Die Bibel

alphabetisch - Т -


 • Та Фараон, като се разгневи на двамата си придворни - началника на виночерпците и началника на хлебарите - bg Битие 40, 2
 • Та зостався міцним його лук, і стали пружні рамена його рук, від рук Сильного Якового, звідти Пастир, Твердиня синів Ізраїлевих. ua Буття 49, 24
 • Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, та й забув за нього. ua Буття 40, 23
 • Та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги, і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі. І вистромив руку, і взяв він її, та й до себе в ковчег упустив її. ua Буття 8, 9
 • Та озвався до нього Ангол Господній із неба й сказав: Аврааме, Аврааме! А той відізвався: Ось я! ua Буття 22, 11
 • Та пішов від мене один, і я сказав: справді, дійсно розшарпаний він... І я не бачив його аж дотепер. ua Буття 44, 28
 • Таж він нас полічив за чужинців, бо продав нас, і справді пожер наше срібло. ua Буття 31, 15
 • Таж срібло, що знайшли ми в отворах наших мішків, ми вернули тобі з Краю ханаанського. А як би ми вкрали з дому пана твого срібло чи золото? ua Буття 44, 8
 • Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. ru Бытие 23, 20
 • Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, ru Бытие 45, 21
 • Так само й у Лота, що з Аврамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети. ua Буття 13, 5
 • Так совершены небо и земля и все воинство их. ru Бытие 2, 1
 • Така Аврам излезе от Египет, той, жена му и всичко що имаше, и Лот с него, та замина към южната страна. bg Битие 13, 1
 • Така Бог отне стадото на баща ви и го даде на мене. bg Битие 31, 9
 • Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града. bg Битие 11, 8
 • Така Иосиф остана да живее в Египет, той и бащиният му дом. И Иосиф живя сто и десет години; bg Битие 50, 22
 • Така Исаак изпрати Якова; и той отиде в Падан-арам при Лавана, син на сириеца Ватуила, и брат на Ревека, майка на Якова и Исава. bg Битие 28, 5
 • Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрата, (която е Витлеем). bg Битие 35, 19
 • Така Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всемогъщия Бог, изнесе хляб и вино bg Битие 14, 18
 • Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. bg Битие 3, 24
 • Така да кажете на Иосифа: Прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им за злото, което ти сториха. И тъй, прости молим ти се, престъплението на слугите на бащиния ти Бог. А Иосиф се разплака, когато му говориха. bg Битие 50, 17
 • Така заръча и на втория, на третия и на всичките, които вървяха подир стадата, като казваше: По тоя начин ще говорите на Исава, когато го срещнете; bg Битие 32, 19
 • Така и двете лотови дъщери зачнаха от баща си. bg Битие 19, 36
 • Така изпрати братята си та си отидоха; и поръча им: Да не се карате по пътя. bg Битие 45, 24
 • Така нивата и пещерата в нея се утвърдиха на Авраама от хетейците, като собствено гробище. bg Битие 23, 20
 • Така пристъпиха и Лия и децата й и се поклониха; а после пристъпиха Иосиф и Рахил и се поклониха. bg Битие 33, 7
 • Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. bg Битие 2, 1
 • Така те сключиха договор във Вирсавее: и след това станаха Авимелех и военачалникът Фихол и се върнаха във Филистимската земя. bg Битие 21, 32
 • Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека не се намери. bg Битие 2, 20
 • Така човекът забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и осли. bg Битие 30, 43
 • Таке мені двадцять літ у твоїм домі... Служив я тобі чотирнадцять літ за двох дочок твоїх, і шість літ за отару твою, а ти десять раз зміняв мені свою заплату! ua Буття 31, 41
 • Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. ru Бытие 31, 41
 • Також Гамора й Сихема, сина його, забили мечем, і забрали Діну з дому Сихемового, та й вийшли. ua Буття 34, 26
 • Також із птаства небесного по семеро, самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. ua Буття 7, 3
 • Там издигна олтар; и го наименува Ел-елое-Израил**. bg Битие 33, 20
