 • hu 1 Mzes 47-22
  a papok fldt nem vev meg, mert a papoknak szabott rszk vala a Faratl s abbl a szabott rszbl lnek vala, a mit nkik a Fara d vala; annak okrt, nem adk el az fldjket.
 • al Zanafilla 47-22
  vetm tokat e priftrinjve nuk i bleu, sepse priftrinjt merrnin furnizime nga Faraoni dhe rronin nga furnizimet q u jepte Faraoni; pr kt arsye ata nuk i shitn tokat e tyre.
 • bg Битие 47-22
  Само земята на жреците не закупи, защото жреците имаха определен от Фараона дял и се прехранваха от дела, който Фараон им даде; затова не продадоха земята си.
 • ua Буття 47-22
  Тільки землі жерців не купив він, бо для жерців була устава жити на прибутки від фараона. І вони їли свій пай, що давав їм фараон, тому не продали своєї землі.
 • ru Бытие 47-22
  Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон; посему и не продали земли своей.
 • cn 47-22
  惟 有 祭 司 的 地 , 约 瑟 没 有 买 , 因 为 祭 司 有 从 法 老 所 得 的 常 俸 。 他 们 吃 法 老 所 给 的 常 俸 , 所 以 他 们 不 卖 自 己 的 地 。
 • hb בראשית 47-23
  וַיֹּ֤אמֶר יֹוסֵף֙ אֶל־הָעָ֔ם הֵן֩ קָנִ֨יתִי אֶתְכֶ֥ם הַיֹּ֛ום וְאֶת־אַדְמַתְכֶ֖ם לְפַרְעֹ֑ה הֵֽא־לָכֶ֣ם זֶ֔רַעוּזְרַעְתֶּ֖ם אֶת־הָאֲדָמָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-23
  εἶπεν δὲ Ιωσηφ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις ᾿Ιδοὺ κέκτημαι ὑμᾶς καὶ τὴν γῆν ὑμῶν σήμερον τῷ Φαραω· λάβετε ἑαυτοῖς σπέρμα καὶ σπείρατε τὴν γῆν,
 • la genesis 47-23
  dixit ergo Ioseph ad populos en ut cernitis et vos et terram vestram Pharao possidet accipite semina et serite agros
 • it Genesi 47-23
  Poi Giuseppe disse al popolo: Vedete, io ho acquistato oggi per il faraone voi e il vostro terreno. Eccovi il seme: seminate il terreno.
 • fr Gense 47-23
  Joseph dit au peuple: Je vous ai achets aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon; voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol.
 • es genesis 47-23
  Y Jos dijo al pueblo: He aqu os he hoy comprado y vuestra tierra para Faran: ved aqu simiente, y sembraris la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 47-23
  And Joseph said to the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and sow the land.
 • en (DRA) Genesis 47-23
  Then Joseph said to the people: Behold as you see, both you and your lands belong to Pharao: take seed and sow the fields,
 • en (KJV) Genesis 47-23
  Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and ye shall sow the land.
 • en (WEB) Genesis 47-23
  Then Joseph said to the people, “Behold, I have bought you and your land today for Pharaoh. Behold, here is seed for you, and you shall sow the land.
 • en (YLT) Genesis 47-23
  And Joseph saith unto the people, ‘Lo, I have bought you to-day and your ground for Pharaoh; lo, seed for you, and ye have sown the ground,
 • en (ASV) Genesis 47-23
  Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and ye shall sow the land.
 • de 1 Mose 47-23
  Da sprach Joseph zu dem Volk: Siehe, ich habe heute gekauft euch und euer Feld dem Pharao; siehe, da habt ihr Samen und beset das Feld.
 • dk 1 Mosebog 47-23
  Derp sagde Josef til Folket: "Nu har jeg kbt eder og eders Jord til Farao; nu har I Ssd til Jorden;
 • se 1 Mosebok 47-23
  Och Josef sade till folket: Se, jag har nu kpt eder och eder jord t Farao. Dr haven I utsde; besn nu jorden.
 • no 1 Mosebok 47-23
  Og Josef sa til folket: Nu har jeg kjpt eder og eders jord til Farao; se, her har I skorn, tils nu jorden!
 • fi 1 Mooseksen 47-23
  Ja Joosef sanoi kansalle: "Katso, min olen nyt ostanut teidt ja teidn peltonne faraolle; katso, tss on teille siement, kylvk peltonne.
 • hu 1 Mzes 47-23
  monda Jzsef a npnek: m megvettelek titeket a mai napon, s a ti fldeteket a Faranak. mhol szmotokra a mag, vesstek be a fldet.
 • al Zanafilla 47-23
  Por Jozefi i tha popullit: "Ja, sot ju bleva ju dhe tokat tuaja pr Faraonin; ja ku e keni farn; mbillni tokn;
 • bg Битие 47-23
  Тогава Иосиф каза на людете: Ето, днес закупих вас и земята ви за Фараона; на ви семе та засейте земята.
 • ua Буття 47-23
  І сказав Йосип до народу: Оце купив я сьогодні для фараона вас і землю вашу. Ось вам насіння, і засійте землю.
