Genesis 44

 • hb בראשית 44-1
  וַיְצַ֞ו אֶת־אֲשֶׁ֣ר עַל־בֵּיתֹו֮ לֵאמֹר֒ מַלֵּ֞א אֶת־אַמְתְּחֹ֤ת הָֽאֲנָשִׁים֙ אֹ֔כֶל כַּאֲשֶׁ֥ר יוּכְל֖וּן שְׂאֵ֑תוְשִׂ֥ים כֶּֽסֶף־אִ֖ישׁ בְּפִ֥י אַמְתַּחְתֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-1
  Καὶ ἐνετείλατο Ιωσηφ τῷ ὄντι ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ λέγων Πλήσατε τοὺς μαρσίππους τῶν ἀνθρώπων βρωμάτων, ὅσα ἐὰν δύνωνται ἆραι, καὶ ἐμβάλατε ἑκάστου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τοῦ στόματος τοῦ μαρσίππου
 • la genesis 44-1
  praecepit autem Ioseph dispensatori domus suae dicens imple saccos eorum frumento quantum possunt capere et pone pecuniam singulorum in summitate sacci
 • it Genesi 44-1
  Diede poi questo ordine al maggiordomo della sua casa: Riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere e metti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco.
 • fr Gense 44-1
  Joseph donna cet ordre l'intendant de sa maison: Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun l'entre de son sac.
 • es genesis 44-1
  Y MANDO Jos al mayordomo de su casa, diciendo: Hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal:
 • en (DARBY) Genesis 44-1
  And he commanded him who was over his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry; and put every man's money in the mouth of his sack.
 • en (DRA) Genesis 44-1
  And Joseph commanded the steward of his house, saying: Fill their sacks with corn, as much as they can hold: and put the money of every one in the top of his sack.
 • en (KJV) Genesis 44-1
  And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth.
 • en (WEB) Genesis 44-1
  He commanded the steward of his house, saying, “Fill the men’s sacks with food, as much as they can carry, and put each man’s money in his sack’s mouth.
 • en (YLT) Genesis 44-1
  And he commandeth him who [is] over his house, saying, ‘Fill the bags of the men [with] food, as they are able to bear, and put the money of each in the mouth of his bag;
 • en (ASV) Genesis 44-1
  And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men?s sacks with food, as much as they can carry, and put every man?s money in his sack?s mouth.
 • de 1 Mose 44-1
  Und Joseph befahl seinem Haushalter und sprach: Flle den Mnnern ihre Scke mit Speise, soviel sie fhren knnen, lege jeglichem sein Geld oben in seinen Sack;
 • dk 1 Mosebog 44-1
  Derefter befalede han sin Hushovmester: "Fyld Mndenes Skke med Korn, s meget de kan have med sig, og lg hvers Pengesum oven i hans Sk
 • se 1 Mosebok 44-1
  Drefter bjd han sin hovmstare och sade: Fyll mnnens sckar med sd, s mycket de kunna rymma, och lgg vars och ens penningar verst i hans sck.
 • no 1 Mosebok 44-1
  Siden bd han den som forestod hans hus: Fyll mennenes sekker med korn s meget de kan fre, og legg enhvers penger verst i hans sekk!
 • fi 1 Mooseksen 44-1
  Sen jlkeen Joosef kski huoneenhaltijaansa sanoen: "Tyt miesten skit viljalla, niin paljon kuin he voivat kuljettaa, ja pane itsekunkin raha hnen skkins suuhun.
 • hu 1 Mzes 44-1
  Azutn parancsola [Jzsef] az hza gondviseljnek, mondvn: Tltsd meg ez embereknek zskjait elesggel a mennyit elvihetnek; s mindeniknek pnzt tedd zskja szjba.
 • al Zanafilla 44-1
  Jozefi i dha kt urdhr kryeshrbtorit t shtpis s tij: "Mbushi trastat e ktyre njerzve me aq ushqime sa mund t mbajn dhe vri parat e secilit n grykn e do traste.
 • bg Битие 44-1
  После заповяда на домакина си, казвайки: Напълни чувалите на човеците с храна, колкото могат да поберат, тури парите на всекиго в чувала му*
 • ua Буття 44-1
  І наказав він тому, що над домом його, говорячи: Понаповнюй мішки цих людей їжею, скільки зможуть вони нести. І поклади срібло кожного до отвору мішка його.
 • ru Бытие 44-1
  И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его,
 • cn 44-1
  约 瑟 吩 咐 家 宰 说 : 『 把 粮 食 装 满 这 些 人 的 口 袋 , 尽 着 他 们 的 驴 所 能 驮 的 , 又 把 各 人 的 银 子 放 在 各 人 的 口 袋 里 ,
 • hb בראשית 44-2
  וְאֶת־גְּבִיעִ֞י גְּבִ֣יעַ הַכֶּ֗סֶף תָּשִׂים֙ בְּפִי֙ אַמְתַּ֣חַת הַקָּטֹ֔ן וְאֵ֖ת כֶּ֣סֶף שִׁבְרֹ֑ו וַיַּ֕עַשׂ כִּדְבַ֥ר יֹוסֵ֖ףאֲשֶׁ֥ר דִּבֵּֽר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-2
  καὶ τὸ κόνδυ μου τὸ ἀργυροῦν ἐμβάλατε εἰς τὸν μάρσιππον τοῦ νεωτέρου καὶ τὴν τιμὴν τοῦ σίτου αὐτοῦ. ἐγενήθη δὲ κατὰ τὸ ῥῆμα Ιωσηφ, καθὼς εἶπεν.-
 • la genesis 44-2
  scyphum autem meum argenteum et pretium quod dedit tritici pone in ore sacci iunioris factumque est ita
 • it Genesi 44-2
  Insieme metterai la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del pi giovane, con il denaro del suo grano. Quegli fece secondo l'ordine di Giuseppe.
 • fr Gense 44-2
  Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, l'entre du sac du plus jeune, avec l'argent de son bl. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonn.
 • es genesis 44-2
  Y pondrs mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y l hizo como dijo Jos.
 • en (DARBY) Genesis 44-2
  And put my cup, the silver cup, in the mouth of the sack of the youngest, and his grain-money. And he did according to the word of Joseph which he had spoken.
 • en (DRA) Genesis 44-2
  And in the mouth of the younger's sack put my silver cup, and the price which he gave for the wheat. And it was so done.
 • en (KJV) Genesis 44-2
  And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken.
 • en (WEB) Genesis 44-2
  Put my cup, the silver cup, in the sack’s mouth of the youngest, with his grain money.” He did according to the word that Joseph had spoken.
 • en (YLT) Genesis 44-2
  and my cup, the silver cup, thou dost put in the mouth of the bag of the young one, and his corn-money;' and he doth according to the word of Joseph which he hath spoken.
 • en (ASV) Genesis 44-2
  And put my cup, the silver cup, in the sack?s mouth of the youngest, and his grain money. And he did according to the word that Joseph had spoken.
 • de 1 Mose 44-2
  und meinen silbernen Becher lege oben in des Jngsten Sack mit dem Gelde fr das Getreide. Der tat, wie ihm Joseph gesagt hatte.
 • dk 1 Mosebog 44-2
  og lg mit eget Slvbger oven i den yngstes Sk sammen med Pengene for hans Korn!" Og han gjorde, som Josef bd.
 • se 1 Mosebok 44-2
  Och min bgare, silverbgaren, skall du lgga verst i den yngstes sck, tillika med penningarna fr hans sd. Och han gjorde ssom Josef hade sagt.
 • no 1 Mosebok 44-2
  Men mitt beger, slvbegeret, skal du legge verst i den yngstes sekk sammen med pengene for hans korn. Og han gjorde som Josef bd ham.
 • fi 1 Mooseksen 44-2
  Ja nuorimman skin suuhun pane minun maljani, tuo hopeamalja, ynn hnen viljarahansa." Ja hn teki, niinkuin Joosef kski.
 • hu 1 Mzes 44-2
  Az n poharamat pedig, az ezst poharat, tedd a legkisebbik zskjnak szjba gabonjnak rval egytt. s az Jzsef beszde szerint cselekedk, a mint beszlt vala.
 • al Zanafilla 44-2
  Prve ksaj vre kupn time, kupn prej argjndi, n grykn e trasts t m t riut, bashk me parat e grurit t tij". Dhe ai bri ashtu si i tha Jozefi.
 • bg Битие 44-2
  и тури чашата ми, сребърната чаша, отгоре в чувала на най-младия, с парите за житото му. И той стори според това, което рече Иосиф.
 • ua Буття 44-2
  А чашу мою, чашу срібну, поклади до отвору мішка наймолодшого, та срібло за хліб його. І зробив той за словом Йосиповим, яке він сказав був.
 • ru Бытие 44-2
  а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром за купленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он.
 • cn 44-2
  并 将 我 的 银 杯 和 那 少 年 人 籴 粮 的 银 子 一 同 装 在 他 的 口 袋 里 。 』 家 宰 就 照 约 瑟 所 说 的 话 行 了 ;
 • hb בראשית 44-3
  הַבֹּ֖קֶר אֹ֑ור וְהָאֲנָשִׁ֣ים שֻׁלְּח֔וּ הֵ֖מָּה וַחֲמֹרֵיהֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-3
  τὸ πρωὶ διέφαυσεν, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπεστάλησαν, αὐτοὶ καὶ οἱ ὄνοι αὐτῶν.
 • la genesis 44-3
  et orto mane dimissi sunt cum asinis suis
 • it Genesi 44-3
  Al mattino, fattosi chiaro, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini.
 • fr Gense 44-3
  Le matin, ds qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leur nes.
 • es genesis 44-3
  Venida la maana, los hombres fueron despedidos con sus asnos.
 • en (DARBY) Genesis 44-3
  In the morning, when it was light, the men were sent away, they and their asses.
 • en (DRA) Genesis 44-3
  And when the morning arose, they were sent away with their asses.
 • en (KJV) Genesis 44-3
  As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.
 • en (WEB) Genesis 44-3
  As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their donkeys.
 • en (YLT) Genesis 44-3
  The morning is bright, and the men have been sent away, they and their asses --
 • en (ASV) Genesis 44-3
  As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.
 • de 1 Mose 44-3
  Des Morgens, da es licht ward, lieen sie die Mnner ziehen mit ihren Eseln.
 • dk 1 Mosebog 44-3
  Da Morgenen gryede, fik Mndene Lov at drage bort med deres sler.
 • se 1 Mosebok 44-3
  Om morgonen, d det blev dager, fingo mnnen fara med sina snor.
 • no 1 Mosebok 44-3
  Om morgenen, da det blev lyst, lot de mennene med sine asener fare.
 • fi 1 Mooseksen 44-3
  Aamulla pivn valjetessa miehet saivat aaseinensa lhte matkalle.
 • hu 1 Mzes 44-3
  Reggel virradatkor, elbocsttatnak azok az emberek, szamaraikkal egytt.
 • al Zanafilla 44-3
  N mngjes, sa u b dit, i nisn ata njerz me gomart e tyre.
 • bg Битие 44-3
  На утринта, щом съмна, изпратиха човеците и ослите им.
 • ua Буття 44-3
  Розвиднилось рано вранці, і люди ці були відпущені, вони та їхні осли.
 • ru Бытие 44-3
  Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их.
 • cn 44-3
  天 一 亮 就 打 发 那 些 人 带 着 驴 走 了 。
 • hb בראשית 44-4
  הֵ֠ם יָֽצְא֣וּ אֶת־הָעִיר֮ לֹ֣א הִרְחִיקוּ֒ וְיֹוסֵ֤ף אָמַר֙ לַֽאֲשֶׁ֣ר עַל־בֵּיתֹ֔ו ק֥וּם רְדֹ֖ף אַחֲרֵ֣יהָֽאֲנָשִׁ֑ים וְהִשַּׂגְתָּם֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם לָ֛מָּה שִׁלַּמְתֶּ֥ם רָעָ֖ה תַּ֥חַת טֹובָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-4
  ἐξελθόντων δὲ αὐτῶν τὴν πόλιν (οὐκ ἀπέσχον μακράν) καὶ Ιωσηφ εἶπεν τῷ ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ ᾿Αναστὰς ἐπιδίωξον ὀπίσω τῶν ἀνθρώπων καὶ καταλήμψῃ αὐτοὺς καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Τί ὅτι ἀνταπεδώκατε πονηρὰ ἀντὶ καλῶν;
 • la genesis 44-4
  iamque urbem exierant et processerant paululum tum Ioseph arcessito dispensatore domus surge inquit persequere viros et adprehensis dicito quare reddidistis malum pro bono
 • it Genesi 44-4
  Erano appena usciti dalla citt e ancora non si erano allontanati, quando Giuseppe disse al maggiordomo della sua casa: Su, insegui quegli uomini, raggiungili e d loro: Perch avete reso male per bene?
 • fr Gense 44-4
  Ils taient sortis de la ville, et ils n'en taient gure loigns, lorsque Joseph dit son intendant: Lve-toi, poursuis ces gens; et, quand tu les auras atteints, tu leur diras: Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien?
 • es genesis 44-4
  Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aun no se haban alejado, dijo Jos su mayordomo: Levntate, y sigue esos hombres; y cuando los alcanzares, diles: Por qu habis vuelto mal por bien?
 • en (DARBY) Genesis 44-4
  They were gone out of the city, [and] not [yet] far off, when Joseph said to him who was over his house, Up! follow after the men; and when thou overtakest them, thou shalt say to them, Why have ye rewarded evil for good?
 • en (DRA) Genesis 44-4
  And when they were now departed out of the city, and had gone forward a little way; Joseph sending for the steward of his house, said: Arise, and pursue after the men: and when thou hast overtaken them, say to them: Why have you returned evil for good?
 • en (KJV) Genesis 44-4
  And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?
 • en (WEB) Genesis 44-4
  When they had gone out of the city, and were not yet far off, Joseph said to his steward, “Up, follow after the men. When you overtake them, ask them, ‘Why have you rewarded evil for good?
 • en (YLT) Genesis 44-4
  they have gone out of the city -- they have not gone far off -- and Joseph hath said to him who [is] over his house, ‘Rise, pursue after the men; and thou hast overtaken them, and thou hast said unto them, Why have ye recompensed evil for good?
 • en (ASV) Genesis 44-4
  And when they were gone out of the city, and were not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?
 • de 1 Mose 44-4
  Da sie aber zur Stadt hinaus waren und nicht ferne gekommen, sprach Joseph zu seinem Haushalter: Auf jage den Mnnern nach! und wenn du sie ereilst, so sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bsem vergolten?
 • dk 1 Mosebog 44-4
  Men fr de var kommet ret langt fra Byen, bd Josef sin Hushovmester: "St efter Mndene, og nr du indhenter dem, sig s til dem: Hvorfor har I gengldt godt med ondt?
 • se 1 Mosebok 44-4
  Men nr de hade kommit ett litet stycke utom staden, sade Josef till sin hovmstare: St upp och stt efter mnnen; och nr du hinner upp dem, s sg till dem: 'Varfr haven I lnat gott med ont?
 • no 1 Mosebok 44-4
  Da de hadde draget ut av byen og ennu ikke var langt kommet, sa Josef til den som forestod hans hus: Ta avsted, sett efter mennene, og nr du nr dem, skal du si til dem: Hvorfor har I gjengjeldt godt med ondt?
 • fi 1 Mooseksen 44-4
  Mutta kun he olivat ehtineet vhn matkaa kaupungin ulkopuolelle, sanoi Joosef huoneenhaltijalleen: "Nouse ja aja miehi takaa, ja kun saavutat heidt, sano heille: 'Minkthden olette palkinneet hyvn pahalla?
 • hu 1 Mzes 44-4
  Kimennek a vrosbl, de nem messze haladhatnak, a mikor monda Jzsef az hza gondviseljnek: Kelj fel, siess utnuk azoknak az embereknek s ha elred ket, mondd nkik: Mirt fizettetek gonoszszal a j helybe?
 • al Zanafilla 44-4
  Sapo kishin dal nga qyteti dhe nuk ishin akoma larg, kur Jozefi i tha kryeshrbtorit t shtpis s tij: "ohu, ndiqi ata njerz dhe kur t?i kesh arritur, thuaju atyre: "Pse e shprblyet t mirn me t keqe?
