Genesis 20

 • hb בראשית 20-1
  וַיִּסַּ֨ע מִשָּׁ֤ם אַבְרָהָם֙ אַ֣רְצָה הַנֶּ֔גֶב וַיֵּ֥שֶׁב בֵּין־קָדֵ֖שׁ וּבֵ֣ין שׁ֑וּר וַיָּ֖גָר בִּגְרָֽר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-1
  Καὶ ἐκίνησεν ἐκεῖθεν Αβρααμ εἰς γῆν πρὸς λίβα καὶ ᾤκησεν ἀνὰ μέσον Καδης καὶ ἀνὰ μέσον Σουρ καὶ παρῴκησεν ἐν Γεραροις.
 • la genesis 20-1
  profectus inde Abraham in terram australem habitavit inter Cades et Sur et peregrinatus est in Geraris
 • it Genesi 20-1
  Abramo lev le tende di l, dirigendosi nel Negheb, e si stabil tra Kades e Sur; poi soggiorn come straniero a Gerar.
 • fr Gense 20-1
  Abraham partit de l pour la contre du midi; il s'tablit entre Kads et Schur, et fit un sjour Gurar.
 • es genesis 20-1
  DE all parti Abraham la tierra del Medioda, y asent entre Cades y Shur, y habit como forastero en Gerar.
 • en (DARBY) Genesis 20-1
  And Abraham departed thence towards the south country, and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned at Gerar.
 • en (DRA) Genesis 20-1
  Abraham removed from thence to the south country, and dwelt between Cades and Sur, and sojourned in Gerara.
 • en (KJV) Genesis 20-1
  And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.
 • en (WEB) Genesis 20-1
  Abraham traveled from there toward the land of the South, and lived between Kadesh and Shur. He lived as a foreigner in Gerar.
 • en (YLT) Genesis 20-1
  And Abraham journeyeth from thence toward the land of the south, and dwelleth between Kadesh and Shur, and sojourneth in Gerar;
 • en (ASV) Genesis 20-1
  And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar.
 • de 1 Mose 20-1
  Abraham aber zog von dannen ins Land gegen Mittag und wohnte zwischen Kades und Sur und ward ein Fremdling zu Gerar.
 • dk 1 Mosebog 20-1
  Der P brd Abraham op derfra til Sydlandet og slog sig ned mellem Kadesj og Sjur og boede som fremmed i Gerar.
 • se 1 Mosebok 20-1
  Och Abraham brt upp drifrn och drog till Sydlandet; dr uppehll han sig mellan Kades och Sur, och ngon tid bodde han i Gerar.
 • no 1 Mosebok 20-1
  S drog Abraham derfra til sydlandet og bodde mellem Kades og Sur, og siden opholdt han sig en tid i Gerar.
 • fi 1 Mooseksen 20-1
  Ja Aabraham siirtyi sielt Etelmaahan ja asettui Kaadeksen ja Suurin vlimaille; ja hn asui jonkun aikaa Gerarissa.
 • hu 1 Mzes 20-1
  s elkltzk onnan brahm a dli tartomnyba, s letelepedk Kdes s Sr kztt, s tartzkodk Grrban.
 • al Zanafilla 20-1
  Abrahami u zhvendos s ktejmi duke vajtur n Negev, dhe banoi n Kadesh dhe n Shur mandej u vendos n Gerar.
 • bg Битие 20-1
  От там Авраам пътуваше към южната страна. Той се настани между Кадис и Сур и живееше като пришелец в Герар.
 • ua Буття 20-1
  І вирушив звідти Авраам до краю Неґев поміж Кадешем і поміж Шуром, і оселився часово в Ґерарі.
 • ru Бытие 20-1
  Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром; и был на время в Гераре.
 • cn 20-1
  亚 伯 拉 罕 从 那 里 向 南 地 迁 去 , 寄 居 在 加 低 斯 和 书 珥 中 间 的 基 拉 耳 。
 • hb בראשית 20-2
  וַיֹּ֧אמֶר אַבְרָהָ֛ם אֶל־שָׂרָ֥ה אִשְׁתֹּ֖ו אֲחֹ֣תִי הִ֑וא וַיִּשְׁלַ֗ח אֲבִימֶ֨לֶךְ֙ מֶ֣לֶךְ גְּרָ֔ר וַיִּקַּ֖חאֶת־שָׂרָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-2
  εἶπεν δὲ Αβρααμ περὶ Σαρρας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὅτι ᾿Αδελφή μού ἐστιν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι Γυνή μού ἐστιν, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως δι᾽ αὐτήν. ἀπέστειλεν δὲ Αβιμελεχ βασιλεὺς Γεραρων καὶ ἔλαβεν τὴν Σαρραν.
 • la genesis 20-2
  dixitque de Sarra uxore sua soror mea est misit ergo Abimelech rex Gerarae et tulit eam
 • it Genesi 20-2
  Siccome Abramo aveva detto della moglie Sara: E' mia sorella, Abimlech, re di Gerar, mand a prendere Sara.
 • fr Gense 20-2
  Abraham disait de Sara, sa femme: C'est ma soeur. Abimlec, roi de Gurar, fit enlever Sara.
 • es genesis 20-2
  Y dijo Abraham de Sara su mujer: Mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envi y tom Sara.
 • en (DARBY) Genesis 20-2
  And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister. And Abimelech the king of Gerar sent and took Sarah.
 • en (DRA) Genesis 20-2
  And he said of Sara his wife: She is my sister. So Abimelech the king of Gerara sent, and took her.
 • en (KJV) Genesis 20-2
  And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
 • en (WEB) Genesis 20-2
  Abraham said about Sarah his wife, “She is my sister.” Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
 • en (YLT) Genesis 20-2
  and Abraham saith concerning Sarah his wife, ‘She is my sister;' and Abimelech king of Gerar sendeth and taketh Sarah.
 • en (ASV) Genesis 20-2
  And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
 • de 1 Mose 20-2
  Er sprach aber von seinem Weibe Sara: Es ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der Knig zu Gerar, nach ihr und lie sie holen.
 • dk 1 Mosebog 20-2
  Da nu Abraham sagde om sin Hustru Sara, at hun var hans Sster, sendte Kong Abimelek af Gerar Bud og lod Sara hente til sig.
 • se 1 Mosebok 20-2
  Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. D snde Abimelek, konungen i Gerar, och lt hmta Sara till sig.
 • no 1 Mosebok 20-2
  Og Abraham sa om Sara, sin hustru: Hun er min sster. Da sendte Abimelek, kongen i Gerar, folk avsted og tok Sara.
 • fi 1 Mooseksen 20-2
  Ja Aabraham sanoi vaimostansa Saarasta: "Hn on minun sisareni". Niin Abimelek, Gerarin kuningas, lhetti noutamaan Saaran luoksensa.
 • hu 1 Mzes 20-2
  s monda brahm Srrl az felesgrl: n hgom . Elklde azrt Abimlek Grrnak kirlya, s elvitet Srt.
 • al Zanafilla 20-2
  Tani Abrahami thoshte pr Sarn, gruan e tij: "sht motra ime". Kshtu Abimeleku, mbreti i Gerarit, drgoi njerz pr t marr Sarn.
 • bg Битие 20-2
  И понеже Авраам казваше за жена си Сара: Сестра ми е, то Герарският цар Авимелех прати та взе Сара.
 • ua Буття 20-2
  І сказав Авраам на Сарру, жінку свою: Вона сестра моя. І послав Авімелех, цар Ґерару, і взяв Сарру.
 • ru Бытие 20-2
  И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру.
 • cn 20-2
  亚 伯 拉 罕 称 他 的 妻 撒 拉 为 妹 子 , 基 拉 耳 王 亚 比 米 勒 差 人 把 撒 拉 取 了 去 。
 • hb בראשית 20-3
  וַיָּבֹ֧א אֱלֹהִ֛ים אֶל־אֲבִימֶ֖לֶךְ בַּחֲלֹ֣ום הַלָּ֑יְלָה וַיֹּ֣אמֶר לֹ֗ו הִנְּךָ֥ מֵת֙ עַל־הָאִשָּׁ֣ה אֲשֶׁר־לָקַ֔חְתָּוְהִ֖וא בְּעֻ֥לַת בָּֽעַל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-3
  καὶ εἰσῆλθεν ὁ θεὸς πρὸς Αβιμελεχ ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα καὶ εἶπεν ᾿Ιδοὺ σὺ ἀποθνῄσκεις περὶ τῆς γυναικός, ἧς ἔλαβες, αὕτη δέ ἐστιν συνῳκηκυῖα ἀνδρί.
 • la genesis 20-3
  venit autem Deus ad Abimelech per somnium noctis et ait ei en morieris propter mulierem quam tulisti habet enim virum
 • it Genesi 20-3
  Ma Dio venne da Abimlech di notte, in sogno, e gli disse: Ecco stai per morire a causa della donna che tu hai presa; essa appartiene a suo marito.
 • fr Gense 20-3
  Alors Dieu apparut en songe Abimlec pendant la nuit, et lui dit: Voici, tu vas mourir cause de la femme que tu as enleve, car elle a un mari.
 • es genesis 20-3
  Empero Dios vino Abimelech en sueos de noche, y le dijo: He aqu muerto eres causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
 • en (DARBY) Genesis 20-3
  But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art [but] a dead man, because of the woman that thou hast taken; for she is a man's wife.
 • en (DRA) Genesis 20-3
  And God came to Abimelech in a dream by night, and he said to him: Lo thou shalt die for the woman thou hast taken: for she hath a husband.
 • en (KJV) Genesis 20-3
  But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man's wife.
 • en (WEB) Genesis 20-3
  But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him, “Behold, you are a dead man, because of the woman whom you have taken. For she is a man’s wife.”
