Genesis 35

 • hb בראשית 35-1
  וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶֽל־יַעֲקֹ֔ב ק֛וּם עֲלֵ֥ה בֵֽית־אֵ֖ל וְשֶׁב־שָׁ֑ם וַעֲשֵׂה־שָׁ֣ם מִזְבֵּ֔חַ לָאֵל֙ הַנִּרְאֶ֣האֵלֶ֔יךָ בְּבָרְחֲךָ֔ מִפְּנֵ֖י עֵשָׂ֥ו אָחִֽיךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-1
  Εἶπεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Ιακωβ ᾿Αναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθηλ καὶ οἴκει ἐκεῖ καὶ ποίησον ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σε ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
 • la genesis 35-1
  interea locutus est Deus ad Iacob surge et ascende Bethel et habita ibi facque altare Deo qui apparuit tibi quando fugiebas Esau fratrem tuum
 • it Genesi 35-1
  Dio disse a Giacobbe: «Alzati, vŕ a Betel e abita lŕ; costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti č apparso quando fuggivi Esaů, tuo fratello».
 • fr Genčse 35-1
  Dieu dit ŕ Jacob: Lčve-toi, monte ŕ Béthel, et demeures-y; lŕ, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais ésaü, ton frčre.
 • es genesis 35-1
  Y DIJO Dios á Jacob: Levántate, sube á Beth-el, y estáte allí; y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
 • en (DARBY) Genesis 35-1
  And God said to Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto the God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.
 • en (DRA) Genesis 35-1
  In the meantime God said to Jacob: Arise, and go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar to God, who appeared to thee when thou didst flee from Esau thy brother.
 • en (KJV) Genesis 35-1
  And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.
 • en (WEB) Genesis 35-1
  God said to Jacob, “Arise, go up to Bethel, and live there. Make there an altar to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother.”
 • en (YLT) Genesis 35-1
  And God saith unto Jacob, ‘Rise, go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar to God, who appeared unto thee in thy fleeing from the face of Esau thy brother.'
 • en (ASV) Genesis 35-1
  And God said unto Jacob, Arise, go up to Beth-el, and dwell there: and make there an altar unto God, who appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.
 • de 1 Mose 35-1
  Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf und ziehe gen Beth-El und wohne daselbst und mache daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschien, da du flohest vor deinem Bruder Esau.
 • dk 1 Mosebog 35-1
  Derpĺ sagde Gud til Jakob: "Drag op til Betel og bliv der og byg der et Alter for Gud, som ĺbenbarede sig for dig, da du flygtede for din Broder Esau!"
 • se 1 Mosebok 35-1
  Och Gud sade till Jakob: »Stĺ upp, drag till Betel och stanna där, och res där ett altare ĺt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din broder Esau.»
 • no 1 Mosebok 35-1
  Og Gud sa til Jakob: Gjřr dig rede, dra op til Betel og bli der, og bygg der et alter for den Gud som ĺpenbarte sig for dig da du flyktet for din bror Esau!
 • fi 1 Mooseksen 35-1
  Ja Jumala sanoi Jaakobille: "Nouse, mene Beeteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljeäsi Eesauta".
 • hu 1 Mózes 35-1
  Monda pedig az Isten Jákóbnak: Kelj fel, eredj fel Béthelbe és telepedjél le ott; és csinálj ott oltárt amaz Istennek, ki megjelenék néked, mikor a te bátyád Ézsaú előtt futsz vala.
 • al Zanafilla 35-1
  Perëndia i tha Jakobit: "Çohu, ngjitu në Bethel dhe vendosu aty; dhe bëj aty një altar Perëndisë që t?u shfaq, kur ikje para vëllait tënd Esau".
 • bg Битие 35-1
  След това Бог каза на Якова: Стани, иди на Ветил и живей там; и там издигни олтар на Бога, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава.
 • ua Буття 35-1
  І сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бет-Елу, і там осядься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти втікав був перед Ісавом, братом своїм.
 • ru Бытие 35-1
  Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего.
 • cn 35-1
  神 对 雅 各 说 : 起 来 ! 上 伯 特 利 去 , 住 在 那 里 ; 要 在 那 里 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 你 逃 避 你 哥 哥 以 扫 的 时 候 向 你 显 现 的 那 位 。
 • hb בראשית 35-2
  וַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־בֵּיתֹ֔ו וְאֶ֖ל כָּל־אֲשֶׁ֣ר עִמֹּ֑ו הָסִ֜רוּ אֶת־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּתֹכְכֶ֔םוְהִֽטַּהֲר֔וּ וְהַחֲלִ֖יפוּ שִׂמְלֹתֵיכֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-2
  εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ ῎Αρατε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς μεθ᾽ ὑμῶν ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ καθαρίσασθε καὶ ἀλλάξατε τὰς στολὰς ὑμῶν,
 • la genesis 35-2
  Iacob vero convocata omni domo sua ait abicite deos alienos qui in medio vestri sunt et mundamini ac mutate vestimenta vestra
 • it Genesi 35-2
  Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: «Eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti.
 • fr Genčse 35-2
  Jacob dit ŕ sa maison et ŕ tous ceux qui étaient avec lui: Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vętements.
 • es genesis 35-2
  Entonces Jacob dijo á su familia y á todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
 • en (DARBY) Genesis 35-2
  And Jacob said to his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and cleanse yourselves, and change your garments;
 • en (DRA) Genesis 35-2
  And Jacob having called together all his household, said: Cast away the strange gods that are among you, and be cleansed and change your garments.
 • en (KJV) Genesis 35-2
  Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments:
 • en (WEB) Genesis 35-2
  Then Jacob said to his household, and to all who were with him, “Put away the foreign gods that are among you, purify yourselves, change your garments.
 • en (YLT) Genesis 35-2
  And Jacob saith unto his household, and unto all who [are] with him, ‘Turn aside the gods of the stranger which [are] in your midst, and cleanse yourselves, and change your garments;
 • en (ASV) Genesis 35-2
  Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the foreign gods that are among you, and purify yourselves, and change your garments:
 • de 1 Mose 35-2
  Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch fremde Götter, so unter euch sind, und reinigt euch und ändert eure Kleider
 • dk 1 Mosebog 35-2
  Jakob sagde da til sit Hus og alle sine Folk: "Skaf de fremmede Guder, der findes hos eder, bort, rens eder og skift Klćder,
 • se 1 Mosebok 35-2
  Dĺ sade Jakob till sitt husfolk och till alla som voro med honom: »Skaffen bort de främmande gudar som I haven bland eder, och renen eder och byten om kläder,
 • no 1 Mosebok 35-2
  Da sa Jakob til sine husfolk og alle dem som var med ham: Ha bort de fremmede guder som finnes hos eder, og rens eder og skift klćr,
 • fi 1 Mooseksen 35-2
  Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan: "Poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne.
 • hu 1 Mózes 35-2
  Akkor monda Jákób az ő házanépének, és mind azoknak, kik vele valának: Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket.
 • al Zanafilla 35-2
  Atëherë Jakobi i tha familjes së tij dhe gjithë atyre që ishin me të: Hiqni nga rrethi juaj perënditë e huaja, pastrohuni dhe ndërroni rrobatt tuaja;
 • bg Битие 35-2
  Тогава Яков каза на домочадието си и на всичките, които бяха с него: Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си;
 • ua Буття 35-2
  І сказав Яків до дому свого, до всіх, хто був із ним: Усуньте чужинних богів, які є серед вас, і очистьтеся, і змініть свою одіж.
 • ru Бытие 35-2
  И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши;
 • cn 35-2
  雅 各 就 对 他 家 中 的 人 并 一 切 与 他 同 在 的 人 说 : 你 们 要 除 掉 你 们 中 间 的 外 邦 神 , 也 要 自 洁 , 更 换 衣 裳 。
 • hb בראשית 35-3
  וְנָק֥וּמָה וְנַעֲלֶ֖ה בֵּֽית־אֵ֑ל וְאֶֽעֱשֶׂה־שָּׁ֣ם מִזְבֵּ֗חַ לָאֵ֞ל הָעֹנֶ֤ה אֹתִי֙ בְּיֹ֣ום צָֽרָתִ֔י וַיְהִי֙ עִמָּדִ֔יבַּדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁ֥ר הָלָֽכְתִּי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-3
  καὶ ἀναστάντες ἀναβῶμεν εἰς Βαιθηλ καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ἐπακούσαντί μοι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὃς ἦν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ διέσωσέν με ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθην.
 • la genesis 35-3
  surgite et ascendamus in Bethel ut faciamus ibi altare Deo qui exaudivit me in die tribulationis meae et fuit socius itineris mei
 • it Genesi 35-3
  Poi alziamoci e andiamo a Betel, dove io costruirň un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia e che č stato con me nel cammino che ho percorso».
 • fr Genčse 35-3
  Nous nous lčverons, et nous monterons ŕ Béthel; lŕ, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait.
 • es genesis 35-3
  Y levantémonos, y subamos á Beth-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado.
 • en (DARBY) Genesis 35-3
  and we will arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar to the God that answered me in the day of my distress, and was with me in the way that I went.
 • en (DRA) Genesis 35-3
  Arise, and let us go up to Bethel, that we may make there an altar to God: who heard me in the day of my affliction, and accompanied me in my journey.
 • en (KJV) Genesis 35-3
  And let us arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.
 • en (WEB) Genesis 35-3
  Let us arise, and go up to Bethel. I will make there an altar to God, who answered me in the day of my distress, and was with me on the way which I went.”
 • en (YLT) Genesis 35-3
  and we rise, and go up to Bethel, and I make there an altar to God, who is answering me in the day of my distress, and is with me in the way that I have gone.'
 • en (ASV) Genesis 35-3
  and let us arise, and go up to Beth-el; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.
 • de 1 Mose 35-3
  und laßt uns auf sein und gen Beth-El ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und ist mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin.
 • dk 1 Mosebog 35-3
  og lad os drage op til Betel, for at jeg der kan bygge et Alter for Gud, der břnhřrte mig i min Trćngselstid og var med mig pĺ den Vej, jeg vandrede!"
 • se 1 Mosebok 35-3
  och lĺt oss sĺ stĺ upp och draga till Betel; där vill jag resa ett altare ĺt den Gud som bönhörde mig, när jag var i nöd, och som var med mig pĺ den väg jag vandrade.»
 • no 1 Mosebok 35-3
  og la oss ta avsted og dra op til Betel; der vil jeg bygge et alter for den Gud som břnnhřrte mig den dag jeg var i fare, og som var med mig pĺ min ferd.
 • fi 1 Mooseksen 35-3
  Ja nouskaamme ja menkäämme Beeteliin, rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin."
 • hu 1 Mózes 35-3
  És keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, a melyen jártam.
 • al Zanafilla 35-3
  pastaj të ngrihemi dhe të shkojmë në Bethel, dhe unë do t?i bëj një altar Perëndisë që plotësoi dëshirën time ditën e fatkeqësisë sime dhe që më shoqëroi në udhëtimin që kam bërë".
 • bg Битие 35-3
  и да станем да отидем във Ветил, и там да издигна олтар на Бога, Който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходех.
 • ua Буття 35-3
  І встаньмо, і підім до Бет-Елу, і зроблю я там жертівника Богові, що відповів мені в день мого утиску, і був зо мною в дорозі, якою ходив я.
 • ru Бытие 35-3
  встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, Который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил.
 • cn 35-3
  我 们 要 起 来 , 上 伯 特 利 去 , 在 那 里 我 要 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 在 我 遭 难 的 日 子 应 允 我 的 祷 告 、 在 我 行 的 路 上 保 佑 我 的 那 位 。
 • hb בראשית 35-4
  וַיִּתְּנ֣וּ אֶֽל־יַעֲקֹ֗ב אֵ֣ת כָּל־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדָ֔ם וְאֶת־הַנְּזָמִ֖ים אֲשֶׁ֣ר בְּאָזְנֵיהֶ֑ם וַיִּטְמֹ֤ןאֹתָם֙ יַעֲקֹ֔ב תַּ֥חַת הָאֵלָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עִם־שְׁכֶֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-4
  καὶ ἔδωκαν τῷ Ιακωβ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἳ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν, καὶ κατέκρυψεν αὐτὰ Ιακωβ ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Σικιμοις καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
 • la genesis 35-4
  dederunt ergo ei omnes deos alienos quos habebant et inaures quae erant in auribus eorum at ille infodit ea subter terebinthum quae est post urbem Sychem
 • it Genesi 35-4
  Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi; Giacobbe li sotterrň sotto la quercia presso Sichem.
