Genesis 40

 • hb בראשית 40-1
  וַיְהִ֗י אַחַר֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה חָ֥טְא֛וּ מַשְׁקֵ֥ה מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֖יִם וְהָאֹפֶ֑ה לַאֲדֹנֵיהֶ֖ם לְמֶ֥לֶךְמִצְרָֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-1
  ᾿Εγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἥμαρτεν ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ὁ ἀρχισιτοποιὸς τῷ κυρίῳ αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου.
 • la genesis 40-1
  his ita gestis accidit ut peccarent duo eunuchi pincerna regis Aegypti et pistor domino suo
 • it Genesi 40-1
  Dopo queste cose il coppiere del re d'Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d'Egitto.
 • fr Gense 40-1
  Aprs ces choses, il arriva que l'chanson et le panetier du roi d'gypte, offensrent leur matre, le roi d'gypte.
 • es genesis 40-1
  Y ACONTECIO despus de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su seor el rey de Egipto.
 • en (DARBY) Genesis 40-1
  And it came to pass after these things, [that] the cup-bearer of the king of Egypt and the baker offended their lord the king of Egypt.
 • en (DRA) Genesis 40-1
  After this, it came to pass, that two eunuchs, the butler and the baker of the king of Egypt, offended their lord.
 • en (KJV) Genesis 40-1
  And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt.
 • en (WEB) Genesis 40-1
  After these things, the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord, the king of Egypt.
 • en (YLT) Genesis 40-1
  And it cometh to pass, after these things -- the butler of the king of Egypt and the baker have sinned against their lord, against the king of Egypt;
 • en (ASV) Genesis 40-1
  And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt.
 • de 1 Mose 40-1
  Und es begab sich darnach, da sich der Schenke des Knigs in gypten und der Bcker versndigten an ihrem Herrn, dem Knig von gypten.
 • dk 1 Mosebog 40-1
  Nogen Tid efter hndte det, at gypterkongens Mundsknk og Bager forbrd sig mod deres Herre gypterkongen,
 • se 1 Mosebok 40-1
  En tid hrefter hnde sig att den egyptiske konungens munsknk och hans bagare frsyndade sig mot sin herre, konungen av Egypten.
 • no 1 Mosebok 40-1
  Nogen tid derefter hendte det at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten fors sig mot sin herre, kongen i Egypten.
 • fi 1 Mooseksen 40-1
  Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, ett Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipoja rikkoivat herraansa, Egyptin kuningasta, vastaan.
 • hu 1 Mzes 40-1
  s ln ezekutn, hogy az gyiptomi kirly pohrnoka s stmestere vtkeznek az urok ellen, az gyiptomi kirly ellen.
 • al Zanafilla 40-1
  Mbas ktyre gjrave, ndodhi q kupmbajtsi dhe bukpjeksi i mbretit t Egjiptit fyen zotrin e tyre, mbretin e Egjiptit.
 • bg Битие 40-1
  След това, виночерпецът и хлебарят на Египетския цар се провиниха пред господаря си, Египетския цар.
 • ua Буття 40-1
  І сталося по тих пригодах, чашник єгипетського царя та пекар провинилися були панові своєму, цареві єгипетському.
 • ru Бытие 40-1
  После сего виночерпий царя Египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем Египетским.
 • cn 40-1
  这 事 以 後 , 埃 及 王 的 酒 政 和 膳 长 得 罪 了 他 们 的 主 ─ 埃 及 王 ,
 • hb בראשית 40-2
  וַיִּקְצֹ֣ף פַּרְעֹ֔ה עַ֖ל שְׁנֵ֣י סָרִיסָ֑יו עַ֚ל שַׂ֣ר הַמַּשְׁקִ֔ים וְעַ֖ל שַׂ֥ר הָאֹופִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-2
  καὶ ὠργίσθη Φαραω ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόῳ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχισιτοποιῷ,
 • la genesis 40-2
  iratusque Pharao contra eos nam alter pincernis praeerat alter pistoribus
 • it Genesi 40-2
  Il faraone si adir contro i suoi due eunuchi, contro il capo dei coppieri e contro il capo dei panettieri,
 • fr Gense 40-2
  Pharaon fut irrit contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers.
 • es genesis 40-2
  Y enojse Faran contra sus dos eunucos, contra el principal de los coperos, y contra el principal de los panaderos:
 • en (DARBY) Genesis 40-2
  And Pharaoh was wroth with his two chamberlains - with the chief of the cup-bearers and with the chief of the bakers;
 • en (DRA) Genesis 40-2
  And Pharao being angry with them (now the one was chief butler, the other chief baker)
 • en (KJV) Genesis 40-2
  And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.
 • en (WEB) Genesis 40-2
  Pharaoh was angry with his two officers, the chief cup bearer and the chief baker.
 • en (YLT) Genesis 40-2
  and Pharaoh is wroth against his two eunuchs, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers,
 • en (ASV) Genesis 40-2
  And Pharaoh was wroth against his two officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.
 • de 1 Mose 40-2
  Und Pharao ward zornig ber seine beiden Kmmerer, ber den Amtmann ber die Schenken und ber den Amtmann ber die Bcker,
 • dk 1 Mosebog 40-2
  og Farao vrededes p sine to Hofmnd, Overmundsknken og Overbageren,
 • se 1 Mosebok 40-2
  Och Farao blev frtrnad p sina tv hovmn, verste munsknken och verste bagaren,
 • no 1 Mosebok 40-2
  Og Farao blev vred p sine to hoffmenn, den verste munnskjenk og den verste baker
 • fi 1 Mooseksen 40-2
  Ja farao vihastui nihin kahteen hoviherraansa, ylimmiseen juomanlaskijaan ja ylimmiseen leipojaan,
 • hu 1 Mzes 40-2
  Megharaguvk azrt a Fara az kt femberre, a fpohrnokra, s a fstmesterre.
 • al Zanafilla 40-2
  Dhe Faraoni u zemrua me t dy oficert e tij, kryekupmbajtsin dhe kryebukpjeksin,
 • bg Битие 40-2
  Та Фараон, като се разгневи на двамата си придворни - началника на виночерпците и началника на хлебарите -
 • ua Буття 40-2
  І розгнівався фараон на двох своїх евнухів, на начальника чашників і на начальника пекарів.
 • ru Бытие 40-2
  И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара,
 • cn 40-2
  法 老 就 恼 怒 酒 政 和 膳 长 这 二 臣 ,
 • hb בראשית 40-3
  וַיִּתֵּ֨ן אֹתָ֜ם בְּמִשְׁמַ֗ר בֵּ֛ית שַׂ֥ר הַטַבָּחִ֖ים אֶל־בֵּ֣ית הַסֹּ֑הַר מְקֹ֕ום אֲשֶׁ֥ר יֹוסֵ֖ף אָס֥וּר שָֽׁם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-3
  καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ παρὰ τῷ δεσμοφύλακι εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰς τὸν τόπον, οὗ Ιωσηφ ἀπῆκτο ἐκεῖ.
 • la genesis 40-3
  misit eos in carcerem principis militum in quo erat vinctus et Ioseph
 • it Genesi 40-3
  e li fece mettere in carcere nella casa del comandante delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto.
 • fr Gense 40-3
  Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu o Joseph tait enferm.
 • es genesis 40-3
  Y psolos en prisin en la casa del capitn de los de la guardia, en la casa de la crcel donde Jos estaba preso.
 • en (DARBY) Genesis 40-3
  and he put them in custody into the house of the captain of the life-guard, into the tower-house, into the place where Joseph was imprisoned.
 • en (DRA) Genesis 40-3
  He sent them to the prison of the commander of the soldiers, in which Joseph also was prisoner,
 • en (KJV) Genesis 40-3
  And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.
 • en (WEB) Genesis 40-3
  He put them in custody in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.
 • en (YLT) Genesis 40-3
  and giveth them in charge in the house of the chief of the executioners, unto the round-house, the place where Joseph [is] a prisoner,
 • en (ASV) Genesis 40-3
  And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.
 • de 1 Mose 40-3
  und lie sie setzen in des Hauptmanns Haus ins Gefngnis, da Joseph lag.
 • dk 1 Mosebog 40-3
  og lod dem stte i Forvaring i Livvagtens verstes Hus, i samme Fngsel, hvor Josef sad fngslet;
 • se 1 Mosebok 40-3
  och lt stta dem i frvar i drabanthvitsmannens hus, i samma fngelse dr Josef satt fngen.
 • no 1 Mosebok 40-3
  og satte dem fast hos hvdingen over livvakten, i fengslet hvor Josef var fange.
 • fi 1 Mooseksen 40-3
  ja panetti heidt vankeuteen henkivartijain pmiehen taloon, samaan vankilaan, jossa Joosef oli vankina.
 • hu 1 Mzes 40-3
  s fogsgba vettet azokat a testrk fhadnagynak hzban lev tmlczbe, arra a helyre, ahol fogva vala Jzsef.
 • al Zanafilla 40-3
  dhe i futi n burg, n shtpin e kreut t rojeve, n po at burg ku ishte mbyllur Jozefi.
 • bg Битие 40-3
  тури ги под стража, в дома на началника на телохранителите, в крепостната тъмница, в мястото, гдето Иосиф бе затворен.
 • ua Буття 40-3
  І віддав їх під варту до дому начальника царської сторожі до в'язничного дому, до місця, де Йосип був ув'язнений.
 • ru Бытие 40-3
  и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф.
 • cn 40-3
  把 他 们 下 在 护 卫 长 府 内 的 监 里 , 就 是 约 瑟 被 囚 的 地 方 。
 • hb בראשית 40-4
  וַ֠יִּפְקֹד שַׂ֣ר הַטַּבָּחִ֧ים אֶת־יֹוסֵ֛ף אִתָּ֖ם וַיְשָׁ֣רֶת אֹתָ֑ם וַיִּהְי֥וּ יָמִ֖ים בְּמִשְׁמָֽר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-4
  καὶ συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ιωσηφ αὐτούς, καὶ παρέστη αὐτοῖς· ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ.-
 • la genesis 40-4
  at custos carceris tradidit eos Ioseph qui et ministrabat eis aliquantum temporis fluxerat et illi in custodia tenebantur
 • it Genesi 40-4
  Il comandante delle guardie assegn loro Giuseppe, perch li servisse. Cos essi restarono nel carcere per un certo tempo.
 • fr Gense 40-4
  Le chef des gardes les plaa sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprs d'eux; et ils passrent un certain temps en prison.
 • es genesis 40-4
  Y el capitn de los de la guardia di cargo de ellos Jos, y l les serva: y estuvieron das en la prisin.
