Genesis 02

 • hb בראשית 2-1
  וַיְכֻלּ֛וּ הַשָּׁמַ֥יִם וְהָאָ֖רֶץ וְכָל־צְבָאָֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-1
  Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν.
 • la genesis 2-1
  igitur perfecti sunt caeli et terra et omnis ornatus eorum
 • it Genesi 2-1
  Cos furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
 • fr Gense 2-1
  Ainsi furent achevs les cieux et la terre, et toute leur arme.
 • es genesis 2-1
  Y FUERON acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento.
 • en (DARBY) Genesis 2-1
  And the heavens and the earth and all their host were finished.
 • en (DRA) Genesis 2-1
  So the heavens and the earth were finished, and all the furniture of them.
 • en (KJV) Genesis 2-1
  Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
 • en (WEB) Genesis 2-1
  The heavens, the earth, and all their vast array were finished.
 • en (YLT) Genesis 2-1
  And the heavens and the earth are completed, and all their host;
 • en (ASV) Genesis 2-1
  And the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
 • de 1 Mose 2-1
  Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.
 • dk 1 Mosebog 2-1
  Sledes fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hr.
 • se 1 Mosebok 2-1
  S blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin hrskara.
 • no 1 Mosebok 2-1
  S blev himmelen og jorden med hele sin hr fullendt.
 • fi 1 Mooseksen 2-1
  Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa.
 • hu 1 Mzes 2-1
  s elvgeztetk az g s a fld, s azoknak minden serege.
 • al Zanafilla 2-1
  Kshtu prfunduan qielli dhe toka si dhe tr ushtria e tyre.
 • bg Битие 2-1
  Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство.
 • ua Буття 2-1
  І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє.
 • ru Бытие 2-1
  Так совершены небо и земля и все воинство их.
 • cn 2-1
  天 地 万 物 都 造 齐 了 。
 • hb בראשית 2-2
  וַיְכַ֤ל אֱלֹהִים֙ בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֔י מְלַאכְתֹּ֖ו אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה וַיִּשְׁבֹּת֙ בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֔י מִכָּל־מְלַאכְתֹּ֖ואֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-2
  καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν, καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν.
 • la genesis 2-2
  conplevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat
 • it Genesi 2-2
  Allora Dio, nel settimo giorno port a termine il lavoro che aveva fatto e cess nel settimo giorno da ogni suo lavoro.
 • fr Gense 2-2
  Dieu acheva au septime jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septime jour de toute son oeuvre, qu'il avait faite.
 • es genesis 2-2
  Y acab Dios en el da sptimo su obra que hizo, y repos el da sptimo de toda su obra que haba hecho.
 • en (DARBY) Genesis 2-2
  And God had finished on the seventh day his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
 • en (DRA) Genesis 2-2
  And on the seventh day God ended his work which he had made: and he rested on the seventh day from all his work which he had done.
 • en (KJV) Genesis 2-2
  And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
 • en (WEB) Genesis 2-2
  On the seventh day God finished his work which he had done; and he rested on the seventh day from all his work which he had done.
 • en (YLT) Genesis 2-2
  and God completeth by the seventh day His work which He hath made, and ceaseth by the seventh day from all His work which He hath made.
 • en (ASV) Genesis 2-2
  And on the seventh day God finished his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
 • de 1 Mose 2-2
  Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte.
 • dk 1 Mosebog 2-2
  P den syvende Dag fuldendte Gud det Vrk, han havde udfrt, og han hvilede p den syvende Dag efter det Vrk, han havde udfrt;
 • se 1 Mosebok 2-2
  Och Gud fullbordade p sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade p sjunde dagen frn allt det verk som han hade gjort.
 • no 1 Mosebok 2-2
  Og Gud fullendte p den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte p den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.
 • fi 1 Mooseksen 2-2
  Ja Jumala ptti seitsemnten pivn tyns, jonka hn oli tehnyt, ja lepsi seitsemnten pivn kaikesta tystns, jonka hn oli tehnyt.
 • hu 1 Mzes 2-2
  Mikor pedig elvgez Isten hetednapon az munkjt, a melyet alkotott vala, megsznk a hetedik napon minden munkjtl, a melyet alkotott vala.
 • al Zanafilla 2-2
  Ndrkaq ditn e shtat Perndia mbaroi veprn q kishte kryer dhe ditn e shtat u lodh nga gjith vepra q kishte kryer.
 • bg Битие 2-2
  И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал.
 • ua Буття 2-2
  І скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив.
 • ru Бытие 2-2
  И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
 • cn 2-2
  到 第 七 日 , 神 造 物 的 工 已 经 完 毕 , 就 在 第 七 日 歇 了 他 一 切 的 工 , 安 息 了 。
 • hb בראשית 2-3
  וַיְבָ֤רֶךְ אֱלֹהִים֙ אֶת־יֹ֣ום הַשְּׁבִיעִ֔י וַיְקַדֵּ֖שׁ אֹתֹ֑ו כִּ֣י בֹ֤ו שָׁבַת֙ מִכָּל־מְלַאכְתֹּ֔ו אֲשֶׁר־בָּרָ֥אאֱלֹהִ֖ים לַעֲשֹֽׂות׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-3
  καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι.
 • la genesis 2-3
  et benedixit diei septimo et sanctificavit illum quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret
 • it Genesi 2-3
  Dio benedisse il settimo giorno e lo consacr, perch in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto.
 • fr Gense 2-3
  Dieu bnit le septime jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait cre en la faisant.
 • es genesis 2-3
  Y bendijo Dios al da sptimo, y santificlo, porque en l repos de toda su obra que haba Dios criado y hecho.
 • en (DARBY) Genesis 2-3
  And God blessed the seventh day, and hallowed it, because that on it he rested from all his work which God had created in making it.
 • en (DRA) Genesis 2-3
  And he blessed the seventh day, and sanctified it: because in it he had rested from all his work which God created and made.
 • en (KJV) Genesis 2-3
  And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
 • en (WEB) Genesis 2-3
  God blessed the seventh day, and made it holy, because he rested in it from all his work of creation which he had done.
 • en (YLT) Genesis 2-3
  And God blesseth the seventh day, and sanctifieth it, for in it He hath ceased from all His work which God had prepared for making.
 • en (ASV) Genesis 2-3
  And God blessed the seventh day, and hallowed it; because that in it he rested from all his work which God had created and made.
 • de 1 Mose 2-3
  Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum da er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte.
 • dk 1 Mosebog 2-3
  og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi p den hvilede han efter hele sit Vrk, det, Gud havde skabt og udfrt.
 • se 1 Mosebok 2-3
  Och Gud vlsignade den sjunde dagen och helgade den, drfr att han p den dagen vilade frn allt sitt verk, det som Gud hade gjort, nr han skapade.
 • no 1 Mosebok 2-3
  Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for p den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.
 • fi 1 Mooseksen 2-3
  Ja Jumala siunasi seitsemnnen pivn ja pyhitti sen, koska hn sin pivn lepsi kaikesta luomistystns, jonka hn oli tehnyt.
 • hu 1 Mzes 2-3
  s megld Isten a hetedik napot, s megszentel azt; mivelhogy azon sznt vala meg minden munkjtl, melyet teremtve szerzett vala Isten.
 • al Zanafilla 2-3
  Dhe Perndia bekoi ditn e shtat dhe e shenjtroi, sepse at dit Perndia u lodh nga gjith vepra q kishte krijuar dhe kryer.
 • bg Битие 2-3
  И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко , което Бог беше създал и сътворил.
 • ua Буття 2-3
  І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був створив.
 • ru Бытие 2-3
  И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
 • cn 2-3
  神 赐 福 给 第 七 日 , 定 为 圣 日 ; 因 为 在 这 日 , 神 歇 了 他 一 切 创 造 的 工 , 就 安 息 了 。
 • hb בראשית 2-4
  אֵ֣לֶּה תֹולְדֹ֧ות הַשָּׁמַ֛יִם וְהָאָ֖רֶץ בְּהִבָּֽרְאָ֑ם בְּיֹ֗ום עֲשֹׂ֛ות יְהוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים אֶ֥רֶץ וְשָׁמָֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-4
  Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
 • la genesis 2-4
  istae generationes caeli et terrae quando creatae sunt in die quo fecit Dominus Deus caelum et terram
 • it Genesi 2-4
  Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. La prova della libert. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo,
 • fr Gense 2-4
  Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent crs.
 • es genesis 2-4
  Estos son los orgenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el da que Jehov Dios hizo la tierra y los cielos,
 • en (DARBY) Genesis 2-4
  These are the histories of the heavens and the earth, when they were created, in the day that Jehovah Elohim made earth and heavens,
 • en (DRA) Genesis 2-4
  These are the generations of the heaven and the earth, when they were created, in the day that the Lord God made the heaven and the earth:
 • en (KJV) Genesis 2-4
  These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens,
 • en (WEB) Genesis 2-4
  This is the history of the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Yahweh God made the earth and the heavens.