 • en (YLT) Genesis 20-3
  And God cometh in unto Abimelech in a dream of the night, and saith to him, ‘Lo, thou [art] a dead man, because of the woman whom thou hast taken -- and she married to a husband.'
 • en (ASV) Genesis 20-3
  But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, because of the woman whom thou hast taken; for she is a man?s wife.
 • de 1 Mose 20-3
  Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm: Siehe da, du bist des Todes um des Weibes willen, das du genommen hast; denn sie ist eines Mannes Eheweib.
 • dk 1 Mosebog 20-3
  Men Gud kom til Abimelek i en Drm om Natten og sagde til ham: "Se, du skal d for den Kvindes Skyld, som du har taget, thi hun er en anden Mands Hustru!"
 • se 1 Mosebok 20-3
  Men Gud kom till Abimelek i en drm om natten och sade till honom: Se, du mste d fr den kvinnas skull som du har tagit till dig, fast hon r en annan mans kta hustru.
 • no 1 Mosebok 20-3
  Men Gud kom til Abimelek i en drm om natten og sa til ham: Nu skal du d for den kvinnes skyld som du har tatt; for hun er en annen manns hustru.
 • fi 1 Mooseksen 20-3
  Mutta Jumala tuli Abimelekin tyk yll unessa ja sanoi hnelle: "Katso, sinun on kuoltava sen vaimon thden, jonka olet ottanut, sill hn on toisen miehen aviovaimo".
 • hu 1 Mzes 20-3
  De Isten Abimlekhez jve jjeli lomban, s monda nki: m meghalsz az asszonyrt, a kit elvettl, holott frjnl van.
 • al Zanafilla 20-3
  Por Perndia iu shfaq Abimelekut n nj ndrr nate dhe i tha: "Ja, ti je duke vdekur, pr shkak t gruas q ke marr, sepse ajo sht e martuar".
 • bg Битие 20-3
  Но Бог дойде при Авимелеха в съня му, през нощта и му рече: Ето, ти умираш поради жената, която си взел; защото тя си има мъж.
 • ua Буття 20-3
  І прийшов Бог до Авімелеха у сні нічнім, і сказав до нього: Ось ти вмираєш через жінку, яку взяв, бо вона має чоловіка.
 • ru Бытие 20-3
  И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа.
 • cn 20-3
  但 夜 间 , 神 来 , 在 梦 中 对 亚 比 米 勒 说 : 你 是 个 死 人 哪 ! 因 为 你 取 了 那 女 人 来 ; 他 原 是 别 人 的 妻 子 。
 • hb בראשית 20-4
  וַאֲבִימֶ֕לֶךְ לֹ֥א קָרַ֖ב אֵלֶ֑יהָ וַיֹּאמַ֕ר אֲדֹנָ֕י הֲגֹ֥וי גַּם־צַדִּ֖יק תַּהֲרֹֽג׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-4
  Αβιμελεχ δὲ οὐχ ἥψατο αὐτῆς καὶ εἶπεν Κύριε, ἔθνος ἀγνοοῦν καὶ δίκαιον ἀπολεῖς;
 • la genesis 20-4
  Abimelech vero non tetigerat eam et ait Domine num gentem ignorantem et iustam interficies
 • it Genesi 20-4
  Abimlech, che non si era ancora accostato a lei, disse: Mio Signore, vuoi far morire anche la gente innocente?
 • fr Gense 20-4
  Abimlec, qui ne s'tait point approch d'elle, rpondit: Seigneur, ferais-tu prir mme une nation juste?
 • es genesis 20-4
  Mas Abimelech no haba llegado ella, y dijo: Seor, matars tambin la gente justa?
 • en (DARBY) Genesis 20-4
  But Abimelech had not come near her. And he said, Lord, wilt thou also kill a righteous nation?
 • en (DRA) Genesis 20-4
  Now Abimelech had not touched her, and he said: Lord, wilt thou slay a nation, that is ignorant and just?
 • en (KJV) Genesis 20-4
  But Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation?
 • en (WEB) Genesis 20-4
  Now Abimelech had not come near her. He said, “Lord, will you kill even a righteous nation?
 • en (YLT) Genesis 20-4
  And Abimelech hath not drawn near unto her, and he saith, ‘Lord, also a righteous nation dost thou slay?
 • en (ASV) Genesis 20-4
  Now Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay even a righteous nation?
 • de 1 Mose 20-4
  Abimelech aber hatte sie nicht berhrt und sprach: HERR, willst du denn auch ein gerechtes Volk erwrgen?
 • dk 1 Mosebog 20-4
  Abimelek var imidlertid ikke kommet hende nr; og han sagde: "Herre, vil du virkelig.sl retfrdige Folk ihjel?
 • se 1 Mosebok 20-4
  Men Abimelek hade icke kommit vid henne. Och han svarade: Herre, vill du d drpa ocks rttfrdiga mnniskor?
 • no 1 Mosebok 20-4
  Men Abimelek hadde ikke kommet henne nr, og han sa: Herre, vil du da ogs sl rettferdige folk ihjel?
 • fi 1 Mooseksen 20-4
  Mutta Abimelek ei ollut ryhtynyt hneen, ja hn sanoi: "Herra, surmaatko syyttmnkin?
 • hu 1 Mzes 20-4
  Abimlek pedig nem illette vala t, s monda: Uram, az rtatlan npet is megld-?
 • al Zanafilla 20-4
  Por Abimeleku nuk i ishte afruar asaj dhe tha: "Zot, a do ta shkatrroje nj komb, edhe sikur ai t ishte i drejt?
 • bg Битие 20-4
  (А Авимелех не беше се приближил при нея). И рече: Господи, ще погубиш ли един праведен народ?
 • ua Буття 20-4
  А Авімелех не зближався до неї, і сказав: Господи, чи Ти вб'єш також люд праведний?
 • ru Бытие 20-4
  Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! неужели ты погубишь и невинный народ?
 • cn 20-4
  亚 比 米 勒 却 还 没 有 亲 近 撒 拉 ; 他 说 : 主 阿 , 连 有 义 的 国 , 你 也 要 毁 灭 麽 ?
 • hb בראשית 20-5
  הֲלֹ֨א ה֤וּא אָֽמַר־לִי֙ אֲחֹ֣תִי הִ֔וא וְהִֽיא־גַם־הִ֥וא אָֽמְרָ֖ה אָחִ֣י ה֑וּא בְּתָם־לְבָבִ֛י וּבְנִקְיֹ֥ן כַּפַּ֖יעָשִׂ֥יתִי זֹֽאת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-5
  οὐκ αὐτός μοι εἶπεν ᾿Αδελφή μού ἐστιν; καὶ αὐτή μοι εἶπεν ᾿Αδελφός μού ἐστιν. ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ χειρῶν ἐποίησα τοῦτο.
 • la genesis 20-5
  nonne ipse dixit mihi soror mea est et ipsa ait frater meus est in simplicitate cordis mei et munditia manuum mearum feci hoc
 • it Genesi 20-5
  Non mi ha forse detto: E' mia sorella? E anche lei ha detto: E' mio fratello. Con retta coscienza e mani innocenti ho fatto questo.
 • fr Gense 20-5
  Ne m'a-t-il pas dit: C'est ma soeur? et elle-mme n'a-t-elle pas dit: C'est mon frre? J'ai agi avec un coeur pur et avec des mains innocentes.
 • es genesis 20-5
  No me dijo l: Mi hermana es; y ella tambin dijo: Es mi hermano? Con sencillez de mi corazn, y con limpieza de mis manos he hecho esto.
 • en (DARBY) Genesis 20-5
  Did he not say to me, She is my sister? and she, even she said, He is my brother. In the integrity of my heart and in the innocency of my hands have I done this.
 • en (DRA) Genesis 20-5
  Did not he say to me: She is my sister: and she say, He is my brother? in the simplicity of my heart, and cleanness of my hands have I done this.
 • en (KJV) Genesis 20-5
  Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this.
 • en (WEB) Genesis 20-5
  Didn’t he tell me, ‘She is my sister?’ She, even she herself, said, ‘He is my brother.’ In the integrity of my heart and the innocence of my hands have I done this.”
 • en (YLT) Genesis 20-5
  hath not he himself said to me, She [is] my sister! and she, even she herself, said, He [is] my brother; in the integrity of my heart, and in the innocency of my hands, I have done this.'
 • en (ASV) Genesis 20-5
  Said he not himself unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and the innocency of my hands have I done this.
 • de 1 Mose 20-5
  Hat er nicht zu mir gesagt: Sie sei seine Schwester? Und sie hat auch gesagt: Er ist mein Bruder. Habe ich doch das getan mit einfltigem Herzen und unschuldigen Hnden.
 • dk 1 Mosebog 20-5
  Har han ikke sagt mig, at hun er hans Sster? Og hun selv har ogs sagt, at han er hendes Broder; i mit Hjertes Troskyldighed og med rene Hnder har jeg gjort dette."
 • se 1 Mosebok 20-5
  Sade han icke sjlv till mig: 'Hon r min syster'? Och likas sade hon: 'Han r min broder.' I mitt hjrtas oskuld och med rena hnder har jag gjort detta.
 • no 1 Mosebok 20-5
  Har han ikke selv sagt til mig: Hun er min sster? Og hun har ogs sagt: Han er min bror. I mitt hjertes uskyldighet og med rene hender har jeg gjort dette.
 • fi 1 Mooseksen 20-5
  Eik hn itse sanonut minulle: 'Hn on minun sisareni'? Ja samoin tmkin sanoi: 'Hn on minun veljeni'. Olen tehnyt tmn vilpittmin sydmin ja viattomin ksin."
 • hu 1 Mzes 20-5
  Avagy nem mondotta- nkem: n hgom ; s ez is azt mondotta: n btym . Szvem rtatlansgban, s kezeim tisztasgban cselekedtem ezt.