 • bg Битие 44-4
  А когато бяха излезли из града и не бяха се отдалечили много, Иосиф рече на домакина си: Стани, тичай след човеците и, като ги стигнеш, кажи им: Защо върнахте зло за добро?
 • ua Буття 44-4
  Вони вийшли з міста, ще не віддалилися, а Йосип сказав до того, що над домом його: Устань, побіжи за тими людьми, і дожени їх, та й скажи їм: Нащо ви заплатили злом за добро?
 • ru Бытие 44-4
  Еще не далеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: ступай, догоняй этих людей и, когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро?
 • cn 44-4
  他 们 出 城 走 了 不 远 , 约 瑟 对 家 宰 说 : 『 起 来 , 追 那 些 人 去 , 追 上 了 就 对 他 们 说 : 「 你 们 为 甚 麽 以 恶 报 善 呢 ?
 • hb בראשית 44-5
  הֲלֹ֣וא זֶ֗ה אֲשֶׁ֨ר יִשְׁתֶּ֤ה אֲדֹנִי֙ בֹּ֔ו וְה֕וּא נַחֵ֥שׁ יְנַחֵ֖שׁ בֹּ֑ו הֲרֵעֹתֶ֖ם אֲשֶׁ֥ר עֲשִׂיתֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-5
  ἵνα τί ἐκλέψατέ μου τὸ κόνδυ τὸ ἀργυροῦν; οὐ τοῦτό ἐστιν, ἐν ᾧ πίνει ὁ κύριός μου; αὐτὸς δὲ οἰωνισμῷ οἰωνίζεται ἐν αὐτῷ. πονηρὰ συντετέλεσθε, ἃ πεποιήκατε.
 • la genesis 44-5
  scyphum quem furati estis ipse est in quo bibit dominus meus et in quo augurari solet pessimam rem fecistis
 • it Genesi 44-5
  Non forse questa la coppa in cui beve il mio signore e per mezzo della quale egli suole trarre i presagi? Avete fatto male a fare cos.
 • fr Gense 44-5
  N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi.
 • es genesis 44-5
  No es sta en la que bebe mi seor, y por la que suele adivinar? habis hecho mal en lo que hicisteis.
 • en (DARBY) Genesis 44-5
  Is not this [it] in which my lord drinks, and in which indeed he divines? Ye have done evil [in] what ye have done.
 • en (DRA) Genesis 44-5
  The cup which you have stolen is that in which my lord drinketh, and in which he is wont to divine: you have done a very evil thing.
 • en (KJV) Genesis 44-5
  Is not this it in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? ye have done evil in so doing.
 • en (WEB) Genesis 44-5
  Isn’t this that from which my lord drinks, and by which he indeed divines? You have done evil in so doing.’”
 • en (YLT) Genesis 44-5
  Is not this that with which my lord drinketh? and he observeth diligently with it; ye have done evil [in] that which ye have done.'
 • en (ASV) Genesis 44-5
  Is not this that in which my lord drinketh, and whereby he indeed divineth? ye have done evil in so doing.
 • de 1 Mose 44-5
  Ist's nicht das, daraus mein Herr trinkt und damit er weissagt? Ihr habt bel getan.
 • dk 1 Mosebog 44-5
  Hvorfor har I stjlet mit Slvbger? Det er jo min Herres Mundbger, som han bruger til at tage Varsler af! Ilde har I handlet ved at gre sledes!"
 • se 1 Mosebok 44-5
  Det r ju just den bgaren som min herre dricker ur, och som han plgar sp med. Det r en ond grning I haven gjort.'
 • no 1 Mosebok 44-5
  Er det ikke det beger som min herre drikker av, og som han spr i? Dette var ille gjort av eder.
 • fi 1 Mooseksen 44-5
  Onhan se juuri se, josta isntni juo ja josta hn salaisia tiedustelee. Te olette pahoin tehneet menetellessnne nin.'"
 • hu 1 Mzes 44-5
  Avagy nem abbl iszik- az n uram? s abbl szokott jvendlni! Gonoszul cselekedttek, a mit cselekedtetek!
 • al Zanafilla 44-5
  A nuk sht ajo kupa me t ciln pi zotria im dhe q e prdor pr t parathn t ardhmen? Keni vepruar keq duke u sjell kshtu"".
 • bg Битие 44-5
  Не е ли тая чашата с която пие господарят ми, и с която даже гадае? Зле постъпихте като сторихте това.
 • ua Буття 44-5
  Хіба це не та чаша, що з неї п'є пан мій, і він, ворожачи, ворожить нею? І зле ви зробили, що вчинили таке.
 • ru Бытие 44-5
  Не та ли это, из которой пьет господин мой и он гадает на ней? Худо это вы сделали.
 • cn 44-5
  这 不 是 我 主 人 饮 酒 的 杯 吗 ? 岂 不 是 他 占 卜 用 的 吗 ? 你 们 这 样 行 是 作 恶 了 。 」 』
 • hb בראשית 44-6
  וַֽיַּשִּׂגֵ֑ם וַיְדַבֵּ֣ר אֲלֵהֶ֔ם אֶת־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-6
  εὑρὼν δὲ αὐτοὺς εἶπεν αὐτοῖς κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα.
 • la genesis 44-6
  fecit ille ut iusserat et adprehensis per ordinem locutus est
 • it Genesi 44-6
  Egli li raggiunse e ripet loro queste parole.
 • fr Gense 44-6
  L'intendant les atteignit, et leur dit ces mmes paroles.
 • es genesis 44-6
  Y como l los alcanz, djoles estas palabras.
 • en (DARBY) Genesis 44-6
  And he overtook them, and he spoke to them these words.
 • en (DRA) Genesis 44-6
  He did as he had commanded him. And having overtaken them, he spoke to them the same words.
 • en (KJV) Genesis 44-6
  And he overtook them, and he spake unto them these same words.
 • en (WEB) Genesis 44-6
  He overtook them, and he spoke these words to them.
 • en (YLT) Genesis 44-6
  And he overtaketh them, and speaketh unto them these words,
 • en (ASV) Genesis 44-6
  And he overtook them, and he spake unto them these words.
 • de 1 Mose 44-6
  Und als er sie ereilte, redete er mit ihnen solche Worte.
 • dk 1 Mosebog 44-6
  Og da han havde indhentet dem, sagde han det til dem.
 • se 1 Mosebok 44-6
  Nr han nu hann upp dem, sade han detta till dem.
 • no 1 Mosebok 44-6
  Og han innhentet dem og sa dette til dem.
 • fi 1 Mooseksen 44-6
  Kun hn sitten saavutti heidt, puhui hn heille nm sanat.
 • hu 1 Mzes 44-6
  s utlr ket, s ilyen szavakkal szla nkik.
 • al Zanafilla 44-6
  Ai i arriti ata dhe u tha kto fjal.
 • bg Битие 44-6
  И човекът ,като ги настигна, каза им тия думи.
 • ua Буття 44-6
  І той їх догнав, і сказав їм ті слова.
 • ru Бытие 44-6
  Он догнал их и сказал им эти слова.
 • cn 44-6
  家 宰 追 上 他 们 , 将 这 些 话 对 他 们 说 了 。
 • hb בראשית 44-7
  וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו לָ֚מָּה יְדַבֵּ֣ר אֲדֹנִ֔י כַּדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה חָלִ֨ילָה֙ לַעֲבָדֶ֔יךָ מֵעֲשֹׂ֖ות כַּדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-7
  οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ῞Ινα τί λαλεῖ ὁ κύριος κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα; μὴ γένοιτο τοῖς παισίν σου ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο.
 • la genesis 44-7
  qui responderunt quare sic loquitur dominus noster ut servi tui tantum flagitii commiserint
 • it Genesi 44-7
  Quelli gli dissero: Perch il mio signore dice queste cose? Lungi dai tuoi servi il fare una tale cosa!
 • fr Gense 44-7
  Ils lui rpondirent: Pourquoi mon seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu prserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action!
 • es genesis 44-7
  Y ellos le respondieron: Por qu dice mi seor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos.
 • en (DARBY) Genesis 44-7
  And they said to him, Why does my lord speak such words as these? Far be it from thy servants to do such a thing!
 • en (DRA) Genesis 44-7
  And they answered: Why doth our lord speak so, as though thy servants had committed so heinous a fact?
 • en (KJV) Genesis 44-7
  And they said unto him, Wherefore saith my lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing:
 • en (WEB) Genesis 44-7
  They said to him, “Why does my lord speak such words as these? Far be it from your servants that they should do such a thing!
 • en (YLT) Genesis 44-7
  and they say unto him, ‘Why doth my lord speak according to these words? far be it from thy servants to do according to this word;
 • en (ASV) Genesis 44-7
  And they said unto him, Wherefore speaketh my lord such words as these? Far be it from thy servants that they should do such a thing.
 • de 1 Mose 44-7
  Sie antworteten ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Es sei ferne von deinen Knechten, ein solches zu tun.
 • dk 1 Mosebog 44-7
  Men de svarede: "Hvor kan min Herre tale sledes? Det vre langt fra dine Trlle at gre sligt!
 • se 1 Mosebok 44-7
  D svarade de honom: Varfr talar min herre s? Bort det, att dina tjnare skulle gra sdant!
 • no 1 Mosebok 44-7
  Da sa de til ham: Hvorfor taler min herre sledes? Det vre langt fra dine tjenere gjre noget slikt!
 • fi 1 Mooseksen 44-7
  He vastasivat hnelle: "Minkthden herramme puhuu nin? Pois se, ett palvelijasi tekisivt niin!
 • hu 1 Mzes 44-7
  Azok pedig mondnak nki: Mirt szl az n uram ilyen szavakkal? Tvol legyen szolgidtl, hogy ilyen dolgot cselekedjenek.
 • al Zanafilla 44-7
  Ather ata iu prgjegjn: "Pse zotria im na drejton fjal si kto? Shrbyesit e tu duhet t?i shmangen nj qndrimi t till!
 • bg Битие 44-7
  А те му рекоха: Защо говори господарят ни такива думи? Не дай, Боже, слугите ти да сторят такова нещо.
 • ua Буття 44-7
  А вони відказали йому: Нащо пан мій говорить отакі то слова? Далеке рабам твоїм, щоб зробити таку річ...
 • ru Бытие 44-7
  Они сказали ему: для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела.
 • cn 44-7
  他 们 回 答 说 : 『 我 主 为 甚 麽 说 这 样 的 话 呢 ? 你 仆 人 断 不 能 作 这 样 的 事 。
 • hb בראשית 44-8
  הֵ֣ן כֶּ֗סֶף אֲשֶׁ֤ר מָצָ֨אנוּ֙ בְּפִ֣י אַמְתְּחֹתֵ֔ינוּ הֱשִׁיבֹ֥נוּ אֵלֶ֖יךָ מֵאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וְאֵ֗יךְ נִגְנֹב֙ מִבֵּ֣יתאֲדֹנֶ֔יךָ כֶּ֖סֶף אֹ֥ו זָהָֽב׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-8
  εἰ τὸ μὲν ἀργύριον, ὃ εὕρομεν ἐν τοῖς μαρσίπποις ἡμῶν, ἀπεστρέψαμεν πρὸς σὲ ἐκ γῆς Χανααν, πῶς ἂν κλέψαιμεν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου σου ἀργύριον ἢ χρυσίον;
 • la genesis 44-8
  pecuniam quam invenimus in summitate saccorum reportavimus ad te de terra Chanaan et quomodo consequens est ut furati simus de domo domini tui aurum vel argentum
 • it Genesi 44-8
  Ecco, il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi te lo abbiamo riportato dal paese di Canaan e come potremmo rubare argento od oro dalla casa del tuo padrone?
 • fr Gense 44-8
  Voici, nous t'avons rapport du pays de Canaan l'argent que nous avons trouv l'entre de nos sacs; comment aurions-nous drob de l'argent ou de l'or dans la maison de ton seigneur?
 • es genesis 44-8
  He aqu, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos traer desde la tierra de Canan; cmo, pues, habamos de hurtar de casa de tu seor plata ni oro?
 • en (DARBY) Genesis 44-8
  Behold, the money that we found in our sacks' mouths we have brought again to thee from the land of Canaan; and how should we steal out of thy lord's house silver or gold?
 • en (DRA) Genesis 44-8
  The money, that we found in the top of our sacks, we brought back to thee from the land of Chanaan: how then should it be that we should steal out of thy lord's house, gold or silver?
 • en (KJV) Genesis 44-8
  Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold?
 • en (WEB) Genesis 44-8
  Behold, the money, which we found in our sacks’ mouths, we brought again to you out of the land of Canaan. How then should we steal silver or gold out of your lord’s house?
 • en (YLT) Genesis 44-8
  lo, the money which we found in the mouth of our bags we brought back unto thee from the land of Canaan, and how do we steal from the house of thy lord silver or gold?
 • en (ASV) Genesis 44-8
  Behold, the money, which we found in our sacks? mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord?s house silver or gold?
 • de 1 Mose 44-8
  Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unsern Scken, haben wir wiedergebracht zu dir aus dem Lande Kanaan. Und wie sollten wir denn aus deines Herrn Hause gestohlen haben Silber und Gold?
 • dk 1 Mosebog 44-8
  Se, de Penge, vi fandt oven i vore Skke, bragte vi tilbage til dig fra Kana'ans Land - hvorfor skulde vi da stjle Guld eller Slv fra din Herres Hus!
 • se 1 Mosebok 44-8
  De penningar som vi funno verst i vra sckar hava vi ju frt tillbaka till dig frn Kanaans land. Huru skulle vi d kunna vilja stjla silver eller guld ur din herres hus?
 • no 1 Mosebok 44-8
  Se, de penger som vi fant verst i vre sekker, hadde vi med oss tilbake til dig fra Kana'ans land; hvorledes skulde vi da stjele slv eller gull fra din herres hus?
 • fi 1 Mooseksen 44-8
  Katso, rahan, jonka lysimme skkiemme suusta, me olemme tuoneet takaisin sinulle Kanaanin maasta; kuinka siis olisimme varastaneet hopeata tai kultaa herrasi talosta?
 • hu 1 Mzes 44-8
  m a pnzt, melyet zskjaink szjban talltunk vala, meghoztuk nked Kanan fldrl; hogy loptunk volna ht urad hzbl ezstt vagy aranyat?
 • al Zanafilla 44-8
  Ja, pra, ne t kemi rikthyer nga vendi i Kanaanit parat q kishim gjetur n grykn e trastave tona; si mund t vidhnim argjend ose flori nga shtpia e zotris tnd?
 • bg Битие 44-8
  Ето, ние ти върнахме от Ханаанската земя, парите които намерихме отгоре в чувалите си; и как бихме откраднали сребро или злато из дома на господаря ти?
 • ua Буття 44-8
  Таж срібло, що знайшли ми в отворах наших мішків, ми вернули тобі з Краю ханаанського. А як би ми вкрали з дому пана твого срібло чи золото?
 • ru Бытие 44-8
  Вот, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото?
 • cn 44-8
  你 看 , 我 们 从 前 在 口 袋 里 所 见 的 银 子 , 尚 且 从 迦 南 地 带 来 还 你 , 我 们 怎 能 从 你 主 人 家 里 偷 窃 金 银 呢 ?
 • hb בראשית 44-9
  אֲשֶׁ֨ר יִמָּצֵ֥א אִתֹּ֛ו מֵעֲבָדֶ֖יךָ וָמֵ֑ת וְגַם־אֲנַ֕חְנוּ נִֽהְיֶ֥ה לַֽאדֹנִ֖י לַעֲבָדִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-9
  παρ᾽ ᾧ ἂν εὑρεθῇ τὸ κόνδυ τῶν παίδων σου, ἀποθνῃσκέτω· καὶ ἡμεῖς δὲ ἐσόμεθα παῖδες τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
 • la genesis 44-9
  apud quemcumque fuerit inventum servorum tuorum quod quaeris moriatur et nos servi erimus domini nostri
 • it Genesi 44-9
  Quello dei tuoi servi, presso il quale si trover, sar messo a morte e anche noi diventeremo schiavi del mio signore.
 • fr Gense 44-9
  Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mmes esclaves de mon seigneur!
 • es genesis 44-9
  Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi seor.
