Die Bibel

alphabetisch - n -


 • (Now he was thirty years old when he stood before king Pharao) and he went round all the countries of Egypt. en (DRA) Genesis 41, 46
 • N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. fr Genèse 44, 5
 • Nach diesen Geschichten begab sich's, daß Abraham angesagt ward: Siehe, Milka hat auch Kinder geboren deinem Bruder Nahor, de 1 Mose 22, 20
 • Nach diesen Geschichten begab sich's, daß zu Abram geschah das Wort des HERRN im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. de 1 Mose 15, 1
 • Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. de 1 Mose 22, 1
 • Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen; die waren häßlich und mager und traten neben die Kühe an das Ufer am Wasser. de 1 Mose 41, 3
 • Nach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte, de 1 Mose 8, 6
 • Nachor vécut, après la naissance de Térach, cent dix-neuf ans; et il engendra des fils et des filles. fr Genèse 11, 25
 • Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Térach. fr Genèse 11, 24
 • Nacor aveva ventinove anni quando generò Terach; it Genesi 11, 24
 • Nacor, dopo aver generato Terach, visse centodiciannove anni e generò figli e figlie. it Genesi 11, 25
 • Naftali är en snabb hind; han har sköna ord att giva. se 1 Mosebok 49, 21
 • Naftali er en lekende hind; liflig er ordet han taler. no 1 Mosebok 49, 21
 • Naftali er en løssluppen Hind, han fremfører yndig Tale. dk 1 Mosebog 49, 21
 • Naftali on nopea peura; hän antaa kauniita sanoja. fi 1 Mooseksen 49, 21
 • Naftalin pojat olivat Jahseel, Guuni, Jeeser ja Sillem. fi 1 Mooseksen 46, 24
 • Naftalis söner voro Jaseel, Guni, Jeser och Sillem. se 1 Mosebok 46, 24
 • Nafthali fiai pedig: Jakhczeél, Gúni, Jéczer és Sillém. hu 1 Mózes 46, 24
 • Nafthali, gyorslábú szarvas, az õ beszéde kedves. hu 1 Mózes 49, 21
 • nahm sie und führte sie über das Wasser, daß hinüberkam, was er hatte, de 1 Mose 32, 23
 • Nahor lived one hundred nineteen years after he became the father of Terah, and became the father of more sons and daughters. en (WEB) Genesis 11, 25
 • Nahor lived twenty-nine years, and became the father of Terah. en (WEB) Genesis 11, 24
 • Nahor war neunundzwanzig Jahre alt und zeugte Tharah de 1 Mose 11, 24
 • Nahori jetoi njëzet e nëntë vjet dhe i lindi Terahu; al Zanafilla 11, 24
 • Näiden tapausten jälkeen ilmoitettiin Aabrahamille: "Katso, myöskin Milka on synnyttänyt poikia sinun veljellesi Naahorille". fi 1 Mooseksen 22, 20
 • Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: "Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen". fi 1 Mooseksen 22, 1
 • Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." fi 1 Mooseksen 15, 1
 • Näin te tulette koeteltaviksi: niin totta kuin farao elää, te ette pääse täältä lähtemään, ellei nuorin veljenne tule tänne. fi 1 Mooseksen 42, 15
 • Näin tehköön farao: asettakoon päällysmiehiä maahan ja ottakoon viidennen osan Egyptin maan sadosta seitsemänä viljavuotena. fi 1 Mooseksen 41, 34
 • Näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru. fi 1 Mooseksen 26, 35
 • Nákhor pedig huszonkilencz esztendõs vala, és nemzé Thárét. hu 1 Mózes 11, 24
 • Nämä kaikki liittoutuivat kokoontuen Siddimin laaksoon, jossa Suolameri nyt on. fi 1 Mooseksen 14, 3
 • Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat. fi 1 Mooseksen 9, 19
 • Nämä olivat Bilhan pojat, hänen, jonka Laaban antoi tyttärellensä Raakelille, ja hän synnytti ne Jaakobille, kaikkiaan seitsemän henkeä. fi 1 Mooseksen 46, 25
 • Nämä olivat Diisanin pojat: Uus ja Aran. fi 1 Mooseksen 36, 28
 • Nämä olivat Diisonin pojat: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran. fi 1 Mooseksen 36, 26
 • Nämä olivat Eesaun poikien sukuruhtinaat: Elifaan, Eesaun esikoisen, pojat olivat ruhtinas Teeman, ruhtinas Oomar, ruhtinas Sefo, ruhtinas Kenas, fi 1 Mooseksen 36, 15
 • Nämä olivat Eesaun, se on Edomin, pojat, ja nämä heidän sukuruhtinaansa. fi 1 Mooseksen 36, 19
 • Nämä olivat Eeserin pojat: Bilhan, Saavan ja Akan. fi 1 Mooseksen 36, 27
 • Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan. fi 1 Mooseksen 10, 20
 • Nämä olivat hoorilaisten sukuruhtinaat: ruhtinas Lootan, ruhtinas Soobal, ruhtinas Sibon, ruhtinas Ana, fi 1 Mooseksen 36, 29