 • al Zanafilla 20-5
  Ai nuk m ka thn: "sht motra ime," dhe ajo vet ka thn: "sht vllai im"? E bra kt gj me ndershmrin e zemrs sime dhe me duar t pafajshme".
 • bg Битие 20-5
  Не каза ли сам той: Сестра ми е? Също и сама тя рече: Той ми е брат. С право сърце и с чисти ръце сторих аз това.
 • ua Буття 20-5
  Чи ж не він був сказав мені: Вона моя сестра, а вона також вона сказала: Він мій брат. Я те зробив у невинності серця свого й у чистоті рук своїх.
 • ru Бытие 20-5
  Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих.
 • cn 20-5
  那 人 岂 不 是 自 己 对 我 说 他 是 我 的 妹 子 麽 ? 就 是 女 人 也 自 己 说 : 他 是 我 的 哥 哥 。 我 作 这 事 是 心 正 手 洁 的 。
 • hb בראשית 20-6
  וַיֹּאמֶר֩ אֵלָ֨יו הָֽאֱלֹהִ֜ים בַּחֲלֹ֗ם גַּ֣ם אָנֹכִ֤י יָדַ֨עְתִּי֙ כִּ֤י בְתָם־לְבָבְךָ֙ עָשִׂ֣יתָ זֹּ֔את וָאֶחְשֹׂ֧ךְגַּם־אָנֹכִ֛י אֹֽותְךָ֖ מֵחֲטֹו־לִ֑י עַל־כֵּ֥ן לֹא־נְתַתִּ֖יךָ לִנְגֹּ֥עַ אֵלֶֽיהָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-6
  εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς καθ᾽ ὕπνον Κἀγὼ ἔγνων ὅτι ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἐποίησας τοῦτο, καὶ ἐφεισάμην ἐγώ σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰς ἐμέ· ἕνεκεν τούτου οὐκ ἀφῆκά σε ἅψασθαι αὐτῆς.
 • la genesis 20-6
  dixitque ad eum Deus et ego scio quod simplici corde feceris et ideo custodivi te ne peccares in me et non dimisi ut tangeres eam
 • it Genesi 20-6
  Gli rispose Dio nel sogno: Anch'io so che con retta coscienza hai fatto questo e ti ho anche impedito di peccare contro di me: perci non ho permesso che tu la toccassi.
 • fr Gense 20-6
  Dieu lui dit en songe: Je sais que tu as agi avec un coeur pur; aussi t'ai-je empch de pcher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasse.
 • es genesis 20-6
  Y djole Dios en sueos: Yo tambin s que con integridad de tu corazn has hecho esto; y yo tambin te detuve de pecar contra m, y as no te permit que la tocases.
 • en (DARBY) Genesis 20-6
  And God said to him in a dream, I also knew that thou didst this in the integrity of thy heart, and I, too, have withheld thee from sinning against me: therefore have I not suffered thee to touch her.
 • en (DRA) Genesis 20-6
  And God said to him: And I know that thou didst it with a sincere heart: and therefore I withheld thee from sinning against me, and I suffered thee not to touch her.
 • en (KJV) Genesis 20-6
  And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.
 • en (WEB) Genesis 20-6
  God said to him in the dream, “Yes, I know that in the integrity of your heart you have done this, and I also withheld you from sinning against me. Therefore I didn’t allow you to touch her.
 • en (YLT) Genesis 20-6
  And God saith unto him in the dream, ‘Yea, I -- I have known that in the integrity of thy heart thou hast done this, and I withhold thee, even I, from sinning against Me, therefore I have not suffered thee to come against her;
 • en (ASV) Genesis 20-6
  And God said unto him in the dream, Yea, I know that in the integrity of thy heart thou has done this, and I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.
 • de 1 Mose 20-6
  Und Gott sprach zu ihm im Traum: Ich wei auch, da du mit einfltigem Herzen das getan hast. Darum habe ich dich auch behtet, da du nicht wider mich sndigtest, und habe es nicht zugegeben, da du sie berhrtest.
 • dk 1 Mosebog 20-6
  Da sagde Gud til ham i Drmmen: "Jeg ved, at du har gjort det i dit Hjertes Troskyldighed, og jeg har ogs hindret dig i at synde imod mig; derfor tilstedte jeg dig ikke at rre hende.
 • se 1 Mosebok 20-6
  D sade Gud till honom i drmmen: Ja, jag vet att du har gjort detta i ditt hjrtas oskuld, och jag har sjlv hindrat dig frn att synda mot mig; drfr har jag icke tillstatt dig att komma vid henne.
 • no 1 Mosebok 20-6
  Og Gud sa til ham i drmmen: Ja, jeg vet at du har gjort dette i ditt hjertes uskyldighet, og jeg har ogs hindret dig fra synde mot mig; derfor har jeg ikke latt dig f rre henne.
 • fi 1 Mooseksen 20-6
  Ja Jumala sanoi hnelle unessa: "Niin, min tiedn, ett sin teit sen vilpittmin sydmin. Senthden min estinkin sinut tekemst synti minua vastaan enk sallinut sinun kajota hneen.
 • hu 1 Mzes 20-6
  s monda az Isten nki lomban: n is tudom, hogy szvednek rtatlansgban mvelted ezt, azrt tartztattalak n is, hogy ne vtkezzl ellenem, azrt nem engedtem, hogy illessed azt.
 • al Zanafilla 20-6
  Dhe Perndia i tha n ndrr: "Po, un e di q e ke br kt gj me ndershmrin e zemrs sate, ndaj t ndalova t kryesh nj mkat kundr meje; ndaj nuk t lejova ta preksh.
 • bg Битие 20-6
  Бог му каза в съня: Да, Аз зная, че си сторил това с праведно сърце; още Аз те въздържах да не съгрешиш против Мене, и затова не те оставих да се докоснеш до нея.
 • ua Буття 20-6
  І промовив до нього Бог у сні: І Я знаю, що в чистоті свого серця вчинив ти оце, і Я теж удержав тебе, щоб не згрішив проти Мене. Тому то не дав Я тобі доторкнутись до неї.
 • ru Бытие 20-6
  И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней;
 • cn 20-6
  神 在 梦 中 对 他 说 : 我 知 道 你 作 这 事 是 心 中 正 直 ; 我 也 拦 阻 了 你 , 免 得 你 得 罪 我 , 所 以 我 不 容 你 沾 着 他 。
 • hb בראשית 20-7
  וְעַתָּ֗ה הָשֵׁ֤ב אֵֽשֶׁת־הָאִישׁ֙ כִּֽי־נָבִ֣יא ה֔וּא וְיִתְפַּלֵּ֥ל בַּֽעַדְךָ֖ וֶֽחְיֵ֑ה וְאִם־אֵֽינְךָ֣ מֵשִׁ֗יב דַּ֚עכִּי־מֹ֣ות תָּמ֔וּת אַתָּ֖ה וְכָל־אֲשֶׁר־לָֽךְ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-7
  νῦν δὲ ἀπόδος τὴν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶν καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ καὶ ζήσῃ· εἰ δὲ μὴ ἀποδίδως, γνῶθι ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ πάντα τὰ σά.
 • la genesis 20-7
  nunc igitur redde uxorem viro suo quia propheta est et orabit pro te et vives si autem nolueris reddere scito quod morte morieris tu et omnia quae tua sunt
 • it Genesi 20-7
  Ora restituisci la donna di quest'uomo: egli un profeta: preghi egli per te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che sarai degno di morte con tutti i tuoi.
 • fr Gense 20-7
  Maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophte, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient.
 • es genesis 20-7
  Ahora, pues, vuelve la mujer su marido; porque es profeta, y orar por ti, y vivirs. Y si t no la volvieres, sabe que de cierto morirs, con todo lo que fuere tuyo.
 • en (DARBY) Genesis 20-7
  And now, restore the man's wife; for he is a prophet, and will pray for thee, that thou mayest live. And if thou do not restore [her], know that thou shalt certainly die, thou and all that is thine.
 • en (DRA) Genesis 20-7
  Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet: and he shall pray for thee, and thou shalt live: but if thou wilt not restore her, know that thou shalt surely die, thou and all that are thine.
 • en (KJV) Genesis 20-7
  Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
 • en (WEB) Genesis 20-7
  Now therefore, restore the man’s wife. For he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. If you don’t restore her, know for sure that you will die, you, and all who are yours.”
 • en (YLT) Genesis 20-7
  and now send back the man's wife, for he [is] inspired, and he doth pray for thee, and live thou; and if thou do not send back, know that dying thou dost die, thou, and all that thou hast.'
 • en (ASV) Genesis 20-7
  Now therefore restore the man?s wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
 • de 1 Mose 20-7
  So gib nun dem Manne sein Weib wieder, denn er ist ein Prophet; und la ihn fr dich bitten, so wirst du lebendig bleiben. Wo du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, da du des Todes sterben mut und alles, was dein ist.
 • dk 1 Mosebog 20-7
  Men send nu Mandens Hustru tilbage, thi han er en Profet, s han kan g i Forbn for dig, og du kan blive i Live; men sender du hende ikke tilbage, s vid, at du og alle dine er ddsens!"
 • se 1 Mosebok 20-7
  Men giv nu mannen hans hustru tillbaka; ty han r en profet. Och han m bedja fr dig, s att du fr leva. Men om du icke giver henne tillbaka, s vet att du skall dden d, du sjlv och alla som tillhra dig.
 • no 1 Mosebok 20-7
  Men la nu mannen f sin hustru tilbake! For han er en profet. Og han skal bede for dig, s du fr leve. Men dersom du ikke gir henne tilbake, da vit at du visselig skal d, du og alle dine.
 • fi 1 Mooseksen 20-7
  Niin anna nyt miehelle hnen vaimonsa takaisin, sill hn on profeetta, ja hn on rukoileva sinun puolestasi, ett saisit el. Mutta jollet anna hnt takaisin, niin tied, ett olet kuolemalla kuoleva, sin ja kaikki sinun omaisesi."
