Die Bibel

alphabetisch - s -


 • S a mikor majd brem irnt eljvndesz, mi eltted lesz, becsletessgemrl ez felel: a mi nem pettyegetett vagy tarka a kecskk, s nem fekete a juhok kzt, az mind lopott jszg nlam. hu 1 Mzes 30, 33
 • S akkor Jkb ada zsanak kenyeret, s ftt lencst, s evk s ivk, s felkele s elmne. gy vet meg zsa az elsszlttsget. hu 1 Mzes 25, 34
 • S elbeszl atyjnak s btyjainak, s az atyja megdorgl t, mondvn nki: Micsoda lom az a melyet lmodtl? Avagy elmegynk-, n s a te anyd s atydfiai, hogy meghajtsuk magunkat te eltted a fldig? hu 1 Mzes 37, 10
 • S elbeszl Jkb Rkhelnek, hogy az atyjnak rokona s hogy Rebeknak fia. Ez pedig elfuta, s megmond az atyjnak. hu 1 Mzes 29, 12
 • S elnevez azt Sibhnak: Azokrt annak a vrosnak neve Berseba mind e mai napig. hu 1 Mzes 26, 33
 • S ezek brahm lete esztendeinek napjai, melyeket lt: szz hetvent esztend. hu 1 Mzes 25, 7
 • S ha majd a Fara hivat titeket s azt krdi: Mi a ti letmdotok? hu 1 Mzes 46, 33
 • S ilyen szkkal szla hozz, mondvn: Bejve hozzm a hber szolga, a kit ide hoztl, hogy szgyent hozzon rem. hu 1 Mzes 39, 17
 • S m azok utn ms ht tehn j vala ki a folyvzbl, rtak s sztvrek, s oda llanak vala ama tehenek mell a folyvz partjn. hu 1 Mzes 41, 3
 • S m azok utn ms ht tehn j vala ki, nagyon sztvrek, rtak s hitvnyak; egsz gyiptom fldn nem lttam azokhoz hitvnysgra hasonlkat. hu 1 Mzes 41, 19
 • S ltja, hogy j a nyugalom s hogy a fld mily kies: teher al hajtja htt, s robotol szolgv lesz. hu 1 Mzes 49, 15
 • S ln harmadnapon a Fara szletse napja, s vendgsget szerze minden szolginak, s akkor a fpohrnokot s a fstmestert is flvev szolgi kz. hu 1 Mzes 40, 20
 • S ln, a mint meglt Jkb Rkhelt, Lbnnak az anyja btyjnak lenyt, s Lbnnak az anyja btyjnak juhait, odalpett Jkb s elgrdt a kvet a kt szjrl, s megitat Lbnnak az anyja btyjnak juhait. hu 1 Mzes 29, 10
 • S Midinnak fiai: fah, fer, Hnok, Abida s Eldaah: Mind ezek Ketrhnak fiai. hu 1 Mzes 25, 4
 • S vajudsa kzben monda nki a bba: Ne flj, mert most is fiad lesz. hu 1 Mzes 35, 17
 • S adld de Hamor og hans Sn Sikem, s mange som frdedes i hans Bys Port, og alle af Mandkn, alle, som frdedes i hans Bys Port, lod sig omskre. dk 1 Mosebog 34, 24
 • S t de og drakk, han og de menn som var med ham, og de blev der om natten. Men da de stod op om morgenen, sa han: La mig nu fare hjem til min herre! no 1 Mosebok 24, 54
 • s at han gav ham Opsyn over alle Fangerne i Fngselet, og han srgede for alt, hvad der skulde gres der. dk 1 Mosebog 39, 22
 • s at Kana'anernes Omrde strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja. dk 1 Mosebog 10, 19
 • s att dessa fdomnen finnas att tillg fr landet under de sju hungerr som skola komma ver Egyptens land. S skall landet icke behva frgs genom hungersnden. se 1 Mosebok 41, 36
 • s att han giver mig den grotta i Makpela, som tillhr honom, och som ligger vid ndan av hans ker. Mot full betalning i eder krets m han giva mig den till egen grav. se 1 Mosebok 23, 9
 • s att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus, d skall HERREN vara min Gud; se 1 Mosebok 28, 21
 • s att kananernas omrde strckte sig frn Sidon fram emot Gerar nda till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim nda till Lesa. se 1 Mosebok 10, 19