 • en (DARBY) Genesis 44-9
  With whomsoever of thy servants it is found, let him die; and we also will be my lord's bondmen.
 • en (DRA) Genesis 44-9
  With whomsoever of thy servants shall be found that which thou seekest, let him die, and we will be the bondmen of my lord.
 • en (KJV) Genesis 44-9
  With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord's bondmen.
 • en (WEB) Genesis 44-9
  With whomever of your servants it is found, let him die, and we also will be my lord’s slaves.”
 • en (YLT) Genesis 44-9
  with whomsoever of thy servants it is found, he hath died, and we also are to my lord for servants.'
 • en (ASV) Genesis 44-9
  With whomsoever of thy servants it be found, let him die, and we also will be my lord?s bondmen.
 • de 1 Mose 44-9
  Bei welchem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes; dazu wollen auch wir meines Herrn Knechte sein.
 • dk 1 Mosebog 44-9
  Den af dine Trlle, det findes hos, skal d, og desuden vil vi andre vre din Herres Trlle!"
 • se 1 Mosebok 44-9
  Den bland dina tjnare, som den finnes hos, han m d; drtill vilja vi andra bliva min herres trlar.
 • no 1 Mosebok 44-9
  Den av dine tjenere som det finnes hos, han skal d, og vi andre skal vre min herres trler.
 • fi 1 Mooseksen 44-9
  Se palvelijoistasi, jolta se lydetn, kuolkoon; ja me muut tulemme herramme orjiksi."
 • hu 1 Mzes 44-9
  Akinl megtalltatik a te szolgid kzl, haljon meg az; st mi is szolgi lesznk uramnak.
 • al Zanafilla 44-9
  Ai prej shrbtorve t tu t cilit do t?i gjendet kupa, t dnohet me vdekje; edhe gjithashtu ne do t bhemi skllevr t zotris tnd".
 • bg Битие 44-9
  Този от слугите ти, у когото се намери, нека умре, тоже и ние нека бъдем роби на господаря си.
 • ua Буття 44-9
  У кого із рабів твоїх вона, чаша, буде знайдена, то помре він, а також ми станемо рабами моєму панові.
 • ru Бытие 44-9
  У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему.
 • cn 44-9
  你 仆 人 中 无 论 在 谁 那 里 搜 出 来 , 就 叫 他 死 , 我 们 也 作 我 主 的 奴 仆 。 』
 • hb בראשית 44-10
  וַיֹּ֕אמֶר גַּם־עַתָּ֥ה כְדִבְרֵיכֶ֖ם כֶּן־ה֑וּא אֲשֶׁ֨ר יִמָּצֵ֤א אִתֹּו֙ יִהְיֶה־לִּ֣י עָ֔בֶד וְאַתֶּ֖ם תִּהְי֥וּנְקִיִּֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-10
  ὁ δὲ εἶπεν Καὶ νῦν ὡς λέγετε, οὕτως ἔσται· ὁ ἄνθρωπος, παρ᾽ ᾧ ἂν εὑρεθῇ τὸ κόνδυ, αὐτὸς ἔσται μου παῖς, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθε καθαροί.
 • la genesis 44-10
  qui dixit fiat iuxta vestram sententiam apud quem fuerit inventum ipse sit servus meus vos autem eritis innoxii
 • it Genesi 44-10
  Rispose: Ebbene, come avete detto, cos sar: colui, presso il quale si trover, sar mio schiavo e voi sarete innocenti.
 • fr Gense 44-10
  Il dit: Qu'il en soit donc selon vos paroles! Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave; et vous, vous serez innocents.
 • es genesis 44-10
  Y l dijo: Tambin ahora sea conforme vuestras palabras; aqul en quien se hallare, ser mi siervo, y vosotros seris sin culpa.
 • en (DARBY) Genesis 44-10
  And he said, Now also [let] it [be] according to your words: let him with whom it is found be my bondman, but ye shall be blameless.
 • en (DRA) Genesis 44-10
  And he said to them: Let it be according to your sentence: with whomsoever it shall be found, let him be my servant, and you shall be blameless.
 • en (KJV) Genesis 44-10
  And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my servant; and ye shall be blameless.
 • en (WEB) Genesis 44-10
  He said, “Now also let it be according to your words: he with whom it is found will be my slave; and you will be blameless.”
 • en (YLT) Genesis 44-10
  And he saith, ‘Now, also, according to your words, so it [is]; he with whom it is found becometh my servant, and ye are acquitted;'
 • en (ASV) Genesis 44-10
  And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my bondman; and ye shall be blameless.
 • de 1 Mose 44-10
  Er sprach: Ja, es sei, wie ihr geredet habt. Bei welchem er gefunden wird, der sei mein Knecht; ihr aber sollt ledig sein.
 • dk 1 Mosebog 44-10
  Han svarede: "Vel, lad det blive, som I siger: Den, Bgeret findes hos, skal vre min Trl, men I andre skal vre sageslse!"
 • se 1 Mosebok 44-10
  Han svarade: Ja, vare det ssom I haven sagt; den som den finnes hos, han skall bliva min trl. Men I andra skolen vara utan skuld.
 • no 1 Mosebok 44-10
  Og han sa: Vel, la det vre som I har sagt! Den som det finnes hos, skal vre min trl, men I skal vre uten skyld.
 • fi 1 Mooseksen 44-10
  Hn vastasi: "Olkoon niin, kuin olette puhuneet; se, jolta se lydetn, olkoon minun orjani. Mutta te muut psette vapaiksi."
 • hu 1 Mzes 44-10
  s monda: Mostan is legyen beszdetek szerint: a kinl megtalltatik, [az] lgyen nkem szolgm, ti pedig mentek legyetek.
 • al Zanafilla 44-10
  Ai tha: "Mir, pra, le t bhet si thoni ju: ai t cilit do t?i gjendet kupa do t bhet skllavi im dhe ju do t jeni t pafaj".
 • bg Битие 44-10
  А той рече: Нека бъде според както казахте: У когото се намери, той ще ми бъде роб, а вие не ще бъдете виновни.
 • ua Буття 44-10
  А той відказав: Тож тепер, як ви сказали, так нехай буде воно! У кого вона знайдена буде, той стане мені за раба, а ви будете чисті.
 • ru Бытие 44-10
  Он сказал: хорошо; как вы сказали, так пусть и будет: у кого найдется [чаша], тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты.
 • cn 44-10
  家 宰 说 : 『 现 在 就 照 你 们 的 话 行 吧 ! 在 谁 那 里 搜 出 来 , 谁 就 作 我 的 奴 仆 ; 其 馀 的 都 没 有 罪 。 』
 • hb בראשית 44-11
  וַֽיְמַהֲר֗וּ וַיֹּורִ֛דוּ אִ֥ישׁ אֶת־אַמְתַּחְתֹּ֖ו אָ֑רְצָה וַֽיִּפְתְּח֖וּ אִ֥ישׁ אַמְתַּחְתֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-11
  καὶ ἔσπευσαν καὶ καθεῖλαν ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἤνοιξαν ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ.
 • la genesis 44-11
  itaque festinato deponentes in terram saccos aperuerunt singuli
 • it Genesi 44-11
  Ciascuno si affrett a scaricare a terra il suo sacco e lo apr.
 • fr Gense 44-11
  Aussitt, chacun descendit son sac terre, et chacun ouvrit son sac.
 • es genesis 44-11
  Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abri cada cual el costal suyo.
 • en (DARBY) Genesis 44-11
  And they hasted and laid down every man his sack on the ground, and opened every man his sack.
 • en (DRA) Genesis 44-11
  Then they speedily took down their sacks to the ground, and every man opened his sack.
 • en (KJV) Genesis 44-11
  Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.
 • en (WEB) Genesis 44-11
  Then they hurried, and each man took his sack down to the ground, and each man opened his sack.
 • en (YLT) Genesis 44-11
  and they hasten and take down each his bag to the earth, and each openeth his bag;
 • en (ASV) Genesis 44-11
  Then they hasted, and took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.
 • de 1 Mose 44-11
  Und sie eilten, und ein jeglicher legte seinen Sack ab auf die Erde, und ein jeglicher tat seinen Sack auf.
 • dk 1 Mosebog 44-11
  S skyndte de sig at lfte hver sin Sk ned p Jorden og bne den,
 • se 1 Mosebok 44-11
  Och de skyndade sig att lyfta ned var och en sin sck p jorden, och ppnade var och en sin sck.
 • no 1 Mosebok 44-11
  S skyndte de sig og lftet hver sin sekk ned p jorden, og enhver pnet sin sekk.
 • fi 1 Mooseksen 44-11
  Ja he laskivat nopeasti skkins maahan, ja jokainen avasi skkins.
 • hu 1 Mzes 44-11
  s sietnek s lerak kiki az zskjt a fldre, s kiold kiki az zskjt.
 • al Zanafilla 44-11
  Kshtu secili prej tyre nxitoi t ul pr tok trastn e vet dhe e hapi.
 • bg Битие 44-11
  Тогава те бързо снеха чувалите си на земята, и всеки отвори чувала си.
 • ua Буття 44-11
  І поспішно поспускали вони кожен свого мішка на землю. І порозв'язували кожен мішка свого.
 • ru Бытие 44-11
  Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок.
 • cn 44-11
  於 是 他 们 各 人 急 忙 把 口 袋 卸 在 地 下 , 各 人 打 开 口 袋 。
 • hb בראשית 44-12
  וַיְחַפֵּ֕שׂ בַּגָּדֹ֣ול הֵחֵ֔ל וּבַקָּטֹ֖ן כִּלָּ֑ה וַיִּמָּצֵא֙ הַגָּבִ֔יעַ בְּאַמְתַּ֖חַת בִּנְיָמִֽן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-12
  ἠρεύνα δὲ ἀπὸ τοῦ πρεσβυτέρου ἀρξάμενος ἕως ἦλθεν ἐπὶ τὸν νεώτερον, καὶ εὗρεν τὸ κόνδυ ἐν τῷ μαρσίππῳ τῷ Βενιαμιν.
 • la genesis 44-12
  quos scrutatus incipiens a maiore usque ad minimum invenit scyphum in sacco Beniamin
 • it Genesi 44-12
  Quegli li frug dal maggiore al pi piccolo, e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino.
 • fr Gense 44-12
  L'intendant les fouilla, commenant par le plus g et finissant par le plus jeune; et la coupe fut trouve dans le sac de Benjamin.
 • es genesis 44-12
  Y busc; desde el mayor comenz, y acab en el menor; y la copa fu hallada en el costal de Benjamn.
 • en (DARBY) Genesis 44-12
  And he searched carefully: he began at the eldest, and ended at the youngest; and the cup was found in Benjamin's sack.
 • en (DRA) Genesis 44-12
  Which when he had searched, beginning at the eldest and ending at the youngest, he found the cup in Benjamin's sack.
 • en (KJV) Genesis 44-12
  And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack.
 • en (WEB) Genesis 44-12
  He searched, beginning with the oldest, and ending at the youngest. The cup was found in Benjamin’s sack.
 • en (YLT) Genesis 44-12
  and he searcheth -- at the eldest he hath begun, and at the youngest he hath completed -- and the cup is found in the bag of Benjamin;
 • en (ASV) Genesis 44-12
  And he searched, and began at the eldest, and left off at the youngest: and the cup was found in Benjamin?s sack.
 • de 1 Mose 44-12
  Und er suchte und hob am ltesten an bis auf den Jngsten; da fand sich der Becher in Benjamins Sack.
 • dk 1 Mosebog 44-12
  og han undersgte dem fra den ldstes til den yngstes, og Bgeret blev fundet i Benjamins Sk.
 • se 1 Mosebok 44-12
  Och han begynte att ska hos den ldste och slutade hos den yngste; och bgaren fanns i Benjamins sck.
 • no 1 Mosebok 44-12
  Og han s efter; han begynte hos den eldste og endte hos den yngste, og begeret blev funnet i Benjamins sekk.
 • fi 1 Mooseksen 44-12
  Ja hn etsi, alkaen vanhimmasta ja lopettaen nuorimpaan, ja malja lytyi Benjaminin skist.
 • hu 1 Mzes 44-12
  s keresgle; a legnagyobbikon kezd s a legkissebbiken vgez, s megtall a poharat a Benjmin zskjban.
 • al Zanafilla 44-12
  Dhe kryeshrbtori i kontrolloi, duke filluar nga m i moshuari dhe duke mbaruar me m t riun; dhe kupa u gjet n thesin e Beniaminit.
 • bg Битие 44-12
  И той претърси, като почна от най-стария и свърши с най-младия; и чашата се намери във Вениаминовия чувал.
 • ua Буття 44-12
  І став він шукати. Розпочав від найстаршого, а скінчив наймолодшим. І знайдена чаша в мішку Веніяминовім!
 • ru Бытие 44-12
  Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в мешке Вениаминовом.
 • cn 44-12
  家 宰 就 搜 查 , 从 年 长 的 起 到 年 幼 的 为 止 , 那 杯 竟 在 便 雅 悯 的 口 袋 里 搜 出 来 。
 • hb בראשית 44-13
  וַֽיִּקְרְע֖וּ שִׂמְלֹתָ֑ם וַֽיַּעֲמֹס֙ אִ֣ישׁ עַל־חֲמֹרֹ֔ו וַיָּשֻׁ֖בוּ הָעִֽירָה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-13
  καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐπέθηκαν ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν.
 • la genesis 44-13
  at illi scissis vestibus oneratisque rursum asinis reversi sunt in oppidum
 • it Genesi 44-13
  Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in citt.
 • fr Gense 44-13
  Ils dchirrent leurs vtements, chacun rechargea son ne, et ils retournrent la ville.
 • es genesis 44-13
  Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y carg cada uno su asno, y volvieron la ciudad.
 • en (DARBY) Genesis 44-13
  Then they rent their clothes, and loaded every man his ass, and they returned to the city.
 • en (DRA) Genesis 44-13
  Then they rent their garments, and loading their asses again, returned into the town.
 • en (KJV) Genesis 44-13
  Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.
 • en (WEB) Genesis 44-13
  Then they tore their clothes, and each man loaded his donkey, and returned to the city.
 • en (YLT) Genesis 44-13
  and they rend their garments, and each ladeth his ass, and they turn back to the city.
 • en (ASV) Genesis 44-13
  Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.
 • de 1 Mose 44-13
  Da zerrissen sie ihre Kleider und belud ein jeglicher seinen Esel und zogen wieder in die Stadt.
 • dk 1 Mosebog 44-13
  Da snderrev de deres Klder, og efter at have lsset Skkene hver p sit sel vendte de tilbage til Byen.
 • se 1 Mosebok 44-13
  D revo de snder sina klder och lastade ter var och en sin sna och vnde tillbaka till staden.
 • no 1 Mosebok 44-13
  Da snderrev de sine klr og lesste hver p sitt asen og vendte tilbake til byen.
 • fi 1 Mooseksen 44-13
  Silloin he repisivt vaatteensa, kuormasivat kukin tavaransa aasinsa selkn ja palasivat kaupunkiin.
 • hu 1 Mzes 44-13
  Azok pedig meghasogatk ruhjokat, s kiki megterhel a maga szamart, s visszatrnek a vrosba.
 • al Zanafilla 44-13
  Ather ata i shqyen rrobat e tyre, ringarkuan secili gomarin e vet dhe u kthyen n qytet.
 • bg Битие 44-13
  Тогава раздраха дрехите си, натовариха всеки осела си, и се върнаха в града.
 • ua Буття 44-13
  І пороздирали вони свою одіж!... І кожен нав'ючив осла свого, і вернулись до міста.
 • ru Бытие 44-13
  И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город.
 • cn 44-13
  他 们 就 撕 裂 衣 服 , 各 人 把 驮 子 抬 在 驴 上 , 回 城 去 了 。
 • hb בראשית 44-14
  וַיָּבֹ֨א יְהוּדָ֤ה וְאֶחָיו֙ בֵּ֣יתָה יֹוסֵ֔ף וְה֖וּא עֹודֶ֣נּוּ שָׁ֑ם וַיִּפְּל֥וּ לְפָנָ֖יו אָֽרְצָה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-14
  Εἰσῆλθεν δὲ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς Ιωσηφ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐκεῖ καὶ ἔπεσον ἐναντίον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.