 • fr Genčse 35-4
  Ils donnčrent ŕ Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient ŕ leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est prčs de Sichem.
 • es genesis 35-4
  Así dieron á Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarzillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina, que estaba junto á Sichęm.
 • en (DARBY) Genesis 35-4
  And they gave to Jacob all the strange gods that were in their hand, and the rings that were in their ears, and Jacob hid them under the terebinth that [is] by Shechem.
 • en (DRA) Genesis 35-4
  So they gave him all the strange gods they had, and the earrings which were in their ears: and he buried them under the turpentine tree, that is behind the city of Sichem.
 • en (KJV) Genesis 35-4
  And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.
 • en (WEB) Genesis 35-4
  They gave to Jacob all the foreign gods which were in their hands, and the rings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.
 • en (YLT) Genesis 35-4
  And they give unto Jacob all the gods of the stranger that [are] in their hand, and the rings that [are] in their ears, and Jacob hideth them under the oak which [is] by Shechem;
 • en (ASV) Genesis 35-4
  And they gave unto Jacob all the foreign gods which were in their hand, and the rings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.
 • de 1 Mose 35-4
  Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die unter ihren Händen waren, und ihre Ohrenspangen; und er vergrub sie unter einer Eiche, die neben Sichem stand.
 • dk 1 Mosebog 35-4
  De gav sĺ Jakob alle de fremmede Guder, de fřrte med sig, og alle de Ringe, de havde i Řrene, og han gravede dem ned under Egen ved Sikem.
 • se 1 Mosebok 35-4
  Dĺ gĺvo de ĺt Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig, därtill ock sina örringar; och Jakob grävde ned detta under terebinten vid Sikem.
 • no 1 Mosebok 35-4
  Da lot de Jakob fĺ alle de fremmede guder som de hadde hos sig, og ringene som de hadde i sine řrer; og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem.
 • fi 1 Mooseksen 35-4
  Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussansa, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Sikemissä.
 • hu 1 Mózes 35-4
  Átadák azért Jákóbnak mind az idegen isteneket, kik nálok valának, és füleikből a függőket, és elásá azokat Jákób a cserfa alatt, mely Sekhem mellett vala.
 • al Zanafilla 35-4
  Atëherë ata i dhanë Jakobit tërë perënditë e huaja që kishin dhe varëset që mbanin në veshë; dhe Jakobi i fshehu nën lisin që ndodhet pranë Sikemit.
 • bg Битие 35-4
  И тъй, те дадоха на Якова всичките чужди богове, що бяха в ръцете им и обиците, които бяха на ушите им; и Яков ги скри под дъба, който бе при Сихем.
 • ua Буття 35-4
  І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом, що перед Сихемом.
 • ru Бытие 35-4
  И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема.
 • cn 35-4
  他 们 就 把 外 邦 人 的 神 像 和 他 们 耳 朵 上 的 环 子 交 给 雅 各 ; 雅 各 都 藏 在 示 剑 那 里 的 橡 树 底 下 。
 • hb בראשית 35-5
  וַיִּסָּ֑עוּ וַיְהִ֣י׀ חִתַּ֣ת אֱלֹהִ֗ים עַל־הֶֽעָרִים֙ אֲשֶׁר֙ סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔ם וְלֹ֣א רָֽדְפ֔וּ אַחֲרֵ֖י בְּנֵ֥י יַעֲקֹֽב׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-5
  καὶ ἐξῆρεν Ισραηλ ἐκ Σικιμων, καὶ ἐγένετο φόβος θεοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν, καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ.
 • la genesis 35-5
  cumque profecti essent terror Dei invasit omnes per circuitum civitates et non sunt ausi persequi recedentes
 • it Genesi 35-5
  Poi levarono l'accampamento e un terrore molto forte assalě i popoli che stavano attorno a loro, cosě che non inseguirono i figli di Giacobbe.
 • fr Genčse 35-5
  Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob.
 • es genesis 35-5
  Y partiéronse, y el terror de Dios fué sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob.
 • en (DARBY) Genesis 35-5
  And they journeyed; and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.
 • en (DRA) Genesis 35-5
  And when they were departed, the terror of God fell upon all the cities round about, and they durst not pursue after them as they went away.
 • en (KJV) Genesis 35-5
  And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.
 • en (WEB) Genesis 35-5
  They traveled, and a terror of God was on the cities that were around them, and they didn’t pursue the sons of Jacob.
 • en (YLT) Genesis 35-5
  and they journey, and the terror of God is on the cities which [are] round about them, and they have not pursued after the sons of Jacob.
 • en (ASV) Genesis 35-5
  And they journeyed: and a terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.
 • de 1 Mose 35-5
  Und sie zogen aus. Und es kam die Furcht Gottes über die Städte, die um sie her lagen, daß sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten.
 • dk 1 Mosebog 35-5
  Derpĺ brřd de op; og en Guds Rćdsel kom over alle Byerne rundt om, sĺ de ikke forfulgte Jakobs Sřnner.
 • se 1 Mosebok 35-5
  Sedan bröto de upp; och en förskräckelse ifrĺn Gud kom över de kringliggande städerna, sĺ att man icke förföljde Jakobs söner.
 • no 1 Mosebok 35-5
  Sĺ brřt de op, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, sĺ de ikke forfulgte Jakobs sřnner.
 • fi 1 Mooseksen 35-5
  Ja he lähtivät liikkeelle; ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia.
 • hu 1 Mózes 35-5
  És elindulának. De Istennek rettentése vala a körűltök való városokon, és nem üldözék a Jákób fiait.
 • al Zanafilla 35-5
  Pastaj ata u nisën dhe tmerri i Perëndisë ra mbi të gjitha qytetet rreth tyre, kështu që nuk i ndoqën bijtë e Jakobit.
 • bg Битие 35-5
  След това си тръгнаха; и страх Божий беше върху градовете, които бяха наоколо им, така че не преследваха Якововите синове.
 • ua Буття 35-5
  І вирушили вони. І великий жах обгорнув ті міста, що навколо них, і вони не гналися за синами Якова.
 • ru Бытие 35-5
  И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых.
 • cn 35-5
  他 们 便 起 行 前 往 。 神 使 那 周 围 城 邑 的 人 都 甚 惊 惧 , 就 不 追 赶 雅 各 的 众 子 了 。
 • hb בראשית 35-6
  וַיָּבֹ֨א יַעֲקֹ֜ב ל֗וּזָה אֲשֶׁר֙ בְּאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן הִ֖וא בֵּֽית־אֵ֑ל ה֖וּא וְכָל־הָעָ֥ם אֲשֶׁר־עִמֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-6
  ἦλθεν δὲ Ιακωβ εἰς Λουζα, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ἥ ἐστιν Βαιθηλ, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαός, ὃς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ.
 • la genesis 35-6
  venit igitur Iacob Luzam quae est in terra Chanaan cognomento Bethel ipse et omnis populus cum eo
 • it Genesi 35-6
  Giacobbe e tutta la gente ch'era con lui arrivarono a Luz, cioč Betel, che č nel paese di Canaan.
 • fr Genčse 35-6
  Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, ŕ Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan.
 • es genesis 35-6
  Y llegó Jacob á Luz, que está en tierra de Canaán, (esta es Beth-el) él y todo el pueblo que con él estaba;
 • en (DARBY) Genesis 35-6
  And Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Bethel, he and all the people that were with him.
 • en (DRA) Genesis 35-6
  And Jacob came to Luza, which is in the land of Chanaan, surnamed Bethel: he and all the people that were with him.
 • en (KJV) Genesis 35-6
  So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Bethel, he and all the people that were with him.
 • en (WEB) Genesis 35-6
  So Jacob came to Luz (that is, Bethel), which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him.
 • en (YLT) Genesis 35-6
  And Jacob cometh in to Luz which [is] in the land of Canaan (it [is] Bethel), he and all the people who [are] with him,
 • en (ASV) Genesis 35-6
  So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan (the same is Beth-el), he and all the people that were with him.
 • de 1 Mose 35-6
  Also kam Jakob gen Lus im Lande Kanaan, das da Beth-El heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war,
 • dk 1 Mosebog 35-6
  Og Jakob kom med alle sine Folk til Luz i Kana'ans Land, det er Betel;
 • se 1 Mosebok 35-6
  Och Jakob kom till Lus, det är Betel, i Kanaans land, jämte allt det folk som var med honom.
 • no 1 Mosebok 35-6
  Og Jakob kom til Luz, som ligger i Kana'ans land - nu heter det Betel - han og alt det folk som var med ham.
 • fi 1 Mooseksen 35-6
  Ja Jaakob saapui Luusiin, joka on Kanaanin maassa, se on Beeteliin, kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan.
 • hu 1 Mózes 35-6
  Eljuta azért Jákób Lúzba, mely Kanaán földén van, azaz Béthelbe, ő maga és az egész sokaság, mely ő vele vala.
 • al Zanafilla 35-6
  Kështu Jakobi arriti në Luc, domethënë në Bethel, që ndodhet në vendin e Kanaanit; erdhi aty me të gjithë njerëzit që ishin me të.
 • bg Битие 35-6
  И тъй, Яков дойде в Луз, ( който е Ветил ), в Ханаанската земя, той и всичките люде, които бяха с него.
 • ua Буття 35-6
  І прибув Яків до Лузу, що в землі ханаанській, цебто до Бет-Елу, він і ввесь народ, що був з ним.
 • ru Бытие 35-6
  И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним,
 • cn 35-6
  於 是 雅 各 和 一 切 与 他 同 在 的 人 到 了 迦 南 地 的 路 斯 , 就 是 伯 特 利 。
 • hb בראשית 35-7
  וַיִּ֤בֶן שָׁם֙ מִזְבֵּ֔חַ וַיִּקְרָא֙ לַמָּקֹ֔ום אֵ֖ל בֵּֽית־אֵ֑ל כִּ֣י שָׁ֗ם נִגְל֤וּ אֵלָיו֙ הָֽאֱלֹהִ֔ים בְּבָרְחֹ֖ו מִפְּנֵ֥יאָחִֽיו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-7
  καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Βαιθηλ· ἐκεῖ γὰρ ἐπεφάνη αὐτῷ ὁ θεὸς ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
 • la genesis 35-7
  aedificavitque ibi altare et appellavit nomen loci Domus Dei ibi enim apparuit ei Deus cum fugeret fratrem suum
 • it Genesi 35-7
  Qui egli costruě un altare e chiamň quel luogo «El-Betel», perché lŕ Dio gli si era rivelato, quando sfuggiva al fratello.
 • fr Genčse 35-7
  Il bâtit lŕ un autel, et il appela ce lieu El Béthel; car c'est lŕ que Dieu s'était révélé ŕ lui lorsqu'il fuyait son frčre.
 • es genesis 35-7
  Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El-Beth-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano.
 • en (DARBY) Genesis 35-7
  And he built there an altar, and called the place El-beth-el; because there God had appeared to him when he fled from the face of his brother.
 • en (DRA) Genesis 35-7
  And he built there an altar, and called the name of that place, The house of God: for there God appeared to him when he fled from his brother.
 • en (KJV) Genesis 35-7
  And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.
 • en (WEB) Genesis 35-7
  He built an altar there, and called the place El Beth El; because there God was revealed to him, when he fled from the face of his brother.
 • en (YLT) Genesis 35-7
  and he buildeth there an altar, and proclaimeth at the place the God of Bethel: for there had God been revealed unto him, in his fleeing from the face of his brother.
 • en (ASV) Genesis 35-7
  And he built there an altar, and called the place El-beth-el; because there God was revealed unto him, when he fled from the face of his brother.
 • de 1 Mose 35-7
  und baute daselbst einen Altar und hieß die Stätte El-Beth-El, darum daß ihm daselbst Gott offenbart war, da er floh vor seinem Bruder.
 • dk 1 Mosebog 35-7
  og han byggede et Alter der og kaldte Stedet: Betels Gud, thi der havde Gud ĺbenbaret sig for ham, da han flygtede for sin Broder.
 • se 1 Mosebok 35-7
  Och han byggde där ett altare och kallade platsen El-Betel, därför att Gud där hade uppenbarat sig för honom, när han flydde för sin broder.