 • Nämä olivat Leean pojat; ne hän synnytti Jaakobille Mesopotamiassa sekä tyttären Diinan. Näitä Jaakobin poikia ja tyttäriä oli kaikkiaan kolmekymmentä kolme henkeä. fi 1 Mooseksen 46, 15
 • Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen. fi 1 Mooseksen 10, 32
 • Nämä olivat Raakelin pojat, jotka syntyivät Jaakobille, kaikkiaan neljätoista henkeä. fi 1 Mooseksen 46, 22
 • Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan. fi 1 Mooseksen 10, 31
 • Nämä olivat Sibonin pojat: Aija ja Ana. Tämä oli se Ana, joka löysi ne lämpimät lähteet erämaassa, paimentaessaan isänsä Sibonin aaseja. fi 1 Mooseksen 36, 24
 • Nämä olivat Silpan lapset, hänen, jonka Laaban antoi tyttärellensä Leealle, ja hän synnytti ne Jaakobille, kuusitoista henkeä. fi 1 Mooseksen 46, 18
 • Nämä olivat Uus, hänen esikoisensa, tämän veli Buus, Kemuel, Aramin isä, fi 1 Mooseksen 22, 21
 • Nämä ovat Eesaun poikien nimet: Elifas, Eesaun vaimon Aadan poika; Reguel, Eesaun vaimon Baasematin poika. fi 1 Mooseksen 36, 10
 • Nämä ovat Ismaelin poikien nimet heidän nimiensä ja polveutumisensa mukaan: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam, fi 1 Mooseksen 25, 13
 • Nämä ovat Ismaelin pojat ja nämä heidän nimensä heidän kyliensä ja leiripaikkojensa mukaan, kaksitoista ruhtinasta heimokuntineen. fi 1 Mooseksen 25, 16
 • Nämä ovat Israelin lasten nimet, niiden, jotka tulivat Egyptiin: Jaakob ja hänen poikansa. Jaakobin esikoinen oli Ruuben. fi 1 Mooseksen 46, 8
 • Nämä ovat kaikki Israelin sukukunnat, luvultaan kaksitoista, ja tämän puhui heille heidän isänsä siunatessaan heidät; hän siunasi jokaisen erikseen erityisellä siunauksella. fi 1 Mooseksen 49, 28
 • nämlich Uz, den Erstgeborenen, und Buz, seinen Bruder, und Kemuel, von dem die Syrer kommen, de 1 Mose 22, 21
 • Naphtali is a hind let loose: He giveth goodly words. en (ASV) Genesis 49, 21
 • Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words. en (KJV) Genesis 49, 21
 • Naphtali is a hind let loose; He giveth goodly words. en (DARBY) Genesis 49, 21
 • Naphtali [is] a hind sent away, Who is giving beauteous young ones. en (YLT) Genesis 49, 21
 • Naphthali ist ein schneller Hirsch und gibt schöne Rede. de 1 Mose 49, 21
 • När Abrahams tjänare hörde deras ord, föll han ned på jorden och tillbad HERREN. se 1 Mosebok 24, 52
 • När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för honom och sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. se 1 Mosebok 17, 1
 • När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set. se 1 Mosebok 5, 3
 • När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden.» se 1 Mosebok 9, 16
 • När Arpaksad var trettiofem år gammal, födde han Sela. se 1 Mosebok 11, 12
 • När Baal-Hanan, Akbors son, dog, blev Hadar konung efter honom; och hans stad hette Pagu, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab. se 1 Mosebok 36, 39
 • När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom. se 1 Mosebok 36, 33
 • Når Buen da står i Skyerne, vil jeg se hen til den og ihukomme den evige Pagt mellem Gud og hvert levende Væsen, det er alt Kød på Jorden." dk 1 Mosebog 9, 16
 • När då Abraham lyfte upp sina ögon, fick han bakom sig se en vädur, som hade fastnat med sina horn i ett snår; och Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. se 1 Mosebok 22, 13
 • När då Josef fick se sina bröder, kände han igen dem; men han ställde sig främmande mot dem och tilltalade dem hårt och frågade dem: »Varifrån kommen I?» De svarade: »Från Kanaans land, för att köpa säd till föda åt oss.» se 1 Mosebok 42, 7
 • När de kommo hem till sin fader Jakob i Kanaans land, berättade de för honom allt vad som hade hänt dem och sade: se 1 Mosebok 42, 29
 • När de nu hade kommit till den plats som Gud hade sagt Abraham, byggde han där ett altare och lade veden därpå, sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. se 1 Mosebok 22, 9
 • När de nu kommo till Goren-Haatad, på andra sidan Jordan, höllo de där en mycket stor och högtidlig dödsklagan, och han anställde en sorgefest efter sin fader i sju dagar. se 1 Mosebok 50, 10
 • När de nu på avstånd fingo se honom, innan han ännu hade hunnit fram till dem, lade de råd om att döda honom. se 1 Mosebok 37, 18