 • la genesis 44-14
  primusque Iudas cum fratribus ingressus est ad Ioseph necdum enim de loco abierat omnesque ante eum in terra pariter corruerunt
 • it Genesi 44-14
  Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora l, e si gettarono a terra davanti a lui.
 • fr Gense 44-14
  Juda et ses frres arrivrent la maison de Joseph, o il tait encore, et ils se prosternrent en terre devant lui.
 • es genesis 44-14
  Y lleg Jud con sus hermanos casa de Jos, que aun estaba all, y postrronse delante de l en tierra.
 • en (DARBY) Genesis 44-14
  And Judah and his brethren came to Joseph's house; and he was still there; and they fell down before him to the ground.
 • en (DRA) Genesis 44-14
  And Juda at the head of his brethren went in to Joseph, (for he was not yet gone out of the place,) and they altogether fell down before him on the ground.
 • en (KJV) Genesis 44-14
  And Judah and his brethren came to Joseph's house; for he was yet there: and they fell before him on the ground.
 • en (WEB) Genesis 44-14
  Judah and his brothers came to Joseph’s house, and he was still there. They fell on the ground before him.
 • en (YLT) Genesis 44-14
  And Judah -- his brethren also -- cometh in unto the house of Joseph, and he is yet there, and they fall before him to the earth;
 • en (ASV) Genesis 44-14
  And Judah and his brethren came to Joseph?s house; and he was yet there: and they fell before him on the ground.
 • de 1 Mose 44-14
  Und Juda ging mit seinen Brdern in Josephs Haus, denn er war noch daselbst; und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde.
 • dk 1 Mosebog 44-14
  Da Juda og hans Brdre kom ind i Josefs Hus, hvor han endnu var, kastede de sig til Jorden for ham;
 • se 1 Mosebok 44-14
  Och Juda och hans brder gingo in i Josefs hus, dr denne nnu var kvar; och de fllo ned till jorden fr honom.
 • no 1 Mosebok 44-14
  Og Juda og hans brdre kom til Josefs hus mens han ennu var der, og de kastet sig til jorden for ham.
 • fi 1 Mooseksen 44-14
  Ja Juuda meni veljinens Joosefin taloon, jossa tm viel oli, ja he lankesivat maahan hnen eteens.
 • hu 1 Mzes 44-14
  s bemne Jda s az atyjafiai a Jzsef hzba, ki mg ott vala, s fldre esnek eltte.
 • al Zanafilla 44-14
  Juda dhe vllezrit e tij arritn n shtpin e Jozefit, q gjendej akoma aty, dhe u shtrin pr tok para tij.
 • bg Битие 44-14
  И дойдоха Юда и братята му в дома на Иосифа, гдето той още се намираше, и паднаха пред него на земята.
 • ua Буття 44-14
  І ввійшли Юда й брати його до дому Йосипа, а він ще був там. І попадали вони перед лицем його на землю.
 • ru Бытие 44-14
  И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю.
 • cn 44-14
  犹 大 和 他 弟 兄 们 来 到 约 瑟 的 屋 中 , 约 瑟 还 在 那 里 , 他 们 就 在 他 面 前 俯 伏 於 地 。
 • hb בראשית 44-15
  וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ יֹוסֵ֔ף מָֽה־הַמַּעֲשֶׂ֥ה הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֣ר עֲשִׂיתֶ֑ם הֲלֹ֣וא יְדַעְתֶּ֔ם כִּֽי־נַחֵ֧שׁ יְנַחֵ֛שׁאִ֖ישׁ אֲשֶׁ֥ר כָּמֹֽנִי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-15
  εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Τί τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ὃ ἐποιήσατε; οὐκ οἴδατε ὅτι οἰωνισμῷ οἰωνιεῖται ἄνθρωπος οἷος ἐγώ;
 • la genesis 44-15
  quibus ille ait cur sic agere voluistis an ignoratis quod non sit similis mei in augurandi scientia
 • it Genesi 44-15
  Giuseppe disse loro: Che azione avete commessa? Non sapete che un uomo come me capace di indovinare?.
 • fr Gense 44-15
  Joseph leur dit: Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner?
 • es genesis 44-15
  Y djoles Jos: Qu obra es esta que habis hecho? no sabis que un hombre como yo sabe adivinar?
 • en (DARBY) Genesis 44-15
  And Joseph said to them, What deed is this which ye have done? Did ye not know that such a man as I can certainly divine?
 • en (DRA) Genesis 44-15
  And he said to them: Why would you do so? know you not that there is no one like me in the science of divining.
 • en (KJV) Genesis 44-15
  And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? wot ye not that such a man as I can certainly divine?
 • en (WEB) Genesis 44-15
  Joseph said to them, “What deed is this that you have done? Don’t you know that such a man as I can indeed divine?”
 • en (YLT) Genesis 44-15
  and Joseph saith to them, ‘What [is] this deed that ye have done? have ye not known that a man like me doth diligently observe?'
 • en (ASV) Genesis 44-15
  And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? know ye not that such a man as I can indeed divine?
 • de 1 Mose 44-15
  Joseph aber sprach zu ihnen: Wie habt ihr das tun drfen? Wit ihr nicht, da ein solcher Mann, wie ich, erraten knne?
 • dk 1 Mosebog 44-15
  men Josef sagde til dem: "Hvad har I gjort! Ved I ikke, at en Mand som jeg forstr sig p hemmelige Kunster?"
 • se 1 Mosebok 44-15
  D sade Josef till dem: Vad haven I gjort! Frstoden I icke att en man sdan som jag kan sp?
 • no 1 Mosebok 44-15
  Da sa Josef til dem: Hvad er det for noget I har gjort? Visste I ikke at en mann som jeg kan sp?
 • fi 1 Mooseksen 44-15
  Silloin Joosef sanoi heille: "Mit olettekaan tehneet! Ettek tienneet, ett minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi?"
 • hu 1 Mzes 44-15
  s monda nkik Jzsef: Mi dolog ez a mit cselekedtetek? Avagy nem tudjtok- hogy az ilyen magamfle ember jvendlni tud?
 • al Zanafilla 44-15
  Dhe Jozefi u tha atyre: "far veprimi sht ky q keni br? Nuk e dini q nj njeri si un sht n gjndje t parathot t ardhmen?".
 • bg Битие 44-15
  И рече им Иосиф: Какво е това що сторихте? Не знаете ли, че човек, като мене, може да гадае безпогрешно*?
 • ua Буття 44-15
  І сказав до них Йосип: Що це за вчинок, що ви зробили? Хіба ви не знали, що справді відгадає такий муж, як я?
 • ru Бытие 44-15
  Иосиф сказал им: что это вы сделали? разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно угадает?
 • cn 44-15
  约 瑟 对 他 们 说 : 『 你 们 作 的 是 甚 麽 事 呢 ? 你 们 岂 不 知 像 我 这 样 的 人 必 能 占 卜 吗 ? 』
 • hb בראשית 44-16
  וַיֹּ֣אמֶר יְהוּדָ֗ה מַה־נֹּאמַר֙ לַֽאדֹנִ֔י מַה־נְּדַבֵּ֖ר וּמַה־נִּצְטַדָּ֑ק הָאֱלֹהִ֗ים מָצָא֙ אֶת־עֲוֹ֣ןעֲבָדֶ֔יךָ הִנֶּנּ֤וּ עֲבָדִים֙ לַֽאדֹנִ֔י גַּם־אֲנַ֕חְנוּ גַּ֛ם אֲשֶׁר־נִמְצָ֥א הַגָּבִ֖יעַ בְּיָדֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-16
  εἶπεν δὲ Ιουδας Τί ἀντεροῦμεν τῷ κυρίῳ ἢ τί λαλήσωμεν ἢ τί δικαιωθῶμεν; ὁ δὲ θεὸς εὗρεν τὴν ἀδικίαν τῶν παίδων σου. ἰδού ἐσμεν οἰκέται τῷ κυρίῳ ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς καὶ παρ᾽ ᾧ εὑρέθη τὸ κόνδυ.
 • la genesis 44-16
  cui Iudas quid respondebimus inquit domino meo vel quid loquemur aut iusti poterimus obtendere Deus invenit iniquitatem servorum tuorum en omnes servi sumus domini mei et nos et apud quem inventus est scyphus
 • it Genesi 44-16
  Giuda disse: Che diremo al mio signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio ha scoperto la colpa dei tuoi servi... Eccoci schiavi del mio signore, noi e colui che stato trovato in possesso della coppa.
 • fr Gense 44-16
  Juda rpondit: Que dirons-nous mon seigneur? comment parlerons-nous? comment nous justifierons-nous? Dieu a trouv l'iniquit de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouve la coupe.
 • es genesis 44-16
  Entonces dijo Jud: Qu diremos mi seor? qu hablaremos? con qu nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos: he aqu, nosotros somos siervos de mi seor, nosotros, y tambin aqul en cuyo poder fu hallada la copa.
 • en (DARBY) Genesis 44-16
  And Judah said, What shall we say to my lord? what shall we speak, and how justify ourselves? God has found out the iniquity of thy servants; behold, we are my lord's bondmen, both we, and he in whose hand the cup has been found.
 • en (DRA) Genesis 44-16
  And Juda said to him: What shall we answer my lord? or what shall we say, or be able justly to allege? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are all bondmen to my lord, both we, and he with whom the cup was found.
 • en (KJV) Genesis 44-16
  And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's servants, both we, and he also with whom the cup is found.
 • en (WEB) Genesis 44-16
  Judah said, “What will we tell my lord? What will we speak? Or how will we clear ourselves? God has found out the iniquity of your servants. Behold, we are my lord’s slaves, both we, and he also in whose hand the cup is found.”
 • en (YLT) Genesis 44-16
  And Judah saith, ‘What do we say to my lord? what do we speak? and what -- do we justify ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants; lo, we [are] servants to my lord, both we, and he in whose hand the cup hath been found;'
 • en (ASV) Genesis 44-16
  And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord?s bondmen, both we, and he also in whose hand the cup is found.
 • de 1 Mose 44-16
  Juda sprach: Was sollen wir sagen meinem Herrn, oder wie sollen wir reden, und womit knnen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe da, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Knechte.
 • dk 1 Mosebog 44-16
  Da sagde Juda: "Hvad skal vi svare min Herre, hvad skal vi sige, og hvorledes skal vi retfrdiggre os? Gud har fundet dine Trlles Brde! Se, vi er min Herres Trlle, bde vi andre og han, Bgeret fandtes hos!"
 • se 1 Mosebok 44-16
  Juda svarade: Vad skola vi sga till min herre, vad skola vi tala, och huru skola vi rttfrdiga oss? Gud har funnit dina tjnares missgrning. Se, vi ro min herres trlar, vi andra svl som den som bgaren har blivit funnen hos.
 • no 1 Mosebok 44-16
  Og Juda sa: Hvad skal vi svare min herre? Hvad skal vi si, og hvad skal vi rettferdiggjre oss med? Gud har funnet dine tjeneres misgjerning; se, vi er min herres trler, bde vi og den som begeret blev funnet hos.
 • fi 1 Mooseksen 44-16
  Juuda vastasi: "Mit sanoisimmekaan herralleni, mit puhuisimme ja mill puolustautuisimme! Jumala on paljastanut palvelijaisi syyllisyyden. Katso, me olemme herrani orjat, niin hyvin me muut kuin se, jolta malja lytyi."
 • hu 1 Mzes 44-16
  s monda Jda: Mit mondhatunk az n uramnak? Mit szljunk s mivel igazoljuk magunkat? Az Isten bntetse utlrte szolgidat. m mi az n uram szolgi vagyunk, mind mi, mind az, a kinek kezben a pohr talltatott.
 • al Zanafilla 44-16
  Juda u prgjegj: "?do t?i themi zotris tim? far fjal do t prdorim ose si do t mund t justifikohemi? Perndia ka rigjetur paudhsin e shrbtorve t tu. Ja, jemi skllevr t zotris tim, si ne ashtu edhe ai n dorn e t cilit u gjet kupa".
 • bg Битие 44-16
  Тогава Юда каза: Що да речем на господаря си? що да говорим? или как да се оправдаем? Бог откри неправдата на слугите ти; ето, роби сме на господаря си, и ние и оня у когото се намери чашата.
 • ua Буття 44-16
  А Юда промовив: Що ми скажемо панові моєму? Що будемо говорити? Чим виправдаємось? Бог знайшов провину твоїх рабів! Ось ми раби панові моєму, і ми, і той, що в руці його була знайдена чаша.
 • ru Бытие 44-16
  Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? что говорить? чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих; вот, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша.
 • cn 44-16
  犹 大 说 : 『 我 们 对 我 主 说 甚 麽 呢 ? 还 有 甚 麽 话 可 说 呢 ? 我 们 怎 能 自 己 表 白 出 来 呢 ? 神 已 经 查 出 仆 人 的 罪 孽 了 。 我 们 与 那 在 他 手 中 搜 出 杯 来 的 都 是 我 主 的 奴 仆 。
 • hb בראשית 44-17
  וַיֹּ֕אמֶר חָלִ֣ילָה לִּ֔י מֵעֲשֹׂ֖ות זֹ֑את הָאִ֡ישׁ אֲשֶׁר֩ נִמְצָ֨א הַגָּבִ֜יעַ בְּיָדֹ֗ו ה֚וּא יִהְיֶה־לִּ֣י עָ֔בֶדוְאַתֶּ֕ם עֲל֥וּ לְשָׁלֹ֖ום אֶל־אֲבִיכֶֽם׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-17
  εἶπεν δὲ Ιωσηφ Μή μοι γένοιτο ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· ὁ ἄνθρωπος, παρ᾽ ᾧ εὑρέθη τὸ κόνδυ, αὐτὸς ἔσται μου παῖς, ὑμεῖς δὲ ἀνάβητε μετὰ σωτηρίας πρὸς τὸν πατέρα ὑμῶν.
 • la genesis 44-17
  respondit Ioseph absit a me ut sic agam qui furatus est scyphum ipse sit servus meus vos autem abite liberi ad patrem vestrum
 • it Genesi 44-17
  Ma egli rispose: Lungi da me il far questo! L'uomo trovato in possesso della coppa, lui sar mio schiavo: quanto a voi, tornate in pace da vostro padre.
 • fr Gense 44-17
  Et Joseph dit: Dieu me garde de faire cela! L'homme sur qui la coupe a t trouve sera mon esclave; mais vous, remontez en paix vers votre pre.
 • es genesis 44-17
  Y l respondi: Nunca yo tal haga: el varn en cuyo poder fu hallada la copa, l ser mi siervo; vosotros id en paz vuestro padre.
 • en (DARBY) Genesis 44-17
  And he said, Far be it from me to do so! The man in whose hand the cup has been found, he shall be my bondman; but as for you, go up in peace to your father.
 • en (DRA) Genesis 44-17
  Joseph answered: God forbid that I should do so: he that stole the cup, he shall be my bondman: and go you away free to your father.
 • en (KJV) Genesis 44-17
  And he said, God forbid that I should do so: but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant; and as for you, get you up in peace unto your father.
 • en (WEB) Genesis 44-17
  He said, “Far be it from me that I should do so. The man in whose hand the cup is found, he will be my slave; but as for you, go up in peace to your father.”
 • en (YLT) Genesis 44-17
  and he saith, ‘Far be it from me to do this; the man in whose hand the cup hath been found, he becometh my servant; and ye, go ye up in peace unto your father.'
 • en (ASV) Genesis 44-17
  And he said, Far be it from me that I should do so: the man in whose hand the cup is found, he shall be my bondman; but as for you, get you up in peace unto your father.
 • de 1 Mose 44-17
  Er aber sprach: Das sei ferne von mir, solches zu tun! Der Mann, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Knecht sein; ihr aber zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater.
 • dk 1 Mosebog 44-17
  Men han svarede: "Det vre langt fra mig at handle sledes; den, Bgeret fandtes hos, skal vre min Trl, men I andre kan i Fred drage hjem til eders Fader."
 • se 1 Mosebok 44-17
  Men han sade: Bort det, att jag skulle s gra! Den som bgaren har blivit funnen hos, han skall bliva min trl. Men I andra mn i frid fara hem till eder fader.