 • en (DARBY) Genesis 40-4
  And the captain of the life-guard appointed Joseph to them, that he should attend on them. And they were [several] days in custody.
 • en (DRA) Genesis 40-4
  But the keeper of the prison delivered them to Joseph, and he served them. Some little time passed, and they were kept in custody.
 • en (KJV) Genesis 40-4
  And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward.
 • en (WEB) Genesis 40-4
  The captain of the guard assigned them to Joseph, and he took care of them. They stayed in prison many days.
 • en (YLT) Genesis 40-4
  and the chief of the executioners chargeth Joseph with them, and he serveth them; and they are days in charge.
 • en (ASV) Genesis 40-4
  And the captain of the guard charged Joseph with them, and he ministered unto them: and they continued a season in ward.
 • de 1 Mose 40-4
  Und der Hauptmann setzte Joseph ber sie, da er ihnen diente; und sie saen etliche Tage im Gefngnis.
 • dk 1 Mosebog 40-4
  og Livvagtens verste gav dem Josef til Opvartning, og han gik dem til Hnde. Da de nu havde vret i Forvaring en Tid lang,
 • se 1 Mosebok 40-4
  Och hvitsmannen fr drabanterna anstllde Josef hos dem till att betjna dem; och de sutto dr i frvar en tid.
 • no 1 Mosebok 40-4
  Og hvdingen over livvakten satte Josef til vre hos dem, og han gikk dem til hnde; og de blev sittende en tid i fengslet.
 • fi 1 Mooseksen 40-4
  Ja henkivartijain pmies antoi heille Joosefin heit palvelemaan. Niin he olivat jonkun aikaa vankeudessa.
 • hu 1 Mzes 40-4
  A testrk fhadnagya pedig Jzsefet rendel melljk s szolgla nkik. s j ideig valnak fogsgban.
 • al Zanafilla 40-4
  Dhe kapiteni i rojeve i la nn mbikqyrjen e Jozefit, i cili i ndihmonte. Kshtu ata qndruan n burg pr nj far kohe.
 • bg Битие 40-4
  А началникът на телохранителите постави при тях Иосифа, и той им слугуваше; и те останаха известно време в тъмницата.
 • ua Буття 40-4
  А начальник царської сторожі приставив Йосипа до них, і він їм услуговував. І були вони деякий час під вартою.
 • ru Бытие 40-4
  Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени.
 • cn 40-4
  护 卫 长 把 他 们 交 给 约 瑟 , 约 瑟 便 伺 候 他 们 ; 他 们 有 些 日 子 在 监 里 。
 • hb בראשית 40-5
  וַיַּֽחַלְמוּ֩ חֲלֹ֨ום שְׁנֵיהֶ֜ם אִ֤ישׁ חֲלֹמֹו֙ בְּלַ֣יְלָה אֶחָ֔ד אִ֖ישׁ כְּפִתְרֹ֣ון חֲלֹמֹ֑ו הַמַּשְׁקֶ֣ה וְהָאֹפֶ֗האֲשֶׁר֙ לְמֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֥ר אֲסוּרִ֖ים בְּבֵ֥ית הַסֹּֽהַר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-5
  καὶ εἶδον ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιον, ἐν μιᾷ νυκτὶ ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ, ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ὁ ἀρχισιτοποιός, οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ὄντες ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ.
 • la genesis 40-5
  videruntque ambo somnium nocte una iuxta interpretationem congruam sibi
 • it Genesi 40-5
  Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, che aveva un significato particolare.
 • fr Gense 40-5
  Pendant une mme nuit, l'chanson et le panetier du roi d'gypte, qui taient enferms dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte.
 • es genesis 40-5
  Y ambos dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisin, vieron un sueo, cada uno su sueo en una misma noche, cada uno conforme la declaracin de su sueo.
 • en (DARBY) Genesis 40-5
  And they dreamed a dream, both of them in one night, each his dream, each according to the interpretation of his dream, the cup-bearer and the baker of the king of Egypt, who were imprisoned in the tower-house.
 • en (DRA) Genesis 40-5
  And they both dreamed a dream the same night, according to the interpretation agreeing to themselves:
 • en (KJV) Genesis 40-5
  And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison.
 • en (WEB) Genesis 40-5
  They both dreamed a dream, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the cup bearer and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.
 • en (YLT) Genesis 40-5
  And they dream a dream both of them, each his dream in one night, each according to the interpretation of his dream, the butler and the baker whom the king of Egypt hath, who [are] prisoners in the round-house.
 • en (ASV) Genesis 40-5
  And they dreamed a dream both of them, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.
 • de 1 Mose 40-5
  Und es trumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bcker des Knigs von gypten, in einer Nacht einem jeglichen ein eigener Traum; und eines jeglichen Traum hatte seine Bedeutung.
 • dk 1 Mosebog 40-5
  drmte gypterkongens Mundsknk og Bager, som sad i Fngselet, samme Nat hver sin Drm med sin srlige Betydning.
 • se 1 Mosebok 40-5
  Medan nu den egyptiske konungens munsknk och bagare sutto fngna i fngelset, hade de bda under samma natt var sin drm, vardera med sin srskilda betydelse.
 • no 1 Mosebok 40-5
  Engang drmte begge hver sin drm i samme natt og hver drm med sin mening - munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten, de som satt fanget i fengslet.
 • fi 1 Mooseksen 40-5
  Ollessaan vankilassa vangittuina he molemmat, Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipoja, nkivt samana yn unta, kumpikin unensa, ja kummankin unella oli oma selityksens.
 • hu 1 Mzes 40-5
  s az gyiptomi kirly pohrnoka s stmestere, a kik a tmlczben fogva valnak, ltnak lmot mindketten; mindegyik kln lmot, azon egy jjel, mindegyik az lmnak rtelme szerint.
 • al Zanafilla 40-5
  Po at nat, kupmbajtsi dhe bukpjeksi i mbretit t Egjiptit, q ishin t mbyllur n burg, pan q t dy nj ndrr, secili ndrrn e tij, me nj kuptim t veant.
 • bg Битие 40-5
  И виночерпецът и хлебарят на Египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, сънуваха и двамата сън, всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува съновидението му.
 • ua Буття 40-5
  І снився їм обом сон, кожному свій сон, однієї ночі, кожному за значенням його сна, чашникові й пекареві царя єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі.
 • ru Бытие 40-5
  Однажды виночерпию и хлебодару царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения.
 • cn 40-5
  被 囚 在 监 之 埃 及 王 的 酒 政 和 膳 长 二 人 同 夜 各 做 一 梦 , 各 梦 都 有 讲 解 。
 • hb בראשית 40-6
  וַיָּבֹ֧א אֲלֵיהֶ֛ם יֹוסֵ֖ף בַּבֹּ֑קֶר וַיַּ֣רְא אֹתָ֔ם וְהִנָּ֖ם זֹעֲפִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-6
  εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτοὺς Ιωσηφ τὸ πρωὶ καὶ εἶδεν αὐτούς, καὶ ἦσαν τεταραγμένοι.
 • la genesis 40-6
  ad quos cum introisset Ioseph mane et vidisset eos tristes
 • it Genesi 40-6
  Alla mattina Giuseppe venne da loro e vide che erano afflitti.
 • fr Gense 40-6
  Joseph, tant venu le matin vers eux, les regarda; et voici, ils taient tristes.
 • es genesis 40-6
  Y vino ellos Jos por la maana, y mirlos, y he aqu que estaban tristes.
 • en (DARBY) Genesis 40-6
  And Joseph came in to them in the morning, and looked on them, and behold, they were sad.
 • en (DRA) Genesis 40-6
  And when Joseph was come in to them in the morning, and saw them sad,
 • en (KJV) Genesis 40-6
  And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad.
 • en (WEB) Genesis 40-6
  Joseph came in to them in the morning, and saw them, and saw that they were sad.
 • en (YLT) Genesis 40-6
  And Joseph cometh in unto them in the morning, and seeth them, and lo, they [are] morose;
 • en (ASV) Genesis 40-6
  And Joseph came in unto them in the morning, and saw them, and, behold, they were sad.
 • de 1 Mose 40-6
  Da nun des Morgens Joseph zu ihnen hereinkam und sah, da sie traurig waren,
 • dk 1 Mosebog 40-6
  Da Josef om Morgenen kom ind til Faraos Hofmnd, der sammen med ham var i Forvaring i hans Herres Hus, og s, at de var nedslede,
 • se 1 Mosebok 40-6
  Och nr Josef om morgonen kom in till dem, fick han se att de voro bedrvade.
 • no 1 Mosebok 40-6
  Da Josef kom inn til dem om morgenen, s han p dem at de var motfalne.
 • fi 1 Mooseksen 40-6
  Ja kun Joosef aamulla tuli heidn luokseen, huomasi hn heidt alakuloisiksi.
 • hu 1 Mzes 40-6
  s bemne hozzjok Jzsef reggel, lt, hogy m bnkdnak vala.
 • al Zanafilla 40-6
  Dhe t nesrmen n mngjes Jozefi erdhi tek ata dhe vuri re se ishin t shqetsuar.
 • bg Битие 40-6
  И Иосиф, като влезе при тях на утринта и видя, че бяха смутени,
 • ua Буття 40-6
  І прибув до них Йосип уранці, і побачив їх, а вони ось сумні.
 • ru Бытие 40-6
  И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот, они в смущении.
 • cn 40-6
  到 了 早 晨 , 约 瑟 进 到 他 们 那 里 , 见 他 们 有 愁 闷 的 样 子 。
 • hb בראשית 40-7
  וַיִּשְׁאַ֞ל אֶת־סְרִיסֵ֣י פַרְעֹ֗ה אֲשֶׁ֨ר אִתֹּ֧ו בְמִשְׁמַ֛ר בֵּ֥ית אֲדֹנָ֖יו לֵאמֹ֑ר מַדּ֛וּעַ פְּנֵיכֶ֥ם רָעִ֖יםהַיֹּֽום׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-7
  καὶ ἠρώτα τοὺς εὐνούχους Φαραω, οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ παρὰ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, λέγων Τί ὅτι τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ σήμερον;
 • la genesis 40-7
  sciscitatus est dicens cur tristior est hodie solito facies vestra
 • it Genesi 40-7
  Allora interrog gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone e disse: Perch quest'oggi avete la faccia cos triste?.
 • fr Gense 40-7
  Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui taient avec lui dans la prison de son matre, et il leur dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui?
 • es genesis 40-7
  Y l pregunt aquellos eunucos de Faran, que estaban con l en la prisin de la casa de su seor, diciendo: Por qu parecen hoy mal vuestros semblantes?
