Die Bibel

alphabetisch - h -


 • Ha az én atyám Istene, Ábrahám Istene, és az Izsák félelme velem nem volt volna, bizony most üresen bocsátanál el engem, [de] megtekintette Isten az én nyomorúságomat és kezeim munkáját, és megfeddett [téged] tegnap éjjel. hu 1 Mózes 31, 42
 • Ha az én leányaimat nyomorgatándod, és ha az én leányaimon kivűl több feleséget veéndesz, senki sincs ugyan velünk; de meglásd: Isten a bizonyság én közöttem és te közötted. hu 1 Mózes 31, 50
 • Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-é az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt. hu 1 Mózes 18, 28
 • Ha azért elbocsátod velünk a mi öcsénket, elmegyünk, és veszünk néked eleséget; hu 1 Mózes 43, 4
 • Ha ezt is elviszitek szemeim elől, s veszedelem találja érni, akkor az én ősz fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a koporsóba. hu 1 Mózes 44, 29
 • Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért. hu 1 Mózes 4, 24
 • Ha igaz emberek vagytok, maradjon fogva egyik testvéretek a ti tömlöczötökben, ti pedig menjetek el, vigyetek gabonát házaitok szükségére. hu 1 Mózes 42, 19
 • Ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, a mi atyánknak ősz fejét búba borítva bocsátják alá a koporsóba. hu 1 Mózes 44, 31
 • Ha pedig el nem bocsátod, nem megyünk, mert az a férfiú megmondá nékünk: Színem elé ne kerűljetek, ha a ti atyátokfia veletek nem lesz. hu 1 Mózes 43, 5
 • Ha tehát most visszamenéndek a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve, hu 1 Mózes 44, 30
 • Ha visto che il luogo di riposo era bello, che il paese era ameno; ha piegato il dorso a portar la soma ed č stato ridotto ai lavori forzati. it Genesi 49, 15
 • habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban qui festinus egressus est ad hominem ubi erat fons la genesis 24, 29
 • habebat vero filias duas nomen maioris Lia minor appellabatur Rahel la genesis 29, 16
 • haben auch anderes Geld mit uns hergebracht, Speise zu kaufen; wir wissen aber nicht, wer uns unser Geld in unsre Säcke gesteckt hat. de 1 Mose 43, 22
 • habeo boves et asinos oves et servos atque ancillas mittoque nunc legationem ad dominum meum ut inveniam gratiam in conspectu tuo la genesis 32, 32
 • habeo duas filias quae necdum cognoverunt virum educam eas ad vos et abutimini eis sicut placuerit vobis dummodo viris istis nihil faciatis mali quia ingressi sunt sub umbraculum tegminis mei la genesis 19, 8
 • Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios á las hijas de los hombres, y les engendraron hijos: éstos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. es genesis 6, 4
 • Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? es genesis 18, 18
 • Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aun no se habían alejado, dijo José á su mayordomo: Levántate, y sigue á esos hombres; y cuando los alcanzares, diles: żPor qué habéis vuelto mal por bien? es genesis 44, 4
 • Habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré; porque á ti y á tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré á Abraham tu padre: es genesis 26, 3
 • habitabat autem Ephron in medio filiorum Heth responditque ad Abraham cunctis audientibus qui ingrediebantur portam civitatis illius dicens la genesis 23, 10
 • habitabisque cum eo dies paucos donec requiescat furor fratris tui la genesis 27, 44
 • habitavit autem ab Evila usque Sur quae respicit Aegyptum introeuntibus Assyrios coram cunctis fratribus suis obiit la genesis 25, 18
 • habitavit autem Iacob in terra Chanaan in qua peregrinatus est pater suus la genesis 37, 1
 • habitavit ergo Israhel in Aegypto id est in terra Gessen et possedit eam auctusque est et multiplicatus nimis la genesis 47, 27
 • habitavitque Esau in monte Seir ipse est Edom la genesis 36, 8
 • habitavitque in deserto Pharan et accepit illi mater sua uxorem de terra Aegypti la genesis 21, 21