 • no 1 Mosebok 44-17
  Men han sa: Det vre langt fra mig gjre slikt! Den mann som begeret blev funnet hos, han skal vre min trl, men dra I andre i fred op til eders far!
 • fi 1 Mooseksen 44-17
  Hn sanoi: "Pois se, ett min tekisin niin! Se, jolta malja lytyi, olkoon minun orjani, mutta te muut menk rauhassa kotiin isnne luo."
 • hu 1 Mzes 44-17
  pedig monda: Tvol legyen tlem, hogy azt cselekedjem: az a kinek kezben talltatott a pohr, az legyen nkem szolgm, ti pedig bkessggel menjetek el a ti atytokhoz.
 • al Zanafilla 44-17
  Por Jozefi tha: "Larg meje nj veprim i till! Njeriu, n dorn e t cilit u gjet kupa, do t jet skllavi im; sa pr ju, kthehuni n paqe tek ati juaj".
 • bg Битие 44-17
  Но Иосиф рече: Не дай, Боже, да сторя това: Оня, у когото се намери чашата, той ще ми бъде роб; а вие си идете с мир при баща си.
 • ua Буття 44-17
  А Йосип відказав: Далеке мені, щоб зробити оце. Чоловік, що в руці його була знайдена чаша, він буде мені за раба! А ви йдіть із миром до вашого батька.
 • ru Бытие 44-17
  Но [Иосиф] сказал: нет, я этого не сделаю; тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему.
 • cn 44-17
  约 瑟 说 : 『 我 断 不 能 这 样 行 ! 在 谁 的 手 中 搜 出 杯 来 , 谁 就 作 我 的 奴 仆 ; 至 於 你 们 , 可 以 平 平 安 安 地 上 你 们 父 亲 那 里 去 。 』
 • hb בראשית 44-18
  וַיִּגַּ֨שׁ אֵלָ֜יו יְהוּדָ֗ה וַיֹּאמֶר֮ בִּ֣י אֲדֹנִי֒ יְדַבֶּר־נָ֨א עַבְדְּךָ֤ דָבָר֙ בְּאָזְנֵ֣י אֲדֹנִ֔י וְאַל־יִ֥חַר אַפְּךָ֖בְּעַבְדֶּ֑ךָ כִּ֥י כָמֹ֖וךָ כְּפַרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-18
  ᾿Εγγίσας δὲ αὐτῷ Ιουδας εἶπεν Δέομαι, κύριε, λαλησάτω ὁ παῖς σου ῥῆμα ἐναντίον σου, καὶ μὴ θυμωθῇς τῷ παιδί σου, ὅτι σὺ εἶ μετὰ Φαραω.
 • la genesis 44-18
  accedens propius Iudas confidenter ait oro domine mi loquatur servus tuus verbum in auribus tuis et ne irascaris famulo tuo tu es enim post Pharaonem
 • it Genesi 44-18
  Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: Mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore; non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perch il faraone come te!
 • fr Gense 44-18
  Alors Juda s'approcha de Joseph, et dit: De grce, mon seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole mon seigneur, et que sa colre ne s'enflamme point contre ton serviteur! car tu es comme Pharaon.
 • es genesis 44-18
  Entonces Jud se lleg l, y dijo: Ay seor mo, rugote que hable tu siervo una palabra en odos de mi seor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que t eres como Faran.
 • en (DARBY) Genesis 44-18
  Then Judah came near to him, and said, Ah! my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant; for thou art even as Pharaoh.
 • en (DRA) Genesis 44-18
  Then Juda coming nearer, said boldly: I beseech thee, my lord, let thy servant speak a word in thy ears, and be not angry with thy servant: for after Pharao thou art,
 • en (KJV) Genesis 44-18
  Then Judah came near unto him, and said, Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant: for thou art even as Pharaoh.
 • en (WEB) Genesis 44-18
  Then Judah came near to him, and said, “Oh, my lord, please let your servant speak a word in my lord’s ears, and don’t let your anger burn against your servant; for you are even as Pharaoh.
 • en (YLT) Genesis 44-18
  And Judah cometh nigh unto him, and saith, ‘O, my lord, let thy servant speak, I pray thee, a word in the ears of my lord, and let not thine anger burn against thy servant -- for thou art as Pharaoh.
 • en (ASV) Genesis 44-18
  Then Judah came near unto him, and said, Oh, my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord?s ears, and let not thine anger burn against thy servant; for thou art even as Pharaoh.
 • de 1 Mose 44-18
  Da trat Juda zu ihm und sprach: Mein Herr, la deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn ergrimme nicht ber deinen Knecht; denn du bist wie Pharao.
 • dk 1 Mosebog 44-18
  Da trdte Juda hen til ham og sagde: "Hr mig, min Herre, lad din Trl tale et Ord for min Herres rer og lad ikke Vreden blusse op i dig mod din Trl, thi du er jo som Farao!
 • se 1 Mosebok 44-18
  D trdde Juda fram till honom och sade: Hr mig, herre; lt din tjnare tala ett ord infr min herre, och m din vrede icke upptndas mot din tjnare; ty du r ssom Farao.
 • no 1 Mosebok 44-18
  Da gikk Juda frem til ham og sa: Hr mig, herre! La din tjener f tale et ord for min herres rer, og la ikke din vrede optendes mot din tjener; for du er som Farao selv.
 • fi 1 Mooseksen 44-18
  Silloin Juuda astui hnen eteens ja sanoi: "Oi herrani, salli palvelijasi puhua sananen herrani kuullen, lknk vihasi syttyk palvelijaasi kohtaan, sill sin olet niinkuin itse farao!
 • hu 1 Mzes 44-18
  De Jda hozz jrula s monda: Krlek, uram, hadd szlhasson egy szt uram flbe a te szolgd, s ne gerjedjen fel haragod a te szolgd ellen; mert hasonl vagy te a Farahoz.
 • al Zanafilla 44-18
  Ather Juda iu afrua Jozefit dhe i tha: "T lutem, zotria im, lejoje shrbtorin tnd q t?i thot nj fjal zotris tim, dhe mos u zemro me shrbtorin tnd, sepse ti je si Faraoni.
 • bg Битие 44-18
  Тогава Юда се приближи до него и рече: Моля ти се, господарю мой, позволи на слугата си да каже една дума на господаря си, като слушаш ти; и да не пламне гневът ти против слугата ти, защото ти си като Фараон.
 • ua Буття 44-18
  І приступив до нього Юда та й промовив: О мій пане, нехай скаже раб твій слово до ушей пана свого, і нехай не палає гнів твій на раба твого, бо ти такий, як фараон.
 • ru Бытие 44-18
  И подошел Иуда к нему и сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что фараон.
 • cn 44-18
  犹 大 挨 近 他 , 说 : 『 我 主 啊 , 求 你 容 仆 人 说 一 句 话 给 我 主 听 , 不 要 向 仆 人 发 烈 怒 , 因 为 你 如 同 法 老 一 样 。
 • hb בראשית 44-19
  אֲדֹנִ֣י שָׁאַ֔ל אֶת־עֲבָדָ֖יו לֵאמֹ֑ר הֲיֵשׁ־לָכֶ֥ם אָ֖ב אֹו־אָֽח׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-19
  κύριε, σὺ ἠρώτησας τοὺς παῖδάς σου λέγων Εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀδελφόν;
 • la genesis 44-19
  dominus meus interrogasti prius servos tuos habetis patrem aut fratrem
 • it Genesi 44-19
  Il mio signore aveva interrogato i suoi servi: Avete un padre o un fratello?
 • fr Gense 44-19
  Mon seigneur a interrog ses serviteurs, en disant: Avez-vous un pre, ou un frre?
 • es genesis 44-19
  Mi seor pregunt sus siervos, diciendo: Tenis padre hermano?
 • en (DARBY) Genesis 44-19
  My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?
 • en (DRA) Genesis 44-19
  My lord. Thou didst ask thy servants the first time: Have you a father or a brother?
 • en (KJV) Genesis 44-19
  My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?
 • en (WEB) Genesis 44-19
  My lord asked his servants, saying, ‘Have you a father, or a brother?’
 • en (YLT) Genesis 44-19
  My lord hath asked his servants, saying, Have ye a father or brother?
 • en (ASV) Genesis 44-19
  My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?
 • de 1 Mose 44-19
  Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr auch einen Vater oder Bruder?
 • dk 1 Mosebog 44-19
  Min Herre spurgte sine Trlle Har I Fader eller Broder?
 • se 1 Mosebok 44-19
  Min herre frgade sina tjnare och sade: 'Haven I eder fader eller ngon broder nnu drhemma?'
 • no 1 Mosebok 44-19
  Min herre spurte sine tjenere: Har I far eller bror?
 • fi 1 Mooseksen 44-19
  Herrani kysyi palvelijoiltaan sanoen: 'Onko teill is tai velje?'
 • hu 1 Mzes 44-19
  Az n uram krdezte vala az szolgit, mondvn: Van- atytok, vagy testvretek?
 • al Zanafilla 44-19
  Zotria im i pyeti shrbtort e tij duke thn: "A keni ju baba apo vlla?".
 • bg Битие 44-19
  Господарят ми попита слугите си, казвайки: Имате ли баща или брат?
 • ua Буття 44-19
  Пан мій запитав був рабів своїх, говорячи: Чи є в вас батько або брат?
 • ru Бытие 44-19
  Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат?
 • cn 44-19
  我 主 曾 问 仆 人 们 说 : 「 你 们 有 父 亲 有 兄 弟 没 有 ? 」
 • hb בראשית 44-20
  וַנֹּ֨אמֶר֙ אֶל־אֲדֹנִ֔י יֶשׁ־לָ֨נוּ֙ אָ֣ב זָקֵ֔ן וְיֶ֥לֶד זְקֻנִ֖ים קָטָ֑ן וְאָחִ֨יו מֵ֜ת וַיִּוָּתֵ֨ר ה֧וּא לְבַדֹּ֛ו לְאִמֹּ֖ווְאָבִ֥יו אֲהֵבֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-20
  καὶ εἴπαμεν τῷ κυρίῳ ῎Εστιν ἡμῖν πατὴρ πρεσβύτερος καὶ παιδίον γήρως νεώτερον αὐτῷ, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν, αὐτὸς δὲ μόνος ὑπελείφθη τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ὁ δὲ πατὴρ αὐτὸν ἠγάπησεν.
 • la genesis 44-20
  et nos respondimus tibi domino meo est nobis pater senex et puer parvulus qui in senecta illius natus est cuius uterinus frater est mortuus et ipsum solum habet mater sua pater vero tenere diligit eum
 • it Genesi 44-20
  E noi avevamo risposto al mio signore: Abbiamo un padre vecchio e un figlio ancor giovane natogli in vecchiaia, suo fratello morto ed egli rimasto il solo dei figli di sua madre e suo padre lo ama.
 • fr Gense 44-20
  Nous avons rpondu: Nous avons un vieux pre, et un jeune frre, enfant de sa vieillesse; cet enfant avait un frre qui est mort, et qui tait de la mme mre; il reste seul, et son pre l'aime.
 • es genesis 44-20
  Y nosotros respondimos mi seor: Tenemos un padre anciano, y un mozo que le naci en su vejez, pequeo an; y un hermano suyo muri, y l qued solo de su madre, y su padre lo ama.
 • en (DARBY) Genesis 44-20
  And we said to my lord, We have an aged father, and a child born to him in his old age, [yet] young; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loves him.
 • en (DRA) Genesis 44-20
  And we answered thee, my lord: We have a father an old man, and a young boy, that was born in his old age; whose brother by the mother is dead: and he alone is left of his mother, and his father loveth him tenderly.
 • en (KJV) Genesis 44-20
  And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him.
 • en (WEB) Genesis 44-20
  We said to my lord, ‘We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loves him.’
 • en (YLT) Genesis 44-20
  and we say unto my lord, We have a father, an aged one, and a child of old age, a little one; and his brother died, and he is left alone of his mother, and his father hath loved him.
 • en (ASV) Genesis 44-20
  And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loveth him.
 • de 1 Mose 44-20
  Da antworteten wir: Wir haben einen Vater, der ist alt, und einen jungen Knaben, in seinem Alter geboren; und sein Bruder ist tot, und er ist allein briggeblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb.
 • dk 1 Mosebog 44-20
  Og vi svarede min Herre: Ja, vi har en gammel Fader, og der er en Dreng, som blev fdt i hans Alderdom; en Broder til ham er dd, og selv er han den eneste, hans Moder efterlod sig, og hans Fader elsker ham.
 • se 1 Mosebok 44-20
  Och vi svarade min herre: 'Vi hava en ldrig fader och en son till honom, en som r fdd p hans lderdom och nnu r ung; men en broder till denne r dd, s att han allena r kvar efter sin moder, och hans fader har honom kr.'
 • no 1 Mosebok 44-20
  Da sa vi til min herre: Vi har en gammel far, og han har en ung snn, som er fdt i hans alderdom; hans bror er dd, og han er alene igjen efter sin mor, og hans far har ham s kjr.
 • fi 1 Mooseksen 44-20
  Me vastasimme herralleni: 'Meill on kotona vanha is ja veli, joka on syntynyt hnen vanhoilla pivillns ja on viel nuori; mutta tmn veli on kuollut, ja niin hn on jnyt yksin idistns, ja hnen isns rakastaa hnt'.
 • hu 1 Mzes 44-20
  Akkor mi azt felelnk az n uramnak: Van egy vn atynk, s egy kis gyermek, a ki az vnsgben lett; s ennek btyja megholt, s csak maga maradt az anyjtl, s az atyja szereti t.
 • al Zanafilla 44-20
  Dhe ne iu prgjegjm zotris tim: "Kemi nj baba q sht plak me nj bir t ri, q i ka lindur n pleqri; i vllai ka vdekur, kshtu ai ka mbetur i vetmi bir i nns s tij dhe i ati e do".
 • bg Битие 44-20
  И рекохме на господаря ми: Имаме стар баща и малко дете на старостта му, и неговият брат умря, тъй че само той остана от майка си,и баща му го обича.
 • ua Буття 44-20
  І сказали ми до пана мого: Є в нас батько старий та мале дитя його старости, а брат його вмер. І позостався він сам у своєї матері, а батько його любить.
 • ru Бытие 44-20
  Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один [от] матери своей, и отец любит его.
 • cn 44-20
  我 们 对 我 主 说 : 「 我 们 有 父 亲 , 已 经 年 老 , 还 有 他 老 年 所 生 的 一 个 小 孩 子 。 他 哥 哥 死 了 , 他 母 亲 只 撇 下 他 一 人 , 他 父 亲 疼 爱 他 。 」
 • hb בראשית 44-21
  וַתֹּ֨אמֶר֙ אֶל־עֲבָדֶ֔יךָ הֹורִדֻ֖הוּ אֵלָ֑י וְאָשִׂ֥ימָה עֵינִ֖י עָלָֽיו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-21
  εἶπας δὲ τοῖς παισίν σου Καταγάγετε αὐτὸν πρός με, καὶ ἐπιμελοῦμαι αὐτοῦ.
 • la genesis 44-21
  dixistique servis tuis adducite eum ad me et ponam oculos meos super illum
 • it Genesi 44-21
  Tu avevi detto ai tuoi servi: Conducetelo qui da me, perch lo possa vedere con i miei occhi.
 • fr Gense 44-21
  Tu as dit tes serviteurs: Faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes propres yeux.
 • es genesis 44-21
  Y t dijiste tus siervos: Tradmelo, y pondr mis ojos sobre l.
 • en (DARBY) Genesis 44-21
  And thou saidst unto thy servants, Bring him down to me, that I may set mine eye on him.
 • en (DRA) Genesis 44-21
  And thou saidst to thy servants: Bring him hither to me, and I will set my eyes on him.
 • en (KJV) Genesis 44-21
  And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.
 • en (WEB) Genesis 44-21
  You said to your servants, ‘Bring him down to me, that I may set my eyes on him.’
 • en (YLT) Genesis 44-21
  ‘And thou sayest unto thy servants, Bring him down unto me, and I set mine eye upon him;
 • en (ASV) Genesis 44-21
  And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.
 • de 1 Mose 44-21
  Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringet ihn herab zu mir; ich will ihm Gnade erzeigen.
 • dk 1 Mosebog 44-21
  S sagde du til dine Trlle: Bring ham med herned til mig, at jeg kan se ham med egne jne!