 • en (YLT) Genesis 2-4
  These [are] births of the heavens and of the earth in their being prepared, in the day of Jehovah God's making earth and heavens;
 • en (ASV) Genesis 2-4
  These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Jehovah God made earth and heaven.
 • de 1 Mose 2-4
  Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte.
 • dk 1 Mosebog 2-4
  Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud Herren gjorde Jord og Himmel
 • se 1 Mosebok 2-4
  Detta r berttelsen om den ordning i vilken allt blev till p himmelen och jorden, nr de skapades, d nr HERREN Gud gjorde jord och himmel.
 • no 1 Mosebok 2-4
  Dette er himmelens og jordens historie, da de blev skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel:
 • fi 1 Mooseksen 2-4
  Tm on kertomus taivaan ja maan synnyst, kun ne luotiin. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
 • hu 1 Mzes 2-4
  Ez az gnek s a fldnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az r Isten a fldet s az eget teremt,
 • al Zanafilla 2-4
  Kto jan origjina e qiellit dhe e toks kur u krijuan, ditn q Zoti Perndi krijoi tokn dhe qiellin.
 • bg Битие 2-4
  Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе.
 • ua Буття 2-4
  Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог создав небо та землю.
 • ru Бытие 2-4
  Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо,
 • cn 2-4
  创 造 天 地 的 来 历 , 在 耶 和 华 神 造 天 地 的 日 子 , 乃 是 这 样 ,
 • hb בראשית 2-5
  וְכֹ֣ל׀ שִׂ֣יחַ הַשָּׂדֶ֗ה טֶ֚רֶם יִֽהְיֶ֣ה בָאָ֔רֶץ וְכָל־עֵ֥שֶׂב הַשָּׂדֶ֖ה טֶ֣רֶם יִצְמָ֑ח כִּי֩ לֹ֨א הִמְטִ֜יר יְהוָ֤האֱלֹהִים֙ עַל־הָאָ֔רֶץ וְאָדָ֣ם אַ֔יִן לַֽעֲבֹ֖ד אֶת־הָֽאֲדָמָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-5
  καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι τὴν γῆν,
 • la genesis 2-5
  et omne virgultum agri antequam oreretur in terra omnemque herbam regionis priusquam germinaret non enim pluerat Dominus Deus super terram et homo non erat qui operaretur terram
 • it Genesi 2-5
  nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perch il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo
 • fr Gense 2-5
  Lorsque l'ternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'tait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore: car l'ternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
 • es genesis 2-5
  Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese: porque aun no haba Jehov Dios hecho llover sobre la tierra, ni haba hombre para que labrase la tierra;
 • en (DARBY) Genesis 2-5
  and every shrub of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew; for Jehovah Elohim had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground.
 • en (DRA) Genesis 2-5
  And every plant of the field before it sprung up in the earth, and every herb of the ground before it grew: for the Lord God had not rained upon the earth; and there was not a man to till the earth.
 • en (KJV) Genesis 2-5
  And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
 • en (WEB) Genesis 2-5
  No plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up; for Yahweh God had not caused it to rain on the earth. There was not a man to till the ground,
 • en (YLT) Genesis 2-5
  and no shrub of the field is yet in the earth, and no herb of the field yet sprouteth, for Jehovah God hath not rained upon the earth, and a man there is not to serve the ground,
 • en (ASV) Genesis 2-5
  And no plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up; for Jehovah God had not caused it to rain upon the earth: and there was not a man to till the ground;
 • de 1 Mose 2-5
  Und allerlei Bume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch, der das Land baute.
 • dk 1 Mosebog 2-5
  dengang fandtes endnu ingen af Markens Buske p Jorden, og endnu var ingen af Markens Urter spiret frem, thi Gud Herren havde ikke ladet det regne p Jorden, og der var ingen Mennesker til at dyrke Agerjorden,
 • se 1 Mosebok 2-5
  D bar jorden nnu ingen buske p marken, och ingen rt hade nnu skjutit upp p marken, ty HERREN Gud hade icke ltit regna p jorden, och ingen mnniska fanns, som kunde bruka jorden;
 • no 1 Mosebok 2-5
  Det var ennu ingen markens busk p jorden, og ingen markens urt var ennu vokset frem; for Gud Herren hadde ikke latt det regne p jorden, og der var intet menneske til dyrke jorden.
 • fi 1 Mooseksen 2-5
  ei ollut viel yhtn kedon pensasta maan pll, eik viel kasvanut mitn ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei viel ollut antanut sataa maan plle eik ollut ihmist maata viljelemss,
 • hu 1 Mzes 2-5
  Mg semmifle mezei nvny sem vala a fldn, s mg semmifle mezei f sem hajtott ki, mert az r Isten [mg] nem bocstott vala est a fldre; s ember sem vala, ki a fldet mvelje;
 • al Zanafilla 2-5
  Nuk kishte ende mbi tok asnj shkurrz n fush dhe asnj bar nuk kishte mbir ende n fush, sepse Zoti Perndi nuk kishte hedhur asnj shi mbi tokn dhe nuk ekzistonte njeriu pr t punuar tokn.
 • bg Битие 2-5
  А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята;
 • ua Буття 2-5
  І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю.
 • ru Бытие 2-5
  и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли,
 • cn 2-5
  野 地 还 没 有 草 木 , 田 间 的 菜 蔬 还 没 有 长 起 来 ; 因 为 耶 和 华 神 还 没 有 降 雨 在 地 上 , 也 没 有 人 耕 地 ,
 • hb בראשית 2-6
  וְאֵ֖ד יַֽעֲלֶ֣ה מִן־הָאָ֑רֶץ וְהִשְׁקָ֖ה אֶֽת־כָּל־פְּנֵֽי־הָֽאֲדָמָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-6
  πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζεν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
 • la genesis 2-6
  sed fons ascendebat e terra inrigans universam superficiem terrae
 • it Genesi 2-6
  e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -;
 • fr Gense 2-6
  Mais une vapeur s'leva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.
 • es genesis 2-6
  Mas suba de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 2-6
  But a mist went up from the earth, and moistened the whole surface of the ground.
 • en (DRA) Genesis 2-6
  But a spring rose out of the earth, watering all the surface of the earth.
 • en (KJV) Genesis 2-6
  But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
 • en (WEB) Genesis 2-6
  but a mist went up from the earth, and watered the whole surface of the ground.
 • en (YLT) Genesis 2-6
  and a mist goeth up from the earth, and hath watered the whole face of the ground.
 • en (ASV) Genesis 2-6
  but there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
 • de 1 Mose 2-6
  Aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land.
 • dk 1 Mosebog 2-6
  men en Tge vldede op at Jorden og vandede hele Agerjordens Flade
 • se 1 Mosebok 2-6
  men en dimma steg upp frn jorden och vattnade hela marken.
 • no 1 Mosebok 2-6
  Da steg det op en damp av jorden og vannet hele jordens overflate.
 • fi 1 Mooseksen 2-6
  vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
 • hu 1 Mzes 2-6
  Azonban pra szllott vala fel a fldrl, s megnedvest a fld egsz sznt.
 • al Zanafilla 2-6
  Por nga toka ngjitej nj avull q ujiste tr siprfaqen e toks.
 • bg Битие 2-6
  но пара се издигаше от земята та напояваше цялото лице на земята.
 • ua Буття 2-6
  І пара з землі підіймалась, і напувала всю землю.
 • ru Бытие 2-6
  но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
 • cn 2-6
  但 有 雾 气 从 地 上 腾 , 滋 润 遍 地 。
 • hb בראשית 2-7
  וַיִּיצֶר֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהִ֜ים אֶת־הָֽאָדָ֗ם עָפָר֙ מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה וַיִּפַּ֥ח בְּאַפָּ֖יו נִשְׁמַ֣ת חַיִּ֑ים וַֽיְהִ֥י הָֽאָדָ֖םלְנֶ֥פֶשׁ חַיָּֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-7
  καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
 • la genesis 2-7
  formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae et factus est homo in animam viventem
 • it Genesi 2-7
  allora il Signore Dio plasm l'uomo con polvere del suolo e soffi nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
 • fr Gense 2-7
  L'ternel Dieu forma l'homme de la poussire de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un tre vivant.
 • es genesis 2-7
  Form, pues, Jehov Dios al hombre del polvo de la tierra, y alent en su nariz soplo de vida; y fu el hombre en alma viviente.
 • en (DARBY) Genesis 2-7
  And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul.
 • en (DRA) Genesis 2-7
  And the Lord God formed man of the slime of the earth: and breathed into his face the breath of life, and man became a living soul.
 • en (KJV) Genesis 2-7
  And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
 • en (WEB) Genesis 2-7
  Yahweh God formed man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
 • en (YLT) Genesis 2-7
  And Jehovah God formeth the man -- dust from the ground, and breatheth into his nostrils breath of life, and the man becometh a living creature.
 • en (ASV) Genesis 2-7
  And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
 • de 1 Mose 2-7
  Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenklo, uns blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele.