 • en (DARBY) Genesis 40-7
  And he asked Pharaoh's chamberlains that were with him in custody in his lord's house, saying, Why are your faces [so] sad to-day?
 • en (DRA) Genesis 40-7
  He asked them, saying: Why is your countenance sadder to day than usual?
 • en (KJV) Genesis 40-7
  And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly to day?
 • en (WEB) Genesis 40-7
  He asked Pharaoh’s officers who were with him in custody in his master’s house, saying, “Why do you look so sad today?”
 • en (YLT) Genesis 40-7
  and he asketh Pharaoh's eunuchs who [are] with him in charge in the house of his lord, saying, ‘Wherefore [are] your faces sad to-day?'
 • en (ASV) Genesis 40-7
  And he asked Pharaoh?s officers that were with him in ward in his master?s house, saying, Wherefore look ye so sad to-day?
 • de 1 Mose 40-7
  fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig?
 • dk 1 Mosebog 40-7
  spurgte han dem: "Hvorfor ser I s ulykkelige ud i Dag?"
 • se 1 Mosebok 40-7
  D frgade han Faraos hovmn, som med honom sutto i frvar i hans herres hus: Varfr sen I s sorgsna ut i dag?
 • no 1 Mosebok 40-7
  Da spurte han Faraos hoffmenn, de som satt fengslet med ham hos hans herre: Hvorfor ser I s sorgfulle ut idag?
 • fi 1 Mooseksen 40-7
  Silloin hn kysyi faraon hoviherroilta, jotka olivat hnen kanssansa vankeudessa hnen isntns talossa: "Miksi te olette tnn niin murheellisen nkiset?"
 • hu 1 Mzes 40-7
  s megkrd a Fara fembereit, a kik az ura hznl vele egytt fogva valnak, mondvn: Mirt oly komor ma a ti orcztok?
 • al Zanafilla 40-7
  Ather ai pyeti oficert e Faraonit, q ishin me t n burg, n shtpin e zotris s tij dhe u tha: "Pse keni sot nj fytyr kaq t trishtuar?".
 • bg Битие 40-7
  попита Фараоновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар, казвайки: Защото изглеждате тъй скръбни днес?
 • ua Буття 40-7
  І запитав він фараонових евнухів, що були з ним під вартою в домі пана його, говорячи: Чого ваші обличчя сьогодні сумні?
 • ru Бытие 40-7
  И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица?
 • cn 40-7
  他 便 问 法 老 的 二 臣 , 就 是 与 他 同 囚 在 他 主 人 府 里 的 , 说 : 他 们 今 日 为 甚 麽 面 带 愁 容 呢 ?
 • hb בראשית 40-8
  וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו חֲלֹ֣ום חָלַ֔מְנוּ וּפֹתֵ֖ר אֵ֣ין אֹתֹ֑ו וַיֹּ֨אמֶר אֲלֵהֶ֜ם יֹוסֵ֗ף הֲלֹ֤וא לֵֽאלֹהִים֙ פִּתְרֹנִ֔יםסַפְּרוּ־נָ֖א לִֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-8
  οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ ᾿Ενύπνιον εἴδομεν, καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Οὐχὶ διὰ τοῦ θεοῦ ἡ διασάφησις αὐτῶν ἐστιν; διηγήσασθε οὖν μοι.-
 • la genesis 40-8
  qui responderunt somnium vidimus et non est qui interpretetur nobis dixitque ad eos Ioseph numquid non Dei est interpretatio referte mihi quid videritis
 • it Genesi 40-8
  Gli dissero: Abbiamo fatto un sogno e non c' chi lo interpreti. Giuseppe disse loro: Non forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque.
 • fr Gense 40-8
  Ils lui rpondirent: Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: N'est-ce pas Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe.
 • es genesis 40-8
  Y ellos le dijeron: Hemos tenido un sueo, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo Jos: No son de Dios las declaraciones? Contdmelo ahora.
 • en (DARBY) Genesis 40-8
  And they said to him, We have dreamt a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said to them, [Do] not interpretations [belong] to God? tell me [your dreams], I pray you.
 • en (DRA) Genesis 40-8
  They answered: We have dreamed a dream, and there is nobody to interpret it to us. And Joseph said to them: Doth not interpretation belong to God? Tell me what you have dreamed.
 • en (KJV) Genesis 40-8
  And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you.
 • en (WEB) Genesis 40-8
  They said to him, “We have dreamed a dream, and there is no one who can interpret it.” Joseph said to them, “Don’t interpretations belong to God? Please tell it to me.”
 • en (YLT) Genesis 40-8
  And they say unto him, ‘A dream we have dreamed, and there is no interpreter of it;' and Joseph saith unto them, ‘Are not interpretations with God? recount, I pray you, to me.'
 • en (ASV) Genesis 40-8
  And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell it me, I pray you.
 • de 1 Mose 40-8
  Sie antworteten: Es hat uns getrumt, und wir haben niemand, der es uns auslege. Joseph sprach: Auslegen gehrt Gott zu; doch erzhlt mir's.
 • dk 1 Mosebog 40-8
  Besvarede: "Vi har haft en Drm, og her er ingen, som kan tyde den." Da sagde Josef til dem: "Er det ikke Guds Sag at tyde Drmme? Fortl mig det da!"
 • se 1 Mosebok 40-8
  De svarade honom: Vi hava haft en drm, och ingen finnes, som kan uttyda den. Josef sade till dem: Att giva uttydningen r ju Guds sak; frtljen drmmen fr mig.
 • no 1 Mosebok 40-8
  De svarte: Vi har drmt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: tyde drmmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drmt!
 • fi 1 Mooseksen 40-8
  He vastasivat hnelle: "Olemme kumpikin nhneet unen, eik ole niiden selittj". Ja Joosef sanoi heille: "Unien selitykset ovat Jumalan; kertokaa kuitenkin minulle".
 • hu 1 Mzes 40-8
  s mondnak nki: lmot lttunk s nincsen a ki megfejtse azt. s monda nkik Jzsef: A megfejts nem Isten dolga-? mondjtok el, krlek, nkem.
 • al Zanafilla 40-8
  Ata iu prgjegjn: "Kemi par nj ndrr dhe askush nuk sht n gjndje ta interpretoj". Ather Jozefi u tha atyre: "Interpretimet nuk i prkasin vall Perndis? M tregoni ndrrat, ju lutem".
 • bg Битие 40-8
  А те му казаха: Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува. И Иосиф им рече: Тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля?
 • ua Буття 40-8
  А вони сказали йому: Снився нам сон, а відгадати його немає кому. І сказав до них Йосип: Чи ж не в Бога відгадки? Розповіджте но мені.
 • ru Бытие 40-8
  Они сказали ему: нам виделись сны; а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкования? расскажите мне.
 • cn 40-8
  他 们 对 他 说 : 我 们 各 人 做 了 一 梦 , 没 有 人 能 解 。 约 瑟 说 : 解 梦 不 是 出 於 神 麽 ? 请 你 们 将 梦 告 诉 我 。
 • hb בראשית 40-9
  וַיְסַפֵּ֧ר שַֽׂר־הַמַּשְׁקִ֛ים אֶת־חֲלֹמֹ֖ו לְיֹוסֵ֑ף וַיֹּ֣אמֶר לֹ֔ו בַּחֲלֹומִ֕י וְהִנֵּה־גֶ֖פֶן לְפָנָֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-9
  καὶ διηγήσατο ὁ ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῷ Ιωσηφ καὶ εἶπεν ᾿Εν τῷ ὕπνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου·
 • la genesis 40-9
  narravit prior praepositus pincernarum somnium videbam coram me vitem
 • it Genesi 40-9
  Allora il capo dei coppieri raccont il suo sogno a Giuseppe e gli disse: Nel mio sogno, ecco mi stava davanti una vite,
 • fr Gense 40-9
  Le chef des chansons raconta son songe Joseph, et lui dit: Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi.
 • es genesis 40-9
  Entonces el principal de los coperos cont su sueo Jos, y djole: Yo soaba que vea una vid delante de m,
 • en (DARBY) Genesis 40-9
  Then the chief of the cup-bearers told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;
 • en (DRA) Genesis 40-9
  The chief butler first told his dream: I saw before me a vine,
 • en (KJV) Genesis 40-9
  And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;
 • en (WEB) Genesis 40-9
  The chief cup bearer told his dream to Joseph, and said to him, “In my dream, behold, a vine was in front of me,
 • en (YLT) Genesis 40-9
  And the chief of the butlers recounteth his dream to Joseph, and saith to him, ‘In my dream, then lo, a vine [is] before me!
 • en (ASV) Genesis 40-9
  And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;
 • de 1 Mose 40-9
  Da erzhlte der oberste Schenke seinen Traum Joseph und sprach zu ihm: Mir hat getrumt, da ein Weinstock vor mir wre,
 • dk 1 Mosebog 40-9
  S fortalte Overmundsknken Josef sin Drm og sagde: "Jeg s i Drmme en Vinstok for mig;
 • se 1 Mosebok 40-9
  D frtljde verste munsknken sin drm fr Josef och sade till honom: Jag drmde att ett vintrd stod framfr mig;
 • no 1 Mosebok 40-9
  Da fortalte den verste munnskjenk Josef sin drm og sa til ham: Jeg s i drmme et vintre som stod foran mig;
 • fi 1 Mooseksen 40-9
  Niin ylimminen juomanlaskija kertoi unensa Joosefille ja sanoi hnelle: "Min nin unta, ja katso, minun edessni oli viinipuu;
 • hu 1 Mzes 40-9
  Elbeszl azrt a fpohrnok az lmt Jzsefnek, s monda nki: lmomban m egy szlt vala elttem;
 • al Zanafilla 40-9
  Kshtu kryekupmbajtsi i tregoi Jozefit ndrrn e tij dhe i tha: "N ndrrn time kisha prpara nj hardhi;
 • bg Битие 40-9
  Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Иосифа, като му рече: В съня ми, ето лоза пред мене;
 • ua Буття 40-9
  І оповів начальник чашників Йосипові свій сон, і сказав йому: Бачив я в сні своїм, ось виноградний кущ передо мною.
 • ru Бытие 40-9
  И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною;
 • cn 40-9
  酒 政 便 将 他 的 梦 告 诉 约 瑟 说 : 我 梦 见 在 我 面 前 有 一 棵 葡 萄 树 ,
 • hb בראשית 40-10
  וּבַגֶּ֖פֶן שְׁלֹשָׁ֣ה שָׂרִיגִ֑ם וְהִ֤יא כְפֹרַ֨חַת֙ עָלְתָ֣ה נִצָּ֔הּ הִבְשִׁ֥ילוּ אַשְׁכְּלֹתֶ֖יהָ עֲנָבִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-10
  ἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυθμένες, καὶ αὐτὴ θάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς· πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς.