 • se 1 Mosebok 44-21
  D sade du till dina tjnare: 'Fren honom hitned till mig, s att jag kan lta mitt ga vila p honom.'
 • no 1 Mosebok 44-21
  Og du sa til dine tjenere: Fr ham ned til mig, s jeg kan f se ham med mine egne ine!
 • fi 1 Mooseksen 44-21
  Niin sin sanoit palvelijoillesi: 'Tuokaa hnet tnne minun luokseni, ett silmni saisivat katsella hnt'.
 • hu 1 Mzes 44-21
  s azt mondd a te szolgidnak: Hozztok n hozzm azt, hogy szemeimet re vessem.
 • al Zanafilla 44-21
  Ather ti u the shrbtorve t tu: "Sillmani ktu q t mund ta shoh me syt e mi".
 • bg Битие 44-21
  И ти рече на слугите си: Доведете ми го, за да го видя с очите си.
 • ua Буття 44-21
  А ти був сказав своїм рабам: Зведіть до мене його, і нехай я кину своїм оком на нього.
 • ru Бытие 44-21
  Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него.
 • cn 44-21
  你 对 仆 人 说 : 「 把 他 带 到 我 这 里 来 , 叫 我 亲 眼 看 看 他 。 」
 • hb בראשית 44-22
  וַנֹּ֨אמֶר֙ אֶל־אֲדֹנִ֔י לֹא־יוּכַ֥ל הַנַּ֖עַר לַעֲזֹ֣ב אֶת־אָבִ֑יו וְעָזַ֥ב אֶת־אָבִ֖יו וָמֵֽת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-22
  καὶ εἴπαμεν τῷ κυρίῳ Οὐ δυνήσεται τὸ παιδίον καταλιπεῖν τὸν πατέρα· ἐὰν δὲ καταλίπῃ τὸν πατέρα, ἀποθανεῖται.
 • la genesis 44-22
  suggessimus domino meo non potest puer relinquere patrem suum si enim illum dimiserit morietur
 • it Genesi 44-22
  Noi avevamo risposto al mio signore: Il giovinetto non pu abbandonare suo padre: se lascer suo padre, questi morir.
 • fr Gense 44-22
  Nous avons rpondu mon seigneur: L'enfant ne peut pas quitter son pre; s'il le quitte, son pre mourra.
 • es genesis 44-22
  Y nosotros dijimos mi seor: El mozo no puede dejar su padre, porque si le dejare, su padre morir.
 • en (DARBY) Genesis 44-22
  And we said to my lord, The youth cannot leave his father: if he should leave his father, [his father] would die.
 • en (DRA) Genesis 44-22
  We suggested to my lord: The boy cannot leave his father: for if he leave him, he will die.
 • en (KJV) Genesis 44-22
  And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.
 • en (WEB) Genesis 44-22
  We said to my lord, ‘The boy can’t leave his father: for if he should leave his father, his father would die.’
 • en (YLT) Genesis 44-22
  and we say unto my lord, The youth is not able to leave his father, when he hath left his father, then he hath died;
 • en (ASV) Genesis 44-22
  And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.
 • de 1 Mose 44-22
  Wir aber antworteten meinem Herrn: Der Knabe kann nicht von seinem Vater kommen; wo er von ihm kme, wrde er sterben.
 • dk 1 Mosebog 44-22
  Men vi svarede min Herre: Drengen kan ikke forlade sin Fader, thi hans Fader dr, hvis han forlader ham!
 • se 1 Mosebok 44-22
  Och vi svarade min herre: 'Ynglingen kan icke lmna sin fader, ty om han lmnade sin fader, s skulle denne d.'
 • no 1 Mosebok 44-22
  Da sa vi til min herre: Gutten kan ikke forlate sin far; for hvis han forlater sin far, da vil hans far d.
 • fi 1 Mooseksen 44-22
  Me vastasimme herralleni: 'Nuorukainen ei saata jtt isns, sill jos hn jttisi isns, niin tm kuolisi'.
 • hu 1 Mzes 44-22
  s mondnk az n uramnak: Nem hagyhatja el az a fi az atyjt; mert ha elhagyja atyjt, meghal [az].
 • al Zanafilla 44-22
  Dhe ne i tham zotris tim: "Fmija nuk mund ta lr atin e tij, sepse po t duhej ta linte, i ati do t vdiste".
 • bg Битие 44-22
  И ние казахме на господаря ми: Детето не може да остави баща си, защото, ако остави баща си, той ще умре.
 • ua Буття 44-22
  І сказали ми до пана мого: Не може той хлопець покинути батька свого. А покине він батька свого, то помре той.
 • ru Бытие 44-22
  Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет.
 • cn 44-22
  我 们 对 我 主 说 : 童 子 不 能 离 开 他 父 亲 , 若 是 离 开 , 他 父 亲 必 死 。
 • hb בראשית 44-23
  וַתֹּ֨אמֶר֙ אֶל־עֲבָדֶ֔יךָ אִם־לֹ֥א יֵרֵ֛ד אֲחִיכֶ֥ם הַקָּטֹ֖ן אִתְּכֶ֑ם לֹ֥א תֹסִפ֖וּן לִרְאֹ֥ות פָּנָֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-23
  σὺ δὲ εἶπας τοῖς παισίν σου ᾿Εὰν μὴ καταβῇ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος μεθ᾽ ὑμῶν, οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου.
 • la genesis 44-23
  et dixisti servis tuis nisi venerit frater vester minimus vobiscum non videbitis amplius faciem meam
 • it Genesi 44-23
  Ma tu avevi soggiunto ai tuoi servi: Se il vostro fratello minore non verr qui con voi, non potrete pi venire alla mia presenza.
 • fr Gense 44-23
  Tu as dit tes serviteurs: Si votre jeune frre ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face.
 • es genesis 44-23
  Y dijiste tus siervos: Si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veis ms mi rostro.
 • en (DARBY) Genesis 44-23
  And thou saidst to thy servants, Unless your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.
 • en (DRA) Genesis 44-23
  And thou saidst to thy servants: Except your youngest brother come with you, you shall see my face no more.
 • en (KJV) Genesis 44-23
  And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.
 • en (WEB) Genesis 44-23
  You said to your servants, ‘Unless your youngest brother comes down with you, you will see my face no more.’
 • en (YLT) Genesis 44-23
  and thou sayest unto thy servants, If your young brother come not down with you, ye add not to see my face.
 • en (ASV) Genesis 44-23
  And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.
 • de 1 Mose 44-23
  Da sprachst du zu deinen Knechten: Wo euer jngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen.
 • dk 1 Mosebog 44-23
  S sagde du til dine Trlle: Kommer eders yngste Broder ikke med herned, s bliver I ikke mere stedt for mit syn!
 • se 1 Mosebok 44-23
  Men du sade till dina tjnare: 'Om eder yngste broder icke fljer med eder hitned, s fn I icke mer komma infr mitt ansikte.'
 • no 1 Mosebok 44-23
  Men du sa til dine tjenere: Dersom ikke eders yngste bror kommer ned med eder, skal I ikke mere komme for mine ine.
 • fi 1 Mooseksen 44-23
  Mutta sin sanoit palvelijoillesi: 'Jos nuorin veljenne ei tule tnne teidn kanssanne, niin lk en nyttytyk minun kasvojeni edess'.
 • hu 1 Mzes 44-23
  s ezt mondd a te szolgidnak: Ha a ti legkisebbik atytokfia el nem j veletek, sznem el se kerljetek tbb.
 • al Zanafilla 44-23
  Por ti u the shrbtorve t tu: "N rast se vllai juaj m i ri nuk zbret bashk me ju, ju nuk do ta shihni m fytyrn time".
 • bg Битие 44-23
  А ти рече на слугите си: Ако не слезе с вас най-малкият ви брат, няма вече да видите лицето ми.
 • ua Буття 44-23
  А ти сказав своїм рабам: Коли не зійде з вами наймолодший ваш брат, не побачите більше лиця мого.
 • ru Бытие 44-23
  Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лице.
 • cn 44-23
  你 对 仆 人 说 : 你 们 的 小 兄 弟 若 不 与 你 们 一 同 下 来 , 你 们 就 不 得 再 见 我 的 面 。
 • hb בראשית 44-24
  וַיְהִי֙ כִּ֣י עָלִ֔ינוּ אֶֽל־עַבְדְּךָ֖ אָבִ֑י וַנַּ֨גֶּד־לֹ֔ו אֵ֖ת דִּבְרֵ֥י אֲדֹנִֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-24
  ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἀνέβημεν πρὸς τὸν παῖδά σου πατέρα δὲ ἡμῶν, ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ τὰ ῥήματα τοῦ κυρίου.
 • la genesis 44-24
  cum ergo ascendissemus ad famulum tuum patrem nostrum narravimus ei omnia quae locutus est dominus meus
 • it Genesi 44-24
  Quando dunque eravamo ritornati dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del mio signore.
 • fr Gense 44-24
  Lorsque nous sommes remonts auprs de ton serviteur, mon pre, nous lui avons rapport les paroles de mon seigneur.
 • es genesis 44-24
  Aconteci pues, que como llegamos mi padre tu siervo, contmosle las palabras de mi seor.
 • en (DARBY) Genesis 44-24
  And it came to pass when we came up to thy servant my father, we told him the words of my lord.
 • en (DRA) Genesis 44-24
  Therefore when we were gone up to thy servant our father, we told him all that my lord had said.
 • en (KJV) Genesis 44-24
  And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.
 • en (WEB) Genesis 44-24
  When we came up to your servant my father, we told him the words of my lord.
 • en (YLT) Genesis 44-24
  ‘And it cometh to pass, that we have come up unto thy servant my father, that we declare to him the words of my lord;
 • en (ASV) Genesis 44-24
  And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.
 • de 1 Mose 44-24
  Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, unserm Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede.
 • dk 1 Mosebog 44-24
  Vi rejste s op til din Trl. min Fader, og fortalte ham, hvad min Herre havde sagt.
 • se 1 Mosebok 44-24
  Nr vi drefter hade kommit hem till din tjnare, min fader, berttade vi fr honom vad min herre hade sagt.
 • no 1 Mosebok 44-24
  Da vi s kom hjem til din tjener min far, fortalte vi ham hvad min herre hadde sagt
 • fi 1 Mooseksen 44-24
  Ja me menimme kotiin palvelijasi, minun isni, luo ja kerroimme hnelle herrani sanat.
 • hu 1 Mzes 44-24
  Mikor azrt felmennk a te szolgdhoz, az n atymhoz s tudtul adjuk vala nki az n uramnak beszdt;
 • al Zanafilla 44-24
  Kshtu q kur u ngjitm prsri te shrbtori yt, ati im, i treguam fjalt e zotris tim.
 • bg Битие 44-24
  И като отидохме при слугата ти, баща ни, разказахме му това, което беше казал моят господар.
 • ua Буття 44-24
  І сталося, коли ми зійшли були до раба твого, до нашого батька, то ми розповіли йому слова мого пана.
 • ru Бытие 44-24
  Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего.
 • cn 44-24
  我 们 上 到 你 仆 人 ─ 我 们 父 亲 那 里 , 就 把 我 主 的 话 告 诉 了 他 。
 • hb בראשית 44-25
  וַיֹּ֖אמֶר אָבִ֑ינוּ שֻׁ֖בוּ שִׁבְרוּ־לָ֥נוּ מְעַט־אֹֽכֶל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-25
  εἶπεν δὲ ἡμῖν ὁ πατὴρ ἡμῶν Βαδίσατε πάλιν, ἀγοράσατε ἡμῖν μικρὰ βρώματα.
 • la genesis 44-25
  et dixit pater noster revertimini et emite nobis parum tritici
 • it Genesi 44-25
  E nostro padre disse: Tornate ad acquistare per noi un p di viveri.
 • fr Gense 44-25
  Notre pre a dit: Retournez, achetez-nous un peu de vivres.
 • es genesis 44-25
  Y dijo nuestro padre: Volved comprarnos un poco de alimento.
 • en (DARBY) Genesis 44-25
  And our father said, Go again, buy us a little food.
 • en (DRA) Genesis 44-25
  And our father said: Go again, and buy us a little wheat.
 • en (KJV) Genesis 44-25
  And our father said, Go again, and buy us a little food.
 • en (WEB) Genesis 44-25
  Our father said, ‘Go again, buy us a little food.’
 • en (YLT) Genesis 44-25
  and our father saith, Turn back, buy for us a little food,
 • en (ASV) Genesis 44-25
  And our father said, Go again, buy us a little food.
 • de 1 Mose 44-25
  Da sprach unser Vater: Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Speise.
 • dk 1 Mosebog 44-25
  Da vor Fader siden sagde: Rejs atter hen og kb os lidt Fde!
 • se 1 Mosebok 44-25
  Och nr sedan vr fader sade: 'Faren tillbaka och kpen litet sd till fda t oss',
 • no 1 Mosebok 44-25
  Og vr far sa: dra avsted igjen og kjp litt korn til oss!
 • fi 1 Mooseksen 44-25
  Niin ismme sanoi: 'Menk jlleen ostamaan meille vhn elintarpeita'.
 • hu 1 Mzes 44-25
  s monda a mi atynk: Menjetek vissza, s vegyetek nknk [egy ]kevs elesget.
 • al Zanafilla 44-25
  Ather ati yn tha: "Kthehuni t na blini pak ushqime".
 • bg Битие 44-25
  А когато баща ни рече: Идете пак, купете ни малко храна,
 • ua Буття 44-25
  А батько наш сказав: Верніться, купіть нам трохи їжі.
 • ru Бытие 44-25
  И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи.
 • cn 44-25
  我 们 的 父 亲 说 : 你 们 再 去 给 我 籴 些 粮 来 。
 • hb בראשית 44-26
  וַנֹּ֕אמֶר לֹ֥א נוּכַ֖ל לָרֶ֑דֶת אִם־יֵשׁ֩ אָחִ֨ינוּ הַקָּטֹ֤ן אִתָּ֨נוּ֙ וְיָרַ֔דְנוּ כִּי־לֹ֣א נוּכַ֗ל לִרְאֹות֙ פְּנֵ֣יהָאִ֔ישׁ וְאָחִ֥ינוּ הַקָּטֹ֖ן אֵינֶ֥נּוּ אִתָּֽנוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-26
  ἡμεῖς δὲ εἴπαμεν Οὐ δυνησόμεθα καταβῆναι· ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ὁ νεώτερος καταβαίνει μεθ᾽ ἡμῶν, καταβησόμεθα· οὐ γὰρ δυνησόμεθα ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ νεωτέρου μὴ ὄντος μεθ᾽ ἡμῶν.
 • la genesis 44-26
  cui diximus ire non possumus si frater noster minimus descendet nobiscum proficiscemur simul alioquin illo absente non audemus videre faciem viri
 • it Genesi 44-26
  E noi rispondemmo: Non possiamo ritornare laggi: se c' con noi il nostro fratello minore, andremo; altrimenti, non possiamo essere ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore.
 • fr Gense 44-26
  Nous avons rpondu: Nous ne pouvons pas descendre; mais, si notre jeune frre est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, moins que notre jeune frre ne soit avec nous.
 • es genesis 44-26
  Y nosotros respondimos: No podemos ir: si nuestro hermano fuere con nosotros, iremos; porque no podemos ver el rostro del varn, no estando con nosotros nuestro hermano el menor.
 • en (DARBY) Genesis 44-26
  But we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down; for we cannot see the man's face unless our youngest brother is with us.
 • en (DRA) Genesis 44-26
  And we said to him: We cannot go: if our youngest brother go down with us, we will set out together: otherwise, without him we dare not see the man's face.
 • en (KJV) Genesis 44-26
  And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us.
 • en (WEB) Genesis 44-26
  We said, ‘We can’t go down. If our youngest brother is with us, then we will go down: for we may not see the man’s face, unless our youngest brother is with us.’
 • en (YLT) Genesis 44-26
  and we say, We are not able to go down; if our young brother is with us, then we have gone down; for we are not able to see the man's face, and our young brother not with us.
 • en (ASV) Genesis 44-26
  And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down; for we may not see the man?s face, except our youngest brother be with us.
