Die Bibel

alphabetisch - П -


 • Пак зачна и роди син; и рече: Сега вече мъжът ми ще се привърже към мене, защото му родих три сина; затова го наименува Левий bg Битие 29, 34
 • Пак роди и друг син и го наименува Шела. А Юда беше в Ахдив, когато тя го роди. bg Битие 38, 5
 • Пан мій запитав був рабів своїх, говорячи: Чи є в вас батько або брат? ua Буття 44, 19
 • Пане мій, послухай мене! Земля чотирьох сотень шеклів срібла, що вона поміж мною та поміж тобою? А небіжку свою поховай! ua Буття 23, 15
 • Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим. bg Битие 10, 14
 • Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим. ru Бытие 10, 14
 • Пелеґ же жив тридцять літ, та й породив Реу. ua Буття 11, 18
 • Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав. ru Бытие 25, 25
 • Петнадесет лакти по-горе от тях се издигнаха водите, та планините се покриха. bg Битие 7, 20
 • Племена да ти слугуват И народи да ти се покланят; Бъди господар на братята си, И да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, И благословен всеки, който те благославя. bg Битие 27, 29
 • По онова време Авимелех, с военачалника си Фихола, говори на Авраама, казвайки: Бог е с тебе във всичко що правиш. bg Битие 21, 22
 • По онова време Юда се отдели от братята си и свърна при един одоламец на име Ира. bg Битие 38, 1
 • По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки; ru Бытие 41, 1
 • По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега ru Бытие 8, 6
 • По рождении Евера Сала жил четыреста три года и родил сынов и дочерей. ru Бытие 11, 15
 • По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 5, 7
 • По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 5, 19
 • По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 5, 16
 • По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 5, 10
 • По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. ru Бытие 5, 26
 • По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 5, 13
 • По рождении Нахора Серух жил двести лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 11, 23
 • По рождении Рагава Фалек жил двести девять лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 11, 19
 • По рождении Салы Арфаксад жил четыреста три года и родил сынов и дочерей. ru Бытие 11, 13
 • По рождении Серуха Рагав жил двести семь лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 11, 21
 • По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 11, 17
 • По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать лет и родил сынов и дочерей. ru Бытие 11, 25
 • По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-лахай-рои. ru Бытие 25, 11
 • По това време умря Девора, Ревекината бавачка, и я погребаха под дъба, по-долу от Ветил; затова се наименува Дъба на Плача+ . bg Битие 35, 8
 • По цих-о подіях було слово Господнє Аврамові в видінні таке: Не бійся, Авраме, Я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. ua Буття 15, 1
 • Побягна с целия си имот, стана та премина Ефрат* и отправи се към Галаадската поляна. bg Битие 31, 21
 • Подир това Авраам изобличи Авимелеха за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели на сила. bg Битие 21, 25
 • Подир това Израил тръгна и разпъна шатрата си оттатък Мигдал-едер. bg Битие 35, 21
 • Подир това, той и хората, които бяха с него, ядоха, пиха и пренощуваха; и като станаха сутринта, слугата рече: Изпратете ме при господаря ми. bg Битие 24, 54
 • Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались ru Бытие 37, 27
 • Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. ua Буття 2, 24
 • Поле й печера, що на нім, то добуток від синів Хета. ua Буття 49, 32
 • Понеже наистина бях откраднат от Еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тая яма. bg Битие 40, 15
 • Понеже, ако не бяхме се бавили, без друго до сега бихме се върнали втори път. bg Битие 43, 10
 • Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной. ru Бытие 10, 30
 • Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. ru Бытие 11, 9
 • Посему источник [тот] называется: Беэр-лахай-рои. Он находится между Кадесом и между Баредом. ru Бытие 16, 14
 • После Бог говори на Ноя и на синовете му с него, казвайки: bg Битие 9, 8
 • После Бог каза на Авраама: Не наричай вече Сарайя жена си Сарайя*; но Сара+ да бъде името й. bg Битие 17, 15
 • После Иосиф ги взе двамата, Ефрема с дясната си ръка към лявата на Израил, а Манасия с лявата си ръка към дясната на Израил, та ги доведе при него. bg Битие 48, 13
 • После Ревека взе по-добрите дрехи на по-стария си син, Исава, които се намираха вкъщи при нея и с тях облече по-младия си син, Якова. bg Битие 27, 15
 • После Яков дойде при баща си Исаака в Мамврий, в Кириат-арва, (който е Хеврон), дето Авраам и Исаак бяха престояли. bg Битие 35, 27
 • После ангелът Господен й каза: Ето ти си зачнала, и ще родиш син; да го наименуваш Исмаил+, защото Господ чу скръбта ти. bg Битие 16, 11
 • После взе масло, мляко и сготвеното теле, та сложи пред тях; и стоеше при тях под дървото, докато ядяха. bg Битие 18, 8
 • После видях в съня си; и, ето, седем класа пълни и добри израстваха из едно стъбро. bg Битие 41, 22
 • После заповяда на домакина си, казвайки: Напълни чувалите на човеците с храна, колкото могат да поберат, тури парите на всекиго в чувала му* bg Битие 44, 1
 • После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха; затова го нарече Ситна+. bg Битие 26, 21
 • После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исава; затова се нарече Яков+. А Исаак беше на шестдесет години, когато тя ги роди. bg Битие 25, 26