 • dk 1 Mosebog 2-7
  da dannede Gud Herren Mennesket af Agerjordens Muld og blste Livsnde i hans Nsebor, s at Mennesket blev et levende Vsen.
 • se 1 Mosebok 2-7
  Och HERREN Gud danade mnniskan av stoft frn jorden och inblste livsande i hennes nsa, och s blev mnniskan en levande varelse.
 • no 1 Mosebok 2-7
  Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blste livets nde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.
 • fi 1 Mooseksen 2-7
  Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hnen sieramiinsa elmn hengen, ja niin ihmisest tuli elv sielu.
 • hu 1 Mzes 2-7
  s formlta vala az r Isten az embert a fldnek porbl, s lehellett vala az orrba letnek lehellett. gy ln az ember l llekk.
 • al Zanafilla 2-7
  Ather Zoti Perndi formoi njeriun nga pluhuri i toks, i fryu n vrimat e hunds nj frym jete, dhe njeriu u b nj qenie e gjall.
 • bg Битие 2-7
  И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.
 • ua Буття 2-7
  І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.
 • ru Бытие 2-7
  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
 • cn 2-7
  耶 和 华 神 用 地 上 的 尘 土 造 人 , 将 生 气 吹 在 他 鼻 孔 里 , 他 就 成 了 有 灵 的 活 人 , 名 叫 亚 当 。
 • hb בראשית 2-8
  וַיִּטַּ֞ע יְהוָ֧ה אֱלֹהִ֛ים גַּן־בְּעֵ֖דֶן מִקֶּ֑דֶם וַיָּ֣שֶׂם שָׁ֔ם אֶת־הָֽאָדָ֖ם אֲשֶׁ֥ר יָצָֽר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-8
  Καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν.
 • la genesis 2-8
  plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio in quo posuit hominem quem formaverat
 • it Genesi 2-8
  Poi il Signore Dio piant un giardino in Eden, a oriente, e vi colloc l'uomo che aveva plasmato.
 • fr Gense 2-8
  Puis l'ternel Dieu planta un jardin en den, du ct de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait form.
 • es genesis 2-8
  Y haba Jehov Dios plantado un huerto en Edn al oriente, y puso all al hombre que haba formado.
 • en (DARBY) Genesis 2-8
  And Jehovah Elohim planted a garden in Eden eastward, and there put Man whom he had formed.
 • en (DRA) Genesis 2-8
  And the Lord God had planted a paradise of pleasure from the beginning: wherein he placed man whom he had formed.
 • en (KJV) Genesis 2-8
  And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
 • en (WEB) Genesis 2-8
  Yahweh God planted a garden eastward, in Eden, and there he put the man whom he had formed.
 • en (YLT) Genesis 2-8
  And Jehovah God planteth a garden in Eden, at the east, and He setteth there the man whom He hath formed;
 • en (ASV) Genesis 2-8
  And Jehovah God planted a garden eastward, in Eden; and there he put the man whom he had formed.
 • de 1 Mose 2-8
  Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte.
 • dk 1 Mosebog 2-8
  Derp plantede Gud Herren en Have i Eden ude mod st, og dem satte han Mennesket, som han havde dannet;
 • se 1 Mosebok 2-8
  Och HERREN Gud planterade en lustgrd i Eden sterut och satte dri mnniskan som han hade danat.
 • no 1 Mosebok 2-8
  Og Gud Herren plantet en have i Eden, i sten, og der satte han mennesket som han hadde dannet.
 • fi 1 Mooseksen 2-8
  Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itn, ja asetti sinne ihmisen, jonka hn oli tehnyt.
 • hu 1 Mzes 2-8
  s ltete az r Isten egy kertet denben, napkelet fell, s abba helyeztet az embert, a kit formlt vala.
 • al Zanafilla 2-8
  Pastaj Zoti Perndi mbolli nj kopsht n Eden, n lindje, dhe vendosi n t njeriun q kishte formuar.
 • bg Битие 2-8
  И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал.
 • ua Буття 2-8
  І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив.
 • ru Бытие 2-8
  И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
 • cn 2-8
  耶 和 华 神 在 东 方 的 伊 甸 立 了 一 个 园 子 , 把 所 造 的 人 安 置 在 那 里 。
 • hb בראשית 2-9
  וַיַּצְמַ֞ח יְהוָ֤ה אֱלֹהִים֙ מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה כָּל־עֵ֛ץ נֶחְמָ֥ד לְמַרְאֶ֖ה וְטֹ֣וב לְמַאֲכָ֑ל וְעֵ֤ץ הַֽחַיִּים֙בְּתֹ֣וךְ הַגָּ֔ן וְעֵ֕ץ הַדַּ֖עַת טֹ֥וב וָרָֽע׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-9
  καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ.
 • la genesis 2-9
  produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu et ad vescendum suave lignum etiam vitae in medio paradisi lignumque scientiae boni et mali
 • it Genesi 2-9
  Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male.
 • fr Gense 2-9
  L'ternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espce, agrables voir et bons manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
 • es genesis 2-9
  Y haba Jehov Dios hecho nacer de la tierra todo rbol delicioso la vista, y bueno para comer: tambin el rbol de vida en medio del huerto, y el rbol de ciencia del bien y del mal.
 • en (DARBY) Genesis 2-9
  And out of the ground Jehovah Elohim made every tree grow that is pleasant to the sight, and good for food; and the tree of life, in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.
 • en (DRA) Genesis 2-9
  And the Lord God brought forth of the ground all manner of trees, fair to behold, and pleasant to eat of: the tree of life also in the midst of paradise: and the tree of knowledge of good and evil.
 • en (KJV) Genesis 2-9
  And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
 • en (WEB) Genesis 2-9
  Out of the ground Yahweh God made every tree to grow that is pleasant to the sight, and good for food, including the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and evil.
 • en (YLT) Genesis 2-9
  and Jehovah God causeth to sprout from the ground every tree desirable for appearance, and good for food, and the tree of life in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
 • en (ASV) Genesis 2-9
  And out of the ground made Jehovah God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.
 • de 1 Mose 2-9
  Und Gott der HERR lie aufwachsen aus der Erde allerlei Bume, lustig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bsen.
 • dk 1 Mosebog 2-9
  Og Gud Herren lod af Agerjorden fremvokse alle Slags Trer, en Fryd at skue og gode til Fde, desuden Livets Tr, der stod midt i Haven. og Tret til Kundskab om godt og ondt.
 • se 1 Mosebok 2-9
  HERREN Gud lt nmligen alla slags trd som voro ljuvliga att se p och goda att ta av vxa upp ur marken, och livets trd mitt i lustgrden, s ock kunskapens trd p gott och ont.
 • no 1 Mosebok 2-9
  Og Gud Herren lot trr av alle slag vokse op av jorden, prektige se til og gode ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt.
 • fi 1 Mooseksen 2-9
  Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nhd ja hyvi syd, ja elmn puun keskelle paratiisia, niin mys hyvn- ja pahantiedon puun.
 • hu 1 Mzes 2-9
  s nevele az r Isten a fldbl mindenfle ft, tekintetre kedvest s eledelre jt, az let fjt is, a kertnek kzepette, s a j s gonosz tudsnak fjt.
 • al Zanafilla 2-9
  Pastaj Zoti Perndi bri q t mbijn nga toka lloj-lloj pemsh t kndshme nga pamja dhe q jepnin fruta t mira pr t?u ngrn; n mes t kopshtit gjendeshin edhe pema e jets dhe pema e njohjes t s mirs dhe t s keqes.
 • bg Битие 2-9
  И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото.
 • ua Буття 2-9
  І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево Пізнання добра і зла.
 • ru Бытие 2-9
  И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.
 • cn 2-9
  耶 和 华 神 使 各 样 的 树 从 地 里 长 出 来 , 可 以 悦 人 的 眼 目 , 其 上 的 果 子 好 作 食 物 。 园 子 当 中 又 有 生 命 树 和 分 别 善 恶 的 树 。
 • hb בראשית 2-10
  וְנָהָר֙ יֹצֵ֣א מֵעֵ֔דֶן לְהַשְׁקֹ֖ות אֶת־הַגָּ֑ן וּמִשָּׁם֙ יִפָּרֵ֔ד וְהָיָ֖ה לְאַרְבָּעָ֥ה רָאשִֽׁים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-10
  ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Εδεμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς.
 • la genesis 2-10
  et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad inrigandum paradisum qui inde dividitur in quattuor capita
 • it Genesi 2-10
  Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di l si divideva e formava quattro corsi.
 • fr Gense 2-10
  Un fleuve sortait d'den pour arroser le jardin, et de l il se divisait en quatre bras.
 • es genesis 2-10
  Y sala de Edn un ro para regar el huerto, y de all se reparta en cuatro ramales.
 • en (DARBY) Genesis 2-10
  And a river went out of Eden, to water the garden; and from thence it was parted, and became four main streams.
 • en (DRA) Genesis 2-10
  And a river went out of the place of pleasure to water paradise, which from thence is divided into four heads.