 • no 1 Mosebok 35-7
  Og han bygget der et alter og kalte stedet El-Betel; for der hadde Gud ĺpenbaret sig for ham da han flyktet for sin bror.
 • fi 1 Mooseksen 35-7
  Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, silloin kun hän pakeni veljeään.
 • hu 1 Mózes 35-7
  És építe ott oltárt, és nevezé a helyet Él-Béthelnek, mivelhogy ott jelent meg néki az Isten, mikor az ő bátyja előtt fut vala.
 • al Zanafilla 35-7
  Dhe aty ndërtoi një altar dhe këtë vend e quajti El-Bethel, sepse aty i qe çfaqur Perëndia kur po ikte para vëllait të tij.
 • bg Битие 35-7
  И там издигна олтар и наименува мястото Ел-Ветил*, защото когато бягаше от лицето на брата си, там му се яви Бог.
 • ua Буття 35-7
  І збудував він там жертівника, та й назвав те місце: Ел Бет-Ел, бо там явився йому Бог, коли він утікав перед своїм братом.
 • ru Бытие 35-7
  и устроил там жертвенник, и назвал сие место: Эл-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего.
 • cn 35-7
  他 在 那 里 筑 了 一 座 坛 , 就 给 那 地 方 起 名 叫 伊 勒 伯 特 利 ( 就 是 伯 特 利 之 神 的 意 思 ) ; 因 为 他 逃 避 他 哥 哥 的 时 候 , 神 在 那 里 向 他 显 现 。
 • hb בראשית 35-8
  וַתָּ֤מָת דְּבֹרָה֙ מֵינֶ֣קֶת רִבְקָ֔ה וַתִּקָּבֵ֛ר מִתַּ֥חַת לְבֵֽית־אֵ֖ל תַּ֣חַת הָֽאַלֹּ֑ון וַיִּקְרָ֥א שְׁמֹ֖ו אַלֹּ֥וןבָּכֽוּת׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-8
  ἀπέθανεν δὲ Δεββωρα ἡ τροφὸς Ρεβεκκας κατώτερον Βαιθηλ ὑπὸ τὴν βάλανον, καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα αὐτῆς Βάλανος πένθους.
 • la genesis 35-8
  eodem tempore mortua est Debbora nutrix Rebeccae et sepulta ad radices Bethel subter quercum vocatumque est nomen loci quercus Fletus
 • it Genesi 35-8
  Allora morě Dčbora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta al disotto di Betel, ai piedi della quercia, che perciň si chiamň Quercia del Pianto.
 • fr Genčse 35-8
  Débora, nourrice de Rebecca, mourut; et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chęne auquel on a donné le nom de chęne des pleurs.
 • es genesis 35-8
  Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada á las raíces de Beth-el, debajo de una encina: y llamóse su nombre Allon-Bacuth.
 • en (DARBY) Genesis 35-8
  And Deborah, Rebecca's nurse, died; and she was buried beneath Bethel, under the oak; and the name of it was called Allon-bachuth.
 • en (DRA) Genesis 35-8
  At the same time Debora the nurse of Rebecca died, and was buried at the foot of Bethel under an oak: and the name of that place was called, The oak of weeping.
 • en (KJV) Genesis 35-8
  But Deborah, Rebekah's nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak: and the name of it was called Allonbachuth.
 • en (WEB) Genesis 35-8
  Deborah, Rebekah’s nurse, died, and she was buried below Bethel under the oak; and its name was called Allon Bacuth.
 • en (YLT) Genesis 35-8
  And Deborah, Rebekah's nurse, dieth, and she is buried at the lower part of Bethel, under the oak, and he calleth its name ‘Oak of weeping.'
 • en (ASV) Genesis 35-8
  And Deborah Rebekah?s nurse died, and she was buried below Beth-el under the oak: and the name of it was called Allon-bacuth.
 • de 1 Mose 35-8
  Da starb Debora, der Rebekka Amme, und ward begraben unterhalb Beth-El unter der Eiche; die ward genannt die Klageeiche.
 • dk 1 Mosebog 35-8
  Sĺ dřde Rebekkas Amme Debora, og hun blev jordet neden for Betel under Egen; derfor kaldte han den Grćdeegen.
 • se 1 Mosebok 35-8
  Och Debora, Rebeckas amma, dog och blev begraven nedanför Betel, under en ek; den fick namnet Grĺtoeken.
 • no 1 Mosebok 35-8
  Da dřde Debora, Rebekkas fostermor, og hun blev begravet nedenfor Betel under eken; og han kalte den grĺts - eken.
 • fi 1 Mooseksen 35-8
  Mutta Debora, Rebekan imettäjä, kuoli, ja hänet haudattiin Beetelin alapuolelle tammen alle, ja se sai siitä nimen "Itkutammi".
 • hu 1 Mózes 35-8
  És meghala Débora, a Rebeka dajkája, és eltemeték Béthelen alól egy cserfa alatt, és nevezék annak nevét Allon-Bákhutnak.
 • al Zanafilla 35-8
  Atëherë vdiq Debora, taja e Rebekës, dhe e varrosën poshtë Bethelit, në këmbët e lisit që u quajt Alon-Bakuth.
 • bg Битие 35-8
  По това време умря Девора, Ревекината бавачка, и я погребаха под дъба, по-долу от Ветил; затова се наименува Дъба на Плача+ .
 • ua Буття 35-8
  І вмерла Девора, мамка Ревеки, і була похована нижче Бет-Елу під дубом, а він назвав ім'я йому: Аллон-Бахут.
 • ru Бытие 35-8
  И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вефиля под дубом, который и назвал [Иаков] дубом плача.
 • cn 35-8
  利 百 加 的 奶 母 底 波 拉 死 了 , 就 葬 在 伯 特 利 下 边 橡 树 底 下 ; 那 棵 树 名 叫 亚 伦 巴 古 。
 • hb בראשית 35-9
  וַיֵּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים אֶֽל־יַעֲקֹב֙ עֹ֔וד בְּבֹאֹ֖ו מִפַּדַּ֣ן אֲרָ֑ם וַיְבָ֖רֶךְ אֹתֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-9
  ῎Ωφθη δὲ ὁ θεὸς Ιακωβ ἔτι ἐν Λουζα, ὅτε παρεγένετο ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας, καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν ὁ θεός.
 • la genesis 35-9
  apparuit autem iterum Deus Iacob postquam reversus est de Mesopotamiam Syriae benedixitque ei
 • it Genesi 35-9
  Dio apparve un'altra volta a Giacobbe, quando tornava da Paddan-Aram, e lo benedisse.
 • fr Genčse 35-9
  Dieu apparut encore ŕ Jacob, aprčs son retour de Paddan Aram, et il le bénit.
 • es genesis 35-9
  Y aparecióse otra vez Dios á Jacob, cuando se había vuelto de Padan-aram, y bendíjole.
 • en (DARBY) Genesis 35-9
  And God appeared to Jacob again after he had come from Padan-Aram, and blessed him.
 • en (DRA) Genesis 35-9
  And God appeared again to Jacob, after he returned from Mesopotamia of Syria, and he blessed him,
 • en (KJV) Genesis 35-9
  And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him.
 • en (WEB) Genesis 35-9
  God appeared to Jacob again, when he came from Paddan Aram, and blessed him.
 • en (YLT) Genesis 35-9
  And God appeareth unto Jacob again, in his coming from Padan-Aram, and blesseth him;
 • en (ASV) Genesis 35-9
  And God appeared unto Jacob again, when he came from Paddan-aram, and blessed him.
 • de 1 Mose 35-9
  Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und segnete ihn
 • dk 1 Mosebog 35-9
  Gud ĺbenbarede sig atter for Jakob efter hans Hjemkomst fra Paddan Aram og velsignede ham;
 • se 1 Mosebok 35-9
  Och Gud uppenbarade sig ĺter för Jakob, när han hade kommit tillbaka frĺn Paddan-Aram, och välsignade honom.
 • no 1 Mosebok 35-9
  Og Gud ĺpenbarte sig atter for Jakob, da han kom fra Mesopotamia, og velsignet ham.
 • fi 1 Mooseksen 35-9
  Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet.
 • hu 1 Mózes 35-9
  Az Isten pedig ismét megjelenék Jákóbnak, mikor ez jöve Mésopotámiából, és megáldá őt.
 • al Zanafilla 35-9
  Perëndia iu shfaq përsëri Jakobit, kur ky po vinte nga Padam-Arami dhe e bekoi.
 • bg Битие 35-9
  И Бог пак се яви на Якова, след завръщането му от Падан-арам, и го благослови.
 • ua Буття 35-9
  І ще явився Бог до Якова, коли він прийшов був із Падану арамейського, і поблагословив його.
 • ru Бытие 35-9
  И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его,
 • cn 35-9
  雅 各 从 巴 旦 亚 兰 回 来 , 神 又 向 他 显 现 , 赐 福 与 他 ,
 • hb בראשית 35-10
  וַיֹּֽאמֶר־לֹ֥ו אֱלֹהִ֖ים שִׁמְךָ֣ יַעֲקֹ֑ב לֹֽא־יִקָּרֵא֩ שִׁמְךָ֨ עֹ֜וד יַעֲקֹ֗ב כִּ֤י אִם־יִשְׂרָאֵל֙ יִהְיֶ֣ה שְׁמֶ֔ךָוַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמֹ֖ו יִשְׂרָאֵֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-10
  καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός Τὸ ὄνομά σου Ιακωβ· οὐ κληθήσεται ἔτι Ιακωβ, ἀλλ᾽ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου.
 • la genesis 35-10
  dicens non vocaberis ultra Iacob sed Israhel erit nomen tuum et appellavit eum Israhel
 • it Genesi 35-10
  Dio gli disse: «Il tuo nome č Giacobbe. Non ti chiamerai piů Giacobbe, ma Israele sarŕ il tuo nome». Cosě lo si chiamň Israele.
 • fr Genčse 35-10
  Dieu lui dit: Ton nom est Jacob; tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël.
 • es genesis 35-10
  Y díjole Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre: y llamó su nombre Israel.
 • en (DARBY) Genesis 35-10
  And God said to him, Thy name is Jacob: thy name shall not henceforth be called Jacob, but Israel shall be thy name. And he called his name Israel.
 • en (DRA) Genesis 35-10
  Saying: Thou shalt not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name. And he called him Israel.
 • en (KJV) Genesis 35-10
  And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.
 • en (WEB) Genesis 35-10
  God said to him, “Your name is Jacob. Your name shall not be Jacob any more, but your name will be Israel.” He named him Israel.
 • en (YLT) Genesis 35-10
  and God saith to him, ‘Thy name [is] Jacob: thy name is no more called Jacob, but Israel is thy name;' and He calleth his name Israel.
 • en (ASV) Genesis 35-10
  And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.
 • de 1 Mose 35-10
  und sprach zu ihm: Du heißt Jakob; aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und also heißt man ihn Israel.
 • dk 1 Mosebog 35-10
  og Gud sagde til ham: "Dit Navn er Jakob; men herefter skal du ikke mere hedde Jakob; Israel skal vćre dit Navn!" Og han gav ham Navnet Israel.
 • se 1 Mosebok 35-10
  Och Gud sade till honom: »Ditt namn är Jakob; men du skall icke mer heta Jakob, utan Israel skall vara ditt namn.» Sĺ fick han namnet Israel.
 • no 1 Mosebok 35-10
  Og Gud sa til ham: Du heter Jakob; herefter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal vćre ditt navn. Sĺledes fikk han navnet Israel.
 • fi 1 Mooseksen 35-10
  Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel". - Niin hän sai nimen Israel.
 • hu 1 Mózes 35-10
  És monda néki az Isten: A te neved Jákób; de ne neveztessék többé a te neved Jákóbnak, hanem Izráel légyen neved. És nevezé nevét Izráelnek.
 • al Zanafilla 35-10
  Dhe Perëndia i tha: "Emri yt është Jakob; ti nuk do të quhesh më Jakob, por emri yt do të jetë Izrael". Dhe i vuri emrin Izrael.
 • bg Битие 35-10
  Каза му Бог: Името ти наистина е Яков; но не ще се именуваш вече Яков, но Израил ще ти бъде името. И наименува го Израил.
 • ua Буття 35-10
  І сказав йому Бог: Ім'я твоє Яків. Не буде вже кликатися ім'я твоє Яків, але Ізраїль буде ім'я твоє. І назвав ім'я йому: Ізраїль.
 • ru Бытие 35-10
  и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль.