 • hu 1 Mzes 20-7
  Mostan azrt add vissza az embernek az felesgt, mert Prfta : s imdkozik te retted, s lsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halllal halsz meg te, s minden hozzd tartoz.
 • al Zanafilla 20-7
  Tani ktheja gruan ktij njeriu, sepse ai sht nj profet; dhe do t lutet pr ty dhe ti ke pr t jetuar. Por, n rast se nuk ia kthen, dije q me siguri ke pr t vdekur, ti dhe tr njerzit e tu".
 • bg Битие 20-7
  Сега, прочее, върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за тебе, и ти ще останеш жив; но, ако не я върнеш, знай, че непременно ще умреш, ти и всички твои.
 • ua Буття 20-7
  А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк, і буде молитися за тебе, і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш ти й усе, що твоє.
 • ru Бытие 20-7
  теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои.
 • cn 20-7
  现 在 你 把 这 人 的 妻 子 归 还 他 ; 因 为 他 是 先 知 , 他 要 为 你 祷 告 , 使 你 存 活 。 你 若 不 归 还 他 , 你 当 知 道 , 你 和 你 所 有 的 人 都 必 要 死 。
 • hb בראשית 20-8
  וַיַּשְׁכֵּ֨ם אֲבִימֶ֜לֶךְ בַּבֹּ֗קֶר וַיִּקְרָא֙ לְכָל־עֲבָדָ֔יו וַיְדַבֵּ֛ר אֶת־כָּל־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה בְּאָזְנֵיהֶ֑םוַיִּֽירְא֥וּ הָאֲנָשִׁ֖ים מְאֹֽד׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-8
  καὶ ὤρθρισεν Αβιμελεχ τὸ πρωὶ καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν, ἐφοβήθησαν δὲ πάντες οἱ ἄνθρωποι σφόδρα.
 • la genesis 20-8
  statimque de nocte consurgens Abimelech vocavit omnes servos suos et locutus est universa verba haec in auribus eorum timueruntque omnes viri valde
 • it Genesi 20-8
  Allora Abimlech si alz di mattina presto e chiam tutti i suoi servi, ai quali rifer tutte queste cose, e quegli uomini si impaurirono molto.
 • fr Gense 20-8
  Abimlec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes ces choses; et ces gens furent saisis d'une grande frayeur.
 • es genesis 20-8
  Entonces Abimelech se levant de maana, y llam todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los odos de ellos; y temieron los hombres en gran manera.
 • en (DARBY) Genesis 20-8
  And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and spoke all these words in their ears; and the men were greatly afraid.
 • en (DRA) Genesis 20-8
  And Abimelech forthwith rising up in the night, called all his servants: and spoke all these words in their hearing, and all the men were exceedingly afraid.
 • en (KJV) Genesis 20-8
  Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.
 • en (WEB) Genesis 20-8
  Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ear. The men were very scared.
 • en (YLT) Genesis 20-8
  And Abimelech riseth early in the morning, and calleth for all his servants, and speaketh all these words in their ears; and the men fear exceedingly;
 • en (ASV) Genesis 20-8
  And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.
 • de 1 Mose 20-8
  Da stand Abimelech des Morgens frh auf und rief alle seine Knechte und sagte ihnen dieses alles vor ihren Ohren. Und die Leute frchteten sich sehr.
 • dk 1 Mosebog 20-8
  Tidligt nste Morgen lod Abimelek alle sine Tjenere kalde og fortalte dem det hele, og Mndene blev sre forfrdede.
 • se 1 Mosebok 20-8
  D stod Abimelek upp bittida om morgonen och kallade till sig alla sina tjnare och berttade allt detta fr dem; och mnnen blevo mycket frskrckta.
 • no 1 Mosebok 20-8
  Da stod Abimelek tidlig op om i morgenen og kalte p alle sine tjenere og fortalte dem alt dette, og mennene blev meget redde.
 • fi 1 Mooseksen 20-8
  Niin Abimelek nousi varhain aamulla ja kutsui kaikki palvelijansa ja kertoi heille tmn kaiken; ja miehet olivat kovin peloissaan.
 • hu 1 Mzes 20-8
  Felkele azrt Abimlek reggel, s elhvat minden szolgjt, s flk hallatra mindezeket elbeszl s az emberek igen megflemlnek.
 • al Zanafilla 20-8
  Kshtu Abimeleku u zgjua hert n mngjes, thirri gjith shrbtort e tij dhe u tregoi tr kto gjra. Dhe ata njerz i zuri nj frik e madhe.
 • bg Битие 20-8
  На сутринта, като стана рано Авимелех повика всичките си слуги и извести всички тия неща в ушите им; и хората се уплашиха много.
 • ua Буття 20-8
  І встав Авімелех рано вранці, і покликав усіх рабів своїх, та й сказав усі ці слова до їхніх ушей. А люди ті сильно злякалися.
 • ru Бытие 20-8
  И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их; и люди сии весьма испугались.
 • cn 20-8
  亚 比 米 勒 清 早 起 来 , 召 了 众 臣 仆 来 , 将 这 些 事 都 说 给 他 们 听 , 他 们 都 甚 惧 怕 。
 • hb בראשית 20-9
  וַיִּקְרָ֨א אֲבִימֶ֜לֶךְ לְאַבְרָהָ֗ם וַיֹּ֨אמֶר לֹ֜ו מֶֽה־עָשִׂ֤יתָ לָּ֨נוּ֙ וּמֶֽה־חָטָ֣אתִי לָ֔ךְ כִּֽי־הֵבֵ֧אתָ עָלַ֛יוְעַל־מַמְלַכְתִּ֖י חֲטָאָ֣ה גְדֹלָ֑ה מַעֲשִׂים֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־יֵֽעָשׂ֔וּ עָשִׂ֖יתָ עִמָּדִֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-9
  καὶ ἐκάλεσεν Αβιμελεχ τὸν Αβρααμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μή τι ἡμάρτομεν εἰς σέ, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἁμαρτίαν μεγάλην; ἔργον, ὃ οὐδεὶς ποιήσει, πεποίηκάς μοι.
 • la genesis 20-9
  vocavit autem Abimelech etiam Abraham et dixit ei quid fecisti nobis quid peccavimus in te quia induxisti super me et super regnum meum peccatum grande quae non debuisti facere fecisti nobis
 • it Genesi 20-9
  Poi Abimlech chiam Abramo e gli disse: Che ci hai fatto? E che colpa ho commesso contro di te, perch tu abbia esposto me e il mio regno ad un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno.
 • fr Gense 20-9
  Abimlec appela aussi Abraham, et lui dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offens, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand pch? Tu as commis mon gard des actes qui ne doivent pas se commettre.
 • es genesis 20-9
  Despus llam Abimelech Abraham y le dijo: Qu nos has hecho? y en qu pequ yo contra ti, que has atrado sobre m y sobre mi reino tan gran pecado? lo que no debiste hacer has hecho conmigo.
 • en (DARBY) Genesis 20-9
  And Abimelech called Abraham and said to him, What hast thou done to us? And in what have I sinned against thee, that thou hast brought on me, and on my kingdom, a great sin? Thou hast done to me deeds that ought not to be done.
 • en (DRA) Genesis 20-9
  And Abimelech called also for Abraham, and said to him: What hast thou done to us? what have we offended thee in, that thou hast brought upon me and upon my kingdom a great sin? thou hast done to us what thou oughtest not to do.
 • en (KJV) Genesis 20-9
  Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.
 • en (WEB) Genesis 20-9
  Then Abimelech called Abraham, and said to him, “What have you done to us? How have I sinned against you, that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done deeds to me that ought not to be done!”
 • en (YLT) Genesis 20-9
  and Abimelech calleth for Abraham, and saith to him, ‘What hast thou done to us? and what have I sinned against thee, that thou hast brought upon me, and upon my kingdom, a great sin? works which are not done thou hast done with me.'
 • en (ASV) Genesis 20-9
  Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and wherein have I sinned against thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.
 • de 1 Mose 20-9
  Und Abimelech rief Abraham auch und sprach zu ihm: Warum hast du uns das getan? Und was habe ich an dir gesndigt, da du so eine groe Snde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast mit mir gehandelt, wie man nicht handeln soll.
 • dk 1 Mosebog 20-9
  Men Abimelek lod Abraham kalde og sagde til ham: "Hvad har du dog gjort imod os? Og hvad har jeg forbrudt imod dig, at du bragte denne store Synd over mig og mit Rige? Du har gjort imod mig, hvad man ikke br gre!"
 • se 1 Mosebok 20-9
  Sedan kallade Abimelek Abraham till sig och sade till honom: Vad har du gjort mot oss! Vari har jag frsyndat mig mot dig, eftersom du har velat komma mig och mitt rike att beg en s stor synd? P otillbrligt stt har du handlat mot mig.
 • no 1 Mosebok 20-9
  Og Abimelek kalte Abraham til sig og sa til ham: Hvad er det du har gjort mot oss! Hvad har jeg syndet mot dig, siden du har frt s stor en synd over mig og mitt rike? Du har bret dig slik at mot mig som ingen skulde gjre.
 • fi 1 Mooseksen 20-9
  Ja Abimelek kutsui Aabrahamin ja sanoi hnelle: "Mit oletkaan meille tehnyt! Mit min olen rikkonut sinua vastaan, koska olet saattanut minut ja minun valtakuntani syypksi nin suureen rikokseen? Sin olet tehnyt minulle, mit ei sovi tehd."
 • hu 1 Mzes 20-9
  s hvat Abimlek brahmot, s monda nki: Mit cselekedtl mi velnk? s mit vtettem te ellened, hogy n rem s az n orszgomra ilyen nagy bnt hoztl? A miket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtl ellenem.