 • S bidde han ennu syv dager til og sendte s atter duen ut av arken. no 1 Mosebok 8, 10
 • S blev Bilha frugtsommelig og fdte Jakob en Sn, dk 1 Mosebog 30, 5
 • S blev det hungersnd i landet; og Abram drog ned til Egypten for opholde sig der, for hungersnden var stor i landet. no 1 Mosebok 12, 10
 • S blev det trette mellem Abrams hyrder og Lots hyrder; og kana'anittene og ferisittene bodde dengang i landet. no 1 Mosebok 13, 7
 • S blev han der den natt, og av alt det han eide, tok han ut en gave til Esau, sin bror: no 1 Mosebok 32, 13
 • S blev himmelen og jorden med hele sin hr fullendt. no 1 Mosebok 2, 1
 • S blev hun atter fruktsommelig og fdte en snn, og hun kalte ham Onan. no 1 Mosebok 38, 4
 • S blev Isak boende i Gerar. dk 1 Mosebog 26, 6
 • S blev Isak boende i Gerar. no 1 Mosebok 26, 6
 • S blev Lea frugtsommelig og fdte en Sn, som hun gav Navnet Ruben; thi hun sagde: "Herren har set til min Ulykke; nu vil min Mand elske mig!" dk 1 Mosebog 29, 32
 • S blev Maden sat frem srskilt for ham og for dem og for de gyptere, der spiste hos ham; thi gypterne kan ikke spise sammen med Hebrere, det er dem en Vederstyggelighed. dk 1 Mosebog 43, 31
 • S blev mannen vermttan rik; han fick mycken smboskap, drtill ock tjnarinnor och tjnare, kameler och snor. hrledes av. se 1 Mosebok 30, 43
 • S blevo Lots bda dttrar havande genom sin fader. se 1 Mosebok 19, 36
 • S blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin hrskara. se 1 Mosebok 2, 1
 • s blir det hans dd med det samme han ser at gutten ikke er med, og vi m sende din tjener vr fars gr hr med sorg ned i ddsriket. no 1 Mosebok 44, 31
 • s bliver det hans Dd, nr han ser, at Drengen ikke er med. og dine Trlle vil bringe din Trl vor Faders gr Hr i Ddsriget med Sorg. dk 1 Mosebog 44, 31
 • S bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen; och de fingo sina besittningar dr och voro fruktsamma och frkade sig storligen. se 1 Mosebok 47, 27
 • S bosatte Esau sig i Se'ir-fjellene - Esau, det er den samme som Edom. no 1 Mosebok 36, 8
 • S bragte han det ind til sin Fader og sagde: "Fader!" Han svarede: "Ja! Hvem er du, min Sn?" dk 1 Mosebog 27, 18
 • S brast han i lydelig Grd, s gypterne hrte det, og det spurgtes i Faraos Hus; dk 1 Mosebog 45, 2
 • S brd Mndene op derfra hen ad Sodoma til, og Abraham gik med for at flge dem p Vej. dk 1 Mosebog 18, 16
 • S brd Rebekka og hendes Piger op, og de satte sig p Kamelerne og fulgte med Manden; og Trllen tog Rebekka og drog bort. dk 1 Mosebog 24, 61
 • S brt de op fra Betel, og da det ennu var et stykke vei igjen til Efrat, fdte Rakel, og hun hadde en hrd fdsel. no 1 Mosebok 35, 16
 • S brt de op, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, s de ikke forfulgte Jakobs snner. no 1 Mosebok 35, 5
 • S brt han op derfra og gravde ennu en brnn; den trettet de ikke om; og han kalte den Rehobot og sa: Nu har Herren gjort det rummelig for oss, s vi kan bli tallrike i landet. no 1 Mosebok 26, 22
 • S brt Israel op igjen og slo op sitt telt bortenfor Migdal-Eder. no 1 Mosebok 35, 21