 • cn 35-10
  且 对 他 说 : 你 的 名 原 是 雅 各 , 从 今 以 後 不 要 再 叫 雅 各 , 要 叫 以 色 列 。 这 样 , 他 就 改 名 叫 以 色 列 。
 • hb בראשית 35-11
  וַיֹּאמֶר֩ לֹ֨ו אֱלֹהִ֜ים אֲנִ֨י אֵ֤ל שַׁדַּי֙ פְּרֵ֣ה וּרְבֵ֔ה גֹּ֛וי וּקְהַ֥ל גֹּויִ֖ם יִהְיֶ֣ה מִמֶּ֑ךָּ וּמְלָכִ֖יםמֵחֲלָצֶ֥יךָ יֵצֵֽאוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-11
  εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός ᾿Εγὼ ὁ θεός σου· αὐξάνου καὶ πληθύνου· ἔθνη καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐκ σοῦ, καὶ βασιλεῖς ἐκ τῆς ὀσφύος σου ἐξελεύσονται.
 • la genesis 35-11
  dixitque ei ego Deus omnipotens cresce et multiplicare gentes et populi nationum erunt ex te reges de lumbis tuis egredientur
 • it Genesi 35-11
  Dio gli disse: «Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi.
 • fr Genčse 35-11
  Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Sois fécond, et multiplie: une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins.
 • es genesis 35-11
  Y díjole Dios: Yo soy el Dios Omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos:
 • en (DARBY) Genesis 35-11
  And God said to him, I am the Almighty God: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee; and kings shall come out of thy loins.
 • en (DRA) Genesis 35-11
  And said to him: I am God Almighty, increase thou and be multiplied. Nations and peoples of nations shall be from thee, and kings shall come out of thy loins.
 • en (KJV) Genesis 35-11
  And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;
 • en (WEB) Genesis 35-11
  God said to him, “I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations will be from you, and kings will come out of your body.
 • en (YLT) Genesis 35-11
  And God saith to him, ‘I [am] God Almighty; be fruitful and multiply, a nation and an assembly of nations is from thee, and kings from thy loins go out;
 • en (ASV) Genesis 35-11
  And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;
 • de 1 Mose 35-11
  Und Gott sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott; sei fruchtbar und mehre dich; Völker und Völkerhaufen sollen von dir kommen, und Könige sollen aus deinen Lenden kommen;
 • dk 1 Mosebog 35-11
  Derpĺ sagde Gud til ham: "Jeg er Gud den Almćgtige! Bliv frugtbar og mangfoldig! Et Folk,ja Folk i Hobetal skal nedstamme fra dig, og.Konger skal udgĺ af din Lćnd;
 • se 1 Mosebok 35-11
  Och Gud sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige; var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skaror av folk skola komma av dig, och konungar skola utgĺ frĺn din länd.
 • no 1 Mosebok 35-11
  Og Gud sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vćr fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag skal stamme fra dig, og konger skal utgĺ av dine lender.
 • fi 1 Mooseksen 35-11
  Ja Jumala sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi.
 • hu 1 Mózes 35-11
  És monda néki az Isten: Én [vagyok] a mindenható Isten, nevekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen te tőled; és királyok származzanak a te ágyékodból.
 • al Zanafilla 35-11
  Pastaj Perëndia i tha: "Unë jam Perëndia i Plotfuqishëm; ti bëhu i frytshëm dhe shumëzo; një komb, madje një tërësi kombesh do të rrjedhin prej teje, dhe disa mbretër kanë për të dalë nga ijët e tua;
 • bg Битие 35-11
  Бог му рече още: Аз Съм Бог Всемогъщий; плоди се и размножавай се. Народ, даже редица народи ще произлязат от тебе, и царе ще излязат от чреслата ти;
 • ua Буття 35-11
  І сказав йому Бог: Я Бог Всемогутній! Плодися й розмножуйся, народ і громада народів буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх.
 • ru Бытие 35-11
  И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих;
 • cn 35-11
  神 又 对 他 说 : 我 是 全 能 的 神 ; 你 要 生 养 众 多 , 将 来 有 一 族 和 多 国 的 民 从 你 而 生 , 又 有 君 王 从 你 而 出 。
 • hb בראשית 35-12
  וְאֶת־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֛תִּי לְאַבְרָהָ֥ם וּלְיִצְחָ֖ק לְךָ֣ אֶתְּנֶ֑נָּה וּֽלְזַרְעֲךָ֥ אַחֲרֶ֖יךָ אֶתֵּ֥ןאֶת־הָאָֽרֶץ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-12
  καὶ τὴν γῆν, ἣν δέδωκα Αβρααμ καὶ Ισαακ, σοὶ δέδωκα αὐτήν· σοὶ ἔσται, καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ δώσω τὴν γῆν ταύτην.
 • la genesis 35-12
  terramque quam dedi Abraham et Isaac dabo tibi et semini tuo post te
 • it Genesi 35-12
  Il paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco darň a te e alla tua stirpe dopo di te darň il paese».
 • fr Genčse 35-12
  Je te donnerai le pays que j'ai donné ŕ Abraham et ŕ Isaac, et je donnerai ce pays ŕ ta postérité aprčs toi.
 • es genesis 35-12
  Y la tierra que yo he dado á Abraham y á Isaac, la daré á ti: y á tu simiente después de ti daré la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 35-12
  And the land that I gave Abraham and Isaac, to thee will I give it, and to thy seed after thee will I give the land.
 • en (DRA) Genesis 35-12
  And the land which I gave to Abraham and Isaac, I will give to thee, and to thy seed after thee.
 • en (KJV) Genesis 35-12
  And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.
 • en (WEB) Genesis 35-12
  The land which I gave to Abraham and Isaac, I will give it to you, and to your offspring after you will I give the land.”
 • en (YLT) Genesis 35-12
  and the land which I have given to Abraham and to Isaac -- to thee I give it, yea to thy seed after thee I give the land.'
 • en (ASV) Genesis 35-12
  and the land which I gave unto Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.
 • de 1 Mose 35-12
  und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will's deinem Samen nach dir geben.
 • dk 1 Mosebog 35-12
  det Land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig, og dit Afkom efter dig giver jeg Landet!"
 • se 1 Mosebok 35-12
  Och det land som jag har givit ĺt Abraham och Isak skall jag giva ĺt dig; ĺt din säd efter dig skall jag ock giva det landet.
 • no 1 Mosebok 35-12
  Og det land som jeg gav Abraham og Isak, det vil jeg gi dig; og din ćtt efter dig vil jeg gi landet.
 • fi 1 Mooseksen 35-12
  Ja maan, jonka minä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle; myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan."
 • hu 1 Mózes 35-12
  És a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad pedig a te magodnak adom a földet.
 • al Zanafilla 35-12
  dhe do të të jap ty dhe pasardhësve të tu pas teje vendin që i dhashë Abrahamit dhe Isakut".
 • bg Битие 35-12
  и земята, която дадох на Авраама и на Исаака, на тебе ще я дам; и на потомството ти след тебе ще дам земята.
 • ua Буття 35-12
  А той Край, що я дав його Авраамові та Ісакові, дам його тобі, і нащадку твоєму по тобі дам Я той Край.
 • ru Бытие 35-12
  землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию.
 • cn 35-12
  我 所 赐 给 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 的 地 , 我 要 赐 给 你 与 你 的 後 裔 。
 • hb בראשית 35-13
  וַיַּ֥עַל מֵעָלָ֖יו אֱלֹהִ֑ים בַּמָּקֹ֖ום אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר אִתֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-13
  ἀνέβη δὲ ὁ θεὸς ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτοῦ.
 • la genesis 35-13
  et recessit ab eo
 • it Genesi 35-13
  Dio scomparve da lui, nel luogo dove gli aveva parlato.
 • fr Genčse 35-13
  Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu oů il lui avait parlé.
 • es genesis 35-13
  Y fuése de él Dios, del lugar donde con él había hablado.
 • en (DARBY) Genesis 35-13
  And God went up from him in the place where he had talked with him.
 • en (DRA) Genesis 35-13
  And he departed from him.
 • en (KJV) Genesis 35-13
  And God went up from him in the place where he talked with him.
 • en (WEB) Genesis 35-13
  God went up from him in the place where he spoke with him.
 • en (YLT) Genesis 35-13
  And God goeth up from him, in the place where He hath spoken with him.
 • en (ASV) Genesis 35-13
  And God went up from him in the place where he spake with him.
 • de 1 Mose 35-13
  Also fuhr Gott auf von ihm von dem Ort, da er mit ihm geredet hatte.
 • dk 1 Mosebog 35-13
  Derpĺ for Gud op fra ham pĺ det Sted, hvor han havde talet med ham;
 • se 1 Mosebok 35-13
  Och Gud for upp frĺn honom, pĺ den plats där han hade talat med honom.
 • no 1 Mosebok 35-13
  Sĺ fór Gud op fra ham pĺ det sted hvor han hadde talt med ham.
 • fi 1 Mooseksen 35-13
  Ja Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa hän oli häntä puhutellut.
 • hu 1 Mózes 35-13
  És felméne ő tőle az Isten azon a helyen, a hol vele szólott vala.
 • al Zanafilla 35-13
  Pastaj Perëndia u ngjit më lart nga ai, nga vendi ku i kishte folur.
 • bg Битие 35-13
  Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, гдето му говори.
 • ua Буття 35-13
  І вознісся Бог з-понад нього в місці, де з ним говорив.
 • ru Бытие 35-13
  И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему.
 • cn 35-13
  神 就 从 那 与 雅 各 说 话 的 地 方 升 上 去 了 。
 • hb בראשית 35-14
  וַיַּצֵּ֨ב יַעֲקֹ֜ב מַצֵּבָ֗ה בַּמָּקֹ֛ום אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר אִתֹּ֖ו מַצֶּ֣בֶת אָ֑בֶן וַיַּסֵּ֤ךְ עָלֶ֨יהָ֙ נֶ֔סֶךְ וַיִּצֹ֥ק עָלֶ֖יהָשָֽׁמֶן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-14
  καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτοῦ, στήλην λιθίνην, καὶ ἔσπεισεν ἐπ᾽ αὐτὴν σπονδὴν καὶ ἐπέχεεν ἐπ᾽ αὐτὴν ἔλαιον.
 • la genesis 35-14
  ille vero erexit titulum lapideum in loco quo locutus ei fuerat Deus libans super eum libamina et effundens oleum
 • it Genesi 35-14
  Allora Giacobbe eresse una stele, dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libazione e versň olio.
 • fr Genčse 35-14
  Et Jacob dressa un monument dans le lieu oů Dieu lui avait parlé, un monument de pierres, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile.
 • es genesis 35-14
  Y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite.
 • en (DARBY) Genesis 35-14
  And Jacob set up a pillar in the place where he had talked with him, a pillar of stone, and poured on it a drink-offering, and poured oil on it.
 • en (DRA) Genesis 35-14
  But he set up a monument of stone, in the place where God had spoken to him: pouring drink offerings upon it, and pouring oil thereon:
 • en (KJV) Genesis 35-14
  And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon.
 • en (WEB) Genesis 35-14
  Jacob set up a pillar in the place where he spoke with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it, and poured oil on it.
 • en (YLT) Genesis 35-14
  And Jacob setteth up a standing pillar in the place where He hath spoken with him, a standing pillar of stone, and he poureth on it an oblation, and he poureth on it oil;
 • en (ASV) Genesis 35-14
  And Jacob set up a pillar in the place where he spake with him, a pillar of stone: and he poured out a drink-offering thereon, and poured oil thereon.
 • de 1 Mose 35-14
  Jakob aber richtete ein steinernes Mal auf an dem Ort, da er mit ihm geredet hatte, und goß ein Trankopfer darauf und begoß es mit Öl.
 • dk 1 Mosebog 35-14
  og Jakob rejste en Střtte pĺ det Sted, hvor han havde talet med ham, en Stenstřtte, og hćldte et Drikofer over den og udgřd Olie pĺ den.
 • se 1 Mosebok 35-14
  Men Jakob reste en stod pĺ den plats där han hade talat med honom, en stod av sten; och han offrade drickoffer därpĺ och göt olja över den.
 • no 1 Mosebok 35-14
  Og Jakob reiste op en minnestřtte pĺ det sted hvor han hadde talt med ham, en minnestřtte av sten; og han řste drikkoffer pĺ den og helte olje over den.