 • en (KJV) Genesis 2-10
  And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
 • en (WEB) Genesis 2-10
  A river went out of Eden to water the garden; and from there it was parted, and became the source of four rivers.
 • en (YLT) Genesis 2-10
  And a river is going out from Eden to water the garden, and from thence it is parted, and hath become four chief [rivers];
 • en (ASV) Genesis 2-10
  And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became four heads.
 • de 1 Mose 2-10
  Und es ging aus von Eden ein Strom, zu wssern den Garten, und er teilte sich von da in vier Hauptwasser.
 • dk 1 Mosebog 2-10
  Der udsprang en Flod i Eden til at vande Haven, og udenfor delte den sig i fire Hovedstrmme.
 • se 1 Mosebok 2-10
  Och frn Eden gick en flod ut, som vattnade lustgrden; sedan delade den sig i fyra grenar.
 • no 1 Mosebok 2-10
  Og det gikk en elv ut fra Eden og vannet haven; og siden delte den sig i fire strmmer.
 • fi 1 Mooseksen 2-10
  Ja Eedenist lhti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sielt neljn haaraan.
 • hu 1 Mzes 2-10
  Folyvz j vala pedig ki denbl a kert megntzsre; s onnt elgazik s ngy fgra szakad vala.
 • al Zanafilla 2-10
  Nj lum dilte nga Edeni pr t ujitur kopshtin dhe ndahej n katr rrjedha uji.
 • bg Битие 2-10
  И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се разклоняваше и стана четири главни реки .
 • ua Буття 2-10
  І річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками.
 • ru Бытие 2-10
  Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.
 • cn 2-10
  有 河 从 伊 甸 流 出 来 , 滋 润 那 园 子 , 从 那 里 分 为 四 道 :
 • hb בראשית 2-11
  שֵׁ֥ם הָֽאֶחָ֖ד פִּישֹׁ֑ון ה֣וּא הַסֹּבֵ֗ב אֵ֚ת כָּל־אֶ֣רֶץ הַֽחֲוִילָ֔ה אֲשֶׁר־שָׁ֖ם הַזָּהָֽב׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-11
  ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισων· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Ευιλατ, ἐκεῖ οὗ ἐστιν τὸ χρυσίον·
 • la genesis 2-11
  nomen uni Phison ipse est qui circuit omnem terram Evilat ubi nascitur aurum
 • it Genesi 2-11
  Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avla, dove c' l'oro
 • fr Gense 2-11
  Le nom du premier est Pischon; c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, o se trouve l'or.
 • es genesis 2-11
  El nombre del uno era Pisn: ste es el que cerca toda la tierra de Havilah, donde hay oro:
 • en (DARBY) Genesis 2-11
  The name of the one is Pison: that is it which surrounds the whole land of Havilah, where the gold is.
 • en (DRA) Genesis 2-11
  The name of the one is Phison: that is it which compasseth all the land of Hevilath, where gold groweth.
 • en (KJV) Genesis 2-11
  The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
 • en (WEB) Genesis 2-11
  The name of the first is Pishon: it flows through the whole land of Havilah, where there is gold;
 • en (YLT) Genesis 2-11
  the name of the one [is] Pison, it [is] that which is surrounding the whole land of the Havilah where the gold [is],
 • en (ASV) Genesis 2-11
  The name of the first is Pishon: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
 • de 1 Mose 2-11
  Das erste heit Pison, das fliet um das ganze Land Hevila; und daselbst findet man Gold.
 • dk 1 Mosebog 2-11
  Den ene hedder Pisjon; den lber omkring Landet Havila, hvor der findes Guld
 • se 1 Mosebok 2-11
  Den frsta heter Pison; det r den som flyter omkring hela landet Havila, dr guld finnes,
 • no 1 Mosebok 2-11
  Den frste heter Pison; det er den som lper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull.
 • fi 1 Mooseksen 2-11
  Ensimmisen nimi on Piison; se kiert koko Havilan maan, jossa on kultaa;
 • hu 1 Mzes 2-11
  Az elsnek neve Pison, ez az, a mely megkerli Havilah egsz fldt, a hol az arany [terem.]
 • al Zanafilla 2-11
  Emri i lumit t par sht Pishon; sht ai q rrethon tr vendin e Havilahut, ku ka flori;
 • bg Битие 2-11
  Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.
 • ua Буття 2-11
  Імення одному Пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото.
 • ru Бытие 2-11
  Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
 • cn 2-11
  第 一 道 名 叫 比 逊 , 就 是 环 绕 哈 腓 拉 全 地 的 。 在 那 里 有 金 子 ,
 • hb בראשית 2-12
  וּֽזֲהַ֛ב הָאָ֥רֶץ הַהִ֖וא טֹ֑וב שָׁ֥ם הַבְּדֹ֖לַח וְאֶ֥בֶן הַשֹּֽׁהַם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-12
  τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος.
 • la genesis 2-12
  et aurum terrae illius optimum est ibique invenitur bdellium et lapis onychinus
 • it Genesi 2-12
  e l'oro di quella terra fine; qui c' anche la resina odorosa e la pietra d'nice.
 • fr Gense 2-12
  L'or de ce pays est pur; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx.
 • es genesis 2-12
  Y el oro de aquella tierra es bueno: hay all tambin bdelio y piedra cornerina.
 • en (DARBY) Genesis 2-12
  And the gold of that land is good; bdellium and the onyx stone are there.
 • en (DRA) Genesis 2-12
  And the gold of that land is very good: there is found bdellium, and the onyx stone.
 • en (KJV) Genesis 2-12
  And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
 • en (WEB) Genesis 2-12
  and the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are also there.
 • en (YLT) Genesis 2-12
  and the gold of that land [is] good, there [is] the bdolach and the shoham stone;
 • en (ASV) Genesis 2-12
  and the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
 • de 1 Mose 2-12
  Und das Gold des Landes ist kstlich; und da findet man Bedellion und den Edelstein Onyx.
 • dk 1 Mosebog 2-12
  og Guldet i det Land er godt, Bdellium og Sjohamsten.
 • se 1 Mosebok 2-12
  och det landets guld r gott; dr finnes ock bdelliumharts och onyxsten.
 • no 1 Mosebok 2-12
  Og gullet i dette land er godt; der er bdellium og onyks-stenen.
 • fi 1 Mooseksen 2-12
  ja sen maan kulta on hyv. Siell on mys bedellion-pihkaa ja onyks-kive.
 • hu 1 Mzes 2-12
  s annak a fldnek aranya igen j; ott van a Bdelliom s az Onix-k.
 • al Zanafilla 2-12
  dhe floriri i ktij vendi sht i mir; aty gjenden gjithashtu bdeli dhe guri i oniksit.
 • bg Битие 2-12
  И златото на оная земя е добро там има още бделий и ониксов камък.
 • ua Буття 2-12
  А золото тієї землі добре; там бделій і камінь онікс.
 • ru Бытие 2-12
  и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
 • cn 2-12
  并 且 那 地 的 金 子 是 好 的 ; 在 那 里 又 有 珍 珠 和 红 玛 瑙 。
 • hb בראשית 2-13
  וְשֵֽׁם־הַנָּהָ֥ר הַשֵּׁנִ֖י גִּיחֹ֑ון ה֣וּא הַסֹּובֵ֔ב אֵ֖ת כָּל־אֶ֥רֶץ כּֽוּשׁ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-13
  καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηων· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας.
 • la genesis 2-13
  et nomen fluvio secundo Geon ipse est qui circuit omnem terram Aethiopiae
 • it Genesi 2-13
  Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia.
 • fr Gense 2-13
  Le nom du second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le pays de Cusch.
 • es genesis 2-13
  El nombre del segundo ro es Gihn: ste es el que rodea toda la tierra de Etiopa.
 • en (DARBY) Genesis 2-13
  And the name of the second river is Gihon: that is it which surrounds the whole land of Cush.
 • en (DRA) Genesis 2-13
  And the name of the second river is Gehon: the same is it that compasseth all the land of Ethiopia.
 • en (KJV) Genesis 2-13
  And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
 • en (WEB) Genesis 2-13
  The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
 • en (YLT) Genesis 2-13
  and the name of the second river [is] Gibon, it [is] that which is surrounding the whole land of Cush;
 • en (ASV) Genesis 2-13
  And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.
 • de 1 Mose 2-13
  Das andere Wasser heit Gihon, das fliet um um das ganze Mohrenland.
 • dk 1 Mosebog 2-13
  Den anden Flod hedder Gihon; den lber omkring Landet Kusj.
 • se 1 Mosebok 2-13
  Den andra floden heter Gihon; det r den som flyter omkring hela landet Kus.
 • no 1 Mosebok 2-13
  Den annen elv heter Gihon; det er den som lper omkring hele landet Kus.
 • fi 1 Mooseksen 2-13
  Toisen virran nimi on Giihon; se kiert koko Kuusin maan.
 • hu 1 Mzes 2-13
  A msodik folyvz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerli az egsz Khs fldt.