 • ru Бытие 47-23
  И сказал Иосиф народу: вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу; вот вам семена, и засевайте землю;
 • cn 47-23
  约 瑟 对 百 姓 说 : 我 今 日 为 法 老 买 了 你 们 和 你 们 的 地 , 看 哪 , 这 里 有 种 子 给 你 们 , 你 们 可 以 种 地 。
 • hb בראשית 47-24
  וְהָיָה֙ בַּתְּבוּאֹ֔ת וּנְתַתֶּ֥ם חֲמִישִׁ֖ית לְפַרְעֹ֑ה וְאַרְבַּ֣ע הַיָּדֹ֡ת יִהְיֶ֣ה לָכֶם֩ לְזֶ֨רַע הַשָּׂדֶ֧הוּֽלְאָכְלְכֶ֛ם וְלַאֲשֶׁ֥ר בְּבָתֵּיכֶ֖ם וְלֶאֱכֹ֥ל לְטַפְּכֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-24
  καὶ ἔσται τὰ γενήματα αὐτῆς δώσετε τὸ πέμπτον μέρος τῷ Φαραω, τὰ δὲ τέσσαρα μέρη ἔσται ὑμῖν αὐτοῖς εἰς σπέρμα τῇ γῇ καὶ εἰς βρῶσιν ὑμῖν καὶ πᾶσιν τοῖς ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν.
 • la genesis 47-24
  ut fruges habere possitis quintam partem regi dabitis quattuor reliquas permitto vobis in sementem et in cibos famulis et liberis vestris
 • it Genesi 47-24
  Ma quando vi sar il raccolto, voi ne darete un quinto al faraone e quattro parti saranno vostre, per la semina dei campi, per il nutrimento vostro e di quelli di casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini.
 • fr Gense 47-24
  A la rcolte, vous donnerez un cinquime Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties, pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons.
 • es genesis 47-24
  Y ser que de los frutos daris el quinto Faran, y las cuatro partes sern vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que estn en vuestras casas, y para que coman vuestros nios.
 • en (DARBY) Genesis 47-24
  And it shall come to pass in the increase that ye shall give the fifth to Pharaoh, and the four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.
 • en (DRA) Genesis 47-24
  That you may have corn. The fifth part you shall give to the king: the other four you shall have for seed, and for food for your families and children.
 • en (KJV) Genesis 47-24
  And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.
 • en (WEB) Genesis 47-24
  It will happen at the harvests, that you shall give a fifth to Pharaoh, and four parts will be your own, for seed of the field, for your food, for them of your households, and for food for your little ones.”
 • en (YLT) Genesis 47-24
  and it hath come to pass in the increases, that ye have given a fifth to Pharaoh, and four of the parts are for yourselves, for seed of the field, and for your food, and for those who [are] in your houses, and for food for your infants.'
 • en (ASV) Genesis 47-24
  And it shall come to pass at the ingatherings, that ye shall give a fifth unto Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.
 • de 1 Mose 47-24
  Und von dem Getreide sollt ihr den Fnften geben; vier Teile sollen euer sein, zu besen das Feld und zu eurer Speise und fr euer Haus und eure Kinder.
 • dk 1 Mosebog 47-24
  men af Afgrden skal I afgive en Femtedel til Farao, medens de fire Femtedele skal tjene eder til Ssd p Marken og til Fde for eder og eders Husstand og til Fde for eders Brn."
 • se 1 Mosebok 47-24
  Och nr grdan kommer in, skolen I giva en femtedel t Farao; men fyra femtedelar skolen I sjlva hava till utsde p kern och till fda fr eder och dem som I haven i edra hus och till fda fr edra barn.
 • no 1 Mosebok 47-24
  Og nr avgrden kommer inn, da skal I gi en femtedel til Farao, og de fire deler skal I ha til utsd p eders akrer og til fde for eder og dem som er i eders hus, og til fde for eders barn.
 • fi 1 Mooseksen 47-24
  Mutta sadosta teidn on annettava viides osa faraolle; mutta nelj viidett osaa jkn teille pellon siemeneksi sek ravinnoksi itsellenne ja niille, jotka talossanne ovat, sek elatukseksi vaimoillenne ja lapsillenne."
 • hu 1 Mzes 47-24
  takarskor adjatok a Faranak egy tdrszt; ngy rsz pedig legyen a titek, a mez bevetsre s lstekre, mind magatoknak, mind hzatok npnek, s gyermekeiteknek eledell.
 • al Zanafilla 47-24
  n kohn e korrjes, t pestn pjes do t?ia jepni Faraonit dhe katr pjes do t jen tuajat pr t siguruar farn e arave, ushqimin tuaj dhe t personave t shtpis suaj dhe pr ushqimin e fmijve tuaj".
 • bg Битие 47-24
  Затова във време на беритбата ще давате петата част на Фараона, а четирите части ще бъдат за вас да засеете нивите, и за храна за вас и за домашните ви, и за храна на децата ви.
 • ua Буття 47-24
  А настануть жнива, то дасте п'яту частину фараонові, а чотири частині будуть вам на насіння для поля й на їжу вам та тим, хто в домах ваших, та на їжу для ваших дітей.
 • ru Бытие 47-24
  когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим.