 • al Zanafilla 20-9
  Pastaj Abimeleku thirri Abrahamin dhe i tha: "?na bre? Dhe far kam br un kundr teje q m solle nj mkat kaq t madh si mua ashtu edhe mbretris sime? Ti m bre gjra q nuk duheshin br".
 • bg Битие 20-9
  Тогава Авимелех повика Авраам и му рече: Що ни стори ти? Какво ти съгреших, та си навлякъл на мене и на царството ми голям грях? Направил си ми работи, които не трябваше да се правят.
 • ua Буття 20-9
  І закликав Авімелех Авраама, і промовив до нього: Що ти нам учинив? І чим згрішив я проти тебе, що ти приніс на мене й на царство моє великий гріх? Учинки, яких не роблять, ти зо мною вчинив!
 • ru Бытие 20-9
  И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают.
 • cn 20-9
  亚 比 米 勒 召 了 亚 伯 拉 罕 来 , 对 他 说 : 你 怎 麽 向 我 这 样 行 呢 ? 我 在 甚 麽 事 上 得 罪 了 你 , 你 竟 使 我 和 我 国 里 的 人 陷 在 大 罪 里 ? 你 向 我 行 不 当 行 的 事 了 !
 • hb בראשית 20-10
  וַיֹּ֥אמֶר אֲבִימֶ֖לֶךְ אֶל־אַבְרָהָ֑ם מָ֣ה רָאִ֔יתָ כִּ֥י עָשִׂ֖יתָ אֶת־הַדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-10
  εἶπεν δὲ Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Τί ἐνιδὼν ἐποίησας τοῦτο;
 • la genesis 20-10
  rursusque expostulans ait quid vidisti ut hoc faceres
 • it Genesi 20-10
  Poi Abimlech disse ad Abramo: A che miravi agendo in tal modo?.
 • fr Gense 20-10
  Et Abimlec dit Abraham: Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte?
 • es genesis 20-10
  Y dijo ms Abimelech Abraham: Qu viste para que hicieses esto?
 • en (DARBY) Genesis 20-10
  And Abimelech said to Abraham, What hast thou seen that thou hast done this?
 • en (DRA) Genesis 20-10
  And again he expostulated with him, and said, What sawest thou, that thou hast done this?
 • en (KJV) Genesis 20-10
  And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?
 • en (WEB) Genesis 20-10
  Abimelech said to Abraham, “What did you see, that you have done this thing?”
 • en (YLT) Genesis 20-10
  Abimelech also saith unto Abraham, ‘What hast thou seen that thou hast done this thing?'
 • en (ASV) Genesis 20-10
  And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?
 • de 1 Mose 20-10
  Und Abimelech sprach weiter zu Abraham: Was hast du gesehen, da du solches getan hast?
 • dk 1 Mosebog 20-10
  Og Abimelek sagde til Abraham: "Hvad bragte dig til at handle sledes?"
 • se 1 Mosebok 20-10
  Och Abimelek sade ytterligare till Abraham: Vad var din mening, nr du gjorde detta?
 • no 1 Mosebok 20-10
  Og Abimelek sa videre til Abraham: Hvad mente du med gjre dette?
 • fi 1 Mooseksen 20-10
  Ja Abimelek sanoi viel Aabrahamille: "Mik oli tarkoituksesi, kun tmn teit?"
 • hu 1 Mzes 20-10
  s monda Abimlek brahmnak: Mit lttl, hogy ezt a dolgot cselekedted?
 • al Zanafilla 20-10
  Pastaj Abimeleku i tha Abrahamit: "far mendoje t bje duke vepruar n kt mnyr?".
 • bg Битие 20-10
  Рече още Авимелех на Авраама: Що си видял, та стори това нещо?
 • ua Буття 20-10
  І сказав Авімелех Авраамові: Що ти мав на увазі, що вчинив таку річ?
 • ru Бытие 20-10
  И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело?
 • cn 20-10
  亚 比 米 勒 又 对 亚 伯 拉 罕 说 : 你 见 了 甚 麽 才 做 这 事 呢 ?
 • hb בראשית 20-11
  וַיֹּ֨אמֶר֙ אַבְרָהָ֔ם כִּ֣י אָמַ֗רְתִּי רַ֚ק אֵין־יִרְאַ֣ת אֱלֹהִ֔ים בַּמָּקֹ֖ום הַזֶּ֑ה וַהֲרָג֖וּנִי עַל־דְּבַ֥ראִשְׁתִּֽי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-11
  εἶπεν δὲ Αβρααμ Εἶπα γάρ ῎Αρα οὐκ ἔστιν θεοσέβεια ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐμέ τε ἀποκτενοῦσιν ἕνεκεν τῆς γυναικός μου.
 • la genesis 20-11
  respondit Abraham cogitavi mecum dicens forsitan non est timor Dei in loco isto et interficient me propter uxorem meam
 • it Genesi 20-11
  Rispose Abramo: Io mi sono detto: certo non vi sar timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie.
 • fr Gense 20-11
  Abraham rpondit: Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait cause de ma femme.
 • es genesis 20-11
  Y Abraham respondi: Porque dije para m: Cierto no hay temor de Dios en este Lugar, y me matarn por causa de mi mujer.
 • en (DARBY) Genesis 20-11
  And Abraham said, Because I said, Surely the fear of God is not in this place, and they will kill me for my wife's sake.
 • en (DRA) Genesis 20-11
  Abraham answered: I thought with myself, saying: Perhaps there is not the fear of God in this place: and they will kill me for the sake of my wife:
 • en (KJV) Genesis 20-11
  And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake.
 • en (WEB) Genesis 20-11
  Abraham said, “Because I thought, ‘Surely the fear of God is not in this place. They will kill me for my wife’s sake.’
 • en (YLT) Genesis 20-11
  And Abraham saith, ‘Because I said, ‘Surely the fear of God is not in this place, and they have slain me for the sake of my wife;
 • en (ASV) Genesis 20-11
  And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife?s sake.
 • de 1 Mose 20-11
  Abraham sprach: Ich dachte, vielleicht ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meines Weibes willen erwrgen.
 • dk 1 Mosebog 20-11
  Abraham svarede: "Jo, jeg tnkte: Her er sikkert ingen Gudsfrygt p dette Sted, s de vil sl mig ihjel for min Hustrus Skyld.
 • se 1 Mosebok 20-11
  Abraham svarade: Jag tnkte: 'P denna ort fruktar man nog icke Gud; de skola drpa mig fr min hustrus skull.'
 • no 1 Mosebok 20-11
  Da sa Abraham: Jeg tenkte: Det er visst ingen gudsfrykt p dette sted, og de vil sl mig ihjel for min hustrus skyld.
 • fi 1 Mooseksen 20-11
  Aabraham vastasi: "Min ajattelin nin: 'Tll paikkakunnalla ei varmaankaan peljt Jumalaa; he surmaavat minut vaimoni thden'.
 • hu 1 Mzes 20-11
  Felele brahm: Bizony azt gondoltam: nincsen istenflelem e helyen, s meglnek engem az n felesgemrt.
 • al Zanafilla 20-11
  Abrahami u prgjegj: "E bra sepse thoja me veten time: "Sigurisht, n kt vend nuk kan frik nga Perndia; dhe do t m vrasin pr shkak t gruas sime".
 • bg Битие 20-11
  И рече Авраам: Сторих го понеже рекох: Не ще има страх от Бога в това място, и ще ме убият поради жена ми.
 • ua Буття 20-11
  І сказав Авраам: Бо подумав я: Нема ж страху Божого в місцевості цій, тому вб'ють мене за жінку мою.
 • ru Бытие 20-11
  Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою;
 • cn 20-11
  亚 伯 拉 罕 说 : 我 以 为 这 地 方 的 人 总 不 惧 怕 神 , 必 为 我 妻 子 的 缘 故 杀 我 。
 • hb בראשית 20-12
  וְגַם־אָמְנָ֗ה אֲחֹתִ֤י בַת־אָבִי֙ הִ֔וא אַ֖ךְ לֹ֣א בַת־אִמִּ֑י וַתְּהִי־לִ֖י לְאִשָּֽׁה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-12
  καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀδελφή μού ἐστιν ἐκ πατρός, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ μητρός· ἐγενήθη δέ μοι εἰς γυναῖκα.
 • la genesis 20-12
  alias autem et vere soror mea est filia patris mei et non filia matris meae et duxi eam uxorem
 • it Genesi 20-12
  Inoltre essa veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed divenuta mia moglie.
 • fr Gense 20-12
  De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon pre; seulement, elle n'est pas fille de ma mre; et elle est devenue ma femme.
 • es genesis 20-12
  Y la verdad tambin es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y tomla por mujer.
 • en (DARBY) Genesis 20-12
  But she is also truly my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.
 • en (DRA) Genesis 20-12
  Howbeit, otherwise also she is truly my sister, the daughter of my father, and not the daughter of my mother, and I took her to wife.
 • en (KJV) Genesis 20-12
  And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.
 • en (WEB) Genesis 20-12
  Besides, she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.
 • en (YLT) Genesis 20-12
  and also, truly she is my sister, daughter of my father, only not daughter of my mother, and she becometh my wife;
 • en (ASV) Genesis 20-12
  And moreover she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife:
 • de 1 Mose 20-12
  Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester; denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter, und ist mein geworden.
 • dk 1 Mosebog 20-12
  Desuden er hun virkelig min Sster, min Faders Datter, kun ikke min Moders; men hun blev min Hustru.
 • se 1 Mosebok 20-12
  Hon r ocks verkligen min syster, min faders dotter, fastn icke min moders dotter; och s blev hon min hustru.
 • no 1 Mosebok 20-12
  Hun er ogs virkelig min sster, min fars datter, men ikke min mors datter; og hun blev min hustru.