 • al Zanafilla 2-13
  Emri i lumit t dyt sht Gihon, dhe ai rrethon tr vendin e Kushit.
 • bg Битие 2-13
  Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя
 • ua Буття 2-13
  Ім'я ж другої річки Ґіхон, вона оточує ввесь край Етіопії.
 • ru Бытие 2-13
  Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
 • cn 2-13
  第 二 道 河 名 叫 基 训 , 就 是 环 绕 古 实 全 地 的 。
 • hb בראשית 2-14
  וְשֵׁ֨ם הַנָּהָ֤ר הַשְּׁלִישִׁי֙ חִדֶּ֔קֶל ה֥וּא הַֽהֹלֵ֖ךְ קִדְמַ֣ת אַשּׁ֑וּר וְהַנָּהָ֥ר הָֽרְבִיעִ֖י ה֥וּא פְרָֽת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-14
  καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ πορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος, οὗτος Εὐφράτης.
 • la genesis 2-14
  nomen vero fluminis tertii Tigris ipse vadit contra Assyrios fluvius autem quartus ipse est Eufrates
 • it Genesi 2-14
  Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume l'Eufrate.
 • fr Gense 2-14
  Le nom du troisime est Hiddkel; c'est celui qui coule l'orient de l'Assyrie. Le quatrime fleuve, c'est l'Euphrate.
 • es genesis 2-14
  Y el nombre del tercer ro es Hiddekel: ste es el que va delante de Asiria. Y el cuarto ro es el Eufrates.
 • en (DARBY) Genesis 2-14
  And the name of the third river is Hiddekel: that is it which flows forward toward Asshur. And the fourth river, that is Euphrates.
 • en (DRA) Genesis 2-14
  And the name of the third river is Tigris: the same passeth along by the Assyrians. And the fourth river is Euphrates.
 • en (KJV) Genesis 2-14
  And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
 • en (WEB) Genesis 2-14
  The name of the third river is Hiddekel. This is the one which flows in front of Assyria. The fourth river is the Euphrates.
 • en (YLT) Genesis 2-14
  and the name of the third river [is] Hiddekel, it [is] that which is going east of Asshur; and the fourth river is Phrat.
 • en (ASV) Genesis 2-14
  And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth in front of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.
 • de 1 Mose 2-14
  Das dritte Wasser heit Hiddekel, das fliet vor Assyrien. Das vierte Wasser ist der Euphrat.
 • dk 1 Mosebog 2-14
  Den tredje Flod hedder Hiddekel; den lber sten om Assyrien. Den fjerde Flod er Frat.
 • se 1 Mosebok 2-14
  Den tredje floden heter Hiddekel; det r den som har sitt lopp ster om Assyrien. Den fjrde floden r Frat.
 • no 1 Mosebok 2-14
  Den tredje elv heter Hiddekel; det er den som gr stenfor Assur. Og den fjerde elv er Frat.
 • fi 1 Mooseksen 2-14
  Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljs virta on Eufrat.
 • hu 1 Mzes 2-14
  s a harmadik folyvz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszban foly. A negyedik folyvz pedig az Eufrtes.
 • al Zanafilla 2-14
  Emri i lumit t tret sht Tigri, dhe sht ai q rrjedh n lindje t Asiris. Lumi i katrt sht Eufrati.
 • bg Битие 2-14
  Името на третата река е Тигър*: тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.
 • ua Буття 2-14
  А ім'я річки третьої Тигр, вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта вона Ефрат.
 • ru Бытие 2-14
  Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.
 • cn 2-14
  第 三 道 河 名 叫 底 格 里 斯 , 流 在 亚 述 的 东 边 。 第 四 道 河 就 是 伯 拉 河 。
 • hb בראשית 2-15
  וַיִּקַּ֛ח יְהוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים אֶת־הָֽאָדָ֑ם וַיַּנִּחֵ֣הוּ בְגַן־עֵ֔דֶן לְעָבְדָ֖הּ וּלְשָׁמְרָֽהּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-15
  Καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.
 • la genesis 2-15
  tulit ergo Dominus Deus hominem et posuit eum in paradiso voluptatis ut operaretur et custodiret illum
 • it Genesi 2-15
  Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perch lo coltivasse e lo custodisse.
 • fr Gense 2-15
  L'ternel Dieu prit l'homme, et le plaa dans le jardin d'den pour le cultiver et pour le garder.
 • es genesis 2-15
  Tom, pues, Jehov Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edn, para que lo labrara y lo guardase.
 • en (DARBY) Genesis 2-15
  And Jehovah Elohim took Man, and put him into the garden of Eden, to till it and to guard it.
 • en (DRA) Genesis 2-15
  And the Lord God took man, and put him into the paradise of pleasure, to dress it, and to keep it.
 • en (KJV) Genesis 2-15
  And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
 • en (WEB) Genesis 2-15
  Yahweh God took the man, and put him into the garden of Eden to cultivate and keep it.
 • en (YLT) Genesis 2-15
  And Jehovah God taketh the man, and causeth him to rest in the garden of Eden, to serve it, and to keep it.
 • en (ASV) Genesis 2-15
  And Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
 • de 1 Mose 2-15
  Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, da er ihn baute und bewahrte.
 • dk 1 Mosebog 2-15
  Derp tog Gud Herren Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte den.
 • se 1 Mosebok 2-15
  S tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgrd, till att bruka och bevara den.
 • no 1 Mosebok 2-15
  Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til dyrke og vokte den.
 • fi 1 Mooseksen 2-15
  Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hnet Eedenin paratiisiin viljelemn ja varjelemaan sit.
 • hu 1 Mzes 2-15
  s vev az r Isten az embert, s helyeztet t az den kertjbe, hogy mvelje s rizze azt.
 • al Zanafilla 2-15
  Zoti Perndi e mori pra njeriun dhe e futi n kopshtin e Edenit, me qllim q ta punonte dhe ta ruante.
 • bg Битие 2-15
  И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
 • ua Буття 2-15
  І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала.
 • ru Бытие 2-15
  И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.
 • cn 2-15
  耶 和 华 神 将 那 人 安 置 在 伊 甸 园 , 使 他 修 理 , 看 守 。
 • hb בראשית 2-16
  וַיְצַו֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֔ים עַל־הָֽאָדָ֖ם לֵאמֹ֑ר מִכֹּ֥ל עֵֽץ־הַגָּ֖ן אָכֹ֥ל תֹּאכֵֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-16
  καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ λέγων ᾿Απὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ,
 • la genesis 2-16
  praecepitque ei dicens ex omni ligno paradisi comede
 • it Genesi 2-16
  Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino,
 • fr Gense 2-16
  L'ternel Dieu donna cet ordre l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;
 • es genesis 2-16
  Y mand Jehov Dios al hombre, diciendo: De todo rbol del huerto comers;
 • en (DARBY) Genesis 2-16
  And Jehovah Elohim commanded Man, saying, Of every tree of the garden thou shalt freely eat;
 • en (DRA) Genesis 2-16
  And he commanded him, saying: Of every tree of paradise thou shalt eat:
 • en (KJV) Genesis 2-16
  And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
 • en (WEB) Genesis 2-16
  Yahweh God commanded the man, saying, ”You may freely eat of every tree of the garden;
 • en (YLT) Genesis 2-16
  And Jehovah God layeth a charge on the man, saying, ‘Of every tree of the garden eating thou dost eat;
 • en (ASV) Genesis 2-16
  And Jehovah God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
 • de 1 Mose 2-16
  Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bumen im Garten;
 • dk 1 Mosebog 2-16
  Men Gud Herren bd Adam: "Af alle Trer i Haven har du Lov at spise,
 • se 1 Mosebok 2-16
  Och HERREN Gud bjd mannen och sade: Av alla andra trd i lustgrden m du fritt ta,
 • no 1 Mosebok 2-16
  Og Gud Herren bd mennesket: Du m fritt ete av alle trr i haven;
 • fi 1 Mooseksen 2-16
  Ja Herra Jumala kski ihmist sanoen: "Sy vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
 • hu 1 Mzes 2-16
  s parancsola az r Isten az embernek, mondvn: A kert minden fjrl btran egyl.
 • al Zanafilla 2-16
  Dhe Zoti Perndi e urdhroi njeriun duke i thn: "Ha bile lirisht nga do pem e kopshtit;
 • bg Битие 2-16
  И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
 • ua Буття 2-16
  І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в Раю ти можеш їсти.
 • ru Бытие 2-16
  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
 • cn 2-16
  耶 和 华 神 吩 咐 他 说 : 园 中 各 样 树 上 的 果 子 , 你 可 以 随 意 吃 ,
 • hb בראשית 2-17
  וּמֵעֵ֗ץ הַדַּ֨עַת֙ טֹ֣וב וָרָ֔ע לֹ֥א תֹאכַ֖ל מִמֶּ֑נּוּ כִּ֗י בְּיֹ֛ום אֲכָלְךָ֥ מִמֶּ֖נּוּ מֹ֥ות תָּמֽוּת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-17
  ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ· ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.