 • cn 47-24
  後 来 打 粮 食 的 时 候 , 你 们 要 把 五 分 之 一 纳 给 法 老 , 四 分 可 以 归 你 们 做 地 里 的 种 子 , 也 做 你 们 和 你 们 家 口 孩 童 的 食 物 。
 • hb בראשית 47-25
  וַיֹּאמְר֖וּ הֶחֱיִתָ֑נוּ נִמְצָא־חֵן֙ בְּעֵינֵ֣י אֲדֹנִ֔י וְהָיִ֥ינוּ עֲבָדִ֖ים לְפַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-25
  καὶ εἶπαν Σέσωκας ἡμᾶς, εὕρομεν χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ ἐσόμεθα παῖδες Φαραω.
 • la genesis 47-25
  qui responderunt salus nostra in manu tua est respiciat nos tantum dominus noster et laeti serviemus regi
 • it Genesi 47-25
  Gli risposero: Ci hai salvato la vita! Ci sia solo concesso di trovar grazia agli occhi del mio signore e saremo servi del faraone!.
 • fr Gense 47-25
  Ils dirent: Tu nous sauves la vie! que nous trouvions grce aux yeux de mon seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon.
 • es genesis 47-25
  Y ellos respondieron: La vida nos has dado: hallemos gracia en ojos de mi seor, y seamos siervos de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-25
  And they said, Thou hast saved us alive. Let us find favour in the eyes of my lord, and we will be Pharaoh's bondmen.
 • en (DRA) Genesis 47-25
  And they answered: Our life is in thy hand: only let my lord look favourably upon us, and we will gladly serve the king.
 • en (KJV) Genesis 47-25
  And they said, Thou hast saved our lives: let us find grace in the sight of my lord, and we will be Pharaoh's servants.
 • en (WEB) Genesis 47-25
  They said, “You have saved our lives! Let us find favor in the sight of my lord, and we will be Pharaoh’s servants.”
 • en (YLT) Genesis 47-25
  And they say, ‘Thou hast revived us; we find grace in the eyes of my lord, and have been servants to Pharaoh;'
 • en (ASV) Genesis 47-25
  And they said, Thou hast saved our lives: let us find favor in the sight of my lord, and we will be Pharaoh?s servants.
 • de 1 Mose 47-25
  Sie sprachen: Du hast uns am Leben erhalten; la uns nur Gnade finden vor dir, unserm Herrn, so wollen wir gerne Pharao leibeigen sein.
 • dk 1 Mosebog 47-25
  De svarede: "Du har reddet vort Liv; mtte vi eje min Herres Gunst, s vil vi vre Faraos Trlle!"
 • se 1 Mosebok 47-25
  De svarade: Du har behllit oss vid liv; lt oss finna nd fr min herres gon, s vilja vi vara Faraos trlar.
 • no 1 Mosebok 47-25
  Da sa de: Du har holdt oss i live; la oss finne nde for min herres ine, s skal vi vre Faraos trler.
 • fi 1 Mooseksen 47-25
  He vastasivat: "Sin olet pitnyt meidt hengiss; suo meidn vain saada armo herramme silmien edess, niin olemme faraon orjia".
 • hu 1 Mzes 47-25
  mondnak: letnket megtartottad; hadd talljunk kegyelmet uram szemei eltt, s szolgi lesznk a Faranak.
 • al Zanafilla 47-25
  Dhe ata than: "Ti na shptove jetn! Paim hir n syt e zotris ton, dhe ne do t jemi skllevrit e Faraonit".
 • bg Битие 47-25
  И те рекоха: Ти опази живота ни; нека придобием благоволението на господаря си, и ще бъдем слуги на Фараона.
 • ua Буття 47-25
  А вони відказали: Ти нас удержав при житті. Нехай же знайдемо милість в очах свого пана, і станемо рабами фараонові.
 • ru Бытие 47-25
  Они сказали: ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону.
 • cn 47-25
  他 们 说 : 你 救 了 我 们 的 性 命 。 但 愿 我 们 在 我 主 眼 前 蒙 恩 , 我 们 就 作 法 老 的 仆 人 。
 • hb בראשית 47-26
  וַיָּ֣שֶׂם אֹתָ֣הּ יֹוסֵ֡ף לְחֹק֩ עַד־הַיֹּ֨ום הַזֶּ֜ה עַל־אַדְמַ֥ת מִצְרַ֛יִם לְפַרְעֹ֖ה לַחֹ֑מֶשׁ רַ֞ק אַדְמַ֤תהַכֹּֽהֲנִים֙ לְבַדָּ֔ם לֹ֥א הָיְתָ֖ה לְפַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-26
  καὶ ἔθετο αὐτοῖς Ιωσηφ εἰς πρόσταγμα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου τῷ Φαραω ἀποπεμπτοῦν, χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἦν τῷ Φαραω.
 • la genesis 47-26
  ex eo tempore usque in praesentem diem in universa terra Aegypti regibus quinta pars solvitur et factum est quasi in legem absque terra sacerdotali quae libera ab hac condicione fuit
 • it Genesi 47-26
  Cos Giuseppe fece di questo una legge che vige fino ad oggi sui terreni d'Egitto, per la quale si deve dare la quinta parte al faraone. Soltanto i terreni dei sacerdoti non divennero del faraone.
 • fr Gense 47-26
  Joseph fit de cela une loi, qui a subsist jusqu' ce jour, et d'aprs laquelle un cinquime du revenu des terres de l'gypte appartient Pharaon; il n'y a que les terres des prtres qui ne soient point Pharaon.