 • de 1 Mose 44-26
  Wir aber sprachen: wir knnen nicht hinabziehen, es sei denn unser jngster Bruder mit uns, so wollen wir hinabziehen; denn wir knnen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jngster Bruder nicht mit uns ist.
 • dk 1 Mosebog 44-26
  svarede vi: Vi kan ikke rejse derned, hvis ikke vor yngste Broder flger med, thi vi bliver ikke stedt for Mandens syn, medmindre vor yngste Broder er med!
 • se 1 Mosebok 44-26
  svarade vi: 'Vi kunna icke fara ditned; allenast p det villkoret vilja vi fara, att vr yngste broder fljer med oss; ty vi f icke komma infr mannens ansikte om vr yngste broder icke r med oss.
 • no 1 Mosebok 44-26
  Da sa vi: Vi kan ikke dra ned, men dersom vr yngste bror er med oss, da vil vi dra ned; for vi kan ikke komme mannen for ie uten at vr yngste bror er med.
 • fi 1 Mooseksen 44-26
  Me sanoimme: 'Emme voi lhte sinne; ainoastaan jos nuorin veljemme seuraa mukanamme, me lhdemme, sill me emme voi nyttyty sen miehen kasvojen edess, jollei nuorin veljemme ole mukanamme'.
 • hu 1 Mzes 44-26
  s mondnk: Nem mehetnk le; ha a mi legkisebbik atynkfia velnk lesz, akkor lemegynk; mert nem mehetnk ama frfi szne el, ha a mi legkisebbik atynkfia velnk nem lesz.
 • al Zanafilla 44-26
  Ne u prgjegjm: "Nuk mund t zbresim atje posht; do t zbresim vetm n rast se vjen me ne vllai yn m i vogl; sepse nuk mund ta shohim fytyrn e atij njeriu po t jet se vllai yn m i vogl nuk sht me ne".
 • bg Битие 44-26
  ние казахме: Не можем да слезем. Ако най-младият ни брат е с нас, тогава ще слезем, защото не можем да видим лицето на човека, ако най-младият ни брат не е с нас.
 • ua Буття 44-26
  А ми відказали: Не можемо зійти.
 • ru Бытие 44-26
  Мы сказали: нельзя нам идти; а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем; потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего.
 • cn 44-26
  我 们 就 说 : 我 们 不 能 下 去 。 我 们 的 小 兄 弟 若 和 我 们 同 往 , 我 们 就 可 以 下 去 。 因 为 , 小 兄 弟 若 不 与 我 们 同 往 , 我 们 必 不 得 见 那 人 的 面 。
 • hb בראשית 44-27
  וַיֹּ֛אמֶר עַבְדְּךָ֥ אָבִ֖י אֵלֵ֑ינוּ אַתֶּ֣ם יְדַעְתֶּ֔ם כִּ֥י שְׁנַ֖יִם יָֽלְדָה־לִּ֥י אִשְׁתִּֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-27
  εἶπεν δὲ ὁ παῖς σου ὁ πατὴρ ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς ῾Υμεῖς γινώσκετε ὅτι δύο ἔτεκέν μοι ἡ γυνή·
 • la genesis 44-27
  atque ille respondit vos scitis quod duos genuerit mihi uxor mea
 • it Genesi 44-27
  Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: Voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie.
 • fr Gense 44-27
  Ton serviteur, notre pre, nous a dit: Vous savez que ma femme m'a enfant deux fils.
 • es genesis 44-27
  Entonces tu siervo mi padre nos dijo: Vosotros sabis que dos me pari mi mujer;
 • en (DARBY) Genesis 44-27
  And thy servant my father said to us, Ye know that my wife bore me two [sons];
 • en (DRA) Genesis 44-27
  Whereunto he answered: You know that my wife bore me two.
 • en (KJV) Genesis 44-27
  And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:
 • en (WEB) Genesis 44-27
  Your servant, my father, said to us, ‘You know that my wife bore me two sons:
 • en (YLT) Genesis 44-27
  ‘And thy servant my father saith unto us, Ye -- ye have known that two did my wife bare to me,
 • en (ASV) Genesis 44-27
  And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:
 • de 1 Mose 44-27
  Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns: Ihr wisset, da mir mein Weib zwei Shne geboren hat;
 • dk 1 Mosebog 44-27
  S sagde din Trl, min Fader. til os: I ved jo, at min Hustru fdte mig to Snner;
 • se 1 Mosebok 44-27
  Men din tjnare, min fader, sade till oss: 'I veten sjlva att min hustru har ftt t mig tv sner,
 • no 1 Mosebok 44-27
  Men din tjener min far sa til - oss: I vet at min hustru fdte mig to snner,
 • fi 1 Mooseksen 44-27
  Niin palvelijasi, minun isni, sanoi meille: 'Tiedttehn itse, ett vaimoni synnytti minulle kaksi poikaa.
 • hu 1 Mzes 44-27
  s monda a te szolgd, az n atym, nknk: Ti tudjtok hogy az n felesgem nkem csak kt [fiat] szlt.
 • al Zanafilla 44-27
  Dhe shrbtori yt, ati yn, na u prgjegj: "Ju e dini q gruaja ime m lindi dy bij;
 • bg Битие 44-27
  И слугата ти, баща ни, ни каза: Вие знаете, че жена ми ми роди два сина:
 • ua Буття 44-27
  І сказав до нас раб твій, наш батько: Ви знаєте, що двох була породила мені жінка моя.
 • ru Бытие 44-27
  И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух [сынов];
 • cn 44-27
  你 仆 人 ─ 我 父 亲 对 我 们 说 : 你 们 知 道 我 的 妻 子 给 我 生 了 两 个 儿 子 。
 • hb בראשית 44-28
  וַיֵּצֵ֤א הָֽאֶחָד֙ מֵֽאִתִּ֔י וָאֹמַ֕ר אַ֖ךְ טָרֹ֣ף טֹרָ֑ף וְלֹ֥א רְאִיתִ֖יו עַד־הֵֽנָּה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-28
  καὶ ἐξῆλθεν ὁ εἷς ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ εἴπατε ὅτι θηριόβρωτος γέγονεν, καὶ οὐκ εἶδον αὐτὸν ἔτι καὶ νῦν·
 • la genesis 44-28
  egressus est unus et dixistis bestia devoravit eum et hucusque non conparet
 • it Genesi 44-28
  Uno part da me e dissi: certo stato sbranato! Da allora non l'ho pi visto.
 • fr Gense 44-28
  L'un tant sorti de chez moi, je pense qu'il a t sans doute dchir, car je ne l'ai pas revu jusqu' prsent.
 • es genesis 44-28
  Y el uno sali de conmigo, y pienso de cierto que fu despedazado, y hasta ahora no le he visto;
 • en (DARBY) Genesis 44-28
  and the one went out from me, and I said, He must certainly have been torn in pieces; and I have not seen him [again] hitherto.
 • en (DRA) Genesis 44-28
  One went out, and you said: A beast devoured him: and hitherto he appeareth not.
 • en (KJV) Genesis 44-28
  And the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I saw him not since:
 • en (WEB) Genesis 44-28
  and the one went out from me, and I said, “Surely he is torn in pieces”; and I haven’t seen him since.
 • en (YLT) Genesis 44-28
  and the one goeth out from me, and I say, Surely he is torn -- torn! and I have not seen him since;
 • en (ASV) Genesis 44-28
  and the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I have not seen him since:
 • de 1 Mose 44-28
  einer ging hinaus von mir, und man sagte: Er ist zerrissen; und ich habe ihn nicht gesehen bisher.
 • dk 1 Mosebog 44-28
  den ene gik bort fra mig, og jeg sagde: Han er sikkerlig revet ihjel! Og jeg har ikke set ham siden;
 • se 1 Mosebok 44-28
  och den ene gick bort ifrn mig, och jag sade: frvisso r han ihjlriven. Och jag har icke sett honom sedan den tiden.
 • no 1 Mosebok 44-28
  og den ene gikk bort fra mig, og jeg sa: han er visselig revet ihjel; og jeg har aldri sett ham siden.
 • fi 1 Mooseksen 44-28
  Toinen lhti pois luotani, ja min sanoin: Varmaan hnet on raadeltu kuoliaaksi, enk min ole hnt siit pivin nhnyt.
 • hu 1 Mzes 44-28
  Az egyik kimne tlem, s azt mondom vala: bizonyra [fenevad] szaggatta szllyel s attl fogva nem lttam t.
 • al Zanafilla 44-28
  njri prej tyre m la dhe un i thash: Me siguri ai sht br cop e ik dhe nuk e kam par m qysh ather;
 • bg Битие 44-28
  Единият излезе от мене и си рекох: Навярно звяр го е разкъсал; и до сега не съм го видял;
 • ua Буття 44-28
  Та пішов від мене один, і я сказав: справді, дійсно розшарпаний він... І я не бачив його аж дотепер.
 • ru Бытие 44-28
  один пошел от меня, и я сказал: верно он растерзан; и я не видал его доныне;
 • cn 44-28
  一 个 离 开 我 出 去 了 ; 我 说 他 必 是 被 撕 碎 了 , 直 到 如 今 我 也 没 有 见 他 。
 • hb בראשית 44-29
  וּלְקַחְתֶּ֧ם גַּם־אֶת־זֶ֛ה מֵעִ֥ם פָּנַ֖י וְקָרָ֣הוּ אָסֹ֑ון וְהֹֽורַדְתֶּ֧ם אֶת־שֵׂיבָתִ֛י בְּרָעָ֖ה שְׁאֹֽלָה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-29
  ἐὰν οὖν λάβητε καὶ τοῦτον ἐκ προσώπου μου καὶ συμβῇ αὐτῷ μαλακία ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ κατάξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου.
 • la genesis 44-29
  si tuleritis et istum et aliquid ei in via contigerit deducetis canos meos cum maerore ad inferos
 • it Genesi 44-29
  Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizie nella tomba.
 • fr Gense 44-29
  Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le sjour des morts.
 • es genesis 44-29
  Y si tomareis tambin ste de delante de m, y le aconteciere algn desastre, haris descender mis canas con dolor la sepultura.
 • en (DARBY) Genesis 44-29
  And if ye take this one also from me, and mischief should befall him, ye will bring down my grey hairs with misery to Sheol.
 • en (DRA) Genesis 44-29
  If you take this also, and any thing befall him in the way you will bring down my gray hairs with sorrow unto hell.
 • en (KJV) Genesis 44-29
  And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
 • en (WEB) Genesis 44-29
  If you take this one also from me, and harm happens to him, you will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.’
 • en (YLT) Genesis 44-29
  when ye have taken also this from my presence, and mischief hath met him, then ye have brought down my grey hairs with evil to sheol.
 • en (ASV) Genesis 44-29
  and if ye take this one also from me, and harm befall him, ye will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.
 • de 1 Mose 44-29
  Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und widerfhrt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter in die Grube bringen.
 • dk 1 Mosebog 44-29
  hvis I nu ogs tager denne fra mig, og der tilstder ham en Ulykke, bringer I mine gr Hr i Ddsriget med Smerte!
 • se 1 Mosebok 44-29
  Om I nu tagen ocks denne ifrn mig och ngon olycka hnder honom, s skolen I bringa mina gr hr med jmmer ned i ddsriket.'
 • no 1 Mosebok 44-29
  Tar I nu ogs denne fra mig, og det mter ham nogen ulykke, s sender I mine gr hr med sorg ned i ddsriket.
 • fi 1 Mooseksen 44-29
  Jos te nyt viette minulta tmnkin ja jos onnettomuus kohtaa hnt, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan tuskalla tuonelaan.'
 • hu 1 Mzes 44-29
  Ha ezt is elviszitek szemeim ell, s veszedelem tallja rni, akkor az n sz fejemet kesersgtl bortva bocstjtok al a koporsba.
 • al Zanafilla 44-29
  dhe po t ma hiqni edhe kt dhe i ndodh ndonj fatkeqsi, ju do t kallni n varr pleqrin time t dhembshme".
 • bg Битие 44-29
  и ако ми отнемете и тоя, и му се случи нещастие, ще свалите бялата ми коса със скръб в гроба.
 • ua Буття 44-29
  А заберете ви також цього від мене, і спіткає його нещастя, то зведете ви сивину мою цим злом до шеолу.
 • ru Бытие 44-29
  если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб.
 • cn 44-29
  现 在 你 们 又 要 把 这 个 带 去 离 开 我 , 倘 若 他 遭 害 , 那 便 是 你 们 使 我 白 发 苍 苍 、 悲 悲 惨 惨 地 下 阴 间 去 了 。
 • hb בראשית 44-30
  וְעַתָּ֗ה כְּבֹאִי֙ אֶל־עַבְדְּךָ֣ אָבִ֔י וְהַנַּ֖עַר אֵינֶנּ֣וּ אִתָּ֑נוּ וְנַפְשֹׁ֖ו קְשׁוּרָ֥ה בְנַפְשֹֽׁו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-30
  νῦν οὖν ἐὰν εἰσπορεύωμαι πρὸς τὸν παῖδά σου πατέρα δὲ ἡμῶν καὶ τὸ παιδάριον μὴ ᾖ μεθ᾽ ἡμῶν- ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκκρέμαται ἐκ τῆς τούτου ψυχῆς-,
 • la genesis 44-30
  igitur si intravero ad servum tuum patrem nostrum et puer defuerit cum anima illius ex huius anima pendeat
 • it Genesi 44-30
  Ora, quando io arriver dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non sar con noi, mentre la vita dell'uno legata alla vita dell'altro,
 • fr Gense 44-30
  Maintenant, si je retourne auprs de ton serviteur, mon pre, sans avoir avec nous l'enfant l'me duquel son me est attache,
 • es genesis 44-30
  Ahora, pues, cuando llegare yo tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma est ligada al alma de l,
 • en (DARBY) Genesis 44-30
  And now, when I come to thy servant my father, and the lad is not with us, - seeing that his life is bound up with his life,
 • en (DRA) Genesis 44-30
  Therefore if I shall go to thy servant our father, and the boy be wanting, (whereas his life dependeth upon the life of him,)
 • en (KJV) Genesis 44-30
  Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life;
 • en (WEB) Genesis 44-30
  Now therefore when I come to your servant my father, and the boy is not with us; since his life is bound up in the boy’s life;
 • en (YLT) Genesis 44-30
  ‘And now, at my coming in unto thy servant my father, and the youth not with us (and his soul is bound up in his soul),
 • en (ASV) Genesis 44-30
  Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad is not with us; seeing that his life is bound up in the lad?s life;
 • de 1 Mose 44-30
  Nun, so ich heimkme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wre nicht mit uns, an des Seele seine Seele hanget,
 • dk 1 Mosebog 44-30
  Kommer jeg derfor hjem til din Trl, min Fader, uden at Drengen. ved hvem han hnger med hele sin Sjl, er med,
 • se 1 Mosebok 44-30
  Om jag allts kommer hem till din tjnare, min fader, utan att vi hava med oss ynglingen, som vr faders hjrta r s fst vid,
 • no 1 Mosebok 44-30
  Skal jeg nu komme hjem til din tjener min far, og gutten, som han henger ved med hele sin sjel, ikke er med oss,
 • fi 1 Mooseksen 44-30
  Jos min siis tulisin kotiin palvelijasi, isni, luo eik meill olisi mukanamme nuorukaista, johon hn on kaikesta sielustaan kiintynyt,
 • hu 1 Mzes 44-30
  Ha teht most visszamenndek a te szolgdhoz, az n atymhoz, s e fi nem lesz velnk, mivelhogy annak lelke ennek lelkhez van nve,
 • al Zanafilla 44-30
  Kshtu, pra, kur t arrij te shrbtori yt, ati im, n qoft se fmija nuk sht me ne, sepse jeta e tij sht e lidhur me at t fmijs,
 • bg Битие 44-30
  И сега, когато отидем при слугата ти, баща ни, и детето не е с нас, то, понеже животът му е свързан с неговия живот,
 • ua Буття 44-30
  А тепер, коли я прийду до раба твого, мого батька, а юнака не буде з нами, а душа його зв'язана з душею тією,
 • ru Бытие 44-30
  Теперь если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душею которого связана душа его,
 • cn 44-30
  我 父 亲 的 命 与 这 童 子 的 命 相 连 。 如 今 我 回 到 你 仆 人 ─ 我 父 亲 那 里 , 若 没 有 童 子 与 我 们 同 在 ,
 • hb בראשית 44-31
  וְהָיָ֗ה כִּרְאֹותֹ֛ו כִּי־אֵ֥ין הַנַּ֖עַר וָמֵ֑ת וְהֹורִ֨ידוּ עֲבָדֶ֜יךָ אֶת־שֵׂיבַ֨ת עַבְדְּךָ֥ אָבִ֛ינוּ בְּיָגֹ֖וןשְׁאֹֽלָה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-31
  καὶ ἔσται ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν μὴ ὂν τὸ παιδάριον μεθ᾽ ἡμῶν τελευτήσει, καὶ κατάξουσιν οἱ παῖδές σου τὸ γῆρας τοῦ παιδός σου πατρὸς δὲ ἡμῶν μετ᾽ ὀδύνης εἰς ᾅδου.