 • Habitó, pues, Isaac en Gerar. es genesis 26, 6
 • habuit autem filios Disan Hus et Aran la genesis 36, 28
 • habuit quoque in comitatu currus et equites et facta est turba non modica la genesis 50, 9
 • habuit quoque possessionem ovium et armentorum et familiae plurimum ob haec invidentes ei Palestini la genesis 26, 14
 • habuitque filium Disan et filiam Oolibama la genesis 36, 25
 • Had not the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, been with me, it is certain thou wouldest have sent me away now empty. God has looked upon my affliction and the labour of my hands, and has judged last night. en (DARBY) Genesis 31, 42
 • Hadad and Tema, Jetur, Naphish and Kedmah. en (DARBY) Genesis 25, 15
 • Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his place. en (WEB) Genesis 36, 36
 • Hadad mourut; et Samla, de Masréka, régna ŕ sa place. fr Genčse 36, 36
 • Hadad och Tema, Jetur, Nafis och Kedma. se 1 Mosebok 25, 15
 • Hadad, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah: en (ASV) Genesis 25, 15
 • Hadad, Teema, Jetur, Naafis ja Keedma. fi 1 Mooseksen 25, 15
 • Hadad, Tema, Jetur, Nafisj og Hedma. dk 1 Mosebog 25, 15
 • Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. en (WEB) Genesis 25, 15
 • Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma. fr Genčse 25, 15
 • Hadad, y Tema, y Jetur, y Naphis, y Cedema. es genesis 25, 15
 • Hadadi vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Samlahu, nga Masrekahu. al Zanafilla 36, 36
 • Hadar og Tema, Jetur, Nafis og Kedma. no 1 Mosebok 25, 15
 • Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah: en (KJV) Genesis 25, 15
 • Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah: en (YLT) Genesis 25, 15
 • Hadar, and Thema, and Jethur, and Naphis, and Cedma. en (DRA) Genesis 25, 15
 • Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah. hu 1 Mózes 25, 15
 • Hadar, Thema, Jetur, Naphis und Kedma. de 1 Mose 25, 15
 • Hadari, Tema, Jeturi, Nafishi dhe Kedemahu. al Zanafilla 25, 15
 • Hadat indítának [ezek] Bera, Sodoma királya ellen, Birsa, Gomora királya ellen, Sináb, Admáh királya ellen, Seméber, Czeboim királya ellen és Bélah, azaz Czoár királya ellen. hu 1 Mózes 14, 2
 • Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt. hu 1 Mózes 18, 4
 • Hadd maradjon azért e gyermek helyébe a te szolgád, az én uramnak szolgájáúl; e gyermek pedig menjen fel az ő bátyjaival. hu 1 Mózes 44, 33
 • Hadde ikke min fars Gud vćrt med mig, han som var Abrahams Gud, og som ogsĺ Isak frykter, sannelig, du hadde nu latt mig fare med tomme hender. Men Gud har sett min mřie og alt mitt strev, og han har dřmt inatt. no 1 Mosebok 31, 42
 • Hadoram, Usal, Dikla, de 1 Mose 10, 27
 • Hadoram, Usal, Dikla, se 1 Mosebok 10, 27
 • Hadoram, Uusal, Dikla, fi 1 Mooseksen 10, 27
 • Hadoram, Uzal, Dikla, dk 1 Mosebog 10, 27
 • Hadoram, Uzal, Dikla, fr Genčse 10, 27
 • Hadoram, Uzal, Diklah, en (WEB) Genesis 10, 27
 • Hadorami, Uzali, Diklahu, al Zanafilla 10, 27
 • Hadórámot, Úzált és Dikláth. hu 1 Mózes 10, 27
 • hae familiae Noe iuxta populos et nationes suas ab his divisae sunt gentes in terra post diluvium la genesis 10, 32
 • hae generationes filiorum Noe Sem Ham Iafeth natique sunt eis filii post diluvium la genesis 10, 1
 • hae generationes Noe Noe vir iustus atque perfectus fuit in generationibus suis cum Deo ambulavit la genesis 6, 9
 • hae generationes Sem Sem centum erat annorum quando genuit Arfaxad biennio post diluvium la genesis 11, 10
 • hae quoque sunt generationes Isaac filii Abraham Abraham genuit Isaac la genesis 25, 19
 • hae sunt autem generationes Esau ipse est Edom la genesis 36, 1
 • hae sunt autem generationes Thare Thare genuit Abram et Nahor et Aran porro Aran genuit Loth la genesis 11, 27
 • hae sunt generationes Esau patris Edom in monte Seir la genesis 36, 9