 • fi 1 Mooseksen 35-14
  Ja Jaakob pystytti patsaan siihen paikkaan, jossa hän oli häntä puhutellut, kivipatsaan, ja vuodatti juomauhrin sen päälle ja kaatoi öljyä sen päälle.
 • hu 1 Mózes 35-14
  Jákób pedig emlékoszlopot állíta azon a helyen, a hol szólott vele, kőoszlopot; és áldozék azon italáldozattal, és önte arra olajat.
 • al Zanafilla 35-14
  Atëherë Jakobi ndërtoi një përmendore, një përmendore prej guri, në vendin ku Perëndia i kishte folur; mbi të hodhi pak verë dhe derdhi ca vaj sipër.
 • bg Битие 35-14
  И Яков издигна стълб на мястото, гдето му говори, каменен стълб и принесе възлияние на него и го поля с масло.
 • ua Буття 35-14
  І поставив Яків пам'ятника на тому місці, де Він говорив з ним, пам'ятника кам'яного, і вилив на нього винне лиття, і полив його оливою.
 • ru Бытие 35-14
  И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему [Бог], памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей;
 • cn 35-14
  雅 各 便 在 那 里 立 了 一 根 石 柱 , 在 柱 子 上 奠 酒 , 浇 油 。
 • hb בראשית 35-15
  וַיִּקְרָ֨א יַעֲקֹ֜ב אֶת־שֵׁ֣ם הַמָּקֹ֗ום אֲשֶׁר֩ דִּבֶּ֨ר אִתֹּ֥ו שָׁ֛ם אֱלֹהִ֖ים בֵּֽית־אֵֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-15
  καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου, ἐν ᾧ ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτοῦ ἐκεῖ ὁ θεός, Βαιθηλ.
 • la genesis 35-15
  vocansque nomen loci Bethel
 • it Genesi 35-15
  Giacobbe chiamň Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato.
 • fr Genčse 35-15
  Jacob donna le nom de Béthel au lieu oů Dieu lui avait parlé.
 • es genesis 35-15
  Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Beth-el.
 • en (DARBY) Genesis 35-15
  And Jacob called the name of the place where God had talked with him, Beth-el.
 • en (DRA) Genesis 35-15
  And calling the name of that place Bethel.
 • en (KJV) Genesis 35-15
  And Jacob called the name of the place where God spake with him, Bethel.
 • en (WEB) Genesis 35-15
  Jacob called the name of the place where God spoke with him “Bethel”.
 • en (YLT) Genesis 35-15
  and Jacob calleth the name of the place where God spake with him Bethel.
 • en (ASV) Genesis 35-15
  And Jacob called the name of the place where God spake with him, Beth-el.
 • de 1 Mose 35-15
  Und Jakob hieß den Ort, da Gott mit ihm geredet hatte, Beth-El.
 • dk 1 Mosebog 35-15
  Og Jakob kaldte det Sted, hvor Gud havde talet med ham, Betel.
 • se 1 Mosebok 35-15
  Och Jakob gav ĺt platsen där Gud hade talat med honom namnet Betel.
 • no 1 Mosebok 35-15
  Og Jakob kalte det sted hvor Gud hadde talt med ham, Betel.
 • fi 1 Mooseksen 35-15
  Ja Jaakob nimitti sen paikan, jossa Jumala oli häntä puhutellut, Beeteliksi.
 • hu 1 Mózes 35-15
  És nevezé Jákób a hely nevét, a hol az Isten szólott vala ő vele, Béthelnek.
 • al Zanafilla 35-15
  Dhe Jakobi e quajti Bethel vendin ku Perëndia i kishte folur.
 • bg Битие 35-15
  И Яков наименува мястото, гдето Бог говори с него, Ветил.
 • ua Буття 35-15
  І назвав Яків ім'я місцю, що там говорив із ним Бог: Бет-Ел.
 • ru Бытие 35-15
  и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему: Вефиль.
 • cn 35-15
  雅 各 就 给 那 地 方 起 名 叫 伯 特 利 。
 • hb בראשית 35-16
  וַיִּסְעוּ֙ מִבֵּ֣ית אֵ֔ל וַֽיְהִי־עֹ֥וד כִּבְרַת־הָאָ֖רֶץ לָבֹ֣וא אֶפְרָ֑תָה וַתֵּ֥לֶד רָחֵ֖ל וַתְּקַ֥שׁ בְּלִדְתָּֽהּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-16
  ᾿Απάρας δὲ Ιακωβ ἐκ Βαιθηλ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐπέκεινα τοῦ πύργου Γαδερ. ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν χαβραθα εἰς γῆν ἐλθεῖν Εφραθα, ἔτεκεν Ραχηλ καὶ ἐδυστόκησεν ἐν τῷ τοκετῷ.
 • la genesis 35-16
  egressus inde venit verno tempore ad terram quae ducit Efratham in qua cum parturiret Rahel
 • it Genesi 35-16
  Poi levarono l'accampamento da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per arrivare ad Efrata, quando Rachele partorě ed ebbe un parto difficile.
 • fr Genčse 35-16
  Ils partirent de Béthel; et il y avait encore une certaine distance jusqu'ŕ éphrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible;
 • es genesis 35-16
  Y partieron de Beth-el, y había aún como media legua de tierra para llegar á Ephrata, cuando parió Rachęl, y hubo trabajo en su parto.
 • en (DARBY) Genesis 35-16
  And they journeyed from Bethel. And there was yet a certain distance to come to Ephrath, when Rachel travailed in childbirth; and it went hard with her in her childbearing.
 • en (DRA) Genesis 35-16
  And going forth from thence, he came in the springtime to the land which leadeth to Ephrata: wherein when Rachel was in travail,
 • en (KJV) Genesis 35-16
  And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour.
 • en (WEB) Genesis 35-16
  They traveled from Bethel. There was still some distance to come to Ephrath, and Rachel travailed. She had hard labor.
 • en (YLT) Genesis 35-16
  And they journey from Bethel, and there is yet a kibrath of land before entering Ephratha, and Rachel beareth, and is sharply pained in her bearing;
 • en (ASV) Genesis 35-16
  And they journeyed from Beth-el; and there was still some distance to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labor.
 • de 1 Mose 35-16
  Und sie zogen von Beth-El. Und da noch ein Feld Weges war von Ephrath, da gebar Rahel.
 • dk 1 Mosebog 35-16
  Derpĺ brřd de op fra Betel, Da de endnu var et Stykke Vej fra Efrat, skulde Rakel fřde, og hendes Fřdselsveer var hĺrde.
 • se 1 Mosebok 35-16
  Sedan bröto de upp frĺn Betel. Och när det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, kom Rakel i barnsnöd, och barnsnöden blev henne svĺr.
 • no 1 Mosebok 35-16
  Sĺ brřt de op fra Betel, og da det ennu var et stykke vei igjen til Efrat, fřdte Rakel, og hun hadde en hĺrd fřdsel.
 • fi 1 Mooseksen 35-16
  Sitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakel synnytystuskiin, ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat.
 • hu 1 Mózes 35-16
  És elindúlának Béthelből, s mikor Efratától, hogy oda érjenek, már csak egy dűlőföldre valának, szűle Rákhel, és nehéz vala az ő szűlése.
 • al Zanafilla 35-16
  Pastaj u nisën nga Betheli; kishte edhe një copë rrugë për të arritur në Efratë, kur Rakela lindi. Ajo pati një lindje të vështirë;
 • bg Битие 35-16
  След това тръгнаха от Ветил; а като стигнаха близо до Ефрата, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си.
 • ua Буття 35-16
  І він рушив із Бет-Елу. І була ще ківра землі до Ефрати, а Рахіль породила, і були важкі її пологи.
 • ru Бытие 35-16
  И отправились из Вефиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны.
 • cn 35-16
  他 们 从 伯 特 利 起 行 , 离 以 法 他 还 有 一 段 路 程 , 拉 结 临 产 甚 是 艰 难 。
 • hb בראשית 35-17
  וַיְהִ֥י בְהַקְשֹׁתָ֖הּ בְּלִדְתָּ֑הּ וַתֹּ֨אמֶר לָ֤הּ הַמְיַלֶּ֨דֶת֙ אַל־תִּ֣ירְאִ֔י כִּֽי־גַם־זֶ֥ה לָ֖ךְ בֵּֽן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-17
  ἐγένετο δὲ ἐν τῷ σκληρῶς αὐτὴν τίκτειν εἶπεν αὐτῇ ἡ μαῖα Θάρσει, καὶ γὰρ οὗτός σοί ἐστιν υἱός.
 • la genesis 35-17
  ob difficultatem partus periclitari coepit dixitque ei obsetrix noli timere quia et hunc habebis filium
 • it Genesi 35-17
  Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: anche questo č un figlio!».
 • fr Genčse 35-17
  et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils!
 • es genesis 35-17
  Y aconteció, que como había trabajo en su parir, díjole la partera: No temas, que también tendrás este hijo.
 • en (DARBY) Genesis 35-17
  And it came to pass when it went hard with her in her childbearing, that the midwife said to her, Fear not; for this also is a son for thee.
 • en (DRA) Genesis 35-17
  By reason of her hard labour she began to be in danger, and the midwife said to her: Fear not, for thou shalt have this son also.
 • en (KJV) Genesis 35-17
  And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also.
 • en (WEB) Genesis 35-17
  When she was in hard labor, the midwife said to her, “Don’t be afraid, for now you will have another son.”
 • en (YLT) Genesis 35-17
  and it cometh to pass, in her being sharply pained in her bearing, that the midwife saith to her, ‘Fear not, for this also [is] a son for thee.'
 • en (ASV) Genesis 35-17
  And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, Fear not; for now thou shalt have another son.
 • de 1 Mose 35-17
  Und es kam sie hart an über der Geburt. Da aber die Geburt so schwer ward, sprach die Wehmutter zu ihr: Fürchte dich nicht, denn diesen Sohn wirst du auch haben.
 • dk 1 Mosebog 35-17
  Midt under hendes hĺrde Fřdselsveer sagde Jordemoderen til hende: "Frygt ikke, thi ogsĺ denne Gang fĺr du en Sřn!"
 • se 1 Mosebok 35-17
  Dĺ nu hennes barnsnöd var som svĺrast, sade hjälpkvinnan till henne: »Frukta icke; ty ocksĺ denna gĺng fĺr du en son.»
 • no 1 Mosebok 35-17
  Og under hennes hĺrde fřdsel sa jordmoren til henne: Frykt ikke; for ogsĺ denne gang fĺr du en sřnn.
 • fi 1 Mooseksen 35-17
  Ja kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle: "Älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan".
 • hu 1 Mózes 35-17
  S vajudása közben monda néki a bába: Ne félj, mert most is fiad lesz.
 • al Zanafilla 35-17
  dhe gjatë lindjes së vështirë mamia i tha: "Mos ki frikë, sepse edhe këtë herë ke një djalë".
 • bg Битие 35-17
  А като се мъчеше да роди, бабата й рече: Не бой се, защото имаш още един син.
 • ua Буття 35-17
  І сталося, коли важкі були її пологи, то сказала їй баба-сповитуха: Не бійся, бо й це тобі син.
 • ru Бытие 35-17
  Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын.
 • cn 35-17
  正 在 艰 难 的 时 候 , 收 生 婆 对 他 说 : 不 要 怕 , 你 又 要 得 一 个 儿 子 了 。
 • hb בראשית 35-18
  וַיְהִ֞י בְּצֵ֤את נַפְשָׁהּ֙ כִּ֣י מֵ֔תָה וַתִּקְרָ֥א שְׁמֹ֖ו בֶּן־אֹונִ֑י וְאָבִ֖יו קָֽרָא־לֹ֥ו בִנְיָמִֽין׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-18
  ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀφιέναι αὐτὴν τὴν ψυχήν- ἀπέθνῃσκεν γάρ- ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Υἱὸς ὀδύνης μου· ὁ δὲ πατὴρ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βενιαμιν.
 • la genesis 35-18
  egrediente autem anima prae dolore et inminente iam morte vocavit nomen filii sui Benoni id est filius doloris mei pater vero appellavit eum Beniamin id est filius dexterae
 • it Genesi 35-18
  Mentre esalava l'ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamň Ben-Oni, ma suo padre lo chiamň Beniamino.
 • fr Genčse 35-18
  Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben Oni; mais le pčre l'appela Benjamin.
 • es genesis 35-18
  Y acaeció que al salírsele el alma, (pues murió) llamó su nombre Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín.