 • la genesis 40-10
  in qua erant tres propagines crescere paulatim gemmas et post flores uvas maturescere
 • it Genesi 40-10
  sulla quale erano tre tralci; non appena essa cominci a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli maturarono gli acini.
 • fr Gense 40-10
  Ce cep avait trois sarments. Quand il eut pouss, sa fleur se dveloppa et ses grappes donnrent des raisins mrs.
 • es genesis 40-10
  Y en la vid tres sarmientos; y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo madurar sus racimos de uvas:
 • en (DARBY) Genesis 40-10
  and in the vine were three branches; and it was as though it budded: its blossoms shot forth, its clusters ripened into grapes.
 • en (DRA) Genesis 40-10
  On which were three branches, which by little and little sent out buds, and after the blossoms brought forth ripe grapes:
 • en (KJV) Genesis 40-10
  And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes:
 • en (WEB) Genesis 40-10
  and in the vine were three branches. It was as though it budded, it blossomed, and its clusters produced ripe grapes.
 • en (YLT) Genesis 40-10
  and in the vine [are] three branches, and it [is] as it were flourishing; gone up hath its blossom, its clusters have ripened grapes;
 • en (ASV) Genesis 40-10
  and in the vine were three branches: and it was as though it budded, and its blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes:
 • de 1 Mose 40-10
  der hatte drei Reben, und er grnte, wuchs und blhte, und seine Trauben wurden reif;
 • dk 1 Mosebog 40-10
  p Vinstokken var der tre Ranker, og nppe havde den sat Skud. fr Blomsterne sprang ud, og Klaserne bar modne Druer;
 • se 1 Mosebok 40-10
  p vintrdet voro tre rankor, och knappt hade det skjutit skott, s slogo dess blommor ut och dess klasar buro mogna druvor.
 • no 1 Mosebok 40-10
  og p vintreet var det tre grener, og det skjt knopper, blomstene kom frem, klasene modnedes til druer.
 • fi 1 Mooseksen 40-10
  viinipuussa oli kolme oksaa, ja samassa kun se alkoi versoa, sen kukat puhkesivat ja marjat sen rypleiss kypsyivt.
 • hu 1 Mzes 40-10
  s a szltn hrom szl vessz vala, s alighogy bimbzk, virgozk, s gerzdjei megrlelk a szlszemeket.
 • al Zanafilla 40-10
  dhe n at hardhi kishte tri deg, t cilat sa vun lastar, lulzuan dhe dhan vile rrushi t pjekur.
 • bg Битие 40-10
  и на лозата имаше три пръчки, и виждаше се, като че напъпваше и цветовете й цъфтяха и гроздовете на лозата узряха.
 • ua Буття 40-10
  А в виноградному кущі три виноградні галузки, а він сам ніби розцвів, пустив цвіт, і дозріли грона його ягід.
 • ru Бытие 40-10
  на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды;
 • cn 40-10
  树 上 有 三 根 枝 子 , 好 像 发 了 芽 , 开 了 花 , 上 头 的 葡 萄 都 成 熟 了 。
 • hb בראשית 40-11
  וְכֹ֥וס פַּרְעֹ֖ה בְּיָדִ֑י וָאֶקַּ֣ח אֶת־הָֽעֲנָבִ֗ים וָֽאֶשְׂחַ֤ט אֹתָם֙ אֶל־כֹּ֣וס פַּרְעֹ֔ה וָאֶתֵּ֥ן אֶת־הַכֹּ֖וסעַל־כַּ֥ף פַּרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-11
  καὶ τὸ ποτήριον Φαραω ἐν τῇ χειρί μου· καὶ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν καὶ ἐξέθλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον καὶ ἔδωκα τὸ ποτήριον εἰς τὰς χεῖρας Φαραω.
 • la genesis 40-11
  calicemque Pharaonis in manu mea tuli ergo uvas et expressi in calicem quem tenebam et tradidi poculum Pharaoni
 • it Genesi 40-11
  Io avevo in mano il calice del faraone; presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone.
 • fr Gense 40-11
  La coupe de Pharaon tait dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon.
 • es genesis 40-11
  Y que la copa de Faran estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprima en la copa de Faran, y daba yo la copa en mano de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 40-11
  And Pharaoh's cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and gave the cup into Pharaoh's hand.
 • en (DRA) Genesis 40-11
  And the cup of Pharao was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into the cup which I held, and I gave the cup to Pharao.
 • en (KJV) Genesis 40-11
  And Pharaoh's cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.
 • en (WEB) Genesis 40-11
  Pharaoh’s cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh’s cup, and I gave the cup into Pharaoh’s hand.”
 • en (YLT) Genesis 40-11
  and Pharaoh's cup [is] in my hand, and I take the grapes and press them into the cup of Pharaoh, and I give the cup into the hand of Pharaoh.'
 • en (ASV) Genesis 40-11
  and Pharaoh?s cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh?s cup, and I gave the cup into Pharaoh?s hand.
 • de 1 Mose 40-11
  und ich hatte den Becher Pharaos in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrckte sie in den Becher und gab den Becher Pharao in die Hand.
 • dk 1 Mosebog 40-11
  og jeg havde Faraos Bger i Hnden og tog Druerne og pressede dem i Faraos Bger og rakte Farao det."
 • se 1 Mosebok 40-11
  Och jag hade Faraos bgare i min hand, och jag tog druvorna och pressade ut dem i Faraos bgare och gav Farao bgaren i handen.
 • no 1 Mosebok 40-11
  Og jeg holdt Faraos beger i min hnd, og jeg tok druene og krystet dem ut i Faraos beger, og s rakte jeg Farao begeret.
 • fi 1 Mooseksen 40-11
  Ja minulla oli faraon malja kdessni, ja min otin marjat ja pusersin niist mehun faraon maljaan ja annoin maljan faraon kteen."
 • hu 1 Mzes 40-11
  A Fara pohara pedig az n kezemben vala, s n vevm a szlszemeket s facsarm a Fara poharba, s adom vala a poharat a Fara kezbe.
 • al Zanafilla 40-11
  Tani un kisha n dor kupn e Faraonit; mora rrushin, e shtrydha n kupn e Faraonit dhe e vura kupn n dor t Faraonit".
 • bg Битие 40-11
  А Фараоновата чаша беше в ръката ми; и взех гроздето, изстисках го във Фараоновата чаша и подадох чашата във Фараоновата ръка.
 • ua Буття 40-11
  А в моїй руці фараонова чаша. І взяв я ті ягоди, і вичавив їх до фараонової чаші, і дав ту чашу в руку фараона.
 • ru Бытие 40-11
  и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону.
 • cn 40-11
  法 老 的 杯 在 我 手 中 , 我 就 拿 葡 萄 挤 在 法 老 的 杯 里 , 将 杯 递 在 他 手 中 。
 • hb בראשית 40-12
  וַיֹּ֤אמֶר לֹו֙ יֹוסֵ֔ף זֶ֖ה פִּתְרֹנֹ֑ו שְׁלֹ֨שֶׁת֙ הַשָּׂ֣רִגִ֔ים שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִ֖ים הֵֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-12
  καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωσηφ Τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
 • la genesis 40-12
  respondit Ioseph haec est interpretatio somnii tres propagines tres adhuc dies sunt
 • it Genesi 40-12
  Giuseppe gli disse: Eccone la spiegazione: i tre tralci sono tre giorni.
 • fr Gense 40-12
  Joseph lui dit: En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours.
 • es genesis 40-12
  Y djole Jos: Esta es su declaracin: Los tres sarmientos son tres das:
 • en (DARBY) Genesis 40-12
  And Joseph said to him, This is the interpretation of it: the three branches are three days.
 • en (DRA) Genesis 40-12
  Joseph answered: This is the interpretation of the dream: The three branches are yet three days:
 • en (KJV) Genesis 40-12
  And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days:
 • en (WEB) Genesis 40-12
  Joseph said to him, “This is its interpretation: the three branches are three days.
 • en (YLT) Genesis 40-12
  And Joseph saith to him, ‘This [is] its interpretation: the three branches are three days;
 • en (ASV) Genesis 40-12
  And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: the three branches are three days;
 • de 1 Mose 40-12
  Joseph sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage.
 • dk 1 Mosebog 40-12
  Da sagde Josef: "Det skal udtydes sledes: De tre Ranker betyder tre Dage;
 • se 1 Mosebok 40-12
  D sade Josef till honom: Detta r uttydningen: de tre rankorna betyda tre dagar;
 • no 1 Mosebok 40-12
  Da sa Josef til ham: Dette er tydningen: De tre grener er tre dager.
 • fi 1 Mooseksen 40-12
  Ja Joosef sanoi hnelle: "Tm on sen selitys: kolme oksaa merkitsee kolmea piv.
 • hu 1 Mzes 40-12
  s monda nki Jzsef: Ez annak a megfejtse: a hrom vesszszl, hrom nap.
 • al Zanafilla 40-12
  Jozefi i tha: "Ky sht interpretimi i ndrrs: tri degt jan tri dit;
 • bg Битие 40-12
  И Иосиф му рече: Ето значението му: трите пръчки са три дни.
 • ua Буття 40-12
  І сказав йому Йосип: Оце відгадка його: три виноградні галузки це три дні.
 • ru Бытие 40-12
  И сказал ему Иосиф: вот истолкование его: три ветви--это три дня;
 • cn 40-12
  约 瑟 对 他 说 : 他 所 做 的 梦 是 这 样 解 : 三 根 枝 子 就 是 三 天 ;
 • hb בראשית 40-13
  בְּעֹ֣וד׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים יִשָּׂ֤א פַרְעֹה֙ אֶת־רֹאשֶׁ֔ךָ וַהֲשִֽׁיבְךָ֖ עַל־כַּנֶּ֑ךָ וְנָתַתָּ֤ כֹוס־פַּרְעֹה֙ בְּיָדֹ֔וכַּמִּשְׁפָּט֙ הָֽרִאשֹׁ֔ון אֲשֶׁ֥ר הָיִ֖יתָ מַשְׁקֵֽהוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-13
  ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ μνησθήσεται Φαραω τῆς ἀρχῆς σου καὶ ἀποκαταστήσει σε ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχοΐαν σου, καὶ δώσεις τὸ ποτήριον Φαραω εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχήν σου τὴν προτέραν, ὡς ἦσθα οἰνοχοῶν.