 • es genesis 47-26
  Entonces Jos lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, sealando para Faran el quinto; excepto slo la tierra de los sacerdotes, que no fu de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 47-26
  And Joseph made it a law over the land of Egypt to this day, [that] the fifth should be for Pharaoh, except the land of the priests: theirs alone did not become Pharaoh's.
 • en (DRA) Genesis 47-26
  From that time unto this day, in the whole land of Egypt, the fifth part is paid to the king, and it is become as a law, except the land of the priests, which was free from this covenant.
 • en (KJV) Genesis 47-26
  And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day, that Pharaoh should have the fifth part, except the land of the priests only, which became not Pharaoh's.
 • en (WEB) Genesis 47-26
  Joseph made it a statute concerning the land of Egypt to this day, that Pharaoh should have the fifth. Only the land of the priests alone didn’t become Pharaoh’s.
 • en (YLT) Genesis 47-26
  and Joseph setteth it for a statute unto this day, concerning the ground of Egypt, [that] Pharaoh hath a fifth; only the ground of the priests alone hath not become Pharaoh's.
 • en (ASV) Genesis 47-26
  And Joseph made it a statute concerning the land of Egypt unto this day, that Pharaoh should have the fifth; only the land of the priests alone became not Pharaoh?s.
 • de 1 Mose 47-26
  Also machte Joseph ihnen ein Gesetz bis auf diesen Tag ber der gypter Feld, den Fnften Pharao zu geben; ausgenommen der Priester Feld, das ward dem Pharao nicht eigen.
 • dk 1 Mosebog 47-26
  Sledes gjorde Josef det til en Vedtgt, der endnu den Dag i Dag glder i gypten, at afgive en Femtedel til Farao; kun Prsternes Jord kom ikke i Faraos Besiddelse.
 • se 1 Mosebok 47-26
  S gjorde Josef det till en stadga, som nnu i dag gller fr Egyptens jord, att man skulle giva femtedelen t Farao. Allenast prsternas jord blev icke Faraos egendom.
 • no 1 Mosebok 47-26
  S satte Josef dette som en lov - og den lov gjelder den dag idag for jorden i Egypten - at Farao skulde ha femtedelen; bare Prestenes jord blev ikke Faraos eiendom.
 • fi 1 Mooseksen 47-26
  Niin Joosef teki sen sdkseksi, joka viel tnkin pivn on voimassa Egyptin pelloista, ett faraolle on annettava viides osa. Ainoastaan pappien pellot eivt joutuneet faraon omiksi.
 • hu 1 Mzes 47-26
  trvnyny tev azt Jzsef mind e mai napig gyiptom fldn, hogy a Fara az tdrsz, csak a papok flde, egyedl az nem volt a Fara.
 • al Zanafilla 47-26
  Jozefi e bri ligj kt n vendin e Egjiptit, i cili vazhdon edhe sot e ksaj dite dhe sipas t cilit e pesta pjes e korrjes duhet t?i jepet Faraonit. Vetm tokat e priftrinjve nuk u bn pron e Faraonit.
 • bg Битие 47-26
  И Иосиф постави това за повеление в Египетската земя, както е и до днес, да се дава петата част на Фараона; само земята на жреците единствено не стана Фараонова.
 • ua Буття 47-26
  А Йосип поклав це за постанову на єгипетську землю аж до сьогоднішнього дня: на п'яту частину для фараона. Сама тільки земля жерців не стала фараоновою.
 • ru Бытие 47-26
  И поставил Иосиф в закон земле Египетской, даже до сего дня: пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону.
 • cn 47-26
  於 是 约 瑟 为 埃 及 地 定 下 常 例 , 直 到 今 日 : 法 老 必 得 五 分 之 一 , 惟 独 祭 司 的 地 不 归 法 老 。
 • hb בראשית 47-27
  וַיֵּ֧שֶׁב יִשְׂרָאֵ֛ל בְּאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם בְּאֶ֣רֶץ גֹּ֑שֶׁן וַיֵּאָחֲז֣וּ בָ֔הּ וַיִּפְר֥וּ וַיִּרְבּ֖וּ מְאֹֽד׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-27
  Κατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ τῆς γῆς Γεσεμ καὶ ἐκληρονόμησαν ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα.-
 • la genesis 47-27
  habitavit ergo Israhel in Aegypto id est in terra Gessen et possedit eam auctusque est et multiplicatus nimis
 • it Genesi 47-27
  Gli Israeliti intanto si stabilirono nel paese d'Egitto, nel territorio di Gosen, ebbero propriet e furono fecondi e divennero molto numerosi.
 • fr Gense 47-27
  Isral habita dans le pays d'gypte, dans le pays de Gosen. Ils eurent des possessions, ils furent fconds et multiplirent beaucoup.
 • es genesis 47-27
  As habit Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosn; y aposesionronse en ella, y se aumentaron, y multiplicaron en gran manera.
 • en (DARBY) Genesis 47-27
  And Israel dwelt in the land of Egypt, in the land of Goshen; and they had possessions in it, and were fruitful and multiplied exceedingly.