 • fi 1 Mooseksen 20-12
  Ja hn onkin todella minun sisareni, isni tytr, vaikkei olekaan itini tytr; ja niin hnest tuli minun vaimoni.
 • hu 1 Mzes 20-12
  De valsggal hgom is, az n atymnak lenya , csakhogy nem az n anymnak lenya; s gy ln felesgemm.
 • al Zanafilla 20-12
  Prve ksaj ajo sht n t vrtet motra ime, bij e babait tim, por jo bij e nns sime; dhe pastaj u b gruaja ime.
 • bg Битие 20-12
  А при това, тя наистина ми е сестра, дъщеря на баща ми, но не и дъщеря на майка ми; и ми стана жена.
 • ua Буття 20-12
  І притім вона справді сестра моя, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала за жінку мені.
 • ru Бытие 20-12
  да она и подлинно сестра мне: она дочь отца моего, только не дочь матери моей; и сделалась моею женою;
 • cn 20-12
  况 且 他 也 实 在 是 我 的 妹 子 ; 他 与 我 是 同 父 异 母 , 後 来 作 了 我 的 妻 子 。
 • hb בראשית 20-13
  וַיְהִ֞י כַּאֲשֶׁ֧ר הִתְע֣וּ אֹתִ֗י אֱלֹהִים֮ מִבֵּ֣ית אָבִי֒ וָאֹמַ֣ר לָ֔הּ זֶ֣ה חַסְדֵּ֔ךְ אֲשֶׁ֥ר תַּעֲשִׂ֖י עִמָּדִ֑יאֶ֤ל כָּל־הַמָּקֹום֙ אֲשֶׁ֣ר נָבֹ֣וא שָׁ֔מָּה אִמְרִי־לִ֖י אָחִ֥י הֽוּא׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-13
  ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐξήγαγέν με ὁ θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου, καὶ εἶπα αὐτῇ Ταύτην τὴν δικαιοσύνην ποιήσεις ἐπ᾽ ἐμέ· εἰς πάντα τόπον, οὗ ἐὰν εἰσέλθωμεν ἐκεῖ, εἰπὸν ἐμὲ ὅτι ᾿Αδελφός μού ἐστιν.
 • la genesis 20-13
  postquam autem eduxit me Deus de domo patris mei dixi ad eam hanc misericordiam facies mecum in omni loco ad quem ingrediemur dices quod frater tuus sim
 • it Genesi 20-13
  Allora, quando Dio mi ha fatto errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: Questo il favore che tu mi farai: in ogni luogo dove noi arriveremo dirai di me: mio fratello.
 • fr Gense 20-13
  Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon pre, je dis Sara: Voici la grce que tu me feras; dans tous les lieux o nous irons, dis de moi: C'est mon frre.
 • es genesis 20-13
  Y fue que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: Esta es la merced que t me hars, que en todos los lugares donde llegremos, digas de m: Mi hermano es.
 • en (DARBY) Genesis 20-13
  And it came to pass when God caused me to wander from my father's house, that I said to her, Let this be thy kindness which thou shalt shew to me: at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.
 • en (DRA) Genesis 20-13
  And after God brought me out of my father's house, I said to her: Thou shalt do me this kindness: In every place, to which we shall come, thou shalt say that I am thy brother.
 • en (KJV) Genesis 20-13
  And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.
 • en (WEB) Genesis 20-13
  When God caused me to wander from my father’s house, I said to her, ‘This is your kindness which you shall show to me. Everywhere that we go, say of me, “He is my brother.”’”
 • en (YLT) Genesis 20-13
  and it cometh to pass, when God hath caused me to wander from my father's house, that I say to her, This [is] thy kindness which thou dost with me: at every place whither we come, say of me, He [is] my brother.'
 • en (ASV) Genesis 20-13
  and it came to pass, when God caused me to wander from my father?s house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt show unto me: at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.
 • de 1 Mose 20-13
  Da mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hie, sprach ich zu ihr: Die Barmherzigkeit tu an mir, da, wo wir hinkommen, du sagst, ich sei dein Bruder.
 • dk 1 Mosebog 20-13
  Og da nu Gud lod mig flakke om fjernt fra min Faders Hus, sagde jeg til hende: Den Godhed m du vise mig, at du overalt, hvor vi kommer hen, siger, at jeg er din Broder."
 • se 1 Mosebok 20-13
  Men nr Gud snde mig ut p vandring bort ifrn min faders hus, sade jag till henne: 'Bevisa mig din krlek drmed att du sger om mig, varthelst vi komma, att jag r din broder.'
 • no 1 Mosebok 20-13
  Og da Gud bd mig vandre om borte fra min fars hus, sa jeg til henne: Sledes m du vise din kjrlighet mot mig: Hvor vi s kommer, m du si om mig: Han er min bror.
 • fi 1 Mooseksen 20-13
  Mutta kun Jumala lhetti minut kulkemaan pois isni kodista, sanoin min hnelle: 'Osoita minulle se rakkaus, ett, mihin paikkaan ikin tulemmekin, sanot minusta: hn on minun veljeni'."
 • hu 1 Mzes 20-13
  s ln hogy a mikor kibujdostata engem az Isten az n atymnak hzbl, azt mondm nki: Ilyen kegyessget cselekedjl n velem, mindentt valahov megynk, azt mondjad n fellem: n btym ez.
 • al Zanafilla 20-13
  Dhe kur Perndia m oi t bredh larg shtpis s babait tim, un i thash: "Ky sht favori q do t m bsh; kudo q t shkojm, do t thuash pr mua: sht vllai im"".
 • bg Битие 20-13
  И когато Бог ме направи да странствувам от бащиния си дом, рекох й: Ще ми направиш тая добрина - На всяко място, гдето отидем, казвай за мене: Брат ми е.
 • ua Буття 20-13
  І сталося, коли Бог учинив мене мандрівником з дому батька мого, то сказав я до неї: То буде твоя ласка, яку вчиниш зо мною: у кожній місцевості, куди прийдем, говори ти на мене: він мій брат.
 • ru Бытие 20-13
  когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой.
 • cn 20-13
  当 神 叫 我 离 开 父 家 、 飘 流 在 外 的 时 候 , 我 对 他 说 : 我 们 无 论 走 到 甚 麽 地 方 , 你 可 以 对 人 说 : 他 是 我 的 哥 哥 ; 这 就 是 你 待 我 的 恩 典 了 。
 • hb בראשית 20-14
  וַיִּקַּ֨ח אֲבִימֶ֜לֶךְ צֹ֣אן וּבָקָ֗ר וַעֲבָדִים֙ וּשְׁפָחֹ֔ת וַיִּתֵּ֖ן לְאַבְרָהָ֑ם וַיָּ֣שֶׁב לֹ֔ו אֵ֖ת שָׂרָ֥ה אִשְׁתֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-14
  ἔλαβεν δὲ Αβιμελεχ χίλια δίδραχμα πρόβατα καὶ μόσχους καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ ἔδωκεν τῷ Αβρααμ καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
 • la genesis 20-14
  tulit igitur Abimelech oves et boves et servos et ancillas et dedit Abraham reddiditque illi Sarram uxorem suam
 • it Genesi 20-14
  Allora Abimlech prese greggi e armenti, schiavi e schiave, li diede ad Abramo e gli restitu la moglie Sara.
 • fr Gense 20-14
  Abimlec prit des brebis et des boeufs, des serviteurs et des servantes, et les donna Abraham; et il lui rendit Sara, sa femme.
 • es genesis 20-14
  Entonces Abimelech tom ovejas y vacas, y siervos y siervas, y dilo Abraham, y devolvile Sara su mujer.
 • en (DARBY) Genesis 20-14
  And Abimelech took sheep and oxen, and bondmen and bondwomen, and gave [them] to Abraham, and restored him Sarah his wife.
 • en (DRA) Genesis 20-14
  And Abimelech took sheep and oxen, and servants and handmaids, and gave to Abraham: and restored to him Sara, his wife.
 • en (KJV) Genesis 20-14
  And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.
 • en (WEB) Genesis 20-14
  Abimelech took sheep and cattle, male servants and female servants, and gave them to Abraham, and restored Sarah, his wife, to him.
 • en (YLT) Genesis 20-14
  And Abimelech taketh sheep and oxen, and servants and handmaids, and giveth to Abraham, and sendeth back to him Sarah his wife;
 • en (ASV) Genesis 20-14
  And Abimelech took sheep and oxen, and men-servants and women-servants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.
 • de 1 Mose 20-14
  Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mgde und gab sie Abraham und gab ihm wieder sein Weib Sara
 • dk 1 Mosebog 20-14
  Derp tog Abimelelk Smkvg og Hornkvg, Trlle og Trlkvinder og gav Abraham dem og sendte hans Hustru Sara tilbage til ham;
 • se 1 Mosebok 20-14
  D tog Abimelek fr och fkreatur, tjnare och tjnarinnor och gav dem t Abraham. Han gav honom ock hans hustru Sara tillbaka.
 • no 1 Mosebok 20-14
  S tok Abimelek smfe og storfe og trler og trlkvinner og gav Abraham og lot ham f Sara, sin hustru, tilbake.
 • fi 1 Mooseksen 20-14
  Silloin Abimelek otti pikkukarjaa ja raavaskarjaa, palvelijoita ja palvelijattaria ja antoi ne Aabrahamille. Ja hn lhetti hnelle takaisin hnen vaimonsa Saaran.
 • hu 1 Mzes 20-14
  Akkor Abimlek vett juhokat, krket, szolgkat s szolglkat, s ad brahmnak, s vissza ad nki Srt is az felesgt.
 • al Zanafilla 20-14
  Ather Abimeleku mori dhent, qet, shrbyesit dhe shrbtoret, dhe ia dha Abrahamit; dhe i kthehu gruan e tij Sara.