 • S brt Jakob op fra Be'erseba; og Israels snner kjrte Jakob, sin far, og sine barn og sine hustruer i de vogner som Farao hadde sendt til hente ham i. no 1 Mosebok 46, 5
 • S bd Abimelek alt folket og sa: Den som rrer ved denne mann eller hans hustru, han skal late sitt liv. no 1 Mosebok 26, 11
 • S bd Abimelek alt Folket: "Hver den, der rrer denne Mand eller hans Hustru, skal lide Dden." dk 1 Mosebog 26, 11
 • S bide han av fra veien og gikk bort til henne og sa: Kom, la mig g inn til dig! For han visste ikke at det var hans snnekone. Da sa hun: Hvad vil du gi mig for g inn til mig? no 1 Mosebok 38, 16
 • S bnhrte Gud Lea, og hun blev frugtsommelig og fdte Jakob en femte Sn; dk 1 Mosebog 30, 17
 • Sa concubine, nomme Ruma, a aussi enfant Thbach, Gaham, Tahasch et Maaca. fr Gense 22, 24
 • S dog Rakel, och hon blev begraven vid vgen till Efrat, det r Bet-Lehem. se 1 Mosebok 35, 19
 • Sa doli agimi, engjjt e nxitn Lotin duke thn: "ohu, merr gruan dhe bijat e tua q gjenden ktu, q ti t mos vdessh n dnimin e ktij qyteti". al Zanafilla 19, 15
 • S drog Abraham derfra til sydlandet og bodde mellem Kades og Sur, og siden opholdt han sig en tid i Gerar. no 1 Mosebok 20, 1
 • S drog Abram bort som Herren hadde sagt til ham, og Lot drog med ham. Og Abram var fem og sytti r gammel da han drog ut fra Karan. no 1 Mosebok 12, 4
 • S drog Abram fra Egypten op til sydlandet med sin hustru og alt det han eide, og Lot var med ham. no 1 Mosebok 13, 1
 • S drog Abram fra Sted til Sted med sine Telte og kom til Mamres Lund i Hebron, hvor han slog sig ned og byggede Herren et Alter. dk 1 Mosebog 13, 18
 • S drog d Abram upp frn Egypten med sin hustru och allt vad han gde, och Lot jmte honom, till Sydlandet. se 1 Mosebok 13, 1
 • S drog de i forveien med gaven; men selv blev han i leiren den natt. no 1 Mosebok 32, 21
 • S drog de op fra Egypten og kom til Kana'ans land, til Jakob, sin far. no 1 Mosebok 45, 25
 • S drog de ti af Josefs Brdre ned for at kbe Korn i gypten; dk 1 Mosebog 42, 3
 • S drog Esau samme dag sin vei tilbake til Se'ir no 1 Mosebok 33, 16
 • S drog Gaven i Forvejen, medens han selv blev i Lejren om Natten. dk 1 Mosebog 32, 21
 • S drog han derfra til Be'ersjeba. dk 1 Mosebog 26, 23
 • S drog Isak bort og slog Lejr i Gerars Dal og bosatte sig der. dk 1 Mosebog 26, 17
 • S drog Isak derfra og slo leir i Gerar-dalen og blev boende der. no 1 Mosebok 26, 17
 • S drog Jakob bort fra Be'ersjeba og vandrede ad Karan til. dk 1 Mosebog 28, 10
 • S drog Josef hen og meldte det til Farao og sagde: "Min Fader og mine Brdre er kommet fra Kana'ans Land med deres Smkvg og Hornkvg og alt, hvad de ejer, og befinder sig i Gosen." dk 1 Mosebog 47, 1
 • S drog Josef op for begrave sin far; og alle Faraos tjenere, de eldste i hans hus, og alle de eldste i Egyptens land drog op med ham, no 1 Mosebok 50, 7
 • S drog Josef op for at jorde sin Fader, og med ham drog alle Faraos Tjenere, de ypperste i hans Hus og de ypperste i gypten, dk 1 Mosebog 50, 7
 • S drog Kain bort fra Herrens syn og slog sig ned i Landet Nod sten for Eden. dk 1 Mosebog 4, 16
 • S drmte jeg igjen, og se: Syv aks, fulle og gode, vokste op p ett str. no 1 Mosebok 41, 22
 • S dde Rakel og blev jordet p Vejen til Efrat, det er Betlehem; dk 1 Mosebog 35, 19