 • en (DRA) Genesis 47-27
  So Israel dwelt in Egypt, that is, in the land of Gessen, and possessed it: and grew, and was multiplied exceedingly.
 • en (KJV) Genesis 47-27
  And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.
 • en (WEB) Genesis 47-27
  Israel lived in the land of Egypt, in the land of Goshen; and they got themselves possessions therein, and were fruitful, and multiplied exceedingly.
 • en (YLT) Genesis 47-27
  And Israel dwelleth in the land of Egypt, in the land of Goshen, and they have possession in it, and are fruitful, and multiply exceedingly;
 • en (ASV) Genesis 47-27
  And Israel dwelt in the land of Egypt, in the land of Goshen; and they gat them possessions therein, and were fruitful, and multiplied exceedingly.
 • de 1 Mose 47-27
  Also wohnte Israel in gypten im Lande Gosen, und hatten's inne und wuchsen und mehrten sich sehr.
 • dk 1 Mosebog 47-27
  Israel bosatte sig nu i gypten, i Gosens Land; og de tog fast Ophold der, blev frugtbare og sre talrige.
 • se 1 Mosebok 47-27
  S bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen; och de fingo sina besittningar dr och voro fruktsamma och frkade sig storligen.
 • no 1 Mosebok 47-27
  Israel blev boende i Egyptens land, i landet Gosen. og de fikk sig eiendom der og var fruktbare og blev meget tallrike.
 • fi 1 Mooseksen 47-27
  Niin Israel ji asumaan Egyptiin, Goosenin maakuntaan; he asettuivat sinne ja olivat hedelmllisi ja lisntyivt suuresti.
 • hu 1 Mzes 47-27
  azrt Izrel gyiptom fldben a Gsen fldn, s ott megrkdnek, s megszaporodnak s megsokasodnak felette igen.
 • al Zanafilla 47-27
  Kshtu Izraeli banoi n vendin e Egjiptit, n vendin e Goshenit; aty ata patn prona, qen frytdhns dhe u shumuan fort.
 • bg Битие 47-27
  И тъй, Израил се засели в Египетската земя, в Гесенската страна, гдето придобиваха имения, наплодяваха се, и твърде се размножаваха.
 • ua Буття 47-27
  І осів Ізраїль в єгипетськім краї в країні Ґошен, і набули в нім володіння. І вони розродилися й сильно розмножилися.
 • ru Бытие 47-27
  И жил Израиль в земле Египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились.
 • cn 47-27
  以 色 列 人 住 在 埃 及 的 歌 珊 地 。 他 们 在 那 里 置 了 产 业 , 并 且 生 育 甚 多 。
 • hb בראשית 47-28
  וַיְחִ֤י יַעֲקֹב֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם שְׁבַ֥ע עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה וַיְהִ֤י יְמֵֽי־יַעֲקֹב֙ שְׁנֵ֣י חַיָּ֔יו שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔יםוְאַרְבָּעִ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-28
  ἐπέζησεν δὲ Ιακωβ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δέκα ἑπτὰ ἔτη· ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ιακωβ ἐνιαυτῶν τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη.
 • la genesis 47-28
  et vixit in ea decem et septem annis factique sunt omnes dies vitae illius centum quadraginta septem annorum
 • it Genesi 47-28
  Giacobbe visse nel paese d'Egitto diciassette anni e gli anni della sua vita furono centoquarantasette.
 • fr Gense 47-28
  Jacob vcut dix-sept ans dans le pays d'gypte; et les jours des annes de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans.
 • es genesis 47-28
  Y vivi Jacob en la tierra de Egipto diecisiete aos: y fueron los das de Jacob, los aos de su vida, ciento cuarenta y siete aos.
 • en (DARBY) Genesis 47-28
  And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years; and the days of Jacob, the years of his life, were a hundred and forty-seven years.
 • en (DRA) Genesis 47-28
  And he lived in it seventeen years: and all the days of his life came to a hundred and forty-seven years.
 • en (KJV) Genesis 47-28
  And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years: so the whole age of Jacob was an hundred forty and seven years.
 • en (WEB) Genesis 47-28
  Jacob lived in the land of Egypt seventeen years. So the days of Jacob, the years of his life, were one hundred forty-seven years.
 • en (YLT) Genesis 47-28
  and Jacob liveth in the land of Egypt seventeen years, and the days of Jacob, the years of his life, are an hundred and forty and seven years.
 • en (ASV) Genesis 47-28
  And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years: so the days of Jacob, the years of his life, were a hundred forty and seven years.
 • de 1 Mose 47-28
  Und Jakob lebte siebzehn Jahre in gyptenland, da sein ganzes Alter ward hundertsiebenundvierzig Jahre.
 • dk 1 Mosebog 47-28
  Jakob levede i gypten i sytten r, s at Jakobs Levetid blev 147 r.
 • se 1 Mosebok 47-28
  Och Jakob levde sjutton r i Egyptens land, s att hans levnadslder blev ett hundra fyrtiosju r.
 • no 1 Mosebok 47-28
  Og Jakob levde i Egyptens land i sytten r; og Jakobs dager, hans lever, blev hundre og syv og firti r.
 • fi 1 Mooseksen 47-28
  Ja Jaakob eli Egyptin maassa seitsemntoista vuotta, ja koko hnen elinaikansa oli sata neljkymment seitsemn vuotta.