 • la genesis 40-13
  post quos recordabitur Pharao magisterii tui et restituet te in gradum pristinum dabisque ei calicem iuxta officium tuum sicut facere ante consueveras
 • it Genesi 40-13
  Fra tre giorni il faraone sollever la tua testa e ti restituir nella tua carica e tu porgerai il calice al faraone, secondo la consuetudine di prima, quando eri suo coppiere.
 • fr Gense 40-13
  Encore trois jours, et Pharaon relvera ta tte et te rtablira dans ta charge; tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu tais son chanson.
 • es genesis 40-13
  Al cabo de tres das Faran te har levantar cabeza, y te restituir tu puesto: y dars la copa Faran en su mano, como solas cuando eras su copero.
 • en (DARBY) Genesis 40-13
  In yet three days will Pharaoh lift up thy head and restore thee to thy place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his cup-bearer.
 • en (DRA) Genesis 40-13
  After which Pharao will remember thy service, and will restore thee to thy former place: and thou shalt present him the cup according to thy office, as before thou wast wont to do.
 • en (KJV) Genesis 40-13
  Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.
 • en (WEB) Genesis 40-13
  Within three more days, Pharaoh will lift up your head, and restore you to your office. You will give Pharaoh’s cup into his hand, the way you did when you were his cup bearer.
 • en (YLT) Genesis 40-13
  yet, within three days doth Pharaoh lift up thy head, and hath put thee back on thy station, and thou hast given the cup of Pharaoh into his hand, according to the former custom when thou wast his butler.
 • en (ASV) Genesis 40-13
  within yet three days shall Pharaoh lift up thy head, and restore thee unto thine office: and thou shalt give Pharaoh?s cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.
 • de 1 Mose 40-13
  ber drei Tage wird Pharao dein Haupt erheben und dich wieder an dein Amt stellen, da du ihm den Becher in die Hand gebest nach der vorigen Weise, da du sein Schenke warst.
 • dk 1 Mosebog 40-13
  om tre Dage skal Farao lfte dit Hoved og genindstte dig i dit Embede, s du atter rkker Farao Bgeret som fr, da du var hans Mundsknk.
 • se 1 Mosebok 40-13
  om tre dagar skall Farao upphja ditt huvud och stta dig ter p din plats, s att du fr giva Farao bgaren i handen likasom frut, d du var hans munsknk.
 • no 1 Mosebok 40-13
  Om tre dager skal Farao ophie dig og sette dig i ditt embede igjen, og du skal rekke Farao begeret, som du gjorde fr, da du var hans munnskjenk.
 • fi 1 Mooseksen 40-13
  Kolmen pivn kuluttua farao korottaa sinun psi ja asettaa sinut jlleen virkaasi. Ja sin annat faraon maljan hnen kteens niinkuin ennenkin, kun olit hnen juomanlaskijansa.
 • hu 1 Mzes 40-13
  Harmadnap mlva a Fara felmagasztalja a te fejedet, s visszahelyez tged hivatalodba, s adod a Fara kezbe az pohart, az elbbi tiszted szerint, mikor az pohrnokja vall.
 • al Zanafilla 40-13
  n krye t tri ditve Faraoni do t t bj t ngresh prsri kokn lart, do t t rivendos n detyrn tnde dhe ti do t?i japsh n dor kupn Faraonit, si bje m par, kur ishe kupmbajtsi i tij.
 • bg Битие 40-13
  След три дена Фараон ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти; и ще поднасяш чашата във Фараоновата ръка, както преди, когато ти му беше виночерпец.
 • ua Буття 40-13
  Ще за три дні підійме фараон твою голову, і верне тебе на твоє становище, і ти даси чашу фараона до руки його за першим звичаєм, як був ти чашником його.
 • ru Бытие 40-13
  через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием;
 • cn 40-13
  三 天 之 内 , 法 老 必 提 你 出 监 , 叫 你 官 复 原 职 , 你 仍 要 递 杯 在 法 老 的 手 中 , 和 先 前 作 他 的 酒 政 一 样 。
 • hb בראשית 40-14
  כִּ֧י אִם־זְכַרְתַּ֣נִי אִתְּךָ֗ כַּאֲשֶׁר֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ וְעָשִֽׂיתָ־נָּ֥א עִמָּדִ֖י חָ֑סֶד וְהִזְכַּרְתַּ֨נִי֙ אֶל־פַּרְעֹ֔הוְהֹוצֵאתַ֖נִי מִן־הַבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-14
  ἀλλὰ μνήσθητί μου διὰ σεαυτοῦ, ὅταν εὖ σοι γένηται, καὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραω καὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου·
 • la genesis 40-14
  tantum memento mei cum tibi bene fuerit et facies mecum misericordiam ut suggeras Pharaoni et educat me de isto carcere
 • it Genesi 40-14
  Ma se, quando sarai felice, ti vorrai ricordare che io sono stato con te, fammi questo favore: parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa.
 • fr Gense 40-14
  Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bont mon gard; parle en ma faveur Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison.
 • es genesis 40-14
  Acurdate, pues, de m para contigo cuando tuvieres ese bien, y rugote que uses conmigo de misericordia, y hagas mencin de m Faran, y me saques de esta casa:
 • en (DARBY) Genesis 40-14
  Only bear a remembrance with thee of me when it goes well with thee, and deal kindly, I pray thee, with me, and make mention of me to Pharaoh, and bring me out of this house;
 • en (DRA) Genesis 40-14
  Only remember me, when it shall be well with thee, and do me this kindness: to put Pharao in mind to take me out of this prison:
 • en (KJV) Genesis 40-14
  But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:
 • en (WEB) Genesis 40-14
  But remember me when it will be well with you, and please show kindness to me, and make mention of me to Pharaoh, and bring me out of this house.
 • en (YLT) Genesis 40-14
  ‘Surely if thou hast remembered me with thee, when it is well with thee, and hast done (I pray thee) kindness with me, and hast made mention of me unto Pharaoh, then hast thou brought me out from this house,
 • en (ASV) Genesis 40-14
  But have me in thy remembrance when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:
 • de 1 Mose 40-14
  Aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tue Barmherzigkeit an mir, da du Pharao erinnerst, da er mich aus diesem Hause fhre.
 • dk 1 Mosebog 40-14
  Vilde du nu blot tnke p mig, nr det gr dig vel, og vise mig Godhed og omtale mig for Farao og sledes hjlpe mig ud af dette Hus;
 • se 1 Mosebok 40-14
  Men tnk p mig, nr det gr dig vl, s att du gr barmhrtighet med mig och nmner om mig fr Farao och skaffar mig ut frn detta hus;
 • no 1 Mosebok 40-14
  Men kom mig i hu, nr det gr dig vel, og vis barmhjertighet mot mig, s du taler om mig for Farao og hjelper mig ut av dette hus!
 • fi 1 Mooseksen 40-14
  Mutta muista minua, kun sinun hyvin ky, ja tee minulle laupeus mainitsemalla minusta faraolle ja toimittamalla minut pois tst talosta.
 • hu 1 Mzes 40-14
  Csakhogy azutn megemlkezzl rlam, mikor nked jl lesz dolgod, s cselekedjl, krlek, irgalmassgot velem, emlkezzl meg rlam a Fara eltt s szabadts meg engem e hzbl.
 • al Zanafilla 40-14
  Por m kujto mua kur t jesh i lumtur; t lutem, trego dashamirsi ndaj meje, duke i folur pr mua Faraonit, dhe m nxirr nga kjo shtpi;
 • bg Битие 40-14
  Но спомни си за мене, когато те постигне благополучието, смили се, моля, за мене, та продумай на Фараона за мене и избави ме от тоя дом.
 • ua Буття 40-14
  Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном, і випровадиш мене з цього дому.
 • ru Бытие 40-14
  вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома,
 • cn 40-14
  但 你 得 好 处 的 时 候 , 求 你 记 念 我 , 施 恩 与 我 , 在 法 老 面 前 题 说 我 , 救 我 出 这 监 牢 。
 • hb בראשית 40-15
  כִּֽי־גֻנֹּ֣ב גֻּנַּ֔בְתִּי מֵאֶ֖רֶץ הָעִבְרִ֑ים וְגַם־פֹּה֙ לֹא־עָשִׂ֣יתִֽי מְא֔וּמָה כִּֽי־שָׂמ֥וּ אֹתִ֖י בַּבֹּֽור׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-15
  ὅτι κλοπῇ ἐκλάπην ἐκ γῆς Εβραίων καὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐνέβαλόν με εἰς τὸν λάκκον τοῦτον.-
 • la genesis 40-15
  quia furto sublatus sum de terra Hebraeorum et hic innocens in lacum missus sum
 • it Genesi 40-15
  Perch io sono stato portato via ingiustamente dal paese degli Ebrei e anche qui non ho fatto nulla perch mi mettessero in questo sotterraneo.
 • fr Gense 40-15
  Car j'ai t enlev du pays des Hbreux, et ici mme je n'ai rien fait pour tre mis en prison.
 • es genesis 40-15
  Porque hurtado he sido de la tierra de los Hebreos; y tampoco he hecho aqu porqu me hubiesen de poner en la crcel.
 • en (DARBY) Genesis 40-15
  for indeed I was stolen out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.
 • en (DRA) Genesis 40-15
  For I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here without any fault was cast into the dungeon.
 • en (KJV) Genesis 40-15
  For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.
 • en (WEB) Genesis 40-15
  For indeed, I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.”
 • en (YLT) Genesis 40-15
  for I was really stolen from the land of the Hebrews; and here also have I done nothing that they have put me in the pit.'
 • en (ASV) Genesis 40-15
  for indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.
 • de 1 Mose 40-15
  Denn ich bin aus dem Lande der Hebrer heimlich gestohlen; dazu habe ich auch allhier nichts getan, da sie mich eingesetzt haben.
 • dk 1 Mosebog 40-15
  thi jeg er stjlet fra Hebrernes Land og har heller ikke her gjort noget, de kunde stte mig i Fngsel for."
 • se 1 Mosebok 40-15
  ty jag r med ortt bortfrd frn hebrernas land, och icke heller hr har jag gjort ngot varfr jag borde sttas i fngelse.
 • no 1 Mosebok 40-15
  For de har stjlet mig fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noget som de kunde sette mig i fengslet for.
 • fi 1 Mooseksen 40-15
  Sill minut on varastettu hebrealaisten maasta, enk min ole tllkn tehnyt mitn, mist minut olisi tullut panna thn vankikuoppaan."
 • hu 1 Mzes 40-15
  Mert lopva hoztak el engem a hberek fldrl, s itt sem cselekedtem semmit, hogy a tmlczbe vessenek.