 • bg Битие 20-14
  Тогава Авимелех взе овци и говеда, слуги и слугини, та ги даде на Авраама и върна му жена му Сара.
 • ua Буття 20-14
  І взяв Авімелех дрібну та велику худобу, і рабів та невільниць, та й дав Авраамові. І вернув йому Сарру, жінку його.
 • ru Бытие 20-14
  И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму; и возвратил ему Сарру, жену его.
 • cn 20-14
  亚 比 米 勒 把 牛 、 羊 、 仆 婢 赐 给 亚 伯 拉 罕 , 又 把 他 的 妻 子 撒 拉 归 还 他 。
 • hb בראשית 20-15
  וַיֹּ֣אמֶר אֲבִימֶ֔לֶךְ הִנֵּ֥ה אַרְצִ֖י לְפָנֶ֑יךָ בַּטֹּ֥וב בְּעֵינֶ֖יךָ שֵֽׁב׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-15
  καὶ εἶπεν Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ ᾿Ιδοὺ ἡ γῆ μου ἐναντίον σου· οὗ ἐάν σοι ἀρέσκῃ, κατοίκει.
 • la genesis 20-15
  et ait terra coram vobis est ubicumque tibi placuerit habita
 • it Genesi 20-15
  Inoltre Abimlech disse: Ecco davanti a te il mio territorio: v ad abitare dove ti piace!.
 • fr Gense 20-15
  Abimlec dit: Voici, mon pays est devant toi; demeure o il te plaira.
 • es genesis 20-15
  Y dijo Abimelech: He aqu mi tierra est delante de ti, habita donde bien te pareciere.
 • en (DARBY) Genesis 20-15
  And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it is good in thine eyes.
 • en (DRA) Genesis 20-15
  And said: The land is before you, dwell wheresoever it shall please thee.
 • en (KJV) Genesis 20-15
  And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.
 • en (WEB) Genesis 20-15
  Abimelech said, “Behold, my land is before you. Dwell where it pleases you.”
 • en (YLT) Genesis 20-15
  and Abimelech saith, ‘Lo, my land [is] before thee, where it is good in thine eyes, dwell;'
 • en (ASV) Genesis 20-15
  And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.
 • de 1 Mose 20-15
  und sprach: Siehe da, mein Land steht dir offen; wohne, wo dir's wohl gefllt.
 • dk 1 Mosebog 20-15
  og Abimelek sagde til ham: "Se, mit Land ligger bent for dig; sl dig ned, hvor du lyster!"
 • se 1 Mosebok 20-15
  Och Abimelek sade: Se, mitt land ligger ppet fr dig; du m bo var du finner fr gott.
 • no 1 Mosebok 20-15
  Og Abimelek sa: Se, mitt land ligger pent for dig; bo hvor du selv vil!
 • fi 1 Mooseksen 20-15
  Ja Abimelek sanoi: "Katso, minun maani on avoinna edesssi; asu, miss mielesi tekee!"
 • hu 1 Mzes 20-15
  s monda Abimlek: m eltted van az n orszgom, a hol tenked jnak tetszik, ott lakjl.
 • al Zanafilla 20-15
  Pastaj Abimeleku tha: "Ja, vendi im t qndron prpara; qndro aty ku t plqen".
 • bg Битие 20-15
  И рече Авимилех: Ето, земята ми е пред тебе, засели се дето ти е угодно.
 • ua Буття 20-15
  І сказав Авімелех: Ось край мій перед обличчям твоїм, осядь там, де тобі до вподоби.
 • ru Бытие 20-15
  И сказал Авимелех: вот, земля моя пред тобою; живи, где тебе угодно.
 • cn 20-15
  亚 比 米 勒 又 说 : 看 哪 , 我 的 地 都 在 你 面 前 , 你 可 以 随 意 居 住 ;
 • hb בראשית 20-16
  וּלְשָׂרָ֣ה אָמַ֗ר הִנֵּ֨ה נָתַ֜תִּי אֶ֤לֶף כֶּ֨סֶף֙ לְאָחִ֔יךְ הִנֵּ֤ה הוּא־לָךְ֙ כְּס֣וּת עֵינַ֔יִם לְכֹ֖ל אֲשֶׁ֣ראִתָּ֑ךְ וְאֵ֥ת כֹּ֖ל וְנֹכָֽחַת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-16
  τῇ δὲ Σαρρα εἶπεν ᾿Ιδοὺ δέδωκα χίλια δίδραχμα τῷ ἀδελφῷ σου· ταῦτα ἔσται σοι εἰς τιμὴν τοῦ προσώπου σου καὶ πάσαις ταῖς μετὰ σοῦ· καὶ πάντα ἀλήθευσον.
 • la genesis 20-16
  Sarrae autem dixit ecce mille argenteos dedi fratri tuo hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes qui tecum sunt et quocumque perrexeris mementoque te deprehensam
 • it Genesi 20-16
  A Sara disse: Ecco, ho dato mille pezzi d'argento a tuo fratello: sar per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te. Cos tu sei in tutto riabilitata.
 • fr Gense 20-16
  Et il dit Sara: Voici, je donne ton frre mille pices d'argent; cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprs de tous tu seras justifie.
 • es genesis 20-16
  Y Sara dijo: He aqu he dado mil monedas de plata tu hermano; mira que l te es por velo de ojos para todos los que estn contigo, y para con todos: as fu reprendida.
 • en (DARBY) Genesis 20-16
  And to Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand [pieces] of silver; behold, let that be to thee a covering of the eyes, in respect of all that are with thee, and with all; and she was reproved.
 • en (DRA) Genesis 20-16
  And to Sara he said: Behold I have given thy brother a thousand pieces of silver: this shall serve thee for a covering of thy eyes to all that are with thee, and whithersoever thou shalt go: and remember thou wast taken.
 • en (KJV) Genesis 20-16
  And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved.
 • en (WEB) Genesis 20-16
  To Sarah he said, “Behold, I have given your brother a thousand pieces of silver. Behold, it is for you a covering of the eyes to all that are with you. In front of all you are vindicated.”
 • en (YLT) Genesis 20-16
  and to Sarah he hath said, ‘Lo, I have given a thousand silverlings to thy brother; lo, it is to thee a covering of eyes, to all who are with thee;' and by all this she is reasoned with.
 • en (ASV) Genesis 20-16
  And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, it is for thee a covering of the eyes to all that are with thee; and in respect of all thou art righted.
 • de 1 Mose 20-16
  Und sprach zu Sara: Siehe da, ich habe deinem Bruder tausend Silberlinge gegeben; siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein vor allen, die bei dir sind, und allenthalben. Und damit war ihr Recht verschafft.
 • dk 1 Mosebog 20-16
  Men til Sara sagde han: "Jeg har givet din Broder 1000 Sekel Slv, det skal vre dig Godtgrelse for alt, hvad der er tilstdt dig. Hermed har du fet fuld Oprejsning."
 • se 1 Mosebok 20-16
  Och till Sara sade han: Se, jag giver t din broder tusen siklar silver; det skall fr dig vara en frsoningsgva infr allt ditt folk. S har du infr alla ftt upprttelse.
 • no 1 Mosebok 20-16
  Og til Sara sa han: Se, her gir jeg din bror tusen sekel slv; det skal vre en sonegave for dig i alles ine som er sammen med dig, og for alle har du nu ftt opreisning.
 • fi 1 Mooseksen 20-16
  Ja Saaralle hn sanoi: "Katso, min annan veljellesi tuhat sekeli hopeata. Olkoot ne sinulle hyvitykseksi kaikkien niiden edess, jotka sinun kanssasi ovat; niin olet kaikkien edess todistettu viattomaksi."
 • hu 1 Mzes 20-16
  Srnak pedig monda: m ezer ezst pnzt adtam a te btydnak, m az neked a szemek befedezje mindazok eltt, a kik veled vannak; s gy mindenkpen igazolva vagy.
 • al Zanafilla 20-16
  Dhe Sars i tha: "Ja, un i dhash vllait tnd njmij cop argjendi; kjo do t shrbej pr t mbuluar fyerjen q t sht br para t gjith atyre q jan me ty; kshtu je e prligjur para t gjithve".
 • bg Битие 20-16
  А на Сара каза: Виж, дадох на брат ти хиляда сребърника; ето, това ти е покривало за очите пред всички, които са с тебе и пред всички човеци си оправдана.
 • ua Буття 20-16
  А Саррі сказав: Ось тисячу секлів срібла я дав братові твоєму. Оце тобі накриття на очі перед усіма, хто з тобою. І перед усіма ти оправдана.
 • ru Бытие 20-16
  И Сарре сказал: вот, я дал брату твоему тысячу [сиклей] серебра; вот, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана.
 • cn 20-16
  又 对 撒 拉 说 : 我 给 你 哥 哥 一 千 银 子 , 作 为 你 在 阖 家 人 面 前 遮 羞 ( 原 文 作 眼 ) 的 , 你 就 在 众 人 面 前 没 有 不 是 了 。
 • hb בראשית 20-17
  וַיִּתְפַּלֵּ֥ל אַבְרָהָ֖ם אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים וַיִּרְפָּ֨א אֱלֹהִ֜ים אֶת־אֲבִימֶ֧לֶךְ וְאֶת־אִשְׁתֹּ֛ו וְאַמְהֹתָ֖יווַיֵּלֵֽדוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-17
  προσηύξατο δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἰάσατο ὁ θεὸς τὸν Αβιμελεχ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰς παιδίσκας αὐτοῦ, καὶ ἔτεκον·
 • la genesis 20-17
  orante autem Abraham sanavit Deus Abimelech et uxorem ancillasque eius et pepererunt
 • it Genesi 20-17
  Abramo preg Dio e Dio guar Abimlech, sua moglie e le sue serve, s che poterono ancora partorire.
 • fr Gense 20-17
  Abraham pria Dieu, et Dieu gurit Abimlec, sa femme et ses servantes; et elles purent enfanter.