 • hu 1 Mzes 47-28
  pedig tizenht esztendeig l vala gyiptom fldn, s Jkb lete esztendeinek napjai szz negyvenht esztend.
 • al Zanafilla 47-28
  Jakobi jetoi n vendin e Egjiptit shtatmbdhjet vjet dhe kohzgjatja e jets s Jakobit qe njqind e dyzet e shtat vjet.
 • bg Битие 47-28
  И Яков живя седемнадесет години в Египетската земя, така че числото на годините на Яковия живот стана сто четиридесет и седем години.
 • ua Буття 47-28
  І жив Яків в єгипетськім краї сімнадцять літ. І були дні Якова, літа життя його, сто літ і сорок і сім літ.
 • ru Бытие 47-28
  И жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет; и было дней Иакова, годов жизни его, сто сорок семь лет.
 • cn 47-28
  雅 各 住 在 埃 及 地 十 七 年 , 雅 各 平 生 的 年 日 是 一 百 四 十 七 岁 。
 • hb בראשית 47-29
  וַיִּקְרְב֣וּ יְמֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ לָמוּת֒ וַיִּקְרָ֣א׀ לִבְנֹ֣ו לְיֹוסֵ֗ף וַיֹּ֤אמֶר לֹו֙ אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָשִֽׂים־נָ֥א יָדְךָ֖ תַּ֣חַת יְרֵכִ֑י וְעָשִׂ֤יתָ עִמָּדִי֙ חֶ֣סֶד וֶאֱמֶ֔ת אַל־נָ֥א תִקְבְּרֵ֖נִי בְּמִצְרָֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-29
  ἤγγισαν δὲ αἱ ἡμέραι Ισραηλ τοῦ ἀποθανεῖν, καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ιωσηφ καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ὑπόθες τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ποιήσεις ἐπ᾽ ἐμὲ ἐλεημοσύνην καὶ ἀλήθειαν τοῦ μή με θάψαι ἐν Αἰγύπτῳ,
 • la genesis 47-29
  cumque adpropinquare cerneret mortis diem vocavit filium suum Ioseph et dixit ad eum si inveni gratiam in conspectu tuo pone manum sub femore meo et facies mihi misericordiam et veritatem ut non sepelias me in Aegypto
 • it Genesi 47-29
  Quando fu vicino il tempo della sua morte, Israele chiam il figlio Giuseppe e gli disse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, metti la mano sotto la mia coscia e usa con me bont e fedelt: non seppellirmi in Egitto!
 • fr Gense 47-29
  Lorsqu'Isral approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit: Si j'ai trouv grce tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bont et de fidlit: ne m'enterre pas en gypte!
 • es genesis 47-29
  Y llegronse los das de Israel para morir, y llam Jos su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, rugote que pongas tu mano debajo de mi muslo, y hars conmigo misericordia y verdad; rugote que no me entierres en Egipto;
 • en (DARBY) Genesis 47-29
  And the days of Israel approached that he should die. And he called his son Joseph, and said to him, If now I have found favour in thine eyes, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me: bury me not, I pray thee, in Egypt;
 • en (DRA) Genesis 47-29
  And when he saw that the day of his death drew nigh, he called his son Joseph, and said to him: If I have found favour in thy sight, put thy hand under my thigh; and thou shalt shew me this kindness and truth, not to bury me in Egypt:
 • en (KJV) Genesis 47-29
  And the time drew nigh that Israel must die: and he called his son Joseph, and said unto him, If now I have found grace in thy sight, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me; bury me not, I pray thee, in Egypt:
 • en (WEB) Genesis 47-29
  The time came near that Israel must die, and he called his son Joseph, and said to him, “If now I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. Please don’t bury me in Egypt,
 • en (YLT) Genesis 47-29
  And the days of Israel are near to die, and he calleth for his son, for Joseph, and saith to him, ‘If, I pray thee, I have found grace in thine eyes, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and thou hast done with me kindness and truth; bury me not, I pray thee, in Egypt,
 • en (ASV) Genesis 47-29
  And the time drew near that Israel must die: and he called his son Joseph, and said unto him, If now I have found favor in thy sight, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me: bury me not, I pray thee, in Egypt;
 • de 1 Mose 47-29
  Da nun die Zeit herbeikam, da Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Joseph und sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hfte, da du mir die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in gypten;
 • dk 1 Mosebog 47-29
  Da nu Tiden nrmede sig, at Israel skulde d, kaldte han sin Sn Josef til sig og sagde til ham: "Hvis jeg har fundet Nde for dine jne, s lg din Hnd under min Lnd og lov mig at vise mig den Krlighed og Trofasthed ikke at jorde mig i gypten.