 • al Zanafilla 40-15
  sepse mua m solln fshehurazi nga vendi i hebrejve, dhe ktu s?kam br gj pr t?u futur n kt burg t nndheshm".
 • bg Битие 40-15
  Понеже наистина бях откраднат от Еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тая яма.
 • ua Буття 40-15
  Бо я був справді вкрадений із Краю єврейського, а також тут я не вчинив нічого, щоб мене вкинути до цієї ями.
 • ru Бытие 40-15
  ибо я украден из земли Евреев; а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу.
 • cn 40-15
  我 实 在 是 从 希 伯 来 人 之 地 被 拐 来 的 ; 我 在 这 里 也 没 有 做 过 甚 麽 , 叫 他 们 把 我 下 在 监 里 。
 • hb בראשית 40-16
  וַיַּ֥רְא שַׂר־הָאֹפִ֖ים כִּ֣י טֹ֣וב פָּתָ֑ר וַיֹּ֨אמֶר֙ אֶל־יֹוסֵ֔ף אַף־אֲנִי֙ בַּחֲלֹומִ֔י וְהִנֵּ֗ה שְׁלֹשָׁ֛ה סַלֵּ֥יחֹרִ֖י עַל־רֹאשִֽׁי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-16
  καὶ εἶδεν ὁ ἀρχισιτοποιὸς ὅτι ὀρθῶς συνέκρινεν, καὶ εἶπεν τῷ Ιωσηφ Κἀγὼ εἶδον ἐνύπνιον καὶ ᾤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου·
 • la genesis 40-16
  videns pistorum magister quod prudenter somnium dissolvisset ait et ego vidi somnium quod haberem tria canistra farinae super caput meum
 • it Genesi 40-16
  Allora il capo dei panettieri, vedendo che aveva dato un'interpretazione favorevole, disse a Giuseppe: Quanto a me, nel mio sogno mi stavano sulla testa tre canestri di pane bianco
 • fr Gense 40-16
  Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donn une explication favorable, dit: Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tte.
 • es genesis 40-16
  Y viendo el principal de los panaderos que haba declarado para bien, dijo Jos: Tambin yo soaba que vea tres canastillos blancos sobre mi cabeza;
 • en (DARBY) Genesis 40-16
  And when the chief of the bakers saw that the interpretation was good, he said to Joseph, I also was in my dream, and behold, three baskets of white bread were on my head.
 • en (DRA) Genesis 40-16
  The chief baker seeing that he had wisely interpreted the dream, said: I also dreamed a dream, That I had three baskets of meal upon my head:
 • en (KJV) Genesis 40-16
  When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head:
 • en (WEB) Genesis 40-16
  When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, “I also was in my dream, and behold, three baskets of white bread were on my head.
 • en (YLT) Genesis 40-16
  And the chief of the bakers seeth that he hath interpreted good, and he saith unto Joseph, ‘I also [am] in a dream, and lo, three baskets of white bread [are] on my head,
 • en (ASV) Genesis 40-16
  When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, three baskets of white bread were on my head:
 • de 1 Mose 40-16
  Da der oberste Bcker sah, da die Deutung gut war, sprach er zu Joseph: Mir hat auch getrumt, ich trge drei weie Krbe auf meinem Haupt
 • dk 1 Mosebog 40-16
  Da nu Overbageren s, at Josef gav Mundsknken en gunstig Tydning, sagde han til ham: "Jeg havde en lignende Drm: Se, jeg bar tre Kurve Hvedebrd p mit Hoved.
 • se 1 Mosebok 40-16
  D nu verste bagaren sg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: Ocks jag hade en drm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrdskorgar p mitt huvud.
 • no 1 Mosebok 40-16
  Da den verste baker s at Josef hadde gitt en s god tydning, sa han til ham: Ogs jeg hadde en drm og syntes jeg s at jeg bar tre kurver med hvetebrd p mitt hode.
 • fi 1 Mooseksen 40-16
  Kun ylimminen leipoja nki, ett Joosef antoi hyvn selityksen, sanoi hn hnelle: "Myskin min nin unen, ja katso, kolme nisuleipkoria oli minun pni pll.
 • hu 1 Mzes 40-16
  s lt a fstmester, hogy jl magyarz vala s monda Jzsefnek: lmodtam n is, hogy m hrom kosr kalcs vala fejemen.
 • al Zanafilla 40-16
  kryebukpjeksi, duke par se interpretimi ishte i favorshm, i tha Jozefit: "Edhe un n ndrrn time kisha tri shporta me buk t bardh mbi krye;
 • bg Битие 40-16
  Като видя началникът на хлебарите, че той тълкува добре, рече на Иосифа: И аз сънувах; и, ето, три кошници с бял хляб бяха на главата ми;
 • ua Буття 40-16
  І побачив начальник пекарів, що він добре відгадав, і промовив до Йосипа: І я в сні своїм бачив, ось три коші печива на голові моїй.
 • ru Бытие 40-16
  Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: мне также снилось: вот на голове у меня три корзины решетчатых;
 • cn 40-16
  膳 长 见 梦 解 得 好 , 就 对 约 瑟 说 : 我 在 梦 中 见 我 头 上 顶 着 三 筐 白 饼 ;
 • hb בראשית 40-17
  וּבַסַּ֣ל הָֽעֶלְיֹו֔ן מִכֹּ֛ל מַאֲכַ֥ל פַּרְעֹ֖ה מַעֲשֵׂ֣ה אֹפֶ֑ה וְהָעֹ֗וף אֹכֵ֥ל אֹתָ֛ם מִן־הַסַּ֖ל מֵעַ֥לרֹאשִֽׁי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-17
  ἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν, ὧν ὁ βασιλεὺς Φαραω ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς μου.
 • la genesis 40-17
  et in uno canistro quod erat excelsius portare me omnes cibos qui fiunt arte pistoria avesque comedere ex eo
 • it Genesi 40-17
  e nel canestro che stava di sopra era ogni sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri. Ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa.
 • fr Gense 40-17
  Dans la corbeille la plus leve il y avait pour Pharaon des mets de toute espce, cuits au four; et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tte.
 • es genesis 40-17
  Y en el canastillo ms alto haba de todas las viandas de Faran, obra de panadero; y que las aves las coman del canastillo de sobre mi cabeza.
 • en (DARBY) Genesis 40-17
  And in the uppermost basket there were all manner of victuals for Pharaoh that the baker makes, and the birds ate them out of the basket upon my head.
 • en (DRA) Genesis 40-17
  And that in one basket which was uppermost, I carried all meats that are made by the art of baking, and that the birds ate out of it.
 • en (KJV) Genesis 40-17
  And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.
 • en (WEB) Genesis 40-17
  In the uppermost basket there were all kinds of baked food for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head.”
 • en (YLT) Genesis 40-17
  and in the uppermost basket [are] of all [kinds] of Pharaoh's food, work of a baker; and the birds are eating them out of the basket, from off my head.'
 • en (ASV) Genesis 40-17
  and in the uppermost basket there was of all manner of baked food for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.
 • de 1 Mose 40-17
  und im obersten Korbe allerlei gebackene Speise fr den Pharao; und die Vgel aen aus dem Korbe auf meinem Haupt.
 • dk 1 Mosebog 40-17
  I den verste Kurv var der alle Hnde Bagvrk til Faraos Bord, men Fuglene d det af Kurven p mit Hoved!"
 • se 1 Mosebok 40-17
  Och i den versta korgen funnos bakverk av alla slag, sdant som Farao plgar ta; men fglarna to drav ur korgen p mitt huvud.
 • no 1 Mosebok 40-17
  Og i den verste kurv var det allslags bakverk, snt som Farao pleier ete, og fuglene t det av kurven p mitt hode.
 • fi 1 Mooseksen 40-17
  Ja ylimmss korissa oli kaikenlaisia leivoksia faraon sytvksi, mutta linnut sivt ne korista, joka oli minun pni pll."
 • hu 1 Mzes 40-17
  A fels kosrban pedig valnak a Faranak mindenfle stemnyei, s a madarak eszik vala azokat a kosrbl, az n fejemrl.
 • al Zanafilla 40-17
  dhe n shportn m t lart kishte do lloj gjellsh t pjekura n furr pr Faraonin; dhe zogjt i hanin nga shporta q kisha mbi krye".
 • bg Битие 40-17
  в най-горната кошница имаше от всякакви ястия за Фараона; и птици ги ядяха от кошницата на главата ми.
 • ua Буття 40-17
  А в коші горішньому зо всякого пекарського виробу фараонове їдження, а птах їв його з коша з-над моєї голови.
 • ru Бытие 40-17
  в верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей.
 • cn 40-17
  极 上 的 筐 子 里 有 为 法 老 烤 的 各 样 食 物 , 有 飞 鸟 来 吃 我 头 上 筐 子 里 的 食 物 。
 • hb בראשית 40-18
  וַיַּ֤עַן יֹוסֵף֙ וַיֹּ֔אמֶר זֶ֖ה פִּתְרֹנֹ֑ו שְׁלֹ֨שֶׁת֙ הַסַּלִּ֔ים שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִ֖ים הֵֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-18
  ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηφ εἶπεν αὐτῷ Αὕτη ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
 • la genesis 40-18
  respondit Ioseph haec est interpretatio somnii tria canistra tres adhuc dies sunt
 • it Genesi 40-18
  Giuseppe rispose e disse: Questa la spiegazione: i tre canestri sono tre giorni.
 • fr Gense 40-18
  Joseph rpondit, et dit: En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours.
 • es genesis 40-18
  Entonces respondi Jos, y dijo: Esta es su declaracin: Los tres canastillos tres das son;
 • en (DARBY) Genesis 40-18
  And Joseph answered and said, This is the interpretation of it: the three baskets are three days.
 • en (DRA) Genesis 40-18
  Joseph answered: This is the interpretation of the dream: The three baskets are yet three days:
 • en (KJV) Genesis 40-18
  And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days:
 • en (WEB) Genesis 40-18
  Joseph answered, “This is its interpretation. The three baskets are three days.
 • en (YLT) Genesis 40-18
  And Joseph answereth and saith, ‘This [is] its interpretation: the three baskets are three days;
 • en (ASV) Genesis 40-18
  And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: the three baskets are three days;
 • de 1 Mose 40-18
  Joseph antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Krbe sind drei Tage;
 • dk 1 Mosebog 40-18
  Da sagde Josef: "Det skal udtydes sledes: De tre Kurve betyder tre Dage;
 • se 1 Mosebok 40-18
  D svarade Josef och sade: Detta r uttydningen: de tre korgarna betyda tre dagar;
 • no 1 Mosebok 40-18
  Da svarte Josef og sa: Dette er tydningen: De tre kurver er tre dager.