 • S dde Rakel, og hun blev begravet p veien til Efrat, det er Betlehem. no 1 Mosebok 35, 19
 • S dde Rebekkas Amme Debora, og hun blev jordet neden for Betel under Egen; derfor kaldte han den Grdeegen. dk 1 Mosebog 35, 8
 • Sa e pa Juda mendoi q ajo ishte prostitut, sepse e kishte fytyrn t mbuluar. al Zanafilla 38, 15
 • S er det da ikke I som har sendt mig hit, men Gud; og han har satt mig til far for Farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egyptens land. no 1 Mosebok 45, 8
 • S faldt han grdende sin Broder Benjamin om Halsen, og Benjamin grd i hans Arme. dk 1 Mosebog 45, 14
 • S falt han sin bror Benjamin om halsen og grt, og Benjamin grt i hans armer. no 1 Mosebok 45, 14
 • S fikk han hre at Labans snner hadde sagt: Jakob har tatt alt det som vr far eide, og av det som vr far eide, har han lagt sig til all denne rikdom. no 1 Mosebok 31, 1
 • S flydde han med allt sitt; han brt upp och gick ver floden och stllde sin frd mot Gileads berg. se 1 Mosebok 31, 21
 • S flyktet han med alt det han hadde; han gjorde sig ferdig og satte over elven og tok veien til Gileadfjellet. no 1 Mosebok 31, 21
 • S flyttede han derfra og lod grave en ny Brnd; og da de ikke yppede Kiv om den, kaldte han den Rehobot, idet han sagde: "Nu har Herren skaffet os Plads, s vi kan blive talrige i Landet" dk 1 Mosebog 26, 22
 • S flyttede han derfra og lod grave en ny Brnd; og da de ogs yppede Kiv om den, kaldte han den Sitna. dk 1 Mosebog 26, 21
 • S fll han sin broder Benjamin om halsen och grt, och Benjamin grt vid hans hals. se 1 Mosebok 45, 14
 • S fr Gud op fra ham p det sted hvor han hadde talt med ham. no 1 Mosebok 35, 13
 • S foro de upp frn Egypten och kommo till sin fader Jakob i Kanaans land; se 1 Mosebok 45, 25
 • S fortalte de ham alt det Josef hadde sagt til dem, og han s vognene som Josef hadde sendt til hente ham i; da oplivedes Jakobs deres fars nd. no 1 Mosebok 45, 27
 • S fortalte de ham alt, hvad Josef havde sagt til dem; og da han s Vognene, som Josef havde sendt for at hente ham, oplivedes deres Fader Jakobs nd atter; dk 1 Mosebog 45, 27
 • S fortalte Overmundsknken Josef sin Drm og sagde: "Jeg s i Drmme en Vinstok for mig; dk 1 Mosebog 40, 9
 • S forviste Gud Herren ham fra Edens Have, for at han skulde dyrke Jorden, som han var taget af; dk 1 Mosebog 3, 23
 • S frte Josef dem bort fra hans knr og bide sig til jorden for ham. no 1 Mosebok 48, 12
 • S frte Manden dem ind i Josefs Hus og gav dem Vand til at tvtte deres Fdder og Foder til slerne. dk 1 Mosebog 43, 23
 • S gav de atter den Nat deres Fader Vin at drikke, og den yngste lagde sig hos ham, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op. dk 1 Mosebog 19, 35
 • S gav de ogs den natt sin far vin drikke; og den yngste gikk og la sig hos ham, og han merket det ikke, hverken da hun la sig, eller da hun stod op. no 1 Mosebok 19, 35
 • S gav de sin far vin drikke den natt; og den eldste gikk inn og la sig hos sin far, og han merket det ikke, hverken da hun la sig, eller da hun stod op. no 1 Mosebok 19, 33
 • <<< >>>

  bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Index
  operone