 • После излезе брат му, който имаше червения конец на ръката си, и него наименуваха Зара. bg Битие 38, 30
 • После му каза: Аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя. bg Битие 15, 7
 • После нареди да го возят на втората колесница, и викаха пред него: Коленичете! И така го постави над цялата Египетска земя. bg Битие 41, 43
 • После отидоха и братята му та паднаха пред него и рекоха: Ето, ние сме ти слуги. bg Битие 50, 18
 • После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что [ныне] Хеврон, в земле Ханаанской. ru Бытие 23, 19
 • После сего виночерпий царя Египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем Египетским. ru Бытие 40, 1
 • После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов: ru Бытие 22, 20
 • После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. ru Бытие 15, 1
 • После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. ru Бытие 48, 1
 • После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: отпусти меня, и пойду я в свое место, и в свою землю; ru Бытие 30, 25
 • После тя стана та си отиде, свали покривалото си и облече вдовишките си дрехи. bg Битие 38, 19
 • После уми лицето си и излезе и задържайки се рече: Сложете хляб. bg Битие 43, 31
 • После, като бяха седнали да ядат хляб, подигнаха очи и видяха, ето, един керван исмаиляни идеше от Галаад, с камилите си натоварени с аромати, балсам и смирна, и отиваха да ги закарат в Египет. bg Битие 37, 25
 • После, като се дигна, Аврам все напредваше към юг. bg Битие 12, 9
 • После, след четиридесет дни, Ной отвори прозореца на ковчега, що беше направил; bg Битие 8, 6
 • Послухай нас, пане мій, ти Божий князь серед нас! У добірнім із наших гробів поховай небіжку свою. Ніхто з нас не затримає гробу свого від тебе, щоб поховати небіжку твою. ua Буття 23, 6
 • Послушай ни, господарю; между нас ти си княз Божий; погреби покойницата си в най-добрата от гробниците ни; никой от нас не ще ти откаже гробницата си, за да погребеш покойницата си. bg Битие 23, 6
 • Послушай, господарю, слязохме първия път да си купим храна; bg Битие 43, 20
 • Поспішіть, і йдіть до батька мого, та й скажіть йому: Отак сказав син твій Йосип: Бог зробив мене володарем усього Єгипту. Зійди ж до мене, не гайся. ua Буття 45, 9
 • Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. bg Битие 9, 11
 • Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, ru Бытие 8, 8
 • Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя: Зара. ru Бытие 38, 30
 • Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились. ru Бытие 25, 26
 • Потом родила дочь и нарекла ей имя: Дина. ru Бытие 30, 21
 • Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; ru Бытие 9, 26
 • Потому и назвал он сие место: Вирсавия, ибо тут оба они клялись ru Бытие 21, 31
 • Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. ru Бытие 2, 24
 • Пошліть з-поміж себе одного, і нехай візьме вашого брата, а ви будете ув'язнені. І слова ваші будуть піддані пробі, чи правда з вами; а коли ні, клянуся життям фараоновим, що ви шпигуни! ua Буття 42, 16
 • Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что [Боровшийся] коснулся жилы на составе бедра Иакова. ru Бытие 32, 32
 • Пратете един от вас да доведе брата ви; а вие ще останете затворени догде се проверят думите ви, дали говорите истина; и ако не, в името на Фараона*, наистина вие сте шпиони. bg Битие 42, 16
 • Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим да Лаша. bg Битие 10, 19
 • При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий. ru Бытие 15, 12
 • При кому ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед нашими братами пізнай собі, що твого в мене, і візьми собі. А Яків не знав, що Рахіль їх покрала. ua Буття 31, 32
 • При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел: вот, идут верблюды. ru Бытие 24, 63
 • При това, Фараон каза на Иосифа: Аз съм владетел*, но без тебе никой няма да издигне ръка или нога по цялата Египетска земя. bg Битие 41, 44
 • При това, не жалете вещите си, защото благата на цялата Египетска земя ще бъдат ваши. bg Битие 45, 20
 • Привечер дойдоха двама ангела в Содом; а Лот седеше в Содомската порта. И като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони се с лице до земята и рече: bg Битие 19, 1
 • Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. ru Бытие 27, 31
 • Приемам само онова, което изядоха момците; и дела на мъжете които отидоха с мене: Анер, Есхол и Мамври - те нека вземат дела си. bg Битие 14, 24
 • Приеми, моля, подаръка ми*, който ти е принесен; защото Бог е постъпил благо към мене, та имам всичко. И като настояваше, той го прие. bg Битие 33, 11
 • Принеси но здобич мисливську мені, і зроби мені наїдок смачний, нехай з'їм, і поблагословлю тебе перед лицем Господнім перед смертю своєю. ua Буття 27, 7
 • Принесуть трохи води, і ноги Свої помийте, і спочиньте під деревом. ua Буття 18, 4
 • Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. ru Бытие 44, 32
 • Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузаф, друг его, и Фихол, военачальник его. ru Бытие 26, 26
 • Пришелец и заселник съм аз между вас; дайте ми място за погребване между вас, което да е мое , за да погреба покойницата си пред очите си. bg Битие 23, 4
 • Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы тебе. ru Бытие 50, 18
 • Прозорец направи на ковчега, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрана; направи го с долен, среден и горен етаж. bg Битие 6, 16
 • bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  index
  operone