 • fi 1 Mooseksen 40-18
  Joosef vastasi ja sanoi: "Tm on sen selitys: kolme koria merkitsee kolmea piv.
 • hu 1 Mzes 40-18
  s felele Jzsef s monda: Ez annak a magyarzatja: a hrom kosr, hrom nap.
 • al Zanafilla 40-18
  Ather Jozefi u prgjegj dhe tha: "Ky sht interpretimi i ndrrs: tri shportat jan tri dit;
 • bg Битие 40-18
  А Иосиф в отговор каза: Ето значението му: трите кошници са трите дни.
 • ua Буття 40-18
  І відповів Йосип і сказав: Оце відгадка його: три коші то три дні.
 • ru Бытие 40-18
  И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его: три корзины--это три дня;
 • cn 40-18
  约 瑟 说 : 你 的 梦 是 这 样 解 : 三 个 筐 子 就 是 三 天 ;
 • hb בראשית 40-19
  בְּעֹ֣וד׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים יִשָּׂ֨א פַרְעֹ֤ה אֶת־רֹֽאשְׁךָ֙ מֵֽעָלֶ֔יךָ וְתָלָ֥ה אֹותְךָ֖ עַל־עֵ֑ץ וְאָכַ֥ל הָעֹ֛וףאֶת־בְּשָׂרְךָ֖ מֵעָלֶֽיךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-19
  ἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀφελεῖ Φαραω τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου, καὶ φάγεται τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ.-
 • la genesis 40-19
  post quos auferet Pharao caput tuum ac suspendet te in cruce et lacerabunt volucres carnes tuas
 • it Genesi 40-19
  Fra tre giorni il faraone sollever la tua testa e ti impiccher ad un palo e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso.
 • fr Gense 40-19
  Encore trois jours, et Pharaon enlvera ta tte de dessus toi, te fera pendre un bois, et les oiseaux mangeront ta chair.
 • es genesis 40-19
  Al cabo de tres das quitar Faran tu cabeza de sobre ti, y te har colgar en la horca, y las aves comern tu carne de sobre ti.
 • en (DARBY) Genesis 40-19
  In yet three days will Pharaoh lift up thy head from off thee, and hang thee on a tree; and the birds will eat thy flesh from off thee.
 • en (DRA) Genesis 40-19
  After which Pharao will take thy head from thee, and hang thee on a cross, and the birds shall tear thy flesh.
 • en (KJV) Genesis 40-19
  Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.
 • en (WEB) Genesis 40-19
  Within three more days, Pharaoh will lift up your head from off you, and will hang you on a tree; and the birds will eat your flesh from off you.”
 • en (YLT) Genesis 40-19
  yet, within three days doth Pharaoh lift up thy head from off thee, and hath hanged thee on a tree, and the birds have eaten thy flesh from off thee.'
 • en (ASV) Genesis 40-19
  within yet three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.
 • de 1 Mose 40-19
  und nach drei Tagen wird dir Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hngen, und die Vgel werden dein Fleisch von dir essen.
 • dk 1 Mosebog 40-19
  om tre Dage skal Farao lfte dit Hoved og hnge dig op p en Pl, og Fuglene skal de Kdet af din Krop!"
 • se 1 Mosebok 40-19
  om tre dagar skall Farao upphja ditt huvud och taga det av dig; han skall upphnga dig p tr, och fglarna skola ta ditt ktt.
 • no 1 Mosebok 40-19
  Om tre dager skal Farao ophie dig, hugge hodet av dig og henge dig p et tre, og fuglene skal ete kjttet av dig.
 • fi 1 Mooseksen 40-19
  Kolmen pivn kuluttua farao korottaa sinun psi ripustamalla sinut hirsipuuhun, ja taivaan linnut syvt sinun lihasi."
 • hu 1 Mzes 40-19
  Harmadnap mlva fejedet vteti a Fara s fra akasztat fel tged, s a madarak leeszik rlad hsodat.
 • al Zanafilla 40-19
  n krye t tri ditve Faraoni do t t heq kokn nga shpatullat, do t var n nj pem, dhe zogjt do t han mishrat e trupit tnd".
 • bg Битие 40-19
  След три дни Фараон ще ти отнеме главата, като те обеси на дърво; и птиците ще изкълват месата ти от тебе.
 • ua Буття 40-19
  Ще за три дні підійме фараон голову твою з тебе, і повісить тебе на дереві, і птах поїсть тіло твоє з тебе.
 • ru Бытие 40-19
  через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя.
 • cn 40-19
  三 天 之 内 , 法 老 必 斩 断 你 的 头 , 把 你 挂 在 木 头 上 , 必 有 飞 鸟 来 吃 你 身 上 的 肉 。
 • hb בראשית 40-20
  וַיְהִ֣י׀ בַּיֹּ֣ום הַשְּׁלִישִׁ֗י יֹ֚ום הֻלֶּ֣דֶת אֶת־פַּרְעֹ֔ה וַיַּ֥עַשׂ מִשְׁתֶּ֖ה לְכָל־עֲבָדָ֑יו וַיִּשָּׂ֞א אֶת־רֹ֣אשׁ׀שַׂ֣ר הַמַּשְׁקִ֗ים וְאֶת־רֹ֛אשׁ שַׂ֥ר הָאֹפִ֖ים בְּתֹ֥וךְ עֲבָדָֽיו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-20
  ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἡμέρα γενέσεως ἦν Φαραω, καὶ ἐποίει πότον πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ. καὶ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινοχόου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν μέσῳ τῶν παίδων αὐτοῦ
 • la genesis 40-20
  exin dies tertius natalicius Pharaonis erat qui faciens grande convivium pueris suis recordatus est inter epulas magistri pincernarum et pistorum principis
 • it Genesi 40-20
  Appunto al terzo giorno - era il giorno natalizio del faraone - egli fece un banchetto a tutti i suoi ministri e allora sollev la testa del capo dei coppieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri.
 • fr Gense 40-20
  Le troisime jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin tous ses serviteurs; et il leva la tte du chef des chansons et la tte du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs:
 • es genesis 40-20
  Y fu el tercero da el da del nacimiento de Faran, hizo banquete todos sus sirvientes: y alz la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza del principal de los panaderos, entre sus servidores.
 • en (DARBY) Genesis 40-20
  And it came to pass the third day - Pharaoh's birthday - that he made a feast to all his bondmen. And he lifted up the head of the chief of the cup-bearers, and the head of the chief of the bakers among his bondmen.
 • en (DRA) Genesis 40-20
  The third day after this was the birthday of Pharao: and he made a great feast for his servants, and at the banquet remembered the chief butler, and the chief baker.
 • en (KJV) Genesis 40-20
  And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants.
 • en (WEB) Genesis 40-20
  On the third day, which was Pharaoh’s birthday, he made a feast for all his servants, and he lifted up the head of the chief cup bearer and the head of the chief baker among his servants.
 • en (YLT) Genesis 40-20
  And it cometh to pass, on the third day, Pharaoh's birthday, that he maketh a banquet to all his servants, and lifteth up the head of the chief of the butlers, and the head of the chief of the bakers among his servants,
 • en (ASV) Genesis 40-20
  And it came to pass the third day, which was Pharaoh?s birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and the head of the chief baker among his servants.
 • de 1 Mose 40-20
  Und es geschah des dritten Tages, da beging Pharao seinen Jahrestag; und er machte eine Mahlzeit allen seinen Knechten und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bckers unter den Knechten,
 • dk 1 Mosebog 40-20
  Tre Dage efter, da det var Faraos Fdselsdag, gjorde han et Gstebud for alle sine Tjenere, og da lftede han Overmundsknkens og Overbagerens, Hoveder iblandt sine Tjenere.
 • se 1 Mosebok 40-20
  P tredje dagen drefter, d det var Faraos fdelsedag, gjorde denne ett gstabud fr alla sina tjnare. D upphjde han, bland sina tjnare, svl verste munsknkens huvud som verste bagarens.
 • no 1 Mosebok 40-20
  Den tredje dag, da det var Faraos fdselsdag, gjorde han et gjestebud for alle sine tjenere; og han ophiet den verste munnskjenk og den verste baker iblandt sine tjenere.
 • fi 1 Mooseksen 40-20
  Kolmantena pivn sen jlkeen, faraon syntympivn, tm laittoi pidot kaikille palvelijoilleen. Silloin hn korotti palvelijainsa joukosta sek ylimmisen juomanlaskijan ett ylimmisen leipojan pn.
 • hu 1 Mzes 40-20
  S ln harmadnapon a Fara szletse napja, s vendgsget szerze minden szolginak, s akkor a fpohrnokot s a fstmestert is flvev szolgi kz.
 • al Zanafilla 40-20
  Tani ditn e tret, ditn e prvjetorit t Faraonit, ndodhi q ai shtroi nj banket pr t gjith shrbtort e tij; dhe bri q t ngrinin kokn lart si kryekupmbajtsi dhe kryebukpjeksi, n mes t shrbtorve t tij.
 • bg Битие 40-20
  След три дни, на рождения си ден, Фараон направи угощение на всичките си слуги; и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си:
 • ua Буття 40-20
  І сталося третього дня, у день народження фараона, і вчинив він гостину для всіх своїх рабів. І підняв він голову начальника чашників і голову начальника пекарів серед своїх рабів.
 • ru Бытие 40-20
  На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих;
 • cn 40-20
  到 了 第 三 天 , 是 法 老 的 生 日 , 他 为 众 臣 仆 设 摆 筵 席 , 把 酒 政 和 膳 长 提 出 监 来 ,
 • hb בראשית 40-21
  וַיָּ֛שֶׁב אֶת־שַׂ֥ר הַמַּשְׁקִ֖ים עַל־מַשְׁקֵ֑הוּ וַיִּתֵּ֥ן הַכֹּ֖וס עַל־כַּ֥ף פַּרְעֹֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-21
  καὶ ἀπεκατέστησεν τὸν ἀρχιοινοχόον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραω,
 • la genesis 40-21
  restituitque alterum in locum suum ut porrigeret regi poculum
 • it Genesi 40-21
  Restitu il capo dei coppieri al suo ufficio di coppiere, perch porgesse la coppa al faraone,
 • fr Gense 40-21
  il rtablit le chef des chansons dans sa charge d'chanson, pour qu'il mt la coupe dans la main de Pharaon;
 • es genesis 40-21
  E hizo volver su oficio al principal de los coperos; y di l la copa en mano de Faran.
 • en (DARBY) Genesis 40-21
  And he restored the chief of the cup-bearers to his office of cup-bearer again; and he gave the cup into Pharaoh's hand.