 • la genesis 2-17
  de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas in quocumque enim die comederis ex eo morte morieris
 • it Genesi 2-17
  ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perch, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti.
 • fr Gense 2-17
  mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour o tu en mangeras, tu mourras.
 • es genesis 2-17
  Mas del rbol de ciencia del bien y del mal no comers de l; porque el da que de l comieres, morirs.
 • en (DARBY) Genesis 2-17
  but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it; for in the day that thou eatest of it thou shalt certainly die.
 • en (DRA) Genesis 2-17
  But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat. For in what day soever thou shalt eat of it, thou shalt die the death.
 • en (KJV) Genesis 2-17
  But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
 • en (WEB) Genesis 2-17
  but you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil; for in the day that you eat of it, you will surely die.“
 • en (YLT) Genesis 2-17
  and of the tree of knowledge of good and evil, thou dost not eat of it, for in the day of thine eating of it -- dying thou dost die.'
 • en (ASV) Genesis 2-17
  but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
 • de 1 Mose 2-17
  aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bsen sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon it, wirst du des Todes sterben.
 • dk 1 Mosebog 2-17
  kun af Tret til Kundskab om godt og ondt m du ikke spise; den Dag du spiser deraf, skal du visselig d!"
 • se 1 Mosebok 2-17
  men av kunskapens trd p gott och ont skall du icke ta, ty nr du ter drav, skall du dden d.
 • no 1 Mosebok 2-17
  men treet til kunnskap om godt og ondt, det m du ikke ete av; for p den dag du eter av det, skal du visselig d.
 • fi 1 Mooseksen 2-17
  mutta hyvn- ja pahantiedon puusta l sy, sill sin pivn, jona sin siit syt, pit sinun kuolemalla kuoleman".
 • hu 1 Mzes 2-17
  De a j s gonosz tudsnak fjrl, arrl ne egyl; mert a mely napon ejndel arrl, bizony meghalsz.
 • al Zanafilla 2-17
  por mos ha nga pema e njohjes t s mirs dhe t s keqes, sepse ditn q do t hash prej saj ke pr t vdekur me siguri".
 • bg Битие 2-17
  но от дървото на познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
 • ua Буття 2-17
  Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!
 • ru Бытие 2-17
  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
 • cn 2-17
  只 是 分 别 善 恶 树 上 的 果 子 , 你 不 可 吃 , 因 为 你 吃 的 日 子 必 定 死 !
 • hb בראשית 2-18
  וַיֹּ֨אמֶר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֔ים לֹא־טֹ֛וב הֱיֹ֥ות הָֽאָדָ֖ם לְבַדֹּ֑ו אֶֽעֱשֶׂהּ־לֹּ֥ו עֵ֖זֶר כְּנֶגְדֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-18
  Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾽ αὐτόν.
 • la genesis 2-18
  dixit quoque Dominus Deus non est bonum esse hominem solum faciamus ei adiutorium similem sui
 • it Genesi 2-18
  Poi il Signore Dio disse: Non bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile.
 • fr Gense 2-18
  L'ternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable lui.
 • es genesis 2-18
  Y dijo Jehov Dios: No es bueno que el hombre est solo; harle ayuda idnea para l.
 • en (DARBY) Genesis 2-18
  And Jehovah Elohim said, It is not good that Man should be alone; I will make him a helpmate, his like.
 • en (DRA) Genesis 2-18
  And the Lord God said: It is not good for man to be alone: let us make him a help like unto himself.
 • en (KJV) Genesis 2-18
  And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
 • en (WEB) Genesis 2-18
  Yahweh God said, ”It is not good for the man to be alone. I will make him a helper comparable tohim.“
 • en (YLT) Genesis 2-18
  And Jehovah God saith, ‘Not good for the man to be alone, I do make to him an helper -- as his counterpart.'
 • en (ASV) Genesis 2-18
  And Jehovah God said, It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.
 • de 1 Mose 2-18
  Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, da der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.
 • dk 1 Mosebog 2-18
  Derp sagde Gud Herren: "Det er ikke godt for Mennesket at vre ene; jeg vil gre ham en Medhjlp, som passer til ham!"
 • se 1 Mosebok 2-18
  Och HERREN Gud sade: Det r icke gott att mannen r allena. Jag vill gra t honom en hjlp, en sdan som honom hves.
 • no 1 Mosebok 2-18
  Og Gud Herren sa: Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjre ham en medhjelp som er hans like.
 • fi 1 Mooseksen 2-18
  Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyv olla yksinns, min teen hnelle avun, joka on hnelle sopiva".
 • hu 1 Mzes 2-18
  s monda az r Isten: Nem j az embernek egyedl lenni; szerzek nki segt trsat, hozz illt.
 • al Zanafilla 2-18
  Pastaj Zoti Perndi tha: "Nuk sht mir q njeriu t jet vetm; un do t?i bj nj ndihm q i leverdis".
 • bg Битие 2-18
  И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.
 • ua Буття 2-18
  І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього.
 • ru Бытие 2-18
  И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.
 • cn 2-18
  耶 和 华 神 说 : 那 人 独 居 不 好 , 我 要 为 他 造 一 个 配 偶 帮 助 他 。
 • hb בראשית 2-19
  וַיִּצֶר֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהִ֜ים מִן־הָֽאֲדָמָ֗ה כָּל־חַיַּ֤ת הַשָּׂדֶה֙ וְאֵת֙ כָּל־עֹ֣וף הַשָּׁמַ֔יִם וַיָּבֵא֙אֶל־הָ֣אָדָ֔ם לִרְאֹ֖ות מַה־יִּקְרָא־לֹ֑ו וְכֹל֩ אֲשֶׁ֨ר יִקְרָא־לֹ֧ו הָֽאָדָ֛ם נֶ֥פֶשׁ חַיָּ֖ה ה֥וּא שְׁמֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-19
  καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Αδαμ ἰδεῖν, τί καλέσει αὐτά, καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Αδαμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ.
 • la genesis 2-19
  formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terrae et universis volatilibus caeli adduxit ea ad Adam ut videret quid vocaret ea omne enim quod vocavit Adam animae viventis ipsum est nomen eius
 • it Genesi 2-19
  Allora il Signore Dio plasm dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
 • fr Gense 2-19
  L'ternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout tre vivant portt le nom que lui donnerait l'homme.
 • es genesis 2-19
  Form, pues, Jehov Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y trjolas Adam, para que viese cmo les haba de llamar; y todo lo que Adam llam los animales vivientes, ese es su nombre.
 • en (DARBY) Genesis 2-19
  And out of the ground Jehovah Elohim had formed every animal of the field and all fowl of the heavens, and brought [them] to Man, to see what he would call them; and whatever Man called each living soul, that was its name.
 • en (DRA) Genesis 2-19
  And the Lord God having formed out of the ground all the beasts of the earth, and all the fowls of the air, brought them to Adam to see what he would call them: for whatsoever Adam called any living creature the same is its name.
 • en (KJV) Genesis 2-19
  And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
 • en (WEB) Genesis 2-19
  Out of the ground Yahweh God formed every animal of the field, and every bird of the sky, and brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called every living creature became its name.
 • en (YLT) Genesis 2-19
  And Jehovah God formeth from the ground every beast of the field, and every fowl of the heavens, and bringeth in unto the man, to see what he doth call it; and whatever the man calleth a living creature, that [is] its name.
 • en (ASV) Genesis 2-19
  And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field, and every bird of the heavens; and brought them unto the man to see what he would call them: and whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.
 • de 1 Mose 2-19
  Denn als Gott der HERR gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vgel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, da er she, wie er sie nennte; denn der wie Mensch allerlei lebendige Tiere nennen wrde, so sollten sie heien.
 • dk 1 Mosebog 2-19
  Og Gud Herren dannede af Agerjorden alle Markens Dyr og Himmelens Fugle og frte dem hen til Adam for at se, hvad han vilde kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende Vsener, det skulde vre deres Navn.
 • se 1 Mosebok 2-19
  Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fglar, och frde dem fram till mannen fr att se huru denne skulle kalla dem; ty ssom mannen kallade var levande varelse, s skulle den heta.
 • no 1 Mosebok 2-19
  Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr p marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, s skulde den hete.
 • fi 1 Mooseksen 2-19
  Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsn elimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nhdkseen, kuinka hn ne nimittisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elvn olennon, niin oli sen nimi oleva.
 • hu 1 Mzes 2-19
  s formlt vala az r Isten a fldbl mindenfle mezei vadat, s mindenfle gi madarat, s elviv az emberhez, hogy lssa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az l llatnak, az annak neve.
 • al Zanafilla 2-19
  Dhe Zoti Perndi formoi nga dheu tr kafsht e fushs dhe tr zogjt e qiellit dhe i oi te njeriu pr t par si do t?i quante; dhe sido q njeriu t?i quante qeniet e gjalla, ai do t ishte emri i tyre.
 • bg Битие 2-19
  И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.
 • ua Буття 2-19
  І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому.