 • es genesis 20-17
  Entonces Abraham or Dios; y Dios san Abimelech y su mujer, y sus siervas, y parieron.
 • en (DARBY) Genesis 20-17
  And Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, and his wife and his handmaids, and they bore [children].
 • en (DRA) Genesis 20-17
  And when Abraham prayed, God healed Abimelech and his wife, and his handmaids, and they bore children:
 • en (KJV) Genesis 20-17
  So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare children.
 • en (WEB) Genesis 20-17
  Abraham prayed to God. God healed Abimelech, and his wife, and his female servants, and they bore children.
 • en (YLT) Genesis 20-17
  And Abraham prayeth unto God, and God healeth Abimelech and his wife, and his handmaids, and they bear:
 • en (ASV) Genesis 20-17
  And Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maid-servants; and they bare children.
 • de 1 Mose 20-17
  Abraham aber betete zu Gott; da heilte Gott Abimelech und sein Weib und seine Mgde, da sie Kinder gebaren.
 • dk 1 Mosebog 20-17
  Men Abraham gik i Forbn hos Gud, og Gud helbredte Abimelek og hans Hustru og Medhustruer, s at de atter fik Brn.
 • se 1 Mosebok 20-17
  Och Abraham bad till Gud, och Gud botade Abimelek och hans hustru och hans tjnstekvinnor, s att de ter kunde fda barn.
 • no 1 Mosebok 20-17
  Og Abraham bad til Gud, og Gud helbredet Abimelek og hans hustru og hans tjenestekvinner, s de fikk barn.
 • fi 1 Mooseksen 20-17
  Mutta Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin ja hnen vaimonsa ja hnen orjattarensa, niin ett he synnyttivt lapsia.
 • hu 1 Mzes 20-17
  Knyrge azrt brahm az Istennek, s meggygyt Isten Abimleket, s az felesgt, s az szolglit, s szlnek.
 • al Zanafilla 20-17
  Ather Abrahami iu lut Perndis dhe Perndia shroi Abimelekun, gruan e tij dhe shrbyeset e saj, dhe ato mundn t pjellin.
 • bg Битие 20-17
  И тъй, Авраам се помоли на Бога; и Бог изцели Авимелеха, и жена му, и слугите му; и раждаха деца.
 • ua Буття 20-17
  І помолився Авраам Богові, і вздоровив Бог Авімелеха, і жінку його, і невільниць його, і почали вони знову роджати.
 • ru Бытие 20-17
  И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать;
 • cn 20-17
  亚 伯 拉 罕 祷 告 神 , 神 就 医 好 了 亚 比 米 勒 和 他 的 妻 子 , 并 他 的 众 女 仆 , 他 们 便 能 生 育 。
 • hb בראשית 20-18
  כִּֽי־עָצֹ֤ר עָצַר֙ יְהוָ֔ה בְּעַ֥ד כָּל־רֶ֖חֶם לְבֵ֣ית אֲבִימֶ֑לֶךְ עַל־דְּבַ֥ר שָׂרָ֖ה אֵ֥שֶׁת אַבְרָהָֽם׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 20-18
  ὅτι συγκλείων συνέκλεισεν κύριος ἔξωθεν πᾶσαν μήτραν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Αβιμελεχ ἕνεκεν Σαρρας τῆς γυναικὸς Αβρααμ.
 • la genesis 20-18
  concluserat enim Deus omnem vulvam domus Abimelech propter Sarram uxorem Abraham
 • it Genesi 20-18
  Perch il Signore aveva reso sterili tutte le donne della casa di Abimlech, per il fatto di Sara, moglie di Abramo.
 • fr Gense 20-18
  Car l'ternel avait frapp de strilit toute la maison d'Abimlec, cause de Sara, femme d'Abraham.
 • es genesis 20-18
  Porque haba del todo cerrado Jehov toda matriz de la casa de Abimelech, causa de Sara mujer de Abraham.
 • en (DARBY) Genesis 20-18
  For Jehovah had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah Abraham's wife.
 • en (DRA) Genesis 20-18
  For the Lord had closed up every womb of the house of Abimelech on account of Sara, Abraham's wife.
 • en (KJV) Genesis 20-18
  For the Lord had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham's wife.
 • en (WEB) Genesis 20-18
  For Yahweh had closed up tight all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham’s wife.
 • en (YLT) Genesis 20-18
  for Jehovah restraining had restrained every womb of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham's wife.
 • en (ASV) Genesis 20-18
  For Jehovah had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham?s wife.
 • de 1 Mose 20-18
  Denn der HERR hatte zuvor hart verschlossen alle Mtter des Hauses Abimelechs um Saras, Abrahams Weibes, willen.
 • dk 1 Mosebog 20-18
  Herren havde nemlig lukket for ethvert Moderliv i Abimeleks Hus for Abrahams Hustru Saras Skyld.
 • se 1 Mosebok 20-18
  HERREN hade nmligen gjort alla kvinnor i Abimeleks hus ofruktsamma, fr Saras, Abrahams hustrus, skull.
 • no 1 Mosebok 20-18
  For Herren hadde aldeles lukket for hvert morsliv i Abimeleks hus for Abrahams hustru Saras skyld.
 • fi 1 Mooseksen 20-18
  Sill Herra oli sulkenut jokaisen kohdun Abimelekin huoneessa Saaran, Aabrahamin vaimon, thden.
 • hu 1 Mzes 20-18
  Mert az r ersen bezrta vala az Abimlek hza npnek mht, Srrt az brahm felesgrt.
 • al Zanafilla 20-18
  Sepse Zoti e kishte shterpzuar plotsisht tr shtpin e Abimelekut, pr shkak t Sars, gruas s Abrahamit.
 • bg Битие 20-18
  Защото, поради Авраамовата жена Сара, Господ беше заключил съвсем всички утроби на Авимелеховия дом.
 • ua Буття 20-18
  Бо справді стримав був Господь кожну утробу Авімелехового дому через Сарру, Авраамову жінку.
 • ru Бытие 20-18
  ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову.
 • cn 20-18
  因 耶 和 华 为 亚 伯 拉 罕 的 妻 子 撒 拉 的 缘 故 , 已 经 使 亚 比 米 勒 家 中 的 妇 人 不 能 生 育 。
 • <<< List home >>>

  Genesis-01-01 Genesis-01-02 Genesis-01-03 Genesis-01-04 Genesis-01-05 Genesis-01-06 Genesis-01-07 Genesis-01-08 Genesis-01-09 Genesis-01-10 Genesis-01-11 Genesis-01-12 Genesis-01-13 Genesis-01-14 Genesis-01-15 Genesis-01-16 Genesis-01-17 Genesis-01-18 Genesis-01-19 Genesis-01-20 Genesis-01-21 Genesis-01-22 Genesis-01-23 Genesis-01-24 Genesis-01-25 Genesis-01-26 Genesis-01-27 Genesis-01-28 Genesis-01-29 Genesis-01-30 Genesis-01-31 Genesis-02-01 Genesis-02-02 Genesis-02-03 Genesis-02-04 Genesis-02-05 Genesis-02-06 Genesis-02-07 Genesis-02-08 Genesis-02-09 Genesis-02-10 Genesis-02-11 Genesis-02-12 Genesis-02-13 Genesis-02-14 Genesis-02-15 Genesis-02-16 Genesis-02-17 Genesis-02-18 Genesis-02-19 Genesis-02-20 Genesis-02-21 Genesis-02-22 Genesis-02-23 Genesis-02-24 Genesis-02-25 Genesis-03-01 Genesis-03-02 Genesis-03-03 Genesis-03-04 Genesis-03-05 Genesis-03-06 Genesis-03-07 Genesis-03-08 Genesis-03-09 Genesis-03-10 Genesis-03-11 Genesis-03-12 Genesis-03-13 Genesis-03-14 Genesis-03-15 Genesis-03-16 Genesis-03-17 Genesis-03-18 Genesis-03-19 Genesis-03-20 Genesis-03-21 Genesis-03-22 Genesis-03-23 Genesis-03-24 Genesis-04-01 Genesis-04-02 Genesis-04-03 Genesis-04-04 Genesis-04-05 Genesis-04-06 Genesis-04-07 Genesis-04-08 Genesis-04-09 Genesis-04-10 Genesis-04-11 Genesis-04-12 Genesis-04-13 Genesis-04-14 Genesis-04-15 Genesis-04-16 Genesis-04-17 Genesis-04-18 Genesis-04-19 Genesis-04-20 Genesis-04-21 Genesis-04-22 Genesis-04-23 Genesis-04-24 Genesis-04-25 Genesis-04-26 Genesis-05-01 Genesis-05-02 Genesis-05-03 Genesis-05-04 Genesis-05-05 Genesis-05-06 Genesis-05-07 Genesis-05-08 Genesis-05-09 Genesis-05-10 Genesis-05-11 Genesis-05-12 Genesis-05-13 Genesis-05-14 Genesis-05-15 Genesis-05-16 Genesis-05-17 Genesis-05-18 Genesis-05-19 Genesis-05-20 Genesis-05-21 Genesis-05-22 Genesis-05-23 Genesis-05-24 Genesis-05-25 Genesis-05-26 Genesis-05-27 Genesis-05-28 Genesis-05-29 Genesis-05-30 Genesis-05-31 Genesis-05-32 Genesis-06-01 Genesis-06-02 Genesis-06-03 Genesis-06-04 Genesis-06-05 Genesis-06-06 Genesis-06-07 Genesis-06-08 Genesis-06-09 Genesis-06-10 Genesis-06-11 Genesis-06-12 Genesis-06-13 Genesis-06-14 Genesis-06-15 Genesis-06-16 Genesis-06-17 Genesis-06-18 Genesis-06-19 Genesis-06-20 Genesis-06-21 Genesis-06-22