 • en (DRA) Genesis 40-21
  And he restored the one to his place to present him the cup:
 • en (KJV) Genesis 40-21
  And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand:
 • en (WEB) Genesis 40-21
  He restored the chief cup bearer to his position again, and he gave the cup into Pharaoh’s hand;
 • en (YLT) Genesis 40-21
  and he putteth back the chief of the butlers to his butlership, and he giveth the cup into the hand of Pharaoh;
 • en (ASV) Genesis 40-21
  And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh?s hand:
 • de 1 Mose 40-21
  und setzte den obersten Schenken wieder in sein Schenkamt, da er den Becher reicht in Pharaos Hand;
 • dk 1 Mosebog 40-21
  Overmundsknken genindsatte han i hans Embede, s han atter rakte Farao Bgeret,
 • se 1 Mosebok 40-21
  Han insatte verste munsknken ter i hans mbete, s att han fick giva Farao bgaren i handen;
 • no 1 Mosebok 40-21
  Han satte den verste munnskjenk i hans embede igjen, og han rakte Farao begeret,
 • fi 1 Mooseksen 40-21
  Ylimmisen juomanlaskijan hn asetti hnen entiseen juomanlaskijan toimeensa, niin ett hn sai antaa maljan faraon kteen;
 • hu 1 Mzes 40-21
  s a fpohrnokot visszahelyez pohrnoksgba, s nyjtotta a poharat a Fara kezbe.
 • al Zanafilla 40-21
  Kshtu e rivendosi kryekupmbajtsin n detyrn e tij si kupmbajts q t?i jepte kupn n dor Faraonit,
 • bg Битие 40-21
  Началника на виночерпците възстанови на служба и той подаваше чашата във Фараоновата ръка;
 • ua Буття 40-21
  І вернув він начальника чашників на його місце, і він подав чашу в руку фараонову.
 • ru Бытие 40-21
  и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону,
 • cn 40-21
  使 酒 政 官 复 原 职 , 他 仍 旧 递 杯 在 法 老 手 中 ;
 • hb בראשית 40-22
  וְאֵ֛ת שַׂ֥ר הָאֹפִ֖ים תָּלָ֑ה כַּאֲשֶׁ֥ר פָּתַ֛ר לָהֶ֖ם יֹוסֵֽף׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-22
  τὸν δὲ ἀρχισιτοποιὸν ἐκρέμασεν, καθὰ συνέκρινεν αὐτοῖς Ιωσηφ.
 • la genesis 40-22
  alterum suspendit in patibulo ut coniectoris veritas probaretur
 • it Genesi 40-22
  e invece impicc il capo dei panettieri, secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data.
 • fr Gense 40-22
  mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donne.
 • es genesis 40-22
  Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le haba declarado Jos.
 • en (DARBY) Genesis 40-22
  And he hanged the chief of the bakers, as Joseph had interpreted to them.
 • en (DRA) Genesis 40-22
  The other he hanged on a gibbet, that the truth of the interpreter might be shewn.
 • en (KJV) Genesis 40-22
  But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.
 • en (WEB) Genesis 40-22
  but he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them.
 • en (YLT) Genesis 40-22
  and the chief of the bakers he hath hanged, as Joseph hath interpreted to them;
 • en (ASV) Genesis 40-22
  but he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.
 • de 1 Mose 40-22
  aber den obersten Bcker lie er henken, wie ihnen Joseph gedeutet hatte.
 • dk 1 Mosebog 40-22
  og Overbageren lod han hnge, som Josef havde tydet det for dem.
 • se 1 Mosebok 40-22
  men verste bagaren lt han upphnga, ssom Josef hade sagt dem i sin uttydning.
 • no 1 Mosebok 40-22
  og den verste baker lot han henge, sledes som Josef hadde tydet drmmene for dem.
 • fi 1 Mooseksen 40-22
  mutta ylimmisen leipojan hn hirttti, niinkuin Joosef oli heille selityksessn sanonut.
 • hu 1 Mzes 40-22
  A fstmestert pedig felakasztat; a mikpen magyarzta vala nkik Jzsef.
 • al Zanafilla 40-22
  por bri q ta varnin kryebukpjeksin simbas interpretimit q Jozefi u kishte dhn.
 • bg Битие 40-22
  а началника на хлебарите обеси, според, както Иосиф бе изтълкувал сънищата им.
 • ua Буття 40-22
  А начальника пекарів повісив, як відгадав був їм Йосип.
 • ru Бытие 40-22
  а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф.
 • cn 40-22
  但 把 膳 长 挂 起 来 , 正 如 约 瑟 向 他 们 所 解 的 话 。
 • hb בראשית 40-23
  וְלֹֽא־זָכַ֧ר שַֽׂר־הַמַּשְׁקִ֛ים אֶת־יֹוסֵ֖ף וַיִּשְׁכָּחֵֽהוּ׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 40-23
  οὐκ ἐμνήσθη δὲ ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ιωσηφ, ἀλλὰ ἐπελάθετο αὐτοῦ.
 • la genesis 40-23
  et tamen succedentibus prosperis praepositus pincernarum oblitus est interpretis sui
 • it Genesi 40-23
  Ma il capo dei coppieri non si ricord di Giuseppe e lo dimentic.
 • fr Gense 40-23
  Le chef des chansons ne pensa plus Joseph. Il l'oublia.
 • es genesis 40-23
  Y el principal de los coperos no se acord de Jos, sino que le olvid.
 • en (DARBY) Genesis 40-23
  But the chief of the cup-bearers did not remember Joseph, and forgot him.
 • en (DRA) Genesis 40-23
  But the chief butler, when things prospered with him, forgot his interpreter.
 • en (KJV) Genesis 40-23
  Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.
 • en (WEB) Genesis 40-23
  Yet the chief cup bearer didn’t remember Joseph, but forgot him.
 • en (YLT) Genesis 40-23
  and the chief of the butlers hath not remembered Joseph, but forgetteth him.
 • en (ASV) Genesis 40-23
  Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.
 • de 1 Mose 40-23
  Aber der oberste Schenke gedachte nicht an Joseph, sondern verga ihn.
 • dk 1 Mosebog 40-23
  Men Overmundsknken tnkte ikke p Josef; han glemte ham.
 • se 1 Mosebok 40-23
  Men verste munsknken tnkte icke p Josef, utan glmde honom.
 • no 1 Mosebok 40-23
  Men den verste munnskjenk kom ikke Josef i hu - han glemte ham.
 • fi 1 Mooseksen 40-23
  Mutta ylimminen juomanlaskija ei muistanut Joosefia, vaan unhotti hnet.
 • hu 1 Mzes 40-23
  s nem emlkezk meg a fpohrnok Jzsefrl, hanem elfelejtkezk rla.
 • al Zanafilla 40-23
  Por kryekupmbajtsi nuk u kujtua pr Jozefin, por e harroi.
 • bg Битие 40-23
  А началникът на виночерпците не си спомни за Иосифа, но го забрави.
 • ua Буття 40-23
  Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, та й забув за нього.
 • ru Бытие 40-23
  И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его.
 • cn 40-23
  酒 政 却 不 记 念 约 瑟 , 竟 忘 了 他 。
 • <<< List home >>>

  Genesis-01-01 Genesis-01-02 Genesis-01-03 Genesis-01-04 Genesis-01-05 Genesis-01-06 Genesis-01-07 Genesis-01-08 Genesis-01-09 Genesis-01-10 Genesis-01-11 Genesis-01-12 Genesis-01-13 Genesis-01-14 Genesis-01-15 Genesis-01-16 Genesis-01-17 Genesis-01-18 Genesis-01-19 Genesis-01-20 Genesis-01-21 Genesis-01-22 Genesis-01-23 Genesis-01-24 Genesis-01-25 Genesis-01-26 Genesis-01-27 Genesis-01-28 Genesis-01-29 Genesis-01-30 Genesis-01-31 Genesis-02-01 Genesis-02-02 Genesis-02-03 Genesis-02-04 Genesis-02-05 Genesis-02-06 Genesis-02-07 Genesis-02-08 Genesis-02-09 Genesis-02-10 Genesis-02-11 Genesis-02-12 Genesis-02-13 Genesis-02-14 Genesis-02-15 Genesis-02-16 Genesis-02-17 Genesis-02-18 Genesis-02-19 Genesis-02-20 Genesis-02-21 Genesis-02-22 Genesis-02-23 Genesis-02-24 Genesis-02-25 Genesis-03-01 Genesis-03-02 Genesis-03-03 Genesis-03-04 Genesis-03-05 Genesis-03-06 Genesis-03-07 Genesis-03-08 Genesis-03-09 Genesis-03-10 Genesis-03-11 Genesis-03-12 Genesis-03-13 Genesis-03-14 Genesis-03-15 Genesis-03-16 Genesis-03-17 Genesis-03-18 Genesis-03-19 Genesis-03-20 Genesis-03-21 Genesis-03-22 Genesis-03-23 Genesis-03-24 Genesis-04-01 Genesis-04-02 Genesis-04-03 Genesis-04-04 Genesis-04-05 Genesis-04-06 Genesis-04-07 Genesis-04-08 Genesis-04-09 Genesis-04-10 Genesis-04-11 Genesis-04-12 Genesis-04-13 Genesis-04-14 Genesis-04-15 Genesis-04-16 Genesis-04-17 Genesis-04-18 Genesis-04-19 Genesis-04-20 Genesis-04-21 Genesis-04-22 Genesis-04-23 Genesis-04-24 Genesis-04-25 Genesis-04-26 Genesis-05-01 Genesis-05-02 Genesis-05-03 Genesis-05-04 Genesis-05-05 Genesis-05-06 Genesis-05-07 Genesis-05-08 Genesis-05-09 Genesis-05-10 Genesis-05-11 Genesis-05-12 Genesis-05-13 Genesis-05-14 Genesis-05-15 Genesis-05-16 Genesis-05-17 Genesis-05-18 Genesis-05-19 Genesis-05-20 Genesis-05-21 Genesis-05-22 Genesis-05-23 Genesis-05-24 Genesis-05-25 Genesis-05-26 Genesis-05-27 Genesis-05-28 Genesis-05-29 Genesis-05-30 Genesis-05-31 Genesis-05-32 Genesis-06-01 Genesis-06-02 Genesis-06-03 Genesis-06-04 Genesis-06-05 Genesis-06-06 Genesis-06-07 Genesis-06-08 Genesis-06-09 Genesis-06-10 Genesis-06-11 Genesis-06-12 Genesis-06-13 Genesis-06-14 Genesis-06-15 Genesis-06-16 Genesis-06-17 Genesis-06-18 Genesis-06-19 Genesis-06-20 Genesis-06-21 Genesis-06-22