 • se 1 Mosebok 47-29
  D nu tiden nrmade sig att Israel skulle d, kallade han till sig sin son Josef och sade till honom: Om jag har funnit nd fr dina gon, s lgg din hand under min lnd och lova att visa mig din krlek och trofasthet drmed att du icke begraver mig i Egypten;
 • no 1 Mosebok 47-29
  Da det led mot den tid at Israel skulde d, kalte han sin snn Josef til sig og sa til ham: Kjre, har jeg funnet nde for dine ine, s legg din hnd under min lend og vis mig den kjrlighet og trofasthet at du ikke begraver mig i Egypten,
 • fi 1 Mooseksen 47-29
  Kun lhestyi aika, jolloin Israelin oli kuoltava, kutsui hn poikansa Joosefin ja sanoi hnelle: "Jos olen saanut armon sinun silmiesi edess, niin pane nyt ktesi minun kupeeni alle ja osoita minulle laupeus ja uskollisuus: l hautaa minua Egyptiin,
 • hu 1 Mzes 47-29
  elkzelgetnek Izrel hallnak napjai, s hvat az fit Jzsefet, s monda nki: Ha n te eltted kedves vagyok, krlek tedd a kezedet tomporom al, s lgy hozzm szeretettel s hsggel: Krlek ne temess el engem gyiptomban.
 • al Zanafilla 47-29
  Kur koha e vdekjes po i afrohej Izraelit, ai thirri t birin Jozef dhe i tha: "N paa gjetur hir n syt e tu, vre dorn tnde posht kofshs sime dhe sillu me mua me mirdashje dhe besnikri; t lutem, mos m varros n Egjipt!
 • bg Битие 47-29
  А като наближи времето, когато Израил трябваше да умре, повика сина си Иосифа и му каза: Ако съм придобил твоето благоволение, моля, тури ръката си под бедрото ми, и закълни ми се, че ще ми покажеш тая благост и вярност: да не ме погребеш в Египет,
 • ua Буття 47-29
  І наблизилися дні Ізраїля до смерти. І кликнув він до сина свого до Йосипа, та й промовив йому: Коли знайшов я милість в очах твоїх, поклади руку свою під стегно моє, і вчини зо мною милість та правду: Не поховай мене в Єгипті!
 • ru Бытие 47-29
  И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и [клянись], что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте,
 • cn 47-29
  以 色 列 的 死 期 临 近 了 , 他 就 叫 了 他 儿 子 约 瑟 来 , 说 : 我 若 在 你 眼 前 蒙 恩 , 请 你 把 手 放 在 我 大 腿 底 下 , 用 慈 爱 和 诚 实 待 我 , 请 你 不 要 将 我 葬 在 埃 及 。
 • hb בראשית 47-30
  וְשָֽׁכַבְתִּי֙ עִם־אֲבֹתַ֔י וּנְשָׂאתַ֨נִי֙ מִמִּצְרַ֔יִם וּקְבַרְתַּ֖נִי בִּקְבֻרָתָ֑ם וַיֹּאמַ֕ר אָנֹכִ֖י אֶֽעֱשֶׂ֥הכִדְבָרֶֽךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-30
  ἀλλὰ κοιμηθήσομαι μετὰ τῶν πατέρων μου, καὶ ἀρεῖς με ἐξ Αἰγύπτου καὶ θάψεις με ἐν τῷ τάφῳ αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν ᾿Εγὼ ποιήσω κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
 • la genesis 47-30
  sed dormiam cum patribus meis et auferas me de hac terra condasque in sepulchro maiorum cui respondit Ioseph ego faciam quod iussisti
 • it Genesi 47-30
  Quando io mi sar coricato con i miei padri, portami via dall'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro. Rispose: Io agir come hai detto.
 • fr Gense 47-30
  Quand je serai couch avec mes pres, tu me transporteras hors de l'gypte, et tu m'enterreras dans leur spulcre. Joseph rpondit: Je ferai selon ta parole.
 • es genesis 47-30
  Mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto, y me sepultars en el sepulcro de ellos. Y l respondi: Yo har como t dices.
 • en (DARBY) Genesis 47-30
  but when I shall lie with my fathers, thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their sepulchre. And he said, I will do according to thy word.
 • en (DRA) Genesis 47-30
  But I will sleep with my fathers, and thou shalt take me away out of this land, and bury me in the burying place of my ancestors. And Joseph answered him: I will do what thou hast commanded.
 • en (KJV) Genesis 47-30
  But I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their buryingplace. And he said, I will do as thou hast said.
 • en (WEB) Genesis 47-30
  but when I sleep with my fathers, you shall carry me out of Egypt, and bury me in their burying place.” He said, “I will do as you have said.”
 • en (YLT) Genesis 47-30
  and I have lain with my fathers, and thou hast borne me out of Egypt, and buried me in their burying-place.' And he saith, ‘I -- I do according to thy word;'
 • en (ASV) Genesis 47-30
  but when I sleep with my fathers, thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their burying-place. And he said, I will do as thou hast said.
 • de 1 Mose 47-30
  sondern ich will liegen bei meinen Vtern, und du sollst mich aus gypten fhren und in ihrem Begrbnis begraben. Er sprach: Ich will tun, wie du gesagt hast.
 • dk 1 Mosebog 47-30
  Nr jeg har lagt mig til Hvile hos mine Fdre, skal du fre mig fra gypten og jorde mig i deres Grav!" Han svarede: "Jeg skal gre, som du siger."
 • se 1 Mosebok 47-30
  fastmer, nr jag har gtt till vila hos mina fder, skall du fra mig frn Egypten och begrava mig i deras grav. Han svarade: Jag skall gra ssom du har sagt.
 • no 1 Mosebok 47-30
  men la mig f hvile hos mine fedre, fr mig bort fra Egypten og legg mig i deres grav! Og han svarte: Jeg skal gjre som du sier.