 • en (DARBY) Genesis 35-18
  And it came to pass as her soul was departing - for she died - that she called his name Benoni; but his father called him Benjamin.
 • en (DRA) Genesis 35-18
  And when her soul was departing for pain, and death was now at hand, she called the name of her son Benoni, that is, The son of my pain: but his father called him Benjamin, that is, The son of the right hand.
 • en (KJV) Genesis 35-18
  And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin.
 • en (WEB) Genesis 35-18
  As her soul was departing (for she died), she named him Benoni, but his father named him Benjamin.
 • en (YLT) Genesis 35-18
  And it cometh to pass in the going out of her soul (for she died), that she calleth his name Ben-Oni; and his father called him Benjamin;
 • en (ASV) Genesis 35-18
  And it came to pass, as her soul was departing (for she died), that she called his name Ben-oni: but his father called him Benjamin.
 • de 1 Mose 35-18
  Da ihr aber die Seele ausging, daß sie sterben mußte, hieß sie ihn Ben-Oni; aber sein Vater hieß ihn Ben-Jamin.
 • dk 1 Mosebog 35-18
  Men da hun droges med Dřden thi det kostede hende Livet gav hun ham Navnet Ben'oni; men Faderen kaldte ham Benjamin".
 • se 1 Mosebok 35-18
  Men när hon höll pĺ att giva upp andan, ty hon skulle nu dö, gav hon honom namnet Ben-Oni; men hans fader kallade honom Benjamin.
 • no 1 Mosebok 35-18
  Men i det samme hun opgav ĺnden - for hun mĺtte dř - kalte hun ham Benoni; men hans far kalte ham Benjamin
 • fi 1 Mooseksen 35-18
  Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin.
 • hu 1 Mózes 35-18
  És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak.
 • al Zanafilla 35-18
  Dhe ndërsa shpirti po e linte (sepse vdiq), i vuri emrin Ben-Oni, por i ati e quajti Beniamin.
 • bg Битие 35-18
  А като предаваше душа, (защото умря), Рахил го наименува Венони+, а баща му го нарече Вениамин+.
 • ua Буття 35-18
  І сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то назвала ім'я йому: Бен-Оні, а його батько назвав його: Веніямин.
 • ru Бытие 35-18
  И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином.
 • cn 35-18
  他 将 近 於 死 , 灵 魂 要 走 的 时 候 , 就 给 他 儿 子 起 名 叫 便 俄 尼 ; 他 父 亲 却 给 他 起 名 叫 便 雅 悯 。
 • hb בראשית 35-19
  וַתָּ֖מָת רָחֵ֑ל וַתִּקָּבֵר֙ בְּדֶ֣רֶךְ אֶפְרָ֔תָה הִ֖וא בֵּ֥ית לָֽחֶם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-19
  ἀπέθανεν δὲ Ραχηλ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁδῷ Εφραθα (αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ).
 • la genesis 35-19
  mortua est ergo Rahel et sepulta in via quae ducit Efratham haec est Bethleem
 • it Genesi 35-19
  Cosě Rachele morě e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioč Betlemme.
 • fr Genčse 35-19
  Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'éphrata, qui est Bethléhem.
 • es genesis 35-19
  Así murió Rachęl, y fué sepultada en el camino del Ephrata, la cual es Beth-lehem.
 • en (DARBY) Genesis 35-19
  And Rachel died, and was buried on the way to Ephrath, which [is] Bethlehem.
 • en (DRA) Genesis 35-19
  So Rachel died, and was buried in the highway that leadeth to Ephrata, this is Bethlehem.
 • en (KJV) Genesis 35-19
  And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem.
 • en (WEB) Genesis 35-19
  Rachel died, and was buried on the way to Ephrath (also called Bethlehem).
 • en (YLT) Genesis 35-19
  and Rachel dieth, and is buried in the way to Ephratha, which [is] Bethlehem,
 • en (ASV) Genesis 35-19
  And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath (the same is Beth-lehem).
 • de 1 Mose 35-19
  Also starb Rahel und ward begraben an dem Wege gen Ephrath, das nun heißt Bethlehem.
 • dk 1 Mosebog 35-19
  Sĺ dřde Rakel og blev jordet pĺ Vejen til Efrat, det er Betlehem;
 • se 1 Mosebok 35-19
  Sĺ dog Rakel, och hon blev begraven vid vägen till Efrat, det är Bet-Lehem.
 • no 1 Mosebok 35-19
  Sĺ dřde Rakel, og hun blev begravet pĺ veien til Efrat, det er Betlehem.
 • fi 1 Mooseksen 35-19
  Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin.
 • hu 1 Mózes 35-19
  És meghala Rákhel, és eltemetteték az Efratába (azaz Bethlehembe) vivő úton.
 • al Zanafilla 35-19
  Kështu Rakela vdiq dhe u varros në rrugën e Efratës (domethënë të Betlemit).
 • bg Битие 35-19
  Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрата, (която е Витлеем).
 • ua Буття 35-19
  І вмерла Рахіль, і була похована на дорозі до Ефрати, це є Віфлеєм.
 • ru Бытие 35-19
  И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем.
 • cn 35-19
  拉 结 死 了 , 葬 在 以 法 他 的 路 旁 ; 以 法 他 就 是 伯 利 恒 。
 • hb בראשית 35-20
  וַיַּצֵּ֧ב יַעֲקֹ֛ב מַצֵּבָ֖ה עַל־קְבֻרָתָ֑הּ הִ֛וא מַצֶּ֥בֶת קְבֻרַֽת־רָחֵ֖ל עַד־הַיֹּֽום׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-20
  καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐπὶ τοῦ μνημείου αὐτῆς· αὕτη ἐστὶν στήλη μνημείου Ραχηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
 • la genesis 35-20
  erexitque Iacob titulum super sepulchrum eius hic est titulus monumenti Rahel usque in praesentem diem
 • it Genesi 35-20
  Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele. Questa stele della tomba di Rachele esiste fino ad oggi.
 • fr Genčse 35-20
  Jacob éleva un monument sur son sépulcre; c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui.
 • es genesis 35-20
  Y puso Jacob un título sobre su sepultura: este es el título de la sepultura de Rachęl hasta hoy.
 • en (DARBY) Genesis 35-20
  And Jacob erected a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel's grave to [this] day.
 • en (DRA) Genesis 35-20
  And Jacob erected a pillar over her sepulchre: this is the pillar of Rachel's monument, to this day.
 • en (KJV) Genesis 35-20
  And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel's grave unto this day.
 • en (WEB) Genesis 35-20
  Jacob set up a pillar on her grave. The same is the Pillar of Rachel’s grave to this day.
 • en (YLT) Genesis 35-20
  and Jacob setteth up a standing pillar over her grave; which [is] the standing pillar of Rachel's grave unto this day.
 • en (ASV) Genesis 35-20
  And Jacob set up a pillar upon her grave: the same is the Pillar of Rachel?s grave unto this day.
 • de 1 Mose 35-20
  Und Jakob richtete ein Mal auf über ihrem Grabe; dasselbe ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag.
 • dk 1 Mosebog 35-20
  og Jakob rejste en Stenstřtte pĺ hendes Grav; det er Rakels Gravstřtte, som stĺr endnu den Dag i Dag.
 • se 1 Mosebok 35-20
  Och Jakob reste en vĺrd pĺ hennes grav; det är den som ännu i dag kallas Rakels gravvĺrd.
 • no 1 Mosebok 35-20
  Og Jakob reiste op en minnesten pĺ hennes grav; det er Rakels gravsten; den stĺr der den dag idag.
 • fi 1 Mooseksen 35-20
  Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan; tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä.
 • hu 1 Mózes 35-20
  És emlékoszlopot állíta Jákób az ő sírja fölött. Rákhel sírjának emlékoszlopa az mind e mai napig.
 • al Zanafilla 35-20
  Dhe Jakobi ngriti mbi varrin e saj një përmendore. Dhe kjo përmendore ekziston ende sot e kësaj dite mbi varrin e Rakelës.
 • bg Битие 35-20
  И над гроба й Яков издигна стълб; той е и до днес стълб на Рахилиния гроб.
 • ua Буття 35-20
  І поставив Яків пам'ятника на гробі її, це надгробний пам'ятник Рахілі аж до сьогодні.
 • ru Бытие 35-20
  Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня.
 • cn 35-20
  雅 各 在 他 的 坟 上 立 了 一 统 碑 , 就 是 拉 结 的 墓 碑 , 到 今 日 还 在 。
 • hb בראשית 35-21
  וַיִּסַּ֖ע יִשְׂרָאֵ֑ל וַיֵּ֣ט אהלה מֵהָ֖לְאָה לְמִגְדַּל־עֵֽדֶר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-21
 • la genesis 35-21
  egressus inde fixit tabernaculum trans turrem Gregis
 • it Genesi 35-21
  Poi Israele levň l'accampamento e piantň la tenda al di lŕ di Migdal-Eder.
 • fr Genčse 35-21
  Israël partit; et il dressa sa tente au delŕ de Migdal éder.
 • es genesis 35-21
  Y partió Israel, y tendió su tienda de la otra parte de Migdaleder.
 • en (DARBY) Genesis 35-21
  And Israel journeyed, and spread his tent on the other side of Migdal-Eder.
 • en (DRA) Genesis 35-21
  Departing thence, he pitched his tent beyond the Flock tower.
 • en (KJV) Genesis 35-21
  And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar.
 • en (WEB) Genesis 35-21
  Israel traveled, and spread his tent beyond the tower of Eder.
 • en (YLT) Genesis 35-21
  And Israel journeyeth, and stretcheth out his tent beyond the tower of Edar;
 • en (ASV) Genesis 35-21
  And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Eder.
 • de 1 Mose 35-21
  Und Israel zog aus und richtete seine Hütte auf jenseit des Turms Eder.
 • dk 1 Mosebog 35-21
  Derpĺ brřd Israel op og opslog sit Telt hinsides Migdal Eder.
 • se 1 Mosebok 35-21
  Och Israel bröt upp därifrĺn och slog upp sitt tält pĺ andra sidan om Herdetornet.
 • no 1 Mosebok 35-21
  Sĺ brřt Israel op igjen og slo op sitt telt bortenfor Migdal-Eder.
 • fi 1 Mooseksen 35-21
  Ja Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia.
 • hu 1 Mózes 35-21
  Azután tovább költözék Izráel, és a Héder tornyán túl voná fel sátorát.
 • al Zanafilla 35-21
  Pastaj Izraeli u nis dhe ngriti çadrën përtej Migdal-Ederit.
 • bg Битие 35-21
  Подир това Израил тръгна и разпъна шатрата си оттатък Мигдал-едер.
 • ua Буття 35-21
  І рушив Ізраїль, і розтягнув намета свого далі до Міґдал-Едеру.
 • ru Бытие 35-21
  И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер.
 • cn 35-21
  以 色 列 起 行 前 往 , 在 以 得 ? 那 边 支 搭 帐 棚 。
 • hb בראשית 35-22
  וַיְהִ֗י בִּשְׁכֹּ֤ן יִשְׂרָאֵל֙ בָּאָ֣רֶץ הַהִ֔וא וַיֵּ֣לֶךְ רְאוּבֵ֔ן וַיִּשְׁכַּ֕ב֙ אֶת־בִּלְהָ֖ה֙ פִּילֶ֣גֶשׁ אָבִ֑֔יו וַיִּשְׁמַ֖עיִשְׂרָאֵֽ֑ל פוַיִּֽהְי֥וּ בְנֵֽי־יַעֲקֹ֖ב שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-22
  ᾿Εγένετο δὲ ἡνίκα κατῴκησεν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ, ἐπορεύθη Ρουβην καὶ ἐκοιμήθη μετὰ Βαλλας τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἤκουσεν Ισραηλ, καὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐναντίον αὐτοῦ. ῏Ησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα.
 • la genesis 35-22
  cumque habitaret in illa regione abiit Ruben et dormivit cum Bala concubina patris sui quod illum minime latuit erant autem filii Iacob duodecim
 • it Genesi 35-22
  Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andň a unirsi con Bila, concubina del padre, e Israele lo venne a sapere. I figli di Giacobbe furono dodici.
 • fr Genčse 35-22
  Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son pčre. Et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze.
 • es genesis 35-22
  Y acaeció, morando Israel en aquella tierra, que fué Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó á entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce:
 • en (DARBY) Genesis 35-22
  And it came to pass when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine; and Israel heard of it. And the sons of Jacob were twelve.