 • Там погребаха Авраама и жена му Сара; там погребаха Исаака и жена му Ревека; и там погребах аз Лия. bg Битие 49, 31
 • Там поховано Авраама й жінку його Сарру, там поховали Ісака та його жінку Ревеку, і там поховав я Лію. ua Буття 49, 31
 • Там ще те храня, (защото остават още пет години на глад), за да не изпаднеш в немотия, ти, домът ти и всичко що имаш. bg Битие 45, 11
 • Тара живя седемдесет години и роди Аврама, Нахора и Арана. bg Битие 11, 26
 • Твоето потомство ще бъде многочислено , като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. bg Битие 28, 14
 • Твоето спасение чаках, Господи. bg Битие 49, 18
 • Те бяха горчивина за душата на Исаака и Ревека. bg Битие 26, 35
 • Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли Египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите; ru Бытие 45, 19
 • Теперь если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душею которого связана душа его, ru Бытие 44, 30
 • Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою. ru Бытие 31, 44
 • Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: ru Бытие 27, 8
 • Терах же жив сімдесят літ, та й породив Аврама, і Нахора, і Гарана. ua Буття 11, 26
 • Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. ua Буття 3, 18
 • Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина. bg Битие 10, 30
 • Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися ввесь народ мій. Тільки троном я буду вищий від тебе. ua Буття 41, 40
 • Ти пінився був, як вода, та не втримаєшся, бо ти увійшов був на ложе свойого отця, і збезчестив його, на постелю мою ти піднявся! ua Буття 49, 4
 • Ти ще бъдеш над дома ми, и всичките ми люде ще слушат твоите думи; само с престола аз ще бъда по-горен от тебе. bg Битие 41, 40
 • Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо при мене, ти, чадата ти, и внуците ти, стадата ти, добитъкът ти и всичко що имаш. bg Битие 45, 10
 • Тия пръчки, по които беше изрязал белите ивици, тури пред стадата в коритата, в поилата, дето дохождаха стадата да пият; и, като зачеваха, когато дохождаха да пият, bg Битие 30, 38
 • Тия са Исмаиловите синове, тия са имената им според колибите им и според оградените им села: дванадесет племеначалници според племената им. bg Битие 25, 16
 • Тия са Рахилините синове, които се родиха на Якова, всичките четиринадесет души. bg Битие 46, 22
 • Тия са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си. bg Битие 10, 31
 • Тия са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си. bg Битие 10, 20
 • Тия са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа. bg Битие 10, 32
 • Тия са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Якова, всичките седем души. bg Битие 46, 25
 • Тия са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия; и тях тя роди на Якова - шестнадесет души. bg Битие 46, 18
 • Тия са синовете на Исава, който е Едом, и тия са главатарите им. bg Битие 36, 19
 • Тия са синовете, които Лия роди на Якова в Падан-арам, и дъщеря му Дина. Те всички - синовете му и дъщерите му - бяха тридесет и трима души. bg Битие 46, 15
 • Тия трима бяха Ноевите синове; и от тях се насели цялата земя. bg Битие 9, 19
 • Тия човеци са миролюбиви към нас; затова, нека живеят в земята и търгуват в нея; защото вижте, земята е доволно пространна и за тях. Нека вземаме дъщерите им за жени и да им даваме нашите дъщери. bg Битие 34, 21
 • Тия човеци се съгласиха да живеят с нас и да бъдем един народ, само с това условие, щото всеки от мъжки пол между нас да се обреже, както те се обрязват. bg Битие 34, 22
 • То Мій заповіт, що його ви виконувать будете, поміж Мною й поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі: нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. ua Буття 17, 10
 • То же приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: так скажите Исаву, когда встретите его; ru Бытие 32, 19
 • То станеться, коли він побачить, що юнака нема, то помре. І зведуть твої раби сивину раба твого, нашого батька, у смутку до шеолу... ua Буття 44, 31
 • Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе. bg Битие 2, 4
 • Това е, което казах на Фараона; Бог е явил на Фараона това, което скоро ще направи. bg Битие 41, 28
 • Това нещо беше угодно на Фараона и на всичките му слуги. bg Битие 41, 37
 • Тогава Авимелех взе овци и говеда, слуги и слугини, та ги даде на Авраама и върна му жена му Сара. bg Битие 20, 14
 • Тогава Авимелех отиде при него от Герар с приятеля си Оховата и военачалника си Фихола bg Битие 26, 26
 • Тогава Авимелех повика Авраам и му рече: Що ни стори ти? Какво ти съгреших, та си навлякъл на мене и на царството ми голям грях? Направил си ми работи, които не трябваше да се правят. bg Битие 20, 9
 • Тогава Авимелех повика Исаака и рече: Ето, тя наистина ти е жена; а защо каза ти: Сестра ми е? Исаак му каза: Защото си рекох да не би да бъда убит поради нея. bg Битие 26, 9
 • Тогава Авраам взе овци и говеда и ги даде на Авимелеха, та двамата сключиха договор помежду си . bg Битие 21, 27
 • Тогава Авраам влезе бързо в шатрата при Сара и рече: Приготви по-скоро три мери чисто брашно, замеси и направи пити. bg Битие 18, 6
 • Тогава Авраам падна на лицето си и се засмя, и рече в сърцето си: На стогодишен човек ли ще са роди дете? И Сара, която име деветдесет години, ще роди ли? bg Битие 17, 17
 • Тогава Авраам рече: Да се не разгневи Господ и аз ще продумам пак, само тоя път. И той каза: Може да се намерят там десет. И той каза: Заради десет няма да го погубя. bg Битие 18, 32
 • Тогава Авраам се поклони пред людете на земята bg Битие 23, 12
 • Тогава Авраам, като подигна очи, видя, и ето зад него един овен вплетен с рогата си в един храст; и Авраам отиде, взе овена и го принесе всеизгаряне вместо сина си. bg Битие 22, 13
 • Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки: bg Битие 17, 3
 • Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мемриевите дъбове, които са в Хеврон; и там издигна олтар на Господа. bg Битие 13, 18
 • Тогава Аврам рече на Лота: Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. bg Битие 13, 8
 • Тогава Агар даде на Господа, Който й говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда; защото рече: Не видях ли тук аз Онзи, Който ме вижда? bg Битие 16, 13
 • Тогава Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода; и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие. bg Битие 21, 19
 • Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, гдето му говори. bg Битие 35, 13
 • Тогава Господ даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. bg Битие 2, 21
 • Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. bg Битие 19, 24
 • Тогава Господ каза на Аврама: Знаейки - знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години. bg Битие 15, 13
 • Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. bg Битие 12, 1
 • Тогава Господ рече на Ноя: Влез ти и целият ти дом в ковчега; защото в това поколение тебе видях праведен пред Мене. bg Битие 7, 1
 • Тогава Емор и сина му Сихем дойдоха при портата на града си и говориха на градските мъже, казвайки: bg Битие 34, 20
 • Тогава Емор, Сихемовият баща, отиде при Якова, за да се разговори с него. bg Битие 34, 6
 • Тогава Иосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израиля, и като се яви пред него, падна на врата му и плака дълго на врата му. bg Битие 46, 29
 • Тогава Иосиф заповяда да напълнят съдовете им с жито, да върнат парите на всекиго в чувала му, и да им дадат храна за из пътя; и сториха им така. bg Битие 42, 25
 • Тогава Иосиф каза на Фараона: Фараоновият сън е един; Бог е явил на Фараона това, което скоро ще направи. bg Битие 41, 25
 • Тогава Иосиф каза на людете: Ето, днес закупих вас и земята ви за Фараона; на ви семе та засейте земята. bg Битие 47, 23
 • Тогава Иосиф настани баща си и братята си,като им даде имот в Египетската земя, в най-добрата местност от земята в Рамесийската земя, според както заповяда Фараон. bg Битие 47, 11
 • bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  index
  operone