 • ru Бытие 2-19
  Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
 • cn 2-19
  耶 和 华 神 用 土 所 造 成 的 野 地 各 样 走 兽 和 空 中 各 样 飞 鸟 都 带 到 那 人 面 前 , 看 他 叫 甚 麽 。 那 人 怎 样 叫 各 样 的 活 物 , 那 就 是 他 的 名 字 。
 • hb בראשית 2-20
  וַיִּקְרָ֨א הָֽאָדָ֜ם שֵׁמֹ֗ות לְכָל־הַבְּהֵמָה֙ וּלְעֹ֣וף הַשָּׁמַ֔יִם וּלְכֹ֖ל חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֑ה וּלְאָדָ֕םלֹֽא־מָצָ֥א עֵ֖זֶר כְּנֶגְדֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-20
  Καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ, τῷ δὲ Αδαμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.-
 • la genesis 2-20
  appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia et universa volatilia caeli et omnes bestias terrae Adam vero non inveniebatur adiutor similis eius
 • it Genesi 2-20
  Cos l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trov un aiuto che gli fosse simile.
 • fr Gense 2-20
  Et l'homme donna des noms tout le btail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable lui.
 • es genesis 2-20
  Y puso Adam nombres toda bestia y ave de los cielos y todo animal del campo: mas para Adam no hall ayuda que estuviese idnea para l.
 • en (DARBY) Genesis 2-20
  And Man gave names to all cattle, and to the fowl of the heavens, and to every beast of the field; but as for Adam, he found no helpmate, his like.
 • en (DRA) Genesis 2-20
  And Adam called all the beasts by their names, and all the fowls of the air, and all the cattle of the field: but for Adam there was not found a helper like himself.
 • en (KJV) Genesis 2-20
  And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
 • en (WEB) Genesis 2-20
  The man gave names to all livestock, and to the birds of the sky, and to every animal of the field; but for man there was not found a helper comparable to him.
 • en (YLT) Genesis 2-20
  And the man calleth names to all the cattle, and to fowl of the heavens, and to every beast of the field; and to man hath not been found an helper -- as his counterpart.
 • en (ASV) Genesis 2-20
  And the man gave names to all cattle, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field; but for man there was not found a help meet for him.
 • de 1 Mose 2-20
  Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber fr den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wre.
 • dk 1 Mosebog 2-20
  Adam gav da alt Kvget, alle Himmelens Fugle og alle Markens Dyr Navne - men til sig selv fandt Adam ingen Medhjlp, der passede til ham.
 • se 1 Mosebok 2-20
  Och mannen gav namn t alla boskapsdjur, t fglarna under himmelen och t alla markens djur. Men fr Adam fann han icke ngon hjlp, sdan som honom hvdes.
 • no 1 Mosebok 2-20
  S gav mennesket navn til alt feet og fuglene under himmelen og alle ville dyr; men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like.
 • fi 1 Mooseksen 2-20
  Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaelimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsn elimille. Mutta Aadamille ei lytynyt apua, joka olisi hnelle sopinut.
 • hu 1 Mzes 2-20
  s nevet ada az ember minden baromnak, az g madarainak, s minden mezei vadnak; de az embernek hozz ill segt trsat nem tallt vala.
 • al Zanafilla 2-20
  Dhe njeriu u vuri emra tr bagtis, zogjve t qiellit dhe do kafshe t fushave; por pr njeriun nuk u gjend asnj ndihm e prshtatshme pr t.
 • bg Битие 2-20
  Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека не се намери.
 • ua Буття 2-20
  І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі Він не знайшов, щоб подібна до нього була.
 • ru Бытие 2-20
  И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.
 • cn 2-20
  那 人 便 给 一 切 牲 畜 和 空 中 飞 鸟 、 野 地 走 兽 都 起 了 名 ; 只 是 那 人 没 有 遇 见 配 偶 帮 助 他 。
 • hb בראשית 2-21
  וַיַּפֵּל֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהִ֧ים׀ תַּרְדֵּמָ֛ה עַל־הָאָדָ֖ם וַיִּישָׁ֑ן וַיִּקַּ֗ח אַחַת֙ מִצַּלְעֹתָ֔יו וַיִּסְגֹּ֥ר בָּשָׂ֖רתַּחְתֶּֽנָּה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-21
  καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Αδαμ, καὶ ὕπνωσεν· καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ᾽ αὐτῆς.
 • la genesis 2-21
  inmisit ergo Dominus Deus soporem in Adam cumque obdormisset tulit unam de costis eius et replevit carnem pro ea
 • it Genesi 2-21
  Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addorment; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.
 • fr Gense 2-21
  Alors l'ternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses ctes, et referma la chair sa place.
 • es genesis 2-21
  Y Jehov Dios hizo caer sueo sobre Adam, y se qued dormido: entonces tom una de sus costillas, y cerr la carne en su lugar;
 • en (DARBY) Genesis 2-21
  And Jehovah Elohim caused a deep sleep to fall upon Man; and he slept. And he took one of his ribs and closed up flesh in its stead.
 • en (DRA) Genesis 2-21
  Then the Lord God cast a deep sleep upon Adam: and when he was fast asleep, he took one of his ribs, and filled up flesh for it.
 • en (KJV) Genesis 2-21
  And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
 • en (WEB) Genesis 2-21
  Yahweh God caused the man to fall into a deep sleep. As the man slept, he took one of his ribs, and closed up the flesh in its place.
 • en (YLT) Genesis 2-21
  And Jehovah God causeth a deep sleep to fall upon the man, and he sleepeth, and He taketh one of his ribs, and closeth up flesh in its stead.
 • en (ASV) Genesis 2-21
  And Jehovah God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof:
 • de 1 Mose 2-21
  Da lie Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippen eine und schlo die Sttte zu mit Fleisch.
 • dk 1 Mosebog 2-21
  S lod Gud Herren Dvale falde over Adam, og da han var sovet ind, tog han et af hans Ribben og lukkede med Kd i dets Sted;
 • se 1 Mosebok 2-21
  D lt HERREN Gud en tung smn falla p mannen, och nr han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med ktt.
 • no 1 Mosebok 2-21
  Da lot Gud Herren en dyp svn falle p mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjtt.
 • fi 1 Mooseksen 2-21
  Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hn nukkui, otti hn yhden hnen kylkiluistaan ja tytti sen paikan lihalla.
 • hu 1 Mzes 2-21
  Bocsta teht az r Isten mly lmot az emberre, s ez elaluvk. Akkor kivn egyet annak oldalbordi kzl, s hssal tlt be annak helyt.
 • al Zanafilla 2-21
  Ather Zoti Perndi e futi n nj gjum t thell njeriun, t cilin e zuri gjumi; dhe mori nj nga brinjt e tij dhe e mbylli mishin n at vend.
 • bg Битие 2-21
  Тогава Господ даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.
 • ua Буття 2-21
  І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце.
 • ru Бытие 2-21
  И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
 • cn 2-21
  耶 和 华 神 使 他 沉 睡 , 他 就 睡 了 ; 於 是 取 下 他 的 一 条 肋 骨 , 又 把 肉 合 起 来 。
 • hb בראשית 2-22
  וַיִּבֶן֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהִ֧ים׀ אֶֽת־הַצֵּלָ֛ע אֲשֶׁר־לָקַ֥ח מִן־הָֽאָדָ֖ם לְאִשָּׁ֑ה וַיְבִאֶ֖הָ אֶל־הָֽאָדָֽם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-22
  καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Αδαμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Αδαμ.
 • la genesis 2-22
  et aedificavit Dominus Deus costam quam tulerat de Adam in mulierem et adduxit eam ad Adam
 • it Genesi 2-22
  Il Signore Dio plasm con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo.
 • fr Gense 2-22
  L'ternel Dieu forma une femme de la cte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme.
 • es genesis 2-22
  Y de la costilla que Jehov Dios tom del hombre, hizo una mujer, y trjola al hombre.
 • en (DARBY) Genesis 2-22
  And Jehovah Elohim built the rib that he had taken from Man into a woman; and brought her to Man.
 • en (DRA) Genesis 2-22
  And the Lord God built the rib which he took from Adam into a woman: and brought her to Adam.
 • en (KJV) Genesis 2-22
  And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
 • en (WEB) Genesis 2-22
  Yahweh God made a woman from the rib which had taken from the man, and brought her to the man.
 • en (YLT) Genesis 2-22
  And Jehovah God buildeth up the rib which He hath taken out of the man into a woman, and bringeth her in unto the man;
 • en (ASV) Genesis 2-22
  and the rib, which Jehovah God had taken from the man, made he a woman, and brought her unto the man.
 • de 1 Mose 2-22
  Und Gott der HERR baute ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.
 • dk 1 Mosebog 2-22
  og af Ribbenet, som Gud Herren havde taget af Adam, byggede han en Kvinde og frte hende hen til Adam.
 • se 1 Mosebok 2-22
  Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och frde henne fram till mannen.
 • no 1 Mosebok 2-22
  Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket.