 • När de så hade slutit förbund vid Beer-Seba, stodo Abimelek och hans härhövitsman Pikol upp och vände tillbaka till filistéernas land. se 1 Mosebok 21, 32
 • När de sedan tömde sina säckar, fann var och en sin penningpung i sin säck. Och då de och deras fader fingo se penningpungarna, blevo de förskräckta. se 1 Mosebok 42, 35
 • När du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden.» se 1 Mosebok 4, 12
 • Når du dyrker Agerjorden, skal den ikke mere skænke dig sin Kraft du skal flakke hjemløs om på Jorden!" dk 1 Mosebog 4, 12
 • Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi dig sin grøde; omflakkende og hjemløs skal du være på jorden. no 1 Mosebok 4, 12
 • når du nu jager mig bort fra Agerjorden, og jeg må skjule mig for dit Åsyn og flakke hjemløs om på Jorden, så kan jo enhver, der møder mig, slå mig ihjel!" dk 1 Mosebog 4, 14
 • När Eber var trettiofyra år gammal, födde han Peleg. se 1 Mosebok 11, 16
 • När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan. se 1 Mosebok 5, 9
 • När Esau hörde sin faders ord, brast han ut i högljudd och bitter klagan och sade till sin fader: »Välsigna också mig, min fader.» se 1 Mosebok 27, 34
 • När Esau var fyrtio år gammal, tog han till hustrur Judit, dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten Elon. se 1 Mosebok 26, 34
 • När Farao en gång var förtörnad på sina tjänare, satte han mig jämte överste bagaren i fängelse i drabanthövitsmannens hus. se 1 Mosebok 41, 10
 • När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom. se 1 Mosebok 36, 36
 • När han då gick fram och kysste honom, kände han lukten av hans kläder och välsignade honom; han sade: »Se, av min son utgår doft, lik doften av en mark, som HERREN har välsignat. se 1 Mosebok 27, 27
 • När han förtäljde detta för sin fader och sina bröder, bannade hans fader honom och sade till honom: »Vad är detta för en dröm som du har haft? Skulle då jag och din moder och dina bröder komma och buga oss ned till jorden för dig?» se 1 Mosebok 37, 10
 • När han lyfte upp sina ögon, fick han se tre män stå framför sig. Och då han såg dem, skyndade han emot dem från tältets ingång och bugade sig ned till jorden se 1 Mosebok 18, 2
 • När han nämligen såg näsringen och armbanden som hans syster bar, och när han hörde huru hans syster Rebecka berättade: 'Så och så talade mannen till mig', då begav han sig ut till mannen, där denne stod hos kamelerna vid källan. se 1 Mosebok 24, 30
 • När han nu hann upp dem, sade han detta till dem. se 1 Mosebok 44, 6
 • Når han sa: Det flekkete skal være din lønn, da fikk alt småfeet flekkete unger, og når han sa: Det stripete skal være din lønn, da fikk alt småfeet stripete unger. no 1 Mosebok 31, 8
 • När han sade: 'De spräckliga skola vara din lön', då fick hela hjorden spräcklig avföda; och när han sade: 'De strimmiga skola vara din lön', då fick hela jorden strimmig avföda. se 1 Mosebok 31, 8
 • När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela. se 1 Mosebok 5, 21
 • När HERREN kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: »Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Och jag skall härefter icke mer dräpa allt levande, såsom jag nu har gjort. se 1 Mosebok 8, 21
 • När hon nu skulle föda, se, då funnos tvillingar i hennes liv. se 1 Mosebok 38, 27
 • När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit. se 1 Mosebok 36, 35
 • När Isak hade blivit gammal och hans ögon voro skumma, så att han icke kunde se, kallade han till sig Esau, sin äldste son, och sade till honom: »Min son!» Han svarade honom: »Vad vill du?» se 1 Mosebok 27, 1
 • När Jakob fick se sin morbroder Labans dotter Rakel komma med Labans, hans morbroders, får, gick han fram och vältrade stenen från brunnens öppning och vattnade sin morbroder Labans får. se 1 Mosebok 29, 10
 • När Jakob hade givit sina söner denna befallning, drog han sina fötter upp i sängen; och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder. se 1 Mosebok 49, 33
 • När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: »HERREN är sannerligen på denna plats, och jag visste det icke!» se 1 Mosebok 28, 16
 • <<< >>>

  bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Index
  operone