 • hae sunt generationes Ismahel filii Abraham quem peperit ei Agar Aegyptia famula Sarrae la genesis 25, 12
 • haec ergo nomina Esau in cognationibus et locis et vocabulis suis dux Thamna dux Alva dux Ietheth la genesis 36, 40
 • haec quoque dixit Deus ad Noe et ad filios eius cum eo la genesis 9, 8
 • haec sunt autem nomina filiorum Israhel qui ingressi sunt in Aegyptum ipse cum liberis suis primogenitus Ruben la genesis 46, 8
 • Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete ańos de la hartura; es genesis 41, 34
 • Hagar bore a son for Abram. Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. en (WEB) Genesis 16, 15
 • Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. hu 1 Mózes 1, 12
 • Hallgass meg minket uram: Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk, a mi temetőhelyeink közűl a mely legtisztességesebb, abba temesd el a te halottadat, közűlünk senki sem tiltja meg tőled az ő temetőhelyét, hogy eltemethesd a te halottadat. hu 1 Mózes 23, 6
 • Halte mit dieser die Woche aus, so will ich dir diese auch geben um den Dienst, den du bei mir noch andere sieben Jahre dienen sollst. de 1 Mose 29, 27
 • Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. en (WEB) Genesis 9, 22
 • Hamor and Shechem, his son, came to the gate of their city, and talked with the men of their city, saying, en (WEB) Genesis 34, 20
 • Hamor et Sichem, son fils, se rendirent ŕ la porte de leur ville, et ils parlčrent ainsi aux gens de leur ville: fr Genčse 34, 20
 • Hamor leur adressa ainsi la parole: Le coeur de Sichem, mon fils, s'est attaché ŕ votre fille; donnez-la-lui pour femme, je vous prie. fr Genčse 34, 8
 • Hamor talked with them, saying, “The soul of my son, Shechem, longs for your daughter. Please give her to him as a wife. en (WEB) Genesis 34, 8
 • Hamor the father of Shechem went out to Jacob to talk with him. en (WEB) Genesis 34, 6
 • Hamor, pčre de Sichem, se rendit auprčs de Jacob pour lui parler. fr Genčse 34, 6
 • Hamori dhe Sikemi, bir i tij, erdhën në portat e qytetit të tyre dhe u folën njerëzve të qytetit të tyre, duke thënë: al Zanafilla 34, 20
 • Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan. se 1 Mosebok 10, 6
 • hämten sĺ eder fader och edert folk och kommen hit till mig, sĺ skall jag giva eder det bästa som finnes i Egyptens land, och I skolen fĺ äta av landets fetma.' se 1 Mosebok 45, 18
 • Han ägde sĺ mĺnga fĺr och fäkreatur och sĺ mĺnga tjänare, att filistéerna begynte avundas honom. se 1 Mosebok 26, 14
 • Hän antoi kullekin heistä juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antoi kolmesataa hopeasekeliä sekä viisi juhlapukua. fi 1 Mooseksen 45, 22
 • Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä. Niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet, sanoen: "Katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. fi 1 Mooseksen 27, 27
 • Han binder sit Ćsel ved Vinstokken, ved Ranken Asenindens Fole, tvćtter i Vin sin Kjortel, sin Kappe i Drueblod, dk 1 Mosebog 49, 11
 • Han binder til vintreet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes fole; han tvetter i vin sitt klćdebon og i druers blod sin kjortel. no 1 Mosebok 49, 11
 • Han binder vid vinträdet sin ĺsna, vid ädla rankan sin ĺsninnas fĺle. Han tvĺr sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. se 1 Mosebok 49, 11
 • Han bodde i öknen Paran; och hans moder tog en hustru ĺt honom frĺn Egyptens land. se 1 Mosebok 21, 21
 • Han boede i Parans Řrken, og hans Moder tog ham en Hustru fra Ćgypten. dk 1 Mosebog 21, 21
 • Han bosatte sig i řrkenen Paran, og hans mor tok en hustru til ham fra Egypten. no 1 Mosebok 21, 21
 • han delte dem i flere Hjorde og overlod sine Trćlle dem, idet han sagde til dem: "Gĺ i Forvejen og lad en Plads ĺben mellem Hjordene!" dk 1 Mosebog 32, 16
 • <<< >>>

  bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Index
  operone