Die Bibel

alphabetisch - Н -


 • На Лия очите не бяха здрави; а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице. bg Битие 29, 17
 • На всей земле был один язык и одно наречие. ru Бытие 11, 1
 • На всеки от тях даде дрехи за премяна; а на Вениамина даде триста сребърника и дрехи за пет премени. bg Битие 45, 22
 • На другия ден по-старата рече на по-младата: Виж, миналата нощ аз преспах с баща си; да го упоим с вино и тая нощ, та влез ти и преспи с него, за да запазим потомството от баща си. bg Битие 19, 34
 • На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. ru Бытие 19, 34
 • На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. bg Битие 3, 16
 • На помощь твою надеюсь, Господи! ru Бытие 49, 18
 • На початку Бог створив Небо та землю. ua Буття 1, 1
 • На първия заръча, като каза: Когато те срещне брат ми Исав и те попита, казвайки: Чий си? Къде отиваш? Чии са тия пред тебе? bg Битие 32, 17
 • На п'ятнадцять ліктів угору вода прибула, і покрилися гори. ua Буття 7, 20
 • На сутринта духът му беше смутен; той, прочее, изпрати да му повикат всичките влъхви и всичките мъдреци в Египет, и Фараон им разказа сънищата си; но нямаше кой да ги изтълкува на Фараона. bg Битие 41, 8
 • На сутринта станаха рано и се заклеха един за друг; после Исаак ги изпрати и те си отидоха от него с мир. bg Битие 26, 31
 • На сутринта, като стана Яков рано, взе камъка, който си беше турил за възглавница, изправи го за стълб и изля масло на върха му. bg Битие 28, 18
 • На сутринта, като стана рано Авимелех повика всичките си слуги и извести всички тия неща в ушите им; и хората се уплашиха много. bg Битие 20, 8
 • На сутринта, прочее, Авраам подрани та оседла осела си и взе със себе се двама от слугите си и сина си Исаака; и, като нацепи дърва за всеизгарянето, стана та отиде на мястото, за което Бог му беше казал. bg Битие 22, 3
 • На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог. bg Битие 17, 8
 • На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека. ru Бытие 22, 4
 • На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. ru Бытие 31, 22
 • На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих; ru Бытие 40, 20
 • На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол; ru Бытие 34, 25
 • На третия ден Авраам подигна очи и видя мястото надалеч. bg Битие 22, 4
 • На утринта, щом съмна, изпратиха човеците и ослите им. bg Битие 44, 3
 • Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо й зима, і день та ніч не припиняться! ua Буття 8, 22
 • Направи го така: дължината на ковчега да бъде триста лакти, широчината му петдесет лакти, а височината му тридесет лакти. bg Битие 6, 15
 • Направи си ковчег от гоферово дърво; стаи да направиш в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола. bg Битие 6, 14
 • Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара; bg Битие 11, 24
 • Нахор жил двадцать девять лет и родил Фарру. ru Бытие 11, 24
 • Началника на виночерпците възстанови на служба и той подаваше чашата във Фараоновата ръка; bg Битие 40, 21
 • Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним, і що він робив, щастив йому Господь. ua Буття 39, 23
 • Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. ru Бытие 40, 4
 • Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с [Иосифом], и во всем, что он делал, Господь давал успех. ru Бытие 39, 23
 • Нащо ми маємо вмирати на очах твоїх, і ми, і наша земля? Купи нас та нашу землю за хліб, і будемо ми та наша земля рабами фараонові. А ти дай насіння, і будемо жити, і не помремо, а земля не опустіє... ua Буття 47, 19
 • Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде Примиритель, що Йому буде послух народів. ua Буття 49, 10
 • Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами. ru Бытие 34, 23
 • Не е ли пред тебе цялата земя. Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш наляво, то аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. bg Битие 13, 9
 • Не е ли тая чашата с която пие господарят ми, и с която даже гадае? Зле постъпихте като сторихте това. bg Битие 44, 5
 • Не каза ли сам той: Сестра ми е? Също и сама тя рече: Той ми е брат. С право сърце и с чисти ръце сторих аз това. bg Битие 20, 5
 • Не можем да сторим това, да дадем сестра си на необрязан човек; защото това би било укор за нас. bg Битие 34, 14
 • Не можна Тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний як нечестивий, цього ж не можна Тобі! Чи ж Той, Хто всю землю судить, не вчинить правди? ua Буття 18, 25
 • Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. ru Бытие 49, 10
 • Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. ru Бытие 20, 5
 • Не счете ли ни той като чужденки, защото ни продаде и даже изяде дадените за нас пари? bg Битие 31, 15
 • Не та ли это, из которой пьет господин мой и он гадает на ней? Худо это вы сделали. ru Бытие 44, 5
 • Не ще липсва скиптър от Юда, Нито управителев жезъл отсред нозете му, Докле дойде Сило+; И нему ще се покоряват племената. bg Битие 49, 10
 • Не ще се именуваш вече Аврам**, но името ти ще бъде Авраам++; защото те направих отец на множество народи. bg Битие 17, 5
 • Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. ru Бытие 32, 10
 • Нека донесат малко вода, та си умийте нозете и си починете под дървото. bg Битие 18, 4
 • Нека момата, на която река: Я наведи водоноса си да пия; и тя рече: Пий, и ще напоя и камилите ти; -тя нека е оная, която си отредил за слугата си Исаака; от това ще позная, че си показал милост към господаря ми. bg Битие 24, 14
 • Нека стори Фараон това и нека постави наздиратели над земята; и в седемте плодородни години нека събере петата част от произведенията на Египетската земя. bg Битие 41, 34
 • Нека съберат всичката храна на тия добри години, които идат; и събраното жито нека бъде под Фараоновата власт, за храна на градовете, и нека го пазят. bg Битие 41, 35
 • Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хібащо тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло, і згрішу перед Богом? ua Буття 39, 9
 • Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой. ru Бытие 17, 14
 • Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. ru Бытие 17, 13
 • Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет. bg Битие 17, 13
 • Нефталим вільна ланя, він прекрасні слова видає. ua Буття 49, 21
 • Нефталим е елен пуснат, Който говори угодни думи. bg Битие 49, 21
 • Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Силим. bg Битие 46, 24
 • Неффалим--теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви. ru Бытие 49, 21
 • Нехай Бог розпросторить Яфета, і нехай пробуває в наметах він Симових, і нехай Ханаан рабом буде йому! ua Буття 9, 27
 • Нехай же піде пан мій перед очима свого раба, а я піду поволі за ногою скотини, що передо мною, і за ногою дітей, аж поки не прийду до пана свого до Сеїру. ua Буття 33, 14
 • Нехай тобі служать народи, і народи нехай тобі кланяються! Будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини матері твоєї. Хто тебе проклинає проклятий, а хто поблагословить тебе благословенний!. ua Буття 27, 29
 • Нехай учинить фараон, і нехай призначить урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі. ua Буття 41, 34
 • Не, господарю, послушай ме; давам ти нивата, давам ти и пещерата, която е в нея; давам ти я пред тия мъже от людете си; погреби покойницата си. bg Битие 23, 11
 • Нивата и пещерата, която е в нея, бяха купени от хетейците. bg Битие 49, 32
 • Ние всички сме синове на един човек, честни човеци сме, слугите ти не са шпиони. bg Битие 42, 11
 • Но Авимелех сказал: что это ты сделал с нами? едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. ru Бытие 26, 10
 • Но Авраам даде целия си имот на Исаака. bg Битие 25, 5
 • Но Авраам му каза: Пази се да не върнеш сина ми там. bg Битие 24, 6
 • Но Аврам каза на Содомския цар: Аз дигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател на небето и земята, bg Битие 14, 22
 • Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, ru Бытие 14, 22
 • Но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват; и подир това ще излязат с голям имот bg Битие 15, 14
 • Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. ru Бытие 22, 11
 • Но Бог дойде насъне, през нощта, при сириеца Лавана и му каза: Внимавай да не речеш на Якова ни зло, ни добро. bg Битие 31, 24
 • Но Бог дойде при Авимелеха в съня му, през нощта и му рече: Ето, ти умираш поради жената, която си взел; защото тя си има мъж. bg Битие 20, 3
 • Но Бог каза на Авраама: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исаака ще се наименува твоето потомство. bg Битие 21, 12
 • Но Бог каза: Не, а жена ти Сара ще ти роди син, и ще го наречеш Исаак; и с него ще утвърдя завета Си за вечен завет, който ще бъде и за потомството му след него. bg Битие 17, 19
 • Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя; ru Бытие 21, 12
 • Но Герарските говедари се караха с Исааковите говедари, казвайки: Наша е водата. Затова Исаак нарече кладенеца Есен*, понеже се караха за него. bg Битие 26, 20
 • Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си? bg Битие 3, 9
 • Но Господ беше с Иосифа и показваше благост към него и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник. bg Битие 39, 21
 • Но Господ порази Фараона и дома му с тежки язви, поради Аврамовата жена Сарайя. bg Битие 12, 17
 • Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову. ru Бытие 12, 17
 • Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. ru Бытие 25, 31
 • Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. ru Бытие 48, 14
 • Но Иосиф рече: Не дай, Боже, да сторя това: Оня, у когото се намери чашата, той ще ми бъде роб; а вие си идете с мир при баща си. bg Битие 44, 17
 • Но Исаак рече на сина си: Как стана, синко, че го намери толкова скоро? А той рече: Защото Господ, твоят Бог, ми даде добър успех. bg Битие 27, 20
 • Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И возвысил Исав голос свой и заплакал. ru Бытие 27, 38
 • Но Лот сказал им: нет, Владыка! ru Бытие 19, 18
 • Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово; затова, когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомство на брата си. bg Битие 38, 9
 • Но Рувим, като чу това, избави го от ръката им и рече: Да не го убиваме. bg Битие 37, 21
 • Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь. ru Бытие 16, 1
 • Но Яков му каза: Господарят ми знае, че децата ми са нежни и, че имам със себе си дойни овци и говеда; и ако ги пресилят само един ден, цялото стадо ще измре. bg Битие 33, 13
 • Но Яков отвърна: Не, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, приеми подаръка ми от ръцете ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, понеже ти беше благосклонен към мене. bg Битие 33, 10
 • Но Яков рече на Симеона и Левия: Вие ме смутихте, понеже ме направихте да съм омразен* между жителите на тая земя, между ханаанците и ферезейците; и понеже аз имам малко хора, те ще се съберат против мене и ще ме поразят, та ще погина аз и домът ми. bg Битие 34, 30
 • Но Яков рече на майка си Ревека: Виж, брат ми Исав е космат, а аз съм гладък. bg Битие 27, 11
 • Но ангел Господен я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур; bg Битие 16, 7
 • Но баща ви ме излъга и десет пъти променя заплатата ми; обаче Бог не го остави да ми напакости. bg Битие 31, 7
 • Но баща му отказа, като рече: Зная синко, зная; и той ще стане племе; и той ще бъде велик; но по-младият му брат ще бъде по-голям от него, и потомството му ще стане множество народи. bg Битие 48, 19
 • Но брат ее и мать ее сказали: пусть побудет с нами девица дней хотя десять, потом пойдешь. ru Бытие 24, 55
 • Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно. bg Битие 37, 4
 • bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  index
  operone