 • en (DRA) Genesis 35-22
  And when he dwelt in that country, Ruben went, and slept with Bala, the concubine of his father: which he was not ignorant of. Now the sons of Jacob were twelve.
 • en (KJV) Genesis 35-22
  And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve:
 • en (WEB) Genesis 35-22
  While Israel lived in that land, Reuben went and lay with Bilhah, his father’s concubine, and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve.
 • en (YLT) Genesis 35-22
  and it cometh to pass in Israel's dwelling in that land, that Reuben goeth, and lieth with Bilhah his father's concubine; and Israel heareth.
 • en (ASV) Genesis 35-22
  And it came to pass, while Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father?s concubine: and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve:
 • de 1 Mose 35-22
  Und es begab sich, da Israel im Lande wohnte, ging Ruben hin und schlief bei Bilha, seines Vaters Kebsweib; und das kam vor Israel. Es hatte aber Jakob zwölf Söhne.
 • dk 1 Mosebog 35-22
  Men medens Israel boede i den Egn, gik Ruben hen og lĺ hos sin Faders Medhustru Bilha; og det kom Israel for Řre. Jakobs Sřnner var tolv i Tal;
 • se 1 Mosebok 35-22
  Och medan Israel bodde där i landet, gick Ruben ĺstad och lägrade Bilha, sin faders bihustru; och Israel fick höra det. Och Jakob hade tolv söner.
 • no 1 Mosebok 35-22
  Og mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk avsted og lĺ hos Bilha, sin fars medhustru; og Israel fikk hřre om det - Jakob hadde tolv sřnner.
 • fi 1 Mooseksen 35-22
  Ja tapahtui, kun Israel asui siinä maassa, että Ruuben meni ja makasi Bilhan, isänsä sivuvaimon, kanssa. Ja Israel sai sen kuulla.
 • hu 1 Mózes 35-22
  Lőn pedig, mikor Izráel azon a földön lakozék, elméne Rúben, és hála Bilhával, az ő atyjának ágyasával, s meghallá Izráel. Valának pedig a Jákób fiai tizenketten.
 • al Zanafilla 35-22
  Dhe ndodhi që, ndërsa Izraeli banonte në atë vend, Rubeni shkoi e ra në shtrat me Bilbah, konkubinën e atit të tij. Dhe Izraeli e mori vesh.
 • bg Битие 35-22
  И когато Израил живееше в оная земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала; и Израил се научи за това. Якововите синове бяха дванадесет души:
 • ua Буття 35-22
  І сталося, коли Ізраїль перебував у тім краї, то Рувим пішов і ліг із Білгою, наложницею батька свого. І почув Ізраїль, і було це злим йому. А в Якова було дванадцятеро синів.
 • ru Бытие 35-22
  Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать.
 • cn 35-22
  以 色 列 住 在 那 地 的 时 候 , 流 便 去 与 他 父 亲 的 妾 辟 拉 同 寝 , 以 色 列 也 听 见 了 。 雅 各 共 有 十 二 个 儿 子 。
 • hb בראשית 35-23
  בְּנֵ֣י לֵאָ֔ה בְּכֹ֥ור יַעֲקֹ֖ב רְאוּבֵ֑ן וְשִׁמְעֹון֙ וְלֵוִ֣י וִֽיהוּדָ֔ה וְיִשָּׂשכָ֖ר וּזְבוּלֻֽן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-23
  υἱοὶ Λειας· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ζαβουλων.
 • la genesis 35-23
  filii Liae primogenitus Ruben et Symeon et Levi et Iudas et Isachar et Zabulon
 • it Genesi 35-23
  I figli di Lia: il primogenito di Giacobbe, Ruben, poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zŕbulon.
 • fr Genčse 35-23
  Fils de Léa: Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon.
 • es genesis 35-23
  Los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, é Issachâr, y Zabulón.
 • en (DARBY) Genesis 35-23
  The sons of Leah: Reuben - Jacob's firstborn - and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun.
 • en (DRA) Genesis 35-23
  The sons of Lia: Ruben the firstborn, and Simeon, and Levi, and Juda, and Issachar, and Zabulon.
 • en (KJV) Genesis 35-23
  The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun:
 • en (WEB) Genesis 35-23
  The sons of Leah: Reuben (Jacob’s firstborn), Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun.
 • en (YLT) Genesis 35-23
  And the sons of Jacob are twelve. Sons of Leah: Jacob's first-born Reuben, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun.
 • en (ASV) Genesis 35-23
  the sons of Leah: Reuben, Jacob?s first-born, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun;
 • de 1 Mose 35-23
  Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, Simeon, Levi, Juda, Isaschar und Sebulon;
 • dk 1 Mosebog 35-23
  Leas Sřnner: Ruben, Jakobs fřrstefřdte, Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon;
 • se 1 Mosebok 35-23
  Leas söner voro Ruben, Jakobs förstfödde, vidare Simeon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon.
 • no 1 Mosebok 35-23
  Leas sřnner var: Ruben, Jakobs fřrstefřdte, og Simeon og Levi og Juda og Issakar og Sebulon.
 • fi 1 Mooseksen 35-23
  Jaakobilla oli kaksitoista poikaa. Leean pojat olivat Ruuben, Jaakobin esikoinen, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon.
 • hu 1 Mózes 35-23
  Lea fiai: Jákób elsőszülötte Rúben, azután Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár és Zebulon.
 • al Zanafilla 35-23
  Bijtë e Jakobit ishin dymbëdhjetë. Bijtë e Leas ishin: Rubeni, i parëlinduri i Jakobit, Simeoni, Levi, Juda, Isakari dhe Zabuloni.
 • bg Битие 35-23
  синовете на Лия: Рувим, Якововия първороден, Симеон, Левий, Юда Исахар и Завулон;
 • ua Буття 35-23
  Сини Ліїні: перворідний Якова Рувим, і Симеон, і Левій, і Юда, і Іссахар, і Завулон.
 • ru Бытие 35-23
  Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, [по нем] Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон.
 • cn 35-23
  利 亚 所 生 的 是 雅 各 的 长 子 流 便 , 还 有 西 缅 、 利 未 、 犹 大 、 以 萨 迦 、 西 布 伦 。
 • hb בראשית 35-24
  בְּנֵ֣י רָחֵ֔ל יֹוסֵ֖ף וּבִנְיָמִֽן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-24
  υἱοὶ δὲ Ραχηλ· Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
 • la genesis 35-24
  filii Rahel Ioseph et Beniamin
 • it Genesi 35-24
  I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino.
 • fr Genčse 35-24
  Fils de Rachel: Joseph et Benjamin.
 • es genesis 35-24
  Los hijos de Rachęl: José, y Benjamín.
 • en (DARBY) Genesis 35-24
  The sons of Rachel: Joseph and Benjamin.
 • en (DRA) Genesis 35-24
  The sons of Rachel: Joseph and Benjamin.
 • en (KJV) Genesis 35-24
  The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin:
 • en (WEB) Genesis 35-24
  The sons of Rachel: Joseph and Benjamin.
 • en (YLT) Genesis 35-24
  Sons of Rachel: Joseph and Benjamin.
 • en (ASV) Genesis 35-24
  the sons of Rachel: Joseph and Benjamin;
 • de 1 Mose 35-24
  die Söhne Rahel waren: Joseph und Benjamin;
 • dk 1 Mosebog 35-24
  Rakels Sřnner: Josef og Benjamin;
 • se 1 Mosebok 35-24
  Rakels söner voro Josef och Benjamin.
 • no 1 Mosebok 35-24
  Rakels sřnner var: Josef og Benjamin.
 • fi 1 Mooseksen 35-24
  Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin.
 • hu 1 Mózes 35-24
  Rákhel fiai: József és Benjámin.
 • al Zanafilla 35-24
  Bijtë e Rakelës ishin: Jozefi dhe Beniamini.
 • bg Битие 35-24
  синовете от Рахил: Иосиф и Вениамин;
 • ua Буття 35-24
  Сини Рахілині: Йосип і Веніямин.
 • ru Бытие 35-24
  Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин.
 • cn 35-24
  拉 结 所 生 的 是 约 瑟 、 便 雅 悯 。
 • hb בראשית 35-25
  וּבְנֵ֤י בִלְהָה֙ שִׁפְחַ֣ת רָחֵ֔ל דָּ֖ן וְנַפְתָּלִֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-25
  υἱοὶ δὲ Βαλλας παιδίσκης Ραχηλ· Δαν καὶ Νεφθαλι.
 • la genesis 35-25
  filii Balae ancillae Rahelis Dan et Nepthalim
 • it Genesi 35-25
  I figli di Bila, schiava di Rachele: Dan e Nčftali.
 • fr Genčse 35-25
  Fils de Bilha, servante de Rachel: Dan et Nephthali.
 • es genesis 35-25
  Y los hijos de Bilha, sierva de Rachęl: Dan, y Nephtalí.
 • en (DARBY) Genesis 35-25
  And the sons of Bilhah, Rachel's maidservant: Dan and Naphtali.
 • en (DRA) Genesis 35-25
  The sons of Bala, Rachel's handmaid: Dan and Nephtali.
 • en (KJV) Genesis 35-25
  And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid; Dan, and Naphtali:
 • en (WEB) Genesis 35-25
  The sons of Bilhah (Rachel’s servant): Dan and Naphtali.
 • en (YLT) Genesis 35-25
  And sons of Bilhah, Rachel's maid-servant: Dan and Naphtali.
 • en (ASV) Genesis 35-25
  and the sons of Bilhah, Rachel?s handmaid: Dan and Naphtali;
 • de 1 Mose 35-25
  die Söhne Bilhas, Rahels Magd: Dan und Naphthali;
 • dk 1 Mosebog 35-25
  Rakels Trćlkvinde Bilhas Sřnner: Dan og Naftali;
 • se 1 Mosebok 35-25
  Bilhas, Rakels tjänstekvinnas, söner voro Dan och Naftali.
 • no 1 Mosebok 35-25
  Og Rakels trćlkvinne Bilhas sřnner var: Dan og Naftali.
 • fi 1 Mooseksen 35-25
  Bilhan, Raakelin orjattaren, pojat olivat Daan ja Naftali.
 • hu 1 Mózes 35-25
  A Rákhel szolgálójának Bilhának fiai: Dán és Nafthali.
 • al Zanafilla 35-25
  Bijtë e Bilhahut, shërbëtorja e Rakelës, ishin: Dani dhe Neftali.
 • bg Битие 35-25
  а синовете на Рахилината слугиня Вала: Дан и Нефталим;
 • ua Буття 35-25
  А сини Білги, невільниці Рахілиної: Дан і Нефталим.
 • ru Бытие 35-25
  Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Неффалим.
 • cn 35-25
  拉 结 的 使 女 辟 拉 所 生 的 是 但 、 拿 弗 他 利 。
 • hb בראשית 35-26
  וּבְנֵ֥י זִלְפָּ֛ה שִׁפְחַ֥ת לֵאָ֖ה גָּ֣ד וְאָשֵׁ֑ר אֵ֚לֶּה בְּנֵ֣י יַעֲקֹ֔ב אֲשֶׁ֥ר יֻלַּד־לֹ֖ו בְּפַדַּ֥ן אֲרָֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-26
  υἱοὶ δὲ Ζελφας παιδίσκης Λειας· Γαδ καὶ Ασηρ. οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας
 • la genesis 35-26
  filii Zelphae ancillae Liae Gad et Aser hii filii Iacob qui nati sunt ei in Mesopotamiam Syriae
 • it Genesi 35-26
  I figli di Zilpa, schiava di Lia: Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Paddan-Aram.
 • fr Genčse 35-26
  Fils de Zilpa, servante de Léa: Gad et Aser. Ce sont lŕ les fils de Jacob, qui lui naquirent ŕ Paddan Aram.
 • es genesis 35-26
  Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad, y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan-aram.
 • en (DARBY) Genesis 35-26
  And the sons of Zilpah, Leah's maidservant: Gad and Asher. These are the sons of Jacob that were born to him in Padan-Aram.
 • en (DRA) Genesis 35-26
  The sons of Zelpha, Lia's handmaid: Gad and Aser: these are the sons of Jacob, that were born to him in Mesopotamia of Syria.
 • en (KJV) Genesis 35-26
  And the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram.
 • en (WEB) Genesis 35-26
  The sons of Zilpah (Leah’s servant): Gad and Asher. These are the sons of Jacob, who were born to him in Paddan Aram.