 • fi 1 Mooseksen 2-22
  Ja Herra Jumala rakensi vaimon siit kylkiluusta, jonka hn oli ottanut miehest, ja toi hnet miehen luo.
 • hu 1 Mzes 2-22
  s alkot az r Isten azt az oldalbordt, a melyet kivett vala az emberbl, asszonyny, s viv az emberhez.
 • al Zanafilla 2-22
  Pastaj Zoti Perndi me brinjn q i kishte hequr njeriut formoi nj grua dhe e oi te njeriu.
 • bg Битие 2-22
  И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.
 • ua Буття 2-22
  І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама.
 • ru Бытие 2-22
  И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
 • cn 2-22
  耶 和 华 神 就 用 那 人 身 上 所 取 的 肋 骨 造 成 一 个 女 人 , 领 他 到 那 人 跟 前 。
 • hb בראשית 2-23
  וַיֹּאמֶר֮ הָֽאָדָם֒ זֹ֣את הַפַּ֗עַם עֶ֚צֶם מֵֽעֲצָמַ֔י וּבָשָׂ֖ר מִבְּשָׂרִ֑י לְזֹאת֙ יִקָּרֵ֣א אִשָּׁ֔ה כִּ֥י מֵאִ֖ישׁלֻֽקֳחָה־זֹּֽאת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-23
  καὶ εἶπεν Αδαμ Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη.
 • la genesis 2-23
  dixitque Adam hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea haec vocabitur virago quoniam de viro sumpta est
 • it Genesi 2-23
  Allora l'uomo disse: Questa volta essa carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamer donna perch dall'uomo stata tolta.
 • fr Gense 2-23
  Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera femme, parce qu'elle a t prise de l'homme.
 • es genesis 2-23
  Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: sta ser llamada Varona, porque del varn fu tomada.
 • en (DARBY) Genesis 2-23
  And Man said, This time it is bone of my bones and flesh of my flesh: this shall be called Woman, because this was taken out of a man.
 • en (DRA) Genesis 2-23
  And Adam said: This now is bone of my bones, and flesh of my flesh; she shall be called woman, because she was taken out of man.
 • en (KJV) Genesis 2-23
  And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
 • en (WEB) Genesis 2-23
  The man said, ”This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She will be called ‘woman,’ because she was taken out of Man.“
 • en (YLT) Genesis 2-23
  and the man saith, ‘This [is] the [proper] step! bone of my bone, and flesh of my flesh!' for this it is called Woman, for from a man hath this been taken;
 • en (ASV) Genesis 2-23
  And the man said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
 • de 1 Mose 2-23
  Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Mnnin heien, darum da sie vom Manne genommen ist.
 • dk 1 Mosebog 2-23
  Da sagde Adam: "Denne Gang er det Ben af mine Ben og Kd af mit Kd; hun skal kaldes Kvinde, thi af Manden er hun taget!"
 • se 1 Mosebok 2-23
  D sade mannen: Ja, denna r nu ben av mina ben och ktt av mitt ktt. Hon skall heta maninna, ty av man r hon tagen.
 • no 1 Mosebok 2-23
  Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjtt av mitt kjtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.
 • fi 1 Mooseksen 2-23
  Ja mies sanoi: "Tm on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hn kutsuttakoon miehettreksi, sill hn on miehest otettu".
 • hu 1 Mzes 2-23
  s monda az ember: Ez mr csontombl val csont, s testembl val test: ez asszonyembernek neveztessk, mert emberbl vtetett.
 • al Zanafilla 2-23
  Dhe njeriu tha: "Kjo s fundi sht kocka e kockave t mia dhe mishi i mishit tim. Ajo do t quhet grua sepse sht nxjerr nga burri".
 • bg Битие 2-23
  А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.
 • ua Буття 2-23
  І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка.
 • ru Бытие 2-23
  И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.
 • cn 2-23
  那 人 说 : 这 是 我 骨 中 的 骨 , 肉 中 的 肉 , 可 以 称 他 为 女 人 , 因 为 他 是 从 男 人 身 上 取 出 来 的 。
 • hb בראשית 2-24
  עַל־כֵּן֙ יַֽעֲזָב־אִ֔ישׁ אֶת־אָבִ֖יו וְאֶת־אִמֹּ֑ו וְדָבַ֣ק בְּאִשְׁתֹּ֔ו וְהָי֖וּ לְבָשָׂ֥ר אֶחָֽד׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-24
  ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
 • la genesis 2-24
  quam ob rem relinquet homo patrem suum et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una
 • it Genesi 2-24
  Per questo l'uomo abbandoner suo padre e sua madre e si unir a sua moglie e i due saranno una sola carne.
 • fr Gense 2-24
  C'est pourquoi l'homme quittera son pre et sa mre, et s'attachera sa femme, et ils deviendront une seule chair.
 • es genesis 2-24
  Por tanto, dejar el hombre su padre y su madre, y allegarse ha su mujer, y sern una sola carne.
 • en (DARBY) Genesis 2-24
  Therefore shall a man leave his father and his mother, and cleave to his wife; and they shall become one flesh.
 • en (DRA) Genesis 2-24
  Wherefore a man shall leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they shall be two in one flesh.
 • en (KJV) Genesis 2-24
  Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
 • en (WEB) Genesis 2-24
  Therefore a man will leave his father and his mother, and will join with his wife, and they will be one flesh.
 • en (YLT) Genesis 2-24
  therefore doth a man leave his father and his mother, and hath cleaved unto his wife, and they have become one flesh.
 • en (ASV) Genesis 2-24
  Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
 • de 1 Mose 2-24
  Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch.
 • dk 1 Mosebog 2-24
  Derfor forlader en Mand sin Fader og Moder og holder sig til sin Hustru, og de to bliver eet Kd.
 • se 1 Mosebok 2-24
  Frdenskull skall en man vergiva sin fader och sin moder och hlla sig till sin hustru, och de skola varda ett ktt.
 • no 1 Mosebok 2-24
  Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal vre ett kjd.
 • fi 1 Mooseksen 2-24
  Senthden mies luopukoon isstns ja idistns ja liittykn vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
 • hu 1 Mzes 2-24
  Annakokrt elhagyja a frfi az atyjt s az anyjt, s ragaszkodik felesghez: s lesznek egy testt.
 • al Zanafilla 2-24
  Pr kt arsye njeriu do t braktis baban dhe nnn e tij dhe do t bashkohet me gruan e tij, dhe do t jen nj mish i vetm.
 • bg Битие 2-24
  Затова ще остави човека баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
 • ua Буття 2-24
  Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом.
 • ru Бытие 2-24
  Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.
 • cn 2-24
  因 此 , 人 要 离 开 父 母 , 与 妻 子 连 合 , 二 人 成 为 一 体 。
 • hb בראשית 2-25
  וַיִּֽהְי֤וּ שְׁנֵיהֶם֙ עֲרוּמִּ֔ים הָֽאָדָ֖ם וְאִשְׁתֹּ֑ו וְלֹ֖א יִתְבֹּשָֽׁשׁוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 2-25
  καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
 • la genesis 2-25
  erant autem uterque nudi Adam scilicet et uxor eius et non erubescebant
 • it Genesi 2-25
  Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.
 • fr Gense 2-25
  L'homme et sa femme taient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte.
 • es genesis 2-25
  Y estaban ambos desnudos, Adam y su mujer, y no se avergonzaban.
 • en (DARBY) Genesis 2-25
  And they were both naked, Man and his wife, and were not ashamed.
 • en (DRA) Genesis 2-25
  And they were both naked: to wit, Adam and his wife: and were not ashamed.
 • en (KJV) Genesis 2-25
  And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
 • en (WEB) Genesis 2-25
  The man and his wife were both naked, and they were not ashamed.
 • en (YLT) Genesis 2-25
  And they are both of them naked, the man and his wife, and they are not ashamed of themselves.
 • en (ASV) Genesis 2-25
  And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
 • de 1 Mose 2-25
  Und sie waren beide nackt, der Mensch und das Weib, und schmten sich nicht.
 • dk 1 Mosebog 2-25
  Og de var begge ngne, bde Adam og hans Hustru, men de bluedes ikke.
 • se 1 Mosebok 2-25
  Och mannen och hans hustru voro bda nakna och blygdes icke fr varandra.
 • no 1 Mosebok 2-25
  Og de var nakne bde Adam og hans hustru, men bluedes ikke.
 • fi 1 Mooseksen 2-25
  Ja he olivat molemmat, mies ja hnen vaimonsa, alasti eivtk hvenneet toisiansa.
 • hu 1 Mzes 2-25
  Valnak pedig mindketten meztelenek, az ember s az felesge, s nem szgyenlik vala.
 • al Zanafilla 2-25
  Dhe burri e gruaja e tij ishin q t dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej ksaj.
 • bg Битие 2-25
  А и двамата, човекът и жена му бяха голи и не се срамуваха.
 • ua Буття 2-25
  І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились.
 • ru Бытие 2-25
  И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
 • cn 2-25
  当 时 夫 妻 二 人 赤 身 露 体 , 并 不 羞 耻 。
 • <<< List home >>>