Die Bibel

alphabetisch - С -


 • С ним отправились также колесницы и всадники, так что сонм был весьма велик. ru Бытие 50, 9
 • С ножа си ще живееш, а на брата си ще слугуваш; Но когато въстанеш Ще строшиш ярема му от врата си. bg Битие 27, 40
 • С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш. bg Битие 3, 19
 • Сала живя тридесет години и роди Евера; bg Битие 11, 14
 • Сала жил тридцать лет и родил Евера. ru Бытие 11, 14
 • Само земята на жреците не закупи, защото жреците имаха определен от Фараона дял и се прехранваха от дела, който Фараон им даде; затова не продадоха земята си. bg Битие 47, 22
 • Само при това условие ще се съгласим с вас: ако станете вие като нас, като обрязвате всеки от мъжки пол между вас, bg Битие 34, 15
 • Само тогава ще бъдеш свободен от заклеването ми, когато отидеш при рода ми; и, ако не ти я дадат, тогава ще бъдеш свободен от заклеването ми. bg Битие 24, 41
 • Сара живя сто двадесет и седем години; тия бяха годините на Сариния живот. bg Битие 23, 1
 • Сарайя рече на Аврама: Виж сега, Господ не ми дава да раждам; моля ти се влез при слугинята ми; може би ще придобия чадо, чрез нея. И Аврам послуша това, което каза Сарайя. bg Битие 16, 2
 • Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. ru Бытие 18, 12
 • Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал: нет, ты рассмеялась. ru Бытие 18, 15
 • Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог; ru Бытие 21, 2
 • Сарра зачала, і породила сина Авраамові в старості його на означений час, що про нього сказав йому Бог. ua Буття 21, 2
 • Сарра, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него; ru Бытие 24, 36
 • Свърши сватбарската седмица с тая; и ще ти дам и оная за работата,която ще ми вършиш още седем години. bg Битие 29, 27
 • Свідок ця могила, і свідок цей пам'ятник, що я не перейду цієї могили до тебе, і ти не перейдеш до мене цієї могили та цього пам'ятника на зле. ua Буття 31, 52
 • Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. ru Бытие 6, 14
 • Сега, не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. bg Битие 45, 5
 • Сега, прочее, ако искате да постъпите любезно и верно спрямо господаря ми, кажете ми; и, ако не, пак ми кажете, за да се обърна надясно или наляво. bg Битие 24, 49
 • Сега, прочее, върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за тебе, и ти ще останеш жив; но, ако не я върнеш, знай, че непременно ще умреш, ти и всички твои. bg Битие 20, 7
 • Сега, прочее, закълни ми се тук в Бога, че не ще постъпваш неверно с мене, ни със сина ми, нито с внука ми; но, според благостта, която съм показал към тебе, ще показваш и ти към мене и към земята, в която си пребивавал. bg Битие 21, 23
 • Сега, прочее, моля ти се, вместо детето нека остане слугата ти роб на господаря ми, а детето нека отиде с братята си. bg Битие 44, 33
 • Сега, прочее, синко, каквото ти поръчам, послушай думите ми. bg Битие 27, 8
 • Сега, прочее, синко, послушай думите ми: стани, та бягай при брата му Лавана в Харан, bg Битие 27, 43
 • Седемте добри крави са седем години; и седемте добри класове са седем години, сънят е един. bg Битие 41, 26
 • Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; ru Бытие 17, 10
 • Семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих сім літ вони. А сон один він. ua Буття 41, 26
 • Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один; ru Бытие 41, 26
 • Серух живя тридесет години и роди Нахора; bg Битие 11, 22
 • Серух жил тридцать лет и родил Нахора. ru Бытие 11, 22
 • Сие понравилось фараону и всем слугам его. ru Бытие 41, 37
 • Сии дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны. ru Бытие 36, 25
 • Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, ru Бытие 36, 40
 • Сии старейшины Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана, ru Бытие 36, 29
 • Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях их. [Это] двенадцать князей племен их. ru Бытие 25, 16
 • Сии сыновья Дишана: Уц и Аран. ru Бытие 36, 28
 • Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан. ru Бытие 36, 26
 • Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой: старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой. ru Бытие 36, 18
 • Сии сыновья Рагуила, сына Исавова: старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуиловы в земле Едома; сии сыновья Васемафы, жены Исавовой. ru Бытие 36, 17
 • Сии сыновья Сеира Хорреянина, жившие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, ru Бытие 36, 20
 • Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего. ru Бытие 36, 24
 • Сии сыновья Шовала: Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Онам. ru Бытие 36, 23
 • Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван, и Акан. ru Бытие 36, 27
 • Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. ru Бытие 9, 19
 • Сильно побільшіть на мене віно та дарунок, а я дам, як мені скажете, та тільки дайте мені дівчину за жінку! ua Буття 34, 12
 • Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. ru Бытие 9, 23
 • Симеон и Левий братья, орудия жестокости мечи их; ru Бытие 49, 5
 • Симеон и Левий са братя; Сечива насилствени са ножовете им. bg Битие 49, 5
 • Симеон і Левій то брати, їхня зброя знаряддя насильства. ua Буття 49, 5
 • Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин, Сохар и Саул син на ханаанка; bg Битие 46, 10
 • Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам. bg Битие 10, 22
 • Сини Ліїні: перворідний Якова Рувим, і Симеон, і Левій, і Юда, і Іссахар, і Завулон. ua Буття 35, 23
 • Сини Рахілині: Йосип і Веніямин. ua Буття 35, 24
 • Сини Рахілі, жінки Якова: Йосип і Веніямин. ua Буття 46, 19
 • Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. ua Буття 10, 22
 • Сини Якова напали на трупи, і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру. ua Буття 34, 27
 • Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тирас. ua Буття 10, 2
 • Сит живя сто и пет години и роди Еноса. bg Битие 5, 6
 • Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. ru Бытие 5, 6
 • Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни скажете мне; ru Бытие 34, 11
 • Скажи ж, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе. ua Буття 12, 13
 • Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ru Бытие 19, 12
 • След време Юда взе жена за първородния си Ир, на име Тамар. bg Битие 38, 6
 • След дълго време, Юдовата жена, дъщеря на Суя, умря; и като се утеши Юда, отиде, той и приятелят му, одоламецът Ира, при стригачите на овците си в Тамна. bg Битие 38, 12
 • След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. bg Битие 22, 1
 • След тия събития, дойде Господното слово на Аврама във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. bg Битие 15, 1
 • След това Авраам погреба жена си Сара в пещерата на нивата Махпелах, срещу Мамврий, (който е Хеврон), в Ханаанската земя. bg Битие 23, 19
 • След това Бог каза на Якова: Стани, иди на Ветил и живей там; и там издигни олтар на Бога, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава. bg Битие 35, 1
 • След това Бог си спомни за Рахил; Бог я послуша и отвори утробата й. bg Битие 30, 22
 • След това Господ се яви на Авраама при Мамвриевите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. bg Битие 18, 1
 • След това Израил рече на Иосифа: Ето, аз умирам; но Бог ще бъде с вас, и ще ви върне пак в отечеството ви. bg Битие 48, 21
 • След това Иосиф въведе баща си Якова и го представи на Фараона; и Яков благослови Фараона. bg Битие 47, 7
 • След това Лаван рече на Якова: Нима, като си ми брат, ти ще ми работиш безплатно? Кажи ми, каква да ти бъде заплатата? bg Битие 29, 15
 • След това Яков каза на Лавана: Дай жена ми, защото дойде вече време да вляза при нея. bg Битие 29, 21
 • След това си тръгнаха; и страх Божий беше върху градовете, които бяха наоколо им, така че не преследваха Якововите синове. bg Битие 35, 5
 • След това той почака още седем дни, и изпрати гълъба; но той не се върна вече при него. bg Битие 8, 12
 • След това тръгнаха от Ветил; а като стигнаха близо до Ефрата, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си. bg Битие 35, 16
 • След това, Иосиф рече на братята си: Аз умирам; а Бог непременно ще ви посети, и ще ви заведе от тая земя в земята, за която се е клел на Авраама, Исака и Якова. bg Битие 50, 24
 • След това, виночерпецът и хлебарят на Египетския цар се провиниха пред господаря си, Египетския цар. bg Битие 40, 1
 • След това, известиха на Иосифа: Ето, баща ти е болен. и той поведе със себе си двата си сина, Манасия и Ефрема, да отидат при него . bg Битие 48, 1
 • След това, като подигна Яков очи, видя, че идеше Исав и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия и Рахил, и на двете слугини. bg Битие 33, 1
 • След три дена Фараон ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти; и ще поднасяш чашата във Фараоновата ръка, както преди, когато ти му беше виночерпец. bg Битие 40, 13
 • След три дни Фараон ще ти отнеме главата, като те обеси на дърво; и птиците ще изкълват месата ти от тебе. bg Битие 40, 19
 • След три дни, на рождения си ден, Фараон направи угощение на всичките си слуги; и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си: bg Битие 40, 20
 • Слугините и децата им тури напред, Лия и децата й подир тях, а Рахил и Иосифа най-назад. bg Битие 33, 2
 • Слънцето го огря, като заминаваше Фануил; и куцаше с бедрото си. bg Битие 32, 31
 • Слънцето изгряваше на земята, когато Лот влезе в Сигор. bg Битие 19, 23
 • Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. ru Бытие 19, 23
 • Сонце зійшло над землею, а Лот прибув до Цоару. ua Буття 19, 23
 • Спасіння від Тебе чекаю, о Господи! ua Буття 49, 18
 • Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. ru Бытие 32, 29
 • Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, ru Бытие 4, 3
 • Сталося того часу, і відійшов Юда від братів своїх, і розташувався аж до одного адулламітянина, а ймення йому Хіра. ua Буття 38, 1
 • Стани, дигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя от него велик народ. bg Битие 21, 18
 • Стани, иди в Падан-арам, в дома на майчиния ти баща Ватуил, и от там вземи жена, от дъщерите на вуйчо ти Лавана. bg Битие 28, 2
 • Стани, обходи дължината на земята, защото на теб ще я дам. bg Битие 13, 17
 • Стрелците го огорчиха, И стреляха по него, и преследваха го; bg Битие 49, 23
 • Сутринта Авраам подрани на мястото, дето беше стоял пред Господа; bg Битие 19, 27
 • Съберете се и слушайте, синове Яковови, И послушайте Израиля, баща си. bg Битие 49, 2
 • bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  index
  operone