 • fi 1 Mooseksen 47-30
  sill min tahdon levt isieni luona; vie siis minut Egyptist ja hautaa minut heidn hautaansa". Hn vastasi: "Min teen, niinkuin sanot".
 • hu 1 Mzes 47-30
  elaluszom az n atyimmal, vgy ki engem gyiptombl s temess el az srjokba. s monda: n a te beszded szerint cselekszem.
 • al Zanafilla 47-30
  Por kur do t pushoj me etrit e mi, m nxirr jasht Egjiptit dhe m varros n varrin e tyre!". Ai u prgjigj: "Do t bj si thua ti".
 • bg Битие 47-30
  но когато почина с бащите си, да ме пренесеш от Египет и да ме погребеш в тяхната гробница. А той рече: Ще направя според както си казал.
 • ua Буття 47-30
  І ляжу я з батьками своїми, і ти винесеш мене з Єгипту, і поховаєш мене в їхньому гробі. А той відказав: Я вчиню за словом твоїм.
 • ru Бытие 47-30
  дабы мне лечь с отцами моими; вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице. [Иосиф] сказал: сделаю по слову твоему.
 • cn 47-30
  我 与 我 祖 我 父 同 睡 的 时 候 , 你 要 将 我 带 出 埃 及 , 葬 在 他 们 所 葬 的 地 方 。 约 瑟 说 : 我 必 遵 着 你 的 命 而 行 。
 • hb בראשית 47-31
  וַיֹּ֗אמֶר הִשָּֽׁבְעָה֙ לִ֔י וַיִּשָּׁבַ֖ע לֹ֑ו וַיִּשְׁתַּ֥חוּ יִשְׂרָאֵ֖ל עַל־רֹ֥אשׁ הַמִּטָּֽה׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 47-31
  εἶπεν δέ ῎Ομοσόν μοι. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ. καὶ προσεκύνησεν Ισραηλ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.
 • la genesis 47-31
  et ille iura ergo inquit mihi quo iurante adoravit Israhel Deum conversus ad lectuli caput
 • it Genesi 47-31
  Riprese: Giuramelo!. E glielo giur; allora Israele si prostr sul capezzale del letto.
 • fr Gense 47-31
  Jacob dit: Jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Isral se prosterna sur le chevet de son lit.
 • es genesis 47-31
  Y l dijo: Jramelo. Y l le jur. Entonces Israel se inclin sobre la cabecera de la cama.
 • en (DARBY) Genesis 47-31
  And he said, Swear to me; and he swore to him. And Israel worshipped on the bed's head.
 • en (DRA) Genesis 47-31
  And he said: Swear then to me. And as he was swearing, Israel adored God, turning to the bed's head.
 • en (KJV) Genesis 47-31
  And he said, Swear unto me. And he sware unto him. And Israel bowed himself upon the bed's head.
 • en (WEB) Genesis 47-31
  He said, “Swear to me,” and he swore to him. Israel bowed himself on the bed’s head.
 • en (YLT) Genesis 47-31
  and he saith, ‘Swear to me;' and he sweareth to him, and Israel boweth himself on the head of the bed.
 • en (ASV) Genesis 47-31
  And he said, Swear unto me: and he sware unto him. And Israel bowed himself upon the bed?s head.
 • de 1 Mose 47-31
  Er aber sprach: So schwre mir. Und er schwur ihm. Da neigte sich Israel zu Hupten des Bettes.
 • dk 1 Mosebog 47-31
  Da sagde han: "Tilsvrg mig det!" Og han tilsvor ham det. Da bjede Israel sig tilbedende over Lejets Hovedgrde.
 • se 1 Mosebok 47-31
  Men han sade: Giv mig din ed drp. Och han gav honom sin ed. D tillbad Israel, bjd mot sngens huvudgrd.
 • no 1 Mosebok 47-31
  Da sa han: Tilsverg mig det! Og han tilsvor ham det. Og Israel bide sig ned over hodegjerdet i sengen og tilbad.
 • fi 1 Mooseksen 47-31
  Hn sanoi: "Vanno se minulle". Ja hn vannoi hnelle. Silloin Israel rukoili, kumartuneena vuoteensa pnalaista vasten.
 • hu 1 Mzes 47-31
  monda: Eskdjl meg nkem! s megeskvk nki. s leborula Izrel az gy fejre.
 • al Zanafilla 47-31
  Ather Jakobi tha: "Betomu". Dhe Jozefi iu betua. Pastaj Izraeli, duke u mbshtetur te koka e shtratit, ra n adhurim.
 • bg Битие 47-31
  И рече Яков : Закълни ми се; и той му се закле. Тогава Израил се поклони върху възглавницата на леглото.
 • ua Буття 47-31
  А Яків сказав: Присягни ж мені! І він присягнув йому. І вклонився Ізраїль на зголов'я постелі.
 • ru Бытие 47-31
  И сказал: клянись мне. И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели.
 • cn 47-31
  雅 各 说 : 你 要 向 我 起 誓 。 约 瑟 就 向 他 起 了 誓 , 於 是 以 色 列 在 床 头 上 ( 或 作 扶 着 杖 头 ) 敬 拜 神 。
 • <<< List home >>>