 • en (YLT) Genesis 35-26
  And sons of Zilpah, Leah's maid-servant: Gad and Asher. These [are] sons of Jacob, who have been born to him in Padan-Aram.
 • en (ASV) Genesis 35-26
  and the sons of Zilpah, Leah?s handmaid: Gad and Asher: these are the sons of Jacob, that were born to him in Paddan-aram.
 • de 1 Mose 35-26
  die Söhne Silpas, Leas Magd: Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in Mesopotamien.
 • dk 1 Mosebog 35-26
  Leas Trćlkvinde Zilpas Sřnner: Gad og Aser. Det var Jakobs Sřnner, der fřdtes ham i Paddan Aram.
 • se 1 Mosebok 35-26
  Silpas, Leas tjänstekvinnas, söner voro Gad och Aser. Dessa voro Jakobs söner, och de föddes ĺt honom i Paddan-Aram.
 • no 1 Mosebok 35-26
  Og Leas trćlkvinne Silpas sřnner var: Gad og Aser. Dette var Jakobs sřnner, som han fikk i Mesopotamia.
 • fi 1 Mooseksen 35-26
  Silpan, Leean orjattaren, pojat olivat Gaad ja Asser. Nämä ovat ne Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa.
 • hu 1 Mózes 35-26
  A Lea szolgálójának Zilpának fiai: Gád és Áser. Ezek a Jákób fiai, a kik születtek néki Mésopotámiában.
 • al Zanafilla 35-26
  Bijtë e Zilpahës, shërbëtorja e Leas, ishin: Gadi dhe Asheri. Këta janë bijtë e Jakobit që i lindën në Padan-Aram.
 • bg Битие 35-26
  и синовете на Лиината слугиня Зелфа: Гад и Асир. Тия са Якововите синове, които му се родиха в Падан-арам.
 • ua Буття 35-26
  А сини Зілпи, невільниці Ліїної: Ґад і Асир. Оце сини Якова, що йому народжено в Падані арамейському.
 • ru Бытие 35-26
  Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии.
 • cn 35-26
  利 亚 的 使 女 悉 帕 所 生 的 是 迦 得 、 亚 设 。 这 是 雅 各 在 巴 旦 亚 兰 所 生 的 儿 子 。
 • hb בראשית 35-27
  וַיָּבֹ֤א יַעֲקֹב֙ אֶל־יִצְחָ֣ק אָבִ֔יו מַמְרֵ֖א קִרְיַ֣ת הָֽאַרְבַּ֑ע הִ֣וא חֶבְרֹ֔ון אֲשֶׁר־גָּֽר־שָׁ֥ם אַבְרָהָ֖םוְיִצְחָֽק׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-27
  ῏Ηλθεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς Μαμβρη εἰς πόλιν τοῦ πεδίου (αὕτη ἐστὶν Χεβρων) ἐν γῇ Χανααν, οὗ παρῴκησεν Αβρααμ καὶ Ισαακ.
 • la genesis 35-27
  venit etiam ad Isaac patrem suum in Mambre civitatem Arbee haec est Hebron in qua peregrinatus est Abraham et Isaac
 • it Genesi 35-27
  Poi Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arba, cioč Ebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri.
 • fr Genčse 35-27
  Jacob arriva auprčs d'Isaac, son pčre, ŕ Mamré, ŕ Kirjath Arba, qui est Hébron, oů avaient séjourné Abraham et Isaac.
 • es genesis 35-27
  Y vino Jacob á Isaac su padre á Mamre, á la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham é Isaac.
 • en (DARBY) Genesis 35-27
  And Jacob came to Isaac his father to Mamre - to Kirjath-Arba, which is Hebron; where Abraham had sojourned, and Isaac.
 • en (DRA) Genesis 35-27
  And he came to Isaac his father in Mambre, the city of Arbee, this is Hebron: wherein Abraham and Isaac sojourned.
 • en (KJV) Genesis 35-27
  And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned.
 • en (WEB) Genesis 35-27
  Jacob came to Isaac his father, to Mamre, to Kiriath Arba (which is Hebron), where Abraham and Isaac lived as foreigners.
 • en (YLT) Genesis 35-27
  And Jacob cometh unto Isaac his father, at Mamre, the city of Arba (which [is] Hebron), where Abraham and Isaac have sojourned.
 • en (ASV) Genesis 35-27
  And Jacob came unto Isaac his father to Mamre, to Kiriath-arba (the same is Hebron), where Abraham and Isaac sojourned.
 • de 1 Mose 35-27
  Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak gen Mamre zu Kirjat-Arba, das da heißt Hebron, darin Abraham und Isaak Fremdlinge gewesen sind.
 • dk 1 Mosebog 35-27
  Og Jakob kom til sin Fader Isak i Mamre i Kirjat Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak havde levet som fremmede.
 • se 1 Mosebok 35-27
  Och Jakob kom till sin fader Isak i Mamre vid Kirjat-Arba, det är Hebron, där Abraham och Isak hade bott sĺsom främlingar.
 • no 1 Mosebok 35-27
  Og Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kirjat-Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak hadde bodd som fremmede.
 • fi 1 Mooseksen 35-27
  Ja Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, Kirjat-Arbaan, se on Hebroniin, jossa Aabraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina.
 • hu 1 Mózes 35-27
  És eljuta Jákób Izsákhoz, az ő atyjához Mamréba, Kirját-Arbába, azaz Hebronba, a hol Ábrahám és Izsák tartózkodnak vala.
 • al Zanafilla 35-27
  Pastaj Jakobi erdhi tek Isaku, i ati, në Marme, në Kirjath-Arba (domethënë në Hebron), ku Abrahami dhe Isaku kishin qëndruar ca kohë.
 • bg Битие 35-27
  После Яков дойде при баща си Исаака в Мамврий, в Кириат-арва, (който е Хеврон), дето Авраам и Исаак бяха престояли.
 • ua Буття 35-27
  І прибув Яків до Ісака, свого батька, до Мамре, до Кир'ят-Арби, цебто Хеврону, що там жив Авраам та Ісак.
 • ru Бытие 35-27
  И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон где странствовал Авраам и Исаак.
 • cn 35-27
  雅 各 来 到 他 父 亲 以 撒 那 里 , 到 了 基 列 亚 巴 的 幔 利 , 乃 是 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 寄 居 的 地 方 ; 基 列 亚 巴 就 是 希 伯 仑 。
 • hb בראשית 35-28
  וַיִּֽהְי֖וּ יְמֵ֣י יִצְחָ֑ק מְאַ֥ת שָׁנָ֖ה וּשְׁמֹנִ֥ים שָׁנָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-28
  ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ισαακ, ἃς ἔζησεν, ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα·
 • la genesis 35-28
  et conpleti sunt dies Isaac centum octoginta annorum
 • it Genesi 35-28
  Isacco raggiunse l'etŕ di centottat'anni.
 • fr Genčse 35-28
  Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans.
 • es genesis 35-28
  Y fueron los días de Isaac ciento ochenta ańos.
 • en (DARBY) Genesis 35-28
  And the days of Isaac were a hundred and eighty years.
 • en (DRA) Genesis 35-28
  And the days of Isaac were a hundred and eighty years.
 • en (KJV) Genesis 35-28
  And the days of Isaac were an hundred and fourscore years.
 • en (WEB) Genesis 35-28
  The days of Isaac were one hundred eighty years.
 • en (YLT) Genesis 35-28
  And the days of Isaac are a hundred and eighty years,
 • en (ASV) Genesis 35-28
  And the days of Isaac were a hundred and fourscore years.
 • de 1 Mose 35-28
  Und Isaak ward hundertundachtzig Jahre alt
 • dk 1 Mosebog 35-28
  Isaks Leveĺr var 180;
 • se 1 Mosebok 35-28
  Och Isak levde ett hundra ĺttio ĺr;
 • no 1 Mosebok 35-28
  Og Isaks dager blev hundre og ĺtti ĺr.
 • fi 1 Mooseksen 35-28
  Ja Iisakin elinaika oli sata kahdeksankymmentä vuotta.
 • hu 1 Mózes 35-28
  Valának pedig Izsák napjai száz nyolczvan esztendő.
 • al Zanafilla 35-28
  Isaku jetoi njëqind e tetëdhjetë vjet.
 • bg Битие 35-28
  И дните на Исаака станаха сто и осемдесет години.
 • ua Буття 35-28
  І були Ісакові дні сто літ і вісімдесят літ.
 • ru Бытие 35-28
  И было дней [жизни] Исааковой сто восемьдесят лет.
 • cn 35-28
  以 撒 共 活 了 一 百 八 十 岁 。
 • hb בראשית 35-29
  וַיִּגְוַ֨ע יִצְחָ֤ק וַיָּ֨מָת֙ וַיֵּאָ֣סֶף אֶל־עַמָּ֔יו זָקֵ֖ן וּשְׂבַ֣ע יָמִ֑ים וַיִּקְבְּר֣וּ אֹתֹ֔ו עֵשָׂ֥ו וְיַעֲקֹ֖ב בָּנָֽיו׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 35-29
  καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.
 • la genesis 35-29
  consumptusque aetate mortuus est et adpositus populo suo senex et plenus dierum et sepelierunt eum Esau et Iacob filii sui
 • it Genesi 35-29
  Poi Isacco spirň, morě e si riuně al suo parentado, vecchio e sazio di giorni. Lo seppellirono i suoi figli Esaů e Giacobbe.
 • fr Genčse 35-29
  Il expira et mourut, et il fut recueilli auprčs de son peuple, âgé et rassasié de jours, et ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrčrent.
 • es genesis 35-29
  Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fué recogido á sus pueblos, viejo y harto de días; y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos.
 • en (DARBY) Genesis 35-29
  And Isaac expired and died, and was gathered to his peoples, old and full of days. And his sons Esau and Jacob buried him.
 • en (DRA) Genesis 35-29
  And being spent with age he died, and was gathered to his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.
 • en (KJV) Genesis 35-29
  And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.
 • en (WEB) Genesis 35-29
  Isaac gave up the spirit, and died, and was gathered to his people, old and full of days. Esau and Jacob, his sons, buried him.
 • en (YLT) Genesis 35-29
  and Isaac expireth, and dieth, and is gathered unto his people, aged and satisfied with days; and bury him do Esau and Jacob his sons.
 • en (ASV) Genesis 35-29
  And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, old and full of days: and Esau and Jacob his sons buried him.
 • de 1 Mose 35-29
  und nahm ab und starb und ward versammelt zu seinem Volk, alt und des Lebens satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn.
 • dk 1 Mosebog 35-29
  sĺ gik Isak bort; han dřde og samledes til sin Slćgt, gammel og mćt af Dage. Og hans Sřnner Esau og Jakob jordede ham,
 • se 1 Mosebok 35-29
  därefter gav Isak upp andan och dog och blev samlad till sina fäder, gammal och mätt pĺ att leva. Och hans söner Esau och Jakob begrovo honom.
 • no 1 Mosebok 35-29
  Da opgav Isak ĺnden og dřde og blev samlet til sine fedre, gammel og mett av dager; og Esau og Jakob, hans sřnner, begravde ham.
 • fi 1 Mooseksen 35-29
  Ja Iisak vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja hänen poikansa Eesau ja Jaakob hautasivat hänet.
 • hu 1 Mózes 35-29
  És kimúlék Izsák és meghala, és takaríttaték az ő eleihez vén korban, bételvén az élettel; és eltemeték őt az ő fiai, Ézsaú és Jákób.
 • al Zanafilla 35-29
  Kështu Isaku dha shpirt, vdiq dhe u bashkua me popullin e tij, ishte i plakur dhe i ngopur me ditë; dhe Esau dhe Jakobi, bijtë e tij, e varrosën.
 • bg Битие 35-29
  И Исаак като издъхна, умря стар и сит от дни, прибра се при людете си и; и синовете му Исав и Яков го погребаха.
 • ua Буття 35-29
  І впокоївся Ісак та й помер, і прилучився до своєї рідні, старий та нажившись. І поховали його Ісав та Яків, сини його.
 • ru Бытие 35-29
  И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью; и погребли его Исав и Иаков, сыновья его.
 • cn 35-29
  以 撒 年 纪 老 迈 , 日 子 满 足 , 气 绝 而 死 , 归 到 他 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 里 。 他 两 个 儿 子 以 扫 、 雅 各 把 他 埋 葬 了 。
 • <<< List home >>>