 • la genesis 44-31
  videritque eum non esse nobiscum morietur et deducent famuli tui canos eius cum dolore ad inferos
 • it Genesi 44-31
  appena egli avr visto che il giovinetto non con noi, morir e i tuoi servi avranno fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, nostro padre.
 • fr Gense 44-31
  il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas; et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le sjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre pre.
 • es genesis 44-31
  Suceder que cuando no vea al mozo, morir: y tus siervos harn descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor la sepultura.
 • en (DARBY) Genesis 44-31
  it will come to pass when he sees that the lad is not [there], that he will die; and thy servants will bring down the grey hairs of thy servant our father with sorrow to Sheol.
 • en (DRA) Genesis 44-31
  And he shall see that he is not with us, he will die, and thy servants shall bring down his gray hairs with sorrow unto hell.
 • en (KJV) Genesis 44-31
  It shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave.
 • en (WEB) Genesis 44-31
  it will happen, when he sees that the boy is no more, that he will die. Your servants will bring down the gray hairs of your servant, our father, with sorrow to Sheol.
 • en (YLT) Genesis 44-31
  then it hath come to pass when he seeth that the youth is not, that he hath died, and thy servants have brought down the grey hairs of thy servant our father with sorrow to sheol;
 • en (ASV) Genesis 44-31
  it will come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants will bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to Sheol.
 • de 1 Mose 44-31
  so wird's geschehen, wenn er sieht, da der Knabe nicht da ist, da er stirbt; so wrden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unsers Vaters, mit Herzeleid in die Grube bringen.
 • dk 1 Mosebog 44-31
  s bliver det hans Dd, nr han ser, at Drengen ikke er med. og dine Trlle vil bringe din Trl vor Faders gr Hr i Ddsriget med Sorg.
 • se 1 Mosebok 44-31
  d bliver det hans dd, nr han ser att ynglingen icke r med; och dina tjnare skulle s bringa din tjnares, vr faders, gr hr med sorg ned i ddsriket.
 • no 1 Mosebok 44-31
  s blir det hans dd med det samme han ser at gutten ikke er med, og vi m sende din tjener vr fars gr hr med sorg ned i ddsriket.
 • fi 1 Mooseksen 44-31
  niin hn nhdessn, ettei nuorukainen ole kanssamme, kuolisi, ja me, sinun palvelijasi, saattaisimme palvelijasi, ismme, harmaat hapset vaipumaan murheella tuonelaan.
 • hu 1 Mzes 44-31
  Ha megltja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgid, a te szolgdnak, a mi atynknak sz fejt bba bortva bocstjk al a koporsba.
 • al Zanafilla 44-31
  do t ndodh q, sa t shoh q fmija nuk sht me ne, ai ka pr t vdekur; dhe shrbtort e tu do ta ken kallur n varr pleqrin e shrbtorit tnd, t atit ton.
 • bg Битие 44-31
  като види, че няма детето, ще умре; и слугите ти ще свалят бялата коса на слугата ти, баща ни, със скръб в гроба.
 • ua Буття 44-31
  То станеться, коли він побачить, що юнака нема, то помре. І зведуть твої раби сивину раба твого, нашого батька, у смутку до шеолу...
 • ru Бытие 44-31
  то он, увидев, что нет отрока, умрет; и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб.
 • cn 44-31
  我 们 的 父 亲 见 没 有 童 子 , 他 就 必 死 。 这 便 是 我 们 使 你 仆 人 ─ 我 们 的 父 亲 白 发 苍 苍 、 悲 悲 惨 惨 地 下 阴 间 去 了 。
 • hb בראשית 44-32
  כִּ֤י עַבְדְּךָ֙ עָרַ֣ב אֶת־הַנַּ֔עַר מֵעִ֥ם אָבִ֖י לֵאמֹ֑ר אִם־לֹ֤א אֲבִיאֶ֨נּוּ֙ אֵלֶ֔יךָ וְחָטָ֥אתִי לְאָבִ֖יכָּל־הַיָּמִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-32
  ὁ γὰρ παῖς σου ἐκδέδεκται τὸ παιδίον παρὰ τοῦ πατρὸς λέγων ᾿Εὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου, ἡμαρτηκὼς ἔσομαι πρὸς τὸν πατέρα πάσας τὰς ἡμέρας.
 • la genesis 44-32
  ego proprie servus tuus qui in meam hunc recepi fidem et spopondi dicens nisi reduxero eum peccati reus ero in patrem meum omni tempore
 • it Genesi 44-32
  Ma il tuo servo si reso garante del giovinetto presso mio padre: Se non te lo ricondurr, sar colpevole verso mio padre per tutta la vita.
 • fr Gense 44-32
  Car ton serviteur a rpondu pour l'enfant, en disant mon pre: Si je ne le ramne pas auprs de toi, je serai pour toujours coupable envers mon pre.
 • es genesis 44-32
  Como tu siervo sali por fiador del mozo con mi padre, diciendo: Si no te lo volviere, entonces yo ser culpable para mi padre todos los das;
 • en (DARBY) Genesis 44-32
  For thy servant became surety for the lad to my father, saying, If I bring him not to thee, then I shall be guilty toward my father all my days.
 • en (DRA) Genesis 44-32
  Let me be thy proper servant, who took him into my trust, and promised, saying: If I bring him not again, I will be guilty of sin against my father for ever.
 • en (KJV) Genesis 44-32
  For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever.
 • en (WEB) Genesis 44-32
  For your servant became collateral for the boy to my father, saying, ‘If I don’t bring him to you, then I will bear the blame to my father forever.’
 • en (YLT) Genesis 44-32
  for thy servant obtained the youth by surety from my father, saying, If I bring him not in unto thee -- then I have sinned against my father all the days.
 • en (ASV) Genesis 44-32
  For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then shall I bear the blame to my father for ever.
 • de 1 Mose 44-32
  Denn ich, dein Knecht, bin Brge geworden fr den Knaben gegen meinen Vater und sprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.
 • dk 1 Mosebog 44-32
  Men din Trl skal svare sin Fader for Drengen, og jeg har forpligtet mig til at vre hans Skyldner for bestandig, hvis jeg ikke bringer ham til ham;
 • se 1 Mosebok 44-32
  Ty jag, din tjnare, har lovat min fader att ansvara fr ynglingen och har sagt, att om jag icke fr denne till honom igen, s vill jag vara en syndare infr min fader i all min tid.
 • no 1 Mosebok 44-32
  For din tjener tok p sig svare for gutten hos min far og sa: dersom jeg ikke har ham med tilbake til dig, vil jeg vre min fars skyldner alle mine dager.
 • fi 1 Mooseksen 44-32
  Sill palvelijasi on luvannut islleen vastata nuorukaisesta ja sanonut: 'Jos en tuo hnt takaisin luoksesi, niin min olen syyllinen isni edess kaiken elinaikani'.
 • hu 1 Mzes 44-32
  Mivel a te szolgd e firt az atyjnl kezes lett, mondvn: Ha vissza nem hozom t hozzd, mind ltig bns legyek az n atym eltt.
 • al Zanafilla 44-32
  Tani, me qen se shrbtori yt sht br dorzan pr fmijn pran atit tim dhe i ka thn: "N rast se nuk do ta rikthej do t jem pr gjithnj fajtor ndaj atit tim,"
 • bg Битие 44-32
  Защото слугата ти стана поръчител пред баща си за детето, като казах: Ако не ти го доведа, тогава ще бъда за винаги виновен пред баща си.
 • ua Буття 44-32
  Бо раб твій поручився за юнака батькові своєму, кажучи: Коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні!
 • ru Бытие 44-32
  Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни.
 • cn 44-32
  因 为 仆 人 曾 向 我 父 亲 为 这 童 子 作 保 , 说 : 我 若 不 带 他 回 来 交 给 父 亲 , 我 便 在 父 亲 面 前 永 远 担 罪 。
 • hb בראשית 44-33
  וְעַתָּ֗ה יֵֽשֶׁב־נָ֤א עַבְדְּךָ֙ תַּ֣חַת הַנַּ֔עַר עֶ֖בֶד לַֽאדֹנִ֑י וְהַנַּ֖עַר יַ֥עַל עִם־אֶחָֽיו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-33
  νῦν οὖν παραμενῶ σοι παῖς ἀντὶ τοῦ παιδίου, οἰκέτης τοῦ κυρίου· τὸ δὲ παιδίον ἀναβήτω μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
 • la genesis 44-33
  manebo itaque servus tuus pro puero in ministerium domini mei et puer ascendat cum fratribus suis
 • it Genesi 44-33
  Ora, lascia che il tuo servo rimanga invece del giovinetto come schiavo del mio signore e il giovinetto torni lass con i suoi fratelli!
 • fr Gense 44-33
  Permets donc, je te prie, ton serviteur de rester la place de l'enfant, comme esclave de mon seigneur; et que l'enfant remonte avec ses frres.
 • es genesis 44-33
  Rugote por tanto que quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi seor, y que el mozo vaya con sus hermanos.
 • en (DARBY) Genesis 44-33
  And now, let thy servant stay, I pray thee, instead of the lad a bondman to my lord, and let the lad go up with his brethren;
 • en (DRA) Genesis 44-33
  Therefore I thy servant will stay instead of the boy in the service of my lord, and let the boy go up with his brethren.
 • en (KJV) Genesis 44-33
  Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.
 • en (WEB) Genesis 44-33
  Now therefore, please let your servant stay instead of the boy, my lord’s slave; and let the boy go up with his brothers.
 • en (YLT) Genesis 44-33
  ‘And now, let thy servant, I pray thee, abide instead of the youth a servant to my lord, and the youth goeth up with his brethren,
 • en (ASV) Genesis 44-33
  Now therefore, let thy servant, I pray thee, abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.
 • de 1 Mose 44-33
  Darum la deinen Knecht hier bleiben an des Knaben Statt zum Knecht meines Herrn und den Knaben mit seinen Brdern hinaufziehen.
 • dk 1 Mosebog 44-33
  lad derfor din Trl blive tilbage i Drengens Sted som min Herres Trl, men lad Drengen drage hjem med sine Brdre!
 • se 1 Mosebok 44-33
  Lt nu drfr din tjnare stanna kvar hos min herre ssom trl, i ynglingens stlle, men lt ynglingen fara hem med sina brder.
 • no 1 Mosebok 44-33
  La derfor din tjener bli i guttens sted som trl hos min herre, men la gutten dra hjem med sine brdre!
 • fi 1 Mooseksen 44-33
  Ja jkn siis palvelijasi herralleni orjaksi nuorukaisen sijaan, ja nuorukainen menkn kotiin veljiens kanssa.
 • hu 1 Mzes 44-33
  Hadd maradjon azrt e gyermek helybe a te szolgd, az n uramnak szolgjl; e gyermek pedig menjen fel az btyjaival.
 • al Zanafilla 44-33
  lejo, pra, tani q shrbtori yt t mbetet skllav i zotris tim n vend t fmijs, dhe q fmija t kthehet me vllezrit e tij.
 • bg Битие 44-33
  Сега, прочее, моля ти се, вместо детето нека остане слугата ти роб на господаря ми, а детето нека отиде с братята си.
 • ua Буття 44-33
  А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму. А юнак нехай іде з своїми братами!...
 • ru Бытие 44-33
  Итак пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими:
 • cn 44-33
  现 在 求 你 容 仆 人 住 下 , 替 这 童 子 作 我 主 的 奴 仆 , 叫 童 子 和 他 哥 哥 们 一 同 上 去 。
 • hb בראשית 44-34
  כִּי־אֵיךְ֙ אֶֽעֱלֶ֣ה אֶל־אָבִ֔י וְהַנַּ֖עַר אֵינֶנּ֣וּ אִתִּ֑י פֶּ֚ן אֶרְאֶ֣ה בָרָ֔ע אֲשֶׁ֥ר יִמְצָ֖א אֶת־אָבִֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 44-34
  πῶς γὰρ ἀναβήσομαι πρὸς τὸν πατέρα, τοῦ παιδίου μὴ ὄντος μεθ᾽ ἡμῶν; ἵνα μὴ ἴδω τὰ κακά, ἃ εὑρήσει τὸν πατέρα μου.
 • la genesis 44-34
  non enim possum redire ad patrem absente puero ne calamitatis quae oppressura est patrem meum testis adsistam
 • it Genesi 44-34
  Perch, come potrei tornare da mio padre senz'avere con me il giovinetto? Ch'io non veda il male che colpirebbe mio padre!.
 • fr Gense 44-34
  Comment pourrai-je remonter vers mon pre, si l'enfant n'est pas avec moi? Ah! que je ne voie point l'affliction de mon pre!
 • es genesis 44-34
  Porque cmo ir yo mi padre sin el mozo? No podr, por no ver el mal que sobrevendr mi padre.
 • en (DARBY) Genesis 44-34
  for how should I go up to my father if the lad were not with me? - lest I see the evil that would come on my father.
 • en (DRA) Genesis 44-34
  For I cannot return to my father without the boy, lest I be a witness of the calamity that will oppress my father.
 • en (KJV) Genesis 44-34
  For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.
 • en (WEB) Genesis 44-34
  For how will I go up to my father, if the boy isn’t with me? - lest I see the evil that will come on my father.”
 • en (YLT) Genesis 44-34
  for how do I go up unto my father, and the youth not with me? lest I look on the evil which doth find my father.'
 • en (ASV) Genesis 44-34
  For how shall I go up to my father, if the lad be not with me? lest I see the evil that shall come on my father.
 • de 1 Mose 44-34
  Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich wrde den Jammer sehen mssen, der meinem Vater begegnen wrde.
 • dk 1 Mosebog 44-34
  Thi hvorledes skulde jeg kunne drage hjem til min Fader, nr jeg ikke har Drengen med? Jeg vil ikke kunne vre Vidne til den Ulykke, der rammer min Fader!"
 • se 1 Mosebok 44-34
  Ty huru skulle jag kunna fara hem till min fader utan att hava ynglingen med mig? Jag frmr icke se den jmmer som d skulle komma ver min fader.
 • no 1 Mosebok 44-34
  For hvorledes skulde jeg dra hjem til min far uten at gutten var med mig? Jeg kunde ikke se p den sorg som vilde komme over min far.
 • fi 1 Mooseksen 44-34
  Sill kuinka min voisin menn kotiin isni luo, jollei nuorukainen olisi kanssani? En voisi nhd sit surkeutta, joka tulisi isni osaksi."
 • hu 1 Mzes 44-34
  Mert mimdon mehetnk n fel atymhoz, ha e gyermek velem nem lenne, a nlkl, hogy ne lssam a nyomorsgot, mely atymat rn?
 • al Zanafilla 44-34
  Sepse si mund t rikthehem tek ati im n qoft se fmija nuk sht me mua? Ah, mos e pafsha dhembjen q do t pushtonte atin tim!".
 • bg Битие 44-34
  Защото, как да отида аз при баща си, ако детето не е с мене? Да не би да видя злото, което ще сполети баща ми.
 • ua Буття 44-34
  Бо як я прийду до батька свого, а юнака зо мною нема? Щоб не побачити мені того нещастя, що спіткає мого батька.
 • ru Бытие 44-34
  ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.
 • cn 44-34
  若 童 子 不 和 我 同 去 , 我 怎 能 上 去 见 我 父 亲 呢 ? 恐 怕 我 看 见 灾 祸 临 到 我 父 亲 身 上 。
 • <<< List home >>>